Sunteți pe pagina 1din 11

PARLAMENTUL ROMNIEI

CAMERA DEPUTAILOR SENATUL

LEGE
privind regimul acordrii finanrilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau aciunile privind sprijinirea activitii romnilor de pretutindeni i a organizaiilor reprezentative ale acestora, precum i a modului de repartizare i de utilizare a sumei prevzute n bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru aceast activitate Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. Art. 1. - Sprijinirea activitii romnilor de pretutindeni se realizeaz prin acordarea de finanri nerambursabile i alte mijloace de sprijin financiar, n limita bugetului alocat, asociaiilor, fundaiilor, organizaiilor, instituiilor i altor persoane fizice i juridice reprezentative aparinnd comunitilor romneti de pretutindeni din afara granielor, n condiiile prezentei legi. Art. 2. - Pot fi beneficiare ale finanrilor nerambursabile asociaiile, fundaiile, organizaiile, instituiile, persoanele fizice sau juridice romneti din strintate i din Romnia, legal constituite, n condiiile n care dezvolt programe, proiecte sau aciuni n sprijinul romnilor de pretutindeni.

Art. 3. - (1) Este interzis ca finanrile nerambursabile acordate pentru sprijinirea activitii romnilor de pretutindeni i a organizaiilor reprezentative ale acestora s fie utilizate pentru activiti generatoare de profit. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) publicaiile, posturile de televiziune, posturile de radio, editurile, studiourile de producie, care desfoar programe, proiecte sau aciuni pentru sprijinirea activitii romnilor de pretutindeni i a organizaiilor reprezentative ale acestora, doar dac finanarea este utilizat pentru realizarea unor astfel de programe, proiecte sau aciuni. Art. 4. - (1) Acordarea de finanri nerambursabile se face pe baza evalurii programelor, proiectelor sau aciunilor de ctre o comisie de evaluare din cadrul Departamentului pentru Romnii de Pretutindeni din Ministerul Afacerilor Externe. (2) Procedura de elaborare a documentaiilor, de evaluare, selectare i aprobare a programelor, proiectelor sau aciunilor, precum i derularea i utilizarea fondurilor alocate se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu respectarea principiilor liberei concurene, eficacitii utilizrii fondurilor publice, transparenei i tratamentului egal, definite potrivit art. 4 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general, avnd n vedere criteriile generale prevzute la art. 6 din prezenta lege. Art. 5. - Finanrile nerambursabile ale programelor, proiectelor sau aciunilor selectate se aprob pentru ntreaga perioad de derulare a acestora i se asigur anual, potrivit contractului de finanare. Art. 6. - (1) Finanrile nerambursabile se aprob inndu-se seama de urmtoarele criterii generale:

a) satisfacerea nevoii legitime a persoanelor care aparin comunitilor romneti de pretutindeni de a-i pstra, dezvolta i exprima identitatea lor etnic, cultural, lingvistic i religioas; b) anvergura internaional, naional, regional sau local a programelor, proiectelor sau aciunilor; c) oportunitatea programelor, proiectelor sau aciunilor n raport cu nevoile comunitilor romneti de pretutindeni; d) numrul, diversitatea i distribuia geografic a comunitilor romneti de pretutindeni; e) existena unor surse de finanare proprii sau atrase ale solicitantului; f) capacitatea organizatoric i funcional de realizare a programelor, proiectelor sau aciunilor; g) efectele multiplicatoare ale programelor, proiectelor sau aciunilor, n scopul mbuntirii imaginii comunitilor romneti din ara de reedin i a coagulrii organizaiilor acestora. (2) Criteriul prevzut la alin. (1) lit. f) se dovedete prin: a) experien n derularea programelor, proiectelor sau aciunilor; b) calitatea activitilor organizate; c) calificarea membrilor echipei care deruleaz programele, proiectele sau aciunile; d) colaborrile i parteneriatele cu ali finanatori, autoriti publice, organizaii guvernamentale sau neguvernamentale; e) asigurarea continuitii programelor, proiectelor sau aciunilor. Art. 7. - Finanrile nerambursabile se acord pe baz de contracte ncheiate cu beneficiarii de finanri, n condiiile legii. Art. 8. - (1) Finanrile anuale nerambursabile se acord n trane, conform contractelor ncheiate. Se pot acorda avansuri de

pn la 30% din sumele ce urmeaz a fi alocate, fr solicitarea unei scrisori de garanie bancar. Pentru avansul primit, beneficiarii vor prezenta documente justificative cu privire la utilizarea acestora, odat cu prezentarea decontului final sau a deconturilor pariale, dar nu mai trziu de data de 10 decembrie a anului n care se acord finanarea. (2) Ultima tran a finanrii este de cel puin 15% i se acord numai dup ncheierea activitii i prezentarea documentelor justificative i a raportului de evaluare a programului, proiectului sau aciunii. (3) Decontarea sumelor finanate se realizeaz n conformitate cu prevederile de drept comun n materie, cu respectarea clauzelor cuprinse n contractele ncheiate de beneficiarul finanrii nerambursabile pentru realizarea programelor, proiectelor sau aciunilor. Art. 9. - Sumele atribuite sub forma finanrilor nerambursabile vor fi folosite de ctre beneficiari numai pentru acoperirea cheltuielilor aferente desfurrii programelor, proiectelor sau aciunilor pentru care au fost acordate. Art. 10. - (1) Ordonatorul de credite rspunde de operaiunile financiare privind fondurile destinate realizrii programelor, proiectelor sau aciunilor pentru sprijinirea activitii romnilor de pretutindeni i a organizaiilor reprezentative ale acestora. Eliberarea fondurilor ctre destinatarul acestor programe, proiecte sau aciuni se face de ordonatorul de credite pe baza fundamentrilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea i economicitatea acestora, elaborate de Departamentul pentru Romnii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (2) Justificarea sumelor alocate pe baza fundamentrilor prevzute la alin. (1) se face de ctre Departamentul pentru Romnii de Pretutindeni din Ministerul Afacerilor Externe, prin

prezentarea de documente legale din care s rezulte utilizarea sumelor pe destinaiile prevzute n notele de fundamentare. (3) Rspunderea privind utilizarea i justificarea sumelor pe destinaiile prevzute n anexa care face parte integrant din prezenta lege revine Ministerului Afacerilor Externe, respectiv Departamentului pentru Romnii de Pretutindeni. Art. 11. - (1) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanrilor nerambursabile este supus controlului reprezentanilor finanatorului, precum i organelor cu atribuii n materie. (2) Nerespectarea de ctre beneficiari a obligaiilor asumate prin contractele de acordare a finanrilor nerambursabile se sancioneaz cu obligarea acestora la restituirea sumelor primite, la care se adaug penalitile calculate la sumele deja acordate, n conformitate cu prevederile contractuale. Art. 12. - (1) Finanarea programelor, proiectelor sau aciunilor pentru sprijinirea activitii romnilor de pretutindeni i a organizaiilor reprezentative ale acestora se asigur de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe. (2) Repartizarea sumei alocate conform prevederilor alin. (1) se realizeaz cu respectarea destinaiilor prevzute n anex. Art. 13. - Regimul acordrii finanrilor nerambursabile programelor, proiectelor sau aciunilor pentru sprijinirea activitii romnilor de pretutindeni i a organizaiilor reprezentative ale acestora, stabilit prin prezenta lege, reprezint o procedur special care derog de la cea prevzut de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general. Art. 14. - Prezenta lege intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor articolului 75 i ale articolului 76 alineatul (2) din Constituia Romniei, republicat. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR Bogdan Olteanu PREEDINTELE SENATULUI Nicolae Vcroiu

Bucureti, 14 iulie 2006 Nr. 321

Anex Repartizarea sumei prevzute n bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru sprijinirea activitii romnilor de pretutindeni i a organizaiilor reprezentative ale acestora prin finanarea urmtoarelor programe, proiecte sau aciuni coordonate sau sprijinite de secretarul de stat pentru romnii de pretutindeni I. Programe, proiecte sau aciuni pentru sprijinirea romnilor de pretutindeni: a) editarea, publicarea, distribuirea i difuzarea publicaiilor destinate romnilor de pretutindeni; b) realizarea, difuzarea i retransmisia de emisiuni i programe prin mijloace mass-media audiovizuale i prin cablu, destinate romnilor de pretutindeni, n colaborare cu instituii sau organizaii specializate, inclusiv Societatea Romn de Televiziune i Societatea Romn de Radiodifuziune; c) sprijinirea redaciilor de radio i televiziune n limba romn care realizeaz programe i emisiuni destinate romnilor de pretutindeni; d) nfiinarea, dotarea i modernizarea unor posturi locale de radio i televiziune destinate romnilor de pretutindeni; e) dotarea i ntreinerea editurilor organizaiilor romnilor de pretutindeni; f) achiziia, construcia, reparaia, ntreinerea i dotarea facultilor, colilor, grdinielor i cluburilor sportive ale romnilor de pretutindeni; g) achiziia, construcia, reparaia, ntreinerea i dotarea bisericilor romnilor de pretutindeni; h) achiziia, construcia, reparaia, ntreinerea i dotarea sediilor centrelor culturale ale romnilor de pretutindeni, inclusiv casele limbii i culturii romne; i) achiziia, construcia, reparaia, ntreinerea i dotarea bibliotecilor romnilor de pretutindeni;

j) achiziia, construcia, reparaia, ntreinerea i dotarea sediilor organizaiilor romnilor de pretutindeni; k) proiecte educaionale pentru romnii de pretutindeni; l) organizarea manifestrilor culturale, n ar i n strintate, destinate romnilor de pretutindeni; m) organizarea i participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, conferine, mese rotunde, congrese, reuniuni i alte asemenea, n ar i n strintate; n) organizarea i participarea, n ar i n strintate, la cursuri, schimburi de experien, vizite de documentare, programe de pregtire profesional, perfecionare, specializare, acordarea de burse, vizite de studiu; o) nfiinarea, recuperarea, restaurarea i ntreinerea de: muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de art, monumente funerare, plci comemorative, cimitire i alte asemenea, protejarea i revitalizarea tradiiilor i obiceiurilor romneti; p) efectuarea de studii i cercetri de sociologie, istorie, arheologie, etnografie i folclor, dialectologie i alte asemenea, precum i publicarea acestora; q) colaborarea cu alte instituii i organizaii, din ar i din strintate, pentru realizarea de proiecte n beneficiul romnilor de pretutindeni; r) nfiinarea i dotarea centrelor educaionale interdisciplinare ale romnilor de pretutindeni; s) finanarea serviciilor de Internet i de realizare a paginilor i website-urilor asociaiilor, fundaiilor, organizaiilor, instituiilor, persoanelor fizice sau juridice romneti din strintate i din Romnia, legal constituite, n condiiile n care dezvolt programe, proiecte sau aciuni n sprijinul romnilor de pretutindeni; t) transmiterea fluxurilor de tiri, difuzate de ageniile de pres romneti, ctre organizaiile comunitilor romneti de pretutindeni; u) asisten pentru nfiinarea organizaiilor i asociaiilor romnilor de pretutindeni;

v) promovarea i susinerea oportunitilor de afaceri, n ar i n strintate, n beneficiul romnilor de pretutindeni; w) promovarea i susinerea programelor de consolidare a statului de drept, a cunoaterii i respectrii drepturilor persoanelor aparinnd minoritilor naionale; x) acoperirea, n cazuri excepionale, temeinic argumentate, a costurilor financiare privind tratamentul medical i spitalizarea, pe teritoriul Romniei, pentru etnicii romni de pretutindeni; y) donarea de bunuri i materiale diverse romnilor de pretutindeni. II. Pentru finanarea programelor, proiectelor sau aciunilor prevzute la pct. I se pot acoperi cheltuielile ocazionate de: a) editarea, achiziia i distribuirea de cri, manuale, ziare, reviste i alte publicaii, dicionare, albume, enciclopedii, hri, casete video, casete audio, compact-discuri, brouri, pliante, postere i alte tiprituri pentru documentare i pentru activiti culturale; b) redactarea, tehnoredactarea, tiprirea, distribuirea i difuzarea de ziare, reviste, publicaii i alte asemenea; c) realizarea i distribuirea de filme, fotografii, imagini i alte asemenea; d) achiziia i distribuirea de diapozitive, steaguri, fanioane, cocarde, insigne, ecusoane i alte asemenea; e) achiziia i distribuirea de costume populare, obiecte de artizanat, instrumente muzicale i alte asemenea; f) achiziia, construcia, reparaia, ntreinerea i dotarea facultilor, colilor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii i culturii romne i sediilor organizaiilor romnilor de pretutindeni; g) chirie, energie electric, telefon, fax, Internet, realizarea paginilor i website-urilor i alte asemenea cheltuieli privind funcionarea colilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii i culturii romne, posturilor de radio i televiziune i sediilor organizaiilor romnilor de pretutindeni;

h) servicii de contabilitate, traduceri, asisten juridic, servicii i asisten n domeniul tehnologiei informaiei; i) achiziia de software; j) publicitatea n mijloacele de informare n mas a programelor, proiectelor sau aciunilor prevzute la pct. I; k) realizarea de sondaje, studii, statistici, cercetri interdisciplinare i alte asemenea; l) achiziia de material didactic, mobilier colar, echipament sportiv, aparatur divers, aparatur de multiplicat i tiprit, de nregistrare audio i video, de emisie radio i de televiziune, aparate telefonice, maini de scris, aparate foto, reportofoane, calculatoare, imprimante, scanere i alte echipamente de tehnic de calcul, inclusiv periferice, copiatoare, faxuri, mobilier bisericesc, obiecte de cult, veminte preoeti, autovehicule i alte bunuri, din ar i din strintate, pentru dotarea claselor de studiu, colilor, grdinielor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii i culturii romne, posturilor de radio i televiziune, centrelor educaionale i sediilor organizaiilor romnilor de pretutindeni; m) achiziia de hrtie, rechizite, cerneluri i alte materiale tipografice; n) construcia, ntreinerea i amenajarea de monumente, busturi, plci comemorative, cimitire, troie i alte asemenea; o) realizarea i transmisia emisiunilor de radio i televiziune, n ar i n strintate, pentru romnii de pretutindeni; p) spturi arheologice, studii, cercetri i alte asemenea; q) organizarea i participarea la simpozioane, festivaluri, conferine, expoziii, colocvii, trguri, lansri de carte i alte asemenea manifestri, desfurate n ar i n strintate, pentru romnii de pretutindeni; r) realizarea de scenarii pentru manifestri culturale; s) organizarea de vizite de documentare, tabere, cltorii, ntlniri zonale i alte asemenea manifestri pentru romnii de pretutindeni;

t) abonamente la publicaii romneti (ziare, reviste) i abonamente la fluxurile de tiri, pentru romnii de pretutindeni; u) vizite ale reprezentanilor organizaiilor romnilor de pretutindeni n Romnia (transport, cazare, mas sau diurn); v) trataii, reprezentare, deplasri interne i externe (transport, cazare, mas sau diurn), taxe de participare i de vizitare, taxe consulare, taxe de nregistrare, taxe vamale, asigurri, combustibil auto i alte cheltuieli de transport i difuzare; w) acordarea de cadouri cu ocazia srbtorilor, donaii i alte asemenea; x) onorarii, indemnizaii, premii, burse, burse de studiu, burse de merit i alte asemenea cheltuieli.

S-ar putea să vă placă și