Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Tehnic a Moldovei Facultatea CIM

Catedra Mecanic Teoretic

RAPORT
la lucrarea de laboator nr.4 la mecanic realizat n MatLab Tema : Studiul oscilaiilor forate ale unui corp n prezena forei de rezisten.

Varianta 12

A ndeplinit : st.gr. SI-132 A controlat:

Popov Eugeniu Rusu Vasile

Chiinu 2013

Sarcina lucrrii:
I. De integrat numeric integralele definite ordinare :

Varianta

Integrala a)

Integrala b)

12

II.

De integrat numeric integrala definit dubl folosind file-funcia respectiv : [ ]

III.

De rezolvat numeric ecuaia diferenial a micarii punctului material i de construit graficul respectiv pentru intervalul de timp (n secunde) [0,30]. De selectat amplitutinea forei perturbtoare i intervalul de timp t astfel , ca s obinei doar graficul pentru timpul de tranziie . Varianta Ecuaia diferenial y(0), cm y(0) , cm/s 12 7 -1,5

ndeplinirea sarcinilor :
>> %Lucrare de laborator nr.4 >> %Tema: Studiul oscilaiilor forate ale unui corp n prezena forei de rezisten. >> %Popov Eugeniu gr.SI-132. >> %Varianta 12 >>% Rezolvam sarcina 1. >>%Calculam integrala a prin metoda 1 . >> quad('((u.^3+3*u.^(1/3)+2).^3.*u.^2)',-2,2,1.e-2) >>ans = 2761.55 >>%Calculam ontegrala a prin metoda 2 . % Alcatuim file-functia .

>> quad(@int1,-2,2) >>ans = 2761.55 >>Rezolvam integrala b prin metoda 1 .

>> quad('((z.^2+z+1).^(1/5)./(z.^4+3).^2)',1,3,1.e-5) >>ans= 0.03 >>%Rezolvam integrala b prin metoda 2 . %Alcatuim file-functia

>> quad(@int2,1,3) >>ans= 0.03 >>%Rezolvam sarcina 2 >>%Calculam integrala dubla prin metoda 1 >> dblquad('(3.*x.^2.*y+2.*x.*log(x.*y))',1,3,2,4) >>ans= 185.05 >>%Calculam integrala prin metoda 2 . >>%Alcatuim file-functia.

>> dblquad(@int3,1,3,2,4) >>ans= 185.05 >>%Rezolvam sarcina 3 . >>%Alactuim file-functia

>> [t,y]=ode45(@ex3,[0,15],[7,-1.5]); >>%Construim graficul functiei >> plot(t,y(:,1),'-'); >> grid on >> ylabel('Daplasarea x, cm') >> xlabel('Timpul t, sec.'); >> title('Oscilatii fortate cu rezistenta');

Concluzia : n urma efecturii lucrrii de laborator am studiat calculul integralelor definite ordinare i duble prin diferite metode . La fel am studiat rezolvarea ecuaiilor difereniale i construirea graficelor acestora cu ajutorul comenzilor respective ale pachetului MatLab.