Sunteți pe pagina 1din 18

MANUAL REIKI NIVEL III CONINUT

ANTAHKARANA Simbol strvechi de vindecare (plan)................................ 8 ANTAHKARANA Simbol strvechi de vindecare ............................................ 8!"8# $%m se &olosete ......................................................................................... 8# 'A( ')*T+ ,+S-R+ ./*/S(R+A S('0/*)R(*/R ................................ 8# Remedii 1&loare2 i medicamente homeopatice ..........................................83 $ristale i di&erite pietre pre4ioase i semipre4ioase ....................................83"85 '+R KA .A KA *(SH 'A " +N+R6(A 'A'+( )N(7+RSA*+ A$T(7AT/R A,N ...............................................................................................85 $%r4irea i p%ri&icarea caselor ................................................................... 85 S('0/*)R( S)-*('+NTAR+ ...........................................................................88 9onar ........................................................................................................... 88 'otor 9anon ............................................................................................... 88 S('0/*)* .*/AR+A 7(+:(( " ,+S+N -+NTR) ST),() ;( $/N$+NTRAR+ (plan) .....................................................................................8< *)$R)* $) $R(STA*+*+ ................................................................................ 88"=# T(-)R( ,+ $R(STA*+ ......................................................................................... =3 $ristale d%bl% terminate (ambele e>tremit4i a% v?r&%l le&%it)................... =3 $ristale care 4in in&orma4ia ..........................................................................=3 $ristale elestiale ......................................................................................... =3 $ristale de canali@are a enerAiei ................................................................. =5 $ristale t%b%lare .......................................................................................... =5 $ristale &antom .......................................................................................... =5 $ristale a%tovindectoare ............................................................................=5 $ristale &ereastr ......................................................................................... =8 $ristale laser ................................................................................................=8 $ristale de ap .............................................................................................=8 Bncrcarea cristalelor ...................................................................................=8 $%m s"4i CnAriDeti cristalele ...................................................................... =<

8E

ANTAHKARANA SIMBOL STRVECHI DE VINDECARE

ANTAHKARANA SIMBOL STRVECHI DE VINDECARE


A*($+ 0A(*+F i c?4iva al4i a%tori de &ilo@o&ie tibetan a% posedat %nele c%notin4e despre ANTAHKARANAG care pot &i Asite Cn c?teva cr4i. +i descri% ANTAHKARANAG ca &iind parte din anatomia spirit%al a om%l%i. +l repre@int cone>i%nea dintre creier%l &i@ic i Sinele S%perior. +l este acea cone>i%ne care treb%ie s se vindece i s se de@volte dac vrem s cretem spirit%al. ANTAHKARANA desenat i descris Cn acest man%al repre@int aceast cone>i%ne i o activea@ prin simpla sa pre@en4. ;tiin4a n%mit radionic ne arat c liniile desenate pe h?rtie creea@ %n e&ect psihic as%pra spa4i%l%i dimpreD%r%l lor i in&l%en4ea@ a%ra %man i chaHrele Cn di&erite mod%ri Cn &%nc4ie de &ormele create. Aceast teorie validea@ strvechea practic a medita4iilor c% desen (FANTRI) care &olosesc imaAini vi@%ale pentr% a p%ri&ica i evol%a contiin4a . ANTAHKARANA este %n simbol strvechi &olosit Cn vindecare i medita4ieG Cn Tibet i $hina de mii de ani. +ste %n simbol p%ternic i n%mai av?nd%"lG prin simpla sa pre@en4G creea@ %n e&ect po@itiv as%pra chaHrelor i a%rei. Bn timp%l activit4ii de vindecareG acest simbol aD%t la &ocali@area i la ad?ncirea e&ect%l%i enerAiilor vindectoare. $?nd medite@i c% acest simbolG &ie c l"ai p%s pe tineG ataat de tine sa% Cn apropierea taG va crea a%tomat ceea ce TA/(;T(( n%mesc 1'area orbit microcosmic2 prin care enerAile psihice careG Cn mod normal intr prin chaHra cap%l%iG ac%m intr prin picioare i cltoresc prin partea dorsal a spatel%i p?n la v?r&%l cap%l%i i apoi coboar Cn Dos prin partea anterioar a tr%p%l%i i ies prin picioareG Cmpm?nt?nd persoanaG cre?nd ast&el %n &l%> contin%% de enerAie care se sc%rAe prin chaHre (A$+ASTA -R(N S('-*A *)( -R+9+N:I). ,e asemeneaG simbol%l va ne%trali@a enerAiile neAative ac%m%late Cn obiecte caJ biD%teriiG cristale etc. Treb%ie doar s ae@i obiect%l respectiv Cntre do% simbol%ri ANTAHKARANA. 'ai m%ltG va ampli&ica orice m%nc de vindecareG &ie c este R+(K( sa% terapie de polaritateJ Kiropractic (ae@area oaselor Cn artic%la4ii Cn ca@ de l%>a4ii)G HipnoterapieG ReAresie Cn vie4ile precedente. Aceste e&ecte po@itive a% &ost con&irmate Cn mod repetat de re@%ltatele Cmb%nt4ite at%nci c?nd s"a &olosit simbol%l ANTAHKARANA Cn practica respectivG prec%m i de clarv@tori antrena4i s simt schimbrile din a%r i chaHre. Acest simbol este m%ltidimensional dar dintr"o an%mit perspectiv pare a &i bidimensionalG &iind alct%it din trei ci&re 1<2G ae@ate pe o s%pra&a4 plan. $ei trei de 1<2 repre@int cele < chaHreG c% cele < c%lori i cele < ton%ri de pe scara m%@ical. Aceti trei de 1<2 s%nt aminti4i Cn cartea revela4iei 1Apocalipsa2G ca &iind cele < l%m?nriG < trompete i cele < siAilii. ,intr"o alt perspectivG simbol%l apare ca %n c%b tridimensionalG enerAia l%i se m%t din dimensi%nea a do%a Cn dimensi%nea a treia i poate &i observat c%m se ridic contin%% din dimensi%ne Cn dimensi%neG din ce Cn ce mai s%s p?n la cea mai Cnalt dimensi%ne (accesibil no%G oamenilor)G care este aceea a Sinel%i S%perior. ,in p%nct de vedere istoricG &olosirea acest%i simbol poate &i %rmrit Cn timp printr"%n n%mr de maetri R+(K(G p?n la o tehnic strvecheG de medita4ie tibetan. $ei c?4iva maetri ai medita4iei tibetane care a% c%nosc%t simbol%lG l"a% 4in%t secretG &olosind n%mai ei acest avantaDG A?ndind c cresc?nd%"le p%terea medita4ieiG se vor ridica ca stat%t printre ceilal4i. Acesta este %n motiv pentr% care acest simbol n% a &ost &olosit pe scar larA. 8!

'edita4ia tibetan care &olosete ANTAHKARANA se des&%ra Cntr"o camer c% l%m?nri aprinse. Bn miDloc%l camerei era %n vas mareG de pm?ntG Cn &orm ovalG care simboli@a /)* $/S'($ A* )N(7+RS)*)(. Acest vas era %mpl%t c% c?4iva centimetri de ap iar Cn miDloc era ae@at %n sc%nelG &r spetea@. -e s%pra&a4a sca%n%l%i era Cncr%stat Cn arAint simbol%l ANTAHKARANA. )n perete al camerei era acoperit c% $)-R) le&%it p?n la l%ci% de oAlind. -e peretele op%s era% ae@ate 4est%ri i tapiserii care avea% desenate simbol%ri R+(K(G ele se oAlindea% pe peretele op%sG cel din c%pr%. *ama tibetan care medita sttea ae@at pe sc%nelG %it?nd%"se &i> la %n%l din simbol%rile R+(K( re&lectat Cn oAlinda de c%pr%. Aceasta repre@int o medita4ie c% FANTRA (imaAine)G care aD%t la crearea %n%i p%nct de concentrare Cn mintea meditator%l%i. Bn acest mod se %nea contient%l c% enereAiile transcedentale ale simbol%l%i R+(K(G Cn timp ce simbol%l ANTAHKARANA de pe sca%n concentra enerAiile Aenerate de concentrarea anterioar a cl%Ar%l%iG &c?nd ca aceste enerAii s c%rA prin toate chaHreleG conect?nd ast&el cl%Ar%l la pm?nt. +ste evident c simbol%l n% a &ost Aenerat de tibetaniG dar n% e>ist scriere care s indice oriAinea l%i. -rintr"o percep4ie clarv@toareG '($H+**+ 6R(..(THG %n vindector i clarv@tor talentatG a re%it 1s se armoni@e@e c% simbol%l2 i s"i citeasc istoria psihic. ,%p opinia l%i '($H+**+ 6R(..(THG simbol%l a &ost la Cncep%t dat pm?ntenilor Cn timp%l civili@a4ei *em%riene (civili@a4ia 1')2)G ac%m c% peste o s%t de mii de ani Cn %rm. Simbol%l ANTAHKARANA a &ost creat de %n consili% de maetri il%mina4i (l%crtori ai l%miniiG spirite ridicate deas%pra Cncarnrii) care s%praveAhea% evol%4ia Aala>iei noastre. +i a% constatat c oamenii de pe pm?nt avea% nevoie de aD%tor pentr% a"i restabili cone>i%nea c% Sinele lor S%perior. 'aetrii a% creat simbol%l ANTAHKARANA iG printr"%n decretG a% dat simbol%l%i 1contiin4 individ%al2. Ac%mG oricine &olosete simbol%lG va avea Cn mod a%tomat re&c%t cone>i%nea dintre creier%l &i@ic i Sinele S%perior (aceast leAt%r n% n%mai c va &i re&c%tG ci i Cntrit). Sinele S%perior este acela care crea@ i cond%ce e&ectele bene&ice ale simbol%l%i ANTAHKARANA iG de aceeaG acesta n% poate &i &olosit niciodat Cn scop%ri rele. Acest simbol sacr% a &ost 4in%t secret timp de mii de aniG &iind c%nosc%t i &olosit n%mai de c?4iva. Ac%m a venit vremea ca to4i oamenii s aib acces la acest strvechi i sacr% simbol de vindecare. CUM SE FOLOSETE ANTAHKARANA este %n simbol special care are contiin4 proprieG l%crea@ direct as%pra a%rei i a chaHrelorG are e&ecte vindectoare variateG Cn &%nc4ie de nevoile persoanei la moment%l respectiv. ,in moment ce e&ect%l simbol%l%i este cond%s de Sinele S%periorG va avea Cntotdea%na %n e&ect bene&icG nep%t?nd &i niciodat &olost Areit sa% c% inten4ii rele. Simbol%l poate &i ae@at s%b o mas de masaD sa% s%b %n sca%n sa% poate &i ae@at pe perete sa% pe corpG c% imaAinea spre @ona de vindecare. MAI MULTE DESPRE FOLOSIREA SIMBOLURILOR Ac%m c am depit nivel%l c%notin4elor elementareG p%tem s ne e>tindem c%notin4ele despre simbol%ri i despre &olosirea lor. Bn prim%l r?nd treb%ie s memorm simbol%rile corect. Bnva4 s le desene@i pe h?rtieG prec%m i Cn minteG prec%m i pe cer%l A%rii c% v?r&%l limbii. ,ac ai desenat simbol%rile incorect Cn timp%l l%cr%l%iG n% te Cntoarce Cnapoi pentr% a le corecta. 6hi@ii ti R+(K( le vor corecta pentr% tineG dar n% &olosi aceasta ca

8#

sc%@ pentr% lene (simbol%rile treb%iesc bine Cnv4ate)G Ahi@ii ti te vor aD%ta dac i t% C4i dai silin4aG n% i dac eti lene i neAliDent Cn m%nc. +&ort%l este Cntotdea%na rspltit Cn via4a spirit%alG chiar dac n% este EEK corect. -%ritatea inimii i a inten4iei treb%ie s &ie norme cl%@itoare Cn m%nca ta. REMEDII FLOARE I MEDICAMENTE HOMEOPATICE Simbol%rile $ho K% Rei i Sei He Ki s%nt &olosite Cmpre%n Cn prepararea medicamentelor homeopatice i remediilor 1.loare2. :ine sticla Cntre palme i sp%ne Sei He Ki de trei ori la Cncep%tG pentr% a p%ri&ica con4in%t%lG apoi &olosete $ho K% Rei de trei ori pentr% a ampli&ica e&ect%l vindector al prescrip4iei. Apoi siAilea@ sticla c% Hon Sha 9e Sho Nen de trei ori. Acest tratament va &ace prescip4ia mai e&icient i va p%ri&ica orice enerAie in&erioar care n% provine din l%min. 'edicamentele c%mprate con4in de m%lte ori vibra4iile diverselor persoane care le"a% manip%lat Cn trec%t. Aceste vibra4ii pot in&l%en4a persoana care ia medicament%lG Cntr"%n mod nedorit. .olosirea acestor do% simbol%ri aD%t la micorarea reac4iilor care pot aprea ca e&ect al vindecrii (toate metodele nat%riste de vindecare crea@ o ampli&icare a simptomelor Cn prim instan4G pentr% c se scoate la s%pra&a4 r%l interior). CRISTALE I DIFERITE PIETRE PREIOASE I SEMIPREIOASE -entr% p%ri&icarea cristalelor i pietrelor pre4ioase i semipre4ioaseG se procedea@ ast&elJ se ia cristal%l Cntre palme i se &olosete la Cncep%t simbol%l Sei He KiG pentr% a p%ri&ica piatraG se repet de trei ori cel p%4in sa% de at?tea ori c?t 4i se sp%ne (de ctre Ahi@i) sa% d%p c?t sim4i c este necesar. A&irm apoi despre cristal c este proAramat Cn con&ormitate c% proAram%l ini4ial al ,%mne@e%l%i 'am i Tat pentr% crea4ie. ,%p ce a&irmi aceasta de trei oriG a&irm c cristal%l va avea capacitatea s se p%ri&ice pe sine Cns%iG a&irm aceasta de trei ori. Apoi &olosete simbol%l $ho K% Rei de cel p%4in trei oriG apoi p%ne siAili%l c% simbol%l Hon Sha 9e Sho Nen de trei ori. Acest tratament va ampli&ica p%terea cristal%l%i. $ristalele s%nt capabile de a memora i stoca mai m%lte proArame Cn acelai timp. +>perimentea@ c% cristale ca s"4i dai seama c%m l%crea@ ele. -o4iG de asemeneaG s &oloseti &orma4i%ni de cristale Cn desenarea simbol%l%i $ho K% Rei. Bntinde pacient%l pe podea i crea@ simbol%l din cristale Cn D%r%l persoanei i pe el. Aceasta va crete p%terea simbol%l%i (sa% alte simbol%ri) de o s%t de mii de ori. .(( S(6)R c mai Cnt?i ai p%ri&icat cristalele de orice proArame antaAonisteG pentr% a p%tea l%cra armonios c% ele. -%n?nd pe pacient simbol%l creat din cristaleG A,N"%l l%i se va activa c% cod%rile de l%min divinG iar cele ! ir%ri de A,N se vor aprinde (activare l%minoas). Aceast metod de l%cr% este &oarte p%ternicG aa c &olosete"o n%mai c% s&at%l Ahi@ilor ti spirit%ali. 1Aceast metod de l%cr% te va d%ce spre libertateG te va eliberaG cci libertatea este drept%l t% din natere2. -o4iG de asemeneaG &olosi cristalele Cn aranDamente s%b &orma altor simbol%riG dar p%ne"4i m?inile n%mai pe cap%l pacient%l%iG p?n vei cpta mai m%lt e>perien4 Cn l%cr%l c% cristale combinate c% simbol%ri. Aa c%m am sp%s anteriorG aceasta este o metod &oarte p%ternic de vindecareG care treb%ie privit c% respect. .(( S(6)R Cntotdea%na c ai permisi%nea pacient%l%i i l%crea@ Cntotdea%na c% draAoste. Acest sistem de vindecare c% cristale i simbol%ri va trans&orma tr%p%l pacient%l%iG va Cnscrie toate str%ct%rile cristaline ale tr%p%l%i pacient%l%i c% cod%rile l%minii divine. Tr%p%l %man este aproape Cn CntreAime de str%ct%r cristaslinG cel%leleG sr%rileG s?nAele (cristal lichid)G %rmele de metale i mineraleG con4in%t%l de apG toate s%nt &orme cristaline. -o4i s &oloseti simbol%l ANTAHKARANA

83

pentr% codi&icarea c% l%min a str%ct%rilor cristaline ale corp%l%i %man. Aa@ simbol%l s%b pacient Cn at?tea loc%ri Cn c?te eti Ahidat. .olosete"l s%b corp sa% pe corp. Simbol%l ANTAHKARANA l%crea@ bine ae@at s%b cap sa% pe inim. .otocopia@ simbol%l de c?te ori doreti. Ai p%tea &olosiG de asemeniG simbol%l 'er Ka .a Ka *ish 'a pre@entat aici pentr% a accelera i mai m%lt activarea A,N"%l%i. Acest simbol resta%rea@ plan%l ini4ial d%p care a &ost creat tr%p%l (A,N"%l). ,ac acest proAram s"a de@echilibrat i n% mai este Cn armonie c% $reator%lG vi@%ali@ea@ sa% desenea@ acest simbol pe chaHra cap%l%i. Accent%e@ Cnc o dat importan4a activrii A,N"%l%iG av?nd Cn vedere c noi &%nc4ionm c% ! ir%ri de A,N activateG Cn timp ce poten4ial%l nostr% ma>im prevede ! ir%ri de A,N activate. Aa cG C4i po4i da seama cCt de p%4in din poten4ial este &olosit. $?nd ai toate cele ! ir%ri de A,N activateG devii o &iin4 CntreA (%n tot)G care este conectat c% s%rsaG deciG c% ,%mne@e% i c% @ei4a 6aia (-m?nt%l). Repet Cnc o dat c drept%l t% prin motenire este s i%beti i s &ii liber. MER KA FA KA LISH MA ENERGIA MAMEI UNIVERSALE (aspect%l mam al l%i ,%mne@e%)

CURAREA SAU PURIFICAREA CASELOR ,%"te mai Cnt?i i cercetea@ casa respectivG Cncearc s aborde@i problema c% mintea deschis. $ere ArhanAhel%l%i 'ihail s"4i dea o $/*/ANI ,+ *)'(NI pentr% a te proteDa. A&irmJ 1ArhanAhel 'ihailG te roAG d"mi o coloan de l%min i proteDea@"m Cn timp%l acestei l%crriL2. Bn timp%l %nei ast&el de m%nciG eti Cntotdea%na Cn siA%ran4G at?ta timp c?t n% C4i este &ric. ,ac ai de"a &ace c% &antome (s%&lete care b?nt%ie pe pm?nt)G at%nci Cncearc s le aborde@i c% draAoste i compasi%ne. +ste &oarte posbil s n% &ie vorba dec?t de o ac%m%lare de enerAii neAative pe parc%rs%l a mai m%ltor ani pe care t% treb%ie s le elimini (s le canali@e@i spre &l%>%l c% re@id%%ri). Arde tm?ieG salvie i lemn de santal Cn &iecare camerG apoi desenea@ sa% vi@%ali@ea@ %n n%mr de simbol%ri Sei He Ki Cn &iecare camer ( G !G <G =G c?te cre@i c este nevoie). N% %ita de col4%rile camerelor. Bn aceast &a@ s"ar p%tea s sim4i $+7A sa% s a%@i $+7A sa% pe $(N+7A. Bn ca@%l Cn care ai de"a &ace c% o entitate sa% mai m%lteG Cntreab"i cine s%nt i sp%ne"le c este nepotrivit ca ei s loc%iasc acolo. +iG s"ar p%tea s n% tie c a% m%ritG sa% s n%"i dea seama c s%nt mor4i. Treb%ie s le sp%i c n% mai a% ce &ace Cn aceast dimensi%ne i c treb%ieG de ac%mG s intre Cn l%min. S"ar p%tea ca Cn aceast &a@G entit4ilor s li se &ac &ricG aa c roaA pe ArhanAhel%l 'ihail i pe 'aica ,omn%l%i s"i asiste i s"i aD%te s se m%te Cn l%min. Acest sistem de p%ri&icare este &oarte e&icient. /dat ce a% plecat (treb%ie s sim4i c a% plecat)G &olosete simbol%l $ho K% Rei peste tot Cn cas. N% %itaJ Aeam%rileG %ile i 85

Ardina. Acest simbol va ad%ce bineG norocG draAosteG adevrG l%min i &r%m%se4e i armonie Cn cas. ,ac sim4i4i c pre@en4a spirit%l%i este Cn leAt%r c% o problem HarmicG at%nci &olosete Hon Sha 9e Sho NenG la &el ca pe $ho K% ReiG apoi sp%ne o r%Aci%ne de m%l4%mire ctre to4i Ahi@ii spirit%ali care te"a% aD%tat Cn l%crarea respectiv. Apoi A?ndete n%mai l%min i senintate. SIMBOLURI SUPLIMENTARE ZONAR Acesta este prim%l din simbol%rile R+(K( pierd%te care a &ost ad%s ,+ S)S de ctre SA( 0A0A (maestr% spirit%al ridicat la cer). ,esenea@ o liter 9 i peste el desenea@ semn%l in&init%l%iG de trei ori. Are e&icien4 Cn probleme leAate de vie4i trec%teG probleme Harmice i interdimensionale (de e>empl%J acele probleme pe care n% le p%tem de&ini). $el%lele noastre poart Cn ele memoria tra%melor trec%teG chiar i idei pe care le"am tras d%p noi Cn vie4ile precedente. 9/NARG ca i Hon Sha 9e Sho NenG aD%t la descrcri Harmatice sa% de@leAri ale HarmeiG i ast&el se elimin d%rerea &i@ic sa% de alt nat%r.

MOTOR ZANON Acest simbol are do% n%meJ '/T/R care intrG i 9AN/NG care iese. Simbol%l l%crea@ Cn &el%l %rmtorJ activea@ sa% enerAi@ea@ '/T/R de trei ori c% $ho K% Rei (de alt&elG simbol%l $ho K% Rei se &olosetre Cntotdea%na la Cncep%t%l oricrei vindecri). '/T/R intr Cn corp i codi4a l%i prinde vir%s%l sa% microb%lG apoi enerAi@ea@ pe 9AN/N (acelai simbolG dar c% n%me di&erit)G c% $ho K% Rei de trei ori (1$ho K% ReiG $ho K% ReiG $ho K% ReiG 9anonG 9anonG 9anonL2). Simbol%l Ci reversea@ polaritateaG prsete tr%p%lG l%?nd vir%s%l sa% microb%l c% el. Acest simbol se &olosete Cn S(,A. S(,A apare Cn sit%a4iile Cn care individ%l n% are respect &a4 de sineG crede c n% valorea@ nimic. ,e aceeaG problema care treb%ie abordat c% pacient%l Cnainte de a Cncepe vindecarea este cea a respect%l%i &a4 de sine. :ine minteG de asemeneaG c oricare ar &i ca%@a S(,+( sa% a altor boliG e>ist oameni care Ci i%besc s%&erin4a i se complacG scld?nd%"se Cn ne&ericire. -entr% eiG Cntrebarea esteJ 1,e ce te pedepseti pe tine Cns%4i L2 i apoi Asete aspecte ale personalit4ii lorG pe care se poate constr%i Cncrederea i respect%l &a4 de sine.

88

SIMBOLUL FLOAREA VIEII ,esen pentr% st%di% i concentrare

8<

LUCRUL CU CRISTALE
Acest capitol se oc%p de tehnoloAia de l%cr% c% cristalele amintite Cn capitolele trec%teG d?nd mai m%lte e>emple de &olosire a cristalelor Cmpre%n c% simbol%rile. Bn prim%l r?ndG s vedem ce s%nt cristaleleG din ce s%nt comp%se. +le s%nt comp%se din silici% i o>iAen i repre@int medi%l din care p%tem ampli&ica enerAiile. $)AR:)* constit%ie %n procent Cnsemnat din scoar4a pm?nt%l%i. Aproape <5 K din Cnveli%l e>terior al pm?nt%l%i este alct%it din combina4ia dintre silici% i o>iAen. Alte pietre pre4ioase i metale s%nt medii de ampli&icare a enerAiilor m%lt mai mici dec?t c%ar4%l. $ristalele de c%ar4 s%nt c% adevrat p%rttoarele %nor enerAii din l%min de Cnalt &ecven4. Aceste &recven4e s%nt trans&ormatoare de enerAieG %n%l dintre motivele pentr% care c%ar4%l este at?t de e&icientG este acela c matricea l%i este alct%it din tetrahedroane (! prisme Cntreptr%nse la ba@eG Cntr"%n plan ele &ormea@ Stea%a l%i ,avid). Tetrahedroanele s%nt comp%se din 3 tri%nAhi%ri p%se Cmpre%nG &orm?nd o &orm piramidal (de e>empl%J o &orm piramidal c% trei &e4eG pe o ba@ tri%nAhi%lar). )n n%mr enorm de ast&el de &orme tridimensionale s%nt Cndesate %na Cn altaG &iind ae@ate Cn &orme &oarte preciseG ca s alct%iasc matricea %n%i cristal. Aa c%m s%ntG piramidele s%nt p%ternice miDloace de ampli&icare a enerAiei. $ristalele absorb enerAia prin ba@a lorG o ampli&ic Cn corp i apoi le trans&er spre a&ar Cn v?r&. $ristalele l%crea@ cel mai bine c% l%mina alb i a% %na dintre cele mai mari capacit4i de &recven4 din CntreA%l reAn mineral. Bn pl%sG c%ar4%l este sinA%r%l tip de cristal care apar4ine e>cl%siv planetei noastre. +l n% n%mai c canali@ea@ l%mina albG dar chiar i CntreA%l spectr% de c%lori. 7ei reali@a c %nele dintre enerAiile canali@ate de cristale este Cn realitate p%r c%loare. -entr% a aprecia rol%l cristalelor Cn vindecarea tr%p%l%i i spirit%l%i %man i n% n%maiG este important s Cn4eleAi c?t de m%lt din l%mea noastr i din tr%p%l omenescG este alct%it de &apt din s%bstan4e cristaline. Tot din aceast l%me are la ba@ nat%ra cristalin. $?nd cristalele re@onea@ con&orm %nor &recven4e metic%los proAramateG ele s%nt capabile s reac4ione@e i s transmit o m%ltit%dine de diverse enerAii. Tr%p%l %man esteG de asemeniG $R(STA*(N BN STR)$T)RI. +lement%l c% cea mai mare preponderen4 Cn tr%p%l %man este A-AG care n% este altceva dec?t %n cristal lichid. S?nAele este de asemeni cristal lichid. )rmele de minerale din orAanism s%nt de nat%r cristalin. Bn interior%l creier%l%iG Alanda pineal i pit%itar s%nt alct%ite Cn maDoriate de s%bstan4e cristaline ca i celelalte Alande ale sistem%l%i endocrin. ,e aceeaG l%cr?nd c% cristale de c%ar4 as%pra corp%l%iG noi s%ntem capabili s proAramm str%ct%ra cristalin a corp%l%i %man. 7om disc%ta c%m se l%crea@ c% cristalele mai t?r@i%G pe parc%rs%l acest%i capitol. $ristalele l%crea@ c% orice &el de enerAieG n% n%mai c% enerAia care are oriAini Cn l%min i Cn i%birea necondi4ionat. +steG prin %rmareG necesar ca orice om care l%crea@ c% cristale sa% care posed cristale s tie c%m s le p%ri&ice i s le deproArame@e i apoi s le reproArame@e. Bn prim%l r?nd treb%ie s tii c an%mite cristale a% mai &ost &olosite Cn trec%tG ele &iind Cnc Cn str%ct%ra acest%i pm?nt de la Cncep%t%ri. Bn timp%l altor civili@a4ii (*em%rian (civili@a4ia 1')2)G Atlantid prec%m i Cn timp%l altor civili@a4ii s"a l%crat c% aceste cristale dar n% Cntotdea%na pentr% ca%@a l%minii ci i c% inten4ii disociate de l%min. '%l4i vor s cread c Atlantida a &ost %n timp mre4 Cn istora omeniriiG c to4i era% preo4iG preoteseG care 4inea% de *)'(NI. ,ar Cn realitate n% a &ost aa. A% e>istat m%lte enerAii discordante i &rac4i%ni r@boinice pe pm?nt Cn timp%l Atlantidei. Aceasta a cond%s la distr%Aerea civili@a4iei Atlantidei. -rin %rmareG cristalele a% mai &ost &olosite de m%lte ori Cn trec%tG s l%cre@e c% enerAiiG chiar &iind Cncorporate Cn pm?nt (@cminte). $?teodat

88

cristalele care C4i intr Cn posesie con4in Cnc proArame care le &ac s l%cre@e c% enerAii care n%"i a% oriAinea Cn l%min. -rin deproAramarea lorG opreti cristalele de a mai l%cra c% enerAii nedorite. +>ist o di&eren4 Cntre -R/6RA'AR+ i -)R(.($AR+ pentr% cristale. -roAramarea imprim o comand sa% o &orm"A?ndG o idee Cn matricea interioar a cristal%l%iG aa c%m ai p%ne in&orma4ia pe hard"disc%l %n%i comp%ter. $%r4irea sa% p%ri&icarea cristalelor const Cn c%r4irea cristalelor de enerAiile nedorite ac%m%late Cn el. 'ai Cnt? s ar%ncm o privire la c%m p%tem deproArama i c%r4i cristalele. Bn ci%da &apt%l%i c cea mai des &olosit metod de a p%ri&ica cristalele este s le sc%&%ndm Cntr"o sol%4ie de sare (sare de mare sa% sare de b%ctrie)G noi n% recomandm &olosirea acestei metode. Sarea este i ea cristalin Cn str%ct%r i este mare absorbant de enerAii discordante sa% de enerAii care sa% disociat de ,%mne@e%G de l%min. $ristalelor n% le place sarea care intr Cn crpt%rile microscopice ale cristal%l%iG sorbind apa din interior%l cristal%l%iG deshidrat?nd%"lG ca i c%m om%l%i i"ar displace s &ie Cmpachetat Cn sare pentr% motiv%l c s"ar deshidrataG aa se Cnt?mpl i c% cristaleleG ele se deshidratea@ i Cncep s crape. +ste posibil s deproAramm i s reproAramm sarea pentr% a o p%ri&ica de enerAii nedorite. ,ar chiar i aaG cristalelor n% le place s &ie sc%&%ndate Cn sareG din ca%@a deshidratrii pe care ar prod%ce"o. S vedem c%m c%r4im i p%ri&icm cristaleleJ Ne &olosim pentr% aceasta de (NT+NT(+. Am Cnv4at deDa c A?nd%l este enerAie i c inten4ia repre@int cel mai important aspect Cn proces%l de vindecare. $?nd desene@i %n simbol Cn mintea ta sa% Cl scrii c% m?naG sa% repe4i n%mele acel%i simbolG at%nci te conecte@i la enerAia acel%i simbol. Ai p%tea sp%ne c simbol%l se conectea@ c% (NT+NT(A ta. -rin %rmareG &olosim inten4ia pentr% a c%r4a i deproArama cristalele noastre. Bn prim%l r?ndG 4inem cristal%l c% ba@a Cn palmG de obicei Cn m?na dreapt iar v?r&%l Cndreptat spre m?na op%sG apoi &orm%lm Cn mintea noastr o inten4ie i inten4ia va &i adresat cristal%l%iJ 17ei &i deproAramat (p%ri&icat sa% c%r4at)L2G apoi reproAramm cristal%l &olosind aceeai metod a (NT+NT(+( dar c% o mic di&eren4. ,ac ai a do%a ini4iere R+(K( i tii s &oloseti simbol%rileG at%nci 4in?nd cristal%l c% am?ndo% m?inileG te conecte@i c% cristal%l sp%n?ndJ 1$ho K% ReiL2 i &olosete simbol%l 1Sei He KiL2G pentr% a p%ri&ica cristal%l de enerAiile nedorite ac%m%lateG apoi sp%i 1$ho K% Rei L2. A&irm despre cristal c este deproAramat i c%r4at de toate enerAiile nedorite (Cn %nele ca@%ri s"ar p%tea s repe4i aceast proced%r de trei oriG apoi emite aceast inten4ie prin cel de"al treilea ochi dintre spr?nceneG sa% pentr% cei care n% s%nt obin%i4i s"i &oloseasc cel de"al treilea ochiG pot trans&era aceast inten4ie prin m?iniG ca i c%m ai transmite enerAia vindectoare R+(K( prin m?ini. 7i@%ali@ea@ c%m comanda ta " (NT+NT(A " c%rAe prin m?inile tale Cn cristal sa% vi@%ali@ea@ c%m inten4ia c%rAe prin al treilea ochi i prin m?ini. 7 s&t%iesc s e>ersa4i aceast l%crare de proAramare sa% p%ri&icareG pentr% a"4i Asi propria metod de l%cr%. /dat ce cristal%l este c%r4at de proAram%l ini4ialG el treb%ie s &ie reproAramat. 7om &olosi pentr% reproAramare aceeai metod a (NT+NT(+(. +%G personalG Cmi proArame@ toate cristalele c% mai m%lte proArame Cn acelai timp. )nele proArame s%nt de comand iar altele s%nt ceea ce a n%mi o s%bproAramare. -rim%l proAram de comand esteJ 17ei canali@a n%mai acele enerAii care con4in proAram%l ini4ial al crea4iei nealterat i care l%crea@ Cn concordan4 c% voin4a divinL2. A do%a parte a proAram%l%i esteJ 17ei avea capacitatea s te a%top%ri&iciL2G %rmea@ apoi %n s%bproAramJ 1N% vei canali@a nici %na dintre enerAiile care s"a% disociat de l%minL2. Alt s%bproAramJ 17ei Cncepe s l%cre@i at%nci c?nd +) voi sp%ne -/RN+ST+L i te vei opri

8=

at%nci c?nd e% voi sp%ne ST/-L2. +%G personalG Cntotdea%na proArame@ cristalele mele i c% %n s%bproAram Cn care J 1A&irm c nimeni n% va p%tea schimba proAram%l Cn a&ar de mine L2. ,ac proArame@ cristalele pentr% altcinevaG at%nci voi s%bstit%i n%mele me% c% n%mele acelei persoane. -o4i ad%Aa sa% terAe at?tea s%bproArame c?te doreti. )n cristal care este n%mai de cm este capabil de a re4ine mii de proArame Cn acelai timp. -o4i s proArame@i cristalele s aD%te Cn des&%rarea an%mitor evenimente sa% s"4i ad%c Cn via4 an%mite enerAiiG c%m ar &i de e>empl% acelea ale Sinel%i t% S%perior care Cn micarea 1N+M A6+2 este n%mit pre@en4a l%i 1+) S)NT2 sa% pentr% a"4i activa capacitatea de a"4i canali@a enerAiile dimensionale Cnalte. ,ac vreiG po4i s proArame@i cristalele s"4i &acilite@e orice modalitate de vindecare. +%G personalG n%"mi proArame@ cristalele pentr% a prod%ce an%mite vindecri as%pra oamenilor. Ar treb%i s reali@m c noi n% s%ntem vindectoriG ci n%mai miDlocitori ai vindecrii sa% &acilitm vindecarea i c tot%l treb%ie s s petreac Cn armonie c% voin4a divin. Av?nd proAramate cristalele c% proAram%l ini4ial necor%pt al crea4ieiG Cn concordan4 c% voin4a divinG orice vindecare care se va petreceG se va petrece a%tomat &iind canali@at i ampli&icat de cristal. -entr% a terAe sa% ad%Aa proArame c?nd eti departe de cristalG treb%ie s vi@%ali@e@i cristal%l as%pra cr%ia vrei s l%cre@i prin ad%Aarea sa% terAerea proAram%l%i. Trimite comanda mental spre cristalG %rmat de simbol%l Hon Sha 9e Sho Nen. Simbol%l va p%rtea mesaD%l ctre cristal i"l va activa. Ac%m c?nd cristalele noastre s%nt proAramate c%rentG p%tem Cncepe a le &olosi Cn diverse modalit4i. )n%l dintre motivele pentr% care cristalele s%nt at?t de potrivite Cn vindecareG este c ele s%nt capabile de a men4ine &recven4e &oarte precise Cntr"%n mod eAal i %ni&orm pe tot timp%l l%cr%l%i. ,in acest motivG cristalele s%nt &olosite Cn tele&oanele mobileG Cn aparatele de emisie"recep4ie i Cn ceas%rile c% c%ar4. $ristalele a% Cn interior%l lor matrice spiralateG %nele Cnv?rtind%"se spre dreaptaG altele spre st?nAaG de aceeaG ne re&erim la cristale ca &iind dreptace sa% st?nAace sa% le mai p%tem sp%ne masc%line sa% &eminine. $% toate acesteaG e% a pre&era s n% &olosesc Aen%l masc%lin sa% &eminin pentr% cristale. -rivete direc4ia Cn care este &ormat cea mai mic &a4 a cristal%l%iG dac &a4a aceasta 4intete drept CnainteG ea indic &apt%l c cristal%l poate &i &olosit Cn orice m?n i c este %n canali@ator ne%tr% de enerAii. ,ac &a4a este Cnclinat spre dreapta sa% spre st?nAaG at%nci Cnseamn c cristal%l nostr% este &ie st?nAaciG &ie dreptaci. '%lte dintre cristale a% Cnclina4ii ale &e4elor Cn %nAhi%ri variate. $% c?t %nAhi%l este mai asc%4itG c% at?t este mai m%lt orientat spre m?na dreapt sa% spre m?na st?nA. $?teodat p%tem Cnt?lni cristale care a% o &a4et mic Cnclinat spre dreapta i %na Cnclinat spre st?nAa. Bn acest ca@G cristal%l are o spiral d%bl i poate &i &olosit Cn oricare dintre m?ini. $ristalele st?nAace &olosite Cn m?na st?nA vor absorbi enerAia neAativ i in&lama4iaN Cn timp ce cristalele dreptace &olosite Cn m?na dreapt vor crete enerAia. $?nd spirala este Cndreptat drept Cn s%sG at%nci cristal%l este &oarte echilibrat i poate &i &olosit pentr% oricare din aceste scop%ri. -%tem &olosi cristalele ca %nelte enerAi@ante Cn m?na noastr. Alipete de Cncheiet%ra m?inii c% o band Aroas de elasticG %n cristal (de E cm. apro>.)G c% v?r&%l Cndreptat Cn Dos spre v?r&%l deAetelor. .olosete c?te %n%l pentr% &iecare m?n care s &ie cam de aceeai dimensi%ne. $ristalele vor ampli&ica enerAia vindectoare %niversalG enerAia i%birii

=E

necondi4ionate care c%rAe prin tine Cn timp%l edin4ei de vindecare. Ai p%tea chiar da pacient%l%i s 4in Cn &iecare dintre m?ini c?te %n cristalG c% v?r&%l Cndreptat Cn s%sG spre bra4. +ste o modalitate de enerAi@are c% cristale care este &oarte tandr. -%tem de asemeni &olosi &orme Aeometrice care s%nt c%nosc%te ca 'AN,A*+ de cristal pe sa% Cn D%r%l tr%p%l%i pacient%l%i. Aceasta este o modalitate m%lt mai p%ternic de a &olosi cristalele Cn vindecare. Am vorbit deDa despre &olosirea acestor &orme la &ormarea simbol%rilor R+(K( s%b &orm de 'AN,A*+ de cristal. -acient%l poate de asemenea s &ie ae@at Cn interior%l %nei 'AN,A*+ Cn &orma Stelei l%i ,avid sa% s%b &orma do% Stele a l%i ,avidG %na Cn alta (%na mare i Cn interior %na mai mic)G care este i mai p%ternic. -o4i s cree@i aceste 'AN,A*+ din di&erite tip%ri de cristale despre care voi disc%ta Cn contin%areG c% e>cep4ia celor care a% termina4ie d%bl. Aa@ &iecare dintre cristale pe &iecare v?r& al Stelei l%i ,avid care vor &orma do% tri%nAhi%ri Cntreptr%nse. -acient%l va sta Cn interior%l 'AN,A*+(G c% v?r&%l 'AN,A*+( la o l%nAime de m?n deas%pra cap%l%i iar p%nct%l in&erior al 'andalei s &ie la o l%nAime de m?n s%b picioarele pacient%l%i. Aceasta va activa chaHrele Al&a i /meAa ale pacient%l%i. Bn trec%t obin%iam s leAm cristalele Cntre ele c% %n &ir de c%pr% pentr% a &orma 'andalaG dar mi"am dat seama c acest l%cr% n% mai este necesar. -entr% %nirea cristalelor po4i &olosi %n alt cristal sa% o baAhet de cristal sa% chiar c% deAetele tale. ,in no%G (NT+NT(A este cea mai important. .orm%lea@ (NT+NT(A Cn mintea ta Cn moment%l Cn care miti cristal%l c% m?na sa% c% baAhetaG leA?nd Cntre ele cristalele care &ormea@ 'andala. Bncepe din v?r&%l 'andaleiG din p%nct%l de deas%pra cap%l%i pacient%l%i i &ormea@ prim%l tri%nAhiG mic?nd%" te totdea%na Cn linie dreapt de la cristal la cristal. Apoi pornete din po@i4ia op%sG din p%nct%l cel mai de Dos al 'andalei i constr%iete Cn s%s cel de"al doilea tri%nAhi. ,e ac%m vei sim4i o schimbare Cn enerAieG con&irm?nd c 'andala a &ost constr%it corect i activat Cn acelai timp. -acient%l care st Cntins va sim4i i el schimbarea. -entr% a enerAi@a pacient%l i pentr% a c%r4i i p%ri&ica a%ra i meridianeleG plasea@ cristalele c% v?r&%rile orientate spre interiorG spre pacient. +neAia va intra prin ba@a cristal%l%iG &recven4a ei schimb?nd%"se Cn timp ce cltorete prin t%lpina cristal%l%i i va &i transmis prin v?r&%ri. -o4i s dai Cn acelai timp pacient%l%i i enerAie R+(K(. -o4i apoi s reverse@i cristalele Cn aa &el Cnc?t v?r&%rile lor s &ie Cndreptate Cn a&ara pacient%l%i. Aceasta va avea ca e&ect sc%rAerea enerAiilor nedoriteJ scderea temperat%rii (Cn ca@ de &ebr) sa% re@orb4ia in&lama4iei. $ompletea@ edin4a de vindecare prin reversare Cnc o dat a cristalelorG Cndrept?nd v?r&%rile lor spre pacient pentr% a reenerAi@a i echilibra pacient%l Cnc o dat. +ste posibilG c% aD%tor%l (NT+NT(+(G a cristalelor sa% a vindecriiG s ne reproAramm mintea sa% contiin4a sa% contiin4a str%ct%rilor cel%lare din corp%l nostr%. Acesta este %n%l dintre e>emplele de l%cr% c% cristale as%pra tr%p%l%i &i@ic i as%pra contiin4ei %mane. $?nd te opretiG a l%a Cn considera4ie l%cr%l c% cristaleleG abia alt%nci deschi@i calea %nor noi posibilit4i. S?nAeleG de e>empl%G poate &i reproAramat s devin %n cristal vi% de l%min. S?nAele cltorete Cn toate pr4ile corp%l%iG spre toate cel%lele corp%l%iG aa c po4i codi&ica acest cristal vi%G lichidG c% cod%rile de *)'(NA divin. ,e e>empl%G po4i proArama s?nAele s canali@e@e proAram%l oriAinal nealterat al evol%4iei tale Cn aceast via4. -%temG de asemeneaG s ne proAramm A,N"%l care esteG de asemeneaG o str%ct%r cristalin. *a %n moment datG Cn timp%l istoriei timp%rii a l%mii noastreG am av%t ! ir%ri de A,NG dar E din aceste ir%ri ne"a% &ost l%ate de &iin4ele din /R(/N. Bn timp ce schema tr%p%l%i &i@ic a str%ct%rii cel%lare a% rmas nea&ectateG ne"a% De&%it de o mare parte a poten4ial%l%i nostr% de contiin4. Aceasta s"a re&lectat Cn &apt%l c =8 K din capacitatea creier%l%i nostr% @ace dormind. $% alte c%vinteG re@%ltat%l &inal al &apt%l%i c avem n%mai ! ir%ri de A,N activeG

este c n%mai 3 K din creier%l nostr% este activ. A,N"%l este o parte vital a corp%l%iG aa Cnc?t to4i ar treb%i s l%cre@e pentr% activarea t%t%ror celor ! ir%ri de A,N. .olosind o combina4ie de simbol%ri R+(K(J 'er Ka .a Ka *ish 'aG $ho K% Rei i $ristale (Cn combina4ie c% vi@%ali@ri ale di&eritelor enerAii)G C4i po4i accelera e>pansi%nea A,N"%l%i activ. Bncearc s vi@%ali@e@i cel ! ir%ri de A,N deDa e>istente Cn %na din cel%lele tale (A,N e>ist Cn tr%p%l t% eteric) de %nde te conecte@i c% s%rsa (,%mne@e%) i c% centr%l -m?nt%l%i. Bncearc ac%m s vi@%ali@e@e cele ! ir%ri de A,N e>tin@?nd%"se prin ad%Aarea a Cnc a ! ir%riG vi@%ali@?nd prin %rmare 3 ir%ri de A,N. Apoi ada%A Cnc ! i tot aa p?n c?nd vei vi@%ali@a toate cele ! ir%riG &r e&ort. 7i@%ali@ea@ cele ! ir%ri c%m devin activeG p%ls?nd c% cod%ri vii de l%minG c% proAram%l ini4ial nealterat al crea4iei l%i ,%mne@e% 'am i TatG care este cod%l t% personal pentr% aceast via4. ,ac vrei s accelere@i acest proces trans&orma4ionalG at%nci vi@%ali@ea@ A,N"%l t% devenind codi&icat c% cod%ri din cheile l%i +N/$H. -o4iG de asemeneaG s vi@%ali@e@i A,N"%l codi&icat c% literele de &oc din cele 5 al&abete sacre (+Aiptean vechiG SanscritaG S%merianaG $hine@a i +braica). N% este necesar s tii ce s%nt aceste cod%riG ci doar s a&irmi c 1sir%rile tale de A,N devin activate (proAramate) c% aceste cod%riO. $od%rile ti% ele Cnsele ce s%nt. / 'AN,A*A alct%it din cristale s%b &orma Stelei l%i ,avid c% 8 col4%ri sa% chiar o Stea d%bl a l%i ,avid c% ! col4%ri esteG de asemeniG o &oarte p%ternic modalitate pentr% reproAramarea A,N"%l%iG s?nAele i pentr% a activa matricea min4ii %mane. -o4i ad%Aa s%bproArame cristalelor pe care le &oloseti Cn ast&el de 'AN,A*+G i an%meJ 1S e>tind A,N"%l c% cod%rile de l%min divinG c% cod%rile chei din cheile l%i +noch i c% literele sacre de &oc din cele 5 limbi sacreL2. -rin proAramarea cristalelor Cn acest mod vei &i capabil s active@i 'AN,A*A pentr% acest scop precis. Aceste mandale c% cristale repre@ent?nd Stea%a l%i ,avidG a% de asemenea m%lte alte %tili@ri. ,e e>empl%J vindecarea pm?nt%l%iG Cmb%nt4irea enerAiilor %nor loc%in4eG caseG biro%riG Ardin sa% la o scar mai red%s pentr% a enerAi@a apa c% aD%tor%l cristalelor. -%i apa Cn interior%l 'AN,A*+(. Aplica4iile s%nt nen%mrate. $?nd aceste 'AN,A*+ s%nt activateG ele creea@ o re&le>ie holoAra&ic a lorG care strbate dimensi%ne d%p dimensi%neG p?n la ,%mne@e%. -rin constr%irea i activarea acestor mandaleG t% cree@i o coloan de l%min concentratG care este draAoste p%r i compasi%ne necondi4ionatG sinA%ra enerAie c% adevrat vindectoare. 'ama -m?nt esteG de asemeneaG o &iin4 vieG aa c%m noi s%ntem viiG eaG ca i noiG are %n sistem de meridianeG care este c%nosc%t s%b n%mele de R+:+A (6R(, M/R6 sa% *+F"*(N+S). -rin %rmareG constr%ind aceste 'AN,A*+ c% cristaleG acestea a% %n e&ect de ac%p%nct%r as%pra sistem%l%i de meridiane ale pm?nt%l%i. ,ac doreti s ad%ci l%min Cn Ardina taG po4i constr%i o 'AN,A*A c% cristale Cn miDloc%l Ardinii. ,ac n% ai c%notin4e despre loc%rile pe %nde trec meridianele pm?nt%l%i prin Ardina taG at%nci le po4i Asi prin &olosirea ansei (&olosit Cn Asirea re4elei de ap s%bteran). -o4iG de asemeneaG s &oloseti aceast metod pentr% a veri&ica dac aceste meridiane s%nt polari@ate neAativ sa% po@itiv. ,ac doreti s ad%ci l%min Cn acele meridiane care cond%c enerAii discordanteG cea mai b%n idee este s &oloseti 'AN,A*+ c% cristale de &orma Stelei l%i ,avid. +%G personalG am constr%it aproape 8EE de 'AN,A*+ c% cristaleG Cn di&erite loc%ri pe planetG pentr% a aD%ta 'ama -m?nt Cn tran@i4ia ei spre l%min.

=!

Recomand t%t%ror celor ce citesc aceast carte s se implice Cn tehnica constr%irii 'andalelor c% cristale. ,ac ai nevoie de mai m%lt in&orma4ie pe acest s%biectG te roA s ne scrii la adresa indicat Cn carte. ./*/S(R+A -+N,)*)*)( $) $R(STA* este o metod vast care n% &ace s%biect%l acestei cr4i. Tot%iG este o metod m%lt mai simpl dec?t m%l4i Ci Cnchip%ie. '%l4i sp%n c &olosirea pend%l%l%i este o metod di&icil i c necesit an%mite dar%ri sa% Cndem?nare a acel%ia care Cl &olosete pentr% a da re@%ltate re%ite. Bn realitate este cel mai simpl% l%cr% din l%me s &oloseti pend%l%l. NoiG oameniiG s%ntem ANS+ 7((G primind i transmi4?nd miriarde de enerAii i &recven4e Cn mod contin%%. Rsp%ns%rile pe care le ca%4i prin &olosirea pend%l%l%i C4i vor &i date de ctre pre@en4a divin din tineG de ctre Sinele t% S%perior. ,ac eti interesat Cn a Cncerca aceast metodG mai Cnt?i Asete"4i %n pend%lG acesta poate &i &c%t &ie din metalG arAintG a%rG c%pr%G sa% aliaDe de &ier sa% pl%mb sa% din cristale de c%ar4 sa% din minerale. *a Cncep%t veri&ic prin 1Bntrebare2 Cn ce mod se mic pend%l%l pentr% rsp%ns%l 1,a2 i Cn ce mod de mic pentr% rsp%ns%l 1N%2. .orm%lea@ A?nd%l Cn minte ca (NT+NT(+ i d voie impresiilor s c%rA prin tine Cn timp ce t% miti pend%l%l c% o minte impar4ial. -%ne Cntrebarea i apoi Aolete"4i mintea i ateapt rsp%ns%l de la pend%l. ,ac rsp%ns%l pe care l"ai primit n% 4i se pare clarG po4i s re&orm%le@i Cntrebarea o dat sa% de do% ori. -o4iG de asemeniG s &oloseti aceast metod a pend%l%l%i pentr% a stabili ce tip de cristal este potrivit pentr% an%mit l%crare. ,esenea@ %n cerc c% compas%lG divide cerc%l Cn seAmente eAale i scrie pe &iecare seAment %n%l dintre tip%rile de cristale pe care am vrea s le &olosim. :ine cristal%l Cntr"o m?n i pend%l%l Cn cealalt. -%ne Cntrebarea pend%l%l%i despre cristal i las pend%l%l s se balanse@e deas%pra &iecrei sec4i%ni Cn parte. ,ac n% po4i decide d%p con&iA%ra4ia cristal%l%i sa% propria inten4ie ce &el de cristal aiG metoda pend%l%l%i C4i va arta ce &el de cristal ai.

=#

TIPURI DE CRISTALE
S%nt m%lte tip%ri de cristale de c%ar4 care pot &i Asite Cn maAa@ineG dar aici vom disc%ta n%mai despre acelea care s%nt potrivite pentr% tip%l nostr% de l%cr%. Bntre anii =<E" =8E se considera c pot &i identi&icate #! tip%ri di&erite de cristale. Ast@i Cns am re%it s simpli&icm aceste cateAorii Cn doar c?teva. Cris !"# $% &%'"( #r)i*!+i# Aa c%m i n%mele s%Aerea@G aceste cristale a% c?te %n v?r& la &iecare capt. +le a% capacitatea de a CmpinAe i traAe enerAie prin &iecare capt. -rin ae@area %n%i cristal c% d%bl termina4ie Cntre ! chaHreG va aD%ta la transportarea enerAiei Cn s%s i Cn Dos prin coloana de chaHre a corp%l%i &i@ic. Cris !"# $!r# ,*r#-is r#!.( /i 0(s r#!.( i*12r)!+i! Aceste cristale a% o piramid ieit Cn a&ar pe %na dintre &e4e sa% c?teodat pe mai m%lte &e4e ale cristal%l%i a% c?te o piramid. Acest semn C4i arat despre cristal c este o arhiv de in&orma4ii. 7eri&ic c% AriD toate &e4ele cristalelor care C4i intr Cn posesie. $?teodat vei avea nevoie s &ocali@e@i o s%rs de enerAie pe &iecare &a4G pentr% a vedea c% claritate &orma tri%nAhi%lar de pe &a4a cristal%l%i. N% este n%mai c%ar4%l cel care poate CnreAistra i 4ine in&orma4ii. +%G personalG am &l%oriteG emeralde i r%bine din 'ina l%i 'erlin din (ndiaG care s%nt arhive de in&orma4ii. Am v@%tG de asemeneaG aceste marca4ii tri%nAhi%lare i pe alte cristale Cn a&ara celor de c%ar4. Aceste cristale pot s pstre@e in&orma4ii CnreAistrate pe ele Cn %rm c% mii de aniG cCteodat chiar din timp%l civili@a4iei *em%riene i a civili@a4iei Antlantide. +le s%nt e>act ca i biblioteci %nde este stocat in&orma4ia. 'edit?nd c% ele vei p%tea s le accese@i in&orma4ia. -o4iG de asemeneaG s le active@i c% r?c?irea c% %nAhia deAet%l%i mare pe &e4ele tri%nAhi%lare ale piramidei. -o4iG de asemeneaG Cn acelai modG s active@i cristale t%b%lareG deas%pra liniilor ad?ncite de pe l%nAimea lor. Cris !"# #"#s i!"# Aceste cristale s%nt &ascinante. +le s%nt %or de rec%nosc%t prin m%ltit%dinea de termina4ii pre@ente pe toate &e4ele lorG spre deosebire de alte cristaleG cristalele elestiale sa% &ormat Cn apG &apt care le d acest aspect %nic. Aceste cristale s%nt e>celente pentr% a te aD%ta Cn timp%l vindecrii proceselor emo4ionale (echilibrea@ emo4ional). -oate &i &olosit pentr% a stabili@a A?nd%ri care vin repetat. +le s%ntG de asemeneaG Cn leAt%r c% l%minea CnAerilorG p%t?nd &i &olosite pentr% a contacta CnAeriiG careG de cele mai m%lte ori te vor aD%ta s depeti perioada de de@echilibr% emo4ional. $ristalele elestiale s%nt &oarte p%terniceG aa c nici n% te A?ndi s le &oloseti dac n% vrei s te schimbi c% adevrat. +le C4i vor ad%ce c% siA%ran4 la c%notin4 ce an%me aspecte ale vie4ii tale a% nevoie de aD%stare. +le pot &i &olositeG de asemeneaG pentr% e>tinderea %imitoare a contiin4ei.

=3

Cris !"# $% $!0!$i (+i &# ! $!*!"i.! Acestea s%nt mai %or de rec%nosc%t av?nd o &a4 mai lat iar celelalte 5 &e4e m%lt mai mici Cn compara4ie c% prima. Aceast &a4 lat are < lat%ri. Aceste cristale s%nt &oarte b%ne pentr% a"4i accelera de@voltarea capacit4ilor canali@atoare i te vor aD%ta s stabileti o leAt%r clar c% pre@en4a divin din tine care este o s%rs min%nat de Cn4elepci%ne. +le pot &i &olosite pentr% a accesa enerAia Ahi@ilor care te aD%t Cn vindecareG a marilor maetri spirit%aliG a ,oamnelor i ,omnilor Shamballei. Stai Dos i c% ochii Cnchii 4in?nd cristal%l de canali@are c% am?ndo% m?inileG r?c?ie c% %nAhia deAet%l%i mareG Cn s%s i Cn Dos pe &a4eta c% cele < lat%riG cea mai mare &a4et a cristal%l%iG Cn timp ce te conecte@i c% enerAia ta la enerAia entit4ilor maestr%l%iG Ahid%l%i de la care doreti s canali@e@i in&orma4ia. Apoi stai i ateapt s ve@i ce impresii C4i apar Cn minte. Bn @ilele de ast@i este necesar s Cnve4i s &oloseti cristalele de canali@are pentr% cG aa c%m s"a mai sp%s mai CnainteG po4i s Cnve4i s canali@e@i in&orma4ii de la pre@en4a divin din tineG c% mare %%rin4G &olosind aceste cristale. .c?nd aceastaG vei sim4i c%m via4a ta 4i se va Cmb%nt4i. Cris !"# %'%"!r# S%nt &oarte rare i &oarte plate Cn con&iA%ra4ie. +le s%nt &olosite pentr% a activa alte cristale. +le s%nt activate prin r?c?irea c% %nAhia deAet%l%i mare deas%pra ad?ncit%rilor de pe tr%p%l lor. +leG de cele mai m%lte oriG pstrea@ o cantitate remarcabil de in&orma4ie Cn ele. Cris !"# 1!* 2)( ;i acestea s%nt dest%l de rare i pot &i Cnt?lnite c% aproape toate tip%rile de &antomeG &ormate din variate minerale. .antomele s%nt %rme de minerale prinse Pn interior%l altor cristale. $alit4ile active ale cristal%l%i"Aa@d s%nt considerabil Cmb%nt4ite datorit mineralelor con4in%te. $ristalele &antom s%nt &olosite pentr% a te p%ne pe l%nAime de %nd c% Ahi@ii ti spirit%ali. Cris !"# !% 23i*&#$( 2!r# Aceste cristale s%nt &oarte importanteG &acilit?nd vindecarea. ,ac C4i proArame@i cristalele c% proAram%l oriAinal al crea4iei i Cn concordan4 c% voin4a divinG aa c%m am artat anteriorG at%nci m%lte cristaleG Cn special cristalele de c%ar4 vor Cncepe s"i reaminteasc de per&ec4i%nea ini4ial a crea4ieiG din care i ele a% &c%t parte (per&ec4i%nea ini4ial a crea4iei"intercone>i%ne Cntre toate sistemele in&orma4ionale cosmice). /dat ce aceste cristale Ci reamintesc de per&ec4i%nea ini4ialG ele Cncep s creasc Cn termina4ii m%ltiple din ba@G acolo %nde termina4iile ini4iale a% &ost r%pte din matricea ini4ial. Aceste cristale s%nt prin %rmare &oarte bene&ice i s%nt &olosite Cn m%nca de vindecare. +le a% Cnv4at deDa s se vindece pe ele Cnsele. 1.ii atentL2G poate re%eti s descoperi %n ast&el de cristal. ,in e>perien4a mea personal ti% c %n cristal odat proAramat c% proAram%l ini4ial al crea4ieiG va Cncepe s se vindece pe sineG cresc?nd noi cristale din ba@ Cn n%mai c?teva sptm?ni. 7 Cnc%raDm c e>perimentm c% aceste cristale spre a constata c?t de m%lte l%cr%ri pot &i reali@ate c% ele.

=5

Cris !"#"# 1#r#!s r( Aceste cristale a% &e4e miciG le&%ite asemeni diamant%l%i (&e4e mici"&erestre)G care s%nt e>tratermina4ii la &e4ele ini4iale. -o4i s &oloseti aceste &erestre pentr% a &%@iona cristal%l c% propria ta contiin4. /dat ce cristal%l a &%@ionat c% mintea taG vei p%tea e>perimenta nat%ra cristalin a cristal%l%iG l%mina pe care o Aenerea@ cristal%l i po4i cerceta proAram%l pe care Cl con4ine. +le pot &iG de asemeneaG ca tramb%line pentr% a te lansa Cn tr?m%l %nor dimensi%ni s%perioare. Cris !"#"# "!s#r A% tr%p%ri l%nAiG c% termina4ii echilibrate. ,ac te %i4i la v?r&%l termina4ieiG vei constata c v?r&%l este e>act pe centr%l cristal%l%i. Aceste cristale s%nt &olosite pentr% a transmite ra@e &oarte concentrate de enerAie Cn @ona care treb%ie vindecat. -o4i &olosi aceste cristale pentr% 1a 4ese A%rile2 din a%ra %manG aa c%m ai c?rpi o oset. '%l4i oameni a% A%ri Cn a%r datorat %nor inter&eren4e electrice i a inAestiei %nor s%bstan4e d%ntoare (chiar medicamente prescrise de medic). $a re@%ltat al acestor A%riG enerAia persoanei se sc%rAe aa c%m apa se sc%rAe prin A%rile %nei cldri sparte. Aceste A%ri pot &i &olosite ca por4i de acces pentr% enerAia &orm"A?nd sa% de alte entit4i apar4in?nd %nor dimensi%ni in&erioareG ca s intre i s se atae@e enerAetic de a%ra persoanei respective. Aceste enerAii sa% entit4i de enerAie DoasG Ci vor transmite propriile lor enerAii de &ric i de@echilibr% emo4ional Cn sistem%l enerAetic al Aa@dei. $ristalele laser s%nt ideale pentr% %nirea cristalelor din interior%l %nei 'AN,A*+ (%nirea p%nctelor ma>ime ale Stelei l%i ,avid se poate &ace mental sa% c% %n cristal laser &orm?nd mandala). Cris !"# &# !0( Aa@ %n pahar mare sa% %n borcan mare c% ap Cn interior%l %nei mandale c% cristale activate. N% este necesar s p%ri&ici apa. 'andala va &ace acest l%cr% pentr% tine i de asemeni va Cmb%nt4i sim4itor A%st%l apei. Apa este Aata de b%t at%nci c?nd &ormea@ mici b%le de aer pe s%pra&a4a interior a container%l%i. 0ea din aceast ap Cn &iecare @iG complet?nd mere% c% ap proaspt container%l apei. (nAer?nd apa se inAer cod%ri de l%min de Cnalt vibra4ie con4in%te de apG ele vor activa toate str%ct%rile cristaline ale tr%p%l%i t% c% l%min. 4*$(r$!r#! $ris !"#"2r $onstr%iete o 'andal Stea%a l%i ,avid din cristale activateG orientate c% v?r&%l spre interiorG activea@ Stea%a i apoi aa@ cristal%l pe care vrei s"l Cncarci Cn interior%l mandalei. *as"l Cn interior%l 'andalei ! oreG d%p care va &i Cncrcat c% o considerabil cantitate de enerAie pe care o po4i &olosi Cn m%nca de vindecare c% cristale.

=8

C%) s(5+i ,*-ri6#/ i $ris !"#"# (ncearc s Aseti cristale c% termina4ii b%neG neciobiteG c?t se poate de echilibrate i per&ecte. $% c?t s%nt mai concentrate caracteristicile de transmitere a enerAieiG c% at?t cristal%l este mai e&icientG Cn special c?nd este vorba de cristal%l laser. Bntotdea%na ai AriD de cristale s n% se ciocneasc Cntre ele sa% s n% se ciocneasc de obiecte tari. /dat proAramateG dac cristalele se lovescG ele vor elibera mari cantit4i de enerAie din corp%l lor. ,e asemeniG lovirea deranDea@ matricea intern a cristal%l%i i str%ct%ra sa intern %nde este stocat proAram%l. Bncearc s 4ii cristalele Cn p?n@G Cn sc%le4e separate at%nci c?nd n% le &oloseti. $% toate c cristalele s%nt de str%ct%r d%r (c%ar4%l de a&l pe linia <G5 a scrii de d%ritate a l%i 'ohr)G ele s%nt tot%i casante. :ine contG cristalele c% care l%cre@i s%nt %nelte valoroaseG aa c CnAriDete"le ca atare. -entr% in&orma4ii s%plimentare as%pra l%cr%l%i c% cristaleG v recomandm s citi4iJ 1*ove is in +arth2G 1A Kaleidoscope o& $rQstals2G scrise de 'elodQ. Aceste cr4i prec%m i altele pe acest s%biect pot &i ob4in%te de la 1+arth MorHs2 (ve@i adresele de la s&?rit%l acestei cr4i).

=<

S-ar putea să vă placă și