Sunteți pe pagina 1din 44
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTIL BUCURESTI surly AOR — MirceaNEACSU Tylor PASTEL NtCU INDRUMATOR PENTRU PROIECTAREA STRUGTURILOR CU PERET DE BETON ARMAT Cit - AUGELE SC! CRIS TIA Cla. dtgecesce s0RrL Las Makan TAs, fen Picea > prctnan ee male OT 7 197 TARE GENERALA, CONTINUTUL LUCRARIL 1.PRI peri a Fucultayit at penta Totocmirea torul Inde eater se adroseat stadenior sei dd Constrcii Civile si Industrite din ant LV yt V. Poate ft proivctelor de an sau fa elaborarea proietul de diploma, De asemenea, inde {ste wil inginerfor project de stat Aparijia indrumatonului este determinatt de revizuirea Instructivnilor tehnice PS5-85, aprobate de Ministerul Luc'rirdor Publice gi Amengjan Teriterivlui ia 199 eu denumirea: "Cod pentru proiectarea cousiruciilor cw pereti structurali de beton indicativ P85-96. Acesta a ads importante imbunatajin prevederilor din edifia reflectind in und misard progresele ingineresti pe plan mondial 1 cunoasterea comporarit structurilor eu pereti de beton armat ta aeliuni seismice intense si in ceca ce priveste modelarca structurilor pentru ealeul i procedecle de calcul structural gi de dimensionare. Modiicarile introduse reprevint3 mai pujin accesibile proiectangilor de siructuni eivile nelodetor de calcul, Coal a, in speijnul ‘lzteiee Cod, de proictar, excmpllicind. model ‘ic apicare a prevedeior ns precipi Specialy cae pt ignorae sau greg: tevolvate duct se dian ren de Excmplleevidenar8 cup speciiceproicetti aniscismice « pzrejlr structural, De asemenca, nt Wala si probleme Ue proerire cpevince allo lente care intracjonear eu pet stele deexenpl, rane Exemplsle de ealeu! sunt omental, Medndwse taeda tieaerile ta pararafle elo ire prescrip su inedenaeitora se ald prectnca sto eg Fete e eton arma Acestea si TI] Cod penta proieare censituciler cup Indica P8896 [2] STAS 10107090 Catal teat a beton,bton arma Belen prompts ialeipLicaran « fost ofeoqaay ja Aegligele [8] Nommativ perm proieciaresanscamied a consititor de leuin, T.CvB, ub comands nev 2CG/ 408: 9 | socialcultrle industri, Indeaiv PIO0-92, oo —— Ordinea reperclor hibliografice in luerare este cea indicat mai sus. i structurali de beton arma, ca clementelor siructurale din Exemplele de calcul sunt precedate de o schema logicd detaliaté a operajillor © alcatuiese cielul de proiectare structural pentru o construetie eu pereti de beton anna seamen exemple dee . ay fiesrea tinor paceme de bara aly compet re Ve asemenca, pen an is “ Und scismice, este WE consul ; / cee te at Inve poe cael 9 ae ijn ves iat roaterese, Suid SenaeR Age TP FO TSS 2 STRUCTURILOR CU PERETI DE BETON ARMAT Staal fo Don arin Je Re Ce : id Masonry Buildings” de T ie Design of Reinforced Concrete 3 “Seismic Design of Reinforced eae ne Pee Td. John Wiley & Sons, 1992, epi important 3 ane raeturitor eu pereti de sin struct care se previnta priceipiile si al in eate sep iru ele vente de for A, Mets atiliz ws ge sear prt de eset Cuprins ee € eoweriere ett Hola ani Stat ea Sra THOS es sn ide Beton amt / + Exemple de caleut 1. Exemplut 1 Percte structural in consol’, seefiune eu bulb lx exirem 3. Exemplul 2. Perete structural in consola, sect eu talpi, >) : 3. Exemplul 3, Porete structural in consol, seciuine in forma de L 3 Exemplul 4, Pereyi cuplay 41 5. Exemplul 5. Percte structural in consotd, sceyune cu bulbi J extremity si got de usa local la parter SI 6. Exemplul 6, Structura eu micleu central 41 7. Exemplul 7. Perete structural prefabricat Excmplu de calcul al imbininior. 75 + Anexa I. Calcatul seetiunilor de beton anmat seticitate la ineovoiere eu forta axial