Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE INTERVENIE PERSONALIZAT Numele i prenumele : Stan Marius Vrsta: 10 ani !ala SAM Ma"ura #lasa: a$III$a In%!

!rma&ii 'espre starea 'e s(n(tate a ele)ului: Stare buna de sanatate Tipul de deficien: Deficien mental usoara Tulburari de limbaj In%!rma&ii 'espre me'iul s! ial: Locuieste impreuna cu familia si un unchi , familia avand in componenta sa mama, tata si o sora mai mica.Familia nu are niciun venit si pre inta conditii de locuit modeste. D!meniul 'e inter)en&ie! Limba romana "atematica #erioada de interventie 0$%10%$010& 0' ( 01% $011

O*ie ti)e pe termen lun" )1 LL* .De voltarea capacitatii de receptare a mesajului oral

O*ie ti)e pe termen s urt )1%sa se intelea,a semnificatia ,lobala a mesajului oral )$% sa distin,a cuvintele intr%o propo itie )-%sa distin,a sunetele si silabele dintr%un cuvant dat

A ti)it(&i 'e +n)(&are

#riterii minimale pentru e)aluarea pr!"resului .sculta un mesaj si confirma intele,erea lui Delimitea a cuvintele intr%o prop. data /dentifica sunetele in structura silabei /dentifica silabele dintr%un cuvant dat, preci and numarul lor 0onstruieste oral enunturi lo,ice simple cu cuvinte date

Met!'e i instrumente 'e e)aluare 1valuarea oral 2i scris .precieri stimulative 1valuare cu mai multe reveniri

%e+. de ascultare si confirmare a mesajului ascultat %e+. de delimitare a cuvintelor intr%o propo itie data %e+. de identificare a sunetelor din structura silabei %e+. de identificare a silabelor dintr%un cuvant dat

1valuri curente formative #robe scrise, fi2e de lucru

)$ LL* .De voltarea capacitatii de e+primare orala

)1%sa construiasca enunturi lo,ice simple

)- LL* .De voltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

)1%sa identifice litere, silabe, cuvinte si enunturi in te+tul tiparit )$ sa asocie e forma ,rafica a cuvantului cu sensul acestuia )- sa citeasca in ritm propriu cuvinte monosilabice si bisilabice

%e+. de asociere a sunetului cu litera %e+. de identificare a literelor mari si mici,de tipar sau scrise de mana

.socia a sunetul cu litera in citirea si scrierea cuvintelor

%e+. de asociere a te+tului .socia a te+tul cu cu ima,inea ima,inea si forma ,rafica a cuvantului cu sensul acestuia %e+. de e+primare a intelesulu unor cuvinte dintr%un te+t citit %e+. de citire a cuvintelor pe silabe 0iteste in ritm propriu cuvinte monosilabice si bisilabice si prop. scurte

)' LL* .De voltarea capacitatii de e+primare scrisa

)1 sa scrie cu ajutor, litere, silabe, cuvinte scurte

%e+. de scriere corecta a literelor, silabelor, cuvintelor scurte

Scrie dupa dictare cu sprijinul invatatorului litere, silabe ,cuvinte scurte si prop. scurte 0opia a si transcrie sin,ur , fara sprijinul invatatorului litere, silabe ,cuvinte si propo itii #articipa activ la desfasurarea activitatilor de joc

)$ sa scrie, cu ajutor, folosind semnele de punctuatie! punctul, semnul intrebarii

%e+. de alcatuire a propo itiilor simple pe ba a de ima,ini sau cu cuvinte date %e+. de scriere folosind semnele de punctuatie invatate %jocuri

%e+plicatia )1 " /ntele,erea sistemului de formare a numerelor )1%sa scrie numere in concentrul 0%100 %0onversaia,

scrie cu ajutor numere in concentrul 0%100%

% 3alorificarea po itiva

)$%s recunoasc sistemul po iional de scriere a numerelor formate din 456

e+plicaia,demonstraia, e+erciiul, jocuri aritmetice,fi2e de lucru, activitatea direct6 material intuitiv, observaia

permanenta citeste numere observatia si indrumarea

)$ " srierea si citirea numerelor naturale

)1% sa scrie in ordine crescatoare numere

%numara crescator cu ajutor

%evaluare orala %fise de lucru

)$ sa recunoasca locul unui numar intr%un sir

%indrumare %compara si recunoaste vecinii %scrie cu ajutor numere

)- " efectuarea de operatii de adunare si scadere cu numere pana la -0

)1% sa adune si sa scada numere de la 0 la -0 fara trecere peste ordin

%conversatia, e+plicatia, e+ercitiul, material intuitiv,observatia %re olva e+ercitii cu numere pana la -0 fara trecere peste ordin %corelea a semnele 7 si ( cu operatia coerspun atoare

%observarea si aprecierea %evaluarea scrisa

PORTOFOLIU EVALUARE EDUCATIE INCLUZIVA

PROFESOR INVATAMANT PRIMAR:

VIRTOPEANU ELISABETA STEFANIA


SCOALA CU CLASELE I-VIII VITANESTI

( GRUPA A II A )