Sunteți pe pagina 1din 4

Inspectia fiscala: cand se efectueaza si care sunt actele pe care trebuie sa le pregatesti

27 Octombrie 2011 Roxana Neagu


Vezi cele 2 comentarii!

Cei mai multi dintre contribuabili trec, macar o data in perioada in care isi desfasoara activitatea, printr-o inspectie fiscala. ocmai de aceea, sinteti!am in articolul de asta!i principalele prevederi care reglementea!a aceasta procedura si iti spunem ce documente trebuie sa pregatesti in general pentru un asemenea control.
BT24 Internet Banking si Mobile Banking de ultima generatie de la Banca Transilvania.

utor !o"ana #eagu

"imensiune text print #m $rticol interesant %1&' (nspectia fiscala este reglementata de Codul de procedura fiscala, la titlul )((, care o defineste astfel* +(nspectia fiscala are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa ca!, a ba!elor de impunere, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si a accesoriilor aferente acestora,. -otrivit reglementarilor, inspectia fiscala se exercita asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organi!are, care au obligatii de stabilire, retinere si plata a impo!itelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. (n ca!ul contribuabililor care au sedii secundare, inspectia fiscala se va exercita, de regula, concomitent la sediul principal si la sediile secundare de catre organul fiscal competent. $e urmareste inspectia fiscala .pecialistii "eloitte arata, intr-un document pus la dispo!itia $vocatNet.ro, ca o inspectie

fiscala are ca obiect constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor re!ultate din activitatea contribuabilului. /ai exact, organele de control urmaresc* 0egalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale1 Corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale1 .tabilirea de diferente in plus sau in minus %in functie de situatie' fata de creanta fiscala existenta la momentul inceperii inspectiei fiscale. "e asemenea, potrivit documentului "eloitte, inspectia fiscala mai are ca obiect anali!a si evaluarea informatiilor fiscale %confruntarea declaratiilor fiscale cu informatii proprii sau din alte surse', dar si sanctionarea faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale. 2ste util sa stiti ca, in cadrul unei inspectii fiscale, pot fi aplicate doua proceduri de control* controlul inopinat - consta in verificarea faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesi!ari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil a contribuabilului1 controlul incrucisat - consta in verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului, in corelatie cu cele detinute de alte persoane1 controlul incrucisat poate fi si inopinat. $ceste proceduri sunt diferite de metodele de control utili!ate intr-o inspectie fiscala, care pot fi, de asemenea, de doua tipuri* controlul prin sonda3 - consta in verificarea selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative, in care sunt reflectate modul de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat1 controlul electronic - consta in verificarea contabilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediu electronic, utili!and metode de anali!a, evaluare si testare asistate de instrumente informatice speciali!ate. $e perioada poate fi supusa inspectiei fiscale (nspectia fiscala se efectuea!a in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale. Codul de procedura fiscala stabileste la art. &1 ca dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de % ani %sau 10 ani, in ca!ul obligatiilor fiscale care re!ulta din savarsirea unei fapte preva!ute de legea penala'. ermenul de prescriptie incepe sa curga de la data de & ianuarie a anului urmator celui in care s'a nascut creanta fiscala. 0a contribuabilii mari, perioada supusa inspectiei fiscale incepe de la sfarsitul perioadei controlate anterior, in timp ce, pentru celelalte categorii de contribuabili, inspectia fiscala se efectuea!a asupra creantelor nascute in ultimii ( ani fiscali pentru care e"ista obligatia depunerii declaratiilor fiscale. otusi, inspectia fiscala se poate e"tinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, daca* exista indicii privind diminuarea impo!itelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat1 nu au fost depuse declaratii fiscale1 nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impo!itelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.

"urata efectuarii inspectiei fiscale este stabilita de organele de inspectie fiscala, in functie de obiectivele inspectiei, dar trebuie sa retineti ca nu poate fi mai mare de ( luni. (n ca!ul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspectiei nu poate fi mai mare de 4 luni. $e documente trebuie sa pregatiti pentru control .pecialistii "eloitte enumera documentele pe care trebuie sa le pregatiti %in functie de ca!' pentru o inspectie fiscala* Registrul de 2videnta 5iscala %reglementat de Ordinul /inisterului 5inantelor nr.67072008'. Registrul de evidenta fiscala se intocmeste de catre contribuabilii care sunt inregistrati ca platitori de impozit pe profit si are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impo!abil si a calculului impo!itului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. "ocumentul se patrea!a la domiciliul fiscal al contribuabilului si trebuie pre!entat organelor de inspectie fiscala de cate ori este nevoie. (nformatiile inscrise in acest registru trebuie inregistrate in ordine cronologica si trebuie sa corespunda cu operatiunile fiscale si cu datele privind impo!itul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Citeste aici mai multe detalii despre cum si de unde poti achizitiona aceste registru.

"ocumente 3ustificative pentru serviciile primite de catre societate1 "ocumente pentru c9eltuielile efectuate in scopul promovarii van!arilor %politica comerciala, politica campaniei promotionale, deci!ii interne'1 "ocumente aferente urmatoarelor situatii* o lipsuri de la inventar %deci!ii interne, note contabile, etc.'1 o pierderi te9nologice %deci!ii interne, deci!ii ale organelor abilitate pentru stabilirea normelor de consum, detalii te9nice ale utila3elor, etc.'1 o casarea mi3loacelor fixe %deci!ii interne, note contabile, etc.'1 o reduceri comerciale si discounturi %politicile aplicate, contracte, etc.'1 o sponsori!ari %politici interne privind activitatea de sponsori!are'. Certificatele de re!identa fiscala ale beneficiarilor de venituri %sa fie conforme cu cerintele legislatiei nationale'1 "ocumente 3ustificative pentru c9eltuielile estimate inregistrate in perioadele fiscale verificate %contracte, ordine de cumparare'1 "ocumentele care au legatura cu amorti!area mi3loacelor fixe %Registrul mi3loacelor fixe, procese verbale de punere in functiune'1 "osarul preturilor de transfer1 "ocumente ce 3ustifica dreptul de deducere1 "ocumente ce atesta scutirea de )$1 Corelatii intre balante, 3urnale de )$ si declaratii de )$1

"ocumentul care atesta plata )$ catre bugetul de stat1 "ocumente din care sa re!ulte calitatea beneficiarilor in ca!ul serviciilor intracomunitare, sediul activitatii7sedii fixe ale beneficiarilor serviciilor.

$e mai e de stiut (nspectia fiscala se desfasoara, de regula, in spatiile de lucru ale contribuabilului si in timpul programului de lucru al acestuia %in afara programului se poate desfasura numai cu acordul scris al contribuabilului si cu aprobarea conducatorului organului fiscal'. otusi, daca nu exista un spatiu de lucru adecvat pentru derularea inspectiei fiscale, atunci activitatea de inspectie se va putea desfasura la sediul organului fiscal sau in orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul. 2ste important sa retineti ca, indiferent de locul in care se desfasoara inspectia fiscala, organul fiscal are dreptul sa inspecteze locurile in care se desfasoara activitatea, in pre!enta contribuabilului sau a unei persoane desemnate de acesta. Codul de procedura fiscala mai stabileste ca inspectia fiscala trebuie efectuata in asa fel incat sa afecteze cat mai putin activitatea curenta a contribuabililor . tentie! -revederile legale statuea!a ca inspectia fiscala se efectuea!a o singura data pentru fiecare impozit) ta"a) contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat si pentru fiecare perioada supusa impozitarii. otodata, mai este important sa stiti ca, dupa finali!area inspectiei fiscale, contribuabilul trebuie sa dea o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa re!ulte ca a supus controlului toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia fiscala si ca toate aceste acte i-au fost restitu Citeste mai mult* 9ttp*77:::.avocatnet.ro7content7articles7id;248867(nspectia-fiscala-candse-efectuea!a-si-care-sunt-actele-pe-care-trebuie-sa-le-pregatesti.9tml<ix!!1c0.ag5u=