Sunteți pe pagina 1din 7

S.C. ALELEX WED S.R.L.

Instructiuni proprii de Securitate si Sanatate in Munca


Angajatorul este obligat sa doteze personalul din Compartimentul Bar-Restaurant cu uniforma de lucru si cu echipament de protecie care l va purta numai in timpul executrii serviciului !ucrrile de intretinere" repararea si exploatarea utilajelor si instalaiilor din dotarea structurilor de servire a mesei din cadrul alimentaiei publice" se vor executa de ctre personal specializat numit prin decizie" de conducerea persoanei juridice #eservirea utilajelor si instalaiilor de pe locul de munca se va face numai de ctre personalul calificat si instruit pentru utilizarea acestora !a repartizarea sarcinii de munca" conductorul locului de munca va controla starea echipamentului de protecie si a echipamentului de lucru folosit de ctre lucratori" va indica procedeul corect de lucru $nepericulos% si masurile de securitate ce trebuiesc respectate &e interzice aplicarea unui proces tehnologic sau introducerea in lucru a unor utilaje pentru care nu exista norme sau instruciuni de folosire si norme proprii de protecia muncii 'ilnic" inainte de inceperea lucrului" conductorul locului de munca va verifica starea de oboseala si sntate a lucratorilor (ersoanele aflate sub influenta alcoolului nu vor fi admise la lucru (e caile de acces unde se circula pietonal sau cu alte mijloace de locomoie" precum si la locurile periculoase" se vor pune panouri cu semne de avertizare si interzicere conform reglementarilor in vigoare )n cazul prestrilor de servicii $construcii" montaj instalaii etc % de ctre ali ageni economici" in contract se vor stabili clauze referitoare la obligaiile si rspunderile privind securitatea si sntatea in munca (ersoanele cu atribuii de serviciu vor urmrii si vor interzice consumul buturilor alcoolice in unitate si la locul de munca" cunosc*nd faptul ca rspund personal de starea de sntate si capacitatea de lucru a personalului din subordine pe toata durata lucrului &e interzice folosirea" in timpul lucrului" a unor aparate si echipamente pentru care nu exista norme sau instruciuni proprii de protecia muncii )n locurile unde exista pericol de incendiu" explozii" intoxicaii si surse de zgomot sau vibraii se vor efectua msurtori pentru determinarea nivelului noxelor in scopul anihilrii surselor acestora (e u+ile de intrare in incaperile in care sunt montate instalaii prin a cror atingere sau manevrare se pot produce accidente" se vor fixa indicatoare cu inscripia ,)-.RAR/A (/R&0A-/!0R &.R1)-/ -)-./R')&A2 )nainte de inceperea lucrului" persoanele cu responsabiliti de serviciu" vor verifica funcionarea tuturor instalaiilor" dispozitivelor de protecie si legtura la centura de impamantare a aparatelor acionate electric C*nd se constata" vizual" astfel de defeciuni la aparatele si dispozitivele acionate electric" remedierea acestora se va face numai de personal specializat /ste interzis 345A.4! si intrarea cu foc deschis" in incaperile cu pericol de incendiu si explozii )n acest scop" pe usa de la intrarea in incapere se vor monta plcute de avertizare (entru evitarea pericolelor" de incendiu si explozie" se interzice pstrarea in incaperile de lucru" birouri etc" a recipientilor cu combustibili lichizi" uleiuri si a vaselor cu acizi" vopsele" diluanti" u+or inflamabili" cu excepia locurilor special amenajate !ucratorii vor fi instruii asupra pericolelor pe care le prezint pentru propria securitate si sntate" substanele chimice pe care le acceseaz in mod involuntar" precum si asupra masurilor de prevenire stabilite pentru fiecare loc de munca

!ucratorii vor fi instruii si asupra masurilor de autoprotectie pe care trebuie sa le aplice pentru a evita accidentarea si imbolnavirea profesionala" precum si pentru acordarea primului ajutor in caz de intoxicare cu substane nocive Activitile ce se desfosoara in structurile de servire a mesei sunt legate de aprovizionarea cu marfa" depozitarea acesteia" prepararea alimentelor in buctarii si laboratoare de cofetarie-patiserie" precum si servirea acestora in saloane sau in alte locuri destinate acestui scop !ucratorii din structurile de servire a mesei $restaurante" baruri etc % sunt obligai sa respecte -ormele sanitare si prevederile securitii si sntii in munca (ersonalul din restaurante si baruri $barmani" osptari si ajutori de osptari% este obligat sa poarte" in timpul lucrului uniforma $echipamentul de lucru% acceptata de angajator in conformitate cu prevederile legislative in vigoare !a exploatarea" intretinerea si repararea utilajelor" aparatelor" precum si a altor echipamente tehnice folosite in alimentaia publica" se vor respecta urmtoarele6 tehnologia stabilita prin documentaia elaborata de proiectant privind exploatarea utilajelor" instalaiilor" aparatelor etc7 prevederile documentaiei tehnice emisa de furnizor referitoare lacunoa+terea componentei utilajelor7 instructiuni tehnice specifice fiecarui mijloc de productie" privind exploatarea acestora exploatarea mijloacelor din dotare numai cu aparatura de masura" control si automatizare cu care sunt prevazute Curenia la locul de munca se va efectua ori de cate ori este necesar pentru prevenirea alunecrii personalului in zona de lucru si crearea unui ambient propice scopului pentru care a fost creat $servirea mesei% Resturile menajere rezultate dup operaia de servire a mesei clienilor" se vor colecta in saci din material plastic" in recipiente etan+e" evacuarea facandu-se inainte ca acestea sa dep+easc capacitatea de depozitare a recipientelor sau sa intre in descompunere !ucratorii din baruri si restaurante vor trebui sa fie instruii asupra modului de utilizare a utilajelor si aparatelor cu care lucreaz" pentru prevenirea accidentelor ROBOTUL pentru preparat COCTEILURI Asamblarea si punerea in funciune a robotului pentru preparat cocteil se va face de ctre personal calificat" avizat de persoana juridica /ste interzisa montarea dispozitivului anexa pentru efectuarea operaiei de preparare cocteil" fara ca robotul sa fie decuplat" in prealabil" de la reeaua de alimentare cu energie electrica #up montarea dispozitivului-anexa" robotul se pune in funciune in gol pentru a se verifica daca acesta a fost montat corect (e timpul lucrului ma+ina va fi supravegheata in permanenta de ctre un lucrator instruit pentru folosirea acestea" iar la apariia unei funcionari anormale se va aciona butonul de oprire Apsarea materiilor ce urmeaz a se prelucra $legume" fructe" oua etc % ctre organele active ale robotului se va realiza numai cu ajutorul sistemelor de sigurana" din dotarea robotului pentru operaia de preparare" fiind interzisa apsarea cu mana !a terminarea operaiilor cu robotul de preparat cocteiluri" acesta se deconecteaz de la butonul de oprire si de la automatul de pornire /ste interzis a se demonta dispozitivul de lucru inainte de deconectarea mecanica si electrica a robotului /ste interzisa curarea robotului fara a fi deconectat de la reeaua de alimentare cu energie electrica #up fiecare folosire" dispozitivul $anexa% si recipientul $bolul% in care se face amestecul" se curata" spal" usuca si depoziteaza in raft

Expresorul de ca ea Amplasarea expresorului de cafea se va face intr-un loc" in care se va putea accesa u+or in timpul utilizrii Alimentarea cu apa si evacuarea surplusului de apa" se va face din reeaua comunala" iar lucrarea de racordare se va efectua de ctre personalul calificat" conform -ormelor specifice de folosire a utilajelor care prepara cafea fierbinte 3iind un aparat electric" care folose+te abur $apa supraincalzita% pentru prepararea cafelei" este necesar ca atunci c*nd se prepara cafeaua sau ceaiul" lucratorul care folose+te expresorul sa regleze bine jetul lichid fierbinte evit*nd riscul de accidentare prin oparire /ste interzisa folosirea expresorului de cafea daca nu are aparatura de msura si control in perfecta stare de funcionare /ste interzisa folosirea robinetilor cu garnituri defecte si fara o etansare perfecta sau cu improvizaii 0rice intervenie de natura reparatorie" la expresorul de cafea" se va efectua numai de ctre personalul special calificat" din echipa de intervenie Masina auto!ata de spalat "ase )nstalarea ma+inii de splat vesela" se va efectua numai de ctre persoane calificate si autorizate" care sa respecte prevederile standardelor de electrosecuritate si ale normelor specifice de utilizare a energiei electrice Amplasarea ma+inii se va face in asa fel incat distanta fata de celelalte utilaje sa fie suficienta pentru a nu impiedica intervenia cu u+urina a echipei de depanare /ste interzisa intervenia la ma+ina in timpul funcionarii /xploatarea si ntreinerea ma+inii se va face potrivit instruciunilor furnizorului redactate in cartea tehnica a utilajului ) )nstalaia electrica si echipamentul aferent se vor verifica periodic de ctre personalul autorizat" dup ce ma+ina a fost deconectat de la reeaua electrica Alimentarea cu energie electrica a ma+inii se va efectua din priza electrica legata la nulul de protecie si dispozitiv de deconectare automata Curarea ma+inii se va face dup ce a fost ntrerupta alimentarea cu energie electrica" urmata de golirea cuvei de apa uzata" folosita la splare si amstecata cu detergent" prin manevrarea vanei de golire Storcatorul de ructe se!iauto!at 3iind un aparat electric de bar se va instala si exploata conform instruciunilor furnizorului" cuprinse in cartea tehnica a aparatului /ste interzisa folosirea aparatului conectat la prize electrice fara nulul de protrectie si dispozitive de deconectare automata la apariia eventualelor defecte /ste interzisa folosirea aparatului c*nd prile care nu sunt in mod normal sub tensiune" curenteaz #epanarea aparatului se va efectua" exclusiv" de ctre personalul special calificat si autorizat" de ctre persoana juridica Repararea" curarea sau splarea aparatului se va face numai dup ce acesta a fost deconectat de la reeaua de alimentare cu energie electrica$ dup ce a fost scos stecherul din priza% Masa de la!#a$ 5asa de flambaj$ gheridonul% prezint riscuri de accidentare intrucat este un agregat care folose+te un arztor cu gaz" de unde riscul de explozie la acumularea accidentala a unei mase de gaz in incinta unde se afla a+ezata butelia cu gaz )nainte de a se instala" butelia cu gaz trebuie controlata daca nu are pierderi de gaze pe la robinetul de inchidere" de ctre o persoana special calificata si autorizata /ste interzisa folosirea buteliei cu gaz fara regulator de presiune

5anevrarea buteliei se va face cu mare grija evitandu-se lovirea acesteia Amplasarea buteliei se va face in poziie verticala" iar folosirea mesei de flambaj se va face la distanta de cel puin 8 m fata de cea mai apropiata sursa de cldura 3urtunul de racordare trebuie sa fie in perfecta stare" fara crpaturi sau scpri de gaze" iar structura furtunului sa fie din cele special realizate pentru racordarea buteliei la arztor Aprinderea si stingerea arztorului de la masa de flambaj se face in felul urmtor6 se deschide robinetul de la arztor" se deschide robinetul de la butelie si se aprinde arztorul de la o sursa de foc $chibrit" aparat de produs sc*ntei" etc% stingerea se face execut*nd in ordine inversa operaia" adic6 se inchide robinetul de la butelie si se las aprins arztorul pana se consuma tot gazul de pe furtun" iar c*nd s-a stins arztorul se inchide si robinetul arztorului )ncinta unde se afla a+ezata butelia trebuie prevzuta cu orificii de aerisire pentru evitarea acumulrii de gaze" accidental" in cazul c*nd butelia rsufla" evitandu-se in acest fel pericolul unei explozii Instructiuni de securitate a !uncii la #ucatarie &e interzice pornire sau oprirea aparatelor electrice sau atingerea carcaselor metalice ale acestora" precum si manevrarea comutatoarelor si a prizelor electrice cu m*inile ude" exist*nd pericolul electrocutrii prin atingere /chipamentele de munca si instalaiile electrice vor trebui verificate periodic din punct de vedere al calitii izolaiei electrice" de ctre personalul autorizat care va efectua si remedierea defeciunilor constatate )n cazul efecturii defectuoase a operaiilor de lucru lucratorii se expun riscului de lovire prin rsturnarea unor obiecte $vesela" marfa" piese ale echipamentelor de munca% depozitate incorect" sau la taiere in cioburi la spargerea veselei-paharelor- sticlelor manevrate incorect !a folosirea robotului de pasat fructe si preparat cocteiluri precum si a storctoarelor semiautomate de fructe" se vor utiliza dispozitivele speciale din dotare pentru apsare" fiind interzisa cu desv*r+ire apsarea cu mana a fructelor ctre prile active ale aparatului Atunci c*nd se utilizeaz grilul pentru fcut sand9ich" se va folosi in mod obligatoriu dispozitivul de protecie" din dotarea aparatului" conform prevederilor crii tehnice a acestuia 3olosirea ma+inii de tiat mezeluri $feliatorul% se va face numai in scopul felierii mezelurilor" fiind interzisa folosirea acestuia pentru tierea legumelor (entru pregtirea manuala a preparatelor se vor folosi scule si cuite bine ascuite" fara pete de rugina sau ciobituri pe lama tietoare #aca la pornirea aparatelor electrice se aud zgomote suspecte privind funcionarea acestora" vor opri imediat procedandu-se apoi la informarea echipelor de intervenie pentru remediere (entru evitarea pericolului de oparire a m*inilor" se va regla cu atenie jetul de apa calda in timpul folosirii chiuvetei 3olosirea aparatelor electrice de buctrie $mixere" roboti" cuptoare cu microunde" aparate de prjit p*ine" etc % se va face numai de ctre persoane bine instruite in acest scop si care cunosc funcionarea aparatelor )n fata utilajelor alimentate cu energie electrica se vor a+eza pe podea" covoare din cauciuc sau grtare din lemn pentru inlaturarea oricrei posibiliti de accidentare prin alunecare #atorita poziiei de lucru preponderent ortostatica $in picioare% pe tot parcursul programului de lucru" se vor stabili pauze tehnologice de lucru in care timp se vor asigura posibiliti de odihna in poziia a+ezat pe scaun &e va asigura programarea activitii de lucru astfel incat sa se evite suprasolicitarea fizica si psihica a lucratorilor prin efectuarea schimburilor de noapte pe perioade lungi de timp" creandu-se asfel" posibilitatea refacerii capacitii de munca a lucratorilor

!ucratorii vor trebui sa participe la instruirea (&)" privind modul de aciune in cazul unui incendiu la locul de munca si folosire a stingatoarelor portabile" pentru inlaturarea riscurilor de accidentare prin intoxicaie cu fum sau arsuri (entru evitarea riscurilor de arsuri in cazul producerii unor incendii in spatiile de lucru" lucratorii vor trebui sa verifice existenta semnelor de supranclzire a echipamentelor si instalaiilor alimentate electrlc$miros de ars" culoare bruna a elementelor din material plastic ale prizelor" cablurilor electrice etc%" sa intrerupa imediat utilizarea acestora si sa anune conductorul locului de munca !a folosirea detergenilor si soluiilor de curat pentru splarea veselei si paharelor cu ma+ina" este obligatoriu sa se cunoasc bine" de ctre lucrator $barman%" a prevederilor din fisa tehnica a fiecrei soluii chimice" folosita la splat #up terminarea alimentarii ma+inii de splat vase" cu detergeni si soluii de splat si curat" cantitilor de soluii ramase" se vor pstra numai in ambalajele lor originale" asa cum au fost etichetate de ctre furnizor" evitandu-se astfel confuzia in cadrul necesitaii folosirii acestor solutii$chiar ingerarea accidentala% #epozitarea detergenilor si soluiilor chimice de splat si curat" se va face exlusiv in ambalajele originale in locuri $magazii% special amenajate" respectandu-se regulile de securitate si de prim ajutor din fisele tehnice de securitate" cu acces in depozit" numai a persoanelor autorizate de ctre conductorul locului de munca (entru evitarea contactului direct cu pielea al soluiilor de curat iritante sau corozive utilizate la curarea ma+inilor din buctrie" este necesara folosirea m*nu+ilor de protecie de cauciuc" conform fiselor tehnice de securitate ale produselor respective #up terminarea lucrului resturile menajere se vor aduna in saci din plastic si se vor duce la gospodria de gunoi" iar podeaua se va curata si spal intens inlaturandu-se toate urmele de grsime si m*ncare" evitandu-se riscul de alunecare #eplasarea pe caile de acces din unitate se va face cu mare atenie" nu in fuga" evitandu-se astfel riscurile de accidentare prin cdere de la acela+i nivel cauzat de mpiedicare sau dezechilibrare (entru evitarea pericolului de alunecare in zona de lucru" se va asigura indepartarea imediat" a lichidelor vrsate accidental pe podea si a umezelii excesive rezultata dup splarea suprafeelor de circulaie interioare #epozitarea obiectelor voluminoase si grele se va face corect" pe rafturile inferioare ale dulapurilor" in poziii stabile" astfel incat la deplasarea lucratorilor in zona" sa se evite riscul de lovire prin caderea:rasturnarea acestor obiecte in situaia c*nd sunt incorect amplasate (entru evitarea poziiilor de lucru forate si vicioase" la efortul fizic frecvent si prelungit care solicita in special coloana vertebrala" este necesar ca manipularea manuala a maselor sa fie fcuta corect" in conformitate cu principiile fiziologice si biomecanice" respectandu-se limitele maxime admise de purtare a maselor" astfel6 ;arsta$ani% 8> ? 8@ 8@ ? CD FCD 8> ? 8@ 8@ ? CD FCD <reutate$=g% AB EB AD @ 8A @

Barbati

3emei

!ucratorilor li se va asigura controlul medical periodic privind starea generala a sntii" in conformitate cu prevederile G < nr EDD:ABBH" cu accent pe efectele nocive provocate de lucrul preponderent in picioare si a efectelor dorso- lombare cauzate de efortul fizic prelungit efectuat in timpul manipulrii manuale a greutilor

Instructiuni de securitate a !uncii pentru Osp%tar si A$utor de Osp%tar !a inceputul schimbului de lucru" osptarul $ajutorul de osptar% va trebui sa aib o inuta bine ingrijita" curata si ordonata" sa poarte echipamentul de lucru si ecusonul corespunztor" sa se afle in buna stare de sntate si pe deplin odihnit (ersoanele aflate sub influenta alcoolului nu vor fi admise la lucru !a preluarea serviciului" osptarul $ajutorul de osptar% trebuie sa efectueze controlul asupra slii in care se face servitul mesei" sa pstreze curenie perfecta la locul de munca" sa controleze vizual daca aparatele sau instalaiile electrice nu prezint defecte de izolaie sau daca nu sunt prezente semnele de supranclzire a cablurilor sau prizelor electrice" raport*nd imediat conductorului locului de munca orice defeciune si av*nd grija ca defeciunea sa fie remediata &a nu ating carcasa metalica sau sa porneasc aparatele electrice" cu m*inile ude" evit*nd astfel pericolul de electrocutare &a nu utilizeze echipamentele sau aparatele electrice care prezint improvizaii la cordoanele de alimentare sau emana miros de izolaie arsa" sau cu cabluri deteriorate" fiind in pericol de electrocutare &a nu efectueze intervenii neautorizate la echipamentele si aparatele electrice" acest lucru revenind echipelor de intervenie" formate din personal special calificat &a execute corect operaiile de lucru" evit*nd riscurile de lovire prin rsturnarea unor obiecte depozitate incorect sau de taiere in cioburi la spargerea paharelor de sticla manevrate incorect )n contact cu clienii sa aib o inuta plina de solicitudine creind astfel o atmosfera destinsa si de respect reciproc &a nu intre in conflict sau discuii cu clienii" pe care-i serve+te la masa" orice fel de comentarii sau pl*ngeri" fiind comunicate imediat conductorului locului de munca /ste interzisa folosirea vaselor de ceramica" porelan sau sticla" care prezint crpaturi sau ciobituri /ste interzisa servirea clienilor cu vesela cu muchii tietoare sau virfuri ascuite" cu pete de rugina pe lama sau cu deformri plastice &a verifice" at*t la inceputul cat si la sf*r+itul programului de lucru daca robinetul de la butelia cu gaz de la masa de flambat" sau daca in incinta spaiului unde este plasata butelia nu s-au acumulat gaze exist*nd astfel pericolul unei explozii" in momentul aprinderii resoului de la masa de flambat &a se deplaseze cu grija pe suprafeele umede $proaspt splate sau pe care sau vrsat accidental lichide% evit*nd cderea prin alunecare sau dezechilibrare &a menin caile de acces curate" fara denivelri si degajate de eventualele obiecte depozitate pe caile de acces" care vor mpiedica circulaia #eplasarea pe caile de acces din incinta unitii" se va face cu grija" nu in fuga" evit*nd astfel pericolul de accidentare prin impiedicare sau dezechilibrare #eplasarea cu mijloacele de transport in comun" la venirea si plecarea de la serviciu" se va face at*t cu respectarea regulilor de circulaie pe drumurile publice" cat si a regulilor de deplasare in regim pietonal #atorita lucrului preponderent in picioare" osptarii si ajutorii de osptar" vor beneficia de pauze tehnologice de cca 8B minute dup 8 ora de lucru" pentru refacere fizica" pauza ce se va efectua prin asigurarea odihnei in poziia a+ezat pe scaun (ersonalul din Bar-Restaurant va purta nclminte bine fixata pe picior /ste interzisa folosirea incaltamintea de tip papuc $neasigurata la clc*i% !a folosirea storcatoarului de fructe" se va utiliza dispozitivul de protecie" din dotare" pentru apsarea fructelor" fiind interzisa cu desv*r+ire apsarea cu mana a materiilor de prelucrat ctre prile active ale aparatului !ucratorii vor participa la instruirea (&)" privind modul de aciune in cazul unui incendiu la locul de munca si folosirea mijloacelor (&) din dotare" pentru inlaturarea riscurilor de accidentare prin intoxicaie cu fum sau arsuri

#epozitarea obiectelor voluminoase si grele se va face corect" pe rafturile inferioare ale dulapurilor" in poziii stabile" astfel incat la deplasarea lucratorilor in zona" sa se evite riscul de lovire prin cadere:rasturnare a acestor obiecte in situaia c*nd sunt incorect amplasate !ucratorilor li se va asigura controlul medical periodic privind starea generala a sntii" in conformitate cu prevederile G < nr EDD:ABBH" cu accent pe efectele nocive provocate de lucrul preponderent in picioare si efectelor nocive dorsolombare datorate manevrrii manuale a greutilor Instructiuni de securitate a !uncii pentru Bar!an !ucratorul care indeplineste funcia de Barman" trebuie sa se prezinte la serviciu intr-o inuta ingrijita" purt*nd uniforma curata si clcata" verific*nd vizual at*t sala de servire a mesei cat si aparatura din dotarea salonului" precum si inuta lucratorilor din subordine (rezentarea la program n deplin capacitate de munc" odihnit +i cu inut corespunztoare" nefiind sub influena buturilor alcoolice" a medicamentelor" a substanelor halucinogene si neconsumarea acestora n timpul programului de lucru7 5eninerea unui comportament civilizat +i a unui climat de colaborare n relaiile de munc cu ceilali colegi7 /vitarea jocului +i glumelor n timpul programului de lucru7 /vitarea alergrii" urcrii sau cobor*rii scrilor prin srirea mai multor trepte odat +i peste eventualele obstacole7 5eninerea ordinii +i cureniei la locul de munc7 (articiparea n mod regulat la instruirile privind securitatea n munc +i cele pentru situaii de urgen" precum +i la aplicaii practice7 'ilnic va controla starea de sntate sau de oboseala a lucratorilor din subordine" +tiut fiind faptul ca rspunde de capacitatea de lucru a fiecrui salariat din subordine" iar persoanele aflate sub influenta alcoolului nu vor fi admise la lucru -u va permite consumul buturilor alcoolice in unitate pe toata durata cat subalterni se afla in desf+urarea programului de lucru ;a inlatura starea de stres cauzat de activitatea de coordonare a activitii $necesitatea lurii unor decizii dificile in timp scurt% prin efectuarea unor pauze tehnologice &e va ingriji de programarea activitii astfel incat sa se evite suprasolicitarea fizica si psihica a lucratorilor prin efectuarea schimburilor de noapte pe perioade mari de timp" creindu-se posibilitatea refacerii capacitii de munca a subordonailor ;a organiza pauze tehnologice in timpul desf+urrii programului de lucru asigur*nd posibilitatea lucratorilor de a se odihni in poziia a+ezat pe scaun" datorita poziiei de lucru preponderent ortostatice pe toata durata schimbului de lucru &e va pregti profesional in mod continuu" astfel incat sa cunoasc in detaliu ndatoririle funciilor subordonailor" put*nd in orice moment sa inlocuiasca la lucru pe oricare dintre ace+tia" care din anumite motive nu-si pot exercita funcia &e va ingriji continuu pentru crearea unor condiii de lucru adecvate prin achiziionarea de mijloace de lucru $crucioare si mese de servit% pentru situaia c*nd lucratorii trebuie sa transporte greuti mari" la locul de munca ;a trebui sa se ingrijeasca ntotdeauna de dotarea cu echipament de lucru si de protecie" a tuturor lucratorilor din subordine ;a colabora str*ns cu conducatorul lucului de lucru pentru gsirea celor mai adecvate masuri de intervenie" pentru inlaturarea unor agresiuni ale clienilor asupra personalului care deserve+te slile de mese" astfel incat sa nu fie deranjata atmosfera de buna dispoziie care trebuie intretinuta in spaiile de servire Respecta orel de ncepere +i terminare a programului de lucru stabilit de conducere" dup necesiti7