Sunteți pe pagina 1din 17

Reprezentarea funciilor n spaiu

Grafice suprafa
Pentru reprezentarea funciilor de dou variabile reale, cu valori reale, pachetul Mathcad dispune de comenzi speciale de reprezentare a suprafeelor n spaiul cu trei dimensiuni. Se alege dreptunghiul [a,b]x[c,d] din planul !" unde vrem s reprezentm funcia. Segmentul [a,b] se mparte n n pri obin#ndu$se n+1 puncte echidistante. %ot a&a se mparte &i segmentul [c,d] n m pri. 'alorile funcie n punctul de coordonate (x ),*+, se vor atribui elementului -),+ al matricii -, acestea sunt valorile de pe axa .. Pe punctul de coordonate (),+,- ),+, ce corespunde punctului de coordonate (x),*+,f(x),*+,, se /spri+in p#nza0 ce reprezint suprafaa descris de funcia f.
n := 12 m := 44 a := 1 c := 1 b := 3 d := 5
4

h := 6 :=

b a n d c m -

) := 2 .. n + := 2 .. m
), +

x := a + ) h
)

* := c + +6
+

f ( x, * , := sin

x +*

) + cos (x + *,

:= f x , *
)

7rafic sub forma de panze

9nui astfel de grafic i se poate modifica forma de prezentare folosind din meniul Format comanda Graph, iar n aceast palet comanda 3D Plot. :pelul paletei 3-D Plot Format se poate obine &i printr$un dublu clic pe grafic. :ceast palet conine urmtoarele fi&e; General comenzi generale< A es comenzi referitoare la axe< Appearance comenzi referitoare la modul de apariie al graficului< !i"htin" comenzi referitoare la culorilor cu care se prezint graficul< #itle comenzi pentru afi&area denumirii graficului, a axelor< $ac%planes comenzi referitoare la planul de fundal< &pecial comenzi speciale< Ad'anced comenzi de prezentare< (uic%Plot Data domeniul de reprezentare. =i&a General

conine zonele; zona )ie* unde se pot preciza unghiurile de vizualizare a graficului (Rotation, #ilt, #*ist,, iar prin comanda +oom putem mri graficul, introduc#nd valori mai mari ca 8 sau mic&ora graficul introduc#nd valori cuprinse n intervalul (2,8,. 9ngiul de vedere se poate realiza prin /prinderea graficului0 cu a+utorul mouse$lui &i rotirea lui, dup ce s$a obinut un unghi favorabil putem rotun+i valorile unghiurilor n mod manual. .ona A es &t,le pentru stilul axelor ne propune una din reprezentrile; o Perimeter cu axele de coordonate la perimetrul vizibil al graficului< o -orner cu axele de coordonate la locul tradiional al lor< o .one fr axe de coordonate<

n caz c se activeaz comanda /0ual &cales, se va face o afi&are a graficul cu axele de coordonate proporional reprezentate. .ona Frames are dou opiuni; o dac opiunea &ho* $order este activat se va afi&a o margine a dreptunghiului de prezentare, de asemenea se poate alege culoarea acestei margini< o dac opiunea &ho* $o este activat se va afi&a paralelipipedul n care se ncadreaz graficul tridimensional, aici putem alege culoarea cu care se afi&eaz acest paralelipiped. =i&a Plot 1 (fi&a Plot1, fi&a Plot3 > dac exist graficul 4 suprapus peste graficul 8, dac exist graficul 1 suprapus peste graficul 8 &i 4 >, ne permite alegerea unuia din modurile de reprezentare a graficului; o &urface grafic sub form de suprafe< o -ontur Plot grafic sub form de linii nivel< o Data Points grafic sub form de puncte n spaiu< o $ar Plot grafic sub form de bare n nodurile reelei< o )ector Field grafic sub form de c#mp de vectori< o Patch Plot grafic sub form de suprafee, realizat din dreptunghiuri a&ezate n nodurile de coordonate (),+,-),+,< =i&a A es o

cuprinde 1 fi&e pentru fiecare ax de coordonat; 2-A is3 4-A is3 +-A is. =iecare din aceste fi&e conine comenzi similare pentru axa 2, axa 4 &i axa +; .ona Grids conine urmtoarele; o opiunea Dra* !ines dac este activ, se vor vizualiza linile de gril pentru axa < o opiunea Dra* #ic%s dac este activ, va vizualiza diviziunea axei <

opiunea Auto Grid dac este activ se va alege o gril n mod automat, care se va vizualiza< n acest caz culoarea, numrul &i grosimea liniilor de gril nu pot fi precizate< o fereastra !ine -olor pentru a alege culoarea liniilor de gril< o fereastra .um5er pentru numrul liniilor de gril, pot fi precizate n cazul c#nd comanda Auto Grid este inactiv< o fereastra !ine 6ei"ht pentru grosimea liniilor de gril, pot fi precizate n cazul c#nd comanda Auto Grid este inactiv. .ona A is Format conine urmtoarele; o opiunea &ho* .um5er dac este activ, va vizualiza valorile prin care trec liniile de gril. o fereastra A is -olor pentru a alege culoarea de afi&are a axei < o fereastra A is 6ei"ht pentru a alege grosimea de afi&are a axei . .ona A is !imits conine; o opiunea Auto &cale dac este activ, limita minim de pe axa este valoarea implicit ?8, iar limita maxim este valoarea implicit 8< dac opiunea Auto &cale este inactiv, atunci aceste valori pot fi precizate de utilizator n; o fereastra Minimum )alue< o fereastra Ma imum )alue. =i&ele 4-A is &i +-A is sunt similare cu fi&a mai sus prezentat. =i&a Appearance o

conine fi&a Plot 1 (fi&a Plot1, fi&a Plot3 > dac exist graficul 4 suprapus peste graficul 8, dac exist graficul 1 suprapus peste graficul 8 &i 4 >, 3 care la rndul su conine zonele; Fill 7ptions cu opiuni de umplere a desenului< !ine 7ptions cu opiuni de trasare a liniilor< Point 7ptions cu opiuni de afi&are a punctelor din nodurile (),+,-),+,<

-olor 7ptions cu opiuni de colorare pentru cele 1 fi&e Fill 7ptions, !ine 7ptions &i Point 7ptions. !piunile din zona Fill 7ptions sunt; opiunea Fill &urface, care, dac este activ, se va umple patrulaterele ce constituie suprafaa funciei< opiunea Fill -ontours, care dac este activ, va vizualiza liniile de nivel ale suprafeei funciei< opiunea .o Fill nu vizualizeaz suprafaa patrulaterelor din care este constituit suprafaa funciei< opiunea Alternate Mesh3 dac este activat, (poate fi activat numai dac Fill &urface este activ, va /umple0 patrulaterele cu 4 triunghiuri (umplerea suprafeei se face cu triunghiuri,< opiunea &mooth &hadin", dac este activ, (nu poate fi activat numai dac Fill &urface este activ, va /umple0 suprafaa cu patrulatere. !piunile din zona !ine 7ptions sunt; 6ireframe suprafaa sub form de reea (plas,< -ontour!ine suprafaa sub form de linii de nivel< .o !ine fr linii< 8ide !ines dac este activ nu se vizualizeaz liniile. 6ei"ht grosimea liniilor. !piunile din zona Point 7ptions sunt; Dra* Points se deseneaz punctele n nodurile reelei. &,m5ol n nodurile reelei se va pune; dots (puncte,, 9s (x$uri,, +9s (plusuri,, 5o es (ptrate,, diamonds (romburi,. &ize dimensiunea punctelor afi&ate, cu valori n intervalul (2.8,82,. !piunile din fi&ele -olor 7ptions (opiuni de colorare, conine comenzile; -olormap alege nuanele dintr$o culoare n mod automat, nuanele deschise pentru zonele nalte &i nuaele nchise pentru zonele +oase< &olid -olor ne permite alegerea unei singure culori pentru colorarea suprafeei funciei. =i&a !i"htin" conine zonele; .ona !i"htin" conine; o opiunea /na5le !i"htin" dac este activ permite schimbarea schemei de colorare, dac nu este activ nu putem schimba schema de colorare< o fereastra Am5ient !i"ht -olor pentru alegerea culorii de baz< o fereastra !i"htin" &cheme conine o list de 5 scheme de colorat< o =i&ele !i"ht 1 >!i"ht : sunt pentru cel mult A culori. Bac 7n este activ culoarea respectiv particip la compunerea culori rezultat. Bac

7ff este activ culoarea respectiv nu particip la compunerea culorii finale. .ona !i"ht -olor din paleta culorilor de baz permite precizarea; $ fereastr Diffuse -olor pentru culori de difuzie<

$ fereastr &pecular -olor pentru culori reflectate. .ona !i"ht Direction precizeaz direcia luminii prin localizarea sursei de lumin. $ fereastra 2 pentru coordonata x a sursei de lumin< $ fereastra 4 pentru coordonata * a sursei de lumin< $ fereastra + pentru coordonata z a sursei de lumin. $ opiunea ;nfinite !i"ht &ource dac este activ precizeaz c sursa de lumin se afl la infinit.

=i&a #itle

conine; zona Graph #itle cu o fereastr n care se introduce titlul graficului, acest titlu poate fi afi&at deasupra graficului dac se activeaz opiunea A5o'e sau sub grafic dac se activeaz opiunea $elo* sau poate fi inhibat afi&area dac activm opiunea 8ide. =i&a $ac%plane

conine 1 fi&e similare 2-4 $ac%plane, 4-+ $ac%plane, 2-+ $ac%plane; =i&a 2-4 $ac%plane are 1 opiuni &i 4 zone; o opiunea Fill $ac%plane dac se activeaz se va /umple0 fundalul planului $" cu culoarea precizat de comanda -olor< o opiunea -olor care acceseaz paleta de culori de baz< o opiunea $ac%plane $order dac se activeaz se traseaz marginile planului $"< o zona Grids conine 4 zone pentru fiecare ax< zona 2-A is are opiunile;

Dra* !ines pentru desenarea linilor de gril pe axa . Bac opiunea este activ putem alege; !ine -olor pentru culoarea linilor de gril< !ine 6ei"ht pentru grosimea liniilor de gril. $ Dra* #ic%s pentru desenarea diviziunilor de pe axa . zona 4-A is are opiunile; $ Dra* !ines pentru desenarea linilor de gril pe axa ". Bac opiunea este activ putem alege; !ine -olor pentru culoarea linilor de gril< !ine 6ei"ht pentru grosimea liniilor de gril. $ Dra* #ic%s pentru desenarea diviziunilor de pe axa ". zona &u5Grids conine 4 zone pentru fiecare ax< zona 2-A is are opiunile; $ Dra* !ines pentru desenarea linilor de gril pe axa . Bac opiunea este activ putem alege; !ine -olor pentru culoarea linilor de gril < !ine 6ei"ht pentru grosimea liniilor de gril. $ Dra* #ic%s pentru desenarea diviziunilor de pe axa . zona 4-A is are opiunile; $ Dra* !ines pentru desenarea linilor de gril pe axa ". Bac opiunea este activ putem alege; !ine -olor pentru culoarea linilor de gril< !ine 6ei"ht pentru grosimea liniilor de gril. $ Dra* #ic%s pentru desenarea diviziunilor de pe axa ".

=i&a &pecial

cu fi&a Plot 1 (fi&a Plot1, fi&a Plot3 > dac exist graficul 4 suprapus peste graficul 8, dac exist graficul 1 suprapus peste graficul 8 &i 4 >< conine @ zone;

!piunile &i ferestrele din zona -ontour 7ptions sunt; o opiunea Fill pentru /umplerea0 curbelor de contur cu culoarea ce rezult din alegerea ce se face n fi&a Ad'anced< o opiunea Dra* !ines pentru trasarea curbelor de nivel< o opiunea Auto -ontour alege n mod automat numrul de curbe de nivel< o opiunea .um5ered pentru a vizualiza valoarea de nivel a curbelor de nivel< o fereastra .um5er pentru precizarea numrului de curbe de nivel (nu poate fi folosit numai dac comanda Auto -ontour este inactiv,< o n ultima fereastr putem alege planul (n imaginea prezentat avem planul reprezentat de zE2 cu denumirea de +--ontours, n care se traseaz curbele de nivel. !piunile referitoare la graficele bar din zona $ar Plot !a,out ne permite vizualizarea graficului sub form; o de matrice (Matri << o de stiv (&tac%ed<< o de plci (&ide 5, &ide,< o cu a+utorul ferestrei &pacin" se poate stabili mrimea spaiile dintre elementele vizualizate. .ona ;nterpolated Mesh (opiuni de interpolare,; o numrul de linii (Ro*s, necesare pentru interpolare< o numrul de coloane (-olumns, necesare pentru interpolare. .ona -onecti'it, opiuni de conexiuni o Ro* 7rder pentru conexiunea pe linii< o ;ncreasin" 2 pentru conexiunea pe axa < o ;ncreasin" 4 pentru conexiunea pe axa "< o ;ncreasin" + pentru conexiunea pe axa .< o !ine &t,le stilul liniilor de conexiune cu opiunile ( solid, dashed, dotted, da-dot,. =i&a Ad'anced

conine @ fi&e Ad'anced )ie* 7ptions, Plot 1 (fi&a Plot1, fi&a Plot3 > dac exist graficul 4 suprapus peste graficul 8, dac exist graficul 1 suprapus peste graficul 8 &i 4 >,, Printin" &i -olormap =i&a Ad'anced )ie* 7ptions are dou opiuni &i dou ferestre; o opiunea /na5le Fo" dac este activ imaginea se vizualizeaz n cea< o opiunea Perspecti'e pentru a realiza o imagine n perspectiv< o fereastra )ertical &cale cu valori ntre 8F &i 822F pentru a schimba amplitudinea pe vertical a graficului cu procentul indicat< o fereastra )ie*in" Distance pentru distana punctului de vedere, cu valori ntre 8 &i 33, aceast fereastr poate fi folosit numai dac comanda Perspecti'e este activ. =i&a Plot 1 are 1 ferestre; o fereastra &hininess pentru strlucirea desenului cu valori ntre 2 &i 84A< o fereastra =#ransparenc, pentru transparena desenului cu valori ntre 2F &i 822F< o fereastra Pol,"on 7ffset pentru contrast cu valori ntre 2 &i 82. =i&a Printin" o 8i"h (ualit, Printin" opiune pentru a realiza o listare de nalt calitate< o &et as default setarea parametrilor de listare la valoarea implicit. =i&a -olormap care permite colorarea graficului n raport cu; o axa (;ncreasin" 2,< o axa " (;ncreasin" 4,< o axa . (;ncreasin" +,. o fereastra -hoose -olormap permite alegerea modul de colorare. :ceste moduri de colorare sunt;

82

=i&a (uic% Plot

Rain5o* n culorile curcubeului< Gra,scale n nuane de gri< $lues n nuane de albastru< Fire n culori reci pentru zonele +oase &i n culori calde pentru zonele nalte< Gamma n nuane de gri< Greens n nuane de verde< .eon n nuane date de iluminarea cu neon< Reds n nuane de ro&u< Ro,al n nuane regale< #opo"rafic n nuanele folosite n hrile geografice.

cu fi&a Plot 1 (fi&a Plot1, fi&a Plot3 > dac exist graficul 4 suprapus peste graficul 8, dac exist graficul 1 suprapus peste graficul 8 &i 4 >, &i fi&a -oordinate &,stem. =i&a Plot 1 cu zonele; o .ona Ran"e 1 pentru prima variabil a funciei. Gn mod implicit intervalul de reprezentare este de la (start, $C p#n la (end, C iar numrul nodurilor de gril (> of Grids, este 42. %oate aceste valori pot fi modificate n ferestrele respective dup necesiti. o .ona Ran"e 1 pentru a doua variabil a funciei. Gn mod implicit intervalul de reprezentare este de la (start, $C p#n la (end, C iar numrul nodurilor de gril (> of Grids, este 42. %oate aceste valori pot fi modificate n ferestrele respective dup necesiti. o .ona -oordinate &,stem pentru a alege sistemul de coordonate; -artesian pentru sistemul de coordonate cartezian<

88

&pherical pentru sistemul de coordonate sferic< -,lindrical pentru sistemul de coordonate cilindric.

Gn cele ce urmeaz prezentm graficul funciei s sub forma liniilor de nivel.


s ( x, * , := x cos ( x, + * sin ( * , + x * 7raficul cu linii de nivel
4 4

Heprezentarea funciilor complexe poate fi realizat numai dac reprezentm valorile funciei complexe n modul. Spre exemplificare vom reprezenta un polinom cu coeficieni complec&i.

84

a := 8.4 c := 8.4 P( z, :=
C

b := 8.4 d := 8.4
C

n := 4@ m := 4@
4

) := 2 .. n + := 2 .. m

h := 6 := -

ba n dc m

x := a + ) h
)

* := c + + 6
+

z 2.CD i z + ln ( 2.@1@, i + 8

), +

:= P x + * i
) +

-,-

Be remarcat c n primul grafic avem dou reprezentri diferite suprapuse ale polinomului P, (&urface Plot &i -ontour Plot, ntr$o singur regiune.

Pro5leme propuse
8. 4. 1. @. Propunem c#teva funcii care s se reprezinte n 1B; f(x,*,Esin(x$8,4Icos(*$8,4 f(z,EzC$8 z complex S se reprezinte zerourile polinomului z1$z4I8.@8@4z$8.@8@4 S se reprezinte funcia;
1 8v g( u, v , =u (8 v ) v
v

C. 5. D. A.

S se reprezinte grafic funcia f ( z, ;= a z 4 + b z + c , unde f ; - - s se analizeze n funcie de a,b,c poziia zerourilor funciei. S se determine punctele &a al funciei sin(x,4Icos(*,1Isin(x,@Icos(*,C S se determine punctele &a al funciei * sin(1.8@x,Ix cos(8.@8*,IxI*4 S se reprezinte c#mpul de vectori generat de funcia f ; [2,8]x[2,8] unde f ( z , ;= 4 cos( z J 1) + 1 sin ( z J 4 ) .

81

Grafice bar, scater i vector


n := 3 ) := 2 .. n + := 2 .. n :
), +

:= rnd ( n ) + +,

Gn exemple prezentate matricea : are dimensiunea 82x82. 'alorile elementelor matricei : sunt numere aleatoare ce depind de n, % &i ?. Prin activarea comenzii 3D $ar -hart se afi&eaz spaiul de reprezentare a graficului cu bare. Se introduce denumirea matricei n locul rezervat &i printr$un simplu /nter se realizeaz graficul. :lturi de graficul cu bare s$a prezentat pentru aceea&i matrice : graficul scater. Punctele reprezentate se pot afi&a sub urmtoarele forme; dots (discuri,, 9s (x$uri,, +9s (plusuri,, 5o es (ptrate,, diamonds (romburi,< ale cror dimensiune pot fi ntre valorile 2.8 &i 82. Gn exemplu prezentat pe pagina urmtoare pentru graficul sub form de c#mp de vectori s$a luat o funcie f creia i s$a calculat valorile n punctele z ),+. Komanda )ector Field Plot va vizualiza un spaiu de reprezentare n care se introduce valorile vectorizate ale lui f. Gn acest fel se obine graficul prezentat.

Reprezentarea corpurilor n 3D
Pentru exemplificare prezentm graficul benzii lui -oLbus. :v#nd ecuaiile parametrice a celor trei proiecii vom genera matricele ," &i .. :ceste matrice vor constitui ansamblu ( ,",., ce se va introduce n locul rezervat matricei sau funciei n regiunea &urface Plot.

8@

f ( z, := 4 sin ( z, + cos ( 4 z,

n := 3 ) := 2 .. n + := 2 .. n z

), +

:=

) 88

+ 81

f ( z,

Mcuaiile de generare a benzii lui -oLbus;


n := 822 a := 8 ) := 2 .. n f := 8 := + := 2 .. n 4
), +

u :=
)

4 ) n
+

v := 2.C +
+

+ n

) ) cos ( u)) " := ( a + v cos ( + f u ) ) sin ( u ) . := v sin ( + f u ) ), + + ) ) ), + + )


:= a + v cos + f u
)

Mcuaiile pentru trunchiul de con nclinat;


H := 4 r := 8 N := C Hr N m := 15 n := 82 x( , h ) := h + H +

) := 2 .. m

+ := 2 .. n

r H h + H cos ( ) * ( , h) := r H h + H sin ( ) N N
g ( ) :=
), +

z( , h ) := h O( , ) := ) := 4 m ) h :=
+

( x( , 2)
+

x( , N) ) + ( * ( , 2) * ( , N) ) + N "
), +

N n

:= x ) , h

:= * ) , h

), +

:= z ) , h

8C

( , " , .,

%runchiul de con.

( , " , .,

85