Sunteți pe pagina 1din 7

_______________________________________ SE APROBA, DIRECTOR

INSTRUCTIUNI PROPRII PENTRU APLICAREA LEGII NR.307/2006 PRIVIND INSTRUIREA ANGAJATILOR IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR

SCOP Implementarea unui sistem de management specific privind instruirea angajatilor de a cunoaste si a actiona prin masuri si procedee eficiente pentru apararea impotriva incendiilor. DOMENIU Prezenta instructiune se aplica in cadrul intregii societati, la nivelul conducerii, a sefilor de compartimente, respectiv intregul personal de executie. Instruirea angajatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor este parte componenta a activitatii profesionale avind drept scop insusirea cunostintelor si deprinderilor necesare in vederea prevenirii si reducerii consecintelor negative generate de incendii la locul de munca si in incinta societatii. iecare angajat are in procesul muncii o!ligatia sa"si insuseasca si sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor aduse la cunostinta su! orice forma, de conducatorul societatii, sau de persoane desemnate de acesta, sa utilizeze potrivit instructiunilor date de conducatorul societatii sau de persoana te#nica desemnata. $pararea impotriva incendiilor reprezinta ansam!lul integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, te#nice, operative, cu caracter umanitar si de informare pu!lica, planificate, organizate si realizate, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurarea interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate, protejarii !unurilor impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii. Persoana care o!serva un incendiu are o!ligatia sa anunte prin orice mijloace serviciile de urgenta, conducatorul societatii, toate persoanele aflate in zona periculoasa de foc si sa ia masuri dupa posi!ilitatile sale pentru stingera incendiului. In caz de incendiu orice persoana tre!uie sa acorde ajutor, cind si cit este posi!il, semenilor aflati in pericol sau dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a reprezentantilor autoritatilor administrative pu!lice, precum si a personalului de urgenta.

OBLIGATIILE SALARIATILOR "sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, su! orice forma de conducatorul societatii% "sa utilizeze su!stantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si ec#ipamentele, potrivit instructiunilor te#nice, precum si a celor date de conducatorul societatii% "sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor% "sa comunice imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau oricarei situatii sta!ilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor% "sa coopereze cu salariatii desemnati de conducatorul societtii care au atri!utii in domeniul apararii impotriva incendiilor in vederea realizarii masurilor de aparare% "sa actioneze in conformitate cu prevederile sta!ilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu% "sa furnizeze persoanelor a!ilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor% "sa participle la instruirea organizata la nivelul locului de munca % "sa"si insuseasca si sa aplice normele si procedurile de interventie in cazul iz!ucnirii incendiului% "sa ia masuri de delimitare a spatiului si pericolului de incendiu prin montarea de indicatoare de securitate si de orientare sau alte inscriptii ori mijloace de atentionare. ORGANIZAREA INTERVENTIEI LA LOCUL DE MUNCA Prin loc de munca se intelege spatial destinat desfasurarii unei anumite activitati de catre un agent economic impreuna cu utilitatile aferente. Conform Dispozitiilor &enerale P'I ( ))*+,-.)..,))/ sunt considerate locuri de munca0 sectia, sectorul, atelierul de productie, depozite de materii prime, materiale si produse finite, ateliere de prestari servicii, instalatii te#nologice, la!oratoare, constructii pentru cazare, departamente te#nico ( administrative. Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor pe locul de munca are ca o!iectiv principal, asigurarea pentru colectivul da salariati a conditiilor care sa permita, pe !aza cunostintelor de care dispune si cu mijloace te#nice pe care le are la dispozitie,, sa actioneze pentru prevenirea si stingerea incendiilor, evacuarea si salvarea persoanelor, a !unurilor materiale, precum si inlaturarea efectelor distructive provocate in caz de incendiu, explozii, avarii sau accidente te#nice. Precizarea corecta a mijloacelor te#nice de alarmare si de alertare a personalului din cadrul colectivului si a altor persoane aflate in imediata apropiere, a pompierilor militari, instiintarea conducatorului societatii, anumitor specialisti si a altor forte sta!ilite sa participle la interventie. Prezentarea dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor, stingatoarelor, #idrantilor si gurilor de alimentare a acestora, punctele unde se afla, numarul acestora, c#eile de desc#idere a vanelor si manipularea lor. 'ta!ilira si anuntarea componentei ec#ipelor care tre!uie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor si !unurilor pe sc#im!ul de lucru si in afara programului, precum si pentru zilele de repaus si sar!atori legale. Organizarea efectiva a interventiei prin nominalizarea celor care tre!uie sa utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele te#nice din dotare de stingere si de limitare a propagarii arderii ori sa efectueza manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare ,ec#ipamente si utilaje te#nologice, ta!louri electrice. 1a sta!ilirea masurilor specifice de prevenirea incendiilor pe locul de munca, conducatorul locului de munca tre!uie sa ai!a in vedere0 inlaturarea tuturor posi!ilitatilor de manifestare a surselor de aprindere specifice locului de munca 2ex.0 focul desc#is, arcuri electrice, scintei mecanice sau

electrice, frecari, sudura oxiacetilenica3, manipularea, transportul si depozitarea cu respectarea stricta a normelor te#nice, a materialelor, su!stantelor c#imice, vopselelor, uleiurilor si altor materiale com!usti!ile care se pot aprinde in anumite conditii create. Datele privind organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca se inscriu pe un formular tipizat, se apro!a de un cadru te#nic sau de persoana desemnata sa indeplineasca atri!utii pe linia prevenirii si stingerii incendiilor, se aduce la cunostinta salariatilor locului de munca si se afiseaza intr"un loc vizi!il ferit de degradari de orice fel. $ceste date se completeaza de conducatorul locului de munca, el avind responsa!ilitatea in organizarea, supraveg#erea, controlul si indeplinirea atri!utiilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor. CATEGORII DE INSTRUCTAJE SI CERINTE SPECIFICE Instructajele in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, prin care se realizeaza instruirea la angajare si instruirea periodica sunt0 a3instructajul introductiv general% !3instructajul specific locului de munca% c3instructajul periodic% d3instructajul pe sc#im!, acolo unde situatia o impune% e3instructajul special pentru lucrari periculoase% f3instructajul la conversia profesionala% g3instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a institutiei. INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL Instructaju !ntr"#uct!$ %&n&ra vizeaza do!indirea de cunostinte cu privire la0 "sistemul de acte normative generale care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si de acte normative specifice profilului agentului economic sau institutiei% "modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii% "formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor% "mijloacele te#nice de prevenire si stingere a incendiilor, cu care sunt ec#ipate constructiile si instalatiile te#nologice proprii, si modul de utilizare a acestora% "modul de actiune in cazul o!servarii si anuntarii unui incendiu% "actiunile ce tre!uie intreprinse dupa perceperea alarmei de incendiu. 1a instructajul introductiv general participa urmatoarele categorii de persoane0 a3noii angajati in munca 2pe !aza de contract individual de munca, conventie civila, etc.3% !3salariatii transferati de la o unitate la alta sau detasati in unitatea respectiva% c3lucratorii sezonieri, temporari sau zilieri% d3elevii scolilor profesionale, liceelor industriale si studentii aflati in practica de specialitate. 1a terminarea perioadei de instructaj introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe !aza de teste asupra cunostintelor accumulate, pentru fiecare categorie de personal sta!ilindu"se nivelul minim de cunostinte necesare. 4u vor fi admise la locurile de munca persoanele care nu si"au insusit nivelul minim de cunostinte prezentate in cadrul instructajului introductiv general.

INSTRUCTAJUL SPECIFIC LOCULUI DE MUNCA Instructaju s'&c!(!c "cu u! #& )unca se face dupa instructajul introductiv general, executindu"se individual de catre seful locului de munca respectiv. 1a efectuarea instructajului specific locului de munca se urmareste sa se asigure participantilor cunostinte referitoare la0 a3caracteristicile fizico"c#imice si clasele de periculozitate ale su!stantelor, materialelor si produselor utilizate la locul de munca% !3cauzele potentiale si riscurile 2pericolele3 de incendiu si+sau explozie specifice locului de munca, masurile de prevenire a acestora% c3descrierea, functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca, inclusiv la cele de prevenire a incidentelor si avariilor te#nologice% d3continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si al planurilor de interventie specifice% e3descrierea, functionarea, amplasarea si modul de actionare a instalatiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor% f3sarcinile specifice care ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea persoanelor si a !unurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor. Durata instructajului depinde de complexitatea locului de munca 2constructii, instalatii, utilaje3 si nu va fi mai mica de 5 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de pro!a. Pro!lemele prezentate pe timpul instructajului specific locului de munca vor fi urmate in mod o!ligatoriu de demonstratii practice. $dmiterea definitiva la lucru a persoanelor instruite se va face numai dupa verificarea acestora pe !aza de teste cu privire la nivelul de insusire a cunostintelor necesare. INSTRUCTAJUL PERIODIC Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati si are o durata de cel putin doua ore, avind drept scop reimprospatarea, completarea si detalierea cunostintelor do!indite prin instructajul introductiv general si prin instructajul specific locului de munca. Instructajul periodic se executa pe !aza tematicii anuale si a graficului de instruire, apro!ate de patron. Tematica orientativa anuala de instruire, adaptata fiecarei categorii de salariati, se structureaza de regula astfel0 a3actele normative care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor% !3o!ligatiile generale si specifice care revin categoriilor de salariati% c3riscul de incendiu, cauzele potentiale de incendiu prezentate de instalatiile utilitare si de procesele de munca desfasurate, normele, regulile si masurile de prevenire si inlaturare a acestora% d3descrierea, functionarea, intretinerea si modul de utilizare a tuturor sistemelor de protectie impotriva incendiilor, aflate in dotare. Instructajul periodic se efectueaza lunar cu o durata de cel putin , ore pentru personalul care lucreaza direct si nemijlocit la aparate, masini, utilaje si instalatii te#nologice 2te#nicieni, maistri, su!ingineri, ingineri3. Pentru personalul te#nico"administrativ instructajul se efectueaza la /, luni de catre conducatorul locului de munca. Instructajul periodic se va face o!ligatoriu in urmatoarele cazuri0 a3cind un salariat a lipsit mai mult de 6) zile calendaristice de la locul de munca% !3cind s"au adus modificari procesului te#nologic sau au fost introduse noi te#nologii% c3la reluarea activitatii dupa producerea unui eveniment negativ 2incendiu, explozie, calamitate naturala, avarie3%

d3cind au aparut modificari ale legislatiei specifice domeniului apararii impotriva incendiilor sau conexe acesteia. Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se va pune accent pe demonstratiile practice, salariatii fiind angrenati efectiv in executarea unor operatiuni specifice. 7erificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul instructajului periodic se va face prin sondaj, insistindu"se de fiecare data pentru clarificarea pro!lemelor si eliminarea deficientelor constatate. $nual se efectueaza o verificare de fond pe !aza de teste tip c#estionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a pro!lematicii care a facut o!iectul instructajului periodic, rezultatele consemnindu"se in fisa individuala de instructaj. Instructajul periodic se face de catre conducatorul locului de munca respectiv. INSTRUCTAJUL PE SC*IMB Instructajul pe sc#im! se efectueaza de conducatorul locului de munca, consemnindu"se, su! semnatura, in registrul de predare"primire a sc#im!ului de lucru. Instructajul special pentru lucrari periculoase se executa inainte de inceperea unor lucrari in timpul carora pot aparea situatii generatoare de incendiu din cauza manifestarii unor surse specifice de aprindere sau a crearii unor conditii potential explosive cu o durata de /) " /* minute. 1ucrarile care fac o!iectul unui astfel de instructaj se refera in principal la 0 a3lucrari de sudare% !3lucrari de taiere sau lipire cu flacara% c3lucrari care pot provoca scintei mecanice% d3lucrari care pot provoca scintei si arcuri electrice sau scurtcircuite% e3lucrari de topire a !itumului sau asfaltului% f3lucrari de curatare prin ardere a straturilor de vopsea la utilaje, aparate, conducte te#nologice sau conductoare electrice% g3lucrari pentru distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduuri nerecupera!ile sau neutiliza!ile% #3lucrari la care se utilizeaza foc desc#is 2dezg#etari, decongelari, aprinderea cuptoarelor te#nologice, cazanelor, etc.3% i3punerea ori repunerea in functiune a instalatiilor si utilajelor te#nologice care prezinte risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora% j3aplicarea unor materiale de protectie din care se pot degaja cu usurinta vapori si gaze inflama!ile si+sau explozive% 83curatarea interioara a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare in care au fost stocate, prelucrate sau ve#iculate produse com!usti!ile, etc.% l3prelevarea de pro!e din recipiente sau instalatii care contin su!stante periculoase. Instructajul special pentru lucrari periculoase se efectueaza astfel0 a3privind te#nologia de executie, de catre conducatorul formatiei de lucru% !3privind conditiile te#nologice, de catre conducatorul locului de munca. Efectuarea instructajului special pentru lucrari periculoase se consemneaza, dupa caz, in permisul 2autorizatia3 de executie a lucrarii, registrul de tura sau in fise individuale. Continutul permisului de lucru cu foc este prezentat in anexa. Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a institutiei se desfasoara cu persoanele care executa temporar diferite activitati in locuri cu risc de incendiu si+sau de explozie din incinta societatii. Consemnarea efectuarii instructajului pentru personalul din afara societatii se face intr"un proces ver!al intocmit in acest scop, care sa contina pro!lematica prezentata, insotit de ta!ele cuprinzind numele, prenumele si semnatura persoanelor instruite.

TIPURI DE STINGATOARE
/. STINGATOR CU SPUMA C*IMICA
$re forma unui cilindru prevazut la partea superioara cu un capac, care se insuru!eaza si lateral un stut prin care se evacueaza solutia de stins incendiul. Pentru punerea in functiune a stingatorului se procedeaza dupa cum urmeaza0 " se desfunda stutul 2ajutajul3 cu un cui sau o sarma% " se agita stingatorul prin rasturnare de 9"* ori pentru ca cele doua solutii din interior sa de amestece !ine intre ele si sa intre in reactie% Tinind stingatorul in pozitie rasturnata se indreapta stutul 2ajutajul3 spre !aza focului. Din stingator iese o spuma c#imica formata din !ule umplute cu !ioxid de car!on. 7olumul spumei c#imice este de :". ori mai mare decit al celor doua solutii care se amesteca pentru a forma spuma. 'tingatorul cu spuma c#imica se utilizeaza la inceputurile incendiilor de 0 "materiale solide uscate 2car!une, lemn, #artie, paie, textile3% "lic#ide com!usti!ile 2!enzina, ulei, alcool, unsori, etc.3 'tingatorul cu spuma c#imica nu se utilizeaza la instalatii si utilaje electrice si la car!id.

,. STINGATOR CU PRAF SI BIO+ID DE CARBON,a-"t


Este de forma cilindrica. 1a partea superioara este prevazut cu un stut, in care se fixeaza o !ucata de furtun. ;odul de functionare0 "se aseaza stingatorul pe sol in pozitie verticala% "se scoate agrafa de siguranta in imediata apropiere a sursei de foc% "se prinde cu o mana furtunul de refulare a prafului si se indreapta spre foc% "cu cealalta mana se loveste puternic !utonul cuiului percutor pentru perforarea mem!ranei din interior%sau se strange manerul de actionare "din stingator iese praf care ina!use focul. 'tingatorul se utilizeaza la 0 motoare cu ardere interna, instalatii electrice, su!stante c#imice 2acetilena, acetone, magneziu, sodium, etc.3, lacuri si vopsele pe !aza de nitroceluloza, produse petroliere, etc. $ceste doua tipuri de stingatoare se gasesc la locurile de munca. 6.

ALTE TIPURI DE STINATOARE

'tingator cu zapada car!onica 'tingator cu apa pulverizata Pentru locurile de munca unde se pot produce incendii mari datorita cantitatilor mai mari de materiale ce se pot aprinde, se folosesc stingatoare transporta!ile pe roti si masini dotate special pentru stins incendii. In spatiile de productie unde se prelucreaza lemnul, se desfasoara procese te#nologice care folosesc su!stante inflama!ile, depozite, magazine mari, etc. se folosesc instalatii fixe de stins incendii care folosesc spuma, !ioxidul de car!on, azot, etc. $cestea functioneaza pe !aza de senzori prin declansare automata sau pot fi declansate manual.

9.
NISIPUL

ALTE MIJLOACE DE STINS INCENDII

In functie de situatia intreprinderii se amplaseaza lazi cu nisip si scule ajutatoare in diverse puncte sta!ilite. APA In spatiile de productie, pe culoare se amplaseaza #idranti dotati cu furtun si elemente de legatura la reteaua cu apa. Intregul personal tre!uie sa cunoasca unde sunt amplasate mijloacele de stins incendii si modul de utilizare. iecare salariat este o!ligat sa actioneze imediat ce a o!servat declansarea unui incendiu si sa anunte conducatorul locului de munca.

Intocmit C$DR< TE=4IC C< $TRI><TII P'I

S-ar putea să vă placă și