Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA I VIZIUNEA DESPRE LUME N NUVELA MOARA CU NOROC, DE IOAN SLAVICI

Nuvela Moara cu noroc, de Ioan Slavici, pu lica!" #n anul $%%$ #n volu&ul Novele din popor, e'!e o nuvel" (eali'!)p'i*olo+ic", #n ca(e 'un! p(e,en!e -i unele ele&en!e cla'ice -i (o&an!ice. 'i&e!(ia nuvelei da!" de /ap!ul c" ope(a #ncepe -i 'e #nc*eie cu vo( ele "!(0nei1 -i /inalul 2u'!i3ia( al nuvelei, #n ca(e ("ul e'!e, #n cele din u(&", pedep'i!4 Te,a &o(al" a lui Slavici, 'u+e(a!" de Con/uciu'1 ca(e p(evede c" 5o&ul !(e uie '" (e'pec!e adev"(ul, /(u&o'ul -i &unca5, e'!e (eleva!" p(in an!i!e,a din!(e 6*i3" -i "!(0n", acea'!a din u(&" 'u'3in0nd, #n incipi!ul nuvelei c" 5o&ul 7!(e uie8 '" /ie &ul3u&i! cu '"("cia 'a, c"ci, dac" e vo( a, nu o+"3ia, ci lini-!ea coli ei !ale !e /ace /e(ici!54 Pe de al!" pa(!e, 6*i3" con'ide(" c" anul e'!e &ai i&po(!an! dec0! lini-!ea c"&inului, 'e!ea lui pen!(u o+"3ie #&pin+0ndu)l, #n cele din u(&", #n &i2locul uno( p(o le&e din ca(e nu ie'e dec0! p"!0ndu)-i onoa(ea -i con-!iin3a4 Te&a nuvelei e'!e una (eali'!", ca(e (elev" via3a co!idian" -i ca(e pune #n eviden3" o p(o le&" pe(&anen!" a o&eni(ii, -i anu&e, de,u&ani,a(ea individului cap!u(a!, p(in' 'u pa!i&a anului1 pe'!e a c"(ui via3" a pu' '!"p0ni(e do(in3a de a 'e #& o+"3i, de a avea c0! &ai &ul!4 Con/lic!ul nuvelei e'!e unul 'olid, ine con!u(a!, ce 'e a&pli/ic" de)a lun+ul /i(ului na(a!iv4 Ace'!a 'e de'/"-oa(" a!0! #n in!e(io(, c0! -i #n e9!e(io(4 Cel e9!e(io( a(e loc #n!(e 6*i3" -i "!(0n", din p(icina di/e(en3elo( din!(e +ene(a3ii4 Al!e con/lic!e e9!e(ioa(e. con/lic!ul din!(e 6*i3" -i Lic" S"&"d"ul, din!(e 6*i3" -i /a&ilia 'a, e!c4 Con/lic!ul in!e(io( a(e loc la nivel p'i*olo+ic -i (ep(e,in!" con/lic!ul din!(e 6*i3" -i p(op(ia 'a pe('oan"1 o "!"lie de con-!iin3", #n ca(e pe('ona2ul #-i c0n!"(e-!e ac3iunile, #n ca(e 'e +0nde-!e cu& a( pu!ea '" o 3in" &ai &ul!4 Nuvela a(e o '!(uc!u(" cla'ic". #&p"(3i!" #n $: capi!ole, acea'!a p(e,in!" ac3iune 'olid", conci'", (eali,a!" pe &o&en!ele 'u iec!ului4 n e9po,i3iune 'un! (e&a(ca3i indicii 'pa3io) !e&po(ali, ca(e a2u!" la locali,a(ea ,onei unde 'e pe!(ece ac3iunea ) aici n vale e Moara cu Noroc. Sun! p(e,en!a!e, de a'e&enea, c0!eva din!(e pe('ona2ele p(incipale ale nuvelei. 6*i3", un o& !0n"(, a& i3io', #n!(ep(in,"!o(, ca(e #-i do(e-!e o a/ace(e pe('onal", independen!", -i ca(e vede #n Moa(a cu No(oc un un #ncepu! al ca(ie(ei 'ale de a/ace(i'!4 n'", a(e -i o pa(!e !(adi3ional", pl"nuind '" 'e #n!oa(c" la 3a(" dup" c0!va !i&p, pen!(u a)-i de'c*ide un a!elie( de ci,&"(ie4 n nuvel", "!(0na e'!e 'i& olul #n3elepciunii1 #-i do(e-!e o via3" 'i&pl", pun0nd accen! pe

linitea colibei, -i &ai pu3in pe o+"3ie4 In!(i+a e'!e declan-a!" de 'o'i(ea lui Lic" la Moa("4 Ace'!a (eu-e-!e '")l in!i&ide,e pe 6*i3", i&pun0ndu)'e #n /a3a lui, !ul u(0ndu)i +0ndi(ea, -i, #n acela-i !i&p, !ul u(0nd lini-!ea /a&iliei4 Ca om harnic i srguitor, Ghi era mereu aezat i pus pe gn uri, ar el se bucura cn o ve ea pe !na vesel" acum el se #cuse mai e tot ursuz, se aprin ea pentru oriice lucru e nimic, nu mai zmbea ca mai nainte, ci r ea cu hohot, nct venea s te sperii e el... De'/"-u(a(ea ac3iunii e9pune eveni&en!ele la ca(e 6*i3" ia pa(!e al"!u(i de Lic", devenindu)i co&plice -i #nce(c0nd '")i acope(e &i-eliile4 n pa(alel cu /ap!ele 'ale &e(+ -i 'en!i&en!ele, '!"(ile in!e(ioa(e, +0ndu(ile4 Pe &"'u(" ce 'e ap(opie de Lic", #nce(c0nd '")i in!(e #n voie, '")i /ac" pe plac, el 'e #ndep"(!ea," de /a&ilie, devenind in'en'i il, (ece, uneo(i a+(e'iv, luc(u ca(e o de!e(&in" pe Ana '")-i (idice 'e&ne de #n!(e a(e cu p(ivi(e la co&po(!a&en!ul 'o3ului ei4 Punc!ul cul&inan! e'!e da! de ucide(ea Anei, u(&a!" de #&pu-ca(ea lui 6*i3" de c"!(e R"u3, -i 'inucide(ea lui Lic"4 n u(&a ace'!o( eveni&en!e, Moa(a cu No(oc a(de din !e&elii, /ocul 'i& oli,0nd ui!a(ea, pu(i/ica(ea4 De,nod"&0n!ul (ep(e,in!" 'i!ua3ia /inal" a nuvelei, ca(e 'e #nc*eie cu vo( ele "!(0nei, ce au (ol conclu'iv. $imeam eu c nu are s ias bine, ar aa le%a #ost ata&