Sunteți pe pagina 1din 31

Cuprins:

Introducere 1.Alegerea motorului electric si calculul cinematic al mecanismului de actionare Mecanismul de actionare 1.1. Alegerea motorului electric 1.2. Determinarea i dictribuirea raportului de transmisie al MA 1.3. Detreminarea parametrilor cinematici i de for al arborilor MA 2. Calculul de proiect al angrenajului reductorului 2.1. Alegerea materialului i determinarea tensiunilor admisibile 2.2. Dimensionarea angrena ului cu roi dinate cilindrice 2.3. Calculul fortelor in angrena 3. Calculele arborilor 3.1. Calculul de predimensionare 3.2. Calculul de dimensionare 3.2.1 Alegerea prealabila a rulmentilor 3.2.2 !laborarea sc"itei de dimensionare a reductorului cilindric 3.2.3 Calculul de dimensionare a arborelui#pinion 3.2.$ Calculul de dimensionare a arborelui condus 3.3 %roiecterea constructi&a a arborilor 4. Calculul rulmenilor $.1. Determinarea duratei de functionare necesare pentru MA $.2. Determinarea capacitatii dinamice portante necesare a rulmentilor $.2.1 Capacitatea portanta dinamica necesara pentru rulmentii arborelui pinion $.2.2 Capacitatea portanta dinamica necesara pentru rulmentii arborelui condus 5. Proiectarea constructiva a rotii dintate cilindrice 6. Calculul asamblarii prin pana '.'.1 Calculul asamblarii prin pana pentru arborele#pinion '.'.2 Calculul asamblarii prin pana pentru arborele codus ibliogra!ie

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

1. Alegerea motorului electric si calculul cinematic al mecanismului de actionare


1.1. Alegerea motorului electric. 1.1.1. Determinarea puterii necesare organului de lucru ()*+ din cadrul mainii proiectate POL ,-./
Pol = Ft Vol ,kW / 0

unde1

2t 3 fora de traciune a )*4 2t5146 ,-./ 7 ol 3 &ite8a liniar a )*4 Vol = 14:(m 9 s +

Pol = Ft Vol = 146 14: = 146 kW 0

(Date iniiale din sarcina de proectare+ 1.1.2. Determinarea randamentului total al mecanismului de acionare (MA+4 ma
3 ma = curea cil rul c 0

unde1

;curea3 <andamentul transmisiei prin curea trpe8oidala4 acceptam ;curea 5:4=' ;cil3 randamentul angrena ului reductorului (reductor cu roti cilindrice+4 acceptam ;cil5:4=> ;c 3 randamentul cupla ului4acceptam ;c5:4=6 ;rul 3 randamentul unei perec"i de rulmeni4acceptam ;rul5:4== ,14tab.2.14pag.12/
ma = :4=' :4=> :4== 3 :4=6 = :46= 0

nec 1.1.3. Determina puterea necesara pe arborele motorului electric (M!+ Pme 4,-./

Pol 146 = = 24:2 ,kW / 0 ma :46= 1.1.4. Determinarea puterii nominale a M!# Pnom 4,-./
nec Pme =

?n conformitate cu recomandarile ,14 pag.13/ si in corespundere cu ,14tab.S34ane@a 2/4 acceptam in continuare Pnom 5242 ,-./. 1.1.5. Alegerea prealabil tipului motorului electric. Deoarece pentru Pnom 5242 ,-./ ii corespunde mai multe tipuri de M! cu nr. diferit de turatii4 in conformitate cu recomandarile ,14pag13/ si in corespundere cu ,14tab S34 ane@a 2/4 alegem prealabil urmatoarele doua motoare electrice1 "abelul 1.1# Caracteristica tehnica pentru doua variante de ME alese prelabil.
Caracteristica te"nica 7arianta 1 2 Modelul M! $AM1::*'B3 $AM=:*$B3 %uterea nominala Pnom 4 ,-./ 242 Auratia asincrona n me 4, min 1 / 1::: 1C:: Auratia nominala n nom 4 , min 1 / =C: 1$2C

1.2. #eterminarea $i distribuirea raportului total de transmitere al MA. 1.2.1. Determinarea turatiilor arborelui)*# nol ,min 1 / 1

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

nol =

unde1 7 ol este &ite8a )* 4 vol = 14:,m 9 s / 0 D ol 3 diametrul tamburului4 Dol = 22:,mm/ . (Date iniiale din sarcina de proectare+
nol = ': 1: 3 1 = 6'46C ,min 1 / 0 3.1$ 22:

': 1: 3 vol 22:

1.2.2. Determinam rapoartele de transmitere ale MA pentru ambele &ariante de M!4 ima1 si i ma 2 1
ima1 = n nom1 =C: = = 1:4=3 0 nol 6'46C i ma 2 = n nom 2 1$C: = = 1'4$: . nol 6'46C

1.2.3. Determinm rapoartele de transmitere ale treptelor MA1 i ma = i red itd 4 unde1 i red 4 itd sunt rapoartele de transmitere ale reductorului si4 respecti&4 ale transmisiei prin curea. ?n conformitate cu recomanarile ,14pag.1$/ si in corespundere cu ,14tab.2.24pag.1C/ acceptam ired = $4: . Din relatia de mai sus determinam &alorile itd 1 si itd 2 pentru cele doua &ariante propuse1
itd 1 = ima1 1:4=3 = = 24>3 0 i red $4: itd 2 = ima 2 1'4$: = = $41 . ired $4:

Deoarece &aloarea itd 2 depaseste &aloarea ma@ima recomandata pentru ca8ul transmisiei prin curea4 in corespundere cu ,14tab.2.24pag.1C/4 acceptam prima &arianta a motorului electric. Astfel4 in final4 alegem motorul electric $AM1::*'B3 ( Pnom = 242, kw/4 n nom =C:,min 1 / +0 rapoartele de transmitere i red = $4: 0 reductorul cilindric itd = 24>3 0 transmisia prin curea mecanismul de actionare ima =1:4=3 . 1.3. #eterminarea parametrilor cinematici $i de de!or% ai arborilor MA. ?n corespundere cu sc"ema cinematica a MA ,sarcina de proiectare/ pentru calculul cinematic &om a&ea urmatoarea sc"ema de calcul1 Motor electric Aransmitere desc"isa <eductor Cupla )rgan de lucru %re8entam un raspuns tabelar pentru acest calcul (&e8i tab.1.2+.

"abelul 1.2#Parametrii cinematici si de orta ai M!


Arbore %arametrul Consecuti&itatea legaturii elementelor mecanismului de actionare conform sc"emei cinematice

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

Motor electric Aransmitere desc"isa <eductor de lucru me td red c ol me %uterea %4,-./ ? ?? ol #1 me ? A4,Nm/Momentul de torsiune Auratia n4,mi / ?? ol % me 5 Pme 524:2 24:
nec

Cupla )rgan

P 1 =P mecurearul = 24:2 :4=' :4== = 14=2


P2 = P 1cilrul = 14=2 :4=' :4== = 1462

Pol = P2crul = 1462 :4=6 :4== = 14>'


nnom = =C:

nom =

n1 = n nom 9 itd = =C: 9 24>3 = 3$>4=6 n 2 = n1 9 ired = 3$>4=6 9 $4: = 6'4== nol = n 2 = 6'4==

nnom =C: = = ==4$3 3: 3: n 3$>4=6 1 = 1 = = 3'4$2 3: 3: n 6'4== 2 = 2 = = =41 3: 3:


ol = 2 = =41

Me ? ?? ol

"nom = "1 =

Pme 1: 3 24:2 1: 3 = = 2:431 nom ==4$3 P1 1: 3 14=2 1: 3 = = C24>1 1 3'4$2 P2 1: 3 1462 1: 3 = = 2:: 2 =41

"2 = "ol =

Pol 1: 3 14>' 1: 3 = = 1=34$ ol =41

2. Calculul de proiect al angrenajului reducturului.


2.1. Alegerea materialului angrenajului $i determinarea tensiunilora dmisibile. 2.1.1. Alegerea materialului roilor dinate 4 a duritii si tratamentului termic. Alegerea materialului4 tratamentul termic si a duritatii perec"ii de roti care angrenea8a poate fi efectuata conform recomandarilor din ,14tab.3.24pag.16/4 iar proprietatile mecanice ale materialului ales#,14tab.3.34pag.1=/. Conform acestor recomandari alegem marca otelului pentru fabricarea pinionului si a rotii dintate#otel $:D4duritatea# 3C: EF 1 . Diferenta duritatii medii #$1med #$2 med 52:...C:. %roprietatile mecanice ale otelului $:D &or fi1
Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

#duritatea12'=...3:2 EF 1 0 #tratamentul termic1 calire0 #dimensiunile limita ale semifabricatului1 Dlim 12C,mm/ 0 Determinam duritatea medie a dintilor pinionului si a rotii dintate1 pinion # #$1med = ( #$min + #$ma@ + 9 2 = (2'= + 3:2+ 9 2 = 26C4C 0 roata # #$2 med = 26C4C (2:...C:+ 2C: . 2.1.2. Determinam tensiunile admisibile de contact pentru pinion ,G/E1 i roat ,G/E2 4 N9mm2 4conform ,14tab3.24pag.16/1 pinion # , / # 1 = 146#$1med + '> = 146 26C4C + '> = C6:4=, % 9 mm 2 / roata # , / # 1 = 146#$2 med + '> = 146 2C:4: + '> = C1>, % 9 mm 2 / 2.1.3. Determinarea tensiunilor admisibile de Hnco&oiere pentru pinion ,G/214 i roata ,G/22 4N9mm24 conform ,14tab3.24pag.16/1 pinion # , / F 1 = 14:3#$1med = 14:3 26C4C = 2=$4:' , % 9 mm 2 / 0 roat& # , / F 2 = 14:3#$2 med = 14:3 2C:4: = 2C>4C , % 9 mm 2 / . Deoarece transmisia este re&ersibila4 ,/ F se micsorea8a cu 2CI ,14pag.1=/1 pinion # , / F 1 = :4>C 2=$4:' = 22:4C$ , % 9 mm 2 / 0 pinion # , / F 2 = :4>C 2C>4C = 1=3413 , % 9 mm 2 / . 2.1.4 pre8entam un raspuns tabelar pentru acest calcul1 "abelul 2.1 3 Caracteristicile mecanice ale materialului transmisiei.
!lementul transmisiei 1.%inion 2.<oata dintata Marca otelului $:D
Dlim 4

mm

Aratament termic Calire

#$1med
#$2 med

,/ #

,/ F

, % 9 mm 2 /

2C

26C4C 2C:

C6:4= C1>4:

22:4C$ 1=3413

2.2 #imensionarea angrenajului cu roi dinate cilindrice. 2.2.1 Determinam distana dintre a@e a. 4 ,mm/1
a w ' a (ired "2 1: 3 + 1+ ' # 2 a ired , / 2 #
3

Jnde ' a este coeficintul distantei dintre a@e4 acceptam ' a 5$34:0 a #coeficientul latimii coroanei danturate4 acceptam a 5:4320 ' # #coeficientul neuniformitatii distribuirii sarcinii pe lungimea dintelui4 acceptam ' # 514:. ,14pag.22/ i red #raportul de transmitere al reductorului4 i red 5$4:

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

momentul de torsiune4 care actionea8a asupra arborelui condus al reductorului4 "2 52:: ,Nm/0 , / # 2 #tensiunea admisibila de contact a materialului rotii dintate4 , / # 2 5C1>4: , % 9 mm 2 / ,tab.2.1/
a w $3( $ + 1+3 2:: 1: 3 1 = 11343:C, mm/ . :432 $ 2 C1>4: 2
a w =12:4:

"2 #

Conform sirului de numere normale ,14tab.S14 ane@a 2/4 acceptam ,mm/ 2.2.2 Determinarea modulului de angrenare m 4 ,mm/ 0
m 2 ' m "2 1:3 0 d 2 b2 , /F
'm

unde1

este coeficientul de modul4 acceptam d 2 # diametrul de di&i8are a roii 4 ,mm/


d2 =

'm

5C460

,14pag.22/

2a w ired 2 12: $4: = = 1=2 ,mm /0 ired + 1 $4: + 1

b2 #

latimea coroanei danturate a rotii4 care se determina din relatia 1


b2 = a a w = :432 12: = 364$ ,mm/ 0

Conform sirului de numere normale ,14tab.S14 ane@a 2/4 acceptam b2 5364: F 2 # tensiunea admisibil de Hnco&oiere a roii dinate4 F 2 51=3413 , % 9 mm 2 / ,tab.2.1/.
m 2 C46 2:: 1: 3 = 14'$ mm 0 1=2 36 1=3413

Acceptam modulul m52 ,mm/4 2.2.3 Determinam ung"iul de inclinare ai dintilor min 1 min = arcsin(34Cm 9 b2 + = arcsin(34C 2 9 36+ = 1:4'2 o .

,14tab.$.14pag.23/.

2.2.4 Determinarea umrului de dini ai pinionului si rotii dintate4

( .

( = )1 + )2 = (2aw cos min + 9 m = (2 12: cos1:4'2o + 9 24: = 11>4=$ dinti


Acceptam

( 5116 dinti
= arccos
( 116 2 = arccos = 1:4$> 2a w 2 12:
)1 1

2.2.5 %reci8am &aloarea reala a ung"iului de inclinare a dintilor1

2.2.6 Determinarea numrului de dini ai pinionului

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

'

)1 =
Acceptam )1 52$ dinti.

( 116 = = 234' dinti0 1 + ired 1 + $

2.2.& Determinam numarul de dinti ai rotii dintate4 ) 2 1

)2 = ( )1 = 116 2$ = =$

dinti.

Acceptam

) 2 5=$

dinti.

i fata 2.2.' Determinam raportul de transmitere real i real si &erificam abaterea de raportul de transmitere ales initial iread (

ireal =

) 2 =$ = = 34=2 0 )1 2$

i =

ireal i red ired

1::I $I

i =

34=2 $4: $4:

1::I 2I .

2.2.) Determinam &aloarea reala a distantei dintre a@e

aw 4
o

,mm/1

,mm/. 2.2.1* Determinarea parametrilor geometrici de ba8a ai transmisiei. "abelul 2.2 * Parametrii +eometrici de ba)a ai an+rena,ului cilindric -mm..
%arametrul Diametrul di&i8are e@terior interior *atimea coroanei danturii %inion
d 1 = m)1 9 cos = = 24: 2$ 9 cos 1:4$> = $646
o

a w = ( )1 + ) 2 +m 9(2 cos + = (=$ + 2$+ 24: 9( 2 cos1:4$> + = 11=4==>

<oata
d 2 = m) 2 9 cos = = 24: =$ 9 cos1:4$> o = 1=142

d a1 = d 1 + 2m = $646 + 2 24: = C246


d
1

d a 2 = d 2 + 2m = 1=142 + 2 24: = 1=C42


d
2

= d 1 24$m =

= d 2 24$m =

= $646 24$ 24: = $$4:

=1=142 24$ 24: =16'4$

b1 = b2 + (2...$+ mm = = 364: + $ = $24:

b2 = 364:

+igura 2.1# %arametrii geometrici de ba8a ai angrena ului cu roti dintate cilindrice. 2.3. Calculele !ortelor in angrenaj. +orta tangentiala(

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

>

pinion , roata ,
Ft 2 =

Ft1 = Ft 2 -

2 "2 1: 3 2 2::4: 1: 3 = = 2:=24:C ,N/. d2 1=142

+orta radiala( pinion , roata ,


Fr2 = Ft 2

Fr1 = Fr 2

:43' :43' = 2:=24:C = >'C46' cos cos1:4$' o

./0.

+orta a1iala( pinion , roata ,

Fa1 = Fa 2

Fa 2 = Ft 2 t+ = 2:=24:C t+1:4$> = 36'4'

./0.

2.4 Caculul de veri!icare a angrenajului 2.4.1 7erificam distanta dintre a@e a w 4 ,mm/1
aw =

(d 1 + d 2 + ($646 + 1=142+ = 12: 2 .mm0. 2 2 2.4.2 7erificam tensiunea de contact , / # 4 , % 9 mm 2 / 1 F (i + 1+ , / # = ' t 2 real ' # ' # ' # , / # 4 d 2 b2

Jnde K este coeficientul comple@4 acceptam K53>'0 ,14 pag.2>/ Ft 2 # forta tangentiala din angrena 4 Ft 2 52:=24:C ,N/0 ,punctul 2.3/ ' # # coeficientul distribuirii sarcinii intre dintii. Determinam prealabil &ite8a periferica a rotii dintate &4 ,m9s/1
v2 =

Stabilim treapta a =#a de preci8ie pentru angrena ul proiectat ,14tab.$.$4 pag.26/ si acceptam ' # =1411 0 ,14 fig$.24 pag.2=/ ' #v # coeficientul sarcinii dinamice4 acceptam ' #v =14:1 0 ,14 tab. $.$4 pag.26/ Marimile "2 4 , mm/0 ,/ # 4 , % 9 mm 2 /0 ' # 0 d 2 4 , mm/0 b2 4 , mm/0 i red , punc.2.2.1/0 w2 , s 1 / #&ite8a ung"iulara a arborelui condus ,tab.1.24/
, / # 2 = 3>' 2:=24:C ($ +1+ 1411 14: 14:1 = $>>4> , % 9 mm 2 / . 1=142 364:

w2 d 2 =41 1=142 = = :46> ,m9s/. 2 1: 3 2 1: 3

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

Asa cum # 2 < , / # 4 iar aceasta subsarcina nu depaseste 1:I4 puterea trece la etapa urmatoare a calculului de &erificare. 2.4.3 7erificam tensiunile de inco&oiere a dintilor F 4
F 2 = /F 2 /
, % 9 mm 2 / 1

unde m4 ,mm/ este dintate a rotii0 Ft 4 ,N/# forta tangentiala din angrena ,&e8i tab.2.2.4 si punct. 2.3/0 ' F # coeficientul distribuirii sarcinii intre dinti4 acceptam ' F = 14: 0 ,14tab.$.'4 pag.3:/ ' F # coeficientul distibuirii neuniforme a sarcinii pe lungimea dintelui4 acceptam ' F =14: ,14 pag.2=/ ' Fv # coeficientul sarcinii dinamice4 acceptam ' Fv 514:$ ,14tab.$.$4pag.26/ /F 1 si /F 2 # coeficientii deforma ai dintilor pinionului si a rotii dintate4 care se determina in dependenta de numarul de dinti ec"i&alenti ) v1 si ) v 2 1 Deci ,14tab.$.>4pag.3:/ / # coeficientul ce tine cont de inclinarea dintilor4 si , / F 2 # tensiunile admisibile de inco&oiere ale pinionului si rotii dintate4 , % 9 mm 2 / . ,tab. 2.1/
F 2 = 34': :4=3
2:=24:C 14: 14: 14:$ = =C46C, % 9 mm 2 / 364: 2

Ft 2 ' F ' F ' Fv , / F 2 0 b2 m F 1 = F 2 /F 1 9 /F 2 , / F 1 4 modulul angrenarii0 b2 4,mm/# latimea coroanei

)1 2$ = = 2C423 0 3 3 cos cos 1:4$> o acceptam /F 1 = 34= /F 2 = 34' 0 ) v1 =

)v2 =

)2 2$ = = =6.=C . 2 2 cos cos 1:4$> o

,/ F 1

/ = 1 o 9 1$: o = 1 1:4$> o 9 1$: o = :4=3 0

F 1 = =C46C 34= 9 34' = 1:346$, % 9 mm 2 /

2.4.4 %re8entam un raspuns tabelar pentru acest calcul1 "abelul 2.3 * 0e)ultatele calculului de dimensionare a an+rena,ului cu roti dintate cilindrice.
Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

Calculul de dimensionare a angrena ului %arametrul 7aloarea %arametrul Distanta dintre a@e a w 4 ,mm/ 12:4: Modulul m4 ,mm/ Diametrul cercului de di&i8are1 2orma dintelui inclinat d1 pinion4 Jng"iul de inclinare a dintelui4 1:4$> o d2 roata4 *atimea coroanei dintate4,mm/1 Diametrul cercului e@terior1 d a1 b1 pinion4 pinion4 $2 d a2 36 b2 roata4 roata4 Numarul de dinti1 Diametrul cercului interior1 d 1 ) pinion4 pinion4 2$ 1 d 2 =$ )2 roata4 roata4

7aloarea 24: $646 1=142 C246 1=C42 $$4: 16'4$

%arametrul Aensiunile de contact # 2 4 , % 9 mm 2 / Aensiunile de inco&oiere4


, % 9 mm 2 /

Calculul de &erificare a angrena ului 7alori admisibile 7alori calculate C1> 2=$4:'C 2C>4C $>>4> 1:346$ =C461

Nota

>I
#'$I #'3I

F 1
F 2

3. Calculul arborilor
3.1 Calculul de predimensionare. Din conditia de re8istenta la rasucire si in conformitate cu recomandarile ,14pa.CC/ determinam prealabil diametrile minime ale arborilor1
Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

1:

"ab. 3.1 3 Determinarea prealabila a diametrelor arborilor1 -mm..


Arbore#pinion
d1 p = 3 "1 1: C24>1 1: =3 = 2C4== :42 , / :42 1C
3 3

Arborele rotii dintate


d2p = 3 "2 1: 3 2:: 1: 3 =3 = 3'46$ :42 , / :42 2:

Acceptam d1 p = 3: mm Acceptam d 2 p = $: mm unde "1 si "2 4 ,Nm/ sunt momente de torsiune pe arbori (&e8i tab. 1.2+0 , / k = 12...2:, % 9 mm 2 / # tensiunea admisibila la rasucire ,14 pag.CC/.

3.2

Calculul de dimensionare

3.2.1 Alegerea prealabila a rulmentilor ?n conformitate cu recomandarile ,14 tab.'.14 pag.C>/ alegem prealabil urmatorii rulmenti ,14 tab.SC4 ane@a 2/1
"abelul 3.2 3 !le+erea prealabila a rulmentilor.
Sc"ema rulmentului (L)SA 631#>C+ Simboli8area Dimensiunile4 mm d D F

3'2:C

2C

C2

1C

12 o
3'2:> 3C >2 1>

3.2.2 !laborarea sc"itei de dimensionare a reductorului cilindric. ?n corespundere cu sc"ema cinematica a reductorului cilindric ,sarcina te"nica/ elaboram sc"ita acestuia4 luind in consideratie recomandarile ,14 pag.C6#'C/. !fectuind masurile (calculele+ corespun8atoare pe sc"ita elaborata a reductorului (fig. 3.14 a si b+4 determinam &alorile distantelor intre rea8eme4 necesare pentru calculul arborilor1 l5*#2a ,mm/4 unde a4 ,mm/ este distanta de la partea frontala a rulmentului pina la punctul de aplicare a reactiunilor4 care se determina di relatia1
a = :4C( $ +

7alorile d4 D4 F4 si sunt pre8entate in tab.3.2.

d +D t+ + 4 2

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

11

(a+

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

12

3b4
+igura 3.1 3 Sc"ita reductorului cilindric. Deci4 pentru arborele#pinion si arborele condus &om a&ea urmatoarele &alori ale distantelor de aplicare a reactiunilor1
a p = :4C(1C + 2C + C2 t+12 o + 12 ,mm/0 2 a a = :4C(1> + 3C + >2 t+12 o + 1C ,mm/. 2

Astfel4

l p = L p 2a p = =: 2 12 = '', mm/ 0

l a = La 2a a = =$ 2 1C = '$,mm/ .

3.2.3 Calculul de dimensionare a arborelui 3pinion. Date initiale1 d1 = $646 ,mm/ 3 diametrul de di&i8are Ft = 2:=2, % / 0 Fr = >'C, % / 0 Fa = 36', % / # forte in angrena 0 l p = ''4:, mm/ # distanta de aplicare a reactiunilor in re8eme.

,tab.2.3/0

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

13

+igura 3.2 3 Sc"ema de calcul a arborelui#pinion. 3.2.3.1 Determinam fortele de reactiune in rea8emele A si F (fig. 3.2+. Planul vertical 35674

!V

= : 0 $V (l1 p + l 2 p + Fr l1 p + Fa 0 $v =

Fr l1 p Fa d1 9 2 d1 = : 0 $V = 2 2 l1 p + l 2 p

>'C 33 36' $646 9 2 = 23=4>=, % / ''4: Fr l1 p + Fa d1 9 2 d1 = : 0 !V = 2 2 l1 p + l 2 p

$V

= : 0 !V (l1 p + l 2 p + + Fr l 2 p + Fa 0 !v =

7erificarea1 Fv

= : 0 !v

>'C 33 + 36' $646 9 2 = C2C42:, % / ''4: Fr + 0 $v = : C2C42 >'C + 23=4>= = :

Planul ori8intal 39674

M M

!o

= : 0$o (l1 p + l 2 p + Ft l1 p = : 0$o =

Ft l1 p l1 p + l 2 p Ft l1 p

2:=2 334: = 1:$'4: 4 ''4: 2:=2 334: =1:$'4: ''4:

$o

= : 0 !o (l1 p + l 2 p + Ft l1 p = : 0 !o =

7erificarea1 Fo = : 0 !o Ft + 0$o = : 1:$' 2:=2 + 1:$' = : . <eactiunile sumare in re8eme A si F &or fi1
0! = 0$ =
2 2 0 !o + 0 !v = 1:$' 2 + C2C42 2 = 11>:4$, % / 4 2 2 0 $o + 0 $v = 1:$' 2 + 23=4>= 2 = 1:>341, % / .

l1 p + l 2 p

3.2.3.2

Construirea diagramelor momentelor inco&oietoare (fig.3.3+4 ,Nm/. Sectorul ?


: ( 2 l1 p

Planul vertical 35674

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

1$

%entru %entru

( 2 = :4 M v (:+ = 0 !v : = : 0

iv

= : 0 !v ( 2 + M v = : M v = 0 !v ( 2

( 2 = l1 p 4 M v (l1 p + = 0 !v l1 p = C2C42 :4:33 = 1>43, %m/

Sectorul ??

l1 p ( 22 (l1 p + l 2 p +

iv

= : 0 !v ( 22 + Fr ( ( 22 l1 p + + Fa d1 9 2 M v = :

M v = 0 !v ( 22 + Fr ( ( 22 l1 p + + Fa d 1 9 2

%entru %entru
( 22 = (l1 p + l 2 p +4

( 22 = l1 p 4

M v (l1 p + = 0 !v l1 p + Fr (l1 p l1 p + + Fa d 1 9 2 =

= C2C42 :4:33 + 36' :4:$66 9 2 = >4=, %m/


M v (l1 p + l 2 p + = 0 !v (l1 p + l 2 p + + Fr l 2 p + Fa d1 9 2 = = C2C42 :4:'' + >'C :4:33 + 36' :4:$66 9 2 = :

Planul ori8ontal 39674 Sectorul ?

: ( 2 l1 p

3: = 0 !o = 1:$', % /

= :+ 4 : + =M 0 : 0 ( ( M M= ( : M =%entru
io

M o (l1 p + = 0 !o l1 p = 1:$' :4:33 = 3$4C, %m/

%entru ( 2

!o 2

= l1 p

!o o

: :0 = 0= !o ( 2

Sectorul ??

l1 p ( 22 (l1 p + l 2 p +

io

= : 0 !o ( 22 + Ft ( ( 22 l1 p + M o = :
( 22 = l1 p 4

M o = 0 !o ( 22 + Ft ( ( 22 l1 p +

%entru

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

1C

M o (l1 p + = 0 !o l1 p + Ft (l1 p l1 p + = = 1:$' :4:33 + 2:=2 : = 3$4C, %m/

%entru

( 22 = (l1 p + l 2 p +4

M o (l1 p + l 2 p + = 0 !o (l1 p + l 2 p + + Ft l 2 p = 1:$' :4:'' + 2:=2 :4:33 = : .

3.2.3.3

Deteminam momentul de inco&oiere resultant (fig.3.3+ in sectiunele caracteristice ale arborelui (1M3+ M re) 4 , %m/ in conformitate cu relatia1 2 M re) . = M o + M v2 4 2 2 2 2 M re) .1 = M re).2 = M o Mo 1 + M v1 = 3 + M v3 = : 0 2 2 2 M re) .2 = M o 3$4C+ 2 = 364C=, %m/ 0 2 + M v 2 = 1>43 + (
M 2 re) .2 = M o22 2 + M v22 2 = ( >4=+ 2 + (3$4C+ 2 = 3C43=, %m/ .

3.2.3.4

Construim diagrama momentului de torsiune pentru arbore#pinion4 care este egal cu "1 = C24>1, %m/ si actionea8a pe portiunile arborelui la intrare pina la locul fi@arii rotii dintate (fig. 3.3+. Determinam si constuim diagrama momentelor ec"i&alente de inco&oiere (fig. 3.3+ in sectiunile caracteristice (1M3+ M ech. 4 ,Nm/ din relatia1 2 2 M ech. = M re) 4 . + (:4>C " + 2 2 M ech.1 = M re) = : +1C'246 = 3=4C=, %m/ 0 .1 + (:4>C "1 + 2 2 M ech.2 = M re).2 + (:4>C "1 + = 364C= 2 +1C'246 = CC42, %m/ 0
2 M 2 ech.2 = M re) + (:4>C "1 + 2 = 3C43= 2 + 1C'246 = C3, %m/ 0 .2 2

3.2.3.5

M ech.3 =

2 2 M re) =: . .3 + (:4>C "1 +

3.2.3.6

7erificam diametrul arborelui#pinion in sectiunea cea mai solicitata.

Conform momentului ec"i&alent de inco&oiere ma@im4 preci8am &aloarea diametrului in sectiunea critica a arborelui din conditia de re8istenta la inco&oiere1
d
3

M ech. 1: 3 :41 , /i

4,mm/

unde ,/i este tensiunea admisibila la inco&oiere. ?n conformitate cu ciclul de functionare pulsator4 acceptam , /i = 13:, % 9 mm 2 / 0 ,14 tab. S24 ane@a 2/. M ech. # momentul ec"i&alent de inco&oiere in sectiunea cea mai solicitata4 care corespunde &alorii ma@ime M ech.2 = CC42, %m/ .

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

1'

Deci4 pentru sectiunea 2 (&aloarea diametrului determinata prealabil pentru acest sector corespunde d1 p 4,mm/ ,tab.3.14 pag.13/+ &om a&ea1
p = 3 d1 M ech. CC42 1: 3 =3 = 1'41=, mm/ d 1 p = 2C,mm/ > 1'41=,mm/ . :41 , /i :41 13:

Conditia se respecta. ?n acelasi timp4 in conformitate cu recomandarile ,14 pag.>'/4 diametrul arborelui#pinion d1 p 4 ,mm/ trebuie ma orat cu cca.CI. p 4 ,mm/ &a corespunde treptei Deoarece in constructia arborelui#pinion d1 arborelui sub rulment si garniture4 acesta se preci8ea8a in conformitate cu diametrul inelului interior al rulmentului. Astfel4 conform ,14 tab. SC4 ane@a 2/ acceptam d 2 p = 2:4:,mm/ .

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

1>

3.2.4 Calculul de dimensionare a arborelui condus. Date initiale1 d1 = 1=142 ,mm/ 3 diametrul de di&i8are Ft = 2:=2, % / 0 Fr = >'C, % / 0 Fa = 36', % / # forte in angrena 0 l a = '$4:,mm/ # distanta de aplicare a reactiunilor in re8eme.

,tab.2.3/0

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

16

+igura 3.4 3 Sc"ema de calcul a arborelui condus. 3.2.4.1 Determinam fortele de reactiune in rea8emele (fig. 3.2+. Planul vertical 35674

CV

= : 0 DV (l1a + l 2 a + Fr l1a + Fa
0 Dv =

F l Fa d 2 9 2 d2 = : 0dV = r 1a 2 2 l1a + l 2 a

>'C 32 36' 1=142 9 2 = =C=, % / '$4:

DV

= : 0CV (l1a + l 2 a + + Fr l 2 a + Fa
0Cv =

Fr l 2 a + Fa d 2 9 2 d2 = : 0Cv = 2 2 l1a + l 2 a

>'C 32 + 36' 1=142 9 2 = 1=$, % / '$4:

7erificarea1 F

= : 0Cv + Fr 0 Dv = : 1=$ + >'C =C= = :

Planul ori8intal 39674

Co

= : 0Do (l1a + l 2 a + + Ft l1a = : 0Do =

Ft l1a 2:=2 324: = = 1:$'4: 4 l1a + l 2 a '$4:

Do

= : 0Co (l1a + l 2 a + Ft l 2 a = : 0Co =

7erificarea1 Fo = : 0Co Ft + 0Do = : 1:$' 2:=2 + 1:$' = : . <eactiunile sumare in re8eme A si F &or fi1
0C = 0D =

Ft l 2 a 2:=2 324: = = 1:$'4: l1a + l 2 a '$4:

2 2 0Co + 0Cv = 1:$' 2 +1=$ 2 = 1:'346, % / 4 2 2 0 Do + 0 Dv = 1:$' 2 + =C= 2 = 1$1=, % / .

3.2.4.2

Construirea diagramelor momentelor inco&oietoare (fig.3.$+4 ,Nm/.

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

1=

Planul vertical 35674 Sectorul ?

: ( 2 l1a

%entru %entru

( 2 = :4 M v (:+ = 0Cv : = : 0 ( 2 = l1a 4 M v (l1a + = 0Cv l1a = 1=$ :4:32 = '4', %m/

iv

= : 0Cv ( 2 + M v = : M v = 0Cv ( 2

l1a ( 22 (l1a + l 2 a +

Sectorul ??

3v = 0Cv + Fr = 1=$ + >'C = =C=, % /

iv

= : 0Cv ( 22 Fr ( ( 22 l1a + + Fa d 1 9 2 M v = :

M v = 0Cv ( 22 Fr ( ( 22 l1a + + Fa d 1 9 2

%entru %entru

( 22 = l1a 4 M v (l1a + = 0Cv l1a Fr (l1a l1a + + Fa d 1 9 2 =

= 1=$ :4:32 + 36' :41=12 9 2 = 3:4>, %m/ ( 22 = (l1a + l 2 a +4 M v (l1a + l 2 a + = 0Cv (l1a + l 2 a + Fr l 2 a + Fa d 2 9 2 = = 1=$ :4:'$ >'C :4:32 + 36' :41=12 9 2 = :

Planul ori8ontal 39674


: ( 2 l1a

Sectorul ?
3: = 0Co = 1:$', % /

( (= : 4 M :(: += 0Co : = :0 M 2 M o =o o = 0Co ( 2 %entru ( 2 = l1a M o (l1a + = 0Co l1a = 1:$' :4:32 = 334$, %m/

%entru :0 M =
io

Co 2

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

2:

Sectorul ??

l1a ( 22 (l1a + l 2 a +

io

= : 0Co ( 22 Ft ( ( 22 l1a + M o = :
( 22 = l1a 4

M o = 0Co ( 22 Ft ( ( 22 l1a +
M o (l1a + = 0Co l1a Ft (l1a l1a + =

%entru

= 1:$' :4:32 + 2:=2 : = 3$4C, %m/

M o (l1a + l 2 a + = 0Co (l1a + l 2 a + Ft l 2 a

( 22 = (l1a + l 2 a +4 = 1:$' :4:'$ 2:=2 :4:32 = : .

%entru

3.2.4.3

Deteminam momentul de inco&oiere resultant (fig.3.C+ in sectiunele caracteristice ale arborelui (1M3+ M re) 4 , %m/ in conformitate cu relatia1 2 M re) . = M o + M v2 4 2 2 2 2 M re) .1 = M re).2 = M o Mo 1 + M v1 = 3 + M v3 = : 0 2 2 M re) .2 = M o 3$4C 2 + '4' 2 = 3C412, %m/ 0 2 + M v2 = 2 2 .2 = M o M re) = 3$4C 2 + 3:4> 2 = $'416, %m/ . 2 + M v2
2

3.2.4.4 3.2.4.5

Construim diagrama momentului de torsiune pentru arbore condus4 care este egal cu "2 = 2::, %m/ si actionea8a de la locul fi@arii rotii dintate cilindrice in directia iesirii flu@ului de puterepe (fig. 3.C+. Determinam si constuim diagrama momentelor ec"i&alente de inco&oiere (fig. 3.C+ in sectiunile caracteristice (1M3+ M ech. 4 ,Nm/ din relatia1
M ech. = M ech.1 = M ech.2 =
2 2 M re) . + (:4>C " +

2 2 M re) =:0 .1 + (:4>C "2 +

2 2 M re) = 3C412 2 + (:4>C 2::+ 2 = 1C$4C, %m/ 0 .2 + ( :4>C "2 +

.2 = M ech

2 M re) + (:4>C "2 + 2 = $'46 2 + (:4>C 2::+ 2 = 1C'4=$, %m/ 0 .2 2


2 2 M re) = : + (:4>C 2::+ 2 = 1C: . .3 + (:4>C "2 +

M ech.3 =

3.3.5 7erificam diametrul arborelui in sectiunea cea mai solicitata.

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

21

Conform momentului ec"i&alent de inco&oiere ma@im4 preci8am &aloarea diametrului in sectiunea critica a arborelui din conditia de re8istenta la inco&oiere1
d
3

M ech. 1: 3 :41 , /i

4,mm/

unde ,/i este tensiunea admisibila la inco&oiere. ?n conformitate cu ciclul de functionare pulsator4 acceptam , /i = 13:, % 9 mm 2 / 0 ,14 tab. S24 ane@a 2/. M ech. # momentul ec"i&alent de inco&oiere in sectiunea cea mai solicitata4 care .2 = 1C$4C, %m/ . corespunde &alorii ma@ime M ech Deci4 pentru sectiunea 2 (&aloarea diametrului determinata prealabil pentru acest sector corespunde d 1a 4 ,mm/ ,tab.3.14 pag.13/+ &om a&ea1
d1a = 3 .2 M ech 1C$4C 1: 3 =3 = 2>4$, mm/ d1a = 3C,mm/ > 2>4$,mm/ . :41 , /i :41 13:

Conditia se respecta. ?n acelasi timp4 in conformitate cu recomandarile ,14 pag.''/4 diametrul arborelui condus d1a 4 ,mm/ trebuie ma orat cu cca.1:I. a 4 ,mm/ &a corespunde treptei arborelui sub rulment si Deoarece in continuare d1 garniture4 acesta se preci8ea8a in conformitate cu diametrul inelului interior al rulmentului. Astfel4 conform ,14 tab. SC4 ane@a 2/ acceptam d 2 a = 3C4:,mm/ .

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

22

3.3 Proiectarea constructiva a arborelui Calculul final de dimensionare are ca scop determinarea dimensiunilor geometrice ale fiecarei trepte in conformitate cu recomandarile ,14 tab.'.24pag.>6/. "abelul 3.3# Determinarea dimensiunilor treptelor arborilor ,mm/.
"reapta arborelui ? a sub pinion sau roata dintata ?? a #?7 a sub rulmenti si garnitura ??? a sub un element al Arborele pinion (fig. 3.'4 a+ Arborele condus (fig. 3.'4 b+ = d 2 a + 342r = 3: + 342 14C = 3$46 acceptam d1a = 3C4:
d 2 a = d $ a = 3:4:

d1
l1 d2
l2
d3

d1 p = d 2 p + 342r = 2: + 342 14C = 2$46 d 1a

acceptam d1 p = 2C4: l1 se determina grafic


d 2 p = d $ p = 2:4:

d3p

l 2 se preci8ea8a grafic0 l $ = $ (unde F este latimea rulmentului+ = d 2 p 2t = 2: 2 242 = 1' 4 d 3a = d 2 a 2t = 3: 2 242 = 2C4' acceptam d 3 p =1' acceptam d 3 a = 2C

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

23

transmisiei desc"ise sau semicupla 7 a umarul de spri in pentru rotile danturate

l3

?n conformitate cu ,14 tab. S1:4 ane@a 2 /4 acceptam l 3 p = 3'4: Nu se construieste

?n conformitate cu ,14 tab. S1:4 ane@a 2 /4 acceptam l 3a = $24:


d C a = d 1a + 3 = 3C4: + 3 142 = 364' acceptam d C p = $:4:

dC ld

l $ = (6...1:+mm

+ig. 3.6# Constructia arborilor pentru reductorul cu angrena cilindric1 a+ arbore#pinion0 b+ arbore condus.

4.Calculele rulmenilor.
4.1 #eterminarea duratei de !unctionare necesare pentru MA %entru determinarea duratei de functionare necesare Lh ,ore/ este ne&oie de durata de functionare *4 ,ani/ a mecanismului de actionare pre8enta in sarcina te"nica. Astfel4 durata de functionare calculata in ore Lh 4 ,ore/1
Lh = L 3'C 2$ ' ) ' h = ' 3'C 2$ :4> :4'' = 2$2624>,ore/

unde * 5 ',ani/ ,Sarcina te"nica/0 ' ) = :4> # coeficientul 8ilelor lucrNtoare0 ,14 pag. 61 / ' h = :4'' # coeficientul orelor lucratoare ,14 pag.61 /. 4.2 #eterminarea capacitatii dinamice portante necesare a rulmentilor 4.2.1 Capacitatea portanta dinamica necesara pentru rulmentii arborelui pinion1 unde 1 = 3'4$2, s 1 / este &ite8a ung"iulara a arborelui pinion0 ,tab. 1.24/ 0 Ep 4 , % / este sarcina dinamica ec"i&alenta a arborelui pinion.
Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

2$

<elatia pentru determinarea sarcinii dinamice ec"i&alente depinde de raportul1


0a1 0a 2 $334:$ 61= e = :43'= < e = :43> 4 e = :4>' > e = :43> V 0r1 1 11>:4$ V 0r 2 1 1:>341

unde 0a , % / 4 este sarcina a@iala a rulmentului ,14 tab. >.$4 pag.6C/4 care se determina in dependenta de componenta a@iala a sarcinii radiale a rulmentului 0s 4 , % / 4 ,14tab. >.14pag.61/1
0s1 = e 0r1 = :43> 11>:4$ = $334:$, % / 0s 2 = e 0r 2 = :43> 1:>341 = 3=>4:$, % / 0a1 = 0s1 = $334:$, % / Fa = 36', % / 0a 2 = 0s1 + Fa = $334:$ + 36' = 61=, % / .

# forta a@iala in angrena 0 ,punctul 2.3/ 0r 4 , % / # sarcina radiala a rulmentului4 care corespunde fortei de reactiune sumare din rea8eme. Acceptam 0r1 = 0 ! = 11>:4$, % / 0r 2 = 0$ = 1:>341, % / 0 e # coeficientul influentei solicitarii a@iale4 care se determina in dependenta de raportul Fa 9 C or = 36' 9 6::: = :4:$62C ( C or = 64:, '% / se determina din ,14 tab. SC4 ane@a 2/4 in corespundere cu diametrul treptei pentru rulment si seria usoara+. Conform ,14 tab. >.34 pag.6$/4 acceptam e 5 :43>0 75 14: # coeficientul de rotire pentru ca8ul rotirii inelului interior4 ?n conformitate cu recomandarile ,14 pag.6:/ alegem urmatoarele relatii pentru determinarea sarcinilor dinamice ec"i&alente pentru ca8ul arborelui pinion 0ep , % / 4
0ep1 = 4 V 0r1 ' s ' t = :4$C 1 11>:4$ 142 14: = '324:1', % /

0ep 2 = ( 4 V 0r 2 + / 0a 2 + ' s ' t = (:4$C 14: 1:>341 +14$' 61=+ 142 14: = 2:1$43, % /

unde D este coeficientul sarcinii radiale4 acceptam D5 :4$C0 B # coeficientul sarcinii a@iale4 acceptam B5 14$'0 ' s # coeficientul de siguranta4 acceptam ' s = 142 ' t # coeficientul de temperatura4 acceptam ' t = 14:
C rc = 0ep 2 3 C>3 1

,14 tab. >.14 pag.62/ ,14 tab. >.34 pag.6$/ ,14 pag. 62/ ,14 pag. 62/

Lh 2$2624> = 2:1$433 C>3 3'4$2 = 1':C=4:2, % / . ' 1: 1: '

4.2.2 Capacitatea portanta dinamica necesara pentru rulmentii arborelui condus1


C rc = 0 Ea 3 C>3 2 Lh ,% / 4 1: '

unde 2 = 642=, s 1 / este &ite8a ung"iulara a arborelui condus0 ,tab. 1.24 / 0 Ea 4 ,N/ este sarcina dinamica ec"i&alenta a arborelui condus. Determinam raportul pentru alegerea relatiei de determinare a parametrului
0a1 23$4:3' <e = :422 < e = :43$0 V 0 r1 14: 1:'346

0 Ea 1

0a 2 '2:4:3' <e = :4$3 > e = :43$0 V 0r 2 14: 1$1=

unde 0a 4 , % / este sarcina a@iala a rulmentului ,14 tab. >.$4 pag.6C/4 (similar pinion+1
0s1 = e 0r1 = :43$ 1:'346 = 3'14'=, % /

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

2C

0a1 = 0 s1

0s 2 = e 0r 2 = :43$ 1$1= = $624$', % / = 3'14'=, % / 0a 2 = 0 s1 + Fa = 3'14'= + 36' = >$>4'=, % / .

# sarcina radiala a rulmentului4 care corespunde fortei de reactiune sumare din rea8eme. Acceptam 0r1 = 0C = 1:'346, % / 4 0r 2 = 0D = 1$1=, % / e # coeficientul influentei solicitarii a@iale4 care se determina in dependenta de raportul Fa 9 C or = 36' 9 1C3:: = :4:2C22 ( C or =1C43, '% / se determina din ,14 tab. SC4 ane@a 2/4 in corespundere cu diametrul treptei pentru rulment si seria usoara+. Conform ,14 tab. >.34 pag.6$/4 acceptNm e 5 :43$. in conformitate cu recomandarile ,14 pag.6:/ alegem urmatoarele relatii pentru determinarea sarcinilor dinamice ec"i&alente pentru ca8ul arborelui 0Ea , % / 4 1 0 Ea1 = 4 V 0r1 ' s ' t = :4$C 14: 1:'346 142 14: = C>$4$C2, % / 0 0Ea 2 = ( 4 V 0r 2 + / 0a 2 + ' s ' t = (:4$C 14: 1$1= + 14== '2:4:3'+ 142 14: = 22$'4=, % / 0 unde B este coeficientul sarcinii a@iale4 acceptam B514'2. ,14 tab. >.34 pag.6$/
0r 4 , % /

C rc = 0Ea 2 3 C>3 2

Lh 2$2624> = 22$'4=3 C>3 =41 = 112614', % / . ' 1: 1: '

4.3 Alegerea !inala a rulmentilor. ?n conformitate cu diametrele sub rulmenti si capacitatile portante determinate anterior4 alegem urmatorii rulmenti pentru arborii reductorului cilindric1 Dimensiunile4 ,mm/ Capacitatea portanta4 ,KN/ Simboli8area C Or Cr (L)SA 631#>C+ d D F r 3'3:C 2C '2 1> 24: 224: 1'42 3'2:> 3C >2 1> 24: 2$4: 1C43

5. Proiectarea constructiva arotii dintate cilindrice.


*uind in consideratie recomandarile ,14 pag.6=#=1/ alegem metoda de obtinere a semifabricatului prin for are4 iar amplasarea butucului rotii dintate fata de rea8eme #simetrica (fig. C.1+.

+igura 5.1 3 Constructia rotii dintate cilindrice obtinuta prin for are.

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

2'

+igura 5.1 :Determinarea parametrilor constructi&i ai rotii dintate cilindrice ,mm/.


!lementul rotii %arametrul Diametrul cercului e@terior *atimea Lrosimea Aesitura Diametrul interior Diametrul e@terior <elatia de calcul
d a 2 = 1=C42

(&e8i calculul angrena ului4 tab. 2.3+


b2 = 364: (&e8i calculul angrena ului4 tab. 2.3+ 5 = 242m + :4:Cb2 = 242 24: + :4:C 36.: = '43 .

Coroana danturata

?n corespundere cu sirul normali8at de dimensiuni liniare ,14 tab. S14 ane@a 2/4 acceptam S564: = (:4'...:4>+ 24: = 142...14$ acceptam f5142
d1a = 3C (constructia arborilor4 fig. 3.'+
d but = 14CCd 1a = 14CC 3C = C$42C .

Futucul

?n corespundere cu sirul normali8at de dimensiuni liniare4 acceptam d but = C' .


l but = (14:...14C+ d1a = (14:...14C+ 3C4: = 3C4:...C24C .

*atimea

Lrosimea Discul <a8e de rotungire Lauri

Din considerente constructi&e si in corespundere cu sirul normali8at de dimensiuni liniare4 acceptam lbut = $C . C :42C b2 4 C :42C 364: = =4C . Din considerente constructi&e si in corespundere cu sirul normali8at de dimensiuni liniare4 acceptam C51:4:. 0 C, mm/ 4 acceptam prealabil <5'4:.
d : 2C, mm/ 4 acceptam prealabil d : = 3:, mm/ 0

n: = ' gauri

6. Calculul asamblarilor prin pana.


6.1 Calculul asamblarii prin pana pentru arborele#pinion Date initiale1 d 3 p =1', mm/ si l 3 p = 3'4:, mm/ sunt diametrul si lungimea treptei arborelui4 pe care este instalata pana0 ,fig.3.'/ Ft = 2:=2, % / este forta tangentiala in angrena .

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

2>

+igura 6.1 # !samblarea prin pana paralela pe arborele6pinion. 6.1.1 %redimensionarea penei. ?n conformitate cu diametrul d 3 p 4 ,mm/ conform ,14 tab. S=4 ane@a 2/ stabilim dimensiunile sectiunii trans&ersale ale penei (fig. '.1+1 t1 5 34: ,mm/0 t 2 5 243,mm/. b 5 C4: ,mm/0 " 5 C4: ,mm/0 *ungimea penei l4 ,mm/ se stabileste in dependenta de lungimea treptei arborelui4 pe care este instalata pana # l3 p 4 mm1 l = l 3 p (C...1:+ = 3'4: (C...1:+ = 31...2', mm/ 4 acceptam conform sirului de lungimi ale penei standardi8at 3l 5 264: ,mm/. Deci4 alegem prealabil urmatoarea pana1 %ana C@C@26 L)SA 233':#>6.

6.1.2 Calculul de &erificare a penei.


Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

26

%enele paralele4 utili8ate la proiectarea reductoarelor4 sunt &erificate la stri&ire. Conditia de re8istenta la stri&ire1
s =
Ft , / s 4 !s

unde

!s 4 , mm/

este suprafata de stri&ire4 care se determina din relatia1


!s = (:4=$ h t1 + l e = (:4=$ C 34:+ 234: = 3=41, mm 2 / 0

l e 4 , mm/

# lungimea de lucru efecti&a a penei cu suprafete frontale rotungite1


l e = l b = 26 C = 23, mm/ 0
2

# tensiunea admisibila la stri&ire. %entru bucsa de otel si sarcini linistite , / s = 11:...1=:, % 9 mm 2 / ,14 pag.66/. Deoarece tensiunea de stri&ire se afla in limite admisibile4 acceptam urmatoarea pana1 Pana 5x5x28 GOST 23360-78. 6.2 Calculul asamblarilor prin pana pentru arborele condus.

, / s , % 9 mm /

Date initiale1 d 3a 5 2C4: ,mm/ si l 3 a 5 $24: ,mm/ # diametrul si lungimea treptei arborelui sub butucul elementului transmisiei desc"ise0 ,figb. 3.'/ d 1a 5 3C4: ,mm/ si l but 5 C'4: ,mm/ # diametrul interior si lungimea butucului rotii dintate0 ,tab. C.1/
Ft

5 2:=24: ,N/ este forta tangentiala in angrena . ,pag.1:/

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

2=

+igura 6.2 # !samblarile prin pana ale arborelui condus. 6.2.1 %redimensionarea penelor. Sectiunea A#A. in conformitate cu diametrul d 1a 4 ,mm/ stabilim dimensiunile sectiunii trans&ersale ale penei (fig. '.2+1 t1 5 C4: ,mm/0 t 2 5 343 ,mm/. b 5 1:4: ,mm/0 " 5 64: ,mm/0 *ungimea penei l1 4 ,mm/ se stabileOte Pn dependenta de lungimea butucului rotii dintate # l but 4 mm1 l1 = l but (C...1:+ = $C4: (C...1:+ = $:...3C, mm/ . Acceptam conform sirului de lungimi ale penei standardi8at # 15 3'4: ,mm/. Deci4 prealabil alegem urmatoarea pana1 Pana 78 9 : 9 ;< =O5" >;;<86?:. Sectiunea F#F. in conformitate cu diametrul d 3a ,mm/ 4 conform ,14 tab. S=4 ane@a 2/ stabilim dimensiunile sectiunii trans&ersale ale penei (fig. '.2+1 t1 5 $4: ,mm/0 t 2 5 343,mm/. b 5 64:,mm/0 " 5 >,mm/0 *ungimea penei4 l 3 ,mm/ se stabileste in dependenta de lungimea treptei arborelui4 pe care este instalata pana # l 3a 4 ,mm/1 l 3 = l 3a (C...1:+ = $24: (C...1:+ = 3>...324 , mm/ . Acceptam conform sirului de lungimi ale penei standardi8at # l 3 5 3'4: ,mm/. Deci4 prealabil alegem urmatoarea pana1 Pana 8x7x36 GOST 23360-78. 6.2.2 Calculul de &erificare al penelor. Conditia de re8istenta la forfecare1
s =
Ft , / s 4 !s

unde !s 4 ,mm 2 / # suprafata de forfecare1 2 Sectiunea A : A !s = (:4=$ h t1 + l e = (:4=$ 6 C+ 2' = 'C4C2,mm / !s = (:4=$ h t1 + l e = (:4=$ > $+ 26 = >242$, mm 2 / Sectiunea :
Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

3:

4 ,mm/ # lungimea de lucru efecti&a a penei cu suprafete frontale rotungite1 l e = l1 b = 3'4: 1:4: = 2'4:,mm/ 0 Sectiunea A,A l e = l 3 b = 3'4: 64: = 264:, mm/ . Sectiunea , Astfel4
le

Sectiunea A,A Sectiunea ,

Ft 2:=2 = = 314=24 , % 9 mm 2 / 0 !s 'C4C2 F 2:=2 s = t = = 264=C4 , % 9 mm 2 / !s >242$

s =

Deoarece tensiunile de stri&ire pentru ambele sectiuni se afla in limite admisibile4 acceptam urmatoarele pene1 Sectiunea A,A Sectiunea , Pana 0 x 8 x 36 Pana 8 x 7 x 36 L)SA 233':#>6. L)SA 233':#>6.

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data

31

S-ar putea să vă placă și