Sunteți pe pagina 1din 6

ELABORAREA METODICA Nr.

Tema: Morfologia functionala a primilor premolari.

INTREBARI DE CONTROL 1.Morfologia functionala a primilor premolari uperiori. Caracteri tica.


Primii premolari superiori ocupa pozitiile 4 pe cele doua hemiaracade maxilare fiind vecini cu caninii superiori spre mezial si cu premolarii doi superiori spre distal. Primii premolari superiori erup pe arcada maxilara la varsta de 10-11 ani, iar radacina lor va fi complet edificata la 12 13 ani. Dimensiunile medii ale primilor premolari superiori sunt urmatoarele

! inaltimea coroanei "-",# mm ! inaltime radacinii 14 mm ! diametrul coronar $-D % mm ! diametrul coronar &-P ' mm (umarul lo)ilor de dezvoltare pentru acesti dinti este de 2 *unul & si unul P+, fiecare din acesti doi lo)i de crestere avand la rindul lor cate 3 lo)uli de dezvoltare. CARACTERI!TICI MOR"OLO#ICE CORONARE: Premolarii primi superiori sunt primii dinti din ,rupul dintilor laterali si fac parte din asa zisul ,rup al dintilor -)icuspidati.*,rupul premolarilor+. /cestia sunt considerati ca fiind dintii de tranzitie de la dintii frontali la molari. 0oroana primului premolar superior are o forma paralelipipedica iar pe sectiune arata ca un dreptun,hi cu colturile usor rotun1ite si turtit in sens $-D. Prezinta 4 fete laterale *&, P, $, D+ si o fata ocluzala. 2. "ATA $E!TIB%LARA -seamana cu fata vesti)ulara a caninului dar este mai mica si mai rotun1ita. 1.Dimensiuni -inaltime "-",2 mm -latime % mm -dimensiunile sunt mai reduse decat la canin in am)ele sensuri *cervicoincizal si $-D+. 2.0ontur -este format din cele doua mar,ini proximale *$ si D+ , o mar,ine cervicala si o mar,ine ocluzala a+.mar,inile proximale *$ si D+ -sunt verticale , usor conver,ente spre colet. )+.mar,inea cervicala *linia coletului+ -are forma unui semicerc cu concavitatea spre ocluzal. 3ste mai putin concava decat la canin. c+mar,inea ocluzala este formata din doua se,mente ine,ale *unul mezial si unul distal+. 4e,mentul mezial este mai lun, decat cel distal. 2mpreuna, cele doua se,mete formeaza un -&. mai deschis si mai rotun1it decat cel de la cuspidul caninului. 3.5elieful -este convex in am)ele sensuri. -convexitatea maxima este situata in 163 cervicala mezial. -in 1umatatea ocluzala a fetei vesti)ulare sunt vizi)ile doua santuri verticale care delimiteaza cei 3 lo)i de crestere ai lo)ului vesti)ular. 7o)ul central este cel mai mare, urmeaza cel distal iar cel mezial este cel mai mic. II. "ATA &ALATINALA: 1.Dimensiuni -sunt mai reduse decat cele ale fetei vesti)ulare. -inaltimea 8% mm -latimea 89 mm 2.0ontur -prezinta aceleasi mar,ini ca si fata vesti)ulara dar au dimensiuni mai reduse. a+.mar,inea ocluzala -are tot forma de -&. dar este mai rotun1it decat cel de pe fata vesti)ulara. -pe sectiune orizontala conturul acestei fete este de semicerc. 3.5elieful -are o du)la convexitate care atin,e maximum la unirea 163 mi1locii cu 163 meziala. -incepand cu 163 mi1locie aceasta fata este inclinata o)lic spre & in sens cervicoocluzal.

III. "ETELE &RO'IMALE (ME)IALA i DI!TALA*: -datorita faptului ca acest dinte este turtit in sens $-D aceste doua fete sunt cele mai mari. 3le sunt usor conver,ente spre palatinal. A*"ATA ME)IALA: 1.Dimensiuni inaltimea %,# mm latimea ' mm 2.0onturul -este format de patru mar,ini cervicala, ocluzala, palatinala si vesti)ulara. /ceste mar,ini dau forma unui trapez cu )aza mare la colet. a+.mar,inea cervicala -reprezinta )aza mare a trapezului si are forma unei linii cur)e cu convexitatea spre ocluzal. )+.mar,inea ocluzala formeaza )aza mica a trapezului si are forma unui -&. lar, deschis cu deschiderea spre ocluzal c+.mar,inea vesti)ulara -linie cur)a cu convexitatea maxima in 163 cervicala d+.mar,inea palatinala -linie cur)a cu convexitatea maxima in 163 mi1locie. 3.5elieful -in 163 ocluzala este convex mai accentuat in 163 vesti)ulara unde exista si punctul de contact cu dintele vecin. -in 163 cervicala este plana cu o usoara depresiune care se adinceste mai mult chiar la colet si se continua in santul interradicular. B*."ATA DI!TALA: 1.Dimensiuni -mai mici decat ale fetei meziale 2.0ontur -asemanator cu cel al fetei meziale 3.5elief -este mai convex decat cel al fetei meziale. -aria de contact cu dintele vecin este mai spre & si mai spre cervical decat la fata meziala.

+. Morfologia functionala a primilor premolari inferiori. Caracteri tica.


Primii premolari inferiori ocupa pozitiile 4 de pe cele doua hemiarcade mandi)ulare, fiind incadrati de caninii inferiori spre mezial si de premolarii secunzi inferiori spre distal. Primii premolari inferiori erup pe arcada mandi)ulara la varsta de 10-12 ani, iar radacina lor va fi complet edificata la 12-13 ani. Dimensiunile medii ale acestor dinti sunt urmatoarele : inaltimea coroanei "-",# mm : inaltimea radacinii 14 mm : diametrul coronar $-D % mm : diametrul coronar &-7 %,# mm Primii premolari inferiori prezinta 2 lo)i de crestere* 1 & si 1 7+ fiecare din acestia fiind format din cate 3 lo)uli de crestere. CARACTERI!TICI MOR"OLO#ICE CORONARE:

0oroana primului premolar inferior are o forma aproape cilindrica cu patru fete laterale si o fata ocluzala. I. "ATA $E!TIB%LARA: 1.Dimensiuni -inaltimea " mm -latimea 9,#-9,'mm 2.0onturul este format din laturile proximale *meziala si distala+, cervicala si ocluzala. -este asemanator cu cel al caninului inferior dar are dimensiuni mai reduse iar -&.-ul ocluzal este mult mai deschis. a+mar,inile proximale -usor cur)e si conver,ente spre colet. $ar,inea distala este mai scurta si mai convexa decat mar,inea meziala. )+mar,inea proximala forma de semicerc cu concavitatea spre ocluzal. c+mar,inea ocluzala este asemanatoare cu cea a caninului dar este mai mica si cu un,hiul -&.-ului mult mai deschis. 3.5elieful -este convex in am)ele sensuri. 0onvexitatea in sens mezio-distal este evidenta pe toata lun,imea coroanei. -convexitatea maxima se ,aseste la unirea 163 meziale cu 163 cervicala. -prezinta doua santuri verticale care separa cei trei lo)i de crestere. 7o)ul central este cel mai proeminent. II."ATA LIN#%ALA: 1.Dimensiuni -mult mai reduse decat cele ale fetei vesti)ulare. De multe ori inaltimea fetei lin,uale reprezinta doar 263 sau chiar . din cea a fetei vesti)ulare. 2naltimea fetei lin,uale este in stransa le,atura cu ,radul de dezvoltare a cuspidului lin,ual care decide inaltimea acestei fete. 2.5elieful -convex destul de accentuat in sens transversal si axial. 0onvexitatea maxima se ,aseste in 163 cervicala. III."ETELE &RO'IMALE: 1.0ontur -are forma unui trapez cu )aza mica spre colet si )aza mare spre ocluzal. 3ste conturul de trecere de la canin la dintii laterali deoarece mar,inea ocluzala are forma unui -&. cu varful spre colet. 2.5elieful -convex in sens &-7. 0ele doua fete proximale sunt conver,ente spre lin,ual. I$."ATA OCL%)ALA: 1.0ontur -aproximativ circular cu o usoara turtire in sens $-D. 2.5elieful -cuprinde 2 cuspizi, 2 fosete, 1 sant intercuspidian, cateva creste de smalt accesorii a+cuspizii -cuspidul vesti)ular este cel mai mare, el avand o dimensiune du)la fata de cel lin,ual. /ceasta diferenta mare intre dimensiuni face ca fata ocluzala sa ai)a o inclinare de aproximativ 4# ,rd. spre lin,ual. )+.crestele de smalt -cele doua creste esentiale ale cuspizilor separa fata ocluzala in

patru versante 2 meziale si 2 distale, cate unul pentru & si 7 *$-7 si $-& , D-7 si D-&+. -creasta ocluzala a cuspidului vesti)ular este mai mare si mai pronuntata decat la cuspidul lin,ual. c+.santul intercuspidian -uneste fosetele meziala si distala. 3ste scurt si are o forma concava spre vesti)ular. 3ste situat mai aproape de mar,inea lin,uala si are o adancime redusa ceea ce face ca cei doi cuspizi sa para ca sunt uniti intre ei. d+.fosetele -foseta distala este mai lar,a decat cea meziala.

,. !emnele -e -iferentiere a primilor premolari uperiori -e pe .emiarca-a -reapta -e cei -e pe .emiarca-a tinga. /. !emnele -e -iferentiere a primilor premolari inferiori -e pe .emiarca-a -reapta -e cei -e pe .emiarca-a tinga. 0. !emnele -e -iferentiere a primilor premolari uperiori -e cei inferiori.
&RIMII &REMOLARI !%&ERIORI: 1. ;/</ &34<2=>7/5/ 34<3 /43$/(/<?/53 0> 03/ / 0/(2(>7>2 *;?5$/ P3(</@?(/7/ 0> P53A3(</ -&.->7>2 2(02A/7+ 2. ;/</ $3A2/7/ 34<3 03/ $/2 2(/7</ D2(<53 ;3<373 P5?B2$/73 /73 D2(<27?5 7/<35/72. 3. ;/</ ?07>A/7/ P53A2(</ D?2 0>4P2A2 *037 &34<2=>7/5 34<3 $/2 $/53 D30/< 037 P/7/<2(/7+ 4. 4/(<>7 2(<350>4P2D2/( 34<3 72(2/5 0> ?523(</53 $3A2?-D24</7/ 42 P?A2<2?(/< $/2 /P5?/P3 D3 0>4P2D>7 P/7/<2(/7. #. 037 $/2 ;530&3(< P53A2(</ D?>/ 5/D/02(2 * >(/ &34<2=>7/5/ 42 >(/ P/7/<2(/7/+ 4/> ? 5/D/02(/ =2;2D/ /P7/<2A/</ >4?5 $3A2?D24</7. 34<3 42(@>5>7 P53$?7/5 0/53 P?/<3 P53A3(</ D?>/ 5/D/02(2.

&RIMII &REMOLARI IN"ERIORI: 1. ;/</ &34<2=>7/5/ 34<3 $>7< $/2 2(/7</ D30/< 03/ 72(@>/7/. 2. 0>4P2D>7 &34<2=>7/5 34<3 D>=7> 0/ &?7>$ ;/</ D3 037 72(@>/7. 3. 4/(<>7 2(<350>4P2D2/( 34<3 0?(0/& 4P53 &34<2=>7/5. 4. ;?43</ D24</7/ 34<3 $/2 7/5@/ D30/< 03/ $3A2/7/. #. 5/D/02(/ >(20/, /53 ;?5$/ D3 0?( >4?5 3;27/< 42 34<3 /P7/<2A/</ >4?5 $3A2?D24</7.

1. Caracteri tica fetelor oclu2ale a primilor premolari.


0onturul fetelor ocluzale au o usoara turtire in sens $-D, iar relieful acestora cuprinde 2 cuspizi, 2 fosete, 1 sant intercuspidian si citeva creste de smalt accesorii. 0uspidul vesti)ular este cel mai mare, el avand o dimensiune du)la fata de cel lin,ual. /ceasta diferenta mare intre dimensiuni face ca fata ocluzala sa ai)a o inclinare de aproximativ 4# ,rd. spre

lin,ual. 0ele doua creste esentiale ale cuspizilor separa fata ocluzala in patru versante 2 meziale si 2 distale, cate unul pentru & si 7 *$-7 si $-& , D-7 si D-&+. 0reasta ocluzala a cuspidului vesti)ular este mai mare si mai pronuntata decat la cuspidul lin,ual. 4antul intercuspidian, uneste fosetele meziala si distala, este scurt si are o forma concava spre vesti)ular. 3ste situat mai aproape de mar,inea lin,uala si are o adancime redusa ceea ce face ca cei doi cuspizi sa para ca sunt uniti intre ei. ;oseta distala este mai lar,a decat cea meziala.

3. &articularitatile comune a fetelor 4e ti5ulare a primilor premolari.


- sunt formate din laturile proximale *meziala si distala+, cervicala si ocluzala. - conver,ente spre colet. - mar,inile proximale forma de semicerc cu concavitatea spre ocluzal. - mar,inea ocluzala este formata din doua se,mente ine,ale *unul mezial si unul distal+. 4e,mentul mezial este mai lun, decat cel distal. 2mpreuna, cele doua se,mete formeaza un -&. mai deschis si mai rotun1it decat cel de la cuspidul caninului. - sunt convexe in am)ele sensuri. 0onvexitatea in sens mezio-distal este evidenta pe toata lun,imea coroanei. -in 1umatatea ocluzala a fetei vesti)ulare sunt vizi)ile doua santuri verticale care delimiteaza cei 3 lo)i de crestere ai lo)ului vesti)ular. 7o)ul central este cel mai mare, urmeaza cel distal iar cel mezial este cel mai mic.

6. In ce po2itii unt implantati primii premolari uperiori.


Primii premolari superiori ocupa pozitia a 4-a pe hemiarcada stin,a si dreapta a maxilei.

9. In ce po2itii unt implantati primii premolari inferiori.


Primii premolari inferiori ocupa pozitia a 4-a pe hemiarcada stin,a si dreapta a maxilei.

17. La ce ni4el e te ituat ecuatorul anatomic la primii premolari8 ce rol in-epline te.
7a primii premolari, ecuatorul anatomic este situat la nivelul coletului pe fetele laterale. 3l uneste punctele de maxima convexitate.

S-ar putea să vă placă și