Sunteți pe pagina 1din 54

Simion

Geopolitic
Capitolul I. Actorii geopolitici: clasici (statali) i moderni (non-statali) Capitolul II. Mize geopolitice: spaiul, aliane i conflicte. uterea !n geopolitic" Capitolul III. #arta poltiic" a lumii !n secolul $$ i !nceputul secolului $$I

CAPITOLUL I ACTORII GEOPOLITICI: CLASICI (STATALI) I MODERNI (NON-STATALI)


,,Actorii geopolitici sunt indivizi sau structuri care ,,elaboreaz, exprim i traduc n acte inteniile (M. Defarges, 1988). n sens strict geopolitic, orice structur/entitate, care elaboreaz te nici/politici de reprezentare a unui teritoriu, intr !n co"peti#ie cu al#i actori geopolitici, pentru a do"ina $i controla acel teritoriu. n pu#ine cazuri un singur actor geopolitic do"in situa#ia% de cele "ai "ulte ori, "ai "ul#i actori ,,controleaz& statul/teritoriul politic. 'ctorii geopolitici clasici sunt( statul, armata i biserica, dar !n ulti"ul ti"p se afir" noi actori geopolitici (proveni#i din societatea ,,civila&). Noii actori geopolitici for"eaz un ansa"blu eterogen constituit din partidele politice (constituite !nc din sec. al )*)+lea), gruprile armate (,,g erilele&), marile ntreprinderi ("ultina#ionalele) $i media (for"atorii de opinie, !n str,ns legtur cu puterea sau contestarea ei). n sf,r$it, o alt serie de ,,actori geopolitici noi& sunt ,, popoarele& care grupeaz popula#ii !n diverse for"e de organizare( etnie, ras, naiune, trib, clan, cast, minoriti, diaspora, imigraii. -o#i actorii geopolitici sunt ani"a#i de reprezentarea teritorial, ele"ent e.plicativ i"portant, prin co"porta"entul lor. *"portante contribu#ii privind reprezentarea teritorial se regsesc !n /ran#a, la %. &acoste (1990), $i !n geopolitica anglo+sa.on la 'outledge (1998), referindu+se la reprezentarea cultural, politic, social etc. a unui stat/teritoriu politic. De regul, reprezentarea teritorial precede ac#iunea $i e.plic acea ac#iune. n reprezentarea teritorial s+au for"at adevrate arhetipuri. 1ea "ai si"pl reprezentare se focalizeaz pe teritoriu, aceasta put,nd fi pus !n legtur cu revendicarea unui teritoriu ,,na#ional&, un teritoriu vizat, privilegiat, central etc. 2eprezentarea poate fi for"ulat asupra frontierelor teritoriului, care uneori pot fi vzute ca o revan$ sau proiect geopolitic. 'desea se invoc frontierele naturale ("un#i, fluvii etc.), considerate c,ndva frontiere ,,divine&. 'lteori reprezentarea se opre$te asupra capitalei prezente sau propuse pentru proiectul geopolitic (cazul revolu#ionarilor unguri din 1808, care au propus "utarea capitalei de atunci de la 3resburg + l,ng 4ratislava + la 4udapesta). 2eprezentarea teritoriului poate avea o str,ns legtur cu modul de organizare al teritoriului (sau cu statutul acestuia). 5n actor geopolitic revendic un stat centralizat, iar altul, di"potriv, un stat regionalist (!n care regiunile s aib o "are autono"ie).

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

3entru popula#ia do"inant, independena este o reprezentare funda"ental% independen#a se"nific teritoriul revendicat, stabilitatea frontierelor, capitala etc. 2eprezentrile pot fi, de fapt ,,viziuni asupra lu"ii& (6eltansc auung), fiecare actor geopolitic av,nd propria viziune asupra lu"ii, cu generalizri devenite stereotipuri( ,,lu"ea liber&, ,,lu"ea a treia&, ,,cre$tinis"ul&, ,,epoca rzboiului rece&, ,,co"unis"ul&, 7funda"entalis"ul isla"ic&, 7neoliberalis"ul&, 7tranzi#iile& etc. 2eprezentarea teritoriului se face !n pri"ul r,nd prin inter"ediul ,,reprezentrilor cartografice&, a hrii, cu o valoare si"bolic, adesea dep$ind se"nifica#ia te.tului scris. 1ea "ai si"pl reprezentare cartografic se refer la ,,silueta& teritoriului% !n func#ie de obiectivele ur"rite de actorii geopolitici, arta ur"re$te s se i"pun prin ele"entele sale de baz( proiec#ia aleas, culorile folosite, conturarea frontierelor sau ele"entele considerate ,,esen#iale& de ctre ,,propagandi$tii cartografici&. 8 art sugestiv, inspirat, agresiv, agre"entat de un citat/lozinc, influen#eaz enor" "asele de oa"eni, prin inducerea subliminala a mesajului dorit de anumii lideri (de pild, culorile profunde utilizate de cartografii "ag iari pentru "inoritatea "ag iar din 2o",nia sau din statele li"itrofe), utiliz,nd 7ro$ul aprins& pentru popula#ia "ag iar. 2eprezentarea cartografic/ arta a devenit !n unele state un instru"ent de lupt/propagand politic pentru anu"ite partide (e..( *ndia, for"at dup parta9area ,,*ndiei 4ritanice& din 190:, unde se "anifest ,,o an.ietate cartografic !nscris !n codul su genetic&, dup e.presia geopoliticianului indian S. -ris.na + 199:). /olosind acest eficace instru"ent + harta + se poate ob#ine o adevrat adeziune/entuzias" la popula#ia respectiv, dar $i, cu" spun speciali$tii, un ,,stres teritorial& (;t. 2osi<re, =>>?). 8 alt "odalitate de reprezentare a unui teritoriu politic !l constituie numele acestuia, care constituie cel "ai adesea o viziune, o realitate geopolitic sau un proiect. @u"ele unui teritoriu + de regul + nu este neutru, di"potriv, e.pri" o ,,istorie&, o nzuin#. ;ugestive sunt !n acest sens nu"ele Israel - alestina, utilizate dup cel de+al Doilea 2zboi Mondial. -eritoriile !n litigiu, frontaliere, cu "inorit#i etc., poart adesea nu"e ce e.pri" tendin#e diverse !n func#ie de actorul geopolitic interesat. ;unt uneori cazuri de nu"e pro ibite (de pild, nu"ele de Kurdistan !n -urcia + cel "ai cunoscut ar etip de pe glob). Modificrile geopolitice au i"pus !n "od necesar adoptarea de nu"e noi, care s rspund noilor realit#i conte.tuale.
?

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

'stfel se poate a9unge p,n la schimbarea numelui unor state, ca act geopolitic funda"ental care e.pri"a profunde sc i"bri istorice. '$a se face c unele colonii $i+au sc i"bat nu"ele dup ob#inerea independen#ei, ca "od direct de recptare a noii identit#i na#ionale (cu rdcini !n propria sa istorie). 3rintre altele, Aolta ;uperioar a devenit 4urBina /asso (,,Cara oa"enilor integri& !n 1980)% Da o"eD + 4enin (19:E)% ;udanul francez + Mali (19F>)% 2 odezia + Gi"babHe (!n 198> revenind la vec iul nu"e precolonial)% 3ersia + *ran (!nceputul sec. )))% 1eDlon + ;ri IanBa (19:=)% 4ir"ania + MDan"ar (199>)% @oile Jebride + Aanuatu (198>)% unirea vec ilor state Ganzibar cu -anganiBa + -anzania (19F0) $.a. Desigur, !n reprezentarea unui teritoriu trebuie s abord" nuan#at orice proble"a, punct de vedere sau actor geopolitic deoarece !n fapt geopolitica este o ,,practic& $i nici "ai "ult dec,t o ,,"etod& (1. Jli or, =>>E).

I.1. ACTORII GEOPOLITICI CLASICI (STATALI)


'ctorii geopolitici clasici (statali) sunt statul (care adesea se confund cu guvernul/guvernarea), armata i biserica. 'desea ace$ti actori geopolitici au fost intens interconecta#i, ac#ion,nd ca un tot unitar/o"ogen ("ai ales !n cazul statelor nede"ocratice).

I.1.1. Statul i guvernarea


Statul (din latinescul ,,status&), posed o tripl accep#iune( structur, autoritate $i teritoriu. Structura este generat de ansa"blul institu#iilor specializate (ad"inistra#ie, personal, buget etc.), care e.ercit o autoritate legiti" ,,de jure $i ,,de facto asupra unui teritoriu. 5neori no#iunea de autoritate se poate confunda cu suveranitatea. ;tatul a fost definit de M. /e0er ca un ,,grup de dominaie politic cu caracter instituional Krupul de do"ina#ie !ntr+un stat de"ocratic trebuie s se identifice cu totalitatea cet#enilor. 1onceptul de stat+na#iune a 9ucat un rol deosebit !n for"area #rilor lu"ii, "ai ales la finele secolului )*) $i pri"a parte a celui ur"tor. Lste adevrat c !n acest caz unele categorii de popula#ie ("inorit#ile) sunt e.cluse de la func#ionarea statului% !n alte situa#ii, accesul la putere este per"is unei etnii, unui partid sau altul. 'stfel se constat prezen#a unei a.e de parta9are !ntre statele de"ocratice $i cele autoritare/nede"ocratice.
0

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

!u"ernarea este adesea confundat cu statul, o prelungire a acestuia !n e.ercitarea puterii, de$i teoretic, !nc de la Montes1uieu (Spiritul legilor + 1:08), !ntr+un stat de"ocratic e.ista o separare a puterilor# executi", legislati" $i judiciar 1 iar dac + teoretic + guvernarea reprezint popula#ia statului, !n fapt, !n ur"a alegerilor, prin partidele politice se for"eaz o ,,elit politic cu rol i"portant !n e.ercitarea puterii. Ia acest actor geopolitic (partidele politice) se adaug i"portan#a ,,poporului& (etnie, clan) $i a bisericii, ca alte structuri distincte. n anu"ite state, diverse grupuri (dinastii, caste, triburi etc.) acapareaz $i confisc puterea (uneori pentru un ti"p !ndelungat), cu" ar fi sunniii + "ereu la putere !n statele arabe !n detri"entul iiilor% alauiii !n ;iria, $ahhabiii n 'rabia ;audit $.a.".d. n 'frica, !n nu"eroase state, anu"ite etnii au confiscat puterea, ca de e.e"plu !n D9ibouti (unde grupul *ssas, apar#in,nd ansa"blului popula#iei so"aleze, de#ine puterea ne!ntrerupt din 19:: p,n !n prezent), sau cazul $i "ai cunoscut al monopartidismului practicat !n fostul bloc co"unist (52;;, !ntre anii 191:+1991, sau !n celelalte foste state co"uniste, !ntre 190:/1909+1989), c,nd puterea a fost e.ercitat zeci de ani de partidele co"uniste% ori un alt e.e"plu, din '"erica Iatin, unde ,,creolii& sunt cei care au fondat, dar au $i condus statele respective. 8rice stat independent !$i e.ercit su"eranitatea asupra teritoriului su (principiu 9uridic de drept interna#ional !nscris la articolul = din 1 arta @a#iunilor). 'cest principiu asigur ca un corolar non+interven#ia a niciunui stat, ori a unei for#e !n treburile sale interne. L.isten#a acestui principiu este po"enit !nc de la %acea de la &estfalia (1F08) $i a contribuit la "en#inerea pcii $i stabilit#ii interna#ionale (at,t c,t a fost posibil). 1u toate acestea, !n realitatea geopolitic actual, unele state au o ,,marj de "anevr "ai "are dec,t a altora (de pild, statele din K+8 sau celeE state "e"bre per"anente ale 1onsiliului de ;ecuritate al 8@5). Desigur c la polul opus se afl ,,c"asi'statele (cele "ai "ulte nerecunoscute interna#ional), care nu dispun de toate prerogativele suveranit#ii, a$a cu" este, de altfel, firesc. n dreptul interna#ional, su"eranitatea se traduce prin ,,non+ingerin#a !n afacerile interne&. Dar nu e.ist o suveranitate absolut (aceasta este o fic#iune), datorit influen#ei altor actori geopolitici statali $i non+statali( biserica, "arile co"panii transna#ionale, "edia etc. 'lteori, feno"ene globale, suprastatale, ignor acest concept 9uridic (ca de e.e"plu proble"ele de protec#ie a "ediului, at,t de presante), care nu cunosc se"nifica#ia frontierelor !ntr+o lu"e globalizat. n acest sens, evolu#ia feno"enelor geopolitice actuale denot li"ita abordrii clasice a suveranit#ii. ;uveranitatea se e.pri" astfel !ntr+un spaiu al puterii, !ntre grani#ele
E

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

interna#ionale recunoscute% dar, !n anu"ite situa#ii, cu" este cazul organiza#iilor interna#ionale (@'-8), suveranitatea proprie este co"pletat cu rolul organiza#iei de a interveni !n cazul agresiunii e.terne asupra unui stat "e"bru (prevederi clare aflate !n statutul de func#ionare al organiza#iei). n alte situa#ii, pute" discuta despre o ,,delegare& a responsabilit#ii, de a asigura suveranitatea unui stat de ctre altul (52;;, care !n 191:+1991 ,,asigura& suveranitatea celor 1E state co"ponente. n alte situa#ii, unele puteri (/ran#a, ;5', Marea 4ritanie etc.) "en#in suveranitatea unor #ri, de regul foste colonii sau aflate !n situa#ii dificile din punct de vedere econo"ic, politic sau social). '$adar, spa#iul puterii !n "a9oritatea cazurilor se e.ercit !ntre frontierele interna#ionale, iar !n unele cazuri $i pentru unele state, din "otive diverse( ideologie, strategie, econo"ie, tradi#ie $.a. 8 ,,geografie a puterii ar !"pr#i #rile lu"ii !n state stabile ("ari puteri), state instabile (influen#ate de diverse for#e), p,n la statele ,,fantom, ,,satelitare& sau (euate (7/oreign 3olicD&, nr. 11/=>>9). 3rin crearea unor organiza#ii regionale (e..( ,,statele anglofone&, ,,francofone&, ,, ispanofone& etc.) se influen#eaz !ntr+o anu"it "sur $i suveranitatea $i ,,spa#iul& puterii !n statele foste colonii.

I.1.2. Armata
'r"ata, !n "od teoretic, nu este un actor geopolitic statal independent% !"preun cu politia, 9andar"eria $i alte structuri "ilitare, e.ercit ,, "iolena legitim& (recunoscut de ;tat $i de dreptul interna#ional). n statele de"ocratice, ar"ata este !n slu9ba ;tatului ($eful acestuia fiind $i cel al ar"atei), !n ti"p ce !n statele nede"ocratice, ar"ata are un rol autono", concur,nd institu#iile civile, uneori intervenind !n disputele politice interne, sc i"b,nd c iar $i puterea (lovituri de stat, dictaturi "ilitare etc.). -eoretic, ar"ata are drept prerogative esen#iale aprarea teritoriului)frontierelor $i eventual meninerea ordinii !n cazul unor grave tulburri interne, av,nd tendin#a de a deveni un actor politic relativ autono". n unele situa#ii, ar"ata, prost controlat de puterea civil, poate deveni foarte i"portant !n ,,ar itectura puterii&, pro"ov,nd anu"ite interese, scp,nd de sub controlul institu#iilor statului. ;unt ase"enea e.e"ple( ar"ata ,,tutsie& din 4urundi (care pro"oveaz interesele acestei etnii, !n defavoarea popula#iei ,, utu&)% politia protestant din 5lster (251), care favorizeaz popula#ia confesional pe care o reprezint !n detri"entul celei catolice. n rzboiul civil din ;pania (19?F), generalul /ranco s+a autoprocla"at ,,1audillo& ($eful guvernului na#ionalist), spri9init de /alanga fascist, cler $i "onar i$ti. 1onflictul intern s+a interna#ionalizat (participarea Ker"aniei naziste, a *taliei, a 52;; etc.), a deter"inat peste E>>.>>> de victi"e, !nc eindu+se !n 19?9,
F

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

iar guvernarea devenind ultraconservatoare, prin i"punerea unui regi" autoritar/centralizat, pre9udiciind de"ocra#ia pentru "ul#i ani. n nu"eroase state din '"erica Iatin (p,n !n 198>), 'frica, 'sia etc., ar"ata a avut sau "ai are un rol "a9or, datorit e.isten#ei unor state cu o ,,coeziune na#ional& "ediocr, dezvoltare econo"ic "odest $.a.".d. n unele state !n curs de dezvoltare, ar"ata este actorul central cel "ai i"portant/puternic, prin organizarea, logistica sau influen#a sa !n societate. 'se"enea rol central se !nregistreaz !n statele africane (4urBina /asso, Mali, @igeria), asiatice (*ndonezia, 4ir"ania, 3aBistan, etc.), unde cel "ai frecvent $eful statului provine din elita "ilitar. De "ulte ori, prin lovituri de stat, al#i lideri "ilitari preiau puterea de la predecesorii lor (cazul @igeriei). n spa#iul latino+a"erican, rolul ,, juntelor& a fost e.cep#ional, "ai ales !n anii M9> ai secolului trecut. Dar interven#ia $i rolul deosebit al ar"atei de"onstreaz un deficit de democraie, fragilitatea societ#ii civile $i a institu#iilor statului. n unele state de "are !ntindere, eterogene din punct de vedere etnic, cu proble"e frontaliere grave etc., politologii consider c rolul ar"atei, folosirea ,,manu militari are o conota#ie ,,na#ional& !n conservarea ;tatului ('lgeria, 3aBistan, Aietna", *ndonezia, 1 ina etc.). n geografia politic este cunoscut e.e"plul ,igeriei (cu cliva9e econo"ice, etnice $i sociale profunde), unde ar"ata, !ntre anii 19F>+1999, a condus aceasta i"portant #ar african, !ns succesiunea $efilor de stat a fost generat de nu"eroasele lovituri de stat (19FF, 19:E, 19:F, 1980, etc.) sau de tendin#ele spre secesiune ale unor provincii (4iafra, 19F:+19:>). 1azul sugestiv al Indoneziei, care $i+a ob#inut independen#a !n 1909 + !n 19E: ;uBarno instaureaz dictatura, rezist,nd p,n !n anul 199:, iar rolul ar"atei fiind i"portant !n 3arla"ent (are ?8 de locuri rezervate !n 1olegiul electoral) $i !n ad"inistra#ia statului (1>.>>> de "ilitari sunt guvernatori locali). Dup 1999 se observ un ,,recul& al ar"atei !n conducerea $i guvernarea acestei "ari #ri sud+est asiatice $i trecerea sa la de"ocra#ie. Desigur c sunt $i cazuri c,nd ar"ata a creat cadrul necesar trecerii de la dictatura "ilitar la de"ocra#ie (cazul 'rgentinei, !n care, dup cel de+al Doilea 2zboi Mondial, a func#ionat o alternan# !ntre dictatur $i de"ocra#ie).

I.1.3. Biserica
Biserica este o structur social i politic fundamental, "eche i influent. /iecare ,,4iseric& este legat de o religie (o concep#ie "etafizic cu o filozofie proprie). 'cest tip de institu#ie este a$adar o structur socio+cultural distinct, un actor geopolitic important. 4iserica intr uneori !n interac#iune cu structurile te"porale (;tat, partide politice etc.), devenind un actor geopolitic se"nificativ. 3entru unii speciali$ti, ,,4iserica& reune$te !n general oa"eni din toate
:

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

structurile/originile sociale, tinde s favorizeze ,,status'*uo'ul social i politic (M. 6eber etc.). Dar dincolo de aceast reprezentare conservatoare, ea poate fi o structur stabil (confortabil pentru ;tat), !ns poate fi $i un factor contestat, destabilizator (unele religii care dep$esc structurile suprastatale/transna#ionale). ;unt situa#ii c,nd 4iserica intr !n concuren# "ai "ult sau "ai pu#in vizibil cu ;tatul (de pild, !ncura9eaz discret i"igra#ia pentru "e"brii si fideli, a9ut,nd noii+veni#i s se integreze !n noua patrie( bisericile neoprotestante din ;5' $i i"igra#ia central $i est+european). +rganizarea ,isericii se face de regul pe baza unei ierar ii bine structurate !n ti"p( un $ef al 4isericii, 1onsiliu, 1ler $i 'dep#i//ideli. 5nele biserici dispun de un $ef unic, altele de un 1onsiliu/Directorat. 4iserica 1atolic este condus de 3ap (cu sediul la Aatican)% 4iserica 8rtodo. este organizat prin biserici na#ionale ,,autocefale&, de$i rolul 3atriar ilor de la *stanbul (1onstantinopole) $i Moscova este destul de influent. 'lte 4iserici prezint anu"ite particularit#i( isla"ul este condus de "ai "ulte autorit#i, personalit#i de referin# ("arele i"a" al 5niversit#ii religioase 'l+'z ar din 1airo, fondat !n 9:?). ;ectele budiste sunt foarte bine ierar izate !ntre conductori $i 1ler. 1astele induiste sunt organizate !ntr+o di oto"ie clar, !ntre 1ler $i restul popula#iei. -lerul este for"at de ansa"blul ecleziastic (clerul regulat, preo#i, pastori, ule"as etc.). Ia unele religii, 1lerul constituie o cast deosebit de i"portant ( induis"), cu rol social, cultural $i politic se"nificativ. 1lerul are de regul un rol "obilizator evident, constituind un factor geopolitic "ai "ult dec,t pregnant. /idelii (adep#ii/practican#ii), sunt aceia care respect regulile 4isericii $i 1lerul respectiv. 'partenen#a 4isericii la o anu"it religie deter"in o structurare a acesteia !n func#ie de practica religioas, riturile $i obiceiurile specifice. Sectele (!n latin ,,siecte N doctrin) dese"neaz un grup u"an care practic o doctrin $i au o viziune co"un !n cadrul unei religii. 5neori ter"enul poate cpta o nuan# peiorativ. n fapt, o sect cuprinde un 1ler $i adep#i care au o practic !n cadrul unei "ari religii% func#ionarea sectelor este variabil, unele secte nefiind recunoscute de stat sau c iar interzise. Me"brii sectei adesea sunt caracteriza#i drept dog"atici/sectan#i. ;unt cazuri c,nd !ntre v,rfurile 4isericii $i sectele aferente e.ist disensiuni grave. 4iserica $i ;tatul erau confundate !n Lvul Mediu, iar ecourile acestea !nc "ai rzbat. 'cest lucru este sesizabil !n teocra#ie ("onar ia $i dreptul divin) sau !n regi"urile confesionale/clericale. 2egi"urile confesionale procla" religia de stat ca religie oficial, religia de stat fiind prote9at de 1onstitu#ie, de puterile e.ecutiv, legislativ $i 9udectoreasc. 2eligia de stat se afl !n acest caz !n str,ns rela#ie cu puterea public, iar religia oficial este prote9at $i garantat !n a se "anifesta pe teritoriul
8

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

respectiv. Desigur, "ulte state na#ionale s+au focalizat pe biserica na#ional, ele"ent de coagulare a senti"entelor na#ionale. De ase"enea, e.ist diferen#ieri clare !ntre biserica recunoscut oficial $i celelalte culte religioase. Keopolitica diferen#iaz diferite state clericale dup cu" ur"eaz( 2 State clericale cretine( + 1: state catolice (Aatican + stat papal, 'rgentina, 4elgia, 4olivia, 1 ile, 1olu"bia, ;pania, 3ortugalia, *talia, Aenezuela $.a.)( + state ortodoxe (2usia, 5craina, Krecia, 2o",nia, ;erbia, 4ulgaria etc.) + state luterane (Dane"arca, /inlanda, @orvegia, *slanda, ;uedia $.a.) + state anglicane (Marea 4ritanie, par#ial ;5') + state cal"iniste (;co#ia, par#ial Llve#ia etc.)% 2 State clericale musulmane ' *sla"ul fiind religia de baz ('lgeria, 4a rain, Lgipt, L"iratele 'rabe 5nite, *ordania, Iibia, Maroc, 8"an, Oatar, ;o"alia, -unisia, Pe"en). ;tatul Iiban este "ulticonfesional ("usul"an, cre$tin, druz). ;tate considerate islamice (legea 1oranului + ,,1 aria& + tine locul 1onstitu#iei( 'fg anistan, 'rabia ;audit, *ran, 3aBistan $i ;udan) + .lte state clericale# *srael (e"reu)% @epal (hinduist)% 4ir"ania, 4 utan, Qal"ucia (entitate din 2usia), - ailanda sunt state budiste. Desigur c sunt situa#ii de represiuni religioase, intoleran# $i c iar violen#, fie !n statele cu religie oficial, fie !n cele "ulticonfesionale, iar tradi#iile acestor dispute sunt istorice (1ruciadele, colonizarea lu"ii etc.). *ntoleran#a fa# de practicarea religiilor deter"in uneori reac#ii pe "sur (autorit#ile din 1 ina, netoler,nd religia catolic practicat de 0 "ilioane de c inezi, a deter"inat ;f,ntul ;caun s nu recunoasc acest stat, dar !n sc i"b s recunoasc -aiHan+ul). 5n feno"en interesant din punct de vedere geopolitic !l constituie laicitatea (,,sfera religioas fiind considerat strict privat&). n prezent, circa =>> de state de pe glob procla" constitu#ional aceast realitate ('ustria, /ran#a, *ndia, *raB, Me.ic, 3ortugalia, 1e ia, ;iria, -urcia sau statele co"uniste conte"porane( 1 ina, 1oreea de @ord, 1uba $i c iar Aietna"). 4iserica 9oac un rol geopolitic indiscutabil( !n deplin ar"onie/consens cu ;tatul sau !n opozi#ie/dezacord, dup cu" ur"eaz. 1rearea unei veritabile ,,geografii religioase& (,, agiogeografii&), prin parcurgerea te.telor vec i religioase care descriu teritorii/spa#ii cu "are !ncrctur si"bolic. 'cestea devin locuri sacre, simboluri socio'culturale, mize geopolitice e.cep#ionale. Lste cazul a nu"eroase teritorii din 8rientul Mi9lociu $i 'propiat, strbtute de !nte"eietorii unor "ari religii "onoteiste( *isus 1 ristos $i Ma o"ed (unele teritorii fiind identice + vezi cazul ora$ului *erusali"). /ifuzarea eficient a "arilor religii a fost cu putin# toc"ai datorit !ntreptrunderii dintre ;tat $i 4iserica% prin colonizarea lu"ii, religiile catolic $i
9

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

protestant s+au rsp,ndit pe "ari areale geografice ('"erica, cea "ai "are parte din 'frica, 'ustralia, regiuni din 'sia), constituind !n acela$i ti"p un element de globalizare. *"punerea religiei cre$tine !n colonii a avut un puternic i"pact asupra acestora, pana la proiecte geopolitice incredibile (de pilda statul 3araguaD este o crea#ie teritorial a clugrilor/adep#ilor iezui#i din sec. )A**+)A***% de fapt, pri"ii "isionari a9ungeau pe la 1F1>, iar p,n la 1:F> de9a creaser un stat teocratic, izolat de restul lu"ii). n unele situa#ii, 4iserica na#ional a pro"ovat !n cadrul ;tatului proiecte geopolitice i"portante (4iserica 8rtodo.a ;,rb $i recuperarea provinciei Qosovo !n 191=% !"pr#irea lu"ii coloniale !ntre spanioli $i portug ezi, prin -ratatul de la -ordesillas, !n cadrul 4isericii 1atolice). 5neori s+a e.ercitat o veritabil concuren ntre religii, ca !n cazul convertirii la cre$tinis" !n secolul al )*)+lea a unor teritorii/insule, din 3acific, !ntre "isionarii catolici (francezi) $i cei protestan#i (anglo+sa.oni). Lste interesant de se"nalat faptul ca uneori ,,frontierele religioase& au devenit $i unele ,,intrai"periale& (a se vedea 'frica, '"erica Iatin, 8ceania etc.). Dar c iar $i !n prezent, unele proiecte geopolitice sunt sus#inute de 4iseric (instalarea regi"ului isla"ic !n 'fg anistan, eliberarea Qa$"irului ,,indian&), fapt ce denot rolul geopolitic al acestei institu#ii, e.tre" de i"portant. ,,1iocnirea civiliza#iilor& se realizeaz, de "ulte ori, toc"ai pe ,,fracturile& religioase, fapt speculat cu abilitate de anu"ite forte politice. @u pute" o"ite, !n acest sens, rolul isla"ului ("ai precis, al $ii#ilor) !n conducerea Iranului, unde $eful 4isericii e.ercit $i autoritatea supre" !n stat, iar e.e"plul su a dus la cre$terea nu"rului de prozeli#i !n lu"ea "usul"an.

I.2. ACTORII GEOPOLITICI MODERNI (NON-STATALI)


'lturi de actorii geopolitici tradi#ionali, s+au afir"at "ai ales !n secolul )) noii ,,actori geopolitici non-statali3( partidele politice, gruprile armate, marile ntreprinderi 0multinaionale1 $i mass'media.

I.2.1. Partidele Politice


L.isten#a partidelor politice + multipartidismul + i"plic un regi" de"ocratic. L.tinderea de"ocra#iei constituie un eveni"ent geopolitic "a9or care a "arcat secolul )) (dincolo de "arile utopii ale acestuia). 3rocesul de de"ocratizare a fost lent, cre$terea nu"rului de state de"ocratice a deter"inat $i pe cea a rolului partidelor, ca actori geopolitici. 3rocesul de de"ocratizare a lu"ii a !nceput !n Luropa $i ;5'. n perioada interbelic, nu"rul statelor de"ocratice era "ult dep$it de cel al statelor nede"ocratice (state+dictaturi).
1>

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

'stfel, !n 2uropa, principalele #ri de"ocratice !n perioada interbelic erau cele scandinave, 4enelu., /ran#a, Marea 4ritanie, 'ustria, Llve#ia $i 1e oslovacia. Ker"ania a fost de"ocratic doar !n intervalul anilor 1919+19?? (dup accederea lui Jitler la putere devenind un stat nazist). Ma9oritatea #rilor europene fiind state nede"ocratice. De"ocratizarea se accentueaz dup cel de+al Doilea 2zboi Mondial, c,nd practic Luropa 8ccidental devine de"ocratic, iar din Luropa ;udic, Krecia (19:0), 3ortugalia (19:E) $i ;pania (19::) intr treptat !n fa"ilia de"ocra#iei europene. De"ocratizarea Luropei 1entrale $i de Lst se produce dup i"plozia co"unis"ului, iar !n prezent fostele state ale e.+52;; fac eforturi pentru generalizarea acestui proces (4elarus, statele caucaziene etc.). .merica 3atin s+a de"ocratizat lent, datorit persisten#ei dictaturilor "ilitare, nu"eroaselor lovituri de stat (,,golpe&)% procesul s+a accentuat dup 198> $i, "ai ales, dup sf,r$itul 2zboiului 2ece. 5lti"ele #ri care s+au de"ocratizat au fost 'rgentina (198=), 4razilia (1988) $i 3araguaD (199>), statul co"unist 1uba fiind ulti"ul stat+dictatur din spa#iul a"erican, care func#ioneaz $i astzi. n .sia, statele nede"ocratice sunt "a9oritare% cu toate acestea, a"inti" *ndia (cea "ai "are de"ocra#ie din lu"e), statele "e"bre ';L'@( /ilipine (198F), *ndonezia (1998) $i !n curs de finalizare a procesului( -aiHan $i 1oreea de ;ud. n +rientul 4ijlociu "en#ion" *sraelul (cu e.cep#ia 'utorit#ii 3alestiniene), Iiban (pluripartidis") sau c iar -urcia (cu unele sincope( interzicerea partidelor Burde $i co"uniste). n .frica singurele state de"ocratice sunt( 'frica de ;ud $i ;enegal, !n rest celelalte state fiind nede"ocratice. '$adar, procesul de de"ocratizare trebuie continuat, "ai ales c statele nede"ocratice se suprapun ,,lu"ii a treia&, cu grave lipsuri econo"ice $i sociale( subdezvoltare, $o"a9, e.plozie de"ografic, pauperitate, "ortalitate infantil, boli ende"ice, instruc#ie $i sntate precar etc. Partidele politice: definiie i tipologie +rice partid politic exprim "oina unui grup)comuniti etc , reunit pe baza unei ideologii, a"5nd drept scop obinerea i exercitarea puterii politice, baz5ndu'se pe un electorat, propun5nd di"erse proiecte geopolitice Dac unele partide au rdcini istorice (sec. )*) sau !nceputul sec. ))), altele au aprut "ai t,rziu, fie dup "arile conflagra#ii "ondiale sau dup i"plozia co"unis"ului. -ipologia partidelor (dup ideologie) este e.tre" de divers( + partide agrare)agrariene R se adreseaz oa"enilor din spa#iul rural% + partide ecologiste R aprute dup cel de+al Doilea 2zboi Mondial, se adreseaz unui electorat urban/divers, datorit "arilor proble"e de "ediu% + partide liberale R se adreseaz antreprenorilor, burg eziei, unor categorii de
11

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

intelectuali (cu profesiunii liberale) etc.% partide socialiste)comuniste R electoratul de baz fiind ,,clasa "uncitoare&% di"inuarea clasei "uncitoare a deter"inat "uta#ii !n ,,ideologia& partidelor. *"plozia co"unis"ului a deter"inat dispari#ia partidelor co"uniste din fostele tari co"uniste, iar fo$tii co"uni$ti ,,s+au "eta"orfozat& peste noapte !n partidele ,,de"ocratice& (a se vedea 2o",nia)% + partidele confesionale R !n regiunile ,,cre$tine&( Ker"ania (par#ial cre$tin+ de"ocrat), 4enelu. sau partidele confesionale din *srael sau statele arabe $i isla"ice. Muta#iile profunde din lu"ea conte"poran au deter"inat ca partidele politice s se adapteze (noi ideologii, nou electorat, noi aspira#ii). De ase"enea, distinc#ia dintre ,,dreapta, ,,centru $i ,,st5nga s+a esto"pat, astfel c "a9oritatea ,,platfor"elor& se asea"n, iar progra"ele politice (dup c,$tigarea alegerilor) nicieri !n lu"e nu se realizeaz !n totalitate. Desigur c "arile partide au un areal de tradi#ie, un electorat fidel, de$i !n prezent dina"ica social este e.ploziv. Dac "a9oritatea partidelor au proiecte politice care respect ,,status'*uo+ul& teritorial, suveranitatea $i non+ingerin#a, e.ist unele partide cu proiecte geopolitice separatiste (,,4atasuna& !n Cara 4ascilor, ,,1orsica @azione& !n 1orsica% ,,3artidul OuSbScois& !n 1anada), sau proiecte anexioniste (,,Iiga panger"an& + la !nceputul sec. )) + !n Ker"ania). 'lteori, proiectele geopolitice vizeaz gestionarea teritoriului, favorabil fie autono"iei, fie centralizrii teritoriului respectiv. 8 alt clasificare a partidelor indic prezen#a partidelor ,,etnice, naionaliste, regionaliste sau federaliste. Partidele ,,etnice reprezint ideologia, interesele $i politica unor etnii/"inorit#i, cu nzuin#e uneori secesioniste, ane.ioniste, separatiste. Dintre aceste partide "en#ion" ,,Iiga 'Ha"i& din 3aBistan (care !n 19:1, dup ce a c,$tigat alegerile cu sloganul privind cre$terea autono"iei unei regiuni, a generat o criz profund, secesiunea 3aBistanului de Lst $i crearea statului 4anglades ). n spa#iul 2o",niei, 5DM2 este un partid etnic (de$i 1onstitu#ia #rii nu accept e.isten#a for"a#iunilor politice etnice), particip la procesul politic, inclusiv la guvernare, cu spri9in ne"i9locit din 5ngaria, reprezent,nd !n statul nostru interesele etnicilor "ag iari. %artidele ,,naionaliste e.pri" teoretic voin#a unei na#iuni/stat, sunt favorabile centralis"ului, atestp voin#a "a9orit#ii $i se opun partidelor etnice/regionale sau federaliste. Din aceast grup se dezvolt partidele ultranaionaliste, care e.acerbeaz tendin#ele na#ionaliste. 'se"enea for"a#iuni se regsesc !n nu"eroase state( !n 4alcani (;erbia, 4ulgaria, 1roa#ia, 'lbania), !n +
1=

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

2o",nia (3artidul 72o",nia Mare&) sau pe alte continente $i regiuni geografice. n platfor"ele lor politice, aceste partide au tendin#e e.pansioniste/ane.ioniste, contribuind la ,,destabilizarea& geopolitic a unor state $i na#iuni. Desigur, apari#ia 3artidului ,,2o",nia Mare& constituie o contrareac#ie pentru 5DM2. %artidele regionaliste e.pri" voin#a locuitorilor unei regiuni, tendin#a de cre$tere a autono"iei, "erg,nd p,n la separatis", de aceea !n unele state aceste partide fiind interzise (-urcia + !nc din 19=>, Keorgia + 199E $.a.). n sf,r$it, partidele federaliste au drept scop integrarea unui stat/na#iune, dep$ind ,,fracturile geopolitice& de natur politic, econo"ic, socio+cultural sau c iar confesional. ;copul lor !l constituie integrarea regional $i dep$irea cadrului statal tradi#ional. L.tinderea 5L a contribuit, !n fapt, la crearea unei organiza#ii continentale, av,nd acelea$i obiective "a9ore precu" aceste partide (socialiste, conservatoare, liberale, ecologiste etc.). ;tr,ns legat de evolu#ia politic a partidelor, dup cel de+al Doilea 2zboi Mondial s+a conturat ,,geografia cultural&, din ale cror obiective "en#ion" studiul corela#iei !ntre popula#ie $i vot, pe de o parte, $i al circu"scrip#iilor electorale, pe de alt parte.

I.2.2. Gruprile armate


Gruprile armate (nu"ite ,,guerillas& sau ,,partizani&, "ai t,rziu) sunt ,,actori insurecionali& utiliza#i de unele for#e politice ca o prelungire armat a acestora, cu scopul ca acestea s+$i ating obiectivele vizate. 'ceste grupri apar !n statele nede"ocratice, ca un deficit de democraie, acolo unde unele partide sunt c iar interzise (cu" ar fi 3QQ !n -urcia)% alteori, gruprile ar"ate activeaz c iar !n state de"ocratice, ca ane.e ale unor partide separatiste, regionaliste sau federaliste (*rlanda de @ord, ;pania etc.). 5nele organiza#ii/partide dispun ele !nsele $i de o latur "ilitar bine structurat, care ac#ioneaz la co"and politic (cazul, de pild, al *2' + !n *rlanda de @ord + sau al L-' + !n Cara 4ascilor + ;pania). 'stfel, *2' (func#ional din anul 19:> ca ane. a 3artidului ,,;inn /ein&, pro"ov,nd interesele catolice, !n opozi#ie cu protestan#ii din regiune) $i L-' (!n Cara 4ascilor "iliteaz pentru autono"ie sporit p,n la separatis" total fa# de ;pania) se consider ,,na#ionaliste& $i au provocat nu"eroase violen#e !n confruntrile cu autorit#ile legiti"e sau cu popula#ia civil, fie ele de alt confesiune, fie de alt origine. 'lteori, gruprile ar"ate sunt orientate !"potriva partidelor politice. Lste cazul situa#iei tensionate din Qosovo, unde partidul albanez 5DQ are din 199E o latur ar"ata( 51Q (cu ?>.>>> co"batan#i ec ipa#i $i instrui#i de servicii de infor"a#ii strine)% ulterior, !ntre cele dou organiza#ii au aprut disensiuni legate de utilizarea for#ei $i a violentei !n vederea ob#inerii obiectivelor politice%
1?

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

interven#ia @'-8 din 1999 a scos !n afara 9ocului politic 51Q, !ns este oric,nd ,,reactivabil&. Dup declararea provinciei Qosovo ca stat (=>>:), 51Q s+a 7"eta"orfozat& !n ar"ata 7na#ional&. Miliiile (!n latin miliia N serviciu "ilitar) sunt grupri "ilitare organizate de partide politice, grupri etnice, confesionale sau sociale care decid organizarea de tip militar. Lle se pot opune ar"atei regulate sau altor institu#ii ale statului, genereaz insecuritatea, i"pun societ#ii respective ,,legile& sale, violen#a sau "anifestrile "afiote, pun,nd !n pericol statul. 1ele "ai cunoscute sunt "ili#iile din Iiban (19:E+199>), din ti"pul rzboiului civil( gruprile '"al, Jezbolla , 1re$tinii Maroni#i, Druzii, ;unni#ii, 3alestinienii (auto tone), la care se adaug cele strine( /edainii palestinieni, 3asdarans *ranieni etc., toate gener,nd un aos greu de gestionat. n sf,r$it, tot din gruprile "ilitare fac parte $i armatele private $i ,,seniorii rzboiului&. 'r"atele private au fost for"ate !n interes personal, apr,nd indivizi, triburi, clanuri, grupri "afiote etc.% se dezvolt !n regiuni/state puternic ,,libanizate&, unde violen#a $i insecuritatea sunt pregnante (1aucaz + -ranscaucazia, *raB, 'fg anistan). (Seniorii rzboiului (Harlords) au aprut ini#ial !n 1 ina (!nceputul sec. ))), iar ulterior !n nu"eroase state( Iiban, 'fganistan, !n ;5' (Ios 'ngeles pentru ,,rzboaie urbane&), Iiberia, ;ierra Ieone, Kuineea 4issau, 1ongo, 'ngola, 4urindi, $.a. 'ceste grupri provoac violen#e, insecuritate, aos, disolu#ia grav a institu#iilor statului etc. De ase"enea, este de a"intit e.e"plul cazacilor (!nc din secolul al )A*+lea), utiliza#i de puterea #arist $i apoi de cea co"unist !n diferite scopuri, reabilita#i abia dup destr"area 52;; (199=). Mercenarii sunt grupri ar"ate private for"ate din profesioniti care ac#ioneaz !n diferite state de pe glob, de fapt servicii "ilitare oferite unor state/organiza#ii etc. pe baz de conven#ii financiare. Li ac#ioneaz !n diferite regiuni geografice, organizeaz co"andouri pentru diferite "isiuni% "otiva#ia acestor lupttori este doar de natur financiar, $i nu ideologic. 'lteori, unele state organizeaz ase"enea grupri ar"ate pentru a+$i apra interesele peste ,,"ri $i #ri& (vezi ,,Iegiunea ;trin& + /ran#a). 'pari#ia gruprilor ar"ate este deter"inat de un deficit democratic, dar se "anifest $i ca o consecin# a srciei, "ai ales !n regiunile ,,libanizate& sau !n ,,zonele gri& (greu de controlat, "egalopolisuri ultraviolente). ;e constat + dup anul 199> + o "ultiplicare a "i$crilor "ar.iste spre micri liberale)anticomuniste (,,5nita& !n 'nglia, ,,1ontras& !n @icaragua), micri religioase)mesianice (,,J;M& !n 5ganda), altele fundamentaliste (nu"eroase !n spa#iul isla"ic, legate de ,,Ti adul& "usul"an) sau cele identitare (,,3QQ& !n Qurdistan, ,,51Q& !n Qosovo, ,,/reli"o& !n -i"orul 8riental, ,,L-'& !n Cara 4ascilor). 5nele "i$cri de acest tip sunt non'ideologice, care nu caut accesul la putere, ci sunt ,,gherile degenerate&, !ntruc,t unele se apropie de banditis" (,,'bou ;aDaf& !n /ilipine $.a.).
10

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

Datorit costurilor foarte "ari ocazionate de organizarea gruprilor ar"ate, se utilizeaz frecvent "i9loace ilegale, frauduloase de ob#inere a resurselor financiare (contraband, trafic de droguri $i de persoane, prostitu#ie, ac#iuni "afiote). ;e stabilesc adesea legturi str,nse !ntre g erile $i gruprile "afiote, (,,logica "afiot este profitul% logica g erilei este puterea&), fapt ce creeaz "ari proble"e statelor, dar $i co"unit#ii interna#ionale (T.M. 4alencie, '. Ia Krange + =>>E). 4. Actorii economici (!ntreprinderi/fir"e na#ionale, "ultina#ionale, carteluri, "afia, etc.), au un rol deosebit de i"portant !n conte.tul globalizrii. Marile corpora#ii cu activit#i !n do"eniul produc#iei (de pild, !n e.ploatarea resurselor naturale/strategice), !n do"eniul distribu#iei sau cel bancar, !n "od evident influen#eaz ase"enea unui actor geopolitic i"portant, situa#ia sociopolitic regional/na#ional/"ondial. *"plicarea direct a fir"elor transna#ionale a fost eviden#iat de "ultiple e.e"ple( ,,5nited /ruit& !n '"erica Iatin% "arile co"panii petroliere occidentale !n 8rientul Mi9lociu sau, "ai concret, i"plicarea politic direct a co"paniilor ,,Llf& ('ngola, Kabon), ,,; ell& (@igeria) etc. 'lteori, indirect, politica "arilor co"panii/bnci a influen#at politica statelor respective (lobbD+ul creat !n ;5' !n anii UF> ai secolului trecut pentru declan$area rzboiului din Aietna"). 3uterea "ultina#ionalelor este deloc de negli9at% unele dintre ele au o putere econo"ic/financiar net superioar "a9orit#ii statelor de pe glob, conferindu+le o influen# deosebit !n structurile politice. n prezent, "ultina#ionalele de#in circa E>V din co"er#ul "ondial% "a9oritatea lor !$i au originea !n ;5' (?=V), Luropa (?1V) $i Taponia (=EV). Desigur, cele "ai str,nse legturi se afl !ntre "ultina#ionale $i #rile de origine (cel "ai sugestiv e.e"plu( "ultina#ionalele a"ericane !n do"eniul petrolului !n *raB/8rientul Mi9lociu sau din alte zone de interes energetic pentru ;5'). De$i aceste "ultina#ionale e.tre" de bogate ob#in "ari profituri din statele !n curs de dezvoltare ($i nu nu"ai), acestea investesc si"bolic sau nu investesc !n aceste #ri !n te nologia, infrastructura sau for#a de "unc, protec#ia "ediului etc. ale acestor #ri. 3ractic, "ultina#ionalele concureaz statele, a$a !nc,t este dificil a ,,trage linie& !ntre structurile econo"ice $i politice. 'lte opinii consider, di"potriv, "ultina#ionalele ca prelungiri ale statului de origine (cu" este i"plicarea *--, !n anii M:>, !n 1 ile, care a fost de fapt dorin#a 1asei 'lbe de sc i"bare a regi"ului politic $i a pre$edintelui c ilian de atunci). 5. Actorii mediatici s+au i"pus !ndeosebi dup cel de+al Doilea 2zboi Mondial, c,nd anu"i#i cercettori au denu"it "edia ,, a patra putere n stat/pe glob. Media este extrem de rar independent% de regul, este controlat de actorii
1E

I.2.3. Actorii economici i mediatici

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

econo"ici (grupuri econo"ice ori financiare), sau actori politici (;tatul, partidele politice etc.). 'stfel, libertatea de e.presie este relativ, !n func#ie de controlul econo"ic sau politic. n acela$i ti"p, globalizarea, prezen#a sateli#ilor de co"unica#ii au avut $i au un "are i"pact asupra !ntregii co"unit#i interna#ionale. -ontrolul informaiei a devenit sloganul celor puternici% !n acela$i ti"p, controlul devine tot "ai dificil toc"ai datorit globalizrii $i "odalit#ilor de propagand, care se poate face direct, indirect sau instantaneu. '$adar, "edia sus#ine diverse ,,discursuri politice&, inclusiv privind reprezentrile teritoriale. Media devine de la o zi la alta un instrument major de formare)manipulare a opiniei publice. Media influen#eaz direct sau indirect politica statelor, 4iserica, "ultina#ionalele, 8@K+urile etc. ;tructurarea "edia !n 9urnale, radio, -A, *nternet etc., contribuie la succesul acestui actor "a9or al geopoliticii conte"porane. ; ne rea"inti" rolul geopolitic al "edia !n 1989 (i"plozia co"unis"ului), iar aici nu pute" s nu e.e"plific" re"oluia din decembrie 6787 din 9om5nia (pri"a "anifestare de aceast anvergur trans"is ,,live&), cu un i"pact fr precedent. De altfel, "edia a fost poate cel "ai i"portant actor geopolitic !n realizarea prbu$irii co"unis"ului. Mai recent, re"arc" rolul unor televiziuni "ondiale/regionale !n desf$urarea unor eveni"ente (1@@ $i 'l+Tazeera !n desf$urarea eveni"entelor din 8rientul Mi9lociu). n concluzie, pute" afir"a c rolul geopolitic al "ass+"edia este !n continuare din ce !n ce "ai i"portant pentru co"unitatea interna#ional at,t de globalizat.

I.3. ,,POPOARELE
n sens geopolitic, popoarele sunt "odalit#i variabile de grupare/ regrupare a indivizilor sau ,,cliva9ele& din interiorul unei popula#ii. 8 pri" structurare !nsea"n( popor, rasa, etnie, naiune etc. sau popula#ii aflate !n situa#ii geopolitice specifice( diaspora, minoriti sau populaii imigrate)imigraii.

I.3.1. Tipologia ,,popoarelor


n "od generic, prin popor !n#elege" un grup u"an distinct din punct de vedere socio+cultural $i care 9oac rolul unui actor geopolitic. 5nii cercettori (6allerstein + 199:) consider c "ai uzuali sunt ter"enii ras, naiune $i grup etnic. 3entru ter"enul generic de popor, principalele caracteristici sunt( ,,o
1F

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

tradiie istoric comun, o identitate rasial i etnic, o omogenitate cultural, o unitate religioas i ideologic, ocup un anumit teritoriu i o "ia economic comun (5@L;18 + 199>). Etnia (!n li"ba greac ,,ethos N popor/na#iune) este un ter"en sinoni" celui de popor. n geopolitica a"erican ,,etnia& substituie ,,rasa&. n accep#iunea unor speciali$ti, ,,etniile sunt forme particulare de comunitati sociale, cu urmtoarele caractere# limb i teritoriu unic, cultur i mod de "ia similare, destin istoric i apartenen la acelai stat (T.M. Joerner + 199F). 5neori ter"enul este folosit adesea ca ad9ectiv, ca !n e.presia ,,"inoritate etnic&. asa + un ter"en !n ,,vog& !n perioada interbelic, a czut !n desuetudine, "ai ales dup ,,e.perien#a& nazist. -er"enul de ras (!n italian ,,razza N specie) apare !n secolul al )A***+lea !n procesul de clasificare a speciilor% ulterior, ter"enul s+a aplicat $i grupurilor u"ane. @aturalistul 6. 7uffon !l utilizeaz cu aplicare la a$a+nu"itul ,,om european, gener,nd "ai t,rziu o concepie ,,euro'centrist care va do"ina lu"ea p,n la cel de+al Doilea 2zboi Mondial ("i$cri .enofobe $i rasiste). Din pcate, nazi$tii au e.acerbat ,,rasis"ul&, gener,nd grave daune !n fapt co"unit#ii u"ane, at,t prin concepte e.tre" de duntoare, dar $i prin ac#iuni de e.ter"inare (genocid/ olocaust), !n ur"a crora au disprut "ilioane de oa"eni nevinova#i. 1u aceea$i dezaprobare "ai a"inti" $i c, dup cel de+al Doilea 2zboi Mondial, s+au "anifestat feno"ene rasiste de segregaie (,,apart eid&+ul din 'frica de ;ud, abolit abia !n 199>, sau epurrile etnice din spa#iul e.+iugoslav sau din -ransnistria, !n perioada recent). !aiunea reprezint un concept co"ple. (uneori a"biguu), dar care e.pri" o realitate geopolitic incontestabil. n definirea na#iunii, ,,teza obiecti"& (de inspira#ie ger"an) se refer la obiectivele co"une( limb, religie, istorie, teritoriu etc.% ,,teza subiecti"& (de inspira#ie francez), !n sc i"b, face tri"itere la indi"izii liberi i egali, independeni, unii prin ne"oi comune i dorina de a tri laolalt . 1onceptul de na#iune (din ter"enul latin ,,natio N na$tere) genereaz $i astzi dispute !ntre speciali$tii celor dou abordri filozofice "a9ore. 1onceptul de na#iune este "ai !nt,i o idee politic $i apoi una geopolitic. Din punct de vedere geopolitic, na#iunea este vzut ca un popor cu un proiect geopolitic( un stat real 0sau "isat1, cu un teritoriu i o capital, cu un proiect naional bine definit. *deea de na#iune dese"neaz un grup u"an, o realitate concret, un proiect geopolitic clar, na#ional, cu rdcini istorice strvec i. Naionalismul (,,e.altarea senti"entului na#ional&) constituie o doctrin
1:

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

politic ce a avut un i"pact deosebit !n dina"ica geopolitic (for"area ,,statelor+ na#iuni& la finele secolului al )*)+lea $i !nceputul celui de+al ))+lea). n analiza na#ionalis"ului s+au i"pus teza instrumentalist (,,na#iunea R o construc#ie a elitelor&) $i cea primordial (,,na#iunea R un feno"en spontan&). 'ceste "odele se refer, "ai precis, la legtura dintre ,,;tat& $i ,,3oporul& care+l locuie$te. ;unt cazuri (!n 'frica, de pild) unde s+a dezvoltat un na#ionalis" ulterior e.isten#ei unui stat, sau !n altele, !n care na#iunea poate fi descris ca ,,spontan&. n ansa"blu, naiunea este o construcie legata de actori i proiecte geopolitice 5n si"bol al popula#iei (care for"eaz o na#iune) !l constituie cetenia individului (conferind acestuia prerogative civice $i politice, destinatar al unui pa$aport al ;tatului pe care+l locuie$te). 1rearea statelor'naiuni a constituit un proces istoric na#ional funda"ental (for"area *taliei, Ker"aniei)% dorin#a de a se crea statele+na#iuni a generat o e.cep#ional dina"ic geopolitic, "odific,nd "a9or arta politic a lu"ii (Luropa 1entral, 4alcanii, 'sia etc.). /or"area statelor+na#iuni nu a avut acela$i i"pact !n 'frica, de e.e"plu, datorit ,,conglo"eratului& de na#iuni, stp,nirii i"perialiste, e"igra#iilor puternice etc. %. &acoste (199?), printre al#ii, define$te statul+na#iune ca ,,: un tip de Stat, n care majoritatea populaiei aparine unei singure Naiuni . Diversitatea socio+cultural (prezen#a "inorit#ilor) este opus e.presiei de na#iune $i este adesea 9ustificat de cercurile de putere, pentru a+$i argu"enta pozi#ia lor do"inant. Tri , clan, cast, gangsteri 1a o alt for" de organizare social, "riburile grupeaz indivizi care au o cultur co"un (li"b, religie), ocup un teritoriu strvec i, au obiceiuri ancestrale $i, de cele "ai "ulte ori, se afl pe o treapt "odest de civiliza#ie. 'v,nd o structur ar aic, sunt for"ate !n principal din agricultori, uneori c iar no"azi. -riburile !$i arog o ascenden# unic, de "ulte ori "itic, utiliz,nd for"ule cu" ar fi ,,fiii lui W& (,,'Xt& !n berber, ,,ibn& !n arab sau ,,4en& !n ebraic). 'ceste for"a#iuni sociale ocup vaste teritorii !n 3eninsula 'rabic, @ordul 'fricii sau !n alte regiuni geografice. 3rezen#a triburilor se constituie ca un cli"aj major !n situa#ia geopolitic a statelor respective. #lanurile grupeaz indivizi provenind de fapt din fa"ilii e.tinse. n unele cazuri, clanul constituie o frac#iune a unui trib. 1ele "ai rsp,ndite clanuri se regsesc !n lu"ea arab, datorit unor particularit#i specifice acestor societ#i (e.e"plul sugestiv constituindu+l ,,clanul Ja$e"it& din 'rabia ;audit, de unde au provenit unii lideri ai lu"ii arabe, dar $i !n alte state arabe( Maroc, *ordania $.a.).
18

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

#astele (cuv,nt de origine portug ez) grupeaz indivizi !n interiorul unei societ#i, pe baz social+politic, deseori confund,ndu+se cu no#iunea de ,,clas. Me"brii castei dezvolt o solidaritate de grup% nu de pu#ine ori castele au avut un rol deosebit din punct de vedere geopolitic (!n Luropa feudal( casta clerului, casta nobilimii; !n lu"ea budist actual( *ndia, Taponia etc.). n tradi#ia induist a"inti"( casta ,,brahmanilor (clerul), casta ,,<shatri=a (rzboinici), casta ,,"aish=a (agricultori $i co"ercian#i) $i casta ,,shudra (a oa"enilor si"pli). Desigur c aceste caste sunt structuri !nc ise, accederea la ele fc,ndu+se cu "are dificultate. 1a o concluzie, se poate spune c toate aceste for"e de organizare social contribuie fie la coeziunea statului din care fac parte, fie la degradarea acestuia. Teme de reflecie: 1. 'naliza#i raporturile dintre 7geografie + cartografie + geopolitic + rzboi&. =. 2olul statelor K+8 g+=> !n politica "ondial. ?. ;uveranitatea "ai este o necesitate !n situa#ia 2o",niei + stat "e"bru al 5L $i al @'-8Y 0. 5tilizarea 4isericii ca "odalitate de a c,$tiga puterea% !ntre tradi#ie $i oportunis". E. 4iserica 8rtodo. 2o",n (482) $i politica 2o",niei !n secolul )) $i lu"ea secularizat actual. F. 'naliza#i utopiile secolului ))( nazis"ul $i co"unis"ul (ase"nri $i deosebiri). :. 8rganiza#iile de tip 7"ili#ie& din 8rientul Mi9lociu $i 'propiat. 8. *"plicarea "ultina#ionalelor !n politica na#ional/regional/global (e.( cele din do"eniul petrolier). 9. 2olul "ass+"edia !n "anipularea popula#iei + studii de caz. 1>. -A2 $i "anipularea popula#iei rurale/v,rstnice din 2o",nia !n ca"paniile electorale% -A2 $i trans"isia 7live& a revolu#iei din 1989 (pre"ier "ondial).

Pentru aprofundare: 4alencie T.M., Ia Krange '. + 3es Nou"eaux 4ondes rebelles, Lditura Mic alon, 3aris, =>>E. 4ari *. + %robleme globale contemporane, Lditura Lcono"ic, 4ucure$ti, =>>?. 4raudel /. + !ramatica ci"ilizaiilor, Lditura Meridiane, 4ucure$ti, 1990. 4aBis J. + !>opoliti*ue de l?information, 35/, 3aris, 198:. Di Meo K. + !>ographie sociale et territoires, Lditura @at an, 3aris, 1998. /ouc er M. + @ronts et frontiAres, Lditura /aDars, 3aris, 1991. Iacoste P. + /ictionnaire de !>opoliti*ue, Lditura /la""arion, 3aris, 199?.
19

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

@egulescu 3.3. + %artidele politice, Lditura Ju"anitas, 4ucure$ti, 1990. 2affestin 1l. + %our une g>ographie du pou"oir, Lditura Iitec, 3aris, 198>. ;i"ion -. + Bntroducere n geopolitic, Lditura Lcono"ic, 4ucure$ti, =>>?. 6acBer"ann K. + !>opoliti*ue de l?espace mondial, d=nami*ues et enjeux , Lditura Lllipses, 3aris, 199:. 6allerstein T. + !eopolitics and geoculture -ambridge, 1991.

=>

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

CAPITOLUL II MIZE GEOPOLITICE: SPAIUL, ALIANE I CONFLICTE; PUTEREA N GEOPOLITIC!


Spaiul este considerat !n geopolitic ca o miz major, "ai ales c !n ulti"ii ani se constat Cimportana spaiului geopolitic care se depreciaz , iar unii speciali$ti anun# c iar Csf5ritul teritoriilor (4adie, 199E). ;pa#iul geografic este !ns destul de i"portant ca simbol, bogie $i element de securitate, dar $i pentru alian#e, conflicte $i putere.

II.1. SPAIUL CA SIM"OL


;pa#iul nu are neaprat nevoie a fi bogat $i populat, pentru a deveni o "iz !ntre actorii geopolitici. ' considera spa#iul ca si"bol, se ad"ite c teritoriul dispune de o "aloare intrinsec prin capacitatea sa de 7resurse&, securitate $i putere. /imensiunea unui teritoriu pe o hart este o reprezentare clasic a puterii. n acela$i ti"p teritoriul politic legiti"eaz elitele politice (indiferent de scara de "ri"e). ;e"nifica#ia de si"bol politic a spa#iului, este deter"inat de capacitatea evocatoare a 7actorilor geopolitici& $i care sunt localizabile !n acel spa#iu. Simbolul, ca realitate geografic, este relativ $i se refer la "onu"ente, casa natal, sat, ora$, provincie, etc. Ia o alt scar, pentru popoare, aria de etnogenez este e.tre" de i"portant (regiunea focal sau aria central). Iocul "arilor btlii devin adevrate receptacule de identitate na#ional, etnic, religioas (precu" Aal"D !n /ran#a, Mo acs !n 5ngaria sau PorBtoHn !n ;.5.'.). 1o"ple.itatea raporturilor dintre o" $i teritoriu e.plic se"nifica#ia si"bolic a spa#iului. n geopolitic este e.e"plificat si"bolul (s5rb de la Koso"o, deoarece poporul/statul s,rb, a avut ca regiune focal aceast provincie !n secolele )***+)*A% aici se regsesc nu"eroase biserici/"nstiri, !n 9urul crora s+a constituit statul feudal, a !nflorit cultura, aici s+a nscut idealul naional. 8 istorie zbuciu"at a deter"inat noi raporturi de"ografice, !nc,t !n prezent 9>V din popula#ie este albanez, iar eveni"entele petrecute dup 7dezagregarea& *ugoslaviei, a co"plicat $i "ai "ult situa#ia geopolitic conte"poran. 1a ele"ent de si"bol, pute" a"inti de pild orientarea bisericii cre$tine spre *erusali" $i a "osc eilor spre Mecca. Simbolul ca proiect poate fi uneori afir"at ca o si"pl realitate geografic.
=1

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

;i"bolul este utilizat de actorii geopolitici ca o "iz conte"poran, inclusiv !n ac#iunile politice (sti"ularea popula#iei, clientelei, electoratului). ;i"bolul !n "od evident nu poate fi niciodat neutru, acesta este legat de un proiect% de fapt, simbolului geografic i corespunde un proiect geopolitic. -eritoriile $i legturile si"bolice !ntre ;tat, 4iseric $i 3opor, au constituit ele"entul funda"ental !n for"area $i continuitatea for"a#iunilor statale. -oate acestea for"eaz un patrimoniu naional care func#ioneaz ca un si"bol. *at de ce si"bolul 5niunii Luropene se i"pune cu dificultate, "ai ales !n statele din Luropa 1entral $i de Lst.

II.2. SPAIUL CA "OG!IE


8rice spa#iu constituie o surs de bogie, gra#ie resurselor naturale% !n acela$i ti"p bogia este un ele"ent/surs de putere. *ntr+un sens strict, controlul resurselor, este sinoni" cu controlul puterii si controlul spa#iului. 4og#iile sunt e.tre" de nu"eroase si sunt "ultiplicate de te nologii. 2esursele naturale (sol, subsol 8ceanul 3lanetar), resursele te nologice, alte tipuri de resurse, constituie un tot unitar $i pot deveni strategice, transfor",ndu+se !ntr+o "iz redutabil !n 9ocul geopolitic. Msura !n care resursele sunt eficient valorificate, se resi"te !n rit"ul de dezvoltare econo"ic, social sau !n starea de subdezvoltare (srcie). 9esursele naturale constituie o "iz i"portant, "ai ales !n cazul 7resurselor strategice&. Dac, !n statele dezvoltate (!n unele situa#ii posed,nd unele resurse strategice), valoarea acestora este relativ, !n statele !n curs de dezvoltare (unde se afl cea "ai "are parte a acestor resurse), controlul acestora este funda"ental (ca unic surs de venituri $i putere). 2eparti#ia resurselor naturale este e.tre" de inegal, iar valorificarea lor este diferen#iat% regiunile/statele care concentreaz i"portante resurse strategice sunt, geopolitic vorbind, zone de dispute (de "arile puteri, !ntre vecini sau al#i actori geopolitici). *storic vorbind, colonizarea european a avut drept #el $i accesul la resurse% la fel "ai t,rziu colonizarea ruseasc, a"erican, nipon !n zonele lor de influen#% "ai recent, e.e"plific" cu 1 ina, care este nevoit, din cauza econo"iei sale dina"ice, s+$i diversifice accesul la resursele lu"ii. 2eparti#ia resurselor naturale/strategice, a generat individualizarea "arilor regiuni economice ("izele politice "a9ore), !n contrast cu regiunile lipsite de resurse $i dezvoltare, net dezavanta9ate "ai ales !n conte.tul actual al globalizrii. 1oncentrarea unor "ari resurse !ntr+un stat/regiune deter"in cre$terea "izei asupra teritoriului respectiv (de pild, 'frica de ;ud care constituie o "are "iz geopolitic, dispune E>V din rezervele "ondiale de aur, =EV din rezervele de dia"ant, F8V din rezervele de platin, EEV din rezervele de cro", $i 8>V din cele de "angan sau ??V din cele de vanadiu).
==

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

'lteori i"ensele resurse genereaz conflicte interne/e.terne inter"inabile (e..( 2.D. 1ongo, dup 1998, c,nd statul a instaurat "onopolul asupra 7substan#elor "inerale pre#ioase&% cazul 'ngolei, unde resursele naturale sunt "izele rzboiului civil, puterea controleaz petrolul din 7off+s ore&, iar for#ele rebele 5@*-' pe cele de dia"ante). 3roble"e interesante se regsesc $i !n distribu#ia resurselor de sol, c,t $i !n cele "ariti"e, dar $i "iza acestora sau poten#ialul de conflict pe care !l pot genera. 4og#iile (artificiale i imateriale sunt reprezentate de resursele financiare/ "onetare, dar $i de cele te nologice, care transfor" "ateriile pri"e naturale !n produse, bunuri industriale dintre cele "ai diverse. ;ublinie" de ase"enea rolul regiunilor industriale (vec ile zone industriale legate de revolu#ia industrial, sau regiuni recent industrializate !nzestrate cu !nalte te nologii), care contribuie decisiv la dezvoltarea econo"ico+social a planetei% rsp,ndirea acestor regiuni !n Driad, dar $i !n statele emergente sau !n curs de dezvoltare, este condi#ionat de factori econo"ici/ politici/naturali. 4og#iile 7i"ateriale& sunt produse de ser"icii (!n special de serviciile financiare sau de te nologia infor"a#iei), situate !n "ari poli urbani ai planetei. 'ceste bog#ii 7i"ateriale& fac trecerea de la o geopolitic clasic a teritoriilor ctre o geopolitic modern a (polilor urbani i a fluxurilor transnaionale (T. IevD), spre geoeconomie. 1entrul de producere al acestor resurse artificiale/i"ateriale, !l constituie (megalopolisul mondial, denu"it de *. +olfus (oligopol'ul mondial. Marile "etropole 7polarizeaz spa#iul geografic se bazeaz pe infor"a#ie, capitaluri, "aterie cenu$ie, oa"enii cei "ai perfor"an#i $i se adreseaz unei pie#e "ondiale organizat !n "ultiple re#ele& (Di Meo, 1998). 9esursele strategice sunt considerate vitale pentru econo"ie% !n func#ie de scara la care ne raport", unele sunt la ni"el mondial, continental sau naional. Ia scar "ondial de pild, resurse strategice sunt hidrocarburile sau cerealele% la scar regional R apa R "ai ales !n regiunile aride (8rientul Mi9lociu $i 'propriat)% la scar na#ional acea "aterie pri"/resurs strategic vital pentru econo"ia statului respectiv( cacao pentru 1ote dM*voire, uraniu pentru @iger sau fosfatul pentru Maroc. n alt registru al analizei, de e.e"plu 7drogurile&, sunt o for"idabil resurs financiar (unele state sunt veritabile 7narco+#ri&( 'fg anistan, 1olu"bia sau alte state din 'sia de ;ud+Lst). 3roduc#ia, distribu#ia, traficul $i traseele utilizate, alturi de c,$tigurile fabuloase au efecte geopolitice i"portante, iar 7seniorii drogurilor& devin 7actori geopolitici& locali/regionali, foarte i"portan#i (corup#ie, cri"inalitate, evaziune fiscal, dar $i influen#a pe care o e.ercita asupra co"unit#ii locale $i elitelor politice). Dar poate cea "ai redutabil resurs strategic este petrolul, care a devenit dup cel de+al doilea rzboi "ondial pri"ul 7"otor& energetic al -errei. Distribu#ia inegal a rezervelor, produc#iei, consu"ului, deter"in proble"e geopolitice e.tre" de
=?

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

i"portante (83L1, i"plicit al 8rientului Mi9lociu ca principalul depozitar $i productor al lu"ii% 7sarabanda& pre#ului !ntre cererea "ereu cresc,nd $i a nivelului produc#iei% rolul ;.5.'. de 79andar" "ondial& dar $i cel "ai "are consu"ator $i dependen#a "ereu cresc,nd de i"porturi% conflicte care se suprapun fidel peste arta petrolului% epuizarea unor resurse $i conturarea unor noi 7poli& ai petrolului% corela#iile dintre productori, trasee, prelucrare, distribu#ie $i consu"). n ulti"ul ti"p s+a conturat a$a+nu"ita petropolitic, drept e.presie a i"portan#ei acestei resurse. 8 alt resurs strategic, aparent banal R apa R, deter"in dispute geopolitice dintre cele "ai spectaculoase ( de pild utilizarea, traseele $i !"pr#irea resurselor de ap !n 8rientul Mi9lociu $i 'propiat% sau proble"ele grave din 1 ina, 'frica, sau alte regiuni !n perspectiva polurii din ce !n ce "ai grave $i a cre$terii vertiginoase a nu"rului de locuitori, a !nclzirii globale etc.). Iupta pentru controlul resurselor strategice, !"brac uneori aspecte dra"atice( lupta dintre (Nord $i (Sud sau dintre 83L1 $i beneficiari, ori "utarea centrului aten#iei "arilor puteri spre noile regiuni de interes (e.e"plu( ;.5.'. $i arealul de idrocarburi din Marea 1aspic R 'sia 1entral, 1 ina $i platfor"a continental a Mrii 1 inei de ;ud etc.. Dar 7bog#ia& (resursele at,t de generoase), au $i un grav revers( s"r"cia (caracteristica "a9orit#ii popula#iei "ondiale). 1aracteristicile srciei !n viziune geopolitic sunt( nivelul foarte sczut de educa#ie, $o"a9, analfabetis", boli, speran#a de via# (e.tre" de redus), subnutri#ie, $anse inegale etc. Distribu#ia inegal a resurselor se face ca de pild la nivelul anului =>>>, cele "ai bogate =E8 de persoane, s posede o avere co"parabil cu averea a =,E "iliarde de sraci ai -errei% situa#ia poate fi regsit la nivelul fiecrei #ri de altfel, inclusiv !n 2o",nia. $oametea R una din trsturile funda"entale, ale lu"ii conte"porane (7Keografia foa"ei& R T.D 1astro, 19E=), este aproape un fenomen endemic pentru cea "ai "are parte din statele/regiunile lu"ii. Din cei peste F,: "iliarde de locuitori ai -errei !n =>>8, peste 1 "iliard sufer de o grav "alnutri#ie, iar sute de "ilioane de locuitori se afl la li"ita "alnutri#iei (cu cortegiul de consecin#e). n acest conte.t, nu este de "irare, c,nd anu"ite for#e prin "ecanis"e de do"ina#ie, e.ercit un control ala acestor popula#ii $i i"ense teritorii. /oa"etea/srcia, precaritatea vie#ii, pot fi folosite ca veritabile ar"e strategice, cu efecte catastrofale (rzboiul din 4iafra, 19F: R 19:>% sau cel din sudul ;udanului ori Darfur, 4urundi etc., cu 7i"agini& care au zguduit lu"ea). Dup 198>, s+a i"pus no#iunea de (arm alimentar utilizat !n unele situa#ii (controlul e.porturilor de cereale din ;.5.'. spre e.+52;; !n anii 8>, 1 ina, fostele state co"uniste sau din regiunea Kolfului 3ersic). Subdez"oltarea (consecin# a nu"ero$i factori), poate fi utilizat uneori ca
=0

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

un 7argu"ent geopolitic& (dezvoltarea "odest a 'natoliei orientale !"potriva Burzilor, sau !n unele regiuni din e.+*ugoslavia, din Qosovo, Macedonia, etc.). '$adar, subdezvoltarea ( srcia,foa"etea), !n anu"ite circu"stan#e sunt utilizate ca 7"i9loace& (ar"e), de ctre putere/autorit#i, !"potriva unei popula#ii (uneori "inorit#i), unor contestri sau alte for#e considerate 7ina"ice&.

II.3. SPAIUL CA ELEMENT DE SECURITATE


@o#iunea de securitate este vast, i"plic,nd aciunea de aprare i siguran $i afl,ndu+se la interferen#a dintre geopolitic $i geostrategie. Dezvoltarea securit#ii este considerat o introducere !n geostrategie, iar spa#iul este considerat teatru !n desf$urarea eveni"entelor geopolitice. ;ecuritatea se define$te ca o situa#ie caracterizat prin siguran#, absen#a unui pericol sau a"enin#ri. ;e creeaz inevitabil o legtur !ntre teritoriul politic $i propria sa securitate. 3entru un actor geopolitic, se pune !ntrebarea( ce este "ai bine + a domina sau a controla acel teritoriuY De9a s+au for"at pre"isele unei (geografii a securitii, !n care principalele te"e sunt( zone de stabilitate/zone de instabilitate, zone de securitate/zone de insecuritate, alian#e, izolare, destabilizare, tipologia conflictelor, etc. . controla sau a domina sunt dou "odele de ac#iune asupra unui teritoriu. -ontrolul direct este for"a cea "ai "anifest, vizibil $i oficial. /ominaia se realizeaz prin controlul indirect (puterea $i prezervarea ei, interesele $i ingerin#a !n teritoriu). 4. Securitatea prin controlul direct s+a realizat, de pild, !n Lvul Mediu european, prin frontiere $i pie#e, dinspre periferie spre centru, deter"in,nd integrarea spa#iului ca o "iz geopolitic. *"perialis"ul a fost o for" de control direct ( i"periile coloniale create de vest europeni, !ncep,nd cu i"periile coloniale iberice $i cul"in,nd cu cel britanic). Dar !ntr+o lu"e 7finit& !"pr#it de "ult, nu "ai e.ist spa#ii 7virgine& de integrare% atunci se folosesc "odalit#i de control, "ai rafinate dar $i "ai eficiente. 1ontrolul direct al teritoriului se face prin "i9loace institu#ionale ale statului (ad"inistra#ia, institu#ii coercitive(ar"at, 9andar"erie, poli#ie)% alteori, institu#iile pot deveni atractive% furnizeaz locuri de "unc, avanta9e diverse, care atrag adeziunea popula#iei. De raportul delicat !ntre coerciie i atracti"itate depinde succesul controlului direct al teritoriului. n unele situa#ii, controlul poate fi contraproductiv, prin ane.iunea sau 7dezlipirea& unui teritoriu% aici se genereaz instabilitate $i insecuritate (o pozi#ia latent, rezisten# pasiv, teroris", rzboi civil).
=E

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

3uterea do"inant poate fi conceput ca o 7putere de ocupa#ie& $i care subliniaz ilegiti"itatea. 'ceste procese s+au produs "ai ales !n 'frica ( i"periile coloniale, rivalitatea dintre acestea s+au dintre "etropole $i colonii, disputele frontaliere av,nd "otiva#ii diverse(teritoriale, etnice, religioase, etc.). 71ostul& controlului direct este dificil de evaluat( ocupa#ia francez !n 2u r dup 1918, cea nazist !n Luropa p,n !n 190E sau do"ina#ia e.ercitat de sovietici !ntre 190E+1991 asupra blocului co"unist euroasiatic. 5. Securitatea prin dominaie include controlul direct $i indirect, iar puterea do"inant nu apare de o "anier prea vizibil. 5n actor geopolitic (aliat, ;tat + satelitar, partid politic, ar"at), preia controlul teritoriului direct, iar do"ina#ia per"anent deter"in !ncorporarea acelui teritoriu !n sfera sa de influen#. Lste clasic !n geopolitic controlul direct prin do"ina#ie a 52;;, asupra blocului sovietic (controlul e.ercitat de 52;; asupra statelor satelitare din Luropa 1entral, 'sia $i 1uba, i"pun,nd cel pu#in fostelor state co"uniste europene, doctrina de 7suveranitate li"itat& R sau doctrina lui 4re9nev). n acele state s+a creat o (colaborare, !ntre puterea do"inant $i acei actori geopolitici locali% for#e ar"ate 7de interven#ie& (vezi 3actul de la Aar$ovia $i interven#ia din anul 19F8 !n 1e oslovacia). 8 alt "odalitate o constituie (controlul reelelor (a.e $i noduri), ca e.presie concret a do"inrii unui teritoriu. De pild controlul re#elei de dru"uri/autostrzi, ci ferate sau a "arilor rute "ariti"e (care asigur de pild co"er#ul/traficul de "aterii pri"e, inclusiv cele strategice, sau cele de "rfuri)% !n acest sens "en#ion" controlul de ctre "arile puteri al str5mtorilor $i al istmurilor). ; ne a"inti" "odul cu" a controlat Marea 4ritanie principalele 7puncte nevralgice& ale cilor "ariti"e( Kibraltar (!nc colonie britanic pe p",nt spaniol), 1analul ;uez (p,n !n 19EF), Malacca sau 1apul 4unei ;peran#e. Marile canale interna#ionale $i controlul asupra acestora, constituie !nc o i"portant "iz geopolitic (de pild controlul ;.5.'. asupra 1analului 3ana"a). 'ctorii geopolitici elaboreaz 7dispozitive& legate de securitatea unui ;tat/teritoriu, iar "odalit#ile de control direct sau dominaie sunt ur"toarele( 4. Aliana + reprezint ac#iunea unui stat pentru a a9unge la un anu"it obiectiv. ;e pot distinge (sisteme de aprare colecti", care nu sunt dec5t alianele tradiionale i sisteme de securitate colecti", care sunt globale (1. 4egarie, 1999). Sistemele de aprare colecti" presupun !ntotdeauna un du$"an $i cel pu#in o a"enin#are. 'lian#a are drept scop cre$terea poten#ialului u"an, econo"ic, financiar, "ilitar sau politic $i utilizarea acestora !n fa#a unui adversar, dar $i cre$terea coeficientului de securitate. Desigur c intrarea !ntr+un siste" de aprare colectiv li"iteaz suveranitatea statului respectiv. 1rearea "arilor siste"e de aprare colectiv, dup cel de+al Doilea 2zboi Mondial a fost generat de situa#ii diferite( crearea @'-8 ca o contrapondere pentru 3actul de la Aar$ovia (o e.presie
=F

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

a 2zboiului 2ece)% ';L'@, 1onsiliul de 1ooperare din Kolf vs. *ran, etc. -radi#iile acestor siste"e de aprarea colectiv provin din Luropa( ;f,nta 'lian# (181E), 'ntanta (cu variantele sale 'ntanta 1ordial, 'ntanta $i Mica 'ntant). 5. %&olarea i protecia sunt "odalit#i !n geopolitic, prin care un dispozitiv de securitate, poate deter"ina izolarea/protec#ia unui teritoriu (de regul o zon de interes, regiunea focal, etc.) $i pericolul/a"enin#area, pe care o sufer 7"arginile& teritoriului respectiv. *zolarea unui ;tat/teritoriu, se realizeaz prin crearea unui spaiu 0zon1 de protecie sau a unei linii/bariere av,nd acela$i scop. n legtur cu liniile 7defensive& "en#ion" $i rolul $i i"portan#a 7Ii"esului& ro"an, Marele Gid 1 inezesc sau recent 71ortina de /ier& (prelungit cu 7Gidul 4erlinului& !n 19F1). n secolul al ))+lea apare $i conceptul de (cordon sanitar care avea o nuan# peiorativ pentru statele aprute/definitivate dup 3ri"ul 2zboi Mondial (/inlanda, ;tatele 4altice, 3olonia, 2o",nia $i -urcia)% ulterior conceptul a cptat alte se"nifica#ii, inclusiv !n geopo+ litic. ;ecurizarea unui stat/teritoriu se realizeaz pe un spaiu protector $i are o profunzime strategic (fiind controlat de putere prin institu#iile sale). n paralel, !n geostrategie a circulat no#iunea de (glacis defensi" (e.e"plul Mongoliei e.terioare R glacis defensiv sovietic !n fa#a 1 inei% Ker"ania de Lst R glacis sovietic fa#a de Ker"ania /ederal% @a"ibia R glacis defensiv al 'fricii de ;ud fa# de 'ngola proso+ vietic). 'cest concept $i+a pierdut se"nifica#ia !n ulti"ele decenii, datorit perfec+ #ionrii ar"a"entelor strategice. n ti"pul 72zboiului 2ece&, ;5' $i alia#ii principali (@'-8), au repus !n discu#ie conceptul interbelic de (rimland, prin care statele situate !n 9urul 52;; (alia#ilor), erau spri9inite( Krecia, -urcia, *ran, 1oreea de ;ud, Aietna") iar organiza#iile "ilitare( @'-8, 1L@-8, ';L'@, constituiau 7argu"entul "ilitar& cel "ai eficace, pentru 7!ncercuirea& blocului sovietic (-. ;i"ion, =>>?). 8. epresaliile non-militare' n ti"p de pace, speciali$tii elaboreaz strategii, care au drept scop !ncercuirea, 7sufocarea& $i atacarea du$"anilor respectivi. 1ele "ai cunoscute strategii sunt( blocada (o "sur coercitiv prin care sunt interzise toate co"unica#iile cu e.teriorul de ctre un anu"it stat/teritoriu)% embargoul ("sur de represalii $i interzicere a sc i"burilor co"erciale), o strategie folosit adeseori (a se vedea e"bargourile recente i"puse e. R *ugoslaviei sau *raB) $i, !n sf,r$it, boicotul (atitudinea statelor fa# de co"er#ul unui alt stat) R cunoscutul boicot realizat asupra 'fricii de ;ud, datorit politicii de apart aid. 'ceste for"e( blocada, e"bargoul $i boicotul (recunoscute $i de 8@5), constituie represalii non+"ilitare. 9. !eutralitatea reprezint o "odalitate geopolitic a statelor fa# de o stare conflictual (prezent sau virtual)% neutralitatea poate fi impus sau aleas (ca o "sur de protec#ie). n cadrul acestui i"portant concept, vo" analiza statele neutre, statele 7finlandizate& $i statele 7ta"pon&. Statele neutre R se afl !n afara siste"elor de alian#e ($i teoretic, fa# de
=:

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

conflicte). n istorie au fost diferite situa#ii conflictuale ineficiente (neutralitatea 4elgiei $i Iu.e"burgului nu le+a scutit de invazia Ker"aniei !n 1910). n alte cazuri, neutralitatea poate fi provizorie, pe ti"pul unui conflict (-urcia, ;pania !ntre 19?9+190E). Dar cele "ai cunoscute state neutre europene aflate !n anu"ite pericole au fost Llve#ia, ;uedia, *rlanda $i 'ustria. Statele (finlandizate sunt cele care se refer la situa#ia de la sf,r$itul celui de+al Doilea 2zboi Mondial, c,nd /inlanda $i 52;; au se"nat un 7pact de prietenie& !n 1908, $i obliga /inlanda s devin aliat al 52;; $i !n cazul unui atac ger"an, s r",n neutru, pri"ind !n sc i"b independen#a deplin $i devenind 7stat de frontier&, fr a fi inclus !n blocul sovietic. Dup dezintegrarea 52;; (1991) $i intrarea /inlandei !n 5L (199E), acest stat devine un stat neutru, altur,ndu+se celorlalte state. 8 situa#ie si"ilar a avut+o 'ustria (!$i ob#ine practic independen#a !n 19EE, dup retragerea "arilor puteri), cu condi#ia de a nu se integra !ntr+o alian# "ilitar. n fapt, 7finlandizarea& este un fel de 7suveranitate li"itat& (4re9nev) R concept e.tre" de activ !n ti"pul 2zboiului 2ece care a 7e.plicat& de pild 7invazia& 1e oslovaciei de ctre trupele 3actului de la Aar$ovia !n anul 19F8 (cu singura e.cep#ie R 2o",nia), !n nu"ele 7aprrii intereselor socialis"ului, cauz co"un a #rilor socialiste&. n concluzie, un stat 7finlandizat& este un stat a crui neutralitate este i"pus de unul sau "ai "ulte state. Statele)teritoriile tampon sunt situate fie !ntre "ari puteri, alteori la 7liziera& a dou i"perialis"e% acestea sunt zone 7contigue&% !n perioada colonial au fost foarte rsp,ndite $i, !n unele cazuri, preluau tensiunile/concurente, dintre "arile puteri. L.e"plele sunt "ultiple( - ailanda (!ntre *ndiile 4ritanice $i *ndoc ina francez), 'fg anistan (!ntre 2usia $i *ndiile britanice), Iaos (!ntre 1a"bogia $i Aietna"). Dup unii autori, statele ta"pon sunt !nc nu"eroase $i !n prezent, fiind adevrate (guri negre geopolitice (Qolossov, 8. Ioug lin, 1998). :. (estabili&area statelor/teritoriilor politice constituie o realitate geopolitic care afecteaz integritatea/suveranitatea unor #ri. 1ele "ai cunoscute for"e de destabilizare sunt( + destabilizarea regimurilor opozante (cu" ar fi ac#iunile blocului sovietic !n state africane, !n '"erica Iatin sau 'sia, pentru rsturnarea puterii legiti"e, !ncura9area e.tre"elor "ar.iste/de st,nga $i preluarea puterii de ctre aceste g erile, for"area de 7fronturi de salvare na#ional&). + lo"iturile de stat, efectuate !n diferite state de ctre for#e strine sau interne, au drept scop preluarea puterii de ctre fore politice fa"orabile acestora , pro"ovarea intereselor respective sau sc i"barea regi"ului politic. ;unt nu"eroase e.e"ple de lovituri de stat (!n spa#iul latino+a"erican, 'frica, 'sia, etc.,). Dintre nu"eroasele e.e"ple, "en#ion" lovitura de stat din 1 ile R 19:? $i rsturnarea puterii politice $i a liderului ;. 'llende% @igeria, unde !n intervalul
=8

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

postbelic au avut loc nu"eroase lovituri "ilitare, sau cazurile altor state africane, cu" sunt 2.D. 1ongo, ;udan, Ltiopia $.a.% "ai recent, !ncercrile de destabilizare a 5zbeBistanului !n 1999 sau a Qirg istanului !n =>>> de ctre for#e isla"iste cu spri9in e.tern. -oate aceste "i9loace "ilitare/violente genereaz insecuritate $i destabilizare, dezagregarea statelor/teritoriilor politice, cu consecin#e grave pentru pacea $i ec ilibrul geopolitic. Din punct de vedere geopolitic, se pot contura zone de stabilitate $i instabilitate, !ntr+o sc i# de (geografie a securitii. 1a ur"are, distinge"( arii stabile (5L ar etip)% arii instabile (zonele 7balcanizate&/&libanizate&, gen 8rientul Mi9lociu)% (arcurile de criz (e.presie introdus de ;. 7rzezins<i, care dese"neaz o parte din 7ri"land&( 'sia de ;ud+Lst + 8rientul Mi9lociu)% noile (terrae incognitae)zonele gri (se refer la spa#iile necontrolate din statele 7libanizate& sau din "arile ora$e ale lu"ii a treia, ora$ul Qarac i fiind un ar etip cunoscut). =. "ipologia con)lictelor arat o "are diversitate a acestora din cauze "ultiple. ;unt diverse criterii de clasificare, !ns noi vo" utiliza clasica !"pr#ire( conflicte 7conven#ionale& (de !nalt intensitate) $i conflicte 7neconven#ionale& (de 9oas intensitate). #on)lictele *convenionale opun diferite state/grupri/alian#e de state, utiliz,nd ar"atele na#ionale (singurele abilitate de a utiliza for#a). n ti"pul 2zboiului 2ece, orice conflict !n care nu se putea utiliza ar"a nuclear, era considerat 7conven#ional&. De regul "arile conflicte dup cel de+al Doilea 2zboi Mondial, au avut !n vedere puteri 7regionale& sau 7"ondiale& $i !n general au fost esto"pate de 8@5 $i organis"ele specializate. Dar au avut loc unele conflicte !ntre state din acelea$i 7blocuri&( Aietna"/1a"bodgia, Aietna"/1 ina (blocul socialist) sau Marea 4ritanie/'rgentina $i Krecia/-urcia R ulti"ele fiind "e"bre @'-8. *"plozia co"unis"ului (1989 R 1991), e.tinderea de"ocratizrii, rolul unor organiza#ii( @'-8,5L, etc.) a deter"inat evitarea $i dispari#ia "ultor conflicte. Dup cel de+al Doilea 2zboi Mondial, au avut loc sute de conflicte !n "a9oritatea regiunilor geografice ale lu"ii, sc i#,ndu+se o veritabil (geografie a conflictelor. #on)lictele neconvenionale au aprut practic dup cel de+al Doilea 2zboi Mondial (dup rzboaiele de 7decolonizare& sau de 7eliberare&, !n care s+au re"arcat $i 7rzboaiele civile&, 7g erilele& $i 7teroris"ul&. n aceste conflicte sunt utilizate fore necon"enionale (grupri ar"ate, "ili#ii, partizani), mijloace necon"enionale ("i9loace civile de cele "ai "ulte ori) $i strategii necon"enionale (7g erila urban& de pild). 'desea aceste conflicte sunt nu"ite 7rzboaie subversive&, toc"ai datorit utilizrii acestor strategii cu totul noi, fa# de cele clasice. 3rincipalele for"e de "anifestare ale conflictelor neconven#ionale sunt( + 9zboaiele ci"ile + opun dou frac#iuni din popula#ia aceluia$i stat (uneori
=9

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

dou etnii( 4iafra 19F:+19:>%dou grupe religioase( 1roa#ia !n 1991, 199E% dou partide politice( 2usia !n 191:). -ot din categoria rzboaielor civile sunt $i conflictele( *srael/3alestina, e.+*ugoslavia, ;ri IanBa, Qa$"ir (*ndia vs. 3aBistan), *ndonezia, *rlanda de @ord, etc.). + Derorismul i gherila sunt cele dou accep#iuni "a9ore, legate de conceptul de rzboi neconven#ional. !herila reprezint o for" concret de lupt/rezisten# a unui grup/for#e, fa# de puterea central/for# strin. 1ele "ai cunoscute g erile sunt( g erilla spaniola !"potriva ar"atei napoleoniene !n sec. )A***% !n sec. )) g erilla s+a adaptat la noile realit#i, transfer,ndu+se spre "ediul urban. ;unt cunoscute g erilla din spa#iul '"ericii Iatine (7Montoneros& R !n 'rgentina, 7-upa"aros& R !n 5ruguaD), sau din ;pania (!n Cara 4ascilor pentru ob#inerea independen#ei acestei provincii). Derorismul, 7plaga& secolului )) $i a !nceputului acestui secol, utilizeaz un numr redus de combatani, tehnica de hruire i efectul de surpriz . ;copul acestor "i$cri teroriste este acela de a crea insecuritate, de a paraliza activitatea econo"ico+social $i politic, crearea aosului $i ob#inerea prin $anta9 a unor revendicri ilegale. Desigur c pentru cei "ai "ul#i, participan#ii la actele de teroris" sunt 7co"batan#i&, pentru al#ii 7eroi& (!n spa#iul arab de pild), iar cauzalitatea $i i"pactul teroris"ului a devenit una din 7proble"ele globale ale o"enirii&. ;unt cunoscute for"e diverse de teroris"% de cel de stat, p,n la cel 7sinuciga$& (Ba"iBaze), av,nd revendicri politice, econo"ice, sociale. 3entru a !n#elege a"ploarea acestui feno"en, a"inti" c !ntre anii 198> R =>>>, s+au produs =:1 acte de teroris", iar dup =>>> "en#ion" gravele acte de teroris" din ;5' (=>>1, $i peste ?>>> de victi"e $i pagube "ateriale i"ense) sau cele din Marea 4ritanie, ;pania etc., "ai recente. -eroris"ul "ondial a generat "odificarea strategiilor de lupt !"potriva acestui feno"en global, iar noile abordri !ncearc s evite acest grav flagel (7a.a rului&( *raB, *ran, ;iria, ;udan etc.) $i s ia "surile de rigoare. De pild, unul din obiectivele "a9ore ale @'-8 a devenit, dup eveni"entele din anul =>>1, (lupta mpotri"a terorismului mondial.

II.#. PUTEREA R reprezint, de fapt, miza final a oricrei aciuni geopolitice; este definit drept capacitatea de a impune puterea n interior sau pe plan internaional. n esen# puterea !nsea"n 7capacitatea de a "odifica "ediul !ncon9urtor $i de a atinge un obiectiv& (;t. 2osiere, =>>?). $actorii de putere se refer la capacitatea de a ac#iona !n ti"p de pace c,t $i de rzboi, pe baza anu"itor 7pilieri& (factori tradi#ionali $i "oderni). 1lasificarea factorilor de putere datorat lui ,. Sp><man (190=), se a.eaz pe factorii geografici (teritoriu, frontiere, resurse), demografici (nu"rul popula#iei), economici $i politici (siste"e, coeziune na#ional, calitatea diplo"a#iei, 7unitatea
?>

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

"oral& a poporului, calitatea conducerii). @actorii tradiionali ai puterii se refer la populaie $i capacitatea de "obilizare a acesteia (vezi 7teritoriile socioculturale $i econo"ice). Distribu#ia inegal a popula#iei arat prezen#a celor dou superputeri demografice (1 ina $i *ndia, care de#in ?9V din popula#ia lu"ii), 9 state mari puteri demografice, cu peste 1>> "il. locuitori fiecare, 11 state care au !ntre E> R 1>> "il. locuitori fa# de "a9oritatea statelor (nu"eric vorbind), dar cu populaie puin numeroas (0> de state cu p,n la 1 "il. locuitori), sau statele (liliputane (cu "ai pu#in de 1>>.>>> loc., !n frunte cu cel "ai "ic stat + Aatican +, cu o popula#ie de nu"ai 8E> loc.). 3roble"a din perspectiv geopolitic se pune !n ur"toarea for"ul( 7avanta9 sau di"potriv o greutate/dezavanta9&Y Desigur c numrul i dinamismul populaiei reprezint un avanta9 !n abordarea clasic a puterii% dar ecua#ia din raportul 7nu"rul de locuitori $i bog#ie& arat grave proble"e !n cazul superputerilor de"ografice (3@4 $i 3*4/loc !n *ndia de pild, e.e"plific sugestiv aceast situa#ie. Dar $i gravele tendin#e de !"btr,nire a popula#iei din Taponia sau Luropa Aestic, nu constituie pre"ize !ncura9atoare pentru liderii acestor #ri, nevoite s desc id larg 7por#ile& i"igra#iei, pentru a contrabalansa acest feno"en cu "ari i"plica#ii geode"ografice, socio+econo"ice $i politice (arabii !n /ran#a, turcii !n Ker"ania, sau ;5', !n care popula#ia 7alb& devine "a9oritar). De "are i"portan# este capacitatea de "obilizarea a popula#iei ("odul de organizare, eficien#a ;tatului $i a institu#iilor sale, coeziunea $i capacitatea de a9unge s finalizeze "ari proiecte geopolitice.) 5n e.cep#ional e.e"plu de 7"obilizare&na#ional !l constituie Taponia (dup era Mei9i R 18F8), Ker"ania /ederal (dup cel de+al doilea 2zboi Mondial) sau *srael (dup !nte"eierea statului !n 1908), etc. 'lturi de 7pilierii tradi#ionali&, se i"pun tot "ai pregnant factorii "oderni care sus#in puterea( difuzarea unui model politic, cultural, social, economic, etc care seduce (iar prin inter"ediul 7"ultina#ionalelor& $i "ediei se rsp,nde$te cu "are repeziciune !n 7satul nostru global&). 1a e.e"plu, a"inti" capacitatea de atrac#ie a civiliza#iei occidentale, care a avut un rol esen#ial !n i"plozia co"unis"ului, !n Luropa 1entral $i de Lst $i, acu", !n spa#iul e.+52;;. ;e "anifest recent conceptul de (putere structural (;. ;trange, 199:) care se refer la 7cele patru nevoi sociale de baz !ntr+o econo"ie "odern( securitate, cunoatere, producie $i finane&. Deoca"dat aceste capacit#i se afl doar !n posesia unui singur stat de pe glob( ;5', cruia !i confer $i calitatea de 7unica superputere "ondial&. ntr+o sugestiv (geografie a puterii, pute" deosebi ur"toarele tipuri de putere( + puterea prin teritorii% + puterea !n teritorii% + puterea fr teritorii.
?1

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

II.#.1 Puterea prin teritorii se refer la importana intrinsec a teritoriilor !n diferite epoci istorice. nainte de sec. )), teritoriul !nse"na resurs de dezvoltare prin popula#ie, bog#iile de sol $i subsol. 3oten#ialul de putere era generat de poten#ialul teritoriului. 'cest lucru e.plic (a"entura colonial european (!ntre sec. )A R pri"a 9u"tate a sec. ))). *"perialis"ul $i colonialis"ul sunt dou "anifestri geopolitice, ca rezultante a reprezentrii puterii prin teritorii. %mperialismul reprezint (o relaie de dominaie ntre centru i periferie (-aDlor, =>>>), sau "ai precis, !ntre 7"etropol& $i colonii, !n sens geopolitic. ntr+o alt accep#ie geopolitic $i co"ple"entar, i"perialis"ul este "oina unui stat de a'i extinde influena sa , prin controlul direct sau indirect. n geopolitica anglo+sa.on, se consider c !n locul i"perialis"ului disprut, a aprut (sistemul'lume, accentuat de globalizare. n concep#ia "ar.ist, (imperium'ul constituie acel teritoriu unde se caracterizeaz do"ina#ia politic $i econo"ic a unui actor geopolitic (Durand, 199=). n ti"pul 2zboiului 2ece, zonele de influen# au for"at adevrate 7blocuri& (de pild 7blocul sovietic&) $i s+au constituit prin agregarea teritoriilor/statelor, acestea devenind 7satelitare&. +ona de in)luen se refer la statele/teritoriile politice, care sunt do"inate direct/indirect, for"eaz 7blocuri&, iar raporturile dintre 7zona de influen#a& $i "area putere, uneori erau oficializate prin acorduri bilaterale (de tip asisten# "utual), influen#a era de 79ure&. 1el "ai bine s+au "anifestat zonele de influen#/blocurile, !n ti"pul 2zboiului 2ece, de$i rar unele state dintr+un bloc treceau !n cellalt (Lgipt din sfera sovietic !n cea a"erican). n aceast perioad s+a dezvoltat doctrina micrii de nealiniere care a grupat #ri care au refuzat dependen#a de vreo putere, do"ina#ia/i"perialis"ul. Mi$carea s+a conturat !n 19EE (dup 1onferin#a de la 4andung R *ndonezia), av,nd protagoni$ti( *ndia, *ugoslavia, *ndonezia, $.a., i"pun,nd 7nealinierea& ca for" de 7neutralitate activ&, iar succesul "i$crii s+a dovedit prin cele 1>> de state "e"bre !n anii M8> ai secolului trecut, c,nd unele #ri fceau parte c iar din blocul co"unist, inclusiv 52;;. Dup prbu$irea co"unis"ului, statele 7nealiniate& s+au orientat ctre o econo"ie liberal, de pia#, iar "i$carea de nealiniere a devenit desuet. #olonialismul (for" clar de i"perialis"), a fost un proces co"ple., de durat, prin care metropolele au nceput dominaia ("ai !nt,i econo"ic), asupra coloniilor. n cazul !n care se "anifest nuan#e de suveranitate li"itat, coloniile au cptat for"ula de (protectorat (un stat plasat sub protec#ia unei puteri, recunoscut interna#ional). !eocolonialismul reprezint noile rela#ii (politice, "ilitare, econo"ice), !ntre "etropolele coloniale $i noile state aprute dup procesul de decolonizare. *nterac#iunea dintre putere R teritorii, a generat la sf,r$itul anilor 8>, conceptul de (supraextensie imperial (-enned>, 1988), cu referiri precise la ;5' $i 52;;
?=

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

(7i"periile& devin din ce !n ce "ai vaste, iar c eltuielile uria$e $i erorile sunt inevitabile, de aceea integrarea lor este o c estiune logic $i de ti"p, fapt care avea s se adevereasc la !nceputul anilor 9> !n cazul 52;;). ntr+un alt registru al analizei, autar,ia !nsea"n o viziune egoist asupra raportului dintre putere, resurse $i teritorii. 'utar ia care s+a "anifestat !n unele state ($i epoci istorice), nu a reprezentat dec,t o gra" eroare (cazul 1 inei feudale care a pierdut 7startul& !n epoca "odern, cu consecin#e aproape incalculabile)% este adevrat c !n cazul "arilor puteri na#ionale prin teritorii/resurse, apare uneori sentimentul de autosuficien (cazul 52;;). De la autar ie la protecionism (protec#ia produselor na#ionale !n detri"entul i"porturilor suprata.ate) distan#a este relativ "ic. 3olitici vdit autar ice s+au "anifestat !n secolul trecut, !n cazul celui de+al -reilea 2eic $i al co"unis"ului c inezesc, !n anii F>. -ot dup cel de+ al Doilea 2zboi Mondial s+au "anifestat tendin#e de izolare din partea unor #ri socialiste ('lbania !ntre 1900 R 1989 sau 1oreea de ;ud dup 19EF).

II.#.2 Puterea !n teritoriu


3uterea este variabil repartizat !n spa#iu (poate s se concentreze sau s fie difuz). n prezent se constat o concentrare a bog#iilor $i puterii spre "arile "etropole ale lu"ii ((arhipelagul marilor metropole sau (oligopolul mondial). 1onceptul de 7centru $i periferii& dese"neaz 7polii de putere, centre do"inante, !ncon9urate de periferii do"inante&. 'ceste no#iuni (centre $i periferii), au aprut !nc din anii 8> !n lucrrile lui /. 4raudel $i *"". 6allerstein, indic,nd o nou direc#ie, geoeconomia n fapt, este un siste" econo"ic "ondial, unificat, for"at din centre (;5', Luropa de Aest, Taponia, etc.) $i periferii dominante( e.ploatate, integrate sau ane.ate. @o#iunile de 7centre $i periferii& e.pri" un 7gradient de putere&, o disi"etrie !ntre 7polii puterii& $i periferiile 7neputincioase&. n evolu#ia acestor no#iuni, "iza "a9or nu este de a do"ina aceste periferii, ci de a activa punctele, liniile, viitoarele noduri ale re#elei planetare. Lste posibil ca unele 7periferii& !n ti"p s devin 7centre& (cazul statelor e"ergente, din categoria unor state foste co"uniste din Luropa sau 7dragonii& asiatici). n tipologia 7periferiilor& se re"arc (periferiile dominate (!n care resursele se e.port, oa"enii $i capitalurile se orienteaz spre 7centre&, ele sunt depopulate, iar 7decala9ul& econo"ic nu se realizeaz) $i (periferiile integrate (un spa#iu !n care flu.ul este co"ple., "i$cri "igratorii de popula#ie, $i o "i$care a capitalurilor, iar aceste 7periferii& pot deveni 7centre&). 3entru a descrie aceste spa#ii (centre $i periferii), s+a rsp,ndit $i conceptul de (unghi mort (care dese"neaz spa#ii care nu intereseaz actorii geopolitici, 7deoarece sunt "arcate de conflicte interne, nu au o guvernare eficace, discrepan#e !ntre liderii e.tre" de boga#i $i restul popula#iei care trie$te !n "izerie& R
??

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

*. +olfus, 199>). Dup i"plozia co"unis"ului, se constat c de la lumea bipolar (;5' $i alia#ii vs. fosta 52;; $i alia#ii), s+a trecut spre o 7 iperputere "ondial& (;5') $i puteri regionale, sau "ai si"plu sus, spre o lume uni i multipolar, favorizat de globalizare $i nu nu"ai

II.#.3. Puterea fr teritorii


n procesul co"ple. al "ondializrii, puterea capt noi se"nifica#ii% astfel puterea !ncepe s devin sinoni" cu (dominarea reelelor (infor"a#ii, finan#e, etc.). Dac unii speciali$ti s+au grbit s anun#e 7sf,r$itul istoriei& sau !n sens geopolitic 7sf,r$itul teritoriilor& (4. 4adie, 199E), lucrurile nu stau c iar !n acest "od% se contureaz !ntr+adevr un spa#iu nou, structurat !n re#ele, o lume "irtual la fel de pregnant ca spa#iul real (7re#elele constituie noua "orfologie social a societ#ii noastre $i difuzarea logic a re#elelor, "odific substan#ial "odul de func#ionare $i rezultatul proceselor de produc#ie, al puterii $i culturii& + M. Castells, 199F). Marile puteri ale lu"ii conte"porane nu sunt cele care do"in teritorii, ci care stp,nesc centre $i re#ele. 1apacitatea te nologic $i financiar, supline$te posesia resurselor $i a teritoriilor, !ntr+o nou ierar ie geopolitic. 3uterea $i do"ina#ia se e.ercit indirect !n econo"ie% au aprut (noi forme de imperii (de pild, dup decolonizarea planetei, noile colonii nu sunt pe deplin independente, deoarece colonialismul formal a de"enit informal, teritorialul a devenit 7invizibil&). Metropolele stp,nesc !n continuare nu teritoriul, ci re#elele% !n consecin# 7status Zuo& teritorial (fr "odificarea frontierelor), dar devine 7credo& pentru co"unitatea interna#ional. (Status *uo teritorial ilustreaz voin#a de a "en#ine !n continuare situa#ia geopolitic actual. n prezent, teritoriul nu "ai ofer cu adevrat surse de bog#ie $i putere, $i este inutil de a se "ai acorda aten#ie spa#iului geografic (real). n lu"ea conte"poran, organiza#iile suprastatale regionale, au tendin#a de a prelua $i "en#ine (status *uo teritorial (respect,nd frontierele "o$tenite $i 7pava9ul statal& respectiv). ;unt e.e"plificate cazul 5niunii 'fricane sau pentru Luropa 1;1L (1onferin#a de ;ecuritate $i 1ooperare Luropean). 'cela$i concept 7statu Zuo&, a fost afir"at de 2usia, dup dezintegrarea 52;;, pentru 'sia 1entral, 1aucaz $i celelalte regiuni geografice. Dar $i alte #ri (cu 7tradi#ii& istorice !n a revendica teritorii( Ker"ania $i 5ngaria), au renun#at la 7proiectele& geopolitice e.pansioniste, concentr,ndu+se pe propria dezvoltare $i "odernizare. 3entru "a9oritatea actorilor geopolitici (;tatul, 8@K, "ultina#ionale, etc.), 7statu Zuo& teritorial apare ca singura postur geopolitic realist. ;unt situa#ii c,nd unele teritorii devin o surs de conflict c iar !n interiorul aceluia$i stat (7sindro"ul lo"bard& R ac#iunea separatist a Iigii @ordului din *talia $i crearea 7statului 3adania&)% dar "ai sugestiv este e.e"plul 1e oslovaciei,
?0

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

prin 7divor#ul de catifea& prin 7sciziunea& oficial (1.>1.199?) $i for"area statelor 1e ia $i ;lovacia (prin consultarea popula#iei, dar "ai ales prin presiunea liderilor ce i). /ecolonizarea a generat 7!ngustarea& !n sens clasic a "arilor i"perii coloniale% "ulte din "etropole au acceptat c iar cu satisfac#ie s renun#e la unele teritorii (datorit 7costurilor& din ce !n ce "ai "ari, sau a altor proble"e dificile). Lvolu#ia lu"ii conte"porane, indic de"ersul spre geoeconomie (ca e.presie logic a dezvoltrii)% logica econo"ic do"inant, indic o nou dina"ic teritorial $i o re!nnoire a elitelor, ca o "iz durabil. ntre actorii geopolitici (at,t de diver$i), se for"eaz un (strat relaional obligatoriu, datorit co"ple.it#ii spa#iului care poate fi de colaborare sau de confruntare. 8biectivele noi, ale geopoliticii conte"porane, vizeaz la !nceputul secolului ))* studierea multiplicrii teritoriilor (cre$terea nu"rului de state), ni"elurile de putere i distribuirea ei, rennoirea elitelor teritoriale , etc. 1. =. ?. 0. E. F. :. 8. 9. 1>. Teme de reflecie: Miza geopolitic a unor spa#ii( 1aucaz + Marea 1aspic + 'sia 1entral, 8ceanul 'rctic, Marea 1 inei de ;ud, 2.D. 1ongo etc. 3roble"a apei !n 3eninsula 'rabic, 'sia 1entral, 'frica ;ubsa arian. Do"ina#ia 52;; asupra Luropei 1entrale $i de Lst (ideologie, servicii speciale, 'r"ata 2o$ie). 'lian#ele !n ti"pul 2zboiului 2ece $i !n perioada actual. 'ctualitatea statelor ta"pon !n epoca ar"elor nucleare. *"plozia co"unis"ului ca "odalitate de sc i"bare a siste"ului politico+eco+ no"ic. 'l Oaeda $i ra"ifica#iile sale globale + consecin#e geopolitice. 3uterea prin teritorii "ai este actualY Gonele de influen# $i i"plica#iile lor geopolitice. Keoecono"ia + e.presie a puterii 7fr teritorii&, o $tiin# interdisciplinar aflat !n plin afir"are. Pentru aprofundare: 4adie 4. + 3a @in des Derritoires, Lditura /aDard, 3aris, 199E. 4alencie T.M., Ia Krange '. + 3es Nou"eaux 4ondes rebelles, Lditura Mic alon, 3aris, =>>E. 4rzezinsBi G. + 4area tabl de ah Supremaia american i imperati"ele sale geostrategice, Lditura 5nivers Lnciclopedic, 4ucure$ti, 1999. Defarges 3 . + 3a 4ondialisation Eers la fin de frontiAres , Lditura Dunod, 3aris, 199=.
?E

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

/uBuDa"a /r. + Dhe 2nd of Fistor= and 3ast 4an , 'von 4ooBs, @eH PorB, 199=. Kreenspan '. + 2ra turbulenelor, Lditura 3ublica, 4ucure$ti, =>>8. Iacoste P. + /ictionnaire de !>opoliti*ue, Lditura /la""arion, 3aris, 199?. 2affestin 1l. + %our une g>ographie du pou"oir, Lditura Iitec, 3aris, 198>. ;i"ion -. + Bntroducere n geopolitic, Lditura Lcono"ic, 4ucure$ti, =>>?. Aernon 2. + !eo'economics Dhe National Bnterest, Iondra, nr. ?0/199?+1990. 6acBer"ann K. + !>opoliti*ue de l?espace mondial, d=nami*ues et enjeux , Lditura Lllipses, 3aris, 199:.

?F

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

CAPITOLUL III $ARTA POLITIC! A LUMII N SECOLUL %% I NCEPUTUL SECOLULUI %%I


III.1. $ARTA INTER"ELIC! POLITIC! A LUMII N PERIOADA

3ri"ul 2zboi Mondial, izbucnit "ai !nt,i !n Luropa, a fost generat !n pri"ul r,nd de dezvoltarea econo"ic inegal a "arilor puteri (;5', Ker"ania, *talia, Marea 4ritanie, /ran#a, Taponia $i altele), necesitatea asigurrii surselor de "aterii pri"e din colonii $i pia#a produselor "anufacturate. -mprirea s)erelor de in)luen nu se putea reali&a dec.t prin con)licte armate' 'stfel s+au for"at dou blocuri "ilitare $i econo"ice opuse( uterile Centrale (-ripla 'lian#( Ker"ania, 'ustro+5ngaria $i *talia, care ulterior va prsi acesta alian#) $i Antanta (-ripla !n#elegere( /ran#a, Marea 4ritanie $i 2usia). 3rete.tul izbucnirii 3ri"ului 2zboi Mondial 1+a constituit asasinarea lui /ranz /erdinand + "o$tenitorul tronului 'ustro+5ngariei, la ;ara9evo, de ctre un student s,rb !n vara anului 1910. ncura9at de Ker"ania, 'ustro+5ngaria adreseaz un ulti"atu" ;erbiei, !n ur"a crui a, de$i este acceptat, totu$i 'ustro+ 5ngaria declar rzboi ;erbiei la 1 iulie 1910. Ia scurt ti"p (1 august 1910), intr !n rzboi 2usia $i Ker"ania, apoi /ran#a $i 'nglia. *talia se retrage din -ripla 'lian# $i devine un stat neutru. n Luropa, la !nceputul pri"ei conflagra#ii "ondiale, $i alte state accept neutralitatea( ;pania, 4elgia $i 8landa, Llve#ia, 'lbania, Dane"arca, ;uedia $i @orvegia, 2o",nia (p,n !n anul 191F). 3rincipalele fronturi au fost( /n 0est + frontul franco'anglo'german, /n Est ' frontul germano'austro'ungaro'rus, iar /n Balcani + frontul austro' ungaro's5rb 3ractic rzboiul s+a declan$at la interven#ia $i insisten#a "arilor puteri, antren,nd ulterior nu"eroase popoare din Luropa $i din alte continente. ;trategia era g,ndit ca /ran#a s fie atacat de Ker"ania, pentru a o !nvinge $i scoate din rzboi, dup care Ker"ania va ataca !n Lst 2usia (pentru a obliga+o s capituleze). Lveni"entele se precipit, Ker"ania atac /ran#a prin nord+est (!nclc,nd neutralitatea 4elgiei), 2usia atac !n est Ker"ania, /ran#a repurteaz o victorie strlucit la Marna. Dac pe uria$ul front estic 2usia este !nvins !n 3rusia, !n sudul frontului, 2usia !nvinge 'ustro+5ngaria, ocup,nd Kali#ia $i 4ucovina, !n 4alcani s,rbii rezist cu erois" 'ustro+5ngariei. 'lte state vor intra !n iure$ul devastator al rzboiului( ;5' de parte 'ntantei, -urcia de
?:

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

partea 3uterilor 1entrale, Taponia !n 'sia de partea 'ntantei $i astfel conflictul capt caracter mondial (pentru pri"a dat !n istorie). 're loc capitularea ;erbiei, !n fa#a superiorit#ii "ilitare austro+ungare. n anul 191F, dup doi ani de neutralitate, 2o",nia intr !n rzboi de parte 'ntantei $i aduce o valoroas contribu#ie la spargerea frontului 'ustro+5ngar instalat pe crestele 1arpa#ilor, elibereaz -ransilvania $i 4anatul, dar este atacat !n Dobrogea de 4ulgaria, aliata 3uterilor 1entrale. n !"pre9urri tragice, guvernul $i ar"ata ro",n se retrag !n Moldova (191:). n spa#iul est+european, !n 2usia, are loc o lovitur de stat, !n ur"a creia puterea este preluat de co"uni$ti $i astfel apare primul stat comunist din istorie 2aportul de for#e se sc i"b !n februarie 191: !n favoarea 'ntantei% ofensiva ger"an de la 1urbura 1arpa#ilor este !nfr,nt de glorioasa ar"at ro",n (8ituz+Mr$ti $i Mr$e$ti). n octo"brie 191:, co"uni$tii preiau puterea !n 2usia, iar !n "artie 1918 !nc eie pacea cu Ker"ania. 2o",nia r",ne astfel singur !n fa#a Ker"aniei, pentru ca !n "ai 1918 s se !nc eie %acea de la ,uftea ' ,ucureti !ntre 2o",nia $i alia#ii si, din care rezult cedarea Dobrogei $i aservirea resurselor naturale ale #rii, !n favoarea Ker"aniei pe ti"p !ndelungat. Lveni"entele se precipit din nou, ;5' spri9in 'ntanta, iar Ker"ania este astfel !nfr,nt pe frontul de vest $i se retrage de pe teritoriul /ran#ei $i 4elgiei. 'lia#ii si capituleaz r,nd pe r,nd( 'ustro+5ngaria, 4ulgaria $i -urcia. 1onsecin#a 3ri"ului 2zboi Mondial o constituie prbu$irea *"periului 'ustro+ 5ngar( 7-eea ce gu"ernele ungare au mpiedicat s se realizeze n epoca dualist, unirea Sla"ilor de sud sub comandament croat, s'a realizat sub conducerea s5rbeasc .utonomia teritorial slo"ac, at5t de mult solicitat de Slo"aci, dar tot at5t de "iolent reprimat de gu"ernele ungare, a fost forat contopit n Statul -ehoslo"ac Dransil"ania, nlnuit forat n 1808 i n 18F8 de 9egatul Gngar, mpreun cu prile dinspre Disa i ,anat s'au ncorporat prin "oina a peste dou treimi din populaia ei n 9egatul 9om5niei 9egatul Gngar a rmas n stp5nirea teritoriului su etnic originar, corespunz5nd aproximati" spaiului ocupat de unguri de la aezarea lor n "alea /unrii p5n pe "remea primului rege Htefan 1. Drasarea hotarelor dup principiul etnic a fost destul de grea din cauza zonelor mixte locuite amestecat de fostele naionaliti i unguri !rania rom5no'ungar a fost n aceast pri"in cea mai exact trasat, corespunz5nd hotarului ling"istic stabilit de recensm5ntul unguresc din 676I i recunoscut ca atare de numeroi sa"ani de specialitate pentru trasarea frontierelor etnice (Atlasul Etnic om.nesc, 190>). 'stfel, !n 1918 se for"eaz statul naional unitar rom5n, dup alipirea la 2egat a 4asarabiei, 4ucovinei $i -ransilvaniei, prin voin#a popular $i certificat de -ratatul de pace de la -rianon. De ase"enea, s+au for"at statele federale 1e oslovacia $i *ugoslavia,
?8

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

alturi de statele naionale 'ustria $i 5ngaria. n acela$i ti"p, "en#ion" conturarea statului polonez !ntre 52;; $i Ker"ania, cu un coridor !ngust la Marea 4altic + Danzig + KdansB de astzi, pun,ndu+se capt pentru "o"ent, basculrii acestui stat, !ntre aceste puteri, $i statele baltice. n )uropa, dup !nfr,ngerea sa, Ker"ania retrocedeaz /ran#ei provinciile 'lsacia $i Iorena, 4elgiei $i Dane"arcei ("ici teritorii de grani#), 3oloniei (3osnania, coridorul Aistulei inferioare $i o parte din ;ilezia). n acela$i ti"p, coloniile ger"ane sunt !"pr#ite de /ran#a, Marea 4ritanie $i Taponia, !n sf,r$it, Ker"ania devine republic !n anul 1919. 'lte state "o$tenitoare ale *"periului 'ustro+5ngar devin republici ('ustria !n anul 1918 $i 5ngaria !n anul 1919). n anul 1918, Lstonia devine independent, iar doi ani "ai t,rziu Ietonia $i Iituania. n Asia, !n 8rientul 'propiat, conse"n" destrmarea Bmperiului +toman, !n ur"a creia -urcia devine stat independent !n anul 19=?, datorit 2evolu#iei conduse de 'tat[rB $i procla"area republicii, !n locul tradi#ionalei for"e de guvern",nt + sultanatul. ;iria intr sub ad"inistra#ia francez, la fel $i Iibanul, acestea se unesc pentru o scurt perioad, dar din anul 19=F Iibanul se separ. *ranul !$i capt independen#a !n anul 19?1, iar statele 3alestina $i -ransiordania britanic intr sub 9urisdic#ia Iigii @a#iunilor, dar ad"inistrate de Marea 4ritanie. n *rientul Mi?lociu, 'rabia ;audit ob#ine independen#a !n anul 19?=, "icile sttule#e de la Kolful 3ersic( QuHait, Oatar, 8"an devin colonii britanice, la fel ca $i statul Pe"en (se observ, de fapt, cre$terea rolului Marii 4ritanii !n regiunea Kolfului), iar 3ersia (*ran) $i 'fganistan devin state independente. n Asia de Sud i Sud-)st, Marea 4ritanie !$i !ntre$te pozi#ia, state diverse ca "ri"e $i poten#ial devin colonii engleze# *ndia, 4elucistan (par#ial, 3aBistanul de astzi), Qa$"ir (o regiune disputat $i astzi de statele vecine( *ndia $i 3aBistan), 1eDlon (;ri IanBa actual), iar !n 3eninsula *ndoc ina (MalaDsia 4ritanic), unele insule din 'r ipelagul *ndoneziei (4orneo $i Qali"antan), la care se adaug insule din 8ceanul *ndian. 'lte colonii i"portante din regiune apar#in @ranei (Aietna", 5niunea *ndoc inez), *landei (cea "ai "are parte din 'r ipelagul *ndoneziei), SAA ('r ipelagul /ilipinez) $i devin independente statele i"alaDene( @epal, 4 utan $i -ibet. n Asia de )st re"arc" ob#inerea independen#ei de ctre 1 ina, iar -ibetul, ulterior (dup anul 19E?), avea s devin provincie a 1 inei% Jong+Qong $i *nsula Jainan vor r",ne colonii. Manciuria este eliberat de 9aponezi, revine 52;; $i par#ial 1 inei. Taponia "ai de#ine c,teva colonii i"portante( 1oreea $i insula -aiHan.
?9

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

n Africa, !n ciuda unor "i$cri revolu#ionare de eliberare, efectele sunt practic insesizabile !n configura#ia r#ii politice a continentului negru. 3rincipalele colonii se pot grupa astfel( coloniile franceze ('lgeria, -unisia, Maroc, Mauritania, Kuineea /rancez, 1oasta de /ilde$, 1oasta de 'ur (K ana), 1a"erun, 'frica 1entral, Madagascar $i Lritreea /rancez)% coloniile britanice (;enegal, ;ierra+Ieone, @igeria, ;udan, 5ganda, 'frica 4ritanic de Lst, -anganDBa, 2 odezia de @ord $i ;ud, 4otsHana $i Lritreea 4ritanic). 1u statut de do"inion se afl 5niunea ;ud+'frican $i 'frica de ;ud+Aest% coloniile italiene (Iibia, ;o"alia, Lritreea $i Ltiopia !ntre 19?F+1901)% coloniile portugheze ('ngola, Moza"bic, 1abinda + la estuarul fluviului 1ongo $i Kuineea 3ortug ez)% !n sf,r$it, singura colonie belgian a fost statul 1ongo. ;tate independente erau Lgiptul $i Iiberia, dar era o independen# de facto, deoarece trupele britanice sta#ionau !n continuare !n aceste state, iar influen#a Marii 4ritanii era vizibil. n *ceania, statele -as"ania, vestul *nsulei @oua Kuinee $i @oua Geeland beneficiaz de statutul de do"inion britanic. Dabelul nr J Principalele imperii coloniale /n 1234
,r. crt. 1 = ? 0 E F : 8 9 Imperiul colonial Marea 4ritanie /ran#a *talia 4elgia 3ortugalia 8landa ;5' ;pania Taponia -otal (;urs( -. ;i"ion, =>>>) osesiuni coloniale Suprafaa (<m5) opulaia (loc.) 0>.1:8.>>> 0=F.>>>.>>> 1>.=0F.>>> 1==.?>>.>>> ?.?81.?00 11.9>>.>>> =.0?9.>>> 11.E>>.>>> =.0=8.9>> 8.8>>.>>> =.>?>.?8> E?.1>>.>>> 1.E?>.>>> F>.>>>.>>> ?0>.>>> 8E>.>>> =9:.:0> =0.>>>.>>> F=.F>>.>>> B"= FE8.F>>.>>> loc.

n America de ,ord , 1anada !$i ob#ine independen#a !n anul 19?1, iar Kroenlanda devine dependent de Dane"arca. n America Central", "a9oritatea "icilor state $i+au ob#inut $i perpetuat independen#a, cu e.cep#ia Jondurasului 4ritanic, !n ti"p ce 'ntilele devin colonii ale ;5', Mari 4ritanii $i /ran#ei. n sf,r$it, !n America de Sud, doar KuDanele continu s fie colonii ale Marii 4ritanii, 8landei $i /ran#ei, ca $i unele insule din 'tlantic (/alBland, Keorgia de ;ud $i altele). Dincolo de aceste "odificri pe arta politic a lu"ii, perioada
0>

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

interbelic a fost $i una de prefaceri ideologice (apari#ia comunismului, ca "i$care de e.tre" st,nga !n 2usia, $i a fascismului, "i$care de e.tre" dreapta aprut !n Ker"ania, din na#ional+socialis"). -i"p de c,teva decenii, dincolo de progresele !nregistrate pe plan "aterial $i spiritual, pentru 'omBnia a fost cea mai fast epoc istoric pe care a cunoscut'o p5n acum Dar se acu"uleaz $i tensiuni negati"e( ne"ul#u"irea statelor !nvinse $i senti"entul de revan$, si"ilitudinile de fond !ntre co"unis" $i fascis", puternica !nar"are ger"an susinut ideologic $i de geopolitic, miopia politic a conductorilor "arilor puteri europene etc. -oate acestea, dar $i alte cauze vor genera cea de+a doua conflagra#ie "ondial, cu consecin#e "ult "ai grave pentru destinul o"enirii. 3reludiul acestei conflagra#ii va fi reprezentat prin expansiunea german !n Luropa, prin rapturile teritoriale $i prin abdicarea diplomaiilor tradiionale !n fa#a agresiunii ger"ane. 'ceste eveni"ente $i "ulte altele vor fi prefa#ate de anii de grea cu"pn 19?8+190>.

III.2. $ARTA POLITIC! A LUMII DUP! CEL DE-AL DOILEA R!Z"OI MONDIAL, P&N! LA IMPLOZIA COMUNISMULUI (1'(')1''1)
Lveni"entele pre"ergtoare 1elui de+al Doilea 2zboi Mondial !ncep !nc din anul 19?8, c,nd se prefigurase de9a a5a )ascist Berlin - oma - "o67o, cu consecin#e dezastruoase pentru pacea Luropei, dar $i a lu"ii !ntregi. 3entru situa#ia e.tre" !n aceea perioad, reveni" la o lucrare funda"ental pentru c estiunea de fa#( 7;pa#iul istoric $i etnic ro",nesc& (190>), din care spicui"( 74arile i dramaticele schimbri n geografia politic a 2uropei n anii 67K8'67L6 au fost determinate de interesele politice comune celor dou mari imperialisme ale timpului + cel german i cel so"ietic, n contextul cedrilor dezastruoase din partea democraiilor occidentale %5n n iunie 67L6, Fitler i Stalin i satisfcuser n bun msur poftele re"izioniste, re"anarde i anexioniste pe seama "ecinilor lor -ratatul sovieto+ger"an din =? august 19?9 (2ibbentrop+Molotov), precu" $i protocoalele)anexe secrete !nc eiate tot atunci, ulterior fuseser respectate punct cu punct. 'lturi de 6ermania .itlerist" + pornit pe calea /rang nach +sten (Dru"ul spre 2srit), a spaiului "ital, grefat pe ideologia nazist, $i de Aniunea SoCietic" + consecvent !n respectarea i"perialis"ului funciar al #arilor ru$i, nnobilat de interna#ionalis"ul proletar al ideologiei bol$evice + s+au aflat, fr rezerve, 5ngaria $i 4ulgaria, care, ata$ate politicii de revizuire a tratatelor de pace de dup 3ri"ul 2zboi Mondial, au participat la cuirea statelor suverane $i independente vecine, aprute dup 1918 (1e oslovacia, *ugoslavia), sau care+$i
01

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

desv,r$iser unitatea statal (2o",nia). n "artie 19?9, statul cehoslo"ac era dezmembrat prin fora armelor de ctre !ermania $i cu a9utorul 5ngariei. n octo"brie 19?9, olonia disprea de pe arta Luropei + pentru a patra oar !n istoria sa + dup ,litz<rieg'ul declan$at la 1 septe"brie de Ker"ania, fiind ocupat $i !"pr#it de aceasta din ur" $i de 5niunea ;ovietic. n aprilie + iulie 1901, IugoslaCia era ocupat $i dez"e"brat prin tot felul de ane.iuni de Ker"ania, *talia, 5ngaria $i 4ulgaria, ulti"a !nfrupt,ndu+se $i din teritoriul Kreciei ocupate de ger"ani $i italieni. 'omBnia (=9E.>09 B"= $i =>.>E>.>>> locuitori), prsit de alia#ii tradi#ionali /ran#a $i Marea 4ritanie + ele !nsele av,nd de fcut fa# rzboiului declan$at de Ker"ania, va suporta consecin#ele prevederilor secrete ale -ratatului sovieto+ger"an din =? august 19?9, fiind constr,ns prin a"enin#are "ilitar s cedeze 5niunii ;ovietice, la =8 iunie 190>, ,asarabia (00.00= B"= $i ?.=>>.>>> locuitori), nordul ,uco"inei i Minutul Ferei (F.>>> B"= $i E9F.>>> locuitori). 'cestor rapturi teritoriale li se aduga s"ulgerea, tot sub a"enin#area cu for#a "ilitar, a nord'estului Dransil"aniei (0?.09= B"= $i =.FF:.>>> locuitori), prin arbitrajul i"perialist de la Aiena, din ?> august 190>, al Ker"aniei itleriste $i al *taliei "ussoliniene, care pedepseau astfel 2o",nia pentru politica sa e.tern $i rsplteau ata$a"entul 5ngariei ortDste la politica de revan$ $i revizuiri teritoriale. ncorporarea sudului Dobrogei (:.:=F B"= $i 0=E.>>> locuitori, 9ude#ele Durostor $i 1aliacra + -adrilaterul) la 4ulgaria, la : septe"brie 190>, era o ur"are a acelora$i presiuni ger"ano+italiene. 4ilan#ul sf,rtecrii 2o",niei Mari este cutre"urtor( 6I6 NNI <mO s"ul$i, pierderi de popula#ie circa N 888 III locuitori, !ntr+un interval de c,teva luni. /a# de situa#ia din iunie 190>, 2o",nia pierduse peste o treime din teritoriul naional, peste o treime din populaie, ea av,nd !n octo"brie acela$i an 19?.19? B"= $i 1?.1F=.>>> locuitori. *at, din pcate, tabloul !ntr+adevr cutre"u+ rtor al norilor grei ai istoriei, care se abtuse asupra 2o",niei, !n pragul celei de+a doua conflagra#ii "ondiale. '$adar, alturi de !ermania fascist, au acionat Btalia musollinian,Gngaria hort=st, Slo"acia i ,ulgaria (state profasciste). Ia cele a"intite conse"n" $i alte fapte petrecute% A'SS (!n baza 3actului Molotov + 2ibbentrop din =? august 19?9) ocup un spa#iu vast de la Marea 4altic la Marea @eagr( un teritoriu finlandez !ntre Kolful /inic $i Iacul Iadoga, Mrile ,altice (Lstonia, Ietonia $i Iituania), "ai "ult de 9u"tate din %olonia, ,uco"ina de Nord, regiunea subcarpatic -isa, ciocul de porumbel (unde se !nnodau frontierele dintre 2o",nia, 3olonia $i 1e oslovacia), Minutul Ferei $i ,asarabia (de la 2o",nia) a9ung,nd astfel la Delta $i gurile Dunrii. 6ermania, la r,ndul su, ane.ase (invadase) 9u"tate din 3olonia, 1e ia, 'ustria $i Crile de Tos, iar Italia ane.eaz unele teritorii de pe coasta Dal"a#iei.
0=

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

Ia !nceputul rzboiului, !n ca"paniile din 19?9 + pri"vara lui 1901, se desc id "ai "ulte fronturi !ntre #rile fasciste $i #rile aliate( primul front germano'polonez care duce la cotropirea 3oloniei 19?9, al doilea front, spre rile nordice deter"in cucerirea Dane"arcei $i @orvegiei + aprilie 190>. 'l treilea front $i cel "ai vast, este frontul "estic prin care Ker"ania cotrope$te pe r,nd 8landa, 4elgia, Iu.e"bourg $i aproape dou trei"i din /ran#a, ("ai + iunie 190>), al patrulea front !n 4alcani, !ndreptat !"potriva *ugoslaviei $i Kreciei (care ulterior vor fi !nfr,nte, atacurile venind at,t din partea Ker"aniei, dar $i a *taliei, 5ngariei $i 4ulgariei). De9a la 9u"tatea anului 1901, arta politic a Luropei era sf,rtecat de Ker"ania $i alia#ii si, c,teva state $i+au pstrat neutralitatea (Llve#ia, 3ortugalia, /inlanda). /or#ele aliate au intrat !n derut, doar Marea 4ritanie continu s reziste atacurilor aeriene ger"ane, fiind spri9init de ;5', care intr !n v,rte9ul 1elui de+ al Doilea 2zboi Mondial. 1redincioas crezului su /rang nach +sten 0/rumul spre 9srit1, !ermania deschide un "ast front pentru a ataca G9SS, de la 4area ,altic p5n la arcul -arpailor, astfel, la !nceputul lunii dece"brie 1901, linia frontului era situat !n 3rusia 8riental, 3olonia 1entral, ;lovacia $i Moldova. Dup lupte cr,ncene, ar"ata rus se retrage !n interior, astfel c, !n noie"brie 190=, linia frontului germano'so"ietic se gsea pe linia Qrasnodar + ;talingrad + Aorone9 R Moscova + Ieningrad + Iacul 8nega $i Mur"ansB (la 8ceanul 'rctic). 4tlii aprige au "arcat ca"pania ger"an !n Lst (de pild, btlia de la 4osco"a (1901), sau btlia pentru 3eningrad (190=). 'r"ata 2o$ie + spri9init de alia#i, !ndeosebi cu "ateriale de rzboi din ;5', dar $i de generalul iarn, care l+a !ngenunc eat $i pe @apoleon 4onaparte, + trece la o puternic contraofensiv (!ntre anii 190=+1900, a9ung,nd astfel pe linia frontului $i, ulterior, spre Ker"ania + 190E). %e frontul de "est (sus#inut !n pri"ul r,nd de ;5', Marea 4ritanie $i /ran#a), contraatac de la Marea M,necii, p,n la Marea Mediteran, eliber,nd Crile de Tos, /ran#a ocupat contribuind la ni"icirea Ker"aniei fasciste (1900+ 190E). 8pera#ii "ilitare s+au desf$urat $i !n 'frica de @ord $i sudul *taliei (190=+ 190?), c,nd alia#ii (;5', Marea 4ritanie) reu$esc, practic, scoaterea din lupt a *taliei $i elibereaz #rile nord+africane ocupate $i 9u"tate din *talia. n regiunea Asia- acific, Taponia reprezenta principala for fascist $i acaparase "ari spa#ii geografice din 'sia 1ontinental( at,t din Manciuria p,n !n *ndoc ina, c,t $i principalele ar ipelaguri (*ndonezia, /ilipine $i altele). 1elebrul atac 9aponez de la %earl Farbour (: dece"brie 1901) ducea la distrugerea !n "are parte a flotei a"ericane din 3acific $i avea drept efect sensibilizarea '"ericii (;5') $i contribu#ia concret !n spri9inul alia#ilor europeni. 8pera#iunile de rzboi se desf$oar "ai ales la !nceputul $i la sf,r$itul rzboiului, respectiv 1901+190= $i 190E + e.perien#a nuclear nefast. ntre 190=+190E, ;5' pornesc contraofensiva !n 3acific pe "ai "ulte ali+
0?

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

nia"ente ('r ipelagul Kilbert, ;olo"on, *nsula Kua" $i anul 190E !n 8BinaHa), iar prin participarea pe "ai "ulte fronturi (Luropa, 'sia+3acific), se afir" ca o mare putere mondial %rins n clete, !n ur"a apropierii fronturilor de vest $i de est, Ker"ania este !nfr,nt, practic, dup btlia de la ,erlin (1F aprilie 190E). %articiparea 9om5niei la aceast conflagraie mondial a fost excep' ional, prin eforturile sale "ateriale $i pierderile u"ane, #ara noastr a fost a patra ar aliat care a contribuit la !nfr,ngerea fascis"ului, de$i nu s+a bucurat de statutul de cobeligerant (datorit 52;; $i "iopiei politice a de"ocra#iilor occidentale). Mai "ult, 9om5nia a fost tratat ca stat n"ins, fiind nevoit s plteasc uria$e despgubiri de rzboi ctre 52;;, p,n !n anul 19F0 (aservire econo"ic total !n valoare de c,teva "iliarde de dolari la paritatea de atunci). -onsecinele geopolitice au fost de o "are co"ple.itate, din capul locului, trebuie s sublinie" aranjamentele la care au participat ;talin, 2oosvelt $i 1 urc ill (dup "ai "ulte !nt,lniri la Moscova, -e eran $i "ai ales, la *alta !n 190E). 'stfel, "ratatul de pace de la Paris (190:) consfin#e$te noile realit#i geopolitice "ondiale, dup cu" ur"eaz. n Luropa, 6ermania este mprit n patru zone de ocupaie militar# a"erican, britanic, francez $i sovietic. 2egiunea 2u r este sub control britanic, iar regiunea ;aar sub cel francez. 4erlinul are acela$i regi" cvadripartit. Ker"ania retrocedeaz zona sudet 1e oslovaciei% pierde 3rusia 8riental (!n favoarea 3oloniei) $i abandoneaz teritoriile situate la est de 8der+@eisse. Italia retrocedeaz Kreciei Dodecanezul $i *nsula 2 odos, iar Al0ania devine stat independent. 2egiunea Aale dM'osta revine /ran#ei, iar zona -rieste va fi + ocupat de a"ericani $i iugoslavi. 'ustria redevine independent, dar va fi ocupat "ilitar p,n !n anul 19EE. Ce.osloCacia revine la frontierele din anul 19?8, dar pierde 2utenia (5craina ;ubcarpatic) !n favoarea 52;;, @inlanda pierde !n favoarea 52;; at,t o regiune frontalier din 1arelia, portul 3etsa"o, c,t $i ora$ele -urBu $i 3arBalla (pentru pu#in ti"p !ns). olonia redevine stat independent, observ,ndu+se o basculare a grani#ei de vest (pe linia 8der+@iesse, ob#in,nd o parte din 3o"erania $i ;ilezia), ob#ine sudul 3rusiei 8rientale, cordonul Danzig (KdansBul actual), dar va ceda i"portante teritorii !n est !n favoarea 52;;. 'omBnia pierde pentru a doua oar Basarabia, nordul Bucovinei i 8inutul 9era !n favoarea A'SS, (respect,ndu+se astfel ane.a secret a 3actului Molotov+2ibbentrop, cu acordul tacit al celorlalte puteri)% de ase"enea, pierde #adrilaterul !n favoarea 4ulgariei, doar -ransilvania de @+L, cedat prin Dictatul de la Aiena, revine la teritoriul na#ional. *at de ce eforturile 2o",niei, de #ar cobeligerant, nu au fost recunoscute nici dup prbu$irea co"unis"ului (1989+ 1991).
00

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

5ngaria revine la grani#ele sale din 19?8, retroced,nd teritoriile luate de la vecinii si (1e oslovacia, 2o",nia $i *ugoslavia), ced,nd, de ase"enea 2utenia, care va fi !ncorporat 5crainei. /ar cele mai mari c5tiguri teritoriale le obine A'SS: statele baltice pe care le procla" state sovietice !nc din 190>, teritoriile din olonia $i rusia *riental" (pe care le include la 4ielorusia $i 5craina), teritoriile rom.neti Bucovina de !ord, 9era i Basarabia de Sud (!ncorporate la 5craina), iar cea mai mare parte a ,asarabiei de"ine stat so"ietic (actuala 2. Moldova). IugoslaCia revine la conturul antebelic, !n plus, c,$tig de la *talia Dal"a#ia, 3eninsula *stria $i /iu"e. 7ulgaria c,$tig 1adrilaterul (de la 2o",nia), cedeaz provincia - racia Kreciei $i *ugoslaviei, teritorii ocupate din Macedonia, Krecia revine la frontierele din 190>. ;ub aspect politic, cele "ai spectaculoase "odificri dup 1el de+al Doilea 2zboi Mondial se produc !n Luropa 1entral $i de Lst, unde se instaureaz comunismul de ctre 52;;, cu co"plicitatea de"ocra#iilor occidentale. 'stfel, !n ordine cronologic se for"eaz republicile co"uniste( 'S@ IugoslaCia (=9.11.190E, stat federal co"pus din 2; ;erbia, 2; 1roa#ia, 2; ;lovenia, 2; Muntenegru, 2; 4osnia $i Jer#egovina $i 2; Macedonia), ' Al0ania (11.>1.190F), ' 7ulgaria (1E.>9.190F), ' olon" (19.>=.190:), ' 'omBn" (?>.1=.190:), 'S Ce.osloCacia (10.>:.1908), ' Angar" (18.>8.1909) $i '+ 6erman" (:.1>.1909), prin transfor"area teritoriului controlat de 52;;, !n stat co"unist, cu capitala !n 4erlinul de Lst. n acest "od se contureaz !n Luropa apari#ia celor dou blocuri politice, militare i economice( sistemul comunist (creat de 52;; $i #rile satelitare) $i sistemul capitalist (vec ile de"ocra#ii europene), despr#ite de -ortina de fier, dup celebra e.presie lansat de 6. 1 urc ill !n anul 1909. n acela$i ti"p, crete influena G9SS n spaiul .siei de 2st, prin apari#ia statelor co"uniste( ' C.inez" (1909), ' + Coreean" (!n ur"a 2zboiului din 3eninsula 1oreea dintre anii 19E>+19E0) $i '+ Dietnam. De ase"enea, influen#a ideologic a 52;; se resi"te $i !n %eninsula Bndochina (1a"puc ia De"ocrat). 5lterior, !n anul 19E0, conse"n" apari#ia unicului stat co"unist din spa#iul a"erican + Cu0a. *deologia co"unist pro"ovat de 52;;, a influen#at state din 'frica $i '"erica Iatin, dar fr rezultate concrete. 9zboiul rece a deter"inat $i constituirea celor dou blocuri "ilitare antagoniste (@'-8 $i -ratatul de la Aar$ovia) $i !ntre acestea, o zon+ta"pon constituit din /inlanda, 'ustria $i *ugoslavia. 8 alt caracteristic a pri"ilor ani postbelici, este legat de creterea rolului SG. !n 2uropa de Eest 0%lanul 4arshall de a9utorare $i cooperare econo"ic), dar $i !n alte regiuni geografice ('"erica Iatin, 'sia de Lst+3acific etc.).
0E

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

1onfruntarea dintre aceste dou superputeri se acutizeaz 0zidul ,erlinului din 19F1, sau criza rachetelor din 1uba din 19F0), deter"in,nd o accentuat curs a /narmrilor, cu efecte catastrofale pentru econo"ia centralizat a blocului co"unist, care de fapt va ceda !n fa#a 7sfidrii a"ericane& a rzboiului stelelor !n anii U8>. 1o"peti#ia de pe -erra se transfer !n spaiul cosmic, !ncepe era cuceririi spaiului extraatmosferic, cu rezultate deosebite $i pentru cunoa$terea u"an (dar "onopolizate de statele din clubul nuclear( ;5', 52;;, /ran#a, Marea 4ritanie $i 1 ina). 8ricu" echilibrul terorii a fost concep#ia geopolitic care a do"inat lu"ea postbelic, cel pu#in p,n !n anii 199> + 1991. 8 alt consecin# direct a celei de+a doua conflagra#ii "ondiale a fost decolonizarea, ca ur"are a prbu$irii vec ilor i"perii coloniale, care au do"inat ti"p de "ai "ulte secole cea "ai "are parte din -erra, dar $i !n ur"a ob#inerii independen#ei a nu"eroase colonii din 'frica (de pild, 19F> a fost denu"it de 8@5 .nul .fricii), dar $i din 'sia $i alte continente. Decolonizarea a fost influen#at, pe de o parte, de ;5' (care otr,se acest lucru !nc din deceniul *A al secolului ))) $i de 52;; (prin ac#iunile subversive de spri9inire a "i$crilor revolu#ionare pro"ar.iste). Ia aceste cauze se adaug $i noua ordine mondial", !n care "arile puteri europene sunt do"inate de ;5', iar eforturile de refacere econo"ic, noile tendin#e geopolitice i"pun o nou abordare. Desigur c, !n ur"a decolonizrii, cele "ai "ulte colonii $i+au ob#inut independen#a politic, dar din punct de vedere econo"ic continuau s depind de vec ile "etropole (sc i"burile co"erciale, deficitul de pl#i, datoria e.tern etc.). 1ronologic, situa#ia poate fi sintetizat astfel( !ntre 190F+ 19E> ob#in independen#a 1? state situate !n Asia (*ordania, /ilipine, 3aBistan, *ndia, MDan"ar, ;ri+IanBa, *srael, 1oreea de ;ud $i de @ord, Aietna", Iaos, 1a"bodgia $i *ndonezia). n deceniul 19E> + 19F>, asist" la decolonizarea a =E de state, "a9oritatea din Africa (Iibia, ;udan, Maroc, -unisia, K ana, Kuineea, 1a"erun, -ogo, Madagascar, 1ongo/Gair, ;o"alia, Da o"eD/4enin, @iger, Aolta ;uperioar/4urBina /asso, 1ote dM*voire, 1iad, 'frica 1entral, 1ongo/4razzaville, Kabon, ;enegal, Mali, @igeria $i Mauritania), Asia (MalaDsia) $i )uropa (1ipru). n deceniul 19F>+19:> se !nregistreaz nu"rul record de state (=F) care ob#in independen#a, situate !ndeosebi !n Africa (;ierra Ieone, -anganDBa/-anzania, 4urundi, 2Handa, 'lgeria, 5ganda, QenDa, MalaHi, Ga"bia, Ka"bia, 4otsHana, Iesot o, ;Haziland, Kuineea Lcuatorial), Asia (QuHait, ;ingapore, Pe"enul de ;ud, Mauritius), *ceania (-onga, /id9i, @auru), America de Sud (-rinidad+-obago, KuDana), America Central" (Ta"aica, 4arbados) $i )uropa (Malta). ntre 19:>+198> decolonizarea cunoa$te, de ase"enea, valori ridicate% =0
0F

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

de state situate !n Asia (4a rain, Oatar, L"iratele 'rabe 5nite, 4anglades , 3apua+@oua Kuinee), Africa (Kuineea+4issau, Moza"bic, 1apul Aerde, ;ao -o"e $i 3rincipe, 'ngola, 1o"ore, ;eDc elles, D9ibouti $i Gi"babHe), America Central" i de Sud (4a a"as, Krenada, ;urina", Do"inica, ;anta Iucia, Qiribati, ;aint Aicent $i Krenadine) $i *ceania (;olo"on, -uvalu, Aanuatu). n sf,r$it, !n deceniul 198>+199>, cinci state ob#in independen#a (4elize, 'ntigua $i 4arbuda, ;aint Qitts $i @evis, 4runei+Darusala" $i @a"ibia). n ulti"ul deceniu al secolului )), doar c,teva enclave revin la teritoriul de unde au fost c,ndva 7s"ulse&( Jong Qong (199:) $i Macao (1999) revenind la 23. 1 inez $i ob#inerea independen#ei coloniei -i"orul 8riental (=>>=), de sub do"ina#ia portug ez. De altfel, analiz,nd evolu#ia statelor din punct de vedere nu"eric se re"arc c cele "ai "ulte dintre state au aprut pe arta politic a lu"ii !ndeosebi dup 1el de+al Doilea 2zboi Mondial, de la :0 de state !n anul 190F, la 19F de state !n anul =>>=. '$adar, decolonizarea "asiv s+a produs !n deceniile E $i F, !n .frica, .sia de Sud i Sud'2st, +ceania i +rientul 4ijlociu, c,nd pe ruinele vec ilor i"perii apar noi state, "ulte dintre acestea revenind la vec ile denu"iri tradi#ionale. n 8rientul 'propiat, un fapt se"nificativ, cu consecin#e deosebite !n regiune, a fost crearea statului Israel (1908) pe teritoriul alestinei, dar $i nu"eroase conflicte (concretizate !n "ai "ulte rzboaie !ntre *srael $i #rile arabe). -ot !n aceast zon se"nal" e.isten#a unui popor fr un stat propriu( <urzii (un popor de circa => "ilioane de locuitori, rsp,ndi#i !n prezent pe teritoriul -urciei, *raBului, *ranului $i !n regiunea 1aucaz, !n afara celor din e"igra#ie). *nteresant este situa#ia geopolitic postbelic din %eninsula Bndia, c,nd dup prbu$irea *"periului 4ritanic al *ndiilor 8rientale, s+au for"at *ndia $i 3aBistan (190:, ulti"ul pe locul vec iului 4elucistan), iar !n estul peninsulei la gurile Kangelui $i 4ra "aputrei + statul 4anglades , !n 19:= !n locul fostului stat 3aBistan de Lst. 1onse"n" de ase"enea co"ple.itatea liniei de frontier, pe linia Mun#ilor Ji"alaDa dintre *ndia $i 1 ina cu unele conflicte ar"ate regionale !ntre aceste #ri, dar $i unele proble"e delicate( -ibetul !n 1 ina $i Qas "irul !ntre *ndia $i 3aBistan, poten#iale surse de insecuritate regional, "ai ales c statele aflate !n disput sunt $i puteri nucleare. Dar perioada postbelic nu a fost scutit de nu"eroase conflicte locale (rzboaie regionale), !n care au fost antrenate "ulte state. 1auzele acestora au fost co"ple.e( eliberarea fostelor colonii, conflicte teritoriale tradi#ionale, conflicte etnice $i religioase. 'stfel, harta conflictelor militare (190E+199E) este deosebit de co"ple.. n Africa, conse"n" rzboaiele dintre Moza"bic + 3ortugalia (19F0+ 19:E), 'ngola + 3ortugalia (19F1+19:E), Kuineea 4issau + 3ortugalia (19E9+19:0),
0:

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

'lgeria + /ran#a (19E0+19F=), Maroc + ;a ara ;paniol (19E:), Lgipt + Marea 4ritanie (19EF + criza ;uezului), 1iad + /ran#a (Iibia) !n 19F8, Gair + 4elgia (19F>+ 19:1), Gair + /ran#a (19:8), @a"ibia + 'frica de ;ud (19FF), QenDa + Marea 4ritanie (19E=+19F>), -anzania + 5ganda (19:8+19:9) sau nu"eroase conflicte interetnice din 2Handa, 4urundi, Gi"babHe, Ltiopia, ;udan, ;o"alia etc. n *rientul Mi?lociu, principalele rzboaie locale au fost( 3alestina + Marea 4ritanie (190F+190:), *srael + Crile 'rabe (1908+1909% 19EF% 19F:% 19F9+ 19:>% 19:?% 19:8% 198=+1990), Iiban (19E8, 19:E), *ordania + ;iria (19:>), *ran + *raB (198> + 1989), *raB + QuHait (199>), *raB + @a#iunile 5nite (199>+1991). n Asia de Sud cele "ai mari conflicte s+au desf$urat !ntre *ndia + 3aBistan (190:+1909% 19FE), 'fganistan + 52;; (19:9+1989), 1 ina + -ibet (19E>+ 19E9), *ndia + 1 ina (19F=), *ndia + 4anglades (19:1), sau alte rzboaie !n @epal (19E>,19F=), 1 ina (190E+1909), ;ri IanBa (19:1) etc. n Asia de )st i Sud-)st nu"eroase rzboaie au zguduit aceste regiuni geografice( *ndoc ina + /ran#a (190F+19E0), *ndonezia + 8landa (19F=+19FF), Iaos + /ran#a (Aietna") !n 19E?+19:?, Aietna"ul de @ord + Aietna"ul de ;ud (;5', 19E9+19:1), 1oreea de @ord (1 ina) + 1oreea de ;ud (;5') !n 19E> + 19E0, 1 ina + Aietna" (19:9), 1a"bodgia + Aietna" (19:>+19:E, 19:8+19:9)% MalaDsia + Marea 4ritanie (1908+19F>) sau rzboaiele din 4ir"a (1908+19E8), /ilipine (190E+ 19E0, 19:=+19:0), *ndonezia (19E>+19FE), -i"or $i @oua 1aledonie. @ici )uropa nu a fost scutit de rzboaiele locale# 1ipru + Marea 4ritanie (19EE+19F>), 1ipru (19:0 + confruntarea !ntre Krecia $i -urcia), conflictele din Krecia (190E+1909), iar dup prbu$irea co"unis"ului, !n ur"a dezintegrrii unor state federale, conse"n" rzboiul din *ugoslavia (4osnia+Jer#egovina, Qosovo) $i din spatiul fostei 52;; (-ransnistria, 1aucaz). n emisfera Cestic", conflictele ar"ate s+au desf$urat !n "a9oritatea regiunilor geografice care co"pun '"erica Iatin. 'stfel, "en#ion" !n 'ntile, rzboaiele dintre 1uba + ;5', !n ist"ul a"erican !n Kuate"ala (19E0, 19F:+198>), ;alvador (19:9), @icaragua (19::+19:9), 1osta 2ica (1908, 19EE) sau !ntre statele @icaragua + Jonduras (19E:), Jonduras + ;alvador (19F9). n '"erica de ;ud "en#ion" conflictele din 1olu"bia (1908+19E8), Aenezuela (190E, 19F1+19F0), 3eru (190F, 198>+1991), 4razilia (198>), 5ruguaD (19F?+19:=), 'rgentina (19:0+ 198?), "ai recent rzboiul dintre 3eru + Lcuador (199E). n sf,r$it !n 'tlanticul de ;ud, "en#ion" conflictul 4al"inelor, care a opus 'rgentinei + Marea 4ritanie (198=). '$adar, nu"eroase conflicte au avut loc !n perioada posteblic, av,nd cauze diverse de la dispute teritoriale, la conflicte etnice, de la dispute religioase, la cele ecologice sau economice (dreptul "rii) sau c iar la (rzboiul fotbalului (Jonduras/ ;alvador).

08

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic


Dabelul nr 8

Pierderi umane /n cele mai ample con)licte armate /ntre 12:4-12;4


1 2zboiul civil din 1 ina 190F.19E> = 1oreea 19E>+19E? ? Aietna" 19F>+19:E 0 4iafra (@igeria) 19F:+19:> E 1a"bodgia 19:>+1989 F 4anglades 19:1 : 'fganistan 19:8+199= 8 Moza"bic 1981+1990 9 ;udan/Lritreea 1980 ;ursa( &orld 4ilitar= and Social 2xpenditures, 1991. 1.>>>.>>> ?.>>>.>>> =.?=E.>>> =.>>>.>>> 1.==>.>>> 1.>>>.>>> 1.E>>.>>> 1.>E>.>>> E>>.>>>

III.3. $ARTA POLITIC! A LUMII CONTEMPORANE DUP! IMPLOZIA COMUNISMULUI (1'(')1''1)


Germenii prbuirii comunismului erau eviden#i !nc de la !nceputul instaurrii 7ciu"ei ro$ii& !n Luropa 1entral, de Lst $i 4alcanic. Dezvoltarea econo"ic !n siste" centralizat, inversarea legilor econo"ice, redistribuirea bunurilor $i prbu$irea nivelului de trai, aberanta curs a !nar"rilor (vezi progra"ele nucleare, aventura cos"ic cul"in,nd cu 7rzboiul stelelor&), genereaz pe ter"en "ediu $i lung fali"entul siste"ului co"unist. n acest conte.t se acu"uleaz grave tensiuni sociale, care izbucnesc !n revolte repri"ate cu cruzi"e de for#ele de represiune na#ionale sau interna#ionale (!n nu"ele 7interna#ionalis"ului proletar& "anevrat de oculta sovietic). 'stfel, "en#ion" din lungul $ir de "i$cri antico"uniste e"enimentele tragice de la ,erlin (19E?), 9e"oluia maghiar (19EF), (%rim"ara de la %raga (19F8), re"oltele poloneze $i !nfiin#area sindicatului 7;olidaritatea& sau re"oltele din 9om5nia (198:) etc. n acela$i ti"p, sublinie" faptul c de"ocra#iile occidentale $i nord+a"ericane, de$i cuno$teau realit#ile de dincolo de 7 -ortina de fier, nu au reac#ionat corespunztor, prin "ulte fapte au 7cau#ionat& puterea sovietic $i a 7lagrului de de"ocra#ie popular&. De ase"enea, pe plan intern, elitele burg eze au fost deci"ate, iar 7societatea civil& practic nu a contat !n "ulte state, !ndeosebi cele din fosta 52;; sau din apropiere, pentru c 7intelig en#ia& a colaborat din oportunis" sau din fric cu autorit#ile co"uniste, iar biserica "ai ales cea ortodo., a fost subordonat !n totalitate puterii de atunci ca $i acu". ;e"nele prbu$irii siste"ului co"unist european $i par#ial asiatic se "ultiplic !n deceniul al *)+lea% "ai "ult, la Qre"lin a9unge la putere M. Korbaciov care, prin politica sa de *perestroi6a i glasnosti, faciliteaz
09

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

sc i"barea siste"ului co"unist din interior. 'stfel s+a produs i"plozia siste"ului de la v,rf, iar 7dezintegrarea care a urmat a depit orice s'ar fi putut imagina Nimeni nu pre"zuse cu ade"rat prbuirea sistemului socialist (3. 1laval, =>>1). 3rbu$irea !ntr+un rit" alert a co"unis"ului a deter"inat pe cei "ai aviza#i geopoliticieni s invoce (teoria dominoului, !nceput cu prbu$irea 7zidului 4erlinului& (noie"brie 1989), revolu#iile, de la cea de 7catifea& din 1e oslovacia, p,n la revolu#ia s,ngeroas din 2o",nia, p,n la dezintegrarea 52;; !n 199=. -onsecinele geopolitice ale acestui proces sunt excepionale , iar secolul )) este cel "ai co"ple., tulburtor $i i"portant veac din evolu#ia o"enirii din perioada "odern (dou "ari conflagra#ii "ondiale, "i$cri de e.tre" care se asea"n !n esen#, fascis"ul $i co"unis"ul, decolonizarea planetei $i 7era nuclear&, liberalis"ul econo"ic $i globalizarea). 3e arta politic a Luropei conse"n" dezintegrarea unor state federale $i apari#ia unor noi entit#i statale fie pe cale pa$nic, fie !n ur"a unor conflicte s,ngeroase cu participarea interna#ional. 'stfel conse"n" apari#ia statelor inde+ pendente( Ce.ia $i SloCacia (1 ianuarie 199?), dup o desprindere a"iabil 7de catifea&% dar, din pcate, nu la fel se vor desf$ura eveni"entele pe 7ruinele fu"eg,nde& ale *ugoslaviei. 'stfel, for#e interne $i "ai alesM e.terne destabilizeaz /edera#ia iugoslav, folosind cu abilitate na#ionalis"ul, diferen#ierile religioase, culturale $i etnice, provoc,nd cele "ai "ari confruntri ar"ate din Luropa postbelic. 3rin dezintegrarea *ugoslaviei, dup rzboaie aprige se for"eaz SloCenia, Croaia $i 7osnia-#eregoCina (1991) $i IugoslaCia (for"at din ;erbia $i Muntenegru !n 199=). Dar confruntrile $i tensiunile nu au putut fi stinse, au ur"at confruntri serioase !n Qosovo, care au cul"inat cu interven#ia statelor @'-8 (leaders ip ;5') !n anul =>>> asupra *ugoslaviei, cu pagube $i victi"e inco"ensurabile( astzi, fragilul echilibru geopolitic balcanic fiind "en#inut de trupele 8@5 (@'-8), refacerea ec ilibrului geopolitic !n zon fiind e.tre" de dificil de realizat, "ai ales dup bo"bardarea *ugoslaviei de ctre ;5'/alia#i !n 1999. n prezent, Muntenegru s+a desprins de ;erbia, iar -osoCo a devenit un 7stat& par#ial recunoscut de co"unitatea interna#ional. Dar "ai interesant este situa#ia geopolitic aprut dup dezintegrarea A'SS (199=), cu consecin#e !nc i"previzibile. 'stfel, din fosta 52;; se for"eaz 1E noi state independente (inclusiv /edera#ia 2us), !n Luropa ( statele baltice( Lstonia, Ietonia $i Iituania, la care se adaug statele din estul Luropei( 4elarus, 5craina $i Moldova $i !n ( statele cauca&iene( Keorgia, 'r"enia $i 'zerbaid9an% statele din Asia #entral( Qaza stan, -ad9iBistan, Q,rg istan $i 5zbeBistan). Dar aceste desprinderi, de "ulte ori au fost !nso#ite de confruntri ar"ate !n Caucaz-(ranscaucazia, o zon e.tre" de sensibil geopolitic, unde se confrunt de fapt "arile puteri, au avut loc rzboaie interetnice, religioase, economice, fie !ntre 2usia $i enclavele din nordul 1aucazului, cul"in,nd cu
E>

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

rzboiul din 1ecenia, fie !ntre statele caucaziene cu enclave $i proble"e nesolu#ionate niciodat. 1el "ai recent conflict s+a desf$urat !n anul =>>8, pentru enclava +setia de ;ud, !ntre 7sponsorul& 2usia $i Keorgia (cu vederi pro+ occidentale), o confruntare inegal !ntre for#a "ilitar rus $i ar"ata georgian, 2usia dorind s+$i afir"e rolul su !n regiune (ca sfer de influen#) $i o 7corec#ie& la adresa Keorgiei, care "anifest op#iuni !n favoarea aderrii la @'-8 $i 5L. n Asia Central" ("iza fiind petrolul i gazele naturale, fundamentalismul islamic, rolul puterilor regionale Durcia i Bran) $i !n "ransnistria (enclavizarea estului Moldovei + fostul sediu al 'r"atei a )*A+a, cu valoare strategic), !n ti"p ce statele baltice s+au desprins definitiv din 7orbita sovietic&. Dar pe plan geopolitic "a9or, dezintegrarea 52;; (!n subsidiar, dezintegrarea 3actului de la Aar$ovia, a 1'L2 etc.), transform fosta superputere planetar ntr'una regional, rolul ;5' fiind unic !n prezent (probabil pentru o genera#ie\), trec,nd astfel dup sf,r$itul 72zboiului rece& de la o lume bipolar la una uni i multipolar, unde alturi de ;5', coe.ist "ai "ulte puteri regionale (Luropa 8ccidental, 2usia, 1 ina etc.). ;e retraseaz astfel !n prezent o nou arhitectur geopolitic, influen#at "ai ales de sfidarea terorismului internaional ("ai ales dup eveni"entele din ;5' din =>>1). L.tinderea organiza#iilor euroatlantice, econo"ice (5L) sau "ilitare (@'-8) spre centrul $i estul Luropei constituie un factor i"portant !n geopolitica 7post 2zboiului rece&, care include $i om.nia, sco5nd'o poate pentru tot' deauna din sfera de influen (pansla" $i garant5nd dez"oltarea spre prosperitate i ci"ilizaie occidental. Desigur c se produc "uta#ii se"nificative !n econo"ia "ondial (globa+ lizarea, econo"ia postindustrial/infor"a#ional, "utarea centrului de greutate al lu"ii !n 'sia 3acific, rolul -hinei, de"enit a doua putere a lumii , dar $i sfidrile !nceputului de "ileniu, de la 7bo"ba de"ografic& cu e.plozie !nt,rziat, la teroris", de la subdezvoltare la "aladiile lu"ii "oderne) (-. ;i"ion, =>>?). 3u#ine "odificri au aprut concret pe arta politic a lu"ii !n ulti"ii ani, !n alte regiuni geografi ce, micile encla"e care au revenit 1 inei( Fong Kong + 199: $i 4acao + 1999 sau Dimorul +riental din sfera de influen# a 3ortugaliei), devenind cel "ai recent stat independent din lu"e + =>>=, alturi de dorin#a !roenlandei (=>>9) de a se desprinde din vec ea legtur cu Dane"arca. Dar pe arta politic a lu"ii conte"porane, pe l,ng cele 19F de state independente, se "ai afl FE teritorii dependente (cu circa 1>,E "ii. B"= + 8 V din suprafa#a uscatului $i circa 1E "il. loc. + >,=E V din popula#ia -errei), ca o re"iniscen# a vec ilor i"perii coloniale + -. ;i"ion, 199:). 8ricu", dup eveni"entele teroriste din septe"brie =>>1 din ;5', c,nd si"bolurile de"ocra#iei $i prosperit#ii au fost afectate, o"enirea a intrat !ntr+o nou etap istoric. 3ericolul teroris"ului abia a !nceput, iar co"unitatea
E1

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

interna#ional trebuie s gseasc noi rspunsuri la noile provocri. n acest sens, "en#ion" rzboaiele din 8rientul Mi9lociu, purtate de @'-8 !n 'fg anistan $i *raB, !n principal mpotri"a terorismului islamic (!n special 'l Oaeda, dup anul =>>=), dar $i pentru prezervarea resurselor de idrocarburi, !n vederea instituirii a$a+nu"itei noi ordini mondiale. L.tinderea @'-8 $i a 5L, includerea 2o",niei la aceste noi organiza#ii (=>>0 $i, respectiv, =>>:) creeaz pre"isele unei "ari favorabilit#i pentru 9om5nia, care trebuie s joace un rol important prin poziia geopolitic n N.D+, dar i ca un stat de frontier n G2. n acela$i ti"p, 8@5 trebuie s+$i reconsidere statutul $i s+$i !"bunt#easc strategiile pentru a putea rspunde noilor cerin#e $i sfidri specifice !nceputului secolului ))*. Dup anul =>>8, lu"ea se confrunt cu o puternic cri& global, !nceput drept una financiar, transfor"at !ntr+una economic, cu debut !n ;5', rsp,ndit datorit globalizrii ca feno"en "ondial, iar cele "ai afectate au fost, evident, statele srace, aflate !n curs de dezvoltare, de altfel $i cele "ai vulnerabile. n orice caz, lu"ea !n care tri" acu" (=>>9) se va sc i"ba profund dup aceast lung $i co"ple. criz, care se va !nc eia + dup cele "ai opti"iste previziuni + dup anul =>1> (pentru statele dezvoltate) $i ulterior pentru celelalte #ri (inclusiv 2o",nia). Iu"ea deceniului al doilea al secolului nostru va fi co"plet diferit de cea actual. Din acest punct de vedere, pute" conse"na c,teva posibile consecin#e geopolitice, dintre care a"inti"( s).ritul ,egemoniei S<A $i a rolului acestora de (jandarm uni"ersal p,n la finele celui de+al doilea deceniu al acestui secol, de$i ele vor r",ne cel mai important actor geopolitic, promotorul neoliberalismului economic i al democraiei% rolul din ce !n ce "ai i"portant al statelor emergente, care a deter"inat e.tinderea !'8 la !'OI, iar dintre acestea "en#ion" rolul -hinei, care a devenit de9a a doua putere econo"ic a lu"ii, cu certe perspective de a deveni liderul acesteia% lumea multipolar, for"at din ;5', 5niunea Luropean, 'sia de Lst (Taponia, 1oreea de ;ud, 7tigrii asiatici&), 1 ina, 2usia, *ndia, 4razilia $.a., va contribui la o nou (dez'ordine politic mondial necesar% globali&area (!nceput prin co"er#, finan#e, produc#ie) va afecta $i alte sectoare privind educa#ia, sntatea sau infrac#ionalitatea (e"igra#ii ilegale, evaziune fiscal, droguri, trafic de "rfuri, ar"a"ent, persoane etc.)% )lagelul terorismului va a"enin#a co"unitatea interna#ional prin specificul acestuia (ac#iuni disparate, surpriz $i panic, dezorganizarea statelor, a unor
E=

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

ra"uri econo"ice cu i"plica#ii dintre cele "ai diverse)% cri&a unor resurse vitale, de la cele clasice + de idrocarburi + la cea a apei, p,n la criza ali"entar ce se preconizeaz a se instaura !n ur"torul deceniu% /ncl&irea global i deteriorarea accelerat a strii mediului vor deveni "arile 7proble"e ale o"enirii&, !n conte.tul !n care .cordul de la K=oto r",ne doar un deziderat, $i nu un de"ers aplicat cu fer"itatea dorit de !ntreaga co"unitate interna#ional% diversi)icarea con)lictelor, din ce !n ce "ai variate prin cauzalitate $i prin rsp,ndirea lor geografic, o veritabil a"enin#are la adresa pcii $i stabilit#ii lu"ii% problemele demogra)ice contradictorii + creterea explozi" a nu"rului de locuitori !n #rile aflate !n curs de dezvoltare $i mbtr5nirea accentuat "anifestat !n statele dezvoltate, cu consecin#e i"previzibile pentru cele 7dou lu"i&% pericolul unor boli e5trem de periculoase( ;*D' (ravagii !n 'frica ;ud+ ;a arian, unde anual "or adevrate 7popoare&, sau bolile considerate "oderne (cardiovasculare, "aligne), care deter"in procenta9e ridicate !n privin#a "oralit#ii $i "orbidit#ii la nivelul unor nu"eroase state de pe "apa"ond. '" !ncercat !n precedenta e.punere o 7radiografie& a principalelor proble"atici "ondiale $i a geopoliticii lu"ii conte"porane. Teme de reflecie: 1. 2eflecta#i asupra ciclicit#ii rzboiaelor mondiale, din secolul al ))+lea. =. Lvolu#ia statului ro",n p,n la 3ri"ul 2zboi Mondial( 1918, 190>, 190E, 1989. ?. 52;; + (beneficiarul cel "ai avanta9at al celui de+al Doilea 2zboi Mondial + e.tinderea sferei de influen#, siste"ul co"unist, superputere !n ti"pul 2zboiului 2ece, c,$tiguri teritoriale i"ense etc. 0. 1o"unizarea, respectiv so"ietizarea 9om5niei (190E+1989/199>) + consecin#e geopolitice. E. /ecolonizarea lumii dup cel de+al Doilea 2zboi Mondial !ntre interese diverse( ;5' (diplo"a#ia Hilsonian), 52;; (ac#iuni subversive de rsp,ndire a "ar.is"ului) $i statele+subiect al decolonizrii. F. 1o"enta#i e.presiile ur"toare !n sens geopolitic( (9zboiul 9ece, (-ortina de @ier, (proliferarea nuclear, (cursa narmrilor, (9zboiul stelelor, (perestroi<a i glasnosti, (implozia comunismului, (tranziii, (terorism, (criz, (noua ordine mondial. :. 2olul @'-8 !n lu"ea conte"poran. 8. -eroris"ul + plaga secolelor ))+)*.
E?

()*+*' . SIMI*, - Probleme

fundamentale de Geografie Politic i Geopolitic

9. 3roble"a 7conflictelor !ng e#ate&( 1aucaz + -ranscaucazia, Qas "ir etc. 1>. 1riza global !n conte.tul "ondializrii, !ntre c,$tigtori (pu#ini) $i perdan#i (restul lu"ii).

Pentru aprofundare: 4alencie T.M., Ia Krange '. + 3es Nou"eaux 4ondes rebelles, Lditura Mic alon, 3aris, =>>E. 4runet 2., 2eD A. + 2uropes +rientales, 9ussie, .sie -entrale, Lditura 4elin + 2eclus, 3aris, 199F. 4rzezinsBi G. + 4area tabl de ah Supremaia american i imperati"ele sale geostrategice, Lditura 5nivers Lnciclopedic, 4ucure$ti, 1999. 1laval 3. + !eopolitic i geostrategie, Lditura 1orint, 4ucure$ti, =>>1. Durand M./. $i colab. + 3e 4onde, 2space et S=stemes, Lditura /aDard, 3aris, 199?. Kreenspan '. + 2ra turbulenelor ."enturi ntr'o lume nou , Lditura 3ublica, 4ucure$ti, =>>8. Jungtington ;. + -iocnirea ci"ilizaiilor i refacerea ordinii moderne , Lditura 'ntet, 4ucure$ti, 1998. 2osi<re ;t. + !>ographie %oliti*ue et !>opoliti*ue, Lditura Lllipses, 3aris, =>>=. ;i"ion -. + Bntroducere n geopolitic, Lditura Lcono"ic, 4ucure$ti, =>>?. 6acBer"ann K. + !>opoliti*ue de l?espace mondial, d=nami*ues et enjeux , Lditura Lllipses, 3aris, 199:.

E0