Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL EDUCAIEI I TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA DIRECIA GENERAL NVMINT TENERET I SPORT ORHEI INSTITUIA PRECOLAR GHIOCEL NR.

5 ORHEI

RAPORT DE AUTOEVALUARE
PENTRU CONFERIREA GRADULUI DIDACTIC 2(DOI)

EDUCATOR:URCAN LILIANA

ORHEI 20 !

CUPRINS
1. D"#$ %$&$'"($ 2. A'%)*$&#$ +& ,"-."'$" /.(010#"&#)()0 %'"2)()0 202"1#01 3. *5)&6#670'$" 1.&#0&)6 " 1.*3$#$&7$(.' 3'.,$/0.&"($ 4 D0'$1700 2$ 3$'/3$1#0-6 5. R$:)(#"#$($ 1.300(.' P"%. 3"%.245 P"%. 8 P"%. 9 P"%. ;

6. A&$<$

1. DATE GENERALE
Numele.Pre umele. S!u"##$ )'1"& (0(0"&"

==84C.($%0)( P$2"%.%01A.M"#$$-010 C>0?0&6)4E2)1"70$ P'$?1.("'6. 20054U&0-$'/0#"#$" 20& T0'"/3.(@C>0?0&6)A4&-676*+&# P'0*"' 20 24 R$1"(0,01"'$ (" I&/#0#)#)( #00&7$ ?0 E2)1"70$. ==5420084 G'.N'.5 @C>0?0&6)A 20084200;4 G0*.S$(0?#$ 200;4200=4 G0*.N'.B @O'>$0A 20 0 4 G'. N'.5 @O'>$0A

E%&er#e '( &r)*e+#) (l,$

Ve-.#me( / mu -, $ #.#"(6 1" 3$2"%.%4 9"&0C+& "1$"/#6 0&/#0#)70$4!"&0. C)m&e!e 'e C.*3$#$&7$ (0&%-0/#01$: R.*D&" @*"#$'&6A R)/6@,."'#$ 50&$A F'"&1$:6@*$20) 1) 20170.&"'A

C.*3$#$&7$ 3'.,$/0.&"($: 4 C"3"10#"#$" 2$ " 20'0E" 1.30()( /3'$ '$"(0:"'$" .50$1#0-$(.' 3("&0,01"#$F 4 U#0(0:"'$" .3#0*6 " '$/)'/$(.' &$1$/"'$ +& "1#0-0#"#$" 1) 1.30()(F 4 C.("5.'"'$" $,010$&#6 1) 1.30()(C,"*0(0". C.*3$#$&7$ ?0 "50(0#670 /.10"($: /.10"50(6C1.*)&01"#0-6C$,010$&76C I&#$%'"'$ +& 1.($1#0-C%+&20'$ 3.:0#0-6. C.*3$#$&7$ ?0 "3#0#)20&0: C.*3$#$&7$ ?0 1)&.?#0&7$ 2$ U#0(0:"'$ " 1"(1)("#.')()0: C.*3$#$&7$ ?0 "3#0#)20&0 /30'0# 2$ 0&070"#0-6C /30'0# 2$ $1>036. MICROSOFT OFFICE: GORD. ($1#)'6C2$/0&%C#$"#').

A'#0/#01$:
N) 3)#$* $2)1" )& 1.30( 1) 2$/6-D'?0'$C1610 educaia /$ 3."#$ #$'*0&" &)*"0 .2"#6 1) -0"7" ?0 &010 "#)&10 &) -" ,0 2$/6-D'?0#6. G.B.SHAG.

2. Ar0ume !e / *(1)(re( +)l#-#!( !ulu# 0r("ulu# "#"(-!#Copilul este acel,care nu are timp pentru ateptare. Profesia de educator este una complex i nobil,dificil i plcut,n care A TI nu nseamn nimic dac nu mprteti aceast tiin copiilor cu emo ie i for spiritual.!unca de mare rspundere pe care o ndeplinete i cere educatorului s do"edeasc un lar# ori$ont cultural, s aib cunotin e bo#ate n literatur i art,n tiin i te%nic,s cunoasc e"enimentele social&politice. Aceste cunotin e i "a a'uta s stabileasc o corela ie mai 'ust ntre diferite arii curriculare,s dea mai mult "ia i personalitate acti"it ilor sale. Pe parcursul acestor ani m&a preocupat mai mult problema ()*CA+IA C,(ATI-IT.+II /e#ea n" mntului din ,.!0/)0-A,reforma sistemului de instruire i educa ie,stimularea$ necesitatea optimi$rii n domeniul educa iei precolare,ofer posibilitatea de a reali$a o anali$ peda#o#ic a educa iei i instituirii copilului de "rst precolar. 1n n" mntul precolar a$i au loc sc%imbri esen iale,care trebuie s facilite$e o #enera ie nou,de aceia i educatorul contemporan trebuie s fie2 3 trebuie s aib ncredere nelimitat n poten ialul copilului4posesor de mult dra#oste. 3 n$estrat cu cunotin e "aste despre particularit ile de "rst i indi"iduale a fiecrui C0PI/,n" ndu&l n ba$a ritmului lui propriu de de$"oltare. 3 fermitatea,perse"erin a,conse#"en a,ener#ia,indepen a i dr$enie n nsuirea opiniilor peda#o#ice5atunci cnd ele sunt 'uste.6 3 calm,corect,modest,optimist,stpn pe sine,rbdtor, disciplinat,exi#ent4 3 capabil a nsufla copiilor cura',ncrederepentru depirea obstacolelor,pentru afirmarea calit ilor proprii4 3 creati",capabil de adaptare la situa ii nepref$ute4

3 respectarea dentolo#iei profesionale4 3 bine pre#tit n domeniile2 peda#o#ie #eneral i prescolar,psi%olo#ia copilului,metodici de specialitate. ,itmul rapid al e"olu iei sociale,pro#resele tiin ei i te%nicii,1n" mntul formati"&eno"ati" obli# ctre o restructurare total i profund a cadrelor didactice ntru comunecare i conlucrare cu copiii, ale#erea strate#iilor corespun$toare,care "or "alorifica acti"itatea producti" a copiilor. *n lucru de "ast importan este corela ia dintre cadrele didactice i familia spre pre#tirea personalit ii copilului,pentru transformrile care se desfoar tot mai rapid n societate prin intermediul de$"oltrii capacit ilor creatoare.A fost ine"etabil de a ridica eficien a lucrului cu prin ii. Am elaborat urmtoarele panouri2 Anexe 4 panoul )I7P08I+IA 4 panoul (* A7T.8I 7*9T AICI 4 panoul ,(:I!*/ 8I/(I 4 panoul A;*TA&+I C0PI/*/ )*!&7T,.. Aceste panouri mi reuesc fiind completate de copii,cnd sosesc diminea a cu prin ii.1mi reuete cu a'utorul cole#ilor i a prin elor s mbunt esc ba$a material didactic,'ucrii,cr i. Atitudini de n" are <curio$itatea i interesul pentru lucruri noi, indic interesul de a afla i cuta informa ii noi.Toate acestea l a'ut pe copil s se inte#re$e n societate i s&i de$"olte personalitatea. 1ncepnd s acti"e$ n acest domeniu mai pu in mi reuete domeniul de$"oltrii socioemo ionale,interac iunea copiilor de "rst apropiat.Prin interac iunea cu al i copii,copilul exersea$, cooperea$, n"a s in cont de dorin ele i ne"oile celorlal i.Crescnd copiii, am obser"at c ei ncep s&i exprime propriile emo ii de a le stpni,de a le controla./a aceste re#uli ofer copiilor sarcini n #rup,a'utor reciproc. )emonstre$ copiilor personal metode de acordare a a'utorului.1ncura'e$ spri'inul reciproc ntre copii.0bser" situa iile conflictuase i ncura'e$ copiii s&i cear iertare. 7electe$ situa ii din "ia a copiilor i demonstre$ c fiecare copil are dorin ele i ne"oile sale.C%iar folosesc pro"erbulC( +I( 9*&+I P/AC(,A/T*IA 9*&I =AC(.7timule$ copiii care i srbtoresc $ilele de natere.

Pe parcursul acestor ani am participat n "ia a #rdini ei ;ucnd deferite roluri n matinee2 4 >?@@,>?@>& 8iua copiilor&rolul de C/0-9 4 >?@@,>?@>,>?@A&Anul 9ou&BABA C1,CA, !0 C,.CI*9, 0!*/ )( 8.PA)., CI0A,A. Anexe Am artat ore demonstrate"e n #rdini 2 >?@@&acti"itatea cu tema2 C/0CA C* P*II. >?@>& acti"itatea cu tema2;*C.,II P(9T,* B,A) >?@A&acti"itatea cu tema2 I(P*,(/(5animal domestic6 Anexe. >?@A& consiliul peda#o#ic2 )(/IA !(,:( /A C0A/. 5lucru cu cartea6 >?@@,>?@>,>?@A&mateneie de A9*/ 90*. EDUCAIA CREATIVITII

(duca ia are ca de$iderat fudamental pre#tirea copilului pentru "ia , pDu cerin e concrete,reale,existentei "iitoare le#ate de acti"itatea profesional,de "iaa social i cultural. 7e tie c un educator consacr comunicrii E?F din timpul su2 & con"ersnd cu copii5acti"it i, 'ocuri,distrac ii, informa ii, discu ii...6 & con"ersa ie cu prin ii5edin e, ore metodice indi"idual6. Comunicarea este sfera de ba$ a manifestrii emo iilor umane,a strilor psi%ice caracteristice omului, condi ia oportun pentru formarea calit ilor psi%olo#ice indi"iduale i ale contiin ei. Comunicarea este un proces psi%olo#o&social de interac iune dintre doi sau mai mul i indi"i$i cu scopul de a transmite informa ii i a se influen a reciproc.=r procesu comunica ional i creati", #rdini a ar de"eni o #rup de indi"i$i cu probleme de comunicare. Precolaritatea repre$int "rsta la care este imperios necesar&stimularea poten ialului creator al copiilor, nscut ori neexperimentat inc,prin cunoaterea i stimularea aptitudinilor,prin mobili$area resurselor i prin sus inerea manifestrii lor printro moti"a ie ,de la aceast "rst trebue culti"ate unele "alori ori#inalitatea,perse"eren a interesele co#niti"e ,dar i artistice (xist cel pu in dou accepiuni ale creati"it 2

@6ca atribut al #ndiri,creati"itatea este&capacitate de a intui, anticipa i finali$a ntr&un mod ori#inal i inedit procesul acti"a iei intelectuale, implicat n re$ol"area unei probleme,procesul #ndirii creatoare este un re$ultat co#niti" de o anumit "aloare inedit i personal. >6 ca nsuire a personalit ii,creati"itatea este o nsuire sintetic, plenar,care manifest n orientarea,or#ani$area i desfurarea acti"it i printr&o direc ie clar,precis i printr&o finalitate inten ional, spicefic i ori#inal. Creativitatea continu s preocupe, pentru c poten ialul creati" repre$int una dintre a"u iile cele mai complexe i mai misterioase,iar educarea lui n "ederea manifestrii prin comporta& mente creatoare,unul dintre cele mai ndr$ne e i mai nalte obiecti"e. 1nc de acum dou decenii, psi%olo#ul !0,,I7 7T(I9 anun a acest pra# de minunat desc%idere pentru creati"itate i spiritele creati"e20 societate care stimulea$ creati"itatea asi#ur cet enilor si G libert i de ba$2 & libertatea de studiu i pre#tire & libertatea de explorare i in"esti#are & libertatea de exprimare & libertatea de a fi ei nsui Pentru o n ele#ere corect a creati"it ii copilului ,trebuie s distin#em creati"itatea de intele#en i talent.7&a pus problema dac ntr&ade"r creati"itatea copiilor poate fi diferen iat de celelalte abilit i co#niti"e. 7tudii recente,au aprut c anumite componente ale poten ialului creati" pot fi deosebite de intele#en .Termenul n$estrateste utili$at de obicei pentru a desemna un #rad nalt de intele#en .)ar se pare c intele#en a i creati"itatea sunt independente. *n copil foarte creati" nu este neaprat i foarte intele#ent. Creati"itatea trebuie culti"at,acest lucru este e"ident.=iecare om se nate cu facultatea de a fi creati",care la unii este mai de$"oltat,iar la al ii nu. /ucrnd la aceast tem am nceput de la ce cunoate copilul, la eforturile mele i a prin ilor am ob inut unele re$ultate.

3.2m3u ,!,'#re( -) !# u, ( -)m&e!e 'el)r &r)*e+#) (le


1n practica mea de lucru m conduc de urmtoarele2 - nu ridic "ocea n procesul lucrului,folosesc mai mult metoda con"in#erii i exemplului propriu4 - nu fac obser"a ii copiilor n fa a prin ilor,nu&i n'osesc4 - nici odat nu ordon,nu iubesc s fiu dictator4 - mi$e$ pe cele mai bune calit i ale copiilor. To i copii au aceleai drepturi.=iecare $i petrecut n #rdini este un examen pentru mine,deoarece de metodele mele de conducere depinde soarta copiilor.)e felul cum "oi aduce la cunotin copiilor ideile pro#resiste i te%nolo#iile moderne,cum "a fi dispo$i ia mea, aa "a fi educa ia i instruirea copiilor.7unt mereu n cutare. 1n practica mea peda#o#ic folosesc urmtoarele tipuri de ,idicare a califica iei2 - cursuri de reciclare4 - cursuri de recalificare4 - autoinstruirea4 - seminare,seminare teoretice or#ani$ate n #rdini i n afara ei; Anexe - asistri la acti"it ile cole#ilor4 - participarea acti" la consiliile peda#o#ice4 - petrecerea controlului reciproc ntre #rupe4 - edin e medico&peda#o#ice - studierea materialelor noi aprute n Internet. Toate acestea m a'ut foarte mult n ridicarea calificrii ca cadrul didactic n #rdini . 7tilul de lucru cu copii i prin ii este democratic. .Pentru reali$area parteneriatului cu prin ii este esen ial ca2 - prin ii s fie pri"i i ca parteneria i acti"i,care pot aduce o contribu ie real i "aloroas la educarea copiilor lor4 - prin ii s ia parte acti" la abordarea deci$iilor pri"itoare la copiii lor4 - responsabilitatea s fie mpr it ntre educator i prin i.

&

Pentru a a"ea un parteneriat real cu prin ii trebuie2 s fiu sincer4 s ascult cu rbdare4 s recunosc atunci cnd #reesc4 s laud ini iati"ele.

4. D#re-'## "e &er+&e-!#1,


1n lucrul meu am ob inut multe,dar i mai multe am de ob inut. Cea mai tainic pentru mine rmne personalitate copilului.9u ntmpltor -.7u%omlinsc%ii 7punea 2=iecare copil e ca o lume,apatre,un uni"ers care e deosebit.Celuia cruia i este ncreden at misiunea de a cunoate acest une"ers&educatorului,i re"ine o munc foarte complicat i #rea,cci ceea ce noi numim educa ie,este o crea ie !rea . Cunoaterea perfect a personalit ii copilului,marea dra#oste fa de discipoli, ncrederea lui fi$ic i spiritual,sus inerea lui& aceste obiecti"e au de"enit #lobale pentru mine. Pe "iitor mi planific,s lucre$ n continuare la teme2()*CA+IA /I!BA;*/*I,"oi atra#e pe prin i la petrecerea acti"it ilor 1n #rdini ,ser"irea mesei,distrac iilor,ntotdeauna in cont c prin ii snt primii educator. @.*tili$area eficient a metodelor interacti"e n procesul de n" are al copilului. >.!odi"icarea panourilor A.)otarea #rupei cu mi'loace te%nice2micround,di"idi. G.Atra#erea prin ilor n acti"itatea copiilor n #rupa respecti".

5 Re4ul!(!ele -)&##l)r
Acti"nd ca educator la #rdini a :CI0C(/ 9r.H. pe parcursul a trei ani am acti"at n #rupa @ mic./a aceast "rst mi&a reuit s acomode$ copii la o "ia nou n #rdini , s le dau cunotin e pentru "ia ,pentru "rsta urmtoare.Cu mare plcere mi "d re$ultatele copiilor n "orbire,n comportament,n deprinderi cultural&i#ienice.Am pus fundament la parteneriatul familia cu #rdini a. Acti"nd n #rupa @ mic,mi&a reuit or#ani$area #rupei pe arii de interes.1nc din #rupa mic ncerc s lucre$ pe centre o dat pe sptmn, la nceput de an ne "ine #reu,c copii sunt mici i "or s fac to i acelai lucru&cu un pic de explica ie cu ncetul s&au deprins cu centrele.Punerea la dispo$i ia copiilor a unui asortiment mare de materiale. Anexa Ample cunotin e am ob inut n domeniul <de$"oltarea Co#niti"2 4 limba'ul5pronun area corect a sunetelor,cu"intelor64 4 comunicare 5s "orbeasc, s alctuiasc propo$i ii din >&A cu"inte,s rspund la ntrebare64 & n ele#erea suscesiunea anotimpurilor,construc ia cuburilor, ,e$ol"area pu$$le&urilor4 & atitudini din lumea ncon'urtoare prin obser"are i manipularea obiectelor. Pe parcursul a doi ani am lucrat cu copilul <Cebotari (u#en, care a fost institu ionali$at la "rsta de >,> ani.C%iar de la "enirea n #rup am obser"at unele probleme la acest copil2nu comunica cu nici un copil4sa ncadrat n colecti"ul de copii foarte #reu4foarte des se supra i pln#ea4era ner"os4 cunotin e limitate4nu a"ea nici o deprindere. Pe parcursul a doi ani ,(u#en s&a s%imbat radical2a nceput s comunice,dispune de un "ocabular,se adresea$ politicos. Particip la acti"it i, are un comportament ci"ili$at, deprinderi

cultural&i#ienice, are abilit i de pictur,desen. Anexe. /a nceput a fost foarte #reu de lucrat din cau$a ncp nerii, dar cu a'utorul prin ilor am eit la un nomitor comun./ucrul asupra Creati"it ii cu acest copil au dat re$ultate po$iti"e,am nceput cu frunza la "rsta de >,H ani&am continuat la A,H ani& lucrul cu #ua,s&au obser"at unele sc%imbri. Al doilea pas l&am fcut cu creioanele&propunndui s desene !ioce"u" < prima dat la >,@? ani,urmtorul la A,@? ani.