Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII OLIMPIADA DE BIOLOGIE CLASA A XI-A - faza judeean 19 februarie 2005 SUBIECTE: I.

. ALEGERE SIMPL Alegei un singur rspuns corect din variantele propuse: 1. Reflexele de aco oda!e "#$% decla$&a%e de "%' #l' de la $'(el#l: A. muchii circulari ai irisului; B. muchii ciliari; C. celulele bipolare ale retinei; D. celulele cu cornuri i bastonae ale retinei. ). Ca!e d'$ #! *%oa!ele af'! a+'' e"%e ade(*!a%*: A. endonervul separ asciculele de ibre ale unui nerv; B. vasele nutritive ale nervului se !sesc printre ibrele nervoase; C. perinervul i"olea" nervul i are rol tro ic; D. a#olema este continuarea neurilemei. ,. I$e!(a+'a o%o!'e a #&c-'lo! "c-ele%'c' "e !eal'.ea.* /!'$: A. a#oni ai motoneuronilor din coarnele posterioare ale mduvei; B. eliberarea de aceticolin; C. deschiderea $n cavitatea sinaptic a ve"iculelor ce con%in adrenalin; D. prin intermediul butonilor terminali a la%i la &'( microni distan% de ibra muscular. 0. Ga$1l'o$'' (e1e%a%'(' "' /a%'c': A. sunt $n numr de )* de perechi; B. au ca mediator chimic adrenalina i noradrenalina; C. medulosuprarenala este un imens !an!lion simpatic cu media%ie coliner!ic; D. toate a irma%iile de mai sus sunt adevrate. 2. T!ac%#l o/%'c e"%e fo! a% d'$: A. a#onii celulelor bipolare retiniene; B. prelun!irile celulelor cu con sau cu bastona; C. a#onii celulelor multipolare; D. a#onii neuronilor metatalamici 3. A/!ec'a+' af'! a+'a co!ec%* c# /!'('!e la !e/a!%'+'a 'o$'lo! la $'(el#l e 4!a$e' $e#!o$ale 5$ "%a!e de !e/a#": A. anionii de +a, predomin $n mediul e#tracelular; B. anionii de -, predomin $n mediul intracelular; C. anionii di u"ibili de Cl- predomin la e#terior iind respini de cei proteici; D. toate a irma%iile sunt adevrate. 6. e"#%#!'le co$7#$c%'(e o': A. con%in preponderent substan% undamental impre!nat cu sruri minerale i or!anice; B. cel elastic se !sete oarte bine repre"entat $n pere%ii arteriolelor; C. cel ibros con%ine pu%ine celule; D. cel reticulat con%ine adipocite. 8. 9*l#l /ala%'$: A. are la supra a% un epiteliu unistrati icat cilindric; B. este inervat somatomotor de nervul acial; C. este inervat sen"itiv de nervul tri!emen; D. toate a irma%iile sunt adevrate. :. ;a"c'c#l#l co!%'co"/'$al a"'1#!* co$%!ol#l co!%ex#l#' a"#/!a: A. nucleului rou; B. nucleului olivar; C. cornului anterior;
1

D. nucleilor parasimpaticului cranian. 1<. C!a /a "c!''%o!#l#' =%#l4#!*!' /!'('$d exec#+'a "c!'"#l#'> ' /l'c*: A. !ir rontal mi.lociu din emis era dreapta la dreptaci; B. !ir postcentral din emis era dreapt la stan!aci; C. !ir postcentral din emis era dreapta la dreptaci; D. nici un raspuns nu este corect. 11. Ca!e d'$ #! *%oa!ele fa"c'c#le $# "e 5$c!#c'&ea.* 5$ *d#(*: A. corticospinal lateral; B. corticospinal anterior; C. spinotalamic anterior; D. spinotalamic lateral. 1). ;a"c'c#l#l co!%'co?4#l4a!: A. ace parte din cile e#trapiramidale; B. ibrele lui se termin $n centrii motori ai trunchiului cerebral; C. unele ibre ac sinaps $n cornul anterior al mduvei spinrii; D. coordonea" motilitatea automat. 1,. Le.a!ea /#$+'' /!od#ce #! *%oa!ele %#l4#!*!' c# /!'('!e la: A. acomodare pentru vederea de aproape; B. pupiloconstric%ie; C. de!luti%ie; D. nici o variant din cele de mai sus. 10. ;o! a+'#$'le ed#la!e ce "e co$%'$#* /e fa+a a$%e!'oa!* a 4#l4#l#' "#$%: A. isura median anterioar; B. an%urile laterale; C. cordoanele laterale; D. toate variantele sunt adevrate. 12. G#"%#l d#lce: A. este perceput mai slab/ asemntor !ustului s0rat/$n bolta palatin; B. este perceput la ba"a limbii; C. are pra!ul de e#citabilitate mai sc"ut dec1t !ustul amar; D. nu poate i perceput $n arin!e. 13. Calea olfac%'(@ a!e #! @%oa!ele ca!ac%e!'"%'c': A. receptorii sunt repre"enta%i de celulele ba"ale; B. protoneuronul este repre"entat de celulele mitrale; C. a#onii celulelor mitrale str0bat lama ciuruit0 a etmoidului; D. nici o variant0 nu este corect0. 16. E/'f'.a: A. are a eren%e parasimpatice de la retin; B. con%ine ibre ve!etative parasimpatice i celule !liale; C. secret hormonul melanocitostimulator; D. involuea" c1nd $ncepe s se mature"e aparatul !enital. 18. Ca!e e"%e af'! a+'a ade(*!a%* 5$ le1*%#!* c# elc#l e 4!a$o"A A. este separat de rampa timpanic prin membrana vestibular; B. or!anul Corti este acoperit de columel; C. membrana tectoria se a l deasupra membranei reticulare; D. con%ine un lichid a lat $n contact cu ereastra oval. 1:. S'"%e e '$%e!-a(e!"'e$e "e 1@"e"c 5$: A. stratul de la supra a%a oaselor carpiene; B. dia i"a sternului; C. interiorul epi i"ei humerusului; D. interiorul osului temporal. )<. Sec+'o$a!ea 7# *%*+'' d!e/%e a *d#(e' "/'$*!'' la $'(el#l "e1 e$%#l#' T2 /!od#ce: A. pierdierea sensibilit%ii protopatice $n membrul in erior drept; B. pierderea sensibilit%ii termo-al!e"ice $n membrul superior st1n!; C. pierderea sensibilit%ii epicritice $n membrul in erior st1n!; D. nici una din variantele de mai sus nu este corect.

)1. S#$e%ele "e ca!ac%e!'.ea.* /!'$: A. $nl%ime determinat de amplitudinea undelor sonore; B. intensitate determinat de recven%a undelor sonore; C. $nl%ime determinat de recven%a undelor sonore; D. timbru determinat de recven%a undelor sonore. )). Ale1e+' af'! a+'a co!ec%* c# /!'('!e la co!/#l %!a/e.o'd: A. orma%iune de substan% cenuie e#istent pe calea !ustativ; B. component a corpilor stria%i; C. orma%iune de substan% alb e#istent pe calea acustic; D. microcorp recent descoperit e#istent $n ibra muscular striat scheletic. ),. Axo$'' de#%o$e#!o$'lo! c*'' (e"%'4#la!e e!1 "/!e: A. nucleii nervilor cranieni II/I2/2I; B. epitalamus; C. coliculii cvadri!emeni in eriori; D. nici o variant nu este corect. )0. Ca!e "#$% !ece/%o!'' ce '$fo! ea.* co!%ex#l a"#/!a '&c*!'lo! 5$ 7#!#l axelo! o!'.o$%aleA A. maculele utriculare; B. crestele ampulare ale canalelor semicirculare verticale; C. crestele ampulare ale canalelor semicirculare ori"ontale; D. maculele saculare. )2. B'/e!"ec!e+'a de '$"#l'$* de%e! '$*: A. hiper!licemie i !lico"urie; B. de"echilibre acido-ba"ice i electrolitice; C. acumularea de corpi cetonici $n or!anism; D. hipo!licemie sever i slbirea or%ei musculare. )3. Ad!e$al'$a /!od#ce -'/e!1l'ce 'e /!'$: A. stimularea !lico!eno!ene"ei hepatice; B. stimularea !luconeo!ene"ei hepatice; C. inhibarea !luconeo!ene"ei hepatice; D. nici un rspuns corect. )6. Ca!e e"%e a"e *$a!ea d'$%!e oc'%oc'$* &' ela%o$'$*A A. contribuie la secre%ia lactat; B. stimulea" musculatura neted; C. sunt controlate de hipotalamus; D. sunt secretate de pr%i ale dience alului. )8. La fo! a!ea "c-ele%#l#' /'c'o!#l#' /a!%'c'/* oa"ele %a!"'e$e 5$ $# *! de : A. '; B.)(; C.3; D.nici o variant nu este corect. ):. S'$co$d!o.ele "#$%: A. articula%ii semimobile; B. repre"entate de !on o"e; C. pre"ente la articula%ia anterioar a oaselor co#ale; D. articula%ii sinoviale. ,<. C$ %' /#l co$%!ac+'e' f'4!e' #"c#la!e "c-ele%'ce "e /!od#ce: A.diminuarea !rosimii discului $ntunecat; B. creterea !rosimii discului $ntunecat; C. alunecarea ilamentelor de mio"in printe cele de actin; D. hidroli"a A45-ului sub ac%iunea comple#ului actomio"inic. ,1. Sec+'o$a!ea c-'a" e' o/%'ce /!'$%!?#$ /la$ "a1'%al a!e #! *%oa!ele co$"ec'$+e: A. retina temporal dreapt devine ne unc%ional; B. retina temporal st1n! rm1ne unc%ional; C. retina na"al st1n! rm1ne unc%ional; D. imposibilitatea de a mai vedea. ,). La a "/'!al* o"oa"* : A. se continu cu membrana reticular p1n la cap0tul e#tern al canalului cohlear; B. este situat deasupra rampei vestibulare; C. se termin la helicotrem;
3

D. con%ine a#oni ai protoneuronilor cii auditive. ,,. O"%eo/la"%ele "#$%: A. celule active cu rol secretor; B. celule mature care nu se mai divid; C. prev"ute cu canalicule osoase rami icate transversal; D. activate de parathormon. ,0. Ca!e af'! a+'e e"%e ade(*!a%*D A. contrac%iile i"ometrice determin scurtarea ibrei musculare; B. contrac%iile i"otonice sunt implicate $n men%inerea posturii; C. contrac%ia tetanic repre"int orma de activitate a muchilor stria%i scheletici; D. toate contrac%iile voluntare din or!anism sunt secuse . ,2. D'$%!e #! *%o!'' !ece/%o!'Eca!e f#!$'.ea.* cea a' a!e ca$%'%a%e de '$fo! a+'': A. discurile 6erc7el; B. termina%iile dendritice libere; C. celulele cu conuri; D. or!anul Corti. ,3. B'/e!"ec!e+'a %'!o'd'a$* /!o(oac*: A. sen"a%ia de ri!; B. pierderi $n !reutate; C. scderea metabolismului ba"al 86.B.9; D. mi#edem. ,6. A/!ec'a+' co!ec%'%#d'$ea af'! a+''lo!: A. nasul este situat caudal a% de !ur; B. nucleul somatosen"itiv al nervului 2II este situat caudal a% de nucleul rou; C. planul rontal este dispus vertical i poate i considerat un plan de simetrie; D. toate a irma%iile de mai sus sunt corecte. ,8. S#4"%a$+a !e%'c#la%@ a %!#$c-'#l#' ce!e4!al $# '$%e!('$e 5$ : A. men:inerea posturii; B. activitatea respiratorie; C. men%inerea tonusului cotical; D. intervine $n toate . ,:. Ne!(#l c!a$'a$ III: A. are ori!inea real $n punte; B. con%ine ibre ve!etative sen"itive parasimpatice; C. are ori!inea aparent $n an%ul bulbopontin; D. nici una din variante nu este corect. 0<. R*d*c'$a "/'$al* a $e!(#l#' acce"o!: A. urc $n cutia cranian i se unete cu cea bulbar; B. ia natere $n substan%a cenuie medular cervical superioar; C. iese din mduv la nivelul an%ului lateral anterior; D. toate a irma%iile de mai sus sunt corecte. 01. Exc'%F$d f'4!ele #$#' $e!( c!a$'a$ ca!e '$%!* /!'$ &a$+#l 4#l4o?/o$%'$E ' /#l"#!'le a7#$1 la: A. nucleii somatomotori III/I2 i 2I; B. talamus; C. orma%iunea reticulat; D. toate a irma%iile de mai sus. 0). C*!#' $e!( c!a$'a$ $# ' "e al*%#!* f'4!e /!e1a$1l'o$a!e d'$ $#cle'' /a!a"' /a%'c' a' %!#$c-'#l#' ce!e4!al: A. !loso arin!ian; B. accesor; C. acial; D. oculomotor. 0,. C$ alc*%#'!ea $e(!ax#l#'E ce!e4el#l e"%e /o.'+'o$a%: A. sub bulbul rahidian; B. posterior de trunchiul cerebral; C. suprame"ence alic;
4

D. anterior a% de me"ence al. 00. D'1e"%'a cel#la!* "e !eal'.ea.* de c*%!e: A. reticulul endoplasmatic neted; B. aparatul ;ol!i; C. ribo"omi; D. li"o"omi. 02. Ca!e d'$ #! @%oa!ele cel#le "#$% #$'$#clea%e : A. ibra muscular neted; B. ibra muscular striat scheletic0; C. ibra muscular intra usal; D. trombocitele. 03. La $'(el !e$al co!%'.ol#l de%e! '$* : A. reten%ia e#cesului de ap; B. creterea iltrrii !lomerulare; C. scderea eliminrilor de a"ot; D. creterea permeabilit%ii tubilor distali ai ne ronului. 06. S%!a%#l olec#la! al "coa!+e' ce!e4eloa"e co$+'$e: A. celule stelate i celule<$n coule%<; B. celule 5ur7in.e; C. celule !ranulare; D. celule ;ol!i. 08. E/'%ala #"#l: A. este situat $n partea anterioar a talamusului; B. are $n alctuirea sa !landa pituitar; C. coordonea" re le#e motorii i secretorii di!estive prin nucleii habenulari; D. intervine prin epi i" $n orientarea ol activo somatic. 0:. B'/o%ala #"#l a!e #! *%oa!ele ca!ac%e!'"%'c' exce/%F$d: A. vine $n raport cu talamusul; B. pre"int neuroni secretori; C. se vede $n spa%iul dintre picioarele pedunculilor cerebeloi; D. are cone#iuni cu sistemul limbic. 2<. Ga$1l'o$'' 4a.al': A. sunt situa%i lateral i sub talamus; B. primesc a eren%e de la mduva spinrii; C. pot determina/ $n ca"ul unor dis unc%ii/boala 5ar7inson; D. nici o variant corect. 21. T#l4#!@!' 5$ ac%'('%a%ea "ex#al@ a/a! la ex%'!/a!ea .o$e' a"oc'a%'(e d'$ lo4#l: A. parietal; B. temporal; C. rontal; D. occipital. 2). Lo4#l f!o$%al a!e: A. ) !irusuri; B. & circumvolu%iuni; C. = !irusuri; D. $n !irusul mi.lociu centrul limba.ului. 2,. I$-'4'+'a /oa%e f': A. de stin!ere-necondi%ionat; B. dob1ndit-condi%ionat; C. e#tern-dob1ndit; D. de $nt1r"iere-necondi%ionat. 20. Ne#!o$#l /!e1a$1l'o$a! /a!a"' /a%'c "e /oa%e afla 5$: A. trunchiul cerebral; B. !an!lionii laterovertebrali; C. mduva spinrii L&-L=; D. mduva toracolombar.

22. Ca!e d'$ #! *%oa!ele /lex#!' (e1e%a%'(e e"%e /!e('"ce!al: A. celiac; B. pulmonar; C. me"enteric superior; D. 6eissner. 23. De! #l: A. este %esut con.unctiv la#; B. con%ine corpusculii 6eissner i oliculii piloi; C. depo"itea" tri!liceride; D. nici o variant nu este corect. 26. A/l'ca!ea #$#' o4'ec% f'e!4'$%e la $'(el#l /leoa/e' "#/e!'oa!e de%e! '$* a/a!'+'a de ' /#l"#!' /!'$ %!ac%#!'le: A. spinotalamic anterior; B. spinotalamic lateral; C. ;oll i Burdach; D. nici un rspuns nu este corect. 28. Pa!a%-o! o$#l : A. scade eliminrile de Ca, i +a,; B. stimulea" reabsorb%ia intestinal de Ca,; C. stimulea" eliminrile urinare de os a%i i potasiu; D. toate a irma%iile de mai sus sunt adevrate. 2:. Ca!ac%e!'"%'c'le /o!+'#$'' ce$%!ale ale f'4!elo! '$%!af#"ale "#$%: A. este contractil; B. are multe mio ibrile; C. are pu%ini nuclei; D. este mult mai voluminoas. 3<. 9e$%!'c#l'' la%e!al' =I &' II>: A. sunt separa%i de septum pellucidum; B. comunic cu ventriculul I2 prin ori iciul 6onro; C. pre"int ple#urile coroide- orma%iuni avasculare; D. toate a irma%iile de mai sus sunt alse. II.PROBLEME Alegei un singur rspuns din variantele propuse : 31. La #$ ad#l% ca$%'%a%ea de a/* !e/!e.'$%* 32G d'$ a"a co!/#l#'E d'$ ca!e 22G "e 1*"e&%e 5$ cel#le.Ca!e e"%e ca$%'%a%ea de a/* a co!/#l#' #$e' /e!"oa$e de 6< H1E d#/* ce ace"%a a "#fe!'% o '$%e!(e$+'e c-'!#!1'cal* ex%'!/F$d#?'?"e o %# o!* de ,E2 H1. A. =)/&&-!; B. =&/&&-!; C. )3/'7!; D. 3*/>&7!. 3). O "/o!%'(* de /e!fo! a$+* 5$ (F!"%* de 16 a$' a!e o 5$*l+' e de 1E6) &' 1!e#%a%ea de 6<I1. Se ce!e: a> $# *!#l oa"elo! /'c'oa!elo! &' F'$'lo! f*!* fala$1eD 4> $# *!#l oa"elo! %!#$c-'#l#'D c>ca$%'%a%ea de a/* co$+'$#%* 5$ #&c-'' "*'. A. a9 ?= oase; b9?(-?* oase; c9&*-&&/= 7!; B. a9 '( oase; b9'@-?( oase; c9&3 7!; C. a9 '( oase; b9?(-?* oase; c9 &*-&&/= 7!; D. a9 ?= oase; b9?*-?&oase; c9'&/'7!. 3,. Sa$d# "' Co"%el "#$% 4#$' /!'e%e$'. Sa$d# /!e.'$%* 1#&* exof%al 'c* &' ax#l a$%e!o/o"%e!'o! al 1lo4#l#' oc#la! de )< . Co"%el a!e 1#&* e$de 'c* &' ax#l a$%e!o/o"%e!'o! al 1lo4#l#' oc#la! de )6 . P!ec'.a+': a> 1!e#%a%ea '$' * a -'/of'.e' a$%e!'oa!e a l#' Co"%elD 4> ce %'/ de le$%'le /oa!%* Sa$d# la oc-ela!'' "*'D c> ca!e d'$%!e e' o4"e!(* /!' #l /e cel*lal% a%#$c' cF$d "e 5$%Fl$e"cD d>ca!e d'$ ce' do' /!'e%e$' a!e F$a cald* &' # ed* cF$d "e "al#%*. A. a9 )>'m!; b9lentile diver!ente; c9Sandu; d9Sandu;
6

B. a9 )A= din hipo i"; b9lentile conver!ente; c9Sandu; d9 Sandu; C. a9 (/)>'!; b9lentile biconve#e; c9Sandu; d9Costel; D. nici o variant din cele de mai sus nu este corect. 30. U$ #&c-' "%!'a% "c-ele%'c a!e l#$1' ea de 1)c E 'a! /l*c'le "ale o%o!'' a# fa$%ele "'$a/%'ce de )0< J f'eca!e.9* !#1* "* /!ec'.a+': a> 5$ cF% %' / a7#$1e ' /#l"#l $e!(o" la ca/e%ele #&c-'#l#' de la $'(el#l #$e' /l*c' o%oa!e "'%#a%e la 7# *%a%ea #&c-'#l#'E &%''$d c* 5$%F!.'e!ea "'$a/%'c* e"%e de <E2 " &' ('%e.a #$de' de de/ola!'.a!e e"%e de 1) K"D 4>('%e.a de de/la"a!e a ace%'lcol'$e' de la 4#%o$#l %e! '$al al axo$#l#' /F$* la "a!cole *. A. a9 (/'ms; b9=/3microniAs; B. a9 (/(('s; b9(/=3microniAs; C. a9 '(ms; b9=3(microniAs; D. a9 'ms; b9=3microniAs. 32. C$%!?o f'4!* $e!(oa"* a 'el'$'c* ('%e.a de de/la"a!e a ' /#l"#l#' $e!(o" e"%e de )E2 K"E 'a! ('%e.a de /!o/a1a!ea a '$fl#x#l#' $e!(o" 5$ axo$'' 'el'$'.a+' e"%e de 2< de o!' a' a!e decF% 5$ ce' a 'el'$'c'. Calc#la+': a> ('%e.a de de/la"a!e a ' /#l"#l#' $e!(o" /!'$%!?o f'4!* $e!(oa"* 'el'$'.a%*E &%''$d c* 5$%F!.'e!ea "'$a/%'c* e"%e de <E2 "D 4> %' /#l $ece"a! ' /#l"#l#' $e!(o" /e$%!# a "e de/la"a /e calea %e! oal1e.'c* ca!e a!e o l#$1' e %o%al* de ) de la -al#cele "%F$1 /F$* la "coa!+a ce!e4!al*. A. a9*&'(((mmAs; b9(/(*'s; B. a9*&'mAs; b9(/(*?s; C. a9*&'(dmAs b9este imposibil de determinat; D. a9*&'((cmAs; b9 (/(*>s. 33. I /#l"#l $e!(o" /!od#" la $'(el#l $#cle#l#' de o!'1'$e al f'4!elo! (e1e%a%'(e ale $e!(#l#' oc#lo o%o! a7#$1e la efec%o! d#/* ce a' 5$%F' "e o/!e&%e la $'(el#l #$#' 1a$1l'o$ /!e('"ce!alE #$de %!a$" '%e!ea ' /#l"#l#' 5$%F!.'e <E6 ". P!e"#/#$F$d c*: l#$1' ea f'4!elo! /!e1a$1l'o$a!e e"%e de <E, E 'a! a celo! /o"%1a$1l'o$a!e de ) c E ('%e.a de co$d#ce!e 5$ f'4!ele a 'el'$'ce e"%e de <E2 K"E 'a! 5$ cele 'el'$'ce de 1< o!' a' a!eE "e ce!e "* "e calc#le.e %' /#l de 5$%F!.'e!e a ' /#l"#l#' $e!(o" /e calea de la $#cle#l de o!'1'$e al $e!(#l#' III /F$* la efec%o! f*!* a l#a 5$ co$"'de!a!e "'$a/"a de la efec%o!. A. *((ms; B. (/(*((>s; C. *((/>ms; D. @@/)ms. 36. %''$d c* e$cefal#l a!e #$ (ol# de 12<<c , "%a4'l'+': a> cF% la "#%* d'$ ace"%a e"%e afec%a% dac* la o /e!"oa$* a/a!e co$co '%e$% a"%a.'aE a%o$'a a"%e$'aD 4> cF%e "%!a%#!' cel#la!e /!e.'$%* "coa!+a $eoco!%ex#l "e$.'%'(D c>cF%e "%!a%#!' /!e.'$%* "coa!+a $eooco!%ex#l#' ce!e4elo"D d> cF% la "#%* !e/!e.'$%* "#4"%a$+a al4* d'$ a"a e '"fe!elo! ce!e4!ale. A. a9 *(B; b9 ? straturi; c9 ) straturi; d9 ?(B; B. a9 *'(cm); b9 ? straturi; c9 ) straturi; d9 ?(B; C. a9 *'B; b9 ) straturi; c9 ) straturi; d9'(B; D. a9 *'(cm); b9 ? straturi; c9 ) straturi;d9>'B. 38.Te1# e$%#l a!e o "#/!afa+* de cca ) ) &' !e/!e.'$%* a/!ox' a%'( 1)G d'$ 1!e#%a%ea co!/#l#'. P!ec'.a+': a>1!e#%a%ea %e1# e$%#l#' /e$%!# #$ o de 8<H1D 4>cF%e "%!a%#!' /!e.'$%*D c>ce fel de +e"#% e"%e de! #lD d>ce !a #!* a $e!(#l#' "/'$al %!e4#'e "%' #la%* /e$%!# a /!od#ce /'loe!ec+'a de la $'(el#l a$%e4!a+#l#'. A. a9 @/?7!; b9 ) straturi; c9 con.unctiv dens; d9 comunicanta cenuie; B. a9 *&7!/ b9 & straturi; c9 con.unctiv la#; d9 comunicanta dorsal; C. a9 *(7!/ b9 ) straturi/ c9 con.unctiv dens; d9 ramura cenuie; D. nici o variant nu este corect $n totalitate. 3:.C!o$ax'a #&c-'#l#' 4'ce/" 4!a-'al e"%e de <E2 ".9* !#1* "* /!ec'.a+' : a> %' /#l #%'l ed'# al ace"%#' #&c-'E &%''$d c* exc'%a4'l'%a%ea +e"#%#l#' #"c#la! "c-ele%'c e"%e co /a!a4'l* c# cea a +e"#%#l#' $e!(o"D 4> l' '%ele (a!'a+'e' de /o%e$+'al a "a!cole e' 5$%!e "%a!ea de ac+'#$e &' "%a!ea de !e/a#" &%''$d c* (aloa!ea /o%e$+'al#l#' de !e/a#" e"%e c#/!'$"* 5$%!e L6<E?:< 9.
7

A. a9 *(ms; b9 *('C*&'m2; B. a9 *'ms; b9 -)'C-''m2; C. a9 'ms; b9 -*('C-*)(m2; D. a9 (/(*s; b9 nu se poate calcula. 6<. M'of'4!'la f'4!e' #"c#la!e "%!'a%e "c-ele%'ce e"%e fo! a%* d'$ "a!co e!e. La 'c!o"co/#l o/%'c $e a/a!e alc*%#'%* d'$%!?o "#cce"'#$e de d'"c#!' cla!e &' 5$%#$eca%eE 'a! la 'c!o"co/#l elec%!o$'c "e e('de$+'a.* /!e.e$+a 'of'la e$%elo! de ac%'$* &' de 'o.'$*. 9' "e "ol'c'%*: a> 1!o"' ea %o%al* a 'of'la e$%elo! de ac%'$*E !e"/ec%'( 1!o"' ea %o%al* a 'of'la e$%elo! de 'o.'$* d'$%!?o 'of'4!'l*D 4> de cF%e 'of'la e$%e de 'o.'$* e"%e 5$co$7#!a% #$ 'of'la e$% de ac%'$* &%''$d c* !a/o!%#l $# e!'c /e! 'of'4!'l* 'o.'$* Kac%'$* e"%e de MD c> de cF%e 'of'la e$%e de ac%'$* e"%e 5$co$7#!a% #$ 'of'la e$% de 'o.'$*. A. a9 ='((( D; )((( D ; b9 ); c9 ?; B. a9 ='(E; )((E; b9 ?; c9 ); C. a9 *' D ;)( D ; b9 &/ c9 ); D. a9 *'E; *'E; b9 ); c9 ?.

ot: !iecare ite" de tip alegere si"pl rezolvat corect pri"e#te 1 punct$ iar fiecare ite" de tip proble" c%te & puncte' (e acord 10 puncte din oficiu' )otal 100 de puncte' )oate subiectele sunt obligatorii' )i"p de lucru & ore'

(*++,(-