Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA

FACULTATEA DE CONSTRUCTII

PROIECT HIDROEDILITARE

REALIZAREA UNUI SISTEM DE ALIMENTARE CU APA PENTRU O


LOCALITATE

CONSTRUCTII HIDROEDILITARE
CCIA3, GR2, SGR 3, N=9
SANDU NINA-MARINELA

CUPRINS

1. Date despre localitate;


2. Determinarea debitelor de dimensionare a schemei de alimentare cu apa;
2.1. Debitul cerintei de apa si debitul necesar;
2.2. Calculul necesarului de apa pentru combaterea incendiilor;
2.3. Calculul debitelor de dimensionare;
3. Captarea;
3.1. Determinarea debitului si denivelarii optime;
3.2. Stabilirea numarului de putiri;
3.3. Stabilirea lungimii frontului de captare;
3.4. Determinarea distantei dintre puturi;
3.5. Stabilirea zonei de protective sanitara;
4. Constructii de inmagazinare;
5. Aductiunea;
5.1. Dimensionarea conductei sub presiune;
6. Reteaua de distributie;
6.1. Dimensionarea retelei de distributie;
6.2. Calculul inelelor principale ale retelei;

1. Date despre localitate


Sa se dimensioneze obiectele componente ale unui sistem de alimentare cu apa pentru o
localitate la care se cunosc urmatoarele:
o Populatia actuala: No=6050;
o Populatia locuieste in cladiri P+4E, cladirile fiind dotate cu instalatii de apa rece si
mijloace locale de preparare a apei calde;
o Cladirile sunt executate din materiale de gradul I si II de rezistenta la foc;
o In localitate sunt amplasate urmatoarele cladiri publice: scoala, dispensar, primarie,
camin cultural;
o Topografia locului si reteaua stradala sunt date in planul de situatie;
o Sursa de apa luata in considerare este apa subterana din amplasamentul indicat in
planul de situatie;
o Apa corespunde conditiilor de calitate pentru apa potabila conform legislatiei in vigoare
iar caracteristicile hidrogeologice ale stratului acvifer sunt:
- Grosimea stratului de apa masurat: Hm=12.8m;
- Apa se gaseste la 2.8m sub nivelul terenului;
- Inaltimea precipitatiilor in zona: Nmas=720mm/an, Nmin=600mm/an;
- Coeficientul de permeabilitate: K=80.3m/zi;

2. Determinarea debitelor de dimensionare a schemei de alimentare cu apa


Apa potabila este necesara pentru stisfacerea urmatoarelor nevoi:
- Nevoi gospodarestiapa pentru baut, spalat, gatit;
- Nevoi publiceinstitutii publice, spalat strazi, udat spatii verzi;
- Apa pentru stingerea incendiilor;
2.1.

Debitul cerintei de apa si debitul necesar

Qs>Qnec
Qs=Kp*Ks*Qn
Conform STAS 1343-1-2004 se calculeaza urmatoarele:

DEBITE CARACTERISTIE ALE NECESARULUI DE APA

No 6050
r 0.01
n 25
Nl No ( 1 r)

Nl 7758.714

STAS 1343-1:2006 Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda s i c analizare,
cu preparare individuala a apei c alde qp= 100-120 l/om,z i, kzi=1.3-1.4

qg 110

l/om,zi

Debit specific de apa pentru nevoi publice

scoala 70 300

scoala 21000

magazin 4 20 60

magazin 4800

birou 40 100

birou 4000

centrucomercial 30 150 6 50

centrucomercial 4800

service 30 50 35 16

service 2060

casuteodihna 30 150

casuteodihna 4500

cafebar 2 30 30

(l/zi)

cafebar 1800

qp scoala magazin service centrucomercial birou casuteodihna cafebar


qp 42960
No

r
6050

n
0.01

Nl
qg(l/zi)
25
7758.71

qp(l/zi)
110

q(l/zi)
42960

43499.6

Qzimed

Nl qg qp 1% qp
1000

m3
zi

Qzimed 896.848

kzi 1.3

Kzi=1.3 conform SR 1343-1-Localitatea se incadreaza in zona 3 :~zona cu gospodarii avand instalatii de


apa rece, calda si canalizare, cu preparare individuala a apei calde~

Qzimax Qzimed kzi

Qzimax 1165.903

m3
zi

Kor=23 deoarece numarul total de locuitori =10 000

kor 2.5

Qormax

kor Qzimax
24

Qormax 121.448

m3
h

kp 1.15
ks 1.02
3

Qszimed kp ks Qzimed
Qszimax kp ks Qzimax
Qsormax kp ks Qormax

Qzi med
(m/zi)

Qszimed 1052.003

m
zi

Qszimax 1367.604

m3
zi

Qsormax 142.459

m3
h

QziMax
Qormax
Qs zimed
Qs zi max
Qs or max
kzi
(m/zi)
kor (m/h)
(m/zi)
(m/zi)
(m/h)
896.85
1.3
1165.90 2.5
121.45
1052
1367.60
142.46

2.2.

Calculul necesarului de apa pentru combaterea incendiilor

Vi=0.06*

*3.6*

(m)

Calculul necesarului de apa pentru combaterea incendiului


l
Qie

10
Nj 2
s
l
Qii 2.5
s
Ti 10 min

Te 3

Vi 0.06 Nj Qii Ti 3.6 Qie Te

Vi 111

m3

a 0.7
Vcons a Qormax Te

Vcons 255.041 m

Volumul rezervei intangibile

Vri Vi Vcons

Vri 366.041 m

Tri 24
Qri
Vi(m)

Vri 24
Tri

m3

Qri 366.041

zi

Vcos(m)
Vri(m)
Qri(m/zi)
111 255.041176 366.0411764 366.04118

2.3.

Calculul debitelor de dimensionare

QIC=Qzimax+kp*ks*Qri (m/zi)
QIIC=kp*Qormax+3.6*kp*
QIIV=a*kp*Qormax+3.6*n*kp*Qie

(m/h)
(m/h)

QIIV=a*kp*Qormax+3.6kp*(nj*Qii)max+3.6(n-1)*kp*Qie (m/h)

QIC Qszimax kp ks Qri

QIIC kp Qormax 3.6 Nj Qii


QIIV a kp Qormax 3.6 kp Qie
QIIV a kp Qormax 3.6 kp Nj Qii

QIC 1796.97

QIIC 157.665
QIIV 139.166

m
zi

m3
h
m3
h

QIIV 118.466

QIC(m/zi)
QIIC(m/h) QIIV(m/h)
QIIV(m/h)
1796.97
157.67
139.17
118.47

3. Captarea
Reprezinta totalitatea constructiilor si instalatiilor care au rolul de a prelua apa din sursa
naturala sursa subterana sau sursa de suprafata.
Orice captare trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
-

Captarea se amplaseaza intotdeauna amonte de localitate;


Captarea sa fie situate intr`o zona usor accesibila si in apropierea surselor de
energie;
In amonte de captare trebuie sa existe un system de avertizare pentru a
putea fi luate masuri urgent in situartii grave-aparitia unei viituri

Pentru proiectarea unei captari sunt necesare urmatoarele studii: topografice,


geologice, hidrologice, hidrochimice, geotehnice, studii d eimpact.
Captarea din sursa subterana: gasirea unei astfel de surse reprezinta rezultatul unei
actiuni de durata care incepe cu obtinerea de informatii despre zona unde urmeaza a fi
realizata captarea, deplasari pe teren, de asemenea informatii despre lucrarile existente in zona
respective si incheindu`se in final cu un studiu hidrologic.
Pentru realizarea unui proiect de captare din sursa subterana sunt necesare
urmatoarele date:

Date despre structura geologica a zonei respective;


Caracteristici hidraulice ale acviferului;
Nivelul apei subterane;
Permeabilitatea;
Influenta pe care o au precipitatiile sau cursurile de apa din apropiere asupra
acviferului;
Date privind proprietatile apei;

Cele mai folosite tipuri de captari din sursa subterana sunt puturile-constructii vertical.
3.1. Determinarea debitului si denivelarii optime;

Hmas 12.8

Nmin 0.6

Nmas 0.72

H Hmas
ro=200mm
S=H-h
R=575*S*K*H
Q=
Qad=Q*vad*A

vad=k/15

Nmin
Nmas

H 10.7

(m)

h(m) S(m) R(m)


Q(m/s) Q(l/s) Qadm(m/s) Qadm(l/s) k (m/s)
0 10.7
613.41
0.0416 41.60
0.00000
0.00
0.000929
1 9.7
556.08
0.0417 41.75
0.00255
2.55
0.000929
2 8.7
498.75
0.0412 41.21
0.00510
5.10
0.000929
3 7.7
441.43
0.0400 39.97
0.00766
7.66
0.000929
4 6.7
384.10
0.0380 38.00
0.01021
10.21
0.000929
5 5.7
326.77
0.0353 35.28
0.01276
12.76
0.000929
6 4.7
269.44
0.0318 31.77
0.01531
15.31
0.000929
7 3.7
212.11
0.0274 27.42
0.01787
17.87
0.000929
8 2.7
154.79
0.0221 22.14
0.02042
20.42
0.000929
9 1.7
97.46
0.0158 15.79
0.02297
22.97
0.000929
10 0.7
40.13
0.0080
7.97
0.02552
25.52
0.000929
10.7
0
0.00
0.0000
0.00
0.02731
27.31
0.000929
3.2.
numarul de puturi

3.3.

k 80.3
i 0.0034
Lf

QIC
k H i

dis tanta intre puturi

3.5.
Tronson
P1-P2
P2-PC

Stabilirea numarului de putiri

n 1.2

QIc
Qopt

n 1.226

aproximam 2 puturi

Stabilirea lungimii frontului de captare

QIc QIC

1000
24 3600

QIc 20.798

l
s

H 10.667
Lf 617.046

3.4.

vad(m/s)
0.00203
0.00203
0.00203
0.00203
0.00203
0.00203
0.00203
0.00203
0.00203
0.00203
0.00203
0.00203

Qopt 20.36

Determinarea distantei dintre puturi


a

Lf
2

a 308.523

Stabilirea zonei de protectie sanitara

Lungime(m) Q(l/s)
D(mm) v(m/s) J
hr
Cote piezometrice
308
9.571
175
0.42 0.0015
0.46
52.01
308
19.142
200
0.62
0.004
1.23
51.55
50.32

4. Constructii de inmagazinare
Vrez-volumul de acumulare al rezervorului
Vcomp-volumul de compensare
Vinc-volumul rezervei de incendiu

V av-volum ul re ze rve i ne ce sare in caz de avarii la sursa sau la alte obie cte pe circuitul ape i in a

ursa sau la alte obiecte pe circuitul apei in amonte de rezervor


rsa sau la alte obiecte pe circuitul apei in amonte de rezervor

Vcomp Vcons
Vinc Vi
Qmin

Qzimed 60%
24

Qmin 22.421

Q' 0
Tav 8

Vav ( Qmin Q' ) Tav

Vav 179.37

Vrez Vcomp Vinc

Vrez 366.041

Vrez Vcomp Vav

Vrez 434.411

( m)

Se ia in considerare valoarea cea mai mare dintre cele doua valori rezultate ale capacitatii rezervorului.
Capacitatea rezervorului se rotunjeste la 500 m.

5. Aductiunea
Reprezinta amsamblul constructiilor si instalatiilor prin intermediul caruia apa este
transportata de la statia de pompare la constructia de inmagazinare, iar in lipsa statiei de
tratare aductiunea transporta apa de la captare la rezervor.
Alegerea traseului, diametrului conductei de aductiune si a materialului se face pe
criteria tehnico-economice, astfel incat sa alegem variant optima.
Se iau in considerare urmatoarele conditii:
-

Sa se aleaga un traseu de lungime cat mai mica;


Se va tine seama de caracteristicile chimice ale ape ice urmeaza a fi
transporata prin aductiune analizandu`se materialul conductelor din canalul
de aductiune;
Se va evita subtraversarea cailor de comunicatie si a canalurilor de apa;

DIMENSIONAREA CONDUCTELOR SUB PRESIUNE

ADUCTIUNEA
DIMENSIONAREA CONDUCTEI SUB PRESIUNE din azbociment
D(mm)

v(m/s)

L(m)

P/ml(lei) CI(lei) hrr(m) Hp(m) Pe(kwh)P(kw)

E(kw/h)

Ce(lei)

Ctot(lei)

100

2.6

0.068

1100

33

726

74.8 84.5

125

1.7

0.002

1100

36

792

2.53 12.2

31.4

274712

274711.8

275503.8

0.02

150

1.2

0.009

1100

43

946

9.9 19.6

50.3

440258

440257.6

441203.6

0.02

200

0.65

0.013

1100

45

990

61.5

539091

539091.0

540081.0

0.02

14.3

24

216.7 1898050 1898049.5 1898775.5

0.02

Hp=Hg+hra+hrr; hra=2;
Hg-inaltimea geodezica(distanta intre nivelul apei din bazinul de refulare si bazinul de aspiratie)
Hg=CapaR-CapaPC=58.02-50.32=7.7
pretul energiei: Pe=*H*QIC/; =10KN/m; =0.8;
ADUCTIUNEA
DIMENSIONAREA CONDUCTEI SUB PRESIUNE din otel
D(mm)

v(m/s)

L(m)

P/ml(lei) CI(lei) hrr(m) Hp(m) Pe(kwh)P(kw)

E(kw/h)

Ce(lei)

Ctot(lei)

132.1 1156799 1156799.4 1157591.4

125

1.6

0.038

1100

36

792

41.8 51.5

150

1.14

0.015

1100

38

836

16.5 26.2

67.2

588508

588507.7

589343.7

0.02

175

0.85

0.007

1100

40

880

7.7 17.4

44.6

390841

390841.0

391721.0

0.02

200

0.65

0.035

1100

43

946

38.5 48.2

123.6 1082674 1082674.4 1083620.4

0.02

Hp=Hg+hra+hrr; hra=2;
Hg-inaltimea geodezica(distanta intre nivelul apei din bazinul de refulare si bazinul de aspiratie)
Hg=CapaR-CapaPC=58.02-50.32=7.7
pretul energiei: Pe=*H*QIC/; =10KN/m; =0.8;

Ci=a*P*L costul initial


Hrr=J*L pierderea de sarcina
Pe pretul energiei
Pputerea data de pompa P=
pompei=0.8
E=P*T; T=8760timp
Ce =Pe*Ecostul energiei
Pt=Ci+Cepretul total

; Q=QIC; H=Hpinaltimea de pompare; randamentul

0.02

OTEL
8000
7000
6000
5000

Ce

4000

Ca

3000

Ci

2000
1000
0
0

50

100

150

200

250

AZBOCIMENT
8000
7000
6000
5000

Ce

4000

Ca

3000

Ci

2000
1000
0
0

50

100

150

200

250

Conducta aleasa este cea de azbociment cu diametrul 125mm iar cea de otel cu diametrul
de 150 mm.

6. Reteaua de distributie
RETEAUA DE DISTRIBUTIE
RD reprezinta totalitatea conductelor, armaturilor (bare robineti,hidrati), aparatelor de
masura si control (debitmetre, manometre) cu ajutorul carora apa este trans portata de la
constructia de inmagazinare la consumator la calitatea si cantitatea ceruta de ac estia.
RD este f olosita este una inelara.

DIMENSIONAREA RETELEI DE DISTRIBUTIE


ETAPE:
1.Se calculeaza un debit specif ic q=(QIIC-QII)/Ltr;
2.Se numeroteaza nodurile RD;
3.Se stabileste cursul de curgere al apei prin RD pe planul de situatie.
4.Se stabilesc punctele in care se considera ca debit initial 0;
5.Se calculeaza debitul pe f iecare tronson al RD : Qf=Qi+q*Ltr;
6.La f inal v erificarea calculului se face verif icand relatia QIIc=suma debitelor tronsoanelor de la
intrarea in RD

CALCUL
6.1. Dimensionarea retelei de distributie

Hb=

25

Pmin=
hr=
Q=
hr=
<M>=
q=
Qinit=
Qmed=

7
35
0
M*Q
s^2/m^5
(Qc-Qii)/Lstrada
Qfinal+q*Ltronson
(Qi+Qf)/2

m col
H2O
m col
H2O
m

RETEAUA DE DISTRIBUTIE
nodf Qinit
q
Ltr
20
0.00
0.0066
21
14
0.00
0.0066
19
0.98
0.0066
20
13
0.98
0.0066
18
1.51
0.0066
19
12
1.51
0.0066
17
1.67
0.0066
18
11
1.67
0.0066
16
1.85
0.0066
17
10
1.85
0.0066
15
1.98
0.0066
16
9
1.98
0.0066
15
8
4.01
0.0066
13
1.02
0.0066
14
7
1.02
0.0066
12
3.66
0.0066
13
6
3.66
0.0066
11
3.57
0.0066
12 i
5
3.57
0.0066
10
3.54
0.0066
11
4
3.54
0.0066
9
4.73
0.0066
10
3
4.73
0.0066
8
5.26
0.0066
9
2
5.26
0.0066
8
1
12.88
0.0066
7770.00
43
0.00
0.0066
44
40
0.00
0.0066
42
1.47
0.0066
39
1.47
0.0066
43
38
1.47
0.0066
41
1.49
0.0066
42
37
1.49
0.0066
40
1.50
0.0066
41
36
1.50
0.0066
38
2.37
0.0066
39
34
2.37
0.0066
38
37
3.82
0.0066

nod i

Qf
300
310
310
520
280
440
310
40
320
340
310
280
240
290
320
240
320
240
300
280
290
300
290
310
290
300
670
540
230
500
400
230
420
240
480
180
460
200

QIIc
Qii
1.97 157.665
2.03
3.02
4.40
3.35
4.40
3.71
1.94
3.95
4.09
4.01
3.81
5.59
2.92
3.12
5.23
5.76
5.14
5.53
5.38
5.44
6.70
6.63
7.29
7.16
14.85
4.40
3.54
2.98
4.75
4.09
3.00
4.24
3.07
4.65
3.56
5.39
5.14

23
22

32
36
31
30
29
28
35
27
33
26
32
25
31
24
30
23
29
22
7
27
6
26
5
25
4
24
3
23
2
22
1

3.82
4.69
4.69
10.65
6.62
4.36
1.80
1.80
1.80
1.33
1.33
4.64
4.64
5.58
5.58
10.48
10.48
12.25
2.57
2.57
4.09
4.09
4.35
4.35
5.97
5.97
7.42
7.42
10.79
10.79
27.11

7
6
5
4
3
2

6
5
4
3
2
1

7.72
21.45
34.54
49.57
67.43
113.32

37
36
40
35

34
33
32
31 i
30
29
28
27
26
25
24

0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
13890
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066
0.0066

400
200
400
420
900
120
390
300
130
310
230
200
260
220
300
260
270
360
310
280
300
190
300
250
300
280
300
300
300
260
300

6.45
6.00
7.32
13.41
12.53
5.14
4.36
3.77
2.65
3.36
2.84
5.95
6.35
7.03
7.55
12.19
12.25
14.61
4.61
4.41
6.06
5.34
6.32
5.99
7.94
7.81
9.39
9.39
12.76
12.49
29.08

290
190
250
280
300
290
1600

9.63
22.69
36.18
51.41
69.40
115.22

1.48

159.15
Ltr=

23260.00

6.3.

Calculul inelelor principale ale retelei

Mmodulul de rezistenta hidraulica


hr=M*Q
hr=*l/d*v/2*g;
v=Q/A=4*Q/*d;
M=0.0827**l/d;
Qo=Qmed=(Qinit+Qfinal)/2 pe fiecare tronson;
Qj=(M*Qo*|Qo|) /2*M*|Qo|;
Qk=-Qj;
Q1=Qo+Qj+Qk

INEL TRONSON L(m) D(m) v(m/s) M(s/m) Qo(l/s) M*|Qo|(s/m) M*Qo*|Qo|(m)

II

1--2

290

0.45

0.65

2--9

290

0.125 0.65

1--8

300

8--9

310

25.99

0.11

2.97

0.34

15717.50 0.01

97.61

0.61

0.175 0.6

3023.20

41.92

-0.58

0.125 0.65

16801.46 -0.01

105.43

-0.66

-0.30

-0.01

1--2

290

0.45

0.65

25.99

-0.11

2.97

-0.34

2--23

300

0.15

0.6

6534.32

-0.01

76.94

-0.91

1--22

300

0.25

0.6

508.11

0.03

14.28

0.40

22--23

260

0.15

0.65

5663.08

0.01

65.92

0.77

-0.08

III

IV

2--3

300

0.375 0.6

66.91

3--24

300

0.125 0.6

2--23

300

0.15

23-22

300

0.15

-0.07

4.58

-0.31

16259.48 -0.01

136.66

-1.15

0.6

6534.32

0.01

76.94

0.91

0.65

6534.32

0.01

76.06

0.89

0.33

-4.58

0.31

2--3

300

0.375 0.6

66.91

-0.07

3--10

290

0.125 0.6

15717.50 0.00663 104.21

0.69

-0.81
-0.73

2--9

290

0.125 0.6

15717.50 0.00716 112.54

9--10

300

0.125 0.6

16259.48 -0.0067 108.94


=

-0.53