Sunteți pe pagina 1din 100

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 1
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de utilitate economică. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de costuri. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii productivitatea factorilor de producţie şi
oferta de bunuri şi servicii, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1
rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
profitului, atunci când costul total mediu se reduce de două ori, iar preţul rămâne
constant. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia urmărind maximizarea profitului,
producătorul contribuie la satisfacerea mai bună a nevoilor consumatorului 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 2
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de combinare a factorilor de producţie.
4 puncte
2. Enumeraţi două categorii de agenţi economici intermediari care asigură întâlnirea
purtătorilor cererii cu cei ai ofertei de monedă. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii proprietate privată şi economie de
piaţă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a puterii de cumpărare a salariului nominal, atunci când salariul obţinut de către
angajat creşte mai rapid decât sporesc preţurile bunurilor de consum. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia bursa de valori constituie unul dintre
circuitele de finanţare a activitătii economice. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 3
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de proprietate. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează mărimea salariului. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii rata inflaţiei şi cursul unui titlu de
valoare, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi variaţia
procentuală a ratei dobânzii reale, dacă, în condiţiile în care rata inflaţiei nu se
modifică, creşte rata dobânzii nominale. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia capitalul utilizat în activitatea economică
este un factor de producţie derivat. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 4
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de piaţa capitalurilor. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care determină creşterea masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii operaţii bursiere la vedere şi operaţii
bursiere la termen, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în
care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a necesarului de masă monetară, în situaţia în care preţul scade mai încet
decât viteza de rotaţie a banilor, celelalte condiţii rămânând constante. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia munca este factorul activ, determinant al
producţiei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 5
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de productivitate a muncii. 4 puncte
2. Enumeraţi două drepturi patrimoniale ale acţionarilor. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii bursă de valori şi economie de piaţă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea în
puncte procentuale a ratei dobânzii dacă valoarea creditului se dublează, iar masa
dobânzii sporeşte de 1,25 ori. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia acordarea creditelor se face, de regulă,
pe baza unor garanţii şi a bonităţii financiare a debitorului. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 6
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de piaţă secundară a capitalurilor. 4 puncte
2. Enumeraţi două categorii de agenţi economici purtători ai cererii de monedă. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii integrare economică şi Uniune
Europeană, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să
îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a cursului unei obligaţiuni atunci când rata dobânzii la depozite creşte cu
25%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia salariul se stabileste pe baza raportului
dintre cererea şi oferta de muncă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 7
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de dobândă activă. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de operaţii care se realizează pe piata monetară în funcţie de
complexitatea relaţiilor dintre agenţii economici. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii muncă, ca factor de producţie şi salariu,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a dividendului obţinut de un acţionar, dacă rata dobânzii se înjumătăţeşte,
iar cursul acţiunii se triplează. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia cererea şi oferta de muncă sunt
perisabile. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 8
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de piaţă monetară. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de proprietate. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii piaţă primară a capitalurilor şi piaţă
secundară a capitalurilor, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1
rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a salariului nominal, dacă salariul real rămâne constant, iar preţurile
bunurilor de consum cresc. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia zona de liber schimb este o formă de
integrare economică. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 9
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de integrare economică. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme ale uzurii capitalului fix. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii muncă şi natură, ca factori de
producţie, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a puterii de cumpărare a unei unităţi monetare, în condiţiile creşterii
preţurilor. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia pe piaţa primară a capitalurilor, preţul titlurilor
care se tranzacţionează este, în general, egal cu valoarea lor nominală. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 10
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de acţiune, ca titlu de valoare. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care determină combinarea factorilor de producţie. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii muncă şi capital, ca factori de
producţie, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea în
procente a ponderii scripturalului în masa monetară, dacă s-a constituit un depozit
bancar de 5000 u.m. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia întreprinzătorul proprietar care angajează
salariaţi înstrăinează dreptul de utilizare şi, parţial, şi pe cel de uzufruct al proprietăţii
sale. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 11
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de obligaţiune, ca titlu de valoare. 4 puncte
2. Enumeraţi doi neofactori de producţie. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii natură şi capital, ca factori de producţie,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a dobânzii simple încasate de o bancă pentru acordarea unui credit, în
condiţiile unei anumite rate a dobânzii, dacă s-ar reduce durata de creditare de la 9 la
6 luni, iar celelalte condiţii rămân neschimbate. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia cererea de muncă este o cerere derivată.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 12
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de operaţie de finanţare pe piaţa monetară.
4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează cursul titlurilor de valoare pe piaţa secundară
a capitalurilor. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii cerere de muncă şi ofertă de muncă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a puterii de cumpărare a populaţiei ocupate în condiţii salariale, atunci
când salariul nominal creşte de 1,25 ori, în condiţiile menţinerii constante a preţurilor
bunurilor de consum. 6 puncte
5. Agumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia capitalul tehnic este un factor de producţie
derivat. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 13
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de drept de uzufruct, ca atribut al proprietăţii.
4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale ofertei de muncă. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii uzură a capitalului fix şi amortizare,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a volumului producţiei, atunci când, în condiţiile suplimentării factorului
muncă, creşte eficienţa muncii adiţionale. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia acţiunea este un titlu de valoare care
aduce deţinătorului ei un venit variabil. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 14
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de dobândă pasivă. 4 puncte
2. Enumeraţi două trăsături ale cererii de muncă. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii proprietate privată şi interese ale
agenţilor economici, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în
care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a cursului unei acţiuni pe piaţa secundară a capitalurilor, atunci când
dividendul sporeşte mai rapid decât rata dobânzii. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia obligaţiunea aduce deţinătorului ei un
venit fix, cert. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 15
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de factori de producţie. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează rata dobânzii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii piaţa muncii şi salariu, redactând un
text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific
economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a dividendului care ar genera o triplare a cursului unei acţiuni pe piaţa
secundară a capitalurilor, în condiţiile înjumătăţirii ratei dobânzii la depozite. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia un utilaj păstrat într-o magazie a unei
firme nu se conservă, ci se uzează. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 16
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de salariu. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează direct proporţional rata dobânzii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii productivitate marginală şi rata
marginală de substituţie, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1
rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a duratei de recuperare a valorii unui utilaj, dacă preţul de achiziţie al
acestuia ar creşte cu 50%, iar amortizarea anuală nu s-ar modifica. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia rata dobânzii este o variabilă foarte
importantă în economie, întrucât nivelul şi dinamica ei influenţează dezvoltarea
afacerilor. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 17
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de substituţie a factorilor de producţie.
4 puncte
2. Enumeraţi doi factori cu acţiune indirectă asupra salariului real. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii ofertă de monedă şi cerere de monedă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a preţurilor dacă volumul tranzacţiilor pe piaţă a scăzut mai mult decât viteza
de rotaţie a banilor, iar masa monetară a crescut cu 5%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia combinarea factorilor de producţie
necesari producerii unui bun depinde de cererea existentă pe piaţă pentru acel bun.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 18
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de curs al acţiunii, ca titlu de valoare.
4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează mărimea salariului real. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii tranzacţii bursiere şi operaţiuni
speculative, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să
îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a volumului tranzacţiilor ce se realizează pe piaţă, dacă masa monetară
nu se modifică, dar nivelul preţurilor creşte mai rapid decât viteza de rotaţie a banilor.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia nevoia de muncă şi cererea de muncă nu
sunt noţiuni identice. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 19
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de ofertă de muncă. 4 puncte
2. Enumeraţi două trăsături ale pieţei primare a capitalurilor. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii valoare a banilor şi masă monetară,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a preţurilor, atunci când volumul tranzacţiilor pe piaţă creşte mai rapid
decât viteza de rotaţie a banilor, iar masa monetară nu se modifică. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia abilitatea întreprinzătorului este un factor
important care influenţează combinarea factorilor de producţie. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 20
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de operaţii de refinanţare pe piaţa monetară.
4 puncte
2. Enumeraţi două deosebiri între acţiuni şi obligaţiuni, ca titluri de valoare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii cerere de muncă şi salariu, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a masei monetare, dacă preţurile şi viteza de circulaţie a banilor sporesc
cu acelaşi procentaj, iar volumul tranzacţiilor scade mai încet decât creşterea
preţurilor. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în condiţiile neutilizării capitalului fix,
uzura acestuia reprezintă o pierdere pentru firmă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 21
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de productivitate parţială. 4 puncte
2. Enumeraţi două deosebiri între piaţa primară şi piaţa secundară a capitalurilor.
6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii rată a dobânzii pe piaţa monetară şi
cursul titlurilor de valoare pe piaţa capitalurilor, redactând un text coerent, de o
jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sens economic. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a preţurilor, în condiţiile în care puterea de cumpărare a monedei a crescut.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia oferta de muncă nu este sinonimă, din
punct de vedere economic, cu resursele de muncă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 22
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de piaţă monetară. 4 puncte
2. Enumeraţi două funcţii ale banilor. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii combinare a factorilor de producţie şi
abilitate a întreprinzătorului, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1
rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a preţurilor dintr-o economie, dacă puterea de cumpărare a unei unităţi
monetare a scăzut. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia fundamentul liberei iniţiative îl constituie
proprietatea privată. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 23
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de capital tehnic. 4 puncte
2. Enumeraţi două căi de reducere a masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii combinare a factorilor de producţie şi
substituire a factorilor de producţie, redactând un text coerent, de o jumătate de
pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei . 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a salariului real, dacă salariul nominal a sporit cu 200 u.m. faţă de
perioada anterioară, iar preţurile bunurilor de consum au scăzut mai mult decât
creşterea salariului nominal. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia mobilitatea ofertei de muncă este relativ
redusă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 24
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de masă monetară. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme de calcul ale dobânzii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii proprietate privată individuală şi
proprietate privată asociativă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1
rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a preţurilor bunurilor de consum, care a determinat scăderea salariului real cu
un procentaj mai mic decât creşterea salariului nominal. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia aportul cantitativ şi calitativ al factorilor de
producţie la desfăşurarea şi sporirea activităţii economice este diferit. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 25
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de bursă de valori. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme ale dobânzii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii proprietate privată şi proprietate
publică, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a masei monetare, atunci când volumul valoric al bunurilor de pe piaţă
creşte mai rapid decât scăderea vitezei de rotaţie a banilor. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia pe piaţa muncii, cererea de muncă nu se
formează pe termen scurt. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 26
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de debitor pe piaţa monetară. 4 puncte
2. Enumeraţi două asemănări între cererea de muncă şi oferta de muncă. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii Uniune Europeană şi progres
economico-social, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în
care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a masei monetare, atunci când valoarea tranzacţiilor creşte mai rapid
decât scăderea vitezei de rotaţie a banilor. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia combinarea factorilor de producţie
necesară producerii unor bunuri economice depinde de natura activităţii desfăşurate.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 27
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de productivitatea marginală a muncii.
4 puncte
2. Enumeraţi două forme ale profitului bancar. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii combinare a factorilor de producţie şi
eficienţă economică la nivelul firmei, redactând un text coerent, de o jumătate de
pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a vitezei de rotaţie a banilor, atunci când valoarea tranzacţiilor creşte mai
rapid decât sporirea masei monetare. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia cererea şi oferta de muncă cuprind
segmente neconcurenţiale sau puţin concurenţiale. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 28
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de piaţă a muncii. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme ale salariului încasat de posesorul factorului muncă, în cadrul
activităţii economice. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii capital fix şi capital circulant, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a masei dobânzii la un credit acordat pe 60 de zile dacă, rata dobânzii ar
creşte cu 3 puncte procentuale. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia rolul principal al bursei de valori este acela de
a asigura finanţarea activităţii economice, de regulă pe termen lung. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 29
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de bani. 4 puncte
2. Enumeraţi două drepturi sociale pe care le deţin acţionarii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii debitor şi creditor pe piaţa monetară,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a puterii de cumpărare a unei unităţi monetare în condiţiile scăderii preţurilor.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia caracteristicile pământului, ca factor de
producţie, impun uitilizarea lui raţională. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 30
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de muncă, în calitate de factor de producţie.
4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de agenţi economici de la care provine oferta de monedă.
6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii, natura activităţii şi cererea pentru un
bun, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a cursului unei obligaţiuni pe piaţa secundară a capitalurilor, dacă rata
dobânzii pe piaţa monetară scade cu 20%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în condiţiile creşterii preţurilor rata
dobânzii nominale afişate de bănci are o valoare mai mare decât rata dobânzii reale.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 31
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de rată a dobânzii reale. 4 puncte
2. Enumeraţi doi indicatori economici care influenţează direct proporţional masa
monetară. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii câştig şi salariu, redactând un text
coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific
economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a ratei dobânzii la depozite, în situaţia în care cursul unei obligaţiuni pe piaţa
secundară a capitalurilor scade cu 20%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia astăzi nu ne putem imagina viaţa fără
bani. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 32
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de amortizare a capitalului fix. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme ale productivităţii parţiale. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii putere de cumpărare a banilor şi
eficienţă economică, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în
care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a cursului unei acţiuni, pe piaţa financiară secundară, atunci când profitul ce
revine acţionarilor unei firme creşte cu 5%, iar rata dobânzii pe piaţa monetară scade
cu 5 puncte procentuale faţă de perioada anterioară, când se situa la nivelul de 10%.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia pe termen lung mărimea salariului
nominal are tendinţă generală de creştere. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 33
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de capital fix. 4 puncte
2. Enumeraţi două componente ale masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii acţionari şi obligatari, redactând un text
coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific
economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a valorii tranzacţiilor pe piaţă, atunci când creşterea procentuală a vitezei de
rotaţie a banilor este mai mică decât cea a masei monetare. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia dintre toate resursele naturale se
detaşează ca importanţă economică pământul. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 34
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de capital circulant. 4 puncte
2. Enumeraţi două situaţii în care se pot înstrăina toate atributele proprietăţii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii masă monetară şi viteză de rotaţie a
banilor, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a salariului real, atunci când salariul nominal şi preţurile bunurilor de consum
se modifică cu acelaşi procentaj. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în economia actuală se pune accentul pe
dezvoltarea de tip intensiv. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 35
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de natură, ca factor de producţie. 4 puncte
2. Enumeraţi două situaţii în care se pot înstrăina parţial anumite atribute ale proprietăţii.
6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii masă a dobânzii şi rată a dobânzii,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a preţurilor bunurilor de consum, atunci când salariul real scade mai mult
decât creşterea salariului nominal. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia pe piaţa secundară a capitalurilor,
vânzătorii la termen mizează pe reducerea la scadenţă a cursului titlurilor. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 36
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de putere de cumpărare a unei unităţi
monetare. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme ale proprietăţii private. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii salariu nominal şi câştig nominal,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a vitezei de rotaţie a banilor, dacă puterea de cumpărare a unei unităţi
monetare s-ar reduce într-o perioadă de timp, iar volumul bunurilor supuse
schimbului şi masa monetară ar rămâne constante. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia problema fundamentală a tranzacţiilor la
bursa de valori este formarea cursului titlurilor de valoare. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 37
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de viteză de rotaţie a banilor. 4 puncte
2. Enumeraţi două posibilităţi de transfer a proprietăţii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii uzură morală a capitalului fix şi progres
tehnic, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a salariului nominal, atunci când salariul real scade mai mult decât preţurile
bunurilor de consum. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia eficienţa combinării factorilor de producţie
depinde de abilitatea întreprinzătorului. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 38
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de piaţă primară a capitalurilor. 4 puncte
2. Enumeraţi două moduri de interpretare a salariului din perspectiva angajatorului şi
a angajatului. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii capital tehnic utilizat şi capital tehnic
consumat, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să
îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi variaţia în
puncte procentuale a ratei dobânzii reale, în condiţiile în care rata inflaţiei nu se
modifică, dar rata dobânzii nominale scade. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia caracterul imperfect al pieţei muncii
este dat de lipsa de omogenitate a cererii şi ofertei de muncă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 39
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de rată marginală de substituţie. 4 puncte
2. Enumeraţi două modalităţi de calcul a dobânzii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii cerere de muncă şi nevoie de muncă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a salariului real, atunci când salariul nominal creşte în aceeaşi proporţie cu
scăderea preţurilor bunurilor de consum. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia libera iniţiativă se manifestă deplin şi
neîngrădit, în condiţiile dominaţiei proprietăţii private şi a respectării legilor juridice.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 40
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de substituire a factorilor de producţie.
4 puncte
2. Enumeraţi două căi de achiziţionare a pachetului acţiunilor de control. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii salariu real şi câştig real, redactând un
text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific
economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a puterii de cumpărare a unei unităţi monetare, dacă masa monetară creşte,
în condiţiile în care ceilalţi factori, cu excepţia preţurilor, nu se modifică. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia pe piaţa muncii omul este mai mult decât
o marfă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 41
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de bunuri libere. 4 puncte
2. Enumeraţi două dintre atributele proprietăţii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii productivitate marginală şi producţie,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a cursului unei acţiuni pe piaţa secundară a capitalurilor, atunci când profitul
ce rămâne acţionarilor unei firme creşte cu 7%, iar rata dobânzii pe piaţa monetară
scade cu 7 puncte procentuale, faţă de perioada anterioară, când se situa la nivelul
de 15%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia eficienţa activităţii întreprinzătorului este
influenţată de viteza de rotaţie a capitalului. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 42
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe :
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de rată a dobânzii active. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori cu acţiune directă care influenţează direct proporţional nivelul şi
dinamica salariului nominal. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii abilitatea întreprinzătorului şi
subsituirea factorilor de producţie, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină
(±1 rând) în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a ponderii numerarului în masa monetară, dacă din depozitele bancare
existente se acordă credite sub formă de numerar. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia pluralismul formelor de proprietate
constituie o necesitate pentru orice economie modernă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 43
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de dividend. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează modificarea salariilor pe termen lung.
6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii uzură fizică şi uzură morală, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a dobânzii simple plătite de un agent economic băncii, dacă rata dobânzii
creşte, iar celelalte condiţii nu se modifică. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia fundamentul liberei initiative îl reprezintă
proprietatea. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 44
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de de factori de producţie. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care inluenţează mărimea dividendelor încasate de acţionari.
6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii piaţa capitalurilor şi piaţa monetară
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a duratei de acordare a unui credit, dacă masa dobânzii simple şi valoarea
creditului nu se modifică, dar scade rata dobânzii. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia Uniunea Europeană se constituie ca un
centru economic important al lumii contemporane care influenţează puternic relaţiile
economice internaţionale. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 45
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de salariu real. 4 puncte
2. Enumeraţi două asemănări dintre acţiuni şi obligaţiuni. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii dezvoltare economică intensivă şi
factorii de producţie, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în
care să îi utilizaţi în sensul specific economiei . 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a valorii creditului, dacă se doreşte, într-un interval de timp dat, menţinerea
dobânzii simple în condiţiile creşterii ratei dobânzii cu 10%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia un rol al pieţei monetare constă în
compensarea deficitului cu excedentul de disponibilităţi monetare temporare ale
agenţilor economici. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 46
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de pachet al acţiunilor de control. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme ale dobânzii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii proprietate publică şi economie de
piaţă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a dobânzii încasate de un agent economic, în situaţia în care, într-un interval
de timp dat, valoarea depunerilor sale creşte mai încet decât creşte rata dobânzii.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia obligaţiunea reprezintă un titlu cu risc
redus sau chiar fără risc. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 47
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de capital circulant. 4 puncte
2. Enumeraţi două categorii de emitenţi de obligaţiuni. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii emisiune monetară şi masă monetară,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a amortizării anuale a unui utilaj, dacă durata de recuperare a valorii sale de
achiziţie se reduce cu 20%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia oferta de muncă şi cererea de muncă nu
sunt omogene. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 48
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de productivitate globală medie. 4 puncte
2. Enumeraţi două căi (operaţiuni) de creştere a masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii piaţă monetară şi piaţă a capitalurilor,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei . 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a duratei de recuperare a valorii unui utilaj achiziţionat de o firmă, dacă rata
anuală de amortizare creşte cu 5 puncte procentuale. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia aportul neofactorilor de producţie tinde să
devină determinant în activitatea economică. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 49
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de consum specific. 4 puncte
2. Enumeraţi două deosebiri dintre acţiuni şi obligaţiuni. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii uzură fizică a capitalului fix şi uzură
morală a capitalului fix, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând),
în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
procentuală a valorii unei mase monetare în condiţiile creşterii preţurilor la bunurile de
consum cu 15% şi a creşterii preţurilor la bunurile de producţie cu 15%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia fiecare popor are moneda pe care o
merită. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 50
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de obiect al proprietăţii. 4 puncte
2. Enumeraţi două situaţii în care se emit acţiuni pe piaţa financiară primară. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii cerere de muncă şi cerere de bunuri
economice, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să
îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi care a fost
modificarea în puncte procentuale a ratei dobânzii bancare ce a determinat, pe piaţa
secundară a capitalurilor, o crestere cu 25% a cursului unei obligaţiuni. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia pluralismul formelor de proprietate este
atât necesar, cât şi posibil în economia modernă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 51
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de viteză de rotaţie a banilor. 4 puncte
2. Enumeraţi două funcţii ale banilor. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii pluralismul formelor de proprietate şi
concurenţă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să
îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a puterii de cumpărare a unei unităţi monetare, atunci când preţul unui bun
creşte. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia libera iniţiativă implică asumarea riscului
deciziilor economice. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 52
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de salariu net. 4 puncte
2. Enumeraţi două componente ale unei mase monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii credit şi dobândă, redactând un text
coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific
economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a cursului unei obligaţiuni, atunci când rata dobânzii bancare scade.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia masa monetară în circulaţie determină
oferta de monedă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 53
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de productivitate marginală. 4 puncte
2. Enumeraţi două componente ale masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii integrare europeană şi creştere
economică, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să
îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a cursului obligaţiunii atunci când creşte rata dobânzii bancare. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia orice progres al individului şi al societăţii
este legat de muncă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 54
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de capital, ca factor de producţie. 4 puncte
2. Enumeraţi două condiţii pe care România le-a îndeplinit pentru a se integra în
Uniunea Europeană. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii rata dobânzii pe piaţa monetară şi
cursul acţiunii pe piaţa capitalurilor, redactând un text coerent, de o jumătate de
pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a necesarului de masă monetară, atunci când viteza de rotaţie a banilor
creşte, celelalte condiţii rămânând nemodificate. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia eficienţa combinării şi utilizării factorilor
de producţie depinde de abilitatea întreprinzătorului. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 55
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de capital fix. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de salariu. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii proprietate publică şi proprietate
privată, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a masei monetare în circulaţie, în cazul în care, într-o perioadă dată,
valoarea creditelor bancare acordate o depăşeşte pe cea a creditelor restituite.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia o piaţă comună reprezintă o formă de
integrare mai avansată comparativ cu o uniune vamală. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 56
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de uniune vamală. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de titluri de valoare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii valoarea unităţii monetare şi starea
economiei, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a valorii amortizării pe produs, atunci când producţia creşte. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia mărimea masei monetare depinde de
deciziile Băncii Centrale şi ale oricărei instituţii bancare. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 57
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de profit bancar 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de operaţiuni efectuate la bursa de valori. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii credit şi câştig bancar, redactând un
text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific
economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a salariului real, atunci când salariul nominal creşte cu 10%, iar preţurile
bunurilor de consum scad cu 2%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia raportul cerere-ofertă pe piaţa monetară
influenţează rata dobânzii. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 58
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de masă monetară. 4 puncte
2. Enumeraţi două asemănări dintre piaţa primară a capitalurilor şi piaţa secundară a
capitalurilor. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii proprietate asociativă şi proprietate
privată, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a valorii anuale a amortizării unei clădiri atunci când termenul de amortizare
creşte. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia orice activitate care se iniţiază sau există
în societate genereză nevoia de muncă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 59
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de bani. 4 puncte
2. Enumeraţi două deosebiri între acţiuni şi obligaţiuni, ca titluri de valoare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii capital tehnic şi resurse, redactând un
text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific
economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a câştigului bancar, dacă se acordă credite din depuneri, iar rata dobânzii
pasive scade cu 3 puncte procentuale. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia pe termen lung salariul are tendinţa de
creştere. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 60
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de factori de producţie. 4 puncte
2. Enumeraţi două condiţii economice care au fost necesare integrării României în
Uniunea Europeană. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii cerere de monedă şi ofertă de monedă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a puterii de cumpărare a unei unităţi monetare, atunci când preţul unui bun
creşte cu 25%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia operaţiunile la termen la bursa de valori
au caracter speculativ. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 61
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de natură, ca factor de productie. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme de proprietate. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii rata dobânzii la depozite şi cursul
acţiunii, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a necesarului de masă monetară, atunci când valoarea bunurilor şi serviciilor
creşte. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia oferta de muncă este determinată
demografic. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 62
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de piaţă monetară. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme ale salariului. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii speculator a la hausse şi cursul titlurilor
de valoare, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a câştigului bancar dacă, la creditele acordate din depuneri, creşte rata
dobânzii active cu 3 puncte procentuale. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia reducerea timpului de muncă şi creşterea
timpului liber sunt expresie a ridicării calităţii vieţii. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 63
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de capital circulant. 4 puncte
2. Enumeraţi două elemente înscrise pe obligaţiune. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii integrare europeană şi dezvoltare
economică, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să
îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a necesarului de masă monetară, atunci când viteza de rotaţie a banilor
scade, iar celelalte condiţii nu se modifică. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia Uniunea Europeană este cea mai
avansată formă de integrare economică. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 64
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de productivitate a capitalului. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează salariul nominal. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii combinare a factorilor de producţie şi
eficienţă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modul de
calcul al dividendului pe acţiune la o firmă de construcţii. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia dezvoltarea intensivă este o dezvoltare
de tip calitativ. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 65
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de muncă. 4 puncte
2. Enumeraţi două elemente înscrise pe titlul de valoare care atestă deţinerea unei părţi
din capitalul social al unei societăţi pe acţiuni. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii productivitate a muncii şi salariu,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
necesarului de masă monetară, atunci când viteza de rotaţie a banilor creşte, iar
celelalte condiţii rămân neschimbate. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia banii sunt sângele care irigă sistemul
economic. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 66
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de uzură fizică a capitalului tehnic. 4 puncte
2. Enumeraţi două asemănări dintre acţiuni şi obligaţiuni. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii bancă şi credit cu garanţie, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a salariului real, atunci când salariul nominal creşte cu 10%, preţurile
bunurilor de consum cresc cu 2%, iar preţurile bunurilor de producţie scad cu 1%.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia salariul reprezintă o componentă a
costului de producţie. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 67
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de rată marginală de substituţie. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale uniunii economice, ca formă de integrare
economică. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii mecanismul preţurilor şi al concurenţei
şi proprietate privată, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând),
în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a necesarului de masă monetară, atunci când nivelul preţurilor scade, iar
celelalte condiţii rămân neschimbate. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia deţinătorul de acţiuni obţine un venit
variabil. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 68
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de masă monetară. 4 puncte
2. Enumeraţi doi indicatori ai eficienţei substituţiei factorilor de producţie. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii risc şi rată a dobânzii, redactând un text
coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific
economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a valorii amortizării anuale a unei clădiri, atunci când termenul de amortizare
creşte. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia raportul cerere-ofertă pe piaţa
capitalurilor influenţează cursul titlurilor de valoare. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 69
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de amortizare a capitalului fix. 4 puncte
2. Enumeraţi două diferenţe dintre acţiuni şi obligaţiuni, ca titluri de valoare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii bursă de valori şi piaţă secundară a
capitalurilor, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să
îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a necesarului de masă monetară, atunci când cantitatea de bunuri supusă
tranzacţiilor scade, iar celelate condiţii rămân nemodificate. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia Uniunea Europenă reprezintă cea mai
avansată formă de structură economică integraţionistă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 70
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de cerere de muncă. 4 puncte
2. Enumeraţi două atribute ale raportului de proprietate. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii nivel de calificare şi mărimea salariului,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a masei monetare dacă, într-o perioadă dată, cantitatea de valută
cumpărată de bănci creşte cu 25%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia libera iniţiativă este libertatea agenţilor
economici de a acţiona, cu condiţia respectării libertăţii de acţiune a celorlalţi. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 71
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de productivitate medie a pământului.
4 puncte
2. Enumeraţi două modalităţi de scădere a masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii factori de producţie şi resurse derivate,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a dividendului atunci când, la un profit net dat, partea reinvestită de firmă
creşte. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia locul şi rolul formelor de proprietate se
modifică conform capacităţii fiecăreia de a-şi demonstra eficienţa. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 72
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de ofertă de muncă . 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează salariul nominal. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii rentabilitatea firmei şi cursul acţiunilor
firmei, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modul de
formare a profitului unei bănci. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia proprietatea privată este o sursă
profundă de motivaţii pentru orice agent economic. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 73
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de productivitate marginală a muncii.
4 puncte
2. Enumeraţi două modalităţi de creştere a masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii neofactorii de producţie şi
management, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care
să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
dividendului, atunci când, la un profit distribuit dat, numărul de acţiuni scade.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia combinarea factorilor de producţie este
expresia iniţiativei întreprinzătorului. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 74
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de productivitate marginală a capitalului.
4 puncte
2. Enumeraţi două modalităţi de scădere a masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii formă de proprietate şi eficienţă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care, pornind de la o masă
monetară dată, să ilustraţi relaţia de inversă proporţionalitate existentă între
componentele acesteia. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia bursa de valori asigură mobilitatea
capitalurilor. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 75
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de bani. 4 puncte
2. Enumeraţi două cauze ale scăderii masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii cerere de muncă şi nevoia de bunuri şi
servicii, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
anuală absolută a consumului de capital fix pentru un utilaj cu durata de viaţă de 4
ani, dacă acesta se amortizează în cote anuale descrescătoare. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia sporirea rodniciei muncii constituie
factorul decisiv al sporirii bunăstării generale a populaţiei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 76
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de productivitate marginală a pământului.
4 puncte
2. Enumeraţi două modalităţi de creştere a masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii cerere de muncă şi ofertă de muncă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modalitatea în
care un agent vânzător poate câştiga pe piaţa bursieră la termen. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia combinarea factorilor de producţie este
expresia iniţiativei întrprinzătorului. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 77
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de profit net. 4 puncte
2. Enumeraţi doi indicatori ai amortizării capitalului fix. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii Uniune Europeană şi liberalizarea
circulaţiei capitalurilor şi a forţei de muncă, redactând un text coerent, de o jumătate
de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modul de calcul
al dobânzii capitalizate, în cazul unui credit care se restituie după doi ani, în condiţiile în
care în al doilea an rata dobânzii creşte cu 5 puncte procentuale. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia bursa de valori asigură transformarea
operativă a capitalului real în capital bănesc şi invers. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 78
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de consum specific. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme ale profitului. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii bani scripturali şi bani numerar,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a consumului tehnologic exprimat valoric, atunci când, pentru a realiza o
producţie dată, se achiziţionează capital circulant mai ieftin. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia obţinerea maximizării profitului producătorului
se poate realiza doar prin maximizarea utilităţii consumatorului. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 79
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de obligaţiune. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori de producţie originari. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii masă monetară şi valoarea bunurilor şi
serviciilor destinate pieţei, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1
rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modul de
calcul al dobânzii anuale plătite unei bănci care acordă un credit pe o perioadă de 3
ani, în condiţiile în care creditul se restituie în tranşe anuale egale o dată cu
dobânzile cuvenite. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia fiecare agent economic este interesat să
obţină rezultate cât mai mari cu costuri cât mai mici. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 80
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de cost fix mediu. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori de productie derivaţi. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii dobândă activă şi dobândă pasivă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea,
exprimată în puncte procentuale, a ratei dobânzii bancare capabilă să dubleze cursul
unei obligaţiuni la bursă. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia fiecare producător se străduieşte să-şi
întrebuinţeze capitalul tehnic astfel încât rezultatul utilizării acestuia să aibă cea mai
mare valoare. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 81
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de cost variabil. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează cursul obligaţiunii pe piaţa secundară a
capitalurilor. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii dobândă încasată şi dobândă plătită,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a cursului unei acţiuni, atunci când rata dobânzii bancare creşte. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia substituirea factorilor de producţie este
un mijloc de eficientizare a combinării acestora. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 82
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de acţiune, ca titlu de valoare. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme de proprietate privată. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii bancă şi cerere de monedă, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a câştigului bancar, dacă, la un credit acordat dintr-o depunere, diferenţa
dintre rata dobânzii active şi rata dobânzii pasive creşte cu 10%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia punctul de plecare pentru apariţia banilor
a fost schimbul. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 83
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de consum tehnologic. 4 puncte
2. Enumeraţi două categorii de agenţi economici purtători ai ofertei de monedă. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii credit şi obligaţiune, redactând un text
coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific
economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a cursului unei obligaţiunii, atunci când rata dobânzii bancare scade.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia bursa de valori reprezintă un barometru
sensibil al stării economiei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 84
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de cost total mediu. 4 puncte
2. Enumeraţi doi neofactori de producţie. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii acordare de credite şi finanţare,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a ofertei de credit a unei bănci, în condiţiile în care cota rezervei obligatorii
scade de la 18% la 14%, ceilalţi factori rămânând nemodificaţi. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia orice activitate economică se bazează pe
utilizarea factorilor de producţie şi pe combinarea acestora. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 85
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de cost fix. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de operaţiuni prin care se asigură scăderea masei monetare.
6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii obligaţiune şi valoare nominală,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a salariului real dacă, la preţuri date, impozitul pe salariul nominal brut
scade cu 10%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia profitul constituie un puternic factor
motivaţional pentru întreprinzători. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 86
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de salariu social. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează cursul obligaţiunii pe piaţa secundară a
capitalurilor. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii bancă şi ofertă de monedă, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modul de
calcul al dobânzii simple în situaţia unui credit care se acordă pe o perioadă de 60 de
zile. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia profitul constituie un puternic factor
motivaţional pentru întreprinzători. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 87
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de cerere de monedă. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care influenţează nivelul productivităţii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii capital tehnic şi amortizare, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a dividendului obţinut de un acţionar, dacă rata rentabilităţii titlului de valoare
se triplează. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia masa monetară din economie depinde de
nivelul creditelor acordate. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 88
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de proprietate. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de operaţiuni pe piaţa monetară. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii cerere de titluri şi ofertă de titluri de
valoare, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a cursului unei acţiunii, atunci când valoarea dividendului creşte. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia profitul legitim ar trebui scutit de impozit.
4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 89
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de salariu nominal. 4 puncte
2. Enumeraţi două forme de proprietate. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii acţiune (ca titlul de valoare) şi dividend,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a ofertei de credit a unei bănci, în condiţiile creşterii cotei rezervei obligatorii.
6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia raţionalitatea economică implică eficienţă
economică. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 90
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de salariu colectiv. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de agenţi economici care acţionează pe piaţa capitalurilor.
6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii uniune vamală şi integrare economică,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a profitului bancar, dacă la un câştig bancar dat cheltuielile de functionare ale
unei bănci scad cu 10%. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia cererea şi oferta de credite sunt
influenţate de rata dobânzii. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 91
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de piaţă a muncii. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale uniunii vamale. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii obligaţiune şi rata cuponului, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modul de
formare a câştigului în situaţia în care un agent, intuind evoluţia reală a cursului
acţiunilor, încheie un contract de cumpărare la termen a 100 de acţiuni. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia acordarea de credite se realizează, de
regulă, pe baza unei garanţii şi a bonităţii financiare a clientului. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 92
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de salariu real. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de obligaţiuni. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii ofertă de muncă şi cerere de muncă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modul de
calcul al câştigului unui speculator la bursă dacă acesta intuieşte evoluţia reală a
cursului a 100 de acţiuni ale unei societăţi X, prin încheierea unui contract de
cumpărare a acestora la termen. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia acordarea de credite este factorul
hotărâtor al creşterii masei monetare. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 93
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de piaţă a capitalurilor. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de operaţiuni care se realizează la bursa de valori. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii de viteză de rotaţie a capitalurilor şi
profit, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a venitului real al unui salariat, în situaţia în care venitulsău nominal a crescut
mai încet decât au crescut preţurile bunurilor de consum. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia beneficiile integrării economice fac ca
aceasta să prezinte interes pentru tot mai multe ţări. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 94
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de profit legitim. 4 puncte
2. Enumeraţi două cauze care determină creşterea masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii subiect al proprietatăţii şi obiect al
proprietăţii, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să fie ilustraţi modul de
calcul al ratei marginale de substituţie în situaţia unei firme care estimează că ar
obţine mai eficient o producţie dată în condiţiile în care ar concedia 50 de lucrători dar
ar îmbunătăţi dotarea tehnică achiziţionând noi echipamente. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia piaţa muncii are un caracter omogen
redus. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 95
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de viteză de rotaţie a banilor. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori cu acţiune indirectă asupra salariului nominal. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii bursă de valori şi piaţă monetară,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
masei monetare totale, atunci când, la o cantitate dată de monedă scripturală,
numerarul în circulaţie scade. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia cursul acţiunilor depinde de conjunctura
economică internă şi internaţională. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 96
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de dobândă compusă. 4 puncte
2. Enumeraţi doi factori de care depinde combinarea factorilor de producţie. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii cerere de forţă de muncă şi salariu,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a randamentului unei acţiuni, atunci când, la un curs dat, creşte valoarea
dividendului. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia proprietatea este o sursă de motivaţii
pentru fiecare agent economic, concretizându-se în iniţiativă, stimulare,
responsabilitate şi competenţă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 97
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de profit nelegitim. 4 puncte
2. Enumeraţi două modalităţi de pierdere, în totalitate, a atributelor proprietăţii. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii piaţă financiară primară şi bancă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a câştigului bancar, atunci când diferenţa dintre dobânda încasată şi dobânda
plătită creşte. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia Uniunea Europeană are caracter
interstatal şi deschis. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 98
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de uniune economică, ca structură
integraţionistă. 4 puncte
2. Enumeraţi două tipuri de titluri mobiliare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii proprietate şi liberă iniţiativă, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a profitului bancar, atunci când, în condiţiile unor cheltuieli de funcţionare
date, câştigul bancar scade. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia factorul de producţie muncă se asigură
prin intermediul pieţei muncii. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 99
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de piaţă primară a capitalurilor. 4 puncte
2. Enumeraţi două condiţii care stau la baza diferenţelor de salarizare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii câştig bancar şi profit bancar,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
absolută a salariului nominal care ar permite menţinerea salariului real în condiţiile
creşterii cu 10% a preţurilor la bunuri de consum. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia sub aspectul riscului şi al venitului nu
există plasament financiar perfect. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009


Probă scrisă la Economie

Varianta 100
Subiectul III (30 puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul economic al noţiunii de combinare a factorilor de producţie.
4 puncte
2. Enumeraţi doi factori care determină creşterea masei monetare. 6 puncte
3. Evidenţiati o corelaţie existentă între termenii proprietate şi liberă iniţiativă, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific economiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu simplu, cu valori numerice, prin care să ilustraţi modificarea
relativă a salariului real, atunci când salariul nominal creşte mai încet decât cresc
preţurilor bunurilor de consum. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia bursa este un barometru extrem de
sensibil al stării economiei. 4 puncte