Sunteți pe pagina 1din 19

IAR-330 PUMA

IAR-330 PUMA

Aclamat drept unul dintre cele mai de succes produse ale industriei aeronautice franceze, elicopterul mediu de transport i sprijin cu foc SA-330 Puma a executat primul zbor n anul 19 !, intr"nd n ser#iciu operati# n anul 19 $% Au fost construite aproximati# &00 buc'(i, Puma fiind exportat n peste )0 de ('ri i construit n licen(' de c'tre An*lia, Africa de Sud i +om"nia%

DESCRIERE TEHNIC

Aparat de zbor din cate*oria elicopterelor de transport mediu i sprijin cu foc, Puma prezint' o construc(ie ele*ant' i aerodinamic', dispun"nd de un tren de aterizare escamotabil

,jamba de bot n fuselajul anterior, n timp ce jambele trenului principal n carenaje plasate n lateralele fuselajului central-, *rinda de coad' de construc(ie inte*ral metalic', dotat' cu o patin' ,pentru pre#enirea lo#irii rotorului anticuplu de sol la aterizare- i un rotor anticuplu cu cinci pale, precum i *rinzi demontabile cu patru puncte de acroare armament nedirijat ,blocuri P+./ i mitraliere containerizare- i dirijat ,rac0ete antitanc 1aliut2a dirijate prin fir-%

3uselajul este de dimensiuni *eneroase, dotat cu un post de pilotaj pentru trei persoane ,pilot comandant de bord, copilot i mecanic de bord- i o cabin' pentru pasa*eri, cabin' ce putea primi aproximati# 14 militari complet ec0ipa(i% Accesul n cabina pasa*erilor se face prin intermediul a dou' ui culisante de mari dimensiuni, ui ce permit executarea focului cu dou' mitraliere /561 de calibru 14,& mm montate c"te una pe fiecare parte a fuselajului ,uzual, numai pe partea dreapt'-% 7n plus, ca i armament artileristic fix, #ariantele 8 i 9 ale elicopterului :A+330 Puma a#eau montate dou' tunuri de bord .udelman-+ic0ter .+-43 de calibru 43 mm n *ondole n lateralele fuselajului anterior ,n zona posturilor de pilotaj-, tunuri ce a#eau o unitate de foc de )00 proiectile per *ur' de foc%

1otorizarea elicopterului Puma era asi*urat' de dou' motoare cu turbin' liber' ;urbomeca ;urmo :<-=A, cu o putere de 1!&! =P la axul turbinei, motor ce-i asi*ura o #itez' maxim' ,<.>- de 310 2m?0, un plafon maxim de peste !000 metri i o distan(' maxim' de zbor de peste 1100 2ilometri%

CARACTERISTICI TEHNICO-TACTICE

Echipaj Capacitate Lungi e !n"#$i e Dia et%u %&t&% Sup%a'a$" %&t&% (%eutate g&# (%eutate a)i " #a *ec&#a%e +ite," a)i " +ite," *e c%&a,ie%" P#a'&n a)i +ite," a-cen-i&na#" Ra," *e ac$iune M&t&%i,a%e T%ac$iune

4 pilo(i @ 1 mecanic de bord 14 pasa*eri 1$,1! m !,1) m 1!,40 m 1&&,00 m4 3 1! 2* &)00 2* 310 2m?0 4)$ 2m?0 !000 m &,1 m?s !!0 2m 4 x ;urbomeca ;A+1B :<-=A 4 x 11&! 2C ,1!&! =P-

!N A+IA.IA MILITAR ROM/N

:mpresionate de performan(ele elicopterului produs de (ara prieten' 3ran(a, autorit'(ile rom"ne au decis ac0izi(ionarea licen(ei de fabrica(ie, contract ce a fost semnat la data de 30%0&%19&), primul zbor al unui elicopter :A+-330 Puma construit n +om"nia la 7ntreprinderea de =onstruc(ii Aeronautice ,:=A- D0imba# Erao# a#"nd loc la data de 44%10%19&!, c"nd Puma cu num'rul de bord 04 s-a ridicat de pe aerodromul fabricii%

P"n' n anul 19&& a fost produs' #arianta 8, iar odat' cu introducerea palelor din materiale compozite, s-a trecut la construc(ia #ariantei 9% :ntroducerea acestui tip de pale pentru rotorul portant al elicopterului a dus la o cretere sim(itoare a performan(elor, cum ar fi #itez' de croazier', plafon la punct fix i *reutate maxim'%

7n total, la 7ntreprinderea de =onstruc(ii Aeronautice ,:=AErao# F #iitoarea S%=% :A+ S%A% D0imba# Erao# F au fost construite 1 0 aparate, dintre care A#ia(iei 1ilitare +om"ne i #or fi li#rate 114, aparate ce #or acti#a n cadrul a apte re*imente mixte, dup' cum urmeaz'G

F +e*imentul !$ >licoptere F Sibiu

F +e*imentul !9 >licoptere F ;uzla

F +e*imentul 0 >licoptere F ;ecuci

F +e*imentul 1 >licoptere F Eoteni

F +e*imentul &3 >licoptere F =aransebe

F +e*imentul 90 ;ransport Aerian F Btopeni

F +e*imentul 9) >licoptere F Alexeni

>licopterele Puma sunt apte pentru a executa misiuni de transport materiale, desant trupe aeropurtate, sprijin cu foc, cercetare, c'utare-sal#are, %a%, n timp ce pentru opera(iuni deasupra 1'rii .e*re, aparatele +e*imentului !9 >licoptere #or fi dotate cu flotoare *onflabile, iar toate :A+-urile 330 din dotare au

posibilitatea de montare a unui troliu extern cu ac(ionare 0idraulic'%

/up' a doua jum'tate a anilor H90, a fost demarat' o serie de pro*rame de modernizare a elicopterului :A+-3309 Puma, menite a prelun*i resursa de func(ionare i a permite r'm"nerea n ser#iciu operati# pentru nc' o bun' perioad' de timp a acestui remarcabil aparat de zbor%

Astfel, necesitatea moderniz'rii elicopterului mediu de transport i sprijin cu foc :A+-3309 Puma a ap'rut ca urmare a studiilor efectuate n a doua jum'tate a anilor H90, studii in urma carora s-a luat decizia de cretere a capabilit'(ilor de lupt' antitanc ale elicopterului Puma, S%=% :A+ S%A% D0imba# Erao# semn"nd un contract cu firma israelian' >9E:; SIstems 9;/, firm' ce deja era implicat' n modernizarea a#ionului supersonic de #"n'toare 1iD-41, contract semnat n septembrie 199!%

4! aparate au fost modernizate n cadrul acestui pro*ram, mont"ndu-se sistemul SB=A; ,Sistem Bptoelectronic de =ercetare i 9upt' Antitanc-, denumire preluat' i de c'tre aceast' #ariant'% Sistemul SB=A; const' ntr-o turel' de senzori montat' n bot tip >BP ,camer' :+, camer' ==/, telemetru laser- i un tun de calibru 40 mm D:A; ;89-40 cu o unitate de foc de &!0@!0 proiectile, tun orientabil montat sub bot, n fa(a jambei anterioare, controlat de c'tre pilot% Dra(ie pac0etului de modernizare instalat, elicopterul :A+-330 SB=A; este capabil a lansa rac0ete antitanc dirijate de tipul +afael J-! Spi2e i J-$ Spi2e >+% 7n plus, pe l"n*' creterea puterii combati#e a elicopterului, a fost acordat un interes special problematicii supra#ie(uirii n c"mpul tactic, elicopterul fiind dotat cu dispoziti#e de lansare de capcane termice,

destinate a proteja aparatul de atacurile cu ntrebuin(area rac0etelor sol-aer cu *0idaj n infrarou, amenin(are cel mai des nt"lnit' n cadrul tipurilor de misiuni executate n mod uzual de c'tre elicoptere%

Similar pro*ramului de modernizare a a#ionului supersonic de #"n'toare 1iD-41, pe elicopterul :A+-3309 Puma a fost inte*rat' o casc' tip 1:/AS8 ,1odular :nte*rated /isplaI And Si*0t 8elmet-, asem'n'toare ca i func(ionalitate cu /AS8-ul de pe a#ionul 1iD-41 9ance+, dar diferit' constructi#, casc' ce permitea pilotului utilizarea n lupt' a tunului de bord D:A; ;8940 dup' principiul Klook-and-shootL, tunul fiind orientat dup' direc(ia mic'rilor capului pilotului, a#"nd 440 *rade de libertate n azimut i @41 i F!0 *rade n ele#a(ie, orientarea execut"ndu-se cu o #itez' de 90 *rade pe secund'%

Pro*ramul de modernizare a fost nceput n anul 199 , pentru ca primul elicopter modernizat F cu num'rul de nmatriculare 4$ F s' execute zborul inau*ural doi ani mai t"rziu, c"nd #a decola de pe aerodromul fabricii :A+ S%A% D0imba# Erao# la data de 4 mai 199$% SB=A; 4$ a fost urmat de SB=A; )1, care s-a desprins de pe betonul 0elipadului de la D0imba# pe data de 43 octombrie 1999, pentru ca ultimul elicopter modernizat, SB=A; 0 , s' fie li#rat n cursul anului 4004, an c"nd toate elicopterele au fost li#rate Eazei 1 >licoptere de Atac Eoteni, intr"nd n dotarea >scadrilelor 11 ,KCild =atsL F KPisicile S'lbaticeL- i 14 ,K9uc2I Col#esL F K9upii .orocoiL- >licoptere% /up' desfiin(area bazei ca urmare a restructur'rilor din prima jum'tate a anilor 4000, cele dou' escadrile eu intrat n or*anica Eazei 90 ;ransport Aerian Btopeni, pentru ca, n cursul anului 4010, un num'r de aproximati# nou' aparate s' intre n compunerea 3lotilei &1 Aeriene ="mpia ;urzii, alte opt elicoptere s' fie dislocate pe

aerodromul 3lotilei 9! Aeriene din Eac'u, n timp ce restul de apte aparate s' r'm"n' sta(ionate pe Btopeni%

/up' finalizarea pro*ramului SB=A; i intrarea elicopterelor n ser#iciu, n anul 400! a fost demarat un alt pro*ram de modernizare, n cadrul c'ruia 1 elicoptere Puma 9 au fost aduse la standardul 1, standard ce presupunea instalarea a#ionicii i a sistemelor existente pe elicopterele SB=A;, dar f'r' armamentul artileristic, sistemul de obser#are >BP i sistemul 8A/S ,8elicopter Air /ata SIstem-% 7n locul turelei cu senzori, Puma 1 are instalat un radom ce ad'postete antena unui radar meteorolo*ic%

>licopterele Puma 1 au fost ini(ial dislocate n cadrul tuturor escadrilelor de elicoptere existente n (ar', i anume >scadrila &13 ="mpia ;urzii i &1) >licoptere F dislocat' pe aerodromul Diarmata F din cadrul 3lotilei &1 Aeriene ="mpia ;urzii, >scadrila $ 3 >licoptere F dislocat' pe aerodromul 16 F din cadrul 3lotilei $ Aeriene Eorcea, >scadrila 903 >licoptere din cadrul 3lotilei 90 ;ransport Aerian Btopeni, >scadrilei 9!3 >licoptere din cadrul 3lotilei 9! Aeriene Eac'u, Pumele 1 ac(ion"nd n comun cu #ariantele nemodernizate Puma 9, pentru ca, ncep"nd cu anul 4010, s' fim martorii unei comas'ri a lor n cadrul >scadrilei &13 >licoptere bazat' pe ="mpia ;urzii i >scadrilei &1) >licoptere bazat' pe Diarmata, n timp ce elicopterele nemodernizate s' fie dislocate pe Btopeni, n cadrul >scadrilei 903 >licoptere, pe 16, n cadrul >scadrilei $ 3 >licoptere, i pe Eac'u, n cadrul >scadrilei 9!4 >licoptere%

An num'r de apte elicoptere KPuma clasicL #or fi aduse la standardul K1>/><A=L, destinate execut'rii de misiuni de

c'utare-sal#are ,SA+- i e#acuare aeromedical' ,1>/><A=-, pentru aceasta fiind dotate cu aparatur' medical' modern', destinat' prelu'rii i stabiliz'rii pacien(ilor pe timpul transportului de ur*en(' la unit'(i sanitare specializate% 7n plus, ec0ipajele elicopterelor :A+-330 Puma n #ariant' 1>/><A= sunt completate cu un num'r de 4-3 specialiti militari n medicin' de ur*en(', califica(i n utilizarea aparaturii medicale de la bord%

Bdat' cu dotarea cu na#e de lupt' moderne, precum i ca urmare a contientiz'rii lipsei unei escadrile de sprijin aerian al opera(iunilor maritime, 3or(ele .a#ale +om"ne au comandat fabricii S%=% :A+ S%A% D0imba# Erao# trei elicoptere :A+-330 Puma noi, dotate cu pac0etul de modernizare instalat pe elicopterele SB=A;, dar f'r' armamentul artileristic de bord%

Spre deosebire de #arianta SB=A;, #arianta Puma .A<A9 dispune de o serie de dot'ri specifice, necesare execut'rii misiunilor aeriene n mediul maritim, cum ar fi flotoare *onflabile montate n lateralele fuselajului anterior i al carenajelor trenului de aterizare principal, flotoare cu ac(ionare din cabin', sistem de pliere a palelor rotorului principal, necesar introducerii elicopterului n 0an*arul na#elor de pe care executa opera(iunile n mediul maritim, radarul modern de c'utare maritim' ;elep0onics +/+-1!00E plasat ntr-un carenaj pozi(ionat sub bot, radar ce lucreaz' n banda J i K#edeL p"n' la aproximati# 300 2ilometri, 0arpon de apuntare, necesar a stabiliza elicopterul dup' aterizarea pe puntea na#ei, foarte util n special n cazul unor condi(ii meteo *rele, cu mare a*itat', troliu cu ac(ionare electric', %a%

Primul dintre cele trei elicoptere :A+-330 Puma .A<A9 a fost prezentat n zbor pe data de 30%01%400& pe aerodromul fabricii

S%=% :A+ S%A% D0imba# Erao#% /up' executarea testelor n zbor i acceptarea lor n ser#iciul operati# al 3ortelor Aeriene +om"ne, p"n' la sf"ritul anului 400$, toate cele trei elicoptere au intrat n dotarea Drupului de >licoptere bazat pe elidromul ;uzla, fiind destinate oper'rii de pe cele trei fre*ate ,3111 K1'r'etiL, 3 441 K+e*ele 3erdinandL i 3 444 K+e*ina 1ariaL-%

+ARIANTE E0PLOATATE

IAR-330 Pu a H F #arianta ini(ial' a elicopterului mediu de transport i sprijin cu foc, dotat' cu pale metalice% Alterior, aceast' #ariant' a fost adus' la standardul 9 prin dotarea cu pale din materiale compozite%

IAR-330 Pu a L F #arianta cu palele rotorului principal din materiale compozite% 7n zilele noastre, aceast' #ariant' este denumit' KPuma clasicL, diferen(iindu-se astfel de celelalte #ariante aflate n ser#iciu operati#, #ariante modernizate% A fost construit un num'r total de aproximati# 112 aparate tip Puma 9%

N%3 c%t3 1 2 3 ; 9 < 8 = 7 10 11 12 13 1; 19 1< 18

Nu "% Se%ia *e Data int%"%ii 5n *e 'a4%ica$ie -e%6iciu 4&%* 01 1789 02 03 0; 0! 0< 08 0= 07 10 11 14 13 1; 1! 1 1& 1313 1322 1328 13;3 14 ,13!013!4 13 $ 13$) 1394 1)09 12 1) 19 1 1& 19&! 1789 1789 178< 19& 19& 19& 19& 19& 19& 1788 19&& 1788 19&& 19&&

O4-e%6a$ii P%"4u:it M P%"4u:it Di-t%uP%"4u:it SOCAT 9 9 Mate%ia# *i*actic > ?&4&c 9 M ,MEDE+ACDi-t%u9 P%"4u:it

1= 17 20 21 22 23 2; 29 2< 28 2= 27 30 31 32 33 3; 39 3< 38 3= 37 ;0 ;1 ;2 ;3 ;; ;9 ;< ;8 ;= ;7 90 91 92 93 9; 99

1$ 19 20 21 44 43 4) 4! 2< 4& 2= 49 30 31 32 33 3; 39 3< 38 3= 39 ;0 ;1 ;2 )3 )) )! ;< ;8 ;= ;7 !0 91 !4 93 !) 99

1$ 17 009 34 3; 3! 3< 38 3$ 37 )0 ;1 ;3 )) ) 18 )$ ;7 90 91 !4 !3 !) !! 9< !& 1 <2 3 & ! <; $ 9 &0 &1 &4

19&& 178= 19&$ 19&9 1787 19&9 1787 1787 19&9 1787 19&9 1787 1787 19&9 19&9 1787 19&9 17=0 17=0 17=0 19$0 19$0 19$0 19$0

E)p&%t E)p&%t E)pu- #a MMN M E)p&%t E)p&%t E)p&%t P%"4u:it 9 E)p&%t SOCAT P%"4u:it P%"4u:it SOCAT Mate%ia# *i*actic > ?&4&c P%"4u:it M Ca-at Ca-at Ca-at SOCAT M ,<:PSOCAT E)p&%tat P%"4u:it SOCAT LRO 9 M ,MEDE+ACP%"4u:it 9 SOCAT <:P

17=0 19$1 19$1 19$4 19$4 19$4 19$4

9< 98 9= 97 <0 <1 <2 <3 <; <9 << <8 <= <7 80 81 82 83 8; 89 8< 88 8= 87 =0 =1 =2 =3 =; =9 =< =8 == =7 70 71 72 73 7;

9< 98 !$ 97 <0 <1 <2 <3 <; <9 << <8 <= <7 &0 81 &4 &3 8; 89 & 88 8= 87 =0 =1 =2 =3 =; =9 =< =8 $$ $9 70 71 72 73 7;

&3 &) &! == 110 111 10$ 10& 103 114 101 10 113 104 107 13& 14 128 14$ 149 130 13 11 13&

19$4 19$4 19$4 17=2 19$4 19$ 19$ 19$ 19$ 19$& 19$ 19$ 19$ 17=8 19$9 19$& 17=8 19$&

SOCAT 9 SOCAT > P%"4u:it SOCAT SOCAT SOCAT SOCAT SOCAT SOCAT SOCAT MEDE+AC M ,MEDE+ACSOCAT P%"4u:it M D&4&%@t 5n 17=7 D&4&%@t 5n 17=7 9 MEDE+AC P%"4u:it M SOCAT SOCAT M M St&cat St&cat Di-t%uMEDE+AC SOCAT M Di-t%uD&4&%@t 5n 17=7 SOCAT 9 M M SOCAT - P%"4u:it

143 139 119

79 7< 78 7= 77 100 101 102 103 10; 109 10< 108 10= 107 110 111 112

79 7< 78 7= 77 100 101 102 103 10; 109 10< 108 10= 107 11= 117

120 1!3 1)4 1)3 141 1) 1!) 13< 1;; 1!& 1! 1)39 1)$

19$9 SA-330 SA-330

SOCAT > P%"4u:it 9 M 9 9 9 SOCAT SOCAT 9 P%"4u:it E)p&%tat M ,MEDE+ACSRI SRI Di-t%u-

IAR-330 SOCAT F #ariant' modernizat', destinat' misiunilor de cercetare i lupt' antitanc, ec0ipat' cu aparatur' modern' de na#i*a(ie, descoperire a (intelor i ncadrare a lor, precum i cu sisteme de armament eficace, at"t fix-artileristice, c"t i reacti#-*0idate% A fost modernizat un num'r de 4! aparate Puma 9%

Nu "% N%3 Se%ia *e *e c%t3 'a4%ica$ie 4&%* 1 2 3 ; 9 < 8 = 7 10 11 12 13 1; 19 1< 18 1= 17 20 21 22 23 2; 29 0< 2= 31 3= ;1 ;< 93 9< 97 <0 <1 <2 <3 <; <9 << <7 8= 87 =< 70 7; 79 101 102 14 ,13!0)0 )) !4 !! 3 &0 &3 == 110 111 10$ 10& 103 114 101 104 149 130 143 117 120 1) 1!)

Data int%"%ii 5n -e%6iciu

O4-e%6a$ii

Prototip 1 Prototip 4

P%"4u:it

P%"4u:it P%"4u:it

IAR-330 Pu a M F #ariant' modernizat' ,denumit' n jar*on de aerodrom i KPuma .A;BL- destinat' unei lar*i #ariet'(i de misiuni, ec0ipat' cu pac0etul de senzori inte*ra(i pe #arianta SB=A;, dar f'r' sistemele de armament aeropurtat i f'r' turela cu senzori din bot% A fost modernizat un num'r de 1 aparate Puma 9, dintre care unele sunt n diferite amenaj'ri ,<:P i 1>/><A=-%

Nu "% N%3 Se%ia *e *e A enaja%e c%t3 'a4%ica$ie 4&%* 1 2 3 ; 9 < 8 = 7 10 11 12 02 11 21 3; ;0 ;7 <= 81 88 =0 =1 =8 1 1>/><A= 1 1 <:P 1>/><A= 1>/><A= 1 1 1 1 1 1313 1)09 34 )$ !) 113 14$ 13

Data int%"%ii 5n -e%6iciu

O4-e%6a$ii

13 1; 19 1<

72 73 78 10<

1 1 1 1>/><A=

1!&

IAR-330 Pu a MEDE+AC ,SAR- F #ariant' modernizat', destinat' misiunilor de c'utare-sal#are i de e#acuare aeromedical'% A fost adus la acest standard un num'r de apte elicoptere :A+-3309 Puma, dintre care patru dispun de dot'rile #ariantei 1%

N%3 c%t3 1 2 3 ; 9 <

Nu "% Se%ia *e *e A enaja%e 'a4%ica$ie 4&%* 11 1 1)09 ;7 1 <8 =lasic 10 <= 1 113 89 =lasic 14 =9 =lasic 13&

Data int%"%ii 5n -e%6iciu

O4-e%6a$ii

10<

1!&

IAR-330 Pu a N ,NA+AL- F #ariant' modernizat', destinat' exclusi# uzului 3or(elor .a#ale +om"ne, pentru ntrebuin(are n misiuni specifice, de ac(iune n mediul maritim% A fost construit un num'r de trei aparate Puma ., a#"nd numerele de bord 1)0, 1)1 i 1)4%

N%3 c%t3 1 2 3

Nu "% Se%ia *e *e 'a4%ica$ie 4&%* 1;0 31)0 1;1 31!9 1;2 31 0

Data int%"%ii 5n -e%6iciu 400& 400& 400$

O4-e%6a$ii /islocate pe elidromul ;uzla

NOTG informa(iile de mai sus nu sunt complete i pot con(ine date eronate% +u*'m respectuos pe to(i cei ce au conotin(e despre istoricul operati# al elicopterului mediu de transport i sprijin cu foc IAR-330 Pu a n +om"nia s' contribuie la completarea i?sau corectarea datelor de mai sus, c&ntact@n*u-ne% <' mul(umimM