Sunteți pe pagina 1din 38

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX Sf.

Ioan Casian TULCEA

ATESTAT
CINSTIREA SFINILOR

Profesori ndrumtori: Pr. Prof . Gavrila Dumitru Pr. Prof. Justinian Neculai Aurelian

Absolvent: Daineanu Marius

TUL !A "#$%

CUPRINS

ARGUMENT........................................................................................... &'. % INTRODUCERE..................................................................................... &'. ( Cap. I. COMUNIUNEA SFINILOR CA TEMEI AL CINSTIRII SFINILOR............................................................................................. &'. ) $.$. ine sunt *fin+ii ,i de ce-i cinstim...................................................... &'. ) $.". Des&re cinstirea sfin+ilor ,i a moa,telor lor........................................ &'. . Cap. II. TEMEIURILE CINSTIRII SFINILOR............................... &'. $% ".$. Adorare ,i venerare............................................................................. &'. $% ".". Temeiul teolo'ic al cinstirii sfin+ilor...................................................&'. $( ".%. Temeiul /ristolo'ic al cinstirii sfin+ilor.............................................. &'. $0 ".(. Temeiul eclesiolo'ic al cinstirii sfin+ilor............................................ &'. $1 Cap. III. CUM SE CINSTESC SFINII ORTODOCI.......................&'. "$ %.$. *rbtori nc/inate *fin+ilor.................................................................&'. "$ %.". Acatistele *fin+ilor ortodoc,i...............................................................&'. %( Cap. IV. Con !"#ii ...................................................................................&'. %2 $i%!io&'afi( ...............................................................................................&'. %.

"

ARGUMENT
in3tirea 4fin+ilor ocu& un loc de 3eam n cultul 5i3ericii 6rtodo7e. Multe ,i felurite 3unt 3lu8bele care 3e 3v9r,e3c n 5i3erica 6rtodo7: dar nu e7i3t nici una n care 3 nu cerem mi8locirea 3fin+ilor &entru m9ntuirea noa3tr: cu care 3untem ntr-o le'tur de dra'o3te ,i ru'ciune. 9nd ne 3culm diminea+a: ne ru'm 3fin+ilor lui Dumne;eu 3 &etrecem ;iua lucr9nd &entru via+a de veci: &lec9nd n vre-o cltorie: ne ru'm ca 3f9ntul ocrotitor: al crui nume l &urtm m&reun cu n'erul &;itor: 3 ne ferea3c de tot rul: nce&9nd lucrul: ne ru'm 3fin+ilor 3-l 3f9r,im cu bine: iar 3eara: ne ru'm ca ace,tia 3 cear iertare de la Dumne;eu &entru nevrednicile noa3tre fa&te 3v9r,ite n tim&ul ;ilei. 4im+im c ntr-adevr: 3fin+ii lui Dumne;eu: &e care-i &omenim n ru'ciunile noa3tre ne 3unt de mare a8utor: a,a cum: de multe ori: au fo3t cre,tinilor ce 3-au ru'at lor cu credin+a. A3tfel de e7em&le ne dovede3c din &lin <vie+ile 3fin+ilor=>3ina7arele?. 4fin+ii 3unt cu &uterea lor &rintre noi. onform nv+turii de credin+ ortodo7: omul: creat du& c/i&ul lui Dumne;eu: &rime,te tainele 5i3ericii 4ale: m&rt,indu-3e de /arul dumne;eie3c: ca ener'ie divin necreat: &rin care naintea; n urcu,ul du/ovnice3c &e calea m9ntuirii: 3&re Dumne;eu: 3&re comuniune cu !l: cur+indu-3e de &atimi ,i 3&orind n virtu+i. Moartea fi;ic e3te doar trecerea de la via+a tem&orar la via+ ,i fericirea ve,nic: n m&r+ia cerurilor: iar cel ndumne;eit du& /ar a8un'e 3 3e bucure de <cele ce oc/iul n-a v;ut: urec/ea n-a au;it ,i la inima omului nu 3-au 3uit=: &e care Dumne;eu le-a &re'tit <celor care l iube3c &e !l= >@ orinteni ":1?. Antemeiat &e trainice ar'umente: 5i3erica 3trbun mrturi3e,te c <acelor cre,tini: care au du3 o via+ e7em&lar n comunitatea cre,tin: concreti;at &rin fa&te ,i minuni deo3ebite: li 3e cuvine o cin3tire deo3ebit=.$ An Noul Te3tament ideea de 3fin+enie e3te mbinata cu ideea de de3v9r,ire. A3tfel: M9ntuitorul Bri3to3: n Predica de &e Munte: ndeamn &e a3culttori 3 fie de3v9r,i+i: c fii ai Tatlui cere3c: <Ci+i: dar: de3v9r,i+i: &recum Tatl el cere3c de3v9r,it e3te= >Matei ): (.?. uv9ntul 'rece3c care de3emnea; de3v9r,ire: &erfec+iunea: avea n vec/ime ,i 3en3ul de <3f9nt: 3fin+it: 3acru=. !3te dre&t c ace3t 3en3 e3te mai rar: dar el arat c 3fin+enia n3eamn totalitate im&ecabil: ne,tirbit ,i neatin3: ne&tata ,i ine&ui;abil. !a a caracteri;at &e &rooroci c me3a'eri ai cuv9ntului lui Dumne;eu: <Precum a 'rit &rin 'ura 3fin+ilor 4i &rooroci din veac= >Luca $: 0#?.

Pr. Prof. D. @. 5elu: Cinstirea Sfinilor n Biserica Ortodox: n <Mitro&olia Moldovei ,i *ucevei=: an DLE@ $10#: nr. $-": &&. "(-%2F

INTRODUCERE

5i3erica 6rtodo7G cin3te,te 3fin+ii &entru c-i cin3te,te Dumne;eu &e 3fin+i. 4fin+ii 3unt 3fin+ii lui Dumne;eu ,i cin3tindu-i &e 3fin+ii lui Dumne;eu: cin3tim &e Dumne;eu n3u,i: care e3te minunat ntre 3fin+i. <Eeni+i 3 ne nc/inm ,i 3 cdem la Bri3to3. M9ntuie,te-ne &e noi: Ciul lui Dumne;eu: Aliluia=. ela ce e,ti minunat ntru 3fin+i: &e noi cei ce-Hi c9ntGm Hie: in3tim &e 3fin+i &entru c 3fin+ii 3unt &rietenii lui Dumne;eu: cin3tim &e 3fin+i

&entru c i-a ale3 Dumne;eu: cin3tim &e 3fin+i &entru c-i ale'em ,i noi &e 3fin+i ca ocrotitorii no,tri: cin3tim &e 3fin+i &entru c ei 3e roa' &entru noi. <4fin+ilor mucenici care bine v-a+i nevoit ,i v-a+i ncununat: ru'a+i-v Domnului 3 m9ntuia3c 3ufletele noa3tre=. <Mrire Hie Dumne;eului no3tru: lauda A&o3tolilor ,i bucuria Mucenicilor: a cror &ro&ovduire e3te Treimea cea de-o fiin+ ,i nede3&r+it=. 4unt cuvinte cu care 3untem obi,nui+i. <Pe to+i 3fin+ii &omenindu-i: iar ,i iar cu &ace Domnului 3 ne ru'm= 3&unem la 4f9nta Litur'/ie. Pomenim &e 3fin+i la ;ilele /otr9te &entru &omenirea lor: ne ru'm 3fin+ilor 3 ne a8ute ,i nou 3 urmm calea de 3fin+enie: calea &e care au urmat-o ei: i cin3tim &e 3fin+i &entru c dorim ,i noi 3 fim 3fin+i ,i &entru c dorim 3 fim 3fin+i: ne folo3im de darurile M9ntuitorului no3tru @i3u3 Bri3to3: care 3unt &u3e n aten+ie c 4fintele 3fin+ilor: ca 4finte &entru cei 3fin+i: ca 4finte &entru cei ce vor 3 fie 3fin+i: ca 4finte &entru cei care vor 3 nmul+ea3c numrul 3fin+ilor. @deea de 3fin+enie e3te a3ociat ,i cu ideea de &uritate 3ufletea3c: &uriatate ca aceea a co&iilor ,i care ne ofer acce3ul la m&r+ia cerurilor: < ine nu va &rimi Am&r+ia lui Dumne;eu ca un &runc nu va intra n ea= >Luca $.:$0?. Puritatea face &arte: deci: din 3fin+enie: m&reun cu nevinov+ia. A&o3tolii ,i ucenicii M9ntuitorului au n+ele3 c &uritatea 3ufletea3c: 3inceritatea: e3te e3en+ial credincio3ului tritor n comunitatea cre,tin. a dovad &entru ei: M9ntuitorul l-a certat &e @uda &entru 3rutul mincino3 ,i trdtor >Luca "": (.?: iar 4f9ntul A&o3tul Petru i-a certat &e Anania ,i 4afira fiindc au min+it Du/ului 4f9nt >Ca&te ):%-1?. u termenul <3f9nt= 3unt numi+i n Noul Te3tament ,i to+i oamenii care &rime3c bote;ul cre,tin: care devin ::3fin+i= n com&ara+ie cu lumea &'9n: care l refu; &e Bri3to3. 4f9ntul A&o3tol Pavel 3crie <tuturor celor ce 3unte+i n Ioma: iubi+i de Dumne;eu c/ema+i 3fin+i= >Iomani $:0? 3au: <5i3ericii lui Dumne;eu care e3te n orint: celor 3fin+i+i n @i3u3 Bri3to3: celor numi+i 3fin+i= >@ orinteni $:" ?: <4fin+ilor care 3unt n !fe3= >!fe3eni $:$?. An3 n alt 3en3: n multe alte locuri: cre,tinii 3unt c/ema+i 3 devin 3fin+i: ::Du& 4f9ntul care v-a c/emat &e voi: fi+i ,i voi n,iv 3fin+i n toat &etrecerea vie+ii= > @ Petru $:$)?.

Cap. I. COMUNIUNEA SFINILOR CA TEMEI AL CINSTIRII SFINILOR $.$. ine sunt *fin+ii ,i de ce-i cinstim
4fin+ii 3unt oameni care nc n via+a lor &m9ntea3c au bine&lcut lui Dumne;eu: iar du& moarte au fo3t nvrednici+i 3 3e bucure d eo &arte din fericirea ve,nic: &e care o vor &rimi n mod de&lin numai du& 8udecata de a&oi. Pentru via+a lor virtuoa3: &entru 3uferin+ele ndurate &entru Bri3to3: &entru dra'o3tea lor fa+ de oameni ,i Dumne;eu: ei 3unt numi+i n 5iblie <&rieteni ai lui Dumne;eu= > @oan $):$( ?: <ca3nici= ai lui Dumne;eu >!fe3eni ":$1? ori <8udectori ai lumii= >Matei $1:".?. Anc din via+a &m9ntea3c 3fin+ii au fo3t n;e3tra+i de Dumne;eu cu anumite daruri: fa&t &entru care oamenii le-au dat o cin3te deo3ebit. !7: 3f9ntul Pavel: du& vindecrile fcute: 3-a bucurat de o cin3te deo3ebit din &artea locuitorilor in3ulei Malta >Ca&te ".:1?: n Eec/iul Te3tament: &roorocul @lie era venerat &entru minunile fcute: la fel ,i !li3ei >% Ie'i $.:0F ( Ie'i 1:$)?. At9t n via+: c9t ,i du& moarte: 3fin+ii 3e roa' &entru oameni: at9t &entru cei vii: c9t ,i &entru cei mor+i. uno3c9nd nevoile celor ce 3unt n via+: a3cult9nd ru'ciunile celor vii: 3fin+ii intervin &e l&an'a Dumne;eu &entru c cererile lor 3 fie m&linite. 4f9ntul Pavel ne ndeamn <3 facem cereri: ru'ciuni: mi8lociri: mul+umiri &entru to+i oameniiJcci acea3ta e3te lucru bun ,i &rimit naintea lui Dumne;euJ=>@ Timotei ":$-%? iar 4f. @acov ne ncredin+ea; <Jc mult &oate ru'ciunea 3truitoare a celui dre&t= >@acov ):$2? An via+a &m9ntea3c 3fin+ii 3-au 3trduit 3 ntru&e;e n &er3oana lor 3fin+enia lui @i3u3 Bri3to3: devenind urmtorii 3au imitatorii Lui. De aceea ei 3unt &entru noi e7em&le de urmat. 4f. Pavel 3cria corintenilor: <fi+i urmtori mie: &recum ,i eu 3unt lui Bri3to3= >@ or. $$:$?. 4f. @oan Gur de Aur ddea mereu e7em&lul 3fin+ilor: ndemn9nd &e cre,tini 3 le urme;e &ilda: cci cel mai bun fel de a-i cin3ti &e 3fin+i e3te imitarea lor. Cericitul Au'u3tin ndemna dea3emenea la imitarea 3fin+ilor: a mucenicilor: a fecioarelor: a vduvelor. Pentru toate ace3te motive: 3fin+ii merit cin3tire din &artea noa3tr: iar &rin cin3tirea lor: noi Al &reamrim &e acela ce i-a fcut va3e ale3e ale 3fin+eniei. 4fin+ii 3unt acele &er3oane care &e &m9nt 3-au o3tenit ,i 3-au 3trduit 3 c9,ti'e m&r+ia cerea3c: trec9nd n via+a de dincolo ntrarma+i cu credin+a ,i nde8dea n Dumne;eu: ncl;i+i de focul dra'o3tei ,i nve3m9nta+i cu &odoaba fa&telor bune : &er3oane care au atin3 cele mai nalte culmi de trire cre,tin ,i de de3v9r,ire moralJ luceferi mult lumino,i ai cre,tint+ii: mo,tenitori ai m&r+iei cere,ti: locuitori ai raiului: flori neve,te8ite ale 5i3ericii lui Bri3to3 . 4f9ntul biruie,te cu trie i3&itele ce-l nvluie3c: dar: n acela,i tim&: )

e3te &lin de buntate: &entru ca iubind binele ,i dorind mereu 3-l fac: el e3te n3u,i bun: caracteri;9ndu-3e &rintr-o &ermanent 3tare de &ocin+ ,i o continua biruin+ a &atimilor. 4f9ntul e3te cel ce 3-a eliberat de toate &atimile: de lcomia de avere: de mult m9ncare: de volu&tate: de comoditatea tru&ea3c: de orice fel de rutate: de m9nie: de m9ndrie: de &i;m ,i du,mnie: omul care a a8un3 la o adevrat 3tare de de3v9r,ire: de nfr9nare: rbdare: 3merenie: iubire: la o 3tare de o &ermanent vedere n+ele'toare a lui Dumne;eu ,i de convorbire cu !l n ru'ciune. An el 3-a acumulat o uria, for+ de re3&in'ere a oricrei i3&ite 3&re lcomie ,i intere3 e'oi3t: de tinere la 3ine: o uria, for+ a renun+rii de 3ine: a bunt+ii: a 3mereniei. !l a to&it n 3ine orice fric de moarte: de ne3i'uran+ ce ntre+ine n om toate formele ,i 'ri8ile de a3i'urare &rin bunuri: &rin a&rarea intere3elor &ro&rii: toate formele 'ri8ii de 3ine: caracteri3tica dominant a 4f9ntului e3te c face totul &entru al+ii. A,a au a8un3 ei c 3unt ve,nic vii ,i au dob9ndit nc de &e &m9nt via+a ve,nic: &entru c l au &e Bri3to3 cel ve,nic viu n ei: deci continu 3 vie+uia3c ,i du& moarte." An lumea celor adormi+i: 3fin+ii 3unt cei care 3e roa' lui Dumne;eu &entru 3ntatea: &acea: ferire de orice ru a tuturor celor care &omene3c ,i 3lve3c &e &m9nt numele lor. 4fin+ii 3unt aceia care fac le'tura ntre cer ,i &m9nt: ntre Dumne;eu ,i credincio,i. !i 3e altura n'erilor &entru ridicarea imnelor de 3lav 4fintei Treimi: ei 3unt de fa+ la nfrico,at ,i fr de 39n'e 8ertfa a 4fintei Am&rt,anii . An'erii ,i 3fin+ii m&reuna con3tituie <5i3erica erea3c= triumftoare: al crei ca& e3te Bri3to3. 4fin+ii au a8un3 la 3tarea de ndumne;eire: au devenit &rin /ar <teofori=: &urttori de Dumne;eu ,i tritori n Bri3to3: dar n acela,i tim& ,i <teofani=: arttori ai tririi n Bri3to3: cu Bri3to3 ,i &entru Bri3to3: a3tfel ca via+a ,i frumu3e+ea divin iradia; ,i 3e o'linde,te n acela,i tim& &rin ei . 4fin+ii &ot fi numi+i ,i <dumne;ei du& /ar=: cci &uterea dumne;eia3c &e care au dob9ndit-o le-a um&lut nu numai 3ufletul: ci f&tura ntrea'a. 4fin+ii 3unt cei ce ,iau dltuit n ei c/i&ul lui Bri3to3: ceea ce n3eamn c umanul a fo3t um&lut ,i co&le,it n 3fin+i de ctre divin: nc9t c/i&urile 3fin+ilor: nc de &e &m9nt: au n ele ceva din nf+i,area lor n &lanul eternit+ii e3/atolo'iceJAn 3fin+i tran3&are via+a etern a veacului viitor. % 4fin+ii 3unt cei care au a8un3 la m3ura omului a,a cum l-a voit Dumne;eu: adic au a8un3 la a3emnarea cu Dumne;eu. 4fin+ii fiind cre,tini de3v9r,i+i n ru'ciune: n 3merenie: n nfr9nare ,i mai ale3 n dumne;eia3ca dra'o3te: mul+i dintre ei &rimeau daruri du/ovnice,ti deo3ebite nc din via+. A3tfel unii aveau darul ru'ciunii inimii: cea mai nalt ru'ciune cre,tin. Al+ii aveau darul
"

KTeoctist: Patriar/ul 5iserici 6rtodo7e Iom9ne: Sfini n Biserica Ortodox: n ::5.6.I.=: an D: $11": nr. 0$#: &&. $.-""F % Pr. Prof. !ne 5raniste: Despre cinstirea Sfintilor n Biserica Ortodoxa : n ::6rtodo7iaL: an DDD@@ >$1.#?: nr. $: &&. (2-20F

lacrimilor: al nfr9nrii: al tcerii du/ovnice,ti: al 3mereniei ,i al de3v9r,itei iubiri &entru toat ;idirea. Al+i 3fin+i 3e nvredniceau de daruri miraculoa3e: v;ute: ca: vindecarea bolilor: cunoa,terea celor viitoare: n+ele'erea '9ndurilor: i;'onirea du/urilor necurate. <Dac ve+i avea credin+ ,i nu v ve+i ndoi: ;ice Domnul: ve+i face nu numai ce 3-a fcut cu 3moc/inul: ci ,i muntelui ace3tuia de ve+i ;ice: Iidic-te ,i arunc-te n mare: va fi a,a=. >Matei "$:"$? 4fin+ii: ntr-adevr: au mutat ,i mun+ii din locul lor cu credin+a. An Eia+a 4f9ntului Marcu din Pe,ter: 3cri3 de 4f. 4era&ion: 3e 3&une c atunci c9nd 4era&ion a '3it &e 4f. Marcu n mun+ii Abi3iniei: unde o&t;eci ,i cinci de ani nu v;u3e fa+ de om: cuvio3ul $-a ntrebat dac n lume mai 3unt oameni care 3 mute mun+ii cu credin+a. Mi n momentul acela: 3-a &rodu3 un ;'omot a3ur;itor. Un &inten de munte 3-a de3fcut de la locul lui ,i 3-a &rbu,it n Marea Mediteran. Atunci 4f. Marcu a ;i3: <Munte: nu +ie +i-am ;i3 3 te arunci n mareN i numai &e fratele l-am ntrebat dac n lume mai 3unt oameni care 3 mute mun+ii cu credin+a. Tu vino la locul tuN= Mi n acel moment muntele &rbu,it a venit la locul lui ca mai nainte: n tim& ce 4era&ion era nc nmrmurit de cele v;ute.( Ieali;9nd 3fin+enia: 3fin+ilor li 3e 3u&unea a&oi ntrea'a lume nen3ufle+it ,i n3ufle+it: a,a cum 3e 3u&unea lui Adam nainte de cdere. An ace3t 3en3: n via+a 4f. o&rie 3e 3&un urmtoarele: <Mi &;ind 3f9ntul cur+ia 3ufletului: Dumne;eu a fcut ca 3 i 3e 3u&un fiarele 3lbatice. : ntr-una din ;ile: afl9nd n 'rdin un ur3 m9nc9nd l&tucile: $-a luat de urec/i ,i l-a 3co3 afar ,i: &oruncindu-i n numele marelui Teodo3ie: ur3ul n-a mai cute;at 3 mai intre alt dat n 'rdin. Anc ,i n munte: 3uindu-3e la lemne cu un m'ar ,i duc9nd lemnele: iar,i a venit un ur3 ,i: a&uc9nd m'arul: l-a vtmat la un &icior. @ar 3f9ntul &rin3e &e ur3 ,i &u3e lemnele &e d9n3ul: ;ic9ndu-i: <Nu te voi l3a: c vreau 3 faci tu 3lu8ba m'arului: &9n ce 3e va tmdui=. Mi: cu ru'ciunile marelui Teodo3ie: <i 3e 3u&u3e ur3ul ,i cra lemnele=. Anc ,i du& mutarea din tru& moa,tele lor rm9n ntre'i: ne3tricate ,i fac vindecri miraculoa3e cu cei bolnavi. De aceea moa,tele 3fin+ilor 3unt venerate de credincio,i: care &rime3c 3ntate: binecuv9ntare ,i a8utor. 4inodul E@@ !cumenic a /otr9t &e temeiul &racticii vec/i a 5i3ericii cin3tirea N3ctoarei de Dumne;eu: a n'erilor: a a&o3tolilor: a &roorocilor: a martirilor ,i a tuturor &urttorilor de Dumne;eu. Acela,i 3inod a /otr9t ca cei ce nu recuno3c vrednicia 3fin+ilor ,i nu-i cin3te3c ,i nici nu fac ru'ciuni ctre ei: 3 fie anatema. Deci 3 ne &ocim de &cate: 3 imitm &e 3fin+i: 3 ducem via+ curat ,i 3 le cerem ntotdeauna a8utorul &rin acea3t 3curt ru'ciune: <To+i 4fin+ii: ru'a+i-v lui Dumne;eu &entru noiN=

Pr. Gr. 5urlu,anu: nvtura Bisericii Ortodoxe despre sfini: n <Glasul 5isericii=: an D@@@: $1)(: nr. (-): &&. "#1-"$)F

$.". Des&re cinstirea sfin+ilor ,i a moa,telor lor


Domnul Bri3to3 3-a ntru&at: ne-a nv+at ,i 3-a 8ertfit &entru noi: 3&re a ne i;bvi de &cat. An3: &entru c m9ntuirea noa3tr 3 fie a3i'urat ,i du& &lecarea 4a dintre noi: &rin Anl+area la cer: !l a nfiin+at 5i3erica 4a >Matei $):$.F Ca&te "#:".? 3&re a ne di3tribui &rin ea /arul m9ntuitor. Din 5i3eric fac &arte to+i cei care cred ,i 3e botea; n !l ,i-l urme;a drea&ta credin+. M9ntuitorul continua 3 conduc 5i3erica n c/i& nev;ut: &entru ce !l e3te ca&ul ei >!fe3eni @:""-"%F olo3eni @:$.?: iar cre,tinii mdularele tru&ului Lui. Ace,tia 3tau ntr-o 3tr9n3 le'tur cu Min+itorul: c9t ,i ntre ei. ci to+i cre,tinii care forme;a 5i3erica 3tau ntro 3tr9n3 le'tur nu numai ntre ei: cei vii: ci ,i cu cei mor+i. To+i forme;a o comuniune vie ca un or'ani3m >Iomani $(:.-1? ,i to+i 3e a8ut ntre ei. /iar cei vii >bi3erica lu&ttoare? ei vii 3e roa' comunic ,i 3e a8ut cu cei mor+i >bi3erica triumftoare? &rin ru'ciune.

&entru iertarea &catelor celor mor+i: iar cei mor+i: cei bine &lcu+i lui Dumne;eu - 3fin+ii -3e roa': mi8loce3c la M9ntuitorul &entru cei vii. Din acea3t 3tr9n3 comuniune ntre bi3eric lu&ttoare ,i cea triumftoare ,i ntre ca&ul ei >M9ntuitorul Bri3to3? avem cin3tirea 3fin+ilor. 4fin+ii 3unt acei oameni ale,i ,i bine&lcu+i lui Dumne;eu &entru c 3-au con3acrat ntru totul 3lu8irii Lui. La nce&ut: n Noul Te3tament: to+i cei bote;a+i n Bri3to3: to+i cre,tinii erau numit 3fin+i. Mai t9r;iu: denumirea de 3f9nt 3-a re3tr9n3 numai la martiri nt9i: a&oi a trecut la a&o3toli: &rooroci: cuvio,i: mari nv+tori. Totu,i un numr re3tr9n3 ce au du3 o via+ virtuoa3 ,i de de3v9r,ire a&roa&e de mucenicie erau 3ocoti+i 3fin+i. Din motivele artate: cre,tinii i cin3te3c &e 3fin+i ,i le nal+ ru'ciuni. An3: nc/inarea: ru'ciunea: are dou forme): a? nc/inarea 3au ru'ciunea ctre Dumne;eu: <Domnului Dumne;eului tu 3 te nc/ini= >Matei (:$#?: e3te o nc/inare de3v9r,it: ab3olut >latrie? ,i b? nc/inarea 3au cin3tirea 3fin+ilor e3te o nc/inare relativ &e care o adre3m 3fin+ilor numit dulie: &entru c ei 3unt fiin+e mr'inite ca ,i noi. Ge3tul e3te acela,i: c9nd ne nc/inm lui Dumne;eu ,i c9nd ne ru'm 3fin+ilor: dar 3entimentul interior e3te altul. Mi M9ntuitorul Bri3to3 a fcut deo3ebire ntre nc/inarea la Dumne;eu >@oan (:"$? ,i nc/inarea mr'init - care @ 3-a adu3 m&ratului de ctre datornicul cruia @ 3e ierta3e datoria >Matei $.:"2?. An 5i3eric: noi cin3tim &e 3fin+i &entru c ace,tia au colaborat cu Dumne;eu &rin /arul Lui ,i 3-au nvrednicit de o via+ virtuoa3. &rime,te &e
)

in3tind &e 3fin+i: cin3tim indirect &e

Dumne;eu: < ine v &rime,te &e voi: &e Mine M &rime,te ,i cine M &rime,te &e Mine: el are M-a trimi3 &e Mine= >Matei $#: (#?. 4fin+ii 3unt numi+i &rieteni ai lui

Pr. Prof. Dumitru *taniloae: Sfintenia n ortodoxie: n <6rtodo7ia=: an DDD@@: $1.#: nr. $: &&. %%-(%F

Dumne;eu <Eoi 3unte+i &rietenii Mei: dac face+i ceea ce v &orunce3c= >@oan $):$(F @acov ":"%?: ,i ca3nicii Lui: <Deci dar nu mai 3unte+i 3trini ,i locuitori vremelnici: ci 3unte+i m&reun cu 3fin+ii ,i ca3nici ai lui Dumne;eu= >!fe3eni ":$1?F 3unt numi+i 8udectori ai lumii: <6are nu ,ti+i c 3fin+ii vor 8udeca lumeaO= >@ orinteni 2:"?F ,i n alt loc: <Adevrat ;ic vou c voi cei care Mi-a+i urmat Mie: la na,terea din nou a lumii c9nd Ciul 6mului va ,edea &e tronul 3lavei 4ale: ve+i ,edea ,i voi &e dou3&re;ece tronuri: 8udec9nd cele dou3&re;ece 3eminitii ale lui @3rael= >Matei $1:".?. An al doilea r9nd: cin3tim &e 3fin+i ,i-@ invocm n ru'ciunile noa3tre 3&re a ru'a &e Domnul Bri3to3 &entru &catele ,i neca;urile noa3tre. 6 facem acea3ta &entru c ei nc n via+ fiind 3-au ru'at &entru 3emenii lor. A3tfel: 4f9ntul Pavel: n multe din e&i3tolele 3ale mrturi3e,te c 3e roa' &entru cre,tinii din comunit+ile nfiin+ate de el: < ci totdeauna: 3&unea el: n toate ru'ciunile mele: m ro' &entru voi to+i cu bucurie= >Cili&eni @$:(F @ Te3aloniceni $:"-%F @@ Te3aloniceni $:$$F @@ Timotei $:%?. 4fin+ii &ot 3 r3&und ru'ciunilor noa3tre: cci nc din acea3t via+ ,tiau '9ndurile ,i nevoile oamenilor ,i fceau minuni &entru a-@ a8uta. 4f9ntul Petru ,i Pavel au 3v9r,it a3tfel de minuni: nviind c/iar &e unii mor+i. 4f9ntul Petru a &ede&3it &e Anania ,i 4afira: &entru '9nduri mincinoa3e >Ca&te ):"-$$?: a nviat &e Tavita >Ca&te 1:(#?. @ar 4f9ntul Pavel a nviat &e !uti/ie >Ca&te "#:1-$$?. 4fin+ii: du& moarte duc o via+ con,tient ,i c/iar de acolo cuno3c nevoile ,i neca;urile noa3tre. Avraam: din &ild bo'atului nemilo3tiv ,i a 3racului La;r: ,tia c fra+ii bo'atului aveau datoria 3 a3culte &e Moi3e ,i &e &rooroci ,i c nu 3e vor 3c/imba c/iar la nvierea unui mort: <Dac nu a3cult de Moi3e ,i de &rooroci: nu vor crede nici dac ar nvia cineva din mor+i= >Luca $2:%$?. Eia+a 3fin+ilor: du& moarte e3te a3emntoare cu cea a n'erilor >Luca DD: %2?: ca ,i dra'o3tea lor &entru 3emeni: <Pic vou: a,a 3e face bucurie n'erilor lui Dumne;eu &entru un &cto3 care 3e &ocie,te= >Luca $):$#?. De a3emenea: ei au &o3ibilitatea de a mi8loci &entru noi la Dumne;eu &entru m9ntuirea noa3tr: iar Printele cere3c &rime,te ru'ciunile lor. <Mi c9nd a luat cartea: cele &atru fiin+e ,i cei dou;eci ,i &atru de btr9ni au c;ut inaintatea mielului: av9nd fiecare alut ,i cu&e de aur: &line cu tm9ie: care 3unt ru'ciunile 3fin+ilor= >A&ocali&3a ):.F .:%-(? <v ru'a+i unul &entru altul: ca 3 v vindeca+i: c mult &oate ru'ciunea 3truitoare a dre&tului= >@acov ):$2?. 4f9ntul Petru a f'duit cre,tinilor c du& &lecarea 3a dintre ei 3e va ru'a &entru ei: <Ciindc ,tiu ca de'rab voi le&da cortul ace3ta... dar m voi nevoi ca 3 &ute+i n orice tim&: du& &lecarea mea: 3 +ine+i minte ace3te lucruri= >@@ Petru $:$(-$)?. De altfel ,i n Eec/iul Te3tament 3unt ca;uri unde cei dre&+i intervin la Dumne;eu: ru'9ndu-3e &entru neca;urile 3emenilor lor. A3tfel Avraam 3e roa' la Dumne;eu ,i vindec &e Abimelec ,i 3o+ia lui ,i 1

roabele lui >Cacere "#:$0-$.?. De a3emenea ,i dre&+ii ,i &rofe+ii adormi+i ai Eec/iului Te3tament 3e roa' &entru 3emeni. !3te ca;ul ar/iereului 6nia ,i &rofetului @eremia care 3e roa' &entru &o&orul lui @3rael ,i 3f9nta lor cetate: @eru3alim >@@ Macabei $):$(-$)?. 4fin+ii 3unt cin3ti+i ,i &entru fa&tul c ei 3erve3c ca e7em&le de via+a cre,tinilor de totdeauna: <Aduce+i-v aminte de mai-marii vo,tri: care v-au 'rit vou cuv9ntul lui Dumne;euF &rivi+i cu luare aminte cum ,i-au nc/eiat via+ ,i le urma+i credin+a= >!vrei $%:0?. Pentru toate motivele artate: 5i3erica cin3te,te &e 3fin+i. De altfel: ei au fo3t cin3ti+i at9t n Eec/iul Te3tament: c9t ,i n Noul Te3tament. A3tfel: @o3ua 3-a &ro3ternat n fa+a n'erului Domnului >@o3ua ):$(-$)?: @lie ,i !li3ei au fo3t venera+i >@@@ Ie'i $.:0F @E Ie'i (:%0?. De a3emenea: 4f9ntul Pavel a fo3t cin3tit de temnicerul din Cili&i >Ca&te $2:"1?. Deci ,i n Eec/iul ,i n Noul Te3tament avem ca;uri concrete de cin3tire a 3fin+ilor: de,i abia n Noul Te3tament avem ca;uri de adevra+i 3fin+i: iar M9ntuitorul Bri3to3 ne arat c ei trebuie cin3ti+i >Matei $#:(#?. 5i3erica: &recum 3-a amintit: dintru nce&uturile ei a cin3tit &e 3fin+i ,i @-a invocat n ru'ciunile ei: @-a 3rbtorit ,i &omenit &rin laude ,i c9ntri &ro3lvindu-le virtutiile ,i d9ndu-@ de e7em&lu 3&re urmare cre,tinilor. To+i 4fin+ii Prin+i: nce&9nd cu 4f9ntul @u3tin Martirul ,i Atena'ora: 4f9ntul Ea3ile cel Mare ,i @oan Gur de Aur: 4f9ntul Ambro;ie ,i 4f9ntul @oan Dama3c/in m&reun cu toat tradi+ia bi3ericea3c arata temeinicia cin3tirii 3fin+ilor. !a a fo3t confirmat ,i de 3inoadele: al ,a&telea ecumenic >0.0? ca ,i de 3inoadele 5i3ericii ortodo7e de la @a,i >$2("? ,i de la @eru3alim >$20"?. in3tirea 4fin+ilor are ca 3co& &reamrirea lui Dumne;eu: el care le-a dat 3fin+ilor bel,u'ul /arului 3au ,i cruia ei @-au 3lu8it ,i @-au 8ertfit via+a lor : ,i totodat urmrea &ildei vie+ii lor de ctre noi. Antrea'a cin3tire acordat 3fin+ilor 3e ndrea&t 3&re el ce @-a n;e3trat cu &uteri divine &entru a a8un'e ale,i ,i 3lu8itori ai lui Dumne;eu n ceruri. <Minunat e3te Dumne;eu ntru 3fin+ii 3i= 3&une &3almi3tul >P3alm 20:%2?F ,i de a3emenea: <Luda+i &e Domnul ntru 4fin+ii Lui= >P3alm $)#:$?. 4fin+ilor li 3e cuvine venerare ,i numai lui Dumne;eu adorare Noi nu-i cin3tim &e 3fin+i 3e&arat de cin3tirea lui Dumne;eu &entru c cin3tirea lor relativ >venerarea? n-ar fi dec9t o cin3tire indirect Q adu3 lui Dumne;eu: du& cuv9ntul &3almi3tului: <Luda+i &e Dumne;eu ntru 3fin+ii lui= >P3. $)#:$?: care a dat ace3tora /arul 4u: cu a8utorul cruia ,i &rin o3tenelile lor: au devenit &er3oane bine&lcute lui Dumne;eu. 2 cin3tea adu3 3fin+ilor 3e ndrea&t 3&re Dumne;eu vedem din A&ocali&3: unde cei "( de btr9ni: <arunc= cununile lor naintea tronului lui Dumne;eu: ;ic9nd: <Erednic e,ti: Doamne ,i Dumne;eu no3tru: 3 &rime,ti 3lava ,i cin3tea ,i &uterea= >A&ocali&3a (:$#-$$?.
2

Pr. Lect. G/. Iemete: Dogmatica Ortodox: !ditura !&isco&iei 6rtodo7e Alba- @ulia: $110: &. )"F

$#

ununile celor "( de btr9ni 3unt 3imbolul cin3tirii &e care 5i3erica o aduce 3fin+ilor ,i &e care ei o de&un naintea tronului lui Dumne;eu: i;vorul a toat 3lava ,i cin3tirea . An al doilea r9nd: cin3tirea 3fin+ilor are ca 3co& &3trarea vie n memoria 5i3ericii lu&ttoare a vie+ii 3finte ,i a fa&telor bune 3v9r,ite de ace,tia: 3&re a 3ervi dre&t &ilde vrednice de urmat &entru credincio,ii din toate veacurile. Urmrea e7em&lului 3fin+ilor e3te tot &reamrirea lui Dumne;eu de ctre noi: a,a cum a fo3t &reamrit ,i de ctre ei. An ceruri: 3fin+ii av9nd o via+ con,tient: cuno3c nevoile celor de &e &m9nt: 3e bucura 3au 3e ntri3tea; de fa&tele lor ,i &ot interveni n c/i& iubitor atunci c9nd 3unt c/ema+i de oameni n a8utor.0 4fintele moa,te 3unt rm,i+ele &m9nte,ti fctoare de minuni 3i ne&utre;ite ale unora dintre 3fin+i. Noi le cin3tim ca &e ni,te obiecte n care Dumne;eu ,i arat &uterea minunat a /arului 4u.Nici 3fintele moa,te nu 3unt idoli 3au ;ei ori a3emnri ale lui Dumne;eu ,i nici nc/inarea la ele nu e3te idolatrie. ci dac An3u,i Dumne;eu le &ro3lve,te &rin &uterea minunat ce le-o d: ,i noi trebuie 3 le cin3tim: deoarece &rin acea3ta cin3tim &e Dumne;eu: are le-a dat &utere: ,i 3untem datori 3 cin3tim &uterea dumne;eia3c din ele: iar nu &e ele n3ele ca atare. A3tfel: n Eec/iul Te3tament vedem c moa,tele lui !li3ei nviau mor+ii >@E Ie'i $%:"$?. De a3emenea: tot n Eec/iul Te3tament vedem c tru&urile ,i oa3ele dre&+ilor 3e bucurau de o cin3te deo3ebit: fr a fi tratate la fel cu cele ale oamenilor obi,nui+i >Cac. )#:$$(F @e3ire $%:$1F @E Ie'i "%:$.: @uda ):1?. Tru&urile 3fin+ilor 3unt bi3erici ,i lca,uri ale Du/ului 4f9nt >@ or. %:$2-$0?. Dumne;eu 3e &ro3lve,te ,i n tru&ul ,i n 3ufletul celor 3fin+i: care 3unt ale lui Dumne;eu >@ or. 2:$1-"#?. Tru&urile celor 3fin+i 3unt va3e de cin3te ale lui Dumne;eu: 3fin+ite: &otrivite &entru tot lucrul bun >@@ Tim. ":"$?. Tru&urile unor 3fin+i: du& moarte: 3unt n;e3trate de Dumne;eu cu &uteri minunate: &recum: fac minuni: vindec boli: nu &utre;e3c: r3&9nde3c bun mirea3m ,.a. >Matei "0:)")%?. Tru&urile 3fin+ilor: uneori: nc fiind ei n via+: fceau minuni >Ca&te $1:$$-$"F ):$)?. /iar ,i /ainele oamenilor 3fin+i Q care au aco&erit tru&urile lor Q au fcut minuni: cum au fo3t: de &ild: co8ocul lui @lie Proorocul >@E Ie'i ":$(? 3au ma/ramele A&o3tolului Pavel >Ca&te $1:$$-$%?. De a3emenea: din 3crierile lui !u3ebiu de e;areea >3ec. @@@?: ,tim c nc dintru nce&ut cre,tinii adunau oa3ele martirilor ca &e o comoar 3cum&: mai &re+ioa3 dec9t aurul ,i toate ne3tematele. A3emenea dove;i 3unt lim&e;i: iar o&o;i+ia fa+ de moa,te: fr lo'ic. !&i3tola 5i3ericii din 4mirna de3&re martiriul 4f9ntului Policar&: e&i3co&ul acelei cet+i 3&une: <Noi am 3tr9n3 oa3ele lui ca &e un odor mai 3cum& dec9t aurul ,i dec9t &ietrele 3cum&e ,i le-am a,e;at unde 3e cuvine: aici ne vom aduna cu bucurie ,i Domnul ne va da
0

RRR Teologia Dogmatica i Simbolica: Manual &entru @nstitutele Teolo'ice: vol. @@: 5ucure,ti: $1).: &. 1(F

$$

nou 3 3rbtorim ;iua na,terii 3ale mucenice,ti: 3&re cin3tirea biruin+ei ,i 3&re ntrirea altor lu&ttori=.. 4e n+ele'e c cin3tirea 3fintelor moa,te 3e ndrea&t tot 3&re Dumne;eu: a rui &utere 3l,luie,te n ele. < in3tim moa,tele mucenicilor ca 3 adorm dumne;eie,te &e Acela ai rui ucenici 3unt: ,i cin3tim &e 3lu8itori n a,a fel: ca cin3tea lor 3 treac a3u&ra An multe bi3erici cre,tine ,i a;i 3e '3e3c 3finte moa,te ale 3fin+ilor: care 3e &3trea; ne&utre;ite de 3ute 3au c/iar mii de ani ,i &rin care Dumne;eu lucrea; nenumrate minuni cu cei credincio,i. ultul cre,tin al 4fin+ilor nce&e cu cin3tirea martirilor: eroii 3uferin+ei cre,tine &entru credin+a lor: &timirea ,i 8ertf vie+ii lor 3t9nd la temelia 5i3ericii lui Bri3to3 . Atitudinea lor eroic: cura8ul: rbdarea 3uferin+elor: 3tatornicia de care au dat dovad n mrturi3irea ,i a&rarea credin+ei au atra3 admira+ia ,i re3&ectul &rofund al contem&oranilor: uneori c/iar ,i al celor &'9ni . ultul martirilor ,i are ori'inea c/iar din vremea nt9iului martir cre,tin: 4f9ntul Ar/idiacon Mtefan: c9nd: n'ro&9ndu-i-3e o3emintele ::3-a fcut &l9n'ere mare &entru el= >Ca&te .:"?. Deci ceata mucenicilor nce&e cu 4f9ntul Mtefan: continu9nd cu to+i acei care au murit &entru credin+a cre,tin de-a lun'ul veacurilor: de3&re care face amintire 4f9ntul A&o3tol ,i !van'/eli3t @oan n A&ocali&3 > A&ocali&3a 2:1-$$?. re,tinii au ;idit bi3erici &e locul unde au murit 3fin+i 3au &e mormintele lor: iar ;iua muceniciei lor au 3ocotit-o ;iua lor de na,tere &entru m&r+ia lui Dumne;eu: cin3tind-o n ace3t fel : ca ;iua na,terii 3&irituale &entru via+a ve,nic.1 4t&9nului: are a ;i3: ine v &rime,te &e voi: &e Mine M &rime,te= >Matei $#:(#?.

Ar/im. /esarie G/eor'/escu: Cultul Sfinilor n Biseric: n <Glasul 5isericii=: an DDD@D $1.#: nr 2-1: &&. )#2-)#1F 1 Pr. Prof. !ne 5raniste: iturgica !enerala: !dit @nstitutului 5iblic ,i de Misiune al 5isericii 6rtodo7e Iom9ne: 5ucure,ti: $11%: &. $((F

$"

Cap. II. TEMEIURILE CINSTIRII SFINILOR ".$. Adorare ,i venerare


To+i aceia care refu; 3-i cin3tea3c &e 3fin+i motivea; refu;ul lor 3&un9nd c cin3tirea 3fin+ilor e3te idolatrie: fiindc nlocuie,te nc/inarea la Dumne;eu ,i deci cultul 3fin+ilor contravine adorrii lui Dumne;eu. u toate c 3-ar &rea c ace3ta e3te 3in'urul motiv &entru care &rote3tan+ii ,i neo&rote3tan+ii nu acce&t cultul 3fin+ilor: influen+ele doctrinare care fac fr obiect cultul 3fin+ilor vin din ad9ncimile an3amblului nv+turilor celor aminti+i: a,a c li&3a cultului 3fin+ilor e3te con3ecin+ direct a unor nv+turi 're,ite din marile ca&itole do'matice. ci ,i cultul 3fin+ilor e3te rodul unor le'turi doctrinare: re;ultatul 3au con3ecin+ unor &remi3e dintr-un 3i3tem doctrinar n care cin3tirea 3fin+ilor n3,i con3tituie un &unct de rea;im &entru alte nv+turi de ba;. in3tirea 3fin+ilor decur'e n mod fire3c din fundamentul do'maticii ortodo7e ,i nu &oate fi i'norat 3au nde&rtat fiindc n ace3t ca; ar 3uferi ntrea'a trire ortodo7. Ar 3uferi mai nt9i c/iar adorarea lui Dumne;eu: de3&re care ;ic 3ectarii c e3te umbrit ,i nlocuit de cin3tirea 3fin+ilor: fiindca adorarea lui Dumne;eu e3te mai bo'at c9nd i veneram &e 3fin+i: venerarea 3fin+ilor urmre,te n ultim in3tan+ tot adorarea lui Dumne;eu: a rui voie 3-a m&linit n ei$#. Antr-adevr: ntruc9t Dumne;eu i-a creat &e to+i oamenii cu de3tina+ia de a deveni 3fin+i ,i i-a c/emat &e to+i la e7i3ten+a ca 3 crea3c la ne3f9r,it &rin cunoa,terea ,i &rimirea bo'+iei 3&irituale infinite a lui Dumne;eu: fa&tul c i cin3tim &e cei n care 3-a reali;at &lanul lui Dumne;eu con3tituie un act de &reamrire a lui Dumne;eu. A3tfel: n venerarea 3fin+ilor e3te im&licat ,i adorarea lui Dumne;eu ,i nicidecum &rima nu o e7clude &e a doua. An ace3t 3en3: 4f9ntul @oan Dama3c/in 3&une: < ci cin3tea dat de cei m&reun robi ctre cei buni e3te dovada dra'o3tei fa+ de 4t&9nul ob,te3c= $$. Acea3ta ,i datorit di3tinc+iei clare ntre adorare ,i venerare 3au cin3tire: adorarea 3e acord numai lui Dumne;eu: &e c9nd &e 3fin+i doar i veneram ,i anume: tocmai &entru le'tura lor 3&ecial cu Dumne;eu. Deo3ebirea acea3ta 3e vede ,i n fa&tul c 3fin+ilor nu le cerem 3 ne m9ntuia3c: ci 3 mi8locea3c &entru noi &e l9n' Dumne;eu: fiindc <mult &oate ru'ciunea 3truitoare a dre&tului= >@acov ):$2?. Din cuvintele 4f9ntului @oan Dama3c/in re;ult cu claritate deo3ebirea acea3ta: < 9t de mult trebuie 3 te o3tene,ti - ;ice el - ca 3 '3e,ti un 3&ri8initor: care 3 te &re;inte m&ratului celui muritor ,i 3 &un &e l9n' el cuv9ntul &entru tineN Dar nu trebuie: oare: cin3ti+i a&rtorii ntre'ului neam omene3c: a&rtorii care 3e roa'
$#

Diac. Prof. Teodor E Dam,a.: Sfinii"mi#locitori ctre Dumne$eu: n <Mitro&olia 5anatului=: an DDDE: $1.): nr. $$-$": &&. 0("-0)"F $$ Pr. Lector Mi/ai Ei;itiu: Sf%nt i sfinenie dup &oul Testament: n <Teolo'ie ,i Eia+=: an @@: $11": nr. $$-$": &&. ("-)"F

$%

lui Dumne;eu &entru noiO Da. Trebuie 3-i cin3tim: ridic9nd bi3erici lui Dumne;eu n numele lor: aduc9nd roade: &r;nuind &omenirile lor... Prin cele &rin care Dumne;eu e3te cin3tit: &rin acelea 3e vor bucura ,i 3lu8itorii LuiF de acelea de care Dumne;eu 4e m9nie: de acelea 3e vor m9nia ,i o3ta,ii Lui. n &3almi: n imne ,i n c9ntri du/ovnice,ti... noi: credincio,ii: 3 cin3tim &e 3fin+i: cci &rin ace3tea mai ale3 3e cin3te,te Dumne;eu=. A3tfel: venerarea ,i adorarea nu 3e e7clud ci 3e &re3u&un reci&roc: dar acea3t afirma+ie nu &oate fi 3u3+inut dec9t &un9nd la ba;a ei temele do'matice e3en+iale: adic acelea din care 3e de3&rinde c o con3ecin+ firea3c cin3tirea 3fin+ilor ,i care: deci: con3tituie &remi3ele ace3teia.

".". Temeiul teolo'ic al cinstirii sfin+ilor


De la nce&ut trebuie 3 &reci;m c venerarea 3fin+ilor e3te voit de Dumne;eu ,i c ea e3te &o3ibil datorit &artici&rii &er3oanelor umane la 3fin+enia lui Dumne;eu 3au m&rt,irii din natura dumne;eia3c cu a8utorul ener'iilor dumne;eie,ti necreate. a? Ca&tul c venerarea 3fin+ilor e3te voit de Dumne;eu 3e de3&rinde din 4f9nta 4cri&tur. ci dac <toat 4cri&tur e3te in3uflat de Dumne;eu= >@@. Tim. %:$2?: n3eamn c a fo3t voia lui Dumne;eu c &3almi3tul 3 tran3mit ndemnul: <Luda+i &e Dumne;eu ntru 3fin+ii LuiN= >P3. $)#:$?. Ciul lui Dumne;eu ntru&at i-a cin3tit n multe oca;ii: n mod deo3ebit &e ucenicii 4i. A3tfel: !l 4-a ru'at Tatlui: <4lava &e care Tu Mi-ai dat-o: le-am dato lor= >@oan $0:""? ,i tot n aceea,i ru'ciune a afirmat: <M-am &rea3lvit ntru ei= >@oan $0:$#?. Tot n 3emn de cin3tire: M9ntuitorul i-a numit &e ucenici <&rieteni= >@oan $):$(?. Nu e3te vorba numai de o cin3tire acordat de M9ntuitorul ucenicilor &e &arcur3ul vie+ii lor &m9nte,ti: ci acea3t cin3tire 3e &relun'e,te n ve,nicie: &otrivit f'duin+ei Lui: <Adevr 'rie3c vou: c voi cei ce Mi-a+i urmat Mie: la nnoirea lumii: c9nd Ciul 6mului va ,edea &e tronul 3lavei 4ale: ve+i ,edea ,i voi &e dou3&re;ece tronuri: 8udec9nd cele dou3&re;ece 3emin+ii ale lui @3rael= >Matei $1:".?. Tlmcind ace3te cuvinte ale M9ntuitorului: 4f9ntul @oan Gur de Aur &reci;ea; c <tronurile nu n3eamn 3caune de 8udecatF numai Bri3to3 3ta &e 3caun de 8udecat ,i 8udec. Prin <tronuri= a l3at 3 n+elea' 3lava ,i cin3tea ne3&u3 de care 3e vor bucura a&o3tolii=$". M9ntuitorul a mai vorbit ,i cu alte &rile8uri de cin3tirea celor ce 3e vor uni &rin !l cu Tatl. A3tfel: nainte de &atimile 4ale: n uv9ntarea de de3&r+ire: Bri3to3 le 3&une ucenicilor: <Dac M voi duce ,i v voi 'ti loc: iar,i voi veni ,i v voi lua la Mine: ca 3 fi+i
$"

*f9ntul @oan Gur de Aur: Dasclul pocinei' Cuv%ntri despre pocin: introd. ,i trad. din limba 'reac: !d. !&isco&iei I9mnicului: I. E9lcea. $112: &. $0%F

$(

,i voi unde 3unt !u= >@oan $(:%?. < u'et9nd foarte ad9nc - ;ice 4f9ntul /iril al Ale7andriei n comentariul 3u - vom 3ocoti c &rin acea3ta 3unt indicate loca,urile de 3u3: 3au: folo3ind alte n+ele3uri: vom admite c 3e va drui oamenilor: &rin imitare: acela,i loc ca lui Bri3to3: adic cin3tiri a3emntoare: datorit a3emnrii noa3tre cu !l. Eom &urta c/i&ul 3lavei Lui ,i vom m&ra+i m&reun cu !l...=$%. Antemeindu-3e &e Ievela+ia dumne;eia3c din care 5i3erica a e7tra3 voia lui Dumne;eu &rivitoare la 3fin+i: &e ba;a ace3tei voin+e a lui Dumne;eu: 5i3erica a &racticat cultul 3fin+ilor de la nce&utul e7i3ten+ei ei. <Numeroa3ele ,i &re+ioa3ele mrturii de3&re cultul 3fin+ilor n cele dint9i o&t veacuri cre,tine ale e7i3ten+ei 5i3ericii...: 3unt dovada cea mai &uternic ,i mai 3i'ur c ori'inea ace3tui cult e3te indi3cutabil dumne;eia3c ,i: ca atare: nu ne e3te n'duit 3 l3m la o &arte: 3 modificm 3au 3 3c/imbm ceva din el: fr 3 ne facem vinova+i de ere;ie=$(. Dumne;eu voie,te 3 fie cin3ti+i 3fin+ii: fiindc ei i 3unt bine&lcu+i: adic ei con3tituie e7i3tentele &er3onale omene,ti n care 3-a m&linit &lanul lui Dumne;eu ,i n care 3a reali;at a3emnarea cu !l: idealul 3u&rem &entru care a fo3t creat omul. A3tfel: e3te de la 3ine n+ele3 fa&tul c 3fin+ii 3unt c/i&uri de&line ale lui Dumne;eu ,i oameni ndumne;ei+i: &rin ei 4e cin3te,te el ce locuie,te n 3fin+i: adic Dumne;eu: du& cuv9ntul 4f9ntului a&o3tol Pavel: <Nu mai trie3c eu: ci Bri3to3 trie,te n mine= >Gal. ":"#?. in3tirea 3fin+ilor e3te o mrturi3ire a credin+ei n Tatl: Ciul ,i Du/ul 4f9nt: fiindc ,i aceia care 3-au ndumne;eit l au &e Bri3to3 n ei dar n Du/ul 4f9nt ,i n Tatl: a,a cum Bri3to3 a ndumne;eit firea uman nede3&r+it de Tatl ,i Du/ul 4f9nt. 6mul nu &oate deveni n mod actual un c/i& de&lin al lui Bri3to3 fr lucrarea Du/ului 4f9nt. Du/ul e3te el care ntre,te ,i adevere,te &e Bri3to3: l face &re;ent ,i l interiori;ea; >Iom. ):)?: a,a nc9t Bri3to3 e3te artat &rin Du/ul 4f9nt: iar Du/ul 3e comunic &rin Bri3to3. De aceea: via+a 3fin+ilor e3te o revelare a comuniunii ,i iubirii Per3oanelor 4fintei Treimi: adic ei &rin trirea lor: c/iar n tcerea lor e7&rima frumu3e+ea vie+ii divine. Ace3t adevr l mrturi3e,te &3almi3tul c9nd ;ice: <Minunat e3te Dumne;eu ntru 3fin+ii Lui= >P3. 20:%2?. onform inter&retrii date de teolo'ul Sarl /ri3tian CelmT ace3tui ver3et: 3fin+ii 3unt tem&lul lui Dumne;eu nefcut de m9n omenea3c <ntru care Dumne;eu 4e manife3t n c/i& minunat=. Pe aceea,i linie: &rintele Geor'e3 Clorov3UT 3crie c <n 3fin+i cin3tim ndumne;eirea naturii umane: iubirea lui Dumne;eu fa+ de ei ,i n ei=. n3eamn 3lvirea lui Dumne;eu fiindc ei 3unt uni+i cu Dumne;eu.
$%

in3tirea 3fin+ilor

=(rini i scriitori bisericeti ) Sf%ntul C*iril al +lexandriei' scrieri partea nt%ia ) nc*inarea i slvirea n du* i adevr=: trad.: introd. ,i note Pr.Prof.Dr. Dumitru *tniloaie: Q !ditura @nstitutului 5iblic ,i de misiune al 5isericii 6rtodo7e Iomane=: 5ucure,ti: $11$: &. )" F $( Ar/imandritul Teofil P9r9ian: < um s ne facem via+a mai frumoas=: < um &utem s devenim mai buni=: !7trase di volumul Din ospul credinei: edi+ia a-@@-a: !ditura Mitro&olia 6lteniei: raiova: "##2: &. $#1F

$)

b? Dar 3fin+ii nu &ot fi uni+i cu Dumne;eu dec9t dac Unicul Dumne;eu e3te o fiin+ n trei Per3oane: fiindc numai a,a Dumne;eu e3te iubire ,i <urmre,te o e7tindere a iubirii=. Ciind c/i&ul lui Dumne;eu: omul e3te atra3 cu nece3itate 3&re Dumne;eu: adic trie,te cu dorul du& comunicarea cu Per3oanele 4fintei Treimi ,i cu &er3oanele umane. <An3 &entru c omul nu are le'tur cu Dumne;eu ca ,i cu ni,te Per3oane e'ale: deci nici iubirea din &artea lor n mod vi;ibil ,i ntr-un fel n care 3 aib ,i bucuria iubirii lor fa+ de 4ine: c a unora ce au ,i ele nevoie de !l: a fcut Dumne;eu multe &er3oane: c ele 3-,i lr'ea3c tot mai mult ;ona iubirii ,i a 3etei de ea ,i n+ele'erea bo'+iei ei=$). @ubirea acea3ta 3au 3etea de iubirea 3dit n om e7&lica cin3tirea 3fin+ilor: fiindc acea3ta e3te o manife3tare a iubirii de comunicare cu oamenii ,i &rin ei cu Dumne;eu. Pe de o &arte: 3fin+enia nu 3e &oate reali;a dec9t n comuniune: iar &e de alt &arte: comuniunea &re3u&un9nd iubirea: &re3u&une im&licit c/emarea: laud: mul+umirea: dialo'ul n 'eneral dar ,i admira+ia ,i urmrea e7em&lului 3emenului &lin de iubire: &urificat ,i nnoit. u c9t naintea; omul n iubire ,i 3e a&ro&ie mai mult de ceilal+i oameni: cu at9t mai mult 3e &er3onali;ea;: adic ,i afirm &er3onalitatea: iar &er3onalitatea autentic e3te omul n 3tare de 3fin+enie. Dac &artici&area la 3fin+enia lui Dumne;eu e3te &o3ibil n via+a de du& moarte 'ra+ie calit+ii omului de &er3oan di3tinct: ca&abil de dialo' ,i n comuniune cu Dumne;eu el &er3onal: atunci ,i cin3tirea 3fin+ilor e3te &o3ibil <nu numai &9n c9nd 3unt n via+a trectoare: dar cu deo3ebire du& moarte c9nd: nde&rtate fiind o'lin;ile: &rive3c 4f9nta Treime ,i lumina ne3f9r,it a ace3teia le arata n mintea lor m&re8urrile noa3tre=$2. c? Al treilea element care +ine de temeiul teolo'ic al cin3tirii 3fin+ilor e3te nv+tura cu &rivire la ener'iile necreate: &rin intermediul crora <3&iritualitatea r3ritean de&,e,te o 3im&l cunoa,tere intelectuali3t a lui Dumne;eu &rin una e7&erimental=$0. Acea3ta: ra&ortat la cin3tirea 3fin+ilor: n3eamn c cin3tirea noa3tr 3e adre3ea; acelora care: &rin intermediul ener'iilor necreate: 3e m&rt,e3c din natura dumne;eia3c: 3au cum 3&une 4f9ntul A&o3tol Petru: au devenit <&rta,i dumne;eie,tii firi= >@@. Petru l:(?. Datorit ener'iilor necreate: care i;vor3c din fiin+a lui Dumne;eu: 3fin+ii nu 3e mr'ine3c 3 l contem&le &e Dumne;eu: ci 3e une3c cu !l: trie3c n Dumne;eu fiindc au devenit dumne;ei du& /ar 3au lucrare. De aici reie3e c cin3tindu-i: noi ne adre3m celor ce 3unt adevrate o'lin;i care reflect mai de&arte cuvintele ,i 'e3turile noa3tre: 3&re i;vorul 3fin+eniei: ca 3 ne m&rt,im ,i noi din firea dumne;eia3c.

$) $2

Parintele Teofil P9r9ian: ,eniti de luati bucurie: !ditura Teo'nost: lu8 Na&oca: "##$: &. 0$F Pr. drd. 6vidiu Eintil: Sfinenia i fericirea n antropologia teologic a (rinilor apostolici : !d. @M56I: 5ucure,ti: "##): &. $))F $0 -bidem' &. $2(F

$2

An ca;ul &rote3tan+ilor ,i neo&rote3tan+ilor nici nu e3te &o3ibil reali;area 3fin+eniei: fiindc Al con3idera &e Dumne;eu nc/i3 n tran3cendent: iar natura uman cu totul inca&abil de a ie,i din imanent datorit 3trii de total coru&+ie. A3tfel: rela+ia omului cu Dumne;eu n3eamn doar a,te&tare ,i credin+a ,i nu tran3formare &rin efortul &ro&riu de cre,tere 3&re Dumne;eu ,i de3c/idere 3&re 3emeni. ntr-o a3tfel de doctrina nu &oate fi vorba de cin3tirea 3fin+ilor. <... 4 nu faci loca,uri ale f&turilor: ;ice 4f9ntul Gri'orie Palama: &e cei care 3unt bi3erici ale lui Dumne;eu: adic &e 3fin+i: nici &e tine 3 nu te faci at9t de nefericit: nc9t nu numai 3 te ab+ii de la m&rt,irea dumne;eia3c ,i ndumne;eitoare: ci 3 re3&in'i nde8dea n ea. Nici 3 nu-L faci &e Dumne;eu at9t de ne&utincio3: nc9t 3 nu &oat drui 4f9nta Lui m&rt,ire f&turilor Lui ra+ionale cur+ite. Mai bine ;i3: 3 nu-L fac &e !l li&3it de fiin+ ,i de i&o3ta3uri: c !l e3te n toate &rivin+ele una ,i aceea,i cu lucrrile Lui=$..

".%. Temeiul /ristolo'ic al cinstirii sfin+ilor


ultul 3fin+ilor 3e ntemeia; &e Per3oana ,i o&era lui Bri3to3: cu condi+ia ca nv+tura de3&re Bri3to3 3 fie cea drea&t. ci &entru cin3tirea 3fin+ilor e3te de o im&ortan+ ca&ital fa&tul c Ciul lui Dumne;eu 4-a ntru&at: c a a3umat firea uman ,i a unit-o &entru ve,nicie cu firea 4a divin ,i c din acea3t unire a re;ultat ndumne;eirea naturii umane n @i3u3 Bri3to3. <Bri3tolo'ia ortodo7 e3te ntemeiat &e cobor9rea lui Dumne;eu ctre om: &entru c omul 3 3e nal+e ctre Dumne;eu: adic Dumne;eu 4-a fcut om: &entru c omul 3 3e ndumne;eia3c=$1. Lucrarea lui Bri3to3 &entru noi e3te o reca&itulare a noa3tr: adic Bri3to3 ne-a cu&rin3 tainic n tot ce a fcut. Jertfindu-4e ,i ndumne;eindu-Mi firea uman: ntr-un c/i& virtual noi to+i am fo3t adu,i 8ertf ,i ndumne;ei+i. De aceea a nviat ,i firea noa3tr: iar ,ederea Lui n fa+a Tatlui o m&rt,im &rin !l ,i noi. @ar &uterea cu care a n;e3trat !l firea uman ,i &o;i+ia &e care i-a c9,ti'at-o 3e comunic oricrui om din toate tim&urile. Le'tura dintre I3cum&rarea n Bri3to3 ,i cin3tirea 3fin+ilor con3t n fa&tul c Bri3to3 a rede3c/i3 calea 3&re 3fin+enie 3au de3v9r,ire: nl+9nd firea uman ,i um&l9nd-o de /ar n mod obiectiv. a urmare: a,a cum m9ntuirea n3eamn urmarea lui Bri3to3 ,i via+a lui Bri3to3: dob9ndirea 3fin+eniei ,i ndumne;eirea nu 3unt &o3ibile dec9t n Bri3to3: are lucrea; &rin Du/ul 4f9nt. Acea3t le'tur dintre Bri3to3 ,i 3fin+ii 4i e3te e7&licat &e lar' de 4f9ntul 4imeon Noul Teolo': &ornind de la o com&ara+ie dintre na,terea tru&ea3c a lui
$.

Pr. Prof. Dr. Dumitru *tniloae: ,iaa i nvtura Sf%ntului !rigorie (alama : !ditura *cri&ta: 5ucure,ti: $11": &. 0.F $1 G/eor'/ios D. Metallinos: (aro*ia. /ristos n mi#locul nostru' !d. Deisis: *ibiu: "##(: &. $"(F

$0

Dumne;eu

uv9ntul din Cecioara Maria ,i na,terea du/ovnicea3c a Lui din cei ce 3e une3c

cu Dumne;eu- uvantul. <Dar aceea a fo3t mama a Lui n c/i& &ro&riu: c una ce L-a n3cut:... &e Ace3ta n c/i& de ne'rit ,i fr de brbat: tru&e,te. @ar 3fin+ii to+i l au ca unii ce L-au ;mi3lit &e !l du& /ar ,i du& dar. Din Maica Lui &reacurat a m&rumutat tru&ul 4u &reacurat: druindu-i n 3c/imb dumne;eirea - 3c/imb minunat ,i nouN Din 3fin+i nu ia tru&: ci le m&rt,e,te lor tru&ul 4u ndumne;eit... Ciul lui Dumne;eu ,i al ne&ri/nitei Cecioare m&rt,e,te 3fin+ilor: cum 3-a 3&u3: din firea ,i fiin+ Tatlui celui m&reun - ve,nic: /arul 4u dumne;eie3c: &recum ;ice Proorocul: <Mi n ;ilele de &e urm: voi vr3a din Du/ul Meu &e3te tot tru&ul= >Ca&te ":$2?: 3e n+ele'e: cel credincio3F iar din firea ,i fiin+ celei ce L-a n3cut &e !l n c/i& &ro&riu ,i cu adevrat: tru&ul &e care l-a luat din ea="#. Unirea acea3ta cu Bri3to3 la care a8un' 3fin+ii ne ndre&t+e,te 3 afirmm c <cin3tea ,i lauda lor e nede3&r+ita de laud adu3 lui Bri3to3...: 3trlucirea lor nu e dec9t 3trlucirea lui Bri3to3...: cci !l e cau;a &rima ,i &rinci&al a 3trlucirii lor= "$. A3tfel: n Bri3to3 '3im motiva+ia ,i temeiul cin3tirii 3fin+ilor: fiindc ace,tia 3unt mrturiile de neconte3tat &rivind eficienta lucrrii 4ale a3u&ra firii omene,ti. <Bri3to3 a&are cu at9t mai 3trlucitor ,i mai vrednic de &reamrire: cu c9t lucrarea Lui ,i arata mai mult rodirea n firea omenea3c. @;olat: Bri3to3 nu Mi-ar arta 3lav Lui nici n iubirea de oameni: nici n rodirea iubirii ,i lucrrii 4ale m9ntuitoare ,i ndumne;eitoare= "". 4fin+ii trie3c n veci n Bri3to3: dar ca &er3oane con,tiente ,i nu numai n amintirea celor de &e &m9nt: a,a c 3e cuvine 3 fie cin3ti+i ,i du& moarte: cci &rin acea3ta e3te 3lvit n3u,i Bri3to3: din a rui &utere ei 3-au ridicat &e culmile omene3cului atin3 n Bri3to3. Unirea cu Bri3to3: a,a cum o vd 4fin+ii Prin+i: nu n3eamn niciodat o anulare a &er3oanei umane n infinitul divinF dim&otriv: ea re&re;int m&linirea de3tinului 3u: n mod liber ,i &er3onal. De aici ,i in3i3ten+a autorilor mi3tici bi;antini: a3u&ra nece3it+ii unei nt9lniri &er3onale cu Bri3to3: a crei con3ecin+ e3te <ndumne;eirea total a omului=: &recum ,i &o3ibilitatea comuniunii &er3onale cu cei de &e &m9nt.

"#

Pr. Prof. @oan Imuranu: ,aloarea cretinismului dup concepia Sf. -oan !ur de +ur : 6rtodo7ia: an DDE: nr.%: $1.2: &. "#F
"$ ""

-bidem' &. ""F *f9ntul @oan asian: Scrieri alese. Traducere de &rof. Easile o8ocaru ,i &rof. David Po&escu: P*5: 5ucure,ti: $11#: &. ..$F

$.

".(. Temeiul eclesiolo'ic al cinstirii sfin+ilor


6mul 3e m9ntuie,te unindu-3e cu Bri3to3 ,i re&et9nd drumul lui Bri3to3 &rin 4fintele Taine: iar trirea cu Bri3to3 are loc doar n mediul 5i3ericii: fiindc aici lucrea; Bri3to3 &rin /arul 4u n 4fintele Taine. <Pro&riu-;i3: ceea ce face c Bri3to3 3 3e &relun'ea3c &rin ace3te &un+i: care 3unt Tainele: n fiecare din noi: e3te 5i3erica= "%. eea ce face din 5i3eric un 3&a+iu m9ntuitor ,i 3fin+itor e3te tocmai unirea de&lin a credincio,ilor cu Bri3to3 ,i a credincio,ilor ntre ei: cu &uterea /arului Du/ului 4f9nt care cur'e &rin taine. 4f9ntul Pavel ;ice c aceia care formea; 5i3erica 3unt <un tru& ,i un Du/= >!fe3. (: (?. Unirea dintre Bri3to3 ,i 5i3erica 4a e3te at9t de intim nc9t nu &oate fi cu&rin3 n cuvinte. <Acea3ta 3e vede foarte lmurit din &ilduitoarea via+a a ferici+ilor mucenici: care mai cur9nd 3e bucurau 3 li 3e taie ca&ul dec9t 3 3e de;li&ea3c de Bri3to3: ba rbdau c/iar cu &lcere 3 li 3e taie ,i ca& ,i mdulare: dar nu 3coteau o 3in'ur vorb c 3 3e le&ede de Ciul Tatlui cere3c... 4fin+ilor le e mai dra' de M9ntuitorul dec9t de ei n,i,i: du& cum mrturi3e,te 4f9ntul Pavel= >Iom. 1:%?.... Taina acea3ta mare a unirii dintre Bri3to3 ,i 5i3erica >!fe3. ):"%? 3e m&line,te &rin &uterea dumne;eia3c a lui Bri3to3: ntemeietorul ,i ca&ul ei: dar ,i a Du/ului 4f9nt <care o vivifica ,i o face 3 crea3c ca tru& tainic al lui Bri3to3 n care 3e reali;ea; dinamic: &rin im&reuna-lucrarea omului cu Dumne;eu: care l c/eam ,i i d &uterea 3 lucre;e m9ntuirea ,i ndumne;eirea noa3tr="(. Pe ba;a tuturor ace3tora &utem afirma c ntruc9t nu e7i3t 3fin+enie m9ntuitoare n afara 5i3ericii: nu e7i3t cin3tire a 3fin+ilor care 3 aib fundament dec9t n 5i3eric. Acea3ta: mai nt9i &entru fa&tul c numai 3f9ntul 5i3ericii l are &e Bri3to3 n !l &entru ca 3 fie cin3tit. Numai 3f9ntul 5i3ericii colaborea; cu Du/ul 4f9nt &rin /arul 4fintelor Taine ,i a devenit <tem&lu al Du/ului 4f9nt= >@. or 2:$1? ,i numai n 5i3eric 3e &oate tri via+a n Bri3to3: <via+a &e care o c9,ti' n Tainele 4finte: la care binen+ele3: 3e adu' ,i 3trdania binevoitoare a omului=. 4fin+ii 3unt oamenii &e care <du& ce i-a fcut 3 intre &e &or+ile m&r+iei 4ale: Domnul i ,i ncoronea;= fiindc ei urmea; drumul &rin 4fintele Taine. An 3fin+i cin3tim <c/i&ul ,i forma Dumne;eirii= nti&rite n ei &rin a&a 5ote;ului: cin3tim a&oi darurile Du/ului 4f9nt m&rt,ite &rin Taina Mirului ,i cin3tim n 3f9r,it <tru&ul m&ratului=: fiindc duc9ndu-l &e credincio3 la 4f9nta Ma3 ,i d9ndu-i 3 mn9nce din n3u,i tru&ul Lui: <M9ntuitorul 3c/imba ntru totul luntrul &rimitorului: m&rumut9ndu-i n3,i &er3onalitatea 4a: iar noroiul care &rime,te vrednicie de m&rat nu mai e3te noroi: ci 3e &reface n n3u,i tru&ul m&ratului: ceva mai fericit dec9t acea3t 3oart nici nu 3-ar &utea
"% "(

,ieile Sfinilor: vol. @E: !ditura !&isco&iei Iomanului ,i Bu,ilor: @a,i: $112: &. $))F !. Jurc: 0xperiena du*ovniceasc i cultivarea puterilor sufleteti: !d. Mrineasa: Timi,oara: "##0: &. .0F

$1

nc/i&ui="). A3tfel: cin3tirea 3fin+ilor 3e ntemeia; &e tran3fi'urarea lor de&lin n dumne;ei du& /ar 3au &e reali;area a3emnrii de3v9r,ite cu Dumne;eu. Nicolae aba3ila a de;btut &e lar' tran3formarea acea3ta &rin 4fintele Taine n 5i3eric: conclu;ion9nd c atunci <c9nd Bri3to3 3e va arta ntru mrire: atunci ,i +r9n acea3ta ,i va de;vlui toat frumu3e+ea ,i 3e va vdi atunci c ,i ea e o fr9m din ful'erul >Matei "(:"0? ce 3e va arta &e cer n lumina lui ,i form9nd m&reun acelea,i ra;e: cum ;ice Domnul: <Dre&+ii vor 3trluci c 3oarele ntru m&r+ia Tatlui lor= >Matei $%:(%?... Mi vor 3trluci dre&+ii n ;iua aceea cu aceea,i &utere ,i mrire ca ,i Bri3to3: ei &entru c 3-au nvrednicit de a,a fericire: iar !l de bucuria de a fi &rta, la fericirea lor=. An 3fin+i 3trluce,te 3fin+enia lui Bri3to3 cu care ei 3-au unit &rin 4fintele Taine ,i n mod culminant n via+a &m9ntea3c &rin 4f9nta m&rt,anie. Dac ar fi numai 3trlucirea lor: nu am avea motive 3i venerm. Dar ntruc9t n ei 3trluce,te Bri3to3 cu care 3unt uni+i &entru ve,nicie: i veneram fiindc &rin ei 3e arata 3fin+enia ,i 3tarea lui Bri3to3. Dar i veneram ,i fiindc 3fin+enia lor nu e3te un dat: ci au c9,ti'at-o &rin conlucrarea eforturilor &ro&rii cu /arul lui Dumne;eu: e7&rimat n teolo'ia ortodo7 &rin termenul <3iner'ie=: n lumina cruia n 3fin+irea &ro&rie omul m&line,te activ unirea cu Dumne;eu: a8utat de /ar. Dorind 3-L fac &e Dumne;eu n mod e7clu3iv autorul m9ntuirii omului: deci fr vreun a&ort al ace3tuia: &rote3tanti3mul a ne'at orice le'tur ntre credin+a ,i fa&te ,i a3tfel a e7clu3 fa&tele dintre mi8loacele n3u,irii 3ubiective a m9ntuirii. Prote3tan+ii nu 3e3i;ea; rolul fa&telor n actul m9ntuirii ,i din cau; c le con3ider e7clu3iv ca un &re+ de 3c/imb oferit lui Dumne;eu: ca ,i catolicii. !i nu 3e3i;ea; rolul ontolo'ic al fa&telor: c ele tran3form firea: c &orne3c din fire ,i roadele lor 3e ntorc a3u&ra firii. on3ecin+a care ne intere3ea; &e noi aici e3te aceea c omul rm9n9nd netran3format ,i neav9nd vreo vrednicie nu e3te n realitate 3f9nt ,i nu avem motive 3-l cin3tim ca atare. Pentru cultul 3fin+ilor trebuie 3 e7i3te n 5i3erica Tainele ,i &artici&area activ a omului la lucrarea /arului din ele. Numai atunci cin3tim n 3fin+i deodat &e Dumne;eu ,i &e om: ca urmare a fa&tului c ace3ta a devenit dumne;eu du& /ar.

")

. uco,: 0ducaia religioas: !ditura Polirom: @a,i: $111: &. "%0F

"#

Cap. III. CUM SE CINSTESC SFINII ORTODOCI %.$. *rbtori nc/inate *fin+ilor
La 3tarea de ndumne;eire au a8un3 3fin+ii &rin reali;area comuniunii cu Dumne;eu ,i cu 3emenii nc din via+a &m9ntea3c: fiindc nu e7i3t unire fr iubire. <Dar iubirea lui Dumne;eu: de care 3e bucur 3fin+ii: fiind iubirea celor trei Per3oane Dumne;eie,ti de3v9r,it unite: nu 3e &oate 3 nu &roduc n ei ,i o iubire ntreolalt: mai ale3 c ei 3unt m&reun reca&itula+i m Bri3to3="2. De aceea 3-a 3&u3 c <3fin+ii 3unt creatori de comuniune: e o 3olidaritate ,i de m&care="0. An virtutea ace3tei comuniuni: care 3e e7tinde ,i la membrii 5i3ericii v;ute: 3fin+ii i a8ut &e cei ce lu&t nc &e &m9nt: cu mi8locirea lor: ru'9ndu-3e lui Dumne;eu. <Pentru c nimeni nu &oate ro3ti numele lui Dumne;eu dec9t m&reun cu al+ii= ".: omul aflat n lu&ta cu 'reut+ile &m9nte,ti caut a8utor n comuniunea care 3e &relun'e,te n 5i3erica nev;ut. in3tirea 3fin+ilor 3au cultul lor e3te o &relun'ire a iubirii care ne lea' de ei n via+a &m9ntea3c: o materiali;are a admira+iei &e care o nutrim fa+ de oamenii 'eniali n 'eneral. An ca;ul lor: iubirea fa+ de ei a celor de &e &m9nt 3e alimentea; din iubirea fa+ de Dumne;eu. Dac <cel ce nu iube,te n-a cuno3cut &e Dumne;eu: cci Dumne;eu e3te iubire= >@. @oan (: .?: n3eamn c numai cel ce iube,te l cunoa,te &e Dumne;eu. <De aceea: c/iar ,i n iubirea nee;itanta de oameni trie,te cineva iubirea fa+ de Dumne;eu: ,i deci iubirea lui Dumne;eu fa+ de 3ine. A3tfel: c/iar n iubirea nee;itanta de oameni trie,te nt9lnirea cu Dumne;eu. An iubire nu-L &o+i de3&r+i &e Dumne;eu de oameni nici vicever3a= "1. A,a 3e e7&lic fa&tul c iubirea fa+ de cei trecu+i n lumea cealalt nu e3te limitat de moarte: iar la 3fin+i 3e concreti;ea; &rin cin3tire. Dar ,i n cur3ul vie+ii &m9nte,ti 3e manife3t iubirea 3fin+ilor c e7&re3ie a comuniunii bi3erice,ti: 4f9ntul Pai3ie cel Mare 3e ru' &entru ucenicul 3u care 3e le&da3e de Bri3to3. Domnul i 3-a nf+i,at: 3&un9ndu-i: <Nu ,tii oare c acela 3-a le&dat de MineO= 6r: cum 3f9ntul 3e milo3tivea mai &uternic ,i 3e ru'a nc mai fierbinte &entru ucenicul 3u: Domnul i-a 3&u3: <Pai3ie: te-ai fcut una cu Mine &rin dra'o3tea &e care o &or+i...= . 4f9ntul A&o3tol Pavel mrturi3e,te de mai multe ori c obi,nuie,te 3 3e roa'e &entru cei crora le 3crie: <Nu ncete; a mul+umi &entru voi: &omenindu-v n ru'ciunile mele...= >!fe3. $:$2?. in3tirea 3fin+ilor con3t n urmrea e7em&lului vie+ii lor ,i n c/emarea lor &rin ru'ciuni de laud ,i de cerere. re,tinul ,tie c urm9ndu-i &e 3fin+i nu i idolatri;ea;: fiindc dincolo de
"2 "0

Ar/imandritul Teofil Prian: Cuvinte lmuritoare: !ditura Teo'nost: lu8: "##": &&. %)-(%F @eromona/ Arsenie 5oca: Crarea mpriei: !ditura *fintei !&isco&ii 6rtodo7e Iom9ne a Aradului: Deva: "##2: &&. $1-"$. ". -bidem' &. ($F "1 ,ieile Sfinilor: vol. @E: !ditura !&isco&iei Iomanului ,i Bu,ilor: @a,i: $11): &. "#$F

"$

ei ,i mai &re3u3 dec9t ei 4e afla Bri3to3: &e

are 3fin+ii L-au urmat: iar cre,tinul imit9nd

vie+ile 3fin+ilor i ia ca e7em&le care au reu,it 3 c9,ti'e m&r+ia cerurilor. Acea3ta 3e vede din ndemnul &e care l d corintenilor 4f9ntul A&o3tol Pavel: <Deci: v ro': 3-mi fi+i mie urmtori: &recum ,i eu lui Bri3to3= >@. or. (:$2F $$:$?. 4trlucirea lui Bri3to3 n ei con3tituie o mrturie c via+a lor &m9ntea3c n Bri3to3 a dat roade ,i ca urmare n ei 3e &reamre,te Bri3to3. ei ce i imit: +in 3-L imite: de fa&t: &e Bri3to3 &rin ei: 3 3e folo3ea3c de e7em&lul lor &entru a-L imita &e Bri3to3. M9ntuitorul n3u,i i-a &re'tit &e a&o3toli n vederea &racticrii ru'ciunilor &entru al+ii: cu diferite oca;ii. A3tfel: la un moment dat: le-a ;i3: <Dac rm9ne+i ntru Mine ,i cuvintele Mele rm9n ntru voi: ve+i cere orice ve+i vrea ,i vi 3e va m&lini vou= >@oan $):0?. Pe ei i-a a3cultat M9ntuitorul ,i de-a lun'ul activit+ii 4ale &m9nte,ti: a a3cultat-o ,i &e Mama 4a: Cecioara Maria: i-a a3cultat &e &rin+ii care 3e ru'au &entru co&iii lor: ,i &e to+i care din iubirea &entru cel n&3tuit 3e ru'au &entru ace3ta. Dar ru'ciunea 3fin+ilor trecu+i &rin moarte ,i uni+i cu Bri3to3 n3eamn mult mai mult. De aceea: noi ne ru'm 3 o ob+inem: 3-i 3en3ibili;m n le'tur cu cele ce ne 3unt de folo3: dar le adre3m ,i laude. 5i3erica ,i noi to+i care 3untem mdulare ale ei le cerem 3fin+ilor 3 3e roa'e lui Bri3to3 &entru noi. Nu le cerem 3 ne dea de la ei a8utorul ,i m9ntuirea: cci ca oameni nu au de la ei nimic: ci totul de la Bri3to3 ,i ei au mai mult ca to+i acea3t con,tiin+. Le cerem numai 3 3e roa'e lui Bri3to3: ca 3 ne dea nou <cele de folo3 n via+a acea3ta ,i m9ntuirea ve,nic=. Noi i ludm &e 3fin+i referindu-ne mereu la Bri3to3 care 3trluce,te n ei ,i &reamrind n ei lucrarea Du/ului 4f9nt cu care au biruit n lu&ta cu &atimile omene,ti: cin3tim tru&ul lor ca loca, al Du/ului 4f9nt ,i 3ufletul lor 3fin+it &rin voin+a dumne;eia3c de a 3e uni cu Bri3to3: cci < el ce ,i-a luminat mintea cu n+ele3uri dumne;eie,ti ,i ,i-a obi,nuit ra+iunea 3-L laude &e Cctor nencetat &rin c9ntri dumne;eie,ti: iar 3im+irea ,i-a 3fin+it-o &rin ima'ini curate: acela adu' la buntatea natural a <c/i&ului=: buntatea voit a <a3emnrii= cu Dumne;eu=%#. 4fin+ii l ndu&leca &e Dumne;eu ,i <mult &oate ru'ciunea 3truitoare a dre&tului= >@ac. ):$2? tocmai &entru <a3emnarea= lui cu Dumne;eu. <Mult &oate ru'ciunea dre&tului c9nd e lucrtoare fie &rin dre&tul care o face: fie &rin cel ce roa' &e dre&t 3 o fac= - ;ice 4f9ntul Ma7im Marturi3torul. Iu'ciunile 3fin+ilor 3unt at9t de im&ortante naintea lui Dumne;eu: nc9t i vor n3o+i &e 3fin+i la 8udecata de a&oi: <... ele &atru fiin+e ,i cei dou;eci ,i &atru de btr9ni au c;ut naintea Mielului: av9nd fiecare alut ,i cu&e de aur &line cu tm9ie care 3unt ru'ciunile 3fin+ilor= >A&oc. ):.?.

%#

I;van odrescu: Sfini rom%ni: n <Lumea redin+ei=: ianuarie "##): &. )(-))F

""

in3tirea 3fin+ilor 3e ntemeia; &e nv+tura cu &rivire la comuniunea 3fin+ilor ,i cea cu &rivire la 5i3eric: fiindc ea nu are valoare ,i im&ortant dec9t dac credincio3ul 3e m9ntuie,te n comuniunea 5i3ericii: care i cu&rinde deo&otriv &e cei ce lu&ta &entru m9ntuire ca ,i &e cei ce au triumfat n acea3t lu&t. Te;a ecle3iolo'ica &rote3tant: conform creia 5i3erica nu tran3mite m9ntuirea: ea o anun+ ,i nu iart &catele n numele lui Dumne;eu: ci da mrturie c Dumne;eu iart nu &oate con3titui un fundament &entru reali;area 3trii de 3fin+enie: ,i ca atare: cin3tirea 3fin+ilor nu are nici ea temei. Acea3ta cu at9t mai mult: cu c9t omul 3e &oate m9ntui ,i 3in'ur: fiindc nimic nu e3te obiectiv ,i 3u&u3 comuniunii: ci totul e3te 3ubiectiv ,i individuali3t. Noi credem c cin3tirea 3fin+ilor mobili;ea; voin+a credincio,ilor &entru cutarea 3fin+eniei: iar 3fin+enia e3te o n3u,ire a 5i3ericii dar ,i o mi3iune n mer3ul ei 3&re ve,nicie. 4fin+enia e3te o 3tare cu caracter dinamic: ea 3&ore,te 3au 3cade: du& cum cre,tinul 3au comunitatea 3e /rne,te din Bri3to3 ,i Jertf Lui 3au 3e 3fin+e,te &rin &ro&ria 8ertfire. Dar di3&onibilitatea &entru &ro&ria 8ertfire e3te ,i un dar al Du/ului 4f9nt: un rod al &re;en+ei continue a Du/ului inci;ecimii n comunitatea eu/ari3tic: al Du/ului comuniunii. <At9t tim& c9t 5i3eric va dinui: Domnul va face 3 3e ivea3c n ea nenumrate daruri de vindecare: de alun'are a demonilor: de &roorocie: de 8udecat: de vorbire n limbi: de deo3ebire a du/urilor: de com&timire &entru 3uferin+a=: care 3unt roade ale 3fin+eniei: dar ,i ale c/emrii 3fin+ilor. Pre;en+a 3f9ntului e3te m9ntuitoare. <Dob9nde,te un cu'et m&cat: 3&unea 4erafim al 4arovului: ,i mii de oameni 3e vor m9ntui n &rea8ma ta=. ci ro3tul <comuniunii 3fin+ilor= e3te m9ntuirea n Bri3to3: &rin Du/ul 4f9nt: n 5i3eric: cu a8utorul 4fintelor Taine. Eenerarea martirilor din vremea &er3ecu+iilor ,i a 3fin+ilor de du& aceea 3-a fcut n diferite forme n 5i3erica 6rtodo7 ,i anume: - 3tr9n'erea ,i &3trarea cu 3fin+enie a rm,i+elor tru&e,ti ale martirilor: &rin nmorm9ntarea lor cu deo3ebit cin3te. !le erau ::mai cin3tite dec9t &ietrele &re+ioa3e ,i mai 3cum&e dec9t aurul= - con3emnarea vie+ii: a fa&telor mucenicilor: a muceniciei: ,i a eventualelor minuni n acte martirice. - in3tituirea de 3rbtori &entru cin3tirea lor care de re'ul erau ;ilele aniver3rii anuale a mor+ii lor martirice: ;i de na,tere &entru via+a ve,nic. An calendarul no3tru: 3e 3erbea; 3fin+i: de la unu &9n la cinci-,a3e ;ilnic:numrul ace3tora &e ntre' anul an8un'9nd la mai mult de $"##.%$
%$

Prof. Teodor M. Po&escu: Doctrina Bisericii Ortodoxe despre cultul sfinilor: n <*tudii Teolo'ice=: an @@@ $1)$: nr. )-2: &&. "1"-%"#F

"%

4rbtorile alctuie3c cea mai im&ortant form de manife3tare a cultului &ublic al 3fin+ilor. An 5i3erica &rimelor 3ecole n acele ;ile aveau loc adunri litur'ice la mormintele martirilor: 3e 3v9r,ea 4f9nta !u/ari3tie: 3e citeau actele lor martirice: cre,tinii mbrbt9ndu3e reci&roc n lu&t ,i 3uferin+a comun &entru a&rarea credin+ei. u tim&ul: &entru 3fin+ii ale cror nume ,i urme 3-au &ierdut ,i 3-au uitat 3-a introdu3: nc din 3ec. al @E-lea n Antio/ia: o 3rbtoare comun a tuturor 3fin+ilor : &e care din anul 2#. o '3im ,i-n A&u3 la $% noiembrie. La ortodoc,i acea3t 3rbtoare 3-a fi7at n &rima duminic de du& Iu3alii: numit ,i Duminica tuturor 3fin+ilor: cuno3cu+i ,i necuno3cu+i. - &elerina8e ,i con3truirea de bi3erici n numele lor 3au c/iar &e mormintele lor. Pelerinii au contribuit mult la e7tinderea cultului local al martirilor: cci ei duceau la locurile lor de ori'ine numele: faim ,i cultul 3fin+ilor re3&ectivi. 6dat cu libertatea acordat cre,tini3mului &rin edictul de la Mediolanum >Milano? din %$%: > c9nd cre,tini3mul a devenit reli'io licita?: &e locul mormintelor mucenicilor 3-au ridicat altare ,i bi3erici nc/inate ace3tora ,i multe martTrii mai mici 3-au mai mari: &9n la mre+ele catedrale. De aici a rma3 &9n a;i datina 3f9nta de a 3e a,e;a &rticele din moa,tele 3fin+ilor la &iciorul 4fintei Me3e &recum ,i-n antimi3ele bi3erice,ti. ele mai multe bi3erici cu /ramul 3fin+ilor 3-au ridicat n cin3tea 4fintei Cecioare: a 4f9ntului @oan 5ote;torul ,i a 4fin+ilor A&o3toli. - cultul 3fintelor moa,te adic cin3tirea relicvelor &m9nte,ti >rm,i+elor tru&e,ti? ale 3fin+ilor. unoa,tem fa&tul c materia nu e3te rea ,i c n 3inea ace3teia lucrea; for+a men+in . !le 3e men+in tainic a Du/ului. Tru&urile 3fin+ilor: ace3te relicve 3finte: rm,i+e &m9nte,ti &uterea dumne;eia3c din vremea c9nd tru&ul lui era unit cu 3ufletul

ne3triccioa3e: ne&utre;ite: ,tiind c 3ufletul 3f9ntului: &rin /arul Du/ului 4f9nt: rm9ne n continuare: ntr-o 3tr9n3a le'tur cu tru&urile lor. Ne ducem cu '9ndul ,i la fa&tul c nede3com&unerea lor e3te ca o arvun a nvierii la Paru3ie cci lucr9nd m&reuna 3uflet ,i tru&: m&reuna 3e ,i m9ntuie3c. Du& &er3ecu+ii: o3emintele 3fin+ilor martiri au nce&ut a fi cutate: tran3&ortate cu cin3te n ora,e: bi3erici: 3&re a li 3e aduce cin3tirea cuvenit. Multe 3finte moa,te au fo3t adunate n ca&itala bi;antin: on3tantino&ol%". An &erioada cruciadelor: multe bi3erici din A&u3 3-au mbo'+it cu moa,te de 3fin+i ra&ite din I3rit de crucia+i: nenumrate moa,te relicve ,i obiecte 3finte fiind n3trinate 3au v9ndute fr re3&on3abilitate ,i di3cernm9nt atr'9nd lu&t de3c/i3 a 3ectelor reli'ioa3e m&otriva cultului rm,i+elor &m9nte,ti ale 3fin+ilor. Atunci au fo3t adu3e la 5ari: n @talia: moa,tele 4f9ntului @erar/ Nicolae >actual m9na drea&t a 4f9ntului 3e afla la noi n 5ucure,ti?: cele ale 3f9ntului !van'/eli3t Marcu la Eene+ia >5i3erica 4an Marco?: ale 4f9ntului @oan Gur de Aur n 5i3erica 4f9ntului Petru >cea
%"

Pr. Dr. @oan Mircea: De ce i veneram pe sfinti: n <6rtodo7ia=: an DDD@@: $1.#: nr. $. &. 2.-.$F

"(

vec/e? din Ioma: etc. A,adar din &rimele veacuri cre,tine o3emintele mucenicilor erau adunate cu mult 'ri8: &e3te ele 3e ;ideau altarele bi3ericilor: iar mai t9r;iu: 5i3erica 3-a n'ri8it c fiecare bi3eric: ca ,i 3f9ntul antimi3 de &e altar: 3 aib 3finte moa,te: ceea ce 3e face &9n a3t;i. Puterea minunat a moa,telor 3e arata ,i &rin fa&tul c ele nu &utre;e3c. 4fin+ii: din via+a &m9ntea3c au ::re3taurat= n Bri3to3 le'tura dintre 3uflet ,i tru&: n ei tru&ul nu mai &ofte,te m&otriva ::du/ului=: tru&ul devenind va3 ale3 al /arului. - &omenirea ,i invocarea lor n ru'ciuni ,i-n imne 3&re a veni n a8utor at9t celor vii c9t ,i celor mor+i. Din veacul al @E-lea: 3fin+ii au nce&ut a fi &omeni+i la 4f9nta Litur'/ie: n cadrul anaforalelor litur'ice: n cadrul ru'ciunii de mi8locire &entru vii ,i mor+i >di&tice?: du& 3fin+irea Darurilor. !3te o for+ de manife3tare a credin+ei noa3tre n &uterea lor mi8locitoare &e l9n' Dumne;eu n favoarea 5i3ericii lu&ttoare. 4f9ntul /iril al @eru3alimului >K%.2?: e7&lic9nd Litur'/ia: men+ionea; c: du& 4fin+irea Darurilor ::facem &omenire ,i de cei mai nainte adormi+i: mai nt9i de &atriar/i: de &rofe+i: de a&o3toli: de mucenici: &entru c Dumne;eu: &rin ru'ciunile ,i mi8locirile lor 3 &rimea3c cererea noa3tr= . A&ar tre&tat imnele reli'ioa3e &entru &3trarea fa&telor ,i a meritelor 3au a minunilor: imne care 3unt introdu3e n 3erviciul litur'ic al 5i3ericii. Anc din 3ec. al @E-lea a&ar tro&are ,i 3ti/iri n cin3tea 3fin+ilor: condace a&oi canoane: 3crieri imno'rafice 3unt introdu3e tre&tat n 3lu8ba Eecerniei ,i a Utreniei: 3tr9n3e cu tim&ul n cr+ile de 3lu8ba numite Minee: dar ,i-n Triod: Pentico3tar: 6ctoi/ > 3ina7are ce cu&rind via+a ,i fa&tele minunate ale 3fin+ilor?. Mai t9r;iu la ace3tea 3-au adu'at Acati3tele ,i Paracli3ele alctuite de diferi+i imno'rafi.%% - venerarea 3fin+ilor 3e mai face &rin encomii >encomioane? 3au &ane'irice: care 3unt cuv9ntri de laud n cin3tea 3fin+ilor. A3tfel de cuv9ntri au ro3tit 4f9ntul Gri'ore de Na;ian; >K%1#?: - creatorul ace3tui 'en omiletic - &entru 4f9ntul Ea3ile cel Mare >K%01?: 4f9ntul Atana3ie al Ale7andriei >K%0%?: 4f9ntul i&rian >K").?F 4f9ntul Gri'orie de NT33a &entru 4f9ntul Ar/idiacon Mtefan: 4fin+ii (# de muceniciF 4f9ntului @oan Gur de Aur &entru 4f9ntul A&o3tol Pavel: 4fin+ii martiri @'natie: EavilaF A3terie al Ama3iei &entru 4f9ntul Mucenic Coca: &entru 4fin+ii A&o3toli Petru ,i Pavel etc. - ;u'rvirea c/i&urilor ,i a fa&telor n icoane ,i n &ictur mural: element im&ortant al icono'rafiei ortodo7e: &3tr9ndu-3e a3tfel vie &e3te veacuri memoria ace3tora. Ne ru'm ,i ne nc/inam la icoanele lor nu c/i&ului ,i materialului din care e3te fcut icoanaF nc/inarea: ru'ciunea noa3tr tran3cende ,i 3e ndrea&t 3&re cel ce e3te re&re;entat n icoana >venerare?. - ado&tarea ca &atroni 3au ocrotitori 3&eciali ai anumitor <bre3le=: a3ocia+ii etc.: ce-,i &ro&un o activitate cu 3co& bun: &e l9n' /ramuri de bi3erici. A,adar 3fin+ii 3unt 3ocoti+i ,i
%%

Pr. Prof. Nicolae . 5u;escu: Sfinenia ilustrat prin sfini n imnologia mineielor : n ::6rtodo7ia=: an DDD@@ $1.#: nr. $: &&. ."-1(F

")

cin3ti+i ca ocrotitori 3&eciali ai diferitelor lucruri 3au ac+iuniF a,a de e7em&lu: 4f9ntul Nicolae era cin3tit ,i invocat ca &atron al cltorilor: ocrotitor al marinarilor: 4f9ntul Trifon >$ februarie? &atronul 'rdinarilor: 4f9ntul Mina >$$ noiembrie? de3co&eritorul /o+ilor: ocrotitorul &'ubi+ilor: 4f9ntul Mode3t >$. decembrie? ocrotitorul animalelor: 4f9ntul uvio3 4telian >"2 noiembrie? ocrotitorul &runcilor: 4f9ntul Pantelimon >"0 iulie? ocrotitorul medicilor etc. 4fin+ii 3unt modele de vie+uire cre,tin: fa&t &entru care 3unt &referate numele lor ca nume de bote; &entru cei ce dore3c a le fi ocrotitori 3&re m9ntuire. %( Ace3te forme de cin3tire a 3fin+ilor au avut la nce&ut un caracter local: re'ional >cult local?: tre&tat: cin3tirea lor 'enerali;9ndu-3e n ntrea'a ortodo7ie. *f9ntul *inod al 5isericii 6rtodo7e Iomane: n ,edin+ s din ". februarie $1)# a /otr9t ,i 'enerali;area cinstirii: n toat 5iserica rom9neasc: a unor sfin+i mai vec/i: de ori'ine strin: ale cror sfinte moa,te au fost aduse ,i se &strea; ntre'i n +ara noastr ,i care erau cinsti+i: de mult vreme: cu un cult local sau re'ional >mr'init mai mult n 8urul locului unde se &strea; moa,tele res&ective?: ,i anume >n ordinea cronolo'ic a aducerii moa,telor &e &m9nt rom9nesc? : a? *f9ntul @osif cel Nou de la Parto, - trecut la cele ve,nice la $) au'ust $2)2: la mnstirea Parto,: unde a fost nmorm9ntat. La %# de ani du& moartea sa >$2.2?: un sinod local al ar/iereilor din cu&rinsul mitro&oliei de atunci a 5anatului a recunoscut sfin+enia lui: /otr9nd s fie cinstit ca sf9nt >cel dint9i ca; de canoni;are oficial ,i e7&resa: n 5iserica Iom9neasc?. b? Moa,tele lui au fost de;'ro&ate n se&tembrie $1)2 ,i duse n catedrala mitro&olitan din Timi,oara: unde se afla acumF uviosul Nicodim cel *fin+it de la Tismana >K "2 decembrie $(#2?: care se serbea; la "2 decembrieF din sfintele sale moa,te se &strea; doar de'etul cel mare de la m9na drea&t: la mnstirea TismanaF c? *f. Mucenic @oan cel Nou de la *uceava >sec. D@E?: cu ;i de &omenire la " iunieF moa,tele sale se &strea; n biserica *f. G/eor'/e din mnstirea *f. loan cel Nou de la *uceavaF d? e? uviosul Gri'orie Deca&olitul: ale crui sfinte moa,te se &strea; la mnstirea uvioasa Parasc/eva cea Noua: ale crei sfinte moa,te se &strea; la @a,i n 5istri+ din 6ltenia ,i care se serbea; la "# noiembrieF catedrala mitro&olitan ,i care se serbea; la $( octombrieF f? uviosul Dimitrie cel Nou >din 5asarabi?: ale crui sfinte moa,te se &strea; n

catedrala &atriar/al din 5ucure,ti ,i care se serbea; la "0 octombrie.


%(

Pr. Prof. D. @. 5elu: art.cit.: &&. "(-%2F

"2

La ace,tia se &ot adu'a sfin+ii mucenici Poticos: Attalos: Samasis ,i Cili&&os: din sec. @E: ale cror sfinte moa,te: desco&erite la Niculi+el n Dobro'ea: sunt de&use acum la Mnstirea ocos din 8ud. Tulcea. !i sunt &omeni+i n vec/ile martirolo'ii cre,tine la ( iunie. La "# iunie $11" s-a /otr9t canoni;area urmtorilor sfin+i rom9ni: $. *CVNTUL UE@6* GB!IMAN D@N D65I6G!A - &r;nuit la "1 februarie: vas ales al lucrrii dumne;eie,ti n &m9ntul *citiei Mici de altdat: n secolele @E-E : tritor la locurile de si/strie din *iria: Palestina ,i !'i&t ,i druit cu /arul &reo+iei &rin m9inile *f9ntului @oan Gur de Aur: a revenit &e &m9ntul Dobro'ei: rennoind via+a mona/al de aici. Prieten al *f9ntului @oan G/erman=. ". *CVNTUL @!IAIB @6*@C MAITUI@*@IT6IUL D@N MAIAMUI!M &r;nuit la "( a&rilie: tritor la cum&na veacurilor DE@@-DE@@@: s-a artat ndre&ttor ,i mrturisitor al dre&tei credin+e ,i ndelun' rbdtor al uneltirilor: &ribe'iilor ,i suferin+elor din &artea celor &otrivnici 6rtodo7iei. An via+ ,i amintirea credincio,ilor maramure,eni *f9ntul @erar/ @osif Mrturisitorul a rmas &ild de buntate: bl9nde+e: ve'/etor ,i ocrotitor al turmei ncredin+ate lui s&re &storire: &entru noi to+i ast;i cald ru'tor ctre M9ntuitorul @isus Bristos. %. *CVNTUL @!IAIB GB!LA*@! D! LA IVM!H - &r;nuit la %# iunie: vie+uitor n Transilvania ctre sf9r,itul vecului al D@E-lea: s-a artat ales &ov+uitor al &reo+ilor: clu'rilor ,i credincio,ilor: iar &rin nevoin+ele sale a luat c/i& de sfin+enie. Aminitrea sa este adeverita de inscri&+ia desco&erit n vec/ea biserica a Mnstirii I9me+ n care st scris numele su ,i anul &storirii ca Ar/ie&isco&. *fin+enia vie+ii sale: a rmas &este veacuri n evlavia credincio,ilor care l-au cinstit ,i l cinstesc ca sf9nt &e G/elasie de la I9me+. (. *CVNTUL @!IAIB L!6NT@! D! LA IWDWUH@ - &r;nuit la $ iulie: a trit n &rima 8umtate a veacului al DE-lea: &etrec9ndu-,i toat via+a intru smerenie ,i alese nevoin+e du/ovnice,ti: &entru care a fost nl+at n scaunul de e&isco& al Iadautilor. a ar/i&stor a ve'/eat cu n+ele&ciune la &strarea r9nduielilor canonice: slu8ind ,i cu smerenie fiind de folos du/ovnicesc &stori+ilor si. Ietras din scaunul de e&isco& al Iadautilor ,i &rimind sc/ima cea mare a trit cu adevrat via+a de n'er n tru& &9n la trecerea sa la cele ve,nice. Mul+i credincio,i au venit ,i s-au nc/inat sfintelor sale moa,te n atedrala din Idu+i &9n n anul $2%1: c9nd acestea au fost r&ite de nvlitori: cum amintesc cronicile: ne,tiindu-se nici a;i locul unde au fost duse. ). 5@N! I!D@N @6*UL E6@!E6D MT!CAN !L MAI! M@ *CVNT - &r;nuit asian: care l nume,te n scrierile sale <*f9ntul Printe

la " iulie: a fost un nenfricat a&rtor al dre&tei credin+e ,i ocrotitor al Moldovei n lun'a sa "0

domnie de la $()0 la $)#(. Anarmat cu &lato,a credin+ei n Dumne;eu: cu cea a &ostului ,i ru'ciunii ,i cu multe fa&te ale dra'ostei cre,tine: binecredinciosul voievod Mtefan cel Mare ,i *f9nt s-a n'ri8it de soarta 5isericii: ridic9nd din temelie numeroase lca,uri de nc/inare: a miluit &e cei srmani ,i &e ostenii cu care m&reun: c/em9nd mereu n a8utor &e Milostivul Dumne;eu: a fost &ava;ata credin+ei cre,tine ,i /otarelor +rii. !vlavios ,i ru'tor voievod: binecredinciosul Mtefan cel Mare ,i *f9nt adesea ,i-a alinat suferin+ele ,i a 'sit cuv9nt de ;idire sufleteasc la &rintele su du/ovnicesc Daniil *i/astru. De la mutarea sa la cele ve,nice: amintirea voievodului sta vie n evlavia ,i cinstirea bunilor romani de &retutindeni: &recum flacra candelei nestinse care-@ str8uie,te morm9ntul din ctitoria sa: Mnstirea Putna. 2. *CVNTUL UE@6* @6AN D! LA N!AMH - &r;nuit la ) au'ust vlstar al +inuturilor Moldovei: de&rins cu ru'ciunea ,i cu evlavia cre,tineasca de la fra'ed v9rst a &rimit c/i&ul n'eresc al clu'riei n Mnstirea Neam+. Dumne;eu i-a ndre&tat &a,ii s&re Tara *f9nt unde: du& mai mul+i ani de nevoin+ la sc/itul rom9nesc din Ealea @ordanului: sa inc/inoviat la Mnstirea *f9ntul G/eor'/e Bove;itul: iar: s&re sf9r,itul vie+ii sale: &entru o ,i mai mare nevoin+ du/ovniceasc: s-a retras n &e,tera *f9nt Ana: &9n la trecerea la cele ve,nice la (0 de ani: n anul $12#. 9nd morm9ntul i-a fost desc/is: du& mai mult vreme: s-a constatat c tru&ul sau nu fusese atins de &utre;iciune: rs&9ndind miros de bun mireasm. *fintele sale moa,te se afla ast;i n biserica Mnstirii *f9ntul G/eor'/e Bo;evitul. 0. *CVNTA UE@6A*A T!6D6IA D! LA *@BLA - &r;nuita la 0 au'ust: tritoare la cum&na veacurilor DE@@-DE@@@: a fost aleas de Dumne;eu &entru via+a n'ereasca de si/strie: retr'9ndu-se ,i vie+uind ntr-o &e,ter de la *i/la din mun+ii Neam+ului. Prin as&rele sale nevoin+e &ustnice,ti: *f9nta uvioasa Teodora a dob9ndit de la Dumne;eu darul ru'ciunii fierbin+i: al lacrimilor: al rbdrii ,i al ne'ritei iubiri de Bristos: fc9ndu-se &odoab strlucitoare a mon/ismului din ar&a+i. .. *C@NH@@ MAIT@I@ 5IVN 6E!N@: C@@ A@ *W@: 6N*TANT@N E6DW: U !@ PATIU 6N*TANT@N: MT!CAN: IADU: MAT!@ M@ *C!TN@ UL @ANA B! onstantin Eoda

&r;nui+i la $2 au'ust: s-au nvrednicit a suferi moarte muceniceasc &entru drea&ta credin+ ,i &entru neamul rom9nesc din care au fost odrsli+i. *f9ntul martir 5rancoveanu: care cu cre,tineasca n+ele&ciune a c9rmuit Tara Iom9neasc vreme de ") de ani >$2..-$0$(?: a strlucit ca un mare ocrotitor de cultur ,i arta rom9neasc: ridic9nd: nnoind ,i n;estr9nd numeroase biserici: mnstiri ,i alte a,e;minte: miluind &e cei sraci ,i a8ut9nd cu &risosin+ celelalte 5iserici 6rtodo7e surori aflate atunci la 'rea cum&n. *cos din scaunul de domnie: *f9ntul onstantin Eoda 5rancoveanu a suferit c/inuri m&reun cu fiii ,i ".

sfetnicul sau: la onstantino&ol: nvrednicindu-se cu to+ii s-,i ncunune;e fruntea cu coroana sf9nt a muceniciei &entru credin+a ortodo7 &e care au a&rat-o ,i mrturisit-o cu &re+ul vie+ii. 1. *CVNTUL UE@6* @6AN D! LA PI@*L6P - &r;nuit la $% se&tembrie: iubitor de nevoin+e du/ovnice,ti ,i r9vnitor ntru cele sfinte: a trit via+a &ustniceasc n vacurile DEDE@: n a&ro&ierea mnstirii Prislo&: rm9n9nd &ild vie de sfin+enie &entru to+i credincio,ii din vremea lui care l-au cercetat ,i @-au cerut sfatul: ca ,i &entru cei din ;ilele noastre. $#. *CVNTUL @!IAIB MAIT@I ANT@M @E@I!ANUL - &r;nuit la "0 se&tembrie: trimis de Dumne;eu din &r+ile @viriei n &m9ntul rom9nesc: du& o scurt ,edere ,i lucrare ca mona/ ,i e'umen la Mnstirea *na'ov: s-a dovedit o comoar de mult &re+ &entru 5iserica noastr: ca e&isco& al I9mnicului ,i a&oi mitro&olit al Hrii Iom9ne,ti n &rimele decenii ale vaecului al DE@@@-lea : nv+tor al dre&tei cinstiri de Dumne;eu: lauda ar/iereilor Hrii Iom9ne,ti: &odoab a crturarilor ,i dulce 'ritor al n+ele&ciunii dumne;eie,ti n &rea frumoas limba rom9neasc ,i milostiv cu cei afla+i n nevoin+. Nenfricat a&rtor al dre&tei credin+e: *f9ntul @erar/ Antim s-a artat mrturie tare ,i &av;a statornic a 6rtodo7iei m&otriva necredincio,ilor: indur9nd c/inuri ,i &rimind moarte martiric. $$. *C@NH@@ PI!6H@ MWITUI@*@T6I@ @6AN D@N GAL!M M@ M6@*! MW @N@ D@N *@5@!L - &r;nui+i la "$ octombrie: tritori n veacul al DE@@@-lea: ca ni,te osta,i nenfrica+i ai lui Bristos s-au artat lu&t9nd ,i &timind temni+e ,i c/inuri &entru cura8ul ,i statornicia n mrturisirea ,i a&rarea credin+ei ortodo7e m&otriva actelor de de;binare reli'ioas ,i na+ional a rom9nilor din Transilvania. Prin via+a lor &reo+easca de total druire lui Bristos ,i 5isericii *ale ,i &rin suferin+ele ndurate: &entru a&rarea dre&tei credin+e: ace,tia sunt &ilde vii de credin+a ,i mrturisire ortodo7 ,i de 8ertfelnicie &entru Bristos. $". *CVNTUL UE@6* ANT6N@! D! LA @!P!IUL-EAL !A - &r;nuit la "% noiembrie: os9rduitor intru toat as&rimea vie+ii manstire,ti n &e,tera de l9n' *c/itul @e;erul: care ;bovea ndelun' n &ostiri ,i &rive'/eri de toat noa&tea: a trit &e vremea voievodului Matei 5asarab ,i a *f9ntului martir voievod onstantin 5rancoveanu: rm9n9nd c/i& luminos de credin+a ,i evlavie &entru clu'ri ,i credincio,i.

$%. *CVNTUL UE@6* DAN@@L *@BA*TIUL - &ra;nit la $. Decembrist: &odoba a si/a,trilor ,i laud a clu'rilor moldoveni &etrec9nd via+a n'ereasca &e &m9nt: a fost sfetnic de tain ,i iscusit &rinte du/ovnicesc al dre&tcredinciosului Eoievod Mtefan cel Mare "1

,i *f9nt: &recum ,i al credincio,ilor care l cercetau &entru sfat ,i ndrumare du/ovniceasc. /i&ul lui de sf9nt: ;u'rvit din vremuri vec/i la Mnstirea Eorone+: sta mrturie des&re sfin+enia vie+ii sale ,i des&re cinstirea ce i s-a adus. La &ro&unerea omisiei &entru canoni;area sfin+ilor rom9ni ,i du& r9nduiala canonic a *fintei noastre 5iserici: *f9ntul *inod al 5isericii 6rtodo7e Iom9ne a /otr9t 'enerali;area n ntrea'a noastr 5iserica ,i nscrierea n calendarele tuturor e&ar/iilor: la datele de &r;nuire statornicite: a ultului *fin+ilor de neam rom9n care au vie+uit: au &ro&ovduit ,i au suferit martiriul &entru drea&ta credin+ n s&a+iul car&ato-danubiano-&ontic ,i a sfin+ilor de alte neamuri care au &redicat ,i au fost martiri;a+i n &r+ile noaste: du& cum urmea;: *f9ntul uvios ANT@PA de la ala&odesti: &r;nuit la $# ianuarieF *fin+ii Mucenici !IM@L ,i *TIAT6N@ : &r;nui+i la $% ianuarieF *f9ntul 5!TIAN@6N: e&isco& de Tomis: &r;nuit la ") ianuarieF *f9ntul uvios @6AN A*@AN: &r;nuit n anii bisec+i la "1 februarie: iar n anii nebisecti slu8ba i se sv9r,e,te la &avecerni+a din ". februarieF *f9ntul Mucenic M6NTANU* &reotul ,i so+ia sa MAD@MW: &r;nui+i la "2 martieF *f9ntul @I@N!U: e&isco& de *irmium: &r;nuit la 2 a&rilieF *f9ntul Mucenic *AEA de la 5u;u: &r;nuirea se va face la $" a&rilieF *f9ntul T!6T@M: e&isco& de Tomis: &r;nuit la "# a&rilieF *fin+ii Mucenici PA*@ IAT ,i EAL!NT@N: &r;nui+i la "( a&rilieF *f9ntul Mucenic @UL@U E!T!IANUL: &r;nuit la "0 maiF *fin+ii Mucenici P6T@ : ATAL: iunieF *fin+ii Mucenici N@ ANDIU ,i MAI @AN: &r;nui+i la . iunieF *f9ntul Mucenic @*@B@!: &r;nuit la $) iunieF *f9ntul N@ !TA de la Iemesiana: &r;nuit la "( iunieF *f9ntul Mucenic @6AN !L N6U de la *uceava: a crui &r;nuire se va face la "( iunieF *fin+ii Mucenici !P@ T!T ,i A*T@6N: &r;nui+i la . iulieF *f9ntul Mucenic !M@L@AN de la Durostor: &r;nuit la $. iulieF *f9ntul N@C6N: &atriar/ul onstantino&olului: &r;nuit la $$ au'ustF *fin+ii Mucenici D6NAT diaconul: I6MUL &reotul: *@LEAN diaconul ,i E!NU*T: &r;nui+i la "$ au'ustF *f9ntul Mucenic LUP: &r;nuit la "% au'ust. AMA*@* ,i C@L@P de la Niculi+el: &r;nui+i la (

%#

*fin+ii Mucenici la 1 noiembrieF

LAUD@U:

A*T6I: *!MPI6N@AN ,i N@ 6*TIAT: &r;nui+i

*f9ntul uvios PA@*@! de la Neam+: &r;nuit la $) noiembrieF *f9ntul Mucenic DA*@!: &r;nuit la "# noiembrieF *f9ntul Mucenic Bermes: &r;nuit la %$ decembrieF De asemenea : n aceea,i ,edin+ din "# iunie $11": *f9ntul *inod al 5isericii 6rtodo7e Iom9ne a /otr9t instituirea Duminicii Tuturor *fin+ilor Iom9ni: care va fi &r;nuita n &rima duminic de du& Duminica Tuturor *fin+ilor: adic n a doua Duminic de du& Po'or9rea *f9ntului Du/. An aceast duminic vor fi cinsti+i: - *fin+ii ierar/i: &reo+i ,i diaconi: slu8itori ai 5isericii 6rtodo7e Iom9ne care s-au sv9r,it mucenice,te: au mrturisit ,i au a&rat cu 8ertfelnicie credin+a ortodo7: neamul ,i +ara noastrF - *fin+ii cuvio,i ,i cuvioase care s-au sv9r,it trind de&lin via+a clu'reasc ,i care: &rin &ilda vie+ii lor ,i &rin ru'ciune: au /rnit du/ovnice,te &e to+i dre&tcredincio,iiF - *fin+ii martiri din orice trea&t /aric sau stare ob,teasc ,i to+i aceia care &rin &timirile ,i s9n'ele lor martiric au &rimit cununa sfin+enieiF - *fin+ii rom9ni uci,i de ostile &'9nilor sau ale altor asu&ritori de-a lun'ul veacurilor: &recum ,i cei care au c;ut n lu&ta cu ace,tia sau n amara robie &entru credin+a: 5iserica ,i neamF - *fin+ii care s-au sv9r,it lu&t9nd cu arma cuv9ntului &entru a&rarea credin+ei: a 5isericii 6rtodo7e ,i a binecredincio,ilor si fii. Mi to+i ceilal+i sfin+i cre,tini ortodoc,i rom9ni din toate tim&urile ,i de &retutindeni: ,tiu+i ,i ne,tiu+i: care au s&orit n dra'ostea &entru Bristos: a fa&tei bune: a ru'ciunii ,i a virtu+ii cre,tine: &e care Dumne;eu @-a scris n artea Eie+ii.%) An 5iserica noastr au avut loc noi canoni;ri: *f9ntul @erar/ Martir Teodosie al @@lea: Mitro&olitul Moldovei >secolul al DE@@-lea?: &omenit la "" se&tembrie: uviosul Easile: *tare+ul de la Poiana Mrului >$21"-$020? cu &r;nuire la ") a&rilie: solemna lor canoni;are av9nd loc la ) octombrie "##%.%2 An sesiunea din )-2 iulie "##) *f9ntul *inoad al 56I: n urma cercetrilor fcute de ctre omisia s&ecial instituida: a a&robat canoni;area unor vrednici nainta,i ai neamului nostru: care s-au afirmat c teolo'i ilu,tri: ctitori ai limbii moderne:mitro&olitul Dosoftei ,i
%)

nvtura de credin cretin ortodox: cu a&robarea *f. *inod: !ditura @nstitutului 5iblic si de Misiune al 5isericii 6rtodo7e Iom9ne: 5ucuresti: "###: &. $#(F %2 Pr. Prof. Dr. Dumitru Iadu: Sf%nt i sfinenie la rom%ni: n <5iserica 6rtodo7 Iom9n=: an D: $11": nr. 0$#: &. "1-(.F

%$

mitro&olitul Gri'orie Dasclul din Tara Iom9neasc: &recum ,i a unor mari tritori ,i ndrumtori n tainele dumne;eie,ti ,i anumeF *f9ntul uvios G/eor'/e:stare+ul Mnstirii ernica ,i uviosul 6nufrie de la *i/stria Eoronei. An edina din $( Q $) noiembrie "##2: *f9ntul *inod al 56I a fost a&robat. anoni;area *f. Pa/omie de la Gledin fiind stabilit ca dat de srbtorire a lui ;iua de $( a&rilie. Proclamarea canoni;rii a avut loc n ;iua de $( a&rilie "##0 n biserica &aro/ial <*f9nta Treime= din localitatea Gledin: comun Monor: 8udeul 5istria Q Nsud. Antrunit n ;ilele de $"-$% februarie "##0 n ,edin+a de lucru la Ie,edin+a &atriar/al: sub &re,edin+ia vrednicului de &omenire: Prea Cericitul Printe Patriar/ Teoctist: *f9ntul *inod al 5isericii 6rtodo7e Iom9ne a /otr9t canoni;area Mitro&olitului Earlaam al Moldovei cu ;iua de srbtorire la %# au'ust la &ro&unerea *inodului Mitro&olitan al Mitro&oliei Moldovei ,i 5ucovinei. Membrii *f9ntului *inod al 5isericii 6rtodo7e Iomane au a&robat la 0 iulie "##0 &ro&unerea *inodului mitro&olitan al Mitro&oliei Moldovei ,i 5ucovinei de a trece n r9ndul *fin+ilor &e Mitro&olitul Dosoftei al Moldovei ,i &e uviosul 6nufrie de la *i/stria Eoronei. Proclamarea solemn a canoni;rii Mitro&olitului Dosoftei a avut loc &e $( octombrie "##0 la @a,i: cu &rile8ul /ramului *fintei uvioase Parasc/eva: c9nd au fost aduse ,i moa,tele *f9ntului A&ostol Pavel care se &strea; la Eeria: Grecia. Proclamarea solemn a canoni;rii uviosului 6nufrie de la Eorona s-a fcut "##0 n ;ilele de .-1 se&tembrie: la Mnstirea Eorona. An luna martie "##.X *f. *inod a a&robat canoni;area a 1 cuvio,i romani nem+eni: ,i anume: uv. @oan de la Ia,ca ,i *ecu >%# au'ust?: uv. *imeon ,i Amfilo/ie de la P9n'ra+i >0 se&tembrie?: uv. Iafael ,i Partenie de la A'a&ia Eec/e >"$ iulie?: uv. @osif ,i /iriac de la 5isericani >$ octombrie?: uv. /iriac de la Ta;lu >1 se&tembrie? ,i uv. @osif de la Eratec >$2 au'ust?. De asemenea: la &ro&unerea !&isco&iei Dunrii de Jos s-a a&robat canoni;area *f. Atanasie al @@@-lea Patelarie al onstantino&olului. An ,edin+a *f9ntului *inod din . iulie "##. s-a fcut canoni;area *f9ntului @erar/ @ac/int: mitro&olitul Hrii Iom9ne,ti: iar &roclamarea sa solemn a avut loc la data de "2 octombrie acela,i an. An &erioada ""-"( octobrie "##0: s-a /otr9t canoni;area *fin+ilor Martiri ,i Mrturisitor: Atanasie TodoranF 5ic/i'iuF Easile din MocodF Gri'ore din Pa'ra ,i Easile din Telciu. Proclamarea oficial a canoni;rii lor a avut loc &e $$ mai "##.: la Mnstirea *alva. *f9ntul *inod al 56I a /otr9t trecerea lor n r9ndul sfin+ilor: cu ;iua de &omenire: $" noiembrie. Pe ) martie "##.: la &ro&unerea !&isco&iei Dunrii de Jos: *f9ntul *inod al 5isericii 6rtodo7e Iom9ne a /otr9t introducerea n calendarul bisericesc a srbtorii *f9ntului @erar/ Atanasie al @@@-lea: Patriar/ul onstantino&olului. %" u binecuv9ntarea Preafericitului Printe

Patriar/ Daniel: !&isco&ia Dunrii de Jos a /otr9t ca ceremonia de &roclamare solemn a introducerii n calendar a *f9ntului @erar/ Atanasie s se fac n ;ilele de $-% mai "##1: la Gala+i: la locurile unde sf9ntul ierar/ a vie+uit o vreme: res&ectiv la 5iseric <*f9ntul Nicolae= Q fosta re,edin+ a sf9ntului -: 5iserica <*f9ntul Atanasie Patriar/ul=: dar ,i la atedrala e&isco&al din Gala+i: locul unde se &strea; o &rticic din cinstitele sale moa,te. La . iulie "##.: au fost canoni;a+i *f9ntul @erar/ @ac/int: mitro&olitul Hrii Iom9ne,ti: cu data de &r;nuire la ". octombrieF *f9ntul Eoievod Nea'oe 5asarab: cu data de &r;nuire la "2 se&tembrie: ,i *f9ntul Dionisie !7i'uul: cu data de &r;nuire la $ se&tembrie. Proclamarea oficial a canoni;rii acestora a avut loc la "2 octombrie "##.: la 5ucure,ti An ;ilele de $.-$1 iunie "##1: la Ie,edin+a Patriar/al: sub &re,edin+ia Preafericitului Printe Patriar/ Daniel: a avut loc ,edin+a de lucru a *f9ntului *inod al 5isericii 6rtodo7e Iom9ne. Printre /otr9rile luate: *f9ntul *inod a a&robat canoni;area uviosului @oanic/ie cel Nou de la Muscel >Ar'e,?: cu ;iua de &r;nuire la "2 iulie. Proclamarea canoni;rii *f9ntului uvios @oanic/ie cel Nou de la Muscel a avut loc n anul "#$$: &e "2 se&tembrie: odat cu ridicarea e&ar/iei Ar'e,ului ,i Muscelului la ran'ul de Ar/ie&isco&ie. An ;iua de $1 iunie "##1 canoni;area *f9ntului *i/stria Ealea /iliilor: &r;nuit la "2 iulie. La data de $ mai "#$$ s-a fcut &roclamarea canoni;rii fostului stare+ al Mnstirii Lainici >$.)(-$1##? uv. @rodion: acesta. Momentul a fost marcat: n &re;en+a Preafericitului Printe Patriar/ Daniel ,i a celorlal+i membri ai *f9ntului *inod: &rin citirea Tomosului *inodal. *rbtoarea s Q a nc/eiat cu o &rocesiune: n cadrul creia racla cu moa,tele sf9ntului ,i icoana canoni;rii au fost &urtate ,i a,e;ate n nou 5iseric. Pe "1 octombrie: du& *f9nta Litur'/ie: n atedrala mitro&olitan din *ibiu a avut loc ceremonia &roclamrii solemne a canoni;rii *f9ntului @erar/ Andrei Ma'una: mitro&olitul Transilvaniei. Duminic: %# octombrie "#$$: n &re;en+a membrilor *f9ntului *inod: n &ridvorul atedralei Ientre'irii din Alba @ulia au avut loc ,i manifestrile &rile8uite de canoni7area unui alt mitro&olit de seam al Transilvaniei: @erar/u *imeon Mtefan: n tim&ul &astoriii cruia: n anul $2(.: a fost ti&rit Noul Testament ;is de la bl'rad: &rima traducere inte'ral rom9neasc. uvios @oanic/ie: *c/imona/ul din atedrala &atriar/al din

%.". Acatistele *fin+ilor ortodoc,i

%%

A AT@4TUL e3te un imn de mul+umire: o c9ntare de laud: mul+umire ,i &reamrire. !le 3e cite3c at9t n 5i3erica c9t ,i de fiecare credincio3 n &arte. Le &o+i citi ;ilnic. Nu-i nimic ru n a3ta. Dim&otriv: aduc un adevrat c9,ti'. Termenul acati3t >din limba 3lavon - aUati3tu 3au din limba 'reac modern aUati3to3? are dou n+ele3uri: $. 4lu8b bi3ericea3c ortodo7 cu&rin;9nd ru'ciuni n cin3tea Domnului @i3u3 Bri3to3: a Pururi Cecioarei Mria 3au a unor 3fin+i. ". Li3t de nume dat &reotului 3&re a 3e ru'a &entru &er3onae n3cri3e &e ea reotului 3&re a 3e ru'a &entru &er3oanele n3cri3e &e ea. An mod 're,it unii n+ele' &rin acati3t o 3lu8b de ble3tem. !7&re3ia <A da acati3te >un acati3t?= n3eamn a cere &reotului 3 nal+e ru'ciuni ctre Dumne;eu: &entru &er3oanele din acati3t. n tim&ul citirii Acati3tului nu 3e 3t 8o3: n 3trane: ci n &icioare 3au n 'enunc/i n fa+a icoanei 3f9ntului 3&re care ne ndre&tm ru'ciunea. La Acati3t aducem &omelnicul &e care 3e trec numai numele celor vii &entru care ne ru'm: tm9ie ,i untdelemn ,i le dm &reotului. Acati3tele 3e &ot citi 3i aca3: de ctre fiecare credincio3. cite,te: adic de credin+a ,i convin'erea cu care 3e roa'. Primul acatist ce a fost scris este @mnul Acatist al 5unei-Eestiri: ,i acesta a fost ntocmit la vreme de neca;. <Acatistul Maicii Domnului sau al 5unei-Eestiri este com&us din ") de c9ntri de laud ctre *f9nta Cecioar. A fost alctuit de Patriar/ul *er'/ie al onstantino&olului ,i se cite,te mai ales la Utrenia din *9mbta a cincea a Postului Mare: adic la denia de Eineri seara. An easlov &utem afla r9nduiala lui: dar ,i a altor acatiste easlovul &recum Acatistul Domnului nostru @isus Bristos ,i Acatistul *f9ntului Nicolae. An nsemna+i &recum Acatistul *fintei ei care cite3c Acati3te trebuie 3 ,tie c nu 3unt unele mai &uternice 3au mai eficiente dec9t altele: ci totul de&inde de cel care

cel Mare ,i Acatistier se 'sesc ,i alte acatiste &entru srbtori mari ,i &entru sfin+ii cei mai ruci: Acatistul Adormirii Maicii Domnului: Acatistul *f9ntului @oan 5ote;torul: Acatistul *fin+ilor A&ostoli: Acatistul *f9ntului G/eor'/e: Acatistul *f9ntului @oan cel Nou de la *uceava. An bisericile de mir: slu8ba Acatistului se face de obicei n ;ilele de luni: miercuri ,i vineri seara: &recum ,i n a8unul srbtorilor sfin+ilor n a cror cinste e alctuit acatistul fie nainte: fie du& Eecernie. La mnstiri se face diminea+a: ntre Utrenie ,i easuri. La acatist aducem: &omelnicul viilor &entru care ne ru'm: tm9ie ,i untdelemn ,i le dm &reotului. Acatistele se &ot citi ,i acas: de fiecare credincios. Preo+ii dau canon credincio,ilor c9te un acatist: n func+ie de &catele acestora. De obicei: un Acatist se cite,te (# de ;ile: ,i n acest tim& se +ine &ost. An &erioada Postului Pa,telui citi+i Acatistul M9ntuitorului @isus Bristos: a&oi mai este folositor s citi+i ,i Acatistul *fintei Anvieri a Domnului @isus Bristos: de la *fintele Pa,ti &9n la Anl+are: &entru nevoile fiecruia. %(

Iu'ciunea trebuie s fie fcut cu inima: cu iubire ,i cu credin+. *e dau s&re citire credincio,ilor destul de des Acatistul *f9ntului Mare Mucenic Mina: Acatistul *fintei ruci: al *f9ntului Nectarie >vindector de boli? ,i al *f9ntului i&rian >&entru vr8i: desc9ntece ,i e trebuie s ,tie lucruri diavole,ti?. Dar dac nu este voia Domnului ca acel lucru s se nt9m&le: re;olvarea &roblemelor vine de obicei sub alt form: &este a,te&trile noastre. credincio,ii este c nu contea; dac cite,ti acatistul de ;ece ori: de ;ece ori c9te ;ece sau de o mie de oriF esen+iale sunt dramul de credin+ ,i ru'ciunea rostit din inim: care v a&ro&ie de Dumne;eu ,i v a8ut &entru orice v ru'a+i=: mai s&une &rintele Justinian iubotaru. <*fin+ii ne dau ntotdeauna cura8. !i acord o valoare infinit celor mai srmani oameni: &entru c n fiecare om ei l vd &e Bristos. *fin+ii trec neobserva+i: dar se fac ntotdeauna sim+i+i c9nd e nevoie de s&ri8in: de m9n'9iere: de ncura8areY%0 An fiecare diminea+ 3e ;ice unul din Acati3tele Maicii Domnului: ;ilnic: 3eara vom face Paracli3ul Maicii Domnului. IUGW @UN!AF Luni: Acati3tul 4fin+ilor Ar/an'/eli Mi/ail ,i Gavril: anon de ru'ciune ctre Puterile ere,ti. Mar+i: Acati3tul 4fntului @oan 5ote;torul ,i al 4fntului Antonie cel Mare. Miercuri: Acati3t ctre Maica Domnului unul din cele %. Joi: Acati3tul 4fntului A&o3tol Petru ,i Pavel ,i al 4fntului Nicolae. Eineri: Acati3tul 4fintei ruci. 4mbt: Acati3tul Domnului no3tru @i3u3 Bri3to3 Duminic: Acati3tul 4fintei Treimi. An fiecare ;i 3e +ine acea3t rnduial: iar de va cdea n acea ;i ,i un 3fnt ce are Acati3tul 3u: 3e face &e ln'a Acati3tul ;ilei ,i Acati3tul 3fntului ;ilei. De la 4fintele Pa,ti &n la Anl+area Domnului 3e face Acati3tul 4fintei Anvieri ;ilnic: &e ln' Acati3tele ;ilelor re3&ective. De la Anl+are la Iu3alii 3e face ;ilnic Acati3tul Domnului no3tru @i3u3 Bri3to3. An &o3tul Adormirii 3e face ;ilnic Acati3tul Adormirii Maicii Domnului ,i la fel n fiecare &o3t: al crui 3fnt e3te &o3tul: al aceluia 3e face ;ilnic Acati3tul. anon ctre An'erul &;itor: ele mai lun'i mini 3unt cele ce a8un' &n la cer Q

Cap. IV. CONCLU)II

%0

Ar/im. @lie leo&a: op. cit.' &. $#1F

%)

in3tirea 3fin+ilor decur'e din rela+ia lor &er3onal ,i con,tient cu &er3oanele 4fintei Treimi: care rela+ie: la r9ndul ei: e3te re;ultatul tran3fi'urrii firii umane cu a8utorul /arului divin ,i &rin efort &ro&riu. Ciecare cre,tin 3e &oate ridica &9n la ndumne;eire: la tran3fi'urare ,i 3fin+ire &rin unirea cu Dumne;eu at9t de intim: nc9t &oate mrturi3i cu 4f9ntul A&o3tol Pavel: <Nu mai trie3c eu: ci Bri3to3 trie,te n mine= >Gal. ":"#?. 4fin+ii 3unt vrednici de cin3tire: fiindc 3unt &lini de /ar: adic au devenit conaturali cu /arul. De aceea 3unt numi+i <ca3nici ai lui Dumne;eu= >!fe3. ":$1?. M9ntuitorul n3u,i a artat fa+ de a&o3tolii 4i cin3tire deo3ebit c9nd i-a numit <&rietenii= 4i >@oan $):$(?. 4unt <3fin+ii lui Dumne;eu=: fiindc 3fin+enia lor e3te rodul /arului lui Dumne;eu lucrtor n ei ,i fiindc n3u,i Dumne;eu 4e 3lve,te &rin ei. or. %:$2? i au n vedere &e 3fin+ii 5i3ericii. in3tirea 3fin+ilor nu &oate fi conce&ut n afara 5i3ericii: mai nt9i: fiindc numai n 5i3erica lucrea; Bri3to3 &rin Du/ul 4f9nt n 4fintele Taine n vederea 3fin+irii credincio,ilor: iar a&oi: fiindc numai n 5i3eric 3e trie,te n <comuniunea 3fin+ilor=: ab3olut nece3ar &entru cult. Nu &o+i 3-i c/emi dec9t &e cei cu care te afli n comuniune. De mare im&ortan+ e3te ,i fa&tul c numai n comuniune e7i3t iubire. De fa&t: am &utea 3&une c un temei care 3u3+ine cin3tirea 3fin+ilor e3te iubirea: iubirea lui Dumne;eu fa+ de om: a omului 3f9nt fa+ de Dumne;eu ,i a celor credincio,i ntreolalt. @ubirea acea3ta e3te mobilul care-i m9na &e cei n via+a 3-i &omenea3c ,i 3-i c/eme n ru'ciunile lor &e cei &leca+i. Dumne;eu n3u,i a voit cin3tirea 3fin+ilor &rin fa&tul c l-a creat &e om <du& c/i&ul 4u= >Cac. $:"0? ,i l-a n;e3trat cu tot ceea ce era nece3ar &entru c omul 3 a8un' la <a3emnarea= cu Dumne;eu. Acea3ta n3eamn c n 3fin+i 3e cin3te,te m&linirea voii lui Dumne;eu cu &rivire la om. Plec9nd de la ace3te &remi3e do'matice: &utem 3u3+ine c cei ce re3&in' cin3tirea 3fin+ilor ,i ntemeia; acea3t &o;i+ie &e li&3a temeiurilor care 3u3+in cin3tirea 3fin+ilor ,i nu &e fa&tul c acea3ta ar nlocui adorarea lui Dumne;eu: cum afirma ei n mod 3im&li3t. Adic din nv+tura lor li&3e,te credin+a drea&t a do'melor 5i3ericii ,i n ea 3-au 3trecurat 're,eli fundamentale n toate marile teme do'matice: care au li&3it de 3u&ort &9n la urm ,i cin3tirea 3fin+ilor. A,adar: nv+tura ,i &ractic cin3tirii 3fin+ilor e3te o con3ecin+ a tlmcirii Per3oanelor dumne;eie,ti: a Per3oanei ,i lucrrii lui Bri3to3 &rin do'me: care do'me fiind tlmcirea Eie+ii: l aduc &e Bri3to3 n via+a &er3onal a oamenilor ,i n 39nul comunit+ii bi3erice,ti. @ar 3fin+ii ,i cin3tirea tor 3unt mrturiile dre&tei tlmciri a elui 4in'ur 4f9nt. instirea sfin+ilor de&,e,te tim&ul ,i s&a+iul: e7tin;9ndu-se n ve,nicie. *fin+ii nc din aceast via+ 'usta din fericirea Iaiului: cci sunt &lini de iubirea lui Bristos dar &lini de %2 uvintele 4f9ntului A&o3tol Pavel: <Nu ,ti+i: oare: c voi 3unte+i tem&lu al lui Dumne;eu ,i c Du/ul lui Dumne;eu locuie,te n voiO= >@.

iubire ,i &entru noi. A fi cu Bristos este rai dumne;eiesc. Mi aceast iubire a lor cu care ne-au m9n'9iat ,i a8utat: cu care s-au ru'at &entru noi: o &oart cu ei n ve,nicie. Anvrednici+i de slava lui Dumne;eu: continu9nd a ne iubi: ei se roa' &entru noi ,i acolo sus n ceruri: s&re a a8un'e ,i la noi <i;vorul vie+ii ,i u,a raiului=. Astfel 5iserica triumftoare >sfin+ii ,i n'erii?: mi8loce,te &entru 5iserica lu&ttoare >noi cei de &e &m9nt?: iar la r9ndul nostru ne ru'm &entru cei care &leac dintre noi s&re cele ve,nice. Aceast le'tur dintre noi ,i sfin+i &recum ,i le'tura noastr cu sufletele celor adormi+i &oart numele de omuniunea *fin+ilor . Dac *fin+ii nu s-ar ru'a: n-ar mi8loci &entru noi cei de &e &m9nt n-ar mai fi comuniunea iubirii: ar nceta iubirea ntr-n,ii: cci ;ice *f9ntul @oan: <Noi ,tim c am trecut din moarte la via+a &entru c iubim &e fra+iF cine nu iube,te &e fratele su rm9ne n moarte= >@ @oan %:$(?.%. *fin+ii ne aduc lumina lui Bristos: ne fac s sim+im fericirea cea ve,nic ,i ei iau ,i duc la ceruri darul nostru: setea noastr de lumin ,i de m9ntuire. A,a cum o o'lind nu duce ntr-o f9nt9na lumina sa &ro&rie ci lumina soarelui: a,a sfin+ii luminea; n fiin+a lor &e Bristos: l dau oamenilor s&re a8utor: s&re m9ntuire. !ste bine ,tiut c sfin+ii nu numai c se roa' &entru noi n m&r+ia cereasc: ci c/iar ne ncura8ea; ,i ne ndeamn n c/i& nev;ut: ru'ciunile lor av9nd mare &utere <dar numai c9nd ne cim de &cate ,i ne ndre&tam= s&une *f9ntul @oan Gur de Aur.%1 Ptruns de &re;en+a lui Dumne;eu: via+a ,i fa&tele lor de&,esc determinrile locale: ridic9ndu-se la ceea ce &oate fi model ,i ntrire &entru credincio,ii din orice loc. Deci ru'ciunile lor &entru noi sunt eficiente c9nd ,i noi ne strduim s ne mbunt+im continuu via+a: s-i urmm n trirea lor. *f9ntul @oan Gur de Aur vorbind des&re mucenici ,i des&re to+i sfin+ii ne ndeamn <s ne e7ercitm ca n tim& de mucenicie. !i au dis&re+uit via+aF tu dis&re+uie,te desftarea. !i au aruncat n foc tru&urileF tu arunca banii n m9inile sracilor. !i au clcat &este crbuniF tu stin'e flacra &oftei. Nu te uita la 'reut+i: ci la bunt+ile viitoare. Nu te uita la sudori: ci la rs&ltiri. 9nd e,ti culcat &e a,ternut moale ,i te leneve,ti s te ,coli ,i te ntorci &e &artea cealalt: '9nde,te-te la mucenicii de a;i care au stat &e 'rtar de fier. Amintirea mucenicilor s fie n noi &ururi o &ictur nflorita: slobo;ind mult strlucire=.(#

$I$LIOGRAFIE

%. %1

Pr. Dr. Mi/ail Diaconescu: Canoni$area unor sfini rom%ni: n <5.6.I.=: an @E: $11$: &. $$#-$"%F -bidem1 (# Nestor: Mitro&olitul 6lteniei: Sfini rom%ni canoni$ai n 2334: n <5.6.I.=: an D: $11": nr. 0-$#: &. "%-".F

%0

$ RRRR Biblia sau Sf%nta Scriptur: cu binecuv9ntarea P.C. Daniel: cu a&robarea *f. *inod: !d. @nstitutului 5iblic: 5ucure,ti: "##.F ". Biblia sau Sf%nta Scriptur: versiunea Anania: !d. Iena,terea: "#$$F %. Po&escu: Prof. Teodor: Doctrina Bisericii Ortodoxe despre cultul sfinilor' n <*tudii teolo'ice=: nr. )-2: mai - iunie: $1)$F (. @ordc/escu: Pr. G/.: Sfinii' ca obiect al cultului cretin"ortodox' n <*tudii teolo'ice=: nr. 1-$#: $1).F ). onstantinescu: Pr. Al. N.: Despre adorarea lui Dumne$eu' venerarea i invocarea ngerilor i sfinilor' n <Glasul 5iserici=: nr. 1-$#: $10(F 2. onstantinescu: Pr. Al. N.: nvtura Bisericii ortodoxe despre sfini' n <Glasul 5iserici=: nr. (-): $1)(F 0. 5elu: Pr. D.: Cinstirea sfinilor' n <Mitro&olia Moldovei=: nr. $-": $10#. .. Moise: Pr. Eictor: Cultul sfinilor: n <Mitro&olia Moldovei=: nr. 0-.: $10(F

%.