Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA

~Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica~

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII COMERCIALE

CUPRINS
1

I.Societatile comerciale..3
1.1.De inire...3 1.!.Formele societatii comerciale.3

II.Di"ol#area si lic$idarea societatii comerciale%


!.1.Fa"ele incetarii e&istentei societatii comerciale.% !.!.Di"ol#area societatii comerciale% !.!.1.Cau"e 'enerale de di"ol#are( !.!.!Detalierea ca"urilor 'enerale de di"ol#are a societ)tilor comerciale...( !.!.3.Caile di"ol#arii societatii comerciale......* !.!.%.E ectele di"ol#arii societatii comerciale.+ !.3.,ic$idarea societatii comerciale.....!.3.1../eratiuni de lic$idare!.3.!.Sc$imbarile /roduse in cadrul societatii...11 !.3.3.Princi/ii care 'u#ernea"a /rocedura lic$idarii..11 !.3.%.,ic$idatorii societatii comerciale..1! !.3.(. Princi/alele atributii ale lic$idatorului.13 !.3.0.Dre/turile cu#enite asociatilor..13 !.3.*.1erminarea lic$idarii.1%

III.Conclu"ii.1% 2I2,I.3RAFIE.1(

I.Societatile comerciale

1.1.Definire In #ederea e ectuarii de acte de comert4/ersoanele i"ice si /ersoanele 5uridice se /ot asocial si /ot constitui societati comerciale4cu res/ectarea dis/o"iitiilor le'ii nr.3161--78actuali"ata !7119 /ri#ind societatile comerciale4cu modi icarile si com/letarile ulterioare. Societatea comerciala /oate i de inita dre/t o /ersoana 5uridica constituita de catre o 'ru/are de /ersoane4/e ba"a unui contract de societate4in care asociatii intele' sa /una in comun anumite bunuri4/entru e&ercitarea unor a/te de comert4in sco/ul reali"arii si im/artirii bene iciilor re"ultate. 1.2.Formele societatii comerciale Societatile comerciale se #or constitui in una din urmatoarele orme:1 a9 societatea in nume colecti#;se caracteri"ea"a /rin aceea ca a/ortul asociatilor4sub orma de /arti sociale4este netransmisibil4iar obli'atiile inanciare ale societatii sunt 'arantate de toti asociatii< iecare asociat ras/unde nelimitat4subsidiar si solidar /entru obli'atiile asumate de societate. b9 societatea in comandita sim/la;se de ineste mai intai /rin aceea ca a/ortul asociatilor nu este transmisibil si nici ne'ociabil.In acelasi tim/4asociatii se im/art in doua cate'orii:comanditatii8ras/und subsidiar4solidar si nelimitat /entru obli'atiile societatii9si comanditarii8ras/und numai in limita marimii a/ortulu lor la ca/italul social9. c9 societatea /e actiuni;este cea mai re/re"entati#a orma contem/orana de intre/rindere.Conducerea 'enerala a societatii /e actiuni este asi'urata de adunarea 'enerala a actionarilor4res/ecti# adunarea re/re"entantilor alesi de acestia.Fiecare actionar are dre/t de #ot4numarul #oturilor iind /ro/ortional cu numarul si #aloarea actiunilor detinute.Conducerea curenta a societatii res/ecti#e este incredintata unui consiliu de administratie ales sau numit de adunarea 'enerala.Prin ormarea de societati /e actiuni4s;a asi'urat si se asi'ura4in continuare4concentrarea resurselor banesti necesare /entru ondarea si de"#oltarea de mari unitati in sectoarele moderne ale economiei si in in rastructura materiala. d9 societatea in comandita /e actiuni;se caracteri"ea"a /rin aceea ca actionarii8detinatorii ca/italului social9 se im/art4de asemenea4in doua 'ru/e8comanditati si comanditari94 iecare 'ru/a a#and4 ata de societatea de ca/italuri4 unctii si ras/underi distincte.Prin statut4sunt stabilite numarul minim al actionarilor si limita minima a ca/italului subscris. e9 societatea cu ras/undere limitata;este o orma de intre/rindere care inte'rea"a4in unctionalitatea ei4elemente im/rumutate atat de la societatile de /ersoane4cat si de la societatile de ca/italuri.Ca si la societatile de /ersoane4ca/italul este di#i"at in /arti sociale4iar numarul asociatilor este limitat /rin le'e.Ca in ca"ul societatilor de ca/italuri4asociatii ras/und /entru obli'atiile societatii numai in limita a/ortului la ca/ital.

=>icroeconomie;conce/te undamentale?;C.Nastase4C.2o'$ean4>.Po/escu4A.,.Scutariu4Ed.Sedcom ,ibris4Iasi4!711;/a'.1%0;1%*

II.Dizolvarea si lichidarea societatii comerciale Una din modalitatile 5uridice de incetare a acti#itatii unei societati comerciale o re/re"inta di"ol#area acesteia. . societate comerciala se constituie /entru a des asura o acti#itate comerciala /e o durata de tim/ stabilita in actele constituti#e4 /e ba"a contractului de societate4 res/ecti# a contractului de societate. De asemenea din di erite alte moti#e societatea nu isi mai /oate continua acti#itatea sau acti#itatea sa contra#ine le'ii si se im/une incetarea acti#itatii acesteia. Incetarea e&istentei societatii comerciale reclama reali"area unor o/eratii care sa aiba dre/t re"ultat nu numai incetarea /ersonalitatii 5uridice4 ci si lic$idarea /atrimoniului societatii4 /rin e&ercitarea si inde/linirea obli'atiilor sociale. In consecinta4 incetarea e&istentei societatii comerciale im/une /arcur'erea a doua a"e: di"ol#area societatii urmata de lic$idarea societatii. 2.1.Fazele incetarii existentei societatii comerciale Societatea comercial) se constituie /entru a des )@ura o acti#itate comercial) /e o durat) stabilit) An actele constituti#e. Uneori durata se /relun'e@te. 1otu@i4 societ)Bile comerciale /ot s) dis/ar) ie dorit4 ie silit4 /rin aliment. Cncetarea e&istenBei societ)Bii comerciale reclam) reali"area unor o/eraBiuni 5uridice care s) aib) dre/t re"ultat Ancetarea societ)Bii ca /ersoan) 5uridic) @i lic$idarea /atrimoniului ei.Cn consecinB)4 societatea comercial) /arcur'e4 /entru reali"area acestui sco/4 dou) a"e:di"ol#area @i lic$idarea. Fa"a di"ol#)rii societ)Bii cu/rinde anumite o/eraBiuni 5uridice care declan@ea") @i /re')tesc Ancetarea e&istenBei societ)Bii. Fa"a lic$id)rii societ)Bii cu/rinde o/eraBiunile de: lic$idare a /atrimoniului< /lata creditorilor< Am/)rBirea soldului Antre asociaBi 2.2.Dizolvarea societatii comerciale .rice societate comercial) urmea") destinul im/lacabil4 ca orice /ersoan) i"ic):DD se naste4 tr)ieste si moareE.! Societatea comercial) se constituie /entru des )surarea acti#it)tii /re#)"ute An actul constituti#4 /e durata /re#)"ut) An actul constituti#. Di"ol#area societ)tii este acel mod de Ancetare a societ)tii comerciale An ca"urile /re#)"ute de le'e si care asi'ur) /remisele lic$id)rii /atrimoniului social. Di"ol#area /ri#este Ans)si societatea comercial) ca entitate 5uridic)4si nu Ancetarea actului constituti# al societ)tii. De alt el4 di"ol#area nu /roduce e ecte asu/ra /ersonalit)tii 5uridice a societ)tii comerciale. Calitatea de /ersoan) 5uridic) este necesar) societ)tii /entru Ande/linirea celorlalte o/eratiuni care /ri#esc lic$idarea /atrimoniului social. Di"ol#area societ)Bii se re er) la acele o/eraBiuni care declan@ea") acest /roces @i asi'ur) /remisele lic$id)rii /atrimoniului social. Aceste o/eraBiuni im/lic) $ot)rFrea de di"ol#are @i aducerea ei la cuno@tinBa celor interesaBi. Potri#it le'ii4 $ot)rFrea /ri#ind di"ol#area este luat)4 du/) ca"4 de adunarea asociaBilor 8#oluntar)9 sau de instanBa de 5udecat). ./eraBiunea de di"ol#are are numai rolul de a declan@a /rocesul de Ancetare a e&istenBei societ)Bii /rin lic$idare.
!

St.D.Car/enaru;GDre/t comercial roman?4Ed.Uni#ersul Huridic42ucuresti4!77*;/a'.!((

2.2.1.Cauze generale de dizolvare Cau"ele care duc la di"ol#are sunt /re#)"ute de art. !!* din ,e'ea nr. 3161--7 @i anume: a9 trecerea tim/ului stabilit /entru durata societ)Bii< b9 im/osibilitatea reali")rii obiectului de acti#itate al societ)Bii sau reali"area acestuia< c9 declararea nulit)Bii societ)Bii< d9 $ot)rFrea adun)rii 'enerale< e9 $ot)rFrea tribunalului4 la cererea oric)rui asociat4 /entru moti#e temeinice4 cum ar i neAnBele'erile 'ra#e dintre asociaBi4 care ar Am/iedica uncBionarea societ)Bii< 9 alimentul societ)Bii< '9 alte cau"e /re#)"ute de le'e sau de actul constituti# al societ)Bii. 2.2.2 e!alierea "azurilor generale de dizolvare a #o"ie!$!ilor "o%er"iale a9 1recerea tim/ului /entru durata societ)tii ; /otri#it le'ii4 An contractul de societate trebuie s) se /re#ad) Gdurata societ)tiiE. De #reme ce Ansusi actul constituti# stabileste durata e&istentei societ)tii4 Anseamn) c) la e&/irarea termenului contractual societatea se di"ol#). Acest e ect este deci e&/resia #ointei asociatilor. Nu este /re#)"ut) cerinta unei /roceduri /realabile trecerii la lic$idare a societ)tii di"ol#ate. Aceasta se Antemeia") /e a/tul c) $ot)rFrea asociatilor de Ancetare a acti#it)tii societ)tii la e&/irarea termenului stabilit a ost ado/tat) c$iar la constituirea acesteia4 iind o com/onent) intrinsec) a mani est)rii de #oint) de la data res/ecti#). Asadar4 $ot)rFrea adun)rii 'enerale este /re"umat)4 di"ol#area Antemeindu;se /e o /re#edere e&/res) a le'ii. In ca"ul An care nu s;a trecut la lic$idare si societatea continu) s);si des )soare acti#itatea si du/) e&/irarea termenului initial4 e&/irarea duratei de unctionare a societ)tii are dre/t consecint) )/tul ca actul constituti# de#ine necores/un")tor4 ceea ce determin) nulitatea societ)tii. Asociatii au /osibilitatea s) /re#in) e ectul di"ol#)rii societ)tii4 ca urmare a e&/ir)rii termenului stabilit /entru durata societ)tii4 /rin /relun'irea duratei societ)tii. ,e'ea dis/une ca asociatii trebuie s) ie consultati4 cu cel /utin un an Anainte de e&/irarea duratei societ)tii4 cu /ri#ire la e#entuala /relun'ire a acesteia. Dac) administratorii societ)tii nu or'ani"ea") consultarea4 la cererea oric)rui asociat4 tribunalul #a /utea dis/une4 /rin Anc$eiere4 e ectuarea consult)rii. b9 Im/osibilitatea reali")rii obiectului societ)tii sau reali"area acestuia ; societatea comercial) se di"ol#) An ca"ul unei im/osibilit)ti de reali"are a obiectului societ)tii4 ca si An ca"ul cFnd obiectul societ)tii s;a reali"at. .rice societate comercial) are un obiect de acti#itate /re"entat An actul constituti#. Acest obiect se reali"ea") An cursul duratei societ)tii. Prin im/osibilitatea reali")rii obiectului de acti#itate trebuie Anteleas) ne/utinta de a obtine re"ultatul urm)rit. Dar aceasta trebuie s) ie o ne/utint) obiecti#) datorat) /ieirii bunului sau bunurilor care ac obiectul de acti#itate al societ)tii4 ine&istentei acestora etc. Cu toate acestea4 5uris/rudenta a socotit4 /e bun) dre/tate4 c) si im/osibilitatea datorat) unor cau"e subiecti#e4 cum sunt neAntele'erile 'ra#e dintre asociati An societ)tile de /ersoane4 constituie moti# de di"ol#are a societ)tii. Reali"area obiectului de acti#itate /resu/une c) societatea si;a /ro/us de la An iintare un obiecti# limitat 8reali"area unei constructii9 si c) acesta a ost Ande/linit. Daca An contract s;a stabilit durata de unctionare a societ)tii4 dar obiecti#ul a ost reali"at mai re/ede4 di"ol#area trebuie adus) la cunostinta tertilor /rin m)surile de /ublicitate.

c9 Declararea nulit)tii societ)tii ; societatea comercial) se di"ol#) An ca"ul declar)rii nulit)tii ei. Neres/ectarea cerintelor le'ale /ri#ind constituirea societ)tii4 /re#)"ute de ,e'ea nr. 31 D1--7. atra'e nulitatea societ)tii /e data la care $ot)rFrea 5udec)toreasc) a de#enit4 ire#ocabil)4 societatea AncetFnd )r) e ect retroacti# si intrFnd An lic$idare. . atare Ancetare ec$i#alea") cu di"ol#area societ)tii. Nulitatea /oate i aco/erit) /rin Anl)turarea cau"ei in#ocate An cererea de anulare4 Anainte de a se /une conclu"ii An ond la tribunal. In acest ca" instanta nu /ronunt) di"ol#area4 declararea nulit)tii societ)tii iind su icient) /rin e ectele ei ec$i#alente. d9 Iot)rFrea adun)rii asociatilor ; societatea comercial) se di"ol#) An ba"a $ot)rFrii adun)rii asociatilor. N)scut) din #ointa asociatilor4societatea se /oate di"ol#a ca re"ultat al aceleiasi #ointe. Jointa asociatilor /ri#ind di"ol#area societ)tii se mani est) An cadrul adun)rii asociatilor care e&/rim) #ointa social) /otri#it cu dis/o"itiile /re#)"ute de le'e /entru iecare ti/ de societate. Adunarea asociatilor /oate $ot)rA di"ol#area societ)tii An toate ca"urile im/use de interesele asociatilor. Antr;ade#)r4 AntrucFt le'ea nu limitea") ca"urile An care societatea /oate i di"ol#at) /rin $ot)rFrea adun)rii asociatilor4 Anseamn) ca asociatii sunt liberi s) a/recie"e moti#ele de di"ol#are a societ)tii. ,e'ea re'lementea") e&/res un ca" de di"ol#are a societ)tii de adunarea asociatilor Anainte de e&/irarea termenului /re#)"ut An statut. In acest ca"4 di"ol#area /rin $ot)rFre a Adun)rii 3enerale re/re"int) o di"ol#are antici/at) a societ)tii4 dac) An actul constituti# s;a stabilit durata sa de unctionare. In acest ca"4 $ot)rFrea #a i luata An conditiile de c#orum si ma5oritate /re#)"ute de le'e /entru adunarea e&traordinar)4a#Fnd An #edere 'ra#itatea consecintelor /e care le im/lic). e9 Iot)rFrea tribunalului4 la cererea oric)rui asociat4 /entru moti#e temeinice /recum neAntele'erile 'ra#e dintre asociati4 care Am/iedic) unctionarea societ)tii ; di"ol#area societ)tii /rin $ot)rFre tribunalului are loc atunci cFnd di"ol#area nu se /oate reali"a /rin $ot)rFrea adun)rii 'enerale. Aceasta cau") de di"ol#are re/re"int)4 )r) Andoial)4 un ca" de consacrare le'islati#) a /racticii 5udec)toresti. Potri#it le'ii4 tribunalul /oate $ot)rA di"ol#area societ)tii /entru Gmoti#e temeiniceE. Un asemenea moti# Al constituie neAntele'erile 'ra#e dintre asociati4 care Am/iedic) unctionarea societ)tii. 9 Falimentul societ)tii ; /otri#it ,e'ii nr. 0%61--(4 societatea comercial) care a Ancetat /l)tile /entru datoriile sale comerciale /oate i su/us) /rocedurii reor'ani")rii 5udiciare si a alimentului. An ca"ul An care societatea ace obiectul /rocedurii alimentului4 /atrimoniul societ)tii este lic$idat An #ederea satis acerii creantelor creditorilor si4 An consecint)4 societatea se di"ol#). Di"ol#area societ)tilor care nu mai /ot ace at) datoriilor nu /oate o/era decFt An ca"urile An care se a5un'e la solutia inal) a lic$id)rii. '9 Alte cau"e /re#)"ute de le'e sau actul constituti# al societ)tii ;,e'ea nr. 3161--7 /re#ede c) societatea comercial) se di"ol#a An urm)toarele ca"uri: societatea nu mai are or'ane statutare sau acestea nu se mai /ot Antruni< societatea nu a de/us4 tim/ de trei ani consecuti#i4bilantul contabil sau alte acte care4 /otri#it le'ii4 se de/un la o iciul re'istrului comertului< societatea si;a Ancetat acti#itatea sau nu are sediu cunoscut ori asociatii au dis/)rut sau nu au domiciliu ori resedina cunoscut).

So"ie!a!ea &e a"!iuni #e dizolva: ~ An ca"ul si An conditiile /re#)"ute de art.1(3!%<3 ~ in ca"ul si in conditiile /re#a"ute de art.17 alin.839%< ~ cFnd ca/italul social se reduce sub minimul le'al< ~ cFnd num)rul actionarilor scade sub minimul le'al. So"ie!$!ile 'n nu%e "ole"!iv #au "u r$#&undere li%i!a!$ #e dizolv$ /rin alimentul4 inca/acitatea4 e&cluderea4 retra'erea sau decesul unuia dintre asociati4 cFnd4 datorit) acestor cau"e4 num)rul asociatilor s;a redus la unul sin'ur. Se e&ce/tea") ca"ul cFnd An actul constituti# e&ist) clau") de continuare cu mostenitorii sau cFnd asociatul r)mas $ot)r)ste continuarea e&istentei societ)tii sub orma societ)tii cu r)s/undere limitat) cu asociat unic. Dis/o"itiile art. !!- 8alineatele /recedente9 se a/lic) si societ)tilor An comandit) sim/l) sau An comandit) /e actiuni4 dac) acele cau"e /ri#esc /e sin'urul asociat comanditat sau comanditar. 2.2.(.Caile dizolvarii #o"ie!a!ii "o%er"iale a9 Dizolvarea de drept (ope legis) ; nu necesit) Ande/linirea #reunei ormalit)ti4 nu este necesar) nici o mani estare de #oint) a asociatilor4 nici o mani estare de /ublicitate.
b9 Dizolvarea prin vointa asociatilor ; mani estat) An cadrul adun)rii 'enerale.

c9 Dizolvarea pe cale judectoreasc ; /rin $ot)rFrea tribunalului care trebuie Anscris) An re'istrul comertului si /ublicat) An >onitorul . icial4 ormalit)ti care trebuie Ande/linite An termen de 1( "ile de la data la care $ot)rFrea 5udec)toreasc) a de#enit ire#ocabil). In ca"ul ailmentului $ot)rFrea se /ronunt) de c)tre tribunalul in#estit cu /rocedura alimentului.(

2.2.).E*e"!ele dizolvarii #o"ie!a!ii "o%er"iale ; are loc desc$iderea /rocedurii lic$idarii4 administratorii a#Fnd obli'atia de a con#oca adunarea 'enerala /entru desemnarea lic$idatorilor<
3

Art. 1(3!%. ; 819 Daca consiliul de administratie4 res/ecti# directoratul4 constata ca4 in urm unor /ierderi4 stabilite /rin situatiile inanciare anuale a/robate con orm le'ii4 acti#ul net al societatii4 determinat ca di erenta intre totalul acti#elor si totalul datoriilor acesteia4 s;a diminuat la mai /utin de 5umatate din #aloarea ca/italului social subscris4 #a con#oca de indata adunarea 'enerala e&traordinara /entru a decide daca societatea trebuie sa ie di"ol#ata. % Art. 17. 839 Numarul actionarilor in societatea /e actiuni nu /oate i mai mic de !. In ca"ul in care societatea are mai /utin de ! actionari /e o /erioada mai lun'a de - luni4 orice /ersoana interesata /oate solicita instantei di"ol#area societatii. Societatea nu #a i di"ol#ata daca4 /ana la ramanerea ire#ocabila a $otararii 5udecatoresti de di"ol#are4 numarul minim de actionari /re#a"ut de /re"enta le'e este reconstituit. ( Con orm /re#ederilor art. !3! ; 819 Di"ol#area societ)tilor comerciale trebuie s) ie Anscris) An re'istrul comertului si /ublicat) An >onitorul . icial al RomFniei4 Partea a IJa4An a ar) de ca"ul /re#)"ut la art. !!* alin. 819 lit. a9 8trecerea tim/ului stabilit /entru durata societ)tii9. 8!9 Anscrierea si /ublicarea se #or ace con orm art. !7%4 cFnd di"ol#area are loc An ba"a unei $ot)rFri a adun)rii 'enerale4 si An termen de 1("ile de la data la care $ot)rFrea 5udec)toreasc) a de#enit ire#ocabil)4 cFnd di"ol#area a ost /ronuntat) de 5ustitie.

; societatea Asi /astrea"a /ersonalitatea 5uridica /entru o/eratiunile de lic$idare4 dar sunt inter"ise orice o/eratiuni comerciale noi< ; An anumite ca"uri 8cum ar i u"iunea si di#i"area9 di"ol#area are loc ara lic$idare< ; societatea comerciala Asi Ancetea"a e&istenta din momentul radierii din re'istrul e&istent la 2iroul unic de Anre'istrare al Camerei de Comertsi Industrie< ; /entru societatile comerciale di"ol#ate de dre/t An temeiul ,e'ii nr. 31%6!7714 ca urmare a a/tului ca nu si;au ma5orat ca/italul social la minimum /re#a"ut de ,e'ea nr. 3161--7 re/ublicata 8termen limita 1+ au'ust !7719 doua sunt conditiile /osibile: a9 nu s;a declarat recurs Am/otri#a Anc$eierii 5udecatorului dele'at de di"ol#are de dre/t4 sau recursul a ost res/ins4 ca" An care4 societatea intra An lic$idare si se radia"a din o iciu4 din re'istrul a lat la 2iroul unic al Camerei de Comertsi Industrie 8/entru societati cu ras/undere limitata uni/ersonale di"ol#ate de dre/t4 asociatul unic ras/unde nelimitat si solidar /entru obli'atiile sociale ale societatii cu ras/undere limitata9< b9 daca recursul a ost admis4 se #a /roceda con orm $otarFrii instantei 5udecatoresti 8tribunalul9 Di"ol#area societ)tii are ca e ect desc$iderea /rocedurii lic$id)rii. Di"ol#area are loc )r) lic$idare. An ca"ul u"iunii ori di#i")rii totale a societ)tii sau An alte ca"uri /re#)"ute de le'e. Din momentul di"ol#)rii4 administratorii nu mai /ot Antre/rinde noi o/eratiuni< An ca" contrar4 ei sunt /ersonal si solidar r)s/un")tori /entru o/eratiunile /e care le;au Antre/rins. Prin modi icarea si com/letarea ,e'ii 3161--7 s;a reali"at trecerea la o noua structurare a cau"elor de di"ol#are4 o/erFnd trecerea de la un caracter limitati# al acestora la unul e&em/li icati#. ,e'ea 3161--7 re'lementea") atFt cau"e de di"ol#are 'enerale cFt si cau"e de di"ol#are s/eci ice numai anumitor orme de societate. Di"ol#area societ)Bii comerciale trebuie s) ie Anscris) An re'istrul comerBului @i /ublicat) An >onitorul . icial4 a ar) de ca"ul trecerii tim/ului stabilit /entru durata societ)Bii 8art. !!* din le'e9. Din momentul di"ol#)rii4 societatea nu /oate decFt s) continue reali"area o/eraBiunilor comerciale a late An curs4 )r) s) mai /oat) Ance/e alte o/eraBiuni. Acti#itatea societ)Bii nu mai este normal) /entru c) nu se mai urm)re@te reali"area de bene icii4 ci des )@urarea unei acti#it)Bi orientat) s/re lic$idare. Administratorii au obli'aBia s) Ancea/) /rocedura de lic$idare dac) le'ea4 actul constituti# sau autoritatea 5udec)toreasc) nu $ot)r)@te alt el. Di"ol#area are loc )r) lic$idare4 An ca"ul u"iunii ori di#i")rii totale a societ)Bii4 dar numai dac) nu a Ance/ut re/artiBia Antre asociaBi a /)rBilor ce li s;ar cu#eni /rin lic$idare. De asemenea4 di"ol#area nu #a mer'e s/re lic$idare An ca"ul di"ol#)rii societ)Bii cu r)s/undere limitat) cu asociat unic4 /recum @i An alte ca"uri /re#)"ute de le'e. Cn societ)Bile An nume colecti#4 An comandit) sim/l) @i An cele cu r)s/undere limitat) cu un num)r redus de asociaBi4 se /oate mani esta o conto/ire Antre di"ol#are @i lic$idare4 An anumite condiBii. Dac) se mer'e s/re lic$idare4 administratorii au obli'aBia s) r)s/und) /entru noile o/eraBiuni /e care le;au Antre/rins din "iua e&/ir)rii termenului i&at /entru durata societ)Bii ori de la data la care di"ol#area a ost $ot)r)t) de adunarea 'eneral) sau instanBa de 5udecat). 2.3.Lichidarea societatii comerciale

Cncetarea e&istenBei societ)Bii reclam) Ande/linirea unor o/eraBiuni care s) /un) ca/)t acti#it)Bii ei. Cn inal4 lic$idarea trebuie s) duc) la Ancetarea statutului de /ersoan) 5uridic) al societ)Bii. Con orm doctrinei 5uridice4lic$idarea /resu/une toate o/eratiunile care au dre/t sco/ terminarea a acerilor An curs An momentul declar)rii di"ol#)rii4 ast el AncFt s) se /oat) obtine reali"area acti#ului4 /lata /asi#ului si re/arti"area acti#ului /atrimonial net Antre asociati. 8An sens restrFns: o/eratiile e ectuate Antre momentul declar)rii di"ol#)rii si momentul re/arti")rii acti#ului /atrimonial net Antre asociati90. 2.(.1.+&era!iuni de li",idare Ca re"ultat al di"ol#)rii4 societatea nu mai /oate an'a5a noi o/eraBiuni comerciale. Prin urmare4 lic$idarea societ)Bii comerciale este un ansamblu de o/eraBiuni care au ca sco/: a9 inali"area o/eraBiunilor comerciale a late An curs la data di"ol#)rii societ)Bii< b9 Ancasarea creanBelor societ)Bii< c9 trans ormarea bunurilor societ)Bii An bani< d9 /lata datoriilor societ)Bii< e9 Am/)rBirea acti#ului net Antre asociaBi4 dac) e&ist). ./eraBiunile de lic$idare a acti#ului societ)Bii cu/rind trans ormarea bunurilor societ)Bii An bani @i Ancasarea creanBelor /e care societatea le are de /rimit. ,ic$idarea /asi#ului se reali"ea") /rin /lata datoriilor societ)Bii aB) de creditorii s)i. Plata datoriilor se ace cu sumele re"ultate din acti#. Creditorii societ)Bii4 care nu au ost satis )cuBi An dre/turile lor4 /ot acBiona societatea An 5udecat)4 /rin lic$idatori4 /entru a urm)ri bunurile e&istente An /atrimoniul social. li%i!a!a. Numirea lic$idatorilor in societatile in nume colecti#4 in comandita sim/la sau cu ras/undere limitata #a i acuta de toti asociatii4 daca in contractul de societate nu se /re#ede alt el. Daca nu se #a /utea intruni unanimitatea #oturilor4 numirea lic$idatorilor #a i acuta de instanta4 la cererea oricarui asociat ori administrator4 cu ascultarea tuturor asociatilor si administratorilor. Im/otri#a sentintei se /oate declara numai recurs de catre asociati sau administratori4 in termen de 1( "ile de la /ronuntare. Du/a terminarea lic$idarii societatii in nume colecti#4 in comandita sim/la sau cu ras/undere limitata4 lic$idatorii trebuie sa intocmeasca situatia inanciara si sa /ro/una re/arti"area acti#ului intre asociati. Situatia inanciara semnata de catre lic$idatori se inaintea"a s/re a i inre'istrata si /ublicata /e /a'ina de internet a o iciului re'istrului comertului. Asociatul nemultumit /oate ace o/o"itie in termen de 1( "ile de la noti icarea situatiei inanciare de lic$idare si a /roiectului de re/arti"are. Pentru solutionarea o/o"itiei4 /roblemele re eritoare la lic$idare #or i se/arate de acelea ale re/arti"arii4 ata de care lic$idatorii /ot ramane straini. Du/a e&/irarea termenului /re#a"ut sau du/a ce sentinta asu/ra o/o"itiei a ramas ire#ocabila4 situatia inanciara de lic$idare si re/arti"are se considera a/robata si lic$idatorii sunt liberati.
0

Li",idarea #o"ie!a!ilor in nu%e "ole"!iv-in "o%andi!a #i%&la #au "u ra#&undere

Li",idarea #o"ie!a!ilor &e a"!iuni #i in "o%andi!a &e a"!iuni

S.An'$eni4>.Jolonciu4C.Stoica;=Dre/t comercial?4Ed..scar Print42ucuresti 1--*;/a'.!30

Numirea lic$idatorilor in societatile /e actiuni si in comandita /e actiuni se ace de adunarea 'enerala4 care $otaraste lic$idarea4 daca4 /rin actul constituti#4 nu se /re#ede alt el.Adunarea 'enerala $otaraste cu ma5oritatea /re#a"uta /entru modi icarea actului constituti#. In ca"ul in care ma5oritatea nu a ost obtinuta4 numirea se ace de tribunal4 la cererea oricaruia dintre administratori4 res/ecti# dintre membrii directoratului4 sau dintre asociati4 cu citarea societatii si a celor care au cerut;o. Im/otri#a sentintei tribunalului se /oate declara numai recurs4 in termen de 1( "ile de la /ronuntare. Administratorii4 res/ecti# membrii directoratului4 #or /re"enta lic$idatorilor o dare de seama asu/ra 'estiunii4 /entru tim/ul trecut de la ultima situatie inanciara a/robata /ana la ince/erea lic$idarii. ,ic$idatorii au dre/tul sa a/robe darea de seama si sa aca sau sa sustina e#entualele contestatii cu /ri#ire la aceasta. In ca"ul in care unul sau mai multi administratori4 res/ecti# membri ai directoratului4sunt numiti lic$idatori4 darea de seama asu/ra 'estiunii administratorilor4 res/ecti# a directoratului4 se #a de/une la o iciul re'istrului comertului si se #a /ublica in >onitorul . icial al Romaniei4 Partea a IJ;a4 im/reuna cu bilantul inal de lic$idare. Cand 'estiunea trece /este durata unui e&ercitiu inanciar4 darea de seama trebuie ane&ata la /rima situatie inanciara /e care lic$idatorii o /re"inta adunarii 'enerale. .rice actionar /oate ace o/o"itie4 in termen de 1( "ile de la /ublicare. 1oate o/o"itiile acute #or i cone&ate4 /entru a i solutionate /rintr;o sin'ura sentinta. .rice actionar are dre/tul sa inter#ina in instanta4 iar $otararea #a i o/o"abila si actionarilor neinter#enienti. Daca lic$idarea se /relun'este /este durata e&ercitiului inanciar4 lic$idatorii sunt obli'ati sa intocmeasca situatia inanciara anuala4 con ormandu;se dis/o"itiilor le'ii si actului constituti#. Du/a terminarea lic$idarii4 lic$idatorii intocmesc situatia inanciara inala4aratand /artea ce se cu#ine iecarei actiuni din re/arti"area acti#ului societatii4 insotita de ra/ortul cen"orilor sau4 du/a ca"4 ra/ortul auditorilor inanciari. Situatia inanciara4 semnata de lic$idatori4 se #a de/une4 /entru a i mentionata4 la o iciul re'istrului comertului si se #a /ublica in >onitorul . icial al Romaniei4 Partea aIJ;a. Daca termenul /re#a"ut a e&/irat ara a se ace o/o"itie4 situatia inanciara se considera a/robata de toti actionarii4 iar lic$idatorii sunt liberati4 sub re"er#a re/arti"arii acti#ului societatii. Inde/endent de e&/irarea termenului4 c$itanta de /rimire a celei din urma re/artitii tine loc de a/robare a contului si a re/artitiei acute iecarui actionar. Sumele cu#enite actionarilor4 neincasate in termen de doua luni de la /ublicarea situatiei inanciare4 #or i de/use la o banca sau la una dintre unitatile acesteia4 cu aratarea numelui si /renumelui actionarului4 daca actiunile sunt nominati#e4 sau a numerelor actiunilor4 daca ele sunt la /urtator. Plata se #a ace /ersoanei aratate sau /osesorului actiunilor4 retinandu;se titlul. In ca"ul in care societatea a lata in lic$idare este in stare de insol#enta4lic$idatorul este obli'at sa ceara desc$iderea /rocedurii insol#entei. In conditiile le'islatiei insol#entei4 creditorii #or /utea cere desc$iderea /rocedurii insol#entei ata de societatea a lata in curs de lic$idare. Constatand inde/linirea conditiilor /re#a"ute de le'ea insol#entei4 5udecatorul;sindic #a dis/une desc$iderea /rocedurii sim/li icate a insol#entei.

2.(.2.S",i%/arile &rodu#e in "adrul #o"ie!a!ii 17

>odi ic)rile /roduse de trecerea la a"a de lic$idare a societ)Bii sunt urm)toarele: modi icarea obiectului @i sco/ului societ)Bii. Acti#itatea societ)Bii #a i subordonat) e&i'enBelor lic$id)rii< Anlocuirea administratorilor cu lic$idatorii societ)Bii< /redarea 'estiunii societ)Bii de la administratori c)tre lic$idatori.

2.(.(.0rin"i&ii "are guverneaza &ro"edura li",idarii 19 lichidarea este prevzut n favoarea asociatilor 8nu /oate inter#eni la solicitarea creditorilor9 !9 lichidarea este obligatorie, 8este o consecint) lo'ic) si necesar) declar)rii di"ol#)rii ; o societate comercial) nu /oate r)mFne An a"a de di"ol#are9 39 efectul lichidrii este ncetarea calittii de subiect de drept & societtii comerciale 8data radierii societ)tii din re'istrul comertului ace ca /ersonalitatea 5uridic) a societ)tii res/ecti#e s) Ancete"e9 %) lichidatorii trebuie s ntocmeasc bilantul contabil de lichidare si s propun repartizarea activului net ntre asociati. 8asociatul nemultumit /oate ace Go/o"itieE An termen de 1( "ile de la noti icarea bilantului contabil de lic$idare si a /roiectului de re/arti"area acti#ului net Antre asociati. Du/) e&/irarea acestui termen4 sau du/) sentinta ire#ocabil) asu/ra o/o"itiei4 bilanKul contabil de lic$idare se consider) a/robat si eliberea") /e lic$idatori.9 Pre#ederile ,e'ii 3161--7 sunt com/letate An materie de lic$idare si de /re#ederile ,e'ii nr. +(6!770 /ri#ind /rocedura insol#entei. Acest lucru este 'enerat de a/tul c) An art. 1 din le'e se /re#ede c): ..Procedura 'eneral) /re#)"ut) de /re"enta le'e se a/lic) urm)toarelor cate'orii de debitori a lati An stare de insol#ent) sau de insol#ent) iminent): 1. societ)tile comerciale< Ast el4 An art !% sectiunea a 0;a /ri#indG,ic$idatorulE se /re#ede c): L GCn ca"ul An care dis/une trecerea la aliment4 5udec)torul;sindic #a desemna un lic$idator6...9 L GAtributiile administratorului 5udiciar Ancetea") Ma momentul stabilirii atributiilor lic$idatorului de c)tre 5udec)torul;sindic.? L GPoate i desemnat lic$idator si administratorul 5udiciar desemnat anterior.? Procedura insol#entei con orm ,e'ea nr. +(6!770 /ri#ind /rocedura insol#entei4 >. . . 3(- din !1 a/rilie !770;Cate'orii de debitori c)rora li se a/lic) /rocedura insol#entei:con orm art 1 din le'e: 819 0ro"edura general$ &rev$zu!$ de &rezen!a lege #e a&li"$ ur%$!oarelor "a!egorii de de/i!ori a*la!i 'n #!are de in#olven!$ #au de in#olven!$ i%inen!$- "u e1"e&!ia "elor &rev$zu!i la alin. 223 li!. "3 #i d3.
1. societ)Kile comerciale< !. societ)Kile coo/erati#e< 3. or'ani"aKiile coo/eratiste< %. societ)Kile a'ricole< (. 'ru/urile de interes economic< 0. orice alt) /ersoan) 5uridic) de dre/t /ri#at care des )soar) si acti#it)Ki economice.

11

8!9 0ro"edura #i%&li*i"a!$ &rev$zu!$ de &rezen!a lege #e a&li"$ de/i!orilor a*la!i 'n #!are de

in#olven!$- "are #e 'n"adreaz$ 'n una din!re ur%$!oarele "a!egorii:


a9 comercianti4 /ersoane i"ice4 actionFnd indi#idual<

b9 asociatii amiliale< c9 comercianti care ac /arte din cate'oriile /re#)"ute la alin. 819 si Ande/linesc una dintre urm)toarele conditii: 1. nu detin nici un bun An /atrimoniul lor< !. actele constituti#e sau documentele contabile nu /ot i ')site< 3. administratorul nu /oate i ')sit< %. sediul nu mai e&ist) sau nu cores/unde adresei din re'istrul comertului< d9 debitori care ac /arte din cate'oriile /re#)"ute la alin. 8194 care nu au /re"entat documentele /re#)"ute la art. !+ alin. 819 lit. b94 c94 e9 si $9 An termenul /re#)"ut de le'e< e9 societ)ti comerciale di"ol#ate anterior ormul)rii cererii introducti#e< 9 debitori care si;au declarat /rin cererea introducti#) intenKia de intrare An aliment sau care nu sunt Andre/t)titi s) bene icie"e de /rocedura de reor'ani"are 5udiciar) /re#)"ut) de /re"enta le'e.

2.(.).Li",ida!orii #o"ie!a!ii "o%er"iale Acti#itatea de lic$idare este de com/etenBa lic$idatorilor @i nu a instanBei 5udec)tore@ti. Com/etenBa tribunalului An aceast) a") se limitea") la: numirea lic$idatorilor4 dac) nu o ace adunarea 'eneral)< soluBionarea o/o"iBiilor creditorilor sau asociaBilor4 An ca"urile /re#)"ute de le'e. ,ic$idatorii societ)Bii #or /utea i /ersoane i"ice sau 5uridice4 care au calitatea de /racticieni An reor'ani"are @i lic$idare4 An condiBiile /re#)"ute de .rdonanBa 3u#ernului nr.*-61---. Actul de numire a lic$idatorilor sau sentinBa 5udec)toreasc) care;i Bine locul se #a Anscrie4 /rin 'ri5a lic$idatorilor4 An re'istrul comerBului marcFnd momentul intr)rii lor An uncBiune. Din acest moment4 orice acBiune /entru societate sau An a#oarea ei se /oate e&ercita numai An numele sau Am/otri#a lic$idatorilor. ,ic$idatorii au aceea@i r)s/undere ca @i administratorii @i A@i Ande/linesc mandatul sub controlul cen"orilor. ConBinutul mandatului lic$idatorilor este le'al @i con#enBional. Cu aceea@i ma5oritate din adunarea 'eneral) cerut) /entru numirea lor4 asociaBii /ot determina /uterile lic$idatorilor.,ic$idatorii au @i /uteri i&ate /rin le'e. Preluarea 'estiunii de c)tre lic$idatori de la administratori4 se ace /e ba") de in#entar @i bilanB.

1!

2.(.4. 0rin"i&alele a!ri/u!ii ale li",ida!orului, "on*or% legii 5462778 a9 e&aminarea acti#it)tii debitorului asu/ra c)ruia se initia") /rocedura sim/li icat) An ra/ort cu situatia de a/t si Antocmirea unui ra/ort am)nuntit asu/ra cau"elor si Am/re5ur)rilor care au dus la insol#ent)4 cu mentionarea /ersoanelor c)rora le;ar i im/utabil) si a e&istentei /remiselor an'a5)rii r)s/underii acestora4 si su/unerea acelui ra/ort 5udec)torului;sindic Antr;un termen stabilit de acesta4 dar care nu #a /utea de/)si 07 de "ile de la desemnarea lic$idatorului4 dac) un ra/ort cu acest obiect nu usese Antocmit anterior de administratorul 5udiciar< b9 conducerea acti#it)tii debitorului< c9 introducerea de actiuni /entru anularea actelor rauduloase Anc$eiate de debitor An dauna dre/turilor creditorilor4 /recum si a unor trans eruri cu caracter /atrimonial4 a unor o/eratiuni comerciale Anc$eiate de debitor si a constituirii unor 'arantii acordate de acesta4 susce/tibile a /re5udicia dre/turile creditorilor< d9 a/licarea si'iliilor4 in#entarierea bunurilor si luarea m)surilor cores/un")toare /entru conser#area lor< e9 mentinerea sau denuntarea unor contracte Anc$eiate de debitor< 9 #eri icarea creantelor si4 atunci cFnd este ca"ul4 ormularea de obiectiuni la acestea4 /recum si Antocmirea tabelelor creantelor< '9 urm)rirea Ancas)rii creantelor din a#erea debitorului4 re"ultate din trans erul de bunuri sau de sume de bani e ectuat de acesta Anaintea desc$iderii /rocedurii4 Ancasarea creantelor< ormularea si sustinerea actiunilor An /retentii /entru Ancasarea creantelor debitorului4 /entru aceasta /utFnd an'a5a a#ocati< $9 /rimirea /l)tilor /e seama debitorului si consemnarea lor An contul a#erii debitorului< i9 #Fn"area bunurilor din a#erea debitorului4 An con ormitate cu /re#ederile /re"entei le'i< 59 Anc$eierea de tran"actii4 desc)rcarea de datorii4 desc)rcarea ide5usorilor4 renuntarea la 'arantii reale sub conditia con irm)rii de c)tre 5udec)torul;sindic< N9 sesi"area 5udec)torului;sindic cu orice /roblem) care ar cere o solutionare de c)tre acesta< l9 orice alte atributii stabilite /rin Anc$eiere de c)tre 5udec)torul;sindic.

2.(.8. re&!urile "uveni!e a#o"ia!ilor ,a Ancetarea e&istenBei societ)Bii4 asociaBii sunt Andre/t)BiBi s) li se restituie #aloarea a/orturilor e ectuate la constituirea societ)Bii sau cu oca"ia ma5or)rii ca/italului social. De asemenea4 au dre/tul s) /rimeasc) /artea ce li se cu#ine din e#entualele bene icii r)mase nedistribuite. Dar4 asemenea dre/turi /ot i #alori icate numai du/) ce au ost lic$idate toate datoriile aB) de creditorii societ)Bii @i a r)mas un sold acti#. Cn acest sco/ lic$idatorii Anc$eie un bilanB inal.

2.(.9.Ter%inarea li",idarii 13

,ic$idarea societ)Bii trebuie s) se ac) An cel mult 3 ani de la data di"ol#)rii.* Re'istrele @i actele societ)Bii se de/un la unul dintre asociaBi ori la re'istrul comerBului. Du/) terminarea lic$id)rii4 lic$idatorii trebuie s) cear) radierea societ)Bii din re'istrul comerBului. Radierea se /oate ace @i din o iciu. Din acest moment societatea comercial) nu mai e&ist).

III.Concluzii Societatea comerciala se constituie /entru a des asura o acti#itate comerciala /e durata de tim/ stabilita in actul constituti#e. Uneori durata societatii se /relun'este c$iar si du/a decesul asociatilor care au constituit societatea. Dar orice societate comerciala #a s arsi /rin a dis/area4 deoarece ea urmea"a acelasi destin im/lacabil4 ca si o /ersoana i"ica:= se naste4 traieste si moare = . A#and in #edere aceasta realitate4 incetarea e&istentei societatii comerciale reclama reali"area unor o/eratii care sa aiba dre/t re"ultat nu numai incetarea /ersonalitatii 5uridice4 ci si lic$idarea /atrimoniului societatii4 /rin e&ercitarea dre/turilor si inde/linirea obli'atiilor sociale. In consecinta4 /otri#it le'ii4 incetarea e&istentei societatii comerciale s;a im/us /arcur'erea a doua a"e:di"ol#area si lic$idarea societatii. Fa"a di"ol#arii societatii cu/rinde anumite o/eratii care declansea"a si /re'atesc incetarea e&istentei societatii. Fa"a lic$idarii societatii cu/rinde acele o/eratii de lic$idare a /atrimoniului societatii4 /lata creditorilor si im/artirea soldului intre asociati.

2I2,I.3RAFIE

*

OOO.le'ea".net6codul;comercial S.An'$eni4>.Jolonciu4C.Stoica;=Dre/t comercial?4Ed..scar Print42ucuresti 1--* St.D.Car/enaru;GDre/t comercial roman?4Ed.Uni#ersul Huridic42ucuresti4!77*

Art.!074,e'ea 3161--7 819;,ic$idarea societatii trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data di"ol#arii.Pentru moti#e temeinice4tribunalul /oate /relun'i acest termen cu cel mult ! ani.

1%

=>icroeconomie;conce/te undamentale? C.Nastase4C.2o'$ean4>.Po/escu4A.,.Scutariu4Ed.Sedcom ,ibris4Iasi4!711 ,e'ea 3161--74 actuali"ata !7114 /ri#ind societatile comerciale ,e'ea nr. +(6!770 /ri#ind /rocedura insol#entei4 >. . . 3(- din !1 a/rilie !770

1(

S-ar putea să vă placă și