Sunteți pe pagina 1din 112

CUPRINS: CUPRINS:.................................................................................................................................1 INTRODUCERE.......................................................................................................................2 CAPITOL 1. PROBLEME PRIVIND CONCEPTUL DE E-LEARNING.........................3 1.1.Introducere........................................................................................................................3 1.2.Definiii i argumente .......................................................................................................4 1.2.1.Premise pentru e-learning..........................................................................................

4 1.2.2.O noua abordare n educatie - e-learning................................................................... 1.3.!"anta#ele sistemului e-learning.......................................................................................$ 1.4.%orme de e&primare pentru e-learning............................................................................1' 1.4.1.(odelul claselor distribuite.....................................................................................11 1.4.2.(odelul n")arii independente ..............................................................................11 1.4.3.*n"))m+ntul desc,is la distan)..............................................................................12 1. .De-"oltarea n"))m+ntului "irtual.................................................................................13 1...Paradigma %O// 0%ree1Open /ource /oft2are3.............................................................1. CAPITOLUL II. ACTIVITATEA DE E-LEARNING LA NIVEL NAIONAL I INTERNAIONAL................................................................................................................19 2.1.!ciunea 4niunii 5uropene.............................................................................................16 2.1.1.7as8 %orce9 Programe 5ducaionale i (ultimedia.................................................2' 2.1.2.Planul de aciune *n")are n /ocietatea Informaional)..........................................2' 2.1.3.Programul /ocrates..................................................................................................22 2.1.4.Iniiati"a i planul de aciune e:earning..................................................................22 2.2. ;iblioteca "irtual<. *n"<area asincron<.........................................................................2 CAPITOLUL III. DEZVOLTAREA UNUI CURS ONLINE...........................................28 3.1. 5tapele proiect)rii unui curs online...............................................................................2$ 3.2.(odele de proiectare a unui curs online.........................................................................3' 3.4.Dimensiunile instruirii difereniate ................................................................................3$ 3. . 7estarea online a studenilor..........................................................................................4= 3. .1./trategii la ni"el de ntrebare ..................................................................................46 3. .2.!#ustare la ni"el de test............................................................................................ 1 CAPITOLUL IV. STANDARDE UTILIZATE N DOMENIUL ELEARNING.............53 4.1.Proiectarea i de-"oltarea standardelor........................................................................... 3 4.2.(etadate i obiecte educaionale.................................................................................... = 4.3. />O?( @ un standard adoptat i utili-at pentru e:earning.......................................... 6 4.4.I(/ :earning Design.......................................................................................................2 CAPITOLUL V. IMPLEMENTAREA UNEI PLAT ORME DE E-LEARNING..........!5 .1.Aeneralit)i...................................................................................................................... .2./isteme de management al coninutului n"))rii............................................................$ .3.!lternati"e de ar,itecturi pentru sistemele de instruire asistat) de calculator................=2 .3.1./isteme de instruire ba-ate pe ser"icii Beb.............................................................=2 .4.7e,nologiile utili-ate pentru implementarea modulului de management educaional...= .4.1./er"erul de ba-e de date (icrosoft /C: ser"er......................................................=. . .Parametrii de proiectare ai platformelor e-:earning.......................................................=$ ...Implementarea pe ni"ele a platformelor e-:earning.......................................................=6 .=.(odul de organi-are a unui site de e-learning................................................................$3 .=.1 Interaciunea cu sistemul..........................................................................................$ .=.2.!ccesul la informaii................................................................................................$ .=.3.Personali-area interfeei...........................................................................................$. .=.4.!bordarea di"ersificat) a cursanilor.......................................................................$$ CAPITOLUL VI.MANUAL DE UTILIZARE AL PLAT ORMEI MOODLE..............91 1

..1.Introducere......................................................................................................................61 ..2.%ilo-ofia modelului 0design-ului3...................................................................................63 ..3.?esurse necesare i mod de instalare..............................................................................6 .. .5lementele ecranului (oodle.........................................................................................6$ ..../etarea cursului @ blocurile laterale................................................................................66 ..=./etarea cursului @ set)ri................................................................................................1'4 CONCLUZII.........................................................................................................................11"

INTRODUCERE Desi e&ista numeroase definitii posibile pentru termenul de e-learningD o "arianta acceptabila in limba romana poate fi urmatoarea9 5ducatie ba-ata pe te,nologiile Internet si Web, folosite ca: mediu colaborati" de instruireD mediu de comunicare profesori-studentii si studenti-studentiD mediu de administrare cursuri E e"aluare studenti.

>ursurile sunt stocate pe un calculator ntr-o forma electronicaF se foloseste un na"igator0bro2ser3 u-ual pentru InternetF materialele de n"atare sunt pre-entate ntr-o forma multimedia - prin mbinare de te&tD sunetD imagine si c,iar scurte filme - si n modul ,Gperlin8. In acest conte&tD sarcina diplomandului este sa studie-e solutii te,nice posibil de utili-at pentru desfasurarea unui in"atamant e-learning in !7(. (ai concret se cere9 - /a se efectue-e o anali-) detaliat) pri"ind cunoaterea i administrarea unui sistem de elearning la ni"elul unei entit)i uni"ersitare. - /a se studie-e posibilit)ile de implementareD adaptare i mbun)t)ire a sistemelor de e-learning e&istente pe pia) 0de preferinta solutii open source si free3F se "or aduga solutii pri"ind asigurarea securitatiiD specifice instruiri in sistemul national de aparare. - /e se ntocmeasca un manual care "a descrie modalit)ile de implementare a cursurilor uni"ersitare ntr-un sistem de e-learning precum i a modalit)ilor de punere la -i i de utili-are a sistemului de e-learning. - /e "or studia mi#loace1instrumente soft2are pentru crearea de continut educational si se "a e&emplifica pe un curs al catedrei.

CAPITOL 1. PROBLEME PRIVIND CONCEPTUL DE E-LEARNING

1.1.Introducere *n ultima "reme se "orbete tot mai mult despre noua economie, care este ba-at) pe te,nologia I7 precum i de faptul c) societatea uman) trece ntr-o nou) fa-) denumit) Societatea Cunoaterii sau Societatea Informaional.7recerea la /ocietatea cunoaterii repre-int) o nou) economie n care procesul de ino"are 0capacitatea de a asimila i con"erti cunoaterea nou) pentru a crea noi ser"icii i produse3 de"ine determinant.Ino"areaD n societatea cunoateriiD urm)rete a mbun)t)i producti"itateaD nu numai producti"it)ile clasice n raport cu munca i capitalulD ci i producti"it)ile noi n raport cu resusrsele energetice i materiale naturaleD cu protecia mediului. *ntr-un raport al >omisiei >omunit)ilor 5uropene din anul 2''1 se arat) c) pentru a obine beneficii din noua economie sunt necesare un Internet din ce n ce mai performant i reforme structurale adec"ate n societateD aministraie i economie. Influena Internetului ca pia) n societatea informaional) i recunoaterea importanei "alorii bunurilor 0acti"elorD assets3 intangibileD n special cunoatereaD repre-int) caracteristici ale noii economii. ?ic,ard ;oulton caracteri-e-) astfel diferena dintre "ec,ea i noua economie9 n prima contea-) bunurile tangibileD n a douaD acti"ele intangibile care crea-) "aloare. Intangibilul este nematerialD greu de descris i mai ales de cuantificat i m)surat. !cti"ul 0bunul3 intangibil are "aloare i crea-) "aloare. *n acest conte&tD al noii economiiD ne"oia de instruire continu) a propriilor anga#ai de"ine o condiie esenial) de supra"ieuire i de-"oltare a oric)rei ntreprinderi. Instruirea continu) este pri"it) ca o condiie necesar) meninerii statusului profesional al specialistului n orice organi-aie.4na din modalit)ile de instruire continu) o repre-int) i nvmntul virtual sau e-learning.!cesta este repre-entat de interaciunea dintre procesul de predare1n")are i te,nologiile informaionale @ ICT (Information and Communication Technolog !.(ateriale educaionale electronice au de"enit o "eritabil) surs) bibliografic) i 3

imagistic) pentru pre-entarea leciilor sau preg)tirea temelorD profesorii fiind antrenai n module de preg)tire special) n domeniul I>7. :a ni"el mondialD e&ist) tot mai multe instituii educaionale care funcionea-) e&clusi" prin intermediul InternetuluiD oferind fie un ciclu complet de n"))m+ntD fie cursuri de speciali-are adresate unei palete foarte largi de utili-atori. *n"))m+ntul tradiional i re"endic) prerogati"a dialogului direct dintre profesor i studeniD prin care se creea-) un cadru optim pentru modelarea personalit)iiD meninerea mai pregnant) a spiritului de competiieD dar i a suportului psi,ologic reciproc . %)r) a pretinde e&clusi"itateD e-learning-ul ofer) noi oportunit)i de instruire i de comunicareD de"enind tot mai popular.

1.".#efiniii i argumente 1.2.1.P#$%&'$ ($)*#+ $-,$-#)&). /tudii recente indica faptul ca nu mai e&ista practic nici o acti"itate social) 0educaieD cercetareD cultur)D economieD transporturi sau di"ertisment3 care sa nu fie secondat) de o pre-entare n format electronic concreti-at) n pagini Beb pe InternetD ba-e de date multimediaD pre-ent)ri interacti"e etc.Preg)tirea cadrelor didactice pentru a utili-a eficient 7I> n acti"itatea didactic) apare ca de-iderat ma#or n coordonarea procesului instructi"educati". !ccesul la Internet nl)tur) barierele geografice i temporaleD permi+nd colabor)ri la distan)D acceler+nd corespun-ator ritmul de obinere i de comunicare a ideilor i re-ultatelor.Hoile te,nologii educaionale constituie astfel de re-ultate i se propag) prin Internet pentru a fi folosite n acti"itatea didactic). (a#oritatea marilor uni"ersit)i a adoptat obligati"itatea pre-ent)rii cursurilor pe Beb 0tematicaD cuprinsD bibliografie3D oferindu-se online toate materialele de curs n cadrul intranetului propriu. !u fost elaborateD se de-"olt) i se e&tind tot mai mult produse program speciali-ate pentru reali-area de cursuri electronice interacti"eD iar un rol important continu) s) l #oace materialele de instruire pentru ser"icii i instrumente de lucru n reeaD necesare pentru iniierea scolarilorD studenilor i profesorilor n folosirea accesului la InternetD obinerea de informaii utile sau g)sirea unor parteneri. ?eele speciali-ate n teleeducaie 0cum sunt Iid:in8D 7,in8Cuest sau I123D acoperind o arie tot mai mare i nglob+nd tot mai multe coli din lumea ntreag)D stimulea-) comunicaia electronic) a colarilor n cadrul procesului de globali-areD fiind folosite adesea ca un motor important n procesul educaional.

De mai muli aniD pe l+nga cercetareD n"))m+ntD tiri i di"ertismentD Internet-ul a de"enit i mediu de afaceriD ultimele studii raport+nd aproape 3'' de milioane de utili-atori 0mai mult de o treime a acestora sunt din /4!3. 4niunea 5uropean) ncearc) s) reduc) decala#ulD dar aceleai studii aprecia-) o stagnare fa) de anii precedeni n statele din >entrul i estul 5uropei 0n pri"ina num)rului de utili-atori i de noi calculatoare conectate3.Internet-ul pare totui o ans) nesperat) pentru naiunile mici i s)race i pentru colecti"ele de cercetare-ino"are situate n afara marilor centre academice.!ceasta ans) se concreti-ea-) n primul r+nd prin accesul la lucr)ri de ultim) or)D la rapoarte de cercetare i c,iar la articole din re"iste de specialitateD f)r) a pl)ti sume mari de bani pentru abonamente. Internet-ul permite nc,egarea i desfacerea rapid) a unor ec,ipe de cercetareD indiferent de locul unde acti"ea-) parteneriiD dar i reali-area unor leg)turi de durataD ba-ate pe afinit)i i pasiuni comuneD leg)turi umane care apar i se menin prin mesa#e transmise prompt prin pota electronic) 0corespondena greu de imaginat cu mi#loacele tradiionale3. Dei modul de n")are tradiional este n continuare scump i relati" lentD noile te,nologii l "or transforma ntr-un proces mult mai producti". /c,imb)rile ma#ore din sfera n"))rii asistate de calculator au condus la obinerea unei noi paradigme educaionale9 n locul reali-)rii unui flu& informaional cu un singur sens 0de e&emplu de la profesor c)tre un grup pasi" de cursani3D noile te,nici de n")are suntD ca i Internet-ulD bidirecionaleD colaborati"e i interdisciplinare. P)trunderea noilor te,nologii n s)lile de clasa a sc,imbat radical relaia care era fundamentat) ntre profesori i ele"i. !stfelD profesorii au trecut de la po-iia de conduc)tori atottiutori la cea de g,i-i ai infosfereiD iar materialele instructi"e au e"oluat de la c)rile rigide la programele administrabile. Informaia a de"enit mult mai accesibil)D iar utili-atorii i aleg singuri ceea ce dorescD fiecare de"enind un creator de coninut. (ediul educaional al "iitorului "a fi un campus electronic9 locul n care se "or desfasura orele de clasaD n care se "a consulta biblioteca i desigurD unde "or a"ea loc contactele sociale. 1.2.2.O )/+- -0/#1-#$ 2) $1+3-*&$ - $-,$-#)&). O problem) comun) care afectea-) at+t colile c+t i uni"ersit)ile o repre-int) presiunea bugetului. Dei se c,eltuie tot mai mult pe te,nologiile educaionaleD cea mai mare parte a acestor in"estiii este blocat) n costurile structurii e&istente. Hoile te,nologii 0n

special reeaua3 "or trebui folosite pentru a reduce costurile i a creste posibilit)ile de acces la informaie. 7e,nologiile promi)toare sunt n special cele "ideo-interacti"eD conectarea n reea i uneltele de colaborare.>alculatoarele pot #uca rolul unor profesori surprin-)tor de r)bd)toriD ndemn+nd c)tre o g+ndire creati") i promo"+nd spiritul ntreprin-)tor. >u toate acestea te,nologia singur) nu repre-int) o soluieD fiind ne"oie de noi modele educaionale. !stfelD conceptele educaionale moderne deri"ate din studiile unor sa"ani ca Jean PiagetD /eGmour Papert sau :e" /. KGgots8GD insist) pe un n"))m+nt indi"iduali-atD practicD pe munca n ec,ipa i pe o c)l)u-ire a descoperirii informaiei. !ceste concepte nu numai c) necesit) o asistenta te,nologic)D dar ele ar fi aproape imposibil de reali-at f)r) a#utorul calculatoarelor. /tilul de n")are "a trebui croit indi"idualD pentru fiecare ele"D iar acest lucru nu poate fi reali-at fara a#utorul te,nologiei. O alta problema a educaiei actuale este repre-entat) de faptul c) ele"ii n")a n grupuri largiD lucru care i face pe muli s) se simt) prost atunci c+nd sunt ne"oii s) r)spunda i fac o greseal). !"anta#ul ma#or pe care l implic) calculatoarele este tocmai aceast) eliminare a st)rii de ncurcatur)D oferind ansa n")arii f)r) a mai simi ncorsetarea pro"enit) din p)rerea celor din #ur. >alculatoarele "or de"eni un fel de mentor electronicD n locul modelului educaional actual 0n care un singur profesor care st) n faa clasei pred) unui grup de ele"i3 a"+nd e&act contrariul9 un utili-ator n faa unui calculator cu sute de profesori LnglobaiM. !ceasta "a permite reapariia unui mai "ec,i model educaional9 ucenicia. 4cenicia a fost ntotdeauna cel mai bun model de n")areD indiferent daca a fost f)cut) n prea#ma oamenilor sau prin simulari. >alculatoarele "or permite o ucenicie n domenii greu sau imposibil de reali-at n realitateD cum ar fi c,irurgia sau pilotarea unui a"ion. Hoile abord)ri n educaie se concreti-ea-) ast)-iD prin utili-area 7I>D n paradigme ca e-learningD distance-learningD teleeducation sau online-learning. 5-learning nu repre-int) altce"a dec+t o modalitate nou) de a pri"i procesul de n")areD n care elementele de fond ram+n aceleaiD doar mi#locul de sc,imb i nsusire a cunostintelor se sc,imba. 4tili-area sistemului informatic n acest scop nseamna in"ocarea unor noi elemente9 libertatea de a n")a n locul i la momentul dorite. ?)d)cinile acestui sistem educaional se g)sesc n n"))m+ntul la distana practicat n anumite regiuni ale globului. Distanele mari sau alte obstacole desp)reau instructorii de cursanii lorD pota i ulterior radioul repre-ent+nd cele mai utili-ate i c,iar agreate c)i de transmitere i recepionare a cursurilor. Dei apariia calculatoarelor personale 0care puteau fi suportul pentru cursurile distribuite de instituiile de n"))m+nt3 a fost destul de timpurieD costurile .

ridicate ale te,nologiei au mpiedicat de-"oltarea n aceasta direcie.Dup) de-"oltarea semnificati") a 7I>D coroborat) cu sc)derea preurilor calculatoarelor personaleD promotorii acestor idei au nceput s)-i puna proiectele n practica. !stfelD odata cu disponibilitatea suporturilor de stocare a informaiilor pe mediu magnetic sau digitalD uni"ersit)ile i liceele au fost primele care au adoptat noua metodologie. ?ampa de lansare pentru e-learning a constituit-o nsa Internet-ul i te,nologia 2orld 2ide 2eb 02223D iar de-a"anta#ul solutiilor anterioare de n"))m+nt la distana i poate g)si acum re-ol"are9 interacti"itatea student-instructor 0profesor3 a de"enit posibila. ?eali-arile n domeniul suporturilor soft2are pentru procesele de e-learning permit comunicarea n timp real at+t te&t c+t i audio-"ideoD d+nd nastere s)lilor "irtuale de curs 0teleclaselor3. Pe plan mondialD bugetele alocate sectorului e-learning 0peste 11 mld. 4/D3 "in s) forme-e imaginea asupra pieei e&istenteD te,nologia i conceptele de elearning fiind mult mai "e,iculate n alte medii dec+t cele academice. !doptarea de c)tre organi-aii cu scop lucrati" a soluiilor de e-

learning permite o preg)tire mult mai eficient) a propriilor anga#aiD n conte&tul n care informaia de"ine elementul fundamental pentru orice afacere 0figur)3. %igura 1.1 *n acest conte&tD piaa rom+neasc) suprinde prin desc,iderea manifestat). Pe l+nga num)rul mare de uni"ersit)i i organi-aii care adopt) o astfel de soluieD infrastructura Internet promite un a"+nt "eritabil. Dincolo de suportul te,nologicD elementul esenial l constituie aspectul psi,ologic implicat9 aplic+nd o metodologie de lucru clara i profesional)D proiectele implementate se "or bucura de o mare recepti"itate din partea utili-atorilor. 5-learning este o industrie relati" nou) i nee&plorat)D care presupune acoperirea unui set de aplicaii i procese "aste ba-ate pe n")area cu a#utorul calculatorului. 5-learning

nseamn) distribuirea coninutului informaiei pe cale electronic) 0mediaD InternetD intranet3 fiind mai precis definit dec+t n"))m+ntul la distana9 e-learning nseamn) con"ergen) dintre n")are i internetF e-learning nseamna folosirea 7I> pentru a construiD li"raD selectaD administra i e&tinde n")areaF e-learning nseamn) n")area prin InternetD put+nd include informaii n multiple formate i o reea de comunicatie ntre cei care adopta acest stil de n")areF e-learning repre-int) cel mai rapid mod de n")areD cu cele mai reduse costuriD care permite cresterea accesului la educatie pentru toi participanii. 5&ista numeroase semnificaii pentru prefi&ul LeN n ca-ul paradigmei elearningD patru dintre ele fiind mai importante9 e&plorare - cei care n")a folosind e-learning utili-ea-a 222 ca instrument de e&plorare pentru a accesa o multitudine de informaii i resurseF e&periena - 222 ofer) posibilitatea de discuii online ntre participanii la cursuriF anga#ament - 222 i capti"ea-) pe cursaniD oferindu-le posibilitatea n")arii sincroneD colaborarii i sc,imbului de ideiF uurina utili-)rii - permite c,iar i celor neiniiai n na"igarea pe Internet accesarea informaiilor de pe orice tip de platform) te,nic). >a o definiie sinte$D se poate spune c) e-learning nseamn) n")area ba-at) pe te,nologiiD o modalitate de difu-are a informaiei care folosete toate mediile electroniceD inclu-+nd Internet-ulD intranetulD e&tranetulD sateliii de comunicaieD ben-ile "ideo1audioD programele de tele"i-iune interacti"e i >D?O(- ul. >oncepte ca e-learningD n")area ba-at) pe Beb 0online-learning3 sunt definite i utili-ate n mod diferit de organi-aii i utili-atori.

1.%.&vanta'ele sistemului e-learning Principalul a"anta# al unui sistem e-learning const) n fle&ibilitatea care ncura#ea-) stilul propriu de n")are al cursantului 0tabelul 1.13. *n ultima perioad)D n"))m+ntul tradiional ncepe s) piard) terenD l)s+nd loc educaiei asistate de calculatorD acest lucru dator+ndu-se n principal costurilor reduse implicate de teleeducatie. >onform unui studiu reali-at de >orporate 4ni"ersitG Oc,angeD colile tradiionale "or suferi un declin de la $'P la .'P p+na n 2''3D n fa"oarea formelor de e-learning 0figura 1.13.

&.+#- 1.2 T-0$,+, 1.1 !"anta# 7e,nologia a re"oluionat afacerileD acum trebuie s) re"oluione-e n"))m+ntul Descriere Hecesitatea de transformare a modului de organi-are a n"))rii n unul mai modernD eficient i fle&ibil a condus la noiunea de e-learning.

OriundeD oric+ndD oricine

/e estimea-) c) un procent destul de mare din anga#ai utili-ea-) calculatoarele personale n munca lor. Obstacolele te,nice cum ar fi accesulD standardeleD infrastructura sau l)imea de band) nu repre-int) o problem) cel puin n "iitorul apropiat. De-"oltarea 222D capacitatea ridicat) a reelelor i calculatoarelor ofera posibilitatea de n")are 24 de ore pe -iD = -ile pe saptam+n). (arele beneficiu adus de e-learning l repre-int) eliminarea costurilor i a incon"enientelor care erau repre-entate de necesitatea ca instructorul i cursantul s) se afle n acelai loc. /tudiile arata c) organi-aiile din /4! de e&emplu i-au redus costurile cu '-='P c+nd au nlocuit instruirea tradiional) cu li"rarea electronic) a cursurilor.

/c)derea costurilor datorit) elimin)rii c,eltuielilor de transport

Posibilitatea de modificare a informaiei difu-ate

Produsele Beb permit instructorilor s)-i actuali-e-e leciile i materialele n ntreaga reeaD cu refacerea automat) a informaiilor i accesul studenilor la cele mai noi date.

>reterea gradului de colaborare i interacti"itate ntre cursani

*n"))m+ntul la distana poate fi mai stimulati" i mai ncura#ator dec+t cel tradiionalD deoarece permite interaciunea dintre grupuri de studeni. /tudenii care utili-ea-) acest tip de n"))m+nt au mai multe contacte cu colegiiD petrec mai mult timp cu preg)tirea materialelorD neleg mai bine temele 0n medieD creterea performanelor lor este cu 2'P mai mare dec+t studenii de la n"))m+ntul tradiional3. !cest tip de n"))m+nt elimin) teama de a grei n faa unui grup de oameni. /tudenii pot ncerca lucruri noiD pot grei i pot afla unde au greit n")+nd astfel ce au facut bine i ce nu. 7e,nologia da posibilitatea indi"idului s) i organi-e-e modul de n")are 0c+nd n")aD cum i unde3D nemaifiind ne"oie s) participe la orele organi-ate n clase. !r,itectura informaiei este modular) D aceasta facilit+nd n")area. *n e-learning este uor de monitori-at studeniiD put+nd fi urm)rite num)rul de do2nload-uri f)cuteD num)rul de teste date. De asemeneaD se poate acorda a#utor studenilor n ca-ul n care acetia au ne"oie. Internet-ul are o capacitatea mult mai mare de stocare comparati" cu locaiile fi-ice sau ,ard discurile indi"iduale.!ceasta permite utili-atorilor s) accese-e mai multe produseD put+nd "edea pre-ent)ri pentru o serie de cursuri din care i pot alege cel puin unul.

*n"))m+ntul electronic este mai puin stresant dec+t cel tradiional.

*n")area controlat)

Pre-entarea pe module Posibilitatea de a m)sura eficacitatea programului

>apacitatea mare de stocare

1.(.)orme de e*+rimare +entru e-learning Paradigma e-learning a procesului educaional n societatea informaional) cunoate cel puin trei forme de manifestare9 clasele distribuite n"))m+ntul independent n"))m+ntul desc,is la distana 0IDD3.

1'

1.4.1.M/1$,+, 3,-'$,/# 1&'*#&0+&*$ 7e,nologiile de telecomunicaie interacti") e&tind clasicul model al cursurilor desf)urate ntr-o sal) de clas) c)tre cursurile desf)urate cu un grup de studeni aflai n mai multe locaiiD re-ultatul constituindu-l un grup de studiu n care o parte din cursani se afl) n sala de clas)D iar alt) parte la distan). Principalele atribute ale acestei forme de e&primare se reg)sesc n tabelul 1.2. T-0$,+, 1.2 >aracteristici ora de curs implic) i comunic)ri realeD at+t studenii c+t i profesorii trebuind ca m)car o dat) pe s)pt)m+na s) se reuneasc) ntr-un spaiu fi-icF num)rul de locaii ale participanilor la curs poate "aria de la 2 0cursuri punct la punct3 la sau mai multe 0cursuri punct la multipunct3F cu c+t num)rul locaiilor este mai mareD cu at+t necesitaile te,niceD logistice i de comunicare sunt mai mariF studenii pot participa la curs din locaii con"enabile 0de acasa sau de la locul de munca3F instituiile "or deser"i un num)r mic de studeni aflai n locaii diferite. dialog "ideo-bidirecionalF dialog "ideo-unidirecional i audio-bidirecionalF audioconferineF "ideoconferine. telefonF fa&F pota clasic)F calculator personal 0pentru e-mailD audio i "ideocon-ferineD acces la biblioteci "irtuale3.

7e,nologii suport pentru orele de curs

7e,nologii suport n afara orelor de curs

1.4.2.M/1$,+, 2)567-#&& &)1$($)1$)*$ !cest model eliberea-) studentul de obligaia de se afla ntr-un anumit loc la un anumit moment dat. !cesta primete o "arietate de materialeD suporturi de curs i posibilitatea de a a"ea acces direct la un instructor1profesor care i "a r)spunde la ntreb)riD l "a ndruma i i "a e"alua munca. >ontactul indi"idual ntre student i profesor este reali-at prin unul sau

11

mai multe mi#loace de comunicare9 telefonD mail "ocalD teleconferineD pota electronic) sau tradiional). Principalele atribute ale acestei forme de e&primare se regasesc n tabelul 3. T-0$,+, 1.3 >aracteristici nu e&ista ore de curs i cursanii studia-a indepen-dentDurm+nd indicaiile detaliate primiteF studenii pot interaciona cu profesorul i n unele ca-uri cu ali studeniF materialele de curs oferite se pot afla sub forma scrisaD pe disc,et)D >D-?O(D casete "ideo etc.F materialele de curs se folosesc pe perioade mari de timpD iar reali-area lor necesit) un proces comple& n care sunt implicai pe l+nga profesori de specialitate i specialiti mediaD specialiti n procesul de instruireD ling"iti etc.

7e,nologii suport pentru orele de curs 7e,nologii suport n afara orelor de curs

nici una deoarece nu e&ista ore de curs. telefonF mail "ocalF pota clasic)F calculator personal 0pentru e-mailD audio i "ideo-conferineD acces la biblioteci "irtuale3.

1.4.3.)5676%8)*+, 1$'39&' ,- 1&'*-)76 (odelul implic) folosirea cursurilor tip)rite i a materialelor media pentru a permite cursanilor s) studie-e c+nd i unde dorescD precum i folosirea oca-ionala a 7I> pentru nt+lniri comune ale grupului de studeni. Principalele atribute ale acestei forme de e&primare se reg)sesc n tabelul 1.4. T-0$,+, 1.4 >aracteristici materialele de curs se pre-int) sub form) tiparit)D pe disc,eteD >D-?O(D casete "ideo sau alte tipuri de materialeD care s) le permit) studenilor s) studie-e indi"idual sau n grupF de obiceiD materialele de curs sunt specifice unui profesor n funcie de materia predat) 0de e&emplu caseta "ideo pentru un profesor de oratoric)3F studenii se nt+lnesc periodic n grup ntr-o anumit) locaie pentru ca profesorul s) poat) susine o or) de curs prin te,nologii interacti"eD similar modelului clasei distribuiteF

12

7e,nologii suport pentru orele de curs 7e,nologii suport n afara orelor de curs

dialog "ideo-bidirecionalF dialog "ideo-unidirecional i audio-bidirecionalF audioconferineF "ideoconferine. telefonF mail "ocalF calculator personal 0pentru e-mailD audio i "ideo-conferineD acces la biblioteci "irtuale3.

1.,.#e$voltarea nvmntului virtual Dup) ce la nceputul secolului OO se instituionali-ase n"))m+ntul la distan) 0spri#init iniial pe facilit)ile de comunicare oferite prin intermediul poteiD telefonului iar apoi al tele"i-iunii3D -nvmntul asistat de calculator (Com+uter-.ase /earning 0 C./! a ap)rut prin anii 16='D folosind ca principal material didactic soft1are educaional memorat pe >D sau pe ,ard-disc9 dicionareD enciclopediiD lecii din di"erse domenii etc. 5&pansiunea Internetului a adus cu sine o di"ersificare uimitoare a ofertei educaionaleD ap)r+nd noi tipuri de cursuriD instituii i speciali-)ri. *n"))m+ntul pe Internet 0Beb-;ased :earning @ B;:3 i-a propus transformarea spaiului BBB ntr-un instrument de instruireD di"ersele materiale educaionale utili-ate fiind accesibile on-line9 instrumente soft2are dedicate instruiriiD materiale didacticeD manuale electroniceD leg)turi spre alte resurse educaionale etc. Instruirea ba-at) pe Beb 0:BT- 2e3 .ased Training3 este un mi#loc ideal prin care se pot li"ra coninuturi educaionale oriunde n lume i oric+ndD necondiionat geografic sau temporalD cursantul beneficiind de a#utorul unui Ninstructor "irtualN.De-"oltarea infrastructurii te,nologice i calitatea educaional) superioar) a documentelor ,ipermedia 0documente multimedia care includ ,iperleg)turi3 elimin) din ecuaia educaiei contemporane spaiul i

13

timpulD doi parametri care p+n) nu demult erau esenialiD ceea ce are drept consecin) o fle&ibilitate f)r) precedent n educaia clasic).

Figura 1.3 Evoluia CB - WB B;7 poate fi folosit at+t n educaia la distan)D c+t i ca instrument de lucru n procesele conduse de un instructor n sala de studiuD principala caracteristic) a acestei soluii constituind-o capacitatea de transformare a structurii tradiionale de n")are la ni"elul grupului ntr-o clas) "irtual). Instruirea ba-at) pe Beb asigur) Q?oca et alD 2''2R9 economisirea resurselor b!ne"ti prin: S eliminarea transportuluiD a ca-)rii i a centrelor de instruire dedicateF S eliminarea obligaiei de pre-en) la acti"it)ile curenteD instruirea put+ndu-se face oric+ndF S reducerea costului unitar de instruireF economisirea resurselor #e timp privin#: S preg)tirea furni-)rii ser"iciului de instruireF S actuali-area coninutuluiF cre"terea eficacit!ii prin: S aplicarea modelului centrat pe cursant9 ritm propriuD la cerereF S preg)tire permanent)F S proiectare interacti")F S participare efecti")F S continuarea colabor)rii i dup) terminarea sesiunii de instruire.

14

Instruirea ba-at) pe Beb presupune un mediu educaional :$0 ;2e3-.ased Course 4nvironment< al c)rui nucleu l repre-int) o aplicaie client-ser"er denumit) platform) de e:earning sau sistem de instruire ba-at) pe Beb 0fig.1.33

&.+#- 1.4. 5ediile educaionale 2e3 (2e3-.ase Course 4nvironment - 2.C4! sunt sisteme didactice foarte comple&eD dispun+nd de o platform) de n")are pe BebD a c)rei structur) "a fi ilustrat) n seciunea urm)toare. 4nele instituii i proiectea-) propriul mediu educaional BebD ns) n general este adoptat) o platform) de e-learning comercial)D precum ;lac8boardD :otus sau Beb>7. !ceasta este utili-at) nu doar n cadrul seciilor de n"))m+nt la distan)D ci i n cadrul cursurilor de -iD Internetul de"enindD din ce n ce mai pregnantD un au&iliar al procesului educati" din orice domeniu. O instituie care dispune de un mediu educaional Beb este acti") pe multiple planuri n sfera n"))m+ntului "irtual9 organi-ea-) cursuri de di"erse categorii 0inclusi" de ni"el uni"ersitar i postuni"ersitar3D de-"olt) suport educati" 0programeD cursuriD materiale de consultan)D de e&aminare sau de e"aluare3 pentru alte instituii similareD particip+nd n aliane sau parteneriate cu alte organi-aii academice. !l)turi de profesorii de di"erse speciali-)ri care se ocup) de instrucia studenilorD e&ist) o ntreag) ec,ip) de psi,o-pedagogi i informaticieni care super"i-ea-) structurarea tuturor materialelor amintite mai sus dup) rigorile funcionalit)ii i interaciunii om-calculator n spaiul Borld-Bide Beb.

1.6.7aradigma )8SS ()ree98+en Source Soft1are! (ulte dintre aplicaiile pre-entate n capitolele urm)toare sunt disponibile pe Beb pentru a fi utili-ate n mod gratuit de c)tre profesori i ele"i sau studeni. %ilosofiaD economia i modelul de de-"oltare %O// 0%ree1Open /ource /oft2are3 au a"ut o contribuie esenial) n ultimii dou)-eci de ani asupra modului n care este conceptuali-at)D utili-at) i de-"oltat) te,nologia informaiei.>onform celui care a introdus conceptul de free soft2areD ?ic,ard /tallmanD utili-atorul are urm)toarele libert)i asupra acestui tip de produse9 de deci-ie asupra modului de utili-areD de utili-are a programelor n orice scopuriD de e&perimentare i anali-)D de distribuieD de mbun)t)ire. >onceptul de open source a fost introdus de ;ruce Perens i nu nseamn) doar acces la libera utili-are a codului-surs)D ci implic) i urm)toarele prerogati"e9 libertate de redistribuieD ns) inclu-+nd licena de utili-areD f)r) restricii suplimentareD obligai"itatea de furni-are a codului-surs)D libertatea de creare a unor produse deri"ateD p)strarea intergrit)ii codului creat de un anumit autorD ine&istena discrimin)rilor fa) de unele persoaneD grupuriD domeniiD preocup)riD licena de utili-are trebuie s) nu fie specific) unui produs soft2are sau s) restricione-e un alt produsD trebuindD de asemeneaD s) fie neutr) din punct de "edere te,nologic. Printre prerogati"ele utili-)rii de soft2are gratuit i open source n educaie putem aminti9 costuri reduse9 deoarece utili-area te,nologiei informaiei n educaie presupune oricum costuri destul de ridicate legate de infrastructura de comunicareD ec,ipamentele de calcul i de reeaD recurgerea la %O// antrenea-) economii substanialeF siguran)D performan)D securitate9 erorile de proiectare ale %O// sunt re-ol"ate rapid datorit) num)rului mare de de-"oltatoriD lucru unanim recunoscut mai ales n ca-ul produselor de tip ser"er. Disponibilitatea codului-surs) permite identificarea "ulnerabilit)ilor i re-ol"area acestora n colaborareF capacitate de de-"oltare pe termen lung9 este e"ident) creterea gradului de utili-are a %O// n cadrul instituiilor gu"ernamentaleD industrialeD educaionale i de alt) natur)D de aceea "a fi necesar) preg)tirea "iitorilor specialiti familiari cu acest tip de produse. /-a constatat faptul c) absol"enii au tendina de a foloi aceleai te,nologii pe care leau nt+lnit n timpul studiilorF filosofie desc,is)9 filosofia %O// este foarte potri"it) spiritului academic desc,is spre cunoatere i diseminare. (ulte dintre actualele produse %O// i au originea n

1.

proiecte de-"oltate n mediul academic. :inus 7or"alds a nceput lucrul la ceea ce a"ea s) de"in) sistemul de operare :inu& n cadrul 4ni"ersitatea Telsin8i din %inlanda. 4n mediu academic n care sunt pre"alente produsele %O// "a stimula profesorii i studenii s) e&perimente-e i s) participe la de-"oltarea acestora cu soluii ino"atoare. Kerificarea i "alidarea de c)tre comunitatea %O// a soluiilor propuse repre-int) una dintre cele mai pl)cute modalit)i de recunoatere a muncii de cercetareF alternati") la pirateria soft2are9 at+t n ca-ul instituiilor academiceD c+t i al studenilorF posibilitate de adaptare regional)9 produsele %O// create pentru limba engle-) pot fi adaptate n orice limb) f)r) a fi necesar) implicarea de-"oltatorului originarF n")area din codul open source9 %O// ofer) posibilitatea studierii codului-surs) al unor programe cu aplicabilitate n "iaa real). Hum)rul produselor %O// educaionale a crescut uimitor n ultimii aniD recent ntreprin-+ndu-se i un prim in"entar al celor aplicate n 5uropa 0222.ossite.org1 acti"ities1first in"entorG3.*n mediul academic se nregistrea-) deseori reticene fa) de utili-area acestoraD din di"erse moti"e9 lipsa informaiilor i de-interesul pentru c)utarea acestoraD dorina de a nu parta#a proprietatea intelectual)D teama de o proast) conduit) pe Internet a comunit)ii de de-"oltatoriD ineria de a opta pentru produsele proprietare pentru care s-au dob+ndit de#a deprinderi de utili-are etc. Dac) falsele probleme enumerate mai sus sunt dep)iteD din paleta larg) de resurse educaionale %O// pot fi g)site cele potri"ite fiec)rei situaii particulare. !stfelD pentru implementarea unei soluii de e-learning %O//D ca de altfel i a unei soluii proprietareD trebuie a"ute n "edere c+te"a aspecte practice9 tipul resurselor de#a disponibile9 produsele soft2are instalateD specialitatea programatorilor implicaiD resursele ,ard2areF gradul de interoperabilitate al standardelor folosite9 este posibilD de e&empluD s) dorim o platform) de e-learning care s) interacione-e cu di"erse aplicaii ce folosesc standarde desc,iseF gradul de scalabilitate a sistemului adoptat9 unele soluii de e-learning %O// au fost destinate unor departamente de mici dimensiuniD altele unor proiecte interinstituionale nglob+nd clustere de ser"ere. 5ste necesar) o e"aluare

1=

num)rului de cursuri i de studeni "i-aiD precum i a e"oluiei ulterioare acestuiaF sistemul pedagogic adoptat9 centrat pe profesor sau pe studentD o abordare colaborati") distribuit) a n"))rii sau una preponderent centrali-at) etc.7rebuie a"ut n "edere faptul c) multe proiecte de e-learning ncearc) re-ol"eD de faptD lacunele de funcionalitate sau de fle&ibilitate ale altor ns) este important ca "i-iunea promo"at) s) concorde cu cea "i-at) de no funcionalit)ile care trebuie suportate9 (at,(:D :a7eOD O(: etcF cerinele pentru test)ri i e&amene online9 import1e&port de coninutD securitate ntreb)rilorD e"aluare automat) etc. 5ste necesar) o deliberare asupra uneia dintre cele trei tipuri de ba-) de ar,itecturi proprii unei platforme de e-learning9 sistem de management al coninutului - a"+nd ca scop principal parta#area eficient) i efecti") a documentelorD imaginilor i a altor resurse de dateF portal colaborati" - destinat constituirii de comunit)i "irtuale i facilit)rii unei bune comunic)ri interacti"e. Permite administrarea i di"i-area pe grupuri de utili-atoriD oferind di"erse posibilit)i de personali-areF sisteme de publicare Beb - oferind profesorilor i studenilor facilit)i de postare i parta#are de informaii pe Beb. 5&ist) c+te"a proiecte funcion+nd pe Beb care ofer) informaii asupra posibilit)ilor de adoptare a unor soluii open source n domeniul e-learning9 E#uForge 0,ttp911eduforge.org3 - este un portal destinat sc,imbului de ideiD conin+nd re-ultate de cercetareD materiale didactice i soft2are educaional open source 0acesta fiind organi-at n cadrul seciunii Pro#ects3F $I%&$$EE'(&I) - Open /ource for 5ducation in 5urope 0,ttp911222.ossit.org3 F ofer) consultan) i suport pentru oragani-aiile1 instituiile care doresc s) implemente-e sisteme open source de management al n"))riiD consilierea referindu-se la alegerea platformeiD precum i la probleme didactice i organi-atoriceF &$$ Watc* 0,ttp911222.oss-2atc,.ac.u83 - ofer) mediului academic o consiliere neutr) i competent) asupra produselor soft2are1ree i open sourceD precum i despre standardele desc,ise nruditeF

1$

I&$) - International Open /ource Het2or8 0,ttp911222.iosn.net1education3 -furni-ea-) de-bateriD informaiiD studii de ca- asupra utili-)rii de soft2are open source n educaie n regiunea !sia-Pacific. +ob +e,nol#s propune urm)torii parametri dup) care s) fie apreciate sistemele de elearning pO//9 scalabilitateaD claritatea i e&tensibilitatea coduluiD uneltele de administrareD posibilit)ile de implementare i de-"oltareD funcionalit)ile oferiteD eficiena.

CAPITOLUL II. ACTIVITATEA DE E-LEARNING LA NIVEL NAIONAL I INTERNAIONAL *n anul 166.D >onsiliul >omisiei 5uropene emitea o scurt) directi") n care sugera )rilor membre s) i concentre-e eforturile n "ederea mbun)t)irii calit)ii i eficienei educaieiD sistemelor de preg)tire i nlesnirii accesului la societatea informaional) a profesorilorD ele"ilor i altor persoane dornice de studiu prin oferirea posibilit)ii de a cunoate aceste noi unelte i preg)tirea lor asupra subiectului. !cesta a fost nceputul a ceea ce mai t+r-iu se "a numi iniiati"a e-learning. ! fost momentul n care 4niunea 5uropean) recunotea la ni"el macro necesitatea implement)rii unor sisteme prin care profesorii i ele"ii s) poat) mbun)t)i procesul de n")are n concordan) cu de-"oltarea "ertiginoas) a te,nologiei.(a#oritatea )rilor europene declar) n pre-ent c) integrarea te,nologiilor de informare i comunicare07I>3 n sistemul lor educaional repre-int) un obiecti" primordial.4niunea 5uropean)D n ceea ce o pri"eteD a lansat recent iniiati"a i apoi planul de aciune e:earning. ".1.&ciunea :niunii 4uro+ene :a sf+ritul anilor =' i nceputul anilor $' au fost demarate iniiati"e publice n mai multe state 5uropene a"+nd ca scop implementarea 7I> n educaie. Pentru cea mai mare parte a timpului problema a fost pri"it) ca nc) o disciplin) care trebuie predat) i care circumscrie n curriculum. *n acest stadiuD 7I> nu au fost pri"it) ca o resurs) care trebuie folosit) intensi" pentru predare sau ca put+nd fi integrat) trans"ersal n ansamblul curriculumului. OricumD din acel momentD de-"oltarea computerelor multimedia i creterea gradului de contienti-are a potenialului 7I> ca resurs) didactic) au condus la proliferarea proiectelor pilot i a spri#inului financiar publicD n special pentru de-"oltarea de soft2are educaional. *n

16

acelai timpD industriile principale din domeniul computerelor au e"oluat rapid i au concreti-at potenialul 7I> n produse i ser"icii educaionale. !st)-iD cea mai mare parte a statelor europene s-au anga#at n aciuni legate nu numai de dotarea cu ec,ipamente multimediaD dar i de conect)ri locale n clase i coliD cu acces la reele regionaleD naionale i internaionale "ia Internet. !stfelD sistemele educaionale pot stabili mai uor parteneriate cu mu-eeD autorit)i localeD biblioteciD firmeD asociaiiD etc. *ncep+nd cu 16$3D >omisia 5uropean) a acionat ca un catali-ator i ca un liderD ncura#+nd integrarea 7I> n formarea i n"))m+ntul profesional.*n acest scop a susinut organi-area de seminariiD simpo-ioane i nt+lniri acord+ndu-le statelor membre ansa de a-i mp)rt)i e&perienele. !poiD n 16$.D a fost adoptatD programul >omunit)ii 5uropene >O(577D pri"ind cooperarea dintre uni"ersit)i i firme din 5uropa n "ederea de-"olt)rii educaiei i form)rii n domeniul te,nologiei. *n 166'D programul comunitar 5urotecnet a fost lansat pentru a promo"a ino"aia n formarea profesional) pentru ca aceasta s) ia n calcul sc,imb)rile te,nologice i impactul lor asupra calific)rilor i anga#)rii.>omisia a publicat un -emoran#um pri"ind n"))m+ntul desc,is i la distan) n >omunitatea 5uropean) D n 1661.De atunci >omisia i-a amplificat i confirmat aciunile n domeniul 7I>. 2.1.1.T-'= /#3$: P#/.#-%$ E1+3-7&/)-,$ >& M+,*&%$1&Iniiati"a as. Force: /rograme E#ucaionale "i -ultime#ia a ap)rut n (artie 166 0i a durat p+n) n 166$3 astfel nc+t . programe ale 4niunii 5uropene s) reali-e-e aciuni con#ugate pentru a accelera de-"oltarea te,nologiilor de n"))m+nt i formare profesional) i aplicarea lor n cadrul 4niunii 5uropene. !ceast) cooperare a dus la organi-area unei cereri comune de proiecte care au deblocat fonduri de 46 (il 54? folosite pentru a spri#ini 4. de proiecte educaionale multimedia implic+nd peste 4'' de firme i instituiiD dintre care mai mult de #um)tate au fost coli sau uni"ersit)i. 2.1.2.P,-)+, 1$ -37&+)$ )567-#$ 2) S/3&$*-*$- I)?/#%-7&/)-,6 *n 166. >omisia 5uropean) a lansat un plan de aciune denumit 0nv!are 1n $ocietatea Informaional!. !stfel s-a subliniat "oina politic) a /tatelor (embre de a se dedica integr)rii multimediaD n generalD i a InternetuluiD n particularD n cadrul metodelor pedagogice. Planul a presupus urmarea a 4 linii de aciune9 ncura#area cre)rii de reele ntre colile din 5uropaF accelerarea de-"olt)rii resurselor educaionale multimedia F promo"area form)rii profesorilor

2'

n domeniul utili-)rii 7I>F oferirea de informaii pri"ind potenialul instrumentelor educaionale i resurselor multimedia i audio-"i-uale. De-"oltarea reelei europene de coli multimedia European $c*oolnet 054H3D cofinanat) de 5ducational /oft2are and (ultimedia 7as8 %orceD a a"ut o contribuie substanial) la implementarea primei linii de aciune. 54H a fost lansat) la ;ru&elles n Decembrie 166. de c)tre (inistrul /uede- al 5ducaieiD Ul"a Jo,anssonD i a primit susinerea (inisterelor de resort n cadrul unei nt+lniri neoficiale n !msterdamD n martie 166=. De"enit) operaional) n /eptembrie 166$D European $c*oolnet este o reea electronic) 5uropean) de reele naionale i de alte reeleD care reunete n pre-ent ministerele educaiei din 23 de state 0cei 1 i Hor"egiaD 5l"eiaD /lo"eniaD IslandaD PoloniaD 4ngaria iD ca i obser"atoriD (aroc i Israel3. /copul ei este de a ncura#a sc,imbul de informaii i e&perien) dintre participanii la procesul educaionalD formare profesional) i cultur)D i s) alimente-e astfel de-baterile n acest domeniuD la ni"el naional i european.De asemenea are n "edere crearea unui campus "irtual care "a constitui o cale de acces la reelele educaionale de ni"el naional i regional precum i la centrele de resurse didactice implicate. *n plusD reeaua dorete s) de"in) un "e,icul european pentru ino"aie i sc,imbare. ! doua linie de aciune a fost implementat) prin creterea contienti-)rii i a gradului de implicare din partea actorilor europeni n domeniile mass-media i audio-"i-ual. *n 166= a fost creat) o ba-) de date care cuprinde editori i produse multimedia din 5uropaD n timp ce au fost identificate principalele domenii de cooperare i a fost creat un Parteneriat pentru 5ducaie n 5uropa 0P553 n /eptembrie 166=. P55 repre-int) diferitele interese n sectoarele 7I>D audio"i-ual i mass-mediaD dar i comunitatea educaional) n general.>ontribuia i la implementarea celei de-a treia linii de aciune pentru promo"area form)rii personalului didactic n domeniul 7I>. *n ceea ce pri"ete cea de-a patra linie de aciune 0o informare mai cuprin-)toare asupra potenialului resurselor multimedia i resurselor educaionale3D >omisia a lansat o serie de acti"it)iD iD n specialD o s)pt)m+n) de e"enimente de promo"areD cunoscut) sub numele de HetdVGs 5uropeD n coliD nc) din 166= i o competiie european) n domeniul multimedia educaional. HetdVGs 5urope este o iniiati") a >omisiei 5uropene pentru a promo"a utili-area de noi te,nologii n coli. /copul este de a asigura diseminarea informaiilor pri"ind potenialul noilor media n domeniile educaional i cultural. ?olul n sc,imbare al profesorilorD formatorilor i coordonatorilor de proiect i de-"olt)rile n 21

domeniul calit)ii "ieiiD n special pentru persoanele defa"ori-ate sau care tr)iesc n -one i-olateD au fost dou) dintre priorit)ile iniiati"ei HetdVGs 2'''.!ceast) ediieD printre alteleD s-a a&at pe urm)toarele subiecte9 cet)enieD identitate cultural) i di"ersitate european)D egalitatea anselorD n"))m+nt i formare profesional) pentru o mai bun) utili-are a noilor mediaD o pri"ire asupra lumii de dincolo de 5uropa. 2.1.3.P#/.#-%+, S/3#-*$' *n Programul /ocratesD aciunea -nvmnt #eschis i la #istan din prima fa-) a Programului 0166 -16663 a a#utat la integrarea 7I> n sistemele educaionale. !ciunea 5inerva duce aceast) de-"oltarea n a doua fa-) 02'''-2''.3 i susine urm)toarele 4 tipuri specifice de acti"it)i 9 S !ciune i1sau cercetare asupra impactului 7I> sau al n"))m+ntului desc,is i la distan) asupra organi-)rii proceselor i modelelor pentru predare i n")are S !ciuni diri#ate spre oferirea de metodeD produse i resurse care sunt necesare pentru a de-"olta medii de n")are no"atoare i transferabile S /tabilirea de contacte ntre produc)toriD utili-atori i manageri la ni"el europeanD n special n ca-ul organismelor de formare a profesorilor i a centrelor de resurse S De-"oltareaD la ni"el europeanD a sistemelor informaionale i a ser"iciilor pri"ind metodele i resursele educaionale care implic) folosirea 7I> i n"))m+nt desc,is i la distan). 2.1.4.I)&7&-*&5- >& (,-)+, 1$ -37&+)$ $L$-#)&). Iniiati"a e:earning i planul de aciune care a urmat pentru a e&plicita procedurile i modalit)ile de implementare au constituit principala i cea mai recent) aciune comunitar) n domeniul 7I> aplicat) n n"))m+nt i formare profesional). Iniiati"a e:earning a fost adoptat) de >omisia 5uropean) pe 24 (ai 2''' i acceptat) oficial de minitrii educaiei la >onsiliul 5uropean de la %eiraD din iunie acelai an. Planul de aciune a fost adoptat pe 2$ (artie 2''1. *mpreun)D ambele caut) s) mobili-e-e actorii din domeniile educaiei i form)riiD ca i pe cei din domeniile socialD industrial i economic cu scopul de a face din n")area pe tot parcursul "ieii fora conduc)toare a unei societ)i interdependente i armonioase. 5le au n "edere i crearea unei economii competiti"eD reducerea oma#uluiD creterea adaptabilit)ii pentru a compensa deficitul de competene asociat cu noile te,nologii i a asigura o integrare social) mai eficient). Iniiati"a e:earning e&tinde planul de aciune general e5urope n domeniile 22

educaiei i form)rii. /copul acestui planD care a fost adoptat i de >omisie pe 24 (ai 2'''D este de a da posibilitatea 5uropei s)-i "alorifice la ma&imum punctele tari i s) dep)easc) obstacolele pentru o mai mare integrare i folosire a te,nologiei digitale. 5l este de folos n atingerea scopului principal stabilit pentru 4niune la >onsiliul 5uropean de la :isabona din 23-24 (artie 2'''D ca 5uropa s) de"in) cea mai competiti") i dinamic) economie ba-at) pe cunoatereD capabil) de o cretere economic) susinut) cuplat) cu o mbun)t)ire calitati") i cantitati") a gradului de ocupare a forei de munc) i o mai mare coe-iune social). >ele 4 linii de aciune de-"oltate de e:earning sunt 9 S De-"oltarea infrastructurii i a facilit)ilor pentru a permite claselor s) aib) acces la InternetD cu o rat) de -1 ele"i pe computer multimedia p+n) n 2'12D i stabilirea unei reele europeane de comunicare ntre institutede cercetareD uni"ersit)iD biblioteci i coli iD treptatD oferirea i altor centre de n")are a acelorai posibilit)i 0mu-eeD centre culturaleD etc.3F S 4n efort de formare la toate ni"elurile care include dob+ndirea de c)tre ele"i a unei culturi digitale nainte de terminarea studiilorD determinarea profesorilor s) foloseasc) te,nologie digital) n scopuri educaionaleD adaptarea curriculum-ului colarD oferirea de oportunit)i pentru ca fiecare s) dob+ndeasc) o cultur) digital)D crearea de platforme de n")are on-line p+n) la sf+ritul lui 2''2F un astfel de efort presupune adoptarea unui cadru european pentru noile competene certificate @ prin intermediul unor diplome 5uropene n domeniul competenelor de ba-) n domeniul te,nologiei informaionaleF S De-"oltarea unor coninuturi de calitate i a ser"iciilorD necesit+nd leg)turi mai str+nse ntre industria european) multimedia i sistemele de formare profesional)D stabilirea de criterii de calitate i metode de e"aluare a coninuturilor i accelerarea interconect)rilor dintre coli i uni"ersit)iF S De-"oltarea cooper)rii. !ceste iniiati"e sunt de-"oltate i nt)rite prin Planul de !ciune e:earning care cuprinde . aciuni principale 9 S S De-"oltarea unui instrument de deci-ie sub forma unei ba-e de date care conine >rearea unei platforme europene de cercetare i sc,imbD ba-at) pe structurile indicatori calitati"i i cantitati"i pri"ind folosirea 7I> n scopuri educaionale e&istente n /tatele (embreD n "ederea obinerii unui ma&im de re-ultate din aplicarea no"atoare a noilor te,nologii n n"))m+nt i formare profesional) 0aplicaii posibile ale noilor te,nologii ap)ruteD cum ar fi tele"i-iune digital) i satelii n mediul de n")areD

23

crearea de campusuri "irtuale i de mobilit)i "irtualeD folosirea noilor te,nologii n lupta mpotri"a defeciunilor din educaia con"enional)3 S S De-"oltarea unei infrastructuri prin stabilirea de reele digitale n uni"ersit)i i Integrarea culturii digitale n setul de competene de ba-) care trebuie dob+ndite pe -one defa"ori-ate parcursul "ieiiD i recunoaterea lor prin intermediul diplomelor europene n te,nologia informaional) S S %ormarea profesorilorD identificarea i promo"area celor mai bune metodeD i De-"oltarea de coninuturi educaionale de calitate prin intermediul introducerii in"estiia n cercetarea calific)rilor necesare "iitorilor profesori i formatori unui set de sisteme de certificare a calit)ii n cooperare cu /tatele (embreD m)suri de securitate e&cepionale pentru 2ebsite-urile educaionale i culturale i reflect)rii pe marginea drepturilor de proprietate intelectual). Pentru ndeplinirea acestor obiecti"eD >omisia intenionea-) s) mobili-e-e mecanisme i politici pentru care este responsabil). 5le includ programe de n"))m+nt i formare profesional) 0/ocratesD :eonardo Da KinciD Uout,3D !l - lea Program >adru pentru >ercetarea i De-"oltarea 7e,nologic) 0Programul 7e,nologiile pentru /ocietatea Informaional) @ I/7D Programul pentru >ercetare /ocio-5conomic)3D programe i aciuni pentru implementarea te,nologiei i competiti"itate 07en 7elecomD e>ontentD Ao Digital3D i %onduri /tructuraleD care sunt de#a in"estite n ec,ipamentD facilit)i i formare n domeniul noilor te,nologiiD n special n -onele defa"ori-ate. >omisia "a ntreprinde aciuni pri"ind standardi-area ser"iciilor de asigurare a interoperabilit)ii i circulaiei coninuturilor i ser"iciilor e:earning. !ciunile "i-ate "or fi nt)rite prin implementarea Iniiati"ei ;anca 5uropean) pentru In"estiii n Ino"are 2'''. >u un buget pe 3 ani de 12-1 mil. 54?D acest program ofer) oportunit)i de in"estiii n resurse umane i ino"are. !ciunea e/c,ola implementat) ca o parte a iniiati"ei e:earning completea-) HetdVGsD fiind o aciune mai direcionat) i mai concret) n domeniul educaiei. 5a urm)rete s) demonstre-e potenialul de informare i comunicare al noilor te,nologii i s) ncura#e-e colile i profesorii s) se implice n sc,imburi de e&perien) i metode. *n 2''1D aceast) campanie de cretere a contienti-)rii importanei folosirii Internetului n coliD care a fost organi-at) de European $c*oolnet, >omisia 5uropean) i Preedinia suede-) a 4niunii 5uropeneD s-a reflectat ntr-o s)pt)m+n) 0=-11 (ai3 dedicat) 7I> i e:earning n Wcoli. 24

:a un moment ulteriorD premiile European $c*oolnet e2earning 3441 "or fi acordate pentru resurse i e&emple propuse la categoriile urm)toare 9 S e$c*ool, care se refer) la colile sau grupurile de coli care utili-ea-) Internet-ul sistematic S e eac*ingD care se refer) la profesorii care integrea-) 7I> n acti"itatea de predare S m,Europe, care se refer) la profesorii sau colile care ofer) educaie special) n 5uropa S e eac*er rainingD care se refer) la organismele de formare a profesorilor

".". .i3lioteca virtual;. -nv;area asincron;. /istemul dispune de o bibliotec< electronic<Do ade"<rat< ba-< de cunotine cu rolul de depo-itare i administrare a coninutului educaionalD adaptabil<D configurabil< si inde&abil<. ;iblioteca ofer< utili-atorilor 0c,iar i celor neiniiai3 funcii precum9 acces controlat la materialele educaionaleF consultarea sistematic< sau c<utarea n "olume "aste de coninut te&t i multimediaF crearea de coninut prin9 editoare T7(: ncorporateF editoare de formule matematice ncorporateF editoare de teste i tutorialeF editoare de glosare1dicionareF import i e&port de coninut educaional din formate cunoscute precum9 fiiere (/ Po2erpointD (/ BordD T7(:D PD%D ?7% sau imagini i fi lmeF ar,i"e1directoare ntregi de resurseF format ba-at pe standarde precum />O?(F adaptarea sau modifi carea coninutuluiF organi-area coninutului n cursuriF crearea propriilor lecii din componente standard de coninut. >oninutul este structurat i adaptat n funcie de ne"oile instructorilor. >oninutul poate fi mbog<it cu informaii suplimentare9 cu"inte c,eieD ni"el de studiuD "ersiune i autor. %lu&urile de predare sunt defi nite pentru fi ecare cursD integr+nd testele de auto-e"aluare sau

testele on-line ca pe orice alt tip de coninut. Drepturile de acces pentru fi ecare utili-ator1 grup de utili-atori pot fi adaptate i aplicate oric<rui ni"el din aplicaie. !5: are funcii de na"igare ierar,ic<D filtrare sau c<utare dup< diferite criterii. !5: poate include o larg< "arietate de materiale didactice. DICTUS @ 1&37&/)-# %+,*&?+)37&/)-, !5: cuprinde un dicionar puternicD integrat cu toate celelalte module - DI>74/. (odulul DI>74/ permite reg<sirea rapid< a informaiei n dicionare de "olum uria at+t prin c<utare e&act< c+t i prin c<utare apro&imati"< 0euristic<3 sau cu nlocuitori 02ildcards3. DI>74/ funcionea-< at+t n mod local c+t i n mod ser"er. Karianta local< este pre-entat< sub form< de aplicaie Bindo2s de dimensiuni miciD care are facilit<i specifice de recunoatere automat< a fra-ei sau cu"+ntului marcat n ma#oritatea aplicaiilor Bindo2s i de c<utare at+t n dicionare instalate local c+t i de conectare i c<utare n ser"ere de dicionare. (odulul DI>74/ ofer< un editor de dicionare uor de utili-atD care permite ad<ugarea sau modificarea de dicionareD termeni sau asocierea de imaginiF facilitate care permite creterea continu< a "olumului de cunotine. De asemeneaD sunt monitori-ate la ni"el de ser"er aciunile de accesare a informaiilor n dicionareD oferindu-se statistici asupra operaiilor reali-ate. C,-'- V&#*+-,A. )5A7-#$ '&)3#/)A. !5: este optimi-at pentru n"<are sincron<D instructorul control+nd n ntregime leciaD compun+ndD coordon+nd i monitori-+nd mediul educaional. Prin !5:D instructorul poate9 s< controle-e transferul coninutului c<tre cursaniF s< controle-e ni"elul de interaciune a cursanilor cu !5:F s< administre-e i s< monitori-e-e testeleF s< comunice cu participanii prin forumuri de discuiiF s< urm<reasc< acti"itatea cursanilorD monitori-+nd ecranele de lucru i rapoartele onlineF s< adapte-e desf<urarea cursului conform ritmului i progreselor fi ec<rui cursantF s< obin< rapoarte di"erse i comple&e pri"ind desf<urarea cursului.

T$'*-#$ 2.

!5: ofer< suport pentru teste electroniceD precum i asisten< pentru notare. 7este on-line i off-line 7este cu sau f<r< limit< de timp 7este de auto-e"aluare !sisten< n crearea de teste ba-ate pe modele pre-defi niteD care includ9 /electarea uneia1mai multor opiuni corecte Prioriti-are ?<spunsuri libere ?<spunsuri transmise sub form< de ataament M>ompletai spaiile libereN ?<spuns de tip ade"<rat1fals ?<spuns de tip ade"<rat1parial ade"<rat1fals ?"aluarea opiunilor MPotri"ireaN ntreb<rilor !lgoritmi confi gurabili de punctare /elecia i ordonarea aleatoare a ntreb<rilorde c<tre sistemD pentru a obine un num<r ma&im posibil de teste referitoare la o anumit< tem< !dministrarea electronic< i integrarea testelor i fielor cursanilor Istoricul acti"it)ii de instruire al fiec<rui cursantD e"oluia lui

A1%&)&'*#-#$ !socierea utili-atorilor cu profiluri de roluri care au asociate cursuri obligatorii sau opionaleF Aestiunea structurii organi-atorice a instituiei9 instructoriiD cursaniiD personalul administrati"D cursuriD re-ultate obtinuteD etc.F /uport pentru crearea i gestionarea programelor de cursuriF !dministrarea s<lilor de curs i descrierea acestora cu a#utorul ,<rilor graficeF Hotific<ri automate i personali-ateF !cces la datele disponibile la ni"elul ntregii organi-aii indiferent de dimensiuni i ntindere geografic<F /uport pentru e"aluarea coninutului i monitori-area utili-<rii i efi cienei sistemuluiF 2=

%urni-area unei mari di"ersit<i de rapoarte i statistici n timp real.

C-#-3*$#&'*&3& .$)$#-,$ Interfa< prietenoas<D adaptabil<D difereniat< n funcie de tipul de utili-atorD grupurile din care face parte i drepturile de accesF ?olurileD grupurileD utili-atorii i drepturile de acces asociate sunt uor de administratF /istem ba-at pe standarde9 !5: este compatibil cu (at,(:D />O?( i I(/F 4or de instalat i de administratF /uport multi-ling"istic i regional9 !5: este uor de transpus ntr-o alt< limb< i uor de reconfiguratF /ecuritatea sistemului este asigurat< prin faptul c< accesul se face pe mai multe ni"eluri confi gurabile de c<tre administratorD fi ecare dintre acestea a"+nd asociate drepturi specifice. CAPITOLUL III. DEZVOLTAREA UNUI CURS ONLINE %.1. 4ta+ele +roiectrii unui curs online !cti"itatea profesorilor este mult mai laborioas) n cadrul unui sistem de e-learning deoarece materialele didactice pe care le pun la dispo-iia studenilor trebuie s) suplineasc) nt+lnirea i comunicarea direct) cu acetia.5ste foarte important s) se acorde o atenie deosebit) modului de de-"oltare a unui cursD pentru ca acesta s) fie eficient pentru studeni i s) nu implice efort suplimentar inutil din partea profesorilor.Deaceea etapele proiect)rii unui curs onlineD dei sunt similare ca denumire i scop etapelor de-"olt)rii unui curs tradiional D "or presupune un efort sporit i un num)r mai mare de acti"it)i9 !nali-) (odulari-are Predare /pri#inul acordat studenilor 5"aluarea >ontinua mbun)t)ire a cursului

&nali$a este etapa n care se stabilesc cerinele concrete9

2$

Identificarea tipului de curs 9este un curs nou sau se de-"olt) unul e&istent D se stabilesc obiecti"ele principaleD cunotine anterioare pe care ar trebui s) le dein) cursanii D moti"ul de-"olt)rii pe Beb a cursuluiD modalit)ile de li"rare a materialelor.

/copul cursului 9se stabilete dac) "a fi cerut) studenilor n")area indi"iduali-at) sau pe ec,ipe D dac) "or e&ista pe parcurs acti"it)i interacti"eD pre-ent)ri multimediaD dac) "a fi cerut) studenilor i o acti"itate de cercetare sau procesare de informaii D dac) "a fi oferit spri#in cursantului pentru dificult)ile nt+mpinate

Publicul int) 9ce fel de studeni s-ar dori atrai sau "or fi instruii.!stfel "a trebui anali-at dac) "a fi o clientel) specific) sau cursul "a fi destinat publicului generalD dac) cursanii "or fi copii sau aduliD liceniai sau nuD cursani la distan) sau aflai n cadrul campusului D stabilindu-se cerinele concrete specifice pentru tipul de cursani "i-at.De asemenea se "a stabili durata cursului i dac) programul "a fi& sau "ariabilD num)rul de cursani preconi-atD ni"elul de instruire informatic) pe care ar trebui s) l dein) acetia.Principiul fundamental pe care trebuie s) se ba-e-e de-"oltarea cursului este acela de a fi urm)rite n permanen) necesit)ile studenilor. 5odulari$area este procesul de planificare a instruirii sub forma de module.*nt+i

trebuie stabilit ntregul pac,et de cunotine ce "or fi transmise cursanilor D iar fragmentarea acestuia pe module se obine n urma stabilirii obiecti"elor generale0care "or da nume modulelor sau capitolelor3 D apoi prin decantarea obiecti"elor specifice.5ste foarte important) fi&area unor scopuri clareD m)surabileD i structurarea materiei astfel nc+t s) e&iste posibilitatea inser)rii ulterioare de module. 7redarea poate fi ")-ut) ca totalitatea informaiilor D e&plicaiilor i ideilor pe care profesorul le transmite studenilor n mod "erbal i scris.*n ca-ul unui curs concret trebuie stabilit) o strategie de predareD care s) aib) n "edere acti"it)ile pentru fiecare student sau ec,ip) de lucruD resursele necesare.Printre strategiile de predare ce pot fi adoptate amintim raportarea la o serie de site-uri 2eb de referin)D utili-area unor sec"ene audio sau "ideoD a unor imagini statice sau animate pentru a ilustra di"ersele concepte luate n discuieD furni-area unor e&emple "ariateD utili-area comparaiilor i metaforelor. S+ri'inul oferit studenilor este esenial ntr-un mediu "irtual 9dac) un student se poticnete la un moment dat i nu g)sete a#utor prin intermediul site-uluiD poate rata continuarea cursului.De aceea i trebuie oferite o serie de modalit)i de interaciune cu profesorul 9dialog real prin intermediul telefonuluiD a unei aplicaii de tip c,at sau

26

"ideoconferin) D con"ersaie pe forumul de discuii sau prin e-mailD sc,imb de ideiD feedbac8.Interaciunea poate fi sincron) sau asincron)D indi"idual) sau pe ec,ipe. 4valuarea are ca scop "erificarea gradului n care studenii i-au nsuit anumite cunotineDdeprinderiD aptitudini.>a i n"))m+ntul tradiional D e"aluarea poate fi formati") cu scopul de a#utaD mbun)t)i Dcorecta sau sumati") D la sf+ritul unui modul sau curs.*ntr-un mediu "irtual D e"aluarea poate fi reali-at) prin intermediul testelor onlineD proiectelorD aplicaiilor practice. 4ta+a de continu m3untire ncepe c,iar n momentul plas)rii pe Beb a "ersiunii cursului.*n funcie de probleme concrete nt+lnite n timpul desf)ur)rii cursului 0e&istena unor tipuri speciale de cursani D cereri de de-"oltare mai ampl) a unui anumit subiect3D profesorul "a fi ne"oit s) i rafine-e materialele e&istente s) i adapte-e materialele n funcie de necesit)ile di"erselor tipuri de studeni. %.".5odele de +roiectare a unui curs online >el mai cunoscut model pentru proiectarea instruirii este !DDI5 anali-)D proiectare 0design3D de-"oltareD implementareD e"aluareD folosit pe larg n comunit)ile academice. 5&ist) foarte multe modele de proiectare a instruiriiD dar aproape toate snt ba-ate pe !DDI5. Fa5a #e anali5! a modelului !DDI5 presupune stabilirea caracteristicilor mediului de n")areD a obiecti"elor i scopurilor sistemului proiectat.*n aceast) fa-) se identific) diferenele dintre ni"elul de cunotine i abilit)i e&istente ale cursanilor i ni"elul dorit. *n acest scop se clarific) urm)toarele aspecte9 >ui i se adresea-) sistemul i caracteristicile acestei audieneF >e trebuie s) n"ee cei c)rora li se adresea-) sistemul. !ceasta presupune stabilirea scopurilor sistemuluiD iar pentru fiecare scop stabilirea obiecti"elor specificeF >rearea unei concepii preliminare asupra sistemului de reali-atD concreti-at) ntr-un plan de reali-are a sistemuluiF /tabilirea mi#loacelor de transmitere a cursurilor9 internetD >D1DKDD "ideoconferin)D tele"i-iune etc.F Identificarea restriciilor aplicabile9 "rsta cursanilorD timpul disponibilD resursele te,nologice aflate la dispo-iia cursanilor i resursele disponibile pentru reali-area sistemului de instruireF Identificarea diferenelor ntre instruirea n clas) i cea prin InternetF /tabilirea consideraiilor pedagogiceF

3'

(etodele de e"aluare a progresului i pentru "erificarea ndeplinirii obiecti"elor9 testeD teme indi"iduale etc.F /tabilirea planului de reali-are a sistemului cu termene precise.

&.+#- 3.1 M/1$,+, ADDIE Fa5a #e proiectare se ocup) cu traducerea principiilor n"))rii n reali-area de materialeD acti"it)i i resurse de instruire.*n aceast) fa-) se reali-ea-) definiti"area obiecti"elor n"))riiD instrumentele de e"aluareD e&erciiileD anali-a materiei de predatD coninutul educaionalD planificarea leciilor i alegerea mediilor de transmitere. 5tapele parcurse snt urm)toarele9 /tabilirea strategiei de instruire i a celei de proiectare "i-ual) i te,nic)F !plicarea strategiilor de instruire n concordan) cu tipul de coninut educaional @ structurarea materialului de instruireF >rearea scenariilor de instruireF /tabilirea instrumentelor de e"aluare a ni"elului cursanilor i a atingerii obiecti"elorF Proiectarea interfeelorF >rearea unui prototip. *n fa5a #e #e5voltare snt reali-ate toate materialele 0scenariiD programareD interfa) grafic)D elemente multimedia3D conform deci-iilor luate n fa-a de proiectare. *n aceast) fa-) snt integrate te,nologiile aleseD se efectuea-) teste i se re"i-uiete proiectulD n funcie de 31

re-ultatele testelor.?e-ultatul const) n planuri detaliate de aciune i proceduri pentru implementarea sistemului. *n fa5a #e implementare prototipul este testat pe un grup de test. >ursanii i profesorii snt instruii asupra modului de utili-are a sistemului. *n timpul testului pot fi identificate ne"oi noi i erori de proiectare care se corectea-). Instruirea profesorilor se refer) la programa de studiuD obiecti"ele urm)riteD modul de transmitere a cursurilor i modul de testare. Preg)tirea cursanilor se refer) la utili-area noilor instrumente 0ec,ipamente i programe3D nregistrare 0dac) e ne"oie3D consiliere pri"ind cele mai bune strategii de utili-are a sistemului. 7ot n aceast) fa-) se "erific) disponibilitatea tuturor materialelor i a leg)turilor c)tre alte resurse 0Internet3. 0n fa5a #e evaluare se stabilete calitatea i eficiena ntregului proces de proiectare i a produsului final. 5"aluarea este att un proces permanent pe durata proiect)riiD ct i o etap) final).>a proces permanent 0e"aluarea formati")3D se desf)oar) n fiecare fa-) a procesului de proiectare dinaintea implement)riiD cu scopul de a afla dac) acti"itatea se desf)oar) conform planuluiD dac) apar obstacole sau oportunit)i neateptateD de a identifica mici corecii ale proiectului pe parcursD pentru a asigura succesul produsului final. ?eaciile primite n timpul acestei e"alu)ri snt destinate punerii la punct a produsului final. 5"aluare formati") implic) e"aluarea scopurilor din punctul de "edere al proprietarilor produsului finalD preg)tirea personalului e"aluator i a instrumentelor necesareD colectarea de date de la grupul de test i de la e&periD anali-a datelor prin instrumente statisticeD re"i-uirea proiectului prin prisma re-ultatelor e"alu)riiD repetarea ntregului procesD prin retestarea produsului dup) re-ol"area problemelor identificate. 5"aluarea final) 0sumati")3 se desf)oar) dup) implementarea produsului. /copul este stabilirea eficienei produsului i gradul n care satisface obiecti"ele instruirii. /e m)soar) transferul de cunotineD costul utili-)rii produsului i atitudinea cursanilor. Dei este larg r)sp+nditD modelul !DDI5 a fost criticat ca fiind prea sistemati-atD liniar i infle&ibil i c,iar consumator de timp. *n urma acestor critici a ap)rut abordarea sistemic)D n careD n locul fa-elor de proiectareD ntreaga ec,ip) de de-"oltare lucrea-) mpreun)D de-"oltnd module care snt imediat testate i e"entual corectate pentru a ndeplini obiecti"ele impuse.>el mai r)spndit model sistemic este cel propus de Balter Dic8 i :ou >areG 0QDic8D 166'R3 fig 4.2

32

&.+#- 3.2 M/1$,+, D&3=-C-#$B /egmentele modelului snt urm)toarele9 Identificarea scopurilor instruirii9 ceea ce se urm)rete s) se obin) prin instruire i anali-a diferenelor ntre situaia actual) i cea la care se dorete s) se a#ung). !nali-a scopului instruirii9 determinarea abilit)ilor necesare ndeplinirii scopului instruiriiD a pailor necesari pentru atingerea reali-area scopului i a abilit)ilor implicate de fiecare pas. 7ot n acest segment se anali-ea-) procesele mentale utili-ate de o persoan) care n"a) o abilitate comple&) i obiecti"ele instruirii care implic) abilit)i intelectuale. Determinarea caracteristicilor cursanilor9 anali-area conte&tului n care snt n")ate noile abilit)i i a celui n care "or fi folosite. *n acest segment snt stabilite abilit)ile anterioare necesare pentru a putea participa la procesul de instruire i caracteristicile cursanilor 0abilit)i intelectualeD tr)s)turi de personalitate etc.3. /tabilirea obiecti"elor de performan)9 transformarea ne"oilor i scopurilor identificate anterior ntr-o serie de obiecti"e specifice. *n acest segment snt stabilite cunotinele care trebuie dobnditeD conte&tul n care "or fi folosite i criteriile pentru stabilirea succesului sau eecului n"))rii. De-"oltarea testelor de referin)9 snt create teste corespun-)toare obiecti"elor i criteriilor stabilite anterior. !cestea au rolul de a stabili e&istena cunotinelor i abilit)ilor necesare instruirii la ni"elul fiec)rui cursant. De asemeneaD testele "erific) dac) n urma procesului de instruire au fost reali-ate obiecti"ele. *n urma test)rilor se

33

nregistrea-) progresul cursanilor pentru a se urm)ri e"oluia. ?e-ultatele testelor "or fi folosite i pentru e"aluarea sistemului de instruire ca ntreg. De-"oltarea strategiilor instruirii. *n acest segment este identificat) cea mai bun) strategie de n")are pentru ndeplinirea obiecti"elor stabilite. Principalele elemente care se stabilesc snt modul de pre-entare a informaieiD modul de e&ersare i modul de obinere a reaciilor. De-"oltarea materialelor de instruire. Dac) este posibil se aleg materiale care e&ist) de#aD i se stabilete necesarul de materiale noi. 5le "or fi create n cadrul acestui segment. 5"aluarea formati") urm)rete s) obin) date pentru segmentul de re"i-uire a sistemului i pentru e"aluarea sumati"). (aterialele de instruire snt testate n grupuri mici 0sau c,iar cu un singur cursant3 pentru a putea fi re"i-uite nainte de distribuire. ?e"i-uirea instruirii are loc pe ba-a datelor furni-ate de e"aluarea formati").!cestea snt anali-ate pentru a identifica dificult)ile ntmpinate de cursaninn atingerea obiecti"elor i pentru a g)si e"entualele deficiene ale sistemului de instruire care le cau-ea-). Dac) snt g)site astfel de deficieneD snt corectate. 5"aluarea sumati") este o anali-) independent) care stabilete eficiena sistemului ca ntreg. 5a are loc dup) ce sistemul a trecut de etapa formati"). %a) de modelul !DDI5D abordarea sistemic) pre-int) att a"anta#e ct i de-a"anta#e. (unca mpreun) a ec,ipei de de-"oltare are anse mai bune de reali-are a unui produs care s) atrag) cursanii i se a#unge mai repede la un consens n pri"ina c)ii de urmat. 7otuiD n ca-ul n care de-"oltarea trebuie f)cut) conform unui program i buget strictD n modelul !DDI5 se poate face uor alocarea de resurse pentru fiecare etap)D n timp ce n abordarea sistemic) acest lucru nu mai este posibil i nici nu se poate face o planificare a re-ultatelor obinute din fiecare etap)D deoarece nu mai e&ista etape distincte. (odelele alternati"e propun ad)ugarea unei fa-e de prototipi-are rapid) la sfritul fa-ei de proiectare din modelul !DDI5. !"anta#ul acestui prototip rapid este c) se reali-ea-) uor i poate fi testat imediat pe un grup de cursani. ?e-ultatele testului pot economisi mult din timpul de de-"oltare a sistemului. 5&ist) i modele complete ba-ate pe prototipi-are rapid).!ceste modele insist) pe refolosirea unor elemente e&istenteD n grad ct mai mare.(odelul lui 7,iagi de fapt propune folosirea elementelor e&istente i disponibile din alte modele i strategii.>ombinarea se face n funcie de condiiile concrete ale proiectului curent i poate duce la economii mari de timp i resurse.7,iagi propune reali-area rapid) de sisteme

34

ieftineD care poate c) nu au un aspect str)lucitor dar pot da re-ultate mai bune n pri"ina eficienei n"))rii. (odelul lui 7,iagi nu este un model n sine ci o colecie de strategii i ndrum)ri pentru reali-area rapid) de sisteme de instruire. 4.3./trategii de predare i n")are la distan) :i"rarea de soluii de n")are online poate fi eficient) i puternic)D dar poate fi de asemenea o lupt) continu) pentru a p)stra atenia cursanilor.Borld Bide Beb-ul este str)lucitor i antrenantD iar cursanii se ateapt) ca materialul s) fie interesant i interacti"D n ca- contrar abandonul este imediat. >,iar dac) este util)D c,iar dac) este cump)rat) sau de-"oltat) n propria instituieD o soluie de instruire ba-at) pe Beb nu trebuie doar s) atrag) atenia cursanilorD ci trebuie s) i menin) pe parcursul ntregii sesiuni pentru ca procesul de n")are s) aib) loc.>ursurile BebD ca i platforma de instruireD trebuie de-"oltate special pentru a stimula studiul i a fa"ori-a n")area. >inci elemente c,eie pot determina c+t de bine sunt antrenai cursanii n propriul proces de instruireD respecti"9 di"ertismentulD interacti"itateaD controlulD utilitatea i personali-area Q5lsen,eimerD 2''3R. D&5$#*&'%$)*+, Orice proces de n")are oferit pe Internet sau intranet trebuie s) aib) o anumit) "aloare de Mdi"ertismentN. Paginile de te&t i desenele nu sunt suficiente pentru a crea un interes i a-i menine pe cursani efecti" conectai pe animatul i interacti"ul Beb. 5&cept+nd limit)rile te,nice care pot ap)rea la cursaniD nu e&ist) nici un moti" de a nu folosi elemente multimedia. Di"ertismentul este n general o funcie de stimulare sen-orial)D dar nu trebuie ignorat scopul finalD acela de a n")aD nu doar de a stimula. Posibilit)ile de a reali-a acest lucru includ9 bac8ground-uri i margini. Design-ul aplicaiei trebuie s) atrag) atenia "i-ual)D dar nu s) distrag) atenia de la coninut. imagini.Imagini 2-D i 3-D colorate captea-) atenia i intensific) imaginaia cursanilor. Dimensiunea 3-D adaug) c)ldur) i creea-) o e&perien) interesant) pentru instruit. fotografii. %otografiile ofer) dinamic) "i-ual) i rele"an) lumii realeD fiind preferate uneori cu"intelor. animaia. >,iar i cele mai simple animaii au o "aloare de di"ertisment. !nimaia poate clarifica concepte ce nu pot fi desluite doar prin te&t.

sunetul. Haraia ar trebui limitat) la 1 -2' secunde pe pagin) sau element i ar trebui s) se adrese-e direct cursantului pentru cel mai bun efect. 5fectele sonore ofer) un impact dramatic i o not) de realism e&erciiilor practice i simul)rilor.

"ideo. Kideo combin) cele mai bune caracteristici ale imaginiiD mic)rii i sunetului. >,iar i anumite fragmente "ideo slabe pot pre-enta o antrenare pentru un mai mare neles i o rele"an) sporit).

teme i po"estiri progresi"e. !stfelD elemente precum re-ol"area unui mister sau Mo -i din "ia)N pot crea un aspect de dram)D antren+nd astfel cursaniiD asigur+nd o continuitate a leciilor n mintea acestora.

I)*$#-3*&5&*-*$4n bun produs educaional nu doar pre-int) informaii cursanilor ci i implic) acti" n procesul de n")are.*n absena instructoruluiD interacti"itatea este obinut) prin crearea unor puncte n care cursantul trebuie s) r)spund) sau s) ia iniiati"a n aplicaie. 7e,nicile fundamentale de interacti"itate includ9 rollo"er-urile. :a trecerea mouse-ului pe deasupra unui te&t sau al unui fragment media se obin informaii suplimentare. ,iperleg)turile. :a un clic8 pe te&tul respecti" sau pe un fragment media se face leg)tura spre alte informaii. drag and drops. Dei este cel mai adesea folosit) pentru ntreb)rile de tip Mpotri"ireND aceast) te,nic) poate da posibilitatea instruiilor s) ordone-e paii proceduraliD s) construiasc) concepteD s) selecte-e cele mai potri"ite unelte pentru ndeplinirea unei sarcini de lucru. ntreb)rile. !dresarea de ntreb)ri este o te,nic) de a afla modul de g+ndire al cursanilor. 7ipurile clasice de ntreb)ri includ9 "ariante multiple de r)spunsD ade")ratfals i potri"irea cu"intelor-e&presiilor. >ombinarea acestora cu graficeD po-eD sunete i "ideo fac ca posibilit)ile s) fie limitate doar de imaginaia designer-ului. C/)*#/,+, >ursanii actuali nu doresc s) de"in) pri-onierii unui program restricti". !spectul liberal al Internetului este dat de faptul c) ofer) posibilitatea utili-atorilor s)-i controle-e accesul. *n mediul de n")are electronic trebuie s) e&iste un mai mare grad de libertate a cursanilor pentru n")are i informaii. >ursanii care #oac) un rol direct n managementul n"))rii r)m+n mai implicai n proces. !cest lucru de"ine posibil prin9

3.

selecia i progresia cursului. >ursanii i cunosc adesea ne"oileD cel puin la fel de bine ca profesoriiD deci ar trebui s) li se permit) un mai mare rol n selecia i programarea cursurilor. %)c+ndu-i responsabili de propriul progres i oferindu-le uneltele pentru diri#area instruiriiD ei "or fi mai moti"ai.

meniurile. Progresul sec"enial forat ar trebui considerat un p)cat capitalD c,iar dac) leciile sunt efectuate n ordinea prescris). >ursanii "or s) accese-e materialul rapid i eficientD astfel aplicaia nu trebuie s) necesite multe clic8-uri n meniul principal pentru a a#unge la coninut.

lungimea leciei. %ragmentele instrucionale mici i consecuti"e asigur) un mare progres n n")areD fiind puin probabil ca instruiii s) acorde atenie unei lecii de 2-3 ore.

suport performant. !ccesul la cursuri trebuie s) fie rapidD necondiionat de timp i locali-area spaial).

U*&,&*-*$Pe m)sur) ce programele introduc mai mult) interacti"itate i control liberD este esenial ca toate elementele s) r)m+n) MprietenoaseN. >eea ce poate fi intuiti" i e"ident pentru designeri i programatori nu este neap)rat la fel i pentru cursani. Dac) instruiii nu neleg ce au de f)cutD ei nu "or sta mult timp s) neleag). %rustrarea are un efect in"ers anga#)riiD conduc+nd la abandonul prematur al cursului. 4tilitatea este asigurat) prin9 design-ul instrucional. ProiectareaD interacti"itatea i acti"it)ile trebuie toate s) facilite-e r)spunsul la ntrebarea Mcare este utilitateaXN. 4n design instrucional solid generea-) un program ce curge natural i i atinge obiecti"eleD f)r) a pierde timp sau a de"eni plictisitor. tutorial1 Telp. 7r)s)turileD funciile i tipurile speciale de interacti"itate din instruirea ba-at) pe Beb trebuie s) fie e&plicate nc) de la nceput n aa fel nc+t cursantul s) nu fie ne"oit s) g,iceasc) sau s) e&perimente-e. /copul didactic al interacti"it)ii este pierdut dac) instruiii nu contienti-ea-) cum funcionea-). 4n scurt tutorial sau elemente de a#utorD trebuie pre-entate de la nceputD c+nd cursantul accesea-) programul. 7rebuie de asemenea s) fie disponibile n orice momentD din orice locaie a programului pentru ca instruitul s) obin) asisten) dup) ne"oie. informaii scurte. %iecare pagin) trebuie s) e"idenie-e ceea ce este disponibil i ceea ce este ateptat de la cursant. Informaiile scurte de tipul M>lic8 He&t pentru a

3=

continuaN sau M>lic8 aici pentru nregistrareN fac programul uor de folosit i minimali-ea-) frustrarea cursantului. standarde. %olosirea c+tor"a tr)s)turi generale pentru ntregul siteD consistenteD bine proiectate este de preferat unor cerine unice pentru fiecare pagin). /copul este ca instruiii s) n"ee din aplicaie i nu s) n"ee cum s) o foloseasc). P$#'/)-,&C-#$Hu trebuie negli#at) satisfacia de a a"ea ce"a creat doar pentru tine.(aterialele care sunt prea generice nu sunt la fel de antrenante precum cele care se focali-ea-) e&act pe ne"oile cursantului. Personali-area aplicaiei crete gradul de anga#are prin conectarea cu instruitul la un ni"el personal i se reali-ea-) prin9 personali-area coninutului. *n instruirea ba-at) pe Beb e&ist) un mare potenial n personali-area coninutului pre-entat cursantului. :a cel mai simplu ni"elD acest lucru poate fi reali-at prin identificarea materialului rele"ant pentru fiecare cursant. personali-area stilului de n")are. /tilul preferat de n")are este alt) component) ce poate fi personali-at). 7eoria procesului de n")are ne spune c) oamenii difer) n ceea ce pri"ete c+t de bine n")a din te&teD audio i imagini. >ursurile Beb pot fi proiectate cu abilitatea de a accentua un anumit stil. personali-area mediului.>ursurile online ofer) posibilitatea cursanilor s) personali-e-e interfaa n conformitate cu preferinele personale.Personali-area mediului de n")are nu trebuie s) afecte-e coninutul educaionalD dar l poate ar)ta ntr-o manier) mai atr)g)toare i mai antrenant) pentru cursant. >apti"area i implicarea acti") a cursanilor este un factor critic n orice mediu educaional. Programele proiectate s) antrene-e cursanii pe multiple planuri au cea mai mare ans) s)-i ating) scopurile didactice. %.(.#imensiunile instruirii difereniate O condiie esenial) pentru o instruire eficient) o repre-int) gradul de adaptabilitate la ni"elul i atept)rile fiec)rui cursant. *n n"))m+ntul tradiionalD n condiiile unui grup eterogen de cursaniD dei profesorii se afl) deseori n imposibilitatea de a reali-a o instruire difereniat)D printr-o e"aluare oral) de calitateD prin anali-a gesturilor i a mimicii cursanilor ca i prin dialog direct pot fi identificate e"entualele nenelegeriD dificult)i n asimilare sau atept)ri ale cursanilor. *n spri#inul profesorilor n dificila lor misiune didactic) "in noile te,nologii educaionale care prin instruirea asistat) de calculator i propun o n")are centrat) pe cursant i o implicare temeinic) a acestuia n propriul proces de instruire. Prin e&erciii

3$

interacti"e cresc ansele de a asimila n ritm propriu noile coninuturi. 7otuiD adaptarea la ritmul de asimilare i creterea ni"elului de atracti"itate utili-+nd multimediaD nu sunt suficiente. (ai trebuie re-ol"at) o problem) important)D aceea de a adapta coninutul pre-entat la posibilit)ile reale de parcurgere i nelegere ale cursantului n aa fel nc+t sarcinile propuse s) nu-i dep)easc) puterileD dar nici s) fie prea simple. ?eali-area acestui de-iderat este posibil) numai printr-un mediu de instruire fle&ibil i eficient a"+nd un grad sporit de adaptabilitate la necesit)ile cursanilor. Poate fi "orba de adaptarea metodei de pre-entareD potri"it di"erselor stiluri de n")areD de diferenierea coninutului sau de dificultatea sarcinilor propuse. !ltfel e&primatD adaptabilitatea presupune un Lr)spunsN inteligent din partea instructorului "irtual sau nuD n urma unei e"alu)ri continue a acti"it)ii cursantului. O acti"itate educaional) poate fi considerat) de succes at+t dac) toi cursanii au a#uns la un anumit ni"el de nelegere i de aplicare a coninuturilor "i-ateD c+t mai ales dac) toi cursanii au reali-at un progres considerabil n acest sens. Dac) o persoan) parcurge un anumit stadiu de preg)tire f)r) a nregistra "reo e"oluieD atunci nu numai c) nu se poate "orbi de c+tig ciD dimpotri")D trebuie e"aluate pierderile. :ipsa progresului este fa"ori-at) fie de incapacitatea cursantului de a face fa) cerinelor impuse fieD dimpotri")D de coninuturi pe care cursantul le-a parcurs de#aD e"entual ntr-o alt) form) de pre-entare. >+nd ni"elul este prea ridicatD n")area nu apare deoarece cursanii fie nu au o preg)tire anterioar) consistent) sau nu au abilit)ile necesare pentru a procesa informaiile pre-entate. >+nd coninutul este prea uorD cursanii de"in frustrai a"+nd sentimentul c) pierd timpul i c) nu li se acord) importana cu"enit) de c)tre cei responsabili de acti"itatea respecti") de instruire. Hi"elul anterior de preg)tireD capacitatea de nelegere precum i atept)rile fiec)rui cursant pot fi diagnosticate at+t prin urm)rirea acti"it)ii lui n interaciunea cu sistemul de instruire c+t i prin sarcini de lucru care pot fi e"aluate. ?eali-area unui mediu educaional comple&D care s) ofere condiii optime pentru n")are tuturor cursanilor repre-int) un de-iderat pentru toi cei implicai n domeniul educaional. >rearea i ntreinerea unui astfel de mediu necesit) f)r) ndoial) lucru n ec,ip) i presupune9 ofert) consistent) de coninuturi educaionale pentru ni"eluri diferiteD cu obiecti"e specifice fiec)rui ni"elF un set de ntreb)ri eloc"ent ca num)rD ni"el de dificultate i arie de acoperireF un sistem de instruire antrenant care s) permit) at+t instruirea difereniat) c+t i testarea adapti")F

36

metode de in"estigare n "ederea unei mbun)t)iri continue. 7estarea adapti") pre-int) unele particularit)iD cea mai important) fiind aceea c)

re-ultatul final nu depinde numai de num)rul ntreb)rilor la care s-a r)spuns corect ci i de dificultatea acestora. 7recerea de la o suit) de ntreb)ri 0e&erciii3 la alta se face prin e"aluarea permanent) a puncta#ului reali-at. Dac) acesta se menine ntre anumite limite impuseD dup) un num)r de ntreb)ri 0e&erciii3 stabilitD se trece automat la alt set cu alt grad de dificultateD e"it+ndu-se astfel pierderea de timp preios prin NbombardareaN cursantului cu ntreb)ri prea dificile sau prea uoare. !stfelD la ndeplinirea 1 nendeplinirea condiiilor de performan) pe un anumit ni"elD cursantului i se propune un test ce are asociat) o dificultate superioar)D respecti" inferioar). 5"aluarea n"))rii se poate face mult mai riguros deoarece dificultatea ntreb)rilor poate fi meninut) n apropierea ni"elului de preg)tire al cursantului. Instruirea difereniat) necesit) at+t o pretestare c+t i o e"aluare permanent) a acumul)rilor cursantului n "ederea determin)rii unui profil c+t mai apropiat de cel realF n funcie de acestaD cursantului respecti" i "or fi propuse anumite tipuri de acti"it)i sau de coninuturi. De asemeneaD este important i ceea ce cursantul ar dori s) afle despre subiectul de-b)tut pentru a ncura#a studiile de profun-ime necesare mbog)irii cunotinelor. Dup) o identificare corect) a obiecti"elor corespun-)toare di"erselor ni"eluri de preg)tireD urmea-) crearea unor sec"ene de instruire care s) conduc) la reali-area acestora. Instruirea difereniat) are o eficien) garantat) de faptul c) reacia calculatorului la acti"it)ile cursantului este inteligent)D sistemul adapti" propun+nd sarcini de lucru diferiteD pe m)sura posibilit)ilor cursanilor.5ficiena actului educati" i satisfacia n"))rii pot s) creasc) foarte mult printr-o real) adaptare a coninutului la posibilit)ile cursantului. Diferenierea poate ap)rea la ni"el de mod de pre-entare sau c,iar la ni"el de coninut informaional. !stfelD anumii cursani prefer) e&plicaii multipleD posibilit)i e&tinse de e&ersareD iar aliiD dimpotri")D n"a) mai uor dac) informaiile sunt foarte bine structurateD simindu-se c,iar moti"ai dac) le sunt supuse spre studiu teorii di"erse c,iar contradictorii. *n de-"oltarea unei astfel de abord)riD proiectarea coninuturilor se poate face n conformitate cu ta&onomia domeniului cogniti"D structurat) pe ase ni"eluri 0clase cogniti"-comportamentale3 de c)tre colecti"ul coordonat de ;en#amin ;loom 0fig. 4.33. Prima clas) @ cunoaterea se refer) la reinerea informaiei iar celelalte cinci clasific) deprinderile intelectuale de a opera cu aceast) informaie. Q!postol et al.D 2''4R /IH75Z[ !H!:IZ[ !P:I>!?5 *HY5:5A5?5 >4HO!W75?5 4'
5K!:4!?5

%igura 3.3 >,iar dac) au e&istat anumite dificult)i n identificarea cu e&actitate a acestor clase cogniti"e n practica comportamental)D ta&onomia lui ;loomD mbun)t)it) dup) 4' de ani de !nderson 0fig. 3.43 a a"ut un impact enorm asupra g+ndirii pedagogice.

&.+#- 3.4 T-D/)/%&- ,+& B,//% #$5&C+&*6 1$ A)1$#'/) !nali-+nd fenomenul educaionalD se poate obser"a cu uurin)D un fapt regretabil9 odat) cu a"ansarea pe scara cunoaterii scade num)rul de cursaniD muli oprindu-se la ni"elul 41

de aplicare a celor studiate. ! impune tuturor ultimul ni"elD cel de creareD este n general ireali-abil. Prin instruire difereniat) se urm)rete ca fiecare cursant s) a#ung) c+t mai sus posibilD pe aceast) scar)D raportat la profilul s)u. Indiferent de forma de n"))m+ntD instruirea difereniat) necesit) eforturi pe de o parte din partea de-"oltatorilor de coninut educaionalD iar pe de alt) parteD din partea profesorilorD care trebuie s) cree-e cu m)iestrie teste prin intermediul c)rora s) fie identificate at+t ne"oile fiec)rui cursant c+t i profilul s)u. !ceast) nou) strategie didactic) deplasea-) considerabil accentul dinspre coninut nspre atingerea scopului propus n n")are.*ntr-un sistem de instruire ba-at) pe Beb aciunile propuse trebuie s) moti"e-e continuu cursaniiD ncep+nd cu captarea atenieiD demonstr+nd rele"ana cursuluiD c+tig+ndu-le ncrederea pentru a a#unge la satisfacie 0fig. 4. 3 QBeat,erlG E (cDonaldD 2''3R

&.+#- 3.5 E5$)&%$)*$,$ +)+& (#/3$' 1$ &)'*#+&#$ ($ '3-#- %/*&5-7&$& 42

Instruirea ba-at) pe Beb repre-int) un domeniu comple& n care sunt implicate multe persoaneD cu roluri diferite i e"ident cu atept)ri diferiteD fiecare contienti-+nd importana calit)ii pentru a a#unge la satisfacie n demersul lor educaional. *n mediul BebD instruirea este susinut) de o platform) de e:earning i se ba-ea-) pe coninuturi educaionale n format digital denumite unit)i de n")areD cursuri Beb sau lecii multimedia. Definirea calit)ii este dificil) i dependent) de perspecti"a din care se face e"aluarea. ()surarea calit)ii presupune stabilirea perspecti"ei de e"aluareD a unei liste de criteriiD pentru fiecare criteriu preci-+ndu-se importana i preci-area obiectului supus e"alu)rii 0platforma de instruire sau o anumit) unitate de n")are3. !stfelD dac) pentru cursani i profesori instruirea este o acti"itatea social) n care dominante sunt aspectele didactico-pedagogiceD pentru administratorul aplicaiei contea-) foarte mult detaliile te,niceD iar pentru managerD ca responsabil al ntregului sistemD nu sunt deloc de negli#at nici aspectele economice. *n plusD dac) platforma de instruire este n general apreciat) din perspecti") social) i te,nic)D criteriile didactico-pedagogice "i-ea-) mai mult coninutul educaionalD iar aspectele economice nu le diferenia-) considerabil. 0tabelul 3.13. T-0$,+, 3.1 P$#'($3*&5$ 1$ $5-,+-#$ - 3-,&*67&&

Din perspecti"a social) e&ist) numeroase criterii de e"aluare a unui sistem ba-at pe ,ipermedia @ format dominant n instruirea ba-at) pe BebD dintre care pot fi enumerate Q(arinescu E PribeanuD 2''1R9 1. 4tili-abilitatea se refer) la uurin) n utili-areD la un grad ridicat de intuiti"itate i la o interfa) cu utili-atorul prietenoas) i consistent). !ccesarea coninutului trebuie s) se fac) cu minimum de efortD de la nscriere i p+n) la final. /copul fiind acela de a n")a i nu de a se n")a cum se utili-ea-) platforma propus) sau unitatea de n")are. 2. 5&tensibilitatea presupune o ar,itectur) care s) permit) ad)ugarea unor noi caracteristici ntr-un mod facil. 3. ?obustee. Orice aplicaieD ns) n mod special cele educaionaleD necesit) test)ri repetate. !pariia erorilor n funcionare poate conduce la abandonul instruiriiD dar i la formarea unei pre#udec)i de nefuncionalitateD n conformitate cu care aplicaia nu poate 43

conduce la n")are. >,iar dac) erorile sunt remediateD eliminarea unei astfel de pre#udec)i necesit) timp i r)bdare. 4. !daptabilitatea este e&primat) printr-un r)spuns rapid i adec"at la cerinele utili-atorilor. /unt monitori-ate interaciunile cursantului cu mediul n "ederea adapt)rii sistemului la profilul cursantului. . Inteligena se manifest) atunci c+ndD la o greeal) f)cut) de utili-atorD sistemul l poate orienta prin elemente de a#utor sau 1i de e&plicaie. >riteriile te,nice de e"aluare repre-int) at+t un factor important de deci-ie n alegerea unei platforme de instruire c+t i un punct de referin) n proiectarea i de-"oltarea unei astfel de aplicaii. !ceste criterii se refer) ntr-o mare m)sur) la ar,itectura i funcionalitatea aplicaiei. !stfelD este important ca ar,itectura s) fie de actualitateD s) utili-e-e o platform) desc,is) ce poate fi uor modificat) n "iitor. *n "ederea ac,i-iion)rii unui sistem de instruire sunt eseniale at+t referine despre folosirea aplicaiei c+t i testarea ntr-un mediu c+t mai apropiat de cel real. :a fel de importante sunt compatibilitatea cu standardele B3 >onsortium i na"igatoarele populare i o rat) de transfer re-onabil)D f)r) a dep)i limit)rile practice ale reelei. %iind o aplicaie clientser"erD caracteristicile unei g)-duiri de calitate includ9 >rearea -ilnic) a unor copii de sal"are 0bac8-up3 a datelorF /istem redundant de alimentare electric) i al router-elor care s) asigure continuitatea n funcionareF /ecuritatea site-ului i o monitori-are permanent) a ser"er-ului.

5ste de preferat s) nu fie necesar) instalarea de e&tensii 0plug-in3 care pot conduce la probleme de compatibilitate. Din punct de "edere al funcionalit)iiD aplicaia trebuie s) susin) n")area prin instrumente de lucru specifice cursantuluiD instructoruluiD dar i administratorului. Din perspecti") didactico-pedagogic)D un coninut educaional de calitate trebuie s) determine o n")are eficient) i n profun-ime. >ele mai importante criterii pri"ind calitatea unui coninut educaional n format Beb sunt menionate n tabelul 4.2 QIilbGD 2''4R. T-0$,+, 3.2 C#&*$#&& 1&1-3*&3/-($1-./.&3$ 1$ $5-,+-#$ - 3/)7&)+*+,+& $1+3-7&/)-,

44

>oninutul educaional\

Detalii

Orice eroare tiinific)D indiferent de comple&itateD are consecine nefaste. *n ca-ul fa"orabilD n care cursantul sesi-ea-) informaii incorecte sau neactuali-ate i pierde ncrederea i fie "a abandonaD fie "a continua ns) ntr-un \ este corect mod de-interesat. i deactualitate *n situaia n care informaiile pre-entate nu sunt de ultim) or) este de preferat s) se preci-e-e data ultimei actuali-)ri. /e aprecia-) acurateeaD claritatea ideilor pre-entate i ni"elul de detaliu. \are un 5legan)D regularitate i consisten) n folosirea unui stilD design care o mbinare adec"at) a culorilorD sunt caracteristicile unui stimulea-) design care permite o procesare mental) eficient) i n")area stimulea-) n")area. Obiecti"ele anticipea-) sc,imb)rile cogniti"eD psi,omotorii i1sau afecti"e i sunt m)surabile folosind strategii de e"aluare potri"iteD urm)rind mbun)t)irea . . . atinge performanelor umane. 7rebuie e"aluate at+t obiecti"ele obiecti"ele. stabilite c+t i m)sura n care unitatea de n")are facilitea-) atingerea acestor obiecti"e prin ceea ce i propune cursantului. . .este centrat Instruirile de calitate sunt focali-ate pe oameni i nu pe pe coninutD prin asumarea rolului de instructor9 pre-int)D cursani. antrenea-)D e"aluea-) i a#ut) cursanii. /elecia unui suport de pre-entare adec"at n"))rii ntr-un . . este stil indi"idual a#ut) la ma&imi-area antren)rii cursanilor. antrenant. >ontea-) foarte mult abilitatea de a moti"aD stimula interesul i curio-itatea. . . asigur) ni"el nalt de interacti"itate. Interacti"itatea forea-) participarea acti")D ns) trebuie f)cut) distincie ntre un simplu clic8 pentru na"igare i interacti"itatea care crete gradul de n")are 0de e&empluD folosirea mouse-ului pentru a controla o reacie c,imic)3.

>ursanii pot eua n a n")a dac) designul instrucional . . se adaptea-) nu este adec"at stilului lor de n")areD dac) nu sunt la stiluri stimulate corespun-)tor percepii sen-oriale 0"edereD au-D indi"iduale micare3 sau procese intelectuale 0citireD g+ndireD moti"e de n")are. abstracte3. . . . folosete 7e,nologia trebuie folosit) n scop educaional. *n efecti" generalD comple&itatea informatic) poate induce un multimedia. sentiment de team)D de inferioritate pentru cei mai puin obinuii cu mediul digital. De aceeaD n de-"oltarea de coninut educaional trebuie s) prime-e aspectele 4

1'

pedagogice i nu cele informatice. a#ut) cursanii !plicaiile online ar trebui s) asigure un fundament pentru s) aplice pro- o n")are aprofundat) ce stimulea-) g+ndirea creati") i ducti" ceea ce re-ol"area problemelor. au n")at. Informaiile sunt pre-entate ntr-un mod organi-atD . . impune o coerent oferind posibilitatea cursanilor s) controle-e folosire n")areaD fiecare aleg+nd abordarea cea mai confortabila cogniti"). pentru sine. . . pre-int) oportunit)i e&tinse de n")are. demonstrea-) aplicabilitate 0interfaa prietenoas)3. DesigurD abilitatea te,nic) de a reali-a leg)turi cu resursele e&terne pre-int) oportunit)i e&traordinare n e&tinderea n"))riiD ns) pot fi n detrimentul n"))rii dac) distrag atenia de la focusul instruirii. *n")area poate a"ea loc mult mai rapid atunci c+nd utili-atorul poate face ordonarea mental) a spaialit)ii informaieiD cunosc+nd Lunde esteN i Lunde trebuie s) a#ung)N. >onfortul e sporit de uurina na"ig)rii sau de calitatea facilit)ilor de ,elp conte&tual. O instruire de calitate necesit) testareaD urmat) de feedbac8 i de remedierile corespun-)toare.5ste important ca testele s) fie di"ersificateD la fiecare nou) parcurgere s) apar) o nou) oportunitate de e"aluare i s) e&iste o adaptare continu) la profilul cursantului.

11

12

13

. . "alidea-) n")area.

14

. . promo"ea-) Indiferent de te,nologia folosit)D n")area trebuie s) fie o n centrul atenieiD moti"+nd cursanii s) continue e&perien) n")area i s) aplice ceea ce au n")at n munca lor. po-iti").

Perspecti"a economic) presupune e"ident o anali-) a costurilor i a beneficiilor. Keniturile obinute din educaie sunt n primul r+nd sociale prin contribuia fiec)rei persoane bine instruite la progresul comunit)ii. (ai multD o persoan) insuficient educat) este condamnat) la mediocritate i "a fi predispus) la o serie de compromisuri pentru ameliorarea ni"elului de preg)tire. *n acest sensD un management eficient al cursanilor ce permite nregistrareD autentificareD informaiiD puncta#eD statistici ale folosiriiD prescripii pentru n")are este necesar pentru a e"alua eficacitatea instruirii. Dac) e&ist) un tip de produse pentru care mediati-area opiniilor utili-atorilor este necesar)D acestea sunt cu siguran) produsele educati"e.5senialul calit)ii lor pedagogice nu reiese dec+t dup) folosire fiind complet dependente de conte&tul de utili-are.

4.

%.,. Testarea online a studenilor 7recerea instruirii n domeniul electronicD cu spri#inul calculatoruluiD duce n mod natural c)tre o transferare n acelai domeniu i a proceselor de e"aluare a instruirii. Pe lng) tendina general) a societ)iiD utili-area test)rii1e"alu)rii ba-ate pe calculator 0C&& 0 Com+uter &ided &ssessment3 este impus) i de ali factori obiecti"i9 creterea num)rului de studeni a dus la ne"oia de a testa i e"alua un num)r mult mai mare de persoaneD cu o cretere mult mai mic) a num)rului celor care efectuea-) testarea i e"aluarea 0profesoriD instructori3 i f)r) nici un fel de modificare a perioadei n care aceasta trebuie reali-at). 7recerea m)car a unei p)ri a acestei acti"it)i n sarcina calculatoarelor este singura soluie "iabil). 4tili-area n"))rii ba-ate pe calculator impune i folosirea unui sistem de e"aluare compatibilD care s) pre-inte aceleai caracteristici9 e"aluare oriunde i oricndD r)spuns rapid i indi"iduali-at pentru fiecare cursant. 4n alt moti" pentru care e"aluarea trece n seama calculatoarelor pro"ine din ne"oia de obiecti"itate a e"alu)riiD care impune standardi-area acesteia.*n locul r)spunsurilor libereD care snt anali-ate i notate de o persoan)D n multe domenii se prefer) metode de testare care elimin) factorul subiecti"D la care e"aluarea se poate face n formula Lstudentul a r)spuns corectN sau Lstudentul nu a r)spuns corectN la fiecare element al e"alu)rii. !ceast) tendin) face ca e"aluarea s) fie o munc) de rutin)D de comparare a r)spunsurilor cu "alori prestabilite i num)rare a situaiilor n care r)spunsul a fost corect9 o acti"itate potri"it) mai mult calculatoarelorD nu omului. Odat) ce e"aluarea asistat) este implementat)D ea poate fi folosit) dincolo de scopul iniial al e"alu)rii clasice. Datorit) posibilit)ii de a testa rapid muli studeniD testarea poate fi efectuat) mai desD urm)rind progresul fiec)rui student pe perioada instruirii. Din aceste nregistr)ri se pot determina e"entualele probleme ntmpinate 0p)ri de materie mai dificil de asimilat3 i se poate inter"eni pentru remedierea lorD la ni"el de student sau de grup.5"aluarea asistat) pre-int) att a"anta#e i de-a"anta#e 0Q/tep,ensD 166=R3. Pe lng) a"anta#ele amintiteD utili-area e"alu)rii asistate mpreun) cu e"aluarea clasic)D n scop formati"D pre-int) urm)toarele a"anta#e9 poate fi efectuat) la cerereD n mod repetatD ncura#+nd n")area prin repetarea subiectelor e"ideniate de testare ca fiind deficitareF monitori-area rapid) a progresului unui num)r mare de studeni las) timp liber profesorului pentru interaciunea direct) cu studeniiF utili-area unor b)nci de teste i amestecarea ntreb)rilor i r)spunsurilor a#ut) la pre"enirea copierii la e&ameneF tipul de ntreb)ri folosite permite includerea unui num)r mare de ntreb)ri ntr-un testD acoperind mai bine materia 4=

studiat)F utili-area internetului ca mi#loc prin care se face testarea ofer) independena de platform) i poate elimina problema num)rului mare de calculatoare necesare simultanF scade consumul de resurse 0n principal ,rtie i timp de e"aluare3. De-a"anta#ele remarcate snt legate de limitarea posibilit)ilor de testare a abilit)ilorD accentul fiind pus pe memorare i recunoatereF imposibilitatea test)rii nelegerii conceptelor. >a urmareD e"aluarea automat) este potri"it) doar unor disciplineD altele fiind ne"oite s) utili-e-e n continuare testarea i e"aluarea clasic). 7estarea prin intermediul internetului ridic) probleme legate de securitate i de lipsa controlului asupra acti"it)ii reale desf)urate de persoana testat). >oninutul ntreb)rilor trebuie s) fie atent alesD pentru a nu include indicii pri"ind r)spunsul corect. >rearea de ntreb)ri LbuneN poate fi dificil) i consumatoare de timp. Pentru a pre"eni Lg,icireaN r)spunsurilorD deseori este necesar) o sc,em) de punctare negati")D aspect contro"ersat al e"alu)rii asistate de calculator. 5"aluarea automat) poate utili-a o multitudine de tipuri de ntreb)ri n compunerea testelor 0Q>I!DD 2''3bR i QTallamD 2''3R pre-int) o list) cuprin-)toare3D dar predominant) este utili-area ntreb)rilor cu r)spuns multipluD din care se alege unul 0(>C3. *n mod tipicD aceste ntreb)ri pre-int) o list) de r)spunsuri 0num)rul poate "aria3D din care unul singur este corect. Inerent) acestor teste este posibilitatea de a selecta r)spunsurile la ntmplare. :a un num)r mare de ntreb)riD o parte dintre aceste r)spunsuri "or fi corecteD aducnd studentului un puncta# nemeritatD n ca-ul not)rii clasice 0un punct pentru r)spuns corectD -ero pentru r)spuns greit sau lipsa r)spunsului3. !cesta se adaug) la puncta#ul meritat 0corespun-)tor ntreb)rilor la care acesta a tiut r)spunsul sau la dedus pe ba-a cunotinelor acumulate3 oferind o imagine fals) asupra gradului s)u de preg)tire. 5ste posibil ca un student care nu s-a preg)tit deloc s) aleag) la ntmplare toate r)spunsurile i s) obin) totui o not) de trecere. /nt cunoscute ca-uri de candidai care au folosit un -ar pentru a selecta r)spunsurile sau au ales aceeai "ariant) pentru toate ntreb)rile 0de e&emplu L;N3 i au obinut totui not) de trecere. *n literatura de specialitateD puncta#ul obinut astfel este numit Lscorul maimueiN 0Q:eicesterD 2''2R3 deoarece poate fi obinut i de o maimu) care alege la ntmplare "ariantele de r)spuns. Pentru a descura#a g,icirea r)spunsurile i a penali-a astfel de metodeD snt folosite strategii de a#ustare a notelor. 5le snt cunoscute n general sub denumirea de Lpuncta#e negati"eN sau Lformule de a#ustare a noteiN i implic) sc)derea puncta#ului pentru fiecare r)spuns greit. 5ste normal ca n unele domenii r)spunsurile greite s) fie penali-ate 0de e&emplu n medicin) un r)spuns greitD datorat lipsei de preg)tire sau unei preg)tiri superficialeD poate nsemna diferena ntre "ia) i moarte

4$

pentru un pacient3D n timp ce n alte domenii penali-)rile nu snt agreate. !plicarea a#ust)rii puncta#elor depinde de tipul de test i de domeniul n carebse aplic). *n unele domenii este de dorit ca studenii s) ncerce s) g,iceasc) unele r)spunsuriD folosindu-se de cunotinele dobndite 0do"edind astfel o cunoatere parial) a materiei3 n timp ce n altele 0ca-ul medicinei de e&emplu3 se urm)rete eliminarea complet) a acestei metode. /trategiile de a#ustare se pot aplica att la ni"elul fiec)rei ntreb)ri ct i la ni"elul ntregului test.!tunci cnd se aplic) la ni"el de ntrebareD strategia presupune acordarea unui puncta# negati" pentru alegerea unui r)spuns greit. >t de mare este acest puncta# 0n "aloare absolut)3 depinde de tipul de strategie folosit). !tunci cnd se aplic) o strategie la ni"el de testD nu se acord) puncta#e negati"e la fiecare ntrebareD ciD din puncta#ul final se scade un num)r de puncte determinat statisticD ca o medie a punctelor obinute prin g,icire. (odul de calculare a punctelor care se scad depinde de num)rul de "ariante de r)spuns i de puncta#ul acordat pentru un r)spuns corect. *n urma coreciei nu este afectat) ierar,i-area studenilor ci se reali-ea-) o difereniere mai clar) a lor. 4nele strategii alternati"e urm)resc s) fac) imposibil) g,icirea r)spunsului corect.

3.5.1.S*#-*$.&& ,- )&5$, 1$ 2)*#$0-#$ P+)3*-E$ )$.-*&5$. Pentru a descura#a Lg,icireaN r)spunsurilorD n locul metodei clasiceD care acord) 1 punct pentru un r)spuns corect i ' puncte pentru un r)spuns greitD se poate aplica punctarea negati") a r)spunsurilor greite. /copul este ca un student complet preg)tit s) obin) un puncta# de 1''PD n timp ce unul complet nepreg)tit s) obin) 'P. >eilali "or obine un procent oarecareD refle&ie a gradului lor de preg)tire. P$#%+*6#& -,$ #6'(+)'+#&,/#. /e poate reduce foarte mult posibilitatea de g,icire a r)spunsului dac) ntreb)rile au mai multe r)spunsuri corecteD iar studenii trebuie s) aleag) permutarea corect) a acestora pentru a obine puncta#ul aferent ntreb)rii. >u ct e mai mare num)rul de elemente care trebuie permutate cu att mai mic) e posibilitatea de a g,ici permutarea corect) 0de e&empluD pentru elemente num)rul de combinaii posibile este ] ^12'D deci probabilitatea de g,icire este de 1112'^'D$4P3. *n ca-ul acestei strategii de punctareD numai o preg)tire temeinic) asigur) obinerea punctelor. >a "ariant)D se pot puncta i r)spunsurile care snt apropiate de cel corect 0f)r) a fi e&acte3D cu o fracie din puncta#ul aferent ntreb)rii. Dificultatea const) n aprecierea gradului

46

de apropiere fa) de r)spunsul e&actD stabilirea pragului peste care se acord) puncte i cuantificare a fraciei acordate. O#1/)-#$- (#$?$#&)7$,/#. Pentru acest tip de notareD fiecare ntrebarea are un r)spuns corect i mai multe greite. /tudenii trebuie s) ordone-e r)spunsurile n ordine descresc)toare a preferinei. Punctele se acord) n funcie de po-iie pe care a fost plasat r)spunsul corect 0de e&emplu 4 pentru prima po-iieD 3 pentru a douaD 2 pentru a treiaD 1 pentru a patra i ' pentru a cincea po-iie3. Puncta#ul final trebuie transformat n not) 0de e&emplu folosind una din metodele de mai #os3. O astfel de metod) de punctare este foarte utili-at) la testele on-line9 datorit) posibilit)ii de interaciune i r)spunsului instant al calculatoruluiD se poate r)spunde la fiecare ntrebare pn) se d) r)spunsul corect. Puncta#ul depinde de cte ncerc)ri au fost necesare pentru g)sirea r)spunsului corect. S&.+#-)7- #6'(+)'+,+&. /tudenii trebuie s) asocie-e r)spunsului selectat un grad de ncredere 0de e&emplu 1 pn) la 3. Puncta#ul aferent ntreb)rii este gradul de ncredere ales @ dac) r)spunsul este corect sau negati"ul gradului de ncredere asociat @ dac) r)spunsul este incorect. 5&ist) "arianta ca punctarea negati") s) fie mult mai drastic) 0de e&emplu dublul negati"ului gradului de ncredere3 n unele domenii. O astfel de strategie are sens n medicin)D unde alegerea unui diagnostic greitD cu un mare grad de ncredere trebuie penali-at) drastic. este liberale. (etoda se aplic) acolo unde se urm)rete i punctare cunotinelor pariale. /tudentul poate selecta mai multe r)spunsuri la fiecare ntrebareD puncta#ul dobndit fiind o fracie din puncta#ul aferent ntreb)riiD n funcie de num)rul de r)spunsuri aleseD dac) ntre ele se afl) i r)spunsul corect.!ltfel se acord) ' puncte. !stfelD pentru o ntrebare cu "ariante de r)spuns9 Dac) este selectat un singur r)spunsD cel corectD se obine ntregul puncta# aferent ntreb)rii 0414^1''PD au fost eliminate 4 din 4 "ariante incorecte3. Dac) snt alese 2 r)spunsuriD se obine 04-1314^= P din puncta# 0n loc de 'P anse de a obine 'P sau 1''P dac) se alege un singur r)spuns din cele 23. Dac) snt alese 3 r)spunsuriD se obine 04-2314^ 'P din puncta# 0n loc de 33P anse de a obine puncta#ul ntreg3. Dac) snt alese 4 r)spunsuriD se obine 04-1314^2 P din puncta# 0n loc de 2 P anse de a obine puncta#ul ntreg3.

'

Procentele de mai sus snt "alabile doar pentru ca-ul n care nu e&ist) preferine pentru r)spunsurile alese 0au preferine egale3D ceea ce n realitate se ntmpl) destul de rarD dar se "ede c) punctarea liberal) este preferat) celei clasiceD acordnd credit i cunotinelor pariale.

3.5.2.AE+'*-#$ ,- )&5$, 1$ *$'* AE+'*-#$- (+)3*-E+,+&. Pentru o mai mare uurin) n aplicareD corectarea puncta#ului se poate face la ni"elul ntregului testD n loc s) se fac) la ni"elul fiec)rei ntreb)riD prin aplicarea puncta#elor negati"e. %olosind strategia puncta#elor negati"eD se acord) un num)r de puncte pentru fiecare r)spuns corectD dar nu se scade nimic pentru r)spunsurile greite 0se acord) ' puncte3. *n acest felD studentul obine un puncta# 0P3 format din dou) categorii de puncte9 meritate 0( @ obinute pe ba-a cunotinelor3 i nemeritate 0H @ obinute prin g,icire39 P^(_H. !cest puncta# ar trebui corectat prin sc)derea unui num)r de puncteD aferente r)spunsurilor incorecte 0I3D unde I este corecia pentru fiecare ntrebare 0calculat) anterior3 nmulit) cu num)rul de ntreb)ri la care s-a r)spuns greit. ?e-ult) P^(_H-I. /e obser") c) aceast) metod) de punctare ncura#ea-) aplicarea cunotinelorD c,iar i pariale i descura#ea-) Lg,icireaN oarb) a r)spunsurilor. De asemenea este ncura#at) ncercarea de a r)spunde la toate ntreb)rileD c,iar i cele la care snt dubii. !#ustarea 0normali-area3 notei. *n lipsa puncta#elor negati"eD se poate aplica a#ustarea direct la nota final)D pentru a elimina puncta#ul nemeritat. Dac) H este nota nea#ustat)D atunci nota a#ustat) ! se calculea-) astfel9
n ` ) 1' n 1

6=

D unde

n este num)rul de "ariante de r)spuns la fiecare ntrebare.!plicnd aceste coreciiD se modific) nota care trebuie obinut) pentru a trece e&amenul. Dac) nota de trecere este D la un test cu "ariante de r)spunsD studentul trebuie s) obin) nota . nea#ustat)D la 4 "ariante trebuie s) obin) .D2 D la 3 "ariante .D.=D la 2 "ariante =D . /e obser") c) nota unui student perfect preg)tit 01'3 nu este afectat) de corecie. 4n student perfect nepreg)titD care obine nota 'D prin a#ustare ar obine o not) negati")F calculele snt ns) f)cute pentru ca-ul mediuD cndD numai prin g,icireD se obin 2'P din puncteD care n urma coreciei se reduc la 'PD o notare consistent) cu situaia real) a studentului. ;ineneles c) ntotdeauna "or e&ista "ariaii de la medieD unii studeni "or g,ici mai multe r)spunsuriD alii mai puine. /e presupune ns) c)

studenii nu snt total str)ini de materie i "or obine un num)r de puncte i pe ba-a cunotinelor acumulate. Hotele negati"e pot fi asimilate cu 'D ca mai sus. 5&ist) i un alt efect interesant al aplic)rii coreciei9 cu ct un puncta# este mai mareD cu att puncta#ul corectat "a fi mai apropiat de elF cu ct este mai micD cu att "a fi mai ndep)rtat puncta#ul corectat. *n acest fel se face o distanare mai clar) a studenilor i o difereniere mai clar) a gradului lor de preg)tire. M6#&#$- )/*$& 1$ *#$3$#$. O alt) strategie nu implic) folosirea de puncta#e negati"e ci Hr.ntreb)ri Procent de trecere 1' 22 2' 1' 3' 4' 3 ' 1D4 .' 'D. =' ' reducerea importanei puncta#ului g,icit. !ceasta se poate reali-a prin m)rirea puncta#ului de trecere i1sau m)rirea num)rului de ntreb)ri ale testului. Pentru un test ale c)rui ntreb)ri au "ariante de r)spunsD selectnd toate r)spunsurile la ntmplareD n medie 2'P "or fi corecte. *n medieD pentru fiecare r)spuns dat la ntmplareD studentul "a obine o cincime de punct. Dac) puncta#ul de trecere LrealN dorit este 'PD 0la 'P din ntreb)ri se r)spunde corect pe ba-a preg)tirii iar la celelalte la ntmplare3 atunci puncta#ul Lg,icitN este n medie 'P`2'P^1'P. >a urmare se "a stabili un puncta# de trecere de 'P_1'P^.'P 0nota .D folosind punctarea con"enional)3. Dac) ntreb)rile testului ar a"ea doar 4 "ariante de r)spunsD atunci puncta#ul Lg,icitN ar fi de 2 PD iar puncta#ul de trecere ar trebui a#ustat cu 'P`2 P^12D PD de"enind .2D P 0nota .D2 3. /e obser") c) m)rirea num)rului de "ariante la fiecare ntrebare duce la diminuarea posibilit)ii de a acumula puncte prin g,icireD dar aici nu e&ist) prea mult spaiu de mane"r)9 . "ariante de r)spuns snt de#a prea multe i duc la complicaii care fac mai mult r)u dect bine iar ctigul 0din punct de "edere al acurateei punct)rii3 obinut este insignifiant. /e obser") c) aceste calcule dau aceleai re-ultate ca n ca-ul aplic)rii coreciei la ni"el de test. ()rirea num)rului de ntreb)ri ale testului reduce probabilitatea de a obine numai prin g,icire un puncta# de trecere. >onform 0QPettigre2D 2''1R3D pentru un test cu 4 "ariante de r)spuns la fiecare ntrebareD num)rul probabil de studeni care obin puncta#ul de trecere 04'P3 numai prin g,icire "aria-) n funcie de num)rul de ntreb)ri astfel9

/e obser") o reducere drastic) atunci cnd se trece de la 1' la 4' de ntreb)ri. ()rirea num)rului de ntreb)ri are ca efect diminuarea mpr)tierii re-ultatelorD acestea fiind mai apropiate de media teoretic) 02 P n acest e&emplu3. :a un num)r mic de ntreb)riD r)spunsurile Lg,iciteN au o influen) mai mare asupra re-ultatului finalD n timp ceD la un num)r mare de ntreb)riD aceast) influen) este aproape nul).

CAPITOLUL IV. STANDARDE UTILIZATE N DOMENIUL ELEARNING (.1.7roiectarea i de$voltarea standardelor Di"ersitatea te,nologiilorD a modelelor i prototipurilor educaionale anga#ate n susinerea i optimi-area n"))rii impun totodat)D prin prisma calit)ii n"))m+ntuluiD o perspecti") coerent)D unitar) i constructi") asupra adopt)riiD utili-)rii i de-"olt)rii unui sistem informatic educaional. Distribuirea eficient) a coninutului electronic disponibil online i furni-area de ser"icii de instruire personali-ate necesit) un coninut educaional adaptabilD e&tensibil i reutili-abilD fa"ori-+nd astfel n")area pe termen lung i transferul de cunotine "ia Beb. /usinerea procesului de n")are permanent) ntr-o societate i o economie ba-ate pe cunoatereD reclam) de-"oltarea i aplicarea standardelor n te,nologia educaional)D n scopul creterii interoperabilit)ii i al perfecion)rii e&perienei pe lucru pe Beb. Pentru ca

materialele educaionale s) poat) fi administrateD redate cursanilor i instructorilorD dar i utili-ate de c)tre alte sisteme au ap)rut mai multe standarde sau propuneri de standarde care pun n e"iden) necesitatea unor structuri de date i protocoale de comunicaii prin care s) se perfecione-e interoperabilitatea i reutili-abilitatea coninutului educaional i a componentelor sistemuluiD facilit+nd i flu&ul de informaii n sistem.Din aceast) perspecti")D e:earning este e&presia utili-)rii te,nologiei informaiei i comunicaiilor pentru a transfera cunotine ncapsulate n formate standardD denumite obiecte. %orma superioar) i cu ade")rat eficient) de n"))m+nt la distan) se reali-ea-) prin utili-area instrumentelor e:earning n "ederea cre)rii coninutului de n")at i distribuia acestuia f)r) restricii teoretice de timp i spaiu. 4n standard este definit printr-o colecie de specificaii 0detalii pri"ind particularit)ile i cerinele funcionale3 ce necesit) a fi implementate at+t de produc)torii de coninut educaionalD c+t i de de-"oltatorii de sisteme de instruire asistat) de calculator. 5laborarea standardelor educaionale se reali-ea-) n etape 0fig. .13 i presupune o acti"itate comple&) i laborioas)D n care sunt implicai numeroi cercet)tori din di"erse organi-aii. Procesul cre)rii de standarde educaionale ba-ate pe Beb este iterati" i este format din patru stadii tipice QHiculescuD 2''2R9 1. >ercetare i de-"oltare pentru identificarea soluiilor posibile. Promotorii sunt uni"ersit)iD companii sau consorii. 2. De-"oltarea specificaiilor. >+nd apare o soluie cu potenial n utili-areD se de-"olt) un proces de documentare i specificaii scriseD ce pot fi implementate i codificate. !ceste operaii sunt reali-ate de obicei de un grup de lucruD un consoriuD o organi-aie sau o colaborare ntre instituii. 3. 7estare i de-"oltare @ testarea specificaiilor pe sisteme pilotD determinarea sc,imb)rilor sistemului pe ba-a reaciilor utili-atorilor. 4. !creditare i recunoatere internaional) @ specificaiile complete ale sistemului testat sunt luate n e"idena unui organism acreditat de standardi-areD unde sunt re")-uteD transformate n standarde aplicabile pe arii e&tinse sau c,iar global i urmea-) apoi calea unui proces desc,isD ba-at pe consensD re-ult+nd un proiect de standardD care este supus "otului. Dac) standardul este aprobatD i primete certificare oficial) din partea organismelor de standardi-are acreditate i este f)cut cunoscut prin aceste organi-aii ntregii lumi.

&.+#- 4.1 E*-($,$ (#/3$'+,+& &*$#-*&5 1$ 3#$-#$ - '*-)1-#1$,/# $1+3-7&/)-,$ /pecificaiile de"in standarde n timpD fie printr-o certificare obinut) de la un organism de standardi-areD fie prin adoptare i utili-are curent). /tandardele educaionale pot fi grupate n cinci categorii 9 M$*-1-*$ /cop9 etic,etarea ntr-un mod consistent a coninutul educaional i a cataloagelor care s) permit) inde&areaD stocareaD c)utarea i reg)sirea lor Iniiati"e9 I555 :earning 7ec,nologG /tandard @ :earning Ob#ect (etadata Dublin >ore (etadata

%(-39$*-#$- 1-*$,/# /cop9 utili-area unui format ce permite transferul coninutului educaional de la un sistem la altul Iniiati"e9 I(/ >ontent Pac8aging specification I(/ /imple /eauencing specification !D: /,arable >ontent Ob#ect ?eference (odel- />O?(

)#$.&'*#-#$- 3+#'-)*+,+& /cop9 informaiile furni-ate la nregistrare facilitea-) at+t interaciunea dintre cursani i materialele educaionale c+t i lansarea coninutului Iniiati"e9 I(/ 5nterprise /pecification /c,ool InteroperabilitG %rameBor8

P#/?&,+, 3+#'-)*+,+& /cop9 utili-area informaiilor personale ale cursantului n "ederea furni-)rii coninutului didactic optim Iniiati"e9 C/%+)&3-#$ /cop9 odat) ce coninutul este lansat este ne"oie s) i se comunice cursantului informaii despre acestaD n acelai timp ser"erul ce g)-duiete coninutul educaional are ne"oie de informaii referitoare la interaciunea dintre cursant i materialul educaionalF Iniiati"e9 !D: /,arable >ontent Ob#ect ?eference (odel- />O?( I(/ :earner Information Pac8age

*n cadrul I555 e&ist) un comitet special- :earning 7ec,nologG /tandards >ommitee ce urm)rete de-"oltarea standardelor specifice te,nologiei educaionale care s) facilite-e de-"oltareaD ntreinerea i interoperabilitatea implement)rii sistemelor de instruire i a materialelor educaionaleQHiculescuD 2''2R fig. .2. Dei iniial designerii instrucionali se temeau c) adoptarea unui standard ar putea limita opiunile pedagogiceD treptat s-a constatat c)D at+ta timp c+t acest concept este nelesD se creea-) fundamental mai mult) fle&ibilitateD obiecti"ul principal fiind creterea funcionalit)ii sistemelor de instruire asistat) de calculator. !tunci c+nd aceste standarde "or fi adoptate de toi furni-orii implicai n domeniul e:earningD utili-atorii pot ac,i-iiona coninut i componente sistem de la di"erse surseD n funcie de calitatea i de r)spunsul la anumite cerineD a"+nd ncredere c) acestea "or funciona efecti" mpreun)D f)r) a e&ista conflicte sau incompatibilit)i.

&.+#- 3.2 S*#+3*+#- 3/%&*$*+,+& IEEE ($)*#+ '*-)1-#1$ *$9)&3$ 2) $L$-#)&).

4.2.Metadate i obiecte educaionale


De-"oltarea continu) a instruirii ba-ate pe Beb a determinat creterea cererii de coninut educaional multimedia cu necesit)i e"idente de a reali-a rapid actuali-areaD diseminarea i managementul coninuturilor educaionale e&istenteD fapt concreti-at n crearea unor resurse digitale instrucionale reutili-abileD denumite obiecte educaionale - learning ob#ect. 4n obiect educaional este o entitateD digital) sau non-digital)D care poate fi utili-at)D reutili-at) sau referit) n timpul procesului educaional susinut de te,nologie. Obiectele educaionale reutili-abile pot fi definite ca i componente educaionale care sunt stocate i accesate independent n "ederea reasambl)rii pentru a crea noi cursuri sau sec"ene de n")are indi"idual). %)r) a e&ista o m)rime rele"ant) pentru obiectele educaionaleD trebuie menionat faptul c) fragmentarea e&cesi") a coninutului educaional poate oferi o mai mare fle&ibilitate acti"it)ii didacticeD dar n acelai timp necesit) costuri ridicate de producie i ntreinere. =

!r,itectura obiectelor educaionale reutili-abileD metodologia i calea de acces adoptate trebuie s) susin) scopurile organi-aiilor i s) determine utili-area lor pe scar) larg). Pentru a fi transportabil un obiect trebuie s) respecte anumite standardeD iar pentru a fi reutili-at trebuie s) aib) un design instrucional adec"atD f)r) a fi proiectat ca un simplu obiect de informare. *n plusD fiecare obiect educaional trebuie s) fie caracteri-at printr-un set de atribute - metadate - care s) permit) gestionareaD locali-area i e"aluarea acestuia.

&.+#- 4.3. S39$%- /0&$3*+,+& $1+3-7&/)-, (etadatele repre-int) o colecie de descriptori care identific) n mod complet i unic un obiect educaionalD f)r) a detalia modul de implementare. 4n descriptor al obiectelor instrucionale conine urm)toarele categorii de informaii 9 informaii generale despre obiect 0identificator intern unicD titlulD autorulD data i "ersiuneaD limba n care este redactatD instituia unde a fost elaboratD documentul surs)3F semnificaia coninutului instrucional 0disciplinaD domeniulD conceptele principale3F

atribute pedagogice 0tipul de utili-ator c)ruia i este adresatD formatul documentului ce conine materialul instrucionalD conte&tul de utili-areD gradul de interacti"itate i de dificultateD densitatea semantic)D durata interaciunii cu obiectul n conte&t educaional3F

caracteristici te,nice 0denumireaD tipul i dimensiunea fiieruluiD sistemul de operare necesar3F condiii de utili-are 0drepturi de autorD de acces3

Pentru ca un depo-it de obiecte educaionale cu metadate s) furni-e-e mi#loace suficiente pentru construirea unor coninuturi educaionale completeD fle&ibileD "alide i apte pentru utili-area ntr-un sistem educaional este ne"oie de informaii despre semantica 0sensul3 coninutului obiectelor educaionaleD ceea ce repre-int) un progres important pentru un sistem de instruire neinteligent. Identificarea semantic) este facilitat) de9 QHiculescuD 2''1R clasificarea obiectelor educaionale ntr-o reea semantic)D deri"at) dintr-un metamodel pedagogicF construirea unui cadru de e&primare a relaiilor dintre tipurile de obiecte educaionaleF definirea structurii coninutului i a modalit)ilor de aciune ale di"erselor tipuri de obiecte educaionale. 5&ist) dou) posibilit)i de implementare a metadatelorD de-"oltate n conte&tul BBB9 formatul <5/ 05&tensible (ar8up :anguage3 i formatul =#) 0?esource Description %rame2or83. O(: a deri"at dintr-un limba# de descriere a unui document 2ebD numit /A(: 0un standard internaional pentru structurarea documentelor 2eb3 i este un limba# de modelare a datelor iar ?D% a fost de-"oltat s) refere resurse de tip 4?: 04niform ?esource :ocator3 n conte&tul Borld Bide BebD fiind un limba# de modelare a metadatelor. 4tili-area corespun-)toare a obiectelor educaionale poate conduce la soluii fle&ibile de adaptare dinamic) a coninutului instrucional n acord cu necesit)ile de n")are indi"iduale n timp real. (.%. SC8=5 0 un standard ado+tat i utili$at +entru e/earning 4nul dintre standardele cele mai utili-ate este SC8=5 0 Shara3le Content 83'ect =eference 5odelD standard definit de !D:-!d"anced Distributed :earningD standard ce i propune asigurarea accesului la cel mai nalt ni"el al educaiei i instruiriiD adaptat ne"oilor indi"idualeD li"rabil eficient oriunde i oric+ndD caracteri-at de interoperabilitateD accesibilitate i reutili-are a coninutului educati" ba-at pe Beb. !D: repre-int) o colaborare ntre gu"ernul americanD industrie i mediul academic ce i propune s) asigure accesul la materialele educaionale i de instruireD de nalt) calitateD care pot fi uor de accesat pentru fiecare. !cti"itatea organi-aiei !D: de a de-"olta specificaiile />O?( esteD de asemeneaD un proces de unire a tuturor intereselor i grupurilor disparate n "ederea cre)rii unei puni ntre te,nologii i implement)ri din domeniul public i comercial.

/>O?( combin) elementele specificaiilor I555D !I>> i I(/ ntr-un document bine consolidat i care poate fi uor de implementat i a de"enit un standard de facto 0adoptat i utili-at3 pentru e:earning. /pecificaiile pre")-ute de standardul />O?( se refer) la9 1. modelul de agregare a coninutului - >ontent !ggregation (odel ->!( 2. mediul ?un-7ime 5n"ironment -?75 3. sec"eniere i na"igare -/eauencing and Ha"igation @/H (odelul de agregare a coninutului cuprinde specificaii despre modul de mpac,etare a componentelor educaionale n "ederea administr)rii i utili-)rii lor n di"erse sisteme. 5ste furni-at) o form) consistent) pentru structura coninutuluiD sec"eniere i na"igare prin9 S definirea terminologiei legate de modelul de coninutF S descrierea cerinelor pentru agregarea i mpac,etarea coninutului n"))riiF S descrierea atributelor pentru metadateF S descrierile i cerinele pentru definirea sec"enierii i na"ig)riiF Prin specificarea cerinelor legate de mediul ?un-7ime se promo"ea-) interoperabilitatea ntre obiectele educaionale i sistemele de management al n"))rii. Pentru reali-area acestui de-iderat trebuie stabilit un unic mod de lansare a coninutului 0:aunc,3D de comunicare ntre obiectul educaional i sistem 0!PI- !pplication Program Interface3D precum i setul de date sc,imbate ntre sistem i coninutul educaional 0Data (odel3. Preci-)rile />O?( legate de sec"eniere i na"igare sunt ba-ate pe specificaiile sec"enierii simple ale consoriului I(/. /tandardul simplei sec"enieri definete o metod) de repre-entare a comportamentului de-irabil al unei e&periene de n")are astfel nc+t un sistem de instruire asistat) de calculator s) poat) determina succesiunea acti"it)ilor de n")are ntrun mod consistent. Pe ba-a condiiilor din regulile de sec"eniere 0precondiiiD postcondiii3D limitareD re"enire se poate controla sau impune reluarea unui materialD ignorarea unui material sau re"enirea la un material parcurs anterior. /unt astfel preci-ate reguli ce descriu modul de ramificare sau parcurgere a acti"it)ilor prin coninut educaional n conformitate cu re-ultatele interaciunii cursantului cu coninutul pre-entat.Denumirea de sec"eniere simpl) reflect) num)rul limitat de te,nici frec"ent folositeD nelu+ndu-se n considerare te,nicile ba-ate pe inteligen) artificial)D cele colaborati"e sau sincroni-area ntre acti"it)i paralele. Organi-aiile adopt) />O?( pentru creterea eficienei prin sc)derea costurilorD reducerea riscului i ameliorarea calit)ii n"))m+ntului. Prin utili-area specificaiilor .'

/>O?(D at+t implementatorii sistemelor de instruireD c+t i de-"oltatorii coninutului educaional urm)resc9 s) determine cursanii i instructorii s) cauteD s) e"alue-eD s) ac,i-iione-e i s) utili-e-e obiecte educaionaleF s) "alide-e parta#area i sc,imbul obiectelor educaionale indiferent de te,nologia implementat) de sistemele educaionaleF s) ncura#e-e de-"oltarea obiectelor educaionale n unit)i care pot fi combinate n numeroase moduriF s) determine organi-aiile implicate n instruirea asistat) de calculator s) automati-e-e i s) dinami-e-e asamblarea personali-at) a coninutului educaionalF s) de-"olte o economie puternic) pentru obiectele n"))rii care s) suporte i s) susin) toate formele de distribuieF s) furni-e-e cercet)torilor informaii despre colectarea i parta#area datelor ce pri"esc aplicabilitatea efecti") a obiectelor educaionaleF s) ofere suportul necesar pentru securitatea i autentificarea distribuirii i utili-)rii obiectelor educaionale. Din punct de "edere al standardului />O?(D funciile eseniale implementate de un sistem de instruire asistat) de calculator sunt9 capacitatea de a importa materiale ce respect) standardul />O?(F administrarea i lansarea de materiale ce respect) specificaiile />O?(F cunoaterea st)rii fiec)rui material lansat i stocarea informaiilor de persisten)F punerea la dispo-iia obiectelor educaionale a unei interfee 0!PI3 de comunicare cu sistemulF responsabilitatea pentru interpretarea sec"enei de na"igare descris) de structura de coninut. :a r+ndul lorD materialele educaionale trebuie s) respecte specificaiile standarduluiD iar acest lucru se concreti-ea-) n urm)toarele9 atributele de definire a acestoraD precum autorD descriereD durat) etc. sunt descrise ntrun fiier standardi-at de tip O(: structura de na"igare i agregare este definit) de asemenea ntr-un fiier O(: ce respect) acest standard .

.1

Prin acumularea e&perienei de instruire asistat) de calculatorD specificaiile pri"ind organi-area i structurarea optim) a coninutului educaional se perfecionea-) continuuD n "ederea creterii calit)ii instruirii ba-ate pe Beb i a diminu)rii costurilor. (.(.I5S /earning #esign /pre deosebire de />O?(D standardul /earning #esignD propus de I(/ Alobal :earning >onsortiumD nu se declar) neutru din punct de "edere pedagogicD ci contienti-ea-) e&istena pedagogiilor. :earning Design nu ncearc) s) surprind) specificul numeroaselor pedagogii n specificaii stricteD ci ofer) un limba# generic i fle&ibilD proiectat s) e&prime diferite pedagogii9 limba#ul 5(:D de-"oltat de 4ni"ersitatea Desc,is) Olande-) 0O4H:3. :earning Design urm)rete obinerea unui standard de descriere a acti"it)ilorD f)r) a standardi-a acti"it)ile ca atare. :earning Design conine urm)toarele seturi de specificaiiD parial finali-ateD parial n lucru 0Q222.imsglobal.org1specifications.,tmR39 descrierea resurselor pentru n")are 0(eta-data39 sc,em) de metadate pentru descriere resurselor de n")are. reali-area pac,etelor de n")are 0>ontent Pac8aging39 specificaii pentru descrierea materialelor de n")are i mpac,etarea lor n cursuri sau grupuri de cursuri pentru interoperabilitate. /pecificaia se refer) la descrierea structura i locali-area resurselor de n")are i definete cte"a tipuri speciale de resurse. spri#inirea nscrierii studenilor i li"r)rii re-ultatelor 05nterprise3F interoperabilitatea test)rii 0Cuestions and 7esting InteroperabilitG39 conine specificaii pri"ind repre-entarea ntreb)rilor indi"iduale i a testelorD ca i a re-ultatelor obinute n urma test)riiD pentru a permite sc,imbul de astfel de informaii ntre di"erse instrumente. interoperabilitatea instrumentelor 07ools InteroperabilitG39 tratea-) ne"oia de integrare a instrumentelor create de tere p)ri n platformele de management al n"))rii. spri#inirea sc,imbului de informaii despre cursant cu alte sisteme 0:earner Information Pac8age39 conine informaii despre cursani 0indi"iduali sau grupuri3 i produc)tori de coninutD cu scopul armoni-)rii i interoperabilit)ii ntre diferitele sisteme de educaie ba-ate pe internet care folosesc astfel de informaii. /nt definite specificaii de e&tragere sau importare de astfel de date n1din ser"ere compatibile cu modelul I(/. accesibilitate 0!ccess%or!ll (eta-data3F specific) o sc,em) de metadate pentru locali-area resurselor care corespund ne"oilor i preferinelor introduse de un

.2

utili-ator. !cestea snt introduse prin intermediul pac,etului de informaii despre cursant i se refer) la pre-ent)ri alternati"e ale resurselorD metode alternati"e de control al resurselorD alternati"e ec,i"alente ale resurselorD spri#in cerut de utili-ator. 5ste utili-at un limba# pentru identificarea resursei implicite i a alternati"elor. /pecificaia este reali-at) n colaborare cu Dublin >oreD I555 i alte grupuri pentru a unifica modul de punere n coresponden) a ne"oilor utili-atorului cu resursele necesare. ser"icii 2eb generale 0Aeneral Beb /er"ices39 promo"ea-) interoperabilitatea ser"iciilor 2eb ntre di"erse platforme i di"eri produc)tori la ni"elul aplicaie 0al comportamentului "i-ibil al ser"iciilor3. interoperabilitatea resurselor 0?esource :ist InteroperabilitG3F descrie modul n care metadatele snt transmise ntre sistemele care memorea-) resursele i cele care accesea-) resursele n scopul cre)rii de liste de resurse cu scop educaional. depo-ite digitale 0Digital ?epositories39 conine recomand)ri pentru interoperabilitatea funciilor obinuite de gestiune din cadrul depo-itelor digitale. Depo-itele snt definite ca fiind colecii de resurse ce pot fi accesate prin reeaD f)r) a a"ea cunotine despre structura i organi-area lor. ?esursele i metadatele referitoare la ele nu e ne"oie s) se afle n acelai depo-itD ci pot fi separate. portofolii electronice 0ePortfolio39 se ocup) de interoperabilitatea portofoliilor de competene ntre di"erse instituiiD pornind de la cele educaionale la cele care anga#ea-) absol"enii. Permite urm)rirea competenelor i tran-iia uoar) de la o instituie la alta. sec"eniali-area obiectelor 0/imple /eauencing39 definete o metod) de repre-entare a comportamentului dorit al obiectelor de n")areD astfel nct un sistem de management al n"))rii s) poat) crea o sec"en) de acti"it)i de n")are n mod consistent. /pecificaia descrie comportamentul i funcionalit)ile pe care trebuie s) le implemente-e sistemele. 5a conine instruciuni despre flu&ul i ramificare instruirii n cadrul coninutuluiD n funcie de re-ultatul interaciunii cu cursantul. Intersc,imbul de "ocabulare de definiii 0KocabularG e&c,ange definition39 definete o gramatic) pentru intersc,imbul de liste de "alori de diferite tipuri. !cestea pot fi "alori simpleD uor de citit de c)tre calculatoareD sau "alori nsoite de e&plicaii destinate utili-atorului uman.

.3

%olosind limba#ul O(:D :earning Design descrie oamenii care au anumite roluri i desf)oar) acti"it)i folosind anumite resurseD n conte&tul diferitelor pedagogii. 7otodat)D :earning Design promo"ea-) aceleai "alori ca i micarea pentru surse desc,ise 0colaborareD adaptarea resurselor la ne"oile localeD construirea pe ba-a celor reali-ate de alii3.>a urmare a i fost creat un motor de instruireD ba-at pe :earning DesignD care este gratuit 0>oppe>ore coppercore.sourceforge.net3. !ceste caracteristici fac ca :earning Design s) fie mai atracti" pentru mediul educaional dect />O?(.

.4

CAPITOLUL V. IMPLEMENTAREA UNEI PLAT ORME DE E-LEARNING ,.1.>eneraliti Oferta Beb de platforme de e-learning open source a a#uns la o configuraie impresionant) D multe uni"ersit)i i instituii de prestigiu adopt+nd o astfel de soluie pentru organi-area cursurilor online.Orice coal) sau instituie de formare profesional) poate oferi fiec)rei discipline un spaiu Beb n care profesorii s) i poste-e sau edite-e di"erse materiale didacticeD teme pentru ele"iD test)ri onlineD catalog de note etc.D comunic+nd cu ele"ii inclusi" printr-un forum de discuii. (a#oritatea uni"ersit)ilor rom+neti au infiinat secii de n"))m+nt la dista) i sunt n curs de adoptare i perfecionare a unei platforme de n")are. Consiliul ?aional de 4valuare i &creditare &cademic (C?4&&! a stabilit un set de standarde pri"ind utili-area platformelor de n"))m+nt electronic0e-learning3 n n"))m+ntul la distan). !cestea se refer) la9 Servicii oferite studenilor Platformele de *n"))m+nt care asigur) oferta educaional) n format electronic trebuie s) dispun) de facilit)i de integrare a ser"iciilor n utili-area mediului de studiu.>erinele minimale sunt urm)toarele9 S procedurile de nscriere i selectare a studenilor s) fie implementate i funcionaleF S s) asigure comunicareaD sincron) i asincron)D dintre studeniD profesori 1 tutori i personalul te,nico-administrati"F S s) aib) implementate instrumente specifice pentru nregistrareaD monitori-area i ar,i"area n condiii de securitate a tuturor costurilor aferente ser"iciilor oferite studenilorF S s) ofere soluii te,nologice capabile s) asigure asistena . on-line i off-line indi"idual) i 1 sau n grup a studenilorF S s) dispun) de programe speciali-ateD at+t pentru colectarea datelor statistice despre studeniD c+t i utili-area acestora n "ederea mbun)t)irii ser"iciilor oferiteF S s) asigureD utili-atorilor a"i-ai din sistemD informaii pri"ind apelarea i utili-area ser"iciilor educaionale disponibileF S s) asigure facilit)i de9 ,elp on lineD ,arta mediului de n")areD structura paginii 2eb pe care este implementat suportul de curs sau tutorialD modul de utili-are a pictogramelorD etc.F

S s) asigure accesibilitatea diferitelor resurse de studiu i de comunicaii9 ba-e de date on-lineD tiriD coresponden)D discuii n grup sincrone i asincroneD seminarii "irtualeD biblioteca "irtual)F S s) ofere mi#loace specifice de e"aluare i autoe"aluare on-line i1sau off-line a cunotinelor dob+ndite de c)tre studeniF S s) dispun) de facilit)i de colectare periodic) a feedbac8-ului studenilor asupra ser"iciilor educaionale oferite acestoraF S s) pun) la dispo-iia studenilor informaii detaliateD n format electronicD referitoare la acti"it)ile desf)urate sau ce urmea-) s) se desf)oare n cadrul fiec)rui curs. Informaiile "or cuprinde i date suficiente referitoare la cerinele te,nice de acces la platform)D modul de organi-are a informaiei i la modalit)ile de e"aluare a cunotinelor.Pentru o bun) funcionare trebuie s) fie implementate m)suri de monitori-are i inter"enie n ca-ul apariiei unor probleme te,nice similare repetate. Personalul implicat n utili-area platformei trebuie s) dispun) de preg)tire corespun-)toare pentru a asigura ser"icii de calitate studenilor. =esurse de nvmnt s+ecifice Platforma de *n"))m+nt 5lectronic include proceduri i instrumente specifice care facilitea-) studiul indi"idual n ritm propriuD cu mi#loace di"ersificate de studiuD uor accesibile. Pentru aceasta este necesar ca9 S personalul didactic implicat n de-"oltareaD implementarea i utili-area cursurilor pe platforma de n"))m+nt electronic s) dispun) de g,iduri specifice pri"ind de-"oltarea cursurilor n format electronic i utili-area platformei pe care acestea sunt implementateF S s) fie implementate proceduri pentru testarea pe platform) a unor cursuri noiF S s) fie implementate proceduri pri"ind actuali-area cursurilor i suportului educaional al acestoraF S platforma "a dispune de instrumente specifice pentru de-"oltarea i implementare cursurilor n format multimediaD accesibile prin InternetF Servicii oferite +ersonalului didactic Platforma de *n"))m+nt 5lectronic este promo"at) i gestionat) de c)tre departamentele 1 centrele ID din instituia respecti")D care i asum) responsabilitatea asigur)rii preg)tirii personalului didactic implicat n utili-area acesteia.Departamentele 1 centrele ID asigur)9

..

S g,iduriD materiale specifice de instruire a personalului didactic n te,nologiile implementate pe platforma de n"))m+nt electronic)D precum iD acolo unde este ca-ulD preg)tire speciali-at) n utili-area acestor te,nologiiF S instruire n utili-area instrumentelor specifice de-"olt)rii cursurilor n format multimedia sau pe pagini 2ebF S e"aluarea periodic)D de c)tre studeniD a performanelor personalului didactic i "alorificarea re-ultatelor acestor e"alu)ri. &ccesi3ilitatea la serviciile oferite de +latforma de nvmnt electronic Platforma de *n"))m+nt 5lectronic trebuie s) fie implementat) pe o infrastructur) de comunicaii care s) permit) accesul stabil i simultan a unui num)r mare de utili-atori i care s) gestione-e corect di"erse formate electronice ale resurselor de n"))m+nt./e "a pre-enta documentat c)9 S platforma permite te,nic accesul simultan al unui num)r mare de utili-atoriF S reeaua folosit) de c)tre Instituia de *n"))m+nt /uperior permite accesul la platform) a tuturor utili-atorilor nregistraiD indiferent de locul de solicitare a accesuluiF S platforma permite accesul simultan al unor utili-atori care folosesc diferite tipuri de conectare 0modemD protocoale di"erse etc.3F S instituia de n"))m+nt dispune de o strategie pentru ntreinerea i actuali-area ec,ipamentelor ,ard2are i a produselor soft2are specifice platformei de n"))m+nt electronic. 5anagementul calitii serviciilor oferite de +latform S Instituia de n"))m+nt dispune i aplic) proceduri de monitori-are i e"aluare a re-ultatelor proceselor educaionale implementate pe platforma de n"))m+nt electronic. S Instituia de n"))m+nt promo"ea-) un set de standarde de calitate pentru e"aluarea periodic) a ser"iciilor de n"))m+ntD de spri#in al studenilor i a cursurilor oferite pe platforma de n"))m+nt electronic. #ocumente +re$entate de instituie 1. Tot)r+rea /enatului Instituiei de *n"))m+nt /uperior de promo"are i susinere a platformei de n"))m+nt electronic. Promo"area acesteia n mediul uni"ersitar. 2. Pre-entarea ni"elului la care platforma de n"))m+nt electronic este implementat)9 departamentD facultateD uni"ersitateD reea de uni"ersit)i. Pre-entarea stadiului implement)rii. 3. Date statistice din ultimul an9 num)r de cursuri implementate pe platform)D num)r de studeni nscrii n sistemul on-line. 4. :ista materialelor de studiu de#a implementate pe categorii de subiecte. .=

. :ista g,idurilor si a materialelor de studiu care asigur) preg)tirea personalului didactic n utili-area platformei de n"))m+nt electronic) .. Descrierea platformei de n"))m+nt electronic9 S Descrierea infrastructurii e&istente pentru platforma de n"))m+nt electronic. S /tructura de personal implicat) n de-"oltareaD ntreinerea i actuali-area platformei de n"))m+nt electronic. S Descrierea facilit)ilor de comunicaie utili-ate 0 "ideo-conferineD audioconferineD InternetD platforma de n"))m+ntD soft2are speciali-at3. S (ecanismele prin care platforma de n"))m+nt electronic este coordonat)D anali-at) si actuali-at) periodic. S Descrierea ser"iciilor oferite studenilor n cadrul platformei de n"))m+nt electronic. S Descrierea modalit)ii prin care studenii sunt ndrumai prin sistemul tutorial. /e "a preci-a pentru fiecare cursD num)rul ma&im de studeni aferent unui tutore. S Descrierea sistemului de e"aluare pe parcurs a acumul)rii de cunotine de c)tre studeni i a sistemului de e"aluare final) =. Descrierea procedurilor de e"aluare intern) a platformei de n"))m+nt electronic. ,.".Sisteme de management al coninutului nvrii >ristali-area unor noi abord)ri din domeniul tiinelor educaiei 0pedagogieD docimologieD psi,ologia comportamental) i a n"))rii3 i creterea performanelor soft2are s-au concreti-at i n soluii de management al acti"it)ilor di"erse i comple&e pe care le implic) instruirea asistat) de calculator. /istemele de management al n"))rii 0/5S - /earning 5anagement S stem3 sunt aplicaiile care lansea-) i e&pun cursanilor coninutul educaional la momentul potri"it i n formatul corespun-)torD conduc+nd interaciunea dintre cursant i resursele n"))rii. 4n curs mpac,etat cu />O?( poate fi transportat de la un sistem :(/ la altulD cu minimum de modific)riD deoarece el poate s) furni-e-e materiale didactice oric+nd i oriunde. Dei fiecare astfel de sistem poart) amprenta culturii educaionale a organi-aiei de-"oltatoareD e&ist) o serie de tr)s)turi comune9 S cataloagele de curs i sistem de nregistrare on-lineF S capacitatea de lansare i urm)rire a coninutului educaionalF S e"aluarea n"))riiF S managementul resurselor educaionaleF .$

S furni-area de rapoarte personali-abileF S instrumente de n")are colaborati")F S capacitatea de a integra i alte aplicaii consacrate. Pe m)sura acumul)rii e&perienei n domeniul e:earningD se poate constata c) esenial) nu este doar accesarea coninutuluiD ci accesarea rapid) a coninutului rele"antD focali-at i direct utili-abil. Odat) cu de-"oltarea obiectelor educaionale apare e"ident) ne"oia unor soluii de management al coninutului educaionalD cu a#utorul c)rora acestea s) fie reasamblate n concordan) cu obiecti"ele de instruireD reduc+nd timpul i costul i f)c+nd coninutul accesibil celor ce n")a ntr-o manier) personali-at).Ki-+nd creterea producti"it)iiD organi-aiile ce furni-ea-) instruire ba-at) pe Beb sunt e"ident interesate de colectareaD organi-areaD conducereaD meninereaD reutili-area i ar,i"area coninutului instrucional. 5anagementul coninutului este colecia practicilor i te,nologiilor ce g,idea-) i "alidea-) organi-aiile s) contribuieD s) gestione-e i s) parta#e-e informaiile structurate i1sau nestructurate.4tili-ate iniial n editarea #urnalelorD apoi n gestionarea "olumului mare de informaii publicate pe BebD iar acum n aplicaiile de comer electronicD sistemele de management al coninutului 0C5S - Content 5anagement S stem3 sunt depo-ite de date care conin instrumente de creareD sec"eniere i agregare de coninutD integr+nd i procese legate de flu&ul documentelor i de gestionarea informaiilor pe ba-a unor criterii de inde&are i c)utare.Dei sunt proiectate pentru identificarea coninutului corespun-)tor unui anumit utili-atorD sistemele de management al coninutului nu iau n considerare aspecte psi,opedagogiceD ceea ce a implicat de-"oltarea unor sisteme de management speciali-ate pentru coninutul n"))riiD sisteme ce gestionea-) efecti" procesul de n")are printr-un set "iguros de instrumente. 4n sistem de management al coninutului n"))rii 0/C5S @ /earning Content 5anagement S stem3 permite stocareaD gestionarea i reutili-area coninutului educaionalD prin integrarea funcionalit)ilor unei ba-e de dateD fiind o comple&) aplicaie soft2are care etic,etea-) obiectele n"))riiD apoi organi-ea-) i le furni-ea-) n combinaii infinite.*n industria antrenat) de instruirea ba-at) pe BebD sistemele de management al coninutului n"))rii #oac) un rol crucial prin construirea unui depo-it comun i centrali-at al coninutului n"))riiD reali-+nd astfel inde&areaD organi-areaD clasificareaD desf)urarea i c)utarea oportunit)ilor de n")are care pot fi fi-ic locali-ate pe ser"ere diferiteD reduc+nd astfel costurile i timpul prin reutili-area coninutului i diminuarea redundanei. 4n :>(/ este un mediu multi-utili-atorD n care pot fi createD stocateD reutili-ateD gestionate i e&pediate .6

coninuturi educaionale n format digital utili-+nd un depo-it centrali-at de obiecte educaionale. >omponentele centrale ale :>(/ sunt0figura ..1.39 S un instrument de creare pentru non-programatoriF S o interfa) dinamic) de transfer1 e&pediere1 lansare a coninutuluiF

&.+#- 5.1. A#9&*$3*+#- +)+& LCMS S o component) administrati") care gestionea-) nregistr)rile cursanilorD lansea-) cursurile i urm)rete progreseleF S un depo-it 0ba-) de date3 pentru obiectele educaionale. 4n :>(/ combin) dimensiunile administrati"e i de gestionare ale unui :(/ tradiional cu funciile de creare a coninutului i de asamblare personali-ate ale >(/-ului. Dei ma#oritatea sistemelor de management al coninutului n"))rii e&istente pe pia) ncorporea-) multe din funcionalit)ile sistemelor de management al n"))riiD acesta nu este scopul lor principalD ele fiind implementate pentru a gestiona eficient obiectele educaionale n "ederea refolosirii lor pentru crearea de noi cursuri n format digital.

%uncie

:(/

:>(/

='

Aestionare cursani Aestionare coninut >reare coninut Aestionare sesiuni conduse de instructor >atalog curs /istem de nregistrare (anagementul competenei :ansare i urm)rire e:earning !fiarea coninutului folosind di"erse interfee >reare testeD e"aluare i feedbac8 Instrumente de c)utare >olaborare 1Instrumente de n")are sincron) Integrare cu aplicaii de resurse umane %urni-area coninutului specific fiec)rui utili-ator ? - %uncionalitate robust)

: ? ?

? ? ? ? ? : : : : ? ? ? ? : ? ? ?

: - %uncionalitate limitat)

*n urma unei anali-e comparati"eD re-ult) c)D mpreun)D un :(/ i un :>(/ furni-ea-) o soluie complet) cu a#utorul c)reia organi-aiile a#ungD ieftin i eficientD s) cree-e i s) refoloseasc) coninutulD s) l lanse-eD s) e"alue-e i s) urm)reasc) acti"itatea cursanilorD culeg+nd de la acetia informaii utile n anali-a clarit)iiD rele"anei i eficacit)ii obiectelor educaionale furni-ate. Integrarea cu succes dintre un :(/ i un :>(/ presupune o abordare desc,is)D interoperabil)D n ali termeniD o proiectare conform) cu specificaiile standard referitoare la metadatele pentru coninutD mpac,etare i comunicare. *ntr-o astfel de

=1

soluieD utili-area formatelor standard de import1e&port a obiectelor educaionale facilitea-) crearea i parta#area a numeroase instrumente i depo-ite de obiecte educaionale. *n figura .2 sunt repre-entate "i-ual componentele unui mediu de e:earning ba-at pe interoperabilitatea dintre un :(/ i un :>(/

&.+#- 5.2 U) %/1$, ?+)37&/)-, ($)*#+ +) '&'*$% $1+3-7&/)-,

,.%.&lternative de arhitecturi +entru sistemele de instruire asistat de calculator De-"oltarea considerabil) a domeniului e:earning este greu de presupus c) "a a"ea loc f)r) a a"ea o imagine de ansamblu asupra componentelor sistemului i asupra modului de interaciune dintre acestea. /tudiile comple&e referitoare la intersecia dintre tiinele

educaiei i informatic) 0fig...33 s-au concreti-at i n multiple


&.+#- 5.3

ncerc)ri

de

definire

unei

ar,itecturi pentru un sistem de instruire asistat) de calculator . 5.3.1.S&'*$%$ 1$ &)'*#+&#$ 0-C-*$ ($ '$#5&3&& :$0

=2

4n ser"iciu Beb poate e&ista oriunde ntr-o reeaD Internet sau intranet.4nele ser"icii Beb pot fi in"ocate printr-o simpl) apelare de metod) n acelai proces al sistemului de operare sauD utili-+nd memoria parta#at) ntre procesele puternic cuplate care rulea-) pe aceeai main). 4n ser"iciu Beb este soft2are independent de platform) i implementareD care poate fi9 S descrisD folosind un limba# de descriere de ser"iciuF S publicat ntr-un registru de ser"iciiF S in"ocat printr-o interfa) !PI declarat)D de obicei n cadrul unei reeleF S compus cu alte ser"icii. (ai multD detaliile specifice platformei de implementare i desf)urare ale unui ser"iciu Beb nu sunt rele"ante pentru un program care in"oc) ser"iciul. 4n ser"iciu Beb este disponibil printr-o interfa) !PI i un mecanism de in"ocare declarate 0protocol de reeaD sc,eme decodare date etc.3./er"iciile Beb pot conduce la o producti"itate ridicat) prin reutili-area componentelor n "ederea mbun)t)irii standardului de programare a aplicaiilor pe 2ebD furni-+nd i mi#loace standardi-ate de comunicare ntre diferite aplicaii soft2are ce rulea-) pe o "arietate de platforme. !r,itectura ser"iciilor Beb const) din9 >omponente9 S $erviciu9 reutili-area componentelor 1modulelor soft2areF S 7escriere #e serviciu9detalii pri"ind funcionalit)i e&puse i modul de utili-areF !ctori9 S Furni5or #e servicii- proprietarul ser"iciilorF acionea-) ca i ser"erul ntr-o abordare client-ser"erF S Beneficiarul serviciilor Web- alt) aplicaie sau ser"iciu BebD corespun-)toare clientului ntr-o abordare client-ser"erF S +egistru public -folosit pentru centrali-area ser"iciilor disponibileD este un set inde&at de descrieri de ser"iciiD care poate fi centrali-at sau distribuitF Operaii9 S /ublicarea: operaia de e&punere n reea a ser"iciilor Beb oferite de furni-orul de ser"icii S %!sirea: operaia de c)utare a unui ser"iciu BebD operaie reali-at) de cel ce are ne"oie de un anumit ser"iciu Beb =3

S Interaciunea cu ser"iciile Beb9 folosirea ser"iciilor Beb cerute./er"iciile Beb pun ba-ele unui mediu n care de-"oltatorii construiesc aplicaii pe ba-a unor componente reutili-abileD componente a c)ror funcionalitate este meninut) de furni-orii den ser"icii BebD te,nologia de reea put+nd fi transparent) n totalitateD de la de-"oltator la consumatorul de ser"icii. *n conformitate cu />O?(D la modul generalD un :(/ poate fi implementat ca o suit) de ser"icii ce gestionea-) i urm)rete interaciunea dintre coninutul n"))rii i cursant. !nali-+nd tr)s)turile ser"iciilor BebD apare e"ident) utilitatea lor n implementarea interoperabilit)ii sistemelor de e:earning din trei moti"e principale9 S informaiile intersc,imbate ntre sistemele de e:earning precum metadatele sau coninutul mpac,etat sunt ba-ate obligatoriu pe O(:F S ar,itectura ser"iciilor Beb fiind independent) de platform) i de limba#D poate promo"a interoperabilitatea i e&tensibilitatea printre di"ersele aplicaiiD platforme sau cadre de lucru care e&ist) pe piaa real) de e:earningF S ser"iciile Beb furni-ea-) un model unitar de programare pentru de-"oltarea i utili-area unui intranet pri"at la fel de bine ca i ser"iciile Internet publice. !stfelD alegerea te,nologiei de reea poate fi n ntregime transparent) at+t pentru de-"oltator c+t i pentru utili-ator. %igura .4 ilustrea-) o modalitate de utili-are a ser"iciilor Beb ntr-un mediu e:earning.

&.+#- 5.4 A#9&*$3*+#- '$#5&3&&,/# :$0 2)*#-+) '&'*$% $1+3-7&/)-, !ceast) ar,itectur) definete modul n care diferite sisteme de e:earning sc,imb) informaii prin interaciunea ser"iciilor Beb.%urni-orul de ser"icii este platforma care =4

g)-duiete accesul la aceste ser"iciiD iar beneficiarul de ser"icii este aplicaia care urm)rete in"ocarea sau iniiati"a n interaciunea cu un ser"iciu. ,.(.Tehnologiile utili$ate +entru im+lementarea modulului de management educaional *nc) de la apariia saD ,&%0-E+, F-5- a a"ut un impact nemaint+lnit n lumea calculatoarelor. Principalul moti" al acestui enorm succes este portabilitateaD c)reia i dator)m i sloganul L2rite-onceD run-anG2,ereM. Pe de alta parteD succesul limba#ului se datorea-) i posibilit)ii ca aplicaiile Ja"a s) poat) fi incluse n pagini T7(: i rulate ntr-un bro2ser Beb de c)tre oricine are acces la Internet.!"anta#ele limba#ului din punctul de "edere al de-"olt)rii de aplicaii ser"er sunt n esen) aceleai care l fac o soluie bun) i pe partea clientD doar proporia lor fiind diferit).PortabilitateaD principalul a"anta# al limba#uluiD este important) i n ca-ul aplicaiilor ser"erD dar poate c) ntr-o m)sura mai mic) dec+t n ca-ul aplicaiilor clientD de genul apleturilor. Pentru un aplet portabilitatea este de o importan) ma#or)D fiind necesar ca acelai program sa rule-e pe orice calculator de pe Internet. *n ca-ul aplicatiilor ser"erD dac) un program poate rula f)r) modific)ri pe 4HIO si pe Bindo2s H7D nseamn) o dublare a pieei f)r) a fi necesara sc,imbarea nici unei linii de cod. !lte a"anta#e ale utili-)rii te,nologiei Ja"a pentru scrierea unor aplicaii ser"erD sunt furni-ate de propriet)ile intrinseci ale limba#ului9 gestiunea memorieiD con"ersia sigur) de tip 0tGpe-safetG3D tratarea e&cepiilor i programarea pe fire de e&ecuie multiple 0 multi-t,reading3. *n ceea ce pri"ete "ite-a de e&ecuieD Ja"a mai are mult de recuperat.>ompilatoarele JI7D o soluie la acest ,andicapD aduc ns) limba#ului Ja"a n imediata apropiere a lui >__.De asemeneaD putem optimi-a "ite-a de e&ecuie a programelor Ja"a prin scrierea de metode nati"e pentru unele operaii consumatoare de timp. Din punct de "edere al program)riiD modelul de programare pe fire multiple 0 multit,reading3 bine structurat este parte integranta a limba#uluiD ceea ce l face ideal pentru sisteme intens concurenteD care este de fapt esena unei aplicaii client-ser"er. %iind "orba de aplicaii client-ser"er pentru InternetD o prima aplicare a lui Ja"a pe partea ser"er ar putea fi un ser"er T77P i scrierea aplicaiilor e&terne care e&tind funcionalitatea unui ser"er Beb. *n acest ca-D problema ar fi modul de reali-are a comunic)rii dintre ser"erul T77P i programele e&terne Ja"a. 5&ist) de#a numeroase ser"ere Beb scrise n ntregime n Ja"aD pentru acestea comunicarea cu alte programe de e&tensie scrise n Ja"a nu este o problema.

5.4.1.S$#5$#+, 1$ 0-C$ 1$ 1-*$ M&3#/'/?* SGL '$#5$# %iind "orba de un ser"er de ba-e de date /C: ser"er stoc,ea-) informaia sub form) tabelar). >omponenta principal) a /C: ser"er este motorul ba-ei de date care procesea-) comen-ile ba-ei de date. !cest motor interpretea-) comen-ile /C: i comen-ile de cone&iune la ba-a de date. 5&ist) o serie de utilitare 05ntreprise (anagerD CuerG !nalG-erD ProfilerD 4pgrade Bi-ardD /er"ice (anager3 care pot fi utili-ate pentru conectarea la ba-a de date i trimiterea comen-ilor /C: 0se ba-ea-) pe standardul !H/I /C: 623. De asemenea conectarea i interogarea ba-ei de date poate fi f)cut) i prin intermediul aplicaiilor de-"oltate de utili-atorii ba-ei de date n di"erse limba#e de programare. 5&ist) dri"ere de conectare care facilitea-) accesul la ba-a de date /C: ser"er. 7ot cu a#utorul utilitarelor puse la dispo-iie se poate administra ser"erulD scrie scripturi /C:D con"erti i muta dateleD importa i e&porta ba-ele de dateD gestiona conectarea diferiilor clieni la ba-a de date. (icrosoft /C: /er"er este un sistem de ba-e de date relaional ba-at pe ar,itectura client-ser"er.
;a-a de date /C: ser"er (otorul de stocare 0/C: ser"er3 (otorul relaional 0/C: ser"er3 OD/ @ Open Data /er"ices :ibr)ria reelei 1" 7>P1 IP 4 8 7>P1 IP 5

!plicaia client 1 12

:ibr)ria ba-ei de date 2 :ibr)ria reelei 3 11

&.+#- 5.5 A33$'+, '$#5$# M&3#/'/?* SGL

3,&$)*+,+&

,-

+)

*n figura . este pre-entat procesul prin care o aplicaie client se conectea-) la resursele unui ser"e de ba-e de date /C: /er"er. Paii pe care parcurge procesul de returnare a datelor sunt urm)torii9 utili-atorul selectea-) o opiune n aplicaia client. !ceast) opiune face apel la o funcie din aplicaia client care generea-) o interogare ce "a fi trimis) ser"erului. !plicaia folosete libr)ria de acces a ba-ei de date pentru a trimite interogarea ser"erului ntr-un mod pe care acesta poate s)-l interprete-eF libr)ria transform) cererea iniial) ntr-o sec"en) de una sau mai multe comen-i 7ransact-/C: ce "or fi trimise ser"erului. !ceste comen-i sunt ncapsulate n unul sau mai multe pac,ete 7D/ @ 7abular Data /tream i trimise libr)riei de reeaF libr)ria de reea are rolul de a transforma pac,etele =.

7D/ n conformitate cu protocolul de reea utili-at pentru transmisieF pac,etele de reea sunt apoi transmise libr)riei de reea a ser"erului prin intermediul reeleiF pac,etele 7D/ e&trase din pac,etele de reea 0de e&. 7>P1IP3 sunt trimise ser"iciului OD/ 0Open Data /er"ices3 de unde se e&trage interogarea iniial)FOD/ trimite interogarea motorului relaionalD unde interogarea este optimi-at) i e&ecutat) n colaborare cu motorul de stocareF motorul relaional creea-) un set de re-ultate 0?esult/et3 cu datele finale i le trimite OD/F OD/ creea-) unul sau mai multe pac,ete 7D/ pentru a fi transmise clientului i le trimite libr)riei de reeaF libr)ria de reea creea-) pac,etele de reea n conformitate cu protocolul de comunicare utili-at i le trimite aplicaiei client prin intermediul reeleiF sistemul de calcul al clientului recepionea-) pac,etele de reeaD pe care le transmite libr)riei de reea pentru a e&trage 7D/F Pac,etele 7D/ sunt apoi transmise libr)riei de acces a ba-ei de date unde sunt reasamblate pac,etele setului de re-ultate iniialeF aplicaia client are rolul de a "i-uali-a informaia coninut) n setul de re-ultate.utem face c+te"a aprecieri legate de acest proces.*n primul r+nd aplicaia client trimite doar o singur) interogare ser"erului. /C: ser"er trimite un set de re-ultate aplicaiei client. /C: ser"er recepionea-) interogarea /C: i trimite setul de re-ultate ca r)spuns. /C: ser"er nu este responsabil pentru formatul final al datelor. !ceasta este sarcina aplicaiei client. !plicaia client nu folosete resursele clientului pentru re-ol"area interog)rilor i a proceselor de accesare a datelor. !plicaia clientului poate fi de-"oltat) independent de ba-a de date folosit). !cest aspect este "alabil pentru orice tip de ba-) de date. 7otodat) aplicaia client nu este dependent) de protocolul de comunicare folosit n reeaD acesta put+nd fi modificat ulterior f)r) a fi necesare alte modific)ri la ni"elul interog)rii iniiale. >a i n ca-ul altor ?D;(/ i /C: ser"er folosete opiunea de utili-are a funciilor i procedurilor stocate. *n acest fel se pot e&ecuta simultan mai multe comen-i /C: f)r) a fi ne"oii s) parcurgem toii paii de accesare ai ser"erului pre-entai mai sus. 7otodat) prin folosirea procedurilor stocate se poate reali-a mentenana aplicaiei client mult mai uorD se reduce comple&itatea codului aplicaiei i se reali-ea-) o structurare a acestuia. Din acest punct de "edere /C: ser"er repre-int) o soluie e&trem de fiabil) i scalabil). 7otodat) costurile implicate de utili-area unei astfel de soluii sunt mult mai mici n comparaie cu cele necesare utili-)rii soluiei Oracle. De asemeneaD resursele ,ard2are necesare pentru /C: ser"er nu sunt at+t de pretenioase ca cele utili-ate n ca-ul Oracle. Iat) de ce am ales utili-area ser"erului /C: ser"er ca infrastructur) de ba-e date pentru aplicaia de management a acti"it)ilor de educaie la distan).

==

,.,.7arametrii de +roiectare ai +latformelor e-/earning He"oile utili-atorului sugerea-b anumii parametri te,nici de proiectare de ansamblu pe care orice platformb de e:earning ulterioarb "a trebui sb-i urme-e. >ei mai importani dintre acetia sunt9 S$(-#-#$- '$#5&3&&,/# &%(,$%$)*-*$ 5ste esenial ca ser"iciile "ariate oferite de platformb 0generare coninutD colaborarea de grupD testarea etc.3 sb fie reali-ate ca blocuri modulare care sunt complet interoperabile i pot fi implementate ca o colecie completb sau independente. *n termeni practiciD aceasta nseamnb cb ac,i-iionarea unui ser"iciu de la un furni-or nu obligb cumpbrbtorul sb cumpere i alte ser"icii de la acelai furni-or. *n sc,imbD acest lucru permite proprietarului platformei sb selecte-e indi"idual cele mai bune aplicaii pentru fiecare ser"iciuD i oferb do"e-i ulterioare pentru garantarea faptului cb integritatea ar,itecturii este meninutb indiferent de numbrul de ser"icii sc,imbate sau adbugate pentru a ndeplinii ne"oile modelului de afacere n continub sc,imbare a beneficiarului. C/%(-*&0&,&*-*$ 3+ 5$#'&+)&,$ -)*$#&/-#$ Pentru protecia in"estiiilor e&istenteD platformele de generaie urmbtoare trebuie sb permitb fiecbruia sb-i adopte propriile te,nologii indiferent de infrastructura e&istentb. !sta presupune adoptarea standardelor principale ce sunt utili-ate de furni-orii de e:earning i de coninut. *nseamnb oferirea compatibilitbii cu (icrosoft .H57 frame2or8 prin Beb /er"icesD i posibilitatea de a alege dintr-o gamb "ariatb de implementbri cu furni-ori preferai. Wi nseamnb cb proprietarii unei platforme motenite pot pbstra implementbrile e&istente ale unor ser"icii i adbuga noi ser"icii ca parte a procesului de migrare 0un alt beneficiu al separaiei ser"iciilor implementate3. O0&$3*$ 1$ S*+1&+ R$+*&,&C-0&,$ !cceptat la scarb largb ca fiind "iitorul n"bbm+ntului la distanbD =eusa3le /earning 83'ects (=/8! poate fi descris ca cel mai mic element dintr-un curs sau alt obiect educaional ce definete o acti"itate de studiu. c?eutili-aread presupune de obicei cb orice ?:O ar trebui sb poatb fi folosit de orice platformb e:earning D cresc+nd n consecinb posibilitatea de alegere a beneficiarilor i competiti"itatea furni-orilor. *n mod sigur ?:O-urile incorporea-b aceste trbsbturiD totui principala gri#b a fost ma&imi-area puterii lor ca elemente constructi"eD pentru a permite cursurilor sb fie construite n moduri puternic pedagogice i sb ma&imi-e-e eficiena procesului de producie. 4tili-ate n con#uncie cu un profil de studiuD ?:O-urile pot fi grupate pentru li"rarea unor seturi de obiecte de studiu specific destinate fiecbrui student. Orice platformb de generaie urmbtoare de e:earning trebuie aadar sb suporte ?:O-uri de la =$

ba-b pentru a putea conine at+t sec"ene statice c+t i adapti"e n definirea programului de studiu. L&5#-#$- '$#5&3&&,/# Pentru ma&imi-area cost-eficienei i pentru utili-area de cbtre un numbr c+t mai mare de utili-atoriD ar,itectura platformelor e:earning de generaie urmbtoare "a fi cel mai probabil ba-atb pe un ser"er central puternic cu multipli clieni eslabie. !ceasta nu numai cb "a scuti administratorul local i departamentul I7 de managementul de ni"el-sistem i alte acti"itbi au&iliare dar "a i oferi un ni"el de securitate net superior pentru organi-aiile beneficiare. *n plusD permite utili-atorilor finali o "arietate de terminale client ieftine @ spre deosebire de modelele punct-la-punctD care necesitb o putere de procesare semnificati") la capetele reelei. !ceastb "ariantb "a permite de asemeneaD uni"ersitbilor care i "or crea materialele lor sb fie gb-duite pe un ser"iciu administrat.

5.6.Implementarea pe nivele a platformelor e-Learning


*n cadrul acestor parametrii generali de proiectareD cum ar putea arbta o platformb e:earning n realitateX >a g,idD modelul urmbtor pre-intb definiiile ser"iciilor c,eie i modul n care ar trebui sb fie n legbturb unul de altul0figura ..3

&.+#- 5.! N&5$,+, 1 @ P/#*-, 4n singur punct de acces ce permite tuturor utili-atorilor accesul la toate pbrile semnificati"e ale platformei prin intermediul unui bro2ser 2eb. Portalul poate fi adaptat cerinelor oricbrei Instituii i poate fi integrat uor ntr-o soluie e&istentb de portal. N&5$,+, 2 @ S$#5&3&& 3/%+)$ /er"iciile de care oricine are ne"oieD indiferent de rolul sbu. 5le nu sunt legateD nici nu depind de o funie pedagogicb particularbD i prin urmare nu trebuie sb fie integrate inseparabil ntr-o componentb pedagogicb a pac,etului de e:earning. %estiunea utili5atorilor

=6

!cest /er"iciu de Aestiune al 4tili-atorilor oferb suportul pentru autentificarea i autori-area utili-atorilor pentru toate ser"iciile mediului9 IdentificbD urmbrete i atribuie pri"ilegii fiecbrui utili-ator indi"idual din sistem %urni-ea-b un unic clifetimed ID fiecbrui utili-atorD oricare ar fi rolul acestuia i oric+t de des s-ar sc,imba acesta. %urni-ea-b o interfab consistentb i de calitate i e&perienb utili-atorilor @ din nouD nein+nd cont de rolul acestora 0studentD tutoreD administrator etc.3. Colaborarea Permite comunicarea ntre toi utili-atorii din sistem @ at+t sincron 02,iteboardD c,at roomsD 2ebcasts etc.3 c+t i asincron 0emailD forum etc.3. Puterea !r,itecturii de ?eferinb constb n abstracti-area facilitbilor comune ale modelului tipic cdoar :(/ d . !cesta este demonstrat n scopul unui mediu de colaborare central fbcut disponibil pentru toi utili-atorii platformei. !cest mediu este suportul pentru toate mecanismele de feedbac8 ce permit utili-atorilor sb colabore-e la orice ser"iciu disponibil n !r,itectura de ?eferinb i sb poatb comenta direct cu eproprietarule resursei respecti"e. (ediul de >olaborare suportb multiple forme de interaciune i este capabil sb adopte noi mecanisme cu te,nologii a"ansate. Principalele formate suportate includ9 5mail 0asincron3 %orum 0asincron3 Beb cast 0sincron3 Des8top /,aring i /imulbri 0sincron3 B,ite-boards i >,at 0sincron3. De la primele "ersiuni de platformele de e:earningD accentul a cb-ut pe abordarea asincronbD ntruc+t aceasta permite o colaborare mai bunb ntre -one cu diferene de fus orarD iar studiile au arbtat cb studenii preferb aceastb metodb. %estiunea evenimentelor %urni-ea-b funcii de calendarD planificare i notificbri pentru toi utili-atorii. 7oate ser"iciile au acces la un unic sistem de gestiune al planificbrilor ce controlea-b at+t mesa#ele sincrone c+t i cele asincrone ntre ser"icii i utili-atori. 5&emple includ mesa#e de atenionare pentru urmbrirea progresului unei aplicaii student de nrolareD de "erificare sau pentru rbspunsul unui tutore la ntrebbrile unui student i aa mai departe.%uncionalitatea calendarului utili-ator este de asemenea asiguratb de /er"iciul de Aestiune al 5"enimentelor.

$'

7oate interaciunile dintre utili-atori i ser"icii sunt notate n /istemul de (anagement al 5"enimentelor. !ceste informaii sunt preioase at+t pentru programul de management c+t i pentru cel de cercetare n pedagogia e:earningD i pot fi folosite ca raportbri dinamice i ar,i"ate.4n e&emplu de raportare dinamicb ar putea include abilitatea de a rbspunde la ntrebarea M>+t durea-b p+nb un tutore rbspunde la ntrebarea unui studentXN N&5$,+, 3 @ S$#5&3&& $1+3-7&/)-,$ !ceste ser"icii asigurb funcionalitatea de ba-b pentru producerea i consumarea resurselor de e:earning. 5le trebuie sb asigure fle&ibilitate ma&imb n ceea ce pri"ete sursaD formatul i pre-entarea coninutuluiD notarea i testarea performanelor studenilorD i nregistrbrile utili-atorilor n alte sisteme administrati"e ale instituiei. 2earning Content -anagement $,stem 82C-$9 O aplicaie soft ce permite autorilor sb se nregistre-eD stoc,e-eD aduneD gestione-e i publice materiale de studiu pentru li"rare "ia 2ebD printare sau >D. :>(/-ul trebuie sb ofere ma&imb fle&ibilitate n procesul de creareD permi+nd fiecbrei instituii sb atribuie rolurile solicitate. /er"iciul de management al coninutului de studiu utili-ea-b o abordare g,idatb de ritmul de lucru pentru producerea materialelor educaionale at+t online c+t i tradiionale pentru suportul studiului combinat. Obiectele de studiu sunt descoperite i aran#ate utili-+nd un limba# meta-data ce permite construcia fle&ibilb a cursurilor. (odelul ba-at pe ritmul de lucru suportb specificai de cursuri i corecii ale autorului c+nd se creea-b programul de studiu i poate gestiona mai multe roluri predefinite de autoriD inclu-+nd cele trei roluri generice de ba-b /pecifierD !ut,or i ?e"ie2er. (aterialele de studiu pot fi importate din alte /isteme de >oninut utili-+nd standarde de interoperabilitate I(/ . 2earning -anagement $,stem 82-$9 /oft2are care automati-ea-b administrarea de e"enimente de instruire. :(/-ul nregistrea-b utili-atoriD grupea-b cursurile ntr-un catalogD stoc,ea-b date de la cursani i oferb rapoarte pentru management. 4n :(/ este n mod tipic destinat pentru a gestiona cursuri ale mai multor editori i furni-ori. >a mecanism de li"rareD un :(/ oferb instituiilor posibilitatea ma&imb de alegere n ceea ce pri"ete sursa i distribuia materialelor de studiu i urmbrirea de aproape a modului n care acesta este utili-at. 4nele platforme combinb funciile unui :(/ cu cele ale unui :>(/ abordare n care la li"rare se impun restricii inutile n ceea ce pri"ete crearea coninutului. Pentru a-i ndeplini funiile corespun-btorD :(/-ul trebuie sb impunb restricii minime asupra locului sau modului n care este creat coninutulD n acelai timp oferind feedbac8 direct i detaliat pentru a a#uta designeri de cursuri sb mbunbtbeascb utili-abilitatea materialelor lor. $1

$isteme #e evaluare !ceastb parte a platformei mbsoarb performanele studenilor relatate la obiecti"ele urmbriteD folosind o "arietate de unelte de la ntrebbri cu rbspunsuri multiple p+nb la atribuii complicate care acoperb multiple subiecte i aa mai departe. 7rebuie sb permitb instituiei sbi aleagb uneltele de testare cele mai potri"ite pentru oricare curs i1sau student i sb permitb manipularea sigurb a sarcinilor i suport pentru pocese de acreditare.!mbele tipuri de sarcini formati"e i cumulati"e sunt oferite printr-o colecie de instrumente disponibile profesorilor pentru a urmbri progresul cursanilor n atingerea obiecti"elor de studiu. Instrumentele pot reali-a urmbtoarele tipuri de sarcini9 *ntrebbri cu "ariante multiple ?bspunsuri multiple ?bspunsuri scurte %als1 !de"brat 5seuri /imulbri :ucru n grup /uport pentru procese de acreditare. Sistemul de administraie al nv@@rii !cesta #oacb rol de interfab ntre platforma e:earning i sistemul de platb e&istent al instituiei ga-dbD pentru gestiunea eficientb a procesului de nrolareD onorarii de platb i alte funcii administrati"e.4nele platforme necesitb totui ca administratorul sb accese-e i sb corele-e diferite sisteme i diferite ba-e de dateD prin aceasta reduc+nd eficiena i cresc+nd riscul de erori.Dar singura soluie satisfbcbtoare pe termen lung este sb ofere administratorului o unicb "edere de 3.'f asupra fiecbrui studentD tutore sau alt utili-ator al sistemuluiD permi+nd integrarea uoarb i consistentb a tuturor datelor rele"ante./istemul de administraie al n"bbrii gestionea-b toate rapoatele de date n spri#inul ser"iciului de studiu ca o serie de domenii specific instituiei educaionale indi"iduale. 4n domeniu standard ar putea include9 !plicaii /tudent *nregistrbri /tudent Planul /tudent Personal de De-"oltare *nregistrbri 7utore

$2

Programe de /tudiu (anagementul Drepturilor Digitale. 7oate soluiile de ba-e de date trebuie sb ofere utili-atorului libertate totalb n alegerea

N&5$,+, 4 @ B-C$ 1$ 1-*$ platformei ,ard2are i a producbtorului. (aterialele stocate conin librbrii ale resurselor digitale pentru construirea materialelor de studiu. ?esursele sunt pre-entate printr-o interfab desc,isb at+t pentru /er"iciul de Aestiune al >oninutului de /tudiu pentru sec"ena de definire a cursurilor c+t i pentru /er"iciul de Aestiune al /tudiului pentru li"rare. Obiectele de /tudiu ?eutili-abile sunt pre-entate utili-+nd un limba# metadata pentru marcarea mediilor digitale inclu-+nd descrieriD specificaii i g,iduri de folosire. ,.A.5odul de organi$are a unui site de e-learning 4n site de e-learning ofer) suport pentru organi-area unui sistem de n"))m+nt e&clusi" prin intermediul InternetuluiD a"+nd o structur) i o funcionalitate foarte comple&). !cesta trebuie s) includ) o seciune public)D general accesibil)D a"+nd caracter informati"Do seciune administrati") n care cursantul se poate nscrie contracost la unul sau mai multe cursuriD nscriere n urma c)reia primete un nume de utili-ator i o parol) ns) i seciuni pri"ate pentru studeniD profesori i personal administrati"./eciunea administrati") "a trebui s) conin) urm)toarele9 S O list) cu cursurile sau pac,etele de cursuri disponibile precum i a ta&elor aferente parcurgerii unui curs S 4n formular prin care un cursant se poate nscrie la unul sau mai multe cursuri S O modalitate de plat) a ta&elorD de preferin) on-line S /tudentul1cursantul "a primiD n urma confirm)rii efectu)rii pl)ii ta&eiD un nume de utili-ator i o parol) precum "a fi informat asupra condiiilor generale sub care se "a desf)ura instruirea. /eciunea accesibil) unui student1cursantD dup) autentificareD include potri"it lui ;rutD ;uragaD 2''4 urm)toarele 9 S acces la informaiile corespun-)toare cursurilor la care este nscrisF S facilit)i de "i-uali-are i efectuare a temelorD inclusi" suport on-line pentru acesteaF parcurgerea on-line a anunurilor legate de cursuri sau de "iaa academic)F S parcurgerea informaiilor despre organi-aiile studeneti 0profesionale sau nu3 i despre ser"iciile oferite studenilor1cursanilorF

$3

S o aplicaie de tip calendar n care s) i poat) marca propriile acti"it)i 0nt+lniri cu profesori1studeniD termene de predare ale proiectelor etc.3. S posibilitatea de gestionare a propriului director de fiiereD cont de e-mailD profil personal 0i.e.D fotografiiD >KD arii de interes etc.3F S facilit)i de c)utare a informaiilor de interes @ ba-ate pe cu"inte-c,eie ori e&presii n limba# natural @ fie n interiorul situluiD fie pe Beb. %acilit)ile curente de personali-are oferite unui cursant se refer) la p)strarea de la o sesiune de e&aminare la alta a modific)rilor f)cute n cadrul seciunii sale pri"ate asupra informaiilor oferite i asupra design-ului 0e.g.D sc,imbarea sc,emei de culori sau a ordinii de pre-entare a informaiilor3./eciunea corespun-)toare desf)ur)rii unui anumit curs trebuie s) fie accesibil) doar cursanilor nscrii i personalului didactic implicat la acel curs. >oninutul ei includeD de obiceiD urm)toarele9 S structura curricular)F S informaii despre modul de desf)urare a cursuluiF S anunuri pentru cursani sau pentru un grup de cursaniF S posibilit)i de accesare a documentelor de curs i a resurselor asociate cursului 0manualeD instrumente soft2areD situri Beb i altele3F S facilit)i de comunicare ntre cursani i profesori n mod sincron i asincronF S o subseciune destinat) grupurilor de lucru aferente respecti"ei discipline. Hout)ile i informaiile foarte importante @ legateD de e&empluD de termenele de predare a temelor sau de susinere a e&amenelor @ pot fi automat incluse i n pagina de start a fiec)rui student1cursant./eciunea pri"at) a unui profesor implicat n acti"itatea didactic) trebuie s) includ) facilit)i pentru9 S editarea on-line de materiale didactice 0cursuriD testeD teme de laborator etc.3F S ad)ugarea1eliminarea de cursani de la un curs predatF S plasarea de anunuri generale sau interne cursuluiF S stabilirea calendarului desf)ur)rii cursuluiF S fi&area temelor de lucru 0editarea informaiilor pri"itoare la cerineD puncta#eD moduri de reali-areD resurse aferente etc.3 S planificarea datelor pentru prelegeri "irtuale sau "ideoconferineF S indicarea resurselor utile cursului 0pointeri c)tre bibliografie tip)rit) ori documentaii Beb publice1pri"ate3F S gestionarea e&amenelorF S managementul informaiilor pri"itoare la catalogul on-lineF $4

S generarea de statistici @ numerice sau grafice @ referitoare la cursurile pe care le ine 0conin+ndD de e&empluD proporiile de accesare de c)tre cursani a materialelor aferente cursuluiD sau graficul notelor3. *n "ederea edit)rii on-line de materiale didacticeD sistemul de e-learning poate oferi profesorilor o serie de instrumente soft2areD c)rora acetia s) le transmit) doar informaiile de coninutD formatarea reali-+ndu-se automat. 5c,ipa care se ocup) de de-"oltarea sitului are n "ederea conceperea c+t mai multor structuri i modele 0pattern-uri3 de materiale educaionaleD proiect+ndu-le interfaa n acord at+t cu e&periena i deprinderile utili-atorilorD c+t i cu necesit)ile de studiu . 5.H.1 I)*$#-37&+)$- 3+ '&'*$%+, 4n sistem de e-learning ncearc) s) ofere studenilor1cursanilor c+t mai multe facilit)i de comunicare on-lineD pentru a compensa m)car parial lipsa dialogului direct. !stfelD fiecare student1cursant i poate contacta oric+nd colegii sau profesorii prin mesa#e de e-mailD iniierea unor subiecte pe forumurile de discuii sau n cadrul sesiunilor de c*at. De asemeneaD pot fi iniiate i grupuri de interesD a&ate pe di"erse teme specifice didactice sau de cercetare sau pentru culti"area unor pasiuni comune. O modalitate de comunicare n timp real a studenilor1cursanilor cu instructorul iD e"entualD cu c+te un in"itat specialD este oferit) de leciile "irtuale i de "ideoconferine. %iecare participant este "i-uali-at de ceilali prin intermediul unei camere digitaleD permi+ndu-se ilustrarea discuiei cu di"erse imagini 0sc,emeD fotografiiD diagrame etc.3D animaiiD sec"ene "ideo sau sonore 0table "irtuale de tip :*iteboar#3. De asemeneaD fiecare participant i poate anuna intenia de a inter"eni n discuieD profesorul a"+nd rolul de moderator. 5.H.2.A33$'+, ,- &)?/#%-7&& Datorit) depo-itului imens de informaii din care este constituitD Beb-ul ofer) oric)rui subiect abordat o desc,idere imens) . Orice curs face trimiteriD accesibile on-lineD c)tre o serie de alte resurse BebD care ofer) propriile desc,ideri de perspecti"e. 4n rol esenial al instructorului este acela al orient)rii studenilor n ,)iul de informaii. De-"oltarea fiec)rui material didactic on-line implic+nd costuri destul de mariD este necesar) o reutili-are c+t mai #udicioas) a acestora. !stfelD di"ersele materiale configurea-) o $

ba-) de cunotine a situluiD din care instructorii pot refolosi sau indica studenilor drept resurse suplimentare. Instructorilor le pot fi puse la dispo-iie c,iar pac,ete educaionale i cursuri completeD di"erse alte resurse didactice on-lineD n scopul utili-)rii lor efecti"e sau drept model n preg)tirea propriilor prelegeri. De asemeneaD un sistem de e-learning are integrat un sistem de oferire a tirilor i nout)ilor din domeniul educaionalD pentru ca studenii i profesorii s) fie informai asupra e"enimentelorD conferinelor sau concursurilor la care ar putea participa. ?e-ultatele obinute de membrii unei instituii suntD n definiti"D cele mai con"ing)toare argumente asupra calit)ii educaiei oferite. 5.H.3.P$#'/)-,&C-#$- &)*$#?$7$& 4n site de e-learning este un spaiu de nt+lnire al unei categorii foarte largi de tipologii umane. Pe parcursul de-"olt)rii i ntreinerii site-ului conlucrea-) di"erse tipuri de specialitiD nu doar din diferite -one ale informaticii 0manager de proiectD ar,itect de sistemD ar,itect al sistemului de securitateD proiectant i administrator al ba-elor de dateD de-"oltator i tester de componenteD proiectant i implementator al interfeelor graficeD artist graficianD specialist n interaciunea om-calculator3D ci i din alte disciplineD precum psi,o-pedagogiaD sociologiaD tiinele economice 0mar8etingD managementD finane etc.3D sau din domeniile c)rora aparin cursurile oferite . 4tili-atorii finali ai site-ului @ studeni i profesori @ suntD de asemeneaD foarte eterogeni ca educaieD cultur)D "+rst)D naionalitateD ambian) geografic)D condiie social). O grup) "irtual) poate reuni cele mai neateptate categorii de studeni1cursani D pe care instructorul are menirea de a-i coordona i de a-i a#uta s) comunice n mod autentic. 4n site de e-learning esteD aadarD rodul colabor)rii unor persoane a"+nd "arii e&perieneD destinatarii lui aparin+ndD de asemeneaD unor arii e&trem de di"erse. Principiile de proiectare Beb cer un design unitar al paginilor unui site./epararea coninutului de forma de pre-entare a informaiei @ stipulat) de aceleai principii @ ofer)D ns) premisa personali-)rii LuniformeN a situluiD conform specificului fiec)rui utili-ator. Pentru preci-area coninutului efecti" al unui site Beb 0te&tD imaginiD sunetD "ideo3 sunt disponibile di"erse limba#e de adnotare precum T7(:D O(:D /(I:D/KAD (at,(:D sau limba#e de script ca PTPD Perl sau Ja"a/cript .a.. (odul de pre-entare pe ecran a acestui coninut este preci-at separatD prin intermediul foilor de stiluri >// sau O/:. *n plusD multe te,nologii Beb ofer) posibilit)i de detectare automat) a caracteristicilor i set)rilor de pe calculatorul client9 aria geografic) pe care este situatD

$.

re-oluia ecranuluiD l)imea de band) pentru acces la InternetD set)rile legate de limb) sau de acti"area e&plicaiilor suplimentareD sonore sau te&tuale 0un e&emplu n acest sens fiind limba#ul /(I: @ prin intermediul elementului gs2itc,h @D dar i PTP sau Perl3. 4n site de e-learning trebuie s) se constituie ntr-un mediu imersi"D n care utili-atorii se acomodea-) simindu-i treptat familiaritatea. %acilit)ile de personali-are a design-ului 0e.g.D prin modificarea sc,emei de culori3 i a coninutului 0prin selectarea coninutului dorit spre afiare sau prin gestionarea unor spaii pri"ate precum agend) electronic)D director de fiiereD cont de e-mail etc.3 sunt absolut indispensabile pentru crearea unei astfel de ambiane. Oferirea unor modalit)i personali-ate de pre-entare a coninutului n funcie de caracteristicile i set)rile de pe calculatorul fiec)rui utili-ator ar contribui la o integrare mai rapid) n spiritul culti"at de site. !stfelD un acelai coninut disponibil la o adres) Beb poate fi nsoit de mai multe forme de pre-entareD la un moment dat fiind selectat) automat cea mai potri"it) situaiei curente9 S Domeniul Internet pe care este situat calculatorul client poate da indicaii despre locali-area geografic) 0.ro, .u.D .;p3 sau despre apartenena la mediul educaionalD gu"ernamentalD comercial etc. 0.e#uD .govD .com3F S Optarea de c)tre un utili-ator pentru o anumit) limb) ar fi ideal de respectat i n cadrul sitului de e-learning "i-ibil luiF S !d+ncimea paletei de culori i re-oluia ecranului pe care parcurge situl un utili-ator poate fi un indiciu asupra sc,emei de design aplicat) n ca-ul acestuiaF S :)imea de band) de care dispune un utili-ator pentru accesul la Internet poate indica c,iar optarea pentru un anumit coninut grafic sau "ideoD fiind foarte important) nc)rcarea rapid) a situluiF S !cti"area de c)tre utili-ator a opiunilor de redare a e&plicaiilor suplimetare @ te&tuale sau sonore @ ce pot nsoi di"ersele obiecte multimedia trebuie deser"it) prin nglobarea de astfel de comentarii au&iliare. *n acest modD site-ul de e-learning poate oferi fiec)rui util-ator o interfa) personali-at) dup) caracteristicile detectate prin intermediul testelor asupra calculatorului client. Design-ul poate a"ea asociate c+te"a metafore sau imagini aparin+nd mediului familiarD iar coninutul poate oferiD n plusD c+te"a referiri comparati"e la sistemul educaional predominant n spaiul cultural al utili-atorului. Prima impresie pe care ar a"ea-o utili-atorul la "i-itarea sitului de e-learning ar fi una foarte po-iti") n ca-ul n care reg)sete un mediu familiar i simte c) interfaa i se adresea-) n mod personal. $=

5.H.4.A0/#1-#$- 1&5$#'&?&3-*6 - 3+#'-)7&,/# Pentru stabilirea unei comunic)ri autentice este absolut necesar) cunoaterea reciproc) i contienti-area e&istenei unor preocup)ri i concepii comune. *n ca-ul comunic)rii onlineD fiecare utili-ator i pune la dispo-iie un Lprofil personalND ns) adopt) de obicei tonul general al discuiei. /e poate nt+mpla ca o persoan) cu o educaie academic) tradiional) s) fie deran#at) de stilul informal i direct utili-atD de obiceiD pe BebD iD dimpotri")D un adolescent nonconformist s) fie ngro-it de adoptarea unui stil e&cesi" de formal. Propunem n continuare o soluie de mbun)t)ire a comunic)rii n cadrul unui site de e-learning care are n "edere de-"oltarea unei ontologii menit) s) clasifice n mod dinamic informaiile despre utili-atorii sitului. !ceast) ontologie urmea-) a fi prelucrat) de un set de ageni BebD care au ca sarcin) semnalarea unor afinit)i ntre utili-atori i facilitarea g)sirii unui canal de comunicare ntre ei. O ontologie ofer)D o ba-) de cunotine comune referitoare la o anumit) realitateD inclu-+nd conceptele fundamentale 0categoriile3D propriet)ile conceptelorD precum i relaiile i distinciile ntre concepte.:a nscrierea unui utili-ator n cadrul site-ului de e-learningD i se poate cere configurarea unui profil personal conform unor opiuni pe care le-au luat n calcul proiectanii situluiD n "ederea de-"olt)rii unei ontologii9 "+rstaD naionalitateaD adresa actual)D profesia i speciali-)rile acumulateD domeniile actuale de interes i perfecionareD domeniile preponderente ale lecturilorD e&periena de MinternautND pasiunile personale.!stfelD n cadrul ontologiei pot e&ista categoriile student i instructorD fiecare a"+nd propriet)ile segment de "+rst)D naionalitateD locali-are geografic)D e&perien) Internet. De asemeneaD poate e&ista c+te o categorie pentru fiecare domeniu de interes pentru sit9 informatic)D literatur)D economieD mu-ic) etcD fiecare a"+nd sub-domenii specifice. *ntre un student sau instructor i un astfel de domeniu pot e&ista relaii de tipul Llucrea-) n domeniul...ND Lare speciali-area...ND Leste interesat de...ND Lare un curs de perfecionare n...ND Lare lecturi frec"ente n domeniul...ND Leste pasionat de...N. DesigurD n cadrul categoriei student "or fi ncorporate i date referitoare la situaia academic) a cursanilor D ns) noi am focali-at doar subcategoriile ce pot fi utili-ate pentru a le facilita acestora un bun ni"el de comunicare n cadrul site-ului. *n afar) de solicitarea informaiilor amintite mai susD sistemul poate interaciona cu un nou utili-ator pentru configurarea unui profil personal c+t mai eloc"ent i atracti". :ocali-+ndu-l geograficD sistemul poate structura @ cu a#utorul unor ageni Beb @ un material multimedia de pre-entare a -onei c)reia i aparine utili-atorul. !cesta ar trebui apoi s) poat) corecta i completa $$

pre-entarea cu date te&tualeD graficeD sonore i "ideo care s) i surprind) ambiana -ilnic) 0biroul de lucruD ser"iciulD ,obbG-urile3. !"+ndu-i la dispo-iie profilul personal nglobat ntro pre-entare multimediaD instructorului i colegilor lui le-ar fi clar) aria cultural) c)reia i aparine iD ca atareD modalit)ile i domeniile dialogului. Dup) ce un student i-a completat formularul de nscriere i s-a autentificat cu numele s)u de cont i parola primit)D sistemul i poate oferi @ n pagina sa personal) @ o seciune special) n care s)-i fie semnalai toi utili-atorii care au afinit)i de o natur) sau alta cu elD fie c) sunt sau nu nscrii la aceleai cursuri. *n acest modD acomodarea studentului i sporirea gradului s)u de interes pentru integrarea n sistemul de e-learning "or fi mult mai rapide. >,iar dup) terminarea studiilorD se poate p)stra contul unui cursantD oferindu-i-se n continuare doar anumite facilit)i de comunicare cu pre-enii sau fotii studeni. *n cadrul unei instituii de n"))m+nt tradiionalD studenii dintr-o anumit) grup) au relati" puine oportunit)i de comunicare i lucru n ec,ip) cu cei dintr-o alt) grup)D alt) speciali-are sau alt an de studiu. *ntr-un sistem de e-learningD gestionarea ontologiei amintite mai sus "a permite oferirea acestor facilit)i. Hum)rul de studeni ai unui site de e-learning poate fi @ cel puin n anumite perioade @ e&trem de mare 0la &pen <niversit, din (area ;ritanie e&ist) uneori i opt mii de studeni nscrii la un singur curs3. 5ste o ans) deosebit) de "alorificare a di"ersit)ii culturale n folosul studenilor i a calit)ii actului educati".*n primul r+ndD un site de e-learning permite ca un student s) nu fie arondat unei grupe fi&e de colegiD ci s) fie integrat ntr-un colecti" diferit la fiecare curs urmat.4tili-+ndu-se i datele @ reinute tot prin intermediul ontologiei amintite mai sus @ despre instructorii care predau un acelai cursD poate e&ista integrat un mecanism inteligent de mp)rire a studenilor pe grupe9 titularului de curs i se poate cere o ierar,i-are eloc"ent) a criteriilor de grupare a studenilor 0identificateD de e&empluD cu subcategoriile enumerate mai sus3D iar dup) locali-area caracteristicilor predominante ale fiec)rei grupe se pot desemna n mod corespun-)tor instructorii. !"+nd o categorie relati" uniform) de cursani ntr-o grup)D fiecare instructor poate reformula materialul de curs n limba#ul propriu al acestora. Primind noile cunotine n limba#ul propriuD utili-atorul le "a asimila mai rapidD integr+ndu-le n -estrea sa cultural). *n acest modD creati"itatea i "a fi stimulat)D fiindu-i mult mai la ndem+n) efectuarea de corelaii i e&trapol)ri.5ste foarte important ca sistemul de e-learning s) aib) implementat un mecanism de de-"oltare dinamic) a ontologiei descrise mai sus9 S n funcie de particularit)ile noilor studeniD s) poat) fi definite noi categoriiD care s) fie integrate corespun-)tor n ierar,ia descris) de ontologieF $6

S n funcie de datele preci-ate de utili-atoriD s) poat) fi asociate automat noi propriet)i categoriilor de#a e&istente S s) e&iste un sistem inteligent de semnalare i de solicitare a preci-)rii relaiilor dintre di"ersele categorii. %iecare grup) de studeni din cadrul unui curs poate constitui o grup) particular) de lucruD astfel nc+t toate facilit)ile de comunicare on-line s) fie disponibile n mod pri"at la ni"elul acesteiaD i doar c+te"a teme de de-batere ntr-un forum general sau c+te"a lecii "irtuale colecti"e s) fie stabilite de profesorul titular. Oferind posibilitatea de dialog studenilor cu o e&perien) similar)D profesorul i uurea-) semnificati" i propria munc). /uper"i-+nd acti"itatea fiec)rei grupeD acesta i poate da seama care grupe ar fi interesant i util de antrenat n de-bateriD a"+nd "i-iuni tangeniale sau concurente. De asemeneaD profesorul poate a#uta studenii din fiecare grup) s) i sinteti-e-e conclu-iile i ideile interesanteD pentru a le pre-enta ntr-o nt+lnire colecti") celorlali colegi.5terogenitatea "i-iunilor conduce de obicei la noi idei i de-bateri interesante. Hi se pare foarte important ca un student s) i sedimente-e nt+i o "i-iune proprieD conform) cu baga#ul lui cultural 0n cadrul lucrului la ni"el de grup)3D i abia apoi s) fie confruntat cu stiluri i "i-iuni diferite. *n ca-ul in"ersiunii acestor paiD fragilitatea propriilor cunotine i-ar putea crea in,ibiie i un sentiment de nstr)inare. 4n lucru de care trebuie s) mai aib) gri#)D de obiceiD profesorul este asigurarea faptului c) fiecare student cunoate i folosete toate oportunit)ile i materialele puse la dispo-iie de siteul de e-learning . Pentru a-i uura aceast) sarcin)D site-ul poate a"ea integrat un sistem de asisten) al fiec)rui student astfel nc+tD de e&empluD acesta s) fie atenionat n ca-ul n care nu utili-ea-) anumite facilit)i oferite n cadrul unui curs ori LsareN peste c+i"a pai obligatorii atunci c+nd efectuea-) o aciune. !cest sistemD e"entual implementat prin intermediul unor ageni i1sau ser"icii BebD "a fi responsabil cu planificarea e&pedierii de notific)ri n funcie de conte&t sau de specificul acti"it)ii unui utili-ator. Profesorului i-ar re"eni doar sarcina de a semnala sistemului modul de nl)nuire a unor aciuni i periodicitatea ma&im) a acces)rii unor informaii. De asemeneaD sistemul de asisten) "a notifica automat fiecare utili-ator asupra nout)ilor ap)rute pe siteD at+t n cadrul seciunii pri"ate a unui cursD c+t i n seciunile generale. Pentru a le e&trapola studenilor interesul dincolo de marginile unui cursD acetia "or fi antrenai n abordarea unor teme interdisciplinareD cu o anumit) pondere n media final) de absol"ire. !stfelD la ni"elul site-ului "or e&ista mai multe propuneri de proiecteD la care s) poat) adera studeni de la di"erse speciali-)ri. Pentru fiecare proiect "or fi preci-ate c+te"a 6'

speciali-)ri i abilit)i necesareD precum i c+te"a sarcini obligatoriiD sistemul semnal+nd automat potenialii studeni potri"ii pentru a lucra n cadrul proiectului. !stfelD fiecare student "a fi semnalat automat n momentul c+nd se lansea-) la ni"el de instituie apelul pentru participarea ntr-un proiect pentru care datele personale l recomand).

CAPITOLUL VI.MANUAL DE UTILIZARE AL PLAT ORMEI MOODLE 6.1.Introducere (odular Ob#ect-Oriented DGnamic :earning 5n"ironment 0(oodle -

,ttp911222.moodle.org3 este un pac,et soft2are destinat producerii de cursuri ba-ate pe

61

InternetD oferind un bun suport pentru securitate i administrare i a"+nd conturat) o comunitate ampl) de utili-atori i de-"oltatori. >odul surs) scris n PTP utili-+nd ba-e de date (G/al i Postgre/C:D este un atu pentru adoptarea platformei datorit) popularit)ii acestor te,nologiiD precum i posibilit)ii de utili-are f)r) modific)ri pe mai multe sisteme de operareD inclusi" :inu& 0f)r) a fi necesar) nici o modificare de la o platform) la alta3. (oodle i are originea ntr-un proiect educaional de-"oltat de (artin Dougiamas la >urtin 4ni"ersitG of 7ec,nologGD pornind de la ideea mbun)t)irii sistemului de administrare oferit de platforma Beb>7. Kersiunea 1.' a (oodle a fost lansat) la 2' august 2''2D fiind destinat) configur)rii unui sistem de e:earning de ni"elul unui curs academic. De-"olt)rile ulterioare de p+n) la "ersiunea curent) 1.$.1 au adus numeroase mbun)t)iri i e&tensii de funcionalitateD astfel nc+t platforma (oodle este actualmente utili-at) nu doar n uni"ersit)iD ci i n liceeD coli primareD organi-aii nonprofitD companii pri"ateD de profesori independeni i c,iar de p)rinii care doresc s) i instruiasc) proprii copii. /ite-ul moodle.org constituie un punct central de informareD discuie i colaborare ntre di"ersele tipuri de utili-atori ai sistemului (oodle9 administratori de sistemD profesoriD cercet)toriD pedagogi iD desigurD de-"oltatori. !doptarea platformei (oodle integrea-)D aadarD o uni"ersitate ntr-o "eritabil) comunitate internaional)D a"+nd acces la e&periena pedagogi) i tiinific) a acesteia. O($) S/+#3$ $-L$-#)&). S/?*I-#$ (oodle este un sistem de management al cursurilor 0>ourse (anagement /Gstem @ >(/3D un pac,et soft2are reali-at s) a#ute profesorii s) cree-e cursuri de calitate on-line i s) coordone-e re-ultatele celor ce n"a)1studenilor. !stfel de sisteme sunt uneori numite :earning (anagement /Gstems 0:(/3 0/isteme de coordonare1management a n"))rii3D Kirtual :earning 5n"ironments 0K:53 0(edii de n")are "irtual)3 i :earning >ontent (anagement /Gstems 0:>(/3 0/isteme de management al coninutului de n")are3. /tudenii au ne"oie doar de un bro2ser 0e.g.D I5D %irefo&D /afari3 pentru a participa la un curs n (oodle. (oodle este un program Open /ourceD ceea ce nseamn) c) eti liber s)-l do2nloade-i gratisD s) l folosetiD modifici i c,iar s)-l distribui 0n termenii licenei generale publice AH4 Aeneral Public :icense3. (oodle rulea-) f)r) modific)ri pe platforme 4ni&D :inu&D Bindo2sD (ac O/ OD Het2are i orice alt sistem care suport) PTPD inclu-+nd ma#oritatea furni-orilor de 2eb 0cei de g)-duiesc paginile 2eb3. Informaia este stocat) ntr-o singur) ba-a de date9 (G/C: i postgre/C: sunt cele mai bine suportateD dar poate fi folosit i cu OracleD !ccessD InterbaseD OD;> i altele. L&%0& '+(/#*-*$ 62

(oodle are ' de pac,ete de limbiD inclu-+nd9 arabaD catalanaD c,ine-a 0simpl) i tradiional)3D ce,aD dane-aD olande-aD engle-a 0britanica i americana3D finlande-aD france-a0%rana i >anada3D germanaD greacaD ungureteD indone-ianaD italianaD #apone-aD maoriD nor"egianaD polone-aD portug,e-a 0Portugalia i ;ra-ilia3D rom+naD rusaD slo"acaD spaniolaD suede-aD t,ai i turca. 6.".)ilo$ofia modelului (design-ului! (odelul i de-"oltarea (oodle-ului este g,idat) de o filo-ofie a n"))rii special)D un mod de a g+ndi ce poate fi referit pe scurt ca ipedagogie social) construcionist)i. (ai #os se ncearc) e&plicarea n termeni simpli a acestei fra-eD prin pre-entarea celor patru concepte din spatele ei. ! se obser"a c) fiecare dintre e&plicaii sumare pre-int) un punct de "edere cu o cantitate imens) de cercetare di"ers) n spatele ei.Dac) conceptele "a sunt total noiD este posibil ca ele s) ") par) mai greu de neles la nceput. Ka recomand)m s) le citii cu atenieD g+ndindu-") la propria e&perien) de a n"a) ce"a. 1. Constructivism !cest punct de "edere susine c) oamenii construiesc acti" informaie1n"))tur) nou)D pe m)sur) ce interacionea-) cu mediul lor. 7ot ceea ce citetiD "e-iD au-iD simi i atingi este testat cu informaia pe care o ai dinainte i dac) este "iabil) n lumea ta mental)D poate forma cunotine noi pe care s) le asimile-i. >unoaterea este nt)rit) dac) poi folosi informaia ntrun mediu mai larg. Hu eti doar un depo-it de memorie ce absoarbe pasi" informaiaD nici nu se poate ca informaia s)-i fie transmis) doar prin a citi ce"a sau a asculta pe cine"a. !ceasta nu nseamn) c) nu poi n")a nimic citind o pagin) 2eb sau urm)rind un cursD este doar pentru a scoate n e"iden) c) e&ist) mai mult) interpretareD dec+t transferul informaiei de la un creier la altul. ". Construcionism >onstrucionism susine c) n")atul este n mod special de succesD c+nd se construiete ce"a din e&periena altora. !cesta poate fi oriceD de la o propo-iie "orbit)D sau un mesa# pe internetD p+n) la lucruri mai comple&e precum un tablouD o cas) sau un pac,et soft2are. De e&empluD poi citi aceast) pagin) de c+te"a ori i s) uii p+n) m)ine @ dar dac) ar trebui s) ncerci i s) e&plici aceste idei cui"aD prin cu"intele tale sau s) produci o pre-entare care s) e&plice aceste concepteD ai a"ea o nelegere mai bun)D ce este integrat) n propriile tale idei. De aceea oamenii iau notie n timpul cursurilorD c,iar daca nu mai citesc poate aceste notie niciodat). %.Constructivism social 63

!ceasta e&tinde ideile de mai sus ntr-un grup socialD construind lucruri unul pentru cel)laltD crend n colaborare o mic) cultur) de lucruri comune ce au nelesuri comune. >+nd cine"a este absorbit n cadrul unei astfel de culturiD acest cine"a n"a) mereu despre cum s) fie parte a acestei culturiD la mai multe ni"ele. 4n e&emplu foarte simplu e un obiect precum o can). Obiectul poate folosit pentru mai multe lucruriD dar forma sa sugerea-) cunotina despre a conine lic,ide. 4n e&emplu mai comple& este un curs on-line @ nu doar reali-ea-) cformad utilitarelorD indic+nd anumite lucruri despre cum ar trebui s) mearg) cursurile onlineD dar acti"it)ile i te&tele produse de grup ca un ntreg modelea-)D felul n care fiecare persoan) se comport) n acest grup. (. -m+reun9conectat i se+arat !ceasta idee se reflect) mai profund n moti")rile indi"i-ilor n cadrul unei discuii. >omportament separat este atunci c+nd cine"a ncearc) s) r)m+n) cobiecti"d i crealist1la ni"el de faptedD i tinde s)-i apere propriile ideiD folosind logica pentru a g)si lipsurile n ideile oponentului. >omportament mpreun) 0conectat3 este o abordare mai empatic)D care accept) subiecti"itateaD ncerc+nd s) asculte i s) pun) ntreb)ri n efortul de a nelege cel)lalt punct de "edere. >omportament constructi" este atunci c+nd persoana este sensibil) la ambele abord)riD dar este capabil) s) aleag) pe cea potri"it) situaiei curente. *n generalD o cantitate san)toas) de comportament conectat n cadrul comunit)ii de n")are este un stimulant foarte puternic pentru a n")aD nu numai pentru c) aduce oamenii mai aproapeD dar promo"+nd o reflectare i o ree&aminare mai profund) a credinelor1g+ndurilor e&istente. O dat) ce te g+ndeti la aceste lucruriD te a#ut) s) te concentre-i pe e&periene care sunt cele mai bune pentru n")are @ din punctual de "edere a celui ce n"a)1studentuluiD dec+t doar a publica i a e"alua informaia pe care tu cre-i c) ei ar trebui s) o tie. Poate s) a#ute s) reali-e-i cum fiecare participant la curs poate fi at+t profesorD c+t i student. (unca ta ca cprofesord poate s) se sc,imbe din a fi csursa de cunotinedD n a fi cel ce influenea-) a"+nd un rol model n clas)D conect+ndu-te cu studenii ntr-un mod personalD ce se adresea-) ne"oilor lor de n")areD i moder+nd discuii i acti"it)i ntr-un mod ce conduce colecti" studenii c)tre scopurile de n")are a clasei. 5"identD (oodle nu forea-) acest stil de comportamentD dar este ceea ce spri#in) cel mai bine. *n "iitorD pe m)sur) ce infrastructura te,nic) a (oodle-ului se stabili-ea-)D noi mbun)t)iri ale suportului pedagogic "or fi direcia ma#or) de de-"oltare a lui (oodle. /untei in"itai s) fii parte a acestui "iitorD prin contribuie cu ideile i e&perienele d"s. n utili-area sistemului cu studenii d"s.

64

6.%.=esurse necesare i mod de instalare Pentru a instala platforma (oodle sub sistemul de operare :inu&D sau sub oricare alt sistem de operareD sunt necesare urm)toarele9 S un ser"er Beb care s) ofere suport pentru PTP 0e.g. !pac,e3F S limba#ul de scripting PTPD cu urm)toarele facilit)i acti"ate9 biblioteca AD 0cu suport pentru formatele JPA i PHA3D biblioteca -libD suportul pentru sesiuniD suport pentru upload de fiiere. 5ste necesarD de asemeneaD s) fie in,ibat modul de lucru L/afe (odeN. S un ser"er de ba-e de date9 (G/C: sau Postgre/C:. 1.Desc)rcarea pac,etului (oodle de la adresa9 ,ttp911moodle.org1do2nload1 i transferul ntregului director LmoodleN n directorul L,tmlN destinat public)rii pe Beb. 2.>rearea unui director de date 0denumitD de e&empluD LmoodledataN3 n afara directorului de BebD n care "or fi stocate fiierele de upload. !ccesul la acest director "a fi prote#at prin comanda LdenG from allN memorat) ntr-un fiier L.,taccessN din interiorul lui.

&.+#- !.1. 3.Prin lansarea e&ecutabilului O!(P.start se "a nc)rca ser"erul de !pac,e i mG/al ser"erD nefiind necesar nici un alt efort suplimentar din partea administratorului. 4.?esurse sistem9 _ 2 . (; ?!( 0minimum3D 12 (; ?!( 0recomandat3 _ 1.' (; -ona de ,ard-dis8 liber) 0crete odata cu informaiile up-loadate3 _ Bindo2s 6$1(5 0minim3 _ Bindo2s H712'''1OP 0recomandat3 ,.Configurarea +aginii 2e3 5oodle prin intermediul sistemului de administrare accesibil printr-un na"igator Beb la adresa9 ,ttp911local,ost1moodle1admin 0dac) instalarea s-a f)cut pe un calculator local3. 5ste necesar s) permitem pac,etului (oodle setarea unor 6

coo8ie-uri pe calculatorul nostru. Dup) ce (oodle i "a crea singur un set de tabele n cadrul ba-ei de date definite de noiD ne "a permite definirea unor "ariabile de configurare i a parametrilor pentru pagina de start a site-ului 0oric+nd modificabili ulterior3. 6. 5odulul de administrare este foarte ofertantD inclu-+nd facilit)i pentru 9 - >onfigurarea de9 "ariabile sistemD set)ri ale site-ului BebD teme de stil de afiareD limb)D module instalateD blocuriD filtre de te&tD copii de siguran)F - (anagementul utili-atorilor9 autentificareD ad)ugare de noi utili-atori 0inclusi" import+nd datele despre conturi dintr-un fiier3D editarea datelor despre utili-atoriD asignare de drepturi de administrareD creare de noi cursuriD predare a unor cursuriD nregistrare de studeni la un cursF - Definirea de cursuri grupate pe categorii i asignarea de utili-atori acestoraF - 5"idena tuturor acti"it)ilor 0prin intermediul LlogN-urilor3 din cadrul site-uluiF - Publicarea de fiiere generale n cadrul site-ului i reali-area unor copii de siguran) e&terne. 6.(.Crearea unui cont utili$ator *nainte a a putea face orice n (oodle trebuie s) creai un cont nou. *n mod implicit1defaultD acest lucru se face prin confirmare prin e-mail. 4n mesa# este trimis din (oodle dup) completarea formularului de nregistrare a unui cont nou 0%ig.=.23D accesibil din ecranul principal de conectare1:ogin screen. !lte forme de autentificare sunt suportate de (oodle 0e&. conturi manualeD ba-e de date e&terneD POP3D :D!P etc.3D i acestea sunt e&plicate n seciunea pentru administrator din acest manual. O dat) ce un cont a fost stabilitD administratorul (oodle poate sc,imba drepturile de logare1conectare1login. 4rm)toarele sunt tipurile de cont utili-ator ce pot fi atribuite unui utili-ator (oodle9 S /tudent 0implicit1default @ poate interaciona doar cu coninutul cursului3 S Profesor cu drepturi de editare 0poate popula cursul cu acti"it)i i asigur) feedbac8 celui ce n"a) @ e&. noteD comentarii asupra temelorD etc.3 S Profesor f)r) drepturi de editare 0poate asigura feedbac8 celui ce n"a) @ e&. noteD comentarii asupra temelorD etc.3 S >reator de curs 0Poate crea noi cursuriD preda n cadrul lor i s) desemne-e profesorii3 S !dministrator 0Poate s) fac) orice i s) mearg) oriunde n cadrul sistemului (oodle3

6.

&.+#- !.2.

:ogare n ca-ul n care se cunoate un anume cont de utili-ator

Participanii completea-) procesul de crearea a unui nou cont ap)sand lin8-ul trimis de (oodle ntr-un email pe care l primesc. !cest pas nu trebuie omis c+nd se folosete metoda default1implicit) de autentificare prin email. :in8-ul din e-mail linB "a conecta noul utili-ator la pagina principal) (oodle. O dat) ce ai creat un nou contD rugai administratorul (oodle s) ") sc,imbe drepturile de conectare ale contului dumnea"oastr) @ dac) este ca-ul.

>rearea unui nou cont de utili-ator c+nd are loc accesare pentru prima dat) a platformei

6=

6.,.4lementele ecranului 5oodle >ei ce n"a)1studenii pot accesa un curs (oodle folosind aproape orice bro2serD inclu-+nd Internet 5&plorerD (o-illaD %irefo& i /afari pentru (acintos,. 5 important ca studenii s) aib) cunotine preliminare despre bro2ser-ul lor i c) elementele de ba-a ale ecranului (oodle s) fie e&plicateD inclu-+nd9 S ;ara de na"igare S ;locurile laterale S Zona coninutului de curs S !cti"area butonului de editare 0")-ut doar de creatorii de curs3
B+*/) 1$ -3*&5-#$ $1&*6#&&

Z/)6 )-5&.-#$

Z/)- 3/)7&)+*+,+& 1$ 3+#'

B,/3+#& ,-*$#-,$

;ara de na"igare n (oodle pre-int) ,Gperlin8-uriD ar)t+nd unde se g)sete studentul n relaie cu respecti"ul curs sau pagina principal). !ceasta permite utili-atorului s) se

6$

ntoarc) uor la ecranul precedent i poate fi folosit n locul butoanelor bac81for2ard 0napoi1nainte3 ale bro2ser-ului. 6.6.Setarea cursului 0 3locurile laterale Dac) este prima dat) c+nd accesai cursul nou creat pentru dumnea"oastr) de c)tre un administratorD "a fi n mare parte gol. 7emplate-urile1(odelele de curs au -one bloc pe partea st+nga i dreapt)D cu sumarul acti"it)ilor de curs n mi#locul ecranului. ;locurile laterale pot fi ad)ugateD terse sau mutate n cadrul paginii principale a cursuluiD astfel nc+t ele s) satisfac) ne"oile dumnea"oastr).Pentru a "edea tr)s)turile (oodle pentru ad)ugarea coninutului i aran#area blocurilor laterale din cadrul cursului dumnea"oastr) ap)sai butonul M7urn editing onN1!cti"ea-) editarea ce se g)sete n colul din dreapta sus a ecranului.
A3$-'*- -37&+)$ 5- #$5$,- *#6'6*+#& ($)*#+ -16+.-#$ 1$ -3*&5&*67& >& #$'+#'$ 2) C/)- 1$ 3/)7&)+* 3+#'+,+&J >& 5- ($#%&*$ ,+3#+, 3+ 0,/3+#&,$ ,-*$#-,$.

>eea ce urmea-) este o descriere a blocurilor laterale incluse la instalare i a funciilor lor. !cest bloc are o opiuneD Participani 0pre-int) lista tuturor profesorilor3. Daca se

66

accesea-) aceast) opiune "or ap)rea datele referitoare la responsabilul de curs 0"e-i figura de mai #os3.

A3*&5&*67& De fiecare dat) c+nd ad)ugai o acti"itate diferit) sau o resurs) n cursul dumnea"oastr)D o imagine1icon "a ap)rea n acest bloc repre-ent+nd MmodululN (oodle specific 0e&. forumD resurseD c,atD tema etc.3. !ceste imagini "or face leg)tura cu toate instanierile acti"it)ilor acestui modulD ce apar n curs. Pentru studeni acest lucru asigur) o "ariant) rapid) de a accesa o acti"itate de n")are specific)D feedbac8-ul profesorului sau o not). Pentru profesoriD acetia pot accesa caracteristicile pre-entate n seciunea manualului adresat) managementului studentului1n")arii. C-,$)1-# !cest bloc permite utili-atorului s) menione-e e"enimente importanteD n funcie de drepturile date de contul lor9 S /ite 0e"eniment ")-ut de toate cursurile @ creat de administratori3 S >urs 0e"eniment ")-ut doar de membrii cursului @ creat de profesori3 S Arup 0e"eniment ")-ut doar de membrii unui grup @ creat de profesori3 1''

S 4tili-ator 0e"eniment personal ce poate fi creat de student @ ")-ut doar de utili-ator3 Dac) ad)ugai date de sf+rit1nc,iderea a unor temeD forumD aui-1test sau c,at din cadrul cursuluiD aceste e"enimente "or ap)rea n calendar automat. Putei "edea lunile precedente sau "iitoare n calendar prin ap)sarea s)geilor st+nga1dreapta de l+nga numele lunii curente. Data curent) este e"ideniat) cu c,enar negru. !lte e"enimente sunt colorate conform unui codD ba-at pe ceea ce repre-int) e"enimentul 0tasta culoare de sub calendar3. Putei ascunde sau "edea anumite categorii de e"enimente ap)s+nd tasta culoare. De e&empluD daca "rei s) ascundei datele e"enimentele grupului 0e"enimente atribuite unui grup de studeni pe care l-ai creat3D ap)sai MAroup e"entsN15"enimente grup de sub calendar. !cest lucru "a ascunde toate e"enimentele grupuluiD i codul de culoare "a disp)rea din calendar. Pentru a "edea e"enimentele iarD apas) lin8-ul 5"enimente grup. P->& ($)*#+ -16+.-#$- 2) 3-,$)1-# - +)+& $5$)&%$)* 1. !p)sai luna n calendar 0e&. %ebruarG3 2. *n modul de "i-uali-are calendarD ap)sai butonulMHe2 5"entN15"eniment nou 3. Din pagina de e"eniment nou alegei9 S 5"eniment utili-ator 0e"eniment al utili-atorului3 S 5"eniment group 0daca grupurile sunt acti"ateD alegei grupul din cadrul cursului pentru cine este e"enimentul3 S 5"eniment curs 0pentru studenii cursului3 S 5"eniment site 0creat doar de administratori3 4. !d)ugai caracteristicile e"enimentului i ap)sai M/a"e c,angesN1sal"ea-) sc,imb)rile. 5"enimentul "a ap)rea colorat n blocul calendar.

1'1

E5$)&%$)*$ 3$ +#%$-C6 !cest bloc arat) e"enimentele ce urmea-) n calendarD ntro lista abre"iat)D ce face leg)tura cu e"enimentul n sineD astfel c) toate detaliile pot fi "i-uali-ate.Dac) acest e"eniment este o dat) de nc,idere a unei temeD forumD aui-1test sau c,at participantul se poate conecta direct la aceast) acti"itate. Permite participanilor s) reali-e-e o c)utare asem)n)toare Aoogle n toate forumurileD a apariiei "alorii c)utate.

1'2

A1%&)&'*#-#$!cest bloc are mai multe selecii1-one1grupe dintre care9 S !cti"ea-) editareaF acti"at) aceast) opiune

permite profesorului s) fac) modific)rile dorite n cursF S >onfigur)riF profesorul poate modific) set)rile iniiale S (odific) profilulF permite utili-atorul s) adauge informaii personale profilului lui1eiF S ProfesoriF indic) resposabilul de curs i ofer) posibilitatea de a ad)uga sau ndep)rta ali profesori S /tudeniF arat) studenii nscrii la curs i potenialii studeni 0acetia trebuie acceptai de c)tre profesor3F S %iiereF ofer) posibilitatea de a crea un director i de a nc)rcaD tergeD muta fiiere. C+#'+#& !cest bloc "a afia o list) a tuturor cursurilor n care participantul este nscrisD permi+nd prntr-o singur) ap)sare s) a#ung) la pagina principal) a acelui curs.

/#+%+, N$I'KS*&#& 0default1implicit3 din cadrul cursului asigur) o cale n care putei pune nout)ile cursului pe care "rei ca participanii cursului s) le primeasca. Orice mesa# f)cut n acest forum "a ap)rea ca un item1o componenta ntr-o list) a blocului :atest He2s.

A3*&5&*-*$- #$3$)*6 1'3

!cest bloc afiea-a dou) tipuri de informaii pentru participaniF o list) abre"iat) a ceea ce au f)cut de la ultimul login1ultima conectare 0afiata n cadrul blocului3D i una1o list) mai detaliat) M%ull report of recent acti"itGN1?aport complet a acti"it)ilor recente. !ceast) ultim) caracteristic) asigur) participantului o "i-uali-are normal) ce afiea-) o list) a acti"it)ilor recente n funcie de modulD sau o "i-uali-are a"ansat) unde criteriile de reportare pot fi setate. !cti"itatea recent) este un mod rapid de a "edea participarea la curs ale unui student folosind caracteristica de c)utare a"ansat).

C+'*/%&C-#$-KA#-)E-#$- (,-'6#&& 0,/3+#&,/# ;locurile pot fi ad)ugateD terse sau mutate n cadrul paginii cursului pentru a nt+mpina ne"oile clasei dumnea"oastr). >+nd se apasa M7urn editing onN1!cti"ea-) editarea apare un blocD ce "a permite s) efectuai aceste operaii cu usurin)D asupra oric)rui bloc discutat n aceast) seciune a manualului. >+nd editarea este acti"at)D simbolurile pentru mane"rarea blocurilor apar n ,eader1partea de susD inclu-+nd9

A'3+)1$ '-+ -#-*6 0,/3+, '*+1$)7&,/#

M+*6 0,/3+, ($ (-#*$'*8).- '-+ (-#*$1#$-(*6 - $3#-)+,+&. M+*6 0,/3+#&,$ 3+ / (/C&7&$ %-& '+' '-+ %-& E/'

*$#.$ 0,/3+, >& 2, -1-+.6 2) ,&'*- 1$'?6>+#-*/-#$ 0,/3+#&,/#

M/1&?&3-#$ 3-#-3*$#&'*&3&,/# #$'($3*&5+,+& 0,/3

6.A.Setarea cursului 0 setri *n cele mai simple cu"inteD un curs (oodle este alc)tuit din acti"it)i de n")are pre-entate participanilor ntr-un anumit format. !cest format poate fi adaptabilD const+nd dintr-un num)r de subiecte sau poate fi mai formalD cum ar fi structurat ntr-o dat) de nceput

1'4

i una de sf+ritD sau poate fi formatat s) ncura#e-e n")area neformal). (oodle ti permite s) selecte-i unul dintre aceste trei formateD n momentul set)rii caracteristicilor cursului9 7opic1/ubiect 0pentru n"aare f)r) limita in timp sau continu) @ n")are n ritm propriu3 Bee8lG1/)pt)m+nal 0structurat ntr-o perioada clara de timp9 cu nceput si sf+rit - e&. (edii scolare3 /ocial1/ocial0%orumuri ce incura#ea-a modul informal de n"aareD interactie3 >+nd ap)sai lin8-ul configur)ri n blocul de administrareD ecranul de editare de curs "a ap)rea permi+ndu-") s) ") facei urm)toarele selecii.5cranul pentru setarea cursului repre-int) locul unde e&periena de n")are on-line este structurat) pentru studenii dumnea"oastr). (oodle permite unui creator de curs s) selecte-e formate diferite pentru cursul s)uD inclu-+nd 7opic1/ubiectD Bee8lG1/)pt)m+nal sau /ocial format1format social. C-*$./#&$ : 5ste posibil caD cursul dumnea"oastr) s) fie una din opiunile de selectare din pagina principal) (oodle. >ursurile sunt n mod normal atribuite unei categorii 0e&. !rta limba#uluiD sigurana locului de munc)D etc.3D i administratorul (oodle probabil ca a f)cut asta atunci c+nd modelul de curs a fost creat. Daca nuD facei selecia n lista de categoriiD astfel nc+t cursul dumnea"oastr) s) fie corect plasat n organi-aie.

N+%$

2)*#$.:

Dai cursului dumnea"oastr) un nume ntregD care "a ap)rea n -ona de ,eader a paginii principale 0e&. >ourse %ullname 1'13D i n pagina de nceput 0cu categorii3 a site-ului. N+%$ '3+#*:

1'

!cesta este numele ce "a ap)rea n bara de na"igare 0e&. >%1'13. N+%6# 1$ &)1$)*&*-*$: Dac) e&ist) un cod oficial al cursului utili-ai-l aiciD altfel l)sai liber. S+%-#: Introducei o descriere scurt) a cursului d"s.D apro&imati" un paragraf care s) descrie cursul cui"a ce "i-itea-) pagina principal). /#%-*: !legei un format de afiare a cursului 07opic1/ubiectD Bee8lG1/)pt)m+nal sau /ocial1/ocial3. D-*- 1$ 2)3$($#$ - 3+#'+,+&: Daca alegei formatul Bee8lG1/)pt)manalD atribuii o data de nceput a cursului. P$#&/-1- 1$ 2)#/,-#$: Daca "rei s) setai o limit) n timp pentru c+t timp un participant poate fi nregistrat la cursul dumnea"oastr)D putei face selecia aici. Daca nu "rei s) setai o limitare a nregistr)rii n timpD alegei 4nlimited1Helimitat. >+nd setai o anumit) perioad) de nrolareD un participant "a fi automat considerat nenregistrat dup) num)rul specificat de -ile de la nregistrarea la curs. N+%6# 1$ '6(*6%8)&K'+0&$3*$: Daca alegei formatul 7opic1/ubiect sau Bee8lG1s)pt)m+nalD alegei num)rul de subiecte sau s)pt)m+ni din care cursul dumnea"oastr) este alc)tuit. M/1+, .#+(: (odul grup permite s) mp)rii participanii n grupuri separate sau "isibile. /#7-* ;M/1 .#+(<: Daca modul grup este cforatd la un ni"el al cursuluiD atunci modul grup este aplicat la fiecare acti"itate a cursului. /et)ri indi"idual pe grup n fiecare acti"itate sunt ignorate. !cest lucru este folositorD de e&empluD atunci c+nd cine"a "rea s) sete-e un curs pentru a num)r de grupuri separate. D&'(/)&0&,&*-*$: !ceast) opiune i permite s) ascu-i un curs complet. Hu "a mai ap)rea n nici o list) a cursurilor unui utili-atorD cu e&cepia profesorilor cursurilor i a administratorilor. >,iar dac) studenii ncearc) s) accese-e cursul direct prin u?:D nu li se "a permite accesul. C9$&$ 1$ 2)#$.&'*#-#$: O c,eie de nregistrare a cursului este ceea ce ine departe persoanele nedorite. Dac) l)sai acest spaiu liberD atunci oricine are un nume utili-ator (oodle pe site "a putea s) se 1'.

nregistre-e la cursD simpluD doar duc+ndu-se la adresa lui. Dac) dai o "aloareD atunci studenii care "or s) l accese-e sunt ntrebai de acest cod @ doar prima dat) c+nd ncearc). Ideea este c) "ei da acest cod persoanelor autori-ate folosind alte c)i9 email pri"atD telefonD "erbal n clas). Dac) aceast) parol) r)sufl) i a"ei persoane nedorite ce se nregistrea-)D putei s)-i denregistrai 0"e-i pagina despre profil utili-ator3 i s) sc,imbai c,eia.Orice student legitim ce este de#a nregistrat nu "a fi afectatD dar persoanele nedorite nu "or mai putea s) intre la loc. A33$'+, &)5&*-7&,/#: !"ei posibilitatea s) permitei cin"itaid n cursul dumnea"oastr). Persoanele se pot loga 1 conecta ca i in"itai ap)s+nd butonul i:ogin as a guesti1conectea-)-te ca in"itatD din ecranul de conectare1logare. In"itaii au (5?54 acces doar la citire @ nsemn+nd ca nu pot l)sa mesa#e sau s) inter"in) n cursul studenilor. !cest lucru poate fi util c+nd "rei s) dai accesul unui coleg s) se uite la munca dumnea"oastr)D sau s) l)sai studenii s) "ad) un curs nainte s) decida s) se nregistre-e. Putei alege ntre dou) tipuri de acces al in"itailor9 cu c,eie de nregistrare sau f)r). Dac) alegei ca in"itaii s) aib) c,eieD atunci in"itatul "a trebui s) dea aceasta c,eie de fiecare dat) c+nd se conectea-) 0spre deosebire de studeniD care trebuie s) o fac) doar o dat)3. !ceasta ") permite s) ") restricionai in"itaii. Daca alegei s) permitei in"itai f)r) c,eieD atunci oricine poate intra n cursul dumnea"oastr). S$37&+)& -'3+)'$: !ceasta opiune ") permite s) decidei cum sunt ar)tate seciunile ascunse studenilor. *n mod implicitD o arie mic) e ar)tat) 0de obicei n gri3 pentru a indica unde se afl) seciunea ascuns)D dei ei nu pot "edea acti"it)ile sau te&tele ascunse. !cest lucru e folositor n formatul s)pt)m+nalD astfel ca s)pt)m+nile n care nu sunt ore sunt clare. Dac) alegeiD acestea pot fi complet ascunseD astfel ca studenii nu "or tii c) sunt seciuni ascunse. N/& /0&$3*$ 1$ -#6*-*: 4n forum special numit iHe2si1Wtiri apare n cursul pe format iBee8lGi1/)pt)m+nal i i7opicsi1/ubiecte. 5ste un loc bun pentru a pune anunuri pentru toti studenii. 0*n mod implicitD toti studenii sunt nscrii n forum i "or primi anunurile dumnea"oastr) prin email.3 !ceasta setare determin) c+te obiecte recente apar pe pagina principal) a cursuluiD n blocul :atest He2s14ltimile tiri sau forumului de tiri. Daca setai la i' tiriN atunci blocul 4ltimile Wtiri nu "a mai ap)rea pe pagin). A#-*6 )/*$,$: (ulte acti"it)i (oodle permit setarea1darea de note1a da note. *n mod implicitD toate notele pot fi ")-ute n pagina de noteD "alabil) studenilor din pagina cursuluiD blocul 1'=

administrare. Dac) un profesor nu este interesat n afiarea notelorD sau "rea s) ascund) notele de stundeniD poate de-acti"a afiarea notelor folosind aceast) setare. !ceasta nu mpiedic) acti"it)ile indi"iduale de a folosi sau a seta noteD ci doar mpiedic) afiarea re-ultatelor c)tre studeni. A#-*6 #-(/-#*$,$ 1$ -3*&5&*-*$: ?apoartele de acti"itate sunt disponibile fiec)rui participant i arat) acti"itatea lor n cursul curent. Pe l+nga listarea contribuiilorD aceste rapoarte includ fiiere detaliate despre conectare. Profesorii au mereu acces la aceste rapoarte folosind lin8-ul !cti"it)i "i-ibile pe pagina profil a fiec)rui participant. !ccesul studentului la propriile rapoarte este controlat de profesor prin set)rile cursului. Pentru unele cursuri aceste rapoarte pot fi un utilitar folositor pentru un student pentru a reflecta implicarea i apariia n mediul on-lineD dar pentru unele cursuri acest lucru nu e necesar. 4n alt moti" pentru a de-acti"a acest lucruD e faptul c) raportul ncarc) ser"er-ulD n timp ce e generat. Pentru clase mari sau lungiD poate fi mai eficient de-acti"at 0implicit3. M6#&%$- %-D&%6 1$ L+(,/-1M: !ceast) setare definete dimensiunea ma&im) a unui fiier care poate fi uploadat1nc)rcat de studeni n acest cursD limitat) de "aloare creat) de administrator. 5ste posibil s) restricionai mai departe aceast) "aloare prin setare la ni"elul fiec)rui modul de acti"it)i (oodle. C+58)*+, *6+ ($)*#+N.: !ceste patru c+mpuri ") permit s) definii ce nume "or ap)rea n curs pentru profesori i studeni. /#7$-C6 ,&%0-: K) permite s) setai limba la o "aloare implicit)D ce "a anula set)rile studenilor. (oodle are un pac,et de peste ' de limbiD ce sc,imb) toat) informaia de pe ecran i fiierele de a#utor n limba selectat). >oninutul cursului care e ad)ugat e n limba n care a fost creatD (oodle neinterpret+nd automat un astfel de coninut. S$*-#$- 3+#'+,+& @ U*&,&*-#$ 1$ L1$'&.)M !ceasta seciune ") indic) uneltele de design n (oodle 0simboluri de editare i editorul T7(:3D folosite n timpul cre)rii cursului. O modalitate bun) de a de"eni obinuit cu aceste tr)s)turi de ba-) este s) ad)ugai un sumar n seciunea de sus pe pagina principal) a cursuluiD pentru studenii dumnea"oastr). *ncepei prin a ap)sa butonul M7urn editing onN1!cti"ea-) editarea. !ceasta aciune "a face s) apar)9 1'$

S 4n bloc lateral pentru ad)ugareD tergereD mutare a blocurilor laterale S !d)uga o acti"itate i lista pentru !d)uga o resurs) S /imboluri de editare a acti"it)ii1resursei S&%0/,+#& 1$ $1&*-#$ De fiecare dat) c+nd ad)ugai o instan) a unei acti"it)i sau o resurs) n cursul dumnea"oastr)D o serie de simboluri de editare "or ap)rea de-a lungul leg)turii. De e&empluD aceste simboluri apar n dreapta forum-ului de tiriD ad)ugat implicit c+nd cursul a fost creat.>eea ce urmea-) este o e&plicaie a acestor simboluri9
identea-) o acti"itate 0s)geata spre st+nga terge identarea3 mut) acti"itatea mai sus sau mai #os n raport cu alte acti"it)i 0n -ona de subiect1sapt)m+nal)3 "a permite s) editai propriet)ile acti"it)ii terge o acti"itate ascunde o acti"itate de studeni 0sau o arat)D daca este de#a ascuns)3 afiea-) setarea MArupN situaia acti"it)ilor

P#&%- (-.&)6 - 3+#'+,+& 1$ 1$'3#&$#$J '+%-# Pentru a ad)uga comentarii n seciunea de sus a paginii principale a cursuluiD care s) descrie cursul participanilorD ap)sai pe imaginea de editare pentru seciunea de sus. !ceast) aciune "a face s) apar) ecranul seciunii de sumar a s)pt)m+nii1subiectului. Putei s) ad)ugai o imagine a descrieriiD i c+nd ai terminat ap)sai M/a"e >,angesN1/al"ea-) sc,imb)riD pentru a "edea sumarul ap)r+nd pe pagina principal) a cursului. %iecare subiect1s)pt)m+na n curs poate a"ea o descriere. E1&*/# OTML >+nd ") creai cursulD "ei folosi n mod frec"ent editorul T7(: ncorporat n (oodle./tudenii "or folosi acest utilitar c+nd "or r)spunde mesa#elor din forumD pentru a face intr)ri #urnalD c+nd "or creea un r)spuns la dialog sau c+nd "or accesa Bi8i. 5ditorul T7(: poate fi de-acti"at de administratorul (oodleD dar este un utilitar folositor pentru mbog)irea coninutului cursului. 5ditorul T7(: nu este at+t de bogat n caracteristici1propriet)i ca i aplicaiile comerciale precum Dream2ea"er sau %rontPageD dar putei face aproape tot ce putei reali-a cu aceste aplicaii. 4n buton de pe bar) ") permite s) e&tindei editorul la un ecran ntreg i putei de asemenea lucra direct cu cod. Imagini sal"ate 1'6

n -ona de fiiere a cursului pot fi uor inserate i putei face leg)turi la resurse sal"ate pe alt ser"er. Tiperlin8-uri i puncte de ancor) pot fi uor ad)ugate n document. (oodle are filtre media ncorporateD ce ") permite s) integrai fiiere %las,D Cuic87imeD (P3 i Bindo2s (edia n editorul T7(:D astfel c) ele rulea-) direct pe pagina creat). 5ditorul T7(: ncorporat n (oodle e "alabil c+nd se adaug) descrieri ale propriet)iilor sau c+nd se creea-) resurse de acti"it)i noi. /tudenii pot folosi de asemenea acest editor n timpul muncii n curs.

CONCLUZII
4n site de e-learning trebuie s) ofere un mediu de comunicare propice unei categorii foarte eterogene de utili-atori. Pe parcursul lucr)rii am enumerat c+te"a modalit)i de creare a unei atmosfere familiare fiec)rui utili-atorD p)str+ndu-se integritatea site-ului. ! fost luat n consideraie faptul c)D at+t la ni"el imagisticD c+t i te&tualD pentru fiecare utili-ator trebuie adoptat un limba# specific i oferit cadrul de discuii propice pentru reali-area unei comunic)ri autentice. Ontologia propus) spre de-"oltare permite semnalarea afinit)ilor de interese i preocup)ri ale utili-atorilor.

11'

/etul de facilit)i oferit de platforma de e:earning (oodle fac din ea o concurent) de succes a platformelor comercialeD n special n partea de administrare. Aratuitatea i disponibilitatea codului surs) specifice acestui tip de platforme le fac foarte potri"ite pentru n"))m+ntul uni"ersitar la distan)D put+ndu-se opera modific)rile i adapt)rile necesare. Printre a"anta#ele platformei 5oodleD specifice unui sistem informatic integratD se num)r) urm)toarele9 S ?esursele solicitate din partea staiei de lucru sunt minimeD ser"er-ul proces+nd toate operaiile necesare pentru a ser"i c)tre utili-ator re-ultatele interog)rilor. S !plicaia este independent) de sistemul de operare pe care rulea-). Poate rula la fel de bine pe Bindo2sD dar i pe (acO/ sau :inu&. S Informaia c)utat) se reg)sete foarte uorD structura ba-ei de date i modul de organi-are fiind reali-at) n mod intuiti". S !plicaia dispune de o interfa) grafic) prietenoas)D structurat) corespun-)tor unei parcurgeri pl)cute i eficiente oferind facilit)i de personali-are. S Procesul de n")are se reali-ea-) n ritmul propriu fiec)rui cursant. S Hu e&ist) dependen) de timp. *n ca-ul n care aplicaia este g)-duit) de un ser"er de InternetD cursurile pot fi disponibile 24 de ore din 24D = -ile pe s)pt)m+n). S Hu e&ist) dependen) de spaiu. /e poate studia acas)D la coal)D la ser"iciu sau n deplasare. S (aterialele se pot desc)rca pentru a fi studiate off-line. S >ursanii pot susine teste on-lineD elimin+ndu-se astfel suportul ,+rtie i problemele legate de descifrarea scrisului. /e m)rete astfel eficiena tutorelui n corectarea testelorD economisindu-se timp preios. S (ai bun) comunicare ntre membrii aceleiai comunit)i de n"))m+nt. 7utorii pot nc)rca anunuri i mesa#e pri"itoare la subiecte de ma&im interesD care "or fi citite de c)tre toi cursanii. S Proprietatea de scalabilitate9 structura logic) pe care este construit) platforma permite de-"oltarea acesteia pentru o comunitate din ce n ce mai mare de studiu 0uni"ersit)iD cercetareD industrieD comerD ser"icii etc.3D f)r) dificult)i sau reproiect)ri ale infrastructurii. Dei a"anta#ele ma#ore ale acestei aplicaii sunt e"identeD 5oodle nu are pretenia unei platforme perfecte. 5&ist) ntotdeauna beneficii i mbun)t)iri suplimentare care pot fi aduseD ns) a"anta#ul principal este dat de uurina cu care "or putea fi implementate acestea n "iitorD n funcie de cerinele utili-atorilor D aspect reali-abil c,iar de c)tre acetia.

111

Daca lu)m n considerare faptul c) subiecii e"aluai n "iitor "or fi n proporie tot mai mare utili-atori ai computerului conclu-ia este cea pre-entat) de psi,ologul (illerDA.!9 ,,)u pot s! nu m! gan#esc la o #eclaraie scurt!, #ar foarte potrivit! f!cut! #e un atlet american celebru care a spus: =6m fost bogat "i am fost s!rac, #ar cre#ei-m!: bogat este mai bine=. Cre#ei-m!, computerele sunt mai bune>=. Prin urmareD "iitorul aparine programelor care pot fi puse la dispo-iia utili-atorului prin intermediul Internetului.

112

S-ar putea să vă placă și