Sunteți pe pagina 1din 188

www.cartiaz.

ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Harry Potter si camera secretelor J. K. Rowling CAPIT !"! I CEA MAI GROAZNIC ZI DE NATERE #u era $entru $rima oar% c&nd se isca o ceart% la micul de'un( )n casa de la num%rul *( de $e Aleea +osc,etelor. -omnul .ernon -ursley /usese trezit dis0de0diminea1% de un zgomot asurzitor care 2enea din camera ne$otului s%u( Harry. A treia oar% $e s%$t%m&na asta3 r%cni el $este mas%. -ac% nu $o1i s% st%$&ne4ti 5u/ni1a aia( 2a tre5ui s% $lece din casa mea3 Harry )ncerc% din nou s%0i e6$lice7 80a $lictisit... 9ste o5i4nuit% s% z5oare )n aer li5er. -ac% a4 $utea s0o las a/ar% m%car noa$tea... Am eu /a1% de $rost: se r%1oi "nc,iul .ernon( o 5uc%1ic% de ou $r%'it at&rn&ndu0i din musta1a stu/oas%. ;tiu ce0o s% se )nt&m$le dac% i se 2a da drumul a/ar%3 ;i sc,im5% ni4te $ri2iri sum5re cu so1ia lui( Petunia. Harry )ncerc% s%0l contrazic%( dar /u re$ede aco$erit de r&g&itul zgomotos al lui -udley( /iul so1ilor -ursley. <ai 2reau ni4te costi1% a/umat%3 A mai r%mas )n tigaie( scum$ete( zise <%tu4a Petunia( arunc&ndu04i oc,ii )nl%crima1i s$re cor$olentul ei /iu. Tre5uie s% te ,r%nim acum( c&t mai $utem... #u0mi $lace cum sun% /elurile alea de m&ncare de la cantina 4colii... Prostii( Petunia( nu mi0a /ost niciodat% /oame c&t am /ost la 8meltings3 zise "nc,iul .ernon cu $atim%. -udley m%n&nc% su/icient( nu0i a4a /iule: -udley( care era at&t de gras( )nc&t /undul i se re2%rsa $e am5ele $%r1i ale scaunului de 5uc%t%rie( se )ntoarse r&n'ind s$re Harry7 -%0mi tigaia3 Ai uitat cu2intele magice( zise Harry $e un ton iritat. 9/ectul $e care )l a2u aceast% sim$l% $ro$ozi1ie asu$ra /amiliei /u de necrezut3 !ui -udley i se t%ie 5rusc res$ira1ia 4i se $r%5u4i de $e scaun( zguduind toat% 5uc%t%ria( doamna -ursley scoase un mic 1i$%t 4i )4i aco$eri gura cu m&inile( domnul -ursley /u )n $icioare dintr0o s%ritur%( cu 2enele clocotindu0i la t&m$le. Am 2rut s% s$un acel... te rog3 zise Harry re$ede. #0am 2rut s% s$un... C9 =I0A< 8P"8 9"( tun% unc,iul lui( r%s$&ndind sali2% $este mas%( -98PR9 PR #"#=AR9A C".>#T"!"I C" ?<@ A# CA8A # A8TRB: -ar eu... C"< A#-RBZ#9;TI 8B0! A<9#I#=I P9 -"-!9C: r%cni "nc,iul .ernon( 5%t&nd cu $umnul )n mas%. 9u doar... T90A< A.9RTIZAT3 #" . I T !9RA <9#=I #AR9A A# R<A!ITB=II TA!9 8"+ AC98T AC P9RI;3 Harry )4i $lim5% $ri2irea de la unc,iul s%u( 2erde0al5astru( la m%tu4a lui( al5% ca

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

2arul( care )ncerca s%0l $un% $e $icioare $e -udley. +ine( zise Harry( 5ine... "nc,iul .ernon se a4ez% la loc( res$ir&nd ca un rinocer r%nit( urm%rindu0l )ndea$roa$e $e Harry cu coada oc,ilor s%i mici 4i ageri. -e c&nd 2enise Harry acas%( )n 2acan1a de 2ar%( "nc,iul .ernon )l trata ca $e o 5om5% care era gata s% e6$lodeze )n orice moment( $entru c% Harry nu era un 5%iat normal. -e /a$t( era c&t se $utea de anormal3 Harry Potter era 2r%'itor( $roas$%t a5sol2ent al anului I la Hogwarts( ;coala de <agie( Darmece 4i .r%'itorii. ;i dac% /amilia -ursley nu era mul1umit% s%0l ai5% la ei( asta era o nimica toat% $e l&ng% /elul )n care se sim1ea Harry. Ai era at&t de dor de Hogwarts( )nc&t $arc% ar /i a2ut o durere continu% )n stomac. Ai era dor de castel( cu /antomele 4i cu0 loarele sale secrete( de lec1iile lui Ede4i $oate nu 4i de orele lui Plesneal%( st%$&nul $o1iunilor magiceF( de $o4ta 2ia05u/ni1e( 5anc,etele din <area 8al%( de somnul )n $atul s%u din dormitorul din turn( de 2izitele la Hagrid( $aznicul 2&natului( )n 5araca acestuia de l&ng% P%durea Interzis% 4i mai ales de .&'t,a1( cel mai iu5it s$ort din lumea 2r%'itorilor E4ase st&l$i de $or1i( $atru mingi z5ur%toare 4i $ais$rezece 'uc%tori $e m%turiF. Toate c%r1ile de 2r%'i ale lui Harry( 5ag,eta( $elerinele( cazanul 4i su$er5a lui coad% de m%tur%( $er/ormanta #im5us GHHH( /useser% )nc,ise de "nc,iul .ernon )n ni4a de su5 sc%ri( c,iar din cli$a )n care Harry $usese $iciorul )n cas%. Ce )i $%sa /amiliei -ursley dac% Harry 4i0ar /i $ierdut locul din ec,i$a de .&'t,a1 $entru c% nu e6ersase toat% 2ara: Ce )i $%sa /amiliei -ursley dac% Harry se )ntorcea la 4coal% /%r% s%04i /i /%cut temele: <em5rii /amiliei -ursley erau ni4te Ancuia1i Enici un $ic de s&nge magic )n 2enele lorF( iar din $unctul lor de 2edere( a a2ea un 2r%'itor )n /amilie era cea mai )n'ositoare ru4ine dintre toate. "nc,iul .ernon )i $usese 4i 5u/ni1a( $e Hedwig( su5 lac%t. )ncuiase )n coli2ie $entru a o )m$iedica s% transmit% mesa'e cui2a din lumea 2r%'itorilor. Harry nu sem%na deloc cu restul /amiliei. "nc,iul .ernon era masi2 4i /%r% g&t( cu o enorm% musta1% neagr%. <%tu4a Petunia era usc%1i2% 4i ciol%noas%( cu /a1% de cal. -udley era 5lond( roz( cu as$ect de $orcin%. Harry( $e de alt% $arte( era mic 4i sl%5%nog( cu oc,i 2erzi( str%lucitori( 4i $%r negru0c%r5une( )ntotdeauna ciu/ulit. Purta oc,elari rotunzi 4i $e /runte a2ea o cicatrice su51ire( )n /orm% de /ulger. Aceast% cicatrice )l /%cea $e Harry a$arte( c,iar 4i $entru un 2r%'itor. Cicatricea era singurul indiciu care amintea de trecutul /oarte misterios al lui Harry( moti2 $entru care /usese l%sat $e $ragul casei /amiliei -ursley( )n urm% cu uns$rezece ani. !a 2&rsta de un an( Harry su$ra2ie1uise nu se 4tia $rin ce minune 5lestemului unuia dintre cei mai crun1i 2r%'itori din toate tim$urile( !ordul Ca$0de0<ort( al c%rui nume se temeau s%0l rosteasc% ma'oritatea 2r%'itorilor. P%rin1ii lui Harry muriser% )n tim$ul atacului lui Ca$0de0<ort( dar Harry sc%$ase numai cu cicatricea aceea )n /orm% de /ulger 4i alt mister $entru to1i $uterea lui Ca$0de0<ort dis$%ruse din momentul )n care nu reu4ise s%0l omoare $e Harry. Ast/el( Harry /usese crescut de sora mamei lui 4i de so1ul ei( de /amilia -ursley. A tr%it zece ani cu ei( ne)n1eleg&nd de ce /%cea lucruri stranii( c,iar /%r% 2oia lui( crez&nd

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

$o2estea $e care i0o s$useser% $%rin1ii lui ado$ti2i( c% a2ea cicatricea aceea )n urma accidentului de ma4in% )n care )i muriser% $%rin1ii. A$oi( e6act )n urm% cu un an( Harry $rimise o in2ita1ie de la Hogwarts 4i toat% $o2estea ie4ise la i2eal%. Harry )4i ocu$ase locul la 4coala de 2r%'itori( unde el 4i cicatricea lui erau /aimo4i... Acum )ns% anul 4colar se terminase 4i el era la /amilia -ursley $e toat% durata 2erii( s% /ie iar tratat ca un c&ine( care se t%2%lise )n ce2a ur&t mirositor. Damilia -ursley nici m%car nu04i amintise c% )n acea zi era cea de0a dou%s$rezecea ani2ersare a lui Harry. +ine)n1eles c% nu04i /%cuse s$eran1e $rea mari. #u0i d%duser% niciodat% 2reun cadou ca lumea( dar%mite s%0i /ac% un tort... -ar c,iar a4a( s%0l ignore com$let... An acel moment( "nc,iul .ernon )4i drese 2ocea( $lin de im$ortan1% 4i s$use7 Hm( du$% cum 4tim cu to1ii( azi este o zi /oarte im$ortant%... Harry )4i ridic% $ri2irile( a$roa$e ne)ndr%znind s% cread% c% )4i aduseser% aminte de el. Aceasta s0ar $utea s% /ie ziua )n care 2oi )nc,eia cel mai mare contract din cariera mea3 zise "nc,iul .ernon. Harry se concentr% iar asu$ra /eliei lui de $&ine $r%'it%. ?-esigur@( se g&ndi el( am%r&t( ?"nc,iul .ernon 2or5e4te de cina aceea stu$id%@. #umai des$re asta 2or5ise )n ultimele dou% s%$t%m&ni. "n constructor 5ogat 4i so1ia lui 2eneau la cin% 4i "nc,iul .ernon s$era s% o51in% o comand% uria4% de la el. EDirma "nc,iului .ernon /%cea 5urg,ie.F Cred c% tre5uie s% mai $arcurgem o dat% $rogramul( zise "nc,iul .ernon. .om /i cu to1ii $e $ozi1ii la ora o$t /i63 Petunia( tu o s% /ii... Pe 2erand%( zise <%tu4a Petunia $rom$t( a4te$t&nd s% $o/tesc musa/irii )n cas%3 +ine( 5ine... ;i -udley: 9u a4te$t s% desc,id u4a( zise -udley 4i a/i4% un z&m5et t&m$ 4i $rostesc. Pot s% 2% iau ,ainele( doamn% 4i domnule <ason: s%0l adore3 e6clam% <%tu4a Petunia im$etuos. 96celent( -udley( zise "nc,iul .ernon 4i )4i )ndre$t% $ri2irea s$re Harry. ;i tu: .oi sta )n camera mea( /%r% s% scot nici cel mai mic sunet( $re/%c&ndu0m% c% nici m%car nu sunt acolo( s$use Harry monoton. 96act( zise "nc,iul .ernon( r%ut%cios. Ai 2oi conduce $e 2erand%( te 2oi $rezenta $e tine( Petunia( 4i le 2oi turna ce2a de 5%ut. !a o$t 4i un s/ert... .oi anun1a c% cina e ser2it%( zise <%tu4a Petunia. ;i( -udley( tu o s% s$ui... Pot s% 2% conduc )n su/ragerie( doamn% <ason: zise -udley( o/erindu04i 5ra1ul dolo/an unei doamne in2izi5ile. <icu1ul meu( un gentleman $er/ect3 sus$in% <%tu4a Petunia. ;i tu: )i zise "nc,iul .ernon( ranc,iunos( lui Harry. .oi sta )n camera mea /%r% s% scot nici cel mai mic sunet( $re/%c&ndu0m% c% nici m%car nu sunt acolo( zise Harry( $osomor&t.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Antocmai3 Acum( ar tre5ui s% )ncerc%m s% strecur%m ni4te com$limente la cin%... Petunia( ai 2reo idee: .ernon mi0a s$us c% sunte1i un e6celent 'uc%tor de gol/( domnule <ason... A,( 2% rog s%0mi s$une1i de unde .0a1i cum$%rat roc,ia asta minunat%( doamn% <ason... Per/ect... -udley: Ce zice1i de7 ?Am a2ut de scris o com$unere $entru 4coal% des$re eroul nostru( domnule <ason( 4i eu am scris des$re dumnea2oastr%@. 9ra $rea mult $entru <%tu4a Petunia 4i Harry. <%tu4a Petunia iz5ucni )n lacrimi 4i )4i )m5r%1i4% /iul( )n tim$ ce Harry se ascundea $e su5 mas%( $entru a nu /i 2%zut r&z&nd. ;i tu( 5%iete: Harry se lu$ta s% $ar% serios( )n tim$ ce ie4ea de su5 mas%. .oi sta )n camera mea /%r% s% scot nici cel mai mic sunet( $re/%c&ndu0m% c% nici m%car nu sunt acolo( s$use el. A4a s% /aci( accentu% "nc,iul .ernon. Damilia <ason nu 4tie nimic de tine 4i a4a 2a r%m&ne. C&nd se 2a termina cina( tu( Petunia( o 2ei conduce $e doamna <ason la o ca/ea 4i eu 2oi aduce )n discu1ie 5urg,iele. Cu $u1in noroc( 2oi a2ea contractul semnat( )nainte de ;tirile de la zece3 <&ine $e 2remea asta 2om c%uta case de 2acan1% )n <a'orca3 Harry n0a2ea de ce s% /ie $rea entuziasmat de asta. 9ra con2ins c% /amilia -ursley nu )l 2a iu5i mai mult )n <a'orca( dec&t aici( $e Aleea +osc,etelor. +ine( m% duc )n ora4 s% aduc costumul meu 4i al lui -udley. ;i tu( se r%1oi la Harry( nu0i sta )n cale m%tu4ii tale( c&t /ace cur%1enie3 Harry ie4i a/ar%( $e u4a din s$ate. 9ra o zi de 2ar% minunat% 4i )nsorit%. Tra2ers% $eluza( se a4ez% $e 5%ncu1% 4i )4i c&nt% )ncet7 ?<ul1i ani s% tr%ieeesc... <ul1i ani s% tr%ieeesc... !a <ul1i Ani3@ #ici o /elicitare( nici un cadou( 4i )n $lus( a2ea s%04i $etreac% ziua( $re/%c&ndu0se c% nu e6ist%3 Pri2ea $osomor&t s$re gardul 2iu. #u se sim1ise niciodat% at&t de singur. C&nd se g&ndea la Hogwarts( mai mult dec&t orice altce2a( mai mult c,iar dec&t .&'t,a1( )i era dor de $rietenii lui cei mai 5uni( Ron Ieasley 4i Hermione Jranger. -ar se $%rea c% ei nu0i duceau dorul deloc... #ici unul dintre ei nu0i scrisese nici un r&nd toat% 2ara( c,iar dac% Ron )i $romisese s%0l in2ite la el. -e nenum%rate ori( Harry /usese $e $unctul de a desc,ide cu a'utorul magiei coli2ia lui Hedwig 4i s% o trimit% cu o scrisoare la Ron 4i la Hermione( dar riscul era $rea mare. .r%'itorii minori nu a2eau 2oie s% /oloseasc% magia )n a/ara 4colii. Harry nu )i s$usese /amiliei -ursley lucrul acesta( /iindc% 4tia c% numai /rica de a nu /i trans/orma1i )n g&ndaci )i )m$iedica $e ace4tia s% nu )l )nc,id% )n ni4a de su5 sc%ri( cu 5ag,eta 4i m%tura lui. An $rimele s%$t%m&ni de la )ntoarcerea sa( Harry se distra 5om5%nind $e )n/undate 4i $ri2indu0l $e -udley cum /ugea din camer% c&t de re$ede )l duceau $icioarele lui grase. -ar lunga t%cere din $artea Hermionei 4i a lui Ron )l /%ceau s% se simt% at&t de ru$t de lumea magiei( )nc&t $&n% 4i tac,inarea lui -udley )4i $ierduse /armecul... Iar acum( Ron 4i Hermione uitaser% 4i ei ziua lui de na4tere... Ce nu ar /i dat s% $rimeasc% un mesa' de la Hogwarts3 -e la oricare 2r%'itor sau

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

magician3 Ar /i /ost mul1umit s% /i $rimit un semn c,iar 4i de la -raco Reacredin1%( du4manul s%u cel de mai temut( doar ca s% se asigure c% nu a /ost totul un 2is... Asta nu /iindc% tot anul $etrecut la Hogwarts /usese /oarte distracti2... C,iar la s/&r4itul anului( Harry /usese $us /a1% )n /a1% cu nimeni altul( dec&t cu )nsu4i !ordul Ca$0 de0<ort3 Acesta( c,iar dac% nu mai era dec&t o 2ag% amintire a ceea ce /usese odat%( demult( era )nc% )n/rico4%tor( 2iclean( )nc% ,ot%r&t s%04i reca$ete $uterile. Harry sc%$ase din g,earele lui Ca$0de0<ort $entru a doua oar%( dar ca $rin urec,ile acului. C,iar 4i atunci( du$% s%$t%m&ni de zile( Harry se trezea )n $lin% noa$te( sc%ldat )n trans$ira1ii reci( )ntre5&ndu0se unde era Ca$0de0<ort )n acel moment( amintindu04i de /a1a lui li2id% 4i de oc,ii s%i ,ol5a1i( $lini de r%utate... Harry st%tea $e 5%ncu1% cu s$atele dre$t. Com$let a5sent( /i6a gardul 2iu din /a1a lui 4i gardul 2iu... i rspundea cu aceeai intensitate a privirii! -oi oc,i 2erzi( enormi( a$%ruser% $rintre /runze. Harry tres%ri 4i se ridic% 5rusc( c&nd auzi $e deasu$ra gr%dinii o 2oce 5at'ocoritoare. ;tiu ce zi e azi( c&nta -udley( 2enind leg%nat s$re el. c,ii mari 4i 2erzi cli$ir% 4i dis$%rur% 5rusc. Ce0ai zis: )ntre5% Harry( concentr&ndu0se )n continuare asu$ra aceluia4i loc( unde 2%zuse cei doi oc,i. ;tiu ce zi e azi( re$et% -udley( 2enind c,iar l&ng% el. +ra2o( zise Harry( deci )n s/&r4it ai )n2%1at zilele s%$t%m&nii3 Azi e ziua ta( r&n'i -udley. Cum de n0ai $rimit /elicit%ri 4i cadouri: #0ai nici un $rieten )n locul %la de... ciudai? Ai gri'% s% nu te aud% mama ta 2or5ind des$re 4coala mea( zise Harry cu calm. -e ce te ui1i la gardul %la 2iu: )ntre5% -udley sus$icios. Ancerc s% m% ,ot%r%sc ce 2ra'% s% aleg ca s% )i dau /oc( r%s$unse Harry. -udley se d%du )na$oi )ntr0o /rac1iune de secund%( s$eriat de moarte. #u $o0$o1i... tata a zis c% n0ai 202oie s% um5li cu 202r%'i... a zis c% te d% a/ar% din cas%... 4i n0ai unde s% te duci... n0ai nici un $rieten care s% te 2rea... Jiggery pokery! zise Harry( $e un ton serios. Hocus pocus... michi-pichi... <AAA<III3 url% -udley( )m$iedic&ndu0se )n $ro$riile sale $icioare( )n /uga lui ne5un% s$re cas%. <AA<II3 Dace... 4tii0tu0ce3 Harry $l%ti cum$lit acest moment de distrac1ie. Cum nici -udley 4i nici gardul 2iu nu $%1iser% nimic( <%tu4a Petunia )4i d%du seama c% nu a /ost 2or5a de 2r%'i ade2%rate( dar Harry tot tre5ui s% se /ereasc% de tigaia $lin% de detergent( a1intit% s$re ca$ul lui. A$oi )i d%du de lucru( amenin1&ndu0l c% nu 2a $rimi nimic de m&ncare( $&n% nu 2a termina tot ce a2ea de /%cut. An tim$ ce -udley lene2ea $rin cas% 4i m&nca )ng,e1at%( Harry s$%l% geamurile( lustrui ma4ina( tunse $eluza( aran'% straturile de /lori( )ngri'i 4i ud% tranda/irii 4i 2o$si 5%ncu1a din gr%din%. 8oarele dogorea 4i )l ardea la cea/%. Harry 4tia c% nu ar /i tre5uit s% mu4te din momeala lui -udley( dar se )nt&m$la ca )n acel moment s% g&ndeasc% 4i el la /el ca -udley... Poate c% ntr-adevr nu a2ea nici un $rieten la Hogwarts... -ac% l0ar /i 2%zut

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

acum( )m$r%4tiind 5%legar $e straturile $reg%tite $entru )ns%m&n1at... Al durea mi'locul de nu mai $utea... 9ra 4a$te 'um%tate( c&nd( )n s/&r4it( e6tenuat( o auzi $e <%tu4a Petunia( c,em&ndu0l. Hai( 2ino3 ;i calc% $e ziar3 Harry intr% 5ucuros )n um5ra 5uc%t%riei care scli$ea de cur%1enie. Pe /rigider se a/la $r%'itura acelei seri( un morman enorm de /ri4c%( ornat cu 2iolete din za,%r. $ul$% de $orc se rumenea la cu$tor. <%n&nc% re$ede3 Damilia <ason tre5uie s% soseasc% din cli$% )n cli$%( se r%sti <%tu4a Petunia( ar%t&ndu0i dou% /elii de $&ine 4i o 5ucat% de 5r&nz%. 9ra de'a )m5r%cat% cu roc,ia ei de sear%( roz0somon. Harry se s$%l% $e m&ini 4i se n%$usti asu$ra cinei sale 'alnice. An cli$a )n care termin%( <%tu4a Petunia )i 4i lu% /ar/uria din /a1%. 8us3 Jr%5e4te0te3 Pe c&nd trecea $rin /a1a u4ii de la su/ragerie( Harry )i z%ri $e "nc,iul .ernon 4i $e -udley( )n sacou 4i cra2at%. A5ia urcase sc%rile( c&nd se auzi soneria 4i "nc,iul .ernon( /urios( a$%ru )n ca$ul sc%rilor. =ine minte 5%iete( un sunet 4i... Harry se duse la el )n camer% )n 2&r/ul $icioarelor 4i se strecur% )n%untru( )nc,ise u4a 4i d%du s% se tr&nteasc% $e $at. Pro5lema era c% $atul era de'a ocu$at de altcine2a3... CAPIT !"! II AVERTISMENTUL LUI DOBBY Harry reu4i cu greu s% se st%$&neasc% s% nu 1i$e. <icu1a creatur% de $e $at a2ea urec,i mari( ca de liliac( 4i oc,i mari( 2erzi( 5ul5uca1i( c&t ni4te mingi de tenis. Harry )4i d%du imediat seama c% erau aceia4i oc,i care )l $ri2iser% de diminea1% din gardul 2iu. An tim$ ce se uitau oc,i )n oc,i( Harry auzi 2ocea lui -udley din ,ol7 Pot s% 2% iau ,ainele( doamn% 4i domnule <ason: Creatura se d%du 'os din $at 4i se )nclin% at&t de tare( mai s% ating% co2orul cu 2&r/ul nasului s%u lung 4i su51ire. Harry o5ser2% c% era )m5r%cat% cu ce2a care sem%na cu o /a1% de $ern% 2ec,e( cu g%uri $entru m&ini 4i $icioare. A%%... 5un%...( zise Harry( $e un ton ner2os. Harry Potter3 zise creatura( cu o 2oce $i1ig%iat% care( s$re groaza lui Harry( se $utea auzi $rea 5ine de 'os. -e at&ta tim$ 2roia -o55y s% 2% cunoasc%( domnule... e a4a o onoare... <0<ul1umesc( zise Harry( li$indu0se de $erete( $&n% la scaunul de la 5irou 4i ad&ncindu0se )n el( l&ng% Hedwig( care dormea dus% )n coli2ia ei )nc%$%toare. Ar /i 2rut s% )ntre5e ?Ce e4ti tu:@( dar se temu s% nu $ar% ne$oliticos( a4a c% )ntre5%7 Cine sunte1i dumnea2oastr%: -o55y( domnule. -oar -o55y( at&t3 8unt s$iridu4ul unei case( r%s$unse creatura.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

A( da: zise Harry. Hm... nu 2reau s% /iu ne$oliticos( dar nu este cel mai 5un moment s% am un s$iridu4 )n camera mea... -in su/ragerie r%sun% r&sul <%tu4ii Petunia( /als 4i strident. 8$iridu4ul se lu% cu m&inile de ca$. #u c% nu sunt )nc&ntat de cuno4tin1%( zise Harry re$ede( dar de ce ai 2enit la mine( $ot s% te a'ut cu ce2a: A,( da( domnule( zise -o55y( de2enind serios. -o55y a 2enit s%01i s$un%( domnule... ( e /oarte greu( domnule... -o55y nu 4tie de unde s% )ncea$%... 8tai 'os( zise Harry( $oliticos( ar%t&nd s$re $at. 8$re dis$erarea lui( s$iridu4ul iz5ucni )ntr0un $l&ns zgomotos. 8%... s% stau 'os... niciodat%... niciodat!... !ui Harry i se $%ru c% 2ocile de 'os se o$riser%. Ami $are r%u( 4o$ti el( n0am 2rut s% te 'ignesc sau ce2a de genul %sta... 8% )l igneti $e -o55y( cum a4a( domnule:3 ,o,oti s$iridu4ul. -o55y nu a /ost $o/tit niciodat% s% stea 'os... ca un ega!... 8$un&nd tot tim$ul ?;4t3@ 4i )ncerc&nd s%0l lini4teasc%( )n acela4i tim$( Harry )l conduse $e -o55y $&n% la $at. 8$iridu4ul se a4ez%( sug,i1&nd( $%r&nd o $%$u4% uria4% 4i /oarte ur&t%. An s/&r4it( reu4i s%04i st%$&neasc% sug,i1ul 4i sus$inele 4i r%mase cu oc,ii s%i mari 4i 2erzi a1inti1i asu$ra lui Harry( cu o e6$resie de $ro/und% adora1ie. 8e $are c% nu $rea ai )nt&lnit 2r%'itori cumsecade... -o55y cl%tin% ca$ul dintr0o $arte )n alta 4i se ridic% /%r% de 2este( lo2indu0se cu ca$ul de /ereastr% 4i strig&nd7 -o55y( /oarte r%u3 R%u de tot3 $re4te0te3... Ce /aci: )ntre5% Harry( stu$e/iat. Al dezli$i de /ereastr% 4i )l aduse iar $e $at. Hedwig se trezise cu un 1i$%t deose5it de $uternic 4i lo2ea cu $utere 5arele coli2iei. -o55y a tre5uit s% se $ede$seasc%( domnule( zise s$iridu4ul care se uita dintr0o dat% cruci4. -o55y a$roa$e c% 4i0a 2or5it /amilia de r%u( domnule... Damilia ta: Damilia de 2r%'itori( $e care o slu'e4te -o55y( domnule... -o55y este un s$iridu4 c%ruia )i este destinat s% ser2easc% numai o singur% /amilie( $entru totdeauna... 9i 4tiu c% e4ti aici: )ntre5% Harry( curios. -o55y se cutremur%. ( nu( domnule( nu... -o55y 2a tre5ui s% se $ede$seasc% as$ru $entru aceast% 2izit%( domnule. -o55y 2a tre5ui s%04i $rind% urec,ile )n u4a de la cu$tor tim$ de dou% ore $entru asta. -ac% ar 4ti( domnule... -ar nu o s% o5ser2e dac% o s% ai urec,ile $rinse )n cu$tor: #u cred. -o55y tre5uie s% se $ede$seasc% )ntotdeauna $entru ce2a( domnule. 9i )l las% $e -o55y s% se $ede$seasc% ori de c&te ori 2rea( domnule( 5a c,iar )i dau $ede$se su$limentare( uneori... -ar de ce nu $leci de la ei: -e ce nu e2adezi:

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

"n s$iridu4 tre5uie s% /ie eli5erat( domnule( iar /amilia lui nu0l 2a eli5era niciodat% $e -o55y... -o55y 2a tre5ui s% o slu'easc% $&n% la moarte( domnule... Harry )l urm%rea atent. ;i eu care credeam c% eu sunt $ede$sit $entru c% mai am de stat )nc% o lun% aici( zise el. An com$ara1ie cu /amilia ta( /amilia -ursley $are a$roa$e uman%. ;i nu te $oate a'uta nimeni: 9u( de $ild%... An aceea4i cli$%( Harry 4i0ar /i dorit s% nu /i scos nici un cu2&nt. -o55y se cu/undase iar )ntr0o mare de mul1umiri zgomotoase. Te rog( )i 4o$ti Harry( s$eriat( taci( te rog3 -ac% te aud... dac% a/l% /amilia -ursley c% e4ti aici... Harry Potter )ntrea5% dac% )l $oate a'uta $e -o55y... -o55y auzise de /aima dumnea2oastr%( dar -o55y nu 4tia c&t de 5un sunte1i( domnule... Harry( care sim1ea c% era neo5i4nuit de a$rins la /a1%( )i s$use7 rice ai auzit des$re mreia mea sunt sim$le aiureli3 #ici m%car nu sunt $rimul din clas%( Hermione este cea care... -ar se o$ri $entru c% nu 2roia s% su/ere( g&ndindu0se la Hermione. Harry Potter este modest 4i 5un( zise -o55y( $lin de res$ect( iar oc,ii s%i s/erici str%lucir% de emo1ie. Harry Potter nu 2or5e4te de trium/ul s%u asu$ra Celui0Al0C%rui0#u0 me0#u0Tre5uie0Rostit... Ca$0de0<ort: )ntre5% Harry. -o55y )4i aco$eri urec,ile 4i se 2%it%7 A,( nu0i $ronun1a1i numele( domnule3 #u i0l $ronun1a1i( 2% rog3 Iart%0m%( 4tiu c% unora le este greu s% 2or5easc% des$re el. -e e6em$lu( Ron( $rietenul meu... ;i iar se o$ri. ;i la Ron )i era greu s% se g&ndeasc%... -o55y se a$lec% s$re Harry( cu oc,ii c&t ce$ele. -o55y a auzit( zise el r%gu4it( c% Harry Potter s0a )nt&lnit cu !ordul Antunericului $entru a doua oar%( acum c&te2a s%$t%m&ni... de care a sc%$at iar... Harry a$ro5% din ca$ 4i oc,ii lui -o55y se um$lur% su5it de lacrimi. A,( domnule( sus$in% el( )n/und&ndu04i /a1a )n col1ul /e1ei de $ern% cu care era )m5r%cat. Harry Potter este 2iteaz 4i cura'os. A )n/runtat at&tea $ericole3 -ar -o55y a 2enit s% )l a$ere $e Harry Potter( s%0l $re2in%( c,iar dac% a$oi tre5uie s%04i 5age urec,ile )n cu$tor... Harry "otter nu tre#uie s se ntoarc !a Hog$arts! 8e l%s% o t%cere de$lin%( )ntreru$t% doar de sunetul /urculi1elor 4i al cu1itelor de 'os 4i de 2ocea di/uz% a "nc,iului .ernon. Po0Po/tim: iz5ucni Harry. -ar tre#uie s% m% )ntorc... trimestrul )nce$e $e )nt&i se$tem5rie. 9ste singurul lucru care m% 1ine )n 2ia1%. Tu nu 4tii cum este aici. !ocul meu nu este aici. !ocul meu este )n lumea ta( la Hogwarts3 #u( nu( nu( c,i1%i -o55y( scutur&ndu04i ca$ul at&t de tare( )nc&t )i /luturau urec,ile. Harry Potter tre5uie s% stea unde este )n siguran1%. 9ste $rea im$ortant( $rea 5un( $entru a dis$%rea $entru totdeauna. -ac% Harry Potter se )ntoarce la Hogwarts( se 2a a/la

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

)n $ericol de moarte. -e ce: )ntre5% Harry( sur$rins. 9 2or5a de un com$lot( Harry Potter( care o s% /ac% s% se )nt&m$le lucruri groaznice la Hogwarts( ;coala de <agie( Darmece 4i .r%'itorii( )n acest an( 4o$ti -o55y( tremur&nd din toate )nc,eieturile. -o55y 4tie asta de luni de zile( domnule( Harry Potter nu tre5uie s% se e6$un% $ericolului. 9ste o $ersoan% mult $rea im$ortant%( domnule3 Ce lucruri )ngrozitoare: )ntre5% Harry( /%r% s% stea $e g&nduri. Cine com$loteaz%: -o55y scoase un zgomot )n%5u4it( ca 4i cum l0ar /i str&ns cine2a de g&t( a$oi )nce$u s% se dea cu ca$ul de $erete( )nne5unit. -estul3 se rug% Harry( lu&nd s$iridu4ul de m&n% $entru a0l o$ri. #u0mi $o1i s$une( )n1eleg. -ar de ce m% a2ertizezi( atunci: "n g&nd tul5ur%tor )i trecu $rin minte. 8tai $u1in( asta are 2reo leg%tur% cu Ca$0de0... scuz%0m%... cu ;tii0Tu0Cine: Ai $utea s% dai doar din ca$( ad%ug% el )n gra5%( )n tim$ ce ca$ul lui -o55y se a$ro$ia )ngri'or%tor de mult de $erete. Ancet( -o55y scutur% din ca$. #u( nu Cel0Al0C%rui0#ume0#u0Tre5uie0Rostit( domnule. Ans% oc,ii lui -o55y se m%riser% $arc% 4i mai mult( )ncerc&nd s%0i dea un indiciu lui Harry. Acesta )ns% era )n cea1% com$let. -oar n0are /ra1i( nu: )ncerc% Harry s% g,iceasc%. -o55y cl%tin% iar ca$ul( ,ol5&ndu0se mai mult ca niciodat%. P%i( atunci nu 4tiu cine ar $utea s% /ac% lucruri )ngrozitoare la Hogwarts( zise Harry. Adic%( mai este -um5ledore( unu la m&n%... ;tii cine este -um5ledore( nu: -o55y )4i )nclin% ca$ul. Al5us -um5ledore este cel mai 5un director $e care l0a a2ut Hogwarts 2reodat%. -o55y 4tie( domnule. -o55y a auzit c% $uterile lui -um5ledore sunt o$use celor ale ;tim0#oi0Cui 4i la /el de $uternice. .ocea lui -o55y co5or) su5it la 4oa$t%7 96ist% $uteri $e care -um5ledore nu... $e care nici un 2r%'itor decent nu le0ar... ;i )nainte ca Harry s% )l $oat% o$ri( -o55y s%ri de $e $at( $use oc,ii $e 2eioza lui Harry 4i cu icneli asurzitoare )nce$u s% se lo2easc% )n ca$ cu ea. 8e l%s% un moment de t%cere a$%s%toare la $arter. -ou% secunde mai t&rziu( cu inima z5%t&ndu0i0se )n $ie$t( Harry )l auzi $e "nc,iul .ernon $e ,ol( s$un&nd c%tre musa/iri7 Pro5a5il c% 4mec,erul de -udley a l%sat iar tele2izorul desc,is... Ce dr%cu4or de co$il3 Re$ede3 An 4i/onier3 4o$ti Harry 4i )l )ndes% $e -o55y acolo. Anc,ise u4a 4i se arunc% $e $at( e6act )n cli$a )n care se desc,idea u4a. Ce nai#a %aci? zise "nc,iul .ernon $rintre din1i( )ngrozitor de a$roa$e de /a1a lui Harry. Tocmai mi0ai nenorocit $oanta 5ancului cu 'uc%torul de gol/ 'a$onez... Anc% un sunet 4i o s%01i dore4ti s% nu te /i n%scut( 5%iete3 Ie4i 2al02&rte' din camer%.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Tremur&nd( Harry desc,ise u4a 4i/onierului( ca s% ias% -o55y. .ezi cum este aici: )l )ntre5% Harry. An1elegi de ce tre5uie s% m% )ntorc la Hogwarts: 9ste singurul loc unde am... %%%... cred c% am $rieteni... Prieteni care nici m%car nu0i scriu lui Harry Potter: )ntre5% -o55y cu 2iclenie. Presu$un c% au /ost... 8tai $u1in( s$use Harry( )ncruntat( de unde 4tii tu c% nu mi0 au scris $rietenii mei: -o55y )4i t&r4&i $icioarele. Harry Potter nu tre5uie s% /ie su$%rat $e -o55y... -o55y a 2rut s% /ac% 5ine... &i-ai oprit scrisori!e? -o55y le are la el( domnule( zise s$iridu4ul 4i( )nde$%rt&ndu0se $recaut de Harry( scoase un teanc de scrisori din /a1a de $ern% $e care o $urta. Harry z%ri scrisul )ngri'it al Hermionei( scrisul ur&t al lui Ron( $&n% 4i ni4te m%zg%lituri care sem%nau cu scrisul lui Hagrid. -o55y cli$i nelini4tit. Harry Potter nu tre5uie s% /ie su$%rat... -o55y a s$erat... dac% Harry Potter ar /i crezut c% $rietenii l0au uitat... Harry Potter nu ar mai /i 2rut s% se )ntoarc%( domnule... Harry nu )l mai asculta. Ancerc% s% )n4/ace scrisorile( dar -o55y se /eri. Harry Potter o s% le ai5%( domnule( dac% )i $romite lui -o55y c% nu se )ntoarce la Hogwarts. A,( domnule( este un $ericol( $e care nu tre5uie s% )l )n/runta1i3 Promite1i0mi c% n0o s% 2% )ntoarce1i( domnule3 #u01i $romit( s$use Harry( /urios. -%0mi scrisorile $rietenilor mei3 Atunci Harry Potter nu0i las% lui -o55y cale de )ntoarcere( s$use s$iridu4ul cu triste1e. Anainte ca Harry s% a$uce s% se mi4te( -o55y era de'a l&ng% u4%. desc,ise 4i o z5ug,i la $arter( $e sc%ri. Cu gura uscat%( cu stomacul c&t o nuc%( Harry 1&4ni du$% el( )ncerc&nd s% nu /ac% nici un zgomot. "ltimele 4ase tre$te le s%ri( $ur 4i sim$lu( ateriz&nd ca o $isic% $e co2orul din ,ol( cu oc,ii du$% -o55y. -in su/ragerie( )l auzi $e "nc,iul .ernon s$un&nd7 ... $o2esti1i0i Petuniei )nt&m$larea aceea amuzant% des$re instalatorii americani( doamn% <ason( a5ia a4tea$t% s0o aud%... Harry /ugi $e ,ol $&n% )n 5uc%t%rie 4i sim1i cum i se /ace un gol imens )n locul stomacului. Pr%'itura( minunata ca$odo$er% a <%tu4ii Petunia( muntele de /ri4c% 4i 2iolete de za,%r( $lutea )n a$ro$iere de ta2an. C,ircit deasu$ra unui 5u/et dintr0un col1( st%tea nimeni altul( dec&t -o55y3 #u( e6clam% Harry( te rog... o s% m% omoare... Harry Potter tre5uie s% $romit% c% nu se mai )ntoarce la 4coal%... -o55y... te rog... 8$une1i( domnule... #u $ot3 -o55y )i arunc% o $ri2ire tragic%.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Atunci -o55y tre5uie s% o /ac%( domnule( $entru 5inele lui Harry Potter. Pr%'itura se )m$r%4tie $e $odea( cu o 5u/nitur% care )l )ncremeni $e Harry. Dri4ca )m$ro4c% /erestrele 4i $ere1ii( iar $latoul $e care se a/la se /%cu 1%nd%ri. Ca o $lesnitur% de 5ici( -o55y se /%cu ne2%zut. 8e auzir% 1i$ete din su/ragerie 4i "nc,iul .ernon d%du 5uzna )n 5uc%t%rie( unde )l g%si $e Harry( )nlemnit din cauza 4ocului( aco$erit din ca$ $&n%0n $icioare cu desertul <%tu4ii Petunia. !a )nce$ut( "nc,iul .ernon )ncerc% s% sal2eze a$aren1ele E? ,( e ne$otul nostru... e /oarte timid... nu su$ort% oamenii str%ini( a4a c% l0am 1inut sus...F( )ns%( du$% ce )4i conduse musa/irii )na$oi )n su/ragerie( se )ntoarse 4i )i $romise solemn lui Harry c% )l 2a 'u$ui de 2iu( du$% ce $leac% /amilia <ason( 4i )i d%du o m%tur% s% cure1e murd%ria. <%tu4a Petunia scoase ni4te )ng,e1at% din /rigider 4i Harry( )nc% tremur&nd( )nce$u s% /rece $ardoseala. C,iar 4i a4a( "nc,iul .ernon )nc% ar mai /i $utut s% )nc,eie contractul( dac% n0ar /i /ost 5u/ni1a. <%tu4a Petunia tocmai )m$%r1ea la to1i ni4te 5om5oane cu ment%( $entru digestie( c&nd o 5u/ni1% enorm% n%2%li $e /ereastra su/rageriei( l%s&nd o scrisoare $e ca$ul doamnei <ason( du$% care /%cu cale0ntoars%. -oamna <ason scoase un 1i$%t )ns$%im&nt%tor 4i /ugi din cas%( morm%ind ce2a des$re sminti1i 4i a$uca1i. -omnul <ason a mai r%mas doar c&t s% e6$lice c% so1iei sale )i era /oarte /ric% de $%s%ri( de toate /ormele 4i m%rimile( 4i s% )ntre5e dac% asta )n1eleg ei $rintr0o glum%... Harry st%tea )n 5uc%t%rie( str&ng&nd m%tura )n m&ini( )n tim$ ce "nc,iul .ernon se )ndre$ta s$re el( cu o scli$ire male/ic% )n oc,ii s%i mici. Cite4te0o3 4uier% el( /lutur&nd scrisoarea l%sat% de 5u/ni1%. Haide( cite4te0o3 Harry o lu%. #u era o /elicitare de ziua lui. 'rag domnu!e "otter( Am %ost in%ormai c n !ocuina dumneavoastr a %ost %o!osit o (ra "!utitoare n aceast sear( !a ora nou i dousprezece minute. 'up cum tii( vr itorii minori nu au voie s %o!oseasc magia n a%ara co!ii i dac vei continua s mai %acei vr i vei %i e)matricu!at . *'ecretu! pentru restr+ngerea( n !imite rezona#i!e( a vr itorii!or din partea minori!or( ,-./( "aragra%u! 01. 'e asemenea( dorim s v reamintim c orice activitate magic detecta#i! de ctre mem#rii comunitii non-magice *a ncuiai!or1 este un de!ict grav( n concordan cu artico!u! ,2 a! 0on%ederaiei 3nternaiona!e de 4inuire a 5tatutu!ui (r itori!or. (acan p!cut( 0u respect( &a%a!da Hopkirk 6%iciu! de 7o!osire 8epermis a &agiei &inisteru! &agiei Harry )4i ridic% oc,ii de $e scrisoare 4i )ng,i1i )n sec. #u ne0ai s$us c% nu ai 2oie s% /aci 2r%'i )n a/ara 4colii( s$use "nc,iul .ernon( cu o str%lucire /urioas% )n oc,i. Ai uitat s% ne in/ormezi... 1i0a ie4it din minte( )ndr%znesc s%

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

s$un... 8e a$lec% $este Harry ca un 5uldog enorm( cu col1ii dezgoli1i. An acest caz( am 2e4ti noi $entru tine( 5%iete... te sec,estrez... nu te 2ei mai )ntoarce niciodat% la 4coala aia... niciodat... 4i dac% )ncerci s% sca$i $rin magie( trea5a ta( te e6matriculeaz%3 R&z&nd ca un a$ucat( )l t&r) $e Harry )na$oi( )n camera lui. "nc,iul .ernon se do2edi la /el de r%u( ca 4i cu2intele sale. An diminea1a urm%toare $l%ti un om s% $un% z%5rele la /ereastra lui Harry. 9l )nsu4i mont% o u4i1%( ca $entru $isici( $e unde i se $utea strecura m&ncarea( de trei ori $e zi. Ai d%deau 2oie s% /oloseasc% 5aia diminea1a 4i seara. An rest( era tot tim$ul )nc,is )n camera lui. Trecur% trei zile 4i /amilia -ursley nu $%rea s% re2in% asu$ra ,ot%r&rii( iar Harry nu 2edea nici o cale de ie4ire din acea situa1ie. 8t%tea $e $at 4i $ri2ea cum soarele a$unea( dincolo de z%5relele de la /ereastra lui. 8e )ntre5a cu triste1e ce se 2a )nt&m$la cu el 4i cum se 2a s/&r4i totul. !a ce )l a'uta s% sca$e cu a'utorul magiei din camer%( dac% ar /i /ost e6matriculat $entru asta: .ia1a )n casa de la num%rul *( de $e Aleea +osc,etelor( era mai trist% ca niciodat%. Acum /amilia -ursley 4tia c% nu risc% s% /ie trans/ormat% )n cine 4tie ce. Harry )4i $ierduse singura arm% )m$otri2a lor. -o55y )l sal2ase $e Harry de )nt&m$l%rile ne/ericite de la Hogwarts( )ns% du$% cum mergeau lucrurile se $%rea c% oricum 2a muri de /oame. "4i1a se desc,ise 4i a$%ru m&na <%tu4ii Petunia( )m$ing&nd )n camer% o /ar/urie de su$% la conser2%. Harry( care era mort de /oame( s%ri de $e $at 4i se n%$usti asu$ra ei. 8u$a era rece 5ocn%( dar sor5i 'um%tate din ea dintr0o )ng,i1itur%. Tra2ers% a$oi camera s$re coli2ia lui Hedwig 4i )i strecur% 4i ei $rintre gratii ni4te legume zemoase. 9a se )n/oie toat% 4i )i arunc% o $ri2ire de imens dezgust. #u a'ut% la nimic dac% e4ti mo/turoas%( este tot ce a2em( s$use Harry( sum5ru. Puse /ar/uria la loc( l&ng% u4i1%( 4i se )ntinse iar $e $at( c,iar mai )n/ometat dec&t /usese )nainte s% m%n&nce su$a. Presu$un&nd c% ar mai /i su$ra2ie1uit )nc% $atru s%$t%m&ni( ce se 2a )nt&m$la c&nd nu o s% a$ar% la Hogwarts: are )i 2a o5ser2a cine2a li$sa: .a /i trimis cine2a s% 2ad% de ce nu s0a )ntors: .or $utea s% con2ing% /amilia -ursley s%0i dea drumul: Camera se )ntuneca. 5osit( cu 5urta goal%( cu mintea n%$%dit% de )ntre5%ri /%r% r%s$uns( c%zu )ntr0un somn nelini4tit. .is% c% era e6$us )ntr0o cu4c% la Jr%dina Zoologic%( cu o $l%cu1% $rins% de cu4c%( $e care scria ?.r%'itor minor@. amenii se zg&iau la el cum z%cea( )n/ometat 4i sl%5it( $e un $at de $aie. Al 2%zu $e -o55y )n mul1ime 4i )l strig%( cer&ndu0i a'utorul( dar -o55y )i r%s$unse( cu )nc%$%1&nare7 ?Harry Potter este )n siguran1% acolo( domnule3@ 4i dis$%ru. A$%rur% 4i so1ii -ursley( cu -udley( care z%ng%nea 5arele cu4tii 4i r&dea de el. Termin%3 murmur% Harry )n somn( )n tim$ ce z%ng%nitul continua s% )i r%sune )n ca$. !as%0m% )n $ace... )nceteaz%... )ncerc s% dorm... -esc,ise oc,ii. !umina lunii se re2%rsa $rintre gratiile /erestrei. Cine2a )l /i6a cu

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

$ri2irea din s$atele 5arelor( cine2a $istruiat( cu $%r ro4cat 4i nas lung... Ron Ieasley era la /ereastra lui Harry. CAPIT !"! III VIZUINA Ron3 4o$ti Harry( t&r&ndu0se la /ereastr% 4i desc,iz&nd0o ca s% $oat% 2or5i $rintre 5are. Ron( cum ai a'uns aici:... Ce... Harry r%mase ta5lou( c&nd )4i d%du seama ce 2edea cu ade2%rat. Ron se a$leca s$re el dintr0o ma4in% turcoaz( $arcat% )n aer. -e $e locurile din /a1% /%ceau /el de /el de mutre Dred 4i Jeorge( /ra1ii gemeni( mai mari( ai lui Ron. Ce /aci( Harry: )ntre5% Ron. -e ce nu mi0ai r%s$uns la scrisori: Te0am in2itat de 2reo dou%s$rezece ori s% 2ii s% stai la mine( a$oi a 2enit tata 4i mi0a s$us c% ai $rimit un a2ertisment o/icial $entru /olosirea magiei de /a1% cu Ancuia1ii... #0am /ost eu... -ar cum a a/lat: !ucreaz% la <inister( zise Ron. ;tii c% nu a2em 2oie s% /acem 2r%'i )n a/ara 4colii... Tu 2or5e4ti: Cam scum$% $entru tine( nu crezi: s$use Harry( uit&ndu0se la ma4in%. Asta nu se $une la socoteal%( s$use Ron. Am )m$rumutat0o( este a tatei( nu am /%cut 2r%'i. -ar s% /aci 2r%'i de /a1% cu Ancuia1ii %ia cu care stai... =i0am s$us c% nu eu... -ar e $rea lung% $o2estea s% 1i0o s$un acum. "ite ce 2reau s% te rog7 s% le e6$lici celor de la Hogwarts c% /amilia -ursley m% 1ine $rizonier 4i 5ine)n1eles c% nu m% $ot eli5era $rin magie( c% o s% cread% <inisterul c% este a doua 2ra'% )n trei zile 4i o s%... Calmeaz%0te( zise Ron( am 2enit s% te lu%m cu noi. -ar nici tu nu m% $o1i scoate de aici $rin 2r%'i... #ici nu0i ne2oie( s$use Ron( r&z&nd 4i ar%t&nd s$re locurile din /a1%. Ai uitat cine e cu mine... !eag% asta de 5are( s$use Dred( arunc&nd o s/oar% s$re Harry. -ac% se treze4te /amilia -ursley( sunt mort( zise Harry( leg&nd s/oara de 5ar%( )n tim$ ce Dred $ornea ma4ina. #u01i /ace gri'i( )l lini4ti Dred( 4i d%0te )na$oi3 Harry se d%du )na$oi( )n um5ra camerei( l&ng% Hedwig( care $%rea s% /i )n1eles c&t de im$ortant era s% nu se mi4te 4i s% tac%. <a4ina scr&4nea din ce )n ce mai tare 4i deodat%( cu un zgomot )n/ior%tor( 5arele se des$rinser% de /ereastr%( Dred )naint&nd cu ma4ina $rin aer. A'ung&nd la /ereastr%( Harry 2%zu gratiile $lutind la c&1i2a metri de $%m&nt. Ron le trase cu greu )n ma4in%. Harry ascult% atent( )ns% nu se auzea nimic dins$re dormitorul so1ilor -ursley. C&nd 5arele /ur% )n siguran1% $e 5anc,eta din s$ate( l&ng% Ron( Dred )ncerc% s% a$ro$ie c&t mai mult ma4ina de /ereastra lui Harry.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

"rc%3 zise Ron. -ar toate lucrurile mele de la Hogwarts... 5ag,eta... m%tura... "nde sunt: Anc,ise )n ni4a de su5 sc%ri 4i n0am cum s% ies din camer%. #ici o $ro5lem%( zise Jeorge de $e locul din /a1%. !a o $arte( Harry3 Dred 4i Jeorge escaladar% cu gri'% /ereastra de la camera lui Harry. ?Ce0i al lor e0al lor3@ se g&ndi Harry( )n tim$ ce Jeorge )ncerca s% desc,id% u4a cu un ac de $%r. <ul1i 2r%'itori cred c% este o $ierdere de tim$ s% 4tii trucurile astea in/antile ale Ancuia1ilor( dar eu cred c% merit% s% le )n2e1i( c,iar dac% )1i iau ce2a tim$. 8e auzi un C!IC3 4i u4a se d%du de $erete. -eci( noi lu%m cu/%rul( tu ia tot ce $o1i din camer% 4i d%0i0le lui Ron( 4o$ti Jeorge. A2e1i gri'% la ultima trea$t%( sc&r1&ie( )i a2ertiz% Harry( $e c&nd gemenii dis$%reau )n )ntuneric. Harry d%du un ocol camerei( str&ng&ndu04i lucrurile 4i d&ndu0i0le mai de$arte lui Ron. A$oi se duse s%0i a'ute $e Dred 4i $e Jeorge s% )m$ing% cu/%rul $e sc%ri. Harry )l auzi $e "nc,iul .ernon tu4ind. Antr0un s/&r4it( g&/&ind( a'unser% sus 4i traser% cu/%rul s$re /ereastra lui Harry. Dred se urc% )n ma4in% ca s%0l a'ute $e Ron s% trag% cu/%rul )n ma4in%( )n tim$ ce Harry 4i Jeorge )l )m$ingeau din camer%. Ancetul cu )ncetul( cu/%rul alunec% $este $er2az. "nc,iul .ernon tu4i iar%4i. Anc% $u1in( g&/&i Dred( care tr%gea din ma4in%( mai )m$inge1i o dat%... Harry 4i Jeorge mai )m$inser% $u1in 4i cu/%rul a'unse $e 5anc,eta din s$ate a ma4inii. An ordine( ,ai s% mergem( 4o$ti Jeorge. -ar c&nd se urc% $e $er2az( Harry auzi un 1i$%t $relung din s$atele lui( urmat imediat de tunetul 2ocii "nc,iului .ernon7 +"D#I=A AIA +!98T9<ATB3 Am uiat0o $e Hedwig3 Harry tra2ers% camera( e6act c&nd se a$rinse lumina din ,ol( )n4/%c% re$ede coli2ia lui Hedwig( se duse la /ereastr% 4i i0o d%du lui Ron. 8e c%1%r% $e cu/%r( tocmai c&nd "nc,iul .ernon )m5r&nci u4a( care se iz5i de $erete. Pre1 de o secund%( "nc,iul .ernon r%mase )ncremenit )n $ragul u4ii( a$oi scoase un r%cnet( ca un taur /urios( 4i se n%$usti asu$ra lui Harry( $rinz&ndu0l de glezn%. Ron( Dred 4i Jeorge )l a$ucar% $e Harry de m&ini 4i )l traser% cu $utere. Petunia3 r%cni "nc,iul .ernon. 8ca$%3 8CAPB3 Dra1ii Ieasley se o$intir% 4i $iciorul lui Harry alunec% din m&inile "nc,iului .ernon. An momentul )n care Harry era )n ma4in% 4i $ortiera se )nc,idea )n urma lui( Ron strig% ?Accelereaz%( Dred3@ 4i ma4ina 1&4ni s$re lun%. !ui Harry nu0i 2enea s% cread%... 9ra li5er3 8e a$lec% $e geam 4i aerul no$1ii )i )n/oie $%rul. .edea aco$eri4ul din Aleea +osc,etelor( care se /%cea tot mai mic. "nc,iul .er0

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

non( <%tu4a Petunia 4i -udley r%m%seser% )ncremeni1i la /ereastra lui Harry. Pe 2ara 2iitoare3 strig% Harry. Dra1ii Ieasley iz5ucnir% )n r&s 4i Harry se a4ez% la locul lui( cu gura $&n% la urec,i. -%0i drumul lui Hedwig( )i s$use el lui Ron( s% z5oare )n s$atele nostru. #u 4i0a mai )ntins ari$ile de secole3 Jeorge )i d%du acul de $%r lui Ron 4i $este c&te2a minute Hedwig ie4i 5ucuroas% $e /ereastra ma4inii( z5ur&nd $e l&ng% ei( ca o n%luc%. Hai( $o2este4te0ne( Harry3 zise Ron( ner%5d%tor. Ce s0a )nt&m$lat: Harry le $o2esti des$re -o55y( 4i cum )l a2ertizase el( 4i des$re tot circul cu $r%'itura. -u$% ce termin%( urm% un moment de t%cere. Doarte ciudat( s$use Dred )ntr0un s/&r4it. Cu siguran1%( este ce2a $utred aici( ad%ug% Jeorge. ;i nu 1i0a s$us cine $une la cale toate c,estiile alea: #u cred c% a2ea 2oie( s$use Harry. =i0am s$us c% de c&te ori )i sc%$a ce2a( )nce$ea s% se dea cu ca$ul de $ere1i. Ai 2%zu $e Dred 4i $e Jeorge uit&ndu0se unul la cel%lalt. Crede1i c% m0a min1it: )ntre5% Harry. P%i( s$use Dred( ,ai s0o lu%m de la ca$%t... 8$iridu4ii caselor 4tiu 2r%'i $uternice( dar )n cele mai multe cazuri nu le $ot /olosi /%r% $ermisiunea st%$&nilor. Presu$un c% 5%0 tr&nul -o55y a /ost trimis s% te )m$iedice s% te )ntorci la Hogwarts. glum% $roast% a cui2a. ;tii $e cine2a de la 4coal% care01i $oart% $ic%: -a( ziser% Harry 4i Ron )n acela4i tim$. -raco Reacredin1%( le e6$lic% Harry. 9l m% ur%4te. -raco Reacredin1%: re$et% Jeorge( )ntorc&ndu0se s$re el. -oar nu e /iul lui !ucius Reacredin1%: Cred c% da( nu e un nume $rea des )nt&lnit( nu: zise Harry. -e ce: !0am auzit $e tata 2or5ind des$re el( s$use Jeorge. 9ra un ade$t al lui ;tii0Tu0 Cine. ;i c&nd ;tii0Tu0Cine a dis$%rut( continu% Jeorge( )ntorc&ndu0se $entru a0l $utea $ri2i $e Harry( !ucius Reacredin1% s0a )ntors la noi( s$un&nd c% el nu a inten1ionat s% se )nt&m$le nimic din toate acelea. Aiurea3 Tata crede c% este )n ta5%ra lui ;tii0Tu0Cui... Harry mai auzise 4i alt% dat% de /amilia Reacredin1% 4i nu era sur$rins deloc. Pe l&ng% -raco( -udley -ursley era un co$il 5un( sensi5il 4i )n1ele$t. #u 4ti1i dac% /amilia Reacredin1% are 2reun s$iridu4 al casei: )ntre5% Harry. P%i( al oricui o /i( tre5uie s% /ie o /amilie 2ec,e de 2r%'itori( /oarte 5ogat%( zise Dred. -a( mama tot tim$ul s$une c% ar 2rea 4i ea un s$iridu4 al casei care s% calce ru/ele( s$use Jeorge... #0a2em dec&t un 2&rcolac am%r&t( )n $od( 4i $itici( )n toat% gr%dina. 8$iridu4ii caselor stau )n conacuri 4i castele 4i alte locuri din astea( n0ai $rinde unul )n casa noastr%... Harry t%cea. =in&nd cont c% -raco Reacredin1% a2ea tot ce era mai 5un( $ro5a5il c%

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

/amilia lui )nota )n aur 2r%'itoresc. ;i0l )nc,i$uia $e -raco $lim5&ndu0se 1an1o4 )n 'urul unui conac som$tuos. -a( )i st%tea )n /ire lui -raco s%04i trimit% ser2itorul s%0l )m$iedice $e Harry s% se )ntoarc% la Hogwarts... are gre4ise c&nd se )ncrezuse )n -o55y:3 ricum( m% 5ucur c% am 2enit s% te lu%m( s$use Ron. <% )ngri'orasem c&nd am 2%zut c% nu0mi r%s$undeai la scrisori. !a )nce$ut am crezut c% era gre4eala lui 9rrol... Cine este 9rrol: +u/ni1a noastr%. "n 5u/ni1oi 5%tr&n de c&nd lumea. #0ar /i /ost $rima dat% c&nd ar /i le4inat )n tim$ul unei misiuni. A4a c% am )ncercat s%0l )m$rumut $e Hermes... Pe cine: +u/ni1a $e care i0au cum$%rat0o mama 4i tata lui Percy c&nd a /ost /%cut Per/ect( s$use Dred( de $e locul din /a1%. -ar nu a 2rut s% mi0l )m$rumute( zise Ron. <i0a zis c% a2ea ne2oie de el. Percy se com$ort% tare ciudat 2ara asta( zise Jeorge( )ncrunt&ndu0se. Trimite o gr%mad% de scrisori 4i st% /oarte mult tim$ )nc,is )n camera lui... Adic%( de c&te ori $o1i s% lustruie4ti o insign% de Per/ect:... Conduci $rea s$re 2est( Dred( ad%ug% el( ar%t&nd s$re 5usola de $e 5ord. Dred )n2&rti 2olanul. -eci( tat%l 2ostru 4tie c% a1i luat ma4ina: )ntre5% Harry( intuind r%s$unsul. P%i... nu( s$use Ron( a2ea de lucru )n seara asta. 8$er c% o 2om $utea $une la loc( )n gara'( )nainte s% o5ser2e mama c% am luat0o. ;i ce /ace $&n% la urm% tat%l 2ostru la <inister: !ucreaz% )n cel mai $lictisitor de$artament( zise Ron. /iciul de Dolosire #eregulamentar% a 5iectelor D%cute de Ancuia1i. 0e anume? 5iectele /%cute de Ancuia1i 4i a$oi 2r%'ite de noi( 4tii tu... )n cazul )n care a'ung iar )n casele sau magazinele Ancuia1ilor. Ca de $ild%( anul trecut( c&nd a murit o 2r%'itoare 5%tr&n% 4i ser2iciul ei de ceai a a'uns )ntr0un magazin de antic,it%1i. !0a cum$%rat o /emeie( l0a dus acas% 4i a 2rut s% le ser2easc% $rietenelor ei ceaiul )n noile ce4cu1e. A1i dai seama( a /ost un co4mar... Tata a /%cut ore su$limentare s%$t%m&ni la r&nd. Ce s0a )nt&m$lat: Ceainicul a c%$iat 4i a )nce$ut s% )m$roa4te cu ceai )n 'ur. "n om a a'uns c,iar )n s$ital( cu 5iscui1ii li$i1i de nas. Tata era )nne5unit. #u este dec&t el 4i un 2r%'itor 5%tr&n( PerKins( )n 5irou( 4i au /ost ne2oi1i s% /ac% .r%'i de "itare 4i tot /elul de alte /armece( ca s% aco$ere gre4eala ini1ial%. -ar tat%l t%u... ma4ina asta... Dred s$use( r&z&nd7 -a( tata este $asionat du$% toate c,estiile care au leg%tur% cu Ancuia1ii( magazia noastr% este $lin% cu ast/el de lucruri. !e des/ace )n 5uc%1i( a$oi le 2r%'e4te 4i le asam5leaz% la loc. -ac% s0ar /ace un raid )n casa noastr%( tata ar /i $rimul care ar /i arestat. <ama e /oarte su$%rat% din cauza asta. Aia e strada $rinci$al%( zise Jeorge( uit&ndu0se $este $ar5riz. A'ungem )n zece

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

minute... !a tim$( tocmai se lumineaz% de ziu%... !a est a$%ruse o linie rozalie. Dred co5or) ma4ina mai s$re $%m&nt 4i Harry z%ri $&lcuri de co$aci 4i terenuri agricole. 8untem $u1in )n a/ara satului( s$use Jeorge( dragul nostru 8t. Catc,$ole... <a4ina z5ura din ce )n ce mai 'os. Printre $omi se z%rea acum marginea unui soare de un ro4u0str%lucitor. .ictorie3 zise Dred c&nd( cu o u4oar% 5u/nitur%( atinser% $%m&ntul. Aterizar% l&ng% un gara' d%r%$%nat( )ntr0o curte mic%( 4i Harry 2%zu $entru $rima oar% casa lui Ron. Ar%ta de $arc% la )nce$ut /usese o cocin% de $orci( )n 'urul c%reia se ad%ugaser% camere $e $arcurs( $&n% se /ormaser% mai multe eta'e( at&t de s$iralate( de $arc% ar /i /ost sus1inute numai $rin magie Ecum $ro5a5il c% 4i era( )4i aminti HarryF. Pe aco$eri4ul ro4u se 2edeau $atru sau cinci ,ornuri. An /a1a intr%rii era )n/i$t% o $l%cu1%( $e care scria ?.izuina@. An 'urul u4ii se a/lau ni4te cizme 4i un cazan ruginit. <ai multe g%ini maronii se /oiau $rin curte. #u este mare lucru( zise Ron. 9ste minunat( zise Harry( 5ucuros( g&ndindu0se la Aleea +osc,etelor. Co5or&r% din ma4in%. Acum urc%m cu mult% gri'%( zise Dred( 4i a4te$t%m s% ne c,eme mama la micul de'un. A$oi tu( Ron( co5ori )n /ug% 4i zici ?<ami( uite cine a 2enit asear%3@( iar ea o s% /ie /oarte /ericit% s%0l 2ad% $e Harry 4i nimeni nu 2a 4ti c% am luat ma4ina3 96act( zise Ron. .ino( Harry( eu dorm la... Ron se )n2erzi deodat%( cu oc,ii a1inti1i s$re cas%. Ceilal1i trei se )ntoarser%( )n direc1ia $ri2irii lui. -oamna Ieasley m%r4%luia $rin curte( s$eriind g%inile( 4i era uimitor( $entru o /emeie scund%( $linu1% 4i cu o e6$resie 5ine2oitoare $e /a1%( c&t de 5ine $utea s% semene )n acele momente cu un 'andarm. A,3 /%cu Dred. -oamne3 zise Jeorge. -oamna Ieasley se $ro1%$i )n /a1a lor( cu m&inile )n 4olduri( $ri2ind c&nd la o /a1% 2ino2at%( c&nd la alta. Purta un 4or1 )n/lorat( din 5uzunarul c%ruia ie4ea o 5ag,et% magic%. A4a( deci...( /%cu ea. +un% diminea1a( mami( s$use Jeorge( cu o 2oce care se 2roia mieroas%( 2ictorioas%. A2e1i 2reo idee c&t de )ngri'orat% am /ost: zise doamna Ieasley( 4o$tit( ceea ce nu $re2edea nimic 5un. Iart%0ne( mam%( dar 4tii tu( a tre5uit s%... Tuturor celor trei 5%ie1i ai doamnei Ieasley( de4i mult mai )nal1i dec&t ea( li se )nmuiar% genunc,ii( )n momentul )n care /uria ei se re2%rs% asu$ra lor. Paturile goale3 #ici un 5ilet3 <a4ina dis$%rut%... -ac% a1i /i a2ut un accident:...

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

9ram )nne5unit% de gri'%... ;i 2ou%( ce 2% $as%:... #u 20a $%sat niciodat%... 9i( las% c% 2ine tat%l 2ostru acas%3... #0am a2ut niciodat% asemenea $ro5leme cu +ill( C,arlie sau cu Percy... "er%ectu! Percy( 5om5%ni Dred. #"0I AJ"#JI #ICI !A -9J9T"! <IC !"I P9RCC3 1i$% doamna Ieasley( )n/ig&ndu04i un deget )n $ie$tul lui Dred. A1i /i $utut muri( a1i /i $utut /i vzui( a1i /i $utut s%0l /ace1i $e tat%l 2ostru s%04i $iard% slu'5a... P%rea c% durase ore )ntregi... -oamna Ieasley 1i$ase $&n% r%gu4ise( du$% care se )ntoarse s$re Harry( care se d%du un $as )na$oi. <% 5ucur tare mult s% te 2%d( Harry( dragule( s$use ea. .ino s% m%n&nci ce2a3 8e )ntoarse 4i intr% )n cas%( iar Harry( du$% ce )i arunc% o $ri2ire descum$%nit% lui Ron( care d%du din ca$( )ncura'ator( o urm% )n%untru. +uc%t%ria era mic% 4i cam )ngr%m%dit%. An mi'loc se a/la o mas% de lemn( cu scaune( 4i Harry se a4ez% $e marginea unui scaun( uit&ndu0se )n 'ur. #u mai /usese niciodat% )ntr0o cas% de 2r%'itori. Pe ceasul de $e $eretele din /a1% e6ista o singur% lim5% 4i nu a2ea ci/re deloc. Pe margine erau scrise lucruri de genul7 ? ra ceaiului@( ? ra de ,r%nit g%inile@ sau ?Ai )nt&rziat@. -easu$ra 4emineului( erau c%r1i $use $e trei r&nduri( ale c%ror titluri sunau cam a4a7 ?.r%'i1i02% $ro$ria 5r&nz%@( ?Darmece 4i $r%'ituri@( ?Petreceri magice3@ ;i dac% nu )l )n4ela auzul( radioul 2ec,i( de l&ng% c,iu2et%( tocmai anun1ase7 ? ra .r%'ilor( cu cele5ra 2r%'itoare0c&nt%rea1%( Celestina Iar5ecK@. -oamna Ieasley se agita )n 'urul lor( g%tind micul de'un( $u1in a5sent%( arunc&nd $ri2iri crunte /iilor ei( )n tim$ ce $unea ni4te c&rna1i )n tigaie( 5om5%nind din c&nd )n c&nd c&te ce2a( de genul ?#u 4tiu ce0a /ost )n mintea 2oastr%@ sau ?#0a4 /i crezut niciodat%@. Tu n0ai nici o 2in%( scum$ul meu( )l lini4ti ea $e Harry( $un&ndu0i o$t sau nou% c&rna1i )n /ar/urie. Art,ur 4i cu mine ne0am /%cut gri'i $entru tine. C,iar ast%0noa$te ne g&ndeam s% mergem s% te lu%m noi )n4ine( dac% nu i0ai /i r%s$uns lui Ron $&n% 2ineri. -ar c,iar a4a Eacum )i mai $unea 4i trei ou% oc,iuri )n /ar/urieF( s% z5ori cu o ma4in% i!ega! $&n% )n ca$%tul cel%lalt al 1%rii... -ac% 2% 2edea cine2a:... Dlutur% 5ag,eta cu dezin2oltur% $este 2asele de s$%lat din c,iu2et%( care )nce$ur% s% se s$ele singure( z%ng%nind )nceti4or )n /undal. 9ra )nnorat( mam%3 zise Dred. #u 2or5i cu gura $lin%3 se r%sti doamna Ieasley. Al 1ineau nem&ncat( mam%3 zise Jeorge. 9i( 4i tu3 s$use doamna Ieasley( dar $e un ton mult mai )ndulcit( 4i )nce$u s%0i taie lui Harry /elii de $&ine 4i s% i le ung% cu unt. Atunci se $roduse o di2ersiune( )n $ersoana unei siluete mici( ro4cate( )ntr0o c%ma4% lung% de noa$te( care intr% )n 5uc%t%rie( du$% care scoase un mic chiit 4i /ugi )na$oi. Jinny( )i zise Ron lui Harry( a5ia 4o$tit. 8ora mea. A 2or5it de tine toat% 2ara3 -a( 2rea 4i un autogra/ de la tine( Harry( r&se Dred( dar )nt&lni $ri2irea mamei lui( )4i $lec% $ri2irile $este /ar/urie 4i t%cu m&lc.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

#imeni nu mai zise nimic( $&n% nu /ur% s$%late 4i $use la loc toate cele $atru /ar/urii( ceea ce dur% sur$rinz%tor de $u1in. <%i s% /ie( sunt mort de o5oseal%( c%sc% Dred( cred c% m% duc s% m% culc 4i... An nici un caz( se r%1oi doamna Ieasley. 9ste 2ina la c% nu ai dormit azi0noa$te. .ei cur%1a gr%dina de $itici )n locul meu( iar s0au adunat $rea mul1i 4i ne sca$% de su5 control. /( mam%... ;i 2oi doi( la /el3 ad%ug% ea( $ri2ind s$re Ron 4i Dred. Tu $o1i s% te duci s% te culci( dragule( )i s$use ea lui Harry. #u i0ai $us tu s% z5oare cu ma4ina aia a/urisit%. -ar Harry( c%ruia nu )i era somn( zise re$ede7 Al a'ut 4i eu $e Ron( nu am mai 2%zut niciodat% o dezpiticire... 9 /oarte dr%gu1 din $artea ta( scum$ule( dar e o munc% $lictisitoare( zise doamna Ieasley. 8ta1i s% 2edem ce are de s$us !ocK,art des$re asta... ;i lu% o carte groas% din teancul de $e 4emineu. Jeorge )nce$u s% se 2aite7 <am%( dar 4tim cum s% dez$iticim o gr%din%. Harry se uit% la co$erta c%r1ii din m&na doamnei Ieasley. Pe toat% su$ra/a1a ei( erau scrise cu litere aurii cu2intele7 9:hidu! parazii!or domestici; de Jilderoy !ocK,art. Pe co$ert% era o /otogra/ie mare a unui 2r%'itor /oarte c,i$e4( cu $%r 5lond 4i ondulat 4i cu oc,i al5a4tri. Ca $este tot )n lumea magiei( $oza se mi4ca 4i 2r%'itorul( des$re care Harry credea c% era Jilderoy !ocK,art( le /%cea o5raznic cu oc,iul. -oamna Ieasley )i sur&se. A,( este minunat( zise ea( cunoa4te to1i $arazi1ii domestici( 4tie des$re ce 2or5e4te3 9 o carte e6traordinar%... <ama )l sim$atizeaz%( s$use Dred( 4o$tit( dar su/icient ca s% /ie auzit... #u /i ridicol( Dred( s$use doamna Ieasley( cu o5ra'ii $u1in )m5u'ora1i. -ac% tot crezi c% 4ti1i mai 5ine ca !ocK,art( duce1i02%( )nce$e1i( 4i s% 2% /ereasc% 8/&ntul s% g%sesc 2reun $itic c&nd 2in )n ins$ec1ie. C%sc&nd 4i 5om5%nind( 5%ie1ii Ieasley ie4ir% din cas%( urma1i de Harry. Jr%dina era mare 4i( du$% Harry( e6act cum ar /i tre5uit s% /ie o gr%din%. Damiliei -ursley nu i0ar /i $l%cut erau multe 5uruieni 4i iar5a tre5uia tuns% dar la gard erau co$aci mari 4i noduro4i 4i $este tot /lori( des$re care Harry nici nu auzise. <ai era 4i un iaz mare( cu a$% 2erzuie( $lin cu 5roa4te. ;i Ancuia1ii au $itici de gr%din%( 4tii doar( )i s$use Harry lui Ron( )n tim$ ce tra2ersau gazonul. -a( am 2%zut lucrurile $e care ei le cred $itici( s$use Ron( a$lecat 4i cu ca$ul )ntr0 o tu/%. Ca ni4te <o4 Cr%ciuni mici cu undi1e... 8e auzi un $rotest( tu/a se scutur% 4i Ron se ridic% )n $icioare. Acesta este un $itic( zise el sum5ru. !as%0m%3 !as%0m%3 c,i1%i $iticul. An mod sigur nu sem%na cu <o4 Cr%ciun. 9ra mic 4i cu un ca$ mare( c,el 4i noduros( e6act ca un carto/. Ron )l 1inea la distan1%( )n tim$ ce acesta d%dea din $icioru4e. Al lu% de glezne 4i )l )ntoarse cu ca$ul )n 'os.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

A4a tre5uie s% /aci( zise el. Ridic% $iticul deasu$ra ca$ului E?!as%0m%3@F 4i )nce$u s%0l roteasc% )n cercuri mari asemenea unui lasou. .%z&nd c&t de 4ocat era Harry( Ron ad%ug%7 #u )i doare( tre5uie doar s%0i ame1e4ti( ca s% nu mai g%seasc% drumul s$re g%urile lor. Ai d%du drumul $iticului( care z5ur% cinci metri )n aer 4i a$oi ateriz% cu o 5u/nitur%( du$% gard( )n $lin c&m$. Jalnic( zise Dred. Pariez c% eu )l arunc $e al meu mai de$arte de mo2ila aia. Harry )n2%1% re$ede s% nu0i mai com$%timeasc% $e $itici. Primului a 2rut s%0i dea drumul( $ur 4i sim$lu( du$% gard( dar $iticul( sim1indu0i sl%5iciunea( )4i )n/i$se din1ii ca acele )n degetul lui Harry. 8e c,inui mult s%0l des$rind% de $e deget 4i s%0l az2&rle( dar c&nd o /%cu... "au( Harry( cred c% l0ai aruncat cam la dou%zeci de metri... An cur&nd( $loua cu $itici. .ezi( nu sunt $rea de4te$1i( s$use Jeorge( $rinz&nd cinci sau 4ase $itici deodat%. Cum a/l% c% are loc dez$iticirea se )m5ulzesc s% ias% s% 2ad% ce se )nt&m$l%. Ai crede c% s0 au )n2%1at $&n% acum s% stea cumin1i( dar... Cur&nd( ceata de $itici de $e c&m$ )nce$u s% mearg% )n $artea o$us%( cu coada )ntre $icioare 4i umerii l%sa1i. 8e 2or )ntoarce( zise Ron( $ri2ind $iticii dis$%r&nd )n $artea o$us% a c&m$ului. !e $lace la ne5unie aici... Tata este $rea 5l&nd cu ei( crede c% sunt amuzan1i... C,iar )n acel moment( se tr&nti u4a de la intrare. A 2enit3 s$use Jeorge. A 2enit tata3 ;i /ugir% din gr%din%( )na$oi )n cas%. -omnul Ieasley era cu/undat )ntr0un scaun de 5uc%t%rie( cu oc,elarii da1i 'os de $e nas 4i cu oc,ii )nc,i4i. 9ra un om sla5( cu un )nce$ut de c,elie( dar $u1inul $%r care )i mai r%m%sese era la /el de ro4u ca cel al co$iilor s%i. Purta o mantie 2erde( lung%( $r%/uit% 4i uzat%. Ce noa$te( morm%i el( a$uc&nd ceainicul 4i uit&ndu0se la co$iii din 'urul lui. #ou% raiduri3 #ou%3 ;i 5%tr&nul <ondungus Dletc,er a )ncercat s% )mi )ntind% o curs% c&nd nu eram atent... -omnul Ieasley lu% o gur% 5un% de ceai 4i o/t%. Ai g%sit ce2a( tat%: )ntre5% Dred( ner%5d%tor. #0am g%sit dec&t ni4te c,ei care se mic4oreaz% 4i un i5ric mu4c%tor( c%sc% domnul Ieasley. Au /ost ni4te lucruri necurate( dar nu )n de$artamentul meu. !ui <ortlaKe i s0a luat un interogatoriu )n leg%tur% cu ni4te di,ori /oarte 5%tr&ni( dar era trea5a celor de la Comitetul Darmecelor 96$erimentale( -oamne0a'ut%... -e ce s0ar o5osi cine2a s% /ac% ni4te c,ei s% se mic4oreze: s$use Jeorge. Ca momeal% $entru Ancuia1i( o/t% domnul Ieasley. .inde0le o c,eie care se tot mic4oreaz% $&n% dis$are de tot( ca s% nu o $oat% g%si c&nd au ne2oie... -esigur( este /oarte greu s% condamni $e cine2a( $entru c% nici un Ancuiat nu ar recunoa4te c% i se mic4oreaz%

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

c,eia... s% $re/ere s% s$un% c% a $ierdut0o. +at%0i s%0i 5at%( ar merge $&n% )n $&nzele al5e 4i ar ignora magia( c,iar dac% ar 2edea cu oc,ii lor... -ar nici n0o s% 2% 2in% s% crede1i ce lucruri au )nce$ut s% /armece ai no4tri... <A;I#I( -9 9L9<P!": A$%ruse doamna Ieasley( 1in&nd un 2%trai lung ca $e o sa5ie. c,ii domnului Ieasley se desc,iser%. Pri2ea cu 2ino2%1ie s$re so1ia lui. <a0<a4ini( <olly( scum$o: -a( Art,ur( ma4ini( zise doamna Ieasley( cu oc,i sc%$%r%tori. Po1i s% crezi c% un 2r%'itor ar cum$%ra o ma4in% ruginit%( s$un&ndu0i so1iei lui c% a luat0o doar ca s% o demonteze 4i s% 2ad% cum merge( c&nd de /a$t o /ermeca $entru a o /ace s% z5oare: -omnul Ieasley cli$i des. P%i( draga mea( ar /i legal ce0a /%cut( c,iar dac%( ,m... ar /i /ost mai 5ine dac%... 9,... i0ar /i s$us so1iei lui ade2%rul... 9ste o condi1ie la lege( 2ezi tu... at&ta tim$ c&t $er0 soana nu intenioneaz s o conduc( /a$tul c% ma4ina $oate s% z5oare nu are nici o... Art,ur Ieasley( tu ai $us condi1ia c&nd ai scris legea aceea3 strig% doamna Ieasley. Ca s% $o1i continua s% te 'oci )n magazia ta cu $rostiile alea /%cute de Ancuia1i3 ;i dac% 2rei s% 4tii( Harry a 2enit azi0diminea1% cu ma4ina cu care tu nu inten1ionai s% z5ori3 Harry: s$use domnul Ieasley( $ierdut. Care Harry: 8e uit% )n 'ur( )l 2%zu $e Harry 4i s%ri de $e scaun. -umnezeule( c,iar Harry Potter: Anc&ntat de cuno4tin1%( Ron ne0a $o2estit at&tea des$re... 7iii ti au z#urat cu maina acas !a Harry i napoi azi-noapte! strig% doamna Ieasley. Ce s$ui des$re asta( ei: Antr0ade2%r: )ntre5% domnul Ieasley( curios. A mers 5ine: A0Adic%... E2%zuse oc,ii doamnei Ieasley care sc%$%rau sc&nteiF... n0a /ost 5ine ce0a1i /%cut( 5%ie1i... /oarte( /oarte r%u( desigur... Haide s%0i l%s%m cu ale lor( )i 4o$ti Ron lui Harry( )n tim$ ce doamna Ieasley se um/l% ca o 5roasc%. Hai s% )1i ar%t camera mea3 8e strecurar% din 5uc%t%rie $e un ,ol )ngust 4i a$oi s$re o scar% cu tre$te inegale( care mergea )n zigzag $rin toat% casa. !a al treilea eta'( o u4% era )ntredesc,is%. Harry z%ri ni4te oc,i c%$rui $ri2indu0l( )nainte ca u4a s% se tr&nteasc% cu zgomot. Jinny( s$use Ron. Ha5ar nu ai c&t e de timid%( )ntotdeauna se $oart% cam ciudat din cauza asta... <ai urcar% dou% eta'e( $&n% a'unser% )n /a1a unei u4i cu 2o$seaua 'u$uit% 4i cu o $l%cu1% $e care scria7 ?Camera lui Ronald@. Harry intr%( a$roa$e d&nd cu ca$ul de ta2an( 4i /%cu oc,ii mari. 9ra ca 4i c&nd ar /i intrat )ntr0un /urnal7 a$roa$e totul din camera lui Ron $%rea s% /ie )n nuan1e de $ortocaliu0 a$rins7 cu2ertura de $e $at( $ere1ii( c,iar 4i ta2anul. A$oi )4i d%du seama c% a$roa$e tot ta$etul /usese aco$erit cu $ostere care re$rezentau aceia4i 4a$te 2r%'itori 4i magicieni( to1i )m5r%ca1i cu ni4te mantii $ortocalii( 1in&nd )n m&n% m%turi 4i /%c&nd /renetic cu m&na.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

9c,i$a ta de .&'t,a1: zise Harry. Tunurile din C,udley( s$use Ron( ar%t&nd s$re cu2ertura de $e $at( care era )m$odo5it% cu dou% ini1iale TC( negre( 4i cu o g,iulea. Pe locul nou% )n lig%3 C%r1ile de 2r%'i ale lui Ron erau $use negli'ent )ntr0un col1( l&ng% un morman de re2iste cu 5enzi desenate( care $%reau s% /ie toate numerele re2istei ?A2enturile lui <artin <iggs( Ancuiatul ne5un@. +ag,eta magic% a lui Ron se a/la deasu$ra unui ac2ariu( $lin cu mormoloci( $e $er2az( l&ng% 4o5olanul s%u mare 4i gri( Punga4ul( care dormea la soare. Harry $%4i $este un $ac,et de c%r1i de 'oc Care08e0Am$art08ingure 4i se uit% $e /ereastra micu1%. Pe c&m$ul )nde$%rtat 2edea cum( unul c&te unul( $iticii se strecurau )na$oi )n curtea /amiliei Ieasley. A$oi se )ntoarse s$re Ron( care )l $ri2ea ner%5d%tor( $arc% a4te$t&ndu0i $%rerea. Camera mea e cam micu1%( s$use Ron( re$ede( nu ca aceea $e care o a2eai la Ancuia1i... ;i e c,iar su5 2&rcolacul din $od( care 5ate tot tim$ul )n 1e2i 4i morm%ie... -ar Harry( )i z&m5i larg 4i s$use7 9ste cea mai groza2% cas% )n care am /ost 2reodat%3 "rec,ile lui Ron de2enir% 5rusc rozalii.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

CAPIT !"! I. CALIGRAFIE I PETE .iata )n ?.izuin%@ era cu totul alt/el dec&t $e Aleea +osc,etelor. Damiliei -ursley )i $l%cea s% /ie totul $us la $unct 4i )ngri'it( $e c&nd )n casa /amiliei Ieasley d%deai la tot $asul de ne$re2%zut 4i de /el de /el de lucruri stranii. Harry a2u $rimul 4oc( c&nd se uit% )n oglinda de deasu$ra 4emineului( care )i strig% $e nea4te$tate7 ?+ag%01i c%ma4a )n $antaloni( negli'entule3@ .&rcolacul din $od urla 4i tr&ntea 1e2i $e 'os( de /iecare dat% c&nd era $rea lini4te( iar micile e6$lozii din camera lui Dred 4i a lui Jeorge erau considerate $er/ect normale3 -ar cel mai ciudat i se $%rea lui Harry nu c% oglinda 2or5ea sau c% 2&rcolacul z%ng%nea c&nd 1i0era lumea mai drag%( ci /a$tul c% toat% lumea $%rea s%0l $lac%. -oamna Ieasley se )ngri'ea de starea 4osetelor lui 4i )ncerca s%0l /ac% s% m%n&nce c&te $atru $or1ii la /iecare mas%. -omnului Ieasley )i $l%cea s% stea l&ng% Harry la mas%( $entru a0l 5om5arda cu )ntre5%ri des$re 2ia1a Ancuia1ilor( rug&ndu0l s%0i e6$lice cum /unc1ionau di2erse lucruri( ca $o4ta sau $rizele. 7ascinant! s$unea el( )n tim$ ce Harry )ncerca s% )l con2ing% s% /oloseasc% tele/onul. 3ngenios( )ntr0ade2%r( )n c&te /eluri au reu4it s% se descurce Ancuia1ii /%r% magie3 Harry $rimi 2e4ti de la Hogwarts )ntr0o diminea1% )nsorit%( cam la o s%$t%m&n% de c&nd a'unsese la ?.izuin%@. 9l 4i Ron co5or&ser% s% ia micul de'un( unde )i g%sir% $e so1ii Ieasley 4i $e Jinny( de'a a4eza1i la mas%. An momentul )n care )l 2%zu $e Harry( Jinny r%sturn% din gre4eal% castronul cu /ulgi de o2%z $e 'os( care c%zu cu o 5u/nitur% $uternic%. ;i Jinny $%rea /oarte ,ot%r&t% s% r%stoarne c&te ce2a( ori de c&te ori intra Harry )n camer%3 8e re$ezi su5 mas% s% ridice castronul 4i re2eni la mas% cu /a1a ro4ie( ca soarele c&nd a$une. Pre/%c&ndu0se c% nu a o5ser2at( Harry se a4ez% 4i lu% $&inea $r%'it%( $e care i0o )ntindea doamna Ieasley. 8crisori de la 4coal%( zise domnul Ieasley( )nm&n&ndu0le ni4te $licuri gal5ene( identice( lui Harry 4i lui Ron( adresele /iind scrise cu cerneal% 2erde. -um5ledore 4tie de'a c% e4ti aici( Harry( nu0i sca$% nimic omului %stuia. ;i 2oi a1i $rimit c&te o scrisoare( ad%ug% el( )n tim$ ce Dred 4i Jeorge( )nc% )n $i'amale( co5orau sc%rile. Pentru c&te2a minute se l%s% o t%cere de$lin%( to1i /iind cu/unda1i )n citirea scrisorilor. !ui Harry i se s$unea s% ia 96$resul de Hogwarts( ca de o5icei( din sta1ia KingMs Cross( $e )nt&i se$tem5rie. -e asemenea era inclus% o list% cu c%r1ile de care a2ea ne2oie anul acela. 9le2ii din anul II au ne2oie de7 N &anua!-5tandard de vr i *4reapta 331( de <iranda ;oimtimid N 0um s scapi de un strigoi( de Jilderoy !ocK,art N (acane cu vr itoare( de Jilderoy !ocK,art N Hoinrind cu vampirii( de Jilderoy !ocK,art

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

N 0!torii cu spiridui( de Jilderoy !ocK,art N <)pediii cu vampiri( de Jilderoy !ocK,art N =a #ra cu un v+rco!ac de Jilderoy !ocK,art N >n An cu ?eti( de Jilderoy !ocK,art Dred care )4i terminase 4i el de citit lista( se uit% 4i la lista lui Harry. ;i 1ie 1i s0au cerut toate c%r1ile lui !ocK,art3 zise el. #oua $ro/esoar% de ?A$%rare contra <agiei #egre@ tre5uie s% /ie 2reo admiratoare de0a lui... $ariez c% e a/urisit%... An acel moment( Dred )nt&lni $ri2irea mamei lui 4i imediat )4i /%cu de lucru cu marmelada. #0or s% /ie ie/tine( cu siguran1%( s$use Jeorge( uit&ndu0se $entru un moment la $%rin1ii s%i. C%r1ile lui !ocK,art sunt /oarte scum$e... s% ne descurc%m( zise doamna Ieasley( dar $%rea )ngri'orat%. Presu$un c% 2om lua multe lucruri $entru Jinny la m&na a doua... A( 2ii la Hogwarts anul acesta: o )ntre5% Harry. Jinny d%du din ca$( ro4ind $&n% la r%d%cina $%rului ei de /oc( 4i )4i $use cotul )n unt. -in /ericire( nu o5ser2% nimeni( )n a/ar% de Harry( $entru c% )n acel moment intr% /ratele mai mare al lui Ron( Percy. 9ra de'a )m5r%cat( cu insigna de Per/ect )n $ie$t. +un% diminea1a tuturor( zise Percy( 2ioi. Ce zi minunat%3 8e a4ez% $e ultimul scaun r%mas li5er( dar s%ri a$roa$e imediat )n sus( lu&nd de su5 el o m%turic% de $ra/ cu $ene gri. Cel $u1in asta crezu Harry c% era( $&n% o5ser2% c% res0 $ira. 9rrol3 s$use Ron( lu&nd 5u/ni1a 5eteag% de la Percy 4i sco1&nd o scrisoare de su5 ari$a lui. An s/&r4it( mi0a r%s$uns Hermione3 I0am scris 4i i0am s$us c% 2rem s% )ncerc%m s% te sal2%m de /amilia -ursley3 Al a4ez% $e 9rrol $e o corni4% de la u4a din s$ate( dar 9rrol se $r%5u4i instantaneu( a4a c% Ron )l $use $e $rag( 5om5%nind7 ?Patetic3@ A$oi desc,ise scrisoarea de la Hermione 4i o citi cu 2oce tare. 'rag @on i Harry *dac eti aco!o1( 5per c totu! a mers #ine i c nu ai %cut nimic i!ega! ca s ! scoatei pe Harry de !a rude!e sa!e( @on( pentru c asta i-ar %ace pro#!eme i !ui Harry. Am %ost %oarte ngri orat i dac totu! este n ordine cu Harry( v rog anunai-m i pe mine imediat. 'ar poate ar %i mai #ine s %o!osii a!t #u%ni( pentru c sunt convins c nc o misiune ar termina-o pe a voastr! 5unt %oarte ocupat cu coa!a( desigur... Cum $oate /i ocu$at% cu 4coala:3 /%cu Ron( )ngrozit. -oar suntem )n 2acan1%3 ... 4i ne ducem !a =ondra miercurea viitoare s-mi cumpr cri!e noi. 0e-ar %i s ne nt+!nim pe A!eea 'iagon? 5punei-mi i mie ce se nt+mp!( c+t de repede putei(

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

0u drag( Hermione Per/ect( $utem merge s% 2% lu%m lucrurile atunci( zise doamna Ieasley( )nce$&nd s% str&ng% masa. Ce a2e1i de g&nd ast%zi: Harry( Ron( Dred 4i Jeorge $ro$user% s% mearg% )n 2&r/ul dealului( la o c%su1% $e care o a2ea /amilia Ieasley. 9ra )ncon'urat% de $omi 4i nu se 2edea satul de la $oale. Asta )nsenina c% $uteau s% /ac% antrenament la .&'t,a1 acolo( doar s% nu z5oare $rea sus. #u $uteau s% /oloseasc% mingi ade2%rate de .&'t,a1( /iindc% ar /i /ost cam greu de e6$licat ce0i cu ele( dac% ar /i sc%$at 2reuna 4i ar /i z5urat $e deasu$ra satului( )n sc,im5( )4i aruncau mere unul altuia. Z5urau $e r&nd $e m%tura #im5us GHHH a lui Harry( 2ec,ea m%tura a lui Ron( 8teaua C%z%toare( /iind de$%4it% $&n% 4i de /luturi. Cinci minute mai t&rziu urcau dealul( cu m%turile $e umeri. Al )ntre5aser% 4i $e Percy dac% nu 2roia s% 2in% cu ei( dar acesta s$usese c% era ocu$at. Harry )l 2%zuse doar la ora mesei $&n% atunci( )n restul tim$ului se )nc,idea )n camera lui. Tare a4 2rea s% 4tiu ce $une la cale( zise Dred( )ncrunt&ndu0se. #u este )n a$ele lui. Rezultatele de la e6amenele lui au 2enit cu o zi )naintea ta. -ou%s$rezece #. ... 4i n0 a /ost Prea )nc&ntat3 8ive!e 6#inuite de (r itorie( )i e6$lic% Jeorge lui Harry( 2%z&ndu0l c&t era de nedumerit. +ill a luat tot dou%s$rezece. -ac% nu suntem aten1i( 2om mai a2ea un alt 4e/ de $romo1ie )n /amilie. #u cred c% a4 mai $utea su$orta ru4inea asta. +ill era cel mai mare /rate Ieasley. 9l 4i cu cel de0al doilea /rate( C,arlie( terminaser% de'a Hogwarts. Harry nu0i cunoscuse $e nici unul dintre ei( dar 4tia c% C,arlie era )n Rom&nia( s% studieze 2am$irii( iar +ill era )n 9gi$t( re$rezentant al +%ncii Jringotts( 5anca 2r%'itorilor. #u 4tiu de unde o s% ai5% mama 4i tata 5ani $entru lucrurile de 4coal% anul %sta( zise Jeorge du$% un tim$. Cinci seturi de Oc%r1i de !ocK,art3 ;i Jinny are ne2oie de $elerin% 4i 5ag,et% 4i restul... Harry nu zise nimic. 8e sim1ea destul de $rost. Pus% la $%strare )ntr0un sei/ su5 $%m&nt( la Jringotts( )n !ondra( se a/la o mic% a2ere $e care i0o l%saser% $%rin1ii lui. +ine)n1eles( numai )n lumea 2r%'itoriei a2ea 5ani( nu $uteai s% /olose4ti galeoni( stecli sau cnu1i )n magazinele Ancuia1ilor. #u le s$usese nimic unc,ilor lui de contul s%u din 5anc%( nu era con2ins c% oroarea lor /a1% de magie includea 4i un morman de monede de aur... A <iercurea urm%toare( doamna Ieasley )i trezi $e to1i( dis0de0diminea1%. -u$% 4ase sand2iciuri cu costi1% a/umat%( de $ersoan%( se )m5r%car% de $lecare 4i doamna Ieasley lu% un g,i2eci de /lori de $e 4emineu 4i i0l ar%t% domnului Ieasley. Art,ur( s0au terminat( o/t% ea. s% mai cum$%r%m ast%zi... 9i 5ine( musa/irii )nt&i3 -u$% tine( Harry( scum$ule3 ;i )i o/eri g,i2eciul.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Ce0Ce tre5uie s% /ac: se s$erie el. #0a mai c%l%torit niciodat% cu Polen Z2rr( s%ri Ron. Iart%0m% Harry( am uitat3 #iciodat%: )ntre5% domnul Ieasley. -ar cum ai a'us anul trecut $e Aleea -iagon s%01i cum$eri rec,izite: Cu metroul... C,iar: zise domnul Ieasley )nc&ntat. Cu trenuri? Cum se numesc( de /a$t... #u acum( Art,ur( s$use doamna Ieasley. Polenul Z2rr este mult mai ra$id( dragule( dar( -umnezeule( dac% nu l0ai mai /olosit $&n% acum... s% /ie totul 5ine( mam%( zise Dred. Harry( uit%0te la noi( mai )nt&i. !u% $u1in $olen de $e /lorile din g,i2eci( se duse )n /a1a 4emineului 4i )l arunc% )n /l%c%ri. Cu un 2uiet( /ocul de2eni 2erde0smarald 4i se /%cu mai mare ca Dred( care $%4i )n mi'locul 2%$%ii 4i strig%7 ?Aleea -iagon3@ ;i dus a /ost3 Tre5uie s% 2or5e4ti /oarte clar( dragule( )i zise doamna Ieasley lui Harry( )n tim$ ce Jeorge )4i 5%gase m&na )n g,i2eci. ;i ai gri'% s% ie4i $rin gr%tarul care tre5uie... Prin ce: zise Harry( nelini4tit( )n tim$ ce /ocul se )nte1i din nou 4i )l a5sor5i 4i $e Jeorge. P%i( 2ezi tu( sunt /oarte multe locuri $rin care $o1i s% ie4i( dar dac% ai 2or5it clar... .a /i 5ine( <olly( nu01i mai /ace at&tea $ro5leme( zise domnul Ieasley( lu&nd 4i el ni4te Polen Z2rr. -ar( drag%( dac% se $ierde( cum i0am e6$lica unc,iului 4i m%tu4ii lui: #u s0ar su$%ra( nici o gri'%( o asigur% Harry. -udley ar crede c% este o glum% 5un% c% m0am $ierdut )ntr0un 4emineu( nu 2% /ace1i gri'i din $ricina asta. 9i... 5ine... du0te du$% Art,ur( zise doamna Ieasley. C&nd intri )n /oc( s$une unde 2rei s% mergi... ;i 1ine01i coatele li$ite( )l s/%tui Ron. ;i oc,ii )nc,i4i( zise doamna Ieasley. Duninginea... #u te /oi $rea mult( s% nu nimere4ti )n alt 4emineu... 8% nu intri )n $anic% 4i s% ie4i $rea de2reme( a4tea$t% $&n% )i 2ezi $e Dred 4i $e Jeorge3 8tr%duindu0se s% memoreze toate s/aturile( Harry lu% un 2&r/ de Polen Z2rr 4i se duse )n /a1a 4emineului. Trase aer )n $ie$t( arunc% $olenul )n /l%c%ri 4i $%4i )n /oc. Docul era ca un 2&nt c%ldu1. -esc,ise gura 4i )ng,i1i imediat ni4te cenu4% /ier5inte. Aleea -i0-iagon( tu4i el. 8e sim1i de $arc% s0ar /i scurs $rin g%urile unei $rize. P%rea s% se roteasc% /oarte re$ede... 8cr&4netul din urec,ile sale era asurzitor... Ancerc% s% 1in% oc,ii desc,i4i( dar 2&l0 toarea /l%c%rilor 2erzi )l ame1ea... 8e lo2i cu cotul de ce2a tare. A4i str&nse re$ede 5ra1ele $e l&ng% cor$... Anc% se )n2&rtea 4i iar se )n2&rtea... Acum se sim1ea de $arc% l0ar /i $%lmuit ni4te m&ini reci... Pri2ind cu oc,ii )ntredesc,i4i( 2%zu $rin oc,elari un 4ir de 4eminee( neclar( 4i /r&nturi ale camerelor de dincolo de ele... 8and2iciurile cu costi1% a/u0 mat% i se z5%teau )n stomac... Anc,ise iar oc,ii( rug&ndu0se s% se termine totul mai re$ede(

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

dar )n acel moment c%zu $e 5urt% $e $iatra rece( auzind cum i se /ac 1%nd%ri oc,elarii. Ame1it 4i lo2it( $lin de /uningine( se ridic% 5uimac( cu oc,elarii s$ar1i la oc,i. 9ra a5solut singur( dar unde era ,a5ar n0a2ea3 Tot ce 4tia era c% se a/la )ntr0un 4emineu de $iatr%( )n ceea ce $%rea s% /ie magazinul unui 2r%'itor( dar nimic de acolo nu $%rea s% /ie $e lista de la Hogwarts. cutie de sticl% din a$ro$iere con1inea o m&n% uscat% $e o $ern%( un $ac,et de c%r1i( $%tat cu s&nge( 4i un oc,i de sticl%. #i4te m%4ti dia2ole4ti at&rnau $e $ere1i( c&te2a oase omene4ti z%ceau $e casa de 5ani( iar de ta2an at&rnau ni4te instrumente ruginite. ;i mai gra2( strada )ntunecat% 4i )ngust% $e care o 2edea Harry $e geamul magazinului $r%/uit( nu era )n nici un caz Aleea -iagon3 Cu c&t ie4ea mai re$ede de acolo( cu at&t mai 5ine. Cu nasul s&nger&nd unde se lo2ise de 2atr%( Harry se )ndre$t% )nceti4or 4i cu $recau1ie s$re u4%( dar )nainte s% a$uce s% $arcurg% 'um%tatea distan1ei( doi oameni a$%rur% de $artea cealalt% a 2itrinei( iar unul dintre ei era c,iar ultima $ersoan% $e care ar /i 2rut Harry s% o )nt&lneasc%( a4a cum era( r%t%cit( $lin de /uningine 4i cu oc,elarii s$ar1i7 -raco Reacredin1%3 Harry $ri2i re$ede )n 'ur 4i z%ri un dula$ mare 4i negru )n st&nga sa. 8e arunc% )n%untru 4i )nc,ise u4ile( l%s&nd o cr%$%tur% mic% $entru a 2edea ce se )nt&m$l%. C&te2a secunde mai t&rziu( sun% clo$o1elul 4i cei doi intrar% )n magazin. +%r5atul care )l )nso1ea $e -raco nu $utea /i dec&t tat%l lui. A2ea aceea4i /a1% $alid% 4i ascu1it% 4i ni4te oc,i 2erzi 4i reci( identici cu ai /iului s%u. -omnul Reacredin1% se $lim0 5% $rin magazin( $ri2ind alene s$re o5iectele e6$use la 2&nzare( 4i agit% un clo$o1el de $e te'g,ea( nu )nainte de a0i s$une /iul s%u7 #u atinge nimic( -raco3 -raco( tocmai se )ntindea du$% oc,iul de sticl%7 Parc% ai zis c% 2rei s%0mi /aci un cadou... Am s$us c% o s%01i iau o m%tur% de com$eti1ie( s$use tat%l s%u( 5%t&nd cu degetele )n te'g,ea. !a ce 5un( dac% nu sunt )n ec,i$a casei: zise -raco( 5osum/lat 4i ener2at. Harry Potter a $rimit un #im5us GHHH anul trecut. C,iar de la -um5ledore( ca s% $oat% s% 'oace $entru Cerceta4i. #ici m%car nu 'oac% at&t de 5ine( doar $entru c% este cele5ru... Hm( cele5ru /iindc% are o cicatrice stu$id% $e /runte... -raco se a$lec% $entru a e6amina un ra/t $lin cu cranii. ... 4i toat% lumea crede c% este at&t de de4te$t( minunatul Potter cu cicatricea 4i m%tura lui... <i0ai mai s$us de'a de 2reo sut% de ori $&n% acum( zise domnul Reacredin1%( arunc&nd o $ri2ire menit% s%04i calmeze /iul( 4i )1i reamintesc c% nu este... $rundent... s% $ari a nu 1ine la Harry Potter( c&nd ma'oritatea semenilor no4tri )l consider% eroul care l0a /%cut $e !ordul Antunericului s% dis$ar%... A,( domnule +orgin... "n 5%r5at )nco2oiat a$%ru la cas%( d&ndu04i la o $arte $%rul c%runt 4i slinos. -omnule Reacredin1%( ce $l%cere s% 2% 2%d( zise domnul +orgin( cu o 2oce la /el de alunecoas% ca 4i $%rul s%u. Anc&ntat de cuno4tin1%( tinere domn Reacredin1%... Cu ce 2%

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

$ot /i de a'utor: Tre5uie s% 2% ar%t( a 2enit tocmai azi 4i la un $re1 acce$ta5il... Ast%zi nu cum$%r nimic( domnule +orgin( ci 2&nd( s$use domnul Reacredin1%. .inde1i: Z&m5etul de $e /a1a lui +orgin $ieri tre$tat. A1i auzit( cu siguran1%( c% <inisterul /ace din ce )n ce mai multe raiduri( zise domnul Reacredin1%( sco1&nd un manuscris de $ergament 4i des/%c&ndu0l )n /a1a domnului +orgin( $entru ca acesta s%0l $oat% citi. Posed ni4te... cum s% 2% s$un... o#iecte care m0ar $utea /ace s% m% simt $rost( dac% ar /i g%site )n tim$ul 2reunui raid al <inisterului... -omnul +orgin )4i $use oc,elarii $e nas 4i $ri2i lista. <inisterul nu 20ar deran'a $e dumnea2oastr%( domnule( cu siguran1%3... -omnul Reacredin1% ridic% din umeri. #0am /ost 2izitat )nc%. #umele meu im$une un anumit res$ect( dar <inisterul <agiei este din ce )n ce mai 5%g%cios. 8unt ni4te z2onuri des$re o nou% lege a Protec1iei Ancuia1ilor... D%r% )ndoial% c% acel m+ncat de purici( iu#itor de ncuiai( $rostul de Art,ur Ieasley( este )n s$atele ei... Harry sim1i cum )i clocotea s&ngele de /urie. ;i du$% cum 2ede1i( unele lucruri ar $utea s% $ar%... .% )n1eleg $er/ect( domnule( 5ine)n1eles( s$use domnul +orgin. 8% 2edem... Po1i s%0mi cum$eri aia? )i )ntreru$se -raco( ar%t&nd s$re m&na uscat% de $e $ern%. A,( <&na Jloriei3 zise domnul +orgin( l%s&nd la o $arte lista domnului Reacredin1% 4i duc&ndu0se la -raco. Pune1i o lum&nare )n ea 4i 2a da lumin% numai $osesorului3 Cel mai 5un $rieten al ,o1ilor 4i $unga4ilor3 Diul dumnea2oastr% are gusturi 5une( domnule3 8$er c% /iul meu 2a a'unge mai mult dec&t ,o1 sau $unga4( +orgin( zise domnul Reacredin1%( cu r%ceal%( 4i domnul +orgin s$use re$ede7 #0am 2rut s% 2% 'ignesc( domnule( eu am 2rut... -e4i( dac% n0o s% ia note mai mari( s$use domnul Reacredin1%( $e un ton 4i mai sum5ru( s0ar $utea s% nu a'ung% altce2a( )ntr0ade2%r... #u e 2ina mea( se r%z2r%ti -raco. Pro/esorii au ele2i $re/era1i( ca Hermione Jranger( aia... Credeam c% o s%01i /ie ru4ine c% ai /ost )ntrecut la toate e6amenele de o /at%3 ;i care nici m%car nu $ro2ine dintr0o /amilie de 2r%'itori( se r%sti domnul Reacredin1%. ?Ha3@ /%cu Harry )n g&nd( /ericit c% )l 2ede $e -raco umilit 4i /urios. A4a se )nt&m$l% $este tot( zise domnul +orgin( s&ngele de 2r%'itor nu mai este luat )n considera1ie( ca alt%dat%... #u 4i )n cazul meu( zise domnul Reacredin1%( cu n%rile /rem%t&nd. #u( domnule( 4i eu g&ndesc la /el( zise domnul +orgin( /%c&nd o $lec%ciune. An acest caz( $oate ne $utem )ntoarce la lista mea( s$use domnul Reacredin1%( gr%5it. Am tre5uri im$ortante( +orgin( sunt a4te$tat )n alt% $arte ast%zi. Ance$ur% s% se tocmeasc%. Harry $ri2ea cum -raco se a$ro$ia din ce )n ce mai mult

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

de ascunz%toarea sa( cercet&nd lucrurile $use la 2&nzare. 8e o$ri s% e6amineze )ndea0 $roa$e /r&ng,ia 4er$uit% a 8ugrum%torului 4i s% citeasc%( r&n'ind( $l%cu1a de l&ng% un colier de o$al7 ?Aten1ie3 #u atinge1i3 +lestemat3 P&n% acum au murit nou%s$rezece Ancuia1i care l0au $urtat3@ -raco $use oc,ii $e dula$ul )n care era ascuns Harry. 8e a$ro$ie... )ntinse m&na s$re m&ner... Jata( strig% domnul Reacredin1%. Haide( -raco3 Harry r%su/l% u4urat( 2%z&ndu0l $e -raco )nde$%rt&ndu0se. zi 5un%( domnule +orgin( 2% a4te$t m&ine s% lua1i lucrurile3 An momentul )n care se )nc,ise u4a( domnul +orgin )4i d%du arama $e /a1%. 8% ai tu o zi 5un%( domnule Reacredin1%( 4i dac% este ade2%rat ce se s$une( mi0a1i 2&ndut numai o 'um%tate din ce a2e1i )n conacul dumnea2oastr%... +om5%nind( domnul +orgin ie4i din camer%. Harry mai a4te$t% $u1in( )n caz c% se )ntorcea( trecu )n gra5% $e l&ng% 2itrine 4i ie4i $e u4a magazinului. Pun&ndu04i oc,elarii s$ar1i la oc,i( se uit% )n 'ur. A'unsese $e o alee murdar% care $%rea s% /ie m%rginit% numai de magazine dedicate <agiei #egre. Cel din care tocmai ie4ise( ?+orgin 4i +urKes@( $%rea s% /ie cel mai mare. .iza2i era o 2itrin% sinistr%( cu ca$ete uscate( 4i dou% case mai 'os( 2%zu o cu4c% mare( $lin% oc,i cu $%ian'eni uria4i 4i negri. -oi 2r%'itori cam $onosi1i )l $ri2eau din um5ra unei u4i. 8im1indu0se nelalocul lui( Harry trecu mai de$arte( )ncerc&nd s%04i 1in% oc,elarii $e nas 4i s$er&nd( de4i nu era cazul( c% 2a $utea g%si o cale de ie4ire. Pl%cu1a de lemn de deasu$ra unui magazin de lum&n%ri otr%2ite )l anun1a c% era $e Aleea #octurn. Asta nu0l a'uta cu nimic( a2&nd )n 2edere c% Harry nu mai /usese niciodat% )ntr0un ast/el de loc. Presu$unea c% nu 2or5ise destul de clar )n 4emineul /amiliei Ieasley( gura /iindu0i $lin% de cenu4%. Ancerc&nd s%04i $%streze calmul( se )ntre5% ce s% /ac% mai de$arte. -oar nu te0ai $ierdut( nu0i a4a( dragul meu: )i r%sun% o 2oce )n urec,e( /%c&ndu0l s% tresar%. 2r%'itoare 5%tr&n% st%tea )n /a1a lui( 1in&nd )n m&n% o ta2% cu ceea ce $%reau s% /ie ni4te ung,ii omene4ti )ntregi. Al $ri2i( ar%t&ndu04i din1ii m&nca1i de carii( 4i Harry se trase )na$oi. #u( mul1umesc( zise el( doar c%... HARRC( ce cau1i aici: Inima lui Harry d%du s%0i s$arg% $ie$tul. !a /el 4i cea a 2r%'itoarei( 4i o mul1ime de ung,ii se $r%2%lir% la $icioarele ei. Ance$u s% 5lesteme( /urioas%( )n tim$ ce silueta masi2% a lui Hagrid( $aznicul 2&natului de la Hogwarts( se )ndre$ta s$re ei( oc,ii s%i negri( ca de c%r%5u4( sc&nteind $este 5ar5a0i 1e$oas%. Hagrid3 e6clam% Harry( u4urat. <0am $ierdut... Polenul Z2rr... Hagrid )l a$uc% $e Harry de du$% umeri 4i )l trase de$arte de 2r%'itoare( r%sturn&ndu0 i ta2a din m&ini. "rletele 4i 1i$etele ei )i urm%rir% mult% 2reme( de0a lungul aleii )ntor0 toc,eate. Harry z%ri )n de$%rtare o cl%dire de marmur% al5%7 +anca Jringotts3 Hagrid )l

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

adusese e6act $e Aleea -iagon. An ce ,al e4ti3 /%cu Hagrid( scutur&ndu0l de /uningine cu $utere( )nc&t a$roa$e c% )l )m$inse )ntr0o 5aleg% de dragon( a/lat% )n /a1a unei /armacii. Ce c%utai $e Aleea #octurn: "n loc mizera5il... Harry( nu mi0ar $l%cea s% te 2ad% cine2a $e aici... <i0am dat seama( zise Harry( /erindu0se de Hagrid( care 2roia s%0l scuture iar. =i0 am s$us( doar( m0am $ierdut... -ar tu( ce c%utai acolo: C%utam ni4te 3nsecticid mpotriva me!ci!or( morm%i Hagrid. -istrug 2arza de la 4coal%. -oar nu e4ti aici de unul singur: 8tau la /amilia Ieasley( dar am /ost des$%r1i1i( )i e6$lic% Harry. Tre5uie s% m% duc s%0i g%sesc... Cum de nu mi0ai r%s$uns la scrisori: )ntre5% Hagrid( )n tim$ ce Harry alerga $e l&ng% el Etrei $a4i de0ai lui Harry /%ceau c&t un $as de0al lui HagridF. Harry )i e6$lic% tot ce se )nt&m$lase cu -o55y 4i cu /amilia -ursley. Ancuia1i nenoroci1i( m&r&i Hagid. -ac% a4 /i 4tiut... Harry3 Harry3 Aici3 Harry ridic% $ri2irile 4i o 2%zu $e Hermione Jranger )n ca$ul sc%rilor al5e ale +%ncii Jringotts. Co5or) )n /ug% s$re ei( $%ru0i castaniu 4i stu/os /lutur&ndu0i )n 2&nt. Ce s0a )nt&m$lat cu oc,elarii t%i: +un%( Hagrid... A,( e minunat s% 2% 2%d iar... Intri la Jringotts( Harry: -e )ndat% ce0l g%sesc $e Ron 4i $e ai lui... #0o s% mai dureze mult( z&m5i Hagrid. Harry 4i Hermione se uitar% )n 'ur 4i 2%zur% )n mul1ime cl%ile ro4ii ale lui Ron( Dred( Jeorge 4i Percy3 9ra 4i domnul Ieasley cu ei. Harry( s$eram s% te /i dus doar cu un 4emineu mai de$arte...( g&/&i domnul Ieasley 4i )4i 4terse cu 5atista c,elia lucioas%. <olly este dis$erat%... s% a$ar% 4i ea... Pe unde ai ie4it: )ntre5% Ron. Pe Aleea #octurn( zise Hagrid( sum5ru. Dormida5il3 strigar% Dred 4i Jeorge )ntr0un glas. #oi nu a2em 2oie s% ne ducem acolo( zise Ron( in2idios. ;i eu sunt de $%rerea asta( 5om5%ni Hagrid. -oamna Ieasley se ar%t% la orizont. .enea alerg&nd( cu geanta )ntr0o m&n% 4i t&r&nd0o $e Jinny cu cealalt%. ,( Harry( -umnezeule( 5ine c0ai a$%rut... Tr%g&ndu04i su/letul( scoase o $erie de ,aine din geant% 4i )nce$u s%0l cure1e de /uninginea $e care nu reu4ise s% o dea Hagrid 'os. -omnul Ieasley lu% oc,elarii lui Harry( )i atinse cu 5ag,eta lui magic% 4i i0i d%du )na$oi( nou0nou1i3 9i 5ine( tre5uie s% $lec( zise Hagrid( care a2ea m&na $rins% ca )n cle4te de doamna Ieasley E?Aleea #octurn3 -oamne( Hagrid( dac% nu l0ai /i g%sit tu:@F. #e 2edem la Hogwarts3 ;i Hagrid se )nde$%rt%( cu trei ca$ete mai )nalt dec&t toat% mul1imea de $e strad%. J,ici1i $e cine am 2%zut )n magazinul ?+orgin 4i +urKes@: )i )ntre5% Harry $e

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Ron 4i $e Hermione( )n tim$ ce urcau sc%rile 5%ncii. Pe -raco 4i $e tat%l lui3 !ucius Reacredin1% a cum$%rat ce2a: )ntre5% domnul Ieasley cu as$rime( din s$atele lor. #u( 2indea. A,a( e )ngri'orat( s$use domnul Ieasley cu o satis/ac1ie 2%dit%. A,( c&t mi0ar $l%cea s%0l $rind $e !ucius cu ce2a... Ai gri'%( Art,ur( zise doamna Ieasley( t%ios( )n tim$ ce erau $o/ti1i )n%untru de c%tre un s$iridu4( care /%cea $lec%ciuni $este $lec%ciuni. Damilia aia e )ngrozitoare( nu te $une cu ei3 -eci( crezi c% nu $ot s%0i 1in $ie$t lui !ucius Reacredin1%( da: )ntre5% domnul Ieasley( indignat( dar uit% de toate c&nd )i 2%zu $e $%rin1ii Hermionei( care st%teau ner%50 d%tori la g,i4eul lung c&t toat% sala de marmur% al5%( a4te$t&nd ca Hermione s%0i $rezinte. -ar sunte1i... %%%... Ancuia1i3 zise domnul Ieasley( )nc&ntat. Tre5uie s% ie4im la un $a,ar3 Ce a2e1i acolo: A( sc,im5a1i 5ani de0ai 2o4tri... <olly( uite3 ;i ar%t% entuziasmat s$re 5ancnotele din m&na doamnei Jranger. #e )nt&lnim aici mai t&rziu( )i s$use Ron lui Hermione( )n tim$ ce Harry 4i /amilia Ieasley erau condu4i s$re sei/urile lor su5terane de c%tre un alt s$iridu4 al 5%ncii. 8e a'ungea la sei/uri cu ni4te 2agonete( conduse de s$iridu4i. Acestea z5urau cu mare 2itez% $e 4inele )n miniatur%( $rin tunelele su5terane ale 5%ncii. !ui Harry )i $l%cu /oarte mult c%l%toria tre$idant% $&n% la sei/ul /amiliei Ieasley( dar odat% a'uns acolo se sim1i )ngrozitor( mult mai )ngrozitor dec&t $e Aleea #octurn( c&nd /u desc,is sei/ul /amiliei Iesley. Con1inea o gr%m%'oar% mic% de stecli de argint 4i doar un galeon de aur. -oamna Ieasley se sim1i /oarte st&n'enit%( c&nd tre5ui s% adune totul )n $o4eta ei. Harry se sim1i 4i mai $rost c&nd a'unser% la sei/ul lui. A )ncercat c&t a $utut s% ascund% con1inutul lui de oc,ii /amiliei Ieasley( )ndes&ndu04i )n gra5% un $umn de monede )ntr0o geant% de $iele. C&nd a'unser% din nou a/ar%( $e tre$tele 5%ncii( se des$%r1ir%. Percy morm%i c% a2ea ne2oie de o nou% $an% de scris. Dred 4i Jeorge )l z%riser% $e $rietenul lor de la Hogwarts( !ee Jordan. -oamna Ieasley 4i Jinny mergeau la un magazin de $elerine la m&na a doua. -omnul Ieasley insista s%0i duc% $e Jrangeri la ?Ceaunul cr%$at@( s% 5ea ce2a )m$reun%. #e )nt&lnim cu to1ii )n /a1% la ?Caligra/ie 4i $ete@( )ntr0o or%( ca s% 2% cum$%r%m manualele( s$use doamna Ieasley 4i o lu% $e Jinny de m&n%. ;i s% nu $une1i cum2a $iciorul $e Aleea #octurn3 le mai strig% ea gemenilor care dis$%reau )n mul1ime. Harry( Ron 4i Hermione $ornir% s% se $lim5e $e strada )ntortoc,eat%( $a2at% cu $iatr% de r&u. Punga $lin% cu aur( argint 4i 5ronz cerea s% /ie c,eltuit%( a4a c% ceru re$ede trei )ng,e1ate de c%$4uni 4i unt de ara,ide( $e care le m&ncar% cu $l%cere de0a lungul str%zii( uit&ndu0se la /ermec%toarele 2itrine. Ron $ri2i )ndelung un set com$let de mantii ?C,udley@( din 2itrina magazinului ?Articole de .&'t,a1( de cea mai 5un% calitate@( $&n% c&nd Hermione )i t&r) 2iza2i( s% cum$ere cerneal% 4i $ergament. An magazinul ?Jlume(

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Pozne 4i Jium5u4lucuri@( se )nt&lnir% cu Dred( Jeorge 4i !ee Jordan( care studiau cu aten1ie ?Da5uloasele Arti/icii D%r%0C%ldur% ale doctorului Dili5uster@( iar )ntr0un magazin micu1( $lin de tot /elul de 5ag,ete ru$te( c&ntare ie/tine de alam% 4i mantii 2ec,i 4i $line de $ete de $o1iuni( d%dur% $este Percy( ad&ncit )n lectura unei c%r1ulii $lictisitoare( care se numea ?Per/ec1ii la $utere@. >n studiu a! "er%eci!or de !a Hog$arts i viitoare!e !or cariere( citi Ron( cu 2oce tare( de $e co$ert%. Dascinant3... Pleac% de0aici( se r%sti Percy. -a( este /oarte am5i1ios. Percy 4i0a /%cut /el de /el de $lanuri... 2rea s% de2in% <inistrul <agiei...( le s$use el lui Harry 4i Hermionei( )n 4oa$t%( )n tim$ ce se )nde$%rtau de Percy( l%s&ndu0l cu ale lui. or% mai t&rziu( se )ndre$tau s$re ?Caligra/ie 4i $ete@. An orice caz( nu erau singurii care se duceau la aceast% li5r%rie. Cum se a$ro$iar%( 2%zur%( s$re marea lor mirare( $uzderie de oameni( )m5ulzindu0se s$re u4%( )ncerc&nd s% /or1eze intrarea. <oti2ul era o $ancart% $us% $e /ereastra de sus7 JI!-9R C ! CKHART 2a da autogra/e $e cele5ra sa auto5iogra/ie ?Drumosul de mine@ Ast%zi( PG(QH 0PR(QH A,( l0am $utea )nt&lni3 e6clam% Hermione. .reau s% s$un( a scris a$roa$e toate c%r1ile de $e list%3 <ul1imea $%rea s% /ie com$us% din 2r%'itoare cam de 2&rsta doamnei Ieasley. "n 2r%'itor( ,%r1uit de mul1ime( st%tea la u4%( )ndemn&ndu0le7 Cu calm( 2% rog( doamnelor... nu )m$inge1i a4a... a2e1i gri'% de c%r1i( o//... Harry( Ron 4i Hermione se strecurar% )n%untru. coad% lung% ducea $&n% )n /undul magazinului( unde Jilderoy !ocK,art semna c%r1ile. An4/%c% /iecare c&te un e6em$lar din ?Drumosul de mine@ 4i se scurser% de0a lungul cozii $&n% la /amilia Ieasley( care st%tea la r&nd al%turi de domnul 4i doamna Jranger. A( aici era1i( /oarte 5ine( s$use doamna Ieasley( $%r&nd c% mai a2ea $u1in 4i se su/oca 4i )4i tot aran'a $%rul. An c&te2a minute 2om $utea s%0l 2edem... Jilderoy !ocK,art 2eni /%r% gra5%( se a4ez% la mas%( )ncon'urat de multe $oze cu c,i$ul lui( toate /%c&nd cu oc,iul 4i /ermec&nd mul1imea cu z&m5etul s%u )nc&nt%tor. !ocK,art )n carne 4i oase $urta o mantie de culoarea /lorilor de #u0m%0uita( care se asorta $er/ect cu oc,ii lui. Coi/ul s%u de 2r%'itor era a4ezat 4mec,ere4te $e $%rul ondulat. "n om scund 4i ener2ant se /&1&ia de colo0colo( /%c&nd $oze cu un a$arat de /otogra/iat( mare 4i negru( care scotea nori de /um 2iolet cu /iecare 5li1 or5itor. !a o $arte( acolo( se r%1oi el la Ron( d&ndu0se mai )n s$ate $entru a /ace o $oz% mai 5un%. 8unt $oze $entru ?Pro/etul zilei@3 <are 5r&nz%( zise Ron( 4terg&ndu04i $anto/ul( $e care )l c%lcase /otogra/ul.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Jilderoy !ocK,art )l auzi. Pri2i )n sus 4i )l 2%zu $e Ron 4i a$oi $e Harry. Atunci s%ri )n $icioare 4i strig% de0a dre$tul7 #u se $oate3 Harry Potter: <ul1imea se d%du la o $arte( 4o$tind emo1ionat%. !ocK,art se n%$usti )nainte( )l lu% $e Harry de m&n% 4i )l aduse )n. /a1%. <ul1imea iz5ucni )n a$lauze. Harry sim1ea c% )i ia /oc /a1a( c&nd !ocK,art d%du m&na cu el $entru /otogra/ul care /%cea $oze )n dis$erare( )ngro$&nd /amilia Ieasley )n nori grei de /um. "n z&m5et mare 4i /rumos( Harry( zise !ocK,art $rintre din1ii s%i scli$itori. Am$reun%( noi doi( merit%m $rima $agin%3 C&nd )n s/&r4it d%du drumul m&inii lui Harry( acesta nu04i mai sim1ea degetele. Ancerc% s% se duc% )na$oi( la /amilia Ieasley( dar !ocK,art )l lu% $e du$% umeri 4i )l trase l&ng% el. -oamnelor 4i domnilor( zise el tare( cer&nd lini4te. Acesta este un moment e6traordinar3 <omentul $er/ect $entru a /ace un mic anun1( $e care l0am $reg%tit de ce2a 2reme3 C&nd t&n%rul Harry( aici de /a1%( a $%4it ast%zi )n ?Caligra/ie 4i $ete@( nu 2roia dec&t s%0mi cum$ere auto5iogra/ia( $e care i0o 2oi d%rui cu cea mai mare $l%cere... <ul1imea a$laud% iar( )nc&ntat%. Ha5ar nu a2ea( continu% !ocK,art( scutur&ndu0l $e Harry at&t de tare( )nc&t oc,elarii )i alunecar% $e 2&r/ul nasului( c% 2a $rimi( )n cur&nd( mult( mult mai mult dec&t cartea mea( ?Drumosul de mine@. 9l 4i colegii lui( m% 2or a2ea $rintre ei. -a( doamnelor 4i domnilor( am marea $l%cere s% 2% anun1 c% luna aceasta 2oi ocu$a $ostul de $ro/esor al cursului ?A$%rare contra <agiei #egre@( la Hogwarts( ;coala de <agie( Darmece 4i .r%'itorii3 <ul1imea aclam% 4i 5%tu din $alme( iar Harry se trezi cu toate lucr%rile lui Jilderoy !ocK,art( din toate tim$urile. Cl%tin&ndu0se $u1in su5 greutatea c%r1ilor( reu4i s% ias% din lumina re/lectoarelor 4i s% se )ndre$te s$re un col1 al camerei( unde st%tea Jinny l&ng% noul ei ceaun. Po1i s% le iei tu $e astea( )i 4o$ti Harry( r%sturn&nd c%r1ile )n cazan. s% mi le cum$%r eu $e ale... Cred c% 1i0a $l%cut la ne5unie( nu0i a4a( Potter: zise o 2oce $e care Harry o recunoscu de )ndat%. 8e ridic% 4i se trezi nas )n nas cu -raco Reacredin1%( care a5orda r&n'etul s%u tradi1ional. Cele5rul Harry Potter( su5linie -raco. #ici m%car )ntr0o li5r%rie nu $o1i s% intri( /%r% s% a'ungi $e $rima $agin% a ziarelor3... !as%0l )n $ace( doar nu el a 2rut toate astea3 s$use Jinny. 9ra $entru $rima dat% c&nd 2or5ea )n /a1a lui Harry. Al $ri2i crunt $e -raco. Potter( 1i0ai g%sit o $rieten%3 c&r&i -raco( ironic. Jinny se )nro4i ca /ocul( )n tim$ ce Ron 4i Hermione 2eneau s$re ei( /iecare cu un teanc de c%r1i scrise de !ocK,art. A( tu erai( zise Ron( uit&ndu0se la -raco ca la ce2a ne$l%cut de $e tal$a

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

$anto/ului s%u. Cred c% e4ti tare sur$rins s%0l 2ezi $e Harry aici( nu: #u at&t $e c&t sunt s% te 2%d $e tine )ntr0un magazin( Ieasley( )i r%s$unse acru -raco. Pro5a5il c% $%rin1ii t%i 2or /l%m&nzi o lun% ca s% $oat% $l%ti toate astea. Ron se /%cu la /el de ro4u la /a1% ca Jinny. A4i $use 4i el c%r1ile )n ceaunul lui Jinny 4i $orni s$re -raco( dar Harry 4i Hermione )l o$rir%( tr%g&ndu0l de ,ain%. Ron3 s$use doamna Ieasley( /%c&ndu04i loc $rin mul1ime( )m$reun% cu Dred 4i Jeorge. Ce /aci: Ce ne5unie e aici( ,ai s% ie4im3 <%i( m%i( m%i s% /ie... Art,ur Ieasley3 9ra domnul Reacredin1%. 8t%tea cu m&na $e um%rul lui -raco( r&n'ind )n acela4i c,i$( ca 4i odrasla lui. !ucius( s$use domnul Ieasley( d&nd rece din ca$. <are agita1ie la <inister( am auzit( )l $ro2oc% domnul Reacredin1%. Cu toate raidurile astea... s$er c% 2% $l%tesc orele su$limentare: 8e a$lec% asu$ra ceaunului lui Jinny 4i scoase( dintre c%r1ile lucioase ale lui !ocK,art( o carte /oarte 2ec,e 4i e6trem de $onosit%7 ?J,idul )nce$%torului )n ale trans/i0 gur%rii@ de 9meric .''t. 92ident c% nu( r%s$unse tot el. .ai( -oamne( la ce te a'ut% s% /ii o ru4ine $entru numele de 2r%'itor( dac% nici m%car nu te $l%tesc ca lumea: -omnul Ieasley se )nro4i 4i mai tare ca Jinny 4i Ron. A2em ni4te no1iuni total di/erite des$re ceea ce )nseamn% s% /aci de ru4ine numele de 2r%'itor( Reacredin1%( reu4i el s% zic%. 92ident( continu% domnul Reacredin1%( oc,ii s%i 4ter4i a1intindu0se asu$ra doamnei 4i domnului Jranger( care urm%reau totul( nelini4ti1i. Com$ania )n care e4ti( Ieasley... 4i eu care credeam c% /amilia Ieasley nu $utea s% decad% 4i mai tare... 8e auzi un uruit metalic( c&nd ceaunul lui Jinny z5ur% $rin aer. -omnul Ieasley se aruncase 4i el asu$ra domnului Reacredin1%( )m$ing&ndu0l )ntr0un ra/t de c%r1i. 8ute de c%r1i de 2r%'i( grele( se $r%5u4ir% )n ca$ul lor. 8e auzi un ?Pe el( tat%3@ din $artea lui Dred 4i Jeorge. -oamna Ieasley strig% $i1ig%iat7 #u( Art,ur( nu3 <ul1imea n%2%li din $artea o$us%( r%stum&nd 4i mai multe ra/turi de c%r1i. -omnilor( 2% rog... 2% rog3 se $l&nse li5rarul. An acel moment( mai tare dec&t to1i( se auzi7 Termina1i( domnilor3 $ri1i02%3 9ra Hagrid care 2enea s$re ei $rin marea de c%r1i. Antr0o secund%( )i des$%r1i $e domnul Ieasley 4i $e domnul Reacredin1%. -omnul Ieasley a2ea 5uza s$art%( iar domnul Reacredin1% /usese lo2it )n oc,i de o ?9nciclo$edie a ciu$ercilor otr%2itoare@. Anc% mai 1inea )n m&n% cartea cea 2ec,e a lui Jinny des$re trans/igurare. arunc% s$re ea( cu oc,ii sc&nteindu0i de /urie. Po/tim( /eti1o( ia01i cartea( este tot ce01i $oate cum$%ra tat%l t%u mai 5un3... Ie4ind din str&nsoarea lui Hagrid( )i /%cu un semn lui -raco 4i $ractic z5urar% din magazin.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Ar /i tre5uit s%0l ignori( Art,ur( zise Hagrid( a$roa$e ridic&ndu0l( )n tim$ ce )i aran'a 2e4mintele. R%i $&n% la os( toat% /amilia( doar 4tiu to1i... #ici un Reacredin1% nu merit% s% /ie luat )n considera1ie. .enin )n loc de s&nge( asta au3 Haide1i( s% $lec%m... !i5rarul $%ru s% 2rea s%0i o$reasc%( dar )i 2enea $&n% la talie lui Hagrid( a4a c% se r%zg&ndi. <erser% )n gra5% $&n% )n ca$ul str%zii( so1ii Jranger 4i Hermione tremur&nd de /ric% 4i doamna Ieasley( de ner2i. +un e6em$lu le dai co$iilor... 5%t%i )n $u5lic... Ce0o /i crezut Jilderoy:... A /ost mul1umit( zise Dred. #u l0ai auzit la $lecare: Al )ntre5a $e re$orterul acela de la ?Pro/etul zilei@ dac% $utea s% includ% 5%taia )n articol... Zicea c% era 5un%( $entru $u0 5licitate. 8e )ndre$tar%( tri4ti( s$re 4emineul de la ?Ceaunul cr%$at@( $e unde Harry( /amilia Ieasley 4i toate cum$%r%turile lor a2eau s% c%l%toreasc% )na$oi( la .izuin%( /olosind Polenul Z2rr. A4i luar% la re2edere de la /amilia Jranger( care $%r%sea localul $entru a a'unge $e strada de $e $artea o$us%. -omnul Ieasley )nce$use s%0i )ntre5e cum /unc0 1ionau sta1iile de auto5uz( dar se o$ri imediat ce 2%zu e6$resia de $e /a1a doamnei Ieasley. Harry )4i scoase oc,elarii 4i )i $use )n 5uzunar( )n siguran1%( )nainte de a lua din Polenul Z2rr. #u era tocmai modul s%u $re/erat de a c%l%tori( cu siguran1%3 CAPIT !"! . SALCIA BTU 8/&r4itul 2acan1ei de 2ar% 2eni mai re$ede dec&t 4i0ar /i dorit Harry. A5ia a4te$ta s% se )ntoarc% la Hogwarts( dar aceast% lun% la .izuin% /usese cea mai /ericit% $erioad% din 2ia1a lui. Ai era /oarte greu s% nu /ie gelos $e Ron c&nd se g&ndea la /amilia -ursley 4i la ce $rimire )l a4te$ta data 2iitoare( c&nd a2ea s% se )ntoarc% la casa din Aleea +osc,etelor. An ultima sear%( doamna Ieasley /%cu( $rin 2r%'i( desigur( o cin% som$tuoas%( alc%tuit% din toate /elurile de m&ncare care )i $l%ceau lui Harry( inclusi2 o 5udinc% de melas% du$% care )1i l%sa gura a$%. Dred 4i Jeorge )n2eselir% seara cu un 'oc de arti/icii Dili5uster( um$l&nd 5uc%t%ria cu stelu1e ro4ii 4i al5astre( care s%riser% )ntre ta2an 4i $odea cel $u1in o 'um%tate de or%. A$oi urm% o ultim% can% de ciocolat% cald%( du$% care se duser% la culcare. !e lu% destul de mult s% se $reg%teasc% )n diminea1a urm%toare. -e4i se treziser% de la c&ntatul coco4ului( au a2ut o gr%mad% de lucruri de /%cut. -oamna Ieasley d%dea 5uzna $rin camere( $rost dis$us%( c%ut&nd 4osete curate 4i $ene de scris( ei se tot ciocneau $e sc%ri( $e 'um%tate )m5r%ca1i 4i cu 5uc%1ele de $&ine $r%'it% )n m&ini( iar domnul Ieasley era s%04i ru$% g&tul c&nd )i ducea cu/%rul lui Jinny la ma4in%( )m$iedic&ndu0se de un $ui r%t%cit $rin cas%. Harry nu $utea s% )n1eleag% cum o$t oameni( 4ase cu/ere mari( dou% 5u/ni1e 4i un 4o5olan a2eau s% )nca$% )ntr0un 5iet Dord. Presu$unea( desigur( c% a2usese gri'% domnul Ieasley de... )m5un%t%1iri3

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

#ici o 2or5% lui <olly( )i 4o$ti el lui Harry( c&nd desc,ise $ort5aga'ul 4i )i ar%t% cum /usese m%rit $rin /armece( )n a4a /el )nc&t cu/erele s% )nca$% u4or. C&nd )ntr0un s/&r4it a'unser% )n ma4in%( doamna Ieasley $ri2i s$re locurile din s$ate unde erau )n4ira1i con/orta5il Harry( Ron( Dred( Jeorge 4i Percy( 4i s$use7 0 Ancuia1ii 4tiu mai multe dec&t )i credem noi )n stare( nu: 9a 4i Jinny ocu$ar% locul din /a1%( care sem%na acum cu o 5anc% din $arc. .reau s% s$un( n0ai /i crezut c% este at&t de s$a1ioas%( $ri2it% de a/ar%( nu0i a4a: -omnul Ieasley $orni motorul 4i ie4ir% din curte( Harry )ntorc&ndu0se $entru a 2edea casa $entru ultima dat%. #ici nu a2u tim$ s% se )ntre5e dac% o 2a mai 2edea 2reodat%( c% erau )na$oi3 Jeorge )4i uitase cutia de arti/icii Dili5uster3 Cinci minute du$% asta( se o$rir% iar 5rusc( $entru ca Dred s% /ug% s%04i ia m%tura. A'unseser% a$roa$e la autostrad%( c&nd Jinny miorl%i c% 4i0a uitat 'urnalul. C&nd se urcar% iar )n ma4in%( cu 'urnalul( erau de'a )n )nt&rziere 4i s$iritele )nce$user% s% se )ncing%. -omnul Ieasley se uit% )nt&i la ceas( a$oi la so1ia lui. <olly( drag%... #u( Art,ur3 #imeni nu ne0ar 2edea... +utonul %sta mic( $e care l0am instalat eu( ne0ar /ace in2izi5ili 4i ne0am ridica )n aer( du$% care am z5ura $e deasu$ra norilor... Am a'unge )n zece minute 4i nimeni n0ar o5ser2a nimic... Am s$us nu( Art,ur( nu( $e lumin%3 A'unser% la KingMs Cross la uns$rezece 4i un s/ert. -omnul Ieasley /ugi $este drum s% ia c%rucioare $entru cu/ere 4i cu to1ii se gr%5ir% s$re $eron. Harry luase 96$resul de Hogwarts 4i anul trecut. ;mec,eria era s% a'ungi $e $eronul S 4i QT* in2izi5il $entru oc,ii Ancuia1ilor. Tre5uia s% treci $rin 5ariera care des$%r1ea $eroanele S 4i PH. #u era dureros( dar tre5uia $rocedat cu gri'%( )n a4a /el )nc&t Ancuia1ii s% nu o5ser2e cum dis$%reai. Percy $rimul( s$use doamna Ieasley( $ri2ind ner2oas% la ceasul de deasu$ra( care ar%ta c% mai a2eau doar cinci minute )n care s% dis$ar% nesting,eri1i $rin 5arier%. Percy $%4i 2ioi 4i dis$%ru. A$oi trecu domnul Ieasley( urmat de Dred 4i Jeorge. 9u merg cu Jinny 4i 2oi doi 2eni1i imediat du$% noi( le s$use doamna Ieasley lui Harry 4i lui Ron( lu&nd0o $e Jinny de m&n% 4i $lec&nd. )ntr0o cli$it% dis$%rur%. Hai s% mergem )m$reun%( nu mai a2em dec&t un minut( )i s$use Ron lui Harry. Harry $rinse 5ine de cu/%r coli2ia lui Hedwig 4i )4i $otri2i c%ruciorul )n /a1a 5arierei. 9ra /oarte )ncrez%tor( era ce2a mult mai sigur ca Polenul Z2rr. Am&ndoi se a$lecar% $este c%rucioare 4i se )ndre$tar% )n 2itez% s$re 5arier%. -u$% c&1i2a metri... +"D3 Am5ele c%rucioare se lo2ir% de 5arier% 4i rico4ar% cu $utere. Cu/%rul lui Ron se r%sturn% cu o 5u/nitur% $uternic%( Harry c%zu( iar coli2ia lui Hedwig a'unse $e $ardoseala lucioas% 4i se rostogoli de$arte( 5u/ni1a 1i$&nd( indignat%. amenii din 'urul lor se ,ol5au 4i un $aznic din a$ro$iere strig% la ei7

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Ce -umnezeu /ace1i: Am $ierdut controlul asu$ra c%rucioarelor( se 2%it% Harry( ridic&ndu0se cu m&inile )ncle4tate $e coaste. Ron /ugi s% o aduc% $e Hedwig( care /%cea at&t de ur&t( )nc&t toat% lumea )nce$use s% 5om5%ne ce2a des$re cruzimea /a1% de animale... -e ce nu $utem s% trecem: )i 4o$ti Harry lui Ron. #u 4tiu... Ron se uit% )m$re'ur. "n gru$ de 2reo dou%s$rezece $ersoane )nc% )i mai $ri2ea... s% $ierdem trenul( )i 4o$ti Ron. #u )n1eleg de ce s0a )nc,is trecerea... Harry se uit% la ceasul mare de sus( cu o senza1ie ne$l%cut% )n stomac. Zece secunde... nou% secunde... A4i )m$inse c%ruciorul cu gri'%( $&n% )l li$i de 5arier%( 4i )m$inse cu toat% /or1a. <etalul r%mase intact. Trei secunde...dou% secunde...o secund%... 80a dus( zise Ron( r%m&n&nd $er$le6. A $lecat trenul3... Ce /acem dac% mama 4i tata nu mai $ot s% se )ntoarc% la noi: Ai ni4te 5ani de0ai Ancuia1ilor: Harry r&se $ierit. Damilia -ursley nu mi0a mai dat 5ani de 5uzunar de 2reo 4ase ani... Ron )4i $use urec,ea $e 5ariera rece. #u $ot s% aud nimic( s$use el( serios. Ce0o s% /acem acum: #u 4tiu c&t o s% le ia $%rin1ilor mei s% se )ntoarc% la noi. 8e uitau ne$utincio4i )n 'ur. amenii )i mai $ri2eau )nc%( mai ales din cauza 1i$etelor intermina5ile ale lui Hedwig. Cred c% ar tre5ui s% a4te$t%m l&ng% ma4in%( zise Harry. Cred c% atragem aten1ia $rea mult... Harry3 e6clam% Ron( cu oc,ii str%lucitori. <a4ina3 Ce0i cu ea: Putem s% z5ur%m cu ea la Hogwarts3 -ar( credeam c%... 8untem 5loca1i( nu: ;i tre5uie s% a'ungem la 4coal%( nu0i a4a: Atunci( c,iar 4i 2r%'itorii minori au 2oie s% /oloseasc% magia dac% e o urgen1%( $aragra/ul nou%s$rezece sau ce2a de genul %sta din Restric1ii... 8entimentul de $anic% se trans/orm% deodat% )n ner%5dare 4i Harry )ntre5%7 -ar 4tii s0o conduci $rin aer: #ici o $ro5lem%( s$use Ron( )m$ing&nd c%ruciorul s$re ie4ire. Haide( s% mergem( dac% ne gr%5im o s% /im imediat $e urmele e6$resului de Hogwarts3 Trecur% $rin mul1imea de Ancuia1i curio4i 4i ie4ir% din gar%. A'unser% la locul unde era $arcat Dord0ul. Ron desc,ise $ort5aga'ul ultra )nc%$%tor cu c&te2a atingeri de 5ag,et%. A4i urcar% iar cu/erele( o $user% $e Hedwig $e locul din s$ate 4i se a4ezar% )n /a1%. .ezi dac% se uit% cine2a( s$use Ron( $ornind motorul cu o alt% atingere de

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

5ag,et%. Harry scoase ca$ul $e geam. Tra/icul era aglomerat )n zare( dar strada lor era $ustie. 9 )n ordine( zise el. Ron a$%s% un mic 5uton argintiu de $e 5ord. <a4ina se /%cu ne2%zut% 4i tot a4a 4i ei. Harry sim1ea cum se mi4ca scaunul su5 el( auzea motorul( )4i sim1ea m&inile $e genunc,i 4i oc,elarii $e nas( dar din c&te $utea s%04i dea seama( nu mai r%m%sese din el dec&t o $erec,e de oc,i care $luteau la c&1i2a metri )n%l1ime deasu$ra unei str%zi )ntortoc,eate( cu ma4ini $arcate de o $arte 4i de alta. 8% mergem( se auzi 2ocea lui Ron. Cl%dirile murdare de $e am5ele $%r1i de2enir% din ce )n ce mai mici( cu c&t urca ma4ina mai sus. An c&te2a secunde( toat% !ondra r%m%sese su5 ei( )nce1o4at% 4i scli$itoare. A$oi se auzi un $ocnet 4i Harry 4i Ron rea$%rur%. A,( s$use Ron( a$%s&nd de zor 5utonul care )i /%cea in2izi5ili. #u merge 5ine... Al lo2ir% am&ndoi cu $utere. <a4ina dis$%ru. A$oi rea$%ru... =ine0te 5ine3 strig% Ron( 4i a$%s% $e accelera1ie. 8e $ro$ulsar% dincolo de norii ca de 2at% 4i totul de2eni monoton 4i ce1os. Acum( ce /acem: zise Harry $ri2ind s$re masa de nori care )i a$%sa din toate $%r1ile. Tre5uie s% 2edem trenul( ca s% 4tim )n ce direc1ie mergem( zise Ron. Co5oar% iar( re$ede3 Co5or&r% iar su5 nori( r%sucindu0se )n scaune 4i scrut&nd $%m&ntul... Al 2%d3 strig% Harry. An /a1%3 Acolo3 96$resul de Hogwarts gonea /ulger%tor( ca un 4ar$e ro4u. 8$re nord( zise Ron( uit&ndu0se la 5usola de la 5ord. +ine( o s% 2eri/ic%m cam la /iecare 'um%tate de or%... 1ine0te 5ine3... ;i 1&4nir% iar deasu$ra norilor. "n minut mai t&rziu( intrar% )ntr0o raz% de lumin%. cu totul alt% lume. Ro1ile ma4inii atingeau marea de nori( cerul era de un al5astru nes/&r4it( cu un soare $alid( a5ia scli$ind. Acum nu ne mai /acem gri'i dec&t $entru a2ioane( zise Ron. 8e uitar% unul la altul 4i iz5ucnir% )n r&s. ;i continuar% o 5un% $erioad% de tim$3 8e sim1eau de $arc% /useser% arunca1i de cine2a )ntr0un 2is minunat. ?Asta@( se g&ndi Harry( ?este cel mai indicat mod de a c%l%tori7 $rintre rotocoale 4i sal5e de nori s$umo4i( )ntr0o ma4in% )nc%lzit% de soare( cu 5om5oane de ciocolat% )n tor$edou 4i cu $ers$ecti2a 2iitoarei )nt&lniri cu Dred 4i Jeorge( care 2or $lesni de in2idie( c&nd )i 2or 2edea ateriz&nd lin 4i s$ectaculos $e gazonul din /a1a castelului Hogwarts3@ D%cur% 2eri/ic%ri ale $arcursului trenului( la ore /i6e( duc&ndu0se 4i tot duc&ndu0se s$re nord( /iecare co5or&re su5 nori o/erindu0le alt% $ri2eli4te. !ondra era cu mult )n urma lor( )nlocuit% de c&m$ii 2erzi( care /%ceau loc din c&nd )n c&nd mla4tinilor )ntinse( satelor cu ni4te 5isericu1e ca de 'uc%rie 4i unui ora4 mare( )n1esat de ma4ini ce $%reau mii de /urnici multicolore. -u$% c&te2a ore li$site de e2enimente( Harry tre5ui s% recunoasc%( totu4i( /a$tul c%

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

distrac1ia )4i cam $ierduse din /armec. +om5oanele le $ro2ocaser% o sete cum$lit% 4i nu a2eau nimic de 5%ut. Am&ndoi )4i scoseser% $ulo2erele. !ui Harry i se li$ise tricoul de s$%tarul scaunului( iar oc,elarii )i alunecaser% de zeci de ori $e nasul trans$irat. 8t%tea 4i o5ser2a /ormele /antastice ale norilor( g&ndindu0se cu 'ind la trenul de dedesu5t( de unde $uteai s% cum$eri suc rece de do2leac( de la un c%rucior )m$ins de o 2r%'itoare $linu1%. -e ce nu $utuser% s% treac% $e $eronul S 4i QT* oare: #u cred c% mai a2em mult( nu: 5om5%ni Ron( c&te2a ore mai t&rziu( c&nd soarele )nce$use s% se scu/unde )n $la$uma de nori( d&ndu0i re/le6e roz02iolet. 94ti $reg%tit $entru )nc% o 2eri/icare a trenului: 9ra c,iar su5 ei( 4er$uind $e l&ng% un munte cu 2&r/ul nins. 9ra mult mai )ntuneric su5 $%tura de nori. Ron a$%s% $e accelera1ie 4i iar se ridicar%( dar du$% aceast% mane2r% motorul )nce$u s% tu4easc% 4i s% dea rateuri. Harry 4i Ron sc,im5ar% $ri2iri nelini4tite. Pro5a5il c% a o5osit motorul( s$use Ron. #u s0a mai )nt&m$lat niciodat% at&t de de$arte... ;i am&ndoi se $re/%ceau c% nu aud gemetele care se )nte1eau( tim$ )n care cerul se )ntuneca din ce )n ce mai tare. 8telele )n/loreau una c&te una $e 5olta neagr%. Harry )4i tra0 se iar $ulo2erul( )ncerc&nd s% ignore /elul )n care se mi4cau 4terg%toarele( 2l%guite 4i $arc% $rotest&nd. #u mai este mult( mai a2em $u1in( zise Ron( adres&ndu0se mai mult ma4inii dec&t lui Harry( 4i 5%tu cu degetele $e 2olan( cu mult% ner2ozitate. C&nd co5or&r% iar su5 nori( $u1in mai t&rziu( c%utar% cu )n/rigurare $rin )ntuneric un semn cunoscut. Acolo3 strig% Harry( /%c&ndu0i s% tresar% $e Ron 4i $e Hedwig. -re$t )nainte3 A5ia g,icindu0se )n de$%rtarea )ntunecat%( sus( $e st&nca de $e lac( se z%reau /oi4oarele 4i turnurile castelului Hogwarts. -ar ma4ina )nce$u s% tremure din toate )nc,eieturile 4i s% $iard% 2itez%. Haide( s$use Ron( mieros( scutur&nd $u1in 2olanul( a$roa$e am a'uns( ,ai... <otorul gemu mai tare ca $&n% atunci. -&re su51iri de /um ie4eau de su5 ca$ot%. Harry se trezi 1in&ndu0se str&ns de scaun( $e c&nd z5urau cu 2itez% s$re lac. <a4ina se zgudui 4i mai tare. Pri2ind $e /ereastr%( Harry 2%zu la un Kilometru su5 ei su$ra/a1a a$ei( neted%( )ntunecat% 4i sticloas%. Anc,eieturile m&inilor lui Ron se al5iser% $e 2olan. <a4ina tremur% iar%4i. Haide...( o rug% Ron. Trecur% de lac... Castelul era c,iar )n /a1%... Ron acceler%. 8e auzi o $u/nitur%( a$oi o 5u/nitur% $uternic% 4i motorul muri de tot. //... A,,...( se auzi Ron( )n t%cerea din 'ur. +otul ma4inii se )nclin% $ericulos. C%deau( $rinz&nd 2itez% tot mai mare( se )ndre$tau e6act )n zidul castelului. #uuuuuu3 strig% Ron( )n2&rtind 2olanul.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Ratar% zidul numai cu c&1i2a centimetri( ma4ina se )ntoarse )ntr0un arc de cerc( trec&nd de serele )ntunecate( a$oi de gr%dina de legume 4i $este s$a1iile 2erzi( $ierz&nd mereu din )n%l1ime( )n tot acest tim$. Ron d%du drumul 2olanului 4i )4i scoase 5ag,eta din 5uzunarul de la s$ate. PR9;T90T9 3 PR9;T90T9 odat%3 strig% el( lo2ind cu 5ag,eta 5ordul 4i $ar5rizul( )ns% erau )nc% )n $ica'( $%m&ntul 2enind amenin1%tor s$re ei. AI JRIJB !A P <3 strig% Harry( arunc&ndu0se s$re 2olan( dar era $rea t&rziu... Z-RA#J3 Cu un zgomot asurzitor( ,&r4&it de metal $e lemn( se iz5ir% de trunc,iul gros 4i c%zur% cu o zdruncin%tur% $uternic%. Dumul ie4ea )n 2aluri de su5 ca$ota 4i/onat%. Hedwig c&r&ia( )ngrozit%( 4i un cucui c&t o minge de gol/ $ulsa $e sc%/&rlia lui Harry( acolo unde se lo2ise de $ar5riz. -e l&ng% el( Ron scoase un geam%t dis$erat. 94ti )ntreg: )ntre5% Harry( imediat. +ag,eta mea( zise Ron( cu o 2oce tremur&nd%. "it%0te la 5ag,eta mea3... 8e ru$sese a$roa$e )n dou%. .&r/ul at&rna /%r% 2lag%( 1inut doar de ni4te a4c,ii. Harry desc,ise gura( 2r&nd s% s$un% c% era sigur c% o $uteau re$ara la 4coal%( dar nu a$uc%. C,iar atunci( ce2a lo2i ma4ina( $e $artea lui( cu $uterea unui taur /urios( arun0 c&ndu0l )n Ron. alt% lo2itur%( de aceea4i intensitate( lo2i ca$ota. Ce se )nt&m... !ui Ron i se t%ie res$ira1ia( uit&ndu0se $rin $ar5riz. ;i Harry 2%zu o crac% mare c&t un $iton( care c%zu $e ma4in%. 8alcia de care se lo2iser% )i ataca3 Trunc,iul se )ngro4ase a$roa$e de dou% ori( 5om5ard&nd cu crengile noduroase /iecare centimetru al ma4inii. Aaa,,3 1i$% Ron( )n tim$ ce o alt% ramur% crest% o gaur% mare )n $ortiera din $artea lui. Par5rizul tremura su5 lo2iturile re$etate ale crengilor( ca o $loaie de $umni 5ine $lasa1i( 4i o ramur% groas% c&t un 5utuc lo2ea cu s%l5%ticie aco$eri4ul ma4inii( care $%rea gata s% cedeze din cli$% )n cli$%... Dugi3 1i$% Ron( )m$ing&ndu0se cu toat% greutatea )n $ortier%( dar )n urm%toarea secund% era aruncat )n $oala lui Harry de o alt% ra/al% de lo2ituri ale altei crengi agresi2e. 80a zis cu noi3 se 2%it% el( o5ser2&nd cum se de/orma aco$eri4ul( dar deodat% ma4ina )nce$u s% 2i5reze su5 ei... <otorul $rinsese iar 2ia1%3 ' napoi! strig% Harry 4i ma4ina 1&4ni )n s$ate. Co$acul mai )ncerca )nc% s%0i lo2easc%. Auzeau r%d%cinile scr&4nind( a$roa$e ru$&ndu0se( )ntinz&ndu0se du$% ei( $e m%sur% ce se )nde$%rtau tot mai mult. Ca $rin urec,ile acului3 r%su/l% Ron( u4urat. +ra2o( ma4inu1o3 <a4ina( $e de alt% $arte( era la ca$%tul $uterilor. Cu dou% 5u/nituri scurte( $ortierele se desc,iser% 4i Harry sim1i cum se r%stoarn% scaunul. An secunda urm%toare se trezi $e $%m&ntul umed. Trosneli $uternice )l /%cur% s%04i dea seama c% ma4ina le arunca 5aga'ele a/ar% din $ort5aga'. Coli2ia lui Hedwig z5ur% $rin aer 4i se desc,ise. Hedwig ie4i din ea 4i cu un strig%t su$%rat z5ur% ca o s%geat% s$re castel( /%r% a $ri2i )na$oi. A$oi( g%urit%( zg&riat% 4i /umeg&nd( ma4ina se $ierdu )n )ntuneric( /arurile din s$ate sc%$%r&nd /urioase.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

.ino )na$oi3 1i$% Ron du$% ea( /lutur&ndu04i 5ag,eta ru$t%. s% m% omoare tata3 -ar ma4ina dis$%ru( cu un ultim $u/%it o5osit. A1i 2ine s% crezi ce g,inion am a2ut: /%cu Ron( trist( a$lec&ndu0se s%0l ridice $e Punga4ul. -intre to1i co$acii de care ne0am /i $utut lo2i( tre5uia s% ne iz5im de salcia asta agresi2%3 Pri2i s$re 5%tr&nul co$ac care )4i mai agita )nc% amenin1%tor crengile. Hai( s$use Harry( 2l%guit( s% intr%m )n 4coal%... #u era sosirea trium/al% $e care 4i0o imaginaser%. A5ia mi4c&ndu0se( )ng,e1a1i 4i lo2i1i( se a$ucar% s%04i t&rasc% du$% ei cu/erele( $e $anta de iar5%( s$re u4ile masi2e de ste'ar. Cred c% $etrecerea de 5un 2enit a )nce$ut de'a( zise Ron( l%s&ndu04i cu/%rul la $icioarele sc%rilor de la intrare 4i duc&ndu0se )ncet s% $ri2easc% $e /ereastra luminat% $uternic. Hei( Harry( 2ino s% 2ezi3 9 momentul sortatului3 Jo5enul <agic3 Harry se gr%5i 4i )m$reun% cu Ron cercetar% <area 8al%. #enum%rate lum&n%ri $luteau )n aer( deasu$ra celor $atru mese lungi( $line cu 5un%t%1i( /%c&nd /ar/uriile 4i cu$ele de aur s% str%luceasc%. ;i mai sus( ta2anul 2r%'it( care )ntotdeauna oglindea cerul de $e $artea cealalt%( era $lin de stele scli$itoare. Prin $%durea de coi/uri negre( ascu1ite( caracteristice $entru Hogwarts( Harry 2%zu un 4ir de ele2i s$eria1i din anul I( care intrau )n sal%. 9ra 4i Jinny $rintre ei( u4or de recunoscut du$% $%rul ei 1i$ Ieasley. An acest tim$( $ro/esoara <cJonagall( o 2r%'itoare cu oc,elari 4i cu $%rul str&ns )n coc( $unea /aimosul Jo5en <agic $e un scaun( )n /a1a #o#oci!or. An /iecare an( acest 'o5en 2ec,i( $eticit( $onosit 4i murdar( sorta noii ele2i 4i )i re$artiza )n cele $atru case de la Hogwarts7 0ercetaii( Astropu%ii( 6chii-de-Boim i (iperinii. Harry )4i amintea /oarte 5ine cum 4i0a $us 4i el $e ca$ 'o5enul( e6act )n urm% cu un an( 4i cum a4te$ta )ngrozit decizia lui. Tim$ de c&te2a secunde )i /usese o team% cum$lit% c% 2a /i re$artizat la .i$erini( casa din care au ie4it cei mai mul1i 2r%'itori de temut 4i 2r%'itoare rele( )n com$ara1ie cu oricare alt% cas%( dar $icase la Cerceta4i( cu Ron( Hermione 4i restul /amiliei Ieasley. 8emestrul trecut( Harry 4i Ron a'utaser% casa Cerceta4ilor s% c&4tige Cam$ionatul Caselor( )n2ing&ndu0i $e .i$erini( $entru $rima dat% du$% 4a$te ani. "n 5%ie1el micu1( cu $%rul ca de 4oricel( /usese c,emat )n /a1% s%04i $un% 'o5enul $e ca$. c,ii lui Harry se mutar% asu$ra $ro/esorului -um5ledore( directorul( care $ri2ea o$era1iunea de sortare de la masa $ro/esorilor. !unga lui 5ar5% argintie 4i oc,elarii )n /orm% de semilun% luceau )n lumina lum&n%rilor. C&te2a locuri mai )ncolo( Harry )l 2%zu $e Jilderoy !ocK,art( )m5r%cat )n straie 5leumarin. !a un ca$%t al mesei st%tea Hagrid( mare 4i $%ros( 5&nd cu nesa1 din cu$a lui. 8tai $u1in...( )i 4o$ti Harry lui Ron. 9ste un scaun gol la masa $ro/esorilor... "nde e Plesneal%: Pro/esorul 8e2erus Plesneal% era cel care0i $l%cea lui Harry cel mai $u1in.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Ant&m$larea /%cea ca 4i Harry s% /ie ele2ul cel mai $u1in iu5it de Plesneal%. Crud( sarcastic 4i ur&t de toat% lumea( )n a/ar% de ele2ii din $ro$ria sa cas%( .i$erinii( Plesneal% $reda ?Po1iunile magice@. Poate c% e #o!nav! /%cu Ron( /ericit. Poate c% a p!ecat( zise Harry( $entru c% a $ierdut iar catedra de ?A$%rare contra <agiei #egre@3 8au $oate c% a /ost dat a%ar! zise Ron( entuziasmat. -oar toat% lumea )l ur%4te... 8au $oate( s$use o 2oce glacial% din s$atele lor( a4tea$t% s% aud% de ce nu a1i 2enit cu trenul 4colii... Harry se )ntoarse. An s$atele lor( cu mantia neagr% 5%tut% de 2&ntul rece( st%tea 8e2erus Plesneal%( sla5( cu $ielea $%m&ntie( cu nasul coroiat 4i unsuros( cu $%rul negru $&n% la umeri. An acel moment( z&m5ea )ntr0un /el care le s$unea lui Harry 4i lui Ron c% a2eau mari $ro5leme3... .eni1i du$% mine( comand% Plesneal%. #e)ndr%znind nici s% se uite unul la cel%lalt( urcar% du$% el )n ,olul 2ast( luminat de tor1e. "n miros )m5ietor de m&ncare 2enea dins$re <area 8al%( dar Plesneal% )i duse de$arte de c%ldur% 4i lumin%( $e o scar% )ngust%( de $iatr%( care ducea s$re $i2ni1a unde $reda el. An%untru3 zise el( desc,iz&nd o u4% de la 'um%tatea coridorului rece 4i ar%t&nd cu degetul. Intrar% )n 5iroul lui Plesneal%( tremur&nd din tot tru$ul. Pere1ii )ntuneca1i erau $lini de ra/turi cu 5orcane mari de sticl%( )n care $luteau tot /elul de lucruri sc&r5oase( des$re care Harry nu 2roia s% 4tie nimic )n acel moment. An 4emineul )ntunecat nu ardea /ocul. Plesneal% )nc,ise u4a 4i se )ntoarse s$re ei. -eci( s$use el )ncet( trenul nu este destul de 5un $entru cele5rul Harry Potter 4i m&na sa drea$t%( Ieasley... A1i 2rut s% 2eni1i cu tam0tam( a4a e( 5%ie1i: #u( domnule( 5ariera de la KingMs Cross a /ost de 2in%( nu s0a... !ini4te3 zise Plesneal%( rece. Ce a1i /%cut cu ma4ina: Ron )ng,i1i )n sec. #u era $entru $rima dat% c&nd Harry a2ea im$resia c% Plesneal% citea g&ndurile. -ar )n momentul urm%tor( )4i d%dur% seama c% Plesneal% r%s/oia ziarul ?Pro/etul de sear%@. A1i /ost vzui( 4uier% el( ar%t&ndu0le titlul7 "# D R- Z+"RBT R AI A#JR Z9;T9 P9 A#C"IA=I3 ;i )nce$u s% citeasc% cu 2oce tare. 9'oi ncuiai din =ondra sunt convini c au vzut o main veche( z#ur+nd pe deasupra turnu!ui potei... "e !a pr+nz( n 8or%o!k( doamna Hetty Cay!iss( n timp ce i punea ru%e!e !a uscat... domnu! Angus 7!eet( din "ee#!es( au raportat po!iiei;... An total 4a$te Ancuia1i. -ac% nu m% )n4el( tat%l t%u lucreaz% la /iciul de Dolosire #eregulamentar% a 5iectelor D%cute de Ancuia1i( nu: s$use el( uit&ndu0se la Ron 4i z&m5ind 4i mai r%ut%cios ca )nainte. .ai( 2ai( 2ai... $ro$riul s%u /iu... Harry se sim1i de $arc% l0ar /i lo2it )n stomac una dintre ramurile salciei )n/uriate. -ac% ar /i a/lat cine2a c% domnul Ieasley 2r%'ise ma4ina... nu se g&ndise la asta...

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Am o5ser2at( )n tim$ul $reum5l%rii mele $rin $arc( c% ne$re1uita 8alcie +%t%u4% a /ost 2%t%mat% considera5il...( continu% Plesneal%. +a ea ne0a 2%t%mat $e noi3... !ini4te3 se r%sti iar Plesneal%. -in $%cate( nu sunte1i )n casa mea 4i decizia de a 2% e6matricula nu0mi re2ine mie. <% duc s%0i aduc $e cei care au acest $ri2ilegiu minunat. A4te$ta1i aici3 Harry 4i Ron se uitau unul la cel%lalt( $ieri1i. !ui Harry nu0i mai era /oame deloc. Acum )i era doar /oarte r%u. Ancerc% s%04i a5at% $ri2irile de la acel ce2a 2erde 4i sc&r5os de $e ra/tul din s$atele 5iroului lui Plesneal%. -ac% Plesneal% se dusese s% o c,eme $e $ro/esoara <cJonagall( st%$&na casei Cerceta4ilor( nu a2eau de ce s% se 5ucure. /i /ost ea mai drea$t% ca Plesneal%( dar era totu4i e6trem de se2er%. Trei minute mai t&rziu( Plesneal% se )ntoarse 4i cea care 2enise cu el era( 5ine)n1eles( $ro/esoara <cJonagall. Harry o mai 2%zuse su$%rat% 4i cu alte ocazii( dar ori uitase ce 5uze su51iri $utea s% /ac%( ori nu o mai 2%zuse niciodat% at&t de su$%rat%. A4i ridic% 5ag,eta c,iar din cli$a )n care intr% $e u4%. Harry 4i Ron tres%rir% am&ndoi( dar ea doar o )ndre$t% s$re c%minul gol( de unde )nce$ur% s% se ridice( dintr0o dat% /l%c%ri. 8ta1i 'os( s$use ea 4i am&ndoi se $r%5u4ir% )n scaunele de l&ng% /oc. 8% aud3 tun% ea( oc,elarii str%lucindu0i amenin1%tor. Ron )nce$u s%0i $o2esteasc%( )nce$&nd cu 5ariera din gar% care nu )i l%sase s% treac%. ...a4a c% nu am a2ut de ales( doamn% $ro/esoar%( nu ne $uteam urca )n tren. -e ce nu ne0a1i trimis o scrisoare 2ia05u/ni1%: Ai o 5u/ni1%( dac% nu m% )n4el( nu: )i s$use rece $ro/esoara <cJonagall lui Harry. Harry o/t%. Acum c% men1ionase lucrul acela( era e2ident c% a4a ar /i tre5uit s% /ac%. #u... nu m0am g&ndit... -a( asta e clar3 /%cu $ro/esoara <cJonagall( ironic. Cine2a 5%tu la u4a 5iroului 4i Plesneal%( care acum ar%ta mai /ericit ca niciodat%( se duse s% desc,id%. 9ra directorul( $ro/esorul -um5ledore. !ui Harry )i amor1i tot cor$ul. -um5ledore era deose5it de gra2. Al $ri2i $e deasu$ra oc,elarilor( de $e nasul s%u str&m5( 4i Harry )4i dori mai degra5% ca el 4i Ron s% /i /ost $ocni1i )n continuare de 8alcia +%t%u4%. "rm% o t%cere ad&nc%. A$oi -um5ledore zise cu 5l&nde1e7 .% rog s%0mi e6$lica1i de ce a1i /%cut asta... Ar /i /ost mai 5ine dac% ar /i 1i$at. Harry era distrus de dezam%girea din 2ocea lui. -in acest moti2( nu /u )n stare s%0l $ri2easc% $e -um5ledore )n oc,i( ci 2or5i cu oc,ii la genunc,ii lui. Ai s$use lui -um5ledore totul de0a /ir0a0$%r( )n a/ar% de /a$tul c% ma4ina 2r%'it% era a domnului Ieasley( /%c&nd s% $ar% c% el 4i Ron au g%sit din )nt&m$lare ma4ina z5ur%toare( $arcat% c,iar )n /a1a g%rii. ;tia c% -um5ledore 2a citi imediat $rintre r&nduri( dar -um5ledore nu )ntre5% nimic de ma4in%. 8e mul1umi doar s% )i $ri2easc% $rin oc,elari( c)nd Harry termin% de $o2estit. <ergem s% ne lu%m lucrurile( zise Ron( $e un ton mai mult dec&t descura'at. -es$re ce 2or5e4ti( Ieasley: l%tr% $ro/esoara <cJonagall.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

P%i( ne e6matricula1i( nu: zise Ron. Harry se uit% re$ede la -um5ledore. #u ast%zi( domnule Ieasley( s$use -um5ledore( dar tre5uie s% 2% /ac $e am&ndoi s% )n1elege1i seriozitatea /a$telor 2oastre. !e 2oi scrie /amiliilor 2oastre )n aceast% sear%. Ans% tre5uie s% 2% $re2in c% dac% mai /ace1i a4a ce2a( nu 2oi a2ea de ales 4i 2% 2oi e6matricula. Plesneal% a2ea o e6$resie de $arc% s0ar /i am&nat Cr%ciunul. A4i drese 2ocea 4i s$use7 -omnule $ro/esor -um5ledore( ace4ti 5%ie1i au )nc%lcat -ecretul Restric1iei im$use 2r%'itorilor minori( au 2%t%mat un co$ac /oarte 5%tr&n 4i 2aloros... cu siguran1%( asemenea /a$te... !as $ede$sirea lor la latitudinea $ro/esoarei <cJonagall( 8e2erus( zise -um5ledore( cu calm. 8unt )n casa ei( )n consecin1%( res$onsa5ilitatea )i re2ine ei. 8e )ntoarse c%tre $ro/esoara <cJonagall 4i )i s$use7 Tre5uie s% m% )ntorc la 5anc,et( <iner2a( tre5uie s% /ac c&te2a anun1uri. .ino( 8e2erus( a2em o tart% cu un as$ect delicios( tre5uie s0o gust%m nea$%rat3 Plesneal% arunc% o $ri2ire $lin% de 2enin c%tre Harry 4i Ron( /iind ne2oit s% acce$te s% /ie luat $e sus din $ro$riul s%u 5irou( l%s&ndu0i singuri cu $ro/esoara <cJonagall( care )nc% )i mai $ri2ea ca un 2ultur m&nios. Ar /i 5ine s% te duci )n ari$a s$italului( Ieasley( s&ngerezi3 #u mult( s$use Ron( 4terg&nd re$ede cu m&neca t%ietura de deasu$ra oc,iului. -oamn% $ro/esoar%( am 2rut s% 2%d re$artizarea surorii mele... Ceremonia 8ort%rii s0a terminat( zise $ro/esoara <cJonagall. ;i sora ta este la Cerceta4i. Ce 5ine3 e6clam% Ron. ;i a$ro$o de Cerceta4i( )nce$u $ro/esoara <cJonagall( t%ios( dar Harry o )ntreru$se imediat. -oamn% $ro/esoar%( c&nd am luat ma4ina( semestrul nu )nce$use )nc%( a4a c%... Cerceta4ii nu ar tre5ui sanc1iona1i( nu: zise el( $ri2ind0o rug%tor. Pro/esoara <cJonagall )i arunc% o $ri2ire $%trunz%toare( dar Harry era sigur c% a$roa$e z&m5ise. +uzele )i erau mai $u1in su51iri( oricum3... #u 2oi sanc1iona casa Cerceta4ilor( s$use ea 4i lui Harry i se lu% o $iatr% de $e inim%( dar am&ndoi 2e1i /i $ede$si1i. 9ra mult mai 5ine dec&t se a4te$taser%. C&t des$re scrisoarea lui -um5ledore c%tre /amilia -ursley( asta nu )nsemna nimic. Harry 4tia /oarte 5ine c% alor lui doar le0ar /i $%rut r%u c% nu )l stri2ise 8alcia +%t%u4%. Pro/esoara <cJonagall ridic% iar 5ag,eta 4i o a1inti s$re 5iroul lui Plesneal%. /ar/urie mare cu sand2iciuri( dou% cu$e de argint 4i o cara/% cu suc rece de do2leac a$%ru ca $rin /armec. .e1i m&nca aici 4i a$oi 2% 2e1i duce direct )n camera 2oastr%( s$use ea. 9u tre5uie s% m% )ntorc la ser5are. C&nd se )nc,ise u4a( Ron /luier% u4urat.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Am crezut c% at&t ne0a /ost( zise el( )n4/%c&nd un sand2ici. ;i eu( s$use Harry( lu&nd 4i el unul. Ce noroc $e noi( totu4i( de necrezut3 s$use Ron cu gura $lin% de $ui 4i 4unc%. -ar 4i g,inion3 Cred c% Dred 4i Jeorge au z5urat cu ma4ina de 2reo cinci sau 4ase ori 4i nu i0a 2%zut nici un Ancuiat. Ang,i1i cu $o/t% 4i mai lu% o )m5uc%tur% enorm%. -e ce nu am $utut s% trecem de 5arier%: Harry d%du din umeri. -e acum )nainte 2a tre5ui s% /im /oarte aten1i( s$use el( lu&nd o )ng,i1itur% 5un% de suc de do2leac. <i0ar /i $l%cut s% /i $utut merge 4i noi la 5anc,et... 80a temut s% nu ne groz%2im( s% cread% ceilal1i c% este /rumos 4i 5ine s% 2ii la 4coal% cu o ma4in% z5ur%toare. -u$% ce au m&ncat c&te sand2iciuri au $utut E/ar/uria se tot um$lea singur%F se ridicar% 4i ie4ir% din 5irou( urm&nd drumul 5ine cunoscut s$re Turnul Cerceta4ilor. Castelul era t%cut( se $%rea c% $etrecerea se terminase. Trecur% $e l&ng% $ortrete care 5om5%neau 4i armuri sc&r1&itoare 4i urcar% sc%rile )nguste de $iatr% $&n% a'unser% )n s/&r4it la locul unde era intrarea secret% )n Turnul Cerceta4ilor( )n s$atele acelui ta5lou )n ulei al unei /emei /oarte grase( )ntr0o roc,ie roz( de m%tase. Parola: zise ea( c&nd se a$ro$iar%. P%i...( /%cu Harry. #u 4tiau $arola din anul acela( a2&nd )n 2edere c% nu /%cuser% cuno4tin1% cu Per/ectul Cerceta4ilor( dar a'utorul sosi a$roa$e imediat. Auzir% $a4i )n s$atele lor( se )ntoarser% 4i o 2%zur% $e Hermione( /ugind s$re ei. Aici era1i3 "nde a1i /ost: Am auzit cele mai ridicole z2onuri3 Cine2a a zis c% a1i /ost e6matricula1i( /iindc% a1i distrus o ma4in% z5ur%toare... 9i 5ine( nu am /ost e6matricula1i( a lini4tit0o Harry. -oar nu 2re1i s% s$une1i c% )ntr0ade2%r a1i z5urat $&n% aici: s$use Hermione( a$roa$e la /el de se2er% ca $ro/esoara <cJonagall. !as% $redicile( zise Ron( ner%5d%tor( 4i s$une0ne noua $arol%. 9ste 9mp!etitur; zise Hermione( nelini4tit%( dar nu asta e... Du )ntreru$t% )ns%. Ta5loul doamnei grase se desc,ise 4i r%sun% o /urtun% de a$lauze. P%rea c% toat% casa Cerceta4ilor era )nc% treaz%( )ng,esuit% )n camera de zi( st&nd la mesele )nclinate( $e /otoliile moi( a4te$t&ndu0i s% soseasc%. mul1ime de m&ini ie4ir% din $ortret $entru a0i trage )n%untru $e Harry 4i $e Ron( l%s&nd0o $e Hermione s% se strecoare )n urma lor. 8u$er53 strig% !ee Jordan. <agni/ic3 Ce intrare3 8% z5ori cu o ma4in% e6act )n 8alcia +%t%u4%( lumea o s% 2or5easc% des$re asta ani de zile de0acum )nainte3 +ra2o( zise un ele2 din anul .( cu care Harry nu mai 2or5ise $&n% atunci. Cine2a )l 5%tea $e s$ate( de $arc% ar /i c&4tigat un maraton. Dred 4i Jeorge r%z5%tur% )n /a1a mul1imii 4i s$user% )ntr0un glas7 -e ce nu ne0a1i c,emat 4i $e noi )na$oi( ei:

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Ron se )nro4ise 4i z&m5ea ru4inat( dar Harry o5ser2% o $ersoan% care nu era mul1umit% deloc. Percy ie4ea )n e2iden1% )ntre cei din anul I 4i $%rea c% )ncerca s% 2in% su/icient de a$roa$e( ca s% le s$un% s% termine odat%. Harry )i d%du un cot lui Ron 4i )i /%cu semn cu ca$ul s$re Percy. Ron se $rinse imediat. Tre5uie s% ne ducem )n dormitor... suntem $u1in o5osi1i( s$use el( 4i am&ndoi )nce$ur% s%04i croiasc% drum s$re u4a din $artea o$us% a camerei( care ducea la o scar% circular% s$re dormitoarele lor. #oa$te 5un%( )i s$use Harry lui Hermione( care era la /el de )ncruntat% ca 4i Percy. Reu4ir% s% a'ung% )n $artea o$us% a camerei( 4i a$oi la scar%( 5%tu1i )ncontinuu $e s$ate. "rcar% gr%5i1i $&n% sus( 4i )ntr0un s/&r4it nimerir% la u4a lor( care a2ea acum o $l%cu1%( $e care scria ?Anul II@. Intrar% )n /amiliara camer% rotund%( cu cele cinci sau $atru a/i4e ag%1ate cu cati/ea ro4ie( cu /erestre )nguste )n $artea de sus. Cu/erele /useser% aduse 4i $use la ca$etele $aturilor. Ron z&m5i cu 2ino2%1ie s$re Harry. ;tiu c% nu ar tre5ui s% m% 5ucur( dar... "4a de la camer% se d%du de $erete 4i intrar% ceilal1i 5%ie1i din anul II( de la Cerceta4i( 8eamus Dinnigan( -ean T,omas 4i #e2ille Po$onea1%. Incredi5il3 iz5ucni 8eamus. 8u$er3 zise 4i -ean. "imitor3 /%cu #e2ille( co$le4it de admira1ie. Harry nu se $utu st%$&ni. Z&m5i 4i el. CAPIT !"! .I GILDEROY LOCKHART -ar )n ziua urm%toare( Harry a5ia dac% mai z&m5i o singur% dat%. !ucrurile i0au mers din ce )n ce mai r%u( )nce$&nd c,iar cu micul de'un din <area 8al%. Cele $atru mese lungi erau )nc%rcate cu castronele cu terci de o2%z( $latouri cu scrum5ii a/umate( mun1i de $&ine $r%'it% 4i /ar/urii cu ou% 4i costi1% a/umat%( su5 ta2anul /ermecat Enoros 4i trist( )n acea ziF. Harry 4i Ron se a4ezar% la masa Cerceta4ilor( l&ng% Hermione. 96em$larul ei din ?96$edi1ii cu 2am$iri@ st%tea desc,is l&ng% o can% cu la$te. 8im1ir% o anumit% r%ceal% )n /elul )n care le s$use ?M#ea1a3@( ceea ce )nsemna c% )nc% nu era de acord cu modul )n care 2eniser%. #e2ille Po$onea1%( $e de alt% $arte( )i )nt&m$in% 2oios. #e2ille era un 5%iat cu /a1a rotund%( cu )nclina1ie c%tre accidente 4i cu cea mai $roast% memorie $e care o )nt&lnise Harry $&n% atunci la cine2a. Po4ta tre5uie s% 2in% )n orice moment... cred c% 5unica )mi trimite ni4te lucruri $e care le0am uitat. Harry a5ia )nce$use s%04i m%n&nce terciul de o2%z( c&nd se auzi un zgomot ca de asediu $e deasu$ra lor 4i 2reo sut% de 5u/ni1e n%2%lir% )n sal%( d&ndu0i ocol 4i l%s&nd scrisori 4i $ac,ete mul1imii )n/ier5&ntate. "n $ac,et mare $ic% )n ca$ul lui #e2ille 4i o

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

secund% mai t&rziu( ce2a mare 4i gri c%zu )n cana Hermionei( )m$ro4c&nd $e toat% lumea cu la$te 4i $ene. 9rrol3 zise Ron( tr%g&nd 5u/ni1a de $icioare. 9rrol se $r%5u4i incon4tient $e mas%( cu $icioarele )n aer 4i cu un $lic ro4u )n cioc. ( nu3 e6clam% Ron. #0are nimic( este )nc% )n 2ia1%( s$use Hermione( )m$ung&ndu0l cu 2&r/ul degetului. #u el... !a... Ron ar%t% s$re $licul ro4u. Pentru Harry era un $lic o5i4nuit( dar Ron 4i #e2ille se uitau la el de $arc% urma s% e6$lodeze. Care e $ro5lema: )ntre5% Harry. <i0a... mi0a trimis o... >r!toare( zise Ron( terminat. Ar tre5ui s0o desc,izi( Ron( 4o$ti #e2ille( timid. s% /ie 4i mai r%u dac% n0o desc,izi... <i0a trimis 4i mie 5unica odat% 4i am ignorat0o 4i... a /ost groaznic( crede0m%3 Harry )4i mut% $ri2irea de la /e1ele lor n%ucite la $licul ro4u. Ce este o ur!toare? )ntre5% el. -ar toat% aten1ia lui Ron era concentrat% asu$ra scrisorii( care )nce$use s% scoat% /um $e la col1uri. -esc,ide0o( )l gr%5i #e2ille. s% se termine totul )n c&te2a minute... Ron )ntinse o m&n% tremur%toare( lu% u4or $licul din ciocul lui 9rrol 4i )l des/%cu. #e2ille )4i $use degetele )n urec,i. secund% mai t&rziu( Harry 4tiu de ce3 Pentru moment crezuse c% e6$lodase ce2a... "n 5u5uit ca de tunet um$lu sala enorm%( scutur&nd $ra/ul din ta2an. ... 8B D"RI <A;I#A( #ICI #" <0A; DI <IRAT -ACB T90AR DI 9L<ATRIC"!AT( 8TAI 8B .9ZI C90=I DAC C>#- P"# <>#A P9 TI#93 PR98"P"# CB #" T90AI J>#-IT !A <I#9 ;I !A TATB! TB" C>#- A< .BZ"T CB <A;I#A A -I8PBR"T... =i$etele doamnei Ieasley( de o sut% de ori mai $uternice dec&t de o5icei( /%cur% ca /ar/uriile 4i lingurile s% z%ng%ne $e mese 4i r%sunar% la nes/&r4it din $ere1ii de $iatr%. Cei din sal% se uitau curio4i )n 'ur( s% 2ad% cine $rimise url%toarea 4i Ron se a/und% at&t de tare )n scaun( )nc&t i se mai 2edea numai /runtea ro4ie. ... A< PRI<IT 8CRI8 AR9A -9 !A -"<+!9- R9 A89ARB... 9" ;I TATB! TB" A< CR9Z"T CB 8B <"RI< -9 R";I#9( #" T90A< CR98C"T CA 8B T9 P R=I A;A( A=I DI P"T"T 8B <"RI=I A<>#- I( ;I T" ;I HARRC ... C,iar se )ntre5ase Harry c&nd )i 2a men1iona 4i numele lui... Ancerc% )n zadar s% $ar% c% nu auzea 2ocea care )i /%cea tim$anele s% $%c%ne. ...P"R ;I 8I<P!" 8"#T9< -9ZA<BJI=I( TATB! TB" .A DI I#.98TIJAT !A 89R.ICI"3 98T9 #"<AI .I#A TA ;I -ACB <AI 8ARI CA!"!( DI9 ;I #"<AI C" "# <I!I<9TR"( T9 A-"C9< ACA8B I<9-IAT3 8e l%s% o t%cere asurzitoare. Plicul ro4u( care c%zuse din m&na lui Ron( lu% /oc 4i se /%cu scrum. Harry 4i Ron r%maser% )m$ietri1i( de $arc% ar /i trecut un uragan $este ei.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

C&1i2a r&ser% 4i )ncet0)ncet se re)nnodar% discu1iile des$re /el de /el de nimicuri. Hermione )nc,ise cartea ?96$edi1ii cu 2am$iri@ 4i se uit% s$re cre4tetul lui Ron. P%i( nu 4tiu la ce te a4te$tai Ron( dar ai... 8% nu0mi s$ui c% am meritat0o( s%ri Ron. Harry d%du terciul la o $arte( era ros de 2in%. -omnul Ieasley a2ea s% /ie in2estigat la ser2iciu. ;i asta( du$% tot ce /%cuser% domnul 4i doamna Ieasley 2ara aceea $entru el... -ar nu a2ea tim$ s% cad% $e g&nduri. Pro/esoara <cJonagall 2enea s$re masa Cerceta4ilor( )m$%r1ind orare. ;i 2%zu c% la )nce$ut a2ea dou% ore de ?Ier5ologie@ cu As0 tro$u/ii. Harry( Ron 4i Hermione ie4ir% din castel )m$reun%( tra2ersar% stratul de legume 4i o luar% s$re sere( unde erau 1inute $lantele magice. Cel $u1in( url%toarea se soldase cu ce2a 5un7 se $are c% Hermione credea c% au /ost $ede$si1i )ndea'uns 4i era iar $rietenoas% cu ei( ca de o5icei. A$ro$iindu0se de sere( 2%zur% restul clasei st&nd a/ar%( a4te$t&nd0o $e $ro/esoara !%star. Harry( Ron 4i Hermione tocmai li se al%turaser%( c&nd $ro/esoara se i2i $e gazon( )nso1it% de Jilderoy !ocK,art. Pro/esoara !%star a2ea )n 5ra1e o mul1ime de 5anda'e( 4i Harry 2%zu( cu$rins de un alt 2al de 2in%( c% 8alcia +%t%u4% a2ea c&te2a crengi imo5ilizate )n atele. Pro/esoara !%star era o 2r%'itoare 5ondoac% 4i $urta o $%l%rie $eticit%( $este $%rul z5ur%t%cit. -e o5icei a2ea $%m&nt $e ,aine( iar ung,iile ei ar /i /%cut0o $e <%tu4a Petunia s% le4ine. Jilderoy !ocK,art( $e de alt% $arte( era imaculat( )n ni4te 2e4minte d%r&m%toare( turcoaz( iar $%rul auriu )i str%lucea $e su5 $%l%ria cu ornamente aurii. Aaaa( salutare3 strig% !ocK,art( 1&4nind s$re gru$ul de ele2i. Tocmai i0am ar%tat doamnei $ro/esoare !%star cum tre5uie tratat% o 8alcie +%t%u4%3 -ar nu 2reau s% crede1i c% sunt mai 5un la ?Ier5ologie@ dec&t ea3 8e )nt&m$l% )ns% s% 4tiu mai multe des$re $lantele e6otice din c%l%toriile mele... !a 8era Q( ast%zi( ele2i3 anun1% $ro/esoara !%star( care era e6trem de nemul1umit%U nu era nicidecum 2esel%( ca de o5icei. -e2enir% 5rusc interesa1i. !ucraser% doar )n 8era P $&n% atunci... 8era Q ad%$ostea ni4te $lante mult mai interesante 4i mai $ericuloase. Pro/esoara !%star lu% o c,eie mare de la curea 4i desc,ise u4a. Harry sim1i o 5oare de $%m&nt umed( 5ine /ertilizat( amestecat cu mirosul $regnant al unor /lori de m%rimea um5relelor 4i care at&rnau din ta2an. 96act c&nd 2roia s%0i urmeze )n%untru $e Ron 4i $e Hermione( !ocK,art )l $rinse de um%r. Harry3 .roiam s% 2or5im... #u te su$eri dac% )nt&rzie c&te2a minute( nu( doamn% !%star: -ac% luai )n calcul /runtea )ncruntat% a doamnei !%star( se su$%ra( dar !ocK,art s$use re$ede7 A4a te 2reau3 ;i )i )nc,ise u4a )n nas. Harry( zise !ocK,art( din1ii lui mari 4i al5i sc&nteind )n soare( )n tim$ ce d%dea din ca$. Harry( Harry( Harry...

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Com$let z%$%cit( Harry nu zise nimic. C&nd am auzit... 9i 5ine( a /ost 2ina mea( 5ine)n1eles. Ami 2enea s%0mi dau $umni3 Harry ,a5ar nu a2ea des$re ce 2or5ea. C,iar 2roia s%0i s$un% acest lucru( dar !ocK,art continu%. #u 4tiu de c&nd n0am mai /ost at&t de 4ocat... 8% z5ori cu o ma4in% la Hogwarts3 9i( desigur( am 4tiut imediat de ce ai /%cut0o. 8e 2edea de la o $o4t%. Harry( Harry( Harry... 9ra remarca5il cum i se 2edea /iecare dinte str%lucitor( c,iar 4i c&nd nu 2or5ea. Ai gustat din $u5licitate( nu0i a4a: s$use !ocK,art. =i0am transmis 5oala. Ai a$%rut $e $rima $agin% a ziarului cu mine 4i a5ia ai a4te$tat s% o /aci din nou3 ( nu( domnule $ro/esor( 4ti1i... Harry( Harry( Harry( zise !ocK,art( )ntinz&nd m&na 4i lu&ndu0l de du$% umeri. ne!eg... 9ra normal s% mai 2rei du$% ce ai gustat o dat%... 4i m% )n2inuiesc c% 1i0am transmis mor#u! %sta( $entru c% era ine2ita5il s% 1i se urce la ca$... -ar( m% )n1elegi( tinere( nu $o1i s% te a$uci s% z5ori cu ma4inile( ca s% atragi aten1ia asu$ra ta. Potole4te0te( da: Ai destul tim$ $entru asta c&nd 2ei mai cre4te. -a( da( 4tiu la ce te g&nde4ti7 ?Ai con2ine( el e de'a un 2r%'itor cele5ru( $e $lan interna1ional3@ -ar c&nd a2eam dois$rezece ani( eram un nimeni( ca 4i tine. -e /a$t( a4 s$une c% eram un nimeni 4i mai mare3 <% re/er la /a$tul c% $e tine te cunosc de'a mai mul1i oameni( nu0i a4a: Toate c,estiile acelea e6traordinare cu Cel0Al0C%rui0#ume0#u0Tre5uie0Rostit3... Pri2i la cicatricea )n /orm% de /ulger de $e /runtea lui Harry. ;tiu( nu este c,iar la /el de 5ine ca )n cazul )n care ai /i c&4tigat de cinci ori la r&nd( ca mine( $remiul $entru Cel <ai Dermec%tor Z&m5et( o/erit de s%$t%m&nalul ?.r%'i0 toarea@...( dar este un )nce$ut( Harry( este un )nce$ut... Ai zise ?4mec,erule@ 4i )i /%cu )ncura'ator cu oc,iul( du$% care se )nde$%rt%. Harry r%mase ta5lou $entru c&te2a secunde( a$oi( amintindu04i c% ar /i tre5uit s% /ie )n ser%( desc,ise u4a 4i se strecur% )n%untru. Pro/esoara !%star st%tea )n s$atele unei 5%nci $use c,iar )n centrul serei. Pe 5anc% erau 2reo dou%zeci de $erec,i de c%4ti de urec,i( )n culori di/erite. C&nd )4i ocu$% locul )ntre Ron 4i Hermione( $ro/esoara s$use7 .om re$lanta m%tr%gun% ast%zi. Cine )mi $oate s$une caracteristicile m%tr%gunei: #u sur$rinse $e nimeni c&nd m&na lui Hermione se ridic% $rima. <%tr%guna sau &andragora( este un mi'loc $uternic de re/acere( zise Hermione( $%r&nd c% )ng,i1ise manualul( ca de o5icei. 9ste /olosit% $entru a readuce la normal oamenii care au /ost trans/igura1i sau 5lestema1i. 96celent3 Zece $uncte $entru Cerceta4i( s$use $ro/esoara !%star. <%tr%guna este ingredientul cel mai im$ortant a ma'orit%1ii antidoturilor. -ar este 4i /oarte $ericuloas%. Cine $oate s%0mi s$un% de ce: <&na Hermionei rat% de $u1in oc,elarii lui Harry( 1&4nind iar )n aer. Pl&nsul m%tr%gunei este /atal $entru to1i cei care )l aud( zise ea $rom$t.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Antocmai3 Alte zece $uncte( zise $ro/esoara !%star. <%tr%gunele $e care le $lant%m ast%zi sunt )nc% /oarte tinere... ;i ar%t% s$re un r&nd de t%2i ad&nci( )n tim$ ce 2or5ea. Toat% lumea se )m5ulzi s% 2ad% mai 5ine. Cam o sut% de m%nunc,iuri de $lante micu1e( 2erzi( cu re/le6e mo2( st%teau )n 4iruri( )n r%saduri. 9rau com$let nesemni/icati2e $entru Harry care nu )n1elesese nimic din ce zisese Hermione des$re ?$l&nsul@ m%tr%gunei. Toat% lumea s%04i ia o $erec,e de c%4ti de urec,i( zise $ro/esoara !%star. "rm% o )m5ulzeal% de nedescris( to1i c%ut&nd o $erec,e de c%4ti( care s% nu /ie roz 4i $u/oase. C&nd 2% 2oi s$une s% 2i le $une1i( asigura1i02% c% urec,ile 2% sunt aco$erite com$let( s$use $ro/esoara !%star. C&nd 2a trece $ericolul( ridic degetele )n sus. An ordine( c%4tile $e urec,i3 Harry )4i $use c%4tile $e urec,i. #u se mai auzea a5solut nici un sunet $rin ele. Pro/esoara !%star )4i $use $e urec,i o $erec,e roz 4i $u/oas%( )4i su/lec% m&necile( )n4/%c% 5ine o $l%ntu1% 4i o trase cu $utere. Harry scoase un strig%t sur$rins( $e care nu )l $utu auzi nimeni. An loc de r%d%cini( din $%m&nt ie4i un co$il e6trem de mic( murdar 4i ur&t. Drunzele )i cre4teau c,iar din ca$. A2ea $ielea 2erde0$al( marmorat%( 4i era e2ident c% urla c&t )l 1ineau $l%m&nii. Pro/esoara !%star lu% un g,i2eci mare de su5 mas% 4i $lant% m%tr%guna )n el( du$% care o aco$eri cu )ngr%4%m&nt( $&n% nu se mai 2%zur% dec&t /runzuli1ele. Pro/esoara !%star )4i scutur% m&inile( ridic% degetele 4i )4i scoase c%4tile. A2&nd )n 2edere c% m%tr%gunele noastre sunt doar r%saduri( $l&nsetul lor nu ucide )nc%( s$use ea cu calm( de $arc% doar udase o 5egonie. Pe de alt% $arte( 2% $ot /ace incon4tien1i c&te2a ore 5une 4i( cum sunt sigur% c% nici unul dintre 2oi nu 2rea s% $iard% $rima zi de 4coal%( a2e1i gri'% s% a2e1i c%4tile 5ine $use la urec,i c&t lucra1i. .% 2oi /ace semn c&nd tre5uie s% 2% $reg%ti1i de $lecare. Patru la o ta2% cu r%saduri3 A2e1i destule g,i2ece aici... )ngr%4%m&nt( )n sacii aceia... 4i /eri1i02% de tentaculele lor 2eninoase( $i4c% serios3 Plesni cu $utere o $lant% 1e$oas%( de un ro4u0)nc,is( /%c&nd0o s%04i retrag% tentaculele care se strecuraser% )n a$ro$iere de um%rul ei. !ui Harry( Ron 4i Hermione li se al%tur% un 5%iat cu $%rul cre1 de la Astro$u/i( $e care Harry )l 4tia din 2edere( dar cu care nu 2or5ise niciodat%. Justin Dinc,0Dletc,ley( zise el 2oios( d&nd m&na cu Harry. ;tiu cine e4ti( desigur( cele5rul Harry Potter... ;i tu e4ti Hermione Jranger... totdeauna $rima la toate. EHermione se )nro4i( c&nd 5%iatul )i str&nse m&naF... ;i Ron Ieasley3 #u cum2a a ta era ma4ina z5ur%toare: Ron nu sc,i1% nici un z&m5et. 9ra clar c% se mai g&ndea )nc% la url%toare... !ocK,art %la este tare deose5it( nu0i a4a: s$use Justin( 5ucuros( )n tim$ ce )4i um$leau g,i2ecele cu )ngr%4%m&nt de 5aleg% de dragon. "n ti$ /oarte cura'os3 I0a1i citit c%r1ile: A4 /i murit de /ric% dac% a4 /i /ost )nc,is )ntr0o ca5in% tele/onic% de c%tre un

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

2&rcolac( dar el a r%mas calm 4i Z+A#J3 $ur 4i sim$lu /antastic3 ;ti1i( eram )nscris la 9ton... #ici nu 2% $ot s$une c&t m% 5ucur c% am 2enit aici. -esigur( mama a /ost $u1in dezam%git%( dar de c&nd am $us0o s% citeasc% din c%r1ile lui !ocK,art cred c% a )nce$ut s% )4i dea seama c&t de /olositor este s% ai un 2r%'itor 5ine $reg%tit 4i educat )n /amilie... -u$% aceea( nu au mai $rea a$ucat s% 2or5easc%. C%4tile le erau 5ine /i6ate $e urec,i 4i tre5uiau s% se concentreze la m%tr%gune. Pro/esoara !%star /%cuse ca totul s% $ar% /oarte u4or( dar nu era c,iar a4a. <%tr%gunelor nu le $l%cea s% /ie scoase din $%m&nt( dar nici nu 2roiau s% se )ntoarc% )n el. 8e z5%teau( lo2eau( )4i agitau $umnii mici 4i ascu1i1i 4i )4i dezgoleau din1ii. Harry se c,inui zece minute s% 5age un co$il mai gr%su1 )n g,i2eci. !a s/&r4itul orei( Harry( ca to1i ceilal1i( era trans$irat( e6tenuat 4i $lin din ca$ $&n%0n $icioare de $%m&nt 4i 5%ligar. 8e t&r&r% $&n% la castel 4i se s$%lar% ra$id( du$% care Cerceta4ii se gr%5ir% la ora de ?Trans/igur%ri@. rele $ro/esoarei <cJonagall )nsemnau )ntotdeauna munc% grea( dar )n acea zi totul /u deose5it de greu. Tot ce )n2%1ase Harry anul trecut $%rea s% i se /i scurs din ca$ $e $arcursul 2erii. Ar /i tre5uit s% trans/orme un c%r%5u4 )ntr0un nasture( dar reu4i doar s% antreneze 5ine c%r%5u4ul( $e c&nd acesta se tot /erea de 5ag,eta lui 4i alerga $e toat% 5anca. Ron a2ea $ro5leme mult mai mari. A4i li$ise el 5ag,eta cu ni4te <agicscotc,( dar se $are c% era distrus% de tot. 8cr&4nea 4i scotea sc&ntei )ncontinuu( )n cele mai ne$l%cute momente( 4i( de /iecare dat% c&nd Ron 2roia s% trans/orme c%r%5u4ul )n nasture( scotea un /um negru( )nnec%cios( care mirosea a ou% stricate 4i )n2%luia totul )n 'ur. Pentru c% nu $utea s% 2ad% ce /%cea( Ron stri2i c%r%5u4ul cu cotul 4i tre5ui s% cear% un altul( s$re nemul1umirea $ro/esoarei <cJonagall. Harry r%su/l% u4urat c&nd auzi clo$o1elul care anun1a $r&nzul. A4i sim1ea creierul ca un 5urete stors. To1i ie4ir% din clas%( )n a/ar% de el 4i de Ron( care )4i iz5ea /urios 5ag,eta de 5anc%. Ce $roast%... inutil%... Cere alta de acas%( )i suger% Harry( )n tim$ ce 5ag,eta )nce$u s% scoat% o serie de sc&ntei( ca ni4te arti/icii. A( da( 4i s% $rimesc o url%toare )n sc,im5( zise Ron( )ndes&nd 5ag,eta care 4uiera acum. < numai vina ta c i s-a rupt #agheta!... 8e duser% la mas%( unde Ron nu se sim1i 5ine deloc( 2%z&nd $umnul $lin cu nasturi $er/ec1i( /%cu1i de Hermione la ora de ?Trans/igurare@. Ce a2em du$%0amiaz%: )ntre5% Harry( ca s%0i a5at% aten1ia. ?A$%rare contra <agiei #egre@( zise Hermione )ndat%. -e ce...( e6clam% Ron( lu&ndu0i orarul( ai $us toate orele lui !ocK,art )n inimioare: Hermione )i smulse orarul din m&ini( ro4ind /urioas%. Terminar% de m&ncat 4i ie4ir% a/ar%( )ndre$t&ndu0se s$re curtea )ntunecat%. Hermione se a4ez% $e o $iatr% 4i se cu/und% iar )n ?96$edi1ii cu 2am$iri@. Harry 4i Ron 2or5ir% des$re .&'t,a1 c&te2a minute( )nainte ca Harry s%04i dea seama c% era $ri2it )ndea$roa$e.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Ridic&nd $ri2irea( )l 2%zu $e 5%ie1elul care sem%na cu un 4oricel( cel $e care )l 2%zuse c&nd )4i $unea Jo5enul <agic( seara trecut%. 8e uita la Harry( ca ,i$notizat. 8tr&ngea )n m&n% ceea ce $%rea s% /ie un a$arat de /otogra/iat de0al Ancuia1ilor. An momentul )n care Harry se uit% la el( se /%cu ro4u ca /ocul. +un% ziua( Harry( eu... sunt Colin Cree2ey( s$use acesta $e ner%su/late( $%4ind s$re el. ;i eu sunt la Cerceta4i3 Crezi c% a4 $utea... ar /i $osi5il... s%01i /ac o $oz% : ;i ridic% a$aratul de /otogra/iat( entuziasmat. $oz%: re$et% Harry( a5sent. Ca s% m% cread% lumea c% te0am cunoscut( zise Colin Cree2ey( ner%5d%tor( a$ro$iindu0se 4i mai tare. ;tiu totul des$re tine. <i0au $o2estit to1i c&te ce2a... Cum ai su$ra2ie1uit c&nd a 2rut s% te omoare ;tii0Tu0Cine 4i cum acesta a dis$%rut /%r% urm%... 4i cum ai r%mas cu o cicatrice )n /orm% de /ulger $e /runte Eoc,ii s%i cercetar% /runtea lui HarryF... "n 5%iat de la mine din camer% a s$us c% dac% de2elo$ez /ilmul cu emulsia $otri2it%( $ozele or s% se mite. Colin trase )n $ie$t o gur% de aer( emo1ionat 4i continu%7 9ste su$er5 aici( nu: #u am 4tiut c% toate lucrurile ciudate $e care le /%ceam erau magie( $&n% c&nd am $rimit o scrisoare de la Hogwarts. Tat%l meu este l%$tar( nici lui nu i0a 2enit s% cread%. A4a c% /ac multe $oze( ca s% i le trimit acas%. ;i ar /i e6traordinar dac% a4 a2ea una 4i cu tine... Al $ri2i smerit $e Harry 4i )ndr%zni s% )ntre5e7 #0ar $utea $rietenul t%u s% ne /ac% $oza: A4a a4 $utea s% stau l&ng% tine... ;i du$% aceea( 2rei s% mi0o semnezi: Te rooog... Poze semnate: -ai autogra%e( Potter: Tare 4i ustur%toare( 2ocea lui -raco Reacredin1% r%sun% )n toat% curtea. 8e o$rise c,iar )n s$atele lui Colin( )nso1it ca de o5icei( de amicii s%i solizi 4i 5%t%u4i( Cra55e 4i Joyle. Toat% lumea s% stea la coad%3 r%cni Reacredin1% c%tre mul1ime. Harry Potter d% $oze cu autogra/3 #u( nu dau( s$use Harry su$%rat( cu $umnii )ncle4ta1i. Taci odat%( -raco3 94ti gelos( de0aia3 ciri$i Colin( al c%rui tru$ era c&t g&tul lui Cra55e. :e!os? /%cu Reacredin1%( care nu mai era ne2oit s% 1i$e( 'um%tate de curte /iind atent% la ce se )nt&m$la. Pe ce( m% rog: #0am ne2oie de nici o cicatrice sc&r5oas% $e /runte( mersi3... 9u unul nu cred c% dac% 1i s0a cr%$at ca$ul )nseamn% c% e4ti cele5ru3 Cra55e 4i Joyle r&n'eau ca $ro4tii. Ia mai tac%01i /leanca( Reacredin1%3 )l amenin1% Ron( su$%rat. Cra55e se o$ri din r&s 4i )nce$u s%04i /rece $umnii )ntr0un mod amenin1%tor. Ai gri'%( Ieasley( se r%1oi Reacredin1%. -oar nu 2rei s% ai necazuri 4i s% 2in% m%mica s% te ia acas%. -u$% care s$use( cu o 2oce su51ire( s/redelitoare7 9'ac mai sari ca!u! o dat( %ie i numai cu un mi!imetru...; C&1i2a ele2i din anul .( de la .i$erini( se amuzar% co$ios de maimu1%reala lui

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

-raco. Ieasley ar 2rea o $oz% cu autogra/( Potter( r&n'i Reacredin1%. Ar 2alora mai mult dec&t toat% casa lor3 Ron )4i scoase 5ag,eta li$it% cu <agicscotc,( dar Hermione 4o$ti( )nc,iz&nd ra$id ?96$edi1ii cu 2am$iri@7 .ine3 Ce se )nt&m$l% aici( ce se )nt&m$l% aici: Jilderoy !ocK,art 2enea s$re ei( cu straiele sale turcoaz /lutur&nd )n urma lui. Cine d% $oze cu autogra/: Harry )nce$u s% s$un% ce2a( dar /u )ntreru$t de !ocK,art( care )i trecu un 5ra1 $e du$% umeri 4i zise 2oios7 A,( dar nici nu ar mai /i tre5uit s% )ntre53... #e )nt&lnim iar( Harry3 Imo5ilizat de !ocK,art 4i umilit $&n% )n m%du2a oaselor( Harry )l 2%zu $e -raco r&n'ind 4i $ierz&ndu0se )n mul1ime. Haide atunci( domnule Cree2ey( zise !ocK,art( $ri2ind radios s$re Colin. D%0ne la am&ndoi o $oz% 5un% 4i o semn%m3 #%ucit( Colin )4i lu% a$aratul de /otogra/iat 4i /%cu $oza( c&nd tocmai suna clo$o1elul( care anun1a )nce$utul orelor de du$%0amiaz%. Hai( ce mai sta1i( )m$r%4tia1i02%( 2oi( de colo3 strig% !ocK,art s$re ceilal1i 4i $orni )na$oi s$re castel( 1in&ndu0l tot mai str&ns $e Harry( care )4i dorea s% /i 4tiut o 2ra'% 5un% $rin care s% se /ac% ne2%zut3 "n s/at( Harry( zise !ocK,art( $%rinte4te( )n tim$ ce intrau )n cl%dire $e o u4% l%turalnic%. Te0am aco$erit acum( cu t&n%rul Cree2ey... -ac% m0a /otogra/iat 4i $e mine( colegii t%i nu mai $ot crede c% )ncercai s% te groz%2e4ti... 8urd la e6$lica1iile lui Harry( !ocK,art )l t&r) $e un ,ol $lin de ele2i( cu oc,ii c&t ce$ele( 4i a$oi sus( $e o scar%. ... dar d%0mi 2oie s%01i s$un c% )m$%r1itul $ozelor cu autogra/ )n acest stadiu al carierei tale nu este indicat... o s% $ari $u1in )n/umurat( Harry( ca s% /iu sincer. .a 2eni la un moment dat o 2reme c&nd( ca 4i mine( 2ei /i ne2oit s% ai un teanc de $oze la )ndem&n% oriunde mergi( dar... mai ai $&n% atunci3 c,icoti !ocK,art. A'unser% la clasa lui !ocK,art 4i acesta )i d%du drumul lui Harry( )n s/&r4it. Harry )4i aran'% ,ainele 4i se )ndre$t% s$re /undul clasei( unde )4i sti2ui )n /a1a oc,ilor cele 4a$te c%r1i ale lui !ocK,art( $entru a e2ita s% 2ad% originalul. Restul clasei intr%( )m5ulzindu0se 4i ,&r'onindu0se( iar Ron 4i Hermione se a4ezar% de o $arte 4i de alta a lui Harry. A4 $utea s% $r%'esc ou% $e /a1a ta( zise Ron. 8$re 5inele t%u( s$er s% nu se )nt&lneasc% Cree2ey cu Jinny 4i s% /ormeze un clu5 de /ani Harry Potter3 Taci 4i tu( s%ri Harry. "ltimul lucru $e care l0ar /i dorit era s% aud% !ocK,art cu2intele ?clu5 de /ani Harry Potter@. C&nd se a4ez% toat% clasa( !ocK,art tu4i 4i se l%s% t%cerea. Antinse m&na( lu%

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

e6em$larul lui #e2ille Po$onea1%( ?C%l%torii cu s$iridu4ii(@ 4i )l ridic% $entru ca toat% lumea s%0i 2ad% $ortretul 4mec,er( de $e co$ert%( de unde /%cea cu oc,iul. Asta sunt eu( s$use el( ar%t&nd s$re $oz% 4i /%cu cu oc,iul ca )n $oz%( Jilderoy !ocK,art( rdinul lui <erlin( clasa a III0a( <em5ru de noare al !igii A$%r%rii Am$otri2a <agiei #egre 4i c&4tig%tor de cinci ori la r&nd al $remiului $entru Cel <ai Dermec%tor Z&m5et( o/erit de s%$t%m&nalul ?.r%'itoarea@3 -ar nu $rea 2or5esc des$re asta( doar n0am sc%$at de strigoi numai z&m5indu0le( nu: 8e a4te$ta ca toat% clasa s% iz5ucneasc% )n r&s( dar nu o51inu dec&t c&te2a z&m5ete anemice. .%d c% 20a1i cum$%rat to1i setul com$let al c%r1ilor mele... +ra2o3 <0am g&ndit s% )nce$em ast%zi cu un mic test. #u a2e1i de ce s% 2% /ace1i gri'i... 2reau doar s% 2eri/ic c&t de 5ine le0a1i citit( c&t a1i asimilat... -u$% ce )m$%r1i lucr%rile se )ntoarse )n /a1a clasei 4i s$use7 A2e1i treizeci de minute( )nce$e1i3 Acum! Harry $ri2i lucrarea 4i citi7 J. 0are este cu!oarea %avorit a !ui :i!deroy =ockhart? D. 0are este dorina secret a !ui :i!deroy =ockhart? 2. 0are( din punctu! vostru de vedere( este cea mai mare rea!izare de p+n acum a !ui :i!deroy =ockhart? ;i a4a se )ntindeau )ntre5%rile de0a lungul a trei /oi( $&n% la7 /E. 0+nd este ziua !ui :i!deroy =ockhart i care ar %i cadou! idea! pentru e!? 'um%tate de or% mai t&rziu( !ocK,art str&nse testele 4i le r%s/oi )n /a1a clasei. T113... <%i s% /ie3 -oar c&1i2a dintre 2oi 4i0au amintit de culoarea mea /a2orit%( lila... 8$un asta )n ?"n an cu Ceti@. Iar unii dintre 2oi tre5uie s% citeasc% cu mai mult% aten1ie ?!a 5ra1 cu un 2&rcolac@( unde s$un clar( )n ca$itolul al dois$rezecelea( c% de ziua mea cadoul ideal ar /i )n1elegere 4i armonie )ntre $o$oare( magicieni 4i non0magicieni... Ans% nu a4 re/uza nici o sticl% de ? gdenMs ld Direw,isKy@3 ;i le mai /%cu o dat% cu oc,iul. Ron )l $ri2ea acum $e !ocK,art cu o e6$resie de ne)ncredere )nti$%rit% $e /a1%. 8eamus Dinnigan 4i -ean T,omas( care st%teau )n $rimele r&nduri( a5ia se st%$&neau s% nu iz5ucneasc% )n r&s. Hermione )ns% n0a2ea oc,i dec&t $entru el 4i )l asculta cu o aten1ie de neclintit. Tres%ri c&nd )4i auzi numele. ... dar domni4oara Hermione Jranger 4tia c% dorin1a mea secret% este s% sca$ lumea de rele 4i s%0mi comercializez $ro$ria linie de lo1iuni de $%r... +ra2o( /eti1o3 -e /a$t...( se o$ri el 4i )ntoarse /oaia $e $artea cealalt%( n0ai nici o gre4eal%3 Cine este domni4oara Hermione Jranger: Hermione ridic% o m&n% tremur&nd%. 96celent3 e6clam% !ocK,art( c,iar /ormida5il3 Zece $uncte $entru Cerceta4i3 ;i

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

acum( la trea5%3 8e a$lec% 4i ridic% o cu4c% mare( aco$erit%( $e care o a4ez% $e catedr%. Acum( mare aten1ie3 -atoria mea este s% 2% $reg%tesc )m$otri2a celor mai )ngrozitoare creaturi cunoscute )n lumea 2r%'itorilor3 80ar $utea s% 2% con/runta1i cu cele mai groaznice co4maruri )n aceast% camer%. 8% 4ti1i )ns% c% nu $ute1i $%1i nimic( at&ta tim$ c&t sunt cu 2oi. #u 2% cer dec&t s% 2% $%stra1i calmul. Contrar dorin1ei lui( Harry se a$lec% $este mormanul de c%r1i $entru a 2edea mai 5ine cu4ca. !ocK,art $use o m&n% $e )n2elitoare. -ean 4i 8eamus nu mai r&deau acum. #e2ille murea de /ric%( )n locul s%u din $rimul r&nd. Tre5uie s% 2% rog s% nu 1i$a1i( zise !ocK,art $e un ton 'os. 80ar $utea s% le $ro2oace. Toat% clasa era cu su/letul la gur%... !ocK,art d%du la o $arte )n2elitoarea. -a( zise el dramatic. Z&ne de Cornis,( recent ca$turate3 8eamus Dinnigan nu $utu s% se mai a51in%. Pu/ni )n r&s( un ,o,ot $e care nici m%car !ocK,art nu )l $utea con/unda cu un strig%t de s$aim%. -a: z&m5i el la 8eamus. P%i( nu sunt... nu sunt /oarte... $ericuloase( nu: se )nec% 8eamus de r&s. #u /i at&t de sigur3 zise !ocK,art( /lutur&nd un deget s$re 8eamus. 8unt )n4el%toare( $ot /i ade2%rate 5elele dia2ole4ti3 Z&nele erau de un al5astru0/os/orescent 4i de 2reo dou%zeci de centimetri )n%l1ime( cu /e1e ascu1ite 4i ni4te 2oci at&t de stridente( )nc&t $arc% ascultai ni4te $i1igoi cert&ndu0se. An secunda )n care coli2ia /usese desco$erit%( )nce$user% s% $rotesteze 4i s% se z5at% )n cu4c%( z%ng%nind 5arele 4i str&m5&ndu0se )n toate /elurile la cei din $rimele r&nduri. +ine( s$use !ocK,art( tare. 8% 2edem ce zice1i de ele3 ;i desc,ise cu4ca. 9ra iadul $e $%m&nt. Z&nele 1&4nir% )n toate direc1iile( ca ni4te rac,ete. -ou% din ele )l a$ucar% $e #e2ille de urec,i 4i )l ridicar% )n aer. C&te2a trecur%( $ur 4i sim$lu( $rin /ereastr%( )m$r%4tiind 5uc%1ele de sticl% $e tot r&ndul din s$ate. Celelalte se $user% $e distrugeri( mai e/iciente ca rinocerii tur5a1i. !uar% c%lim%rile 4i )m$ro4car% cerneal% $rin toat% clasa( /%cur% /er/eni1% c%r1ile 4i ,&rtiile( smulser% a/i4ele de $e $ere1i( )ntoarser% co4urile de gunoi cu /undul )n sus( )n4/%car% g,iozdanele 4i c%r1ile 4i le aruncar% $rin /ereastra s$art%. An c&te2a minute( 'um%tate din clas% era su5 5%nci 4i #e2ille at&rna de candela5ru. Haide1i( )m$resura1i0le( $rinde1i0le( sunt doar ni4te z&ne...( strig% !ocK,art( ironic. A4i su/lec% m&necile( )4i )n2&rti 5ag,eta 4i url% din toate $uterile7 "eskipiski "esternomi! Cu2intele magice nu a2ur% a5solut nici un e/ect( una dintre z&ne lu&ndu0i 5ag,eta lui !ocK,art 4i arunc&nd0o 4i $e ea $e /ereastr%. !ocK,art )ng,i1i )n sec 4i a$roa$e se ascunse su5 catedr%( reu4ind s% e2ite )n ultima cli$% s% /ie stri2it de #e2ille care c%zu $este catedr%( c&nd candela5rul de care se 1inea ced%. !a scurt tim$( sun% clo$o1elul 4i to1i se 5ulucir% s$re ie4ire. An lini4tea relati2% care urm%( !ocK,art se ridic%( )i z%ri $e Harry( Ron 4i Hermione( care a'unseser% a$roa$e de

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

u4%( 4i le s$use7 9i 5ine( 2% rog s% le 5%ga1i 2oi )n cu4c% $e cele care au mai r%mas3 -u$% care se strecur% $e l&ng% ei 4i )nc,ise re$ede u4a )n urma lui. #u $ot s% cred3 e6clam% Ron( )n tim$ ce una dintre z&ne )l mu4c% s%l5atic de urec,e. "rm%re4te s% ne /ac% s% c&4tig%m e6$erien1% $e teren( s$use Hermione( imo5iliz&nd dou% z&ne dintr0un /oc( cu o 5ine e6ecutat% .ra'% de Imo5ilizare( )ndes&ndu0 le la loc )n cu4c%. Pe care teren? zise Harry( )ncerc&nd s% $un% m&na $e o z&n%( care )i sc%$a $rintre degete 4i scotea lim5a de0un cot la el. Hermione( %sta ,a5ar n0are des$re ce 2or5e4te3 Prostii( s$use Hermione. #u i0ai citit c%r1ile... toate lucrurile e6traordinare $e care le0a /%cut... Pe care zice c% le0a /%cut( 5om5%ni Ron.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

CAPIT !"! .II OAPTE I SNGE-ML An urm%toarele zile( Harry $etrecu cea mai mare $arte a tim$ului( ascunz&ndu0se ori de c&te ori )l 2edea $e Jilderoy !ocK,art $e coridoare. ;i mai greu de e2itat era Colin Cree2ey( care $arc% )n2%1ase $e de rost orarul lui Harry. #imic nu $%rea s%0l mul1umeasc% $e Colin mai mult dec&t a2entura de a s$une ?Ce mai /aci Harry:@ de 2reo 4ase04a$te ori $e zi 4i s%0l aud% $e Harry s$un&nd ?+un%( Colin3@( oric&t de e6as$erat $%rea a /i Harry c&nd s$unea acest lucru. Hedwig era )nc% su$%rat% $e Harry $entru )ngrozitoarea c%l%torie cu ma4ina( 4i 5ag,eta lui Ron era tot stricat%. An tim$ul orei de ?Darmece@( 1&4nea din m&na lui Ron( lo2indu0l $e micu1ul 4i 5%tr&nul $ro/esor DlitwicK )n /runte( e6act )ntre oc,i( /%c&nd s%0i a$ar% un cucui mare 4i 2erde( z2&cnitor( )n locul res$ecti2. "na $este alta( Harry era /oarte /ericit c% 2enea s/&r4itul de s%$t%m&n%. 9l( Ron 4i Hermione 2roiau s% se duc% s%0l 2ad% $e Hagrid s&m5%t%( de diminea1%. -ar Harry /u trezit cu c&te2a ore 5une mai de2reme dec&t 4i0ar /i dorit( de li2er +aston( c%$itanul ec,i$ei de .&'t,a1 a Cerceta4ilor. Ce se )nt&m$l%: /%cu Harry( moroc%nos. Antrenament de .&'t,a13 s$use +aston. Haide3 Harry $ri2i $e /ereastr%. 9ra un strat su51ire de cea1% $este cerul roz0auriu. 8e trezise de0a 5inelea acum( )ntre5&ndu0se cum de $utuse dormi cu toat% zar2a $e care o /%ceau $%s%rile. li2er( morm%i Harry( a5ia se cra$% de ziu%... 96act( zise +aston. 9ra un 5runet )nalt 4i 2oinic din anul .I( cu oc,ii sc&nteietori( cu un entuziasm ne5un. Asta /ace $arte din noul nostru $rogram de antrenamente. Haide( ia01i m%tura 4i s% mergem( zise +aston( 5ine2oitor. #ici una dintre celelalte ec,i$e de .&'t,a1 n0a )nce$ut antrenamentele )nc%( 2om /i $rimii anul acesta... C%sc&nd 4i tremur&nd $u1in( Harry se d%du 'os din $at 4i )ncerc% s%04i g%seasc% ec,i$amentul de .&'t,a1. A4a te 2reau( zise +aston. #e )nt&lnim $e teren )n cincis$rezece minute3 -u$% ce )4i g%si ec,i$amentul 4i )4i $use mantia ca s% se )nc%lzeasc%( Harry )i scrise un 5ilet lui Ron( e6$lic&ndu0i unde tre5uise s% se duc%( 4i co5or) $e scara )n s$iral% s$re camera mare de zi( cu m%tura lui( #im5us GHHH( $e um%r. Tocmai a'unsese la gaura din $ortret( c&nd auzi un z%ng%nit )n s$atele s%u 4i Colin Cree2ey sosi alerg&nd $e scara circu0 lar%( cu a$aratul de /otogra/iat la g&t 4i cu ce2a )n m&n%. Am auzit $e cine2a $ronun1&ndu01i numele $e sc%ri( Harry3 "ite ce am aici3 !0am de2elo$at( am 2rut s%01i ar%t... Harry se uit% n%ucit la $oza $e care i0o 2&ntura Colin $e su5 nas. "n !ocK,art mi4c%tor( al50negru( scutura cu $utere o m&n% $e care Harry 4i0o

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

recunoscu ca /iind a lui. Constat% mul1umit c% imaginea lui /otogra/ic% se o$unea cu )nd&r'ire 4i re/uza s% a$ar% )n cadru. An tim$ ce Harry $ri2ea $oza( !ocK,art se d%du 5%tut 4i se s$ri'ini( g&/&ind( de marginea al5% a /otogra/iei. <i0o semnezi: )ntre5% Colin( ner%5d%tor. #u( zise Harry( scurt( arunc&nd o $ri2ire )n 'ur $entru a se asigura c% )ntr0ade2%r nu auzise nimeni. Iart%0m%( Colin( m% gr%5esc... antrenament de .&'t,a13 8e ca1%r% $rin gaura $ortretului. <am%( -oamne3 A4tea$t%0m% 4i $e mine3 #u am mai /ost niciodat% la un 'oc de .&'t,a1 $&n% acum3 Colin se strecur% $rin gaur% du$% el. s% /ie /oarte $lictisitor( zise Harry( re$ede( dar Colin nici nu0l auzi( cu /a1a luminat% toat% de emo1ie. Ai /ost cel mai t&n%r 'uc%tor din ultimii o sut% de ani( nu0i a4a Harry: #u0i a4a: zise Colin( 1o$%ind $e l&ng% el. Tre5uie s% /ii e6traordinar3 9u n0am z5urat niciodat%. 9 u4or: Aceea este m%tura ta: Cea mai 5un% din toate care e6ist%: Harry nu 4tia cum s% se descotoroseasc% de el. 9ra ca 4i c&nd ar /i a2ut o um5r% e6trem de 2or5%rea1%. 9u nu $rea )n1eleg 'ocul %sta( zise Colin( $e ner%su/late. 9ste ade2%rat c% sunt $atru mingi: ;i dou% dintre ele z5oar% )n'ur( )ncerc&nd s% dea 'uc%torii 'os de $e m%turi: -a( s$use Harry gra2( )m$%cat cu ideea c% tre5uia s%0i e6$lice regulile com$licate. 8e numesc 5aloane0g,iulea. 96ist% doi $rinz%tori )n /iecare ec,i$%( cu 5&te $entru a e6$edia 5aloanele0g,iulea a/ar% din terenul lor de 'oc. Dred 4i Jeorge sunt $rinz%torii Cerceta4ilor. ;i $entru ce sunt celelalte mingi: )ntre5% Colin( )m$iedic&ndu0se de c&te2a tre$te( $entru c% )l $ri2ea a5sor5it( cu gura c%scat%( $e Harry. P%i( 5alonul este mingea ro4ie( mai m%ri4oar%... cea cu care se dau golurile. Trei )nainta4i din /iecare ec,i$% arunc% mingea de la unul la cel%lalt 4i )ncearc% s% o treac% $rintre st&l$ii de goluri( de la ca$%tul terenului... trei st&l$i )nal1i( cu co4uri la 2&r/. ;i a $atra minge:... 9ste hooaica aurie( zise Harry( /oarte mic%( /oarte ra$id% 4i greu de $rins. -ar asta au de /%cut c%ut%torii( $entru c% un 'oc de .&'t,a1 nu se termin% $&n% nu este $rins% ,o1oaica. ;i c&nd unul dintre cei doi c%ut%tori ai ec,i$elor $rinde ,o1oaica( atunci c&4tiga $entru ec,i$a din care /ace $arte o sut% cincizeci de $uncte. Tu e4ti c%ut%torul Cerceta4ilor( nu0i a4a: zise Colin cu 2enera1ie. -a( s$use Harry( $%r%sind castelul 4i lu&nd0o $rin iar5a stro$it% de rou%. ;i mai este 4i $ortarul. 9l $%ze4te st&l$ii de gol. Cam asta este... -ar Colin continu% s%0l )ntre5e $e Harry o groaz% de alte c,estii tot drumul s$re terenul de .&'t,a1. Harry reu4i s% sca$e de el doar la 2estiar. Colin strig% du$% el( $e o 2oce $i1ig%iat%7 <% duc s% ocu$ un loc 5un( Harry3 ;i se gr%5i s$re tri5une.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Restul ec,i$ei Cerceta4ilor era de'a )n 2estiar. +aston era singurul care $%rea cu ade2%rat treaz. Dred 4i Jeorge Ieasley st%teau( cu oc,ii li$i1i 4i $%rul ciu/ulit( l&ng% Alicia 8$innet din anul I.( care $%rea c% a1i$ise( s$ri'init% de $eretele din s$atele s%u. .iza2i( colegele ei( )nainta4ele Katie +ell 4i Angelina Jo,nson( c%scau( una l&ng% alta. Ai 2enit( Harry( unde ai /ost: zise +aston( $lin de 2ioiciune. .roiam s% 2or5esc cu 2oi )nainte s% a'ungem $e teren( /iindc% mi0am $etrecut 2ara g&ndindu0m% la o nou% serie de antrenamente( care cred c% 2or sc,im5a com$let lucrurile... +aston ridic% )n /a1a oc,ilor lor o diagram% a terenului de .&'t,a1( $e care erau trasate multe linii( s%ge1i 4i L0uri( cu cerneal%( )n culori di/erite. A4i scoase 5ag,eta( atinse $artea de sus a sc,emei 4i s%ge1ile )nce$ur% s% se z5at% ca ni4te omizi. An tim$ ce +aston )nce$use un discurs des$re noile sale tactici( ca$ul lui Dred Ieasley se $r%5u4i $e um%rul Aliciei 8$innet 4i )nce$u s% s/or%ie. +aston le e6$lic% $rima sc,em% )n dou%zeci de minute( dar su5 ea se mai a/lau o a doua 4i o a treia sc,em%. Harry c%zu )n amor1ire( )n tim$ ce +aston $%l%2r%gea )n continu0 are. -eci( zise +aston( )n s/&r4it( trezindu0l $e Harry dintr0un 2is des$re toate lucrurile $e care le0ar /i $utut m&nca )n acel moment la castel( este clar: Antre5%ri: 9u am o )ntre5are( li2er( zise Jeorge( care se trezise s$eriat. -e ce nu ne0ai s$us toate astea ieri( c&nd eram tre'i: +aston se str&m5%( nemul1umit. "ite ce e( istei!or( s$use el( uit&ndu0se ur&t la to1i( am /i $utut s% c&4tig%m cu$a .&'t,a1 anul trecut. 8untem de de$arte cea mai 5un% ec,i$%. -ar din ne/ericire( datorit% unor )m$re'ur%ri care ne0au de$%4it... Harry se )ndre$t% )n scaun( sim1indu0se cu musca $e c%ciul%. Z%cuse incon4tient )n ari$a s$italului anul trecut( )n tim$ul ultimului meci( adic% ec,i$a Cerceta4ilor a a2ut un 'uc%tor )n minus 4i su/erise cea mai $uternic% )n/r&ngere din ultimii trei sute de ani. +aston /%cu un moment de $auz% $entru a04i re2eni. 9ra e2ident c% ultima )n/r&ngere )nc% )l mai a/ecta. -eci( )n acest an( ne 2om antrena mai mult ca niciodat%... An ordine( s% mergem 4i s% $unem noile sc,eme )n $ractic%3 strig% +aston( lu&ndu04i m%tura 4i c%l%uzindu0i a/ar% din 2estiare. Cu $icioarele amor1ite 4i c%sc&nd )nc%( ec,i$a )l urm%( su$us%. 8t%tuser% at&t de mult )n 2estiare( )nc&t acum r%s%rise soarele de0a 5inelea( de4i $e iar5a umed% de $e stadion r%m%seser% )nc% urme de rou%. Ie4ind $e teren( )i 2%zu $e Ron 4i $e Hermione )n tri5une. A1i terminat: )ntre5% Ron( ne)ncrez%tor. #ici m%car nu am )nce$ut( zise Harry( uit&ndu0se in2idios 4i $o/ticios la $&inea $r%'it% cu gem( cu care 2eniser% Ron 4i Hermione din <area 8al%. +aston ne )n2a1% mane2re tactice noi... Ancalec% m%tura 4i lo2i $%m&ntul( a2&nt&ndu0se )n aer. Aerul rece al dimine1ii )i atinse /a1a( trezindu0l mai re$ede ca toat% 2or5%ria lui +aston. 9ra minunat s% /ie iar $e

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

terenul de .&'t,a1. Joni )n 'urul terenului( )ntrec&ndu0se cu Dred 4i Jeorge. Ce este sunetul %la 1%c%nitor( ciudat: )ntre5% Dred( $lan&nd )ntr0un col1 al terenului. Harry se uit% )n tri5une. Colin st%tea $e unul dintre cele mai )nalte scaune( cu a$aratul la oc,i( /%c&nd $oze du$% $oze( 1%c%nitul 5li1ului /iind am$li/icat de stadionul $ustiu. "it%0te la mine( Harry3 Aici3 se rug% el( st%ruitor. Cine mai e 4i %la: )ntre5% Dred. Ha5ar n0am( min1i Harry( acceler&nd at&t de tare( )nc&t )l l%s% mult )n urm% $e Colin. Ce se )nt&m$l%: s$use +aston( )ncrunt&ndu0se( )n tim$ ce $lutea s$re ei. -e ce /ace %la din anul I $oze: #u0mi $lace3... Ar $utea /i un s$ion al .i$erinilor( care )ncearc% s% a/le mai multe des$re noul meu $rogram de antrenamente... 9ste de la Cerceta4i( zise Harry( re$ede. ;i cei de la .i$erini n0au ne2oie de s$ioni( li2er( s$use Jeorge. Ce te /ace s% s$ui asta: zise +aston( 5%nuitor. Pentru c% au 2enit aici )n $%r( zise Jeorge( ar%t&nd s$re un gru$. <ai mul1i ti$i )n 2e4minte 2erzi se $lim5au $e teren( cu m%turile )n m&ini. #u0mi 2ine s% cred3 s&s&i +aston( m&nios. Am )nc,iriat terenul $entru ast%zi3 <ai 2edem noi3 +aston 1&4ni s$re $%m&nt 4i( din cauz% c% era a4a de /urios( ateriz% mai 5rusc dec&t ar /i 2rut. 8e cl%tin% $u1in c&nd desc%lec%. Harry( Dred 4i Jeorge )l urmar%. Dlint3 strig% +aston c%tre c%$itanul .i$erinilor. 9ste tim$ul nostru de antrenament3 #e0am sculat )n mod s$ecial a4a de2reme3 9li5era1i terenul imediat3 <arcus Dlint era c,iar mai solid ca +aston. A/i4% o e6$resie de 2iclenie 4i zise7 9ste destul loc $entru to1i( +aston3 .eniser% 4i Angelina( Alicia 4i Katie. An ec,i$a .i$erinilor nu e6istau /ete. 8t%teau to1i )n4ira1i )n /a1a Cerceta4ilor( $ri2indu0i r%ut%cios. -ar am re1inut terenul3 zise +aston( scui$&nd de0a dre$tul( cu m&nie. !0am nchiriat( auzi1i: A,( zise Dlint( dar eu am un 5ilet s$ecial semnat de $ro/esorul Plesneal%7 <u( pro%esoru! 5. "!esnea!( acord echipei (iperini!or permisiunea de a uca astzi pe terenu! de (+ tha( o#!igai %iind s i antreneze nou! !or cuttor. A2e1i un nou c%ut%tor: zise +aston( z%$%cit. "nde: -in s$atele celor 4ase mata,ale din /a1% se i2i al 4a$telea 'uc%tor( mai mic( z&m5ind ironic cu toat% /a1a lui ascu1it% 4i $alid%. 9ra -raco Reacredin1%. #u cum2a e4ti /iul lui !ucius Reacredin1%: zise Dred( $ri2indu0l $e -raco cu dis$re1. Ce coinciden1% s% 2or5e4ti de tat%l lui -raco( s$use Dlint( /%c&nd toat% ec,i$a s% z&m5easc% 4i mai tare. -%0mi 2oie s%01i ar%t generosul cadou $e care l0a /%cut ec,i$ei noastre3

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

To1i 4a$te )4i ar%tar% m%turile. ;a$te cozi de m%tur%( $er/ect 4le/uite( cu m&nere nou0 nou1e 4i 4a$te seturi de inscri$1ii aurite( $e care se 2edeau cu2intele ?#im5us GHHP@( str%0 luceau su5 nasurile Cerceta4ilor )n soarele dimine1ii. "ltimul model3 8unt $e $ia1% doar de o lun%( zise Dlint( scutur&nd indi/erent un /ir de $ra/ de $e m%tura lui. Cred c% este de de$arte in/init mai 5un% dec&t 2ec,ile serii GHHH3... C&t des$re 2ec,ile ti$uri( <%turin .( z&m5i r%ut%cios( $ri2ind ironic c%tre Dred 4i Jeorge( care str&ngeau am&ndoi )n m&ini ast/el de m%turi( sunt 5une de 4ters $ra/ul de $e ta5ela de marca'3 An acel moment( nici unuia dintre Cerceta4i nu0i 2eni nici o re$lic%. Reacredin1% r&n'ea at&t de tare( )nc&t oc,ii s%i glaciali /useser% redu4i la ni4te cute. A( uita1i3 s$use Dlint. In2azie $e teren3 Ron 4i Hermione tra2ersau gazonul stadionului )n /ug%( $entru a 2edea ce se )nt&m$l%. Ce se )nt&m$l%: )l )ntre5% Ron $e Harry. -e ce nu 'uca1i: Ce caut% el aici: 8e uit% s$re Reacredin1%( o5ser2&ndu0i noul ec,i$ament de .&'t,a1. 8unt noul c%ut%tor de la .i$erini( Ieasley( zise Reacredin1%( )ng&m/at. Tocmai ne0au /ost admirate m%turile( $e care ni le0a cum$%rat tata... Ron r%mase ta5lou( cu gura c%scat%( )n /a1a su$er5elor m%turi. +une( nu: zise Reacredin1%( mieros. -ar $ro5a5il c% 4i ec,i$a Cerceta4ilor 2a /ace o c,et% s%04i ia ni4te m%turi ca lumea. Acum e momentul s% sc%$a1i de <%turin . alea... Presu$un c% muzeele ar licita mult $entru ele3 9c,i$a .i$erinilor iz5ucni )n r&s. Cel $u1in( nimeni din ec,i$a Cerceta4ilor nu a /ost ne2oit s%04i cum$ere $ostul )n ec,i$%( s$use Hermione( t%ios. Au /ost ale4i /iindc% au talent( nu ca al1ii... 96$resia de )n/umurare de $e /a1a lui Reacredin1% $ieri. #u 1i0a cerut nimeni $%rerea( a/urisit% mic%( 9s+nge-m+!; ce e4ti( r%5u/ni el. Harry 4tiu imediat c% Reacredin1% s$usese ce2a /oarte gra2( $entru c% imediat iz5ucni /urtuna. Dlint tre5ui s% se arunce )n /a1a lui Reacredin1%( $entru a0l /eri de $umnii lui Dred 4i Jeorge( care t%5%r&ser% $e el. Alicia strig%7 Cum )ndr%zne4ti( nesu/eritule: Ron )4i a/und% m&na )n mantie 4i )4i scoase 5ag,eta( strig&nd7 .ei $l%ti $entru asta( -raco3 ;i o )ndre$t%( /urios( $e su5 5ra1ul lui Dlint( s$re /a1a lui Reacredin1%. R%sun% o 5u/nitur% $uternic% $e stadion 4i din ca$%tul o$us al 5ag,etei lui Ron 1&4ni un 'et de lumin% 2erde( lo2indu0l )n stomac c,iar $e el 4i arunc&ndu0l $e s$ate( )n iar5%. Ron3 Ron3 Ai $%1it ce2a: se s$erie Hermione. Ron desc,ise gura s% 2or5easc%( dar nu scoase nici un cu2&nt. An sc,im5 scoase un r&g&it $uternic 4i din gur% )i 1&4nir% )n $oal% c&1i2a melci sc&r5o4i( /%r% c%su1%. 9c,i$a .i$erinilor se 1inea cu m&inile de 5urt% de at&ta r&s. Dlint era $e 'os( s$ri'inindu0se de noua sa m%tur%. -raco era )n $atru la5e( 5%t&nd $%m&ntul cu $umnii.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Cerceta4ii erau str&n4i )n 'urul lui Ron( care continua s% r&g&ie melci mari 4i lucio4i. To1i se /ereau s%0l ating%. Ar tre5ui s%0l ducem la Hagrid( este cel mai a$roa$e( )i s$use Harry lui Hermione( care d%du din ca$ cu ,ot%r&re( 4i am&ndoi )l sus1inur% de su5suori. Ce s0a )nt&m$lat( Harry: Ce s0a )nt&m$lat: 9 5olna2: -ar )l $ute1i 2indeca( nu: Colin co5or&se de la locul s%u 4i acum 1o$%ia )n 'urul lor( $%r%sind terenul )m$reun% cu ei. Ron o/t% din to1i r%runc,ii 4i o alt% $or1ie de melci se adun% la $icioarele lui. ooo,( e6clam% Colin( /ascinat( ridic&ndu04i a$aratul de /otogra/iat. Po1i s%0l 1ii nemi4cat( Harry: -%0te la o $arte( Colin3 strig% Harry( su$%rat. 9l 4i Hermione )l scoaser% $e Ron de $e stadion( duc&ndu0l s$re marginea $%durii. Anc% $u1in( Ron( zise Hermione( 2%z&nd ca5ana lui Hagrid. s% te /aci 5ine )n c&te2a minute... )nc% $u1in... 9rau la 2reo zece metri de$%rtare de casa lui Hagrid( c&nd se desc,ise u4a( dar nu ie4i Hagrid( ci Jilderoy !ocK,art( )m5r%cat )n acea zi cu ni4te 2e4minte de un mo20$al. Re$ede( s% ne ascundem aici( 4o$ti Harry( tr%g&ndu0l $e Ron )n s$atele unui tu/i4 din a$ro$iere. Hermione )i urm%( cam )m$otri2a 2oin1ei ei. 9 o nimica toat%( dac% 4tii ce tre5uie s% /aci3 )i s$unea !ocK,art( )n gura mare( lui Hagrid. -ac% ai ne2oie de a'utor( 4tii unde m% g%se4ti3 s%01i dau un e6em$lar din cartea mea( m% mir c% nu ai unul de'a. s%01i semnez unul disear% 4i 1i0l trimit. 9i 5ine( la re2edere3 ;i !ocK,art se )ndre$t% s$re castel. Harry a4te$t% $&n% nu )l mai 2%zu $e !ocK,art( a$oi )l trase $e Ron din 5osc,et $&n% la u4a lui Hagrid. Cioc%nir% )n u4%( gr%5i1i. Hagrid a$%ru imediat( /oarte moroc%nos( dar i se lumin% /a1a c&nd 2%zu cine era la u4a lui. C,iar m% )ntre5am c&nd o s% 2eni1i s% m% 2ede1i... Intra1i( intra1i... Am crezut c% s0a )ntors $ro/esoruM !ocK,art... Harry 4i Hermione )l t&r&r% $e Ron $este $rag( )n ca5ana cu o singur% camer%( )n care era un $at enorm( )ntr0un col1( 4i un /oc trosnea 2esel( )n cel%lalt. Hagrid nu $%rea a/ectat de $ro5lema lui Ron( $e care i0o e6$lic% ra$id Harry( )n tim$ ce )l a4eza $e Ron )ntr0un scaun. <ai 5ine a/ar% dec&t )n%untru( s$use el 2oios( $un&nd un lig,ean mare )n /a1a lui Ron. 8coate0i $e to1i( Ron3 #u cred c% $utem /ace altce2a dec&t s% a4te$t%m s% se o$reasc%( zise Hermione ner%5d%toare( $ri2indu0l $e Ron a$lec&ndu0se deasu$ra lig,eanului. 9ste un 5lestem /oarte greu de )nde$%rtat( oricum( dar%mite cu o 5ag,et% ru$t%... Hagrid se )n2&rtea )n 'urul lor( /%c&ndu0le ceai( iar Col1( c&inele lui Hagrid( )i lingea m&na lui Harry. Ce0a 2rut !ocK,art de la tine( Hagrid: )l )ntre5% Harry( sc%r$in&ndu0i urec,ile lui Col1.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

<i0a dat s/aturi cum s% scot ni4te alge dintr0o /&nt&n%( morm%i Hagrid( d&nd la o $arte de $e mas% un coco4 'umulit $e 'um%tate 4i $un&nd ceainicul )n locul lui. -e $arc% eu nu 4tiu3 ;i0mi tot $o2estea ce2a des$re nu 4tiu ce strigoi a gonit el... -ac%0i ade2%rat /ie 4i numai un cu2&nt( eu m%n&nc i5ricul %sta3 9ra /oarte ciudat ca Hagrid s% critice un $ro/esor de la Hogwarts 4i Harry se uit% uimit la el. Hermione( $e de alt% $arte( s$use $e un ton mai )nalt dec&t de o5icei7 Cred c% e4ti $u1in nedre$t( Hagrid( se $are c% $ro/esorul -um5ledore este con2ins c% !ocK,art este omul $otri2it $entru... A /ost singurul om $e care l0a g%sit( zise Hagrid( o/erindu0le o /ar/urie cu caramele( tim$ )n care Ron tot scui$a melci )n lig,eanul lui. ;i su5liniez7 singuru!! A de2enit /oarte greu s% g%se4ti $e cine2a care s% 2rea s% $redea ?A$%rarea contra <agiei #egre@. .ede1i 2oi( lumea nu $rea 2rea s% acce$te asemenea $ost. Au )nce$ut s% cread% c%0i $iaz% rea. #imeni nu a rezistat $rea mult )ntr0un ast/el de $ost( )n ultimul tim$. 8$une1i0mi( zise Hagrid( )ntorc&ndu04i ca$ul s$re Ron( $e cine )ncerca Ron s% 5lesteme: Reacredin1% i0a zis Hermionei... cumva... Tre5uie s% /i /ost tare gra2 $entru c% toat% lumea a )nne5unit. A /ost gra2( zise Ron r%gu4it( ridic&ndu04i ca$ul deasu$ra mesei( $alid 4i trans$irat. Reacredin1% a /%cut0o ?s&nge0m&l@( Hagrid... Ron )4i a$lec% iar ca$ul deasu$ra lig,eanului( )n tim$ ce a$%rea un 2al nou de melci $roas$e1i. Hagrid era stu$e/iat. #u se $oate3 /%cu el c%tre Hermione. +a da( zise ea. -ar nu 4tiu ce )nseamn%( )ns% mi0am dat seama c% a /ost /oarte grosolan... 9ste lucrul cel mai 'ignitor care i0ar /i $utut trece $rin minte( icni Ron( ridic&ndu0 se. ?8&nge0m&l@ este cea mai gra2% insult% $entru o $ersoan% care are $%rin1i Ancuia1i... 4tii tu( $%rin1i o5i4nui1i( nu magicieni.... 8unt unii 2r%'itori( ca Reacredin1% de $ild%( care cred c% sunt su$eriori $entru c% au ceea ce numesc ei ?s&nge0$ur@. 8coase un mic r&g&it 4i )n m&na lui )ntins% c%zu doar un singur melc. Al arunc% )n lig,ean 4i continu%7 .reau s% s$un( c% ceilal1i 4tiu c% nu este nici o di/eren1%. "it%0te la #e2ille Po$onea1%( de e6em$lu7 are s&nge curat 4i de0a5ia $oate $une ceaunul de 2r%'i cum tre5uie. ;i nu s0a in2entat )nc% 2ra'a( $e care Hermione a noastr% s% nu o $oat% /ace( zise Hagrid( m&ndru( /%c&nd0o $e Hermione s% ca$ete o culoare magenta( scli$itoare. 9 groaznic s% /aci $e cine2a a4a( zise Ron( 4terg&ndu04i /runtea trans$irat% cu m&na tremur&nd%( ... s&nge... murdar( )n1elege1i. 8&nge o5i4nuit. 9ste o ne5unie. <a'oritatea 2r%'itorilor de ast%zi au s&ngele 'umaM 'umaM... ricum( dac% nu ne0am /i c%s%torit cu Ancuia1i am /i dis$%rut $&n% acum. 8e )nco2oie 4i se ascunse iar su5 mas%. P%i( nu te )n2inuiesc c0ai )ncercat s%0l 5lestemi( Ron( s$use Hagrid( tare( aco$erind zgomotul /%cut de melcii care se $r%2%leau )n lig,ean. -aM $oate a /ost mai 5ine

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

c% nu 1i0a mers 5ag,eta. Presu$un c% !ucius Reacredin1% ar /i 2enit )n doi tim$i 4i trei mi4c%ri la 4coal%( dac% i0ai /i 5lestemat /iul... <%car a4a( nu ai $ro5leme. Harry ar /i 2rut s% e2iden1ieze /a$tul c% $ro5leme mai mari dec&t a scui$a melci $e gur% nu erau u4or de g%sit( dar nu $utu( deoarece caramelele lui Hagrid )i )ncle4taser% /%lcile. Harry( zise Hagrid dintr0o dat%( de $arc% i0ar /i trecut un g&nd /ulger%tor $rin ca$( am ce2a de discutat cu tine. Am auzit c% dai $oze cu autogra/. 9u cum de n0am $rimit una: Durios( Harry )4i descle4t% din1ii. #u am )m$%r1it $oze cu autogra/( s$use el( )n/ier5&ntat. -ac% !ocK,art continu% s% mai 2or5easc% des$re... -ar atunci 2%zu c% Hagrid r&dea. Jlumeam( zise el( 5%t&ndu0l $e Harry $e s$ate( trimi1&ndu0l cu ca$ul )nainte( $&n% atinse masa cu 5%r5ia. ;tiam eu c% tu nu $o1i /ace a4a ce2a. I0am s$us lui !ocK,art c% n0ai ne2oie de a4a ce2a. 94ti mai cele5ru dec&t el /%rM s% 2rei3 Pariez c% nu i0a $rea $l%cut asta( zise Harry( ridic&ndu0se 4i /rec&ndu04i 5%r5ia. -a( a4a cred 4i eu( zise Hagrid( z&m5ind $i4ic,er. ;i atunci i0am s$us c% nu am citit nici una dintre c%r1ile lui 4i a4a l0am /%cut s% $lece. #i4te caramele( Ron: #u( mul1umesc( zise Ron( sl%5it. <ai 5ine nu risc. .eni1i s% 2ede1i ce0am $lantat( zise Hagrid( du$% ce Harry 4i Hermione )4i 5%ur% ceaiul. An s$atele casei lui Hagrid( )n gr%dina de zarza2aturi( cre4teau cei mai mari do2leci $e care )i 2%zuse Harry 2reodat%. Diecare era c&t un 5olo2an. Au crescut /rumos( nu: )ntre5% Hagrid( /ericit. Pentru ser5area de Halloween... Ar tre5ui s% /ie destul de mari $&n% atunci3 Cu ce i0ai ,r%nit: zise Harry. Hagrid se uit% $este um%r $entru a 2eri/ica dac% erau singuri. P%i( le0am dat... 4tii tu... o m&n% de a'utor... Harry $ri2i s$re um5rela )n/lorat%( roz( care st%tea s$ri'init% de $eretele casei. A2ea toate moti2ele s% cread% c% um5rela aceea era mai mult dec&t $%rea( de /a$t... 9ra con2ins c% )n ea era ascuns% 2ec,ea 5ag,et% a lui Hagrid. Hagrid nu a2ea 2oie s% /ac% 2r%'i. Dusese e6matriculat de la Hogwarts )n anul III( dar Harry nu a/lase niciodat% de ce. -e /iecare dat% c&nd aducea 2or5a des$re asta( Hagrid tu4ea 4i surzea $&n% se sc,im5a su5iectul. .ra'% de )n/ulecare( $resu$un...( zise Hermione( la 'um%tatea drumului dintre deza$ro5are 4i amuzament. 9i 5ine( ai /%cut trea5% 5un%3 Asta a s$us 4i surioara ta( am 2%zut0o c,iar ieri( zise Hagrid( $ri2ind s$re Ron 4i /%c&ndu0i cu oc,iul lui Harry. A zis c% a 2enit doar s% 2ad% terenurile( dar eu cred c% s$era s% dea $este cine2a anume )n casa mea E4i )i mai /%cu o dat% cu oc,iul lui HarryF. -u$% $%rerea mea( nu cred c% ar re/uza o $oz% cu... A,( taci( zise Harry.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Ron $u/ni )n r&s( zgomotos( de a'uns ca s% )ncea$% s% $lou% iar cu melci $este tot. Ai gri'%3 morm%i Hagrid( )nde$%rt&ndu0l $e Ron de iu5i1ii s%i do2leci. 9ra a$roa$e ora $r&nzului 4i a2&nd )n 2edere c% Harry nu m&ncase dec&t o caramea de diminea1%( era ,ot%r&t s% se )ntoarc% la 4coal% s% m%n&nce. A4i luar% la re2edere de la Hagrid 4i $ornir% s$re castel( Ron sug,i1&nd din c&nd )n c&nd( dar /%r% s% scui$e dec&t unul sau doi melci micu1i. A5ia intraser% )n ,olul de la intrare( c&nd r%sun% o 2oce 5ine cunoscut%. Aici era1i( Potter( Ieasley3 Pro/esoara <cJonagall 2enea s$re ei( )ncruntat%. Am&ndoi 2% 2e1i is$%4i $ede$sele )n seara asta3 Ce a2em de /%cut( doamn% $ro/esoar%: s$use Ron( )n%5u4indu04i un r&g&it. Tu o s% lustruie4ti argint%ria din Camera Tro/eelor( )m$reun% cu domnul Dilc,( s$use $ro/esoara <cJonagall. ;i /%r% magie3 -oar cu c&r$a3 Ron )ng,i1i )n sec. Argus Dilc,( )ngri'itorul( era ur&t de to1i ele2ii 4colii. Iar tu( Potter( o s%0l a'u1i $e $ro/esorul !ocK,art s% r%s$und% scrisorilor de la admiratori( zise $ro/esoara <cJonagall. ( nu... nu $ot s% merg 4i eu la lustruit: zise Harry( dis$erat. An nici un caz( s$use $ro/esoara <cJonagall( ridic&ndu04i s$r&ncenele. Pro/esorul !ocK,art te0a cerut )n mod s$ecial. !a o$t /i6( )nce$e1i3 Am&ndoi3 Harry 4i Ron )4i t&r&r% $a4ii )n <area 8al%( c&t se $oate de c%tr%ni1i. Hermione )i urm% cu o e6$resie( de genul ?$%i a1i )nc%lcat regulile 4colii@. Harry nu a$recie $e c&t se a4te$ta $l%cinta de la masa de sear%. 9ra con2ins c% 4i el 4i Ron nimeriser% c&t se $utea de $rost. Dilc, o s% m% 1in% acolo toat% noa$tea( zise Ron( c,inuit. D%r% magie3 Cred c% sunt mai mult de o sut% de cu$e 4i medalii )n camera aia. #u sunt /oarte 5un la cur%1enie( )n stilul Ancuia1ilor... A4 /ace sc,im5 oric&nd( zise Harry $ri2ind )n gol. 9u m0am antrenat din greu la /amilia -ursley. 8% r%s$und la scrisorile admiratorilor lui !ocK,art... un ade2%rat co4mar... -u$%0amiaza din s&m5%ta aceea se to$i ca o $%rere 4i )ntr0o cli$% se /%cu o$t /%r% cinci minute. Harry )4i t&r4&ia $icioarele $e ,olul de la eta'ul doi( s$re 5iroul lui !ocK,art. 8cr&4ni din din1i 4i 5%tu la u4%. "4a se desc,ise la $erete( imediat. !ocK,art se arunc% s$re el. A,( iat% haimanaua noastr%3 glumi el. Intr%( Harry( intr%. Pe $ere1i se a/lau $uzderie de $oze ale lui !ocK,art( str%lucind )n lumina nenum%ratelor lum&n%ri. "nele dintre ele a2eau c,iar autogra/e. "n alt teanc gros de $oze era $reg%tit $e 5iroul s%u. Tu o s% scrii adresele $e $licuri3 )i s$use !ocK,art lui Harry( de $arc% era o mare onoare. Prima este $entru Jladys Judgeon( -umnezeu s0o 5inecu2&nteze( o mare ad0 miratoare a mea.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

<inutele treceau ca melcul. Harry auzea din c&nd )n c&nd 2ocea lui !ocK,art( s$un&nd ?<m...@ 4i ?A4a@ sau ?-a@. cazional( se auzeau /raze stu$ide( de genul ?Cele0 5ritatea este un $rieten )n4el%tor( Harry@ sau ?Daima este ca /aima( 1ine minte( Harry@. !um&n%rile ardeau( mic4or&ndu0se( /%c&nd lumina s% danseze $e $ortretele lui !ocK,art care )l $ri2eau de $e $ere1i. Harry a$uc% $i6ul cu m&na )n1e$enit% de'a 4i se a$uc% s% scrie ceea ce $%rea a /i $licul cu num%rul GHHH( $entru .eronica 8met,ley. ?Cred c% s0a /%cut tim$ul s% $lec@( g&ndi Harry( terminat( ?Te rog( -oamne( /a s% nu mai am dec&t $u1in...@ ;i a$oi auzi ce2a... ce2a di/erit de s/&r&itul lum&n%rilor 4i de $o2e4tile lui !ocK,art des$re admiratorii lui. 9ra o voce( o 2oce care te )ng,e1a $&n% la os( o 2oce care te l%sa /%r% su/lare( un 2enin rece ca g,ea1a. (ino... vino !a mine... !as-m s te rup... !as-m s te s%+ii... !as-m s te omor... Harry s%ri )n sus ca ars 4i o $at% mare 4i mo2 a$%ru $e strada .eronic%i 8met,ley. 0e-i asta? strig% el. ;tiu3 zise !ocK,art. ;ase luni )ntregi )n /runtea listei cu cele mai 5ine 2&ndute romane3 Am s$art toate recordurile3 #u( zise Harry( )ngrozit. (ocea aceea3 Po/tim: zise !ocK,art( $ri2indu0l descum$%nit. Care 2oce: Aceea... care a s$us... #0a1i auzit0o: !ocK,art se uit% la Harry uimit $este m%sur%. -es$re ce 2or5e4ti( Harry: Poate e4ti $u1in somnoros: 8/inte( -oamne... uit%0te la ceas3 8untem aici de a$roa$e $atru ore3 #0a4 /i crezut... Cum a z5urat tim$ul( nu0i a4a: Harry nu r%s$unse. A4i ciuli urec,ile $entru a auzi 2ocea aceea din nou( dar nu se mai auzi nimic( )n a/ar% de !ocK,art care )i s$unea c% nu ar tre5ui s% se a4te$te la asemenea /a2oruri de /iecare dat% c&nd $rime4te $ede$se. 8im1indu0se ame1it( Harry $lec%. 9ra at&t de t&rziu( )nc&t camera comun% din Turnul Cerceta4ilor era a$roa$e goal%. Harry se duse direct )n camera lui. A4i $use $i'amaua( se 5%g% )n $at 4i a4te$t%. 'um%tate de or% mai t&rziu( sosi 4i Ron( mas&ndu04i m&na drea$t% 4i aduc&nd )n camera )ntunecat% un miros $regnant de solu1ie de lustruit. <i0au amor1it to1i mu4c,ii( se $l&nse el( cu/und&ndu0se )n $atul s%u. -e $ais$rezece ori m0a $us s% 4terg cu$a aia de .&'t,a1( $&n% s% /ie mul1umit. ;i a$oi am a2ut o alt% criz% de melci $este un Premiu 8$ecial $entru ser2icii aduse 4colii. <i0a luat secole s% )nde$%rtez toat% murd%ria... Cum a /ost la !ocK,art: P%str&nd 2ocea destul de 'oas%( )nc&t s% nu0i trezeasc% $e #e2ille( -ean 4i 8eamus( Harry )i $o2esti lui Ron ce auzise. ;i !ocK,art a zis c% nu a auzit 2ocea: s$use Ron 4i Harry )l 2%zu )ncrunt&ndu0se )n lumina lunii. Crezi c% min1ea: -ar nu )n1eleg... c,iar 4i cine2a in2izi5il ar /i tre5uit s% desc,id% u4a... Ai /i 2%zut... ;tiu( zise Harry( )ntinz&ndu0se la loc 4i $ri2ind s$re $&nza 5aldac,inului de

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

deasu$ra sa. #ici eu nu )n1eleg... CAPIT !"! .III PETRECEREA DE ZIUA MORII 8osi octom5rie( r%s$&ndind un aer rece 4i umed )n )m$re'urimi 4i )n castel. <adam Pom/rey era ocu$at% $&n% $este ca$ cu un $oto$ de 2iroze $rintre $ro/esori 4i ele2i. Po1iunea ei( Ardeiu1( ac1iona instantaneu( de4i )l l%sa $e 5%utor cu urec,ile /umeg&nde( ore )n 4ir. Percy o con2inse 4i $e Jinny s% 5ea din $o1iune( deoarece ar%ta cam sl%5it%. Ro0 4ea1a care se re2%rs% $e su5 $%rul ei )n/oiat /%cea s% $ar% c% )i luase ca$ul /oc. Pic%turi de $loaie( mari c&t gloan1ele( 4iroir% $e la /erestrele castelului zile )n 4ir. !acul crescu( straturile de /lori se trans/ormar% )n ni4te 5%l1i noroioase( iar do2lecii lui Hagrid se um/lar% $&n% la um5rarele su5 care )i ad%$ostise Hagrid. Cu toate acestea( entuziasmul lui li2er +aston $entru seriile regulate de antrenamente nu sc%zu deloc( moti2 $entru care( )ntr0o du$%0amiaz% t&rzie 4i $loioas% de s&m5%t%( cu c&te2a zile )nainte de Halloween( Harry se )ntorcea la Turnul Cerceta4ilor( ud leoarc% 4i $lin de noroi. C,iar /%c&nd a5strac1ie de $loaie 4i 2&nt( nu /usese un antrenament $l%cut. Dred 4i Jeorge( care s$ionaser% ec,i$a .i$erinilor( 2%zuser% cu oc,ii lor 2iteza acelor #im5us GHHP. !e s$useser% c% ec,i$a .i$erinilor $%rea /ormat% din 4a$te nori 2erzi( s%get&nd 2%zdu,ul ca ni4te a2ioane cu reac1ie. !i$%ind $e coridorul $%r%sit( trecu $e l&ng% cine2a care $%rea la /el de $reocu$at ca 4i el. P&n% 4i #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$( /antoma din Turnul Cerceta4ilor( $ri2ea $osomor&t $e o /ereastr%( 5om5%nind )n 4oa$t% ?...nu )ntrunesc condi1iile( dac% astea sunt@... +un%( #icK( s$use Harry. +un% seara( 5un% seara( zise #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$( tres%rind 4i uit&ndu0se )n 'ur. Purta o $%l%rie /ermec%toare( cu $an%( $e $%rul s%u lung 4i ondulat( 4i o 'ac,et% cu guler( care /i ascundea g&tul a$roa$e retezat( care a5ia se mai 1inea )ntr0un tendon. 9ra trans$arent 4i de culoarea /umului( Harry $ut&nd s% 2ad% $rin el cerul )ntunecat 4i $loaia toren1ial% de a/ar%. Te 2%d nec%'it( tinere Potter( zise #icK( )m$%turind 4i )ndes&nd )n c%$tu4eal% o scrisoare trans$arent%( )n tim$ ce 2or5ea cu Harry. ;i tu la /el( s$use Harry. A,( /%cu #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$ 4i04i 2&ntur% cu elegan1% una dintre m&ini( e ce2a ne)nsemnat... de /a$t nici nu am 2rut s% m% )nscriu nea$%rat... de4i am /%cut cerere...( dar se $are c% ?nu )ntrunesc condi1iile@... An ciuda tonului indi/erent( $e /a1% )i era )nti$%rit% o e6$resie de dezam%gire $ro/und%. -ar nu crezi( r%5u/ni el dintr0o dat%( sco1&nd iar scrisoarea din 5uzunar( c% a /i lo2it de $atruzeci 4i cinci de ori la g&t( cu un to$or tocit( te0ar )nscrie automat )n ?Clu5ul -eca$ita1ilor@:

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

,... da( zise Harry( care tre5uia s% /ie de acord( cum alt/el: .reau s% s$un c% nimeni nu04i dore4te mai mult ca mine s% /i /ost totul curat 4i ra$id 4i s%0mi /i retezat ca$ul cum tre5uie... m0ar /i scutit de durere 4i ridicol3 Cu toate astea... #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$ des/%cu scrisoarea dintr0o z2&cnitur% 4i citi m&nios7 8u putem s acceptm ca. mem#ri pe cei a!e cror capete nu s-au desprit comp!et de trupuri. 4re#uie s %ii de acord c ar %i imposi#i! s participai !a activiti de genu! Jong!are-0u-0apu!( din goana ca!u!ui( i "o!o-0u-0apete. n consecin( cu pro%und regret( tre#uie s v anunm c nu ntrunii condiii!e noastre. 0u stim( 5ir "atrick 'e!ayney-"odmore Clocotind( #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$ $use scrisoarea de0o $arte. -oi centimetri de $iele 4i tendon care )mi 1in ca$ul $e umeri( Harry3 Cei mai mul1i ar crede c% asta )nseamn% deca$itat( dar nu( nu 4i 5ir 'ecapitat-0um-4re#uie"odmore! #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$ trase de c&te2a ori aer )n $ie$t 4i a$oi s$use( $e un ton mai calm7 -ar $e tine( ce te nelini4te4te: Pot s% te a'ut cu ce2a: #u( zise Harry. -oar )n cazul )n care $o1i s%0mi s$ui de unde $ot s% /ac rost gratis de 4a$te m%turi #im5us GHHP $entru meciul nostru )m$otri2a ec,i$ei .i$e... Restul $ro$ozi1iei lui Harry /u aco$erit de un mieunat su51ire( care 2enea de unde2a( de la gleznele sale. Pri2i )n 'os 4i se trezi uit&ndu0se /i6 )n ni4te oc,i gal5eni( ca ni4te l%m$i. 9ra -oamna #orris( $isica gri( sc,eletic%( $e care Argus Dilc,( su$ra2eg,etorul( o /olosea ca $e un /el de sergent( )n r%z5oiul lui nes/&r4it )m$otri2a ele2ilor. Ar cam tre5ui s% $leci de aici( Harry( s$use #icK( re$ede. Dilc, nu este 5ine dis$us. Are gri$% 4i ni4te ele2i din anul III au )m$r%4tiat ni4te creier de 5roasc% $e ta2anul $i2ni1ei V. Cur%1% la el de diminea1% 4i dac% te 2ede cum la4i urme de noroi $este tot... -a( 5ine( zise Harry( )nde$%rt&ndu0se de $ri2irea acuzatoare a -oamnei #orris( dar nu destul de re$ede. Atras de leg%tura misterioas% care )l lega de $isica lui r%ut%cioas%( Argus Dilc, a$%ru dintr0o dat% din s$atele unei ta$iserii din drea$ta lui Harry( 4uier&nd 4i c%ut&ndu0l cu $ri2irea $e cel care )nc%lcase regulile. A2ea un /ular gros )n 'urul ca$ului 4i nasul )i era neo5i4nuit de 2iolet. <izerie3 strig% el( /alca de 'os tremur&ndu0i 4i oc,ii ,ol5&ndu0i0se alarmant( )n tim$ ce ar%ta s$re 5alta de noroi care se scursese de $e ec,i$amentul de .&'t,a1 al lui Harry. <izerie 4i gunoi $este tot3 <i0a a'uns3 .ino du$% mine( Potter3 A4a c% Harry tre5ui s% se su$un%. Ai /%cu un semn cu m&na lui #icK A$roa$e0D%r0de0 Ca$ 4i )l urm% $e Dilc, la $arter( )ngro4&nd urmele de noroi de $e co2or. Harry nu 2%zuse niciodat% cum era 5iroul lui Dilc, $e din%untru( /iindc% ma'oritatea

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

ele2ilor )l e2itau. Camera era soioas% 4i /%r% /erestre( luminat% de o singur% lam$% cu gaz care at&rna de ta2anul l%sat. "n miros sla5 de $e4te $r%'it im$regnase camera. -ula$uri de lemn um$leau $ere1ii. -u$% etic,ete( Harry )4i d%du seama c% )n ele se g%seau detalii des$re /iecare ele2 $e care )l $ede$sise Dilc, 2reodat%. Dred 4i Jeorge Ieasley a2eau un sertar numai al lor. colec1ie /oarte 5ine lustruit% de lan1uri 4i c%tu4e era at&rnat% $e $eretele din s$atele 5iroului lui Dilc,. 9ra 5ine cunoscut /a$tul c% se ruga tot tim$ul de -um5ledore s%0i dea 2oie s% at&rne ele2ii de glezne( cu ca$ul )n 'os. Dilc, )n4/ac% o $an% de scris dintr0o cutie 4i )nce$u s% cotro5%ie $rin camer% du$% ni4te $ergament. +%legar( morm%i el su$%rat( de la dragonii %ia mari 4i a/urisi1i... creieri de 5roasc% ... intestine de 4o5olani... mi0a a'uns ... Tre5uie s% dau un e6em$lu... "nde e /ormularul... A( da... 8coase un sul mare de $ergament din sertarul 5iroului 4i )l des/%cu dinaintea lui( )nmuind $ana neagr% )n c%limar%. 8ume!e... Harry Potter. 'e!ictu!... 9ra doar $u1in noroi3 zise Harry. Poate $entru tine era doar $u1in noroi( 5%iete( dar $entru mine este )nc% o or% de /recat3 strig% Dilc,( o $ic%tur% at&rn&ndu0i dezgust%tor din 2&r/ul nasului s%u 5orc%nat. 'e!ictu!... m&n'itul castelului... pedeapsa propus... 8cormonind )n nasul care 4iroia( Dilc, $ri2i r%ut%cios la Harry( care )l a4te$ta cu inima la gur% s%04i termine $ro$ozi1ia. -ar c&nd Dilc, )4i co5or) $ana $entru a scrie $edea$sa( se auzi un +A#J3 $uternic( )n ta2anul 5iroului( zg&l1&ind lam$a cu gaz. P99.983 r%cni Dilc,( scutur&ndu04i $ana cu /urie. Te $rind( de data asta( te $rind3 ;i /%r% s% se uite )ns$re Harry( Dilc, o lu% la goan% din 5irou( cu -oamna #orris $e urmele lui. Pee2es era unul dintre strigoii 4colii( o ade2%rat% $acoste( care r&n'ea r%ut%cios 4i $lutea $rin aer 4i care tr%ia $entru a teroriza $e toat% lumea 4i a /ace c&t mai multe stric%ciuni. Harry nu )l $rea $l%cea $e Pee2es( dar nu $utea s% nu )i /ie recunosc%tor $entru acea 5u/nitur%. Cu a'utorul lui -umnezeu( orice /%cuse Pee2es E4i se $are c% /%cuse ce2a destul de gra2 de data astaF )l 2a /ace $e Dilc, s% uite de Harry. J&ndindu0se c% ar tre5ui s%0l a4te$te $e Dilc, s% se )ntoarc%( Harry se a4ez% )ntr0un scaun m&ncat de molii( l&ng% 5irou. An a/ar% de /orma sa nede/init%( un alt lucru ciudat )i atrase aten1ia lui Harry7 un $lic mare( lucios( 2iolet( care a2ea ce2a scris $e el( cu litere argintii. Pri2ind re$ede s$re u4% $entru a 2eri/ica dac% nu cum2a se )ntorcea Dilc,( Harry ridic% $licul 4i citi7 RAPI-<AJIC Curs $rin cores$onden1% $entru )nce$%tori )n ale magiei

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Curios( Harry desc,ise $licul 4i scoase o 5ucat% de $ergament din el. Pe $rima $agin%( cu ni4te litere 4i mai argintii( scria7 94e simi depit n !umea magiei moderne? 4e trezeti invent+nd scuze pentru a nu %ace vr i simp!e? Ai %ost cumva #at ocorit pentru a!nicu! mod de manevrare a #aghetei? <)ist un rspuns pentru toate acestea! @apidmagic este un curs nou-nou( cu succes ,FFG( rezu!tate rapide( uor de nvat! 5ute de vr itoare i vr itori au pro%itat de metoda @apidmagic! 'oamna H. 8ett!es( din 4opsham( scrieI 98u puteam s memorez toate incantaii!e( iar poiuni!e me!e erau distracia %ami!iei! Acum( dup cursu! @apidmagic( sunt n centru! ateniei !a petreceri i prietenii se roag de mine s !e dau reeta de)teritii me!e!; (r itoru! '. J. "rod( din 'ids#ury( spuneI 95oia mea o#inuia s r+d de %armece!e me!e prpdite( dar ntr-o !un( datorit cursu!ui @apidmagic( am reuit s o trans%orm ntr-un zim#ru! &u!umesc( @apidmagic!; Dascinat( Harry /runz%ri 4i restul con1inutului $licului. -e ce( $entru numele lui -umnezeu( a 2rut Dilc, s% comande un curs @A"3'&A:30? Asta )nseamn% c% nu se $rea $rice$ea la 2r%'i: Harry tocmai citea !ec1ia P7 ?Cum s% 1ii 5ag,eta EC&te2a 4mec,erii /olositoareF@( c&nd auzi ni4te $a4i a/ar% care )i s$uneau clar c% Dilc, se )ntorcea. Andes% $ergamentul )na$oi )n $lic 4i )l arunc% la loc $e 5irou( e6act )n cli$a )n care se desc,idea u4a. Dilc, era trium/%tor. -ula$ul acela care tot dis$%rea era /oarte 2aloros3 )i s$unea el 2esel -oamnei #orris. -e data asta )l d%m $e Pee2es a/ar%( scum$a mea3 A4i a1inti $ri2irea asu$ra lui Harry 4i a$oi se arunc% asu$ra $licului @A"3'&A:30( care se a/la la un metru distan1% /a1% de $ozi1ia )n care )l l%sase Dilc,( lucru $e care Harry )l o5ser2% mult $rea t&rziu. Da1a 5oln%2icioas% a lui Dilc, se /%cu de un ro4u0c%r%miziu. Harry se $reg%ti c&t mai 5ine $entru o criz% de /urie. !0ai... !0ai citit: 5ol5orosi el. #u( min1i Harry( re$ede. Dilc, )4i /r&ngea m&inile noduroase. -ac% a4 /i con2ins c% mi0ai citit cores$onden1a $ersonal%... nu c% ar /i a mea... e $entru un $rieten...( dar c,iar 4i a4a... oricum... Harry )l $ri2ea( s$eriat. Dilc, nu /usese niciodat% at&t de a$ucat. c,ii i se m%reau( un o5raz )nce$use s%0i tremure 4i /ularul )l s$&nzura de g&t. Doarte 5ine... $leac%... 4i s% nu su/li o 2or5% nim%nui... nu c% ai /i... oricum( dac% nu ai citit... Pleac% acum( tre5uie s% scriu ra$ortul contra lui Pee2es... $leac% odat%... "imit de norocul care d%duse $este el( Harry /ugi din 5irou( $e coridor( 4i nu se o$ri

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

$&n% sus. 8% sca$i din 5iroul lui Dilc, /%r% $edea$s% era un record( $ro5a5il. Harry3 Harry3 A mers: #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$ ie4i )n gra5% dintr0o clas%. An s$atele lui( Harry 2%zu r%m%4i1ele unui dula$ mare( negru cu auriu( care $%rea s% /i /ost aruncat de la mare )n%l1ime. !0am con2ins $e Pee2es s%0l tr&nteasc% deasu$ra 5iroului lui Dilc,( zise #icK( entuziasmat. <0am g&ndit c% $oate o s%0i distrag% aten1ia... Ai /%cut tu asta $entru mine: zise Harry( recunosc%tor. C,iar a4a a 4i /ost( nici m%car n0am $rimit 2reo $edea$s%. <ersi( #icK3 Pornir% )m$reun% agale( s$oro2%ind de0a lungul coridorului. #icK A$roa$e0D%r0de0 Ca$( o5ser2% Harry( )nc% 1inea )n m&n% scrisoarea de la 8ir PatricK. A4 2rea s% te $ot a'uta cu ce2a )n $ri2in1a ?Clu5ului -eca$ita1ilor@...( zise Harry. #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$ se o$ri )n /a1a lui Harry care trecu $rin el. Regret% imediat( /usese ca 4i c&nd ar /i $%4it $rintr0un du4 rece. Ai $utea s% /aci ce2a $entru mine( zise #icK( emo1ionat. Harry...( oare cer $rea mult... nu ai 2rea... Ce este: )ntre5% Harry. P%i( de acest Halloween se )m$linesc cinci sute de ani de la moartea mea( s$use #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$( st&nd dre$t 4i )ncerc&nd s% $ar% demn. A,( zise Harry( ne4tiind dac% tre5uia s% /ie trist sau /ericit. -a... -au o $etrecere )ntr0una dintre camerele mai s$a1ioase din $i2ni1%. s% 2in% $rieteni din toat% 1ara. Ar /i o mare onoare $entru mine( dac% ai 2eni 4i tu... Ar /i 5ine2eni1i 4i domnul Ieasley 4i domni4oara Jranger( desigur... -ar cred c% 2% duce1i la ser5area de la 4coal%...( zise el( $ri2indu0l )n a4a /el( )nc&t Harry nu 4tia cum s% ias% din acea situa1ie. #u( zise Harry( re$ede( o s% 2in... -ragul meu3 Harry Potter la $etrecerea de ziua mor1ii mele3 ;i... crezi c% ai $utea s%0i s$ui domnului PatricK c&t de tare te0am s$eriat 4i c&t de deose5it m% g%se4ti: +i0+ine)n1eles( zise Harry. #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$ mai a2ea $u1in 4i0l lua )n 5ra1e. $etrecere de ziua morii? )ntre5% Hermione( entuziasmat%( du$% ce Harry se sc,im5% )n s/&r4it de ,ainele ude 4i murdare 4i co5or) )n camera de zi. Pariez c% nu sunt mul1i oameni )n 2ia1% care $ot s$une c% au /ost in2ita1i la o ast/el de $etrecere3 s% /ie /ascinant3 -e ce 4i0ar dori cine2a s%04i ser5eze ziua )n care a murit: s$use Ron( care )4i /%cuse tema doar $e 'um%tate la ?Po1iuni@ 4i era /oarte moroc%nos. <ie mi se $are e6trem de de$rimant... Ploaia )nc% mai 5%tea cu /urie )n /erestre( care acum erau negre ca tu4ul( dar )n%untru era 2esel 4i cald. !umina 4emineului se re2%rsa asu$ra nenum%ratelor /otolii moi )n care ele2ii citeau( discutau( )4i /%ceau temele( sau( )n cazul lui Dred 4i Jeorge( )ncercau s% a/le ce se )nt&m$l% cu o salamandr% dac% )i dai s% m%n&nce arti/icii Dili5uster. Dred ?sal2ase@

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

re$tila de un $ortocaliu0/os/orescent( care tr%ia )n mi'locul /l%c%rilor( de la o or% de ?Jri'a /a1% de creaturile magice@( iar acum se /oia $e mas%( su5 $ri2irile curioase ale celor din 'ur. Harry era $e $unctul de a le s$une lui Ron 4i Hermionei des$re Dilc, 4i cursul s%u RAPI-<AJIC( c&nd salamandra 1&4ni )n sus( re/ugiindu0se )n /l%c%rile din 4emineu( sco1&nd sc&ntei 4i $u/nituri. Imaginea lui Percy care r%cnea la Jeorge 4i la Dred de r%gu4ise 4i s$ectacolul minunat al mandarinei de /l%c%ri din gura salamandrei 4terser% din mintea lui Harry 4i $e Dilc, 4i cursul RAPI-<AJIC. P&n% )n ziua de Halloween( Harry regret% $romisiunea /%cut% )n gra5% lui #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$. Toat% 4coala 2isa cu ner%5dare la ser5area de Halloween. <area 8al% /usese decorat% ca de o5icei cu lilieci 2ii( do2lecii lui Hagrid /useser% sco5i1i 4i trans/orma1i )n /elinare enorme( )n care $uteau s% )nca$% trei oameni( 4i circulau z2onuri c% -um5ledore c,emase o tru$% de sc,elete dansatoare( $entru animarea atmos/erei. $romisiune este o $romisiune( )i reaminti Hermione lui Harry( autoritar. Ai $romis c% te duci la $etrecerea de ziua mor1ii lui #icK. A4a c% la ora 4a$te( Harry( Ron 4i Hermione trecur% c,iar $e l&ng% <area 8al%( care gemea de lume 4i care str%lucea ademenitor( din cauza /ar/uriilor aurite 4i a lum&n%rilor( 4i to1i trei se )ndre$tar% s$re $i2ni1a castelului. Coridorul care ducea s$re $etrecerea de ziua mor1ii lui #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$ /usese $res%rat 4i el cu lum&n%ri( de4i e/ectul era de$arte de a /i 2esel7 erau ni4te lum&n%ri lungi( su51iri( cu /lac%r% neagr%( toate d&nd o culoare de un al5astru0)nc,is( arunc&nd o $aloare ca de /antom% $e /e1ele lor )nsu/le1ite. Tem$eratura sc%dea cu /iecare trea$t% $e care o co5orau. Tremur&nd( 4i str&ng&ndu04i mantiile )n 'urul tru$urilor( auzir% un sunet ca un zg&riat de ung,ii enorme $e o ta5l% gigantic%. Asta ar tre5ui s% /ie muzic? 4o$ti Ron. -%dur% col1ul 4i )l 2%zur% $e #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$ st&nd )n $ragul unei u4i( dra$at )n cati/ea neagr%. Prieteni dragi( s$use el( sum5ru( 5ine a1i 2enit( 5ine a1i 2enit... sunt a4a de /ericit c% a1i $utut 2eni... A4i scoase $%l%ria 4i )i salut%( du$% care )i $o/ti )n camer%. 9ra o $ri2eli4te incredi5il%. Camera era $lin% de sute de oameni translucizi( side/ii( mai mult $lutind deasu$ra ringului de dans( 2als&nd $e o )ngrozitoare 4i s/redelitoare muzic% a treizeci de /er%straie( c&ntat% de o orc,estr% de $e o scen% neagr%. "n candela5ru cu mii de lum&n%ri negre arunca o lumin% mo,or&t%( al5astr%. A5urul res$ira1iei lor se ridica la un metru $e deasu$ra ca$etelor. 9ra ca 4i c&nd ar /i intrat )ntr0un congelator. Arunc%m o $ri2ire )n 'ur: suger% Harry( dorind s%04i )nc%lzeasc% $icioarele. A2e1i gri'% s% nu $%4i1i prin cine2a( zise Ron( nelini4tit( 4i $ornir% $e marginea ringului de dans. Trecur% $e l&ng% un gru$ de c%lug%ri1e $osomor&te( $e l&ng% un om zdren1%ros( care $urta lan1uri( 4i $e l&ng% C%lug%rul +arosan( o sta/ie 2esel%( din casa Astro$u/ilor( care 2or5ea cu un ca2aler cu o s%geat% )n/i$t% )n /runte. Harry nu se mir% deloc s% 2ad% c%

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

+aronul 8&ngeros( o sta/ie din casa .i$erinilor( /ioroas% 4i cu $ri2irea ,ol5at%( $lin% de stro$i de s&nge( era tratat% cu indi/eren1% de celelalte /antome. nu( zise Hermione( o$rindu0se 5rusc. Ana$oi( )na$oi( nu 2reau s% 2or5esc cu Pl&ng%cioasa <yrtle... Cu cine: zise Harry( d&ndu0se re$ede )na$oi. +&ntuie toaleta /etelor de la $rimul eta'( zise Hermione. +&ntuie o toa!et? -a( toaleta a /ost stricat% tot anul( din cauza istericalelor lui <yrtle. A inundat totul cu $l&nsetele ei3 ricum( nu am intrat acolo dec&t dac% a /ost nea$%rat ne2oie. 9ste )ngrozitor s% te duci la un I.C.( unde geme )ncontinuu cine2a l&ng% tine... "ite( m&ncare3 zise Ron. -e $artea cealalt% a camerei( se a/la o mas% lung%( aco$erit% 4i ea cu cati/ea neagr%. 8e )ndre$tar% s$re ea( entuziasma1i( dar )n momentul urm%tor r%m%seser% $araliza1i( sc&r5i1i la culme. <irosul era dezgust%tor. Pe4ti mari( )n $utre/ac1ie( erau a4eza1i $e ni4te /rumoase $latouri de argint( $r%'iturile( /%cute scrum( erau )ngr%m%dite $e t%2i su$er5e( 1i$ari de 5alt%( $e care mi4unau 2iermii( o 5ucat% de 5r&nz%( aco$erit% de un strat gros de mucegai 2erde( 4i( la loc de cinste( un enorm tort cenu4iu( )n /orm% de $iatr% /unerar%( cu glazur% ca de smoal%( care /orma cu2intele7 5ir 8icho!as de &imsy-"orpington &ortI 2, 6ctom#rie ,/FF Harry 2%zu cu uimire cum o /antom% im$un%toare se a$ro$ie de mas%( se l%s% $e 2ine 4i $%4i $rin mas% cu gura c%scat% at&t de tare( )nc&t trecu $rintr0un )ntreg somon $uturos. Po1i s%0i sim1i gustul dac% treci $rin el: )l )ntre5% Harry. A$roa$e( r%s$unse sta/ia( trist%( 4i se de$%rt%. Cred c% s$ecial i0au l%sat s% $utrezeasc%( $entru a le da un miros mai $uternic( s%0 l $oat% sim1i 4i ei( zise Hermione atot4tiutoare( a$uc&ndu0se de nas 4i a$lec&ndu0se $entru a e6amina un ti$ar $utred. Hai s% ne d%m mai la o $arte( mi0e r%u( zise Ron. A5ia se )ntoarser%( c&nd un strigoi sl%5%nog 1&4ni de su5 mas% 4i se $ro1%$i )n aer( )n /a1a lor. +un%( Pee2es( s$use Harry( $recaut. 8$re deose5ire de celelalte /antome din 'ur( Pee2es nu era trans$arent 4i $alid. -in contr%( $urta o $%l%rie mare( $ortocalie( de $etrecere( un $a$ion care se tot rotea( iar /a1a lui dia2oleasc% a/i4a un r&n'et sarcastic. .re1i ce2a de ron1%it: s$use el( c&t mai dulce $osi5il( o/erindu0le un 5ol cu alune aco$erite de mucegai. #u( mul1umim( zise Hermione. Te0am auzit 2or5ind de 5iata <yrtle( zise Pee2es( cu oc,ii 'uc&ndu0i )n ca$. Ai /ost /oarte dur% cu 5iata <yrtle. Trase aer )n $ie$t 4i z5ier%7 H9I3 <CRT!93 ( nu( Pee2es( nu0i s$une ce0am zis des$re ea( o s% /ie tare su$%rat%( 4o$ti

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Hermione( dis$erat%. #u 2or5eam serios( )mi $lace de ea... %%%... +un%( <yrtle... -e ei se a$ro$iase sta/ia g,emuit% a unei /ete. A2ea cea mai $osomor&t% /a1% dintre toate c&te 2%zuse Harry( $e 'um%tate aco$erit% de $%rul lins 4i des( cu oc,elari side/ii. Ce0i: zise ea( )m5u/nat%. Ce mai /aci( <yrtle: zise Hermione( str%duindu0se s% $ar% c&t mai 2esel%. Ce 5ine c% ai ie4it din toalet%. <yrtle sus$in%. -omni4oara Jranger tocmai 2or5ea de tine( zise Pee2es cu 2iclenie( )n urec,ea lui <yrtle. -oar s$uneam... s$uneam... c&t de 5ine ar%1i )n seara asta( s$use Hermione( /ulger&ndu0l $e Pee2es cu $ri2irea. <yrtle $ri2i 5%nuitor s$re Hermione. A1i 5a1i 'oc de mine( s$use ea 4i lacrimi argintii i se rostogolir% din oc,ii ei micu1i. #u... sincer... #u0i a4a c% tocmai s$uneam ce 5ine arat% <yrtle ast%0sear%: zise Hermione( )m$ung&ndu0i dureros )n coaste $e Harry 4i $e Ron. A( da... A4a e... #u m% min1i1i( icni <yrtle( lacrimile inund&ndu0i /a1a( )n tim$ ce Pee2es o a$uc% /ericit de umeri. Ce crede1i( c% nu 4tiu ce 2or5esc oamenii $e la s$atele meu: &yrt!e cea :ras... &yrt!e cea ur+t! ngrozitoarea( p!+ngcioasa i a!nica &yrt!e! Ai uitat 4i p!in de couri( )i 4u4oti Pee2es )n urec,e. Pl&ng%cioasa <yrtle iz5ucni )n ,o,ote c,inuite 4i ie4i /ugind din )nc%$ere. Pee2es o lu% $e urmele ei( arunc&nd cu alune muceg%ite )n ea( strig&nd7 . 0 Plin% de co4uri3 Plin% de co4uri3 8&c3 8&c3 -umnezeule( zise Hermione cu triste1e. #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$ $luti s$re ei $rin mul1ime. .% sim1i1i 5ine: -a( min1ir% ei. $etrecere reu4it%( s$use #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$( m&ndru. .%du2a Andurerat% a 2enit tocmai din Kent... 8e a$ro$ie momentul discursului meu( ar tre5ui s% m% duc s% $re2in orc,estra... -ar orc,estra se o$ri din c&ntat c,iar )n acel moment. Ca tot restul in2ita1ilor( t%cur% 4i ei( $ri2ind )n 'ur nelini4ti1i( )n tim$ ce tr&m5i1a un corn de 2&n%toare. A,( )nce$e( zise #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$( sum5ru. Prin zidul $i2ni1ei n%2%lir% dois$rezece cai0/antom%( /iecare c%l%rit de un c%l%re1 /%r% ca$. <ul1imea )nce$u s% a$laude $uternic. Ance$u 4i Harry s% a$laude( dar se o$ri c&nd 2%zu e6$resia de $e c,i$ul lui #icK. Caii galo$ar% $&n% )n mi'locul ringului de dans 4i se o$rir%( )n4ir&ndu0se 4i /%c&nd un $as )n /a1%. /antom% ro5ust%( din $rimul r&nd( care )4i 1inea ca$ul 5%r5os su5 5ra1( su/l% )n corn( s%ri 'os( )4i ridic% deasu$ra mul1imii ca$ul $entru a )i 2edea $e to1i Etoat% lumea r&se amuzat%F 4i 2eni s$re #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$( $un&ndu04i ca$ul la loc $e umeri.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

#icK3 r%cni /antoma. Ce mai /aci: <ai rezi4ti: R&se cu ,o,ote( din toat% inima( 4i )l 5%tu $e um%r $e #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$. +ine ai 2enit( PatricK( s$use #icK( 1ea$%n. A( 4i dM%4tia( vii! zise 8ir PatricK( z%rindu0i $e Harry( Ron 4i Hermione 4i se $re/%cu s$eriat de moarte( )nc&t )i c%zu iar ca$ul de $e umeri E4i din nou iz5ucni mul1imea )n ,o,ote de r&sF. Doarte comic( n0am ce zice( /%cu #icK( $osac. #u )l lua1i )n seam% $e #icK( zise ca$ul lui 8ir PatricK( de $e 'os. 9 )nc% su$%rat c% nu l0am admis )n ?Clu5ul -eca$ita1ilor@3 -ar uita1i02% 4i 2oi la el... Cred( zise Harry gr%5it( )n urma unei $ri2iri sugesti2e din $artea lui #icK( c% #icK este /oarte... )ns$%im&nt%tor 4i... ,mm... <da3 strig% ca$ul lui 8ir PatricK. 9l te0a rugat s% s$ui asta3 "n moment de aten1ie( 2% rog( este tim$ul $entru discursul meu3 s$use #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$( tare( )ndre$t&ndu0se s$re $odium 4i intr&nd su5 un re/lector al5astru. R%$osa1ii mei( domni 4i doamne( este marea mea durere s%... -ar nimeni nu $utu auzi restul. 8ir PatricK 4i c%l%re1ii tocmai )nce$user% un 'oc de Hoc,ei0cu0Ca$ete 4i lumea se )ntorsese $entru a0i urm%ri. #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$ )ncerc% )n zadar s%04i recu$ereze $u5licul. Renun1% c&nd ca$ul lui 8ir PatricK z5ur% $e deasu$ra lui )n urale. !ui Harry )i era /oarte /rig( ca s% nu mai 2or5im de /oame... #u mai $ot s% su$ort mult tim$ toate astea( morm%i Ron( cu din1ii cl%n1%nind( )n tim$ ce orc,estra )4i re)nce$u ?melodia@ 4i sta/iile se re)ntoarser% $e ringul de dans. Hai s% mergem( se )n2oi Harry. 8e )ndre$tar% s$re u4% cu s$atele( d&nd din ca$ 4i z&m5ind tuturor celor care )i $ri2eau( iar $este c&te2a minute alergau $e coridorul $lin de lum&n%ri negre. Poate c% nu s0a terminat 5udinca )nc%( zise Ron( o$timist( merg&nd )nainte( s$re <area 8al%. ;i atunci Harry o auzi din nou. ... s%+ii... distrug... omor... 9ra aceea4i 2oce( aceea4i 2oce glacial%( criminal%( $e care o auzise )n 5iroul lui !ocK,art. Ancremeni( li$it de zidul de $iatr%( ascult&nd cu ma6im% aten1ie( uit&ndu0se )n 'ur( cercet&nd culoarul $rost luminat. Harry( ce... .ocea aceea... taci $u1in... ... at+t de n%ometat... de at+ta timp... Asculta1i3 strig% Harry( iar Ron 4i Hermione )n1e$enir% locului( $ri2indu0l cu aten1ie $e Harry. ... s omor... a venit vremea s omor... .ocea era din ce )n ce mai sla5%. Harry era con2ins c% se )nde$%rta( duc&ndu0se

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

unde2a( )n sus. "n amestec de /ric% 4i emo1ie $use st%$&nire $e el( )n tim$ ce se uita la ta2anul )ntunecos. Cum $utea s% se duc% )n sus: 9ra o sta/ie( $entru care ta2anele de $iatr% nu contau: Pe aici( strig% el( 4i )nce$u s% urce sc%rile )n /ug%( s$re ,olul de la intrare. 9ra inutil s% s$ere c% 2a auzi ce2a( /iindc% glasurile 2esele de la 8er5area de Halloween r%z5%teau din <area 8al%. Harry sui $e scara de marmur% $&n% la eta'ul )nt&i( urmat de Ron 4i Hermione. Harry( ce... 888T3 Harry )4i ciuli urec,ile. -e de$arte( de deasu$ra ringului de dans( din ce )n ce mai )ncet( auzi iar 2ocea7 ... mi miroase a s+nge... &3@65 '< 5J8:<! 8tomacul lui Harry se /%cuse g,em. s% omoare $e cine2a3 strig% el 4i( ignor&nd /e1ele stu$e/iate ale lui Ron 4i Hermione( urc% sc%rile( c&te trei tre$te deodat%( )ncerc&nd s% mai aud% 2ocea( cu tot zgomotul $a4ilor s%i. Harry /ugi de0a lungul coridorului de la eta'ul doi( cu Ron 4i Hermione g&/&ind )n urma lui( o$rindu0se doar c&nd d%dur% col1ul s$re un coridor $%r%sit. Harry( ce a /ost toat% c,estia asta: zise Ron( 4terg&ndu04i /runtea trans$irat%. 9u n0am auzit nimic... "ITA=I3 Ce2a str%lucea $e $eretele din /a1a lor. 8e a$ro$iar% )ncet( )ncerc&nd s% z%reasc% $rin )ntuneric. Cu2inte de un cot /useser% scri'elite $e $eretele dintre dou% /erestre( sc&nteind )n lumina tor1elor a$rinse. CA<9RA 89CR9T9! R < ;T9#IT R"!"I( PBZI=I0.B3 A D 8T -98CHI8B3 -";<A#I AI

Ce este aia... care at&rn% dedesu5t: zise Ron( cu un tremur u4or )n 2oce. A$ro$iindu0se( Harry a$roa$e alunec% $e o 5alt% enorm% de $e 'os. Ron 4i Hermione )l $rinser% 4i se duser% to1i trei l&ng% inscri$1ie( cu oc,ii /i6a1i $e silueta )ntunecat% de su5 ea. To1i )4i d%dur% seama imediat cine era 4i se d%dur% )na$oi cu un P!9 ;C3 -oamna #orris( $isica su$ra2eg,etorului( era at&rnat% de coad%( de su$ortul tor1ei3 =ea$%n%( cu oc,ii larg desc,i4i( /ic4i. Pentru c&te2a minute nu se mi4car% din loc. A$oi Ron zise re$ede7 Hai s% $lec%m de0aici3 #u( ar tre5ui s% r%m&nem... s% d%m o m&n% de a'utor...( 5%lm%'i Harry. Crede0m%( zise Ron( nu e 5ine s% /im g%si1i aici3 -ar era $rea t&rziu. "n zgomot( ca un tunet )nde$%rtat( )i anun1% c% ser5area se s/&r4ise. -in am5ele ca$ete ale coridorului se auzeau sute de $a4i( care urcau sc%rile( 4i 2ocile /ericite ale unor oameni s%tui. An secunda urm%toare( ele2ii n%2%lir% din am5ele

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

$%r1i. -iscu1iile( )n2%lm%4eala( zgomotul se o$rir% dintr0o dat% c&nd z%rir% )n /a1a oc,ilor $isica s$&nzurat% de coad%. Harry( Ron 4i Hermione erau singuri )n mi'locul culoarului. Teste mul1imea de ele2i care se )m5ulzeau $entru a se ,ol5a la $ri2eli4tea sinistr% se l%s% o t%cere de moarte. A$oi cine2a 1i$%( s$%rg&nd lini4tea. -u4mani ai <o4tenitorului( $%zi1i02&3 .oi sunte1i urm%itorii( %4tia cu ?s&nge0 m&l@3 9ra -raco Reacredin1%. 8e )m$inse )n /a1a mul1imii( oc,ii s%i 2erzi 4i reci $rinz&nd 2ia1%( c,i$ul s%u( de o5icei secat7 de s&nge( ro4i( r&n'ind la 2ederea $isicii )n1e$enite. CAPIT !"! IL SCRISUL DE PE PERETE Ce se )nt&m$l% aici: Ce s0a )nt&m$lat: Atras /%r% )ndoial% de 1i$etele lui Reacredin1%( Argus Dilc, 2eni( /%c&ndu04i loc cu coatele $rin mul1ime. An acel moment o 2%zu $e -oamna #orris 4i se d%du un $as )na$oi( str&ng&ndu04i /a1a )n m&ini( dis$erat. Pisica mea3 Pisica mea3 Ce s0a )nt&m$lat cu -oamna #orris: se 'eli el. c,ii )i c%zur% $e Harry. Tu3 icni el. Tu3 Tu mi0ai omor&t $isica3 Ai omor&t0o3 Te ucid3 Te... Argus! -um5ledore sosise la /a1a locului( urmat de al1i $ro/esori. An c&te2a minute( trecu de Harry( Ron 4i Hermione 4i o des$rinse $e -oamna #orris de $e m&nerul tor1ei. .ino cu mine( Argus( )i s$use el lui Dilc,. ;i 2oi( domnule Potter( domnule Ieasley 4i domni4oar% Jranger... !ocK,art /%cu un $as gr%5it )n /a1%. +iroul meu este cel mai a$roa$e( domnule director... c,iar deasu$ra... .% rog s% 5ine2oi1i s%... <ul1umesc( Jilderoy( zise -um5ledore. <ul1imea amu1it% se d%du la o $arte $entru a le /ace loc. !ocK,art( entuziasmat 4i d&ndu04i im$ortan1%( )l urm% $e -um5ledore. !a /el( $ro/esorii <cJonagall 4i Plesneal%. -e cum intrar% )n 5iroul )ntunecos al lui !ocK,art( se sim1i un /ream%t $e $ere1i. Harry 2%zu cum c&te2a dintre $ozele lui !ocK,art se ascundeau( s% nu li se 2ad% $%rul $us $e 5igudiuri. !ocK,art )n carne 4i oase a$rinse lum&n%rile de $e 5irou 4i se retrase )n /undul camerei. -um5ledore o $use $e -oamna #orris $e 5iroul lustruit 4i )nce$u s% o e6amineze. Harry( Ron 4i Hermione sc,im5ar% $ri2iri )ngri'orate 4i se ad&ncir% )n scaunele $e care nu c%dea direct lumina lum&n%rilor. .&r/ul nasului lung 4i str&m5 al lui -um5ledore era doar la doi centimetri de$%rtare de 5lana -oamnei #orris. cercet% cu aten1ie $rin oc,elarii s%i( )n /orm% de semilun%( degetele0i lungi )m$ung&nd0o 4i $i$%ind0o. Pro/esoara <cJonagall era a$lecat% a$roa$e la /el de mult(

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

)nc&t a'unsese s% se uite cruci4. An s$atele lor se deslu4ea Plesneal%( retras c&t mai )n um5r%( cu o e6$resie ciudat% $e c,i$( de $arc% )ncerca din r%s$uteri s% nu z&m5easc%. Iar !ocK,art se $lim5a )n 'urul lor( d&ndu0le s/aturi. Cu siguran1% a /ost omor&t% de un 5lestem... $ro5a5il Tortura Transmogri/%. Am 2%zut de multe ori cum este /olosit%( ce g,inion c% nu am /ost acolo( 4tiu contra05lestemul care ar /i sal2at0o... Comentariile lui !ocK,art erau )nso1ite de 5ocetele r%scolitoare ale lui Dilc,. 9ra $r%5u4it )n scaunul de l&ng% 5irou( ne$ut&nd s% se uite la -oamna #orris( ascunz&ndu04i /a1a )n m&ini. ric&t de mult l0ar /i detestat Harry $e Dilc,( nu $utea s% nu0i $ar% un $ic r%u de el( )ns% nu )l com$%timea ea at&t de mult( c&t se com$%timea $e sine. -ac% -um0 5ledore )l credea $e Dilc,( ar /i /ost e6matriculat $e 2ia1%( cu siguran1%. -um5ledore 5om5%nea cu2inte ciudate )ncet 4i o atingea $e -oamna #orris cu 5ag,eta( dar nu se )nt&m$l% nimic. 9ra la /el ca 4i $&n% atunci( de $arc% tocmai ar /i /ost )m$%iat%. ...Ami amintesc de un incident similar din augadogou( zise !ocK,art( o serie de atacuri( toat% $o2estea este $rezentat% )n auto5iogra/ia mea. Am reu4it s% dotez 5%4tina4ii cu di/erite talismane care au rezol2at imediat $ro5lema... Dotogra/iile lui !ocK,art de $e $ere1i d%deau din ca$ a$ro5ator( )n tim$ ce acesta 2or5ea. "na dintre ele uitase s%04i scoat% 5igudiurile. P&n% la urm%( -um5ledore se )ndre$t% din 4ale. #u este moart%( Argus( s$use el cu 5l&nde1e. !ocK,art se o$ri 5rusc din enumerarea crimelor $e care le $re2enise el. #u0i moart%: e6clam% Dilc,( uit&ndu0se $rintre degete la -oamna #orris. -ar de ce este... rigid% 4i )ng,e1at%: A /ost )m$ietrit%( zise -um5ledore E?A,( 4tiam eu3@ /%cu !ocK,art.F. -ar cum( nu 2% $ot s$une... Antrea5a1i0l $e el3 icni Dilc,( )ntorc&ndu04i /a1a )nl%crimat% 4i um/lat% s$re Harry. #ici un ele2 din anul II nu ar /i $utut s% /ac% 2ra'a asta( zise -um5ledore( /erm. Ar /i /ost ne2oie de cea mai ela5orat% <agie #eagr% a... 9l a /%cut0o( el a /%cut0o3 r%cni Dilc, 4i /a1a )ncerc%nat% i se )n2ine1i. A1i 2%zut ce a scris $e $eretele acela3 A g%sit... )n 5iroul meu... 4tie c% sunt... sunt un... C,i$ul lui Dilc, se sc,imonosi )ngrozitor. ;tie c% sunt un... 8on! termin% el. #u m0am atins de -oamna #orris3 s$use Harry( tare( st&n'enit de $ri2irile celor din 'ur )ndre$tate asu$ra lui( inclusi2 ale tuturor $ozelor lui !ocK,art. ;i nici m%car nu 4tiu ce este un #on3 Prostii3 s%ri Dilc,. <i0a 2%zut $licul de la RAPI-<AJIC3 -a1i0mi 2oie s% 2or5esc( domnule director( s$use Plesneal% din um5r%. !ui Harry i se accentua $resentimentul unor nenorociri 2iitoare. 9ra sigur c% Plesneal% nu era )n stare s% s$un% nimic )n /a2oarea lui. Potter 4i $rietenii lui ar /i $utut s% /ie )n locul ne$otri2it 4i la tim$ul ne$otri2it(

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

s$use el( un z&m5et $re/igur&ndu0se )n col1ul gurii sale( de $arc% s0ar /i )ndoit de ce s$unea( dar e6ist% ni4te du5ii totu4i. -e ce se a/lau $e coridorul de sus( oricum: -e ce nu erau la ser5area de Halloween: Harry( Ron 4i Hermione )nce$ur% s% le e6$lice totul( amintind de $etrecerea de ziua mor1ii lui #icK. 9rau $rezente sute de sta/ii( care $ot s% 2% s$un% c% am /ost acolo... -ar de ce nu 20a1i )ntors la ser5are du$% aceea: zise Plesneal%( oc,ii s%i negri scli$ind )n lumina lum&n%rilor. Ce c%uta1i $e coridor: Ron 4i Hermione se uitar% la Harry. Pentru c%... $entru c%...( )nce$u Harry. Inima )i 5%tea cu $utere( ce2a )i s$unea c% ar /i )ntins coarda $rea tare dac% le0ar /i s$us c% au /ost adu4i acolo de o 2oce din neant( $e care numai el $utea s% o aud%... ... $entru c% eram o5osi1i 4i 2roiam s% ne ducem la culcare3 termin% el. D%r% s% cina1i: )ntre5% Plesneal%( un z&m5et trium/%tor /ac&ndu04i a$ari1ia $e /a1a sa s/ri'it%. #u 4tiam c% /antomele au m&ncare $otri2it% $entru oameni( la $etrecerile lor... #u ne era /oame( s$use Ron( tare( stomacul s%u sco1&nd un g,ior1%it $uternic. Z&m5etul r%ut%cios al lui Plesneal% i se )ntinse $e toat% /a1a. .% sugerez( domnule director( c% Potter nu este sincer $e de$lin( s$use el. Ar /i o idee 5un% dac% ar /i $ri2at de anumite $ri2ilegii( $&n% c&nd 2a /i gata s% ne s$un% tot ade0 2%rul. Personal( eu cred c% ar tre5ui scos din ec,i$a de .&'t,a1 a Cerceta4ilor( $&n% 2a )n2%1a s% /ie cinstit. 8erios( 8e2erus: /%cu $ro/esoara <cJonagall( t%ios. #u 2%d nici un moti2 $entru care s% i se interzic% 5%iatului s% 'oace .&'t,a1. Pisica asta nu a /ost lo2it% )n ca$ cu o m%tur%. #u este a5solut nici o do2ad% c% Potter a gre4it cu ce2a. -um5ledore )l cerceta $e Harry cu $ri2irea. Pri2irea sa de un al5astru0desc,is )l /%cea $e Harry s% se simt% de $arc% ar /i /ost e6aminat cu raze L. #e2ino2at $&n% c&nd se 2a do2edi contrariul( 8e2erus( zise el cu ,ot%r&re. Plesneal% era /urios. Ca 4i Dilc,( de alt/el. Pisica mea a /ost )m$ietrit%3 iz5ucni el( cu oc,ii ie4indu0i din or5ite. .reau s% /ie $ede$sit cine2a3 2om 2indeca( Argus( zise -um5ledore( r%5d%tor. -oamna !%star a reu4it s% culti2e ni4te m%tr%gune( numai 5une ca antidot. Cum a'ung la m%rimea $otri2it%( 2oi cere s% se $re$are o $o1iune( care o 2a )n2ia $e -oamna #orris. 2oi /ace eu( se 5%g% 4i !ocK,art )n discu1ie. Cred c% am mai /%cut0o de cel $u1in o sut% de ori( a4 $utea s% /ac o Po1iune de Re/acere c,iar 4i )n somn... 8cuza1i0m%( )l )ntreru$se Plesneal%( glacial( dar cred c% eu sunt maestrul $o1iunilor )n 4coala asta... "rm% o $auz% ne/ireasc%. Pute1i s% $leca1i( le s$use -um5ledore lui Harry( Ron 4i Hermionei. Plecar% c&t mai re$ede $osi5il( dar /%r% s% alerge. C&nd a'unser% la eta'( deasu$ra 5iroului lui !ocK,art( intrar% )ntr0o clas% goal% 4i )nc,iser% u4a du$% ei. Harry $ri2ea s$re

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

/e1ele )ntunecate ale $rietenilor s%i. Crede1i c% ar /i tre5uit s% le s$un des$re 2ocea $e care am auzit0o: #u( zise Ron( /%r% ezitare. 8% auzi 2oci $e care nu le mai $oate auzi nimeni altcine2a nu e de 5ine( nici c,iar )n lumea noastr%... Ce2a din tonul lui Ron )l /%cu $e Harry s% )ntre5e7 -ar tu m% crezi( nu: +ine)n1eles( zise Ron( re$ede. -ar... tre5uie s% recuno4ti c% e ciudat ... ;tiu c% este ciudat( s$use Harry. Toat% c,estia e stranie. Ce era scris( oricum: 0amera a %ost deschis... Ce ar tre5ui s% )nsemne asta: ;tii( $arc% )mi sun% cunoscut( zise Ron )ncet. Parc% cine2a mi0a s$us odat% o $o2este des$re e6isten1a unei camere secrete la Hogwarts... 80ar $utea s% /i /ost +ill... ;i ce -umnezeu este un #on: zise Harry. 8$re uimirea lui( Ron )4i )n%5u4i un c,icotit. P%i... de /a$t nu este nimic de r&s...( dar /iind 2or5a de Dilc,...( s$use el. "n #on este cine2a care a /ost n%scut )ntr0o /amilie de 2r%'itori( dar nu are $uteri magice deloc. Antr0un /el( o$usul 2r%'itorilor n%scu1i din Ancuia1i( dar ace4ti #on sunt /oarte stranii. -ac% Dilc, )ncearc% s% )n2e1e magia $rintr0un curs RAPI-<AJIC( $resu$un c% tre5uie s% /ie un #on. Asta ar e6$lica multe. -e e6em$lu( de ce ur%4te ele2ii at&t de mult. Ron z&m5i satis/%cut. -e0aia este a4a de )n2er4unat )m$otri2a noastr%3 "n ceas 5%tu unde2a. <iezul no$1ii( s$use Harry. Ar tre5ui s% ne ducem la culcare( )nainte s% ne g%seasc% Plesneal% 4i s% ne acuze de cine 4tie ce altce2a. W Tim$ de c&te2a zile( 4coala nu mai 2or5ea des$re nimic altce2a( dec&t de atacul )m$otri2a -oamnei #orris. Dilc, men1inea $roas$%t acest g&nd )n min1ile tuturor( $lim5&ndu0se )n 'urul locului /a$tei( de $arc% ar /i crezut c% atacatorul ar $utea s% se )ntoarc%. Harry )l 2%zuse /rec&nd mesa'ul de $e $erete cu Ande$%rt%torul de <izerie al doamnei 8Kowers( 5un la toate( dar /%r% succes. Cu2intele str%luceau mai tare ca niciodat% $e $eretele de $iatr%. C&nd Dilc, nu $%zea locul crimei( scruta cu oc,i ro4ii 4i ,ol5a1i( $&ndind ele2ii ne4tiutori 4i )ncerc&nd s%0i $ede$seasc% $entru lucruri de genul ?res$ira1iei $rea zgomotoase@ sau /iindc% ?$%reau /erici1i@. Jinny Ieasley /usese /oarte a/ectat% de soarta -oamnei #orris. -in c&te s$unea Ron( era o mare iu5itoare de $isici. -ar tu nu ai a$ucat s% o cuno4ti 5ine $e -oamna #orris( )i s$use Ron( 5ine2oitor( de0aia o $l&ngi at&t. 8incer( ne este mult mai 5ine /%r% ea3 +uza de 'os a lui Jinny )nce$u s% tremure. -e o5icei nu se )nt&m$l% ast/el de lucruri la Hogwarts( o lini4ti Ron. s%0l $rind% $e ne5unul care a /%cut0o 4i )l 2or da a/ar% c&t ai zice $e4te. Tot ce s$er este s% ai5% tim$

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

s%0l )m$ietreasc% 4i $e Dilc,( )nainte de a /i e6matriculat. Jlumeam...( ad%ug% Ron re$ede( 2%z&nd c% Jinny se al5ise la /a1%. Atacul a2usese consecin1e 4i asu$ra Hermionei. 9ra c,iar /oarte normal $entru Hermione s% $etreac% /oarte mult tim$ citind( dar acum nu mai /%cea nimic altce2a dec&t asta. P&n% miercurea urm%toare( nici Harry 4i nici Ron nu $rimir% nici un r%s$uns din $artea ei la )ntre5area ?Ce mai /aci:@ Harry /usese re1inut du$% ora de ?Po1iuni@( Plesneal% $un&ndu0l s% cure1e resturile de 2iermi de $e 5%nci. -u$% un $r&nz ra$id( urc% la 5i5liotec%( s%0l )nt&lneasc% $e Ron( 4i )l 2%zu 2enind s$re el $e Justin Dinc,0Dletc,ley( 5%iatul de la Astro$u/i( $e care )l cunoscuse la ora comun% de ?Ier5ologie@. Harry tocmai desc,isese gura s%0l salute( c&nd Justin( care )l z%rise cu siguran1%( se )ntoarse 4i $lec% gr%5it )n $artea o$us%. Harry )l g%si $e Ron )n 5i5liotec%( /%c&ndu04i tema la ?Istoria magiei@. Pro/esorul +inns le ceruse o com$unere lung% de un metru des$re ?Consiliul medie2al al 2r%'itorilor euro$eni@. #u0mi 2ine s% cred( tot mai am ne2oie de 4a$tes$rezece centimetri...( zise Ron( ener2at( d&nd drumul $ergamentului care se str&nse la loc( iar Hermione a scris un metru 4i 'um%tate( 4i are 4i un scris mic3 9a unde e: )ntre5% Harry( )n4/%c&nd ruleta 4i m%sur&ndu04i lucrarea. Acolo( zise Ron( ar%t&nd s$re ra/turi( caut% alt% carte. Cred c% 2rea s% citeasc% toat% 5i5lioteca $&n% la Cr%ciun. Harry )i $o2esti lui Ron des$re Justin Dinc,0Dletc,ley( care /ugise de el. ;i ce01i $as%( eu cred c% e cam idiot( s$use Ron( scriind c&t de mare $utea. Toate $rostiile alea cu !ocK,art( care este at&t de minunat... Hermione ie4i dintre ra/turi 4i( de4i $%rea irasci5il%( era totu4i $reg%tit% s% stea de 2or5% cu ei. Toate e6em$larele ?Hogwarts7 8curt% istorie@ au /ost )m$rumutate( s$use ea( a4ez&ndu0se l&ng% Harry 4i Ron. ;i este o list% de a4te$tare de dou% s%$t%m&ni( ca s% $ui m&na $e carte. C&t de r%u )mi $are c% am uitat0o acas%( dar nu mai a2ea loc )n cu/%r( cu toate c%r1ile lui !ocK,art. -e ce o cau1i: o )ntre5% Harry. -in acela4i moti2 ca toat% lumea( zise Hermione( s% citesc des$re legenda Camerei 8ecretelor. Ce0i asta: s$use Harry( re$ede. Tocmai asta este $ro5lema. #u0mi $ot aminti( zise Hermione( mu4c&ndu04i 5uza. ;i nu g%sesc $o2estea altunde2a... Hermione( las%0m% s%01i citesc com$unerea( s$use Ron( dis$erat( uit&ndu0se la ceas. #u( s$use Hermione( serioas% deodat%. Ai a2ut zece zile s% o termini. #u mai )mi tre5uie dec&t cinci centimetri( ,aide( te rog... 8un% clo$o1elul. Ron 4i Hermione se duser% s$re ora de ?Istoria <agiei@( ciond%nindu0se tot drumul.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

?Istoria <agiei@ era materia cea mai $lictisitoare din orarul lor. Pro/esorul +inns( care o $reda( era singurul $ro/esor0/antom% 4i cel mai interesant lucru la orele sale era c&nd intra )n clas% $rin ta5l%. +%tr&n 4i coc&r'at( mul1i oameni ziceau c% nici nu04i d%duse seama c% a murit. Pur 4i sim$lu se dusese la ore )ntr0o zi 4i )4i l%sase cor$ul )ntr0un /otoliu din /a1a 4emineului din cancelarie( iar 2ia1a lui nu se sc,im5ase cu nimic de atunci. An acea zi era mai $lictisitor ca niciodat%. Pro/esorul +inns se uit% $e noti1e 4i )nce$u s% citeasc%( morm%ind monoton( ca un as$irator 2ec,i( $&n% c&nd a$roa$e to1i ele2ii din clas% a1i$ir%( trezindu0se din c&nd )n c&nd s% mai scrie un nume sau o dat%( $entru ca a$oi s% adoarm% la loc. .or5ea de o 'um%tate de or%( c&nd se $etrecu ce2a ce nu se mai )nt&m$lase niciodat% $&n% atunci. Hermione ridic% m&na. Pro/esorul +inns( )ntreru$&ndu0se dintr0o lectur% )ngrozitor de o5ositoare des$re o Antrunire .r%'itoreasc% Interna1ional% din PGXS( o $ri2i uimit. -omni4oar%... %%%... Jranger( domnule $ro/esor. <% )ntre5am dac% a1i $utea s% ne s$une1i c&te ce2a des$re Camera 8ecretelor( zise Hermione c&t se $utea de clar. -ean T,omas( care $&n% atunci c%scase gura $e /ereastr%( tres%ri $e scaun( !a2ander +rown )4i )n%l1% ca$ul de $e 5ra1e 4i cotul lui #e2ille alunec% de $e 5anc%. Pro/esorul +inns cli$i. 9u $redau ?Istoria <agiei@( zise el cu o 2oce uscat%( 4uier%toare. 9u am de0a /ace cu %apte!e( domni4oar% Jranger( nu cu mituri 4i legende. A4i drese 2ocea cu un zgomot ca de cret% ru$t% 4i continu%7 An luna se$tem5rie a acelui an( un comitet de 2r%'itori din 8ardinia... 8e )ntreru$se iar( /iindc% m&na Hermionei era din nou )n aer. -omni4oar% :rant? -omnule( dar legendele nu sunt 5azate )ntotdeauna $e /a$te: Pro/esorul +inns o $ri2ea at&t de mirat( )nc&t Harry /u con2ins c% $&n% atunci nu mai /usese )ntreru$t 2reodat% de nimeni( 2iu sau mort. P%i( zise $ro/esorul +inns )ncet( da( s0ar $utea s$une 4i a4a( $resu$un... 8e uit% la Hermione de $arc% nu mai 2%zuse cu ade2%rat nici un ele2 $&n% atunci. Pe de alt% $arte( legenda des$re care 2or5e4ti este o $o2este e6traordinar de senza1ional%( ridicol% c,iar... Toat% clasa sor5ea acum /iecare 2or5% a $ro/esorului +inns. Pri2i sum5ru la to1i 4i 2%zu c% /iecare c,i$ se )ntoarce s$re el. Harry )4i d%du seama c% era total ne$reg%tit $entru aten1ia acordat% su5it. 9i 5ine( s$use el )ncet. 8% 2edem... Camera 8ecretelor... ;ti1i cu to1ii( desigur( c% Hogwarts a /ost /ondat acum mai 5ine de o mie de ani... data $recis% nu este cunoscut%... de $atru dintre cei mai mari 2r%'itori ai tuturor tim$urilor. Cele $atru case ale 4colii au /ost numite du$% ei7 Jodric Cerceta4( Helga Astro$u/( Rowena c,i0de0;oim 4i 8alazar .i0 $erin. Au construit acest castel )m$reun%( de$arte de oc,ii iscoditori al Ancuia1ilor( a2&nd )n 2edere c% era o e$oc% )n care oamenii o5i4nui1i se temeau de 2r%'itori 4i 2r%'itoare( $e care )i $ersecutau 4i0i $rigoneau /%r% mil%.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

D%cu o $auz%( arunc% o $ri2ire $rin clas%( 4i continu%7 .reme de c&1i2a ani( /ondatorii au cola5orat )n armonie( c%ut&nd tineri care d%deau semne c% ar /i /ost ca$a5ili de 2r%'i 4i )i aduceau la castel $entru a0i educa. Au )nce$ut a$oi ne)n1elegerile. 8e $roduse o ru$tur% )ntre .i$erini 4i ceilal1i. .i$erinii doreau o selec1ionare mai atent% a ele2ilor care erau admi4i la Hogwarts. Credeau c% magia ar /i tre5uit s% /ie $%strat% 4i transmis% din tat% )n /iu. #u erau de acord cu $rimirea ele2ilor care $ro2eneau din $%rin1i Ancuia1i( crez&nd c% erau nedemni de )ncredere. -u$% un tim$( .i$erinii se certar% crunt cu Cerceta4ii 4i $%r%sir% 4coala. Pro/esorul +inns lu% iar o $auz%( 1uguindu04i 5uzele 4i ar%t&nd ca o 5roasc% 1estoas% 5%tr&n% 4i uscat%. 8urse istorice de )ncredere ne s$un doar at&t( continu% el( dar aceste /a$te ade2%rate au /ost uitate )n /a2oarea legendei des$re Camera 8ecretelor( o n%scocire /oarte m%iestrit alc%tuit%. Po2estea s$une c% .i$erinii au construit o camer% secret% )n castel( des$re care ceilal1i /ondatori nu au 4tiut nimic. Con/orm legendei( .i$erinii ar /i sigilat Camera 8ecretelor )n a4a /el( )nc&t s% nu $oat% /i desc,is% dec&t )n momentul )n care <o4tenitorul ar sosi )n 4coal%. #umai acesta $utea s% desigileze Camera 8ecretelor( s% dezl%n1uie oroarea din ea 4i s% o /oloseasc% $entru a $uri/ica 4coala de to1i cei nedemni s% studieze magia. An toat% clasa se l%sase o ad&nc% t%cere c&nd +inns termin% de $o2estit legenda( dar nu era t%cerea somnoroas% care se instala la orele $ro/esorului +inns. Plutea un sentiment de nelini4te )n aer( )n tim$ ce toat% lumea continua s% )l $ri2easc%( s$er&nd la mai mult. Pro/esorul +inns era $u1in ener2at. Toate astea sunt ni4te $rostii( desigur( zise el. #ormal c% 4coala a /ost e6aminat% de multe ori de cei mai )n1ele$1i 2r%'itori 4i 2r%'itoare( $entru a se g%si do2ezi des$re e6isten1a acestei camere. Aceast% camer% nu e6ist%3 "n 5asm $entru a0i s$eria $e creduli3 <&na Hermionei z2&cni iar )n aer. -omnule... la ce anume 20a1i re/erit c&nd a1i s$us ?oroarea@ din Camer%: 8e crede c% este 2or5a de un monstru( $e care doar <o4tenitorul lui 8alazar .i$erin )l $oate controla( zise $ro/esorul +inns $e un ton strident. 9le2ii sc,im5ar% $ri2iri s$eriate. .% s$un( nu e6ist% o ast/el de camer%( zise $ro/esorul +inns( r%s/oindu04i noti1ele. ;i nici un monstru3 -ar( domnule( zise 8eamus Dinnigan( dac% nu $oate /i desc,is% dec&t de mo4tenitorul ade2%rat al lui .i$erin( atunci nimeni altcine2a nu ar $utea s% o g%seasc%( nu0i a4a: Aiureli( 6K7!aherty( zise $ro/esorul +inns( cu o 2oce gra2%. -ac% genera1ii )ntregi de directori 4i directoare de la Hogwarts nu au g%sit0o... -ar domnule $ro/esor( s%ri 4i Par2ati Patil( cred c% ai /i ne2oit s% /olose4ti <agia #eagr% ca s% o desc,izi... -oar $entru c% un 2r%'itor nu /olose4te <agia #eagr%( nu )nseamn% c% nu o cunoa4te( domni4oar%( s%ri $ro/esorul +inns. Re$et( dac% unul ca -um5ledore...

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

-ar $oate c% tre5uie s% /ii )nrudit cu 8alazar .i$erin( a4a c% -um5ledore nu ar $utea s%...( )nce$u -ean T,omas( dar $ro/esorului +inns i se um$luse $a,arul. -e a'uns( le0o t%ie el. 9ste un mit3 #u e6ist%3 #u este nici o do2ad% c% .i$erinii ar /i construit nici m%car un dula$ de m%turi3 Ami $are r%u c% 20am s$us o $o2este at&t de stu$id%3 #e 2om )ntoarce( cu 2oia dumnea2oastr%( la istorie( la /a$te( singurele 2eridice 4i credi5ile3 ;i )n cinci minute( clasa re2eni la starea ei o5i4nuit% de somnolen1%. Antotdeauna am 4tiut c% 8alazar .i$erin a /ost un 5%tr&n smintit 4i anormal( le s$use Ron lui Harry 4i Hermionei( du$% ce se terminase lec1ia( )n tim$ ce urcau $e cori0 doarele su$raaglomerate( $entru a04i l%sa g,iozdanele )nainte de cin%. -ar niciodat% nu am 5%nuit c% el a )nce$ut toat% c,estia asta cu ?s&nge0$ur@. #0a4 sta la .i$erini( nici dac% m0 ar $l%ti. 8erios( dac% Jo5enul <agic m0ar /i trimis la .i$erini( a4 /i luat trenul )na$oi s$re cas% )n trei secunde... Hermione d%du a$ro5ator din ca$( dar Harry nu s$use nimic. 8im1ea )ns% un nod )n stomac. Harry nu le s$usese niciodat% lui Ron 4i Hermionei c% Jo5enul <agic se g&ndise serios s% )l $un% la .i$erini. A4i amintea( de $arc% ar /i /ost ieri( micu1a 2oce care )i 2or5ise )n urec,e( c&nd )4i $usese 'o5enul $e ca$( )n urm% cu un an. Harry auzise de'a de re$uta1ia casei .i$erinilor de a /i dat mul1i 2r%'itori $ericulo4i 4i se g&ndise( dis$erat7 9'oamne( nu !a (iperini! 8u !a (iperini!; 98u !a (iperini( da?; zisese 2ocea. 9<ti sigur? Ai toate ca!iti!e( iar aceast cas te-ar putea a uta s devii i mai %aimos!; ;i 2ocea )l re$artizase la Cerceta4i( $&n% la urm%. 8trecur&ndu0se $rin mul1ime( Colin Cree2ey trecu $e l&ng% ei. +un%( Harry3 +un% Colin( zise Harry din re/le6. Harry...( Harry...( un 5%iat de la mine din clas% s$une c% e4ti... -ar Colin era at&t de mic )nc&t nu se $utea lu$ta cu 2alul de oameni care )l )m$ingea s$re <area 8al%. Ai auzir% 2ocea su51ire c,i1%ind7 Pe cur&nd( Harry3 ;i Colin /u luat de 4u2oiul mul1imii. are ce s$une un 5%iat de la el din clas% des$re tine: se )ntre5% Hermione. C% sunt mo4tenitorul lui .i$erin( $resu$un( zise Harry( nodul din stomac m%rindu0i0se cu 2reo doi centimetri( amintindu04i cum /ugise Justin Dinc,0Dletc,ley de el. B4tia sunt )n stare s% cread% orice( s$use Ron( dezgustat. <ul1imea se r%ri 4i $utur% s% urce sc%rile )n lini4te. C,iar ai crezut c% e6ist% o Camer% a 8ecretelor: o )ntre5% Ron $e Hermione. #u 4tiu( s$use ea( )ncrunt&ndu0se. -um5ledore nu a $utut s0o 2indece $e -oamna #orris 4i asta m% /ace s% cred c% orice a atacat0o s0ar $utea s% nu /ie... uman! An tim$ ce Hermione s$unea toate acestea( d%dur% col1ul 4i se reg%sir% la ca$%tul aceluia4i coridor( unde a2usese loc atacul asu$ra -oamnei #orris. 8e o$rir% 4i se uitar%.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Totul era ca )n noa$tea aceea( )n a/ar% de $isica at&rnat% de tor1%( iar la $erete /usese $us un scaun care aco$erea mesa'ul ?CA<9RA 89CR9T9! R A D 8T -98CHI8B3 -";<A#I AI < ;T9#IT R"!"I( PBZI=I0.B3@ Aici cred c% st% Dilc, de $az%( morm%i Ron. 8e uitar% unul la altul. Culoarul era $%r%sit. #u moare nimeni dac% arunc%m o $ri2ire( zise Harry( $un&ndu04i g,iozdanul $e 'os 4i a4ez&ndu0se )n genunc,i 4i )n coate( c%ut&nd indicii. "rme de arsur%3 zise el. Aici... 4i aici... .ino s% 2ezi asta3 s$use Hermione. Ciudat... Harry se ridic% 4i se duse la /ereastra de l&ng% $eretele inscri$1ionat 4i Hermione ar%t% s$re gemule1ul cel mai de sus( unde roiau 2reo dou%zeci de $%ian'eni care( du$% c&te )4i d%deau ei seama( se 5%teau care s% ias% $rimul $rin cr%$%tura micu1% din $er2az. "n /ir lung( argintiu at&rna ca o /unie din locul acela( de $arc% ar /i urcat cu to1ii $e ea( gr%5indu0 se s% ias% a/ar%. Ai mai 2%zut 2reodat% $%ian'eni care s% se com$orte a4a: zise Hermione( nelini4tit%. #u( s$use Harry( dar tu( Ron: Ron: 8e uit% )n s$ate. Ron st%tea la mare de$%rtare de ei( $%r&nd a lu$ta din greu cu im$ulsul de a o lua la goan%. Care0i $ro5lema: zise Harry. #u... nu )mi $lac... $%ian'enii( )ng%im% Ron( )ncordat. #0am 4tiut $&n% acum( zise Hermione( uit&ndu0se la Ron( uimit%. -ar i0ai /olosit de multe ori )n $o1iuni... #u m% deran'eaz% dac% sunt mor1i( zise Ron( care e2ita $recaut s% se uite s$re /ereastr%( $ur 4i sim$lu nu0mi $lace cum se mi4c%... Hermione c,icoti. Ce 1i s0o /i $%r&nd a4a de amuzant( nu 4tiu( zise Ron( su$%rat. -ac% c,iar 2rei s% 4tii( c&nd a2eam trei ani( Dred mi0a trans/ormat ursule1ul de $lu4 )ntr0un $%ian'en mare 4i ur&t $entru c% )i stricasem m%tura de 'uc%rie. #ici 1ie nu 1i0ar $l%cea dac% 1i0ai 1ine ursule1ul )n 5ra1e 4i dintr0o dat% ar a2ea mult $rea multe $icioare 4i... Ron se )ntreru$se( tremur&nd. Hermione se str%dui s% nu r&d%. 8im1ind c% era momentul s% sc,im5e su5iectul( Harry s$use7 .% aminti1i de toat% a$%raia aia de $e 'os: -e unde a$%ruse: Cine2a a 4ters0o( $ro5a5il... 9ra cam $e aici( zise Ron( reu4ind s% se reculeag% $entru a /ace c&1i2a $a4i s$re scaunul lui Dilc,. An /a1a u4ii %steia... Atinse clan1a de aram%( dar )4i retrase m&na imediat( de $arc% l0ar /i ars. Ce s0a )nt&m$lat: )ntre5% Harry. #u $ot s% intru aici( zise Ron cu seriozitate( este o toalet% de /ete. A,( Ron( dar n0are cum s% /ie nimeni )n%untru( s$use Hermione( ridic&ndu0se 4i

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

a$ro$iindu0se. 9ste locul Pl&ng%cioasei <yrtle. Haide1i( s% ne uit%m. Ignor&nd cu totul semnul mare $e care scria ?-e/ect@( ea desc,ise u4a. 9ra cea mai sum5r% 4i mai de$rimant% 5aie )n care in0 trase Harry 2reodat%. 8u5 o oglind% mare( s$art% 4i $%tat%( se a/lau ni4te c,iu2ete cio5ite( r&nduite la $erete. Podeaua era ud% 4i )n ea se re/lectau luminile de la cioturile c&tor2a lum&n%ri $&l$&itoare. "4ile de lemn dins$re toalete erau zg&riate 4i dezmem5rate( 5a c,iar una dintre ele era scoas% din 5alamale. Hermione le /%cu semn s% tac% 4i se )ndre$t% s$re ca5ina din /und. C&nd a'unse la ea( Hermione s$use7 +un%( <yrtle( ce mai /aci: Harry 4i Ron se duser% 4i ei s% 2ad%. Pl&ng%cioasa <yrtle $lutea $e rezer2orul I.C.0 ului( 4terg&ndu04i 5%r5ia. Aceasta este toaleta /etelor( /%cu ea( $ri2indu0i 5%nuitoare $e Ron 4i $e Harry. 9i nu sunt /ete... #u( zise Hermione. Am 2rut doar s% le ar%t c&t... ,m... de /rumos este aici... D%cu un semn s$re oglinda 2ec,e 4i murdar% 4i s$re $odeaua umed%. Antrea50o dac% nu a 2%zut ce2a( )i su/l% Harry lui Hermione $rintre din1i. Ce i0ai 4o$tit: )ntre5% <yrtle( ,ol5&ndu0se la el. #imic( s$use Harry re$ede. .roiam s% te )ntre5%m... Tare a4 2rea ca oamenii s% nu m% mai 2or5easc% $e la s$ate3 zise <yrtle( cu 2ocea )necat% de lacrimi. Am 4i eu sentimente( s% 4ti1i( c,iar dac% sunt moart%... <yrtle( nimeni nu 2rea s% te su$ere( zise Hermione( Harry a 2rut doar... #imeni nu 2rea s% m% su$ere3 Ce glum% 5un%3 e6clam% <yrtle. .ia1a mea a /ost )ngrozitoare aici 4i acum 2in oamenii 4i se iau de mine c,iar 4i du$% moarte3 .roiam s% te )ntre5%m dac% nu ai 2%zut ce2a ciudat )n ultimul tim$( zise Hermione( re$ede( $entru c% a /ost atacat% o $isic% e6act )n /a1a u4ii tale( )n noa$tea de Halloween. Ai 2%zut $e cine2a $e aici( )n noa$tea aia: s$use Harry. #u eram atent%( zise <yrtle cu dramatism. Pee2es m0a su$%rat at&t de tare( )nc&t am 2enit aici cu g&nd s% m% sinucid. A$oi( desigur( mi0am amintit c% sunt... c% sunt... -e'a moart%( zise Ron( )ncerc&nd s% o a'ute. <yrtle icni tragic( se ridic% )n aer( se )ntoarse 4i $lon'% cu ca$ul )nainte( )n toalet%( )m$ro4c&ndu0i cu a$% din ca$ $&n%0n $icioare( 4i se /%cu ne2%zut%. -u$% sunetul sus$inelor ei( se o$rise unde2a )n cur5ura )n /orm% de ". Harry 4i Ron r%m%seser% cu gura c%scat%( dar Hermione ridic% din umeri( 2l%guit%( 4i zise7 -ac% 2re1i s% 4ti1i( a /ost a$roa$e 2esel% de data asta... Hai s% mergem3 Harry a5ia )nc,isese u4a( l%s&nd )n urm% sus$inele lui <yrtle( c&nd o 2oce $uternic% )i /%cu $e to1i trei s% tresar%. 0R #3 Percy Ieasley se o$rise )n ca$ul sc%rilor( cu insigna de Per/ect str%lucind( 4i $e c,i$ cu o e6$resie 4ocat%.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

9ste o toalet% de %ete! e6clam% el. Ce c%uta1i... -oar aruncam o $ri2ire( ridic% Ron din umeri. Indicii( 4tii tu... Percy se um/l% )ntr0un /el care0i aminti $er/ect lui Harry de doamna Ieasley. Pleca1i d0de a0acolo( striga el( 2enind s$re ei 4i u4uindu0i cu 5%t%i din $alme. #u 2% $as% ce ar $utea crede lumea: 8% 2% )ntoarce1i iar aici( c&nd toat% lumea este la cin%... ;i de ce nu ar tre5ui s% /im aici: )ntre5% Ron( $ornit( o$rindu0se 5rusc 4i $ri2ind s$re Percy. Ascult%( noi n0am atins nici m%car un /ir de $%r de $e $isica aia3 I0am s$us 4i eu acela4i lucru lui Jinny( zise Percy( /urios( dar tot mai crede c% o s% /i1i e6matricula1i. #0am mai 2%zut0o $&n% acum at&t de su$%rat%( $l&nge de mama /ocu0 lui. Ar tre5ui s% te g&nde4ti la ea( to1i cei din $rimul an sunt /oarte im$resiona1i de c,estia asta... Pu1in )1i $as% 1ie de Jinny( zise Ron( ale c%rui urec,i se )nro4eau tot mai tare. =i0e team% doar s% nu01i stric 4ansele de a de2eni ;e/ de Promo1ie3 s% iau cinci $uncte de la Cerceta4i3 )i anun1% Percy( ating&ndu04i insigna de Per/ect. ;i s$er c% .0a1i )n2%1at minte3 D%r% detectivisme( sau )i scriu mamei3 ;i se de$%rt%( cu cea/a la /el de ro4ie( ca 4i urec,ile lui Ron. W Harry( Ron 4i Hermione se a4ezar% c&t mai de$arte de Percy )n camera de zi( )n acea sear%. Ron era )nc% /oarte $rost dis$us 4i /%cea $at% du$% $at% $e tema $entru ?Darmece@. C&nd )ncerc% s% ia 5ag,eta 4i s% le 4tearg%( a$rinse $ergamentul. 8co1&nd a$roa$e la /el de mult /um ca 4i tema lui( Ron )nc,ise /urios ?<anualul08tandard de 2r%'i@( $entru anul II. 8$re uimirea lui Harry( Hermione $roced% )n acela4i /el. -ar cine $oate /i( totu4i: s$use ea cu o 2oce calm%( ca 4i c&nd ar /i continuat o discu1ie( $e care tocmai o )nce$user%. Cine ar 2rea s%0i elimine de la Hogwarts $e #on 4i $e cei cu $%rin1i Ancuia1i: 8% ne g&ndim( zise Ron( 5%t&ndu04i 'oc de ea. Care dintre 5unele noastre cuno4tin1e crede c% cei care $ro2in din Ancuia1i sunt gunoaie? 8e uit% la Hermione. Hermione se uit% la el( /%r% s% se lase con2ins%. -ac% te re/eri la Reacredin1%... +ine)n1eles c% la el3 zise Ron. Ai auzit( doar( c,estia cu ?s&nge0m&l@. 9i( 4i tu( Hermione( nu este ne2oie dec&t s% te ui1i la mutra lui de 4o5olan( ca s%01i dai seama c% este 2or5a des$re el... Reacredin1%( mo4tenitorul lui .i$erin: )ntre5% Hermione sce$tic. J&nde4te0te 4i la /amilia lui( zise Harry( )nc,iz&ndu04i c%r1ile. Diecare dintre ei au /ost la .i$erini( tot tim$ul se laud% cu asta. Ar $utea /i /oarte 5ine descenden1ii lui .i$erin. Tat%l lui e /oarte r%u. Ar $utea s% ai5% c,eia Camerei 8ecretelor de secole3 zise Ron. Transmi1&nd0o din tat% )n /iu... P%i( zise Hermione $rudent%( $resu$un c% este $osi5il...

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

-ar cum o $utem do2edi: )ntre5% Harry( sum5ru. Putem )ntr0un /el( zise Hermione( )ncet( co5or&ndu04i 4i mai tare 2ocea 4i arunc&nd o $ri2ire s$re Percy. -esigur( 2a /i /oarte greu. ;i $ericulos( /oarte $ericulos... Am )nc%lca 2reo cincizeci de reguli ale 4colii( $resu$un... -ac% o s% ai c,e/ s% ne e6$lici )n decursul 2iitoarei luni( s% ne anun1i 4i $e noi( da: /%cu Ron( ener2at. +ine( zise Hermione( rece. Tre5uie s% a/l%m cum $utem s% intr%m )n camera de zi a .i$erinilor 4i s%0l )ntre5%m $e Reacredin1% c&te2a lucruri( /%r% ca el s%04i dea seama c% suntem noi. -ar este im$osi5il( zise Harry( )n tim$ ce Ron se $r%$%dea de r&s. #u( nu este( s$use Hermione. Am $utea( dac% am /ace rost de PoliPo1iune3 Ce mai e 4i asta: )ntre5ar% Ron 4i Harry )ntr0un glas. #e0a $omenit ce2a des$re ea Plesneal% acum c&te2a lec1ii... Poate crezi c% noi nu a2em altce2a mai 5un de /%cut la ?Po1iuni@( dec&t s%0l ascult%m $e Plesneal%...( 5om5%ni Ron. Te trans/orm% )n altcine2a. J&ndi1i02%3 #e0am $utea $resc,im5a )n unii de la .i$erini. #u 4i0ar da seama nimeni c% suntem noi. -raco ne0ar s$une totul. Pro5a5il c% de'a tr&m5i1eaz% des$re asta( c,iar acum )n camera lor de zi... #umai dac% l0am $utea auzi... C,estia asta( PoliPo1iunea( mi se $are cam riscant%( zise Ron( )ncrunt&ndu0se. Ce s0ar )nt&m$la dac% am r%m&ne ni4te .i$erini $entru totdeauna: Trece du$% un tim$( zise Hermione( /lutur&ndu04i m&na( ner%5d%toare( dar o s% /ie /oarte greu s% /acem rost de re1et%. Plesneal% a zis c% se a/l% )ntr0o carte care se nume4te ?Po1iuni e6trem de $uternice@ 4i sunt sigur% c% este )n $artea interzis% a 5i5liotecii. 96ista un singur mod de a scoate o carte din zona interzis%7 tre5uia s% ai un 5ilet semnat de un $ro/esor. Totu4i nu 2%d de ce am a2ea ne2oie de cartea asta( zise Ron( dac% nu a2em de g&nd s% $re$ar%m $o1iuni din ea. Cred( s$use Hermione( c% dac% am l%sa im$resia c% a2em ne2oie de ea doar $entru a o citi( ca s% $%trundem mai 5ine teoria $o1iunilor( am a2ea o 4ans%... A,( /i1i serio4i( n0o s% ne cread% nici un $ro/esor( zise Ron. Ar tre5ui s% /ie tare t&m$it... CAPIT !"! L BALONUL-GHIULEA !a e2enimentul dezastruos cu z&nele( Pro/esorul !ocK ,art nu mai adusese creaturi 2ii )n clas%. An sc,im5( le citea $asa'e din c%r1ile lui 4i c&teodat% d%dea 2ia1% momentelor mai interesante. -e o5icei )l c,ema $e Harry s%0l a'ute cu acele e6em$li/ic%ri. Harry a'unsese s% /ie( r&nd $e r&nd( un s%tean transil2%nean( $e care !ocK,art )l 2indecase de un

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

+lestem de +&l5&ial%( un Ceti care r%cise la ca$ 4i un 2am$ir care nu mai $utea m&nca dec&t salat%( de c&nd a2usese de0a /ace cu !ocK,art. ;i )n tim$ul urm%toarei ore de ?A$%rare contra <agiei #egre@( Harry /u adus )n /a1a clasei( de data aceasta 'uc&nd rolul unui 2&rcolac. -ac% nu ar /i a2ut un moti2 /oarte 5ine )ntemeiat $entru a0l men1ine $e !ocK,art 5ine dis$us( ar /i re/uzat. "n urlet /rumos 4i $uternic( Harry... $er/ect3 ;i atunci( nici n0o s% 2% 2in% s% crede1i( am 1&4nit... uite a4a... l0am tr&ntit la $odea... ast/el... 4i cu o m&n%( am reu4it s%0l 1in acolo... Cu cealalt%( i0am $us 5ag,eta la g&t... 4i cu ultimele $uteri am s%2&r4it e6trem de com$licata 2ra'%( Homor$,us... Atunci a scos un geam%t demn de mil%... ,aide( Harry... $e un ton mai )nalt... +ra2o3... 5lana a dis$%rut... col1ii s0au retras... 4i s0a trans/ormat din nou )n om. 8im$lu( dar e/icace3 ;i a4a( oamenii dintr0un alt sat )4i 2or aminti de mine ca de un erou care i0a sal2at de teroarea atacurilor 2&rcolacului( din /iecare lun%. Clo$o1elul sun% 4i !ocK,art se ridic% de la catedr%. Tem%7 scrie1i o $oezie des$re /elul )n care l0am )n/r&nt eu $e 2&rcolacul Iagga Iagga3 "n e6em$lar al c%r1ii mele ?Drumosul de mine@ cu autogra/( celui care com$une cea mai 5un% $oezie3 9le2ii )nce$ur% s% $lece. Harry se )ntoarse )n /undul clasei( unde )l a4te$tau Ron 4i Hermione. Jata: 5om5%ni Harry. 8% mai a4te$t%m $&n% $leac% toat% lumea( s$use Hermione( emo1ionat%. Acum... 8e a$ro$ie de catedra lui !ocK,art( cu m&na )ncle4tat% $e o /oaie( Harry 4i Ron( )n s$atele ei. A%%... -omnule $ro/esor !ocK,art...( )nce$u Hermione. .roiam s% iau cartea aceasta din 5i5liotec%. Pentru cultura mea general%. Antinse ,&rtia( m&na tremur&ndu0i $u1in. -ar am o $ro5lem%... este )n sectorul interzis al 5i5liotecii( a4a c% am ne2oie de semn%tura unui $ro/esor... 8unt con2ins% c% m0 ar a'uta s% )n1eleg mai 5ine ce 2re1i s% s$une1i )n ?Hoin%rind cu 2am$irii@ des$re otr%2uri cu e/ect )nt&rziat... A,( ?Hoin%rind cu 2am$irii@3 /%cu !ocK,art( lu&nd 5iletul de la Hermione 4i z&m5indu0i larg. Cred c% este cartea mea $re/erat%. =i0a $l%cut: ( da( zise Hermione( entuziasmat%. C&t de ingenios a1i /ost c&nd l0a1i $rins $e ultimul 2am$ir cu strecur%toarea de ceai... 9i 5ine( sunt sigur c% nu se 2a su$%ra nimeni dac% )i 2oi o/eri celei mai 5une ele2e a anului $u1in a'utor( zise !ocK,art( entuziasmat( 4i scoase o $an% enorm% de $%un. -a( /rumoas%( nu: s$use el( citind gre4it e6$resia re2oltat% de $e /a1a lui Ron. -e o5icei o $%strez $entru autogra/e. D%cu o semn%tur% mare 4i 4er$uit% $e 5ilet 4i i0l d%du )na$oi Hermionei. -eci( Harry( zise !ocK,art( )n tim$ ce Hermione )m$%turi 5iletul cu degete nesigure 4i )l strecur% )n geant%( m&ine este $rimul 'oc de .&'t,a1 al sezonului( dac% nu m% )n4el... Cerceta4ii )m$otri2a .i$erinilor( nu: Am auzit c% e4ti un 'uc%tor im$ortant. ;i eu

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

am /ost c%ut%tor. Am /ost solicitat s% m% al%tur 9c,i$ei #a1ionale( dar am $re/erat s%0mi dedic 2ia1a cercet%rii 4i )n/r&ngerii <agiei #egre. Totu4i( dac% sim1i c% ai ne2oie de $u1in antrenament se$arat( nu ezita s% m% anun1i. Antotdeauna sunt /ericit s% le )m$%rt%4esc din e6$erien1a mea 'uc%torilor mai $u1in $rice$u1i... Harry scoase un sunet neclar din g&tle' 4i $lec% gr%5it du$% Ron 4i Hermione. #u0mi 2ine s% cred3 e6clam% el( to1i trei e6amin&nd semn%tura de $e 5ilet. #ici m%car nu s0a uitat ce carte 2roiam3... Pentru c% este un tem5el /%r% creier( zise Ron. -ar cui )i $as%( am o51inut ce doream. Ia( te rog( nu este un tem5el /%r% creier( zise Hermione( t%ios( )n tim$ ce a$roa$e /ugeau s$re 5i5liotec%. -a( /iindc% a s$us c% e4ti cea mai 5un% ele2% a anului... A4i co5or&r% 2ocile( /iind )ncon'ura1i de lini4tea su/ocant% a 5i5liotecii. <adam Pince( 5i5liotecara( era o /emeie sla5% 4i ener2ant%( care ar%ta ca un 2ultur malnutrit. ?Po1iuni e6trem de $uternice@: re$et% ea( 5%nuitoare( )ncerc&nd s% ia 5iletul din m&na Hermionei( dar ea nu )i d%du drumul. <% )ntre5am dac% nu a4 $utea s% $%strez 5iletul...( s$use ea $e ner%su/late. /( ,aide( zise Ron( smulg&ndu0i0l din m&n% 4i d&ndu0i0l lui <adam Pince. s%0 1i /acem rost de un alt autogra/. !ocK,art ar semna orice care st% nemi4cat su/icient de mult tim$. <adam Pince $use 5iletul )n lumin%( de $arc% ar /i 2rut s% 2ad% dac% nu0i /alsi/icat( dar trecu testul. 8e $lim5% $rintre ra/turile im$resionante 4i se )ntoarse $este c&te2a secun0 de cu o carte mare( a$arent muceg%it%. Hermione o $use cu gri'% )n g,iozdanul ei 4i $lecar%( )ncerc&nd s% nu mearg% $rea re$ede 4i s% nu $ar% $rea 2ino2a1i. Cinci minute mai t&rziu( erau 5aricada1i iar )n 5aia de/ect% a Pl&ng%cioasei <yrtle. Hermione ignorase $rotestele lui Ron care su5liniau /a$tul c% era ultimul loc )n care ar intra orice om )n de$lin%tatea /acult%1ilor mintale. A2eau intimitatea asigurat%. <yrtle $l&ngea )n toaleta ei( dar ei o ignorau com$let( a4a cum /%cea 4i ea( de alt/el. Hermione desc,ise cu gri'% cartea ?Po1iuni e6trem de $uternice@ 4i to1i trei se a$lecar% asu$ra $aginilor $%tate de umezeal%. C,iar de la $rima $ri2ire era e2ident de ce se a/la )n sectorul interzis. "nele dintre $o1iuni a2eau urm%ri grote4ti( de neconce$ut( 4i mai erau 4i ni4te ilustra1ii /oarte ne$l%cute( de e6em$lu( un om care $%rea c% /usese )ntors $e dos 4i o 2r%'itoare din al c%rei ca$ cre4teau mai multe $erec,i de m&ini. "ite0o( zise Hermione( emo1ionat%( g%sind $agina intitulat% ?PoliPo1iunea@. 9ra ilustrat% cu desene cu oameni trans/orma1i $e 'um%tate )n al1i oameni. Harry s$era din tot su/letul c% artistul )4i imaginase doar e6$resia durerii insu$orta5ile de $e c,i$ul lor. 9ste cea mai com$licat% $o1iune des$re care am citit )n 2ia1a mea( zise Hermione( )n tim$ ce e6aminau re1eta. Ari$i dantelate de mu4te( li$itori( alge culese du$% /lu6 4i g,emotoace de iar5%( 4o$ti ea( urm%rind cu degetul lista ingredientelor. P%i( se g%sesc

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

destul de u4or( sunt )n dula$( la )ndem&na ele2ilor( $utem s% ne ser2im de acolo. Aaaa,( uite( $udr% de corn de +icorn... nu 4tiu de unde o s0o lu%m $e asta... Piele s/&4iat% de 5izon... nici asta nu 2a /i u4or... 4i( 5ine)n1eles( $u1in din $ersoana )n care 2rem s% ne $resc,im5%m. Po/tim: s$use Ron( t%ios. Ce 2rei s% s$ui( puin din persoana n care vrem s ne preschim#m? 9u nu am de g&nd s% 5eau nimic care s% con1in% ung,iile de la $icioarele lui Cra55e... Hermione continu% de $arc% nici nu0l auzise. #u a2em de ce s% ne /acem gri'i $entru asta( $%r1ile alea se $un la s/&r4it... Ron se )ntoarse( /%r% grai( s$re Harry( care a2ea alte gri'i )ns%. A1i dai seama c&t 2a tre5ui s% /ur%m( Hermione: Piele s/&4iat% de 5izon( asta nu se g%se4te( cu siguran1%( )n dula$ul ele2ilor. Ce o s% /acem( o s% intr%m )n de$ozitele $ersonale ale lui Plesneal%: #u cred c% este o idee /oarte 5un%... 9i 5ine( dac% 2oi da1i 5ir cu /ugi1ii( /oarte 5ine( s$use ea. A2ea $ete roz )n o5ra'i 4i oc,ii )i erau mai str%lucitori ca de o5icei. 9u nu 2reau s% )ncalc regulile( 4ti1i $rea 5ine( dar cred c% a0i amenin1a $e cei cu $%rin1i Ancuia1i este mult mai gra2( dec&t a $re$ara o $o1iune com$licat%. -ar dac% nu 2re1i s% a/la1i dac% este 2or5a de Reacredin1%( m% duc c,iar acum la <adam Pince 4i returnez cartea... #0ara crezut c% 2oi tr%i ziua c&nd tu ne 2ei con2inge $e noi s% )nc%lc%m regulile( zise Ron. +ine( o s0o /acem... -ar /%r% ung,iile de la $icioare( da: ricum( c&t tim$ ne 2a lua s0o /acem: )ntre5% Harry( )n tim$ ce Hermione( care $%rea mai /ericit% acum( desc,ise din nou cartea. P%i( a2&nd )n 2edere c% algele de du$% /lu6 tre5uiesc culese c&nd este lun% $lin% 4i ari$ile dantelate tre5uie s% /iar5% dou%zeci 4i una de zile... cred c% 2a /i gata cam )ntr0o lun%( dac% 2om $utea g%si toate ingredientele. lun%: zise Ron. Reacredin1% i0ar $utea ataca $e to1i cei care $ro2in din Ancuia1i $&n% atunci3 -ar oc,ii Hermionei se su51iar% iar%4i $ericulos 4i ad%ug% cu calm7 -ar este cel mai 5un $lan $e care0l a2em... Cu toat% 2iteza )nainte3 Ans%( )n tim$ ce Hermione 2eri/ica dac% $uteau s% $lece din 5aie /%r% s%0i 2ad% nimeni( Ron )i 4o$ti lui Harry7 Ar /i mult mai sim$lu dac% l0ai $utea da 'os $e -raco de $e m%tur%( m&ine. W Harry se trezi de2reme )n s&m5%ta aceea 4i se g&ndi $u1in la meciul de .&'t,a1 care urma. A2ea emo1ii( mai ales c&nd )4i imagina la ce ar s$une +aston dac% ar $ierde Cerceta4ii( dar 4i la g&ndul de a )n/runta o ec,i$% cu cele mai ra$ide m%turi de com$eti1ie de $e lume. #iciodat% $&n% atunci nu04i dorise s%0i 5at% $e .i$erini at&t de tare ca )n acel moment.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

-u$% o 'um%tate de or% de c&nd st%tea )n $at( cu un gol )n stomac( se scul% 4i se duse de2reme la micul de'un( unde g%si restul ec,i$ei Cerceta4ilor( la masa lung%( goal%( to1i $%r&nd )ncorda1i 4i 2or5ind $u1in. ra uns$rezece se a$ro$ia 4i toat% 4coala )nce$u s% se )ndre$te s$re stadionul de .&'t,a1. 9ra o zi cam )nnorat%( cu un iz de $loaie )n aer. Anainte s% intre )n 2estiar( Ron 4i Hermione 2enir% re$ede la Harry s% )i ureze 5a/t%. 9c,i$a )4i $use mantiile ro4ii ale Cerceta4ilor( a$oi se a4ez% s% asculte tradi1ionalul discurs de )m5%r5%tare al lui +aston( dinainte de meci. .i$erinii au m%turi mai 5une ca noi( )nce$u el( nu are rost s% neg%m asta. -ar noi a2em oameni mai 5uni $e m%turi. #e0am antrenat mult mai mult ca ei( am z5urat $e orice 2reme... E?Doarte ade2%rat@( 5om5%ni Jeorge Ieasley. ?#u am a$ucat s% m% usuc cum tre5uie din august 4i $&n% acum3@F... 4i )i 2om /ace s% regrete ziua )n care l0au l%sat $e 2iermele %la de Reacredin1% s% cum$ere $ostul de c%ut%tor din ec,i$a lor. Cu $ie$tul um/lat de emo1ie( +aston se )ntoarse s$re Harry. -e$inde de tine( Harry( s% demonstrezi c% un c%ut%tor tre5uie s% ai5% ce2a mai mult dec&t 5anii lui 5a5acuM. Prinde ,o1oaica aurie )naintea lui Reacredin1% sau mori )ncerc&nd( Harry( $entru c% tre5uie s% c&4tig%m ast%zi( tre#uie. -eci( /ii rela6at( Harry( s$use Dred( /%c&ndu0i cu oc,iul. C&nd a'unser% $e teren( )i )nt&m$in% un $oto$ de zgomote( ma'oritatea urale( deoarece c,ii0de0;oim 4i Astro0$u/ii a5ia a4te$tau s%0i 2ad% )n2in4i $e .i$erini( dar din mul1ime se auzeau 4i .i$erinii( ,uiduind 4i /luier&nd. <adam Hooc,( ar5itrul de .&'t,a1( le ceru lui +aston 4i Dlint s% dea m&na( ceea ce 4i /%cur%( arunc&nd0mi $ri2iri a$rige( str&ng&ndu04i m&inile c,iar mai tare dec&t ar /i /ost cazul. !a semnalul meu( zise <adam Hooc,( trei... doi... unu3 An uralele mul1imii( care le d%deau ari$i( cei $ais$rezece 'uc%tori se ridicar% s$re cerul $lum5uriu. Harry z5ur% mai sus dec&t to1i ceilal1i( )ncerc&nd s% z%reasc% ,o1oaica. Ce mai /aci( Ansemnatule: strig% Reacredin1%( 1&4nind $e su5 Harry( de $arc% ar /i 2rut s%0i demonstreze 2iteza m%turii sale. Harry nici nu a2u tim$ s% r%s$und%. An cli$a aceea( 2eni )n 2itez% s$re el un 5alon0 g,iulea( mare 4i negru. Al e2it% )n ultima cli$%( sim1ind c,iar c% )i atinge $%rul( c&nd trecu $e l&ng% el. 9ra gata0gata( Harry3 zise Jeorge( 2enind l&ng% el cu 5&ta )n m&n%( $reg%tit s% trimit% 5alonul0g,iulea )na$oi s$re unul dintre .i$erini. Harry )l 2%zu $e Jeorge lo2ind cu $utere s$re Adrian Pucey( dar 5alonul0g,iulea )4i sc,im5% direc1ia )n aer 4i 2eni iar 1int% s$re Harry. Harry co5or) re$ede $entru a0l e2ita 4i Jeorge reu4i s% )l lo2easc% tare( trimi1&ndu0l s$re -raco. Pentru a doua oar%( 5alonul0g,iulea coti iar ca un 5umerang 4i se )ndre$t% s$re ca$ul lui Harry. Harry acceler% 4i o z5ug,i s$re ca$%tul o$us al terenului. Auzea clar 5alonul0g,iulea 4uier&nd )n s$atele lui. -ar ce se )nt&m$la: +aloanele0g,iulea nu se concentrau niciodat% asu$ra unui singur 'uc%tor( )n /elul acela( rolul lor era s% dea 'os de $e m%tur% c&t mai

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

mul1i 'uc%tori... Dred Ieasley a4te$t% 5alonul0g,iulea la ca$%tul cel%lalt. Harry se /eri( tim$ )n care Dred lo2i 5alonul0g,iulea cu toat% /or1a. Jata3 strig% Dred( /ericit( dar se )n4ela. Ca 4i c&nd ar /i /ost atras de Harry( ca de un magnet $uternic( 5alonul0g,iulea goni iar s$re el 4i Harry /u ne2oit s% se )nde$%rteze cu toat% 2iteza. Ance$use s% $lou%. Harry sim1i $ic%turile grele $e /a1%( stro$indu0i oc,elarii. Ha5ar nu a2ea cum decurgea 'ocul( $&n% nu )l auzi $e !ee Jordan( comentatorul( s$un&nd7 ?.i$erinii conduc cu 4aizeci de $uncte la zero3@ <%turile su$erioare ale .i$erinilor )4i /%ceau e2ident trea5a( iar 5alonul0g,iulea continua s% /ac% orice ca s%0l dea $e Harry 'os de $e m%tur%. Dred 4i Jeorge z5urau at&t de a$roa$e de el acum( de o $arte 4i de alta( )nc&t Harry nu $utea s% 2ad% altce2a )n a/ar% de m&inile lor 4i nu a2ea nici cum s% caute ,o1oaica( dar%mite s% o mai 4i $rind%. Cine2a... i0a /%cut... ce2a... acestui 5alon0g,iulea...( morm%i Dred( lo2indu0l cu toat% $uterea( )n tim$ ce acesta )nce$use un nou atac asu$ra lui Harry. Tre5uie s% cerem tim$ de odi,n%( zise Jeorge( )ncerc&nd )n acela4i tim$ s%0i /ac% semn 4i lui +aston 4i nici s% nu lase 5alonul0g,iulea s%0i s$arg% nasul lui Harry. +aston rece$tase cu siguran1% mesa'ul. Dluierul lui <adam Hooc, se auzi iar. Harry( Dred 4i Jeorge se a2&ntar% s$re $%m&nt( )nc% )ncerc&nd dis$era1i s% e2ite 5alonul0g,iulea care )4i ie4ise din min1i. Ce se )nt&m$l%: zise +aston. An tim$ ce toat% ec,i$a Cerceta4ilor se str&nsese )n 'urul lui +aston( galeria .i$erinilor )i ,uiduia. Dred( Jeorge( unde era1i c&nd 5alonul0g,iulea a o$rit0o $e Angelina s% dea gol: 9ram cu dou%zeci de metri deasu$ra ei( li2er( zise Jeorge su$%rat( o$rind cel%lalt 5alon0g,iulea care era gata s%0l omoare $e Harry. Cine2a l0a 2r%'it... nu0l las% $e Harry )n $ace( doar $e el l0a atacat tot 'ocul. Pro5a5il c% e m&na .i$erinilor aici3 -ar 5aloanele0g,iulea au /ost )nc,ise )n 5iroul lui <adam Hooc,( imediat du$% ultimul nostru antrenament... 4i atunci nu a2eau nimic...( zise +aston( nelini4tit. <adam Hooc, 2enea s$re ei. Peste um%rul ei( Harry z%ri ec,i$a .i$erinilor r&z&nd 4i ar%t&nd cu degetul s$re el. Asculta1i( s$use Harry( )n tim$ de <adam Hooc, se a$ro$ia tot mai mult( cu 2oi doi z5ur&nd )n 'urul meu tot tim$ul( singurul mod )n care a4 $utea $rinde ,o1oaica ar /i doar dac% mi0ar s%ri dre$t )n $oal%( zise Harry. A2e1i gri'% de restul ec,i$ei 4i l%sa1i0m% $e mine s% m% descurc cu 5alonul0g,iulea... #u /i )nc%$%1&nat( zise Dred. s%01i z5oare ca$ul3 +aston $ri2ea c&nd la Harry( c&nd la 5%ie1ii Ieasley. li2er( e o ne5unie( zise Alicia 8$innet( su$%rat%. #u0l $o1i l%sa $e Harry s%0i 1in% $ie$t singur c,estiei %leia tur5ate. Hai s% cerem o in2estiga1ie3... -ac% ne o$rim acum( $ierdem meciul3 zise Harry. ;i nici m%car nu $ierdem )n /a1a .i$erinilor( ci doar din cauza unui 5alon0g,iulea ne5un3 li2er( s$une0le s% m% lase

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

)n $ace3 #umai din cauza ta( )i strig% Jeorge( su$%rat( lui +aston. ?Prinde ,o1oaica... sau mori )ncerc&nd@( auzi( ce aiureal%3 <adam Hooc, 2eni l&ng% ei. Putem s% relu%m meciul: )l )ntre5% ea $e +aston. +aston $ri2i e6$resia ,ot%r&t% de $e c,i$ul lui Harry. +ine( s$use el. Dred( Jeorge( l0a1i auzit $e Harry... !%sa1i0l )n $ace s% se descurce singur cu 5alonul0g,iulea3 Ploaia c%dea 4i mai $uternic acum. !a /luierul lui <adam Hooc,( Harry 1&4ni )n 2%zdu, 4i auzi /&s&itul 5alonului0g,iulea )n s$atele lui. 8e roti 4i coti )n s$irale( zigzaguri 4i rostogoliri. -e4i $u1in ame1it( )4i 1inea oc,ii larg desc,i4i. Ploaia )i 4iroia de $e oc,elari )n n%ri( )n tim$ ce z5ura cu /a1a )n sus( e2it&nd un alt atac s%l5atic al 5alonului0g,iulea. Auzea r&setele mul1imii din tri5une( 4tia c% ar%ta c&t se $oate de carag,ios( dar 5alonul0 g,iulea era greoi 4i nu )4i $utea sc,im5a direc1ia la /el de u4or ca el. Ance$u un traseu ca de montagne0russe( $e marginea stadionului( str%duindu0se s% z%reasc% $or1ile ec,i$ei Cerceta4ilor( $rintre stro$ii argintii de $loaie( la care )ncerca s% a'ung% Adrian Pucey( dac% trecea de +aston... "n 4uierat $e la urec,ea lui Harry )l anun1% c% sc%$ase iar ca $rin urec,ile acului de 5alonul0g,iulea. 8e )ntoarse din drum 4i goni )n direc1ia o$us%. Te antrenezi la 5alet( Potter: strig% -raco( Harry /iind ne2oit s% se roteasc% de0a dre$tul carag,ios $rin aer $entru a se /eri. Harry 1&4ni iar( 5alonul0g,iulea urm&ndu0l la c&1i2a metri distan1%. An acea cli$%( $ri2ind )na$oi cu ur% s$re -raco( z%ri ,o1oaica aurie3 Plutea la c&1i2a centimetri $e l&ng% urec,ea st&ng% a acestuia( dar el( /iind mult $rea ocu$at s% se distreze $e seama lui Harry( nu o 2%zuse. "rm% un moment de derut%( Harry $lutind ne,ot%r&t )n aer. #u )ndr%znea s% se re$ead% s$re -raco( de team% ca acesta s% nu ridice $ri2irile 4i s% 2ad% ,o1oaica... TR #C3 ;o2%ise $rea mult. secund% )n $lus 4i 5alonul0g,iulea )l iz5ise )n um%r( iar Harry a2u senza1ia c% i se des$rinde m&na. Ame1it( n%ucit de durerea s/redelitoare( alunec% de $e m%tura lui )m5i5at% de $loaie( r%m&n&nd $rins de ea doar cu genunc,iul( 5ra1ul dre$t at&rn&ndu0i inutil $e l&ng% el. +alonul0g,iulea se )ntoarse )na$oi $entru un al doilea atac( de data aceasta 1intind s$re /a1%. Harry se d%du la o $arte din calea lui cu re$eziciune( cu un singur g&nd )n mintea lui amor1it%7 s a ung !a 'raco! Printr0o cea1% de $loaie 4i cu o durere cum$lit%( 1&4ni s$re c,i$ul de su5 el( care r&n'ea satis/%cut. .%zu cum oc,ii lui -raco i se m%resc de /ric%( crez&nd c% Harry a2ea de g&nd s%0l atace. Ce...( se /&st&ci el( d&ndu0se la o $arte din drumul lui Harry. Harry )4i dezli$i de $e m%tur% singura m&n% care )i mai r%m%sese 4i o )ntinse )nainte. A4i sim1i degetele amor1ite )ncle4t&ndu0i0se $e ,o1oaica rece( dar acum nu se mai 1inea de m%tur% dec&t cu $icioarele. <ul1imea iz5ucni )n urale( )n tim$ ce el $lon'a s$re $%m&nt(

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

)ncerc&nd din r%s$uteri s% nu04i $iard% cuno4tin1a. Cu o 5u/nitur% r%sun%toare c%zu )n noroi 4i se rostogoli de $e m%tur%. <&na )i at&rna )ntr0un ung,i /oarte ciudat. Z%$%cit de durere( auzi din de$%rtare nenum%rate urale( /lu0 ier%turi 4i strig%te. 8e concentr% asu$ra ,o1oaicei( )ncle4tate )n m&na lui zdra2%n%. A,( zise el( sl%5it( am c&4tigat3 ;i le4in%. 8e trezi cu $loaia 4iroindu0i $e /a1%( z%c&nd )nc% $e teren( cu cine2a a$lecat deasu$ra lui. .%zu ni4te din1i scli$itori. nu( nu tu3 se 2ait% el. -elireaz%( s$use !ocK,art mul1imii nelini4tite a Cerceta4ilor( care se )m5ulzea )n 'urul lor. #u01i /ace gri'i( Harry( )1i $un eu m&na la loc3 #u3 s%ri Harry. 9 5ine a4a cum e( mul1umesc... Ancerc% s% se ridice( dar durerea era )ngrozitoare. Auzi un 1%c%nit cunoscut )n a$ro$iere. #u 2reau o $oz% acum( Colin( zise el c&t $utu de tare. !as%0te $e s$ate( Harry( s$use !ocK,art( )ncerc&nd s%0l lini4teasc%. 9ste un truc sim$lu $e care l0am /olosit de mii de ori. -e ce nu m% duce1i la s$ital: se rug% Harry $rintre din1ii )ncle4ta1i. Cam a4a ar tre5ui( domnule $ro/esor( )nt%ri +aston( $lin de noroi. #u se $utea a51ine s% nu z&m5easc%( de4i c%ut%torul lui era r%nit. Ai $rins0o super#( Harry( /oarte s$ectaculos( cel mai 5ine de $&n% acum( )ndr%znesc s% s$un. Printre $%durea de $icioare din 'urul s%u( Harry )i z%ri $e Dred 4i Jeorge Ieasley( )ncerc&nd s% $un% )ntr0o cutie 5alonul0g,iulea care le /%cuse at&tea $ro5leme 4i care )nc% se mai o$unea cu 2e,emen1%. -a1i02% la o $arte( strig% !ocK,art 4i )4i su/lec% m&necile de culoarea 'adului. #u... nu...( a5ia $utu Harry s% )ngaime( dar !ocK,art )4i )n2&rti 5ag,eta 4i o secund% mai t&rziu o a1inti s$re 5ra1ul lui Harry. stranie 4i ne$l%cut% senza1ie )l /ulger% $e Harry( )nce$&nd de la um%r 4i $&n% )n 2&r/urile degetelor. 8im1i cum $arc% i se dezum/la m&na. #u )ndr%zni s% se uite la ce se )n0 t&m$la. Anc,ise oc,ii( )ntoarse ca$ul )n $artea o$us% 5ra1ului s%u( dar cele mai negre g&nduri )i /ur% con/irmate de strig%tele uluite ale mul1imii de deasu$ra lui 4i de Colin Cree2ey care /%cea $oze /renetic. #u0l mai durea 5ra1ul... )ns% nici nu0l mai sim1ea ca $e un 5ra1 normal. A,( zise !ocK,art. -a... "neori se mai $oate )nt&m$la 4i asta. Im$ortant este c% oasele nu mai sunt ru$te. -eci( Harry du0te tu /rumos )n ari$a s$italului... A,( domnule Ieasley( domni4oar% Jranger( )l $ute1i escorta:... ;i <adam Pom/rey 2% 2a... ,m... cura $u1in... Ridic&ndu0se( Harry sim1i c% )4i $ierde ec,ili5rul. Tr%g&nd aer )n $ie$t( $ri2i cu team% s$re m&na lui st&ng%. Ce 2%zu a$roa$e c% )l /%cu s% le4ine din nou. -in m&neca 2e4mintelor se i2ea ceea ce $%rea a /i o m%nu4% de cauciuc( groas%( de culoarea $ielii. Ancerc% s%04i mi4te degetele. #u se )nt&m$l% nimic.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

!ocK,art nu $usese la loc oasele de la m&na lui Harry. I le scosese( $ur 4i sim$lu3 <adam Pom/rey nu /u )nc&ntat% deloc. Ar /i tre5uit s% 2ii direct la mine3 r%cni ea( ridic&nd 'alnica r%m%4i1% 5eteag% a ceea ce /usese c&nd2a un 5ra1 normal. Pot s% li$esc oase la loc )ntr0o secund%... dar s% le /ac din nou... -ar o s% $ute1i( nu: )ntre5% Harry( dis$erat. 8igur c% da( dar 2a /i dureros( s$use <adam Pom/rey( sum5ru( arunc&ndu0i lui Harry o $i'ama. .a tre5ui s% r%m&i aici la noa$te... Hermione a4te$t% l&ng% $ara2anul tras )n 'urul $atului lui Harry( )n tim$ ce Ron )l a'uta s%04i $un% $i'amaua. !e lu% ce2a tim$ $&n% )ndesar% )n m&nec% m&na cauciucat%( dezosat%. Acum o s%0i mai iei a$%rarea lui !ocK,art( Hermione( ei( ce zici: strig% Ron( tr%g&nd $rin man4et% de degetele inerte ale lui Harry. -ac% Harry ar /i dorit o dezosare( ar /i cerut0o( nu crezi: ricine $oate gre4i( zise Hermione( 4i oricum nu te mai doare( nu0i a4a Harry: #u( s$use Harry( dar nici nu $ot s% /ac nimic cu el3... 8e $r%5u4i $e $at( 5ra1ul c%z&ndu0i inert $e l&ng% tru$. Hermione 4i <adam Pom/rey ie4ir% de du$% $ara2an. <adam Pom/rey a2ea o sticl% cu ce2a( $e care scria ?Plus8c,elet@. Te a4tea$t% o noa$te grea( zise ea( )ntinz&ndu0i un $a,ar din care ie4eau a5uri. Cre4terea oaselor nu e o trea5% u4oar%... Ca 4i 5%utul Plus8c,elet0ului( de alt/el3 Ai arse gura 4i g&tul( co5or&nd s$re stomac( /%c&ndu0l s% tu4easc% 4i s% se z5at%. Anc% 5om5%nind ce2a des$re $ro/esorii ina$1i( <adam Pom/rey se retrase( l%s&ndu0i $e Ron 4i $e Hermione s%0l a'ute $e Harry s% 5ea ni4te a$%. Am c&4tigat totu4i( zise Ron( un z&m5et a$%r&ndu0i $e c,i$. Ai $rins0o( nu glum%3 -ac% i0ai /i 2%zut /a1a lui -raco... Te0ar /i s/&4iat3 .reau s% 4tiu cum a 2r%'it 5alonul %la g,iulea...( zise Hermione( )ng&ndurat%. Putem ad%uga asta la lista lucrurilor de care )l 2om )ntre5a du$% ce 2om lua PoliPo1iunea( s$use Harry( ad&ncindu0se )n $ernele de la s$atele s%u. 8$er s% /ie mai 5un% la gust dec&t c,estia asta... Cu 5uc%1i de .i$erini )n ea: Cred c% glume4ti( zise Ron. An acel moment( u4a s$italului se d%du de $erete. <urdari 4i uzi leoarc%( restul mem5rilor ec,i$ei Cerceta4ilor 2eniser% s%0l 2ad% $e Harry. "n z5or incredi5il( Harry( zise Jeorge. Tocmai l0am 2%zut $e <arcus Dlint url&nd la Reacredin1%. Ce2a )n leg%tur% cu /a$tul c% a2ea ,o1oaica deasu$ra ca$ului 4i n0a 2%zut0o... -raco nu $%rea $rea mul1umit. Aduseser% $r%'ituri( dulciuri 4i sticle cu suc de do2leac. 8e adunar% )n 'urul $atului lui Harry 4i ini1iar% ceea ce $%rea a /i o $etrecere reu4it%( c&nd <adam Pom/rey intr% ca o /urtun%( strig&nd7 +%iatul %sta are ne2oie de odi,n%( are treizeci 4i trei de oase care tre5uie s%0i creasc% la loc3 A/ar%3 ADARA3 ;i Harry r%mase singur( cu nimic altce2a care s%0l distrag% de la durerile

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

s/redelitoare din 5ra1ul amor1it. W C&te2a ore mai t&rziu( Harry se trezi deodat% )n )ntunericul ca t%ciunele 4i scoase un geam%t de durere. Acum )4i sim1ea m&na de $arc% ar /i /ost $lin% cu a4c,ii mari. Pentru moment( crezu c% durerea )l trezise. A$oi( str%/ulgerat de groaz%( )4i d%du seama c% cine2a )i 4tergea /runtea )n )ntuneric. -%0te la o $arte3 strig% el. -o55y3 c,ii 5ul5uca1i ca ni4te mingi de tenis ai s$iridu4ului de cas% )l /i6au $e Harry $rin noa$te. singur% lacrim% aluneca $e nasul s%u lung 4i ascu1it. Harry Potter s0a )ntors la 4coal%( 4o$ti el( dezam%git. -o55y l0a $re2enit iar 4i iar $e Harry Potter. A,( domnule( de ce nu i0a dat Harry Potter ascultare lui -o55y: -e ce nu s0a )ntors Harry Potter acas%( c&nd a $ierdut trenul: Harry se ridic% $e $erne 4i )nde$%rt% 5ure1elul cu care )i 4tergea -o55y /runtea. Ce cau1i aici: s$use el. ;i de unde 4tii c% am $ierdut trenul: +uza lui -o55y tremur%( iar Harry /u 5rusc cu$rins de o 5%nuial%. Tu ai /ost3 4o$ti el. Tu ai /%cut ca 5ariera s% nu ne lase s% trecem3 Antr0ade2%r( domnule( zise -o55y( d&nd din ca$ cu $utere( cu urec,ile /lutur&ndu0 i de o $arte 4i de alta. -o55y s0a ascuns 4i l0a urm%rit $e Harry Potter 4i a 5locat 5ariera( a$oi -o55y a tre5uit s%04i ard% m&inile cu /ierul de c%lcat... Ai ar%t% lui Harry zece degete lungi( 5anda'ate... ... dar lui -o55y nu i0a $%sat( domnule( $entru c% )l credea $e Harry Potter )n siguran1%( 4i nu s0a g&ndit -o55y nici m%car o secund% c% Harry Potter 2a a'unge $e alt% cale la 4coal%3 8e leg%n% )nainte 4i )na$oi( scutur&ndu04i ca$ul ,idos. -o55y a /ost at&t de 4ocat c&nd a auzit c% Harry Potter s0a )ntors la Hogwarts( )nc&t a ars m&ncarea st%$&nilor3 -e o asemenea 5iciuire -o55y nu a mai a2ut $arte niciodat% )n 2ia1a lui( domnule... Harry c%zu iar )ntre $erne. 9u 4i Ron era s% /im e6matricula1i din cauza ta( s$use el( a$rig. Ar /i 5ine s% dis$ari )nainte s% mi se /ormeze oasele la loc( -o55y( sau s0ar $utea s% te sugrum. -o55y )4i su/l% nasul )n col1ul $ernei murdare $e care o $urta( ar%t&nd at&t de 'alnic( )nc&t Harry sim1i cum )i sc%dea /uria( )m$otri2a 2oin1ei lui. -e ce $or1i c,estia aia: )ntre5% el( curios. Asta( domnule: zise -o55y( tr%g&nd de /a1a de $ern% murdar%. 9ste semnul scla2iei unui s$iridu4 de cas%( domnule. Damilia are gri'% ca nu cum2a s%0i dea lui -o55y 2reo 4oset%( domnule( $entru c% atunci ar /i li5er s% $lece din casa lor $entru totdeauna. -o55y )4i 4terse oc,ii 5ul5uca1i 4i s$use deodat%7 Harry Potter tre5uie s% se )ntoarc% acas%3 -o55y a crezut c% 5alonul0g,iulea )l 2a con2inge s%...

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Tu ai /%cut asta: zise Harry( )n/uriindu0se iar. Cum adic%( tu l0ai $us s% m% omoare: #u s% 2% omoare( domnule( niciodat% s% 2% omoare3 zise -o55y( 4ocat. -o55y 2rea s%0i sal2eze 2ia1a lui Harry Potter3 <ai 5ine s% /ie trimis acas%( gra2 r%nit( dec&t s% r%m&n% aici( domnule3 -o55y nu a 2rut( domnule( dec&t ca Harry Potter s% /ie at&t de tare r%nit( )nc&t s% /ie trimis acas%3 A( doar at&t: s$use Harry( su$%rat. Ce dr%gu1 din $artea ta3 Presu$un c% o s%0mi s$ui de ce ai 2rut s% /iu trimis acas% )n 5uc%1i: A,( dac% ar 4ti Harry Potter3 gemu -o55y( cu lacrimile curg&ndu0i 4iroaie $e 'er$elita /a1% de $ern%. -ac% ar 4ti Harry Potter c&t )nseamn% el $entru noi( cei s%raci( scla2ii( scursurile lumii magiei3 -o55y )4i aminte4te cum era c&nd Cel0Al0C%rui0#ume0 #u0Tre5uie0Rostit era )n culmea $uterii sale( domnule3 #oi s$iridu4ii de cas% eram trata1i ca ni4te nimicuri( domnule3 -esigur( -o55y )nc% mai este tratat ca un nimic( domnule( dar $entru cei mai mul1i din neamul meu( domnule( 2ia1a a de2enit mai su$orta5il%( de la trium/ul dumnea2oastr% asu$ra Celui0Al0C%rui0#ume0#u0Tre5uie0Ros0tit. Harry Potter a su$ra2ie1uit( iar $uterea !ordului Antunericului s0a s/&r4it( 4i a )nsemnat un nou )nce$ut( domnule( iar Harry Potter a str%lucit ca un sim5ol al s$eran1ei $entru cei care credeau c% zilele )ntunecate nu se 2or termina niciodat%( domnule... Iar acum( la Hogwarts( se 2or )nt&m$la lucruri groaznice( $oate c,iar se )nt&m$l% de'a( 4i -o55y nu0l $oate l%sa $e Harry Potter s% r%m&n% aici( acum c% se re$et% istoria 4i Camera 8ecretelor este desc,is% din nou... -o55y )ncremeni( )ngrozit( a$oi )n4/ac% re$ede cara/a cu a$% de $e no$tiera lui Harry 4i se $ocni )n ca$ cu ea. -u$% c&te2a minute( se t&r) iar $e $at( uit&ndu0se sa4iu 4i 5om5%nind7 -o55y r%u( -o55y /oarte r%u... -eci( e)ist o Camer% a 8ecretelor: 4o$ti Harry. ;i... ai s$us c% a mai /ost desc,is% 4i nainte? 8$une0mi( -o55y( te rog3 A$uc% )nc,eietura osoas% a s$iridu4ului( )n momentul )n care m&na lui -o55y se )ndre$ta iar s$re cara/a cu a$%. -ar eu nu am $%rin1i Ancuia1i... cum $ot /i $us )n $ericol de cel ce este )n Camer%: A,( domnule nu mai )ntre5a1i nimic( nu0l mai )ntre5a1i nimic $e 5ietul -o55y( e6clam% s$iridu4ul( oc,ii s%i $%r&nd 4i mai ,ol5a1i )n )ntuneric. Da$tele )ntunecate sunt $l%nuite )n acest loc( iar Harry Potter nu tre5uie s% /ie aici c&nd se 2or )nt&m$la. -uce1i02% acas%... Harry Potter nu tre5uie s% se amestece )n asta( domnule( este mult $rea $ericulos... Cine este( -o55y: s$use Harry( 1in&ndu0l 5ine $e -o55y de )nc,eietur%( $entru a0 l o$ri s% se lo2easc% iar cu cara/a de a$%. Cine a desc,is0o: Cine a desc,is0o ultima dat%: -o55y nu $oate( domnule( -o55y nu $oate( -o55y nu tre5uie s% s$un%3 c,i1%i s$iridu4ul. Antoarce0te acas%( Harry Potter( )ntoarce0te acas%3 #u m% duc nic%ieri3 s$use Harry( ,ot%r&t. "na dintre $rietenele mele are $%rin1i Ancuia1i( 2a /i $rima $e list%( acum( c% a /ost desc,is% Camera...

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Harry Potter )4i $une 2ia1a )n $ericol $entru $rietenii s%i3 gemu -o55y( entuziasmat( dar 4i de$rimat( )n acela4i tim$. At&t de no5il3 At&t de cura'os3 -ar tre5uie s% se sal2eze( Harry Potter nu tre5uie s%... -o55y )ncremeni deodat%( urec,ile sale ca de liliac tremur&nd. ;i Harry auzise. R%z5%teau $a4i de $e coridorul de a/ar%. -o55y tre5uie s% $lece3 zise s$iridu4ul( )ngrozit. 8e auzi un $ocnet $uternic 4i dintr0o dat% Harry sim1i c% nu mai are nimic )n $umnul )ncle4tat. 8e culc%( cu oc,ii a1inti1i $e u4a )ntunecat%. Pa4ii se a$ro$iau. An c&te2a minute( -um5ledore intr% cu s$atele $e u4a dormitorului( $urt&nd un ,alat gros de l&n% 4i o c%ciuli1% de noa$te. C%ra un ca$%t a ceea ce $%rea a /i o statuie. Pro/e0 soara <cJonagall a$%ru o secund% mai t&rziu( c%r&nd $artea de 'os a statuii. Am$reun%( o a4ezar% $e un $at. C,eam0o $e <adam Pom/rey( 4o$ti -um5ledore 4i $ro/esoara <cJonagall trecu gr%5it% $e l&ng% $atul lui Harry 4i dis$%ru. Harry st%tea c&t $utea de nemi4cat( $re/%c&ndu0se c% dormea. Auzi 2oci nelini4tite 4i $ro/esoara <cJonagall a$%ru iar( urmat% )ndea$roa$e de <adam Pom/rey( care )4i $unea o 'ac,et% $este c%ma4a de noa$te. Auzi o e6clama1ie uimit%. "n alt atac( zise -um5ledore. <iner2a l0a g%sit $e sc%ri. 9rau ni4te ciorc,ini de struguri l&ng% el( s$use $ro/esoara <cJonagall. Credem c% se /uri4a aici s%0l 2ad% $e Harry Potter. 8tomacul lui Harry se str&nse( g,ior1%ind. Ancet 4i cu gri'%( se ridic% $u1in $entru a $utea $ri2i statuia de $e $at. raz% a lunii )i lumin% /a1a )ngrozit% a statuii. 9ra Colin Cree2ey. c,ii s%i erau ,ol5a1i 4i m&inile )n1e$enite )n /a1a lui( cu a$aratul de /otogra/iat )n ele. Am$ietrit: 4o$ti <adam Pom/rey. -a( zise $ro/esoara <cJonagall. -ar m% cutremur la g&ndul... dac% Al5us nu ar /i co5or&t sc%rile ca s%04i ia ni4te ciocolat% /ier5inte( cine 4tie ce s0ar /i... To1i trei )l e6aminar% $e Colin. A$oi -um5ledore se a$lec% $este el 4i )i smulse a$aratul de /otogra/iat din m&inile rigide. Crezi c% a reu4it s%0i /ac% o $oz% atacatorului: )ntre5% $ro/esoara <cJonagall( $lin% de s$eran1%. -um5ledore nu r%s$unse. -esc,ise a$aratul de /otogra/iat. -umnezeule <are3 zise <adam Pom/rey. "n 'et de a5ur 1&4ni din a$aratul de /otogra/iat. Harry( trei $aturi mai )ncolo( sim1i mirosul ne$l%cut de $lastic to$it. 80a to$it( zise <adam Pom/rey( nedumerit%( s0a to$it de tot... Ce )nseamn% asta( Al5us: )ntre5% s$eriat% $ro/esoara <cJonagall. Anseamn%( zise -um5ledore( c% )ntr0ade2%r Camera 8ecretelor a /ost iar desc,is%3 <adam Pom/rey )4i duse m&inile la gur%. Pro/esoara <cJonagall )l $ri2i dis$erat% $e -um5ledore. -ar Al5us... e4ti sigur... cine?...

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

#u cine este )ntre5area( zise -um5ledore( uit&ndu0se la Colin. Antre5area este cum... -u$% cum 2edea Harry $e c,i$ul )ntunecat al $ro/esoarei <cJonagall( nici ea nu 4tia mai multe dec&t el. CAPIT !"! LI CLUBUL DUELITILOR Harry se trezi duminic% diminea1a )n dormitorul sc%ldat )n lumina scli$itoare a iernii 4i cu m&na cu oase din nou( dar 1ea$%n%. 8e ridic% re$ede 4i $ri2i s$re $atul lui Colin( care /usese )ns% ascuns du$% $ara2anul )nalt( )n s$atele c%ruia se sc,im5ase Harry ieri. .%z&nd c% era treaz( <adam Pom/rey 2eni cu o ta2% cu m&ncare 4i )nce$u s%0i )ndoaie 4i s%0i )ntind% degetele 4i cotul. Totul este )n ordine( zise ea( )n tim$ ce el m&nca ne)ndem&natic( cu m&na st&ng%. -u$% ce termini de m&ncat( $o1i s% $leci. Harry se )m5r%c% c&t de re$ede $utu 4i se )ndre$t% gr%5it s$re Turnul Cerceta4ilor( dorind cu dis$erare s% le s$un% lui Ron 4i Hermionei des$re Colin 4i -o55y( dar nu erau acolo. Harry $orni )n c%utarea lor( )ntre5&ndu0se unde ar $utea /i 4i /iind $u1in 'ignit la g&ndul c% $u1in le $%sa lor dac% el a2ea iar oase sau nu. Trec&nd $e l&ng% 5i5liotec%( Percy Ieasley ie4i re$ede de acolo( $%r&nd mult mai /ericit dec&t ultima dat% c&nd )l 2%zuse. A( 5un%( Harry( s$use el. Ai z5urat e6celent ieri( c,iar /ormida5il3 Cerceta4ii sunt )n /runtea clasamentului )n Cu$a Caselor... #e0ai adus cincizeci de $uncte3 I0ai 2%zut cum2a $e Ron 4i $e Hermione: )ntre5% Harry. #u( nu i0am 2%zut( zise Percy( $ierindu0i z&m5etul. 8$er c% Ron nu este )n 2reo alt% toalet% de /ete... Harry se str%dui s% sc,i1eze un z&m5et( )l a4te$t% s% se )nde$%rteze 4i a$oi se duse direct s$re toaleta Pl&ng%cioasei <yrtle. #u $utea s% )n1eleag% de ce s0ar /i dus iar Ron 4i Hermione acolo( dar du$% ce se asigur% c% nici Dilc, sau 2reun Per/ect nu erau $rin a$ro$iere( desc,ise u4a 4i auzi 2oci dintr0o ca5in% )nc,is%. 9u sunt( s$use el( )nc,iz&nd u4a )n urma lui. 8e auzi o 5u/nitur%( un P!9 8C3 4i un icnet din ca5in%. .%zu un oc,i $rin gaura c,eii. Harry3 zise Hermione. #e0ai s$eriat de moarte. .ino... Cum )1i mai este m&na: +ine( zise Harry( strecur&ndu0se )n ca5in%. "n ceaun 2ec,i era $lasat $e toalet% 4i un s/&r&it )l anun1% $e Harry c% /usese a$rins un /oc su5 el. A )ncro$i /ocul $rin /armece era una dintre s$ecialit%1ile Hermionei. Am /i 2enit s% te lu%m( dar ne0am ,ot%r&t s% )nce$em $re$ararea PoliPo1iunii( )i e6$lic% Ron( )n tim$ ce Harry )nc,idea cu greu ca5ina( )n urma lor. Am c%zut de acord c% este cea mai 5un% ascunz%toare. Harry )nce$u s% le s$un% des$re Colin( dar Hermione )l )ntreru$se. ;tim de'a( am auzit0o $e $ro/esoara <cJonagall $o2estindu0i $ro/esorului

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

DlitwicK( azi0diminea1%. -e0asta ne0am ,ot%r&t c% tre5uie s% ne a$uc%m de trea5% c&t mai re$ede... Cu c&t o51inem mai re$ede o m%rturisire de la Reacredin1%( cu at&t mai 5ine( se 5urzului Ron. ;ti1i ce cred: C% era at&t de $rost dis$us du$% meciul de .&'t,a1( )nc&t s0a r%z5unat $e Colin. <ai este ce2a( zise Harry( $ri2ind0o $e Hermione cum ru$ea smocuri de iar5%( $e care le arunca )n licoare. -o55y a 2enit s% m% 2ad% )n miezul no$1ii... Ron 4i Hermione ridicar% $ri2irea( uimi1i. Harry le s$use tot ce a/lase de la -o55y. Ron 4i Hermione ascultau cu gurile c%scate. Camera 8ecretelor a mai /ost desc,is% nainte? zise Hermione. Asta e con/irmarea( zise Ron cu o 2oce trium/%toare. !ucius Reacredin1% a desc,is Camera c&nd era el la Hogwarts 4i acum i0a s$us scum$ului s%u /iu cum s% o /ac% la r&ndul lui. 9ste clar ca lumina zilei3 Totu4i( ar /i /ost tare 5ine dac% 1i0ar /i s$us -o55y ce /el de monstru este )n%untru. .reau s% 4tiu cum de nu l0a 2%zut nimeni. Poate c% se $oate /ace in2izi5il( zise Hermione( az2&rlind li$itori )n cazan. 8au $oate c% se $oate camu/la... 8au se $oate $re/ace )ntr0o armur% sau altce2a de genul %sta. Am citit des$re 2am$irii0cameleoni... Cite4ti $rea mult( Hermione( s$use Ron( turn&nd $este li$itori ari$ile dantelate de mu4te. <ototoli $unga )n care /useser% ari$ile de mu4te 4i $ri2i s$re Harry. -eci -o55y nu ne0a l%sat s% ne urc%m )n tren 4i 1i0a ru$t m&na... ;tii ce( Harry: -ac% nu renun1% s% mai )ncerce s% te sal2eze( o s% te omoare3... P&n% luni diminea1a( 2estea des$re atacul asu$ra lui Colin Cree2ey 4i /a$tul c% acum z%cea ca mort )n ari$a s$italului se r%s$&ndise )n toat% 4coala. Cei din anul I se mi4cau acum $rin castel )n gru$uri com$acte( de $arc% le0ar /i /ost /ric% s% nu /ie ataca1i dac% ar /i /ost singuri. Jinny Ieasley( care st%tea l&ng% Colin Cree2ey la ora de ?Darmece@( era distrus%( iar Harry era con2ins c% Dred 4i Jeorge aleseser% o cale gre4it% de a o )n2eseli. 8%reau $e r&nd asu$ra ei( din s$atele statuilor( aco$eri1i cu 5lan% 4i $lini de co4uri. Ancetar% numai c&nd Percy( tur5at de /urie( )i amenin1% c% o s%0i scrie doamnei Ieasley c% Jinny a2ea co4maruri din cauza lor. Antre tim$( $e la s$atele $ro/esorilor( se organizase un t&rg stra4nic de amulete( talismane 4i alte o5iecte $rotectoare sau aduc%toare de noroc. #e2ille Po$onea1% cum$%r% o cea$% mare( 2erde 4i ur&t mirositoare( un cristal mo2( )n col1uri( 4i o coad% de triton $utrezit%( )nainte ca ceilal1i 5%ie1i de la Cerceta4i s%0i atrag% aten1ia c% nu era )n $ericol a2&nd s&ngele curat( deci $u1in $ro5a5il s% /ie atacat. Dilc, a $%1it0o $rimul( zise #e2ille( cu c,i$ul s%u dolo/an 4i )n/rico4at( 4i toat% lumea 4tie c% sunt a$roa$e un #on... An cea de0a doua s%$t%m&n% a lunii decem5rie( $ro/esoara <cJonagall 2eni ca de o5icei s% /ac% o list% cu cei care a2eau s%04i $etreac% s%r5%torile de Cr%ciun la 4coal%. Harry( Ron 4i Hermione se trecur% $e list%. Auziser% c% -raco r%m&nea 4i el( ceea ce li se

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

$%rea /oarte curios. 8%r5%torile erau momentul cel mai $otri2it $entru a 2edea $uterile PoliPo1iunii 4i s% stoarc% o m%rturisire de la -raco. -in ne/ericire( licoarea era terminat% doar $e 'um%tate. Anc% mai a2eau ne2oie de cornul de +icorn 4i de $ielea de 5izon( 4i singurul loc de unde $uteau s% /ac% rost de ele era de$ozitul secret al lui Plesneal%. Harry era de $%rere c% mai degra5% ar )n/runta monstrul din Camera 8ecretelor( dec&t s%0l $rind% Plesneal% /ur&nd din 5iroul s%u. A2&nd )n 2edere c% se a$ro$ie ora de ?Po1iuni@( )m$reun% cu .i$erinii( de 'oi du$%0amiaz%( a2em ne2oie( )i anun1% Hermione( 2ioaie( de o di2ersiune. A$oi unul dintre noi se $oate strecura )n 5iroul lui Plesneal%( s% ia ce ne tre5uie3 Harry 4i Ron se uitar% la ea( s$eria1i. Cred c% eu ar tre5ui s% e6ecut /urtul $ro$riu0zis( continu% Hermione( $e un ton care nu admitea contrazicere. .oi doi 2e1i /i e6matricula1i( dac% mai /ace1i 2reo 5oac%n%( eu am... dosaru! curat3 -eci( 2oi nu tre5uie dec&t s% /ace1i o ,ara5a5ur% de nedescris( care s%0l 1in% ocu$at $e Plesneal% $entru a$ro6imati2 cinci minute. Harry sur&se st&n'enit. 8% $ro2oci o ,ara5a5ur% cu 5un% 4tiin1% )n tim$ul orei de ?Po1iuni@( )n tim$ ce Plesneal% $reda( era ca 4i c&nd ai )n1e$a )n oc,i un dragon adormit. !ec1ia de ?Po1iuni@ /u 1inut% )n una dintre camerele mari ale $i2ni1ei. ra din acea du$%0amiaz% de 'oi decurgea ca de o5icei. -ou%zeci de ceaune /ier5eau )ntre mesele de lemn( $e care erau a4ezate c&ntare de aram% 4i 5orcane cu ingrediente. Plesneal% se $lim5a $rintre a5uri( /%c&nd remarci ustur%toare des$re e6$erien1ele Cerceta4ilor( )n tim$ ce .i0 $erinii r&n'eau mul1umi1i. -raco Reacredin1%( care era ele2ul $re/erat al lui Plesneal%( se tot zg&ia la Ron 4i la Harry( 4tiind c% ar /i /ost $ede$si1i c&t ai zice ?nedre$t@( dac% ar /i /%cut 4i ei acela4i lucru. Po1iunea "m/l%toare a lui Harry era mult $rea diluat%( dar el se g&ndea la lucruri mai im$ortante )n acel moment. A4te$ta semnalul Hermionei 4i a5ia )l auzea $e Plesneal%( care se o$rise s%04i 5at% 'oc de $o1iunea lui a$oas%. C&nd Plesneal% se )ndre$t% s$re #e2ille( cu coada oc,iului( Harry o 2%zu $e Hermione /%c&ndu0i semn cu ca$ul. Harry se l%s% )ncet $e 2ine( )n s$atele cazanului s%u( scoase un arti/iciu Dili5uster( $e care )l luase de la Dred( 4i )l atinse cu 5ag,eta. Arti/iciul )nce$u s% s/&r&ie 4i s% scoat% sc&ntei. ;tiind c% a2ea doar dou% secunde la dis$ozi1ie( Harry se ridic%( /i6% 1inta 4i az2&rli arti/iciul dre$t )n cazanul lui Joyle. Po1iunea lui Joyle e6$lod%( )m$ro4c&nd toat% clasa. To1i 1i$au( /iind stro$i1i cu Po1iune "m/l%toare. -raco /u nimerit c,iar $e /a1% 4i nasul )nce$u s% i se um/le ca un 5alon. Joyle 5&'5&ia( cu m&inile la oc,i( care se /%cuser% c&t ni4te /ar/urii. In acest tim$( Plesneal% )ncerca s% $%streze lini4te 4i s%04i dea seama ce se )nt&m$lase. Prin toat% ne5unia aceea( Harry o 2%zu $e Hermione strecur&ndu0se $e u4%. !ini4te3 !I#I;T93 r%cni Plesneal%. To1i cei care a1i /ost stro$i1i( 2eni1i aici s% 2% dau 9sen1a contra um/l%turilor. C&nd o s% a/lu cine a /ost de 2in%... Harry )ncerc% s% nu r&d%( 2%z&ndu0l $e -raco gr%5indu0se )n /a1%( cu ca$ul $lecat su5 greutatea nasului ca un $e$ene micu1. Jum%tate din clas% se )m5ulzi )n 'urul catedrei lui Plesneal%( unii cu m&inile c&t ni4te $l%cinte( al1ii ne$ut&nd s% 2or5easc%( cu 5uzele 4i

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

lim5a um/late... Harry o 2%zu $e Hermione )ntorc&ndu0se )n )nc%$ere( cu 2e4mintele um/late. -u$% ce toat% lumea lu% o gur% de antidot 4i um/l%turile se retraser%( Plesneal% se a$ro$ie de ceaunul lui Joyle 4i )nce$u s% sco5easc% $rin r%m%4i1ele negre ale arti/iciului. 8e sim1i un /ream%t )n 'ur. -ac% a/lu cine l0a aruncat( 4o$ti Plesneal%( voi avea gri s% /ie e6matriculat3 Harry )4i compuse /a1a( s$er&nd s% $ar% a a2ea o e6$resie nedumerit%. Plesneal% se uita direct la el( iar clo$o1elul( care sun% zece minute mai t&rziu( /u o ade2%rat% 5ine/acere. ;tia c% eu am /ost( )i zise Harry lui Ron 4i Hermionei( )n tim$ ce se )ndre$tau gr%5i1i s$re toaleta Pl&ng%cioasei <yrtle. Asculta1i0m% $e mine... Hermione arunc% noile ingrediente )n ceaun 4i )nce$u s% amestece cu $utere. .a /i gata $este dou% s%$t%m&ni( s$use ea( 5ucuroas%. Plesneal% nu are cum s% do2edeasc% c% tu e4ti 2ino2atul( )l asigur% Ron $e Harry. Ce ar $utea s%01i /ac%: -u$% c&te )l cunosc eu $e Plesneal%( ce2a r%u( zise Harry. An tot acest tim$( $o1iunea 5ol5orosea 4i se )n2ol5ura. s%$t%m&n% mai t&rziu( Harry( Ron 4i Hermione treceau $e l&ng% ,olul de la intrare c&nd 2%zur% un gru$ de colegi care se str&nseser% l&ng% a2izier( citind un $ergament care a5ia /usese $us. 8eamus Dinnigan 4i -ean T,omas se d%dur% la o $arte( $%r&nd entuziasma1i. 8e )n/iin1eaz% Clu5ul -ueli4tilor3 zise 8eamus. Prima )nt&lnire e )n seara asta3 #u mi0ar strica ni4te lec1ii de duel( cine 4tie c&nd mi0ar $utea /i de a'utor... Ce( crezi c% monstrul lui .i$erin se dueleaz%: )ntre5% Ron( dar citi 4i el cu mult interes anun1ul. Pot /i /olositoare( /%cu Harry c%tre Hermione( )n tim$ ce mergeau la cin%. <ergem 4i noi: Harry 4i Hermione se ,ot%r&r%( a4a c% la ora o$t( )n aceea4i sear%( se duser% )n gra5% )n <area 8al%. <esele lungi dis$%ruser% 4i a$%ruse o scen% aurit%( de0a lungul unui $erete( luminat% de mii de lum&n%ri care $luteau $e deasu$ra. Ta2anul era negru( cati/elat( 4i toat% 4coala $%rea str&ns% su5 el( to1i a2&nd 5ag,etele cu ei 4i $%r&nd emo1iona1i. <% )ntre5 $e cine 2om a2ea ca $ro/esor: zise Hermione( al%tur&ndu0se mul1imii care /rem%ta. Cine2a mi0a s$us c% DlitwicK era cam$ion la dueluri c&nd era t&n%r( $oate c% el e $ro/esorul... -oar s% nu /ie...( )nce$u Harry( dar se o$ri cu un geam%t7 Jilderoy !ocK,art urca $e scen%( )n toat% s$lendoarea lui( )n 2e4minte de culoarea $runei( )nso1it de nimeni altul dec&t de Plesneal%( care era )m5r%cat ca de o5icei( )n negru. !ocK,art /%cu un semn( cer&nd lini4te( 4i zise7 .eni1i( 2eni1i3 <% 2ede toat% lumea: <% aude toat% lumea: 96celent3 Iat%( $ro/esorul -um5ledore mi0a dat $ermisiunea s% )n/iin1ez acest clu5( s% 2% antrenez $entru cazul )n care 2e1i /i ne2oi1i s% 2% a$%ra1i( cum am /%cut 4i eu de nenum%rate ori... Pentru mai multe detalii( consulta1i lucr%rile mele de'a $u5licate. -a1i0

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

mi 2oie s% 2i0l $rezint $e asistentul meu( $ro/esorul Plesneal%( zise !ocK,art( z&m5ind. Am )n1eles c% 4i el 4tie c&te ce2a des$re arta duelului 4i a /ost ama5il s% m% a'ute s% 2% o/er o mic% demonstra1ie scurt%( )nainte s% )nce$em. Acum nu 2reau ca dragii de 2oi s% 2% )ngri'ora1i... $ro/esorul 2ostru de ?Po1iuni@ 2a sc%$a )ntreg 4i ne2%t%mat... nu 2% teme1i3 #0ar /i $er/ect dac% s0ar lic,ida unul $e altul: 4o$ti Ron )n urec,ea lui Harry. +uza de sus a lui Plesneal% se )ncordase. Harry nu )n1elegea de ce !ocK,art continua s% z&m5easc%... -ac% Plesneal% l0ar /i $ri2it $e el a4a crunt( ar /i ru$t0o la /ug% )n direc1ie o$us%3 !ocK,art 4i Plesneal% se a4ezar% /a1%0n /a1% 4i se )nclinar%. Cel $u1in( !ocK,art se )nclin%( /lutur&ndu04i m&inile( )n tim$ ce Plesneal% )4i cl%tina ener2ant ca$ul. A4i ridicar% 5ag,etele ca $e ni4te s%5ii. -u$% cum $ute1i 2edea( 1inem 5ag,etele )n $ozi1ia standard de duel( s$use !ocK,art c%tre mul1imea t%cut%. -u$% ce num%r%m $&n% la trei( /acem $rimele /armece. -esigur nici unul dintre noi nu 2a )ncerca s%04i ucid% ad2ersarul. 9u n0a4 /i at&t de sigur( 5om5%ni Harry( uit&ndu0se la din1ii r&n'i1i ai lui Plesneal%. "nu... doi... trei3 Am&ndoi )4i aruncar% 5ag,etele $este um%r. Plesneal% r%cni7 <)pe!!iarmus! 8e $roduse o str%/ulgerare or5itoare( o lumin% ro4ie( 4i !ocK,art /u luat $e sus. Z5ur% )n s$atele scenei( unde se iz5i de un $erete( du$% care alunec% $e 'os( )ntinz&ndu0se $e $odea c&t era de lung. -raco 4i al1i c&1i2a de la .i$erini aclamar%. Hermione era dis$erat%. Crede1i c% a $%1it ce2a: 4o$ti ea $rintre degete. Cui )i $as%: ziser% Harry 4i Ron )ntr0un glas. !ocK,art se ridic% )nceti4or. Ai c%zuse $%l%ria 4i $%rul lui ondulat i se ridicase m%ciuc%. Iat%3 s$use el( t&r&ndu0se )na$oi $e scen%. Aceasta a /ost o .ra'% -ezarmant%... du$% cum 2ede1i( mi0am $ierdut 5ag,eta... A,( mul1umesc( domni4oar% +rown. Antr0 ade2%r( a /ost o idee /oarte 5un% s% le ar%ta1i asta ele2ilor( domnule $ro/esor Plesneal%( dar nu 2% su$%ra1i c% 2% s$un( era e2ident ce a2ea1i de g&nd s% /ace1i. -ac% a4 /i 2rut s% 2% o$resc( ar /i /ost e6trem de u4or. Am crezut )ns% c% ar ti educati2 s%0i las s% 2ad% cum... Plesneal% $lesnea de ner2i. Pro5a5il c% !ocK,art o5ser2% asta( $entru c% s$use imediat7 Jata cu demonstra1iile3 <% 2oi $lim5a $rintre 2oi 4i 2% 2oi gru$a $e $erec,i. Pro/esore Plesneal%( dac% 2re1i s% m% a'uta1i... Trecur% $rin mul1ime( aran'&nd $arteneri. !ocK,art )l $use $e #e2ille cu Justin Dinc,0Dletc,ley( dar Plesneal% a'unse $rimul la Harry 4i Ron. Cred c% a 2enit momentul s% des$%r1im ec,i$a de 4oc( r&n'i el. Ieasley( tu cu Dinnigan. Potter... Harry se duse automat s$re Hermione. #u $rea cred( zise Plesneal%( z&m5ind cu r%utate. -omnule Reacredin1%( 2ino

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

aici. 8% 2edem cum te descurci cu /aimosul Potter... ;i tu( domni4oar% Jranger... 2ei /i $artenera domni4oarei +ulstrode. Reacredin1% 2eni s$re Harry( r&n'ind. An s$atele s%u( 2enea o /at% de la .i$erini( care )i amintea de o ilustra1ie din cartea ?.acan1e cu 2r%'itoare@. 9ra mare 4i $%trat%( iar ma6ilarul ei greoi se mi4ca amenin1%tor. Hermione sc,i1% un z&m5et( la care nu $rimi nici un r%s$uns. A4eza1i02% /a1%0n /a1% cu $artenerii 2o4tri3 strig% !ocK,art( )ntorc&ndu0se $e $lat/orm%( 4i /ace1i o $lec%ciune3 Harry 4i Reacredin1% a5ia )4i )nclinar% ca$etele( nedezli$indu04i oc,ii unul de la cel%lalt. +ag,etele $e $ozi1ii3 1i$% !ocK,art. C&nd num%r $&n% la trei( arunca1i 2r%'ile $entru a 2% dezarma ad2ersarii... doar s%0i dezarma1i... n0a2em ne2oie de accidente. "nu... doi... trei3 Harry )4i arunc% 5ag,eta $este um%r( dar Reacredin1% )nce$use de la ?doi@. .ra'a lui )l lo2i at&t de tare $e Harry( )nc&t se sim1i de $arc% l0ar /i $ocnit cine2a cu o tigaie )n ca$. 8e dezec,ili5ra( dar totul $%rea s% /ie )n ordine. D%r% s% mai $iard% 2remea( Harry )4i )ndre$t% 5ag,eta direct s$re -raco 4i strig%7 @ictusempra! "n 'et argintiu )l lo2i $e -raco )n stomac. Acesta se c,irci( gem&nd. Am s$us doar s% 2% dezarma1i ad2ersarul3 strig% !ocK,art( alarmat( $este ca$etele mul1imii )n2er4unate( )n tim$ ce -raco $ic% )n genunc,i. Harry )l lo2ise cu o .ra'% de J&dilat 4i -raco se t%2%lea $e 'os de r&s. Harry se d%du )n s$ate( cu sentimentul c% ar /i nedre$t s% continue s%0l 2r%'easc% $e Reacredin1%( at&ta tim$ c&t era la $%m&nt( dar se )n4ela amarnic. !u&nd o gur% de aer( Reacredin1% a1inti 5ag,eta c%tre genunc,ii lui Harry 4i s$use su/ocat de r&s7 4aranta!!egra! An secunda urm%toare( $icioarele lui Harry( sc%$ate de su5 control( )nce$ur% s% se mi4te )n ritm de tarantel%. 6prii-v! 6prii-v! strig% !ocK,art( dar Plesneal% $relu% controlul. 7inite 3ncantatem! strig% el. Picioarele lui Harry se o$rir% din dansat. Reacredin1% se o$ri din r&s 4i am&ndoi reu4ir% s% ridice $ri2irile. "n a5ur 2erzui in2adase scena. #e2ille 4i Justin z%ceau $e 'os( g&/&ind. Ron )ncerca s%0i 1in% $ie$t unui 8eamus( negru la /a1% de /urie( cer&ndu04i scuze $entru ceea ce /%cuse 5ag,eta lui ru$t%. -oar Hermione 4i <ilicent +ulstrode )nc% se mai lu$tau. <ilicent o 5locase $e Hermione su5 ea 4i Hermione gemea de durere. Am5ele 5ag,ete erau uitate $e 'os. Harry s%ri )n a'utor 4i o d%du $e <ilicent la o $arte. Ceea ce nu a /ost c,iar at&t de u4or( a2&nd )n 2edere c% era mult mai solid% ca el. -umnezeule( -umnezeule( zise !ocK,art( strecur&ndu04e $rin mul1ime 4i cercet&nd ra2agiile duelurilor. Ridic%0te( <acmillan... )nceti4or... domni4oar% Dawcett... 1ine str&ns( se o$re4te din s&ngerare )ntr0o secund%( +oot...

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Cred c% ar tre5ui s% 2% )n2%1 cum s% 5loca1i /armecele r%u inten1ionate( zise !ocK,art( st&nd siderat )n centrul camerei. 8e uit% la Plesneal%( ai c%rui oc,i negri sc&nteiau( 4i $ri2i re$ede )n alt% $arte. $erec,e... cine 2rea: Po$onea1% 4i Dinc,0Dletc,ley( ce zice1i: 9 o idee $roast%( $ro/esore !ocK,art( zise Plesneal%( a$ro$iindu0se ca un liliac mare 4i r%u2oitor. Po$onea1% $ro2oac% dezastre c,iar 4i cu cele mai sim$le 2r%'i. Iar ce a mai r%mas din Dinc,0Dletc,ley se 2a trimite la s$ital( )ntr0o cutie de c,i5rituri. Da1a roz 4i rotund% a Iui #e2ille se /%cu 4i mai roz. Ce zici de Reacredin1% 4i de Potter: zise Plesneal%( cu un z&m5et str&m5. idee e6celent%3 s$use !ocK,art( aduc&ndu0i $e Harry 4i $e Reacredin1% )n mi'locul s%lii( )n tim$ ce mul1imea se d%du la o $arte $entru a le /ace loc. Acum( Harry( zise !ocK,art( c&nd -raco )4i 2a )ndre$ta 5ag,eta s$re tine( tu /% a4a... A4i ridic% $ro$ria 5ag,et%( )ncerc% s% o arunce 4i s% o )ntoarc%( dar o sc%$% din m&n%. Plesneal% r&n'i( )n tim$ ce !ocK,art o ridic% re$ede( s$un&nd7 "uuu$s3... +ag,eta mea este $u1in cam $rea entuziasmat%... Plesneal% se a$ro$ie de Reacredin1%( se a$lec% 4i )i 4o$ti ce2a la urec,e. -raco r&n'i. Harry )l $ri2i s$eriat $e !ocK,art 4i s$use7 -omnule $ro/esor( $ute1i s% )mi mai ar%ta1i o dat% c,estia aceea cu 5locatul: =i0e /ric%: morm%i -raco( )n a4a /el )nc&t s% nu0l aud% !ocK,art. Ai 2rea tu3 zise Harry din col1ul gurii. !ocK,art )l 5%tu $e um%r 2esel $e Harry. D% doar ce am /%cut eu( Harry3 Ce( s% sca$ 5ag,eta: -ar !ocK,art nu era atent. Trei... doi... unu... 8tart3 strig% el. Reacredin1% )4i ridic% re$ede 5ag,eta 4i 1i$%7 5erpensotia! Ca$%tul 5ag,etei sale e6$lod%. Harry $ri2i )ngrozit cum un 4ar$e negru 4i lung 1&4ni din ea( c%zu greoi $e $odea )ntre ei 4i se ridic%( $reg%tit s% atace. 8e auzir% 1i$ete( )n tim$ ce mul1imea se d%du )n l%turi( )nceti4or( eli5er&nd $odeaua. #u te mi4ca( Potter( zise Plesneal% lene4( e2ident 5ucur&ndu0se s%0l 2ad% $e Harry )ncremenit( oc,i )n oc,i cu 4ar$ele /urios. Te sca$ eu de el... !as%0m% $e mine3 strig% !ocK,art. Andre$t% 5ag,eta s$re 4ar$e 4i se auzi un zgomot $uternic. ;ar$ele( )n loc s% dis$ar%( z5ur% la o$t metri )n aer 4i c%zu iar $e $odea cu o 5u/nitur% $uternic%. <&nios 4i 4uier&nd /urios( se t&r) $&n% la Dinc,0Dletc,ley 4i se ridic% iar%4i( cu col1ii dezgoli1i( $reg%tit s% atace. Harry nu $utu s$une sigur ce anume )l determinase s% ac1ioneze a4a. #ici m%car nu )4i d%du seama c&nd se ,ot%r&se s% o /ac%. Tot ce 4tia era c% $icioarele )l $urtaser% )nainte( de $arc% ar /i alunecat $e ro1i( 4i c% strigase stu$id la 4ar$e7 =as-!! ;i ca $rin minune... ine6$lica5il... 4ar$ele se $r%5u4i la $odea( docil ca un /urtun de gr%din% mai gros 4i negru( acum $ri2indu0l )n oc,i $e Harry. Harry sim1i cum /rica i se

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

scurge din cor$. ;tia c% 4ar$ele nu 2a mai ataca $e nimeni de acum )nainte. -e4i 4tia acest lucru( nu a2ea cum s% )l e6$lice. 8e uit% la Justin( z&m5ind( a4te$t&ndu0se s%0l 2ad% 5ucuros sau n%ucit sau c,iar recunosc%tor... dar cu siguran1% nu se a4te$ta s%0l 2ad% su$%rat 4i )ngrozit3... Ce( )1i arde de 'oac%: strig% el 4i( )nainte ca Harry s%0i $oat% s$une ce2a( Justin se )ntoarse 4i ie4i ca o /urtun% din sal%. Plesneal% )naint% un $as( /%cu un semn cu m&na 4i 4ar$ele dis$%ru )ntr0un nor mic( negru. ;i Plesneal% se uita la Harry )ntr0un /el nea4te$tat7 o $ri2ire 4ireat% 4i calculat%( care nu0i $l%cea deloc lui Harry. 9ra con4tient 4i de 4oa$tele celor de l&ng% $erete. A$oi sim1i c% )l trage cine2a de mantie( de la s$ate. Hai( )i s$use Ron la urec,e. <i4c%0te... ,ai... Ron )l scoase din sal% 4i Hermione 2eni du$% ei. An tim$ ce ie4eau $e u4%( cei de $e am5ele $%r1i se d%dur% la o $arte de $arc% le0ar /i /ost /ric% s% nu se moli$seasc% de ce2a de la el. Harry ,a5ar nu a2ea ce se )nt&m$la 4i nici Ron sau Hermione nu )i e6$licar%( $&n% nu )l duser% )n camera de zi din Turnul Cerceta4ilor. Acolo( Ron )l )m$inse )ntr0un /otoliu 4i )i s$use7 94ti un @eptomit. -e ce nu ne0ai s$us: 8unt un ce: )ntre5% Harry. "n Re$tomit3 zise Ron. Po1i s% 2or5e4ti cu 4er$ii3 A,( da( s$use Harry. Adic%( este doar a doua oar% c&nd am /%cut acest lucru. !0 am s$eriat /%r% s% 2reau $e 2%rul meu( -udley( cu un 5oa constrictor( odat%( la Jr%dina Zoologic%... e o $o2este lung%...( dar 4ar$ele )mi s$unea c% nu 2%zuse niciodat% +razilia 4i )ntr0un /el l0am eli5erat /%r% s% /iu con4tient de ce /ac. Asta era )nainte s% a/lu c% sunt 2r%'itor... "n 5oa constrictor 1i0a s$us c% nu a 2%zut niciodat% +razilia: re$et% Ron( a5ia 4o$tit. ;i ce: zise Harry. 8unt sigur c% mul1i dintre cei de aici o $ot /ace... +a nu $ot( zise Ron. #u este un dar des )nt&lnit. Harry( e de r%u... Ce e de r%u: zise Harry( )nce$&nd s% se ener2eze. Ce0a1i $%1it cu to1ii: Asculta1i( dac% nu i0a4 /i s$us 4ar$elui s%0l lase )n $ace $e Justin... A,( asta i0ai s$us: Ce 2rei s% s$ui: 9rai acolo... m0ai auzit doar... Te0am auzit 2or5ind lim5a re$tomit%( zise Ron( lim5a 4er$ilor. Ai /i $utut s%0i s$ui orice. #ici nu m% mir c% Justin a intrat )n $anic%( suna de $arc% ai /i $us 4ar$ele s% atace $e cine2a sau ce2a. A /ost )n/rico4%tor( s% 4tii. Harry r%mase ta5lou. Am 2or5it o alt% lim5%: -ar... nu mi0am dat seama... Cum $ot 2or5i o lim5% /%r% s%0mi dau seama c% $ot s% o 2or5esc: Ron ridic% din umeri. ;i el 4i Hermione ar%tau de $arc% ar /i murit cine2a. Harry nu )n1elegea ce era at&t de groaznic. .re1i s%0mi s$une1i cu ce am gre4it o$rind un 4ar$e mare 4i ur&t s%0l mu4te $e

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Justin de ca$: s$use el. Ce mai conteaz% cum am /%cut0o( at&ta tim$ c&t Justin nu se 2a al%tura Clu5ului -eca$ita1ilor: Conteaz%( zise Hermione( s$un&nd ce2a )ntr0un s/&r4it( $e un ton sc%zut( $entru c% 2or5itul cu 4er$ii era lucrul care l0a /%cut cele5ru $e 8alazar .i$erin. -e aceea( sim5olul casei .i$erinilor este un 4ar$e. Harry r%mase cu gura c%scat%. 96act( zise Ron. ;i acum toat% 4coala o s% cread% c% e4ti str%0str%0str%0str%0str%0 ne$otul lui sau ce2a de genul %sta... -ar nu sunt( zise Harry( cu$rins de o $anic%( $e care nu $utea s% 4i0o e6$lice. s% 2ezi c% o s%01i /ie /oarte greu s% do2ede4ti c% n0ai nimic de0a /ace cu ei3 s$use Hermione. A tr%it acum 2reo dou% sute de ani( ai $utea /i... Harry r%mase treaz ore )ntregi )n acea noa$te. Printr0o gaur% dintre dra$eriile de la $atul lui( $ri2ea cum z%$ada )nce$ea s% cad% dincolo de /ereastra turnului 4i )4i $unea zeci de )ntre5%ri. Ar /i $utut /i descendent din 8alazar .i$erin: #u 4tia nimic des$re /amilia din $artea tat%lui( dac% st%tea s% se g&ndeasc%... Damilia -ursley )i interzisese )ntotdeauna s% $un% )ntre5%ri des$re rudele sale din lumea magiei. Ancet( Harry )ncerc% s% s$un% ce2a )n lim5a re$tomit%. Cu2intele nu 2roiau s%0i ias% din gur%. 8e $%rea c% tre5uia s% /ie /a1% )n /a1% cu 4ar$ele( $entru a $utea s% o /ac%. ?-ar sunt Cerceta4@( se mai g&ndi Harry. ?Jo5enul <agic nu m0ar /i trimis aici( dac% a4 /i a2ut s&nge .i$erin...@ ?9i@( )i zise o 2oce r%ut%cioas% din ca$ul s%u( ?dar Jo5enul <agic a ezitat dac% s% te $un% la .i$erini sau nu )1i mai aminte4ti...@ Harry se )ntoarse $e $artea cealalt%. A2ea s%0l 2ad% $e Justin ziua urm%toare la ?Ier5ologie@ 4i o s%0i e6$lice c% i0a s$us 4ar$elui s% $lece( nu )l incita s%0l atace( lucru de care Eg&ndi el su$%rat( lo2ind $ernaF 4i0ar /i $utut da seama orice $rost... -ar )n diminea1a urm%toare( ninsoarea care )nce$use noa$tea se trans/orm% )ntr0un 2iscol at&t de $uternic( )nc&t ultima or% de ?Ier5ologie@ din acel trimestru /u am&nat%. Pro/esoara !%star 2roia s% le $un% 4osete 4i /ulare m%tr%gunelor( o o$era1ie /oarte delicat% $e care 2roia s% o /ac% ea )ns%4i( acum c% era at&t de im$ortant ca m%tr%gunele s% creasc% re$ede 4i s%0i )n2ie $e -oamna #orris 4i $e Colin Cree2ey. Harry st%tea l&ng% /ocul din camera de zi din Turnul Cerceta4ilor( c,inuit de acelea4i g&nduri sum5re( )n tim$ ce Ron 4i Hermione $ro/itau de ora li5er% $entru a 'uca 4a,ul 2r%'itorilor. Pentru numele lui -umnezeu( Harry( zise Hermione( e6as$erat%( mai ales c% un ne5un de0al lui Ron )i do5or&se calul 4i )l t&r&se )n a/ara ta5lei de 4a,( du0te 4i 2or5e4te cu Justin( dac% este at&t de im$ortant $entru tine3 A4a c% Harry se ridic% 4i $lec% $rin gaura $ortretului( )ntre5&ndu0se unde ar $utea s% /ie Justin. 9ra mai )ntunecat dec&t de o5icei )n tim$ul zilei( din cauza z%$ezii gri care se z5%tea $e la /erestre. Tremur&nd( Harry trecu $e l&ng% clasele unde se 1ineau orele( arunc&nd c&te

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

o $ri2ire $entru a 2edea ce se )nt&m$la )n%untru. Pro/esoara <cJonagall 1i$a la cine2a care( din c&te $utu s%04i dea el seama( )4i trans/ormase $rietenul )ntr0un 5ursuc. Rezist&nd tenta1iei de a 2edea ce se )nt&m$l% )n continuare( Harry merse mai de$arte( g&ndindu0se c% Justin ar $utea s% re$ete la 2reo materie )n ora sa li5er%( 4i se ,ot%r) s% se duc% )nt&i la 5i5liotec%. Antr0ade2%r( un gru$ de Astro$u/i care ar /i tre5uit s% ai5% ora de ?Ier5ologie@ erau a4eza1i )n /undul 5i5liotecii( dar nu $%reau s% )n2e1e. Printre lungile 4iruri de ra/turi cu c%r1i( Harry le $utea 2edea ca$etele a$ro$iate $urt&nd o discu1ie ce $%rea ca$ti2ant%. #u )4i $utea da seama dac% era 4i Justin $rintre ei. 8e )ndre$t% s$re ei( c&nd )i a'unse la urec,i c&te ce2a din ce s$uneau. 8e o$ri s% asculte( ascunz&ndu0se du$% ra/turi. -eci( oricum( zicea un 5%iat 2oinic( i0am s$us lui Justin s% se ascund% )n camera noastr%. .reau s% s$un( dac% Potter l0a marcat dre$t urm%toarea sa 2ictim%( ar /i mai 5ine s% se dea la /und $entru un tim$. -esigur( Justin se a4te$ta s% se )nt&m$le ce2a de genul %sta( de c&nd i0a sc%$at de /a1% cu Potter c% a2ea $%rin1i Ancuia1i... Justin i0a s$us c,iar c% /usese )nscris la 9ton. #u este ce2a des$re care ar tre5ui s% 2or5e4ti cu mo4tenitorul lui .i$erin $rin $rea'ma ta( nu0i a4a: 94ti sigur c% e Potter( 9rnie: zise o /at% cu codi1e 5londe( cu o 2oce nelini4tit%. Hanna,( zise 5%iatul 2oinic( $e un ton sum5ru( este un re$tomit. Toat% lumea 4tie c% %sta este semnul 2r%'itorilor e6$er1i )n <agia #eagr%. ;tii 2reun 2r%'itor decent care $oate s% se adreseze 4er$ilor: .i$erin )nsu4i era $oreclit !im5%0de04ar$e3 "rmar% ni4te 4oa$te re/eritoare la asta 4i 9rnie continu%7 =ine1i minte ce era scris $e $erete: 'umani ai &otenitoru!ui( pzii-v! Potter a cam a2ut $ro5leme cu Dilc,. ;i ce s% 2ezi( tocmai $isica lui Dilc, este atacat%3 9le2ul acela din $rimul an( Cree2ey( )l ener2ase $e Potter la meciul de .&'t,a1( /%c&ndu0i $oze c&nd era c%zut )n noroi. ;i( ce s% 2ezi( Cree2ey este atacat3 -ar $are at&t de dr%gu1...( zise Hanna,( nesigur%( 4i( doar 2% aminti1i( el este cel care l0a /%cut $e ;ti1i0.oi0Cine s% dis$ar%... #u $oate s% /ie r%u... de tot( nu: 9rnie )4i co5or) 2ocea( misterios. Astro$u/ii se a$lecar% 4i mai tare 4i Harry se duse mai a$roa$e ca s% $oat% auzi ce s$unea 9rnie. #imeni nu 4tie e6act cum a su$ra2ie1uit atacului ;ti1i0.oiYCui. Adic%( era doar un 5e5elu4 c&nd s0a )nt&m$lat asta. Ar /i tre5uit s% /ie /%cut ar4ice. #umai un e6$ert )n <agia #eagr%( /oarte $uternic( ar /i $utut s% su$ra2ie1uiasc% unui ast/el de 5lestem. A4i co5or) 2ocea at&t de tare( )nc&t a'unsese doar o 4oa$t%( 4i s$use7 Pro5a5il c% de asta 2roia ;ti1i0.oi0Cine s%0l omoare... Ce ne2oie a2ea de un alt !ord al Antunericului( cu care s% se ia la )ntrecere: <% )ntre5 ce alte $uteri mai ascunde Potter:3... Harry nu mai $utea s% su$orte. Tu4ind destul de tare( ie4i din s$atele ra/turilor. -ac% nu ar /i /ost at&t de /urios( ar /i considerat scena /oarte amuzant%7 to1i Astro$u/ii ar%tau de $arc% ar /i /ost )m$ietri1i de cum l0au 2%zut( iar lui 9rnie )i dis$%ruse culoarea din o5ra'i. +un%( zise Harry. Al caut $e Justin Dinc,0Dletc,ley. Cele mai groaznice g&nduri ale Astro$u/ilor se ade2eriser%. Al $ri2ir% s$eria1i $e

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

9rnie. Ce trea5% ai cu el: zise 9rnie( cu o 2oce nesigura. .roiam s%0i e6$lic ce s0a )nt&m$lat cu ade2%rat cu 4ar$ele( la Clu5ul -ueli4tilor( zise Harry. 9rnie )4i mu4c% 5uzele golite de s&nge( a$oi( tr%g&nd aer )n $ie$t( s$use7 9ram cu to1ii acolo. Am 2%zut ce s0a )nt&m$lat... -eci( a1i o5ser2at c% du$% ce am 2or5it cu el( 4ar$ele s0a o$rit: zise Harry. Tot ce am 2%zut eu( zise 9rnie( cu )nc%$%1&nare( de4i tremura tot( a /ost c% tu 2or5eai re$tomita( instig&nd 4ar$ele )m$otri2a lui Justin. #u l0am )ndemnat s%0l atace3 s$use Harry( 2ocea tremur&ndu0i de su$%rare. #ici m%car nu l0a atins3 A /ost /oarte a$roa$e( zise 9rnie. ;i )n caz c% ai 2reo nel%murire( ad%ug% el gr%5it( $o1i s% 2eri/ici c% /amilia mea este /ormat% din nou% genera1ii de 2r%'itoare 4i 2r%'itori( iar s&ngele meu este mai curat ca al oricui( a4a c%... #u0mi $as% ce /el de s&nge ai3 s$use Harry( m&nios. -e ce a4 2rea s%0i atac $e cei care au $%rin1i Ancuia1i: Am auzit c% )i ur%4ti $e Ancuia1ii cu care ai tr%it( s$use 9rnie( )ncet. 9ste im$osi5il s% tr%ie4ti cu /amilia -ursley 4i s% nu0i ur%4ti( s$use Harry. <i0ar $l%cea s% )ncerci 4i tu o lun%... 8e )ntoarse $e c%lc&ie 4i ie4i ca o /urtun% din 5i5liotec%( a2&nd $arte de o $ri2ire re$ro5atoare din $artea lui <adam Pince( care lustruia co$erta aurit% a unei c%r1i de 2r%'i. Jonea $e coridor( a5ia 2%z&nd ce se )nt&m$la )n 'urul lui( negru de su$%rare. Ca urmare( intr% )n ce2a( mare 4i tare( care )l /%cu s% cad% $e s$ate. A,( salut( Hagrid( zise Harry( $ri2ind )n sus. Da1a lui Hagrid era ascuns% cu totul su5 o c%ciul% mare de l&n%( $lin% de z%$ad%( dar nu $utea s% /ie 2or5a de altcine2a( a2&nd )n 2edere c% ,aina din 5lan% de c&rti1% um$luse tot coridorul. "n coco4( mare 4i /%r% 2ia1%( at&rna din m&inile sale gigantice( )m5r%cate )n cele mai groase m%nu4i de $e P%m&nt. TotuM 5ine( Harry: )ntre5% el( ridic&ndu04i c%ciula $entru a $utea 2or5i. -e ce nu e4ti la ore: 80a am&nat un curs( zise Harry( ridic&ndu0se. Ce /aci aici: Hagrid )i ar%t% coco4ul mort. Al doilea omor&t $e trimestrul %sta( )i e6$lic% el. ri sunt 2ul$i( ori ur4i02am$iri. Am ne2oie de $ermisiunea directorului ca s% $un o 2ra'% $e cote1ul de g%ini. Al $ri2i 4i mai de a$roa$e $e Harry $e su5 s$r&ncenele sale groase 4i $line de z%$ad%. 8igur e totuM 5ine: Pari )n/ier5&ntat tot 4i ?c%lcat $e ner2i@... Harry nu /u )n stare s% re$ete tot ce auzise de la 9rnie 4i ceilal1i Astro$u/i des$re el. 9 o nimica toat%( s$use el. Ar cam tre5ui s% $lec( Hagrid( urmeaz% ora de ?Trans/igurare@ 4i tre5uie s%0mi iau c%r1ile. 8e )nde$%rt%( )n minte r%sun&ndu0i )nc% 2or5ele lui 9rnie7 Justin se atepta s se nt+mp!e ceva de genu! sta( de c+nd i-a scpat de %a cu "otter c avea prini

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

ncuiai... Harry urc% sc%rile )n /ug% 4i a'unse $e un alt coridor( neo5i4nuit de )ntunecat. Tor1ele /useser% stinse de un 2&nt $uternic( rece ca g,ea1a( care 2enea $e un geam desc,is. 9ra la 'um%tatea culoarului( c&nd se )m$iedic% de ce2a 4i c%zu c&t era de lung. 8e )ntoarse $entru a 2edea de ce se )m$iedicase 4i sim1i cum i se gole4te stomacul. Justin Dinc,0Dletc,ley z%cea $e 'os( rigid 4i rece( cu o $ri2ire s$eriat% 4i )m$ietrit% $e c,i$( oc,ii s%i /iind a1inti1i )n gol( s$re ta2an. ;i asta nu era tot( l&ng% el era o alt% ?stan%@( cel mai ciudat lucru $e care )l 2%zuse Harry )n 2ia1a lui. 9ra #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$( care nu mai era al50side/iu 4i trans$arent( ci negru 4i $lin de /um. Plutea inert( orizontal( la cinci centimetri de $odea. Ca$ul s%u se des$rinsese $e 'um%tate( iar e6$resia )ngrozit% de $e /a1a sa era identic% cu cea a lui Justin. Harry se ridic%( res$ir&nd re$ede 4i sacadat( inima z5%t&ndu0i0se )ntre coaste )n ritmul to5elor. Cercet% coridorul $%r%sit )n lung 4i0n lat 4i 2%zu un 4ir lung de $%ian'eni( /ugind c&t de re$ede $uteau din $rea'ma cor$urilor inerte. 8ingurele sunete erau 2ocile 4terse ale $ro/esorilor din clasele( a/late de $e o $arte 4i de alta a culoarului. Ar /i $utut /ugi 4i nimeni nu ar /i 5%nuit c% /usese 2reodat% acolo. -ar nu $utea s% $lece 4i s%0i lase a4a... tre5uia s% se duc% du$% a'utor. are o s%0l cread% cine2a c% nu a2usese nici o leg%tur% cu toate astea: An tim$ ce st%tea acolo( cu$rins de $anic%( o u4% de l&ng% el se desc,ise cu o 5u/nitur%. Pee2es( 2am$irul 1&4ni din ea. Ia te uit%( Potter( cel mic 4i )ng&m/at3 strig% Pee2es( mi4c&ndu0i oc,elarii lui Harry $e nas 4i 1o$%ind $e l&ng% el. Ce $une Potter la cale: -e ce se /uri4eaz% Potter... Pee2es se o$ri( la 'um%tatea unui salt )n aer. Cu susul )n 'os )i z%ri $e Justin 4i $e #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$. 8e )ndre$t%( trase o gur% 5un% de aer )n $ie$t( 4i )nainte ca Harry s%0l $oat% o$ri 1i$%7 ATAC3 ATAC3 "# A!T ATAC3 #ICI "# <"RIT R ;I #ICI DA#T <B #" <AI 98T9 A# 8IJ"RA#=B3 8A!.A=I0.B3 ATAAAAAAC3 Z+A#J3 Z+A#J3 Z+A#J3 se desc,ise u4% du$% u4% de0a lungul coridorului 4i to1i se )m5ulzir% a/ar% din clase. Pentru c&te2a minute 5une( /u a4a o ne5unie( )nc&t Justin era s% /ie c%lcat )n $icioare 4i to1i intrau $rin #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$. Harry se trezi )ng,esuit la $erete 4i $ro/esorii /%cur% lini4te. Pro/esoara <cJonagall 2eni )n /ug%( urmat% de $ro$riii ei ele2i. A4i /olosi 5ag,eta $entru a /ace un zgomot $u0 ternic( care aduse t%cerea( 4i )i 5%g% $e to1i )n clase. Cum se eli5er% $u1in locul( a$%ru din senin( la locul crimei( 9rnie( gem&nd din to1i r%runc,ii. Prins )n /lagrant delict3 strig% 9rnie( al5 ca 2arul( ar%t&nd cu degetul( acuzator( s$re Harry. Anceteaz%( <acmillan3 s$use $ro/esoara <cJonagall( t%ios. Pee2es se /oia $e deasu$ra( z&m5ind r%ut%cios( sur2ol&nd locul /a$tei. Pee2es adora ,aosul. An tim$ ce $ro/esorii se a$lecar% $este Justin 4i #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$( Pee2es )nce$u s%0l s&c&ie $e Harry7 .ai( Potter( r%ule( ce ai /%cut( omori ele2i( 4i cu ce $l%cere...

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

-estul( Pee2es3 z5ier% $ro/esoara <cJonagall( iar strigoiul se )nde$%rt%( z5ur&nd cu s$atele 4i sco1&nd lim5a la Harry. Justin /u c%rat )n ari$a s$italului de c%tre $ro/esorul DlitwicK 4i de $ro/esorul 8inistra( de la de$artamentul de Astronomie( dar nimeni nu 4tia cum s% $rocedeze cu #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$. Antr0un t&rziu( $ro/esoara <cJonagall /%cu s% a$ar% $rin /armece un 2entilator mare( $e care i0l d%du lui 9rnie 4i0l )ndemn% s%0l )m$ing% cu gri'% $e #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$ )n sus( $e sc%ri. 9rnie )i su/l% $e #icK $e sc%ri( conduc&ndu0l ca $e un zmeu negru. Ast/el( Harry r%mase singur cu $ro/esoara <cJonagall. Pe aici( Potter( s$use ea. -oamn% $ro/esoar%( zise Harry imediat( 'ur c% nu am... #u de$inde de mine( Potter( zise $ro/esoara <cJonagall( sum5ru. -%dur% t%cu1i col1ul 4i se o$rir% )naintea unei statui( e6trem de mare 4i de ur&t%. Ber#et de !m+ie! zise ea. 9ra e2ident o $arol%( deoarece statuia $rinse 5rusc 2ia1% 4i se d%du la o $arte( $eretele din s$atele ei des$%r1indu0se )n dou%. -e4i )ngrozit de ce )l a4te$ta( Harry nu $utea s% nu /ie /ascinat. An s$atele $eretelui era o scar% )n s$iral% care se mi4ca )ncet )n sus( ca un li/t. "rc&ndu0se $e ea( )m$reun% cu $ro/esoara <cJonagall( Harry auzi $eretele )nc,iz&ndu0se )n s$atele lor cu o 5u/nitur%. 8e ridicar% )n cercuri( mai sus 4i mai sus( $&n% la un moment dat( c&nd Harry( $u1in ame1it( 2%zu o u4% str%lucitoare( de ste'ar( cu un m&ner )n /orm% de gri/on. ;tia unde /usese dus. Pro5a5il c% aici locuia -um5ledore. CAPIT !"! LII POLIPOIUNEA Continuar% s% urce sc%rile de $iatr% $&n% la ca$%t 4i $ro/esoara <cJonagall 5%tu la u4%. 8e desc,ise )ncet 4i intrar%. Pro/esoara <cJonagall )i s$use lui Harry s% a4te$te 4i )l l%s% singur. Harry se uit% )n 'ur. -e un lucru era sigur7 dintre toate 5irourile $ro/esorilor( $e care le 2izitase )n cursul acelui an la Hogwarts( acesta era de de$arte cel mai interesant. -ac% nu ar /i /ost s$eriat de moarte c% 2a /i e6matriculat din 4coal%( ar /i /ost /ericit c% a2ea norocul de a se a/la acolo. 9ra o camer% rotund%( mare 4i /rumoas%( )n care r%sunau tot /elul de sunete $l%cute. #umeroase 4i stranii instrumente argintii erau $use $e mese care se roteau $e $icioarele lor( sco1&nd mici nori4ori de /um. Pere1ii erau $lini cu $ortretele /o4tilor directori 4i directoare( care dormitau lini4ti1i )n ramele lor. <ai era 4i un 5irou enorm( cu $icioare )n /orm% de g,eare( 4i( $e ra/tul din s$atele lui( un 'o5en $onosit 4i $eticit... Jo5enul <agic3 Harry ezit% o cli$%. Arunc% o $ri2ire )ngri'orat% c%tre 2r%'itoarele 4i 2r%'itorii adormi1i. #u 2edea ce r%u ar $utea /ace dac% ar lua 'o5enul 4i l0ar )ncerca iar... -oar ca s% 2eri/ice... s% se asigure c% )l $usese )n casa care tre5uia... Trecu )ncet $e l&ng% 5irou( ridic% 'o5enul de $e ra/t 4i )l $use $e ca$. 9ra mult $rea

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

mare 4i )i aco$eri oc,ii( ca 4i ultima dat% c&nd )l )ncercase. Harry $ri2i interiorul negru al $%l%riei( a4te$t&nd. A$oi o 2oce sla5% )i 4o$ti la urec,e7 Te sim1i cu musca $e c%ciul%( Harry Potter: P%i( cam da...( 4o$ti Harry. 9,... )mi cer scuze c% te deran'ez... 2roiam s% te )ntre5... -ac% te0am $us )n casa care tre5uie( zise 'o5enul( mul1umit. -a... ai /ost /oarte greu de re$artizat. -ar am r%mas la aceea4i $%rere de dinainte inima lui Harry tres%ri te0ai /i descurcat /oarte 5ine la .i$erini. 8tomacul lui Harry se goli. A$uc% 'o5enul de 2&r/ 4i )l d%du 'os. Acum at&rna li$sit de 2ia1%( ter/elit 4i $onosit. Harry )l $use la loc $e ra/t( sim1indu0se a$roa$e 5olna2. Te )n4eli( )i s$use el r%s$icat 'o5enului inert 4i t%cut. Acesta nu se clinti din loc. Harry se )nde$%rt%( /%r% s%04i ia oc,ii de la el. A$oi un sunet ciudat din s$atele s%u )l /%cu s% se )ntoarc%. #u era singur cum crezuse. Coco1at% $e sting,ia aurit% din s$atele u4ii st%tea o $as%re care ar%ta de $arc% ar /i trecut $rin cinci r%z5oaie 4i sem%na iz5itor cu un curcan $e 'um%tate 'umulit. Harry o $ri2i cu aten1ie 4i $as%rea )l $ri2i la r&ndul ei( )ndurerat%( sco1&nd iar sunetele acelea ciudate. +%iatul crezu c% tre5uie s% /ie tare 5olna2%. c,ii )i erau mo,or&1i 4i )i mai c%zur% c&te2a $ene din coad%( c,iar su5 $ri2irile lui. Harry tocmai se g&ndea c% tot ce mai li$sea era ca $as%rea lui -um5ledore s% moar%( )n tim$ ce era singur cu ea )n 5irou( c&nd $as%rea /u cu$rins% de /l%c%ri. Harry url% de groaz% 4i se duse s$re 5irou. 8e uit% dis$erat )n 'ur( dac% nu era 2reun $a,ar cu a$%( dar nu 2%zu nici unul. An tot acest tim$( $as%rea se trans/ormase )ntr0o minge de /oc. 8coase un 1i$%t $uternic 4i )n secunda urm%toare nu mai r%mase din ea dec&t o mo2ili1% de cenu4% $e 'os. 8e desc,ise u4a 5iroului. Intr% -um5ledore( sum5ru. -omnule $ro/esor( s$use Harry( 4ocat( $as%rea dumnea2oastr%... nu am $utut s% /ac nimic... tocmai a luat /oc... 8$re uimirea lui Harry( -um5ledore z&m5i. 9ra tim$ul( zise el. Ar%ta 'alnic de c&te2a zile 5une( i0am tot s$us c% e 2remea s% se trans/orme... C,icoti )n/undat( 2%z&nd e6$resia nedumerit% de $e c,i$ul lui Harry. DawKes e un $,oeni6( Harry. P%s%rile $,oeni6 iau /oc c&nd este tim$ul s% moar% 4i a$oi renasc din cenu4%. "it%0te 4i tu... Harry $ri2i s$re un $ui de $as%re( nou0n%scut( 4i/onat 4i micu1( care r%s%rea din cenu4%. 9ra cam la /el de ur&t ca 4i $as%rea 5%tr&n%. P%cat c% l0ai 2%zut )n Ziua Arsului( s$use -um5ledore( duc&ndu0se )n s$atele 5iroului. 9ste o $as%re tare /rumoas%( )n cea mai mare $arte a tim$ului( cu un $ena' ro4u cu auriu( minunat3 Creaturi /ascinante( $%s%rile $,oeni63... Pot c%ra greut%1i e6trem de mari( iar lacrimile lor au $uteri 2indec%toare 4i sunt /oarte credincioase. A/ectat de ?s$ectacolul@ dat de DawKes( Harry uitase de ce 2enise( dar )4i reaminti totul c&nd -um5ledore se a4ez% )n scaunul s%u cu s$%tar )nalt 4i )l /i6% cu $ri2irea sa

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

al5astr%( $%trunz%toare. -ar )nainte ca -um5ledore s% zic% 2reun cu2&nt( u4a 5iroului se desc,ise cu o 5u/nitur% $uternic% 4i intr% Hagrid( cu o $ri2ire r%2%4it%( a2&nd c%ciula $us% $e cre4tetul ca$ului s%u cu claia de $%r negru( )ncurcat( 4i cu un coco4 mort at&rn&ndu0i )n m&n%. #u a /ost Harry( domnule $ro/esor -um5ledore3 zise Hagrid( re$ede. Am 2or5it cu el cu c&te2a secunde )nainte s% /ie g%sit $u4tiul( nu a a2ut tim$( domnule... -um5ledore )ncerc% s% s$un% ce2a( dar Hagrid continu% )n/ier5&ntat( gesticul&nd cu 5ietul coco4 mort( )m$r%4tiind $ene $este tot. ... nu se $oate s% /i /ost el( 'ur )n /a1a <inisterului <agiei dac% e ne2oie... Hagrid( eu... ... nu e el( domnule( eu 4tiu c% Harry nu ar... Hagrid3 zise -um5ledore tare( ca s%0l aco$ere. 9u nu cred c% Harry e autorul acestor atacuri3 A,( zise Hagrid( coco4ul c%z&nd ne)nsu/le1it l&ng% el. -a( a4te$t a/ar%( domnule director. ;i $lec% re$ede( 'enat. #u crede1i c% am /ost eu( domnule $ro/esor: re$et% Harry( $lin de s$eran1%( )n tim$ ce -um5ledore scutura $enele de coco4 de $e 5iroul lui. #u( Harry( nu cred( zise -um5ledore( de4i... Eiar a2ea o e6$resie serioas% $e c,i$F... tot 2reau s% 2or5esc cu tine... Harry a4te$t%( ner2os( )n tim$ ce -um5ledore )i 2or5ea( )m$reun&ndu04i 2&r/urile degetelor sale lungi. Tre5uie s% te )ntre5( Harry( dac% nu cum2a ai ce2a s%0mi s$ui( s$use el cu 5l&nde1e. A5solut orice. Harry nu 4tiu ce s% s$un%. 8e g&ndi la Reacredin1% care strigase7 ?.oi urma1i( cei cu Zs&nge0m&l[3@ 4i la PoliPo1iunea( care /ier5ea )n 5aia Pl&ng%cioasei <yrtle. A$oi se g&ndi la 2ocea imaterial% $e care o auzise de dou% ori 4i )4i aminti ce s$usese Ron E?8% auzi 2oci( $e care nu le $oate auzi 4i altcine2a( nu este 5ine( nici c,iar )n lumea magiei@F. 8e g&ndi( de asemenea( la ce s$unea toat% lumea des$re el 4i groaza lui( din ce )n ce mai mare( c% ar $utea /i )nrudit cum2a cu 8alazar .i$erin... #u( zise Harry( nimic( domnule $ro/esor... -u5lul atac asu$ra lui Justin Dinc,0Dletc,ley 4i contra lui #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$ trans/ormase /rica de la )nce$ut )n $anic%( $ur 4i sim$lu. Curios( cel mai tare $%rea s%0i )ngri'oreze $e to1i soarta lui #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$. Ce anume $utea s%0i /ac% a4a ce2a unei sta/ii( se )ntre5au oamenii( ce $utere )ngrozitoare $utea /ace r%u cui2a care era de'a mort: A /ost un ade2%rat maraton s$re casa de 5ilete $entru 96$resul de Hogwarts( ele2ii /iind dornici s% se )ntoarc% acas% de Cr%ciun 4i asta c&t mai re$ede. An ritmul %sta( 2om /i singurii care 2om mai r%m&ne aici( le s$use Ron lui Harry 4i Hermionei. #oi( Reacredin1%( Cra55e 4i Joyle. Ce 2acan1% ?2esel%@ o s% a2em3 Cra55e 4i Joyle( care /%ceau )ntotdeauna ce /%cea -raco( semnaser% 4i ei c% r%m&neau $e durata 2acan1ei.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

-ar Harry se 5ucura c% ma'oritatea ele2ilor $lecau. 5osise s% tot /ie ocolit de toat% lumea $e coridoare( de $arc% i0ar /i crescut col1i sau ar /i $utut s% scui$e )n orice moment otra2%. 8%tul de 4oa$te( strig%te de s$aim% 4i de a /i ar%tat cu degetul ori de c&te ori trecea $e l&ng% cine2a. Dred 4i Jeorge( $e de alt% $arte( se distrau co$ios $e aceast% tem%( /%c&nd tot ce le st%tea )n $uteri s% m%r4%luiasc% $e ,oluri )n /a1a lui Harry( strig&nd7 Dace1i0i loc mo4tenitorului lui .i$erin( trece un 2r%'itor male/ic sut% la sut%3... Percy deza$ro5a com$let com$ortamentul lor. #u este de r&s( le s$usese el( rece. A,( d%0te la o $arte( Percy( zise Dred. Harry se gr%5e4te3... -a( )i 1inea isonul Jeorge( c,icotind( se duce )n Camera 8ecretelor( unde ia ceaiul )m$reun% cu ser2itorul s%u cu col1i3 #ici lui Jinny nu i se $%rea amuzant. /( termina1i( s$unea ea de /iecare dat% c&nd Dred )l )ntre5a $e Harry care era urm%toarea 2ictim% sau c&nd Jeorge se $re/%cea c% se a$%ra de Harry cu un c%1el mare de usturoi( ori de c&te ori se )nt&lneau. Pe Harry nu0l deran'a( se sim1ea mai 5ine la g&ndul c% m%car Dred 4i Jeorge credeau c% ideea ca el s% /ie mo4tenitorul lui .i$erin era ridicol%. -ar $oznele lor $%reau s%0l ener2eze $e -raco Reacredin1%( care a/i4a o /a1% e6trem de acr%( de /iecare dat%. Asta din cauz% c% ?micu1ul@ cra$% de necaz c% nu $oate s% s$un% c% de /a$t el este mo4tenitorul( zise Ron( atot4tiutor. ;tii c% nu su$ort% s% /ie )ntrecut( iar tu culegi roadele /a$telor sale murdare. #u $entru mult% 2reme( zise Hermione $e un ton satis/%cut. PoliPo1iunea este a$roa$e gata3 s% scoatem ade2%rul de la el /oarte cur&nd... An s/&r4it se termin% trimestrul 4i o t%cere la /el de dens% ca z%$ada se l%s% $este castel. !ui Harry i se $%rea mai degra5% lini4titor( dec&t trist( 4i se 5ucura c% el( Hermione 4i /ra1ii Ieasley erau st%$&ni $e Turnul Cerceta4ilor( ceea ce )nsemna c% $uteau s% se 'oace de0a Pocnitoarea 96$lodat%( /%r% s% deran'eze $e nimeni( sau s% e6erseze netul5ura1i de cine2a lec1iile de duel. Dred( Jeorge 4i Jinny se ,ot%r&ser% s% r%m&n% la 4coal%( )n loc s% se duc% )n 9gi$t( )m$reun% cu doamna 4i domnul Ieasley( s%0l 2iziteze $e +ill. Percy( care dis$re1uia ceea ce el cataloga dre$t ?'ocuri in/antile@( nu $etrecea $rea mult tim$ )n camera de zi a Cerceta4ilor. !e s$usese de'a $om$os c% el $etrecea Cr%ciunul la 4coal% doar $entru c% era de datoria lui s% /ie al%turi de $ro/esori )n tim$ul acelor 2remuri de restri4te. .eni 4i diminea1a Cr%ciunului( rece 4i al5%. Harry 4i Ron( singurii care mai r%m%seser% )n dormitor( /ur% trezi1i /oarte de2reme de Hermione( care d%du 5uzna )n%untru( )m5r%cat%( a2&nd cadouri $entru am&ndoi. Trezi1i02%3 strig% ea( d&nd la o $arte dra$eriile de la /erestre. Hermione... ce cau1i tu aici: zise Ron( a$%r&ndu0se de lumin% cu m&inile la oc,i. Cr%ciun /ericit3 zise Hermione( arunc&ndu0i cadoul. <0am trezit de 2reo or% 4i am mai ad%ugat ni4te ari$i dantelate. PoliPo1iunea e gata3

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Harry se ridic% re$ede( deodat% treaz de0a 5inelea. 94ti sigur%: 8unt con2ins%( zise Hermione( d&ndu0l la o $arte $e 4o5olanul lui Ron( $entru a se $utea a4eza la $icioarele $atului cu 5aldac,in. -ac% tot a2em de g&nd s% o /acem( eu zic c% ar tre5ui s% o /acem )n seara asta3 An acel moment( Hedwig n%2%li )n camer% cu un $ac,e1el mic )n cioc. +un%( zise Harry( /ericit( )n tim$ ce ea ateriz% $e $at( ai )nce$ut s% 2or5e4ti cu mine din nou: Al mu4c% u4or de urec,e )n semn de a/ec1iune( o aten1ie mult mai /rumoas% dec&t cadoul $e care i0l adusese 4i care se do2edi a /i de la /amilia -ursley. Ai trimiseser% o sco5itoare 4i un 5ilet( )n care )l )ntre5au dac% nu $utea s% r%m&n% la Hogwarts 4i $e tim$ul 2acan1ei de 2ar%. Celelalte cadouri de Cr%ciun $e care le $rimi Harry erau cu ade2%rat dr%gu1e. Hagrid )i trimisese o cutie mare( $lin% cu caramelele lui( $e care se ,ot%r) s% le mai )nmoaie $u1in la /oc( )nainte de a le m&nca. Ron )i d%duse o carte care se numea ?Z5or $e g,iulea@( o carte cu momentele cele mai interesante ale ec,i$ei sale /a2orite de .&'t,a1( iar Hermione )i cum$%rase o $an% de scris so/isticat%( de uliu. Harry desc,ise 4i ultimul cadou( care con1inea un $ulo2er tricotat de m&n% 4i o $r%'itur% mare( cu $rune( de la doamna Ieasley. Citi /elicitarea trimis% de ea cu un sentiment de 2in%( g&ndindu0se la ma4ina domnului Ieasley( care nu mai /usese 2%zut% de c&nd se lo2ise de 8alcia +%t%u4% 4i la mul1imea de lucruri interzise( $e care le $l%nuia( )m$reun% cu Ron 4i Hermione. To1i( c,iar 4i cei care erau )ngrozi1i c% 2or tre5ui s% 5ea PoliPo1iunea mai t&rziu( se sim1ir% e6celent la cina de Cr%ciun( de la Hogwarts. <area 8al% ar%ta magni/ic. #u numai c% erau dois$rezece 5razi de Cr%ciun( $&n% )n ta2an( $res%ra1i cu z%$ad% 4i g,irlande groase de 2&sc( dar de sus c%deau /ulgi de z%$ad% /ermeca1i( usca1i 4i calzi. -um5ledore )i )ndemn% s% c&nte colindele lui $re/erate( Hagrid /redona din ce )n ce mai tare( cu /iecare $a,ar de lic,ior de ou% $e care )l 5ea( Percy( care nu o5ser2ase c% Dred )i 2r%'ise insigna de Per/ect( ast/el )nc&t acum scria $e insign% ?Prost%nac@( )i tot )ntre5a de ce r&deau. !ui Harry $u1in )i $%sa c% -raco Reacredin1% /%cea tot /elul de o5ser2a1ii r%ut%cioase )n gura mare( de la masa .i$erinilor( re/eritoare la $ulo2erul s%u. Cu $u1in noroc( a2ea s%04i ia re2an4a asu$ra lui -raco( $este c&te2a ore. A5ia )4i terminaser% cele trei $or1ii de 5udinc% de Cr%ciun( c% Hermione )i scoase din <area 8al%( $entru a duce la )nde$linire $lanul lor. Tot mai a2em ne2oie de ni4te 5uc%1ele din cei )n care 2% $resc,im5a1i( )i aten1ion% Hermione( de $arc% i0ar /i trimis la su$ermarKet s% cum$ere detergent. ;i e2ident( ar /i cel mai 5ine dac% a1i lua ce2a de la Cra55e 4i Joyle( sunt cei mai 5uni $rieteni ai lui -raco( lor le0ar s$une orice. ;i mai tre5uie s% ne asigur%m c% Joyle 4i Cra55e nu 2or a$%rea 4i ei( )n tim$ ce )l interog%m. 8e o$ri $u1in( du$% care continu% a5ia 4o$tit( ignor&nd /e1ele stu$e/iate ale lui Harry 4i Ron7 Am totul $reg%tit3

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

!u% )n m&n% c&te2a $r%'ituri de ciocolat% cu $rune. !e0am um$lut cu un 5anal Pra/ de -ormit. #u tre5uie dec&t s% /ace1i )n a4a /el( )nc&t s% le g%seasc% Cra55e 4i Joyle. -oar 4ti1i c&t de lacomi sunt( le 2or )n/uleca imediat( cu siguran1%. dat% adormi1i( smulge1i0le ni4te /ire de $%r 4i ascunde1i0i )n dula$ul cu m%turi. Harry 4i Ron se uitar% unul la altul( ne)ncrez%tori. Hermione( nu cred... Ar $utea s% ias% tare ur&t... -ar Hermione a2u o scli$ire de o1el )n oc,i( nu /oarte di/erit% de cea $e care o a2ea c&teodat% $ro/esoara <iner2a <cJonagall. PoliPo1iunea nu are nici un e/ect /%r% /irele de $%r ale lui Cra55e 4i Joyle( s$use ea cu se2eritate. .re1i s%0l interog%m $e Reacredin1% sau nu: /( 5ine( 5ine( zise Harry. ;i tu ce /aci: Tu /irele cui le smulgi: 9u am ce )mi tre5uie3 zise Hermione( m&ndr%( sco1&nd o sticlu1% mic% din 5uzunar 4i ar%t&ndu0le unicul /ir de $%r din ea. =ine1i minte c&nd m0am 5%tut cu <ilicent +ulstrode la ora de duel: <i0a l%sat asta ca amintire c&nd )ncerca s% m% sugrume3 ;i s0a mai 4i dus acas% de Cr%ciun... a4a c%( nu 2a tre5ui dec&t s% le s$un .i$erinilor c% m0am )ntors. Hermione /ugi s% 2ad% ce /%cea PoliPo1iunea( iar Ron )l $ri2i $e Harry cu o e6$resie )ngri'orat%( de $arc% s0ar /i a$ro$iat A$ocali$sa. Ai mai auzit 2reodat% de un $lan )n care at&t de multe lucruri $ot s% o ia razna: -ar s$re mirarea lui Harry 4i Ron( $rima $arte a $lanului decurse /%r% incidente( e6act cum s$usese Hermione. 8e strecurar% )n ,olul de la intrare( du$% ce 5%ur% ceaiul de Cr%ciun( a4te$t&ndu0i $e Cra55e 4i Joyle care r%m%seser% singuri la masa .i$erinilor( ca s% mai )n/ulece 2reo $atru $or1ii de tart% cu /ructe. Harry $lasase $r%'iturile de ciocolat% la ca$%tul 5alustradei. C&nd )i z%rir% $e Cra55e 4i $e Joyle ie4ind din <area 8al%( Harry 4i Ron se ascunser% )n s$atele armurilor de la u4a de intrare. C&t de mult $oate 5%ga un om )n el: )i 4o$ti Ron lui Harry( entuziasmat( )n tim$ ce Cra55e )i ar%t% 5ucuros lui Joyle $r%'iturile( $e care le 4i )n4/%car%. R&z&nd ca $ro4tii( le )ndesar% $e de0a0ntregul )n gurile lor enorme. Tim$ de c&te2a secunde( mestecar% am&ndoi cu l%comie( $e /a1a lor /iind )nti$%rit% e6$resia trium/ului. A$oi( /%r% s%04i sc,im5e e6$resia c&tu4i de $u1in( c%zur% la1i la $odea. Jreul a5ia acum 2enea... Tre5uiau s%0i ascund% )n dula$ul cu m%turi. Ai c%rar% cu greu( al%turi de g%le1i 4i m%turi( du$% care Harry smulse un smoc de /ire 1e$oase de $e ca$ul lui Joyle 4i Ron de la Cra55e. !e luar% 4i $anto/ii( $entru c% ai lor erau mult $rea mici $entru ni4te $icioare enorme ca ale lui Cra55e 4i Joyle. A$oi( )nc% ne2enindu0le s% cread% c% /%cuser% a4a ce2a( urcar% gr%5i1i $&n% la toaleta Pl&ng%cioasei <yrtle. A5ia mai $uteau s% disting% ce2a din cauza /umului gros care ie4ea din ca5ina )n care Hermione amesteca $o1iunea. Aco$erindu04i /e1ele cu $elerinele( Harry 4i Ron 5%tur% )nceti4or la u4%. Hermione: Auzir% z%ng%nitul z%2orului 4i )n u4% se i2i Hermione( str%lucind de )nc&ntare( dar 4i

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

)ngri'orat%. An s$atele ei auzir% 5ol5oroseala $o1iunii miraculoase. Trei $ocale de sticl% st%teau $reg%tite $e toalet%. A1i reu4it: )ntre5% Hermione( $e ner%su/late. Harry )i ar%t% /irele de $%r ale lui Joyle. +ine... Am luat 4i ni4te ,aine de rezer2% de la s$%l%torie( zise Hermione( ar%t&ndu0le un s%cule1. .e1i a2ea ne2oie de numere mai mari( c&nd 2e1i /i Cra55e 4i Joyle. To1i trei se uitar% )n cazan. -e a$roa$e( licoarea $%rea 4i mai dens%( un noroi )nc,is la culoare( 5ol5orosind lene4. 8$er c% am /%cut totul cum tre5uie( zise Hermione( recitind ner2oas% $agina $%tat% din cartea ?Po1iuni e6trem de $uternice@. An carte s$une c% ar tre5ui s%... dat% ce am 5%ut0o( a2em o or% $&n% c&nd 2om rede2eni noi )n4ine... Acum ce /acem: 4o$ti Ron. turn%m )n cele trei $ocale 4i $unem /irele de $%r. Hermione um$lu /iecare dintre cele trei $a,are cu licoare. A$oi( cu m&na tremur&nd%( l%s% s% cad% )n $rimul $a,ar /irul de $%r al lui <ilicent +ulstrode. !icoarea 4uier% tare( ca un ceainic $e /oc( 4i 5ol5orosi cu mai mult% $utere. secund% mai t&rziu se /%cu de un gal5en05oln%2icios. Pua,... esen1% de <ilicent +ulstrode( zise Ron( $ri2ind dezgustat. Pariez c% are un gust )ngrozitor. ;i acum( ale 2oastre( s$use Hermione. Harry arunc% un /ir de $%r de la Joyle )n $a,arul din mi'loc 4i Ron )l $use $e al lui Cra55e )n ultimul $a,ar. Am5ele $a,are 4uierar% 4i 5ol5orosir%7 cel cu /irul Joyle se /%cu KaKi( iar cel cu $%rul lui Cra55e( un maro0m&los. 8ta1i $u1in( zise Harry( )n tim$ ce Ron 4i Hermione se )ntinser% s$re $a,are. Ar /i 5ine s% nu le 5em aici7 c&nd ne 2om trans/orma )n Cra55e 4i )n Joyle nu o s% mai )nc%$em )n toalet%3 Iar <ilicent +ulstrode nu0i nici ea o sil/id%3 idee /oarte 5un%( zise Ron( desc,iz&nd u4a. 8% ne ducem /iecare )n ca5ine se$arate. A2&nd gri'% s% nu 2erse nici o $ic%tur% din PoliPo1iune( Harry se duse )n ca5ina de la mi'loc. Jata: strig% el. Jata( se auzir% 2ocile lui Ron 4i Hermione. "nu... doi... trei3 Cu m&na la nas( Harry 5%u toat% licoarea din dou% )ng,i1ituri mari. A2ea gust de 2arz% ars%. Imediat( stomacul )nce$u s% i se z5at%( de $arc% ar /i )ng,i1it ni4te 4er$i 2ii. C,ircit $e 2ine( se )ntre5a dac% )i 2a /i 4i mai r%u... senza1ie de /oc i se )ntinse de la stomac $rin $icioare( $&n% )n 2&r/urile degetelor. A$oi( gem&nd 4i a4ez&ndu0se )n $atru la5e( /u $%truns de un sentiment )ngrozitor de to$ire( ca 4i cum $ielea de $e tot cor$ul )i /ier5ea( de2enind cear% )ncins%( 4i su5 oc,ii lui )nce$ur% s%0i creasc% m&inile( degetele i se

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

)ngro4ar%( ung,iile i se m%rir%( iar )nc,eieturile i se um/lau tot mai mult. "merii i se )ntinser% dureros( iar ni4te $i4c%turi $e /runte )l anun1au c% )i cre4tea $%r $&n% s$re s$r&ncene. .e4mintele $ocnir%( $ie$tul i se um/l%( /%c&ndu0se ca un 5utoi c%ruia urmau s%0i $lesneasc% doagele( din cli$% )n cli$%. Picioarele agonizau )n $anto/ii cu $atru numere mai mici... Totul se o$ri( la /el de re$ede cum )nce$use. Harry z%cea cu /a1a )n 'os $e $odeaua rece( auzind0o $e <yrtle sus$in&nd )n ca5ina din /und. Cu greu( )4i scoase $anto/ii 4i se ridic%. -eci a4a era s% /ii Joyle... Cu m&inile lui mari 4i tremur&nde( )4i scoase ,ainele( care )i erau acum cu 'um%tate de metru deasu$ra gleznelor( le )m5r%c% $e cele aduse de Hermione 4i )4i leg% 4ireturile la $anto/ii ca ni4te 5%rci ai lui Joyle. Antinse m&na s%04i dea $%rul din oc,i( dar d%du doar $este s$r&ncenele sale stu/oase. Atunci( )4i d%du seama c% oc,elarii erau cei care )i )ntunecau $ri2irea( deoarece era e2ident c% Joyle nu a2ea ne2oie de ei. ;i0i d%du 'os de la oc,i 4i strig%7 .% sim1i1i 5ine: -ar $e gur% )i ie4i r%cnetul r%gu4it al lui Joyle. -a( se auzi din drea$ta sa morm%itul gra2 al lui Cra55e. Harry desc,ise u4a 4i se duse )n /a1a oglinzii s$arte. Joyle )l $ri2ea din oglind% cu ni4te oc,i $osomor&1i( a/unda1i )n or5ite. Harry se sc%r$ina la urec,e. !a /el /%cu 4i Joyle. 8e desc,ise u4a de la ca5ina lui Ron. 8e $ri2ir% unul $e altul. An a/ar% de /a$tul c% era $alid 4i 4ocat( Ron era leit Cra55e( de la tunsura0castron $&n% la m&inile lungi( de goril%. 9ste incredi5il( zise Ron( a$ro$iindu0se de oglind% 4i $i$%ind nasul te4it al lui Cra55e. Incredi5il3 Ar cam tre5ui s% mergem( zise Harry( l%rgind cureaua ceasului $e )nc,eietura groas% a lui Joyle. <ai tre5uie s% g%sim camera de zi a .i$erinilor( s$er c% 2om g%si $e cine2a du$% care s% ne lu%m... Ron( care se uitase lung la Harry( s$use7 #ici nu )1i $o1i da seama c&t de ciudat este s%0l 2ezi $e Joyle g&ndind3... +%tur% a$oi la u4a lui Hermione. Hai( tre5uie s% mergem... !e r%s$unse o 2oce $i1ig%iat%7 #u... nu cred c% o s% 2in $&n% la urm%. -uce1i02% 2oi /%r% mine... Hermione( 4tim c% <ilicent +ulstrode este ur&t%( nu o s%04i dea nimeni seama c% e4ti tu... #u... z%u a4a... cred c% nu o s% 2in 4i eu. Jr%5i1i02%( $ierde1i minute $re1ioase3 Harry se uit% la Ron( uimit. Acum semeni 4i mai tare cu Joyle( zise Ron. A4a arat% de /iecare dat% c&nd )l )ntrea5% ce2a 2reun $ro/esor. Hermione( ai $%1it ce2a: o )ntre5% Harry $rin u4%. #u( nimic... <% simt $er/ect... Hai( duce1i02%... Harry se uit% la ceas7 trecuser% de'a cinci sau 4ase minute 2itale $entru ei. #e )nt&lnim tot aici( da: mai s$use el.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Harry 4i Ron desc,iser% u4a 5%ii cu gri'%( 2eri/icar% dac% a2eau cale li5er% 4i $ornir%. #u01i mi4ca m&inile a4a( )i 4o$ti Harry lui Ron. Cum: Cra55e le 1ine destul de 1e$ene... A4a: -a( e mai 5ine. Co5or&r% scara de marmur%. Acum nu a2eau ne2oie dec&t de un .i$erin care s%0i duc% la camera de zi... -ar nu era nimeni )n 'ur. Ai 2reo idee: 4o$ti Harry. -e o5icei .i$erinii 2in la micul de'un din $artea aia( zise Ron( ar%t&nd s$re intrarea )n $i2ni1%. A5ia )i ie4iser% cu2intele acelea din gur%( c% 4i a$%ru $e acolo o /at% cu $%rul lung 4i cre1. #u te su$%ra( zise Ron( duc&ndu0se la ea( am uitat $arola camerei noastre de zi... Po/tim: zise /ata( a$roa$e 'ignit%. Camerei noastre de zi: 9u sunt din casa c,i0 de0;oim. 8e )nde$%rt%( $ri2indu0i 5%nuitoare. Harry 4i Ron co5or&r% gr%5i1i tre$tele de $iatr%( ad&ncindu0se )n )ntuneric( $a4ii lor r%sun&nd e6act ca ai lui Cra55e 4i Joyle( c&nd $icioarele lor mari atingeau sc%rile. Ance$ur% s% se team% c% nu le 2a /i la /el de u4or cum s$eraser%. Culoarele )ntortoc,eate erau $ustii. <erser% din ce )n ce mai ad&nc su5 4coal%( uit&ndu0se tot tim$ul la ceas $entru a 2edea c&t tim$ le r%m%sese. -u$% un s/ert de or%( e6act c&nd mai a2eau $u1in 4i )4i $ierdeau tot calmul( auzir% ce2a )n /a1%. Ha3 zise Ron( entuziasmat. Iat%0l $e unul dintre ei3 8ilueta ie4ea dintr0o camer% l%turalnic%. A$ro$iindu0se gr%5i1i( le $ieri entuziasmul )ns%. #u era un .i$erin( era Percy. Ce cau1i aici: )ntre5% Ron( sur$rins. Percy $%ru 'ignit. Asta nu este trea5a 2oastr%( s$use el( 5%1os. 94ti Cra55e( nu: P%i... da...( zise Ron. Atunci( duce1i02% )n camerele 2oastre imediat( s$use Percy( cu as$rime. An ultimul tim$( a de2enit $ericulos s% te $lim5i $e coridoare )ntunecate. -ar tu: se r%1oi Ron. 9u( zise Percy( )ndre$t&ndu04i umerii( sunt Per/ect3 #0o s% m% atace nimeni $e mine3 8e auzi dintr0o dat% o 2oce din s$atele lui Harry 4i Ron. -raco Reacredin1% 2enea s$re ei( 4i $entru $rima dat% )n 2ia1a lui( Harry se 5ucur% s%0l 2ad%. Aici era1i( s$use el( uit&ndu0se la ei. A1i )n/ulecat ca $orcii $&n% acum: .0am c%utat( 2reau s% 2% ar%t ce2a e6trem de amuzant3 Reacredin1% )l $ri2i $e Percy cu su$erioritate. Ce cau1i aici( Ieasley: se r%1oi el. Percy $%ru ener2at la culme. Ar tre5ui s% /ii mai res$ectuos cu un Per/ect al 4colii3 r%s$unse el. #u0mi $lace

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

atitudinea ta3 -raco r&n'i 4i le /%cu semn lui Harry 4i lui Ron s%0l urmeze. Harry era c&t $e0aci s%0i cear% scuze lui Percy( dar se a51inu )n ultimul moment. Plecar% )n urma lui Reacredin1%( care le s$use imediat ce d%dur% col1ul s$re un alt coridor7 ;i Peter Ieasley( %sta... Percy( )l corect% Ron( imediat. #u conteaz%( zise -raco. !0am 2%zut strecur&ndu0se $e0aici )n ultima 2reme. ;i $ot s% $un $ariu c% 4tiu ce $une la cale. .rea s%0l $rind% $e mo4tenitorul lui .i$erin( de unul singur. R&se scurt( 5at'ocoritor. Ron 4i Harry )4i aruncar% unul altuia $ri2iri )ngri'orate. -raco se o$ri )n /a1a unui $erete de $iatr%( $e care nu se a/la nimic. <ai zi0mi o dat%( care e $arola nou%: )l )ntre5% el $e Harry. Hm...( /%cu Harry. A( da... 5+nge-pur! )4i aminti -raco( /%r% s% /ie atent la Harry. u4% ascuns% )n $erete se desc,ise 4i $rin ea intr% -raco( urmat de Harry 4i Ron. Camera de zi a .i$erinilor era /oarte lung%( o camer% de su5sol( 'oas%( cu $ere1ii 4i ta2anul din $iatr% de r&u( de care at&rnau l%m$i 2erzui( $rinse de ta2an cu lan1uri. An /a1a lor( s/&r&ia un /oc su5 un 4emineu /oarte ela5orat scul$tat( iar )n 'urul lui( )n scaune scul$tate 4i ele( se z%reau siluetele celor c&1i2a .i$erini care mai r%m%seser% )n 4coal%. A4te$ta1i aici( le s$use Reacredin1% lui Harry 4i Ron( )ndrum&ndu0i c%tre ni4te scaune goale( de$arte de /oc. <% duc s%0l iau... tocmai mi l0a trimis tat%l meu... Antre5&ndu0se ce 2roia s% le arate -raco( Harry 4i Ron se a4ezar%( )ncerc&nd din r%s$uteri s% $ar% de0ai casei. -raco se )ntoarse $este un minut( cu ceea ce $%rea s% /ie un articol t%iat dintr0un ziar. Al arunc% su5 nasul lui Ron. s% te distrezi( s$use el. Harry 2%zu cum oc,ii lui Ron se m%rir% )n urma 4ocului $rimit. Citi articolul re$ede( r&se /or1at 4i i0l d%du lui Harry. Dusese decu$at din ?Pro/etul zilei@ 4i )n el scria 7 A80H<4L =A &38354<@>= &A:3<3 Arthur Meas!ey( Be%u! 6%iciu!ui de 7o!osire 8eregu!amentar a 6#iecte!or 7cute de ncuiai( a p!tit astzi o amend de cincizeci de ga!eoni pentru c a vr it o main %cut de ncuiai. 'omnu! =ucius @eacredin( unu! dintre guvernatorii Bco!ii Hog$arts( de &agie( 7armece i (r itorii( unde a aterizat maina !a nceputu! anu!ui( a cerut demisia domnu!ui Meas!ey. 9Meas!ey a distrus #unu! renume a! &inisteru!ui;( a dec!arat domnu! @eacredin. 9<ste evident c nu este demn s dea !egi( iar ridico!a =ege a "roteciei ncuiai!or ar tre#ui imediat a#rogat;( a mai spus acesta.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

'omnu! Meas!ey nu a %ost a#orda#i! pentru a ne da o dec!araie( ns soia !ui ie0a spus ziariti!or s dispar din %aa casei ei sau pune vampiru! casei pe ei. Ce zice1i: zise -raco( ner%5d%tor( du$% ce Harry )i )na$oie articolul. #u crede1i c% este amuzant: Ha( ,a( /%cu Harry( negru de su$%rare. Art,ur Ieasley )i iu5e4te $e Ancuia1i at&t de mult( )nc&t ar /i )n stare s%04i ru$% 5ag,eta magic% )n dou% 4i s% li se al%ture( zise Reacredin1%( dis$re1uitor. #ici n0ai 5%nui c% cei din /amilia Ieasley au s&nge0$ur( du$% cum se com$ort%... C,i$ul lui Ron( mai 5ine zis( al lui Cra55e( era 4i mai slu1it de m&nie. Ce0i cu tine( Cra55e: s%ri la el -raco. <% doare stomacul( morm%i Ron. P%i( du0te )n ari$a s$italului 4i d%0le un $umn %lora cu ?s&nge0m&l@( din $artea mea( ,o,oti -raco. ;ti1i( m% mir c% ?Pro/etul zilei@ nu a ra$ortat atacurile de la Hogwarts $&n% acum( continu% -raco( $ierdut )n g&nduri. Presu$un c% -um5ledore )ncearc% s% aco$ere totul. s% /ie m%tr%4it( dac% atacurile mai continu%. Tata a s$us tot tim$ul c% -um5ledore este cel mai r%u lucru care i se $utea )nt&m$la 4colii. Iu5e4te co$iii de Ancuia1i. "n director ade2%rat nu ar /i $ermis niciodat% ca 2iermele %la de Cree2ey s% /ie acce$tat )n 4coal%. Reacredin1% )nce$u s% /ac% $oze cu un a$arat in2izi5il de /otogra/iat 4i )l imita $e Colin cu cruzime( dar cu mult realism7 ?Potter( $ot s%01i /ac o $oz%( Potter: Po1i s%0mi dai un autogra/: Po1i s%01i ling $anto/ii( te rog( Potter:@ A4i l%s% m&inile )n 'os 4i se uit% la Harry 4i Ron. Ce0i cu 2oi( cu am+ndoi? Harry 4i Ron se str%duir% s% r&d%( 4i( de4i cu mare )nt&rziere( -raco $%ru satis/%cut. A4a erau Cra55e 4i Joyle( reac1ionau mai )ncet... 5%+ntu! Potter( $rietenul %stora cu s&nge de mitocan( zise Reacredin1%( )ncet. Altul /%r% sentimente de 2r%'itor ade2%rat( alt/el n0ar um5la cu smintita aia cu ?s&nge0m&l@( Jranger... ;i toat% lumea crede c% el este mo4tenitorul lui .i$erin3 Harry 4i Ron erau cu su/letul la gur%7 cu siguran1% Reacredin1% urma s% le s$un% )n urm%toarele dou% secunde c% el era. -ar imediat... Tare a4 2rea s% 4tiu cine este( zise -raco( iritat. !0a4 $utea a'uta... Ron r%mase cu gura c%scat%( ast/el )nc&t Cra55e $%rea 4i mai retardat dec&t )nainte. -raco nu o5ser2%( iar Harry( g&ndind ra$id( s$use7 -ar tre5uie s% 5%nuie4ti $e cine2a... ;tii c% nu( Joyle( de c&te ori tre5uie s% 2% s$un: iz5ucni Reacredin1%. ;i nici tata nu 2rea s%0mi s$un% nimic des$re ultima dat% c&nd a /ost desc,is% Camera. -esigur( era acum cincizeci de ani( )nainte s% se /i n%scut el( dar 4tie multe 4i zice c% a /ost 1inut totul secret. Zice c% ar /i sus$ect( dac% a4 4ti $rea multe. -e un singur lucru sunt sigur7 ultima dat% c&nd a /ost desc,is% Camera 8ecretelor( a murit unul cu ?s&nge0m&l@. A4a c% este doar o $ro5lem% de tim$ $&n% 2a /i omor&t unul dintre ei... -e data asta... s$er s% /ie Jranger( s$use el cu satis/ac1ie.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Ron )ncle4t% $umnii gigantici ai lui Cra55e. ;tiind c% Ron s0ar da de gol dac% l0ar $ocni $e -raco( Harry )i arunc% o $ri2ire s/redelitoare 4i )i s$use lui -raco7 ;tii cum2a dac% a /ost $rins% $ersoana care a desc,is camera data trecut%: A( nu...( dar oricine o /i /ost a /ost e6matriculat( cu siguran1%( zise Reacredin1%. Pro5a5il c% )nc% mai zace )n AzKa5an. Azka#an? re$et% Harry( nedumerit. AzKa5an( nchisoarea vr itori!or( Joyle( s$use Reacredin1%( $ri2indu0l descum$%nit. Z%u a4a( dac% ai /i $u1in mai )ncet la minte dec&t e4ti( ai lua0o )na$oi3 8e /oi nelini4tit )n scaun 4i s$use7 Tata zice c% ar tre5ui s% m% dau la /und 4i s%0l las $e mo4tenitorul lui .i$erin s%0 4i /ac% trea5a. Zice c% 4coala are ne2oie )ntr0ade2%r de o cur%1enie general%( s% /ie )nl%turate gunoaiele( de genul celor cu ?s&nge0m&l@( dar c% el nu 2rea s% se 5age. A4a e( acum este ocu$at $&n% $este ca$. ;ti1i c% <inisterul <agiei a /%cut un raid la conacul nostru( s%$t%m&na trecut%: Harry )ncerc% s% com$un% din /a1a inert% a lui Joyle un c,i$ )ngri'orat. -a...( zise -raco. -in /ericire( nu au g%sit mare lucru. Tata are ni4te c,estii /oarte 2aloroase( de <agie #eagr%. -ar noroc c% a2em $ro$ria noastr% ascunz%toare secret%( su5 $odeaua din salon... A,3... e6clam% Ron. Reacredin1% se uit% la el. Harry( de asemenea. Ron se )nro4i tot. C,iar 4i $%rul i se /%cu ro4u. #asul i se lungea )nceti4or... !i se terminase ora3 Ron rede2enea el )nsu4i( iar du$% $ri2irea )ngrozit% $e care i0o arunc% lui Harry( $ro5a5il c% 4i lui i se )nt&m$la acela4i lucru. Am&ndoi se ridicar% dintr0o s%ritur%. Ce2a de stomac( gemu Ron( 4i /%r% s% mai zic% nimic o z5ug,ir% din camera de zi a .i$erinilor( se strecurar% $rin $eretele de $iatr% 4i s$erar% din tot su/letul c% -raco nu o5ser2ase nimic. Harry sim1ea cum )i alunecau acum din $icioare $anto/ii enormi ai lui Joyle 4i tre5uia s% se 1in% de ,aine( )n tim$ ce se tot mic4ora. "rcar% gr%5i1i( )m$iedic&n0 du0se la tot $asul( tre$tele care d%deau s$re )ntunecatul ,ol de la intrare( din care r%z5%teau ni4te 5u/nituri )n%5u4ite. .eneau din dula$ul cu m%turi( unde )i )nc,iseser% $e Cra55e 4i Joyle. !%s&ndu0le $anto/ii la u4a dula$ului( o z5ug,ir% )n 4osete( urc&nd c&te dou% tre$te $e scara de marmur% s$re toaleta Pl&ng%cioasei <yrtle. 9i 5ine( nu a /ost o total% $ierdere de tim$( g&/&i Ron( )nc,iz&nd u4a de la toalet%( )n urma lor. ;tiu c% nu l0am desco$erit $e atacator( dar )i scriu m&ine tat%lui meu 4i )i s$un s% caute su5 $odeaua salonului lui Reacredin1%. Harry )4i cercet% /a1a )n oglinda s$art%. Re2enise la normal. A4i $use oc,elarii( )n tim$ ce Ron 5%tu la u4a ca5inei )n care se )nc,isese Hermione. Hermione( ie4i( a2em o gr%mad% de lucruri s%01i $o2estim... Pleca1i3 /%cu Hermione( s$eriat%. Harry 4i Ron se uitar% unul la altul. Ce s0a )nt&m$lat: zise Ron. Ar /i tre5uit s%01i /i re2enit $&n% acum( noi suntem normali...

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

-ar Pl&ng%cioasa <yrtle 1&4ni $e u4a ca5inei. Harry nu o 2%zuse niciodat% at&t de /ericit%. Aaaaaa,( s% 2ede1i numai( s$use ea. 9ste )ngrozitoare3 Auzir% cum se desc,ide z%2orul 4i a$%ru Hermione( sus$in&nd( cu mantia tras% $e ca$. Care0i $ro5lema: )ntre5% Ron( nelini4tit. Ai r%mas cu nasul lui <ilicent sau ce2a de genul acesta: Hermione )4i d%du mantia de $e ca$ 4i Ron se li$i de c,iu2eta din s$atele lui. Da1a )i era aco$erit% cu 5lan% neagr%. c,ii )i de2eniser% gal5eni 4i )i ie4eau ni4te urec,i lungi 4i ascu1ite din $%r. 909ra un /ir de $%r de $isic%3 strig% ea. Pro0Pro5a5il c% <ilicent +ulstrode are o $isic%3 ;i li0licoarea nu tre5uia /olosit% $entru trans/orm%ri )n animale3 A,( nu3 /%cu Ron. Acum o s% 2ezi 4i tu cum e s% r&d% cine2a de tine( zise <yrtle( 2esel%. An ordine( Hermione( zise Harry( re$ede. Te ducem )n ari$a s$italului7 <adam Pom/rey nu $une niciodat% $rea multe )ntre5%ri... !e lu% ce2a tim$ $&n% o con2inser% $e Hermione s% ias% din 5aie. Pl&ng%cioasa <yrtle )i zori( r&z&nd )n ,o,ote 4i strig&nd du$% Hermione7 8tai s% 2ezi c&nd o s% a/le toat% lumea c% ai coad%3 CAPIT !"! LIII JURNALUL E TREM DE SECRET Hermione r%mase )n ari$a s$italului c&te2a s%$t%m&ni. C&nd se )ntoarse toat% lumea din 2acan1a de Cr%ciun( circul% un z2on tul5ur%tor c% ar /i dis$%rut( 4i to1i au crezut c% a /ost atacat%. At&1ia ele2i treceau $rin ari$a s$italului( )n0 cerc&nd s% o z%reasc%( )nc&t <adam Pom/rey )i $use un $ara2an )n 'urul $atului( $entru a o scuti de ru4inea de a /i 2%zut% cu o /a1% $%roas%. Harry 4i Ron o 2izitau )n /iecare du$%0amiaz%. !a )nce$erea noului trimestru( )i aduceau temele din ziua res$ecti2%. -ac% mi0ar cre4te mie must%1i( a4 /ace 5ucuros o $auz% cu )n2%1atul( zise Ron )ntr0una din seri( $un&nd un teanc de c%r1i $e no$tiera Hermionei. Dii serios( Ron( tre5uie s% 1in $asul( zise Hermione( 2ioaie. 9ra mult mai 5ine dis$us% a2&nd )n 2edere c% )i dis$%ruse $%rul de $e /a1% 4i oc,ii )i rede2eneau )ncet0)ncet c%$rui. Presu$un c% nu a2e1i alte $iste: ad%ug% ea )n 4oa$t%( )n a4a /el )nc&t s% nu o aud% <adam Pom/rey. #imic( zise Harry( deziluzionat. 9ram at&t de sigur c% era -raco( zise Ron $entru a o suta oar%. Ce0i aia: )ntre5% Harry( ar%t&nd cu degetul s$re ce2a auriu( care ie4ea de su5 $erna Hermionei. -oar o /elicitare de Ans%n%to4ire Jra5nic%( zise Hermione( re$ede( )ncerc&nd s% o

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

ascund%( dar Ron /u mai ra$id.

scoase de su5 $ern%( o desc,ise 4i citi cu 2oce tare7

'omnioarei :range( &u!t sntate( din partea ngri oratu!ui su pro%esor( :i!deroy =ockhart( 6rdinu! &er!in( 0!asa a 333-a( &em#ru de 6noare a! =igii de 9Aprare contra &agiei 8egre; i de trei ori !a r+nd c+tigtor a! premiu!ui 90e! mai 7ermector H+m#et;( o%erit de sptm+na!u! 9(r itoarea;. Ron o $ri2i $e Hermione( sc&r5it. -ormi cu asta su5 $ern%: -ar <adam Pom/rey o sc%$% $e Hermione de r%s$uns( 2enind cu doza de medicament. #u0i a4a c% !ocK,art este cel mai su$er/icial 4i $re/%cut indi2id( din c&1i cuno4ti tu: )l )ntre5% Ron $e Harry( )n tim$ ce ie4eau din camer% 4i se )ndre$tau s$re Turnul Cerceta4ilor. Plesneal% le d%duse at&t de multe teme( )nc&t Harry 5%nuia c% 2a a'unge )n anul .I( $&n% le 2a termina. Tocmai )l auzea $e Ron c% s$unea c% )i $%rea r%u c% nu o )ntre5ase $e Hermione c&te cozi de 4o5olani tre5uie $use la o licoare de Cre4tere a P%rului( c&nd un r%cnet 2enit de unde2a( de deasu$ra lor( le s$arse tim$anele. 9 Dilc,( morm%i Harry( am&ndoi ascunz&ndu0se )n ca$ul sc%rilor 4i ciulindu04i urec,ile. Crezi c% a mai /ost atacat cine2a: zise Ron( )ncordat. 8t%tur% nemi4ca1i( cu ca$etele )ndre$tate )n direc1ia din care 2enise 2ocea lui Dilc,( care li se $%ruse c,iar isteric%. ... i mai mu!t munc pentru mine! 5 sp! pe os toat noaptea ( de parc nu am destu!e de %cut! 8u( s-a ump!ut paharu!( m duc !a 'um#!edore... Pa4ii se )nde$%rtar% 4i auzir% de de$arte cum tr&nti u4a. A4i scoaser% ca$etele de du$% col1. Cu siguran1% c% Dilc, strigase de la locul lui o5i4nuit de su$ra2eg,ere. 9rau din nou $e culoarul unde /usese atacat% -oamna #orris. -intr0o oc,ire( 2%zur% moti2ul $entru care Dilc, /%cuse criza de isterie. "n 4u2oi de a$% inundase 'um%tate de coridor 4i $arc% )nc% mai n%2%lea de su5 u4a toaletei( )n care se a/la Pl&ng%cioasa <yrtle. An acel moment( dat /iind c% Dilc, nu mai 1i$a( $uteau auzi gemetele Pl&ng%cioasei <yrtle( r%sun&nd din toalet%. Acum ce0a mai $%1it: zise Ron. Hai s% mergem s% 2edem( s$use Harry( ridic&ndu04i 2e4mintele $&n% deasu$ra gleznelor 4i $%4ind $rin 4u2oaiele de a$% $&n% la u4a cu $l%cu1a ?-e/ect@( $e care o ignorar% ca de o5icei( 4i intrar%. Pl&ng%cioasa <yrtle se 2%ita( dac% era $osi5il( mai tare ca niciodat%. 8e $are c% se ascunsese )n ca5ina ei o5i4nuit%. 9ra )ntuneric )n 5aie $entru c% lum&n%rile /useser% stinse de 4iroaiele de a$% care )m5i5aser% $ere1ii 4i $odeaua. Ce s0a )nt&m$lat( <yrtle: zise Harry.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Cine e4ti: gemu <yrtle( distrus%. Iar ai 2enit s% mai arunci cu ce2a )n mine: Harry se duse $&n% la ca5ina ei 4i s$use7 -e ce a4 arunca eu cu ce2a )n tine: #u m% )ntre5a $e mine( strig% <yrtle( adus% de un alt 2al( cu 4i mai mult% a$%( care se s$arse $e $odeaua de'a )m5i5at%. 8t%team lini4tit% 4i )mi 2edeam de trea5a mea( c&nd cine2a a crezut c% este amuzant s% arunce cu o carte )n mine... -ar tu nu $o1i /i lo2it% de o carte $e care o arunc% cine2a )n tine( zise Harry( cu )n1ele$ciune. Ar trece $rin tine( nu: <ai 5ine ar /i t%cut... <yrtle $u/ni ridic&ndu0se 4i 5om5%nind de zor7 Hai s% arunc%m cu to1ii cu c%r1i )n <yrtle( c% ea tot nu $oate s% le simt%3 Zece $uncte dac% o nimeri1i )n stomac3 Cincizeci de $uncte dac% )i trece $rin ca$3 9i 5ine( ,a( ,a( ,a3 Doarte /rumos 'oc( n0am ce zice3 Cine a aruncat cu cartea )n tine( $&n% la urm%: )ntre5% Harry. #u 4tiu... eu doar st%team aici $e toalet%( g&ndindu0m% la moarte( 4i mi0a trecut cartea c,iar $rin ca$( zise <yrtle( $ri2indu0i cu oc,i mari. 9ste $e aici( a luat0o a$a... Harry 4i Ron se uitar% su5 c,iu2et%( unde le ar%ta Pl&ng%cioasa <yrtle. Pe 'os( z%cea o carte su51ire. A2ea o co$ert% neagr%( 'er$elit%( 4i era la /el de ud% ca toate celelalte lucruri din toalet%. Harry se a$lec% s0o ridice( dar Ron ridic% su5it m&na 4i )l o$ri. Ce0i: )ntre5% Harry. Ai )nne5unit: s$use Ron. Poate /i $ericuloas%. Periculoas%: zise Harry( r&z&nd. !as0o 5alt%( cum ar $utea /i $ericuloas%: Poate nu m% crezi( zise Ron( care $ri2ea concentrat cartea( dar unele dintre c%r1ile con/iscate de <inisterul <agiei mi0a s$us tata )1i ardeau oc,ii. ;i toat% lumea care a citit ?8onetele unui 2r%'itor@ a 2or5it )n rime tot restul 2ie1ii. Iar o 2r%'itoare 5%tr&n%( din +at,( a2ea o carte $e care o citeai )ncontinuu( /%r% s% te mai $o1i o$ri3 9rai ne2oit s% tr%ie4ti cu nasul )n ea( 1in&nd0o )ntr0o m&n% 4i )ncerc&nd s% /aci trea5% numai cu o m&n%3 ;i... +ine( 5ine( am )n1eles ce 2rei s% s$ui( zise Harry. C%r1ulia z%cea $e 'os( )m5i5at% de a$%. ricum( nu 2om a/la nimic( $&n% nu ne 2om uita la ea( zise el( /uri4&ndu0se $e la s$atele lui Ron 4i ridic&nd0o. Harry )4i d%du seama imediat c% era un 'urnal( iar Manul care a5ia se mai 2edea $e co$ert% )i s$unea c% era 2ec,i de cincizeci de ani. Al desc,ise ner%5d%tor. Pe $rima $agin% deslu4i numele ?T. -. Cru$lud@ scris cu o cerneal% care se )ntinsese( din cauza a$ei. 8tai $u1in( zise Ron( care se a$ro$iase 4i el cu gri'% 4i se uita $este um%rul lui Harry. Am mai auzit de numele %sta... T. -. Cru$lud a $rimit un $remiu $entru ser2icii aduse 4colii acum cincizeci de ani. -e unde( -umnezeu( 4tii asta: )ntre5% Harry( uimit. Pentru c% Dilc, m0a $us s%0i lustruiesc scutul de 2reo cincizeci de ori( c&nd am /ost $ede$sit( s$use Ron( )nc% su$%rat. 9ra cea $e care am r&g&it cu melci. -ac% ai 4terge o or% )ntreag% o c,estie li$icioas% de $e un nume( 1i0ai aminti 4i tu de el3

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Harry dezli$i $aginile ude. #u era nimic $e ele( nici m%car ce2a de genul ?Ziua de na4tere a <%tu4ii <a5el@ sau ?Programare la dentist( la trei 4i 'um%tate@. #u a scris niciodat% nimic )n el( s$use Harry( dezam%git. are de ce ar /i 2rut cine2a s%0l arunce: zise Ron( curios. Harry )ntoarse 'urnalul 4i 2%zu scris $e co$erta din s$ate numele unui 2&nz%tor de ziare de $e 8trada .au6,all( !ondra. Pro5a5il c% a2ea $%rin1i Ancuia1i( zise Harry cu )n1ele$ciune( alt/el nu cum$%ra un 'urnal de $e 8trada .au6,all... ricum( nu ne a'ut% la nimic( zise Ron 4i co5or) 2ocea. Cincizeci de $uncte( dac% o arunci $rin nasul lui <yrtle. Harry )ns% $use 'urnalul )n 5uzunar. W Hermione $%r%si ari$a s$italului( /%r% must%1i( coad% sau 5lan%( la )nce$utul lui /e5ruarie. An $rima ei sear%( )na$oi( )n Turnul Cerceta4ilor( Harry )i ar%t% 'urnalul lui T. -. Cru$lud 4i )i $o2esti cum l0au g%sit. oo,...( s0ar $utea s% ai5% $uteri ascunse( zise Hermione( entuziasmat%( $i$%ind 4i e6amin&nd cu aten1ie 'urnalul. -ac% este a4a( )nseamn% c% le ascunde /oarte 5ine( zise Ron( ironic. 8au $oate c% e timid. #u )n1eleg de ce nu0l arunci( Harry3 Tare a4 2rea s% 4tiu de ce a )ncercat cine2a s%0l arunce( zise Harry. ;i nu m0ar deran'a dac% a4 a/la 4i de ce a luat Cru$lud un $remiu $entru ser2icii deose5ite aduse 4colii... Ar /i $utut /i orice( zise Ron. Poate c% a luat treizeci de #. ...0uri sau a sal2at 2reun $ro/esor de 2reo caracati1% uria4%. Poate c% a 2rut s0o omoare a doua oar% $e <yrtle( le0ar /%cut o /a2oare tuturor... -ar Harry )4i d%du seama du$% e6$resia $reocu$at% de $e /a1a Hermionei c% 4i ea se g&ndea la acela4i lucru( ca 4i el. Ce0i: )ntre5% Ron( uit&ndu0se c&nd la unul( c&nd la altul. P%i( Camera 8ecretelor a /ost desc,is% acum cincizeci de ani( nu0i a4a: s$use Harry( a4a a zis Reacredin1%. -a...( zise Ron( )ncet. ;i acest urna! este de acum cincizeci de ani( zise Hermione( ating&ndu0l emo1ionat%. ;i ce dac%: -oamne( Ron( treze4te0te( e6clam% Hermione. ;tim c% $ersoana care a desc,is ultima dat% Camera 8ecretelor a /ost e6matriculat% acum cincizeci de ani. ;i mai 4tim c% acest T. -. Cru$lud a $rimit un $remiu $entru ser2icii deose5ite aduse 4colii acum cincizeci de ani. P%i( ce0ar /i dac% Cru$lud a $rimit $remiul $entru c% !-a prins pe motenitoru! !ui (iperin? Jurnalul lui ne0ar s$une totul( )n mod normal7 unde este Camera(

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

cum s0o desc,izi( ce /el de creatur% tr%ie4te )n ea. Persoana care este )n s$atele atacurilor de acum nu 4i0ar $rea dori ca 'urnalul s% /ie $e unde2a la 2edere( nu0i a4a: 9ste o teorie str!ucit( Hermione( zise Ron( cu un singur mic de/ect7 nu este nimic scris n urna!. Ans% Hermione )4i scoase 5ag,eta din g,iozdan. 80ar $utea s% /ie cerneal% in2izi5il%3 4o$ti ea. Atinse 'urnalul de trei ori 4i s$use7 Aparecium! #u se )nt&m$l% nimic. D%r% s% se descura'eze( Hermione )4i 5%g% iar m&na )n g,iozdan 4i scoase ce2a ce sem%na cu o gum% de 4ters( de un ro4u0a$rins. 9ste o -ez2%luitoare( mi0am luat0o de $e Aleea -iagon( s$use ea. ;terse cu $utere $e /ila $e care scria , 3anuarie. #u se )nt&m$l% nimic. Asculta1i0m% $e mine( n0a2e1i ce s% g%si1i )n el( zise Ron. Cru$lud a $rimit un 'urnal de Cr%ciun 4i nu s0a o5osit s% scrie nimic )n el3 Harry nu $utea s%04i e6$lice ce )l /%cuse s% nu arunce 'urnalul lui Cru$lud la gunoi. Ciudat era c%( de4i tia c% 'urnalul era gol( continua s% dea $agin% du$% $agin%( de $arc% ar /i /ost o $o2este( $e care 2roia s% o termine... Cu toate c% Harry era con2ins c% nu mai auzise niciodat% numele T. -. Cru$lud $&n% atunci( i se $%rea c% a2ea o )nsemn%tate $en0 tru el( ca 4i c&nd Cru$lud ar /i /ost un $rieten $e care )l a2usese c&nd era /oarte mic( $e 'um%tate uitat. -ar era a5surd( nu a2usese niciodat% $rieteni( )nainte s% 2in% la Hogwarts( a2usese gri'% -udley de asta. ricum( Harry era ,ot%r&t s% a/le mai multe des$re Cru$lud( a4a c% )n ziua urm%toare( )ntr0o $auz%( se duse )n camera tro/eelor $entru a e6amina $remiul s$ecial $rimit de Cru$lud( )nso1it de o Hermione( curioas% /oc( 4i un Ron( adus cu /or1a( care le s$unea c% el 2%zuse camera tro/eelor c&t s%0i a'ung% o 2ia1% )ntreag%. 8cutul de aur ro4cat( $rimit de Cru$lud( era $itit )ntr0o 2itrin% dintr0un col1. #u era nici un detaliu des$re moti2ele $entru care )i /usese acordat E?;i asta nu e r%u deloc( ar /i c&4tigat )n im$ortan1% 4i eu l0a4 /i lustruit 4i azi3@ zise RonF. Totu4i i0au g%sit numele lui Cru$lud $e o medalie de <erit )n <agie( 4i $e o list% cu /o4tii ;e/i de $romo1ie. Bsta $are s% /i /ost ca Percy( zise Ron( str&m5&nd din nas( dezgustat. Per/ect( ;e/ de $romo1ie... $ro5a5il c% era cel mai 5un la toate orele3 s$ui de $arc% ar /i ce2a r%u( zise Hermione( $e o un ton destul de 'ignit. 8oarele )nce$use iar s% str%luceasc% asu$ra 4colii. An castel( atmos/era era mai $lin% de s$eran1%. #u mai /useser% atacuri de la Justin 4i #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$( iar $ro/e0 soara !%star anun1% /ericit% c% m%tr%gunle erau $line de toane 4i secretoase( semn c% )n cur&nd urmau s% lase co$il%ria )n urm%. Cum le dis$are acneea( o s% /ie 5une de re$lantat iar%4i( o auzi Harry s$un&ndu0i lui Dilc,( )ntr0o du$%0amiaz%. ;i du$% asta( $este $u1in tim$( le t%iem 4i le $unem la /iert. s0o reca$e1i $e -oamna #orris c&t ai cli$i. Poate c% mo4tenitorul lui .i$erin )4i $ierduse cura'ul( 5%nuia Harry. Pro5a5il c% era din ce )n ce mai riscant s% desc,izi Camera 8ecretelor( acum c% toat% 4coala era 2igilent% 4i 5%nuitoare. Poate c% monstrul( sau ce0o /i /ost acolo( se $reg%tea de ,i5ernare $entru al1i

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

cincizeci de ani... 9rnie <acmillan de la Astro$u/i nu a2ea aceea4i 2iziune /rumoas%. Anc% mai era con2ins c% Harry era 2ino2atul( c% ?se d%duse de gol@ la Clu5ul -ueli4tilor. Pee2es )nr%ut%1ea lucrurile( a$%r&nd tot tim$ul $e coridoarele aglomerate 4i c&nt&nd ?.ai( Potter( r%ule...@ <ai nou( in2entase 4i un dans $e m%sur%... 8e $are c% Jilderoy !ocK,art era con2ins c% el )nsu4i /%cuse atacurile s% )nceteze. Harry )l auzise s$un&ndu0i asta $ro/esoarei <cJonagall( )n momentul )n care Cerceta4ii intrau la ora de ?Trans/igurare@. #u cred c% 2or mai /i $ro5leme( <iner2a( zisese el( cu o $ri2ire atot4tiutoare 4i /%c&nd cu oc,iul. Cred c% de data aceasta Camera 8ecretelor a /ost )nc,is% $e 2ecie. .ino2atul tre5uie s% /i 4tiut c% era doar o $ro5lem% de tim$ $&n% s%0l $rind. A reac1ionat logic 4i s0a o$rit( )nainte s% )l distrug3 ;tii( )n acest moment 4coala are ne2oie de ce2a care s%0i ridice moralul( s% 4tearg% amintirile ne$l%cute din trimestrul trecut3 Acum nu s$un mai multe( dar cred c% am g%sit e6act ceea ce tre5uie... A4i m&ng&ie nasul 4i se )nde$%rt%. Ideea lui !ocK,art care a2ea s% ridice moralul tuturor s0a l%murit $e $ais$rezece /e5ruarie( la micul de'un. Harry nu reu4ise s% doarm% destul din cauza antrenamentului $relungit de .&'t,a1( din noa$tea care trecuse( 4i a'unse gr%5it )n <area 8al%( $u1in mai t&rziu. Pentru moment( crezu c% nu nimerise unde tre5uia. Pere1ii erau $lini cu /lori mari 4i roz( /os/orescente. ;i c,iar mai r%u de at&t( din ta2anul al5astru0$al c%deau inimioare micu1e( de ,&rtie. Harry se duse la masa Cerce0 ta4ilor( unde st%tea Ron( care se uita sc&r5it( 4i Hermione( care era /oarte 5ine dis$us%. Ce se )nt&m$l%: )i )ntre5% Harry( a4ez&ndu0se 4i cur%1&ndu04i costi1a a/umat% de inimioarele de ,&rtie. Ron ar%t% s$re masa $ro/esorilor( $rea dezgustat $entru a 2or5i. !ocK,art( )m5r%cat )n ni4te 2e4minte roz0/os/orescent( $entru a se asorta cu ornamentele( )ncerca s% /ac% li0 ni4te. Pro/esorii de l&ng% el a2eau ni4te c,i$uri )m$ietrite. -e unde st%tea( Harry o 2edea $e $ro/esoara <cJonagall str&ng&nd din din1i. Plesneal% ar%ta de $arc% i0ar /i dat cine2a s% 5ea o can% de Plus8c,elet. !a mul1i ani( de Ziua Andr%gosti1ilor3 strig% !ocK,art. ;i da1i0mi 2oie s% le mul1umesc celor $atruzeci 4i 4ase de $ersoane care mi0au trimis /elicit%ri $&n% acum3 -a( eu am $reg%tit aceast% mic% sur$riz% $entru 2oi to1i... 4i )nc% nu s0a terminat3 !ocK,art 5%tu din $alme 4i )4i /%cur% a$ari1ia 2reo duzin% de $itici o5raznici. #u oricum )ns%. !ocK,art )i $usese s% $oarte ari$i de aur 4i s% ai5% ,ar$e. Prietenii mei( cu$idonii c%r%tori de scrisori3 tun% !ocK,art. .or roi $rin 4coal% duc&ndu02% scrisorile3 -ar distrac1ia nu se o$re4te aici3 8unt con2ins c% 2or dori 4i colegii mei s% intre )n atmos/era acestei s%r5%tori3 Ce0ar /i s%0l rug%m $e $ro/esorul Plesneal% s% ne arate cum se )ncro$e4te o Po1iune a Iu5irii3 Iar )n tim$ ce o $re$ar%( $ro/esorul DlitwicK 2% 2a 2or5i des$re 2r%'ile $rin care 2% $ute1i /ace iu5i1i3 A,( 2ul$oiul 5%tr&n( 4tie multe des$re asta( mai di,ai ca oricare dintre noi3 Pro/esorul DlitwicK )4i )ngro$% /a1a )n m&ini( iar Plesneal% a2ea o e6$resie de te

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

/%cea s% crezi c% $rima $ersoan% care a2ea s%0i cear% o Po1iune a Iu5irii 2a /i ne2oit% s% 5ea otra2% )n loc... Te rog( Hermione( s$une0mi c% n0ai /ost tu una dintre cei $atruzeci 4i 4ase care l0 au /elicitat( zise Ron( )n tim$ ce ie4eau din <area 8al%( duc&ndu0se la $rima or%. Hermione de2eni 5rusc /oarte ocu$at% s%04i caute orarul )n geant% 4i nu r%s$unse. Toat% ziua( $iticii n%2%lir% )n clase $entru a aduce /elicit%ri( s$re dis$erarea $ro/esorilor( iar mai t&rziu )n acea sear%( )n tim$ ce Cerceta4ii urcau s$re ora de ?Darmece 4i .r%'i@( unul din ei )l a'unse din urm% $e Harry. Hei( tu3 MArry Potter3 strig% un $itic( e6trem de am%r&t( care )4i /%cea loc cu coatele $rin mul1ime. Angrozit la g&ndul de a $rimi o /elicitare de 8/&ntul .alentin( de /a1% cu to1i ele2ii din $rimul an( $rintre care se )nt&m$la s% /ie 4i Jinny Ieasley( Harry )ncerc% s% sca$e. Piticul )ns% se strecur% $rin aglomera1ie( lo2indu0i $e to1i )n /luierele $icioarelor( 4i a'unse la el( )nainte ca Harry s% mai $oat% /ace 2reun $as. Am un mesa' muzical $e care tre5uie s% i0l dau $ersonal lui MArry Potter( s$use el( zdr%ng%nind la ,ar$%( )ntr0un /el amenin1%tor. 8u aici( )i 4o$ti Harry( )ncerc&nd s% sca$e. 5tai pe !oc! morm%i $iticul( tr%g&ndu0l )na$oi( de g,iozdan. -%0mi drumul3 se r%sti Harry( smucindu0se. Cu un $&r&it $uternic( g,iozdanul i se ru$se )n dou%. C%r1ile( 5ag,eta( $ergamentul 4i $ana i se re2%rsar% $e $odea( iar c%limara cu cerneal% se r%sturn%( )m$ro4c&nd totul )n 'ur. Harry se gr%5i s% le ridice( )nainte s% )ncea$% $iticul s% c&nte( 5loc&nd tot coridorul. Ce se )nt&m$l% aici: se auzi 2ocea rece( t%r%g%nat%( a lui -raco Reacredin1%. Harry )nce$u s%04i 5age )nne5unit totul )n g,iozdanul ru$t( dorindu04i cu dis$erare s% dis$ar%( )nainte ca -raco s% aud% /elicitarea muzical% de 8/&ntul .alentin. Ce e toat% ne5unia asta: s$use un alt glas /amiliar 4i a$%ru Percy Ieasley. Z%$%cit( Harry )ncerc% s% o ia la /ug%( dar $iticul )l )n4/ac% de genunc,i( /%c&ndu0l s% se $r%5u4easc% la $odea. A4a( s$use el( st&nd $e gleznele lui Harry( iat% /elicitarea ta de 8/&ntul .alentin7 6chii-i sunt verzi ca nite #roate murate( "ru! i este negru ca pana de cor# A! meu a vrea s %ie( %r doar i poate( <rou! ce !-a-nvins pe-a! ntunericu!ui =ord. Harry ar /i dat tot aurul lui de la Jringotts( numai s% se /ac% ne2%zut )n acel moment. D%c&nd0o $e groza2ul 4i str%duindu0se s% r&d% al%turi de ceilal1i( se ridic%( cu $icioarele amor1ite din cauza $iticului. An acest tim$( Percy Ieasley )ncerca din r%s$uteri s%0i )m$r%4tie $e cei care r&deau cu lacrimi. Haide1i( ,aide1i( a sunat de cinci minute( la clase( s$use el( u4uind ni4te ele2i mai mici. ;i tu( Reacredin1%... Arunc&nd o $ri2ire( Harry )l 2%zu $e Reacredin1% cum se a$lec% 4i )n4/%c% ce2a. R&n'ind( le ar%t% lui Cra55e 4i Joyle acel lucru( iar Harry )4i d%du seama c% era c,iar 'urnalul lui Cru$lud. -%0mi0l )na$oi( zise Harry( a5ia 4o$tit.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

8unt curios ce a scris Potter )n 'urnal...( zise Reacredin1%( care era e2ident c% nu o5ser2ase anul de $e co$ert% 4i credea c% este 'urnalul lui Harry. 8e l%s% o t%cere de moarte. Jinny $ri2ea c&nd la 'urnal( c&nd la Harry( )ngrozit%. -%0mi0l( -raco( zise Percy( t%ios. -u$% ce arunc un oc,i( zise Reacredin1%( r%ut%cios( 2&ntur&nd 'urnalul s$re Harry. Percy continu%7 An calitate de Per/ect al 4colii... -ar Harry )4i $ierduse r%5darea. A4i scoase 5ag,eta 4i strig%7 <)pe!!iarmus! !a /el cum /%cuse Plesneal% c&nd )l dezarmase $e !ocK,art. Jurnalul 1&4ni )n aer din m&na lui -raco. Ron )l $rinse( z&m5ind mul1umit. Harry3 strig% Percy. #u sunt $ermise 2r%'ile $e coridoare3 .oi /i ne2oit s%01i /ac ra$ort( s% 4tii3 -ar lui Harry nu0i $%sa( )l 5iruise $e Reacredin1%( 4i asta 2alora oric&nd mai mult dec&t cinci $uncte luate de la Cerceta4i. -raco era li2id de /urie( iar c&nd trecu Jinny $e l&ng% el( intr&nd )n clasa ei( strig% r%z5un%tor )n urma ei7 8e $are c% nu i0a $rea $l%cut /elicitarea ta lui Harry3 Jinny )4i aco$eri /a1a cu m&inile 4i /ugi )n clas%. Ancr&ncenat( )4i scoase 4i Ron 5ag,eta( dar Harry )l d%du de o $arte. #u era indicat ca Ron s%04i $etreac% toat% ora de ?Darmece 4i .r%'itorii@ scui$&nd melci... A5ia c&nd a'unser% la ora $ro/esorului DlitwicK( Harry o5ser2% ce2a ciudat la 'urnalul lui Cru$lud. Toate celelalte c%r1i erau )nmuiate )n cerneal% ro4ie( 'urnalul )ns% era la /el de curat ca )nainte s% se /i 2%rsat c%limara $e el. Ancerc% s%0i s$un% lui Ron( dar acesta se c,inuia iar%4i cu 5ag,eta lui. -in ca$%tul 5ag,etei ie4eau 5aloane mo2 4i nu mai era atent la nimic altce2a. W Harry se duse $rimul la culcare )n acea sear%( $e de o $arte din cauz% c% nu mai $utea s%0i aud% $e Dred 4i $e Jeorge c&nt&nd7 ? c,ii0i sunt 2erzi ca ni4te 5roa4te murate@( iar $e de alta( $entru c% 2roia s% e6amineze )nc% o dat% 'urnalul lui Cru$lud. ;tia c% Ron credea c% era doar o $ierdere de tim$. Harry se a4ez% $e $atul s%u 4i r%s/oi $aginile goale( darnici una din ele nu a2ea nici cea mai mic% urm% de cerneal% $e ea. A$oi scoase o c%limar% nou% din sertarul de la no$0 tier%( scu/und% $ana )n ea 4i l%s% s% cad% o $ic%tur% $e $rima $agin% a 'urnalului. Cerneala str%luci $entru c&te2a secunde 4i a$oi( de $arc% ar /i /ost a5sor5it% de ,&rtie( dis$%ru. 9ntuziasmat( Harry )4i )nmuie $ana $entru a doua oar% 4i scrise7 ?<% numesc Harry Potter.@ Cu2intele str%lucir% $entru o cli$% $e $agin% 4i se scu/undar% 4i ele /%r% urm%. A$oi( )ntr0un s/&r4it( se )nt&m$l% ce2a.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

8u5 oc,ii lui( $e $agin% a$%rur% cu2inte( cu $ro$ria lui cerneal%( $e care Harry nu le scrisese niciodat%. 9He!!o( Harry "otter. & numesc 4omas 0rup!ud. 0um ai dat peste urna!u! meu?; Aceste cu2inte dis$%rur% re$ede( dar nu )nainte ca Harry s% /i )nce$ut s% scrie iar%4i. ?Cine2a a )ncercat s% )l arunce la IC...@ A4te$t% emo1ionat r%s$unsul lui Cru$lud. 98oroc c mi-am scris memorii!e ntr-un mod mai dura#i!( dec+t cu cernea!. Am tiut ntotdeauna c vor %i unii oameni care nu vor dori ca urna!u! meu s @e citit.; ?Ce 2rei s% s$ui:@ scrise iar Harry( /%c&nd o $at% de cerneal%( de emo1ionat ce era. 9(reau s spun c urna!u! acesta conine mrturii a!e unor !ucruri ngrozitoare( care au %ost trecute su# tcere( !ucruri care s-au nt+mp!at !a Hog$arts...; ?;i eu sunt acum la Hogwarts@( scrise Harry( re$ede. ?;i au )nce$ut s% se )nt&m$le lucruri stranii. ;tii ce2a des$re Camera 8ecretelor:@ Inima )i 5%tea s%0i s$arg% $ie$tul. R%s$unsul lui Cru$lud 2eni re$ede( scrisul de2enindu0i mai negli'ent( de $arc% s0ar /i gr%5it s%0i s$un% tot ce 4tia. 9Cinene!es c tiu de 0amera 5ecrete!or. "e vremea mea( ne-au spus c era o !egend( c nu e)ist. 'ar era o minciun. 0+nd eram n anu! ( !a Hog$arts( 0amera a %ost deschis i monstru! a atacat mai mu!i e!evi( omor+nd o %at p+n !a urm. <u !-am prins pe ce! care deschisese 0amera i acesta a %ost e)matricu!at. 'ar directoru! de atunci( pro%esoru! 'ippet( ruinat de %aptu! c se nt+mp!ase aa ceva !a Hog$arts( mi-a interzis s spun adevru!. A inventat o poveste cum c %ata ar : murit ntr-un accident ciudat. &i-au dat un tro%eu adora#i!( !ucios i gravat( pentru deran u! meu i m-au avertizat s-mi in gura. 'ar eu tiam c se poate repeta. &onstru! a trit n continuare( iar ce! care a avut puterea s ! e!i#ereze nu a %ost nchis.; Harry a$roa$e c% r%sturn% c%limara( gr%5indu0se s% r%s$und%. ?8e )nt&m$l% iar%4i acum. Au a2ut loc trei atacuri 4i nimeni nu $are s% 4tie cine este )n s$atele lor. Cine a /ost data trecut%:@ 9"ot s-i art dac vrei( veni rspunsu! !ui 0rup!ud( nu tre#uie s m crezi pe cuv+nt. 4e pot duce n amintirea mea din noaptea c+nd !-am prins.; Harry ezit%( cu $ana deasu$ra 'urnalului. Ce 2roia s% s$un% Cru$lud: Cum ar $utea /i trans$ortat )n memoria altcui2a: Pri2i )ncordat s$re u4a camerei( care )nce$use s% de2in% tot mai )ntunecoas%. C&nd $ri2i iar 'urnalul( 2%zu cum se /ormau noi cu2inte. 9'a-mi voie s-i art.; ? K3@ Paginile 'urnalului )nce$ur% s% se r%s/oiasc% singure( de $arc% le0ar /i 5%tut un 2&nt $uternic( 4i r%mase desc,is la 'um%tatea lunii iunie. Cu gura c%scat%( Harry 2%zu cum mi0 cu1ul $%trat al zilei de treis$rezece iunie se trans/orma )ntr0un ecran minuscul de tele2izor. Cu m&inile tremur&ndu0i $u1in( ridic% )ncet 'urnalul( $entru a04i a$ro$ia oc,iul de micu1a /ereastr%( 4i( )nainte s%04i dea seama ce se )nt&m$la( /u )m$ins )nainte. Dereastra se l%rgea 4i sim1i cum cor$ul lui $%r%sea $atul 4i era aruncat cu ca$ul )nainte $rin desc,iz%tura $aginii( )ntr0un 2&rte' de culori 4i um5re.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

8im1i cum $icioarele )i a'ung $e $%m&nt 4i r%mase nemi4cat( tremur&nd( )n tim$ ce /ormele 4terse din 'urul lui se materializar%. A4i d%du seama imediat unde era. Camera rotund% cu $ortretele adormite era 5iroul lui -um5ledore...( dar nu era -um5ledore cel care st%tea )n s$atele 5iroului. "n 2r%'itor usc%1i2 4i $l%$&nd( c,el )n a/ara c&tor2a smocuri al5e( citea o scrisoare la lumina lum&n%rii. Harry nu0l 2%zuse niciodat% $e acest om. <% scuza1i( s$use el cu o 2oce nesigur%( nu am 2rut s% 2% deran'ez... -ar 2r%'itorul nici nu se uit% la el. Continu% s% citeasc%( )ncrunt&ndu0se $u1in. Harry se a$ro$ie de 5iroul s%u 4i )ng%im%7 Hm... acum( o s% $lec( da: .r%'itorul )l ignor% )n continuare. P%rea c% nici nu0l auzise. Crez&nd c% 2r%'itorul ar $utea /i surd( Harry ridic% 2ocea. <% scuza1i c% 20am deran'at( eu m% duc( a$roa$e strig% el. .r%'itorul )m$%turi scrisoarea( o/t&nd( se ridic%( trecu $e l&ng% Harry( /%r% s% se uite la el( 4i se duse s% trag% dra$eriile de la /erestre. Cerul din s$atele /erestrei era ro4u0ru5iniu. P%rea s% /ie la as/in1it. .r%'itorul se )ntoarse la 5iroul s%u( se a4ez% 4i 5%tu cu degetele $e 5irou( $ri2ind s$re u4%. Harry $ri2i )n 'ur. #ici o $as%re $,oeni6( nici un instrument argintiu... Aceasta era ;coala Hogwarts $e care o cunoscuse Cru$lud 4i acel 2r%'itor necunoscut era directorul de odinioar%( nu -um5ledore( iar el( Harry( nu era nimic mai mult dec&t o n%luc%( a5solut in2izi5il% $entru oamenii de acum cincizeci de ani. Cine2a 5%tu la u4%. Intr%( zise 2r%'itorul 5%tr&n( $e un ton 4ters. Intr% un 5%iat de 2reo 4ais$rezece ani( d&ndu04i 'os $%l%ria ascu1it%. insign% str%lucitoare de Per/ect )i str%lucea $e $ie$t. 9ra mult mai )nalt dec&t Harry( dar a2ea 4i el $%rul negru ca t%ciunele. A,( Cru$lud...( zise directorul. -orea1i s% m% 2ede1i( domnule director -i$$et: )ntre5% Cru$lud. P%rea )ncordat. Ia loc( zise -i$$et. Tocmai am citit scrisoarea $e care mi0ai trimis0o... A( /%cu Cru$lud 4i se a4ez%( 1in&ndu04i m&inile )ncle4tate. -ragul meu( zise -i$$et cu 5l&nde1e( nu este $osi5il s% te las s% r%m&i la 4coal% $e $arcursul 2erii. 8unt con2ins c% 2rei s% te duci acas% )n 2acan1%... #u( zise Cru$lud imediat( $re/er s% r%m&n la Hogwarts dec&t s% m% )ntorc la... la... An 2acan1e stai )ntr0un or/elinat de Ancuia1i( dac% nu m% )n4el: -a( domnule( zise Cru$lud( )nro4indu0se $u1in. Ai $%rin1i Ancuia1i: Pe 'um%tate( domnule( zise Cru$lud. Tat%l( Ancuiat( mama 2r%'itoare... ;i am5ii t%i $%rin1i au... <ama mea a murit c,iar du$% ce m0am n%scut( domnule. Cei de la or/elinat mi0

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

au s$us c% a tr%it c&t s% m% 5oteze7 Tomas( du$% tat%l meu( -orlent( du$% 5unicul meu. -i$$et tu4i( )n semn de com$asiune. "ite care este trea5a( Tom( o/t% directorul( a4 /i $utut /ace ni4te aran'amente s$eciale $entru tine( dar a2&nd )n 2edere situa1ia de /a1%... .% re/eri1i la atacuri( domnule: )ntre5% Cru$lud( iar lui Harry )i s%ri inima din $ie$t 4i se a$ro$ie( /iindu0i /ric% s% nu $iard% 2reun cu2&nt. 96act( zise directorul. -ragul meu( )n1elege c% a4 /i com$let nes%5uit( dac% te0a4 l%sa s% r%m&i la castel du$% ce se )nc,eie trimestrul. <ai ales du$% tragedia asta... moartea acelei 5iete /eti1e... .ei /i mult mai )n siguran1% la or/elinat. -e /a$t( <inisterul <agiei discut% c,iar acum des$re )nc,iderea 4colii. #u ne0am a$ro$iat deloc de... ,m... sursa tuturor acestor ne$l%ceri... c,ii lui Cru$lud se m%rir%. -omnule( dac% ar /i $rins% $ersoana res$ecti2%... dac% ar re2eni totul la normal... Ce 2rei s% s$ui: zise -i$$et( su51iindu04i glasul0 4i )ndre$t&ndu0se )n scaun. Cru$lud( 2rei s% s$ui c% 4tii ce2a des$re aceste atacuri: #u( domnule( zise Cru$lud( re$ede. -ar Harry era con2ins c% era genul de ?nu@ $e care i0l s$usese 4i el lui -um5ledore... -i$$et se $leo4ti iar( $ro/und dezam%git. Po1i s% $leci( Tom... Cru$lud se ridic% 4i ie4i ca o /urtun% din camer%. Harry )l urm%. Co5or&r% $e scara )n s$irala mi4c%toare( a'ung&nd la 5alaurul de $iatr% de $e coridorul )ntunecat. Cru$lud se o$ri( iar Harry /%cu la /el( nesc%$&ndu0l din oc,i. Harry )4i d%du seama c% Tom era )ntr0o mare dilem%. A4i mu4ca 5uza( /runtea )i era )ncre1it%... A$oi( de $arc% ar /i a'uns dintr0o dat% la o ,ot%r&re( $lec%( Harry merg&nd t%cut )n urma lui. #u se mai )nt&lnir% cu nimeni $&n% c&nd a'unser% )n ,olul de la intrare( c&nd un 2r%'itor )nalt( cu $%rul 4i 5ar5a castanie( )l strig% $e Cru$lud( dins$re scara de marmur%. Ce /aci( unde te $lim5i la ora asta( Tom: Harry r%mase ta5lou. Acel 2r%'itor era nimeni altul dec&t un -um5ledore cu cincizeci de ani mai t&n%r3... Am /ost c,emat la director( domnule( zise Cru$lud. P%i( du0te la culcare( zise -um5ledore( arunc&ndu0i lui Cru$lud aceea4i $ri2ire $%trunz%toare( $e care Harry o cuno4tea at&t de 5ine. 9 mai 5ine s% nu cutreieri coridoarele )n ultima 2reme. -e c&nd... /t% din r%runc,i( )i ur% lui Cru$lud ?noa$te 5un%@ 4i se )nde$%rt%. Cru$lud )l urm%ri cu $ri2irea $&n% dis$%ru 4i a$oi( gr%5it( co5or) tre$tele de $iatr% c%tre $i2ni1%. Harry se 1inu $e urmele lui( /oarte emo1ionat. -ar s$re dezam%girea lui Harry( Cru$lud nu )l condusese )n 2reun tunel ascuns sau la 2reo trec%toare secret%( ci c,iar )n clasa unde se 1ineau orele de ?Po1iuni@ ale lui Plesneal%. Tor1ele nu /useser% a$rinse 4i Harry a5ia )l z%ri $e Cru$lud( st&nd )ncremenit )n

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

u4% 4i $ri2ind de0a lungul coridorului. Harry a2ea im$resia c% st%teau acolo de cel $u1in o or%. #u )l 2edea dec&t $e Cru$lud la u4%( uit&ndu0se $rin desc,iz%tur% 4i a4te$t&nd( )ncremenit ca o statuie. Tocmai c&nd Harry nu mai era at&t de )ncordat 4i )nce$use s%04i doreasc% s% se )ntoarc% )n $rezent( auzi ce2a mi4c&ndu0se de $artea cealalt% a u4ii. Cine2a se strecura $e ,ol. Al auzi trec&nd $e l&ng% clasa )n care erau ascun4i ei. Cru$lud( t%cut ca o um5r%( ie4i $e u4a )ntredesc,is% 4i )l urm%( Harry merg&nd $e 2&r/uri du$% el( uit&nd c% nu $utea s%0l aud% nimeni. Tim$ de 2reo cinci minute au mers du$% $a4i( $&n% c&nd Cru$lud se o$ri 5rusc( cu ca$ul )n direc1ia din care 2eneau alte zgomote. Harry auzi cum se desc,idea o u4%( sc&r1&ind( 4i a$oi auzi o 2oce 4o$tit% 4i r%gu4it%7 Haide... tre5uie s% te duc de aici... ,aide... )n cutie... 9ra ce2a /amiliar la glasul acela... Cru$lud ie4i re$ede de du$% col1. Harry $%4i 4i el )n urma lui. .%zu silueta )ntunecat% a unui 5%iat enorm( g,emuit )n /a1a unei u4i desc,ise( cu o cutie e6trem de mare l&ng% el. +un% seara( Ru5eus( zise Cru$lud( t%ios. +%iatul )nc,ise u4a( tr&ntind0o( 4i se ridic%. Ce cau1i aici( Tom: Cru$lud se a$ro$ie. At&t 1i0a /ost( s$use el. .oi /i ne2oit s% te $redau 'usti1iei( Ru5eus. 80ar $utea s% )nc,id% 4coala( dac% nu se o$resc atacurile... Ce 2rei s%... #u cred c% ai inten1ionat s% omori $e cine2a. -ar mon4trii nu sunt cele mai $otri2ite animale de cas%. Presu$un c% i0ai dat drumul s% alerge 4i... #0a omor&t $e nimeni niciodat%3 s$use 5%iatul uria4( li$indu0se de u4a )nc,is%. -in s$atele s%u( Harry auzi un /&4&it ciudat. Haide( Ru5eus( zise Cru$lud a$ro$iindu0se 4i mai tare. P%rin1ii /eti1ei omor&te 2or /i m&ine aici. 8ingurul lucru $e care )l $oate /ace Hogwarts $entru ei este s%0i asigure c% monstrul care le0a ucis /iica este nimicit... -ar n0a /%cut0o el3 r%cni 5%iatul( 2ocea r%sun&ndu0i $e coridorul )ntunecat. #u ar /ace a4a ce2a3 #iciodat%3 -%0te la o $arte( zise Cru$lud( sco1&ndu04i 5ag,eta. .ra'a lui lumin% su5it coridorul cu o re2%rsare de lumin%. "4a din s$atele 5%iatului se desc,ise cu asemenea /or1%( )nc&t )l arunc% )n $eretele o$us. -in camer% ie4i ce2a ce )l /%cu $e Harry s% scoat% un 1i$%t strident 4i )n/rico4at( $e care nimeni )n a/ar% de el nu $%ru s% )l /i auzit. "n uria4 cor$ $%ros 4i o )nc&lceal% de $icioare negre( lic%rul nenum%ra1ilor oc,i 4i o $erec,e de cle4ti ascu1i1i... Cru$lud )4i ridic% 5ag,eta iar( )ns% era $rea t&rziu. Creatura )l z5ur% la o $arte( )n /uga ei ne5un%( tra2ers&nd coridorul 4i dis$%r&nd du$% col1. Cru$lud se ridic% cu greu( urm%0rindu0l cu $ri2irea( ridic% iar 5ag,eta( dar 5%iatul s%ri asu$ra lui( )i smulse 5ag,eta 4i

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

)l arunc% iar la $%m&nt( strig&nd7 #"""""""3 Totul se )n2&rti( )ntunericul se a4ternu de$lin( Harry sim1i cum se $r%5u4e4te 4i ateriz% $e $atul s%u din Turnul Cerceta4ilor( cu 'urnalul lui Cru$lud z%c&nd desc,is $e stomacul s%u. Anainte s% ai5% tim$ s%04i trag% r%su/larea( se desc,ise u4a 4i )n camer% intr% Ron. Aici erai...( s$use el. Harry se ridic%. Tremura 4i era lac de sudoare. Ce0i cu tine: zise Ron( $ri2indu0l )ngri'orat. A /ost Hagrid( Ron. Hagrid a desc,is Camera 8ecretelor acum cincizeci de ani3

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

CAPIT !"! LI. CORNELIUS FUDGE Harry( Ron 4i Hermione 4tiau c% Hagrid a2usese dintotdeauna o $asiune ne/ericit% $entru creaturi mari 4i /ioroase. An tim$ul $rimului lor an la Hogwarts )ncercase s% creasc% un dragon )n c%5%nu1a lui 4i a2eau s%04i aminteasc% )nc% mult% 2reme de alt monstru( un c&ine cu trei ca$ete( $e care )l 5otezase ?Dlu//y@. ;i Harry era con2ins c% Hagrid( co$il /iind( dac% ar /i auzit c% era un monstru ascuns unde2a( )n castel( ar /i /%cut orice s%0l z%reasc% m%car. Dusese con2ins( $ro5a5il( c% era mare $%cat ca monstrul s% stea )nc,is de at&ta tim$( merita 4i el s%04i mai )ntind% $uzderia de $icioare... Harry )4i 4i imagina un Hagrid de treis$rezece ani )ncerc&nd s%0i $un% zgard% 4i les% monstrului. -ar era la /el de sigur c% lui Hagrid nici nu0i trecuse $rin minte s% omoare $e cine2a. Harry a$roa$e c% )4i dorea s% nu /i a/lat niciodat% cum /unc1iona 'urnalul lui Cru$lud. Anc% o dat% 4i )nc% o dat%( Ron 4i Hermione )l $user% s% le $o2esteasc% ce 2%zuse( $&n% c&nd se s%tur% 4i de $o2estit 4i de discu1iile care urmau( mai mult sau mai $u1in legate de ce le $o2estise el. 80ar $utea ca Tom s% se /i )n4elat( zise Hermione. Poate c% o /i /ost alt monstru care ataca oamenii... -ar c&1i mon4tri crezi c% $ot /i )n castelul %sta: )ntre5% Ron( $osomor&t. Am 4tiut de la )nce$ut c% Hagrid a /ost e6matriculat( zise Harry( m&,nit. ;i $ro5a5il c% atacurile s0au terminat du$% ce a /ost dat Hagrid a/ar% de la 4coal%. -ac% nu ar /i /ost a4a( Cru$lud nu 4i0ar /i $rimit $remiul... Ron )ncerc% o alt% strategie. Cru$lud cam seam%n% cu Percy... Cine l0a $us s%0l $&rasc% $e Hagrid( )mi s$une1i 4i mie: -ar( Ron( monstrul omor&se $e cine2a...( zise Hermione. Iar Cru$lud ar /i tre5uit s% se )ntoarc% )ntr0un or/elinat de Ancuia1i dac% se )nc,idea Hogwarts( zise Harry. Al )n1eleg $rea 5ine... Ron )4i mu4c% 5uza( a$oi )i 2eni alt% idee7 Tu te0ai )nt&lnit cu Hagrid $e Aleea #octurn( nu0i a4a( Harry: -a( cum$%ra un insecticid contra melcilor carni2ori( s$use Harry( re$ede. T%cur% to1i trei. -u$% o $auz% lung%( Hermione $use cea mai grea )ntre5are dintre toate( $e un ton nesigur7 Crede1i c% ar tre5ui s% mergem s%0l )ntre5%m $e Hagrid des$re toate astea: Ar /i o 2izit% tare ,aioas%( zise Ron. +un%( Hagrid( ia zi( tu ai dat drumul 2reodat% unei c,estii $%roase 4i s%l5atice $rin castel: P&n% la urm%( ,ot%r&r% s% nu0i s$un% nimic lui Hagrid... -oar dac% nu 2a mai a2ea loc un alt atac. Au trecut zile du$% zile /%r% nici o 4oa$t% a 2ocii /%r% cor$( )nce$user% s% s$ere c% nu 2or /i ne2oi1i s% 2or5easc% niciodat% cu Hagrid des$re moti2ul $entru care a /ost e6matriculat. 9rau a$roa$e $atru luni de c&nd /useser% )m$ietri1i Justin Dinc,0 Dletc,ley 4i #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$ 4i toat% lumea $%rea s% cread% c% atacatorul( oricine

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

o /i /ost el( renun1ase o dat% $entru totdeauna. Pee2es se s%turase )n s/&r4it de c&ntecul s%u ?.ai( Potter( r%ule3@ !a un moment dat( 9rnie <acmillan )l rugase /oarte $oliticos $e Potter s%0i dea o g%leat% cu )ngr%4%minte de 5roasc% la ora de ?Ier5ologie@( iar )n martie m%tr%gunele au dat o $etrecere $e cinste )n 8era Q( s$re marea )nc&ntare a $ro/esoarei !%star. An momentul )n care 2or )nce$e s% se mute dintr0un g,i2eci )n altul( e semn c% s0 au maturizat com$let( )i s$use ea lui Harry. Atunci( )i 2om $utea )n2ia $e cei din ari$a s$i0 talului. W 9le2ii din anul II a2eau un nou su5iect de g&ndire )n 2acan1a de Pa4ti. .enise momentul s%04i aleag% materiile $entru anul III( un lucru $e care Hermione( cel $u1in( )l trata cu mult% seriozitate. #e $ot in/luen1a )ntreg 2iitorul( le s$use ea lui Harry 4i lui Ron( )n tim$ ce $arcurgeau liste )ntregi cu noile materii( 5i/&ndu0le. 9u nu0mi doresc dec&t s% renun1 la ora de ?Po1iuni@( zise Harry cu o5id%. #u $utem( zise Ron( m&,nit. Tre5uie s% $%str%m 2ec,ile materii( alt/el a4 /i sc%$at de ora de ?A$%rare contra <agiei #egre@. -ar este /oarte im$ortant s% 4tii s% te a$eri3 s%ri Hermione( 4ocat%. #u )n /elul )n care $red% !ocK,art( zise Ron. #0am )n2%1at nimic de la el( )n a/ar% c% nu tre5uie s% eli5erez niciodat% 2reo z&n%. #e2ille Po$onea1% $rimise scrisori de la to1i 2r%'itorii 4i 2r%'itoarele din /amilia lui( to1i s/%tuindu0l ce cursuri s% aleag%. Z%$%cit 4i )ngri'orat( st%tea 4i citea lista cu materiile noi( cu lim5a scoas% de un cot( )ntre5&nd )n st&nga 4i )n drea$ta dac% ?Aritman1ia@ $are mai grea ca ?Rimele antice@. -ean T,omas( care ca 4i Harry crescuse $rintre Ancuia1i( rezol2% $ro5lema arunc&nd cu 5ag,eta s$re list% cu oc,ii )nc,i4i 4i aleg&nd cursurile $e care c%zuse. Hermione nu se l%s% in/luen1at% de nimeni 4i se )nscrise la toate3 Harry z&m5ea $osomor&t g&ndindu0se la ce ar s$une "nc,iul .ernon 4i <%tu4a Petunia dac% ar )ncerca s% discute cu ei cariera lui )n ale 2r%'itoriei. Asta nu )nsemna c% nu $rimise nici o )ndrumare7 Percy Ieasley a5ia a4te$ta s%0i )m$%rt%4easc% din e6$erien1a sa. -e$inde unde 2rei s% a'ungi( Harry( s$use el. #u este niciodat% $rea de2reme s% te g&nde4ti la 2iitor( a4a c% )1i recomand ?Pre2iziuni des$re 2iitor@. 8e s$une c% ?8tudiul Ancuia1ilor@ e o $ierdere de 2reme( dar eu sunt de $%rere c% 2r%'itorii ar tre5ui s% cunoasc% 5ine comunitatea non0magic%( mai ales )n cazul )n care au de g&nd s% lucreze )n str&ns% leg%tur% cu ei... Tat%l meu( de e6em$lu( tre5uie s% ai5% de a /ace cu Ancuia1ii tot tim$ul. Dratele meu( C,arlie( a /ost )ntotdeauna genul de om c%ruia i0a $l%cut s% stea )n mi'locul naturii( a4a c% a o$tat $entru ?Jri'a $entru creaturile non0magice@. Alege ce te caracterizeaz%( Harry. -ar singurul lucru la care Harry sim1ea c% este 5un era .&'t,a1. P&n% la urm%( alese

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

acelea4i materii noi ca 4i Ron( g&ndindu0se c% dac% nu o s% 4tie nimic( m%car a2ea un $ri0 eten care s%0i dea o m&n% de a'utor. W "rm%torul meci de .&'t,a1 al ec,i$ei Cerceta4ilor era cu ec,i$a Astro$u/ilor. +aston insista cu antrenamentele )n /iecare sear%( du$% cin%( a4a c% Harry a5ia mai a2ea tim$ $entru altce2a )n a/ar% de .&'t,a1 4i teme. Pe de alt% $arte( antrenamentele decurgeau din ce )n ce mai 5ine( sau cel $u1in erau din ce )n ce... mai uscate( iar seara dinaintea meciului de s&m5%t%( c&nd urc% )n camera lui $entru a04i l%sa m%tura( sim1i c% 4ansele ec,i$ei Cerceta4ilor la cu$% nu /useser% niciodat% mai 5une ca )n acel moment. -ar 5una lui dis$ozi1ie nu dur% mult. !a ca$%tul sc%rilor( st%tea #e2ille Po$onea1%( care )l )nt&m$in% dis$erat7 Harry( nu 4tiu cine a /%cut0o3... 9u a4a le0am g%sit... Pri2indu0l s$eriat $e Harry( #e2ille desc,ise u4a. !ucrurile din cu/%rul lui Harry /useser% aruncate $rin toat% camera. Pelerina sa z%cea s/&4iat% $e 'os. A4ternutul /usese tras de $e $at 4i sertarul din 4i/onierul s%u /usese scos( iar con1inutul 2%rsat $e saltea. Harry se a$ro$ie de $at( uluit( str&ng&nd ni4te $agini ru$te din ?C%l%torii cu trolii@. An tim$ ce el 4i #e2ille traser% $%turile )na$oi $e $at( intrar% )n )nc%$ere Ron( -ean 4i 8eamus. -ean strig%7 Ce s0a )nt&m$lat( Harry: Ha5ar n0am( zise Harry. Ron e6amina 2e4mintele lui Harry. Toate 5uzunarele erau )ntoarse $e dos. Cine2a a c%utat ce2a( zise Ron. !i$se4te ce2a: Harry )nce$u s%04i ridice lucrurile 4i s% le arunce la loc )n cu/%r. A5ia c&nd arunc% ultima carte a lui !ocK,art la loc( realiz% ce li$sea. A dis$%rut 'urnalul lui Cru$lud( )i s$use el )ncet lui Ron. Po/tim: Harry ie4i $e u4%( iar Ron se lu% du$% el. 8e duser% gr%5i1i )n camera de zi( care era goal% $e 'um%tate( 4i se a$ro$iar% de Hermione( care st%tea singur%( citind o carte numit% ?Poeme antice $e )n1elesul tuturor@. Hermione /u )ngrozit% de 2e4tile $e care le auzi. -ar... doar un Cerceta4 ar /i $utut s%0l /ure... #imeni altcine2a nu ne 4tie $arola3 96act( zise Harry. W Ziua urm%toare( se trezir% )ntr0un soare or5itor 4i )ntr0o adiere u4oar%( re2igorant%. Condi1ii $er/ecte $entru .&'t,a13 zise +aston( entuziasmat( la masa Cerceta4ilor( um$l&nd /ar/uriile mem5rilor ec,i$ei cu omlet%. Harry( m%n&nc%( ai ne2oie de un mic

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

de'un consistent3 Harry )i $ri2ea $%trunz%tor $e cei de la masa Cerceta4ilor( )ncerc&nd s%04i dea seama dac% noul $osesor al 'urnalului lui Cru$lud se a/la )n /a1a oc,ilor s%i. Hermione )i tot s$unea s% ra$orteze /urtul( dar lui Harry nu0i $l%cea ideea. Ar /i tre5uit s%0i s$un% unui $ro/esor totul des$re 'urnal 4i c&1i oameni 4tiau de ce /usese Hagrid e6matriculat acum cincizeci de ani: #u 2roia s% /ie cel care re)n2ia trecutul. An tim$ ce $%r%sea <area 8al%( )m$reun% cu Ron 4i Hermione( $entru a se duce s%04i ia ec,i$amentul de .&'t,a1( Harry ad%ug% o alt% gri'%( /oarte serioas%( listei care cre4tea 2%z&nd cu oc,ii. A5ia $%4ise $e scara de marmur%( c&nd auzi iar 2ocea7 96mor... de data asta... !as-m s s%+ii... s rup...; "rl% din to1i r%runc,ii 4i Ron 4i Hermione se de$%rtar% de el( alarma1i. .ocea3 zise Harry( $ri2ind $este um%r. Am auzit0o iar... .oi nu: Ron cl%tin% din ca$( cu oc,ii c&t ce$ele. Hermione( $e de alt% $arte( )4i $lesni /runtea cu m&na. Harry... cred c% tocmai am )n1eles ce2a3... Tre5uie s% m% duc la 5i5liotec%3 =&4ni )n sus( $e sc%rile s$re 5i5liotec%. Ce a )n1eles:3 zise Harry( nedumerit( )nc% uit&ndu0se )n 'ur( )ncerc&nd s%04i dea seama de unde 2enise 2ocea. <ult mai multe dec&t mine( zise Ron( cl%tin&nd din ca$. -ar de ce tre5uie s% se duc% la 5i5liotec%:3 Pentru c% asta /ace Hermione mereu( zise Ron( ridic&nd din umeri. An momente de derut%( ,ai la 5i5liotec%3 Harry r%mase nemi4cat( )ncerc&nd s% aud% iar 2ocea( dar )nce$use s% ias% lumea din <area 8al%( discut&nd a$rins( )n drum s$re terenul de .&'t,a1. Ar tre5ui s% mergem( zise Ron. 9ste a$roa$e uns$rezece... <eciul... Harry /ugi $&n% )n Turnul Cerceta4ilor( )4i lu% m%tura #im5us GHHH 4i se al%tur% mul1imii care tra2ersa terenul din /a1a castelului( dar g&ndurile sale r%m%seser% la castel( la 2ocea /%r% tru$. A4i $use uni/orma ro4ie )n 2estiar( singura lui alinare /iind c% toat% lumea era acum a/ar%( s% $ri2easc% meciul. 9c,i$ele a$%rur% $e teren 4i /ur% )nt&m$inate cu a$lauze /urtunoase. li2er +aston decol% $entru a04i /ace )nc%lzirea $rintre st&l$ii $or1ilor( <adam Hooc, d%du drumul min0 gilor. Astro$u/ii( )n costume gal5ene( de culoarea canarului( erau aduna1i gr%mad%( discut&nd $entru ultima oar% tactica $e care urmau s% o a$lice. Harry tocmai )nc%leca $e m%tur%( )n momentul )n care $ro/esoara <cJonagall a$%ru a$roa$e )n /ug%( tra2ers&nd terenul cu $a4i re$ezi( cu un mega/on enorm( mo2. Inima lui Harry )ng,e1%. <eciul se anuleaz%( strig% $ro/esoara <cJonagall $rin mega/on( adres&ndu0se stadionului $lin oc,i. Iz5ucnir% ,uiduieli 4i /luier%turi $uternice. li2er +aston( cu /igura descom$us%( ateriz% 4i /ugi s$re $ro/esoara <cJonagall( uit&nd s% se dea 'os de $e m%tur%. -ar doamn% $ro/esoar% <cJonagall3 strig% el. Tre5uie s% 'uc%m... Cu$a...

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Cerceta4ii... Pro/esoara <cJonagall )l ignor% 4i continu% s% strige $rin mega/on7 To1i ele2ii s% se )ntoarc% )n camerele lor de zi( unde )i 2or )ndruma Per/ec1ii caselor( d&ndu0le in/orma1iile necesare. ;i c&t mai re$ede( 2% rog3 A$oi co5or) mega/onul 4i )i /%cu semn lui Harry s% 2in% la ea. Potter( cred c% ar /i 5ine s% 2ii cu mine... Antre5&ndu0se cum era $osi5il s% /ie sus$ectat 4i de data aceea( Harry )l 2%zu $e Ron des$rinz&ndu0se din mul1imea nemul1umit% 4i 2enind )n /ug% s$re ei( )n tim$ ce to1i ceilal1i se )ndre$tau s$re castel. 8$re uimirea lui Harry( $ro/esoara <cJonagall nu o5iect% deloc. -a( $oate ar tre5ui s% 2ii 4i tu( Ieasley... "nii dintre ele2ii care roiau )n 'urul stadionului 5om5%neau ce2a des$re anularea meciului( al1ii $%reau )ngri'ora1i. Harry 4i Ron o urmar% $e $ro/esoara <cJonagall $&n% )n castel 4i a$oi urcar% $e scara de marmur%. Ans% nu /ur% du4i )n nici un 5irou de data aceea. .e1i a2ea un 4oc( le zise $ro/esoara <cJonagall $e un ton sur$rinz%tor de 5l&nd( )n tim$ ce se a$ro$iau de ari$a s$italului. A a2ut loc un nou atac... un nou atac... du#!u!... 8tomacul lui Harry se /%cu c&t o nuc%. Pro/esoara <cJonagall desc,ise u4a 4i Ron intr%. <adam Pom/rey era a$lecat% asu$ra unei ele2e din anul .( cu $%rul lung 4i cre1. Harry o recunoscu. 9ra /ata de la c,i0de0;oim( $e care o )ntre5aser% unde era camera de zi a .i$erinilor. Iar $e $atul de l&ng% ea era... Hermione3 r%cni Ron. Hermione z%cea )m$ietrit%( cu oc,ii larg desc,i4i 4i sticlo4i. Au /ost g%site am&ndou% l&ng% 5i5liotec%( zise $ro/esoara <cJonagall. Presu$un c% nici unul dintre 2oi nu are nici o e6$lica1ie $entru ce s0a )nt&m$lat: Asta era $e 'os l&ng% ele... ;i le ar%t% o oglind% mic%( circular%. Harry 4i Ron cl%tinar% din ca$( am&ndoi ,ol5&ndu0se la Hermione. s% 2% conduc )na$oi( )n Turnul Cerceta4ilor( zise $ro/esoara <cJonagall( so5r%. ricum( tre5uie s% m% adresez ele2ilor... W To1i ele2ii 2or /i )n camerele lor de zi )nainte de ora 4ase seara3 .e1i /i escorta1i la ore de c%tre un $ro/esor. #ici un ele2 nu 2a a2ea 2oie s% se duc% la 5aie /%r% s% /ie )nso1it de un $ro/esor. Toate antrenamentele 4i meciurile de .&'t,a1 2or /i am&nate de acum )nainte. #u 2a mai a2ea loc nici o acti2itate $e tim$ul du$%0amiezelor sau seara3 Cerceta4ii( )ng,esui1i )n camera lor de zi( o ascultau $e $ro/esoara <cJonagall cu r%su/larea t%iat%. 9a str&nse $ergamentul din care citise $&n% atunci 4i s$use cu 2oce sugrumat%7 #u este cazul s% mai adaug c% nu mi s0a )nt&m$lat s% /iu at&t de )ndurerat% $&n%

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

acum. 9ste $osi5il ca 4coala s% /ie )nc,is%( dac% nu 2a /i $rins cel din s$atele atacurilor. Ai rog $e cei care cred c% 4tiu ce2a des$re ele s% ne s$un%. ;i trecu destul de ne)ndem&natic $rin gaura $ortretului( iar Cerceta4ii )nce$ur% s% discute imediat )ntre ei. Cu ele( )nseamn% doi de la Cerceta4i( /%r% s% $unem la socoteal% /antoma Cerceta4ilor( o /at% de la c,i0de0;oim 4i un Astro$u/( zise $rietenul gemenilor Ieasley( !ee Jordan( num%r&nd 2ictimele $e degete. are nu a o5ser2at nici un $ro/esor c% to1i .i$erinii sunt )n siguran1%: #u este e2ident c% toate astea 2in de la .i$erini: &otenitoru! lui .i$erin( monstru! lui .i$erin... -e ce nu0i dau a/ar% $e to1i .i$erinii: r%cni el( )n a$lauzele mul1imii. Percy Ieasley st%tea $e scaunul din s$atele lui !ee( )ns% $entru $rima oar% nu $%rea s% 2rea s%04i )m$%rt%4easc% o$iniile. 9ra $alid 4i st%tea )ncremenit. Percy e )n stare de 4oc( )i 4o$ti Jeorge lui Harry. Data aceea de la c,i0de0;oim( !umini1a !im$ede era Per/ect. Am im$resia c% nu credea c% monstrul ar )ndr%zni s% atace un Per/ect. -ar Harry )l asculta doar $e 'um%tate. #u $utea s% uite imaginea Hermionei( z%c&nd $e $atul s$italului( de $arc% ar /i /ost cio$lit% )n $iatr%. Iar dac% 2ino2atul nu a2ea s% /ie $rins )n cur&nd( )l a4te$ta o 2ia1% )ntreag% al%turi de /amilia -ursley. Tomas Cru$lud )l denun1ase $e Hagrid $entru c% $e el )l a4te$ta o 2acan1% la un or/elinat de la Ancuia1i( dac% s0ar /i )nc,is 4coala. Acum Harry 4tia e6act ce sim1ise Tom Cru$lud )n acele momente. Ce /acem: )i s$use Ron )n 4oa$t% lui Harry. Crezi c% )l sus$ecteaz% $e Hagrid: Tre5uie s% mergem s% 2or5im cu el( zise Harry( ,ot%r&t. #u $ot s% cred c% este el 4i de data asta( dar dac% a eli5erat monstrul data trecut% 4tie cum s%0l 5age la loc )n Camera 8ecretelor. 9 un )nce$ut( oricum... -ar <cJonagall a zis s% st%m )n turnul nostru c&nd nu suntem la ore... Cred( zise Harry( 4i mai )ncet( c% este momentul s% ne /olosim iar de $elerina cea 2ec,e a tat%lui meu. W Harry mo4tenise un singur lucru care )i a$ar1inuse tat%lui s%u7 o Pelerin% In2izi5il%( lung% 4i argintie. 9ra singura lor 4ans% de a se strecura a/ar% din 4coal% ca s%0l 2iziteze $e Hagrid( /%r% s% a/le nimeni. 8e duser% la culcare la ora o5i4nuit%( a4te$tar% $&n% c&nd #e2ille( -ean 4i 8eamus terminar% de discutat des$re Camera 8ecretelor 4i adormir% )ntr0 un t&rziu( a$oi se scular%( se )m5r%car% iar 4i aruncar% $elerina $e ei. C%l%toria $e coridoarele castelului )ntunecat 4i $%r%sit nu /u tocmai $l%cut%. Harry( care se mai $lim5ase de c&te2a ori noa$tea( nu0l mai 2%zuse niciodat% at&t de aglomerat du$% a$usul soarelui. Pro/esori( Per/ec1i 4i /antome cutreierau ,olurile )n $erec,i( cu oc,ii )n $atru du$% lucruri nelalocul lor. Pelerina In2izi5il% nu /%cea s% dis$ar% zgomotul $e care )l /%ceau. A /ost un moment e6trem de tensionat c&nd Ron s0a lo2it la $icior( numai la 2reo doi $a4i de locul unde st%tea de $az% Plesneal%. -in /ericire( Plesneal% str%nut%

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

a$roa$e e6act )n secunda )n care Ron dr%cui cu n%du/. !i se lu% o $iatr% de $e inim% c&nd a'unser% la u4ile mari de ste'ar de la intrare. !e desc,iser% )ncet 4i ie4ir% )n noa$tea senin%. 8e gr%5ir% c%tre /erestrele luminate ale casei lui Hagrid 4i )4i d%dur% $elerina 'os( a5ia c&nd a'unser% )n /a1a u4ii sale. !a c&te2a secunde du$% ce 5%tur% la u4%( Hagrid o desc,ise cu $utere. +rusc( se trezir% /a1%0n /a1% cu el. A2ea o ar5alet% )ndre$tat% s$re ei( iar Col1( c&inele s%u( l%tra de zor )n s$atele lui. A,( s$use el( co5or&nd arma 4i ,ol5&ndu0se la ei. Ce /ace1i 2oi aici: Pentru ce e aia: )ntre5% Harry( ar%t&nd s$re ar5alet%( )n tim$ ce intrau. #imic... nimic( morm%i Hagrid. <% a4te$tam s% 2in%... nu conteaz%... !ua1i loc... 2% /ac un ceai... P%rea s% nu /ie con4tient de mi4c%rile sale. 9ra s% sting% /ocul( 2%rs&nd a$% din ceainic $este el( 4i a$oi iz5i ceainicul cu o z2&cnitur% ner2oas% a m&inii sale enorme. Ce ai( Hagrid: zise Harry. Ai auzit de Hermione: Am auzit( cum s% nu: zise Hagrid( cu o 2oce ciudat%. Arunca tot tim$ul $ri2iri c%tre /erestre. !e turn% am&ndurora a$% /iart% )n c%ni( dar uit% s% $un% $licule1ele de ceai( 4i tocmai $unea o 5ucat% de $r%'itur% cu /ructe $e o /ar/urie( c&nd cine2a 5%tu cu $utere la u4%. Hagrid sc%$% $r%'itura $e 'os. Harry 4i Ron se uitar% s$eria1i unul la altul( a$oi se aco$erir% cu Pelerina In2izi5il% 4i se retraser% )ntr0un col1. Hagrid se asigur% c% erau 5ine aco$eri1i( )n4/%c% ar5aleta 4i desc,ise iar u4a( gata s% o smulg% din 1&1&ni. +un% seara( Hagrid. 9ra -um5ledore. Intr%( cu un aer deose5it de $reocu$at( urmat de un om care ar%ta c&t se $oate de ciudat. 8tr%inul era scund( dar im$un%tor( cu $%rul c%runt 4i ciu/ulit( cu o e6$resie )ncordat% $e /a1%. Purta un amestec ciudat de ,aine7 un costum )n dungi( o cra2at% ro4ie( o $elerin% neagr% 4i lung%( iar cizmele erau 2i4inii 4i /oarte ascu1ite. Bsta e 4e/ul tat%lui meu3 4o$ti Ron. Cornelius Dudge( <inistrul <agiei3 Harry )i d%du un cot lui Ron $entru a0l /ace s% tac%. Hagrid se /%cuse $alid 4i )nce$use s% trans$ire. 8e $r%5u4i $e unul dintre scaune 4i $ri2ea c&nd la -um5ledore( c&nd la Cornelius Dudge. #u0i a 5un%( Hagrid( zise Dudge( cu un glas destul de ascu1it. #u e 5ine deloc. A tre5uit s% 2in la tine. Patru atacuri asu$ra celor cu $%rin1i Ancuia1i. 80a a'uns de'a $rea de0 $arte. <inisterul tre5uie s% /ac% ce2a. 9u... niciodat%...( sc&nci Hagrid( im$lor&ndu0l $e -um5ledore cu $ri2irea( 4ti1i c% eu... niciodat%( $ro/esore -um5ledore... eu( domnule... .reau s% /ie clar( Cornelius( c% am )ncredere de$lin% )n Hagrid( zise -um5ledore( )ncrunt&ndu0se c%tre Dudge. -ar 4tii 4i tu( Al5us( zise Dudge( st&n'enit( cazierul lui Hagrid nu este )n /a2oarea lui... <inisterul tre5uie s% /ac% ce2a... Ju2ernatorii 4colii ne0au aten1ionat... Anc% o dat%( Cornelius( te asigur c% dac% )l 2e1i ridica $e Hagrid nu 2a a'uta la

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

nimic( zise -um5ledore. c,ii s%i al5a4tri erau )nsu/le1i1i de o /lac%r%( $e care Harry nu o mai 2%zuse niciodat% $&n% atunci. Pri2e4te $ro5lema din $unctul meu de 2edere( zise Dudge( $i$%indu04i $%l%ria. 8unt e6trem de $resat. Tre5uie s% /iu 2%zut c% ac1ionez )ntr0un /el... -ac% o s% se desco$ere c% nu a /ost de 2in%( Hagrid o s% se $oat% )ntoarce acas%( /%r% alte comentarii. -ar tre5uie s%0l iau cu mine.... Tre5uie3 Alt/el( ar )nsemna s% nu0mi /ac datoria... 8% m% iei: e6clam% Hagrid( tremur&nd. "nde: -oar $entru\$u1in tim$( zise Dudge( /%r% s% se uite )n oc,ii lui Hagrid. #u e o $edea$s%( Hagrid( e mai mult o $recau1ie. -ac% altcine2a este $rins( 2ei /i eli5erat 4i )1i 2om cere scuze... -oar nu la AzKa5an: )ntre5% Hagrid. Anainte ca Dudge s% $oat% s% r%s$und%( iar 5%tu cine2a /urtunos la u4%. -esc,ise -um5ledore. Du r&ndul lui Harry s% $rimeasc% un cot )n coaste. -e uimire( scosese un strig%t destul de $uternic. -omnul !ucius Reacredin1% $%4i )n ca5ana lui Hagrid( )n/o/olit cu o $elerin% de c%l%torie( neagr% 4i lung%( r&n'ind rece 4i satis/%cut. Col1 )nce$u s% m&r&ie. Ai a'uns de'a( Dudge( zise el( a$ro5ator. +ine( /oarte 5ine... Ce cau1i aici: )l )ntre5% Hagrid( m&nios. Ie4i din casa mea3 -ragul meu( te rog s% m% crezi( nu am nici o $l%cere s% /iu )n... ,m... tu nume4ti asta o cas%: /%cu !ucius Reacredin1%( r&n'ind( )n tim$ ce se uita $rin micu1a ca5an%. Am sunat la 4coal% 4i mi s0a s$us c% directorul este aici... ;i de /a$t ce 2rei de la mine( !ucius: zise -um5ledore. .or5ise $oliticos( dar /ocul )nc% mai mocnea )n oc,ii s%i al5a4tri. A,( ngrozitor( -um5ledore( zise domnul Reacredin1%( t%r%g%nat( sco1&nd un sul de $ergament( dar Ju2ernatorii sunt de $%rere c% este momentul s% te dai la o $arte. Acesta este un rdin de 8us$endare... .ei g%si toate cele dou%s$rezece semn%turi $e el. <% tem c% to1i suntem de $%rere c% )1i $ierzi m%iestria... C&te atacuri au /ost $&n% acum: Anc% dou% )n du$%0amiaza asta( nu0i a4a: An ritmul %sta( nu o s% mai r%m&n% nici un co$il cu $%rin1i Ancuia1i la Hogwarts 4i 4tim cu to1ii ce $ierdere ngrozitoare ar /i $entru 4coal%... A,( stai $u1in( !ucius( zise Dudge( alarmat( -um5ledore sus$endat... #u( nu... %sta este ultimul lucru de care a2em ne2oie acum... #umirea sau sus$endarea directorului este $ro5lema Ju2ernatorilor( Dudge( zise domnul Reacredin1% cu calm. Iar dac% -um5ledore nu a reu4it s% o$reasc% atacurile... Dii atent( !ucius( dac% -um5ledore nu le $oate $une ca$%t( zise Dudge( a c%rui /a1% )nce$use s% trans$ire( atunci( cine ar /i )n stare: Asta r%m&ne de 2%zut( zise domnul Reacredin1%( z&m5ind r%ut%cios. Ans% a2&nd )n 2edere c% to1i dois$rezece am 2otat...

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Hagrid se ridic% dintr0o s%ritur%( ca$ul s%u cu $%rul ciu/ulit 4i negru $arc% ating&nd ta2anul. ;i $e c&1i dintre ei a tre5uit s%0i amenin1i 4i s%0i 4anta'ezi $&n% au /ost de acord( Reacredin1%( ia zi: r%cni el. .ai( 2ai( s% 4tii c% tem$eramentul %sta al t%u o s%01i /ac% $ro5leme la un moment dat( Hagrid( zise domnul Reacredin1%. Te s/%tuiesc s% nu 1i$i a4a 4i la gardienii de la AzKa0 5an... #u o s% le $lac% deloc. -%0l $e -um5ledore la o $arte( strig% Hagrid( de0l /%cu $e Col1 s% se re/ugieze sc,eun&nd )n co4ul lui( 4i to1i cei cu $%rin1i Ancuia1i nu 2or mai a2ea nici o 4ans%3 s% urmeze crime s&ngeroase3 !ini4te4te0te( Hagrid( zise -um5ledore( t%ios. Al $ri2i $e !ucius Reacredin1%. -ac% Ju2ernatorii doresc ca eu s% m% retrag( !ucius( desigur( m% 2oi da la o $arte... -ar...( se su/oc% Dudge. #u3 r%cni Hagrid. -um5ledore nu04i dezli$ise oc,ii s%i al5a4tri( str%lucitori( de $e cei 2erzi( )ng,e1a1i( ai lui !ucius Reacredin1%. Totu4i( urm% -um5ledore( 2or5ind /oarte rar 4i clar( )n a4a /el )nc&t nici unul dintre ei s% nu $iard% nici un cu2&nt( cred c% e4ti con4tient c% eu 2oi $%r%si cu ade2%rat 4coala doar atunci c&nd nimeni de aici nu )mi 2a mai /i loial. ;i tre5uie s% mai 4tii 4i c% Hogwarts 2a acorda )ntotdeauna a'utor celor care )l cer. Pentru o secund%( Harry /u a$roa$e con2ins c% oc,ii lui -um5ledore se a1intiser% asu$ra col1ului unde erau ascun4i el 4i Ron. Admira5ile sentimente( zise Reacredin1%( /%c&nd o $lec%ciune. Tuturor ne 2a /i dor de modul t%u... ,m... e6trem de original 4i elegant de a trata lucrurile( Al5us( 4i s$er c% succesorul t%u 2a reu4i s% )m$iedice o e2entual% crim%. 8e )ndre$t% s$re u4a ca5anei( o desc,ise 4i /%cu )nc% o $lec%ciune( $o/tindu0l $e -um5ledore s% ias%. Dudge( str&ng&nd $%l%ria )n m&ini( a4te$t% ca Hagrid s% ias% $rimul( dar Hagrid r%mase $e loc( trase aer )n $ie$t 4i s$use $recaut7 -ac% ar dori cine2a s% a/le c&te ce2a( nu ar tre5ui dec&t s% urmeze $%ian'enii. 9i le0ar ar%ta drumul 5un3 Asta e tot ce0am a2ut de s$us. Dudge )l $ri2i( uimit. +ine( 2in( zise Hagrid( $un&ndu04i canadiana din 5lan% de c&rti1%. -ar c,iar c&nd s% ias% du$% Dudge( se o$ri iar 4i s$use tare7 ;i 2a tre5ui s%0i dea cine2a de m&ncare lui Col1 c&t sunt eu $lecat... "4a se tr&nti )n urma lor( iar Ron )4i d%du 'os Pelerina Dermecat%. Acum c,iar c0am )ncurcat0o( s$use el( r%gu4it. D%r% -um5ledore... Ar $utea s% )nc,id% 4coala c,iar din seara asta. Cu el $lecat din 4coal%( o s% a2em c&te un atac $e zi. Col1 )nce$u s% latre( zgre$1%nind la u4a )nc,is%.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

CAPIT !"! L. ARAGOG .ara se $ogora asu$ra terenurilor din 'urul castelului( cerul 4i lacul erau de un al5astru0intens( iar /lori mari c&t 2erzele )n/loriser% )n sere. -ar /%r% a0l 2edea $e Hagrid de la /erestrele castelului( cutreier&nd )m$reun% cu Col1( $ri2eli4tea nu i se $%rea com$let% lui Harry( ce2a era gre4it... -e /a$t( nici )n interiorul castelului nu era mai 5ine... Totul era groaznic de r%u. Harry 4i Ron )ncercaser% s% o 2iziteze $e Hermione( )ns% acum 2izitatorilor le era interzis accesul )n ari$a s$italului. #u ne mai asum%m nici un risc( le s$usese <adam Pom/rey cu as$rime( $rin u4a )ntredesc,is% a s$italului. #u( )mi $are r%u( este a$roa$e sigur c% atacatorul se 2a )ntoarce s% )i lic,ideze... Cu -um5ledore $lecat( groaza se r%s$&ndise mai re$ede ca niciodat% $&n% atunci( )nc&t soarele care )nc%lzea castelul )n e6terior $%rea s% se o$reasc% la /erestrele 5aricadate. A5ia dac% mai )nt&lneai 2reun c,i$ $rin 4coal%( care s% nu /ie )ngri'orat 4i )ncordat( 4i orice r&set care r%suna acum $e coridoarele 4colii( /or1at 4i strident( era )n%5u4it ra$id. Harry )4i re$eta ne)ncetat )n g&nd ultimele cu2inte ale lui -um5ledore7 ?eu 2oi $%r%si cu ade2%rat 4coala doar atunci c&nd nimeni de aici nu )mi 2a mai /i loial. ;i tre5uie s% mai 4tii 4i c% Hogwarts 2a acorda )ntotdeauna a'utor celor care )l cer.@ -ar la ce 5un aceste cu2inte: Cui s% cear% a'utorul( c&nd to1i erau la /el de s$eria1i 4i de nedumeri1i( ca 4i ei: Indiciul lui Hagrid des$re $%ian'eni era mult mai u4or de )n1eles... Pro5lema era c% nu $%rea s% mai /i r%mas nici m%car un singur $%ian'en )n castel( $e care s% )l $oat% urma. Harry se uita atent $e oriunde trecea( a'utat cam /%r% tragere de inim% de Ron. $iedic% )n calea lor era 4i /a$tul c% nu $uteau s% um5le de unii singuri( $e unde 2roiau( ci tre5uiau s% mearg% $rin castel )n ceat%( al%turi de al1i Cerceta4i. <a'oritatea colegilor lor $%reau mul1umi1i de /a$tul c% erau $%stori1i dintr0o clas% )n alta de $ro/esori( dar lui Harry i se $%rea /oarte su$%r%tor. "nei singure $ersoane )ns% se $are c% )i $l%cea atmos/era de teroare 4i sus$iciune. -raco Reacredin1% se $lim5a $rin 4coal%( de $arc% ar /i /ost numit ;e/ de $romo1ie. Harry nu )4i d%du seama de ce era at&t de mul1umit -raco( $&n% la ora de ?Po1iuni@( cam la dou% s%$t%m&ni du$% ce $lecaser% -um5ledore 4i Hagrid( c&nd( st&nd )n s$atele lui -raco( Harry )l auzi l%ud&ndu0se lui Cra55e 4i Joyle. Am /ost con2ins )ntotdeauna c% tata ar $utea s% /ie cel care se 2a descotorosi de -um5ledore( s$unea el( /%r% a se o5osi s%04i co5oare m%car 2ocea. .0am zis c% el e de $%rere c% -um5ledore este cel mai groaznic director $e care l0a a2ut Hogwarts 2reodat%. Poate c% acum o s% a2em un director cum tre5uie( $e cine2a care nu 2a dori s% )nc,id% Camera 8ecretelor. <cJonagall nu 2a dura mult tim$( doar )i 1ine locul... Plesneal% trecu $e l&ng% Harry( /%r% s% zic% nimic des$re scaunul 4i cazanul gol al Hermionei. -omnule( zise -raco( tare. -omnule $ro/esor( de ce nu 2% )nscrie1i $entru $ostul

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

de director: 9i( Reacredin1%( zise Plesneal%( de4i nu $utu s%04i st%$&neasc% un z&m5et a5ia sc,i1at( $ro/esorul -um5ledore nu a /ost dec&t sus$endat de c%tre Ju2ernatori. Andr%znesc s% s$un c% se 2a )ntoarce c&t de cur&nd... 9i( da3 /%cu -raco( r&n'ind. Presu$un c% 2e1i a2ea 2otul tat%lui meu( domnule( dac% 2e1i dori s% candida1i $entru $ost. Ai 2oi s$une tat%lui meu c% sunte1i cel mai 5un $ro/esor din lume( domnule... Plesneal% se $lim5% z&m5itor $rin clas%( m&ndru ca un $%un( neo5ser2&ndu0l din /ericire $e 8eamus Dinnigan( care se $re/%cea c% 2omit% )n ceaunul s%u. <% mir c% %4tia cu 9s+nge-m+!; nu 4i0au /%cut 5aga'ele $&n% acum( continu% Reacredin1%. Pariez $e cinci galeoni c% urm%torul d% ortul $o$ii3 P%cat c% n0a /ost Jranger... <are noroc c% tocmai atunci sun% clo$o1elul... -u$% ultimele cu2inte ale lui Reacredin1%( Ron s%rise de $e scaun( iar )n agita1ia str&ngerii c%r1ilor 4i caietelor( )ncerc%rile sale de a a'unge la Reacredin1% trecur% neo5ser2ate. -%0mi drumul( morm%i Ron( )n tim$ ce Harry 4i -ean )4i )ncle4taser% m&inile $e 5ra1ele sale. #u0mi $as%( n0am ne2oie de 5ag,et%( )l omor cu m&inile goale... Jr%5i1i02%( tre5uie s% 2% duc $e to1i la ?Ier5ologie@( r%cni Plesneal%( 4i $lecar% )n 4ir indian( cu Harry( Ron 4i -ean la coad%( Ron )nc% z5%t&ndu0se s% sca$e din str&nsoarea lor. #umai du$% ce Plesneal% )i scoase din castel( se )ncumetar% s%0i dea drumul 4i tra2ersar% gr%dina de legume( )ndre$t&ndu0se s$re sere. 9rau mai $u1ini la ora de ?Ier5ologie@( acum li$seau doi dintre ei( Justin 4i Hermione. Pro/esoara !%star )i $use $e to1i la trea5%( s% cure1e smoc,inii a5isinieni de /runze 4i ramuri uscate. Harry se duse s% $un% un 5ra1 de r%murele $e mo2ila de )ngr%4%minte 4i se trezi /a1%0n /a1% cu 9rnie <acmillan( care trase ad&nc aer )n $ie$t 4i s$use /oarte $rotocolar7 Harry( nu 2reau dec&t s%01i s$un c% )mi $are tare r%u c% te0am sus$ectat 2reodat%. ;tiu c% nu ai ataca0o niciodat% $e Hermione Jranger 4i )mi $are r%u $entru toate lucrurile $e care le0am s$us des$re tine. Acum suntem to1i )n aceea4i oal% 4i... dac% 2rei... )ntinse o m&n% gr%su1%( $e care Harry i0o str&nse cu $rietenie. 9rnie 4i $rietena lui( Hanna,( 2enir% s% lucreze la acela4i smoc,in( )m$reun% cu Harry 4i Ron. Indi2idul %la( -raco Reacredin1%( zise 9rnie( t%ind r%murele uscate( $are s% /ie /oarte mul1umit de toate astea( nu: ;ti1i( cred c% el ar $utea /i mo4tenitorul lui .i$erin. -aM de4te$t mai e4ti( zise Ron( care( s$re deose5ire de Harry( nu )l iertase at&t de u4or $e 9rnie. Tu crezi c% este Reacredin1%( Harry: )ntre5% 9rnie. #u( zise Harry( at&t de ,ot%r&t( )nc&t 9rnie 4i Hanna, r%maser% ta5lou. secund% mai t&rziu( Harry z%ri ce2a ce )l /%cu s%0l lo2easc% $e Ron cu m&na )n care 1inea /oar/eca.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Au3 Ce nai5a... Harry ar%t% s$re o $or1iune de $%m&nt( la de$%rtare de c&1i2a $a4i. <ai mul1i $%ian'eni mari 4i negri se t&rau $rin 1%r&n%. A( da( zise Ron( )ncerc&nd )ns% nereu4ind s% $ar% 5ucuros. -ar nu $utem s%0i urm%rim acum... 9rnie 4i Hanna, ascultau curio4i. Harry $ri2i cum $%ian'enii o luar% la /ug%. 8e $are c% se duc s$re P%durea Interzis%... Iar Ron $%ru 4i mai ne/ericit din acea cauz%. !a s/&r4itul orei( $ro/esoara !%star )i conduse la ora de ?A$%rare contra <agiei #egre@. Harry 4i Ron r%maser% )n urma celorlal1i( $entru a $utea discuta nesting,eri1i. .a tre5ui s% /olosim iar Pelerina Dermecat%( )i s$use Harry lui Ron. Putem s%0l lu%m cu noi $e Col1. 9 o5i4nuit s% se duc% )n $%dure cu Hagrid( ne0ar $utea /i de a'utor. -a( zise Ron( care )4i /r%m&nta 5ag,eta )n m&ini( cu ner2ozitate. Hm... eu n0a4... #u se s$une c% sunt 2&rcolaci )n $%dure: A4i ocu$ar% locurile lor o5i4nuite( )n s$atele clasei( la ora lui !ocK,art. Pre/er&nd s% nu r%s$und% la acea )ntre5are( Harry )i s$use7 8unt 4i lucruri /rumoase acolo. Centaurii sunt de trea5%... 4i unicornii3 Ron nu mai /usese niciodat% )n P%durea Interzis%. Harry intrase o singur% dat% )n $%dure( dar s$erase s% nu mai /ie ne2oit s% o /ac% 2reodat%. !ocK,art intr% )n clas% 4i toat% lumea )l $ri2i cu aten1ie. To1i ceilal1i $ro/esori din castel erau mai $osomor&1i dec&t de o5icei( )ns% !ocK,art era )n al nou%lea cer. 9i( 4i 2oi( se coco4i el( arunc&nd z&m5ete )n toate $%r1ile( ce0i cu /e1ele astea( at&t de triste: To1i sc,im5ar% $ri2iri e6as$erate( dar nimeni nu r%s$unse. C,iar nu 2% da1i seama( continu% !ocK,art( 2or5ind rar( de $arc% ar /i /ost cu to1ii s%raci cu du,ul( $ericolul a trecut3 .ino2atul a /ost $rins3 Cine s$une asta: )ntre5% -ean T,omas( tare. -rag% tinere( <inistrul <agiei nu l0ar /i luat $e Hagrid( dac% nu ar /i /ost sigur sut% la sut% c% era 2ino2at( zise !ocK,art( $e tonul unei $ersoane care e6$lica sim$lu c% unu 4i cu unu /%ceau doi. +a da( ar /ace0o( zise Ron( c,iar mai tare dec&t -ean. Ami $lace s% cred c% eu 4tiu ce2a mai mult dec&t tine des$re arestarea lui Hagrid( domnule Ieasley( zise !ocK,art( $e un ton ultra satis/%cut. Ron )nce$u s% s$un% c% nu era de aceea4i $%rere( )ns% se o$ri la mi'locul $ro$ozi1iei( c&nd Harry )i d%du un 4ut zdra2%n $e su5 5anc%. #oi nu eram acolo( 1ii minte: )i 4o$ti Harry. -ar 2eselia dezgust%toare a lui !ocK,art( aluziile lui la /a$tul c% el /usese de $%rere )ntotdeauna c% Hagrid nu era 5un de nimic( c&t de con2ins era el c% toat% t%r%4enia se ter0 minase( )l iritar% at&t de mult $e Harry( )nc&t )4i dorea din tot su/letul s% arunce cu ?Hoin%rind cu 2am$irii@ e6act )n mutra idioat% a lui !ocK,art. An sc,im5( se mul1umi s%0i

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

scrie un 5ilet lui Ron7 ?Hai s0o /acem disear%3@ Ron citi mesa'ul( )ng,i1i )n sec 4i $ri2i l&ng% el s$re locul gol al Hermionei. Aceasta $%ru s%0i gr%5easc% ,ot%r&rea( c%ci a$ro5% re$ede din ca$. W Camera de zi a Cerceta4ilor era mai )ntotdeauna /oarte aglomerat%( )n ultimul tim$( $entru c%( )nce$&nd cu ora 4ase( Cerceta4ii nu a2eau unde s% se duc%. -e asemenea( a2eau 4i /oarte multe su5iecte de discutat( rezultatul /iind c% de cele mai multe ori camera de zi nu se golea $&n% du$% miezul no$1ii. Harry se duse s%04i ia Pelerina /ermecat% din cu/%r( imediat du$% cin%( 4i )4i $etrecu toat% seara st&nd $e ea( a4te$t&nd s% se goleasc% )nc%$erea. Dred 4i Jeorge 'ucaser% cu ei c&te2a 'ocuri cu Pocnitoarea 96$lozi2%( iar Jinny st%tea 4i se uita la ei( /oarte a5%tut%( din scaunul )n care st%tea de o5icei Hermione. Harry 4i Ron $ierdeau tot tim$ul( inten1ionat( )ncerc&nd s% termine c&t mai re$ede( dar c,iar 4i a4a trecuse cu mult $este miezul no$1ii( c&nd Dred( Jeorge 4i Jinny se duser% )ntr0un t&rziu la culcare. Harry 4i Ron a4te$tar% s% aud% zgomotul )nde$%rtat al celor dou% u4i ale dormitorului )nc,iz&ndu0se( du$% care )n4/%car% $elerina( o aruncar% $este ei 4i se c%1%rar% $rin gaura $ortretului. "rm% o alt% c%l%torie di/icil% $rin castel( /erindu0se de to1i $ro/esorii. Antr0un s/&r4it a'unser% )n ,olul de la intrare( traser% z%2orul u4ilor de ste'ar( se strecurar% $rintre ele( )n0 cerc&nd s% $re2in% orice sc&r1&it( 4i $%4ir% $e $%m&ntul luminat de lun%. 80ar $utea( ru$se Ron t%cerea( )n tim$ ce mergeau $rin iar5a )ntunecat%( s% a'ungem )n $%dure 4i s% ne d%m seama c% nu a2em ce urm%ri. 8e $rea $oate ca $%ian'enii aceia s% nu /i a'uns )n $%dure. 9ste ade2%rat( $%reau c% se mi4cau )ntr0acolo( dar... -in /ericire( 2ocea i se stinse tre$tat. A'unser% la casa lui Hagrid( care $%rea trist% 4i de$rimant% cu /erestrele ei )ntunecate. C&nd Harry desc,ise u4a( Col1 )nne5uni de $l%cere c&nd )i 2%zu. Angri'ora1i c% ar $utea s% trezeasc% tot castelul cu l%tratul lui /urtunos( )i d%dur% re$ede ni4te caramele de melas%( dintr0o conser2% de $e c%min( care )i )ncle4tar% $e dat% col1ii. Harry )4i l%s% Pelerina Dermecat% $e masa lui Hagrid. #u a2eau ne2oie de ea )n $%durea neagr% ca smoala. Hai( Col1( mergem la $lim5are( zise Harry( m&ng&indu0l( 4i Col1 ie4i 5ucuros din cas% du$% ei( /ugi $&n% la marginea $%durii 4i )4i ridic% $iciorul l&ng% un smoc,in. Harry )4i scoase 5ag,eta 4i 4o$ti 9=umos!; A$%ru o lumini1% )n 2&r/ul 5ag,etei( de a'uns s% le lumineze drumul )n c%utarea $%ian'enilor. idee 5un%( zise Ron. A4 a$rinde0o 4i $e a mea( dar 4tii 5ine... ar e6$loda sau ce2a de genul %sta... Harry )l 5%tu $e Ron $e um%r 4i ar%t% s$re iar5%. -oi $%ian'eni singuratici /ugeau de lumina 5ag,etei( ascunz&ndu0se )n um5ra co$acilor. +ine( o/t% Ron( de $arc% se a4te$ta la tot ce era mai r%u( sunt gata( s% mergem.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

A4a c%( )nso1i1i de Col1( care mirosea r%d%cinile 4i /runzele co$acilor( intrar% )n ad&ncul $%durii. !a lumina 5ag,etei lui Harry( o luar% $e urmele $%ian'enilor care se $relingeau )n cete $e c%rare. <erser% a4a 2reo dou%zeci de minute( /%r% s% 2or5easc%( ascult&nd cu aten1ie orice alt zgomot( )n a/ar% de trosnetul r%murelelor 4i /o4netul /runzelor. A$oi( c&nd co$acii de2enir% mai de4i ca niciodat%( )nc&t nu se mai 2edeau stelele de deasu$ra lor( singura lumini1% )n oceanul de )ntuneric /iind 5ag,eta lui Harry( 2%zur% cum g,izii lor( $%ian'enii( $%r%seau c%rarea. Harry se o$ri $u1in( )ncerc&nd s% 2ad% unde se duceau( dar totul )n a/ar% de micu1a lui s/er% de lumin% era cu/undat )n 5ezn%. #u mai mersese niciodat% at&t de mult )n inte0 riorul $%durii $&n% atunci. A4i amintea /oarte 5ine cum )l s/%tuise Hagrid data trecut% c&nd /usese aici s% nu $%r%seasc%( orice ar /i( c%rarea. -ar acum Hagrid era la Kilometri de$%rtare( st&nd $ro5a5il )ntr0o celul% din AzKa5an( 4i tot el le s$use s% urmeze $%ian'enii. Ce2a umed )i atinse m&na lui Harry )nc&t tres%ri s$eriat( stri2indu0i $iciorul lui Ron. -ar era doar 5otul lui Col1. Ce zici: )l )ntre5% Harry $e Ron( ai c%rui oc,i a5ia )i $utea deslu4i( 4i asta /iindc% )n ei se re/lecta lumina 5ag,etei. -ac% tot am 2enit $&n% aici...( zise Ron. A4a c% urmar% um5rele $%ian'enilor( $rintre co$aci. Acum nu se $uteau mi4ca at&t de re$ede( erau r%d%cini de co$aci 4i cioturi la tot $asul( care a5ia se deslu4eau )n )ntu0 nericul din 'ur. Harry sim1ea res$ira1ia cald% a lui Col1 $e m&n%. -e mai multe ori au /ost ne2oi1i s% se o$reasc% 4i s% caute $%ian'enii cu lumina 5ag,etei. <erser% tim$ de 2reo 'um%tate de or%( du$% c&te )4i $uteau da ei seama( 2e4mintele ag%1&ndu0li0se de ramurile 'oase. -u$% un tim$( o5ser2ar% c% drumul $%rea s% co5oare )n $ant%( de4i co$acii erau la /el de de4i ca 4i $&n% atunci. A$oi Col1 scoase dintr0o dat% un l%trat $uternic( care r%sun% )n toat% $%durea( /%c&ndu0i s% )nlemneasc% de /ric%. Ce0i: strig% Ron( uit&ndu0se )n 'ur( $rin )ntuneric( a$uc&ndu0se cu toat% $uterea de cotul lui Harry. 8e mi4c% ce2a aici( 4o$ti Harry. Ascult%... $are s% /ie ce2a mare... Ascultar% cu aten1ie. <ai )n drea$ta lor( acel ce2a mare /%cea ramurile s% trosneasc%( )n tim$ ce )4i croia drum $rintre co$aci. nu( zise Ron. ( nu( o( nu( o( nu( o... Taci( )l re$ezi Harry. s% te aud%... 8% m% aud%: zise Ron( cu o 2oce neo5i4nuit de strident%. &-a auzit de a! Col13 Antunericul $%rea s% )i a$ese $e $leoa$e( a4a cum st%teau a4te$t&nd( nemi4ca1i 4i )ngrozi1i. 8e auzi un zgomot ciudat 4i a$oi se l%s% t%cerea. Ce crezi c% /ace: 4o$ti Harry. Pro5a5il c% se $reg%te4te s% ne atace( zise Ron. A4te$tar% tremur&nd( ne)ndr%znind nici s% se mi4te. Crezi c0a $lecat: 4o$ti iar Harry. #0am nici cea mai 2ag% idee...

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

A$oi( din drea$ta lor( s/&4ie )ntunericul o lumin% at&t de $uternic%( )nc&t am&ndoi )4i $user% m&inile la oc,i. Col1 sc,eaun% 4i )ncerc% s% /ug%( dar nimeri )ntr0o tu/% de s$ini 4i )nce$u s% sc,eaune 4i mai tare. Harry3 strig% Ron( r%su/l&nd u4urat. Harry( e ma4ina noastr%3 Cum:3 Haide3 Harry )l urm% $e Ron s$re lumin%( )m$iedic&ndu0se 4i )m$leticindu0se. cli$% mai t&rziu a'unseser% )ntr0o $oian%. <a4ina domnului Ieasley st%tea( goal%( )n mi'locul unui cerc de co$aci gro4i 4i )nal1i( su5 un aco$eri4 de ramuri dese( cu /arurile a$rinse. An tim$ ce Ron se duse s$re ea( ne2enindu0i s%04i cread% oc,ilor( ma4ina se mi4c% )ncet s$re el( e6act ca un c&ine mare( turcoaz( care04i )nt&m$ina st%$&nul. A /ost aici )n tot acest tim$3 zise Ron( 5ucuros( d&ndu0i ocol. "it%0te la ea... P%durea a s%l5%ticit0o... Ari$ile ma4inii erau zg&riate 4i )m$ro4cate cu noroi. 8e $are c% $ornise de una singur% $rin $%dure. Col1 nu $%rea s% o )ndr%geasc% $rea tare. 8t%tea li$it de Harry( care )l sim1ea cum tremur% de /ric%. Res$ira1ia i se mai $otoli 4i Harry )4i $use 5ag,eta la loc( )n 5uzunarul ,ainei. ;i noi care credeam c% o s% ne atace3 zise Ron( a$lec&ndu0se s$re ma4in% 4i m&ng&ind0o. -e at&tea ori m0am )ntre5at unde s0a dus3... Harry cercet% $%m&ntul inundat de lumin% du$% urmele $%ian'enilor( dar ace4tia /ugiser%( s$eria1i de lumina /arurilor. I0am $ierdut( zise el. Hai s% mergem s%0i c%ut%m. Ron nu zise nimic 4i nici nu se clinti din loc. c,ii )i r%m%seser% a1inti1i $e ce2a( a/lat cam la doi metri deasu$ra $%durii( c,iar )n s$atele lui Harry. Pe c,i$ i se citea o groaz% cum$lit%. Harry nu a2u tim$ nici m%car s% se )ntoarc%. 8e auzi un zgomot $uternic 4i deodat% sim1i cum ce2a mare 4i $%ros )l )n4/%c% de mi'loc( ridic&ndu0l de la $%m&nt. Acum at&rna cu ca$ul )n 'os( z2&rcolindu0se )ngrozit. 8e auzi iar un /&4&it 4i $icioarele lui Ron $%r%sir% 4i ele $%m&ntul. Col1 sc,eaun% 4i sc&nci( iar )n cli$a urm%toare( era a5sor5it 4i el )ntre ramurile co$acilor )ntuneca1i. Cu ca$ul )n 'os( Harry 2%zu c% cel care )l ca$turase se de$lasa $e cele 4ase $icioare ale sale( e6trem de lungi 4i $%roase( cu $rimele dou% 1in&ndu0l str&ns. !a ca$%tul acestora se g%seau ni4te cle4ti negri 4i lucio4i. An s$atele lui( se auzea o alt% creatur%( care )l c%ra $e Ron( /%r% nici o )ndoial%. 8e )ndre$tau c,iar s$re inima $%durii. Harry )l auzea $e Col1( lu$t&ndu0se s% se eli5ereze din g,earele unui al treilea monstru( sc,eaun&nd c&t de tare $utea. Harry nu ar /i $utut s% 1i$e nici dac% ar /i 2rut( era ca 4i c&nd 4i0ar ii l%sat 2ocea al%turi de ma4ina din $%dure. #u a 4tiut niciodat% c&t a stat )n cle4tii creaturii aceleia )ngrozitoare( dar 2eni un moment )n care )ntunericul se risi$i 5rusc( )ndea'uns ca s%04i dea seama c% $%m&ntul )m$&nzit cu /runze $&n% atunci era n%$%dit de $%ian'eni. <i4c&ndu04i g&tul( Harry )4i d%du

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

seama c% erau $e marginea unei 2%i( cur%1ate de co$aci( ast/el )nc&t stelele str%luceau deasu$ra celei mai ori5ile scene( $e care o 2%zuse 2reodat% )n 2ia1a lui. Puzderie de $%ian'eni3 #u $%ian'eni micu1i( ca cei $e care )i urm%riser% ei( ci $%ian'eni c&t casa( cu o$t oc,i 4i 4ase $icioare( negri( $%ro4i( gigantici. 96em$larul enorm care )l ducea $e Harry co5or) $anta a5ru$t%( s$re o $&nz% 5oltit%( a/lat% c,iar )n mi'locul 2%ii( )n tim$ ce con/ra1ii lui se adunar% re$ede din toate $%r1ile( cl%n1%nind din cle4ti( entu0 ziasma1i la 2ederea $r%zii. C&nd )i d%du drumul $%ian'enul( Harry c%zu )n $atru la5e. Ron 4i Col1 se $r%5u4ir% l&ng% el. Col1 nu mai sc&ncea( ci se g,emuise ne$utincios la $%m&nt de /ric%. Ron ar%ta e6act la /el cum se sim1ea 4i Harry. Jura )i era larg desc,is% ca 4i c&nd ar /i 1i$at( iar oc,ii st%teau gata s%04i ias% din or5ite. Harry )4i d%du seama 5rusc c% $%ian'enul care )i d%duse drumul zicea ce2a. 9ra greu de s$us ce anume( a2&nd )n 2edere c% la /iecare cu2&nt $e care )l zicea )4i z%ng%nea cle4tii. Aragog3 strig% acesta. Aragog3 Iar din centrul $lasei 5oltite 4i )nc&lcite( a$%ru un $%ian'en de m%rimea unui mic ele/ant( )naint&nd /oarte )ncet. 9ra gri $e s$ate 4i $e $icioare( iar /iecare oc,i de $e /a1a lui ,idoas% era al5 ca la$tele. P%ian'enul era or5. Ce este: zise el( z%ng%nindu04i ra$id cle4tii. ameni( cl%n1%ni $%ian'enul care )l adusese $e Harry. 9 Hagrid: zise Aragog( a$ro$iindu0se( to1i cei o$t oc,i al5urii m%rindu0se curio4i. 8tr%ini( z%ng%ni $%ian'enul care )l adusese $e Ron. mor&1i0i( z%ng%ni Aragog( amenin1%tor. -ormeam... 8untem $rieteni cu Hagrid( strig% Harry. Inima $arc% )i ie4ise din $ie$t 4i acum )i 5%tea )n g&t. C!I#J3 C!I#J3 C!A#J3 /%cur% cle4tii tuturor $%ian'enilor din acea 2ale. Aragog /%cu o $auz%. Hagrid nu a mai trimis oameni )n 2alea noastr% $&n% acum( zise el a5ia 4o$tit. Hagrid are necazuri( zise Harry( res$ir&nd /oarte re$ede. -e asta am 2enit. #ecazuri: zise $%ian'enul 5%tr&n 4i lui Harry i se $%ru c% auzise o 2oce )ngri'orat%( $e /undalul zgomotelor /%cute de cle4ti. -ar de ce 20a trimis $e 2oi: Harry se g&ndi s% se ridice( dar se ,ot%r) c% nu era momentul( nu credea c% l0ar /i sus1inut $icioarele. A4a c% 2or5i de $e 'os( c&t $utea de calm. 9i cred( cei de la 4coal%( c% Hagrid a $us un... un... ce2a s% atace ele2ii. !0au dus la AzKa5an. Aragog )4i z%ng%ni cle4tii m&nios( iar )n toat% 2alea r%sun% ecoul /%cut de cle4tii celorlal1i $%ian'eni. 9rau ca ni4te a$lauze( numai c% de o5icei a$lauzele nu0l /%ceau $e Harry s%0i /ie r%u de /ric%. -ar asta a /ost acum mul1i ani( zise Aragog( iritat. Acum mul1i( mul1i ani. Ami amintesc /oarte 5ine. -e asta l0au $us s% $%r%seasc% 4coala. Au crezut c% eu eram monstrul care s%l%4luie4te )n ceea ce numesc ei Camera 8ecretelor. Au crezut c% Hagrid a desc,is Camera 8ecretelor 4i m0a eli5erat.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

;i nu tu... ai ie4it din Camera 8ecretelor: zise Harry( care sim1ea o trans$ira1ie rece alunec&ndu0i $e /runte. 9u: zise Aragog( z%ng%nind su$%rat. 9u nu m0am n%scut )n castel. 9u 2in de $e un t%r&m )nde$%rtat. "n c%l%tor m0a d%ruit lui Hagrid c&nd eram )nc% ou. Hagrid era micu1 $e atunci( dar a a2ut gri'% de mine( m0a ascuns )ntr0un dula$ )n castel( ,r%nindu0m% cu resturi de la mas%. Hagrid este 5unul meu $rieten( un om tare 5un. C&nd am /ost desco0 $erit 4i acuzat de moartea acelei /eti1e( m0a $rote'at. -e atunci tr%iesc aici )n $%dure( unde )nc% m% mai 2iziteaz% Hagrid. <i0a g%sit 4i o so1ie( <osag( 4i 2ezi cum ni s0a m%rit /amilia( numai datorit% 5un%t%1ii lui Hagrid... Harry )4i adun% ceea ce mai r%m%sese din cura'ul s%u. -eci tu nu ai... nu ai atacat niciodat% $e nimeni: #iciodat%( s$use $%ian'enul 5%tr&n. A4a )mi ziceau instinctele( dar din res$ect $entru Hagrid( nu am r%nit niciodat% o /iin1% uman%. Deti1a aceea a /ost g%sit% moart% )n 5aie. 9u nu am 2%zut niciodat% o alt% $arte a castelului )n a/ar% de dula$ul )n care am crescut. 8$eciei noastre )i $lace )ntunericul 4i lini4tea... -ar atunci... ;tii cine a omor&t0o $e /eti1a aceea: )ntre5% Harry. Pentru c% orice o /i /ost( s0a )ntors 4i atac% iar oamenii... Cu2intele )i /ur% aco$erite de o /urtun% de cle4ti z%ng%nind 4i $icioare /r%m&nt&ndu0 se m&nioase. 8iluete mari 4i negre se agitau )n 'urul lor. Ceea ce tr%ie4te )n castel( zise Aragog( este o creatur% str%2ec,e( de care nou% $%ian'enilor ne este team%( mai mult ca de oricine altcine2a. Ami amintesc 5ine c&t m0am rugat de Hagrid s%0mi dea drumul( c&nd am sim1it c% monstrul um5la li5er $rin 4coal%. Ce este: zise Harry( gr%5it. ;i mai multe z%ng%nituri( 4i mai mult% agita1ie... P%ian'enii $%reau s% se a$ro$ie... #u 2or5im de el3 s$use Aragog cu as$rime. #u )i $ronun1%m numele3 #u i0am s$us niciodat% lui Hagrid numele acelei creaturi )ngrozitoare( de4i m0a )ntre5at de multe ori. Harry nu 2roia s% /or1eze nota( nu acum cu $%ian'enii care )l )ncon'uraser% din toate $%r1ile. Aragog $%rea s% /ie o5osit de discu1ie. 8e )ndre$ta )ncet s$re $&nza sa 5oltit%( dar restul $%ian'enilor continuau s% se de$laseze )ncet s$re Harry 4i Ron. Atunci( noi $lec%m( )i strig% Harry dis$erat lui Aragog( auzind /o4netele /runzelor din s$atele s%u. 8% $leca1i: zise Aragog )ncet. <% )ndoiesc... -ar... dar... Dii 4i /iicele mele nu se ating de Hagrid( la comanda mea. -ar nu le $ot interzice carne $roas$%t%( c&nd a$are de 5un% 2oie )n mi'locul nostru. !a re2edere( $rieten al lui Hagrid. Harry se )ntoarse. !a c&1i2a $a4i( )n%l1&ndu0se )n 'urul lui( era un zid gros de $%ian'eni( z%ng%nind din cle4ti( nenum%ra1ii lor oc,i str%lucind )n ca$etele negre 4i $%roase... C,iar cu 5ag,eta la el( Harry 4tia c% nu )l 2a a'uta la nimic( erau mult $rea mul1i( dar

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

$e c&nd )ncerca s% se ridice( $reg%tit s% moar% lu$t&ndu0se( se auzi un sunet $uternic 4i o lumin% or5itoare se re2%rs% )n 2ale. <a4ina domnului Ieasley co5ora $anta 2i'elios( cu /arurile a$rinse( cla6on&nd continuu( d&nd $%ian'enii la o $arte( la st&nga 4i la drea$ta( mai mul1i dintre ei /iind arunca1i $e s$ate( intermina5ilele lor $icioare agint&ndu0se ne$utincioase )n aer. <a4ina $use o /r&n% 5rusc% )n /a1a lui Harry 4i a lui Ron( iar u4ile se desc,iser%. Ia0l $e Col13 strig% Harry( arunc&ndu0se $e locul din /a1%. Ron )n4/%c% de mi'loc c&inele( care sc,eauna 'alnic( 4i )l arunc% $e 5anc,eta din s$ate. Portierele se tr&ntir%. Ron nu se atinse de accelera1ie( dar ma4ina nu a2ea ne2oie de el. <otorul 2ui 4i $ornir%( lo2ind )nc% 4i mai mul1i $%ian'eni. "rcar% $anta ca 2&ntul 4i )n cur&nd se trezir% gonind $rin $%dure( ramurile 4terg&nd $ar5rizul 4i /erestrele( )n tim$ ce ma4ina se strecura cu iscusin1% $rin locurile accesi5ile( urm&nd un drum $e care se 2edea c% )l cuno4tea $rea 5ine. Harry )l $ri2i $e Ron( care )nc% mai a2ea gura c%scat%( )ns% oc,ii )4i re2eniser% la normal. Ai $%1it ce2a: Ron $ri2i dre$t )nainte( ne$ut&nd s% 2or5easc%. Cutreierar% ca ne5unii $rin $%dure( Col1 sc,el%l%ind dis$erat $e 5anc,eta din s$ate. Harry 2%zu cum oglinda retro2izoare se ru$se c&nd se strecurar% $e l&ng% un ste'ar mare. -u$% zece minute zgomotoase( tensionate( trunc,iurile co$acilor se /%cur% din ce )n ce mai su51iri( iar Harry $utu s% z%reasc% din nou $etice de cer. <a4ina se o$ri at&t de su5it( )nc&t a$roa$e z5urar% $rin $ar5riz. A'unseser% la marginea $%durii. Col1 se arunc% la /ereastr%( dorind cu dis$erare s% co5oare din ma4in%( iar c&nd Harry desc,ise $ortiera( o ru$se la /ug% $rintre co$aci( direct s$re casa lui Hagrid( cu coada )ntre $icioare. Ie4i 4i Harry du$% c&te2a minute. Ron $%ru s%04i reca$ete sim1urile )n mem5re 4i )l urm%( cu g&tul )nc% )n1e$enit 4i cu o e6$resie n%uc%. Harry atinse ma4ina $rietene4te( )n semn de mul1umire( )nainte ca aceasta s% se retrag% )n $%dure 4i s% dis$ar%. Harry se )ntoarse )n ca5ana lui Hagrid s% ia Pelerina In2izi5il%. Col1 tremura su5 o $%tur%( )n co4ule1ul s%u. C&nd ie4i( Harry )l g%si $e Ron )n gr%dina de do2leci( /iindu0i /oarte r%u. >rmrii pian enii( zise Ron sl%5it( 4terg&ndu0se cu m&neca la gur%. #u o s%0l iert niciodat% $e Hagrid $entru asta. A2em noroc c% mai tr%im. 8unt sigur c% nu a crezut c% Aragog le 2a /ace r%u $rietenilor lui( )i lu% a$%rarea Harry. 96act asta e $ro5lema lui Hagrid3 s$use Ron( lo2ind $eretele ca5anei. Antotdeauna crede c% mon4trii nu sunt at&t de r%i $e c&t se s$une 4i uite unde a a'uns3 )ntr0 o celul% din AzKa5an3 Acum tremura( /%r% s% se $oat% controla. -e ce s% ne trimit% acolo: Ce am a/lat( 2reau s% 4tiu 4i eu: C% Hagrid nu a desc,is niciodat% Camera 8ecretelor( zise Harry( arunc&nd $elerina $este Ron 4i )i atinse m&na( )ndemn&ndu0l s% mearg%. A /ost ne2ino2at3 Ron $u/ni ner2os. 9ra e2ident c% a0l cre4te $e Aragog )ntr0un dula$ nu era cel mai

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

5un e6em$lu de ne2ino2%1ie. A$ro$iindu0se de castel( Harry aran'% $elerina $entru a se asigura c% nu li se 2edeau $icioarele( a$oi desc,ise u4ile sc&r1&itoare din /a1%. Tra2ersar% cu gri'% ,olul de la intrare 4i a$oi urcar% cu aten1ie scara de marmur%( 1in&ndu04i res$ira1ia c&nd tra2ersar% coridoarele( $e care $atrulau str%'eri 2igilen1i. A'unser% $&n% la urm% cu 5ine )n camera de zi a Cerceta4ilor( unde /ocul arsese $&n% se /%cuse cenu4%. A4i d%dur% 'os $elerina 4i urcar% scara )ntortoc,eat% s$re dormitorul lor. Ron se $r%5u4i $e $at( /%r% a se mai o5osi s% se dez5race. !ui Harry( $e de alt% $arte( nu )i era somn. R%mase $e marginea $atului s%u( g&ndindu0se intens la ce s$usese Aragog. Creatura care z%cea unde2a )n castel( a4a credea el( $%rea s% /ie un /el de monstru( la /el cum era Ca$0de0<ort... C,iar 4i altor mon4tri le era /ric% s%0i $ronun1e numele. -ar Harry 4i Ron nu erau cu nimic mai a$roa$e de a a/la cine era monstrul res$ecti2 sau cum )4i trans/orma 2ictimele )n stane de $iatr%... #ici c,iar Hagrid nu 4tiuse niciodat% ce se ascundea )n Camera 8ecretelor. Harry )4i ridic% $icioarele $e $at 4i se l%s% $e $erne( uit&ndu0se $rin /ereastra turnului la luna str%lucitoare. #u 4tia ce altce2a mai $uteau s% /ac%. -rumurile se )n/undau( )n toate direc1iile. Cru$lud $rinsese $ersoana gre4it%( mo4tenitorul lui .i$erin sc%$ase 4i nimeni nu $utea s%04i dea seama dac% era aceea4i $ersoan%( sau altcine2a( cea care desc,isese Camera 8ecretelor de data aceasta. #u mai a2eau $e cine s% )ntre5e. Harry st%tea( )nc% )ntorc&nd $e toate /e1ele ce s$usese Aragog. I se /%cuse somn( c&nd ceea ce $%rea s% /ie ultima lor s$eran1% )i 2eni 5rusc )n minte 4i se ridic% dintr0o dat% )n ca$ul oaselor. Ron( 4o$ti el $rin )ntuneric. Ron3 Ron se trezi cu un sc,eaunat ca al lui Col1( $ri2i )n 'ur 4i )l 2%zu $e Harry. Ron... /eti1a aceea care a murit... Aragog a zis c% a /ost g%sit% )ntr0o 5aie( zise Harry( /%c&nd a5strac1ie de s/or%iturile lui #e2ille din col1. -ar dac% ea nu a $%r%sit niciodat% 5aia: -ac% e )nc% acolo: Ron se /rec% la oc,i( )ncrunt&ndu0se )n lumina lunii. ;i a$oi )n1elese. -oar nu crezi... #u3... Pl&ng%cioasa <yrtle: CAPIT !"! L.I CAMERA SECRETELOR -e at&tea ori am /ost )n 5aia aia( zise Ron( ener2at( la micul de'un din ziua urm%toare( 4i am /i $utut s0o )ntre5%m( 4i acum... Dusese destul de greu s% )ncerce s% caute $%ian'enii. -ar s% sca$e de $ro/esorii lor destul de mult tim$ c&t s% $oat% s% se strecoare )ntr0o toalet% de /ete( 5a mai mult( )ntr0una care( $e l&ng% multe altele( era c,iar l&ng% locul unde a2usese loc $rimul atac( era a$roa$e im$osi5il... -ar ce2a se )nt&m$l% la $rima lor or% de ?Trans/igur%ri@( care le alung% Camera 8ecretelor din minte( $entru $rima oar% )n ultimele s%$t%m&ni. Tim$ de zece minute(

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

$ro/esoara <cJonagall le 2or5i des$re e6amenele care )nce$eau $e )nt&i iunie( din ziua aceea )ntr0o s%$t%m&n% 96amene: url% 8eamus Dinnigan. Tot mai d%m e6amene: 8e auzi o 5u/nitur% $uternic% )n s$atele lui Harry( deoarece 5ag,eta lui #e2ille alunecase 4i /%cuse s% dis$ar% un $icior al 5%ncii. Pro/esoara <cJonagall o re$ar% cu o 2ra'% 4i se )ntoarse( )ncrunt&ndu0se( c%tre 8eamus. 8co$ul $entru care 1inem 4coala desc,is% )n aceste momente este ca 2oi s% $ute1i $rimi o educa1ie c&t mai solid%( s$use ea t%ios. An consecin1%( e6amenele 2or a2ea loc ca de o5icei 4i sunt con2ins% c% 2% 2e1i da toat% silin1a3 8%04i dea silin1a3 !ui Harry nici nu0i trecuse $rin minte c% 2or mai da e6amene( cu tot stresul de la castel. 8e auzir% 4oa$te r%z2r%tite )n toat% clasa( ceea ce o /%cu $e $ro/esoara <cJonagall s% se su$ere 4i mai tare. Indica1iile $ro/esorului -um5ledore au /ost ca 4coala s% /unc1ioneze c&t mai normal $osi5il( zise ea. Iar asta( nici nu e ne2oie s% 2% s$un( )nseamn% s% a/l%m c&t a1i )n2%1at anul acesta3 Harry $ri2i )n 'os c%tre cei doi ie$uri al5i $e care tre5uia s%0i trans/orme )n $a$uci. Ce )n2%1ase $&n% atunci( )n anul acela: #u g%sea nimic /olositor( la care s% se $oat% da 2reun e6amen... Ron ar%ta de $arc% tocmai i s0ar /i s$us c% tre5uia s% se duc% s% tr%iasc% )n P%durea Interzis%. A1i dai seama cum 2a /i s% dau e6amenele cu asta: )l )ntre5% el $e Harry( ar%t&ndu0 i 5ag,eta( care )nce$use s% /luiere cu $utere. W Cu trei zile )nainte de $rimul e6amen( $ro/esoara <cJonagall /%cu un alt anun1 la micul de'un. Am 2e4ti 5une( zise ea( iar <area 8al%( )n loc s% tac%( e6$lod%. 8e )ntoarce -um5ledore3 strigar% mai mul1i( /oarte 5ucuro4i. !0a1i $rins $e mo4tenitorul lui .i$erin3 c,i1%i o /at% de la masa c,ilor0de0;oim. 8unt $ermise iar meciurile de .&'t,a13 strig% +aston( entuziasmat. C&nd se $otoli g%l%gia $u1in( $ro/esoara <cJonagall le s$use7 -oamna $ro/esoar% !%star m0a anun1at c% m%tr%gunele sunt )n s/&r4it gata de /olosit. An aceast% sear%( 2om $utea s%0i )n2iem $e cei care au /ost $ietri/ica1i. #u este cazul s% 2% reamintesc c% unul dintre ei 2a $utea s% ne s$un% cine sau ce l0a atacat. 8$er c% acest an )ngrozitor se 2a termina o dat% cu $rinderea 2ino2atului3... "rm% o /urtun% de urale 4i a$lauze. Harry $ri2i s$re masa .i$erinilor 4i nu /u sur$rins s% o5ser2e c% -raco Reacredin1% nu se al%turase 5ucuriei generale. Ron( $e de alt% $arte( $%rea /oarte /ericit( cum nu mai /usese de mult tim$. #u conteaz% c% nu am )ntre5at0o $e <yrtle( atunci3 )i s$use el lui Harry. Pro5a5il c% Hermione 2a a2ea toate r%s$unsurile c&nd o s0o trezeasc%3 8% 4tii c% o s% )nne5uneasc%

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

atunci c&nd o s% a/le c% mai sunt trei zile $&n% la e6amene. #u a reca$itulat nimic... Poate ar /i mai 5ine s% o l%s%m a4a cum este acum $&n% se termin% e6amenele... C,iar atunci( Jinny Ieasley 2eni 4i se a4ez% l&ng% Ron. P%rea )ncordat% 4i emo1ionat%( iar Harry o5ser2% cum )4i /r%m&nta m&inile )n $oal%. Ce s0a )nt&m$lat: zise Ron( ser2indu0se cu )nc% o $or1ie de 5udinc%. Jinny nu s$use nimic( ci $ri2i masa Cerceta4ilor cu o $ri2ire s$eriat%( care )i amintea lui Harry de cine2a( )ns% nu )4i amintea de cine... Hai( zi odat%3 /%cu Ron( uit&ndu0se /i6 la ea. Harry 4i d%du seama deodat% de cine )i amintise Jinny. 8e leg%na u4or )n scaunul ei( )n /a1% 4i )n s$ate( e6act ca -o55y c&nd era e6trem de a$roa$e de a dez2%lui in/orma1ii interzise. Tre5uie s% )1i s$un ce2a( 4o$ti Jinny( a2&nd gri'% s% nu $ri2easc% s$re Harry. Ce este: zise Harry. Jinny $%rea s%04i g%seasc% greu cu2intele $otri2ite. Ce0i: )ntre5% Ron. Jinny desc,ise gura( )ns% din ea nu ie4i nici un sunet. Harry se a$lec% 4i s$use )ncet( ast/el )nc&t s% nu0l aud% dec&t Jinny 4i Ron. 9ste ce2a des$re Camera 8ecretelor: Ai 2%zut ce2a: 8e $oart% cine2a ciudat: Jinny o/t%( dar c,iar atunci a$%ru Percy Ieasley( $%r&nd o5osit 4i sec%tuit. -ac% ai terminat de m&ncat( stau eu )n locul t%u. Jinny. 8unt mort de /oame( a5ia am terminat tura de $atrulare... Jinny s%ri ca ars%( )i arunc% lui Percy o $ri2ire s$eriat% 4i $lec% gr%5it%. Percy se a4ez% 4i lu% o can% din mi'locul mesei. Percy3 zise Ron( su$%rat. 9ra $e $unctul de a ne s$une ce2a im$ortant3 !a 'um%tatea )ng,i1iturii de ceai( Percy se )nec%. Ce /el de lucru im$ortant: s$use el( tu4ind. Tocmai am )ntre5at0o dac% a 2%zut ce2a ciudat( 4i )nce$use s% ne s$un%... A... asta... asta nu are nici o leg%tur% cu Camera 8ecretelor( zise Percy imediat. -e unde 4tii: zise Ron( ridic&ndu04i s$r&ncenele. P%i... ,m... ca s% 4tii 4i tu... Jinny... ,m... m0a 2%zut acum c&te2a zile c&nd... ei( nu conteaz%... im$ortant e c% m0a 2%zut /%c&nd ce2a 4i eu... ,m... am rugat0o s% nu s$un% nim%nui. 8incer s% /iu( am crezut c% o s% se 1in% de cu2&nt. -e /a$t e o nimica toat%( dar a4 $re/era s%... Harry nu )l 2%zuse niciodat% $e Percy at&t de st&n'enit. Ce /%ceai( Percy: s$use Ron( z&m5ind. Hai( s$une0ne( $romitem s% nu r&dem. Percy nu )i )ntoarse z&m5etul. Te rog d%0mi o c,i/l%( Harry( sunt li,nit. W Harry 4tia c% misterul ar /i $utut /i dez2%luit a doua zi 4i /%r% a'utorul lor( dar nu era

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

dis$us s% $iard% nici o ocazie de a 2or5i cu <yrtle... ;i( s$re 5ucuria lui( a4a se 4i )nt&m$l% s$re $r&nz( c&nd Jilderoy !ocK,art )i conducea la ora de ?Istoria <agiei@. !ocK,art( care )i asigurase de at&tea ori c% $ericolul a trecut( doar $entru a /i contrazis imediat( era acum a5solut con2ins c% nici nu mai merita s%0i conduc% $e coridoare. P%rul nu )i era la /el de $om%dat ca de o5icei( $%rea c% nu dormise a$roa$e toat% noa$tea( $atrul&nd la eta'ul $atru. =ine01i minte ce 2% s$un( s$use el( conduc&ndu0i du$% un col1( $rimele cu2inte care 2or ie4i din gurile acelor 5ie1i studen1i $ietri/ica1i 2or /i ?Hagrid a /ost@. 8incer s% /iu( m% mir c% $ro/esoara <cJonagall crede c% sunt necesare toate aceste m%suri de $recau1ie. Com$let de acord( domnule( zise Harry( /%c&ndu0l $e Ron s%04i sca$e c%r1ile de uimire. A1i mul1umesc( Harry( zise !ocK,art( 5ine2oitor( a4te$t&nd s% treac% un 4ir lung de Astro$u/i. .reau s% s$un c% noi $ro/esorii a2em 4i a4a destule $ro5leme $e ca$( )n a/ar% de a conduce ele2ii 4i a sta no$1ile de $az%... 96act( zise Ron( care )n1elesese ce 2roia Harry. -e ce nu ne l%sa1i aici( domnule( nu mai a2em de tra2ersat dec&t un singur coridor. ;tii ce2a( Ieasley( cred c% a4a 2ei /ace( zise !ocK,art. C,iar tre5uie s% m% duc s%0mi $reg%tesc ora urm%toare... ;i se )nde$%rt% de ei. 8%04i $reg%teasc% ora( 5om5%ni Ron )n urma lui. <ai degra5%( s0a dus s%04i $un% $%rul $e 5igudiuri3 Ai l%sar% $e ceilal1i Cerceta4i s% le0o ia )nainte( a$oi 1&4nir% $e un coridor l%turalnic 4i /ugir% s$re 5aia Plang%cioasei <yrtle. -ar e6act c&nd se /elicitau unul $e altul $entru str%0 lucitul $lan... Potter3 Ieasley3 Ce /ace1i: 9ra $ro/esoara <cJonagall( 5uzele sale $%r&nd alc%tuite din cele mai su51iri linii. #oi... ne...( se 5&l5&i Ron( ne duceam s%... s% o 2edem $e... Hermione( zise Harry. ;i Ron 4i $ro/esoara <cJonagall se uitar% la el. #u am 2%zut0o de secole( doamn% $ro/esoar%( continu% Harry( gr%5it( /%c&ndu0i lui Ron semn cu $iciorul( 4i ne0am g&ndit s% ne /uri4%m )n ari$a s$italului( 4ti1i( 4i s%0i s$unem c% m%tr%gunele au a'uns la maturitate 4i s%... ,m... s% nu04i /ac% gri'i. Pro/esoara <cJonagall )nc% )i mai /i6a cu $ri2irea( iar $entru un moment Harry crezu c% o s% e6$lodeze( dar c&nd 2or5i a2ea o 2oce neo5i4nuit de )n1eleg%toare. -esigur( s$use ea( 4i Harry( uimit( 2%zu o lacrim% str%lucind )n oc,ii ei ca dou% m%rgele. -esigur( )n1eleg c% cel mai greu le0a /ost $rietenilor celor care au /ost )m$ie... An1eleg. -a( Potter( 5ine)n1eles c% $ute1i s0o 2izita1i $e domni4oara Jranger. Ai 2oi s$une $ro/esorului +inns unde 20a1i dus. 8$une1i0i lui <adam Pom/rey c% a2e1i $ermisiunea mea. Harry 4i Ron $lecar%( a5ia )ndr%znind s% cread% c% sc%$aser% de $edea$s%. -&nd col1ul( o auzir% $e $ro/esoara <cJonagall su/l&ndu04i nasul.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Asta( zise Ron( a /ost cea mai 5un% $o2este $e care ai co$t0o 2reodat%. Acum nu mai a2eau ce s% /ac%( tre5uiau s% se duc% )n ari$a s$italului 4i s% o anun1e $e <adam Pom/rey c% a2eau $ermisiunea $ro/esoarei <cJonagall s% o 2iziteze $e Her0 mione. <adam Pom/rey )i l%s%( )ns% )i $ri2i /oarte ne)ncrez%toare. #u are nici un sens s% 2or5e4ti cu o $ersoan% $ietri/icat%( s$usese ea( 4i( c&nd a'unser% l&ng% Hermione( /ur% ne2oi1i s% admit% c% a2ea dre$tate. 9ra clar c% Hermione nu a2ea nici cea mai 2ag% senza1ie c% $rimise 2izitatori 4i c% era acela4i lucru dac% i0ar /i s$us no$tierei s% nu04i /ac% gri'i 4i c% 2a /i totul 5ine. Totu4i m% )ntre5 dac% a 2%zut atacatorul: zise Ron( $ri2ind trist c,i$ul rigid al Hermionei. Pentru c% dac% i0a )m$ietrit de la s$ate( nu 2a 4ti nimeni niciodat%... -ar Harry nu se uita la c,i$ul /etei. 9ra mult mai $reocu$at de m&na ei drea$t%. 8t%tea )ncle4tat% deasu$ra $%turii( 4i a$ro$iindu0se 2%zu c% a2ea o ,&rtiu1% str&ns% )n $umn. Asigur&ndu0se c% <adam Pom/rey nu era $rin $rea'm%( )i ar%t% 4i lui Ron. Ancearc% s0o sco1i( 4o$ti Ron( mut&ndu04i scaunul )n a4a /el )nc&t <adam Pom/rey s% nu0l $oat% 2edea $e Harry. #u era o sarcin% deloc u4oar%. H&rtiu1a era at&t de )ncle4tat% )n m&na /etei( )nc&t Harry era a$roa$e con2ins c% o 2a ru$e. An tim$ ce Ron st%tea de $az%( trase( r%suci 4i( $&n% la urm%( du$% c&te2a minute )ncordate( ,&rtiu1a /u eli5erat% din str&nsoare. 9ra o $agin% ru$t% dintr0o carte 2ec,e din 5i5liotec%. Harry o des$%turi entuziasmat 4i Ron se a$lec% $entru a o $utea citi 4i el. 'intre numeroase!e creaturi i montri %ioroi care rtcesc pe tr+mu! nostru( nu e)ist nici una mai interesant sau mai pericu!oas dec+t #azi!iscu!( cunoscut i ca @ege!e Berpi!or. Acest arpe( care poate atinge dimensiuni gigantice i poate tri sute de ani( este nscut dintr-un ou de gin( c!ocit de o #roasc. &etode!e sa!e de a ucide sunt uimitoare( cci n a%ar de co!ii !ui( veninoi i morta!i( #azi!iscu! te poate ucide i cu privirea( iar toi cei care sunt atini de raza ochiu!ui su vor su%eri o moarte su#it. "ian enii se tem de #azi!isc( acesta %iind dumanu! !or de moarte( iar #azi!iscu! se teme doar de c+ntatu! cocou!ui( care i este %ata!. Iar su5 aceasta( /usese scris un singur cu2&nt Harry recunoscu scrisul Hermionei Nevi. 9ra ca 4i c&nd cine2a ar /i a$rins o lumin% )n ca$ul lui. Ron( 4o$ti el( %sta este r%s$unsul3 <onstrul din Camera 8ecretelor este un 5azilisc( un 4ar$e enorm3 -e aceea auzeam 2ocea aceea $este tot( numai eu 4i nimeni altcine2a... -in cauz% c% eu )n1eleg lim5a re$tomit%... Harry $ri2i s$re $aturile din 'urul s%u. +aziliscul omoar% oamenii doar uit&ndu0se la ei( dar nimeni nu a murit( $entru c% nimeni nu l0a $ri2it )n oc,i. Colin l0a 2%zut $rin a$aratul de /otogra/iat. +aziliscul i0a ars /ilmul din a$arat( dar Colin a /ost doar trans/ormat )n stan% de $iatr%. Justin... $ro5a5il c% Justin a 2%zut 5aziliscul $rin #icK A$roa$e0D%r0de0Ca$3 #icK a /ost lo2it )n $lin( dar nu a

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

$utut s% moar%( /iindc% era de'a mort( iar... iar Hermione 4i /ata aceea c,i0de0;oim au /ost g%site cu o oglind% l&ng% ele. Hermione $ro5a5il c% tocmai )4i d%duse seama c% mons0 trul era un 5azilisc. Pot s% $un $ariu $e orice c% Hermione i0a zis /etei de l&ng% ea s% se uite am&ndou% du$% col1( $ri2ind $rintr0o oglind%3 Iar /ata aceea a ridicat oglinda... 4i... Ron r%mase cu gura c%scat%. ;i -oamna #orris: 4o$ti el( emo1ionat. Harry se g&ndi mult( imagin&ndu04i scena din teri5ila noa$te de Halloween. A$a... s$use el )ncet( inunda1ia din 5aia Pl&ng%cioasei <yrtle... Pariez c% -oamna #orris a 2%zut re/le6ia monstrului )n 5alta din /a1a u4ii... Cercet% $agina mai am%nun1it( /oarte emo1ionat. Cu c&t se uita mai 5ine la ea( cu at&t totul c%$%ta 4i mai mult sens. 90+ntatu! cocou!ui i este %ata!!; citi el cu 2oce tare. Coco4ii lui Hagrid au /ost omor&1i3 <o4tenitorul lui .i$erin nu a 2rut s% mai r%m&n% 2reun coco4 )n 'urul castelului( o dat% ce a /ost desc,is% Camera 8ecretelor3 9"ian enii se tem de e!!; Totul se $otri2e4te3 -ar cum s0a de$lasat 5aziliscul $rin castel: mai )ntre5% Ron. "n 4ar$e mare 4i ,idos... Cine2a tre5uie s%0l /i 2%zut... Harry( $e de alt% $arte( )i ar%t% cu2&ntul $e care )l scrisese Hermione )n 'osul $aginii. Nevi( zise el. =e2i... Ron( a /olosit instala1iile de a$%3 9u am auzit 2ocea aceea 2enind din $ere1i... Ron )l a$uc% deodat% $e Harry de m&n%. Intrarea )n Camera 8ecretelor3 zise el( r%gu4it. -ac% este o toalet%... dac% este... ... 5aia Pl&ng%cioasei <yrtle3 com$let% Harry. R%maser% acolo( e6trem de emo1iona1i( ne2enindu0le $arc% s% cread%. Asta )nseamn% c%( zise Harry( nu sunt doar eu singurul re$tomit din 4coal%... 9ste 4i mo4tenitorul lui .i$erin3 A4a controleaz% 5aziliscul3 Ce /acem: zise Ron( ai c%rui oc,i a2eau o lucire stranie. <ergem c,iar acum la <cJonagall: Hai s% mergem la cancelarie( zise Harry( ridic&ndu0se. s% /ie acolo )n zece minute( mai e $u1in $&n% la $auz%... Co5or&r% sc%rile )n /ug%. #edorind s% /ie g%si1i $e coridor( se duser% direct )n cancelaria $ustie( )n acel moment. 9ra mare( cu $ere1ii $anela1i( $lin% de scaune din lemn negru. Harry 4i Ron se $lim5ar% )n 'urul ei( $rea emo1iona1i ca s% stea 'os. -ar clo$o1elul care anun1a $auza nu sun%... An sc,im5( se auzi 2ocea $ro/esoarei <cJonagall( r%sun&nd $e coridoare( am$li/icat% $rin magie7 4oi e!evii s mearg n camere!e !or imediat! 4oi pro%esorii s se ntoarc n cance!arie. 0+t mai repede( v rog! Harry se )ntoarse s$re Ron. "n alt atac: Tocmai acum: Ce /acem: zise Ron( )ngrozit. #e )ntoarcem )n camera noastr%:

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

#u( ,ot%r) Harry( $ri2ind )n 'ur. An st&nga lui( se a/la un /el de gardero5% ur&t%( )n care erau )ngr%m%dite $elerinele $ro/esorilor. Aici3 8% auzim des$re ce este 2or5a... A$oi le $utem s$une ce0am a/lat... 8e ascunser% acolo( ascult&nd sunetul $a4ilor sutelor de oameni( ele2i 4i $ro/esori( care tro$%iau $e deasu$ra( a$oi u4a cancelariei se d%du de $erete. Printre cutele $elerinelor( 2%zur% $ro/esorii intr&nd )n cancelarie. "nii dintre ei erau nel%muri1i( al1ii erau de0a dre$tul s$eria1i. A$oi sosi 4i $ro/esoara <cJonagall. 80a )nt&m$lat( se adres% ea cancelariei( $este care domnea t%cerea. "n ele2 a /ost ca$turat de monstru3 C,iar )n Camera 8ecretelor3 Pro/esorul DlitwicK scoase un icnet. Pro/esoara !%star )4i duse m&inile la gur%. Plesneal% se s$ri'ini cu $utere de s$%tarul unui scaun 4i s$use7 Cum de e4ti a4a de sigur%: <o4tenitorul lui .i$erin( continu% $ro/esoara <cJonagall( /oarte $alid%( a l%sat un alt mesa'. C,iar su5 $rimul. 95che!etu! ei va zcea n 0amera 5ecrete!or pentru totdeauna!; Pro/esorul DlitwicK iz5ucni )n lacrimi. Cine este: )ntre5% <adam Hooc,( care se $r%2%lise )ntr0un scaun( cu genunc,ii tremur&nd. Care ele2%: Jinny Ieasley( s$use $ro/esoara <cJonagall. Harry sim1i cum Ron se scurge )ncet $e $odeaua gardero5ei( la $icioarele lui. .a tre5ui s% trimitem to1i ele2ii acas% m&ine( zise $ro/esoara <cJonagall. Acesta este s/&r4itul ;colii Hogwarts. -um5ledore a s$us mereu... "4a cancelariei se desc,ise iar la $erete. Pentru un moment( Harry /u con2ins c% era -um5ledore. -ar era !ocK,art( care radia de /ericire. Ami $are at&t de r%u... am a1i$it... Ce0am $ierdut3... #u $%ru s% o5ser2e c% ceilal1i $ro/esori )l $ri2eau cum2a cu ur% 4i dis$re1. Plesneal% /%cu un $as )nainte. Iat% omul nostru( zise el. mul $otri2it3 /at% a /ost r%$it% de monstru( !ocK,art. -us% c,iar )n Camera 8ecretelor. <omentul t%u de glorie a sosit3 !ocK,art se al5i 4i mai tare la /a1%. 96act( Jilderoy( ciri$i $ro/esoara !%star. #u s$uneai tu c,iar asear% c% ai 4tiut tot tim$ul unde este intrarea )n Camera 8ecretelor: 9u... $%i... eu...( se 5&l5&i !ocK,art. -a( nu mi0ai zis tu c% 4tii sigur ce e )n ea: )nt%ri 4i $ro/esorul DlitwicK. -a: #u0mi amintesc... =in minte $er/ect c% ai s$us c% )1i $are r%u c% n0ai z%rit monstrul )nainte de a /i arestat Hagrid( zise 4i Plesneal%. #0ai zis tu c% totul a /ost /%cut de m&ntuial% 4i c% mai 5ine )1i d%deau 1ie m&n% li5er% de la )nce$ut: !ocK,art $ri2i c,i$urile de neclintit ale colegilor s%i. 9u... eu... niciodat% nu... Poate c% m0a1i )n1eles gre4it...

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Atunci te l%s%m $e tine s% rezol2i $ro5lema( Jilderoy( zise $ro/esoara <cJonagall. An seara aceasta e cel mai $otri2it moment. .om a2ea gri'% s% nu01i stea nimeni )n cale. .ei $utea s% $rinzi monstrul de unul singur. .ei a2ea )n s/&r4it m&n% li5er%3 !ocK,art $ri2i dis$erat )n 'urul s%u( dar nimeni nu )l a'ut%. #u mai $%rea c,i$e4 deloc. +uza )nce$use s%0i tremure( iar )n li$sa z&m5etului cu to1i din1ii( $e care )l a2ea de o5icei( sem%na cu o m&r1oag% 5%tr&n% 4i o5osit%. D0Doarte 5ine( zise el. <%0<% duc )n 5iroul meu s% m%0m% $reg%tesc... Ie4i din camer%. An regul%( /%cu $ro/esoara <cJonagall( cu n%rile /rem%t&nd( am sc%$at de %sta3 Ca$ii Caselor ar tre5ui s% le s$un% ele2ilor ce s0a )nt&m$lat 4i c% m&ine( la $rima or%( 96$resul de Hogwarts )i 2a duce acas%. .% rog s% 2% asigura1i c% nu sunt ele2i )n a/ara camerelor lor3 Pro/esorii se ridicar%( 4i $lecar% unul c&te unul. W 9ra $ro5a5il cea mai groaznic% zi din 2ia1a lui Harry. 9l( Ron( Dred 4i Jeorge st%teau )m$reun% )ntr0un col1 al camerei de zi a Cerceta4ilor( nici unul dintre ei ne/iind )n stare s% scoat% 2reun cu2&nt. Percy nu era acolo. 8e dusese s% trimit% o 5u/ni1% doamnei 4i domnului Ieasley( a$oi se )nc,isese )n camera lui. #ici o du$%0amiaz% nu a durat mai mult dec&t aceea( nicic&nd nu mai /usese Turnul Cerceta4ilor at&t de aglomerat 4i totu4i at&t de t%cut. A$roa$e de a$usul soarelui( Dred 4i Jeorge se duser% )n camera lor( nemai$ut&nd s% stea acolo. Jinny 4tia ce2a( Harry( zise Ron( 2or5ind $entru $rima dat% de c&nd intraser% )n gardero5a din cancelarie. -e0asta a /ost ca$turat%3 #u era 2or5a de nici o t&m$enie $e care o /%cuse Percy. A/lase ce2a des$re Camera 8ecretelor. Pro5a5il c% de asta a /ost... Ron se o$ri 4i04i /rec% oc,ii. A2ea s&nge0$ur... A4a c%( doar %sta $oate /i moti2ul... Harry 2%zu soarele scu/und&ndu0se( ro4u ca s&ngele( la linia orizontului. 8e sim1ea mai r%u ca niciodat%. -oar dac% ar /i $utut s% /ac% ce2a... rice3... Harry( zise Ron( crezi c% e6ist% 2reo 4ans% ca ea s% nu /i... 4tii tu... Harry nu 4tiu ce s%0i r%s$und%. #u 2edea cum ar mai /i /ost Jinny )n 2ia1%... ;tii ce: /%cu Ron( cred c% ar tre5ui s% mergem la !ocK,art( s%0i s$unem ce 4tim. s% )ncerce s% intre )n Camer%. 8%0i s$unem unde credem c% este intrarea 4i c% este un 5azilisc )n%untru. Pentru c% nu 4tia ce altce2a $uteau s% /ac% 4i $entru c% sim1ea ne2oia s% /ac% ce2a( Harry /u de acord. Cerceta4ii din 'urul lor erau at&t de m&,ni1i 4i le $%rea at&t de r%u $entru /ra1ii Ieasley( )nc&t nimeni nu )ncerc% s%0i o$reasc% atunci c&nd se ridicar% 4i tra2ersar% camera( $lec&nd $rin gaura din $ortret. 8e l%sa )ntunericul( $e c&nd se )ndre$tau s$re 5iroul lui !ocK,art. P%rea c% )n%untru

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

a2ea loc o acti2itate intens%. Auzeau r&c&ituri( 5u/nituri 4i $a4i gr%5i1i. Harry 5%tu la u4% 4i )n%untru se /%cu su5it lini4te. A$oi u4a se )ntredesc,ise a5ia 2izi5il 4i 2%zur% un oc,i al lui !ocK,art( $ri2indu0i $rin cr%$%tur%. A,... domnule Potter... domnule Ieasley...( s$use el( desc,iz&nd u4a 4i mai mult( sunt cam ocu$at. .0a4 ruga s% s$une1i re$ede... -omnule $ro/esor( a2em ni4te in/orma1ii $entru dumnea2oastr%( zise Harry. Cred c% 2% 2or /i de a'utor. Hm... $%i... nu este cel mai 5un moment...( zise el 4i acea $arte a /e1ei lui care se 2edea $rin desc,iz%tur% era e6trem de 'enat%. Adic%... 5ine( /ie... -esc,ise u4a 4i 5%ie1ii intrar%. +iroul s%u era a$roa$e gol. -ou% cu/ere mari z%ceau $e 'os. .e4mintele( 2erde0 smarald( lila( al5astru0nocturn( /useser% )m$ac,etate )n gra5% )n unul dintre ele. An cel%lalt( /useser% aruncate la )nt&m$lare c%r1i. Pozele care um$luser% $ere1ii $&n% atunci erau acum aglomerate )n cutii( $e 5irou. Pleca1i unde2a: zise Harry. Hm... $%i... da( 5%lm%'i !ocK,art( dezli$ind de $e u4% un $oster cu el )n m%rime natural%( 4i s$use( )nce$&nd s%0l ruleze7 Am /ost c,emat de urgen1%... nu am $utut e2ita... tre5uie s% $lec... ;i cum r%m&ne cu sora mea: zise Ron( ar1%gos. P%i( )n $ri2in1a asta... tare $%cat...( zise !ocK,art( e2it&nd s%0i $ri2easc% )n oc,i. 8e duse 4i desc,ise un sertar 4i )nce$u s%0i goleasc% con1inutul )ntr0o $ung%. #imeni nu regret% mai mult ca mine... 8unte1i $ro/esorul de te,nici de ?A$%rare contra <agiei #egre@3 strig% Harry. #u $ute1i s% $leca1i3 #u acum( c&nd se )nt&m$l% at&tea lucruri groaznice... P%i( cum s% 2% s$un... c&nd am acce$tat $ostul...( 5om5%ni !ocK,art( sti2uindu04i 4osetele $este ,aine( din descrierea $ostului... nu m0am a4te$tat... Adic% 2re1i s% s$une1i c% %ugii? /%cu Harry( ne2enindu0i s% cread%. -u$% toate lucrurile $e care le0a1i /%cut )n c%r1ile dumnea2oastr%: C%r1ile $ot /i )n4el%toare uneori( zise !ocK,art a5ia 4o$tit. -ar dumnea2oastr% le0a1i scris3 strig% Harry. -ragul meu( zise !ocK,art( st&nd dre$t 4i )ncrunt&ndu0se c%tre Harry. J&nde4te0te 4i tu( c%r1ile mele nu s0ar /i 2&ndut nici $e 'um%tate la /el de 5ine( dac% oamenii n0ar /i crezut c% eu am /%cut toate acele lucruri. #imeni nu 2rea s% citeasc% des$re un 2r%'itor ur&t din Armenia( c,iar dac% a alungat 2&rcolacii dintr0un sat. Ar ar%ta groaznic $e co$ert%3 D%r% nici cel mai mic sim1 estetic... Iar 2r%'itoarea care a gonit strigoiul +andon a2ea 5uz% de ie$ure. Adic%( ,ai s% /im serio4i... Adic%( doar 20a1i asumat /a$tele altor 2r%'itori: )ntre5% Harry( ne2enindu0i a crede. Harry( Harry( zise !ocK,art( d&nd din ca$ ner%5d%tor( nu este deloc at&t de sim$lu... A /ost mult% munc%. A tre5uit s% dau de oamenii %4tia( s%0i )ntre5 cum au reu4it s% /ac% ce au /%cut( a$oi s% arunc o .ra'% a "it%rii asu$ra lor( ca s% nu04i mai aduc% aminte

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

c% ei au /ost cei care le0au /%cut... -ac% m% m&ndresc cu un lucru( sunt /armecele astea legate de memorie. #u( a /ost munc% grea( Harry. #u sunt numai autogra/e 4i $oze $u5licitare( s% 4tii. Tu 2rei cele5ritate( tre5uie s% /ii $reg%tit $entru o munc% isto2itoare. Tr&nti ca$acele cu/erelor 4i le )nc,ise. 8% 2edem( zise el. Cred c% am luat tot. -a. A mai r%mas un singur lucru. A4i scoase 5ag,eta 4i se )ntoarse s$re ei. Ami $are tare r%u( 5%ie1i( dar 2oi /i ne2oit s% arunc o .ra'% a "it%rii 4i asu$ra 2oastr%. -oar no s% 2% las s%0mi tr&m5i1a1i secretele $este tot... #0a4 mai 2inde niciodat% 2reo alt% carte... Harry )4i scoase la r&ndul lui 5ag,eta e6act la tim$. !ocK,art a5ia a$ucase s% 4i0o ridice $e a lui( c&nd Harry strig%7 9<)pe!!iarmus!; !ocK,art /u aruncat $e s$ate( c%z&nd $este cu/%rul s%u. +ag,eta lui s%ri )n aer( Ron o $rinse 4i o arunc% $e /ereastra desc,is%. #u ar /i tre5uit s%0l l%sa1i $e $ro/esorul Plesneal% s% ne )n2e1e asta( zise Harry( m&nios( d&nd la o $arte cu/%rul lui !ocK,art. !ocK,art se uit% )n sus la el( mieros din nou. Harry )nc% mai a2ea 5ag,eta )ndre$tat% s$re el. Ce 2rei s% /ac: zise !ocK,art( su$us. #u 4tiu unde este Camera 8ecretelor. #u $ot s% /ac nimic... Ai noroc( zise Harry( /or1&ndu0l $e !ocK,art s% se ridice( cu 5ag,eta a1intit% s$re el. #oi credem c% 4tim unde este. ;i ce este )n ea. 8% mergem3 Al scoaser% $e !ocK,art din 5irou 4i )l duser% la cele mai a$ro$iate sc%ri( a$oi de0a lungul coridorului )ntunecat unde str%lucea scrisul de $e $erete( $&n% la u4a 5%ii Pl&ng%cioasei <yrtle. A$oi )l $use $e !ocK,art s% intre $rimul. Harry era mul1umit s%0l 2ad% tremur&nd. Pl&ng%cioasa <yrtle st%tea $e 5azinul toaletei din /und. A( tu e4ti( zise ea( c&nd )l 2%zu $e Harry. Acum( ce mai 2rei s% 4tii: Am 2enit s% te )ntre5 cum ai murit( zise Harry. An/%1i4area lui <yrtle se sc,im5% )ntru totul. Ar%ta de $arc% nu o mai )ntre5ase nimeni niciodat% ce2a at&t de m%gulitor. Aaaa,( a /ost groaznic( s$use ea cu mult su/let. 80a )nt&m$lat c,iar aici. Am murit c,iar )n aceast% toalet%. Ami amintesc at&t de 5ine. <% ascunsesem $entru c% li2e Horn5y m% tac,ina din cauza oc,elarilor mei. "4a era 5locat% 4i eu $l&ngeam. A$oi am auzit $e cine2a intr&nd. Rostea 2or5e ciudate( )ntr0o alt% lim5%( din c&te mi0am dat seama. ricum( ce m0a mirat a /ost c% am auzit 2ocea unui 5%iat. A4a c% am desc,is u4a( s%0i s$un s% $lece 4i s% se duc% la toaleta 5%ie1ilor( c&nd...( zise <yrtle 4i )ng,i1i )n sec( $lin% de im$ortan1%( cu /a1a str%lucitoare...( am murit3 Cum: zise Harry. Ha5ar n0am( zise <yrtle( a5ia auzit. #u )mi amintesc dec&t c% am 2%zut doi oc,i mari( gal5eni. Ce2a mi s0a re2%rsat )n tot cor$ul 4i a$oi m0am trezit $lutind...( mai s$use ea( $ri2indu0l 2is%toare $e Harry. A$oi m0am )ntors. ;tii( eram ,ot%r&t% s% o 5&ntui $e li2e Horn5y. .ai( c&t de r%u )i $%rea c% a r&s de oc,elarii mei.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

"nde anume ai 2%zut oc,ii aceia: o )ntre5% Harry. "nde2a( $e acolo...( zise <yrtle( ar%t&nd 2ag )ns$re c,iu2eta din /a1a toaletei ei. Harry 4i Ron se duser% re$ede acolo. !ocK,art st%tea mult )n s$ate( $e c,i$ul s%u /iind )nti$%rit% o e6$resie de teroare $ro/und%. Ar%ta ca o c,iu2et% o5i4nuit%. 96aminar% /iecare centimetru $%trat( $e a/ar% 4i $e din%untru( inclusi2 1e2ile de su5 ea. A$oi Harry 2%zu7 $e unul dintre ro5inetele de cu$ru era )ncrustat un 4ar$e micu1. Ro5inetul %la n0a mers niciodat%( zise <yrtle 2ioaie( )n tim$ ce el )ncerca s%0l roteasc%. Harry( zise Ron( s$une ce2a. Ce2a )n lim5a re$tomit%... -ar cum: 8ingurele momente c&nd a $utut s% 2or5easc% re$tomit% au /ost c&nd s0a a/lat /a1%0n /a1% cu un 4ar$e ade2%rat. Pri2i intens micu1a zg&rietur%( )ncerc&nd s%04i imagineze c% era un 4ar$e ade2%rat. -esc,ide3 zise el. Pri2i s$re Ron( care cl%tin% din ca$. #u0i asta... )n1eleg 4i eu( zise el. Harry $ri2i iar 4ar$ele( )ncerc&nd s% se con2ing% $e el )nsu4i c% era ade2%rat. A4i mi4c% $u1in ca$ul )n lumina lum&n%rii( iar 4ar$ele $%ru s% se mi4te 4i el. -esc,ide3 zise iar Harry. -oar c% nu auzi cu2inte( ci un 4uierat ciudat( 4i instantaneu ro5inetul )nce$u s% se r%suceasc%( din el iz2or&nd o lumin% al5%( str%lucitoare. An urm%toarea secund%( c,iu2eta )nce$u s% se mi4te. -e /a$t( dis$%ru cu totul( r%m&n&nd e6$us% o 1ea2a mare( su/icient de groas%( $entru ca s% se $oat% strecura un om $rin ea. Harry )l auzi $e Ron sco1&nd un strig%t de uimire 4i )4i ridic% iar $ri2irea. Acum 4tia ce a2ea de /%cut. 9u intru( zise el. #u $utea s% nu se duc%( acum c&nd desco$eriser% intrarea )n Camera 8ecretelor. Poate e6ista o 4ans% oric&t de mic%( im$osi5il%( ireal%( ca Jinny s% mai /ie )n 2ia1%. ;i eu( zise Ron. "rm% o $auz%. 9i( se $are c% nu $rea a2e1i ne2oie de mine( zise !ocK,art( cu o urm% din 2ec,iul lui z&m5et 4treng%resc. 9u... Puse m&na $e clan1%( dar 4i Ron 4i Harry )4i )ndre$tar% 5ag,etele s$re el. s% intri tu $rimul( se r%sti Ron. Palid 4i /%r% 5ag,et%( !ocK,art se a$ro$ie de desc,iz%tur%. +%ie1i( zise el cu o 2oce tremur&nd%( 5%ie1i( la ce 5un: Harry )l atinse $e s$ate cu 5ag,eta. !ocK,art )4i strecur% $icioarele )n 1ea2%. C,iar nu cred c%...( )nce$u s% s$un%( dar Ron )l )m$inse 4i !ocK,art dis$%ru $rin 1ea2%. Harry )l urm% re$ede. 8e l%s% )ncet )n 1ea2% 4i a$oi )4i d%du drumul. 9ra ca 4i c&nd ar /i alunecat $e un to5ogan nes/&r4it( )ntunecat 4i slinos. .edea mai multe 1e2i( )n toate direc1iile( dar nici una la /el de mare ca a lor( care se )n2&rtea 4i se

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

)ncol%cea( )nclin&ndu0se a5ru$t )n /a1%( 4i 4tia c% ducea din ce )n ce mai mult su5 castel( c,iar mai 'os dec&t $i2ni1a )n care $reda Plesneal%. An urma sa( )l auzea $e Ron( lo2indu0se u4or la /iecare cur5%. A$oi( tocmai c&nd )nce$use s%04i /ac% gri'i des$re ce se 2a )nt&m$la c&nd 2or atinge $%m&ntul( 1ea2a se o$ri la ni2elul $%m&ntului 4i el 1&4ni a/ar%( ateriz&nd $e $odeaua umed% a unui tunel de $iatr%( destul de mare $entru a sta )n $icioare. !ocK,art se ridic% )n $icioare( $u1in mai de$arte de el( aco$erit de mizerie 4i al5 ca un strigoi. Harry se d%du la o $arte( )n tim$ ce Ron 2eni 4i el 4uier&nd $e 1ea2%. Pro5a5il c% suntem la Kilometri ad&ncime su5 castel( zise Harry( 2ocea r%sun&ndu0i )n tunelul )ntunecat. Presu$un c% su5 lac( zise Ron( )ncerc&nd s% z%reasc% ce2a $e $ere1ii )ntuneca1i( slino4i. To1i trei se )ntoarser% 4i )ncercar% s% $%trund% cu $ri2irile )ntunericul din /a1a lor. =umos! )i 4o$ti Harry 5ag,etei sale 4i lumini1a se a$rinse iar%4i. Haide1i( le zise el lui Ron 4i lui !ocK,art 4i $ornir%( $a4ii lor $leosc%ind $e $odeaua ud%. Tunelul era at&t de )ntunecat( )nc&t nu $uteau 2edea dec&t la mic% distan1% )n /a1%. "m5rele de $e $ere1ii uzi $%reau monstruoase la lumina 5ag,etei. =ine1i minte( zise Harry )ncet( )n tim$ ce )naintau $recau1i( la orice semn de mi4care( )nc,ide1i imediat oc,ii... -ar tunelul era t%cut ca un morm&nt( iar $rimul zgomot nea4te$tat $e care )l auzir% a /ost un Z+A#J $uternic c&nd Ron c%lc% $e un craniu de 4o5olan. Harry )4i co5or) 5ag,eta $entru a 2edea ce era $e 'os 4i 2%zu c% tot tunelul era $res%rat cu oase de animale mici. 8tr%duindu0se din toate $uterile s% nu04i imagineze cum ar $utea ar%ta Jinny dac% ar da de ea( Harry merse mai de$arte( $e o rami/ica1ie )ntunecat% a tunelului. Harry( e ce2a aici...( 4o$ti Ron( r%gu4it( a$uc&ndu0l $e Harry de um%r. R%maser% nemi4ca1i( $ri2ind cu aten1ie. Harry z%ri conturul cui2a enorm 4i )nco2oiat( care z%cea de0a curmezi4ul tunelului. Poate c% doarme( 4o$ti el( uit&ndu0se la ceilal1i doi $este um%r. !ocK,art a2ea m&inile la oc,i. Harry se )ntoarse s% se uite iar la lucrul acela. Inima )i 5%tea s%0i s$arg% $ie$tul( a$roa$e c% )l durea. Doarte )ncet( cu oc,ii str&n4i c&t de tare $utea 4i totu4i s% $oat% 2edea( Harry se duse )nainte( cu 5ag,eta ridicat%. !umina dez2%lui o $iele enorm% de 4ar$e( de un 2erde0intens( care z%cea )ncol%cit% 4i goal% de0a curmezi4ul tunelului. Creatura care n%$&rlise tre5uia s% /i a2ut cel $u1in 4ase metri lungime. <%i( s% /ie...( zise Ron a5ia 4o$tit. -eodat%( se auzi o mi4care )n s$atele lor. Jenunc,ii lui Jilderoy !ocK,art cedaser%. Ridic%0te( )i zise Ron( t%ios( a1intind 5ag,eta c%tre !ocK,art. !ocK,art se ridic%( a$oi s%ri $e Ron( tr&ntindu0l la $%m&nt. Harry se re$ezi )n a'utorul lui Ron( dar era $rea t&rziu3 !ocK,art se ridica( g&/&ind( cu 5ag,eta lui Ron )n m&n%. Ai a$%ruse iar%4i $e /a1% z&m5etul )ng&m/at.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

A2entura se s/&r4e4te aici( 5%ie1i3 zise el. .oi lua o 5ucat% de $iele cu mine( s0o duc la 4coal%( le 2oi s$une c% a /ost $rea t&rziu $entru a sal2a /ata( 4i c% 2oi doi o,( ce tragedie 20a1i $ierdut min1ile c&nd a1i 2%zut cor$ul ei dezmem5rat. Preg%ti1i02% s% 2% lua1i la re2edere de la amintirile 2oastre3 Ridic% deasu$ra ca$ului 5ag,eta li$it% cu <agicscotc, 4i strig% 96#!iviate!; +ag,eta e6$lod% cu $uterea unei mici 5om5e. Harry )4i aco$eri ca$ul cu m&inile 4i o lu% la /ug%( alunec&nd $e $ielea de 4ar$e )ncol%cit%( dar reu4i s% se /ereasc% de 5uc%1ile masi2e care se $r%5u4eau din ta2anul tunelului. cli$% mai t&rziu( se trezi singur( )n /a1a unui un zid solid( din 5uc%1i de $iatr%. Ron3 strig% el. Ai $%1it ce2a: Ron3 8unt aici3 se auzi 2ocea s/&r4it% a lui Ron( din s$atele zidului de $ietre. #0am $%1it nimic( dar tem5elul %sta a /ost lo2it de 5ag,et%. 8e auzi o $ocnitur% $uternic% 4i r%sun% un ?A"@. Pro5a5il c% Ron )i tr%sese una lui !ocK,art )n /luierul $iciorului. Ce /acem acum: se auzi 2ocea dis$erat% a lui Ron. #u $utem s% trecem dincolo( o s% dureze secole... Harry $ri2i ta2anul tunelului. Pe el a$%ruser% $uzderie de cr%$%turi. #u mai )ncercase niciodat% s% dea la o $arte $rin magie ce2a at&t de mare 4i com$act ca aceste $ietre... Acum $%rea s% /ie momentul $otri2it $entru noi e6$erien1e... -ar dac% se sur$a tunelul: 8e auzi o alt% $ocnitur% 4i un alt ?A"@ din s$atele $ietrelor. Pierdeau minute $re1ioase. Jinny era de'a de multe ore )n Camera 8ecretelor. Harry 4tia c% nu a2ea de /%cut dec&t un singur lucru. A4tea$t%0m% aici( )i strig% el lui Ron. 8tai cu !ocK,art. 9u m% duc mai de$arte. -ac% nu m% )ntorc )ntr0o or%... "rm% o $auz% a$%s%toare. s% )ncerc s% mut ni4te $ietre( zise Ron( care se str%duia s%04i /ac% 2ocea s% nu tremure. Ca s%... ca s% $o1i s% treci $rin el c&nd te )ntorci. ;i( Harry... #e 2edem )n cur&nd( zise Harry( )ncerc&nd s% $un% o doz% de o$timism )n 2ocea lui 4o2%itoare. 8i $orni singur( l%s&nd )n urm% enorma $iele de 4ar$e. In cur&nd( zgomotul /%cut de Ron care )ncerca s% mute $ietrele din loc se $ierdu. Tunelul coti iar 4i iar. -orea ca tunelul s% se termine 4i totu4i )i era groaz% $este ce 2a da c&nd urma s% se )nt&m$le acel lucru. ;i atunci( )ntr0un s/&r4it( a$%r&nd du$% o nou% cotitur%( Harry 2%zu un zid )n /a1%( $e care erau scul$ta1i doi 4er$i )ncol%ci1i( cu oc,ii )m$odo5i1i cu smaralde str%lucitoare. Harry se a$ro$ie. A4i sim1i g&tul uscat com$let. #u mai /u ne2oie s% se $re/ac% de data aceasta( $entru c% 4er$ii aceia de $iatr% $%reau ade2%ra1i( cu oc,ii e6trem de 2ii. Intui imediat ce a2ea de /%cut. A4i drese glasul( iar oc,ii de smarald $%rur% s% cli$easc%. 'eschide! zise Harry( s&s&ind )ncet.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

;er$ii se des$%r1ir% unul de altul( )n tim$ ce se desc,idea $eretele. Ce0i doi 4er$i dis$%rur% din 2edere( iar Harry( tremur&nd din ca$ $&n%0n $icioare( $%4i )n%untru. CAPIT !"! L.II MOTENITORUL LUI VIPERIN 8t%tea )n /undul unei camere /oarte lungi( sla5 luminat%. Coloane )m$letite de $iatr%( $e care erau scul$ta1i numero4i 4er$i( se ridicau $&n% )n ta2anul $ierdut )n )ntuneric( s$ri'inindu0l 4i arunc&nd um5re lungi 4i negre $rin )ntunecimea 2erzuie 4i mo,or&t% care um$lea locul. Cu inima 5%t&ndu0i cu $utere( Harry se o$ri s% asculte t%cerea rece. are 5aziliscul era ascuns )n 2reun col1 )ntunecos( )n s$atele 2reunui st&l$: ;i unde era Jinny: A4i scoase 5ag,eta 4i )nainta $rintre coloanele a4ezate )n ser$entine. Pere1ii )ntuneca1i trimiteau )na$oi ecoul $uternic al $a4ilor lui. A4i 1inea oc,ii /oarte $u1in )ntredesc,i4i( gata s%0i )nc,id% la cel mai sla5 semn de mi4care. c,ii 4er$ilor de $iatr% $%reau s%0l urm%reasc% $retutindeni. -e mai multe ori( stomacul i se /%cu g,em( $%r&ndu0i0se c% 2reunul dintre 4er$i se mi4case. A$oi( a'ung&nd la ultima $erec,e de st&l$i( )i a$%ru )n /a1% o statuie )nalt% c&t Camera 8ecretelor( li$it% de $eretele din s$ate. Harry tre5ui s%04i /or1eze g&tul $entru a $ri2i )n sus c%tre c,i$ul enorm de deasu$ra lui. 9ra o statuie 2ec,e 4i sem%na cu o maimu1%( cu o 5ar5% lung% 4i su51ire( care a'ungea $&n% a$roa$e de $oalele 2e4mintelor sale lungi de $iatr%( de unde se i2eau dou% $icioare enorme( din $iatr% cenu4ie( $e $odeaua neted% a camerei. Iar )ntre $icioarele statuii( cu /a0 1a )n 'os( z%cea( o siluet% )m5r%cat% )n negru( cu $%rul ro4u ca /ocul. :inny! 4o$ti Harry( /ugind c%tre ea 4i )ngenunc,ind. Jinny3 8% nu /i murit3 Te rog( s% nu /i murit3 A4i $use 5ag,eta al%turi( o a$uc% $e Jinny de umeri 4i o )ntoarse cu /a1a s$re el. Da1a )i era al5% ca marmura 4i la /el de rece( oc,ii )i erau )nc,i4i( deci nu era $ietri/icat%. Atunci era... Jinny( te rog( treze4te0te( 4o$ti Harry( dis$erat( scutur&nd0o de umeri. Ca$ul lui Jinny at&rna inert( 5alans&ndu0se c&nd $e o $arte( c&nd $e alta. #u o s% se trezeasc%( zise o 2oce domoal%. Harry tres%ri 4i se )ntoarse $e genunc,i. "n 5%iat 5runet( )nalt( se s$ri'inea de cel mai a$ro$iat st&l$( $ri2indu0l. $arte a5ia i se 2edea( de $arc% Harry l0ar /i $ri2it $rintr0o /ereastr% a5urit%. -ar nu $utea s%0l con/unde. Tom... 4omas 0rup!ud? Cru$lud d%du din ca$( /%r% s%04i ia oc,ii de $e c,i$ul lui Harry. Cum adic% nu o s% se trezeasc%: s$use Harry dis$erat. -oar nu e... nu e... #u( e )nc% )n 2ia1%( zise Cru$lud. Ans% nu mai are mult... Harry )l $ri2i /i6. Tomas Cru$lud )n2%1ase la Hogwarts acum cincizeci de ani 4i

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

totu4i st%tea acolo( )m$r%4tiind )n 'ur o lumin% ciudat%( ca o cea1% str%lucitoare( ar%t&nd cu nici o zi $este 4ais$rezece ani. 94ti o sta/ie: s$use Harry( nel%murit. amintire( zise Cru$lud( cu aceea4i 2oce calm%. P%strat )ntr0un 'urnal tim$ de cincizeci de ani. Ar%t% s$re $odea( l&ng% $icioarele enorme ale statuii. Acolo( z%cea desc,is micul 'urnal negru( $e care Harry )l g%sise )n toaleta Plangacioasei <yrtle. cli$%( Harry se )n0 tre5% cum de a'unsese acolo...( dar a2ea alte lucruri mai im$ortante de /%cut( )n acel moment. Tre5uie s% m% a'u1i( Tom( zise Harry( ridic&ndu0i iar ca$ul lui Jinny. Tre5uie s% $lec%m de aici. 9ste un 5azilisc $e0aici... #u 4tiu unde( dar ar $utea a$%rea )n orice moment. Te rog( a'ut%0m%... Cru$lud nu se mi4c%. Trans$ir&nd din greu( Harry reu4i s% o ridice $e 'um%tate $e Jinny de $e $odea 4i se a$lec% s%04i ia 5ag,eta. -ar 5ag,eta dis$%ruse. <i0ai 2%zut tu... Ridic% $ri2irea. Cru$lud continua s% )l $ri2easc%( )n2&rtind 5ag,eta lui Harry )ntre degetele0i lungi. <ersi( zise Harry( )ntinz&nd m&na 4i a4te$t&nd s% i0o dea. "n z&m5et a$%ru la col1urile gurii lui Cru$lud. Continu% s% se uite /i6 la Harry( )n2&rtind )n 'oac% 5ag,eta. Ascult%( zise Harry gr%5it( cu genunc,ii c,irci1i su5 greutatea lui Jinny( tre#uie s p!ecm! -ac% 2ine 5aziliscul... #0o s% 2in% $&n% nu0l c,eam% cine2a( zise Cru$lud cu acela4i calm. Harry o $use iar $e Jinny $e $odea( nemai$ut&nd s% o 1in%. Ce 2rei s% s$ui: zise el. Dii atent( d%0mi 5ag,eta( s0ar $utea s% am ne2oie de ea. Z&m5etul lui Cru$lud de2eni 4i mai larg. #0o s% ai ne2oie de ea( zise el. Harry )l $ri2i. Cum adic%( n0o s% am... Am a4te$tat asta mult tim$( Harry Potter( zise Cru$lud. Prile'ul s% te 2%d( s% 2or5esc cu tine... "ite ce e( zise Harry( $ierz&ndu04i r%5darea( nu cred c% )n1elegi. 8untem )n 0amera 5ecrete!or. Putem s% 2or5im 4i mai t&rziu. s% 2or5im acum( zise Cru$lud( )nc% z&m5indu0i 4i $un&nd 5ag,eta lui Harry )n 5uzunar. Harry )l $ri2i cu aten1ie. 8e )nt&m$la ce2a /oarte ciudat acolo. Cum a a'uns Jinny a4a: )ntre5% el( )nceti4or. -a( este o )ntre5are interesant%( zise Cru$lud( mul1umit. 9ste o $o2este destul de lung%. Presu$un c% Jinny Ieasley este a4a $entru c% 4i0a desc,is inima 4i 4i0a )m$%rt%4it toate secretele unui necunoscut in2izi5il. -es$re ce 2or5e4ti: zise Harry.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

-es$re 'urnal( zise Cru$lud. Jurnalul meu. <icu1a Jinny a scris )n el de luni de zile( s$un&ndu0mi gri'ile 4i necazurile ei7 cum o tac,ineaz% /ra1ii ei( cum a 2enit la 4coal% cu 2e4minte 4i c%r1i de m&na a doua( cum... oc,ii lui Cru$lud scli$ir% r%ut%cios... cum nu crede c% cele5rului( 5unului( marelui Harry Potter i0ar $utea $l%cea 2reodat% de ea... Tot tim$ul c&t 2or5i( oc,ii lui Cru$lud nu se dezli$ir% de $e c,i$ul lui Harry. A2eau o $ri2ire a$roa$e )n/ometat%. Ce $lictisitor( s% /ii ne2oit s% ascul1i $ro5lemele stu$ide( li$site de im$ortan1%( ale unei /ete de uns$rezece ani( continu% el. -ar am a2ut r%5dare( i0am r%s$uns( am /ost )n1eleg%tor( am /ost 5un. Jinny $ur 4i sim$lu m% iu5ea. ?8imeni nu m-a ne!es niciodat ca tine( 4om... sunt at+t de #ucuroas c am acest urna!( n care m pot destinui... este ca i c+nd a a2ea un prieten pe care ! pot ine n #uzunar... O R&sul lui Cru$lud era acum rece 4i strident( com$let nelalocul lui. !ui Harry i se /%cu $%rul m%ciuc%. ;i crede0m%( Harry( am reu4it )ntotdeauna s%0i /armec $e cei de care a2eam ne2oie. A4a am /%cut0o $e Jinny s%04i descarce su/letul )n /a1a mea 4i tocmai de su/letul ei a2eam eu ne2oie. Am de2enit din ce )n ce mai $uternic( ,r%nindu0m% cu temerile ei( cu cele mai ascunse secrete ale ei. Am a'uns mult mai $uternic dec&t micu1a domni4oar% Ieasley( destul ca s% o alimentez 4i $e ea cu c&te2a dintre secretele me!e( s% torn $u1in din su/letul meu )n ea... Ce 2rei s% s$ui: zise Harry( a c%rui gur% se uscase de tot. Anc% nu 5%nuie4ti( Harry Potter: zise Cru$lud( )ncet. Jinny Ieasley a desc,is Camera 8ecretelor. A strangulat coco4ii 4colii 4i a scri'elit mesa'ele amenin1%toare de $e $ere1i. A asmu1it ;ar$ele lui .i$erin asu$ra a $atru $rogenituri cu ?s&nge0m&l@ 4i asu$ra $isicii acelui #on... #u( 4o$ti Harry. +a da( zise Cru$lud( calm. +ine)n1eles c% nu 4tia ce /%cea la )nce$ut. 9ra e6trem de amuzant. P%cat c% nu ai 2%zut ultimele ei noti1e... -e2eniser% /oarte interesante... 'rag 4om( recit% el( $ri2ind c,i$ul )ngrozit al lui Harry( cred c mi pierd memoria. Am pene de coco pe haine i nu tiu cum au a uns aco!o. 'rag 4om( nu-mi amintesc ce s-a nt+mp!at n seara de Ha!!o$een( dar a %ost atacat o pisic i sunt p!in de vopsea pe veminte. 'rag 4om( "ercy mi tot spune c sunt pa!id i c nu sunt n ape!e me!e . 0red c m suspecteaz... A avut !oc un nou atac azi i nu tiu unde eram. 4om( ce o s m %ac? 0red c nne#unesc... Am impresia c eu sunt cea care i atac pe toi( 4om! Pumnii lui Harry erau at&t de str&n4i( )nc&t ung,iile )i intraser% ad&nc )n $alme. A durat ce2a tim$ $&n% c&nd $roasta de Jinny nu a mai a2ut )ncredere )n 'urnalul ei( zise Cru$lud. -ar $&n% la urm% a de2enit sus$icioas% 4i a )ncercat s% sca$e de el. Atunci ai a$%rut tu( Harry. Tu l0ai g%sit( iar eu am /ost c&t se $oate de /ericit. -intre to1i cei care l0ar /i $utut g%si( ai /ost c,iar tu( $ersoana $e care )mi doream at&t de mult s% o )nt&lnesc... ;i de ce ai 2rut s% m% )nt&lne4ti: )ntre5% Harry( cu$rins de /urie 4i /%c&nd un e/ort s%04i men1in% 2ocea calm%.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

P%i( 2ezi tu( Jinny mi0a $o2estit des$re tine( Harry( zise Cru$lud. Antreaga ta $o2este /ascinant%... c,ii i se /i6ar% $e cicatricea )n /orm% de /ulger de $e /runtea lui Harry( iar e6$resia de $e c,i$ul s%u( de /oame animalic%( de2eni tot mai e2ident%. ;tiam c% tre5uia s% a/lu mai multe des$re tine( s% 2or5esc cu tine( s% te )nt&lnesc( dac% era $osi5il. A4a c% m0am ,ot%r&t s%01i ar%t glorioasa mea ca$turare a 1%r%noiului acela mare 4i $rost( Hagrid( ca s%01i c&4tig )ncrederea. Hagrid este $rietenul meu( zise Harry( cu 2ocea tremur&nd% acum. ;i tu i0ai )nscenat totul( nu0i a4a: Am crezut c% ai /%cut o gre4eal%( dar... Cru$lud r&se iar strident. A /ost cu2&ntul meu )m$otri2a cu2&ntului lui Hagrid. A1i $o1i )nc,i$ui cum a 2%zut 5%tr&nul Armando -i$$et )ntreaga $o2este... Pe de o $arte( Tomas Cru$lud( s%rac( dar scli$itor( or/an( dar /oarte cura'os( Per/ect al 4colii( ele2 model. Pe de alta( marele 4i )m$iedicatul Hagrid( tont%l%ul care /%cea c&te o 5oac%n% )n /iecare s%$t%m&n%( )ncerc&nd s% creasc% $ui de 2&rcolac su5 $at( /uri4&ndu0se )n P%durea Interzis% $entru a se lu$ta cu du,urile $%durii. -ar recunosc( c,iar 4i eu am /ost sur$rins de c&t de 5ine a mers $lanul meu. Am crezut c% cine2a )4i 2a da seama c% Hagrid nu $utea s% /ie mo4tenitorul lui .i$erin. <ie mi0a luat cinci ani s% a/lu totul des$re Camera 8ecretelor 4i s% desco$%r intrarea secret%... -e $arc% Hagrid ar /i a2ut mintea sau $uterea s% /ac% asta3 -oar $ro/esorul de ?Trans/igur%ri@( -um5ledore( $%rea s% cread% c% Hagrid era ne2ino2at. !0a con2ins $e -i$$et s%0l $%streze $e Hagrid $e l&ng% 4coal% 4i s%0l anga'eze ca $aznic al 2&natului. -a( cred c% -um5ledore )4i d%duse seama. #u m% iu5ea la /el de mult ca ceilal1i $ro/esori... 8unt con2ins c% -um5ledore te0a citit imediat( zise Harry( cu din1ii )ncle4ta1i. -a( m0a urm%rit )ndea$roa$e du$% ce a /ost e6matriculat Hagrid( zise Cru$lud( ne$%s%tor. ;tiam c% nu era 5ine s% desc,id iar Camera 8ecretelor( c&t mai eram )n 4coal%( dar nu a2eam de g&nd s% las s% se $iard% )n 2an to1i anii $e care i0am $etrecut c%ut&nd0o. <0am ,ot%r&t s% las un 'urnal )n urm%( $%str&ndu0m% $e mine cel de la 4ais$rezece ani )ntre $aginile lui( )n a4a /el )nc&t )ntr0o zi( cu $u1in noroc( 2oi $utea s% conduc $e altcine2a $e urmele mele 4i s% duc la 5un s/&r4it no5ilele dorin1e ale lui 8alazar .i$erin. 9i 5ine( nu ai reu4it( zise Harry( trium/%tor. #u a murit nimeni de data aceasta( nici m%car $isica. An c&te2a ore( esen1a de m%tr%gun% 2a /i gata 4i to1i cei care au /ost $ietri/ica1i se 2or )nsu/le1i din nou. A,( nu 1i0am s$us( zise Cru$lud( )ncet( c% de mult nu m% mai intereseaz% s%0i omor $e cei cu ?s&nge0m&l@( ei nu mai conteaz% $entru mine... -e luni de zile( noua mea 1int% e4ti... tu! Harry )l $ri2i( nedumerit. Imagineaz%01i c&t de su$%rat am /ost c&nd am desc,is 'urnalul 4i era Jinny care )mi scria( nu tu. A 2%zut 'urnalul la tine( )n1elegi( 4i a intrat )n $anic%. -ac% ai /i a/lat cum s%0l /olose4ti 4i 1i0ar /i s$us toate secretele ei: -ar dac%( 4i mai gra2( ai /i a/lat cine strangula coco4ii: A4a c% zg&tia nes%5uit% a a4te$tat $&n% c&nd nu mai era nimeni )n

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

dormitorul t%u 4i l0a /urat. -ar 4tiam ce tre5uie s% /ac. Ami de2enise clar c% erai $e urma mo4tenitorului lui .i$erin. -in c&te )mi s$usese Jinny des$re tine( 4tiam c% te 2ei duce $&n%0n $&nzele al5e $entru a rezol2a misterul... mai ales dac% una dintre $rietenele tale ar /i /ost atacat%. Tot Jinny mi0a s$us c% toat% 4coala 2uia din cauz% c% tu $uteai s% 2or5e4ti re$tomita... A4a c% am /%cut0o $e Jinny s%04i scrie $ro$riul s/&r4it $e $erete 4i s% 2in% aici s% a4te$te. 80a z5%tut mult 4i a $l&ns... a de2enit e6trem de $lictisitoare. -ar nu mai e $rea mult% 2ia1% )n ea7 a d%ruit o $arte mult $rea mare din ea 'urnalului( mie( adic%. -estul $entru ca eu s% $ot ie4i( )n s/&r4it( dintre $aginile sale. ;tiam c% 2ei 2eni. Am multe )ntre5%ri s%01i s$un( Harry Potter. Ca de e6em$lu: r%cni Harry( cu $umnii )nc% )ncle4ta1i. P%i( zise Cru$lud( z&m5ind mul1umit( cum a reu4it un 5e5elu4( /%r% a$titudini magice ie4ite din comun( s%0l )n2ing% $e cel mai mare 2r%'itor al tuturor tim$urilor: Cum ai sc%$at doar cu o cicatrice( )n tim$ ce $uterile !ordului Ca$0de0<ort au /ost distruse: Acum )n oc,ii s%i nes%tui a$%ruse o stranie str%lucire ro4iatic%. ;i ce01i $as% 1ie cum am sc%$at: zise Harry( accentu&nd cu2intele. Ca$0de0<ort a tr%it la mult% 2reme du$% tine. Ca$0de0<ort( zise Cru$lud( $er/id( este trecutul( $rezentul 4i 2iitorul meu( Harry Potter... 8coase 5ag,eta lui Harry din 5uzunar 4i )nce$u s% scrie )n aer trei cu2inte $lutitoare7 T <A8 - R!9#T CR"P!"-. A$oi /%cu un semn cu 5ag,eta 4i literele se amestecar% 4i se rearan'ar%7 8"#T ! R-"! CAP0-90< RT3 .ezi: 4o$ti el. 9ra un nume $e care )l /oloseam de'a la Hogwarts( dar numai )n /a1a $rietenilor mei dragi( 5ine)n1eles. Crezi c% a2eam de g&nd s% /olosesc $entru tot0 deauna numele mizera5ilului meu tat%( cel mai stu$id dintre Ancuia1i: 9u( )n ale c%rui 2ene curge s&ngele lui 8alazar .i$erin( )nsu4i: -in $artea mamei( desigur... 9u( s% $%strez numele unui $rost%nac de Ancuiat( care m0a $%r%sit c,iar )nainte s% m% nasc( doar $entru c% a a/lat c% so1ia lui era 2r%'itoare: #u( Harry3 <i0am /a5ricat un nume nou( un nume de care 4tiam c% )ntr0o zi tuturor 2r%'itorilor le 2a /i team% c,iar s%0l rosteasc%( c&nd urma s% de2in cel mai $uternic 2r%'itor din lume3 Creierul lui Harry $%rea s% se /i 5locat. Al $ri2ea $ierdut $e Cru$lud( 5%iatul or/an care crescuse 4i )4i omor&se $ro$rii $%rin1i 4i $e mul1i al1ii... P&n% la urm% /%cu un e/ort 4i 2or5i. #u e4ti( zise el( glasul /iindu0i $lin de ur%. #u sunt ce: se r%sti Cru$lud. #u e4ti cel mai mare 2r%'itor din lume( zise Harry( res$ir&nd gr%5it. Ami $are r%u c% tre5uie s% te dezam%gesc( dar cel mai mare 2r%'itor din lume este Al5us -um5ledore. Toat% lumea 4tie. C,iar 4i c&nd erai $uternic nu ai )ndr%znit s% )ncerci s% cucere4ti Hogwarts. -um5ledore 4i0a dat seama ce z%cea )n tine( de c&nd erai la 4coal%( 4i c,iar 4i acum )1i este team% de el( oriunde te0ai ascunde. Z&m5etul $ierise de $e c,i$ul lui Cru$lud( /iind )nlocuit cu o e6$resie ,idoas%.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

-um5ledore a /ost alungat din acest castel numai de sim$la mea amintire3 4uier% el. #u este at&t de de$arte $e c&t crezi3 e6clam% Harry. .or5ea la )nt&m$lare( 2r&nd s%0l s$erie $e Cru$lud( dorindu04i mai degra5% acest lucru( dec&t crez&nd c% era ade2%rat. Cru$lud desc,ise gura( dar se o$ri ca )m$ietrit. 8e auzea o muzic% de unde2a. Cru$lud se )ntoarse( $entru a se uita $rin camera goal%. <uzica se auzea tot mai tare. 9ra stranie( ne$%m&ntean%( trimi1&ndu01i /iori $e 4ira s$in%rii. !ui Harry i se /%cuse $%rul m%ciuc% 4i sim1ea c% inima )i crescuse( m%rindu0se de dou% ori /a1% de dimensiunile ei normale. A$oi( muzica atinse o not% at&t de )nalt%( )nc&t Harry o sim1i 2i5r&ndu0i )n co4ul $ie$tului( iar $e 2&r/ul celei mai a$ro$iate coloane iz5ucnir% /l%c%ri. A$%ru o $as%re de un ro4u0intens( c&t o le5%d%( c&nt&ndu04i trilul ciudat c%tre ta2anul 5oltit. A2ea o coad% str%lucitoare( aurit% 4i lung% c&t a unui $%un( 4i g,eare de aur( )ncle4tate $e o gr%m%'oar% $onosit%. cli$% mai t&rziu( $as%rea z5ur% direct s$re Harry. !%s% lucrul acela 'er$elit la $icioarele lui 4i a$oi ateriz% greoi $e um%rul s%u( str&ng&ndu04i ari$ile maiestuoase. Harry )4i ridic% $ri2irea 4i o5ser2% c% a2ea un cioc lung( ascu1it( de aur 4i el( iar oc,ii )i erau negri( ca ni4te m%rgelu1e. Pas%rea se o$ri din c&ntat. 8t%tea nemi4cat% l&ng% o5razul lui Harry( $ri2ind /i6 s$re Cru$lud. 9 un $,oeni6...( zise Cru$lud( uit&ndu0se 2iclean la $as%re. DawKes: 4o$ti Harry 4i sim1i g,earele aurite ale $%s%rii str&ng&ndu0i um%rul cu 5l&nde1e. Iar acela( zise Cru$lud( $ri2ind la lucrul $eticit $e care )l l%sase DawKes( acela este 2ec,iul Jo5en <agic. C,iar el era. Peticit( murdar 4i $onosit( 'o5enul z%cea inert la $icioarele lui Harry. Cru$lud )nce$u iar s% r&d%. R&dea at&t de tare )nc&t camera )ntunecat% r%suna de $arc% ar /i r&s zece indi2izi )n acela4i tim$. Asta )i trimite -um5ledore a$%r%torului s%u3 $as%re c&nt%toare 4i un 'o5en 'er$elit3 Te sim1i cura'os acum( nu( Potter: Te sim1i )n siguran1%( da: Harry nu r%s$unse. #u )n1elegea )nc% )n ce /el l0ar /i $utut a'uta DawKes sau Jo5enul <agic( )ns% de acum nu mai era singur 4i a4te$t%( adun&ndu04i tot cura'ul care )i mai r%0 m%sese( s% )nceteze Cru$lud cu r&sul. 8% trecem la lucruri serioase( Harry( zise Cru$lud( )nc% z&m5ind larg. #e0am )nt&lnit de dou% ori( o dat% )n trecutu! t%u( a doua oar%( )n viitoru! meu... ;i de dou% ori nu am reu4it s% te omor. 0um de-ai supravieuit? 8$une0mi totul. Cu c&t 2or5e4ti mai mult( ad%ug% el( mieros( cu at&t te men1ii mai mult )n 2ia1%. Harry g&ndea re$ede( c&nt%rind 4ansele $e care le a2ea. Cru$lud a2ea 5ag,eta. 9l( Harry( )l a2ea $e DawKes 4i Jo5enul <agic( care nu i0ar /i /ost deloc de a'utor )n cazul unui duel. 9ra c&t se $utea de r%u. Ans% cu c&t Cru$lud st%tea mai mult acolo( cu at&t mai mult% 2ia1% se scurgea din Jinny... An tim$ul acela( Harry o5ser2% cum conturul lui

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Cru$lud de2enea tot mai clar( mai real. -ac% urma s% se dea o lu$t% )ntre ei( mai 5ine atunci( dec&t mai t&rziu. #imeni nu 4tie de ce 1i0ai $ierdut $uterile c&nd m0ai atacat( zise Harry( t%ios. #ici eu nu 4tiu. -ar 4tiu de ce nu m0ai $utut omor). Pentru c% mama mea a murit sal2&ndu0m%. <ama mea cu $%rin1i ncuiai( ad%ug% el( tremur&nd 4i a5ia reu4ind s%04i 1in% )n /r&u m&nia. 9a nu 1i0a dat 2oie s% m% omori. ;i am 2%zut anul trecut cine e4ti tu cu ade2%rat. 94ti o ruin%. A5ia mai tr%ie4ti. Rezi4ti( /iindc% te ascunzi. 94ti un nimic3 C,i$ul lui Cru$lud se str&m5% de /urie. A$oi se c,inui s% z&m5easc%. -eci( mama ta a murit ca s% te sal2eze. -a( este un contra0/armec $uternic... Acum )n1eleg... #u ai nimic s$ecial( $&n% la urm%. <i0am $us )ntre5%rile astea( 2ezi tu( $entru c% )ntre noi sunt ni4te leg%turi interesante( Harry Potter. C,iar 4i tu cred c% 1i0ai dat seama. Am&ndoi a2em s&ngele 'um%tate0'um%tate( suntem or/ani( crescu1i de Ancuia1i. Pro5a5il c% suntem singurii 2or5itori de re$tomit% care au trecut 2reodat% $e la Hogwarts( de la marele .i$erin )ncoace. C,iar sem%n%m 4i la )n/%1i4are... ;i( totu4i( numai un noroc c,ior te0a sal2at. Asta este tot ce 2roiam s% 4tiu. Harry r%mase nemi4cat( )ncordat( a4te$t&nd ca Tom s%04i ridice 5ag,eta. -ar z&m5etul str&m5 al lui Cru$lud se l%rgise iar. Acum( Harry( o s% te )n2%1 ce2a. Hai s% ne m%sur%m $uterile7 !ordul Ca$0de0 <ort mo4tenitorul lui 8alazar .i$erin( contra cele5rului Harry Potter( )nzestrat cu cele mai 5une arme $e care i le $oate da -um5ledore3 A4i arunc% o $ri2ire ironic% asu$ra lui DawKes 4i a Jo5enului <agic( a$oi se )nde$%rt%. Harry sim1i teama r%s$&ndindu0se din ca$ $&n%0n $icioare( dar continu% s%0l $ri2easc% $e Cru$lud( care se o$ri )ntre dou% coloane )nalte 4i( uit&ndu0se la c,i$ul de $iatr% al lui .i$erin( mult deasu$ra lui( )n semi)ntuneric( Cru$lud desc,ise gura larg 4i s&s&i( dar Harry )n1elese $rea 5ine ce s$unea. (or#ete-mi( (iperin( ce! mai mare dintre 0ei "atru de !a Hog$arts! Harry se )ntoarse $entru a se uita la statuie( cu DawKes( 5alans&du0i0se $e um%r. C,i$ul gigantic se mi4c%. Angrozit( Harry 2%zu cum i se desc,ide gura( mai mult 4i mai mult( trans/orm&ndu0se )ntr0o gaur% neagr%( imens%. Ce2a se z2&rcolea )n gura statuii. Ie4ise din str%/undurile ei. Harry se trase )n s$ate $&n% atinse $eretele( 4i( )nc,iz&ndu04i oc,ii( sim1i ari$a lui DawKes m&ng&indu0i o5razul( c&nd )4i lu% z5orul de $e um%rul lui. Harry ar /i dorit s% strige7 ?#u m% l%sa3@ dar ce 4anse a2ea un $,oeni6 )m$otri2a Regelui ;er$ilor: Ce2a enorm lo2i $odeaua de $iatr% a )nc%$erii 4i Harry se cutremur%. ;tia ce se )nt&m$la( )l sim1ea( a$roa$e c% $utea s% 2ad% cum 4ar$ele gigantic se descol%cea din gura lui .i$erin. A$oi auzi s&s&itul lui Cru$lud7 96moar-!!; +aziliscul 2enea s$re Harry. Al auzea cum )4i t&ra cor$ul masi2 4i greoi $e $odeaua $r%/uit%. Cu oc,ii )nc% str&ns )nc,i4i( Harry )nce$u s% /ug% ca un or5( cu m&inile )ntinse )n /a1%( $i$%ind )n 'ur. Cru$lud r&dea... Harry se )m$iedic% 4i c%zu. 8e lo2i tare de $odeaua de $iatr%( 4i sim1i gustul s&ngelui. ;ar$ele era la c&1i2a metri de el( )l auzea 2enind s$re el.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

"rm% un sunet $uternic( e6$lozi2( ca un 5ici deasu$ra ca$ului s%u( 4i a$oi ce2a greu )l lo2i $e Harry at&t de tare( )nc&t /u iz5it de $erete. A4te$t&nd s% simt% din cli$% )n cli$% col1i enormi )n/ing&ndu0se )n cor$ul lui( Harry auzi alt 4uierat ne5un( ce2a care lo2ea cu s%l5%ticie coloanele. #u se mai $utu st%$&ni. -esc,ise oc,ii at&t c&t s% $oat% 2edea ce se )nt&m$la. ;ar$ele enorm( 2erde0intens( gros c&t un trunc,i de ste'ar( se ridicase )n aer( iar ca$ul s%u gigantic 4i turtit )4i /%cea loc /renetic $rintre coloane. Tremur&nd( Harry se $reg%ti s%0 4i )nc,id% iar oc,ii( dac% monstrul se )ntorcea s$re el( dar 2%zu c% altce2a ca$tase $entru moment aten1ia 4ar$elui. DawKes z5ura agitat )n 'urul ca$ului 4ar$elui( iar acesta )l ataca /urios cu col1ii lui lungi 4i su51iri ca ni4te s%5ii. DawKes co5or) 5rusc )n $ica'. Ciocul s%u aurit nu se mai 2%zu c&te2a cli$e( du$% care $odeaua /u )m$ro4cat% cu un s&nge 2&scos 4i negru. Coada 4ar$elui $lesni cu $utere( ra0 t&ndu0l de $u1in $e Harry( 4i( )nainte ca Harry s% a$uce s% )nc,id% oc,ii( 5aziliscul se )ntoarse. Harry )l $ri2i direct )n /a1% 4i 2%zu c% oc,ii s%i 5ul5uca1i 4i gal5eni /useser% )n1e$a1i de ciocul $%s%rii $,oeni6. 8&ngele 4iroia $e $odea iar 4ar$ele scui$a )n toate $%r1ile. 8u! )l auzi Harry $e Cru$lud strig&nd. =as pasrea! =as pasrea! Ciatu! e n spate!e tu! ! mai poi mirosi! 6moar-!! r5it( 4ar$ele se ridic%( derutat( dar )nc% $ericulos. DawKes continua s% z5oare )n 'urul ca$ului 4ar$elui( tr&m5i1&nd c&ntecul s%u straniu( 4i )n1e$&nd din loc )n loc 5otul aco$erit cu solzi al monstrului( )n tim$ ce din oc,ii acestuia 4iroia s&ngele. A'utor( strig% Harry( s% m% a'ute cine2a( oricine3 Coada 4ar$elui m%tur% iar $odeaua. Harry se /eri. Ce2a moale )i lo2i /a1a. 9ra Jo5enul <agic. Harry )l )n4/%c% ra$id. 9ra tot ce )i mai r%m%sese( ultima lui s$eran1%. ;i0l $use $e ca$ 4i se arunc% la $odea( )n tim$ ce coada 5aziliscului trecu iar $e l&ng% el. ?A'ut%0m%... a'ut%0m%...(@ g&ndi Harry( str&ng&nd oc,ii su5 'o5en. ?Te rog( a'ut%0 m%3@ #u )i r%s$unse nici o 2oce( ca odinioar%. An sc,im5( 'o5enul se str&mt%( de $arc% o m&n% in2izi5il% )l str&ngea cu $utere. Ce2a /oarte tare 4i greu )l iz5i $e Harry )n ca$( l%s&ndu0l a$roa$e incon4tient. An /a1a oc,ilor )i luceau zeci de stelu1e. A$uc% 'o5enul de 2&r/ 4i )l trase de $e ca$. -in 'o5en a$%ru o sa5ie str%lucitoare( de argint( cu m&nerul )ncrustat cu ru5ine de m%rimea unor ou%. 6moar #iatu!! =as pasrea! Ciatu! este n spate!e tu! &iroase... adu!mec! Harry era )n $icioare( a4te$t&nd $reg%tit. Ca$ul 5aziliscului se l%sa tot mai 'os( cor$ul i se )ncol%cea $rintre coloane( d%r&m&ndu0le( )n tim$ ce 4ar$ele se )ntorcea cu /a1a s$re Harry. .edea oc,ii lui enormi( )ns&ngera1i( gura desc,iz&n0du0se larg( tot mai mare( c&t s%0l $oat% )ng,i1i cu totul( $e marginea ei scli$ind col1ii lungi c&t sa5ia $e care o a2ea Harry )n m&n%. Ascu1i1i( $lini cu 2enin... Atac% or5e4te. Harry se /eri 4i 5aziliscul lo2i $eretele Camerei. Atac% iar 4i lim5a

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

5i/urcat% )l atinse $u1in $e Harry. Harry ridic% sa5ia deasu$ra ca$ului( cu am&ndou% m&inile. +aziliscul se $reg%ti s% atace iar%4i( iar de data aceea nu a2ea cum s% mai gre4easc%. Harry )4i adun% toate /or1ele 4i )m$l&nt% sa5ia )n cerul gurii 4ar$elui. -ar )n tim$ ce m&inile lui Harry erau stro$ite de s&nge cald( 5%iatul sim1i o durere s/redelitoare deasu$ra cotului. "n col1 lung 4i 2eninos intra din ce )n ce mai ad&nc )n 5ra1ul s%u( $e care a$roa$e c% i0l s/&rtec%( )n tim$ ce 5aziliscul se $r%5u4i( z2&rcolindu0se $e 'os. Harry alunec% l&ng% $erete( $rinse col1ul care )m$r%4tia otra2% )n cor$ul s%u 4i )l scoase a/ar%. -ar 4tia c% era $rea t&rziu. durere al5% 4i /ier5inte se r%s$&ndea )ncet( dar sigur( din ran%. C&nd l%s% col1ul 'os 4i )4i $ri2i $ro$riul s%u s&nge de $e ,aine( 2ederea i se )nce1o4%. Camera se dizol2% )ntr0un 2&rte' de culori mo,or&te. .%zu o $at% ro4ie 4i auzi l&ng% el zgomotul unor g,eare. DawKes( zise Harry cu greu. Ai /ost e6traordinar( DawKes... 8im1i cum $as%rea )4i $use ca$ul ei minunat $e locul $rin care intrase col1ul 4ar$elui. Auzi $a4i r%sun&nd )n a$ro$iere 4i )n /a1a lui a$%ru o $at% neagr%. 94ti mort( Harry Potter( se auzi 2ocea lui Cru$lud de deasu$ra lui. <ort3 C,iar 4i $as%rea lui -um5ledore o 4tie. .ezi ce /ace( Potter: Pl&nge3 Harry cli$i. Pentru o secund%( 2%zu clar ca$ul lui DawKes. !acrimi ca ni4te $erle alunecau $e $enele0i lucioase. s% stau aici 4i o s% m% uit la tine cum mori( Harry Potter. 8tai lini4tit( nu m% gr%5esc... Harry sim1i c% i se /%cea somn. Totul )n 'urul s%u $%rea s% se )n2&rteasc%. Iat% s/&r4itul cele5rului Harry Potter( se auzi 2ocea tot mai )nde$%rtat% a lui Cru$lud. 8ingur )n Camera 8ecretelor( $%r%sit de $rietenii s%i( )n2ins )n s/&r4it de !ordul Antunericului $e care l0a $ro2ocat cu nes%5uin1%. An cur&nd te 2ei re)nt&lni cu iu5ita ta mam% cu ?s&nge0m&l@( Harry... Ai mai tr%it dois$rezece ani datorit% ei( dar te0am $rins )n s/&r4it( a4a cum 4tiai c% era normal s% se )nt&m$le. -ac% asta )nsemna s% moar%( se g&ndi Harry( nu era at&t de r%u. Ai dis$%ruse c,iar 4i durerea... -ar c,iar murea:3 An loc s% se )ntunece( Camera $%rea s% )4i reca$ete contururile. Harry )4i scutur% u4or ca$ul 4i )l 2%zu $e DawKes( )nc% odi,nindu04i ca$ul $e 5ra1ul lui. !acrimi side/ii str%luceau )n 'urul r%nii... doar c% nu mai era nici o ran%3 Pleac%( $as%re( se auzi deodat% 2ocea lui Cru$lud. Pleac% de l&ng% el. Am zis( s% $leci3 Harry )4i )n%l1% ca$ul. Cru$lud a1inti 5ag,eta lui Harry s$re DawKes. 8e auzi o $ocnitur% ca de $istol 4i DawKes )4i lu% iar z5orul )ntr0un 2&rte' auriu cu iriza1ii ro4ii. !acrimi de $,oeni6...( zise Cru$lud )ncet( $ri2ind 5ra1ul lui Harry. -esigur... $uteri 2indec%toare... am uitat... -ar nu conteaz%. -e /a$t( $re/er s% /ie a4a. -oar noi doi( Harry Potter... tu 4i cu mine... Ridic% 5ag,eta.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

A$oi( )ntr0o 5%taie de ari$i( DawKes a$%ru iar deasu$ra 4i ce2a c%zu l&ng% Harry... Jurnalul3 Pre1 de o secund%( 4i Harry 4i Cru$lud( cu 5ag,eta )nc% ridicat%( se uitar% la el. A$oi( /%r% s% stea $e g&nduri( /%r% nici o ezitare( de $arc% 4tia c% asta tre5uia s% /ac% )nc% de la )nce$ut( Harry lu% de $e 'os col1ul cu care )l )n1e$ase 5azilis0cul 4i )l )n/i$se c,iar )n centrul 'urnalului. 8e auzi un r%cnet lung( s/redelitor( )n/ior%tor. Cerneala 1&4ni din 'urnal )n torente( 4iroind $e m&inile lui Harry 4i inund&nd $odeaua. Cru$lud se z2&rcolea 4i se r%sucea( 1i$a 4i a/urisea( du$% care... -is$%ru3 +ag,eta lui Harry c%zu $e 'os( z%ng%nind( 4i se l%s% t%cerea. 8e mai auzea doar un $ic0$ic... 9ra cerneala care )nc% se mai scurgea din 'urnal. .eninul 5aziliscului ar0 sese o gaur% mare $rin el. Tremur&nd tot( Harry se ridic% )n $icioare. Ca$ul i se )n2&rtea( de $arc% ar /i c%l%torit Kilometri )ntregi cu Polenul Z2rr. Ancet0)ncet( ridic% de $e 'os 5ag,eta 4i Jo5enul <agic( a$oi trase cu $utere( sco1&nd sa5ia sc&nteietoare din gura 5aziliscului. 8e auzi un geam%t $ierit din /undul Camerei. Jinny se mi4case. An tim$ ce Harry /ugi s$re ea( /eti1a se ridic% )n ca$ul oaselor. 8e uit% s$eriat% 4i nedumerit%( de la enormul 5azilisc mort la Harry( la 2e4mintele lui )m5i5ate cu s&nge( a$oi la 'urnalul din m&na lui. /t% din to1i r%runc,ii 4i lacrimile )nce$ur% s%0i 4iroiasc% $e o5ra'i. Harry... a,... Harry... am )ncercat s%01i s$un la micul de'un( dar n0am $utut s% o s$un de /a1% cu Percy. 9u am desc,is Camera( Harry...( dar...( dar 'ur c% n0am 2rut... Cru0 Cru$lud m0a $us( a intrat )n g&ndurile mele 4i... -ar cum ai omor&t... creatura aia: "0 "nde e Cru$lud: "ltimul lucru $e care mi0l amintesc este cum a ie4it din 'urnal... 80a s/&r4it totul( zise Harry( ar%t&ndu0i lui Jinny gaura din 'urnal( Cru$lud e terminat. "ite3 9l 4i 5aziliscul3 Haide Jinny( s% $lec%m mai re$ede de aici... s% /iu e6matriculat%3 se $l&nse Jinny( )n tim$ ce Harry o a'ut% s% se ridice )n $icioare. <i0am dorit s% 2in la Hogwarts de c&nd a /ost $rimit +i0+ill aici 4i acum o s% tre5uiasc% s% $lec... 4i... ce... ce0o s% zic% mami i tai? DawKes )i a4te$ta( $lutind deasu$ra intr%rii )n Camer%. Harry o )m$inse $e Jinny )n /a1a lui. Trecur% $este inelele inerte ale 5aziliscului mort( $rin )ntunericul care r%suna la tot $asul 4i a'unser% iar )n tunel. Harry auzi u4ile de $iatr% )nc,iz&ndu0se )n urma lor cu un s&s&it $relung. -u$% c&te2a minute de mers $rin tunel( un zgomot )nde$%rtat( de $ietre dislocate de la locul lor( a'unse la urec,ile lui Harry. Ron3 strig% Harry( m%rind $asul. Jinny e 5ine3 9 cu mine3 Al auzi $e Ron c,iuind 4i du$% col1ul urm%tor 2%zu o /a1% entuziasmat%( $ri2indu0l $rintr0o gaur% destul de mare )n zidul de $ietre. Jinny3 strig% Ron 4i scoase 5ra1ul $rin gaur%( $entru a o trage $e ea $rima. Tr%ie4ti3 #u0mi 2ine s% cred3 Ce s0a )nt&m$lat: Ancerc% s% o )m5r%1i4eze( dar ea )l res$inse( $l&ng&nd. -ar( Jinny( e4ti 5ine( zise Ron( z&m5ind s$re ea. 80a terminat( e4ti... -e unde a

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

a$%rut $as%rea asta: DawKes se strecurase $rin gaur% du$% Jinny. 9 trimis% de -um5ledore( zise Harry( strecur&ndu0se 4i el $rin gaur%. ;i de unde ai sa5ia: zise Ron( $ri2ind nedumerit arma sc&nteietoare din m&na lui Harry. A1i e6$lic c&nd ie4im de aici( zise Harry( arunc&nd o $ri2ire s$re Jinny. -ar... <ai t&rziu( zise Harry re$ede. #u credea c% era momentul $otri2it s%0i s$un% lui Ron cine desc,isese Camera 8ecretelor( cel $u1in nu de /a1% cu Jinny. "nde e !ocK,art: Acolo( zise Ron( z&m5ind 4i /%c&nd un semn cu ca$ul s$re tunelul care se desc,idea )n 1ea2a. #u0i e 5ine deloc. .ino s%0l 2ezi. Condu4i de DawKes( ale c%rui ari$i radiau o lumin% aurie )n )ntuneric( a'unser% la gura 1e2ii. Jilderoy !ocK,art st%tea acolo( /redon&nd )nceti4or o melodie. ;i0a $ierdut memoria( zise Ron. .ra'a "it%rii a ac1ionat asu$ra lui( )n loc s% ne ating% $e noi. Ha5ar n0are cine e( unde e sau cine suntem noi. I0am zis s% a4te$te aici. 9 un $ericol c,iar 4i $entru el. !ocK,art )i $ri2i cu 5un%2oin1%. +un%( zise el. Cam ciudat locul %sta( nu: !ocui1i aici: #u( zise Ron( ridic&ndu04i s$r&ncenele c%tre Harry. Harry se a$lec% 4i $ri2i )n sus( de0a lungul 1e2ii )ntunecate. Te0ai g&ndit cum 2om urca $e c,estia asta: )l )ntre5% Harry $e Ron. Ron cl%tin% din ca$( dar DawKes z5urase $e l&ng% Harry 4i acum 5%tea din ari$i )n /a1a lui( cu oc,ii ca dou% m%rgele str%lucind )n )ntuneric. A4i /lutura coada cu $ene lungi 4i aurii. Harry )l $ri2i nedumerit. Cred c% 2rea s% )l a$uci de...( zise Ron( z%$%cit. -ar e4ti mult $rea greu ca s% te $oat% trage $&n% sus. DawKes( zise Harry( nu este o $as%re o5i4nuit%. 8e )ntoarse re$ede c%tre ceilal1i. Tre5uie s% ne 1inem unii de al1ii. Jinny ia0l $e Ron de m&n%. Pro/esore !ocK,art... 8e re/er% la tine( )i zise Ron( t%ios( lui !ocK,art. ... lua1i0o $e Jinny de cealalt% m&n%... Harry )4i /i6% sa5ia 4i Jo5enul <agic la centur%( Ron )l a$uc% $e Harry de ,aine( 4i Harry )ntinse m&na 4i a$uc% $enele cozii lui DawKes( straniu de /ier5in1i. lumin% e6traordinar% $%ru s%0i cu$rind% tot cor$ul 4i )n cli$a urm%toare( z5urau )n sus( $rin 1ea2%. Harry )l auzea $e !ocK,art )n s$ate( uimit $este m%sur%7 96traordinar3 96traordinar3 Parc% e 2r%'it%3 Aerul rece 5iciuia /a1a lui Harry( dar )nainte s% nu )i mai $lac% aceast% c%l%torie( ea se termin%3 To1i $atru a'unseser% $e $odeaua umed% din 5aia Pl&ng%cioasei <yrtle( iar )n tim$ ce !ocK,art )4i aran'a $%l%ria( c,iu2eta care masca 1ea2a rea$%ru la loc.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

<yrtle )i $ri2i cu oc,ii c&t ce$ele. Tr%ie4ti( )i s$use ea lui Harry( cam nemul1umit%. #u e ne2oie s% $ari dezam%git%( )i s$use el sum5ru( 4terg&ndu04i $etele de s&nge 4i mizeria de $e oc,elari. 9i 5ine... m% g&ndeam 4i eu... -ac% ai /i murit ai /i /ost 5ine 2enit )n toaleta mea( zise <yrtle( de emo1ie c%$%t&nd o culoare argintie. Ce s% s$un3... zise Ron( c&nd ie4ir% din toalet% )n coridorul )ntunecat 4i $%r%sit. Harry3 Cred c% <yrtle cam 1ine la tine3 Jinny( ai o ri2al%3 -ar lacrimile continuau s% curg% 4iroaie $e o5ra'ii lui Jinny. Acum unde mergem: zise Ron( arunc&ndu0i o $ri2ire 5ucuroas% lui Jinny. Harry ar%t% cu m&na. DawKes )i conducea( )m$r%4tiind o culoare aurie $e tot coridorul. C&te2a minute mai t&rziu( se trezir% )n 5iroul $ro/esoarei <cJonagall. Harry 5%tu la u4% 4i a$oi desc,ise.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

CAPIT !"! L.III DOBBY ESTE RSPLTIT Pentru moment( se l%s% t%cere c&nd Harry( Ron( Jinny 4i !ocK,art r%maser% )n $rag( $lini de mizerie( uzi 4i stro$i1i cu s&nge. -u$% care( se auzi un 1i$%t7 :inny! 9ra doamna Ieasley( care $&n% atunci st%tuse $l&ng&nd )n /a1a /ocului. 8%ri )n $icioare( urmat% imediat de domnul Ieasley( am&ndoi arunc&ndu0se asu$ra /eti1ei lor. Harry( $e de alt% $arte( )4i roti $ri2irile $rin camer%. Pro/esorul -um5ledore st%tea l&ng% 4emineu( z&m5ind( l&ng% $ro/esoara <cJonagall( care se str%duia s% res$ire c&t mai ad&nc( $entru a se lini4ti( a$%s&ndu0se cu m&inile $e $ie$t. DawKes z5ur% $e l&ng% Harry 4i se a4ez% $e um%rul lui -um5ledore( c,iar )n momentul )n care Harry 4i Ron se trezir% su/oca1i de )m5r%1i4area dr%g%stoas% a doamnei Ieasley. A1i sal2at0o3 A1i sal2at0o3 0um a1i reu4it: Cred c% asta am 2rea cu to1ii s% 4tim( zise $ro/esoara <cJonagall( a5ia 4o$tit. -oamna Ieasley )i d%du drumul lui Harry( care ezit% o cli$%( a$oi se )ndre$t% s$re 5irou 4i $use $e el Jo5enul <agic( sa5ia )ncrustat% cu ru5ine 4i ce mai r%m%sese din 'ur0 nalul lui Cru$lud. A$oi le $o2esti totul de0a /ir0a0$%r. .or5i a$roa$e un s/ert de or% de unul singur( )n t%cerea ca de morm&nt. !e s$use de 2ocea /%r% tru$( $e care o auzise( cum 4i0a dat seama Hermione $&n% la urm% c% era un 5azilisc $rin 1e2ile din $ere1ii castelului( cum el 4i Ron urm%riser% $%ian'enii )n $%dure( c% Aragog le s$usese unde /usese g%sit% ultima 2ictim% a monstrului din Camera 8ecretelor( cum $resu$useser% c% era 2or5a de Pl&ng%cioasa <yrtle 4i ast/el se g&ndiser% c% intrarea )n Camera 8ecretelor ar /i $utut s% /ie )n toaleta ei... Doarte 5ine( s$use $ro/esoara <cJonagall ne)nt&rziat( c&nd el /%cu o $auz%( deci a1i a/lat unde era intrarea( /%c&nd $ra/ o sut% de reguli ale 4colii )ntre tim$( dar cum -umnezeu a1i ie4it te/eri de acolo( Potter:... A4a c% Harry( care r%gu4ise de at&ta 2or5it( le s$use de sosirea lui DawKes la momentul $otri2it 4i des$re Jo5enul <agic care i0a dat sa5ia. A$oi se o$ri. P&n% acum e2itase s% zic% ce2a des$re 'urnalul lui Cru$lud... sau de Jinny. 9a st%tea cu ca$ul s$ri'init de um%rul doamnei Ieasley( cu lacrimile )nc% $reling&ndu0i0se $e o5ra'i. ;i dac% o e6matriculau: se g&ndi Harry intr&nd )n $anic%. Jurnalul lui Cru$lud nu mai /unc1iona... Cum ar /i $utut do2edi c% el /usese cel care o determinase s% /ac% toate acele lucruri: Instincti2( se uit% la -um5ledore( care z&m5i( lumina /ocului oglindindu0se )n oc,elarii s%i )n /orm% de semilun%. Ce 2reau eu s% 4tiu( zise -um5ledore( 5l&nd( este cum a reu4it Ca$0de0<ort s% o /armece $e Jinny( dat /iind c% sursele mele )mi s$un c% el se ascunde de o5icei )n $%durile Al5aniei... grea 4i uria4% $iatr% i se lu% lui Harry de $e inim%.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Po0Po/tim: zise domnul Ieasley cu o 2oce uimit%. ;tim0#oi0Cine: A /ermecat0o $e Jinny: -ar n0a /ost Jinny... nu0i a4a: Cu 'urnalul acesta( zise Harry re$ede( lu&ndu0l 4i ar%t&ndu0i0l lui -um5ledore. Cru$lud l0a scris c&nd a2ea 4ais$rezece ani. -um5ledore lu% 'urnalul de la Harry 4i $ri2i entuziasmat $aginile arse 4i )m5i5ate cu cerneal%. 8cli$itor( zise el( )ncet. +ine)n1eles3 A /ost cel mai scli$itor ele2 din toate tim$urile( $e care l0a dat Hogwarts3 8e )ntoarse c%tre so1ii Ieasley( care erau $ur 4i sim$lu ului1i. Doarte $u1ini oameni 4tiu c% !ordul Antunericului s0a numit odat% Tomas Cru$lud. A /ost c,iar ele2ul meu( acum cincizeci de ani la Hogwarts. A dis$%rut du$% ce a terminat 4coala... a c%l%torit $este m%ri 4i 1%ri... s0a ad&ncit tot mai mult )n <agia #eagr% 4i s0a )nto2%r%4it cu cei mai r%i re$rezentan1i ai neamului nostru( a trecut $rin zeci de 2r%'i $ericuloase( care l0au trans/ormat )n !ordul Ca$0de0<ort( de2enind a$roa$e de nerecunoscut. Pu1ini sunt cei care au /%cut leg%tura dintre !ordul Ca$0de0<ort 4i ;e/ul de $romo1ie( inteligent 4i c,i$e4( de alt%dat%. -ar Jinny( zise doamna Ieasley( ce leg%tur% are Jinny a noastr% cu... cu... el: Ju0Jurnalul lui3 iz5ucni iar )n $l&ns Jinny. Am scris )n el( 4i el mi0a r%0r%s$uns la r&ndul lui tot anul... :inny! zise domnul Ieasley( su$%rat. C,iar nu ai )n2%1at nimic de la mine: Ce 1i0am s$us eu )ntotdeauna: #iciodat% s% nu ai )ncredere )n ce2a care g&nde4te de unul singur( dac nu vezi unde i este creieru!. -e ce nu ne0ai ar%tat 'urnalul( mie sau mamei tale: "n o5iect sus$ect ca acela era e2ident <agie #eagr%3 #u am 4tiut( sus$in% Jinny. !0am g%sit )n una dintre c%r1ile $e care mi le0a luat mama. Am cre0crezut c% )l l%sase cine2a acolo 4i c% uitase de el... -omni4oara Ieasley ar tre5ui s% se duc% imediat )n ari$a s$italului( o )ntreru$se -um5ledore( cu o 2oce care nu admitea contrazicere. A /ost un cal2ar $entru ea. ;i nu 2a /i $ede$sit%. .r%'itori mai 5%tr&ni 4i mai )n1ele$1i dec&t ea au /ost $rin4i )n mre'ele lui Ca$0de0<ort. 8e duse s$re u4% 4i o desc,ise. di,n% la $at 4i $oate o can% cu ciocolat% /ier5inte. Pe mine m% )n2esele4te )ntotdeauna( ad%ug% el( /%c&ndu0i $rietenos cu oc,iul. s% 2ezi c% <adam Pom/rey este treaz% 4i la ora asta. Tocmai administreaz% $o1iunea de m%tr%gune... Andr%znesc s% $resu$un c% 2ictimele 5aziliscului se $ot trezi )n orice moment... -eci Hermione e 5ine3 s$use Ron( 5ucuros. R%ul nu este ire2ersi5il( zise -um5ledore. -oamna Ieasley $lec% )m$reun% cu Jinny( iar domnul Ieasley le urm%( )nc% $ro/und marcat. ;tii( <iner2a( s$use $ro/esorul -um5ledore cu )n1ele$ciune( cred c% toate acestea merit% o s%r5%torire /rumoas%. Pot s% te rog s% te duci s% anun1i la 5uc%t%rie: 8igur c% da( zise $ro/esoara <cJonagall( cris$at( duc&ndu0se 4i ea s$re u4%. Te

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

las $e tine s% te descurci cu Potter 4i Ieasley( da: #egre4it( zise -um5ledore. Plec%( iar Harry 4i Ron )l $ri2ir% nedumeri1i $e -um5ledore. Ce 2rusese s% s$un% $ro/esoara <cJonagall c&nd a zis s% se descurce cu ei: -oar nu... #u( nu era $osi5il s% /ie $ede$si1i... Ami amintesc c% 20am s$us am&ndurora c% 2e1i /i e6matricula1i dac% 2e1i mai )nc%lca regulile( zise -um5ledore. Ron desc,ise gura( )ngrozit. Asta demonstreaz% c% 4i eu )mi mai $ot )nc%lca... $romisiunile( continu% -um5ledore( z&m5ind. Am&ndoi 2e1i $rimi Premii 8$eciale $entru ser2icii aduse 4colii 4i... ia s% 2edem... da( cred c% 2e1i $rimi dou% sute de $uncte /iecare $entru Cerceta4i. Ron se /%cuse la /el de roz0intens ca /lorile lui !ocK,art de 8/&ntul .alentin( 4i )nc,ise gura la loc. .%d )ns% c% unul dintre $artici$an1ii la aceast% a2entur% $ericuloas% este e6trem de t%cut...( ad%ug% -um5ledore. -e ce e4ti at&t de modest( Jilderoy: Harry tres%ri. "itase com$let de !ocK,art. 8e )ntoarse 4i )l 2%zu $e !ocK,art st&nd )n col1ul camerei( )nc% z&m5ind 4ters. C&nd i se adres%( !ocK,art se uit% )n st&nga 4i )n drea$ta $entru a 2edea cu cine 2or5ea -um5ledore. -omnule $ro/esor -um5ledore( zise Ron( re$ede( a a2ut loc un accident )n Camera 8ecretelor( domnul $ro/esor !ocK,art... 8unt $ro/esor:3 zise !ocK,art( destul de uimit. .ai de mine( cred c% eram un dezastru( nu0i a4a: A )ncercat s% /ac% o .ra'% a "it%rii iar 5ag,eta a rico4at( )i e6$lic% Ron lui -um5ledore. <%i s% /ie( zise -um5ledore( d&nd din ca$ 4i z&m5ind $e su5 musta1a argintie. An'ung,iat de $ro$ria sa5ie( Jilderoy3 8a5ie: #0am nici o sa5ie... Ans% 5%iatul acela are( zise !ocK,art( nedumerit( 4i ar%t% s$re Harry. Poate 1i0o d% el... Te rog s%0l duci 4i $e $ro/esorul !ocK,art )n ari$a s$italului( )i s$use -um5ledore lui Ron. A4 mai a2ea ce2a de discutat cu Harry... !ocK,art ie4i. Ron arunc% o $ri2ire nedumerit% c%tre -um5ledore 4i Harry( )nc,iz&nd u4a )n urma lui. -um5ledore se duse s$re unul dintre scaunele de l&ng% 4emineu. Ia loc( Harry( s$use el. ;i Harry se a4ez%( e6trem de emo1ionat. An $rimul r&nd( Harry( 2reau s%01i mul1umesc( zise -um5ledore( ai c%rui oc,i )4i rec%$%taser% sc&nteierea o5i4nuit%. Pro5a5il c% mi0ai /ost /oarte loial 4i te0ai g&ndit intens la mine )n Camera 8ecretelor. #umai asta ar /i $utut s%0l aduc% $e DawKes la tine. <&ng&ie $as%rea $,oeni6( care $o$osise $e genunc,iul lui. Harry z&m5i 'enat( )n tim$ ce -um5ledore )l $ri2ea cu aten1ie. -eci l0ai )nt&lnit $e Tomas Cru$lud( zise -um5ledore g&nditor. Presu$un c% era

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

/oarte interesat de tine... -eodat%( lui Harry )i ie4i din gur% ce2a care )l nelini4tea de mult. -omnule $ro/esor -um5ledore... Cru$lud a zis c% sunt ca el. Asem%n%ri stranii( zicea el... -a( a4a a zis: zise -um5ledore( $ri2indu0l g&nditor $e Harry( $e su5 s$r&ncenele argintii 4i stu/oase. ;i tu( ce crezi( Harry: #u cred c% sunt ca el3 zise Harry mai tare dec&t ar /i 2rut. Adic%( eu sunt... sunt la Cerceta4i( sunt... -ar t%cu( )ndoiala din mintea lui ie4ind iar la su$ra/a1%. -omnule $ro/esor( continu% el du$% o cli$%( Jo5enul <agic mi0a s$us c%... c% m0 a4 /i descurcat 5ine 4i la .i$erini. "n tim$( toat% lumea a crezut c% eram mo4tenitorul lui .i$erin... $entru c% $ot s% 2or5esc re$tomita ... Po1i 2or5i lim5a asta( Harry( zise -um5ledore cu calm( deoarece Ca$0de0<ort( care este ultimul descendent al lui 8alazar .i$erin( 2or5e4te 4i el re$tomita. -ac% nu m% )n4el( 1i0a trans/erat o $arte din $ro$riile sale $uteri( )n noa$tea )n care 1i0a /%cut cicatricea. #0ar /i dorit asta( sunt con2ins... Ca$0de0<ort a $us ce2a din el )n mine: s$use Harry( 4ocat. 8e $are c% da... Atunci ar tre5ui s% /iu la .i$erini( zise Harry( $ri2indu0l dis$erat $e -um5ledore. Jo5enul <agic a 2%zut $uterile astea )n mine 4i... Te0a trecut la Cerceta4i( zise -um5ledore( calm. Ascult%0m%( Harry. 8e )nt&m$l% ca tu s% ai multe dintre calit%1ile $re1uite de 8alazar .i$erin la disci$olii lui. -arul e6trem de rar de a cunoa4te re$tomita... $erse2eren1a... ingeniozitatea... o anumit% )nclina1ie c%tre s/idarea regulilor( ad%ug% el( must%cind. Totu4i Jo5enul <agic te0a re$artizat la Cerceta4i. ;tii de ce. J&nde4te0te 5ine... 8ingurul moti2 $entru care m0a $us la Cerceta4i( s$use Harry( cu o 2oce )n2ins%( a /ost $entru c% l0am rugat eu s% nu m% trimit% la .i$erini... <)act( zise -um5ledore( z&m5ind larg. Ceea ce te /ace /oarte di%erit de Tomas Cru$lud. 8unt deciziile noastre( Harry( care arat% cine suntem cu ade2%rat( mult mai mult dec&t )nsu4irile noastre. Harry r%mase nemi4cat )n scaun( uluit. Harry( dac% 2rei do2ezi c% locul t%u este la Cerceta4i( te s/%tuiesc s% te ui1i cu aten1ie la asta. -um5ledore se )ntinse 4i lu% de $e 5irou sa5ia de argint( $%tat% cu s&nge( 4i i0o )ntinse lui Harry. Anc% m&,nit( Harry o )ntoarse $e $artea cealalt% 4i ru5inele str%lucir% la lumina /ocului. ;i atunci 2%zu nume!e gra2at c,iar su5 m&ner7 :odric a! 0ercetai!or. -oar un Cerceta4 ade2%rat ar /i $utut s% o scoat% din Jo5en( Harry( zise -um5ledore. Pentru o cli$%( nici unul dintre ei nu zise nimic. A$oi -um5ledore desc,ise un sertar de la 5iroul $ro/esoarei <cJonagall 4i scoase o $an% 4i o c%limar%. Harry( acum n0ai ne2oie dec&t de m&ncare 4i somn. A1i sugerez s% te duci la

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

ser5are( )n tim$ ce eu scriu la AzKa5an c% )l 2rem $e Hagrid )na$oi. Tre5uie s% scriu 4i un anun1 $entru ?Pro/etul zilei@( ad%ug% el g&nditor. s% a2em ne2oie de un nou $ro/esor de ?A$%rare contra <agiei #egre@. -umnezeule( )i sc,im5%m ca $e 4osete( nu0i a4a: Harry se ridic% 4i se )ndre$t% c%tre u4%. Antinse m&na s$re clan1%( dar c,iar atunci u4a /u desc,is% cu at&ta $utere( )nc&t zgudui $eretele. An $rag st%tea !ucius Reacredin1%( negru de /urie. Iar su5 5ra1ul s%u( tremur&nd 4i su/ocat de 5anda'e( era -o55y3... +un% seara( !ucius( zise -um5ledore( 5ine2oitor. -omnul Reacredin1% a$roa$e c% )l tr&nti la $%m&nt $e Harry( c&nd trecu $e l&ng% el( tra2ers&nd camera. -o55y a2ea )nti$%rit% $e c,i$ o e6$resie de teroare $ro/und%. -eci( zise !ucius Reacredin1%( cu oc,ii s%i 2erzi 4i reci a1inti1i asu$ra lui -um5ledore( te0ai )ntors... Ju2ernatorii te0au sus$endat( dar tu ai considerat c% ar /i mai 5ine s% te )ntorci la Hogwarts. P%i( 2ezi tu( !ucius( zise -um5ledore( z&m5ind senin( to1i ceilal1i uns$rezece gu2ernatori au luat leg%tura cu mine azi0diminea1%. 8incer s% /iu( m0am sim1it de $arc% a4 /i /ost $rins )ntr0o /urtun% de 5u/ni1e. Auziser% c% /iica lui Art,ur Ieasley /usese omor&t% 4i 2roiau s% m% )ntorc imediat. P%reau s% cread% c% sunt cel mai $otri2it om $&n% la urm%. <i0au mai s$us 4i ni4te $o2e4ti ciudate... <ai mul1i dintre ei mi0au zis c% i0ai amenin1at c% le 5lestemi /amiliile( dac% nu 2or /i de acord s% m% dea a/ar%. -omnul Reacredin1% se /%cu c,iar mai $alid dec&t de o5icei( dar oc,ii )nc% )i ardeau de /urie. 8% )n1eleg c% ai o$rit atacurile: r&n'i el. !0ai $rins $e 2ino2at: -a( zise -um5ledore( z&m5ind. -a: zise domnul Reacredin1%( t%ios. Cine este: Aceea4i $ersoan% de data trecut%( !ucius( s$use -um5ledore. -ar de data asta( Ca$0de0<ort s0a /olosit de cine2a. Cu a'utorul unui 'urnal... Ai ar%t% micu1ul carne1el( negru( cu o gaur% mare )n mi'loc( nesc%$&ndu0l din oc,i $e domnul Reacredin1%. Harry( $e de alt% $arte( se uita la -o55y. 8$iridu4ul /%cea ce2a /oarte straniu. Cu oc,ii s%i 5ul5uca1i( /i6a1i asu$ra lui Harry( tot ar%ta c&nd s$re 'urnal( c&nd s$re domnul Reacredin1%( a$oi se lo2ea cu $umnul tare )n ca$. An1eleg...( )i zise domnul Reacredin1% )ncet lui -um5ledore. "n $lan iste1( s$use -um5ledore $e un ton calm( continu&nd s%0l $ri2easc% )n oc,i $e domnul Reacredin1%. -ac% Harry( aici de /a1% domnul Reacredin1% )i arunc% o $ri2ire t%ioas% lui Harry 4i $rietenul s%u( Ron( nu ar /i desco$erit acest 'urnal( atunci... 2ina ar /i c%zut asu$ra lui Jinny Ieasley. #imeni nu ar /i $utut do2edi c% nu a ac1ionat din $ro$rie ini1iati2%... -omnul Reacredin1% nu s$use nimic. Da1a i se )m$ietri deodat%( de2enind ca o masc%. ;i( imagineaz%01i( continu% -um5ledore( ce s0ar /i )nt&m$lat atunci... Damilia Ieasley este una dintre cele mai im$ortante /amilii cu ?s&nge0$ur@ din lumea noastr%...

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Imagineaz%01i ce e/ect ar /i a2ut asta asu$ra lui Art,ur Ieasley 4i a !egii sale $entru Protec1ia Ancuia1ilor( dac% s0ar /i a/lat c% $ro$ria lui /iic% ataca 4i omora ele2i $ro2enind din $%rin1i Ancuia1i... Ce noroc c% 'urnalul a /ost g%sit 4i c% amintirile lui Cru$lud au /ost 4terse din el. Cine 4tie ce consecin1e ar /i $utut a2ea... -omnul Reacredin1% se str%dui s% 2or5easc%. <are noroc( )ntr0ade2%r( s$use el( /%r% s% i se mi4te nici un mu4c,i de $e /a1%. Prin s$atele lui( -o55y )nc% ar%ta c&nd s$re 'urnal( c&nd s$re domnul Reacredin1%( a$oi )4i d%dea una )n ca$. Harry )n1elese deodat% ce 2roia s% s$un% s$iridu4ul. Ai /%cu un semn lui -o55y( care se duse )ntr0un col1 s%04i r%suceasc% urec,ile $entru a se $ede$si. #u 2re1i s% 4ti1i cum a a'uns 'urnalul la Jinny( domnule Reacredin1%: )ntre5% Harry. !ucius Reacredin1% se )ntoarse c%tre el. -e unde s% 4tiu eu cum a a'uns 'urnalul la o /eti1% sla5% de minte: zise el. Pentru c% dumnea2oastr% i l0a1i dat( zise Harry. An magazinul ?Caligra/ie 4i $ete@. I0a1i ridicat de $e 'os cartea de ?Trans/igur%ri@ 4i i0a1i strecurat 'urnalul )n ea( nu0i a4a: .%zu cum m&inile al5e ale domnului Reacredin1% )nce$ur% s% se /r%m&nte( )ncle4t&ndu0se 4i descle4t%ndu0se necontrolat. -emonstreaz% dac% $o1i( 4uier% el. A,( nimeni nu $oate s% /ac% asta( zise -um5ledore( z&m5indu0i lui Harry. #u acum c&nd a dis$%rut Cru$lud din el. Ans%( te s/%tuiesc( !ucius( s% nu mai dai )n st&nga 4i0 n drea$ta alte lucruri de0ale lui Ca$0de0<ort( de $e 2remea c&nd era la 4coal%. -ac% mai a'unge 2reunul dintre ele )n m&inile 2reunui ne2ino2at( cred c% Art,ur Ieasley 2a a2ea gri'% ca anc,eta s% dez2%luie c% erau de la tine... !ucius Reacredin1% r%mase nemi4cat $entru o cli$%( iar Harry 2%zu cum m&na drea$t% )i z2&cni( de $arc% ar /i dorit s%04i scoat% 5ag,eta. An sc,im5( se )ntoarse c%tre s$iridu4ul casei sale. Plec%m( -o55y3 -esc,ise u4a e6act c&nd s$iridu4ul 2eni )n /ug%( lo2indu0l $ur 4i sim$lu cu ea. Al auzir% $e -o55y gem&nd de durere de0a lungul coridorului. Harry st%tu un moment( g&ndindu0se. A$oi )i 2eni ideea. -omnule $ro/esor -um5ledore( s$use el gr%5it( 2% rog( $ot s%0i dau 'urnalul )na$oi domnului Reacredin1%: +ine)n1eles( Harry( zise -um5ledore( calm. -ar gr%5e4te0te. 8er5area... nu uita... Harry )n4/ac% 'urnalul 4i ie4i 2al02&rte' din 5irou. Auzea gemetele lui -o55y de du$% col1. Re$ede( )ntre5&ndu0se dac% $lanul s%u 2a a2ea sor1i de iz5&nd%( Harry )4i scoase un $anto/( )4i d%du 'os 4oseta murdar% 4i slinoas% 4i )ndes% 'urnalul )n ea. A$oi /ugi $e ,ol. Ai a'unse din urm% la ca$%tul sc%rilor. -omnule Reacredin1%( zise el( $un&nd o /r&n% 5rusc%( am ce2a $entru dumnea2oastr%. Ai $use cu /or1a )n m&n% 4oseta ur&t mirositoare.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Ce... -omnul Reacredin1% scoase 4oseta cu care era )n2elit 'urnalul 4i o arunc% )ntr0o $arte( a$oi $ri2i m&nios c&nd la caie1elul 'er$elit( c&nd la Harry. s% 2ezi( Harry Potter( c% 2ei a2ea acela4i s/&r4it mizera5il ca 4i $%rin1ii t%i( zise el( amenin1%tor. ;i ei au /ost ni4te netre5nici incon4tien1i( la /el ca tine... ;i se )ntoarse s% $lece. .ino( -o55y. .ino( am zis3 -ar -o55y nu se mi4c%. =inea 4oseta trans$irat% a lui Harry )n 5ra1e de $arc% ar /i /ost o comoar% ne$re1uit%. 8t%$&nul i0a dat lui -o55y o 4oset%( zise s$iridu4ul( uluit. 8t%$&nul i0a dat0o lui -o55y3... Po/tim: r%cni domnul Reacredin1%. Ce0ai s$us: -o55y are o 4oset%( zise -o55y( ne2enindu0i s% cread%. 8t%$&nul a aruncat0o( -o55y a $rins0o 4i -o55y... -o55y e li5er3 !ucius Reacredin1% )ng,e1%( uit&ndu0se la s$iridu4. A$oi se re$ezi la Harry. -in cauza ta mi0am $ierdut ser2itorul3 -ar -o55y strig%7 #u te atinge de Harry Potter3 8e auzi o $ocnitur% $uternic% 4i domnul Reacredin1% /u aruncat $e s$ate. C%zu $e sc%ri( c&te trei tre$te odat%( ateriz&nd cu o tum5% c,inuit% la eta'ul in/erior. 8e ridic% 4i )4i scoase 5ag,eta( cu /a1a neagr% de /urie( dar -o55y ridic% un deget lung 4i amenin1%tor. Acum o s% $leci )n lini4te( zise el( ins$ir&ndu0i team% domnului Reacredin1%. #0o s% te atingi de Harry Potter. Pleac%3 !ucius Reacredin1% nu a2u de ales. !e arunc% o ultim% $ri2ire ucig%toare am&ndurora( )4i /lutur% $elerina 4i $lec%( gr%5it 4i /urios. Harry Potter l0a eli5erat $e -o55y3 zise s$iridu4ul c,iuind( $ri2ind )n sus la Harry 4i lumina lunii i se re/lecta )n oc,ii ca de liliac. Harry Potter l0a eli5erat $e -o55y3 <%car at&t s% /ac $entru tine( -o55y( zise Harry( z&m5ind. Ans% $romite0mi c% nu o s% mai )ncerci niciodat% s%0mi sal2ezi 2ia1a3... "r&tul c,i$ maroniu al s$iridu4ului $arc% se cr%$% )n dou% de z&m5etul lui( larg 4i din1os. #u am dec&t o )ntre5are( -o55y( zise Harry( )n tim$ ce -o55y )4i $use 4oseta lui Harry( teri5il de emo1ionat( tremur&ndu0i 4i m&inile de /ericire. <i0ai s$us c% nu a2ea nici o leg%tur% cu Cel0Ce0#u0Tre5uie0#umit( )1i aminte4ti: ;i... 9ra un indiciu( domnule( zise -o55y( gogon&ndu04i oc,ii 4i mir&ndu0se c% Harry nu se g&ndise la un lucru at&t de e2ident. -o55y )1i d%dea un indiciu. !ordul Antunericului( )nainte de a04i sc,im5a numele( c&nd i se $utea rosti numele /%r% gri'%( )n1elege1i acum: -a( zise Harry( )ncet. 9i 5ine( ar tre5ui s% $lec. Are loc o ser5are 4i $rietena mea( Hermione( tre5uie s% se /i trezit de0acum... -o55y )4i arunc% 5ra1ele )n 'urul lui Harry 4i )l )m5r%1i4a cu drag. Harry Potter este de de$arte mult mai groza2 dec&t a crezut -o55y3 sus$in% el de 5ucurie. R%m&i cu 5ine( Harry Potter3

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

W Harry /usese la multe ser5%ri la Hogwarts( dar niciodat% la una ca aceea. Toat% lumea era )n $i'amale( iar /esti2it%1ile 1inur% toat% noa$tea. <ai t&rziu( Harry nu se $utea ,ot%r) care /usese $artea cea mai /rumoas%7 c&nd 2enise Hermione( /ugind s$re el 4i strig&nd7 ?Ai reu4it3 Ai reu4it3@ sau c&nd 2enise Justin de la masa Astro$u/ilor( gr%5it s% dea m&na cu el 4i cer&ndu04i scuze la nes/&r4it c% )l sus$ectase( sau c&nd 2enise Hagrid( la trei 4i 'um%tate( 4i )i 5%tu $e Harry 4i $e Ron $e umeri cu at&ta $utere( )nc&t a$roa$e c% a'unseser% cu ca$etele )n /ar/uriile cu 5udinc%( sau c&nd li se d%dur%( lui 4i lui Ron( cele $atru sute de $uncte $entru Cerceta4i( asigur&ndu0le Cu$a Caselor $entru al doilea an la r&nd( sau c&nd se ridic% $ro/esoara <cJonagall 4i le s$use c% e6amenele au /ost anulate( ca o /a2oare din $artea 4colii E? ( nu3@ e6clamase Hermione.F( sau c&nd -um5ledore anun1% c%( din $%cate( $ro/esorul !ocK,art nu 2a mai $utea s% $redea anul 2iitor( din cauza /a$tului c% $lecase )n lume $entru a04i rec%$%ta memoria. !a uralele de 5ucurie care )nt&m$inar% aceast% 2este $artici$ar% c,iar 4i c&1i2a $ro/esori... P%cat( /%cu Ron( lu&nd o gogoa4% cu gem. Ance$use s% )mi $lac% de el. W Trecu 4i restul trimestrului( sc%ldat )n lumina str%lucitoare a soarelui. Hogwarts re2enise la normal( doar cu ni4te mici di/eren1e7 orele de ?A$%rare contra <agiei #egre@ /useser% anulate E? ricum( am /%cut destul% $ractic%3@ )i s$use Ron Hermionei( care era /oarte dezam%git%.F( iar !ucius Reacredin1% /usese concediat din $ostul de Ju2ernator al 4colii. -raco nu se mai $lim5a $rin 4coal% de $arc% ar /i /ost a lui. -in contr%( $%rea de$rimat 4i nemul1umit. Pe de alt% $arte( Jinny Ieasley era din nou e6trem de /ericit%. .eni mult $rea re$ede 4i momentul c%l%toriei s$re cas% cu 96$resul de Hogwarts. Harry( Ron( Hermione( Dred( Jeorge 4i Jinny $rimir% un com$artiment numai $entru ei. Pro/itar% c&t de mult $utur% de ultimele ore c&nd a2eau 2oie s% /ac% 2r%'i )nainte de 2acan1%. Jucar% Pocnitoarea 96$lozi2%( Dred 4i Jeorge lansar% ultimele Arti/icii Dili5uster 4i e6ersar% )ntre ei dezarmarea $rin magie. Harry era de'a e6$ert )n acest domeniu. A$roa$e a'unser% la sta1ia KingMs Cross( c&nd Harry )4i aminti ce2a. Jinny... ce0ai 2%zut c% /%cea Percy( atunci c&nd nu 2roia s% s$ui nim%nui: A( da( zise Jinny( c,icotind. P%i... Percy are o $rieten%3 Dred sc%$% un teanc de c%r1i )n ca$ul lui Jeorge. "o%tim? 9ste 4i ea Per/ect la c,i0de0;oim( !umini1a !im$ede( zise Jinny. 9i i0a scris Percy toat% 2ara. 8e )nt&lnea cu ea $rin 4coal%( )n secret. I0am 2%zut c&nd se s%rutau )n tain%( )ntr0o clas% goal%. A /ost at&t de su$%rat c&nd a /ost... 4ti1i 2oi... atacat%. #0o s%0l tac,ina1i( da: ad%ug% ea( gr%5it%.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

#ici nu ne0a trecut $rin minte( zise Dred( care ar%ta de $arc% ar /i /ost ziua lui. Cu siguran1%( zise 4i Jeorge( r&z&nd cu gura $&n% la urec,i. 96$resul de Hogwarts )ncetini 4i a$oi se o$ri. Harry )4i scoase $ana 4i o 5uc%1ic% de $ergament 4i se )ntoarse c%tre Ron 4i Hermione. Bsta se nume4te num%r de tele/on( )i s$use el lui Ron( not&ndu0l de dou% ori. Ru$se $ergamentul 4i le d%du c&te o 5uc%1ic% /iec%ruia. I0am e6$licat 2ara trecut% tat%lui t%u cum s% /oloseasc% tele/onul( )1i arat% el. 8una1i0m% la /amilia -ursley( 5ine: #u cred c% o s% $ot su$orta s% 2or5esc numai cu -udley dou% luni )ntregi... <%tu4a 4i unc,iul t%u 2or /i m&ndri de tine( nu: zise Hermione( $e c&nd co5orau din tren 4i se al%turau mul1imii care se )ndre$ta c%tre 5ariera /ermecat%. Ce /erici1i or s% /ie c&nd or s% aud% ce0ai /%cut anul %sta3 <&ndri: zise Harry. Derici1i: Ai )nne5unit: r s% /ie negri de su$%rare... ;i trecur% )m$reun% ,otarul c%tre lumea Ancuia1ilor.