Sunteți pe pagina 1din 133

www.RaduGrozescu.

ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins


Teme Seminar
Cunoa!terea aparatului
Luminozitatea imaginii, corec"ia de expunere
Sensibilitatea ISO
Timpul de expunere, redarea mi!c#rii
Diafragma, profunzimea
Focalizarea
Aspectul imaginii: Picture controls, balansul de alb
Obiective: caracteristici, clasificare, m#rci, accesorii
Flash-ul intern, flash-uri externe
Anexe: Software foto
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Organizare
ntreb!ri fotografice: v! rog s! pune"i ntreb!ri n timpul prezent!rilor.
Este foarte important pentru a pleca de la seminar cu toate problemele foto rezolvate.
Colegii vor fi ncnta"i, deoarece se gndesc la acela!i lucru, dar nu ndr#znesc s# ntrebe :-)
Nu exist# ntreb#ri prea elementare !!!
Suport: Ve"i beneficia de suport pe E-mail dup# terminarea seminarului.
Pauzele: 11.20, 12.50, 14.20
Telefoane: Nu v# nchide"i telefoanele. Pentru convorbiri, pute"i s# ie!i"i din sal# !i n timpul prezent#rilor.
Situl meu: Dac# dori"i s#-mi vizita"i situl: www.RaduGrozescu.ro
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Manevrarea
aparatului
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Din punct de vedere al modalit!"ilor de comand!, exist! dou! tipuri principale de
DSLR-uri:
cele care dispun de afi!ajul LCD secundar pe partea superioar# !i de dou# roti"e de
comand#.
cele care folosesc LCD-ul principal pentru afi!area tuturor informa"iilor legate de fotografiere.
Func"ionarea ambelor tipuri este similar#, doar modalit#"ile de comand# !i reglaj difer#.
n realitate, dup# ce ne-am familiarizat cu set#rile !i meniurile principale, prezente pe orice
DSLR, vom putea trece cu u!urin"# de pe un model de aparat pe altul, !tiind ceea ce c#utam.
Manevrarea aparatului
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
DSLR cu o roti"# de comand#
roti"a de comand#
ecran LCD multi-selector
vizor patin# flash
AE-L / AF-L
flash intern
flash intern
modul de lucru
buton
Function
obiectiv
set#ri flash declan!ator
compensare
expunere
buton
montur#
!tergere
redare
imagini
lup#
filmare
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Manevrare cu LCD-ul editare
set#ri
multi-selector
format imagine
balans de alb
sensibilitate
declan!are
mod AF
AF area
m#surare exp.
Active D-light
bracketing
cadre r#mase
picture control corec"ie expunere corec"ie flash
punct focus
diafragma timp exp.
mod de lucru
mod de lucru
ISO Auto stare baterie
flash
OK
Roti"a
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
DSLR cu dou# roti"e de comand#
roti"a de comand#
captor
ecran LCD
butoane de comand# multi-selector
vizor patin# flash
AE-L / AF-L
declan!ator
montur# obiectiv
flash intern
flash intern
modul de lucru
mod AF
buton
Function
obiectiv
roti"e de comand#
buton
montur#
test profunzime
cuplaj AF
panou LCD
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Manevrarea cu 2 roti"e
roti"a 2
roti"a 1
oglind# AF LCD
butoane
dedicate
butoane
dedicate
butoane
dedicate
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Meniuri !i set#ri
Meniurile Nikon sunt mp!r"ite n mai
multe categorii, con"inutul depinde de
modelul aparatului:
1. Playback - redarea imaginilor pe LCD
2. Shooting - set#rile pentru fotografiere
3. Custom Functions - personalizarea
aparatului dup# cerin"ele utilizatorului
4. Setup - set#rile de baz# ale aparatului
5. Retouch - pentru modificarea imaginilor
direct n aparat, f#r# a folosi computerul
6. My menu - grupeaz# set#rile cel mai des
folosite pentru o accesare rapid#.
n continuare e folosit# structura de la Nikon D5100.
Imagine de meniu Nikon (D5100).
Pe latura din stnga sunt submeniurile:
Playback, Shooting, Custom functions,
Setup, Retouch, My menu.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Custom functions
Existen"a #i complexitatea acestui meniu
depind de aparatul folosit
Permite personalizarea aparatului pentru a
func"iona dup# cerin"ele fotografului
Set#rile nu au efect direct asupra aspectului
imaginilor, doar asupra utiliz#rii.
Set#rile din fabric# sunt potrivite pentru
majoritatea utiliz#rilor. Recomand citirea
manualului.
Pentru Function button
alegem cea mai des
accesat# func"ie
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
My Menu
Aici grup!m set!rile cel
mai des accesate
n timpul fotografierii.
V# recomand s# le alege"i
n func"ie de tipul aparatului
!i de modul propriu de
fotografiere.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Fotografierea
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Setup: Formatarea cardului
Format memory card:
Format!m n aparat
dup! fiecare desc!rcare
n computer.
Unele aparate dispun de
o combina"ie de butoane
pentru formatarea rapid#
a cardului.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Formatarea cardurilor n aparat nainte de utilizare este foarte important!:
elimin# pericolul de fragmentare generat de scrierea !i !tergerea fi!ierelor, cardurile vor
func"iona mai rapid !i mai sigur.
se evit# transportul de viru!i ntre computere, n special dac# v-a"i cuplat cardul cu imagini la
PC-uri str#ine
se !terg folderele !i fi!ierele ad#ugate de alte aparate, n special dac# folosi"i acelea!i
carduri n mai multe m#rci sau modele de aparate, fie ele DSLR sau compacte.
folosirea unui card n mai multe aparate f#r# formatare poate duce !i la modificarea
numerot#rii imaginilor, n sensul ca aparatul continu# s# denumeasc# fi!ierele de la num#rul
cel mai mare de imagine pe care l g#se!te pe card.
Formatare card
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Modul Auto
n modul Auto, aparatul ncearc#, !i de multe ori
reu!e!te, s# ghiceasc# ce dorim s# fotografiem
!i face toate reglajele necesare.
Este excelent cnd ne gr#bim foarte tare sau d#m
aparatul pe mn# cuiva complet nefamiliarizat cu
utilizarea unui DSLR.
Modul Auto lipse!te de pe majoritatea aparatelor
medium !i high level.
Din p#cate, majoritatea aparatelor NU permit
corec"ii suplimentare n modul Auto, deci va trebui
s# ne baz#m pe judecata aparatului.
Reglajele sunt gri,
deci nu sunt accesibile
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Moduri Scen#
Cele mai cunoscute sunt Portret, Peisaj, Sport,
Macro, dar n func"ie de modelul aparatului pot
exista zeci de moduri.
Foarte utile cnd avem timp s# indic#m aparatului
tipul de subiect pe care inten"ion#m s# l
fotografiem.
Astfel, aparatul va putea favoriza fie timpii scur"i
pentru nghe"area mi!c#rii la sport, fie profunzime
mare pentru peisaj sau mic# pentru portrete.
$i va putea face corec"ii de expunere la fotografia
pe plaj! sau z!pad!, conform modului ales.
Selectnd corect modul scen#, vom ob"ine
rezultate foarte bune n diferite situa"ii.
Nu se poate interveni
cu corec"ii.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Priza aparatului
orizontal vertical 1
vertical 2 cu grip
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Modul de declan!are
Setare
Rafal#
Single
Quiet
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
De pe trepied
telecomand#
telecomand#
cu ntrziere
Setare
ntrzietor
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Imagine tehnic bun#:
- Clar#
- Luminozitate corect#
- Culori pl#cute
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Luminozitatea
imaginii
Expunerea
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Luminozitatea imaginilor
Subexpunere Supraexpunere Normal
prea luminoas# prea ntunecat# OK
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Aprecierea expunerii - vizual
Lup# vizare LCD
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Playback
Image review
Select#m ON pentru a vedea imaginea
imediat dup# declan!are f#r# a mai ap#sa
butonul Play.
Rotate tall (pe LCD-ul aparatului)
Selectnd Off vom avea imaginile
verticale afi!ate orizontal, !i vom folosi mai
bine suprafa"a LCD-ului aparatului.
Dac# select#m On, vom avea imaginile
verticale afi!ate n orientare corect#.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Setup - LCD brightness
Un avantaj major al digitalului este posibilitatea de a
vedea rapid rezultatul, iar dac# nu ne satisface, s#
putem corija erorile !i s# mai facem o fotografie.
Pentru a utiliza eficient aceast# facilitate, trebuie ca
LCD-ul aparatului s# ne ofere o idee ct mai aproape
de realitate asupra aspectului imaginii.
Pentru aceasta, se face o fotografie, se descarc# n
computer (de preferin"# cu un monitor calibrat), apoi
cardul se reintroduce n aparat.
Folosind reglajul de brightness al aparatului,
aducem imaginea de pe LCD-ul aparatului la aceea!i
luminozitate cu cea de pe monitorul computerului.
Astfel nu vom mai avea surprize nepl#cute cnd
desc#rc#m imaginile n computer, !tiind nc# de la
fotografiere dac# sunt corect expuse.
LCD-urile moderne ofer# o redare
foarte bun# a imaginii nregistrate, iar
cele de mare rezolu"ie (920.000 pixeli)
sunt foarte potrivite !i pentru
aprecierea rapid# a clarit#"ii.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Playback: Display options
Select#m Highlights, Overview, eventual !i RGB histogram
pentru a putea verifica corectitudinea expunerii
Highlights
Overview
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Highlights
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Corec"ia de
Expunere
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Program
n Program, aparatul seteaz# automat att timpul ct !i
diafragma, pe baza nivelului de lumin# !i a sensibilit#"ii.
Perechea timp/diafragm# se stabile!te pe baza unui
algoritm prestabilit, dar la majoritatea aparatelor fotograful
poate modifica alegerea aparatului folosind roti"a de
comand# (Program flexibil).
Aceasta se face pentru a favoriza fie timpi mai scur"i, fie
diafragme mai nchise sau mai deschise, n func"ie de
inten"iile fotografului. Noile perechi timp/diafragm#
selectate vor asigura n continuare expunerea corect#.
Setarea Program este foarte comod# pentru c# asigur#
expunerea corect# ntr-o gam# larg# de condi"ii de
iluminare f#r# a necesita interven"ia fotografului.
Cuplat# cu Auto ISO, setarea Program acoper# o gam#
!i mai vast# de situa"ii.
Se pot folosi corec"ii de expunere.
1/1250s, F:11, ISO 200,
28mm
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Corec"ia de expunere
+/-
Prea luminoas#
Sc#dem lumina
Prea nchis#
Ad#ug#m lumin#
Corect#
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Corec"ia de expunere
Dup# ce facem o fotografie o verific#m pe ecranul LCD al aparatului.
Dac# imaginea este prea ntunecat!, aplic#m o corec"ie pozitiv! de expunere,
adic# i ad!ug!m lumin#.
Dac# este prea luminoas!, folosim o corec"ie negativ!, pentru a reduce lumina.
Corec"ia se face "innd ap#sat butonul (+/-) !i manevrnd roti"a de comand#.
Fie urm#rim afi!ajul aparatului, inclusiv n vizor, fie num#r#m click-urile.
Valoarea necesar# a corec"iei se determin# prin ncerc#ri.
Vom ncepe cu cu 2/3 de treapt# (2 click-uri) n direc"ia corect#.
Majoritatea DSLR-urilor ofer# o plaj# de corec"ie ntre -3 !i + 3 trepte de expunere,
unele ajungnd la -5 /+5 trepte, valori mai mult dect suficiente pentru orice situa"ie de
lumin# putem ntlni.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
M#surarea expunerii
Putem alege modul n care aparatul m#soar#
iluminarea pe subiect:
Matricial (recomandat):
Suprafa"a cadrului este mp#r"it# ntr-o
multitudine de zone, expunerea corect# este
calculat# folosind o serie de algoritmi foarte
avansa"i, inclusiv de recunoa!tere a scenei.
Integral ponderat (portete, subiect centrat):
Importan"a cea mai mare este acordat#
zonei din centru, a c#rui diametru poate fi
modificat la unele modele de aparate.
Spot (extrem de preten"ioas!):
Se m#soar# pe o zon# foarte ngust#, fie n
centrul cadrului, fie legat# la senzorul AF
aflat n func"iune.
Circuit de m#surare
matricial# Nikon
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Formate
imagine
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Formate imagine - RAW, jpeg
Jpeg-urile ofer# o mai mare
rapiditate la fotografiere.
Sunt gata de utilizare.
RAW-urile tolereaz# n limite
relativ largi erorile de
expunere !i de balans de alb.
Necesit# conversie n
computer.
Combina"ia ideal# este
RAW + jpeg, deoarece ofer#
avantajele ambelor abord#ri.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
RAW
Prea luminoas#
Prea ntunecat#
Rezultat din RAW
Culori gre!ite
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Formatul RAW ofer# o mult mai mare elasticitate la prelucrare deoarece imaginile
sunt salvate n 12 sau 14 biti.
O imagine n 12 biti cuprinde de 16 ori mai mult# informa"ie (luminozitate !i culoare) dect
una n 8 biti (jpeg), ceea ce permite corec"ii mari att de expunere ct !i de balans de alb.
Un RAW permite la conversie acoperirea unor erori de subexpunere de la aprox -2 la + 1
treapt# de expunere, deci !i recuperarea detaliilor n zonele supraexpuse.
n cazul majorit#"ii aparatelor, rezultatele ob"inute din RAW sunt superioare jpeg-urilor
ob"inute n camer#, chiar f#r# ajust#ri suplimentare.
RAW
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Rezolu"ia - jpeg
Vom folosi doar rezolu"ia
maxim! (Large).
Cardurile sunt suficient
de accesibile
Este mult mai u#or s!
mic#or!m imaginile dect
s! le m!rim.
Large
Medium
Small
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Compresia - jpeg
Vom folosi doar
compresia minim! (FINE).
Cardurile sunt suficient
de accesibile ca pre".
Calitatea imaginilor va fi
superioar!.
Vor rezista mult mai bine
la o eventual! editare.
Normal
Fine
Basic
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Rezolu"ia: putem alege dintre Large, Medium #i Small.
Dimensiunea se refer# la rezolu"ia folosit#, deci la c"i pixeli are imaginea rezultat#.
V# recomand s# folosi"i permanent setarea Large deoarece este foarte u!or s# mic!or#m
imaginile dar aproape imposibil s# le m#rim la prelucrare.
Deci, pentru jpeg-uri cea mai sigur# op"iune este Large, Fine pentru a avea imaginile de cea
mai bun# calitate pe care ni le poate oferi aparatul.
Compresia: vem op"iunile Fine, Normal #i Basic.
Compresia jpeg se face pe culoare deci imaginile vor cuprinde din ce n ce mai pu"in#
informa"ie, chiar dac# vizual nu se observ#, cel pu"in la prima vizionare.
Dac# ns# vom aplica unor astfel de imagini corec"ii la procesare vom observa c# cele
comprimate mai mult, Medium sau Basic, rezist# mult mai pu"in la procesare.
Jpeg: rezolu"ia !i compresia
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Concluzie RAW / jpeg
Jpeg-urile sunt excelente dac# fotografia"i de pl#cere !i nu v# expune"i necesit#"ii de a
salva anumite imagini cu erori vizibile de expunere sau de balans de alb.
RAW-urile permit corec"ii mari f#r# a fi vizibile n imaginea final#, deci maximul de calitate
posibil#.
Cea mai bun# op"iune este RAW + jpeg deoarece mbin# avantajele ambelor formate, cu
pre"ul unui consum mai mare de carduri, dar acestea sunt suficient de abordabile pentru a ne
permite aceasta.
Astfel, vom avea toate imaginile gata de vizionare, dar vom putea salva orice fotografie
care ne place dar care are nevoie de corec"ii.
Dac# fotografiem ct mai ngrijit vom putea utiliza un mare num#r de imagini n format jpeg
!i s# apel#m la RAW-uri doar pentru imaginile mai dificile.
Cu pu"in# munc#, vom putea ajunge ca marea majoritate a jpeg-urilor s# fie folosibile, iar
timpul de prelucrare va sc#dea semnificativ, dar vom fi !i asigura"i pentru situa"iile
neprev#zute avnd acces la fi!ierele RAW.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Sensibilitatea
ISO
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Sensibilitatea
Este o caracteristic# a captorului (sau filmului) care determin#
cantitatea de lumin! necesar! pentru expunerea corect!.
Sensibilitatea se m#soar# n unit#"i ISO, scara normal# fiind:
..., 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, ...
dublndu-se la fiecare treapt#, similar cu timpul de expunere !i
diafragma, ceea ce u!ureaz# calculele de expunere.
Multe aparate permit stabilirea sensibilit#"ii n 1/3 de treapt#.
n cazul aparatelor digitale, sensibilit#"ile mai mari dect cea de
baz# se ob"in prin amplificarea electronic# a semnalului, ceea
ce duce la sc#derea calit#"ii imaginii prin estomparea detaliilor !i
cre!terea zgomotului.
Rezultatele optime se ob"in la sensibilitatea de baz# a
captorului, dar cu majoritatea DSLR-urilor se pot folosi f#r#
probleme sensibilit#"i pn# spre 800 ISO, iar cu o expunere
!i un balans de alb corecte, chiar !i mai sus.
sensibilit#"i
calibrate
sensibilit#"i
extreme
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Lumina !i captorul
Captor Expunere corect#
100
200
400
800
1600
3200
100 ISO
100
200
400
800
1600
3200
800 ISO
100
200
400
800
1600
3200
Captorul cere pentru o
expunere corect# o
cantitate de lumin#
invers propor"ional# cu
sensibilitatea
Deci la 100 ISO, vom
avea o calitate foarte
bun# a imaginii, dar va
trebui s# folosim mai
mult# lumin#.
La 800 ISO vom avea
nevoie de o cantitate de
lumin# mult mai mic#,
dar vom risca apari"ia
zgomotului.
Expunere corect#
* schemele sunt ilustrative, nu propor"ionale
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Calitate bun# Zgomot (noise)
400 ISO
100 ISO
800 ISO
Lumina !i sensibilitatea (ISO)
200 ISO
CAPTORUL
LUMIN! BUN!
SCADE LUMINA
LUMIN! MEDIE
LUMIN! SLAB!
* schemele sunt ilustrative, nu propor"ionale
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Modificarea sensibilit#"ii
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
100 400 800
1600 6400 25600
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
High ISO noise reduction
La sensibilit#"i mari este inevitabil#
apari"ia zgomotului care se
datoreaz# amplific#rii electronice a
semnalului captat de pe senzor.
Atenuarea acestuia se face
electronic, iar aparatele moderne
permit alegerea nivelului atenu#rii.
Astfel pute"i opta pentru un zgomot
mai redus !i o redare mai
estompat# a detaliilor (High), sau
pute"i favoriza detaliile acceptnd
un nivel de zgomot mai mare (Low
sau Off).
Setarea Normal este de obicei
un compromis acceptabil.
ISO 25.600 (extrem)
zgomotul este cel mai
vizibil n por"iunile f#r#
detalii sau neclare
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
ISO !i zgomotul de imagine
Rezultatele optime se ob"in la sensibilitatea de baz# a captorului, dar cu majoritatea
DSLR-urilor se pot folosi f#r# probleme sensibilit#"i semnificativ mai mari, f#r# o deteriorare
vizibil# a calit#"ii imaginii.
Odat# cu cre!terea sensibilit#"ii folosite, apare zgomotul, care se manifest# printr-o
granula"ie, de multe ori colorat#, pe imaginea final#. Aceasta duce la o redare mult mai slab#
a detaliilor !i la un aspect de multe ori nepl#cut al imaginii.
Zgomotul are o puternic# influen"# asupra clarit#"ii fotografiei finale, deoarece erodarea
detaliilor fine va duce !i la o impresie de neclaritate general# a imaginii.
Ca idee, cu majoritatea DSLR-urilor vom ob"ine imagini de calitate la o sensibilitate cu dou#
trepte sub sensibilitatea maxim# calibrat#, deci exprimat# n cifre, iar dac# avem expunere
!i balans de alb bune, chiar !i la o treapt# sub aceasta.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Vizibilitatea zgomotului
Zon# neclar#, f#r# detalii
= zgomot vizibil
Zon# clar#, cu detalii
= zgomot insesizabil
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Auto ISO
sensibilitatea
de pornire
Auto ISO
ON/Off
Sensibilitatea
maxim#
acceptat# de
utilizator
Timpul de
expunere
maxim
convenabil
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Auto ISO
Pe lng# reglarea manual# a sensibilit#"ii exist# !i posibilitatea set#rii automate, n func"ie de
lumina disponibil#, pe care aparatul o folose!te deja n modul Auto !i n modurile scen#.
Auto ISO se poate folosi att n modurile automate de expunere ct !i n manual.
n modurile n care aparatul stabile!te timpul de expunere, deci n Program !i n Prioritate de
diafragm#, sensibilitatea r#mne cea setat# de fotograf ca minim# pn# ce nivelul de
iluminare cere un timp mai lung dect cel setat ca maxim.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Timpul de expunere
Redarea mi!c#rii
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Timpul de expunere
Este durata n care lumina are acces la captorul
aparatului, iar mpreun# cu diafragma !i sensibilitatea
determin# expunerea (luminozitatea imaginii).
Se m#soar# n frac"iuni de secund# (ex. 1/125s) iar pe
afi!ajele aparatului se omite frac"ia !i se scrie direct 125.
Scara clasic# este ... 1s, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60,
1/125, 1/250, 1/500. 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000s.
Observa"i njum#t#"irea timpului de la o treapt# la alta.
Aparatele moderne permit reglajul n 1/2 sau 1/3 trepte,
astfel c# putem ob"ine timpi intermediari:
1/60, 1/80, 1/100, 1/125 sau 1/60, 1/90, 1/125.
Timpii de expunere cei mai utiliza"i n fotografia curent#
sunt ntre 1/60s !i 1/500s, oferind un compromis bun ntre
evitarea mi!c#rii aparatului sau a subiectului !i utilizarea
luminii pe care o avem la dispozi"ie.
1/200s, F:4.5, 50mm
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Scara timpilor de expunere
1/250s 1s
1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Neclar peste tot
Mi!carea aparatului
Neclar
Clar
1/15s
Imagine mi!cat# Imagine corect#
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
n cazul fotografierii din mn#, care este folosit# n marea majoritate a cazurilor, este
inevitabil# mi!carea aparatului. Aceasta att datorit# imposibilit#"ii de a "ine aparatul complet
nemi!cat ct !i mi!c#rii datorate declan!#rii.
Pe lng# acestea, la DSLR-uri apar vibra"ii datorate bascul#rii oglinzii nainte de expunere.
Pentru ob"inerea de imagini clare din mn# este necesar s# se foloseasc# timpi de expunere
scur"i, care s# anuleze efectele mi!c#rilor !i vibra"iilor enumerate.
La fotografierea normal#, din mn#, cea mai periculoas# este mi!carea datorat# ap#s#rii pe
declan!ator, deci este necesar s# ne antren#m pentru o declan!are lin#.
Aceasta se face cu o priz# corect# a aparatului, la care se adaug# grija de a ap#sa pe
declan!ator mi!cnd doar degetul, nu toat# mna.
Fotografierea din mn#
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Timpul de expunere <1/distan"a focal#
18mm
1/30s
270mm
1/250-1/500s
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Stabilizarea imaginii
Nikon VR:
Unele obiective au !i
op"iunea de normal/activ
Stabilizarea ne permite fotografierea din mn#
la timpi mai lungi dect regula bazat# pe
distan"a focal#.
Sistemele de stabilizare moderne promit un
avantaj de 3-4 trepte de expunere, deci
fotografierea la timpi de 8-16 ori mai lungi.
Stabilizarea are efect doar asupra mi!c#rii
aparatului, nu !i asupra subiectului.
Astfel, pentru nghe"area mi!c#rii subiectului
trebuie folosi"i timpi de expunere scur"i.
Stabilizarea se va opri la fotografierea de pe
trepied, deoarece majoritatea sistemelor nu pot
recunoa!te lipsa total# a vibra"iilor !i risc# s# le
introduc# n loc s# le anuleze.
Comutator VR
Normal/Activ
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Mi!carea subiectului
1/100s
1/15s
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Redarea mi!c#rii
Alegerea timpului de expunere este
esen"ial# pentru aspectul final al imaginii.
nghe"area mi!c#rii subiectului este foarte
important#, majoritatea fotografiilor fiind cu
oameni sau alte subiecte n mi!care.
Pentru adul"i n activitate normal#, ajunge
1/125s, chiar !i 1/60s cu pu"in noroc, ns#
copiii sunt mult mai activi, deci e mai sigur
cu timpi mai scur"i, spre 1/250s.
Pentru o redare a efectului de mi!care se
pot folosi timpi mai lungi, iar uneori se ob"in
imagini foarte spectaculoase, dar rata de
reu!it# este mult mai mic# dect la
utilizarea timpilor scur"i.
1/1000s
1/40s
1/20s
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Prioritate timp
Se folose!te cnd dorim folosirea unui anumit timp de
expunere, fie pentru a opri mi!carea subiectului, fie pentru a
ob"ine diverse efecte plastice folosind timpi mai lungi.
Potrivi"i timpul de expunere dorit iar aparatul va calcula
diafragma necesar# pentru o expunere corect#.
n condi"ii dificile de lumin# trebuie verificat# n permanen"#
valoarea diafragmei deoarece aparatele Nikon vor respecta
strict timpul de expunere setat.
Astfel, dac# nivelul de lumin# scade !i nu mai exist# valori
ale diafragmei care s# asigure expunerea corect#, vom ob"ine
imagini subexpuse.
Similar, dac# alegem timpi mai lungi n lumin# puternic#,
risc#m s# supraexpunem imaginea dac# diafragma este deja
nchis# la maximum.
Dac# avem Auto ISO pornit, va cre!te intervalul de lumin# n
care avem expunere corect#.
1/250/s, F 2.8, ISO 3200
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Diafragma
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Scara diafragmelor
Este un mecanism situat n obiectiv, n forma unei deschideri cu
diametru variabil.
Valoarea diafragmei este definit# prin raportul dintre diametrul
deschiderii !i distan"a focal#, ex. 1:5.6, care se poate nota
pentru comoditate !i 5.6
Scara diafragmelor este:
1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, ...
Diafragmele disponibile depind de obiectivul utilizat, cele mai
des ntlnite fiind ntre 2.8 !i 22.
Fiecare treapt# dubleaz# sau njum#t#"e!te cantitatea de
lumin# care p#trunde prin obiectiv.
La multe aparate diafragma se poate seta n 1/2 sau 1/3 trepte,
rezultnd valori intermediare.
Diafragma are un impact major asupra calit#"ii imaginii
(este maxim# la diafragmele medii) !i a profunzimii de cmp.
Diafragma 5.6
Deschiderea maxim#
1.4 1.8
5.6
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Profunzimea
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Profunzimea
!
Planul de
focalizare
Profunzime
Distan"a de focalizare
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Este zona de adncime pe direc"ia de
fotografiere n care obiectele apar
suficient de clare.
Profunzimea cre#te cu sc#derea
distan"ei focale, cu nchiderea
diafragmei (valori mai mari) !i cu
cre#terea distan"ei pn# la subiect.
La peisaje, arhitectur#, interioare, se
caut# o profunzime ct mai mare.
La portrete, sport, !i ori de cte ori se
dore!te separarea subiectului de fundal,
se caut# o profunzime de cmp mic#.
Pentru o anumit# scen#, profunzimea
se regleaz# din alegerea diafragmei.
Profunzimea
50mm, F:5.6 1/1250s, F:3.5, 17mm
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Profunzimea
105mm 1.5m 3m
2.8 2cm 9cm
5.6 4cm 18cm
11 9cm 36cm
!
Planul de
focalizare
Profunzime
18mm 1.5m 3m
2.8 0,83m 4,3m
5.6 2,12m 1,47- inf.
11 0,74- inf. 0,97- inf.
50mm 1.5m 3m
2.8 10cm 0,4m
5.6 20cm 0,8m
11 40cm 1,7m
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Nikon DX, la 1.5m !i la 3m
Distan"a de focalizare
diafragma focalizarea
distan"a focal#
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Profunzime mare
12 mm F:8.0
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
140 mm F:5.0
Profunzime mic#
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Prioritate diafragm#
Se folose!te cnd dorim folosirea unei valori a diafragmei
pentru a ob"ine o anumit# profunzime de cmp, mai mic#
sau mai mare, dup# genul de fotografie abordat.
Set#m valoarea diafragmei iar aparatul calculeaz# timpul
de expunere necesar pentru o expunere corect#, pe baza
nivelului de iluminare !i a sensibilit#"ii folosite.
n condi"ii dificile de lumin# trebuie verificat n
permanen"# timpul de expunere deoarece poate s#
coboare la valori la care nu mai este sigur# fotografierea
din mn#.
Pentru aspectul dorit al imaginilor se pot aplica orice
corec"ii de expunere.
1/6s, F:9, ISO 200, 14mm
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Modul
Manual
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Manual
Se pot stabili valorile dorite pentru timp !i diafragm#, indiferent
de condi"iile de iluminare, dar f#r# garan"ia unei expuneri
corecte. Aceast# r#spundere revine exclusiv fotografului.
Este foarte potrivit deoarece expunerea nu mai este influen"at#
de aparat n condi"ii dificile (surse de lumin# n cadru, condi"ii
de studio, utilizarea flash-urilor)
Modul Manual este ideal ntr-o mare varietate de condi"ii,
oferind o expunere fix# !i predictibil# atta timp ct condi"iile de
lumin# pe subiect r#mn constante.
Necesit# mai mult timp !i grij# pentru selectarea set#rilor n
compara"ie cu modurile automate.
A se evita Auto-ISO !!! deoarece aparatul va avea acces la
reglarea sensibilit#"ii !i nu vom mai avea expunerea constant#.
1/250s, F:8, ISO 100, 30mm
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Profunzime
mare
Profunzime
mic#
Imagini
mi!cate
nghea"#
mi!carea
Difrac"ie
Lumina
2000
1000
500
250
125
60
30
15
8
4
2
1s
22
16
11
8
5.6
4
2.8
2
1.4
Timpul Diafragma Sensibilitatea
3200
1600
800
400
200
100
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Claritatea
Focalizare
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Imagini neclare - focalizare
Neclar
Clar
Neclar
Clar
Clar
Neclar
Clar
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Focalizarea
Toate DSLR-urile dispun de focalizare automat#, cu posibilitatea
de alegere a punctului de focalizare dintr-un num#r care depinde
de modelul aparatului.
Este important de re"inut c# cele mai sensibile !i precise puncte
de focalizare (cu detectori n cruce) se afl# n centrul cadrului.
Putem l#sa aparatul s# aleag# punctul de focalizare (Auto area)
Sau l alegem n mod manual, dar n acest caz trebuie s# fim
aten"i pe ce focaliz#m pentru a evita alunecarea focaliz#rii pe
fundal sau pe alte subiecte secundare.
Se poate face focalizare cu un punct de focus, apoi rencadrare.
Exist# !i posibilitatea de focalizare continu# pentru urm#rirea
subiectelor aflate n mi!care (AF continuu)
Focalizarea manual# este dificil# pe DSLR-urile moderne.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Puncte de focalizare
Puncte AF
n cruce
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
AF-S aria de focalizare
Auto Area
Punctual
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
AF-C aria de focalizare
Auto Area
Punctual Dynamic
3D track
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Moduri de focalizare
Single Auto
Continuu Manual
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
AF - Single
Este dedicat# fotografierii subiectelor statice, n cazul c#rora dup# focalizare aparatul
memoreaz# valoarea !i nu mai continu# m#sur#torile.
Focalizarea este blocat# ct timp declan!atorul r#mne ap#sat pn# la jum#tate, dar
rencepe s# func"ioneze dac# este eliberat, sau dup# declan!are.
Este cea mai folosit# setare, deoarece e comod# !i sigur#, iar multe dintre subiectele
fotografiate sunt statice: portrete, peisaje, arhitectur#, interioare, obiecte, etc.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
AF - Continuu
Este folosit pentru fotografierea subiectelor n mi!care, aparatul ncercnd s# focalizeze
permanent pentru a asigura imagini clare.
Eficacitatea depinde major de aparatul !i obiectivul folosit, dar !i de viteza !i traiectoria
subiectului. Cel mai greu de fotografiat sunt subiectele care se mi!c# n direc"ia aparatului !i
cele care au o traiectorie neregulat#.
n func"ie de modelul aparatului, acesta poate urm#ri subiectul n cadru chiar dac# acesta !i
schimb# pozi"ia, folosind alte puncte de focalizare.
Dezavantajul utiliz#rii permanente a focaliz#rii continui, !i n special la subiecte statice unde
oricum nu ne-ar fi de folos, este posibitatea de a sc#pa focalizarea pe o parte mai pu"in
important# a subiectului sau chiar pe fundal.
Focalizarea continu# este utilizat# de fiecare dat# cnd avem subiecte n mi!care, de la
fotografia de copii la cea de reportaj !i sport.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Aspectul
imaginii
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Picture controls
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Picture controls
Determin# esen"ial aspectul imaginilor:
redarea tonurilor, contrast, satura"ie, sharpness.
Preset-uri instalate:
Standard - pentru utilizare general#
Portrait - portrete, evenimente, oameni
Landscape - peisaje, arhitectur#
Neutral - doar pentru prelucrare n computer
Vivid - pentru fotografierea pe vreme nchis#,
accentueaz# culorile !i contrastele
Monochrome - imagini monocrome direct din aparat,
exist# !i filtre software pentru reglarea efectelor.
Peste acestea se poate interveni n plus cu reglaje de:
Sharpness, Contrast, Satura"ie, Brightness, Hue.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Standard
Standard
Este reglajul de baz#,
care d# rezultate bune
n majoritatea
situa"iilor. Dac# nu
avem inten"ii bine
definite putem s#-l
folosim pentru
aproape orice subiect.
Este de evitat doar la
portrete deoarece
tinde s# fie pu"in prea
contrast dar acolo
putem ob"ine rezultate
superioare folosind
setarea dedicat#
Portrait.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Portrait
Portrait
Este cea mai bun#
alegere pentru
fotografia de
persoane, att la
portrete ct !i n
fotografia de reportaj
(evenimente, nun"i,
etc) cnd punem
accent pe redarea
pl#cut# a tonurilor
pielii.
Contrastul este mai
sc#zut, claritatea
redus#, redarea
culorilor mai apropiat#
de ceea ce dorim la
portrete.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Landscape
Landscape
Accentueaz# culorile
albastru !i verde, ceea
ce duce la redarea
mai interesant# a
cerului !i vegeta"iei,
prezente n
majoritatea peisajelor.
Este potrivit !i pentru
arhitectur#,
accentund !i
claritatea.
Ajut# la ob"inerea cu
u!urin"# a imaginilor
gen carte po!tal#
deja finisate direct din
aparat.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Manage Picture controls
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Contrast, satura"ie, sharpness
Peste aceste preseturi se poate interveni cu reglaje de Sharpness, Contrast, Satura"ie, Hue.
n acest fel putem ob"ine o mare varietate de r#spunsuri ale camerei la un anumit subiect,
ceea ce poate fi un mare avantaj, dar num#rul de combina"ii posibile devine foarte mare iar
timpul necesar test#rii cre!te n mod corespunz#tor.
Multe aparate permit stocarea unor preset-uri personalizate de fotograf, ceea ce este foarte
comod pentru comutarea rapid# cnd fotografiem mai multe genuri de subiecte.
Este bine s# intervenim asupra preset-urilor doar cnd suntem siguri c# putem ob"ine
rezultate mai bune dect la set#rile din fabric#, altfel putem risca efecte mai pu"in
favorabile.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Culori corecte:
Balansul de alb
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Redarea culorii - balansul de alb
Auto la soare Auto la umbr# Manual la umbr#
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Balansul de alb
Are rolul de a asigura o redare corect# a culorilor prin
adaptarea la caracteristicile luminii folosite.
Poate fi folosit !i pentru efecte creative, reglnd n mod
inten"ionat o valoare necorespunz#toare, dar care duce la
ob"inerea de imagini interesante.
Pentru aceea!i scen#, folosind dou# set#ri u!or diferite ale
balansului de alb se ob"in imagini cu o atmosfer# diferit#.
Manual Auto
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Auto
Aparatul ncearc# s# ghiceasc# setarea cea mai potrivit#.
Func"ioneaz# bine n exterior pe vreme bun# sau la flash.
DSLR-urile Nikon moderne calculeaz# balansul de alb
lund n considerare inclusiv raportul dintre lumina
existent# !i cea de flash, pentru rezultate ct mai exacte la
folosirea flash-urilor Nikon dedicate.
Merge mai pu"in bine:
- n exterior pe vreme noroas#, apare o tent# u!or albastr#
- n interioarele luminate cu lumin# artificial#.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Preset-uri
Incandescent - pentru becuri clasice (cu filament).
Fluorescent - 7 tipuri de neoane !i becuri economice.
Flash - pentru flash-uri Nikon Speedlite.
Daylight - afar# la soare sau pe vreme bun#.
Cloudy - pentru a evita albastrul pe vreme nnorat#.
Shadow - corecteaz# albastrul mai intens care
apare pe vreme bun# la umbr# datorit# culorii cerului.
Kelvin - la unele aparate temperatura de culoare
se poate selecta ntre 2500K !i 10.000K.
Att Auto ct !i preset-urile au o plaj# larg# de
reglaj fin, pe dou# axe, cald/rece !i verde/magenta.
Pentru apus sau
r#s#rit ncerca"i
Daylight sau
Cloudy.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Reglajul manual
Este foarte rapid !i mai precis dect celelalte metode,
oferind rezultate predictibile n condi"ii dificile de iluminare.
Reglajul manual se poate face n dou# moduri, prin reflexie
sau prin transmisie.
Pentru metoda prin transmisie se monteaz# n fa"a
obiectivului un accesoriu translucid de tipul Expodisc-ului iar
aparatul se pozi"ioneaz# pe locul subiectului ndreptat c#tre
locul din care se va fotografia.
Pentru reflexie se folose!te o suprafa"# neutr# (alb, gri) care
se pozi"ioneaz# pe locul subiectului apoi se face albul din
direc"ia din care se va fotografia, c#tre subiect.
Este necesar# o expunere corect# (se pune aparatul n
Program)
Uneori trebuie s# decupl#m sistemul AF pentru a putea
declan!a f#r# focalizare.
Capac Kaiser
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
M#surarea balansului de alb
Menu
la aparatele f!r! buton exterior de WB, folosind meniul
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Expodisc
Utilitatea sa este de necontestat pentru un reglaj
precis, rapid !i reproductibil al balansului de alb.
Exist# dou# variante, Neutru pentru utilizare
general# cnd se dore!te reproducerea ct mai
fidel# a culorilor, !i Warm, ini"ial proiectat pentru
portrete dar folositor n toate cazurile n care dorim
o atmosfer# pu"in mai cald#.
Cel Neutru este etalonat pentru o abatere de max.
1% fa"# de redarea exact# a culorilor.
Datorit# unui factor de transmisie de 18% poate fi
folosit !i pentru m#surarea luminii n mod incident.
Recomand achizi"ionarea unui singur Expodisc, de
diametrul cel mai mare al obiectivelor pe care le
ave"i, de ex. 77 sau 82mm. Pentru obiectivele cu
diametru mai mic, l "inem n fa"a obiectivului.
Cele dou# modele Expodisc
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Obiective
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Obiective
Posibilitatea de a folosi diverse obiective este unul dintre
avantajele cele mai importante ale DSLR-urilor deoarece le
ofer# o flexibilitate excep"ional#, putnd fi abordate imensa
majoritate a subiectelor pe care am dori s# le fotografiem.
Pe lng# aparatul de fotografiat, obiectivele sunt cele care
consum# cel mai mult din bugetul de echipare pentru
fotograf, dar aportul lor la calitatea final# a imaginii este
extrem de important.
Datorit# att costurilor ct !i greut#"ii !i volumului unei truse
DSLR, este bine ca achizi"iile de obiective s# se fac# n urma
unei document#ri ct mai bune, pentru a putea rezolva
majoritatea problemelor cu un num#r redus de obiective.
n aceast# direc"ie ne sunt de mare folos zoom-urile,
deoarece cu trei zoom-uri bine alese se poate acoperi cu o
calitate optic# remarcabil# o plaj# impresionant# de focale.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Op"ional
Standard
Inel focalizare Inel zoom Scala diafragm#
Selector AF/MF
Scal# distan"e
Scal# zoom
Stabilizare
Colier trepied
Contacte
Filet filtru
Baionet# parasolar
Montura
Plaj# focale
Luminozitatea
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Caracteristicile obiectivelor
Cele mai importante caracteristici ale unui obiectiv sunt distan"a
focal# !i luminozitatea, dar mai sunt o serie de informa"ii foarte
importante pe care trebuie s# le cunoa!tem:
DX (Nikon), DC (Sigma), Di II (Tamron) - aceste obiective sunt
compatibile doar cu DSLR-urile de format redus, Nikon DX.
Obiectivele compatibile FX nu sunt marcate n nici un fel !i sunt
compatibile cu toate DSLR-urile, att FX ct !i DX.
AF-S (Nikon) anun"# prezen"a unui motor de focalizare
ncorporat, foarte important pentru posesorii de aparate Nikon
D3200, D5100, care nu pot focaliza obiective ne-motorizate.
VR (Nikon), OS (Sigma), VC (Tamron) - obiectiv stabilizat.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Luminozitatea
Este o m#sur# a cantit#"ii de lumin# care poate p#trunde
n obiectiv, la valoarea maxim# a diafragmei.
Este marcat# pe obiective sub forma raportului,
ex. 1:1.4 sau F: 1.4
n cazul zoom-urilor cu luminozitate variabil#, se marcheaz#
luminozit#"ile corespunz#toare focalelor extreme, de ex. un
zoom 3.5-5.6, va avea la focala minim# o luminozitate de 1:3.5
iar la focala maxim# o luminozitate de 1:5.6.
Exist# !i zoom-uri cu luminozitate fix#, aceea!i pentru toate
focalele, ex. 1:2.8, cum este cazul majorit#"ii zoom-urilor
profesionale.
Luminozitatea este una dintre cele mai importante caracteristici
ale obiectivelor !i determin# att dimensiunile, greutatea, pre"ul,
ct !i posibilitatea de a folosi obiectivul n condi"ii grele de
lumin# sau pentru o profunzime redus#.
Nikon 50/1.4 D
la deschiderea maxim#
a diafragmei
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Distan"a focal#
Exprimat# n milimetri, ne ofer# o idee despre unghiul de
cuprindere al obiectivului cnd este folosit pe un aparat de un
anumit format: DX sau FX.
Are o mare importan"# n redarea perspectivei, profunzimii,
suprapunerilor de planuri.
Marcarea distan"ei focale pe
obiectiv, n mm.
18mm 270mm
Fotografii realizate din acela!i loc, la focale diferite, se observ#
diferen"a de scar# de 15x ntre imagini, corespunz#toare
raportului focalelor.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Distan"a focal#
Wide
Tele
Focal# mare
Focal# mic#
Unghi mare
Unghi mic
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
12mm
18mm
24mm
35mm
55mm
105mm
200mm
Nikon DX
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Zoom / Obiective fixe
Focal# fix#
Focal# variabil#
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Zoom - fix
Zoom-urile sunt obiective cu distan"# focal# variabil#,
foarte pre"uite pentru flexibilitate, un singur obiectiv
acoperind o gam# de distan"e focale.
Pentru aprecierea flexibilit#"ii se folose!te raportul focalelor
extreme, ex. un 18-200mm are 11x ( 200/18).
Zoom-urile cu mul"i X sunt foarte flexibile, dar nu exceleaz#
la calitatea optic#.
Zoom-urile profesionale au n general o gam# sub 3x pentru
a asigura o calitate optic# foarte bun# la toate focalele.
Obiectivele cu distan"! focal! fix!:
sunt mai pu"in flexibile, avnd un unghi fix de cuprindere, dar
sunt mai mici, mai u!oare !i n general mai luminoase.
Nikon 18-200/3.5-5.6 VR II
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Clasificare dup# focale
Normal (standard)
Sunt obiectivele care ofer# o perspectiv# normal# a subiectului,
la un unghi de cuprindere n jur de 45 grade.
Ca focale, n jur de 35mm pe DX, 50mm pe FX. Zoom-urile
standard au plaja de focale centrat# n jurul acestor valori.
Wide (superangular)
Au un unghi de cuprindere mare, peste 65 grade, ajungnd
pn# peste 90 grade. Exagereaz# perspectiva iar profunzimea
este mai mare.
Ca focale, ntre 8-24mm pe DX, 12-35mm pe FX.
Teleobiective
Unghiul mai mic ofer# un efect de apropiere, profunzimea e
mic#, planurile sunt comprimate.
Ca focale, peste 50mm pe DX, peste 70mm pe FX.
Wide
exemplu:
Tokina 12-24/4
Standard
exemplu:
Nikon 16-85/
3.5-5.6 VR
Teleobiectiv
exemplu:
Nikon 70-300
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Zoom standard
Zoom-ul standard acoper# plaja wide moderat - tele moderat.
Pe formatul redus acestea ncep de la 16-18mm, pe full frame
ncep la 24 sau 28mm.
Zoom-urile de clas# profesional# au luminozitatea 2,8 pe toat#
plaja de distan"e focale, ex. Nikon 17-55/2,8 pentru format
redus, 24-70/2,8 pentru full frame.
Cele de "kit", livrate cu aparatele digitale abordabile, au
luminozitatea 3,5-5,6, avantajul lor fiind pre"ul foarte redus !i o
calitate optic# suficient# pentru majoritatea aplica"iilor.
Majoritatea acestora au o scar# maxim# de reproducere n jur
de 1:4, deci pe un aparat de format redus vor ncadra cam
10cm, putnd fi folosite pentru fotografie de aproape.
Exemple: Nikon 18-55/3.5-5.6, 18-105/3.5-5.6, 16-85/3.5-5.6,
Tamron 17-50/2.8 VC, 28-75/2.8, Sigma 17-70/2.8-4.
Nikon 16-85/3.5-5.6 VR
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Superzoom
Cu o plaj# de focale care acoper# de la superangular la
teleobiectiv, ele elimin# timpul necesar schimb#rii obiectivelor %i
diminueaz# riscul de p#trundere a prafului n aparat.
Sunt excelente pentru fotografia general#, n special n vacan&e
%i c#l#torii, deoarece ofer# posibilit#&i largi f#r# a fi necesar
transportul mai multor obiective.
Calitatea imaginilor ob&inute cu superzoom-uri este
corespunz#toare cel pu&in pentru fotografii n format 20x30cm,
absolut suficient# pentru majoritatea utilizatorilor.
La focalele mari se pot ob&ine cu oarecare u%urin&# portrete cu
fundalul neclar, chiar dac# luminozitatea este relativ redus#, iar
la focalele mici unghiul de cuprindere %i profunzimea sunt
suficiente att pentru peisaje ct %i pentru fotografii n interior.
Exemple: Nikon 18-200/3.5-5.6 VR, Tamron 18-270/3.5-6.3
VC, 28-300/3.5-6.3 VC, Sigma 18-200/3.5-6.3 OS
Nikon 18-200/3.5-5.6 VR II
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Zoom tele
Permit fotografierea de la o distan"# relativ mare !i ob"inerea
fundalurilor neclare att de pre"uite la portrete.
Comprim# perspectiva !i ofer# suprapuneri interesante de
planuri.
Zoom-urile tele ncep de la 50mm n cazul celor destinate
formatului redus, !i 70mm la full frame.
Majoritatea au luminozitatea n jur de 4-5.6 dar exist# !i cu
luminozitatea 2.8 pe toat# plaja de focale.
Din ce n ce mai multe beneficiaz# de stabilizare, care este
de mare folos la focalele mai mari caracteristice teleobiectivelor
Exemple: Nikon 55-200/4-5.6 VR, 70-300/4.5-5.6 VR,
70-200/2.8 VR, Tamron 55-200/4-5.6, 70-300/4-5.6 VC,
70-200/2.8, Sigma 70-200/2.8 OS.
Nikon 55-200/4-5.6 VR
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Zoom wide
Au focala mai scurt# de 17mm pe format redus, respectiv
24mm pe full frame. Sunt utile cnd este nevoie de un unghi cu
adev#rat mare de cuprindere ct %i pentru compozi&ii mai
ndr#zne"e, datorit# exager#rii perspectivei.
Au profunzimea mai mare dect a obiectivelor standard,
accentueaz# vizibil perspectiva, obiectele aflate n prim plan
ap#rnd mult mai mari dect cele din fundal.
Astfel apare %i convergen&a liniilor paralele dac# aparatul este
nclinat fa&# de subiect, precum n cazul cl#dirilor fotografiate
prin nclinarea aparatului n sus.
Necesit# mai mult# aten&ie acordat# compozi&iei deoarece n
absen&a unui prim plan corespunz#tor, imaginea va fi lipsit# de
un punct de interes.
Exemple: Nikon 10-24/3.5-4.5, 12-24/4, Tamron 10-24/3.5-4.5,
Tokina 11-16/2.8, 12-24/4, Sigma 8-16/4.5-5.6
Nikon 10-24/3.5-4.5 DX
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Avantajele principale ale obiectivelor fixe
sunt luminozitatea, n general superioar#
zoom-urilor, !i dimensiunile / greutatea mult
reduse. Pentru acestea, se renun"# ns# la
flexibilitatea caracterisitic# zoom-urilor.
Cele mai accesibile dintre obiectivele
luminoase sunt Nikon 35/1.8 DX !i 50/1.8
AF-S.
Completeaz# foarte bine un zoom cu
luminozitate variabil#, inclusiv un
superzoom.
Astfel, zoom-ul ofer# flexibilitate prin plaja
larg# de focale accesibil# rapid, iar
obiectivul fix ofer# o luminozitate mult
superioar#, pentru fotografiere n
condi"ii de lumin# insuficient#.
Obiective fixe
Nikon 85/1.8 AF-S
Nikon 50/1.8 AF-S
Nikon 35/1.8 DX
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Obiective Macro
Sunt destinate n primul rnd ob&inerii de imagini la sc#ri mari
de reproducere, majoritatea lor atingnd raportul de 1:1, deci
cmpul ncadrat va avea aceea%i dimensiune cu captorul.
Calitatea optic# este excelent# la toate modelele, iar alegerea
unui obiectiv macro se face n func&ie de celelalte caracteristici,
inclusiv n func&ie de bugetul disponibil.
Cele mai practice sunt cele cu o distan&# focal# de 90-100mm,
reprezentnd compromisul optim ntre o distan&# de lucru
confortabil#, posibilitatea de a fotografia din mn#, dimensiuni,
greutate %i pre&.
Acestea sunt foarte practice %i n fotografia general#, distan&a
focal# %i luminozitatea recomandndu-le %i pentru fotografia de
portret sau ca teleobiective scurte de uz general.
Exemple: Nikon 60/2.8, 85/3.5 VR, 105/2.8 VR, Tamron 60/2,
90/2.8, Tokina 100/2.8, Sigma 70/2.8, 105/2.8.
Nikon 85/3.5 macro VR
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Obiective - m#rci
Cea mai sigur# op"iune este achizi"ionarea de
obiective produse de fabricantul aparatului, n
cazul nostru Nikon, deoarece suntem siguri de o
compatibilitate total# cu aparatele, att acum ct
!i n viitor.
n afar# de obiectivele produse de fabricantul
aparatului, posesorii de DSLR-uri au posibilitatea
de a opta pentru cele ale fabrican&ilor
independen&i, de multe ori vizibil mai abordabile.
Cele mai cunoscute m#rci sunt (n ordine
alfabetic#): Tamron, Tokina, Sigma, care ofer#
obiective de bun# calitate la pre&uri foarte
favorabile, iar uneori propun obiective
interesante, care nu se afl# n ofertele
produc#torilor de aparate.
Tamron
Nikon
Sigma
Tokina
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Parasolarul
Parasolarul este extrem de important n
primul rnd pentru efectul benefic pe care l
are asupra calit#"ii imaginii prin eliminarea
luminii parazite.
El protejeaz# obiectivul !i din punct de
vedere mecanic de lovituri, praf, stropi !i
alte amenin"#ri.
Indiferent dac# folosi"i sau nu filtru,
parasolarul nu trebuie s# lipseasc# de pe
obiectiv.
Parasolarul se scoate doar n cazul folosirii
flash-ului integrat ca lumin# principal#.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Filtrele
Pentru fotografia digital# general# sunt
doar dou# filtre care se utilizeaz# n mod
curent, filtrele de protec"ie !i
cele de polarizare.
Pentru protec"ie se folosesc fie filtre UV,
fie filtre Protector.
Cea mai neinspirat# combina"ie este cu
filtru !i f#r# parasolar.
Cea mai bun# optic, cu parasolar !i f#r#
filtru de protec"ie.
Cea mai sigur#, cu filtru !i parasolar.
Despre filtrele de polarizare vom vorbi
la fotografia de peisaje !i arhitectur#.
Se mai folosesc filtre de efect, n
special la fotografierea peisajelor.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Accesoriile aparatului
Pe lng# aparat !i obiectiv, pentru o ie!ire
fotografic# de succes avem nevoie de minim un
card plus o rezerv#, eventual o baterie n plus.
O baterie modern# cu Li-Ion rezist# la sute de
cadre dar este totu!i posibil s# nu fie complet
nc#rcat# cnd plec#m la fotografiat !i s# se
termine n cel mai nepotrivit moment. O baterie
de rezerv# este cel mai bun cadou pe care l
pute"i face aparatului vostru.
Este de asemenea imprudent s# pleca"i la
fotografiat doar cu cardul din aparat, deoarece
este posibil s# se umple sau s# dea o eroare
cnd sunte"i n fa"a unui subiect interesant aflat
n cea mai bun# lumin#.
Accesoriile esen"iale:
baterii, carduri
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Trusa de cur#"are
Este foarte important# pentru situa"iile n care obiectivul
s-a pr#fuit vizibil la o sedin"# foto n exterior.
Trusa de cur#"at poate avea diverse forme n func"ie de
preferin"ele fiec#ruia. Elementele esen"iale sunt un material
de microfibre !i o pensul# care sunt suficiente pentru
cur#"area n teren.
Praful de pe obiectiv se ndep#rteaz# cu pensula (ideal# este
o pompi"#, dar acestea sunt voluminoase !i ocup# loc n
geant# la deplas#ri n teren) iar petele sau amprentele
se cur#"# cu materialul de microfibre.
Aceea!i tehnic# se foloseste pentru cura"area celorlalte
suprafe"e sensibile, vizorul !i ecranul LCD.
Cur#"area captorului este mai bine s# fie f#cut# la service,
chiar !i suflarea cu o pompi"# (descris# n manualul
aparatului) poate fi riscant#, dac# aceasta nu e perfect curat#,
se poate proiecta praf suplimentar pe captor.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Geanta foto
Geant# mic#
Geant# clasic#,
mare, cu spa"iu
laptop
Sling
Rucsac clasic
Rucsac
modern, cu
acces lateral
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Flash
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Flash-ul intern
Datorit# puterii mici !i plas#rii destul de aproape de obiectiv,
flash-ul intern are o utilizare limitat#.
Poate fi folosit cu succes ca lumin# de completare la distan"e
mici pentru portrete, unde adaug# !i sclipiri n ochi.
La nevoie, poate fi folosit !i ca flash principal, mai ales c# la
DSLR-uri se pot utiliza sensibilit#"i destul de mari.
n acest caz este bine s# cre!tem sensibilitatea n a!a fel
nct flash-ul s# fie doar de completare !i s# fie folosit# ct
mai mult# lumin# existent#.
De asemenea, se va scoate parasolarul pentru a evita
umbrele caracteristice.
La modelele D90 !i mai sus, poate fi folosit pe post de
commander pentru flash-uri externe dedicate.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
TTL, compensare de expunere
Valoarea
compens#rii
de expunere
Flash integrat
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Op"iuni flash
Ochi ro!ii
A doua
perdea
Normal
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Anexe
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Cursuri !i seminarii foto
Curs acreditat:
grupa de sear#: 15 !edinte a 3 ore n 8 s#pt#mni.
grupa de duminic#:12 !edinte a 4 ore n 12 s#pt#mni.
Cursuri online: DSLR Start !i DSLR pro:
pentru cei prea ocupa&i sau care locuiesc prea departe pentru a participa la un curs clasic.
Cursuri individuale:
pentru cei care doresc ntreaga aten&ie a trainerului pe tot parcursul cursului.
V# pute&i alege singuri tema, data, orele %i locul desf#%ur#rii cursului.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Software Nikon - gratuit
Nikon View NX2
Este un browser de imagini care are !i capabilit#"i de conversie pentru fi!iere RAW. Permite
sortarea rapid# a imaginilor fotografiate n RAW + jpeg deoarece poate afi!a o singur#
imagine n locul celor dou# fi!iere existente.
Conversia RAW este de foarte bun# calitate dar cu mai pu"ine op"iuni fa"# de Nikon Capture
NX2. Dispune de capabilit#"i de editare video pentru clipurile realizate cu aparate Nikon.
Nikon Transfer 2
Se instaleaz# odat# cu Nikon View NX2 !i permite desc#rc#rea fotografiilor direct din aparat
sau cu un cititor de carduri. Fa"# de desc#rcarea prin copiere, permite redenumirea
imaginilor, ad#ugarea de taguri IPTC, transferul automat n dou# loca"ii pentru back-up.
Ultima variant# de Nikon View NX2 poate fi desc#rcat# aici.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Nikon Capture NX 2
Nikon Capture NX 2
Este softul de conversie pentru fi!ierele NEF !i NRW produse de aparatele Nikon.
Ofer# o serie de edit#ri foarte elaborate asupra imaginilor, inclusiv folosind tehnologia
U-point care permite aplicarea de corec"ii locale f#r# a mai fi nevoie de selectarea zonei
dorite, bazndu-se pe tonurile !i culorile din imagine.
O serie limitat# de corec"ii pot fi aplicate !i fi!ierelor jpeg n cazul n care nu a"i fotografiat !i
RAW-uri.
Utilizarea este relativ lent#, dar calitatea excelent# a imaginilor ob"inute justific# un consum
mai mare de timp.
Este disponibil# !i o versiune trial pe situl Nikon n sec"iunea Software Downloads.
Dac# dori"i n primul rnd productivitate, pute"i s# v# orienta"i asupra altor programe de
conversie cum sunt Adobe Lightroom sau Adobe Photoshop.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Nikon Camera Control Pro 2
Nikon Camera Control Pro 2
Este folosit la fotografierea direct n computer, n studio sau alte situa"ii statice. Permite
verificarea rapid# a imaginilor direct pe ecranul computerului pentru a corija eventualele erori.
Este de mare folos n fotografia comercial# cnd se lucreaz# cu clientul sau Art-directorul de
fa"#. Imaginile sunt salvate direct n computer, deci nu mai depindem de capacitatea
cardurilor.
n general aparatul se leag# la computer folosind un cablu USB, care poate fi extins cu un
prelungitor USB de 3m f#r# a crea probleme de transfer.
Permite folosirea func"iei Live-view cnd este folosit cu aparate care au aceast# capabilitate,
afi!nd imaginea direct pe ecranul computerului.
Este disponibil# !i o versiune trial pe situl Nikon n sec"iunea Software Downloads.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Software interesant - gratuit
ExposurePlot
Permite analizarea unui mare numar de imagini dup# caracteristicile tehnice: timp de
expunere, diafragm#, distan"a focal#, ISO. Extrem de util pentru a determina focalele cele
mai utilizate n vederea achizi"iei de noi obiective.
Wild Rename
Permite redenumirea fi!ierelor dup# diverse reguli, unele extrem de elaborate. Func"ioneaz#
cu orice tip de fi!iere, nu doar cu imagini. Necesit# aten"ie n utilizare deoarece este foarte
puternic deci poate produce rapid efecte nedorite.
Dropbox
Este un sistem de back-up online care permite stocarea, sincronizarea ntre computere,
galerii foto rapide, acces la fi%iere de pe orice computer legat la Internet, colaborare cu
prietenii %i colegii la proiecte comune. Este gratuit n limita a 2GB de stocare. O descriere pe
larg este aici.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Software interesant - 2
Meta Stripper
Permite nl#turarea datelor din cmpurile EXIF !i IPTC naintea public#rii pe Internet a
imaginilor. Uneori dori"i s# nu apar# anumite date care sunt con"inute n aceste sec"iuni, de
pild# pentru a p#stra confiden"ialitatea asupra autorului, a aparatului sau chiar a set#rilor
folosite la fotografiere.
ExifRead
Foarte util pentru citirea rapid# a EXIF-ului unei imagini f#r# a lansa programe mai mari. De
folos mai ales pentru analizarea imaginilor produse cu alte aparate dect Nikon deoarece
cmpurile EXIF nu sunt complet standardizate, iar soft-urile Nikon nu v#d unele dintre
informa"iile dorite.
IJFR (PC / Mac) !i Preview Extractor
Extrag din fi!ierele RAW imaginile jpeg incluse de aparat pentru afi!area pe LCD. Excelent
pentru a ob"ine imagini de prob# dac# a"i fotografiat doar n format RAW.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - mai 2013 - Cuprins
Aceast# prezentare face parte din suportul material didactic
pentru seminarul Nikon DSLR Ghid practic !i se adreseaz#
doar participan"ilor la acest seminar, deci nu este menit# public#rii.
Toate textele !i imaginile* sunt Copyright Radu Grozescu.
Reproducerea lor n orice form# sau punerea lor la dispozi"ia altor persoane
f#r# un acord scris din partea autorului este interzis#, conform legii
nr. 8 din 26.03.1996 privind dreptul de autor !i drepturile conexe.
* cu excep"ia imaginilor de la fabrican"i