Sunteți pe pagina 1din 3

Bibliografie A. Lucrri de specialitate Alexandru iclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2007 !

ucureti, 2007 !"n Traian #te$%nescu, &reptul muncii, Editura '"lters(lu)er, Bucureti, 2007 *ic"lae +"iculescu, &reptul muncii ,e-lement%ri interne i c"munitare, Editura '"lters .lu)er, Bucureti, 2007 Alexandru At/anasiu, 0umini1a &ima, 2&reptul muncii, Editura All Bec(, Bucureti, 2003 Alexandru iclea, Andrei 4"pescu, 5"nstantin Tu$an, 6ari"ara ic/indelean, 7vidiu inca, &reptul muncii, Editura ,"setti, Bucureti, 20089 !"n Traian #te$%nescu, 6"di$ic%rile 5"dului 6uncii : c"mentate 7rd"nan1a de Ur-en1% a ;uvernului nr <3=2003, Bucureti, Editura 0umina 0ex, 2003 Alexandru iclea, 5"ntractul individual de munc%, Editura 0umina 0ex, Bucureti, 200> +asile 4"pa, 7ndina 4an%, &reptul muncii c"mparat, Editura 0umina 0ex, Bucureti, 200> *ic"lae +"iculescu, &reptul muncii ,e-lement%ri interne i c"munitare, Editura ,"setti, Bucureti, 200> Alexandru iclea, ?"lu1ii i pr"puneri privind interpretarea i aplicarea un"r disp"@i1ii din 5"dul muncii, An ,evista ,"mBn% de &reptul 6uncii nr 2=200> Alexandru iclea, &reptul muncii 5ule-ere de practic% Cudiciar%, Editura ,"setti, Bucureti, 200D 7vidiu Tinca, &rept s"cial c"munitar : &rept c"mparat 0e-isla1ie r"mBn%, Editura 0umina 0ex, Bucureti, 2003 7vidiu Tinca, &reptul muncii ,ela1iile c"lective, Editura 0umina 0ex, Bucureti, 20089 +aler &"rneanu, ;/e"r-/e B%dic%, &reptul muncii, Editura 0umina 0ex, Bucureti, 2002 Alexandru iclea, 5"nstantin Tu$an, &reptul securit%1ii s"ciale, Editura ;l"Eal 0ex, Bucureti, 200>

Andrei 4"pescu, &reptul interna1i"nal al muncii, Editura All Bec(, Bucureti, 200< iclea Fc""rd"nat"rG, 25"dul muncii Adn"tat i c"mentat, Edi1ia a !!:a, Editura 0umina 0ex, Bucureti, 200< !"n Traian #te$%nescu, 6"di$ic%rile 5"dului muncii : c"mentate, Ed 0umina 0ex, Bucureti, 200< !"an Alexandru, Administra1ia puElic%, edi1ia a !+:a, Editura 0umina 0ex, Bucureti, 2007 !"an Alexandru, &rept administrativ An Uniunea Eur"pean% &rept administrativ c"mparat &rept administrativ al Uniunii Eur"pene, Editura 0umina 0ex, Bucureti, 200<

+er-inia +edina, &rept administrativ r"mBn, edi1ia a !!!:a, rev%@ut% i actuali@at%, Editura Univers Juridic, Bucureti, 2007 6ircea 4reda, Ben"nica +asilescu, &rept administrativ 4artea special% Fcu sinte@e tematiceG, Editura 0umina 0ex, Bucureti, 2007 +er-inia +edina, &rept administrativ, Edi1ia a !!:A rev%@ut% i actuali@at%, Editura Universul Juridic, Bucureti, 200<

B. Acte normative 0e-ea nr 3> din 28 ianuarie 200> : 5"dul muncii, puElicat% An 6"nit"rul 7$icial nr 72 din 3 02 200>, cu m"di$ic%rile i c"mplet%rile ulteri"are 7rd"nan1a de ur-en1% a ;uvernului nr <3 din 2H iunie 2003 privind m"di$icarea i c"mpletarea 0e-ii nr 3>=200> : 5"dul muncii, apr"Eat% prin 0e-ea nr >7D din D> decemErie 2003, puElicat% An 6"nit"rul 7$icial nr DD87 din DH decemErie 2003 7rd"nan1a de Ur-en1% nr 33 din >0 au-ust 200< pentru m"di$icarea i c"mpletarea 0e-ii nr 3>=200> : 5"dul muncii, puElicat% An 6"nit"rul 7$icial nr 7II din DI septemErie 200< 0e-ea nr H8 din D< aprilie 2007 privind apr"Earea 7rd"nan1ei de ur-en1% a ;uvernului nr 33=200< pentru m"di$icarea i c"mpletarea 0e-ii nr 3>=200> : 5"dul muncii, puElicat% An 6"nit"rul 7$icial nr 2<8 din DH aprilie 2007 0e-ea nr 2>7 din D2 iulie 2007 privind m"di$icarea alineatului FDG al artic"lului 2<H din 0e-ea nr 3>=200> : 5"dul muncii, puElicat% An 6"nit"rul 7$icial nr 8H7 din 23 iulie 2007

0e-ea nr DII=DHHH privind ?tatutul $unc1i"naril"r puElici, puElicat% An 6"nit"rul 7$icial al ,"mBniei, 4artea !, nr <00 din I decemErie DHHH, repuElicat% An 6"nit"rul 7$icial, 4artea ! nr 23D din 22 martie 2008

0e-ea nr 23D din 2> iunie 200< pentru m"di$icarea i c"mpletarea 0e-ii nr DII=DHHH privind ?tatutul $unc1i"naril"r puElici, puElicat% An 6"nit"rul 7$icial nr 378 din 8 iulie 200<

0e-ea nr 882 din 27 n"iemErie 200< pentru m"di$icarea 0e-ii nr DII=DHHH privind ?tatutul $unc1i"naril"r puElici, puElicat% An 6"nit"rul 7$icial nr H<H din 8 decemErie 200<

>