Sunteți pe pagina 1din 3

Metoda proiect este o metoda de predare învăţare activ –participativă care

promovează dezvoltarea capacităţilor dinamice , dezvoltarea aptitudinilor elevului.


Predarea prin metoda proiect presupune existenţa unui grup de persoane care
îşi propun să abordeze o temă anume ,îşi stabilesc un obiectiv ,discuta temele care
derivă din obiectivul propus , se pun de acord asupra temelor subordonate şi asupra
sarcinilor , derulează lucrări planificate în grupuri mici şi finalizează proiectul în
beneficiul grupului .

• Un proiect este o secvenţă de acţiuni intercorelate, orientate către


îndeplinirea unor obiective cu caracter unic şi precis, ce se derulează într-o
perioadă de timp bine definită şi elimitată, cu un buget şi performanţe
prestabilite.
• Un proiect este un ansamblu de activităţi noi, conjugate, specifice, structurate
metodic ce au ca scop realizarea unui obiectiv precizat, într-un interval de timp
determinat şi care implică realizarea unor activităţi cu caracter inovaţional.

Un proiect trebuie să răspundă la întrebările:


• DE CE?  finalitatea,
• CE?  obiective intermediare şi terminale,
• CUM?  definirea strategiei, căile de realizare,
• CINE?  definirea responsabilitătilor fiecărui partener,
• CU CE ?  stabilirea resurselor umane, financiare, bugete, defalcate
pe activităti,
• CÂND ?  fixarea termenelor,
• CU CE REZULTATE?  anticiparea efectelor pe plan material, moral,
intelectual etc.

Activităţi în cadrul unui proiect :

• Găsirea temei –sunt abordate probleme cotidiene


-se poate apela la o problematizare deschisă „Ce s-ar putea face pentru…”
-cineva propune realizarea unui produs concret care poate fi realizat în cadrul
proiectului;
• Formularea obiectivelor –după găsirea temei urmează formularea
obiectivelor care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
- să fie suficiente
- măsurabile
-aplicabile
-reale
-aplicabile în timp
În formularea obiectivelor ar trebui să ne punem următoarele întrebări:
-de ce am ales tema respectivă
-ce ştim despre tema respectivă
-ce ne propunem să soluţionăm
-ce am dori să îmbunătăţim
• Planificarea se realizează punând următoarele întrebări :
-cum putem să atingem obiectivele
-ce instrumente folosim pentru a atinge obiectivele
-ce materiale şi resurse umane folosim pentru a atinge obiectivele
-cât timp ne trebuie şi de ce spaţiu dispunem pentru a atinge obiectivele

• Coordonarea şi în general , întreaga răspundere pentru derularea unui


proiect o are profesorul.
• Implementarea se face de către elevi iar profesorul are rol de consultant,
coordonator, de expert, de moderator .
• Documentarea este importantă pentru faza de evaluare şi control .Ea
constituie o bază pentru faza finală de reflecţie respectiv pentru evaluare.
Documentarea presupune strângerea unor documente de planificare, foi
de lucru, schiţe, corespondenţă, jurnale de proiect ale elevilor , notiţe
personale.
• Evaluarea este un mijloc de control, supraveghere şi punere în aplicare .
Se verifică dacă :
-sunt sau au fost puse în aplicare obiectivele aşa cum s-a dorit ;
-conduc sau au condus la rezultatele aşteptate ;
-atrag sau au atras după sine alte efecte secundare;
-dacă în viitor trebuie transpuse în practică în acelaşi mod sau într-o
formă modificată.

Etapele realizarii unui proiect:


• Alegere temei
• Stabilirea obiectivelor – discutii si negocieri asupra continutului, formei
si modalitatii de prezentare a proiectului
• Impartirea sarcinilor – fiecare membru al grupului isi asuma o sarcina
de lucru (profesorul monitorizeaza ca ele sa fie egale ca dificultate)
• Cercetare/creatie/investigare – studiul individual al unor surse
bibliografice, scrierea de articole, povestiri, intervievarea unor persoane
• Procesarea materialului (individual sau in grup) – este momentul in care
profesorul semnaleaza erorile de continut, de organizare a textului sau
de acuratete a limbajului
• Realizarea formei finale – acum au loc discutii in grup privind unitatea
de conceptie, design-ul, editarea
• Prezentarea proiectului – membrii grupului decid asupra modului de
prezentare, a rolurilor, a materialelor folosite, iar profesorul
monitorizeaza si evalueaza
• Feed_back – obtinut de la profesor si de la colegi (aprecieri, intrebari,
schimb de idei, interevaluare, etc)
• Autoevaluare

Criterii orientative pentru evaluarea proiectelor:


• Orientarea in sarcina/modul de tratare a temei alese
- alegerea/utilizarea surselor de documentare
- selectarea si filtrarea informatiilor utilizate
- organizarea insiruirii logice a materialelor
• Realizarea proiectului
- structura proiectului
- design-ul si originalitatea paginilor
- tipul si eficienta elementelor inserate in pagini
• Prezentarea proiectului
- captarea atentiei publicului

2
- exprimarea si limbajul utilizat
- folosirea corecta a termenilor de specialitate
- planificarea bugetului de timp alocat pentru a nu plictisi asistenta

Structura proiectului (orientativa):


 titlu;
 introducere – argumentul, cu justificarea ipotezei sau a unei întrebări
legate de temă;
 materiale şi metode - se vor preciza materialele şi echipamentul folosit,
metodele de lucru;
 rezultat – prezentarea rezultatelor sistematizat, pe articole însoţite de
grafice, desene, tabele, diagrame, casete audio, casete video;
 concluzii - păreri personale; soluţii propuse; generalizarea problemei;
 bibliografie – utilizarea corespunzătoare a bibliografiei;