Sunteți pe pagina 1din 6

Probleme Problema nr. 1 Obligaiunea emis cu valoarea nominal de 25 u.m. se poate cumpra la preul de 24,5 u.m..

De determinat cursul obligaiunii? Rezolvare !ursul obligaiunii se re"lect at#t #n valoare bneasc c#t $i procentual. Dat "iind "aptul c valoarea bneasc este de%a cunoscut determinm cursul obligaiunii dup urmtoarea "ormul
C= 24.5 +)**& = '(.4& 25

Rspuns cursul obligaiunii constituie '(,4& de la valoarea nominal. Problema nr. 2 ,onurile de tezaur cu termen de circulaie ') zile $i valoarea nominal )** u.m. pot "i cumprate la plasare la preul de -.,5 u.m. De determinat venitul a"erent operaiunii de cumprare a )* titluri $i e"icacitatea operaiunii "inanciare, lu#nd #n consideraie c numrul de zile de decontare #n an constituie /(5 zile. Rezolvare ). 0enitul din operaiunea de investire a mi%loacelor #n obligaiunile #n cauz constituie
V = )* + ()** -..5) = )25u.m.

2. 1"icacitatea operaiunii constituie


Ef = )** -..5 /(5 + + )**& = 5../& -..5 ')

Rspuns investitorul a obinut )25 u.m. venit, reu$ind pe parcursul a ') zile s obin o e"icien de 5.& ceea ce semni"ic c investitorul la o u.m. investit a obinut *,5. u.m. Problema nr. 3 ,onurile de tezaur cu termen de circulaie )-* zile $i valoarea nominal )** u.m. la plasare au "ost cumprate la preul de .. u.m. $i v#ndute peste /* zile la preul de -. u.m. De determinat e"icacitatea curent a operaiunii "inanciare $i e"icacitatea operaiunii la scadena titlurilor, lu#nd #n consideraie c numrul de zile de decontare #n an constituie /(5 zile. Rezolvare ). 1"icacitatea curent a operaiunii constituie
Ef = -. .. /(5 + + )**& = )5..'& .. /* )** .. /(5 + + )**& = (*.5.& .. )-*

2. 1"icacitatea operaiunii la scaden constituie


Ef =

Rspuns Dac investitorul ar deine titlurile doar /* zile dup cumprarea lor la momentul plasrii ar obine o valori"icare a titlurilor "oarte #nalt la "iecare u.m. investit obin#nd ),5. u.m., deinerea titlurilor p#n la scaden iar o"eri investitorului o e"icien de doar (*,5.&. Problema nr. 4 Obligaiunile societii pe aciuni 23334 cu valoarea nominal de )** u.m., termen de circulaie 5 5 ani, rata simpl a dob#nzii 25& anual, au "ost cumprate la preul de '( u.m. Dob#nda obinut din investiie a "ost reinvestit la rata compus a dob#nzii de 4* & anual. De determinat venitul din operaiunea de cumprare a obligaiunilor $i e"icacitatea operaiunii. Rezolvare 6ipurile de venituir obinute din investiie ). Deoarece obligaiunile au "ost cumprate la un pre ma mic ca valoarea nominal investitorul obine venit generat de discontul obligaiunilor
V = ) + ()** '( ) = 4u.m.

2. 0enitul obinut sub "orm de dob#nda anual


V = *.25 + )** + 5 = )25u.m.

/. 0enitul obinut din reinvestirea dob#nzii la rata dob#nzii compus de 4*& anual 7l 885lea an V = 25 + *.4 = )*u.m. 7l 8885lea an V = :)* + 25 + 29 + *.4 = 24u.m. 7l 805lea an V = :24 + 25 + /9 + *.4 = /'.(u.m. 7l 05lea an V = :/'.( + 25 + 49 + *.4 = 55.-u.m. 6otal din reinvestirea dob#nzii investitorul va obine 55,- u.m. 4. 0enitul total din operaiune
V = 4 + )25 + 55.- = )-4.-u.m.

1"icacitatea operaiunii va constitui


Ef = )-4.- ) + + )**& = /-.5& '( 5

Rspuns 0enitul total al investitorului din cumprarea obligaiunilor respective constituie )-4,u.m., e"icacitatea operaiunii "inanciare "iind de /-,5 & :la "iecare u.m. investit investitorul a obinut *,/- u.m. venit9. Problema nr. 5 ;ocietatea pe aciuni 23334 plani"ic ma%orarea capitalului social cu /5 mil. u.m., propun#nd acionarilor societii posibilitatea cumprrii aciunilor emisiunii noi prin utilizarea drepturilor de subscriere la ele. Preul de subscriere la aciunea din emiiunea nou constituie .* u.m. #n

condiiile #n care preul de pia curent al aciunilor constituie -* u.m.. <umrul aciunilor #n circulaie a societii constituie )* mil. un, dintre care acionarului 2=4 #i aparin )** *** aciuni. De determinat a9 c#te aciuni pot "i cumprate utiliz#nd un drept de subscriere? b9 !are va costul total al drepturilor de subscriere la aciunile companiei cu o zi #nainte de ob>inereaacestor drepturi dac preul de pia al titlurilor va rm#ne la nivelul de -* u.m. per aciune. c9 !are ar trebui s "ie preul de pia al aciunilor companiei dup plasarea drepturilor de subscriere, dac preul de pia al unui drept de subscriere este de *,2* u.m. Rezolvare a) <umrul aciunilor posibile de cumprat utiliz#nd un drept de subscriere poate "i determinat dup "ormula Majorarea ? de ? capital /5****** Na = = = *.*5actiuni Nr ? actiuni ? circulatie + Pdrept ? subscr )******* + .* b) ). Preul dreptului de subscriere la aciunile emisiunii noi p#n la momentul plasrii lor se calculeaz dup "ormula
Pd = Pa Ps Nrd + )

2. Preul dreptului de subscriere la aciunile emisiunii noi dup plasare se calculeaz dup "ormula
Pd = Pa Ps Nrd

unde Pd @ preul dreptului de subscriere Pa @ preul de pia al aciunilor Ps @ pre>ul de subscriere <rd @ numrul drepturilor de subscriere necesare pentru cumprarea unei aciuni Deci cu o zi #nainte de ziua plasrii drepturilor de subscriere, costul acestora pentru acionarul 2=4 va constitui
Pd = -* .* + )***** = 4.()' u.m. 2* + )

Dup data primirii drepturilor preul acestora va constitui


Pd = -* .* + )***** = 5**** u.m. 2*

c) Preul de pia al aciunilor dup data de primire a drepturilor de subscriere va constitui


Pa = Pd + Nrd + Ps = *.2 + 2* + .* = .4u.m.

Rspuns a9 utiliz#nd un drept de subscriere pot "i cumprate *,*5 aciuni ale emisiunii noi, respectiv pentru a cumpra o aciune este necesar de avut 2* drepturi de subscriere.

b9 Preul dreptului de subscriere p#n la plasare a constituit *,4. u.m. iar dup plasare *,5 u.m. c9 Preul aciunilor emisiunii noi dup plasarea drepturilor de subscriere va constitui .4 u.m. Problema nr. 6. !alculai valoarea intrinsec a aciunilor $i determinai dac acestea sunt supraevaluate sau subevaluate #n urmtoarele condiii 7ctivele nete ale societii @ ).****** lei. !apitalul social @ )(****** lei. <umrul aciunilor emise $i plasate @ )(**** un. Preul de pia al aciunilor @ ))5 lei. Rezolvare
Vi = An ).****** = = )*(,25 lei Nra )(****

dac 0iA! aciunile sunt subevaluate, "iind un semnal de cumprare. dac 0iB! aciunile sunt supraevaluate, "iind un semnal de v#nzare. Rspuns aciunile sunt supraevaluate, "iind un semnal de v#nzare. Problema nr. 7 !alculai valoarea intrinsec a aciunilor $i determinai dac acestea sunt supraevaluate sau subevaluate #n urmtoarele condiii 7ctivele nete ale societii @ ).****** lei. !apitalul social @ )(****** lei. <umrul aciunilor emise $i plasate @ )(**** un. Preul de pia al aciunilor @ .- lei. Rezolvare
Vi = An ).****** = = )*(,25 lei Nra )(****

dac 0iA! aciunile sunt subevaluate, "iind un semnal de cumprare. dac 0iB! aciunile sunt supraevaluate, "iind un semnal de v#nzare. Rspuns aciunile sunt subevaluate, "iind un semnal de cumprare. Problema nr. 8 O societate pe aciuni a emis )*** aciuni pre"ereniale cu valoarea nominal de 5* lei per aciune. Dividendul anual minim pentru clasa dat de aciuni a "ost speciicat #n mrime de 25& annual de la valoarea nominal. !alculai suma minimal pe care societatea o va plti #n "iecare an sub "orm de dividende pentru aciunile pre"ereniale. Rezolvare

D = VN + d = 5* + *.25 = )2.5lei

Dtotal = )*** +)2.5 = )25**lei Rspuns pentru "iecare aciune annual societatea va plti )2,5 lei, iar pentru toate aciunile de clasa dat va suporta pli #n mrime de )25** lei. Problema nr. 9 De determinat e"iciena investiiei #n aciunile companiei 333 dac dividendul adus de aceste aciuni constituie . u.m., iar preul de pia este de (* u.m. :rata dob#nzii bancare "iind de .&9. Rezolvare
Ef = D . +)**& = + )**& = ))..& P (*

Rspuns deoarece e"iciena investiiei #n aciuni este mai ridicat comparativ cu rata medie a dob#nzii bancare investiia se consider e"icient. Problema nr. 10 De determinat e"iciena investiiei #n aciunile companiei 333 dac dividendul adus de aceste aciuni constituie . u.m., iar preul de pia este de (* u.m. :rata dob#nzii bancare "iind de )5&9. Rezolvare
Ef = D . +)**& = + )**& = ))..& P (*

Rspuns deoarece e"iciena investiiei #n aciuni este mai %oas comparativ cu rata medie a dob#nzii bancare investiia se consider nee"icient. Problema nr. 11 De determina dac ar "i e"ectiv plasamentul #n condiiile c#nd dividendul constituie 4 u.m., rata medie a dob#nzii bancare )(&, iar preul de pia al aciunilor /* u.m. Rezolvare 1ste necesar de determinat valoarea teoretic a aciunilor $i de o comparat cu preul de pia al aciunilor
Vt = D 4 = = 25u.m. d *.)(

Rspuns deoarece valoarea teoretic este mai mic ca preul de pia al aciunilor investiia ar "i consider nee"icient. Problema nr. 12

De determina dac ar "i e"ectiv plasamentul #n condiiile c#nd dividendul constituie 4 u.m., rata medie a dob#nzii bancare )(&, iar preul de pia al aciunilor 2* u.m. Rezolvare 1ste necesar de determinat valoarea teoretic a aciunilor $i de o comparat cu preul de pia al aciunilor
Vt = D 4 = = 25u.m. d *.)(

Rspuns deoarece valoarea teoretic este mai mare ca preul de pia al aciunilor investiia ar "i considerat e"icient. Problema nr. 13 Cn cadrul unei $edine bursiere un membru al bursei a #nregistrat urmtoarele operaiuni bursiere ). !umprare )*** aciuni ale ;7 333 la preul de 2* lei per aciune. 2. !umprare 2*** aciuni ae ;7 === la preul 5 lei per aciune. /. 0#nzare )**** aciuni ale ;7 DDD la preul )5 lei per aiune. De speci"icat modalitatea de decontare a tranzaciilor #n cazul c#nd a9 este aplicat procedura simpl de clearing b9 este aplicat procedura de clearing centralizat Rezolvare a9 5 5 5 #n cazul procedurii de clearing simplu Departamentul specializat al ,0E va trans"era )***+2* 2**** lei va trans"era 2***+5 lei )**** lei va #ncasa )****+)5 )5**** lei

= = =

b9 #n cazul clearingului centralizat departamentul specializat al D<0E 5 va #ncasa)5****5 :2****F)****9 )2**** lei