Sunteți pe pagina 1din 32

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

Pregtirea pentru coal

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

Pregtirea pentru coal

1. Definirea conceptului de Pregtire pentru coal 2. Aptitudinea de colaritate 3. Maturitatea colar 4. Evaluarea prerechi itelor colarit!ii ". #u$ pregti$ copilul pentru pri$a i de coal% &. #u$ pregti$ copilul pentru o nou i de coal% '. #u$ ($)unt!i$ aptitudinile copilului pentru coal% *. #ele $ai frecvente pro)le$e legate de coal + + + + + + + + lip,a de $otiva!ie neaten!ia la ore te$ele pentru aca, chiulul agre,ivitatea (n coal cla,a-coala nepotrivit dificult!i de (nv!are televi orul i calculatorul

.. #la,a pregtitoare - cla,a /

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

1. Pregtirea pentru coal #onceptul de pregtire pentru coal ,e refer la nivelul de de voltare al unui copil 0din punctul de vedere al co$peten!elor cognitive1 ,ocio+e$o!ionale1 $otrice1 de autono$ie2 care ar tre)ui ,+i a,igure ace,tuia o adaptare opti$ la $ediul colar. 3n p,ihologia de voltrii au fo,t identificate ur$toarele co$peten!e funda$entale ce nece,it a fi de voltate (n pregtirea pentru coal a unui copil4 + + + + + + co$peten!e cognitive4 aten!ie1 $e$orie1 categori are1 li$)a51 planificare i re olvare de pro)le$e6 co$peten!e ,ociale4 ,e refer la capacitatea copilului de a ,ta)ili rela!ii ,ociale adecvate1 de a re,pecta regulile ,ociale i de a re olva pro)le$e ce pot aprea (n rela!iile per,onale. co$peten!e e$o!ionale4 (n!elegerea e$o!iilor celorlal!i1 e7pri$area propriilor e$o!ii i capacitatea de autoreglare e$o!ional co$peten!e de autono$ie per,onal4 capacitatea copilului de a re olva pro)le$e cotidiene ,pecifice grupului de v8r,t din care face parte. co$peten!e $otrice4 $otricitate gro,ier i fin prerechi ite ale colari rii4 prerechi itele ,cri,+cititului1 prerechi itele $ate$atice1 cunotin!ele de,pre func!ionarea cognitiv 2. Aptitudinea de colaritate 9rdini!a e,te veriga ini!ial a (nv!$8ntului preuniver,itar1 cu ,arcini in,tructiv+educative pentru pregtirea precolarilor (n vederea integrrii i adaptrii opti$e (n via!a de colar. 3n grupa pregtitoare 5ocul ,e ($)in cu activit!i de (nv!are1copilul fiind o)ligat ,+i (n,uea,c literele i nu$era!ia6 coala : $ai e7act cla,a / : fi78nd no!iunile c8tigate la nivelul grupei pregtitoare. Mo$entul intrrii (n coal pre,upune un anu$it nivel de de voltare p,iho+fi ic. Aptitudinea pentru colaritate pre,upune do)8ndirea unor capacit!i1 a)ilit!i i deprinderi. #opilul are aptitudine pentru colaritate c8nd dovedete c poate , fac fa! e7igen!elor colare1 evit8ndu+,e a,tfel eecul colar. ;eno$enul integrrii copilului (n activitatea colar e,te un feno$en co$ple71 (n anali a cruia tre)uie , ,e !in cont de4 + v8r,ta cronologic

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

+ $aturitatea colar + con!inutul in,truirii (n cla,a /

3. Maturitatea colar. Adaptare colar Maturitatea colar1 e7pre,ia unei for$e de de voltare a copilului1 $arc8nd acel nivel al de voltrii la care activitatea de tip colar poate contri)ui din plin la de voltarea (n continuare a per,onalit!ii ,ale1 ,e pla,ea de o)icei (ntre " i ' ani. Maturizarea colar repre int trecerea de la copilria precolar1 do$inat de ,tructurile i $otivele activit!ii ludice1 la copilria colar1 do$inat de ,tructurile i $otivele activit!ii de (nv!are ,e face ,u) i$pactul $aturi rii unor pre$i,e p,ihice interne1 cu$ are fi4 de voltarea $otivelor i a intere,elor de cunoatere1 capacitatea copilului de de,fura ac!iuni variate1 nu nu$ai (n plan o)iectual1 dar i (n plan $ental1 creterea ponderii $o$entelor ver)ale1 (n anali a repre entrilor1 ,u) i$pactul de,crierilor i pove,tirilor celor din 5ur : pre$i, a de voltrii $e$oriei logice i a g8ndirii a),tracte1 creterea indicelui independen!ei proce,elor intelectuale1 care iau for$a unor ac!iuni teoretice ,peciale 0ra!iona$ente21 ce vor 5uca un rol deo,e)it (n $edierea de$er,urilor cognitive ,olicitate de (nv!are. Dintre laturile e,en!iale ale $aturit!ii colare pute$ $en!iona $aturitatea intelectual i $aturitatea ,ocial a copiilor. #ea intelectual ,e poate aprecia pe )a a unor pro)e de inteligen! ver)al ,au nonver)al1 precu$ i pe )a a reuitelor1 nereuitelor o),ervate (n activit!i grafo$otorii1 de 5oc etc. Datete referitoare la inteligen!1 o)!inute cu a5utorul pro)elor p,ihologice au1 de regul1 o valoare predictiv (n ,en,ul c per$it anticiparea gradului de $aturitate a copilului pentru for$area deprinderilor de citire i de ,criere. Dar pentru ca indicii o)!inu!i prin aplicarea ace,tor pro)e de inteligen! nu ,e refer i la factorii nonintelectuali1 care au cea $ai $are pondere (n adaptarea colar1 for$ularea progno ei colare generale pre,upune i cunoaterea tr,turilor nonintelectuale ale copilului. <n ele$ent i$portant al $aturit!ii colare e,te adaptarea colar, ca proce, de echili)rare (ntre a,i$ilarea cerin!elor colare i aco$odarea la ace,tea1 proce, care (l ,olicit pe copil pe toate direc!iile ,ale de de voltare i care vi ea gradul de concordan! (ntre nivelul de de voltare a copilului i viitoarele cerin!e colare4 intelectual1 $oral1 e,tetic1 fi ic i co$porta$ental. =uperea echili)rului poate conduce la eec6 de aceea1 ,tadiul nivelului de adaptare a copilului ne poate de vlui evolu!ia ,a viitoare4 ,ucce,ul ,au eecul colar.

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

3n ,en, larg1 con!inutul conceptului de adaptare colar definete an,a$)lul ac!iunilor proiectate de ctre cadrul didactic pentru reali area corela!iei opti$e (ntre po,i)ilit!ile elevilor i nece,it!ile $ediului educativ-didactic. Acea,t corela!ie privete activitatea didactic dar i proce,ul de integrare p,iho,ocial a elevului (n diferite colective1 grupe1 $icrogrupe1 confor$ finalit!ilor a,u$ate la nivel $acro i $icro,tructural. Criteriile de evaluare a adaptrii colare vi ea capacitatea viitorului elev de integrare (n activitatea didactic i (n via!a co$unit!ii. Acea,t capacitate valorific ur$toarele categorii de factori favori an!i4 a2 reuita colar1 care repre int un indicator cu o ,fer $ai larg dec8t adaptarea colar 0adaptarea colar fiind pre$i,a reuitei colare26 )2 aco$odarea colar la cerin!ele grupului colar 0colectiv didactic1 cla,a de elevi1 $icrogrupuri for$ate etc26 c2 $aturitatea colar1 care pre,upune valorificarea deplin a nivelului de de voltare )iologic1 p,ihologic1 ,ocial i cultural ,pecific v8r,tei i treptei de (nv!$8nt re,pective6 d2 orientarea colar adecvat re,ur,elor interne 0intelectuale+nonintelectuale2 i e7terne 0cerin!ele fa$iliei i ale $ediului ,ocial2 e7i,tente ,au aflate (ntr+o anu$it linie de evolu!ie6 e2 0re2orientarea colar ,pecial1 deter$inat de i$po,i)ilitatea re olvrii pedagogice a unor cau e o)iective4 de)ilitate $intal1 intelect de li$it1 tul)urri in,tru$entale 0di,le7ie1 di,grafie1 di,calculie etc21 in,ta)ilitate p,iho$otric1 tul)urri co$porta$entale.

. !"aluarea prerechizitelor colaritii !"aluarea psihologic are ,copul de a deter$ina $,ura (n care ,unt de voltate a)ilit!ile1 co$peten!ele copiilor. #eea ce intere,ea (n ur$a evalurii e,te care a)ilit!i nu ,unt ,uficient de voltate1 care a)ilit!i ,unt )ine de voltate1 ce tre)uie , face$ pentru a de volta a)ilit!ile in,uficient de voltate1 cu ce pute$ contri)ui noi ca adul!i pentru a facilita pregtirea pentru coal a copiilor. 3n calitate de printe1 dac dori!i , ave!i o prere o)iectiv de,pre nivelul de de voltare al copilului du$neavoa,tr1 (n vederea lurii unei deci ii corecte privind (n,crierea ,a la coal1 pute!i

"

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

apela la ,erviciile unui p,iholog1 care1 (n ur$a unei e7a$inri co$ple7e a copilului1 va poate oferi o reco$andare avi at .

#. Cu$ pregti$ copilul pentru pri$a zi de coal% Pregtirea pentru ,ucce,ul colar a copilului ,e reali ea pe parcur,ul celor 3+4 ani de grdini!1 unde copilul (nva! ,+i coordone e $icrile1 , ,e e7pri$e (n propo i!ii i fra e1 , pove,tea,c1 , $e$ore e1 , ,e 5oace1 (i de volt voca)ularul1 pronun!ia1 ,piritul de o),erva!ie1 a)ilit!ile $anuale1 aten!ia1 logica1 r)darea1 ,piritul de o),erva!ie1 deprinde a)ilit!i ,ociale1 (nva! i ,e o)inuiete cu un progra$ ordonat. >otui1 ce pot face prin!ii pentru a pregti ,u) toate a,pecte1 copilul pentru pri$a i de coal% & responsa'ilizeze copilul d8ndu+i diferite ,arcini pe $,ura capacit!ilor i a)ilit!ilor lui + da+!i copilului diferite ,arcini 0, ude florile1 , ,tr8ng $a,a etc.21 (ncura5a!i+l , ,e achite de ele i a5uta!i+l cu in,truc!iuni c8t $ai clare i preci,e1 iar la ,f8rit aprecia!i po itiv (ndeplinirea lor. + nu+l ,cuti!i $ereu1 ,pun8nd c e,te prea $ic1 nu poate1 nu ,e pricepe. 3n ti$p va crede c nu e (n ,tare de ni$ic. + nu+i ,pune!i c ,ingura lui ,arcin e,te , ,e 5oace. #opilul are nevoie , (nve!e , ,e de,curce ,ingur6 + nu renun!a!i ,+i $ai adre,a!i ,olicitri doar pentru c nu ,e achit de ace,tea (n $od core,pun tor ,au pentru c le face!i dv,. $ai repede ,au $ai )ine. #opilul are nevoie de e7erci!iu ca , (nve!e. & disciplineze copilul pentru a re,pecta $ai + copilul tre)uie , re,pecte ,olicitarea unui uor regulile colii1 cerin!ele profe,orilor1 adult-per,oan inve,tit cu autoritate1 fie de a ,e opri pentru a fi $ai cu$inte (n pau e1 $ai din ceea ce face1 fie de a face ceva anu$e. contiincio,. + copiii tre)uie , (i poat controla ner)darea i e$o!iile negative

&

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

&(l ajut$ s(i dez"olte contiina de + copilul tre)uie , tie c nu are voie , agre,e e sine, e$patia, a'ilitile sociale i fi ic ,au ver)al pe al!i copii1 , (i a$enin!e1 ,+i u$ilea,c1 , ,e poarte ur8t1 altfel va intra (n conflict cu colegii ,au cadrele didactice. ?u e ,uficient doar ,+i e7plic$1 ci , tran,for$$ acea,t regul (ntr+ o regul de via!. &(l ajut$ s(i dez"olte "or'irea i "oca'ularul + repeta!i din c8nd (n c8nd ceea ce afir$ copilul1 incit8nd la de voltarea conver,a!iei + citi!i+i copilului pove,tioare (nc de la v8r,te fragede1 chiar dac vi ,e pare foarte $ic. + cere!i+i , v ,pun i el c8te o pove,te din cele pe care i le+a!i citit + o)inui!i+l ,+i (n,o!ea,c $ereu cererile cu te rog, , r,pund cu $ulu$esc)nu, $ulu$esc i s salute. &(l ajut$ s citeasc + ideea e,te nu de a+l (nv!a , citea,c ci ,+l o)inui$ cu cr!ile + cu$pra!i+i cr!i i a5uta!i+l , e7plore e i$aginile1 , le e7plice1 , identifice titlul povetii1 iar1 la v8r,te $ai $ari1 , identifice litere ,au chiar , citea,c. + o)inui!i , citi!i (n pre en!a copilului i , di,cuta!i cu copilul ceea ce citi!i + ave!i r)dare cu copilul : nu+l gr)i!i1 nu+l repe i!i. &(l ajut$ s(i dez"olte a'ilitile $anuale + , colore e (n interiorul contururilor1 ap,8nd unifor$ cu creionul pe h8rtie + , ,crie )a,tonae1 liniu!e1 c8rcei1 acolade. ?u r8de!i i nu+l certa!i dac nu le reali ea corect@ &(l pregti$ pentru $ate$atic + fa$iliari a!i copilul1 (n 5oac1 cu no!iuni de )a precu$ nu$ere1 for$e geo$etrice 0ptrat1 cerc1 triunghi etc.2 cu a5utorul unor 5ocuri de con,truc!ie ' $anage$entul e$oiilor

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

(ndrgite de copii + (nv!a!i+l , nu$ere cu a5utorul o)iectelor i cu a5utorul de,enelor + la pia!1 la )uctrie1 (n e7cur,ie1 la oo1 copilul are nenu$rate ,itua!ii (n care , (nve!e , fac co$para!ii cantitative 0$ai $ult1 $ai pu!in1 la fel1 tot1 ni$ic1 greu1 $ai greu1 ,u)!ire1 $ai ,u)!ire etc.2 i , ,e o)inuia,c cu cele $ai u uale unit!i de $,ur 0litru1 Ag1 $etru etc.2 E7. te rog aa c8te dou felii pentru $a$a1 trei pentru tata i una pentru tine.

#la,a / e,te cea $ai grea pentru c repre int (nceputul. #opilul (nva! , ,crie1 , citea,c i , ,ocotea,c1 cele $ai i$portante a)ilit!i pentru to!i anii de coal. Dac acu$ r$8ne (n ur$ va avea pro)le$e din ce (n ce $ai $ari i va r$8ne tot $ai (n ur$a celorlal!i elevi1 pn c8nd va a5unge , nu $ai poat recupera. #la,a pregtitoare vine (n ,pri5inul copilului pentru c i$plic o trecere $ai ponderat ,pre (nv!$8ntul pri$ar6 dei apar ,chi$)ri referitor la $ediul fi ic (n care ,e de,foar activitatea1 un cadru didactic nou1 pre en!a elevilor $ai $ari ,au1 de $ulte ori1 i colegi noi1 ,pecificul activit!ilor in,tructiv+educative !ine cont de ,pecificul activit!ilor din grdini!1 fiind a,tfel pre(nt8$pinate pro)le$ele de adaptare. 3nceperea colii e,te un $o$ent (ncrcat de e$o!ie i foarte i$portat i pentru fa$ilie. #opiii au i ei curio itatea lor1 unii de+a)ia ateapt1 al!ii ,unt ,peria!i1 al!ii ne$ul!u$i!i i1 uneori1 nu pot e7pri$a (n cuvinte ceea ce ,i$t ,au ce ar vrea , tie. Din acea,t cau 1 pot aprea diferite $anife,tri ,o$atice 0grea!1 durere de cap1 de )urt2 ,au p,ihologice 0de intere,1 enervare2. 3n plu,1 unii copii au ,chi$)ri $ari de co$porta$ent (nainte de coal i (n pri$ul ,e$e,tru 0p,ih. Anca Munteanu2. A,tfel c prin!ii tre)uie ,+i pregtea,c copilul din punct de vedere p,ihologic1 pentru acea,t ,chi$)are. Pentru c $icu!ul nu are nici o repre entare de,pre cu$ va fi la coal1 prin!ii pot $erge cu ace,ta , vad coala1 cla,ele1 vor alege dru$ul ,pre coal1 poate afla care e,te orarul1 c8t ti$p va ,ta la coal1 va afla de,pre pau e1 de,pre (nv!toare i ceilal!i colegi i1 nu (n ulti$ul r8nd1 cu$ ,e de,foar o or de cur,. Ace,te di,cu!ii e,te indicat , (nceap cu apro7i$ativ o lun

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

(nainte1 dac n+au fo,t (ncepute de5a. De a,e$enea1 e,te )ine ca prin!ii , $earg ($preun cu copilul , cu$pere rechi itele nece,are pentru coal1 viitorul elev av8nd ti$p a,tfel , poat pune (ntre)ri i , ,e pregtea,c. De a,e$enea1 pregti!i+i4 + + + unifor$ nou ,au un ,et de hinu!e noi. Dac v e,te greu1 da!i+i $car un lucruor nou1 un acce,oriu nou. Bucuria pri$irii ace,tui lucru ,e tran,fer i a,upra (nceperii colii6 rechi itele nece,are : pute!i , i le cu$pra!i din ti$p1 c8te ceva (n fiecare lun6 col!ul de ,tudiu : c8teva raftule!e unde , (i pun (n ordine lucrurile1 $,u!a i ,caunul de lucru1 veio adecvat (ntrege,c ace,t col!ior evit8nd po,i)ilitatea apari!iei inco$ode i incorecte de lucru1 care duce la pro)le$e de ,ntate6 + + fi!i alturi de el1 adre,a!i+i cuvinte fru$oa,e1 laude1 co$pli$ente i entu ia,$ pentru a+l face , ,e ,i$t )ine6 a5uta!i+l pe elev , (n!eleag c notele i calificativele ,unt $i5loace de evaluare a cunotin!elor i nu ,copul (nv!rii. A,ta nu (n,ea$n c tre)uie , ne $ul!u$i$ cu calificativul suficient. + Ccoala e,te o $ain la )ordul creia pute$ a5unge acolo unde ne dori$. <nii ne nate$ (ntr+o vila lu7oa,1 al!ii (ntr+o ca, $ode,t. ?u rei$ (n via! invidiindu+i pe ceilal!i ci prin efort1 r)dare1 $unc a,idu. D for$$ copilul dup ace,te coordonate (n,ea$n a+l a5uta , r )at $ai uor (n via!.

*. Cu$ pregti$ copilul pentru o nou zi de coal% +ri$ite(i copilul la coal zilnic i la ti$p. + nu g,i!i prete7te ,+l ,cuti!i pee copil , $earg la coal doar pentru c nu are chef6 + nu $in!i!i (nv!torul1 nu $otiva!i a),en!ele care nu ,unt 5u,tificate6 + (ncerca!i , nu i$plica!i copilul (ntr+un eveni$ent fa$ilial $ai $ult de o i1 $a7 dou6 + a,igura!i+i copilului o ali$enta!ie ,ntoa,1 odihn ,uficient i un tonu, p,ihic )un6 + (nva!a!i+l regulile de igien corporal i in,i,ta!i , le re,pecte6 + duce!i+l periodic la con,ulta!ii $edicale i ,to$atologice6

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

+ o)inui+!i copilul , practice activit!i ,portive6 + petrece!i ,pt$8nal un anu$it ti$p cu copilul (n aer li)er. + a,igura!i+v c re,pect ora de culcare i c ,e odihnete )ine noaptea6 + (nv!a!i+l , fie ordonat i ,+i pregtea,c de cu ,ear hainele i ghio danul6 + a,igura!i+v c nu are tv ,au calculator (n ca$er6 + ,ta)ili!i o rutin clar i ,trict de di$inea!4 tre it1 (nviorare1 ,plat1 ($)rcat1 $ic de5un1 plecare. +ri$ite(i copilul 'ine hrnit la coal ca , ,e poat concentra i , fie atent la ore. + da!i+i copilului ilnic fructe1 legu$e i ,alate proa,pete care ,+i a,igure nece,arul de $inerale i vita$ine6 + da!i+i cereale integrale6 + da!i+i , )ea lapte ilnic 02 cni de lapte- i p8n la * ani1 dup * ani 3 cni de lapte- i26 + da!i+i copilului pete1 carne1 unc ,la)6 + adopta!i (n fa$ilie o ali$enta!ie corect i ,ntoa,. +ri$itei copilul la coal 'ine odihnit. + evita!i , v (ntinde!i noaptea p8n t8r iu (n $od o)inuit6 + evita!i , )8ntui!i prin ca, noaptea1 fc8nd agita!ie6 + dac are pro)le$e cu ,o$nul1 con,ulta!i un $edic ,au un p,iholog6 + fi!i ,tric!i cu ora de culcare de luni p8n vineri 0dar pute!i fi $ai fle7i)ili (n EeeA+end i (n vacan!26 + (ncerca!i , ,ta)ili!i o rutin1 care , includ )aia1 ,platul pe din!i1 $er,ul la toalet1 cititul1 urarea de noapte )un6 + adopta!i (n fa$ilie un progra$ c8t $ai ordonat. +ri$itei copilul la coal cal$ i 'ine(dispus

1F

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

+ eli$ina!i factorii de ,tre, 0con,u$ de alcool (n fa$ilie1 violen! do$e,tic1 certuri etc.26 + acorda!i copilului ti$p i ,u,!inere $oral6 + fi!i o fa$ilie unit. +ri$itei copilul la coal $oti"at + acorda!i copilului aten!ie1 fiin di,poni)il , r,punde!i la (ntre)rile ,ale6 + $anife,ta!i entu ia,$ fa! de coal1 , ,i$t c at8t pentru dv, c8t i pentru el coala are $a7i$ (n,e$ntate6 + ,ta!i de vor) cu copilul dup fiecare i de coal1 ,olicita!i+i , v pove,tea,c de,pre ce ,+a (nt8$plat1 de,pre colegi etc. + fi!i la curent cu eveni$entele din via!a lui de colar6 + fi7a!i ateptri realiste de la copilul dv,1 a$intindu+i care ,unt ateptrile pe care le ave!i referitor la el ca colar1 (ntr+o $anier poziti", + aprecia!i+i reuitele1 (ncura5a!i+i eforturile6 + luda!i+i ,ucce,ele (n pu)lic1 fa! de alte per,oane (nafara fa$iliei6 + di,cuta!i cu el eecurile i ,e$ieecurile pe care le are i (nv!a!i+l , nu fac o dra$ din ele6 + fi!i pregtit ,+l a5uta!i la te$e1 la lec!ii. A5uta!i+l dar nu v tran,for$a!i (n A<>G=<H te$elor pe care le are de reli at6 + purta!i di,cu!ii ,erioa,e cu el i oferi!i+i po,i)ilitatea , v arate ce tie6 + face!i+i o )i)liotec cu $ari cla,ici ai literaturii ro$8ne i univer,ale

+ri$itei copilul la coal 'ine(crescut. + (nv!a!i+l re,pectul (nc de $ic6 + o)inui!i+l , r,pund afir$ativ la ,olicitri6

11

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

+ ,ta)ili!i li$ite i reguli nu doar pentru copil ci pentru (ntreaga fa$ilie1 care , nu fie (n e7ce, ci re ona)ile6 +ri$itei copilul la coal cu te$ele -cute i leciile .n"ate. + ,ta)ili!i ($preun un progra$ de ,tudiu. Iilnic tre)uie , ai) o perioad alocat te$elor i (nv!rii lec!iilor1 i activit!i de recreere6 + a5uta!i+l , ,e organi e e c8t $ai )ine. ?u atepta!i , tie cu$ , fac ,ingur ace,t lucru6 + e7plica!i+i ceea ce nu (n!elege la te$e6 + verifica!i te$ele ($preun cu el pentru a v a,igura c e totul reali at6 + verifica!i orarul pentru a doua i (nainte de a v apuca de te$e6 + fi!i pe fa c8nd (i face ghio danul pentru a v a,igura c nu uit ceva. >reptat l,a!i+l pe ele , fac ace,te lucruri ,ingur. /. Cu$ .$'unti$ aptitudinile copilului pentru coal% 0ncepe$ de la o "1rst -raged. 3i (ncura5$ curio itatea nativ di,cut8nd cu copilul de,pre oa$eni1 lucruri1 $ediul (ncon5urtor1 cu$pr8ndu+i cr!i1 duc8ndu+l (n li)rrii1 $u ee1 grdine oologice1 )otanice. 2e i$plic$ .n "iaa lui de 3pre4colar. D$ aten!ie $er,ului la grdini!1 activit!ilor pe care le reali ea 1 ne intere,$ ce face1 cu$ rela!ionea 1 cu$ (nva!1 cu$ ,e de,curc. 0l ajut$ s .n"ee cu$ s se organizeze prin fi7area unui progra$ )ine ,ta)ilit i adaptat v8r,tei1 nevoilor i activit!ilor pe care tre)uie , le de,f!oare. 0i a$enaj$ un loc special de studiu cu o $a, )un de ,cri,1 ,caun ergono$ic1 lu$ina care ,+i vin din partea ,t8ng i toate u,ten,ilele pregtite pentru ,tudiu 0i d$ o $1n de ajutor la ne"oie, -r a ne asu$a rspunderea te$elor lui. &chi$'$ .$preun ceea ce nu $erge (n ca ul (n care progra$ul ,ta)ilit nu e,te (n concordan! cu po,i)ilit!ile lui 0l ajut$ s(i dez"olte $e$oria, i$aginaia, creati"itatea, g1ndirea i li$'ajul prin inter$ediul unor activit!i i 5ocuri ca ,cra))le1 ,udoAu1 teatru de ppui1 confec!ionarea de decora!iuni etc.

12

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

Cele $ai -rec"ente pro'le$e legate de coal5 + + + + + + + + lipsa de $oti"aie neatenia la ore te$ele pentru acas chiulul agresi"itatea .n coal clasa)coala nepotri"it di-iculti de .n"are tele"izorul i calculatorul

1. 6ipsa de $oti"aie. Mul!i copii nu (nva! pentru c nu (n!eleg i$portan!a ace,tei activit!i. #au ele ace,tei lip,e de $otiva!ie ,unt dificil de ,ta)ilit idifer de la ca la ca . Recomandri4 + 3ntre)a!i+l (n pri$ul r8nd pe copil de ce refu , (nve!e i ce anu$e l+ar ,ti$ula. <nii ,i$t nevoia unor reco$pen,e i$ediate1 al!ii ,e ,i$t inti$ida!i de co$petitori i prefera , cede e ,inguri. + Dta)ili!i de co$un acord un ,i,te$ de gratificare1 reco$pen,a!i+l pentru fiecare ini!iativ proprie i pentru fiecare ,ucce, (nregi,trat. + Dti$ula!i+i (ncrederea (n ,ine + Dti$ula!i+i dorin!a de (nv!are i curio itatea natural + Jalori a!i educa!ia + P,tra!i o atitudine favora)il fa! de copil i de coal + A5uta!i+l ,+i fac prieteni potrivi!i

2. 2eatenia la ore. Pri$a condi!ie a de,furrii unei lec!ii1 a unui proce, de (nv!are e,te aten!ia1 care pre,upune orientarea ,electiv a activit!ii p,ihice1 a,upra unui o)iect1 feno$en etc. paralel cu a,igurarea unui tonu, cele)ral opti$. Darcinile o)inuite ale elevului ,unt4 13

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

+ + +

participarea la ore6 efectuarea te$elor6 ,tudierea $ateriei.

Elevul e,te evaluat periodic i pri$ete feed+)acA1 cel $ai frecvent prin calificative ,au note i cei $ai $ul!i prin!i (i dore,c , vad c perfor$an!ele colare ale copilului lor ,unt )une i foarte )une. Participarea activ a elevului la cla, e,te e,en!ial pentru (n!elegerea $ateriilor de ,tudiu1 pregtirea te$elor i uurarea ,tudiului individual. #adrele didactice con,ider c dac elevul e,te atent la or1 lec!ia e,te pe 5u$tate (nv!at. #e ,e poate face pentru a ($)unt!i participarea copilului la activit!ile din cla,% + + + + + a,igurarea faptului c elevul $erge la coal odihnit1 hrnit i $otivat6 $en!inerea unei legturi per$anente cu cadrele didactice6 infor$area ,uportiv a elevului referitor la ce ateptri ave!i de la el (n legtur cu participarea la cla, i ce (n,ea$n acea,t participare6 $onitori a!i1 (n calitate de printe1 progre,ele pe care le are6 (ncura5a!i+l i aprecia!i+i eforturile.

3. +e$ele pentru acas =olul te$elor pentru aca, e,te de a repeta i con,olida cunotin!ele acu$ulate de elevi la orele de cur,1 de a e7er,a i de volta a)ilit!ile de calcul $ate$atic1 de ,criere1 de anali 1 de ,inte 1 de a+i a5uta , aplice (n $od practic ceea ce au (nv!at teoretic1 de a fi di,ciplina!i1 de a+i organi a ti$pul1 de a+i ,ta)ili priorit!ile1 de a+i do a efortul1 de a lucra independent1 de a+i a,u$a r,punderi1 de a lua deci ii i a ,uporta con,ecin!ele deci iilor. <nii ,pecialiti preci ea c e,te reco$anda)il ca te$ele pentru aca, , nu nece,ite $ai $ult de 2F $inute la cla,ele /+/J1 4F de $inute la J+J/1 dou ore la J//+J///. Al!ii prevd c8te 1F $inute pe i-nivel de an de ,tudiu. #8nd te$ele devin o pro)le$1 generea o ,tare de conflict (ntre prin!i i copil i au un i$pact negativ a,upra (ntregii at$o,fere de fa$ilie. #e e de fcut% + + + + + a5uta!i+l , ,e organi e e6 crea!i+i un ,pa!iu de ,tudiu6 p,tra!i o at$o,fer propice ,tudiului6 a5uta!i+l dac nu ,e de,curc1 dar nu face!i dv, te$ele6 di,cuta!i ilnic de,pre te$e6 14

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

+ +

verifica!i te$ele ($preun6 !ine!i legtura cu cadrele didactice.

. Chiulul De ce chilete copilul% + + + + + + + + + + + vrea , atrag aten!ia a,upra lui6 vrea , atrag aten!ia prietenilor ,au profe,orilor 0nu ,e ,i$te valori at1 luat (n ,ea$26 fuge de po,i)ilele pro)le$e de la coal ,au de aca, pentru c nu tie cu$ , le re olve6 are pro)le$e cu (nv!atul i (i e,te fric , nu ia note proa,te6 crede c e,te $ai $echer dec8t ceilal!i colegi6 a fo,t provocat , chiulea,c6 ,+a organi at un chiul (n $a,6 e,te furio, pe prin!i i ,e r )un6 nu are $otiva!ia nece,ar pentru coal6 nu ,e re,pon,a)ili ea referitor la ,arcinile lui (n calitate de elev6 tie c poate face ce vrea1 pentru c prin!ii nu+l pun (n ,itua!ia de a ,uporta con,ecin!ele6 #e e,te de fcut% + + + di,cuta!i cu copilul i$ediat ce a!i aflat c a chiulit6 a,culta!i cu aten!ie ce are de ,pu,6 ne a)!ine$ , face$ o cri de nervi1 di,cut$ cal$1 fer$1 fr a$enin!ri1 in5urii i anta5 e$o!ional dar e7pri$8nd clar ver)al ne$ul!u$irea i ,uprarea fa! de co$porta$entul lui6 + + + + lu$ i$ediat legtura cu coala6 nu+i $otiv$ chiulul1 ci (l l,$ , ,uporte con,ecin!ele logice i naturale6 identific$ cau a din pricina creia chiulete i ne ,trdui$ , g,i$ ,olu!ia cea $ai )un (n cola)orare cu con,ilierul colar i cadrele didactice6 ,ta)ili$ ($preun cu el o ,trategie de $otivare i de a re i,ta tenta!iei de a chiuli6 #. Agresi"itatea .n coal. Agre,orii pot fi copii1 de a$)ele ,e7e1 dar i adul!i. Au a)ilit!i ,ociale redu,e1 e$patie ,c ut1 o ,la) contiin! de ,ine1 capacitate redu, de ge,tionare a e$o!iilor co$ple7e1 ,unt lip,i!i 1"

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

de co$peten!e1 rol i ,tatu,1 au o prere proa,t de,pre ei. De ,i$t )ine nu$ai atunci c8nd (i e7ercit puterea de control a,upra victi$ei. Copilul meu e victim... Cu$ tiu dac copilul $eu e "icti$% + e,te tri,t1 apatic1 tcut1 ,au din contr1 agre,iv1 iritat1 !8fno,1 i )ucnete (n pl8n, din orice6 + pre int v8nti1 g8rieturi1 u$flturi pe fa! ,au pe corp i1 (ntre)at de unde le are1 n,cocete tot felul de $otive )i are6 + $n8nc pu!in i fr chef6 + e nelinitit i (ngri5orat c8nd tre)uie , $earg la coal6 + are co$aruri1 doar$e pu!in6 + are dureri de cap1 de )urt1 ,tri de ru c8nd tre)uie , $earg la coal6 + ,e concentrea greu1 e,te neatent1 are $otiva!ie ,c ut pentru coal6 + chiulete 1 caut prete7te , nu $earg la coal6 + pierde (n $od ine7plica)il o)iecte1 cheltuiete ine7plica)il $ai $ul!i )ani1 are hainele de,cu,ute1 rupte1 $urdare. Ce tre'uie s -ac% + discutai cu copilul 7 (ntre)a!i+l direct dac cineva1 copil ,au adult1 (i face pro)le$e la coal1 (n dru$ ,pre coal ,au ,pre ca,1 i a5uta!i+l , v pove,tea,c ce ,+a (nt8$plat6 + pstrai(" e$oiile i autocontrolul : nu v enerva!i1 nu+l certa!i1 nu da+!i vina pe el6 + .l conducei spre coal i(l luai de la ore chiar de a doua zi, chiar din -aa clasei, ( .i aduce$ la cunotin cadrului didactic cele .nt1$plate 7 di,cuta!i ce $,uri are de g8nd , ia i cu$ (n!elege , v prote5e copilul6 + 28 " -acei singuri dreptate, 28 .l agresai pe agresor, nici ver)al1 nici fi ic1 nu+l a$enin!a!i1 nu apela!i la alte per,oane ca ,+l lovea,c6 ( luai legtura cu ali prini, discut$ cu direciunea colii, ( .l ajutai s se descarce 9su-letete:, , (i e7pri$e ver)al ,enti$entele6 ( .l ajutai s(i -or$eze propriul $ecanis$ de aprare prin care , fac fa! agre,iunii. + .l ducei la consiliere)terapie ( .l ajutai s socializeze $ai $ult, s .i lrgeasc grupul de prieteni,

1&

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

( ajutai(l s(i corecteze anu$ite trsturi deranjante pentru colegi sau de-ecte, ( $utai(l din clas sau din coal dac nu e7i,t (n!elegere i ,pri5in din partea cadrelor didactice ,au dac cadrul didactic e,te agre,orul.

Copilul meu este agresor... ;e ce% + a fo,t ,upu,1 (n $od repetat1 agre,iunii din partea prin!ilor ,au cei apropia!i6 + are rela!ii di,func!ionale cu prin!ii6 + a fo,t victi$a unui a)u 0,e7ual26 + provine dintr+o fa$ilie di,func!ional6 + are trau$e datorate unor eveni$ente petrecutr (n fa$ilie i nu ,e poate r )una pe cel pe care (l con,ider vinovat6 + e,te ne,upravegheat6 + e,te oaia neagr a fa$iliei6 + are pro)le$e de e7pri$are ver)al i autocontrol e$o!ional6 + i+a fo,t inter i, o anu$it activitate1 rela!ie1 o)iect1 i nu tie , fac fa! fru,trrii6 + e,te i olat la coal1 nepopular6 + e,te frecvent u$ilit de ctre cadrele didactice din cau a unor dificult!i de (nv!are6 + are afec!iuni de natur p,ihic6 Ce -ac% + discutai cu el. E foarte i$portant , vede!i ce ,i$te1 ce pro)le$e are. + discutai cu cadrele didactice. ( asigurai(i sprijin specializat 7 consiliere i terapie, ( apelai la o persoan adult sau -rate $ai $are .n care copilul are .ncredere fa! de care copilul , (i de,chid ,ufletul. + AAA 7 Atenie, A-eciune, Apreciere ( nu(l pedepsii a'uzi"

1'

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

+ e,te antrenat , fie violent6 + e,te negli5at1 privat de afec!iune.

Agresorul este cadrul didactic... <n cadru didactic poate fi agre,iv1 fr , fi dat o pal$ (n via!a lui unui elev. /n,ultele1 terori area1 u$ilirea1 v8narea greelilor etc. pot induce elevilor un ,enti$ent de fru,trare1 de neputin!1 de ,pai$. E7i,t1 din nefericire ,itua!ii (n care unele cadre didactice hr!uie,c1 love,c ,au chiar a)u ea copiii i tinerii profit8nd de autoritatea pe care o au. #e ,e poate face% + + + + + evita!i contactul copilului cu acel cadru didactic6 ,upune!i copilul la un control $edical 0pentru ca urile de a)u ,e7ual ,au lovire26 anun!a!i i$ediat conducerea colii6 depune!i urgent o recla$a!ie ($potriva acelui cadru didactic la /n,pectoratul Ccolar6 dac e,te ca ul1 anga5a!i un repre entant legal ,au apela!i la in,titu!ii care , v ,pri5ine (n de$er,urile legale i de recuperare p,ihic a copilului 0G?9+uri2. *. Clasa)coala nepotri"it Alegerea colii i$plic cercetarea din ti$p a $ai $ult criterii4 + + + + + + perfor$an!6 di,ciplin6 ,ecuritate6 dotri6 per,onal didactic6 ,peciali ri diver,e.

#u$ ($i dau ,ea$a dac coala pe care o ur$ea copilul $eu e,te nepotrivit% + + + + + #adrele didactice lip,e,c frecvent de la cla,1 fr $otive oficial 5u,tificative6 elevii pri$e,c ade,ea note din )urt ca , li ,e poat (ncheia $edia6 a),en!ele nu ,e trec (n catalog6 elevilor li ,e d frecvent dru$ul $ai devre$e de la coal6 nu toate di,ciplinele de ,tudiu ,unt predate6

1*

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

+ + + + + +

a)aterile colare ale elevilor nu ,unt ,anc!ionate (n confor$itate cu prevederile legale (n vigoare6 au acce, per,oane ,trine1 fr legtur cu elevii1 cadrele didactice ,au proce,ul de (nv!$8nt6 progra$a colar nu ,e parcurge1 copilul av8ng lacune infor$a!ionale ,erioa,e6 copilul ,ufer din cau a u$ilin!ei provocate de lip,a po,i)ilit!ilor $ateriale6 copilul e,te di,cri$inat1 pe diferite $otive1 fr a ,e lua $,uri6 copilului i ,e face at$o,fer negativ1 e,te con,iderat apul ispitor, fr a ,e lua $,uri din partea cadrelor didactice.

/. ;i-iculti de .n"are Ce este o dificultate de nvare? Din per,pectiva ,pecialitilor1 au fo,t for$ulate $ai $ulte defini!ii ale dificult!ilor de (nv!are. /at c8teva dintre ele4 + Pri$a defini!ie e,te dat de D. K/=K (n D.<.A. G dificultate de (nv!are ,e refer la o (nt8r iere1 o tul)urare1 o de voltare (ncetinit (n plan e$o!ional ,au co$porta$ental. Ea nu e,te (n, re ultatul (nt8r ierii $entale1 deficien!elor ,en oriale ,au factorilor culturali i in,truc!ionali.0D. K/=K 1.&2 p.2&22 + Bate$an 01.&"2 arat c4 #opiii ce pre int dificult!i de (nv!are ,unt aceia care $anife,t o di,crepan! educativ ,e$nificativ (ntre poten!ialul lor intelectual e,ti$at i nivelul actual de perfor$an!1 di,crepan!a a,ociat cu tul)urri )a ice (n proce,ele de (nv!are care pot fi ,au nu conectate cu di,func!ii de$on,tra)ile ale ,i,te$ului nervo, central1 dar care nu ,unt con,ecin!a (nt8r ierii $intale generali ate1 caren!elor culturale ,au educative1 tul)urrilor e$o!ionale ,evere ,au unor deficien!e ,en oriale0Bate$an 1.&"1 p.22F2. Din perspectiv pragmatic (a interveniei educaionale) se pun n eviden domeniile operaionele ale dificultilor de nvare., care sunt + do$eniul li$)a5ului ro,tit 0vor)it2 care ,e refer la4 di,lalii 0incapacit!i de pronun!are corect a ,unetelor1 a grupurilor de ,unete1 cuvintelor ,au propo i!iilor26 tul)urri de rit$4 logonevro e 0)8l)8iala21 tahilalie 0rit$ accelerat de vor)ire21 )radilalie 0rit$ (ncetinit de vor)ire26

1.

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

di,fonii 0tul)urri de voce26 + (nt8r ieri (n apari!ia i de voltarea vor)irii.

+ do$eniul li$)a5ului ,cri,+citit care cuprinde4 di,le7iile 0incapacit!i par!iale de (n,uire a citirii26 di,grafiile 0incapacit!i par!iale de (n,uire a ,cri,ului2.

+ do$eniul li$)a5ului nonver)al1 care ,e refer la p,iho$otricitate i e7pre,ie 0dificult!i (n $otricitatea gro,ier i fin1 (n coordonarea p,iho$otorie1 (n ,tructurarea ,che$ei corporale26 + do$eniul aten!iei i concentrrii (n activitate i pe o)iect6 + do$eniul $otiva!iei + do$eniul ,che$elor de percep!ie i orientare 0dificult!i ,au incapacit!i de ,tructurare a ,che$elor de )a perceptiv+$otorii1 orientare ,pa!ial i te$poral26 + do$eniul ,tructurilor ,i$)olice $ate$atice 0di,calculiile ca incapacit!ii de operare cu ,i$)olurile $ate$atice i cu ,che$ele de re olvare26 + do$eniul reac!iilor de r,pun, i al rit$ului de re olvare a pro)le$elor 0dificult!i legate de rit$26 + do$eniul rela!ionrii ,ociale i al pro)le$elor de co$porta$ent. Ca prini, cum ne putem da seama dac copilul nostru are sau nu o dificultate de nvare? Pre ent$ (n continuare c8teva ,e$ne pe care le pute!i identifica (n activit!ile de i cu i ale copilului du$neavoa,tr (n, nu ,unt ,uficiente ace,te o),erva!ii. Pentru a fi ,iguri de un diagno,tic e,te )ine , v con,ulta!i cu un ,peciali,t. a) Caracteristicile generale ce pot indica o dificultate de nvare hiperactivitate6 ,la) capacitate de a fi atent6 orientare confu (n ,pa!iu i ti$p6 incapacitate de a ur$ri indica!iile orale6 inver,ea literele ,au cuvintele6 face con,tant greeli ortografice6 prinde greu o $inge i o lovete greu cu piciorul6 nu poate ,ri coarda6 dificult!i la (nchiderea na,turilor6 dificult!i la legarea ireturilor6 2F

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

$od defectuo, de a !ine creionul (n $8n6 caligrafie $ediocr6 $er, dificil6 incapacitate de a ,ri6 ,t8ngcie6 dificult!i de a ,ta (ntr+un picior6 dificult!i (n a $erge cu )icicleta ,au de+a lungul unei linii.

!) Caracteristici ce pot indica dificulti vi"uale la elevi capul foarte aplecat6 ,i$pto$e de ten,iune vi ual1 de e7e$plu4 ,tra)i,$1 clipete de,1 (i freac de, ochii1 (i fug ochii1 ,are cuvinte ,au r8nduri c8nd citete1 (i apropie foarte $ult capul de pagin c8nd ,crie ,au citete1 etc. c) #imptome ce indic tul!urri afective sau de comportament i$agine greit de,pre ,ine6 acce,e colerice ,au de o,tilitate6 i$pul,ivitate e7ce,iv6 (nchidere (n ,ine ,au de orientare.

d) Dificulti ce pot fi asociate cu unele de ordin social tendin!a de a ,e 5uca cu copii $ult $ai $ici dec8t el6 dificultatea de a ,ta)ili raporturi cu colegii6 evitarea ,itua!iilor ,ociale noi. Ce putem face pentru a$i a%uta? Activiti de stimulare a ateniei + E7erci!ii ,u) for$ de 5oc de a,cundere a unui o)iect dup ce a fo,t )ine o),ervat de copil i apoi ,chi$)area unei caracteri,tici ale o)iectului1 copilul tre)uind , ,pun ce ,+a ,chi$)at. + #onfec!ionarea ($preun cu copilul a unor cr!i de 5oc din coli de h8rtie pe care au fo,t de,enate fie o fundi!1 fie o $inge. Dup ce cr!ile au fo,t a$e,tecate1 copilului i ,e cere , ,pun c8t $ai repede ce carte vede1 (n ti$p ce ace,tea (i ,unt artate pe r8nd. <r$toarea in,truc!iune include ,chi$)area nu$elui cr!ii pe care o vede i anu$e4 atunci c8nd vede cartea cu fundi!a copilul va ,pune $inge1 iar c8nd vede cartea cu $ingea1 va ,pune fundi!. + E7erci!ii $otrice de tipul in,truc!iune opu, $icrii efectuate de printe4 la co$anda dat copilului4 ridic $8inile (n ,u,1 printele la, $8inile (n 5o,1 iar copilul tre)uie , ridice $8inile ,u,. Domeniul de"voltrii a!ilitilor sociale i de comunicare

21

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

1. Metode de pre entare i de a face cunotin!6 2. 3nceperea unei conver,a!ii6 3. A,cultarea activ (n ti$pul unei conver,a!ii6 4. 3ncheierea unei conver,a!ii6 ". /$plicarea (n activit!i de grup. &ai pentru ac'i"iia a!ilitilor Ascultarea : aten!ia (ndreptat ,pre cel care vor)ete i co$prehen,iunea celor ce ,unt ,pu,e6 + (ntoarcerea cu fa!a ,pre per,oana care vor)ete i reali area contactului vi ual6 + inhi)area r,pun,urilor la di,tractori6 + ateptarea r8ndului de a vor)i. (etode de pre"entare i de a face cunotin + (ntoarcerea cu fa!a ,pre per,oana nou i contienti area pre en!ei ace,teia6 + luarea deci iei de a face ,au nu cunotin! cu acea,t per,oan6 + alegerea ti$pului adecvat de a face cunotin! cu o alt per,oan6 + (ndreptarea ,pre per,oana re,pectiv6 + pre entarea nu$elui6 + ateptarea ca o per,oan ,+i ,pun la r8ndul ei nu$ele6 adre,area (ntre)rii politicoa,e #u$ te chea$% dac per,oana nu r,punde6 + adugarea unor infor$a!ii (n plu, de,pre propria per,oan. &re"entarea mai multor persoane + (ntoarcerea cu fa!a ,pre i contienti area pre en!ei celorlalte per,oane6 + pre entarea nu$elui pri$ei per,oane unei a doua per,oane6

22

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

+ pre entarea nu$elui celei de+a doua per,oane pri$ei per,oane6 + afir$area a ceva ce au (n co$un a$)ele per,oane ,au pre entarea a ceva de care a$8ndou ar putea fi intere,ate. Conversaia ) a ti cum , c*nd i n ce condiii s converse"e cu alte persoane + alegerea partenerului de di,cu!ie6 + artarea intere,ului pentru ,u)iectul de conver,a!ie6 + alegerea $o$entului potrivit de a vor)i6 + a)ordarea unui ton prieteno,6 + concentrarea pe un ,u)iect de di,cu!ie6 + a,cultarea a ceea ce ,pune cealalt per,oan6 + for$ularea de (ntre)ri. +erminarea unei conversaii + deciderea de ce , ter$ine o conver,a!ie6 + ,ta)ilirea ti$pului potrivit de a (ncheia o conver,a!ie6 + alegerea cuvintelor pe care le va ,pune6 + ateptarea $o$entului c8nd cealalt per,oan va ter$ina de vor)it6 + afir$area a ceea ce are de ,pu, pentru a (ncheia conver,a!ia pe un ton prieteno, &. ;or$ularea i punerea (ntre)rilor6 for$ularea cererilor de a5utor6 cererea unui favor6 '. <r$area in,truc!iunilor. &ai pentru ac'i"iia a!ilitilor ,ormularea i punerea ntre!rilor4 + deciderea a ceea ce tre)uie , (ntre)e6 + deciderea pe cine , (ntre)e6

23

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

+ planificarea $odului (n care , (ntre)e la $o$entul oportun6 + alegerea ti$pului potrivit pentru a pune o (ntre)are6 + atragerea aten!iei per,oanei care tre)uie (ntre)at1 (ntr+un $od adecvat6 + punerea (ntre)rii (ntr+un $od prieteno,. Cererea de a%utor pentru re"olvarea unei pro!leme + deciderea a,upra naturii pro)le$ei i a,upra do$eniului (n care are nevoie de a5utor6 + deci ia alegerii per,oanei creia (i va cere a5utorul6 + i$ple$entarea deci iei de alegere a per,oanei6 + for$ularea pro)le$ei a,tfel (nc8t per,oana , (n!eleag de,pre ce e,te vor)a i for$ularea cererii de acordare a a5utorului. -rmarea instruciunilor4 + a,cultarea a ceea ce ,e ,pune6 + punerea de (ntre)ri de clarificare pentru a ti ce e,te de fcut6 + autorepeti!ia in,truc!iunilor6 + re olvarea ,arcinii1 prin parcurgerea pe pai1 (n ordinea dat. <. +ele"izorul i calculatorul At8t calculatorul1 c8t i televi orul con,tituie pentru copii o $odalitate $odern de a (nv!a1 de a afla infor$a!ii noi i intere,ante1 de fi la curent cu noile de,coperiri1 dar i de a ,e rela7a i a ,e ,i$!i )ine. #ele dou $i5loace $a,,+$edia ($)in a,pectul educativ cu cel di,tractiv1 fc8ndu+i pe copii , devin $ari con,u$atori de televi iune i , aloce $ult din ti$pul lor li)er calculatorului ,au televi orului. >elevi orul i calculatorul per$it copilului , ,e ini!ie e i , ,e integre e (n lu$ea care (l (ncon5oar. A le ,upri$a (n,ea$n a priva copilul de o ,ur, de infor$a!ii1 dar a+l l,a prea $ult ti$p (n fa!a ecranului poate fi de a,e$enea nociv. Dintr+un copil activ i dina$ic1 copilul poate deveni pa,iv (n fa!a $icului ecran1 (i va pierde o)inuin!a de a avea ini!iativ ,au de a+i pune i$agina!ia (n func!iune. 3n ca ul calculatorului1 (n,1 copilul devine $ai $ult dec8t activ. E7i,t 24

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

argu$ente pro i contra pentru folo,irea ace,tora (n educa!ia copiilor1 iar cel $ai i$portant e,te g,irea unei ,olu!ii pentru utili area ace,tora1 (n func!ie de particularit!ile copilului. +elevi"orul n viaa copilului <n ti$p prelungit petrecut (n fa!a televi orului ,au calculatorului are ade,ea efecte negative a,upra copilului4 copilul nu $ai co$unic la fel de $ult1 va avea pro)le$e de concentrare1 dificult!i (n a ,e autocontrola 0i$pul,ivitate21 o atitudine indiferent fa! de celelalte per,oane1 anti,ocial1 va avea tul)urri de ,o$n i ali$enta!ie1 poate acu a dureri de ochi ,au de ,pate1 poate avea un co$porta$ent ,edentar1 o predi,po i!ie ,pre o)e itate1 co$porta$ente agre,ive. Mo$entul potrivit pentru a l,a copilul ,ingur (n fa!a televi orului (ncepe de la '+* ani. Acea,ta nu (n,ea$n c televi orul (i e,te l,at (n (ntregi$e la di,po i!ie. Printele i copilul vor alege ($preun e$i,iunile potrivite i vor ,ta)ili li$itele de ti$p (n ceea ce privete vi ionarea progra$elor 0cel $ult 2 ore21 precu$ i con,ecin!ele nere,pectrii ace,tora. E,te )ine ca printele , (i acorde progre,iv (ncredere copilului1 pentru c ace,t lucru (l va a5uta , re,pecte regulile ,ta)ilite. 9reeli care tre)uie evitate4 ?u de,chide!i ,i,te$atic televi orul de cu$ a!i ,o,it aca,. ?u (n$ul!i!i nu$rul televi oarelor din ca,1 copilul va putea crede c e,te un o)iect a),olut ?u l,a!i copilul , ,e o)inuia,c , ,chi$)e $ereu po,turile (n toate ,en,urile1 pentru c

nece,ar (n fiecare (ncpere. devine $ult $ai agitat. 3ncerca!i , nu l,a!i ,ingur copilul (n fa!a televi orului. Printele poate e7plica i$ediat

copilului diferite nepotrivite pentru v8r,ta i gradul de (n!elegere care apar i care (l pot i$pre,iona profund pe copil. Dtudiile arat c dac prin!ii vi ionea alturi de copil un progra$ >J i conda$n ,cenele agre,ive pe care ace,ta le con!ine1 ,e poate reduce frecven!a de apari!ie i gradul i$itrii co$porta$entelor agre,ive. Agre,ivitatea ocup unul dintre pri$ele locuri1 ca pondere1 pe canalele >J din (ntreaga lu$e. 3n ulti$ii ani ,e tran,$it tot $ai $ulte progra$e cu un con!inut agre,iv1 iar tele,pectatorii tineri le caut cu $are intere, 0copiii ,unt con,idera!i a fi un grup vulnera)il (n fa!a agre,ivit!ii televi ate2. #ercettorii afir$ c $ul!i copii au tendin!a de a copia $odelele agre,ive pre entate la televi or1 ceea ce arat influen!a nociv a $a,,+$ediei.

2"

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

#opiii au dificult!i (n a reali a di,tinc!ia (ntre i$aginar i real i (ntre agre,ivitatea pro,ocial 0care ur$rete aprarea unor valori pro$ovate (n ,ocietate2 i cea anti,ocial1 fiind intere,a!i $ai $ult de tehnicile agre,iunii1 pe care le pot (nv!a pentru a le utili a la r8ndul lor. #onclu ia e,te c ,e i$pune o ,elec!ie din partea prin!ilor privind progra$ele pe care le ur$re,c copiii lor i care le ,unt acce,i)ile din punctul de vedere al (n!elegerii copiilor. #faturi privind utili"area calculatorului Activitatea de utili are a calculatorului de ctre copil tre)uie , fie op!ional i nu tre)uie i$pu, de ctre prin!i. #8nd copilul $anife,t un intere, cre,cut legat de utili area calculatorului1 i ,e poate per$ite acce,ul pentru ace,t gen de activitate. #opilul nu va (n!elege de la (nceput cu$ func!ionea ace,t aparat1 re u$8ndu+,e la (nceput la ap,area aleatorie a ta,taturii1 pli$)area $ou,e+ului pe $a,1 atingerea $onitorului cu degetele etc. ?u$ai cu a5utorul nece,ar din partea adultului1 copilul va reui , utili e e calculatorul (ntr+un ,cop educativ i di,tractiv. E,te )ine ca prin!ii , aleag progra$e pentru calculator ,pecial create pentru copii. Progra$ele de calculator utili ate de ctre adul!i ,unt ade,ea prea dificile i rapide pentru cei $ici. Dup ce copilul a (nv!at , folo,ea,c $ou,e+ul i ta,tatura1 5ocurile nu vor $ai repre enta o pro)le$ pentru el. Pentru (nceput1 calculatorul ar tre)ui utili at (n ,cop educativ ele$entar 0recunoaterea culorilor1 for$elor1 per,ona5elor ,au cifrelor2. <r$rirea unui )a,$ ,au c8ntec de volt a)ilit!ile intelectuale ale copilului. #u toate ace,tea1 ti$pul petrecut (n fa!a calculatorului tre)uie li$itat pentru a evita dependen!a de ace,t aparat. #opilul de 3+4 ani poate , petreac cel $ult o or (n fa!a calculatorului1 un interval $ai lung (l va o)o,i vi ual i $ental. <tili area calculatorului tre)uie , fie o activitate ,ecundar1 nu principal1 prioritate av8nd (ngri5irea corporal 0ali$enta!ia1 ,o$nul1 ($)ierea21 5ocurile1 e7er,area li$)a5ului vor)it i activit!ile (n aer li)er. E,te po,i)il ca un copil , nu renun!e de )unvoie la utili area calculatorului1 de aceea1 prin!ii tre)uie , fie aten!i la ,e$nele ne,pecifice ale o)o,elii datorate utili rii calculatorului pentru un ti$p $ai lung4 ,o$nolen!1 c,cat1 pl8n,. Locurile i progra$ele pe calculator pot ,ti$ula inteligen!a copilului dac ,unt ale,e core,pun tor. >re)uie evitate 5ocurile cu un con!inut agre,iv1 pentru c ace,tea influen!ea negativ per,onalitatea (n for$are a copilului i pot deter$ina apari!ia unor co$porta$ente agre,ive. E,te de a,e$enea nece,ar1 ,upravegherea de ctre prin!i a activit!ii copilului la calculator. 2&

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

=. Clasa pregtitoare Ce este clasa pregtitoare? #la,a pregtitoare repre int etapa care face trecerea de la grdini! la coal. Prin acea,t tran i!ie au loc ,chi$)ri i$portante1 unele care ,unt caracteri,tice trecerii de la grdini! la coal (n general 0,chi$)ri generale21 iar altele care ,unt proprii ace,tei etape 0,chi$)ri ,pecifice2. Dchi$)rile generale ,e refer la4 + + + + + + $ediul fi ic 0loca!ia1 ,ala de cla,2 progra$ul copilului : durata activit!ilor1 perioada de ti$p (n care copilul e,te la coal progra$a 0(n general a,e$ntoare cu progra$a utili at anterior (n grupele pregtitoare de la grdini!e2 per,oana re,pon,a)il cu reali area activit!ilor din cla,a pregtitoare 0(nv!torul (nv!toarea2 colegii copilului reguli $ai ,tricte

Dchi$)rile specifice au (n vedere4 + activit!i care au ca re ultat de voltarea aptitudinilor colare 0prerechi itele ,cri,+cititului1 coordonarea ochi+$8n1 co$porta$ent adecvat (n ,itua!ii cu$ ar fi activit!ile (n echip1 activit!ile ,tructurate i$pu,e etc.2 + po,i)ilitatea de a identifica pro)le$e de co$porta$ent ,au dificult!i de (nv!are1 fr ca ace,t lucru , afecte e negativ adaptarea copilului la coal. 3n ca ul (n care ,unt idenficicate a,tfel de pro)le$e1 copilul poate fi (ndru$at (n,pre a,i,ten!a de ,pecialitate.

De ce clasa pregtitoare? <nii prin!i dore,c , (i (n,crie copiii la coal $ai devre$e 0la & ani21 deoarece con,ider c acetia ,unt pregti!i pentru ace,t pa,. Alteori (n,1 prin!ii prefer , a$8ne ace,t $o$ent din $otive cu$ ar fi4 nevoia pentru $aturi area e$o!ional a copilului pro)le$e de co$porta$ent la grdini!

2'

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

nefrecventarea grdini!ei progra$ul printelui care nu per$ite adaptarea la progra$ul de la coal al copilului etc.

>recerea copilului la cla,a pregtitoare pre int at8t avanta5e c8t i de avanta5e. /at c8teva dintre ace,tea4 A"antaje5 1. Activit!i de,furate (n cadrul colii la o v8r,t adecvat fr a pri$i calificative 0& ani e,te v8r,ta la care copiii pot fi pregti!i de5a pentru coal2. Pentru copiii care nu ,unt pregti!i pentru coal 0ve i punctul 421 anul ace,ta e,te unul de evaluare1 pregtire1 ac!iuni pentru re$ediere1 interven!ie etc. 2. Aco$odarea cu $ediul din coal i cu per,oanalul de la coal. 3. A,igurarea unei pregtiri adecvate pentru copiii care la grdini! nu ar fi fcut grupa pregtitoare ,au care nu au frecventat grdini!a. 4. A,igurarea unei pregtiri adecvate pentru coal. ;eza"antaje5 +,chi$)rile legate de progra$ul copilului 0progra$ $ai ,curt2 +,chi$)area ,urvine $ai repede dec8t a fo,t planificat de ctre fa$ilie +$ediul colar poate fi nepregtit pentru a integra copiii (n cla,a pregtitoare Pro)le$e care pot aprea i $odalit!i (n care pot fi ,olu!ionate. 1. &rintele nu dorete . nu poate s fac aceast sc'im!are 0de e7e$plu1 nu (l poate lua pe copil $ai devre$e de la coal2. Aceeai pro)le$ o va (nt8$pina i pe,te un an. 3n ace,t ca (n,1 copilul va )eneficia de ,uport pentru adaptarea la coal. /. Copilul nu este pregtit pentru coal. =olul pri$ordial al cla,ei pregtitoare e,te cel de a a,igura pregtirea pentru coal a copilului din c8t $ai $ulte puncte de vedere. 0. Copilul are pro!leme comportamentale.

2*

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

Maturi area e$o!ional pe parcur,ului unui an va per$ite a$eliorarea unor pro)le$e co$porta$entale fr nici o interven!ie. Alteori (n,1 dac pro)le$ele co$porta$entale per,i,t1 copilul va tre)ui , fie a5utat , le depea,c. 3n ace,t ,en, e,te nece,ar interven!ie ,peciali,tului 0p,iholog1 p,ihiatru2. 3n acea,t etap a cla,ei pregtitoare (nc vor)i$ de,pre ac!iuni de preven!ie iar copilul e,te $ai receptiv la ,chi$)are. Ace,te intreven!ii nu tre)uie a$8nate1 deoarece ace,t lucru ar putea interfera tot $ai $ult cu adaptarea colar. 1. Copilul nu vrea s fie mutat de la grdini. Mediul de la grdini! poate fi de5a foarte )enefic pentru copil. <neori adaptarea a durat $ult iar acu$ copilul tre)uie , ,e de,part ace,t $ediu. #ontrar ateptrilor1 ace,t lucru poate fi tot $ai greu pe $,ur ce trece ti$pul. 3n acelai ti$p1 ,e poate $i a pe faptul c pe parcur,ul unui an colar va avea ,uficient ti$p , ,e adapte e la noul $ediu cu tot ceea ce pre,upune ace,ta 0cerin!e1 colectiv1 progra$ etc.2 2. 3coala nu este pregtit pentru a primi copiii n clasa pregtitoare. Acea,t ,itua!ie e,te te$porar. >reptat1 $ediul fi ic i educa!ional din cla,a pregtitoare va fi tot $ai apropiat de cerin!ele pentru acea,t v8r,t. De a,e$enea1 din punct de vedere al a)ordrii educa!ionale1 (ntre cla,a pregtitoare i cla,a / ,unt $ulte a,e$nri1 a,tfel (nc8t nu e,te nevoie de $ult ti$p p8n c8nd acea,t etap va fi a,i$liat ca fiind una natural. E7i,t poate i alte preocupri legate de integrarea copilului (n cla,a pregtitoare. Dincolo de avanta5ele i de avanta5ele a$intite1 precu$ i de pro)le$ele care ,e pot ivi (n ace,t conte7t1 e,te i$portant pentru copil s perceap po"itiv e7perien!a trecerii de la etapa precolar la cea colar.

Clasa > 7 start pentru coal? #la,a / $archea (nceputul colii1 cu toate cerin!ele care ,e i$pun4 +progra$ ,tructurat +activit!i i$pu,e +(nv!are direct 0treptat ,cade propor!ia (nv!rii prin 5oc2

2.

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

+evaluare a cunoin!lor i aptitudinilor prin acordarea de calificative +rit$ul de,furrii activit!ilor #la,a (nt8i i$pune din partea copilului cerin!e care nece,it pregtire. Pregtirea pentru coal e,te un concept utili at pentru a de,crie capacitatea copilului de a face fa! la cerin!ele de la coal. <?/#E; concepe pregtirea pentru coal ca $odalitate de a acorda fiecrui copil an,ele integrrii educa!ionale1 pentru a ,e de volta confor$ poten!ialului ,u. 3n ace,t ,en,1 pregtirea pentru coal e,te un concept care vi ea 4 a. pregtirea copilului ). pregtirea colii pentru a pri$i copiii c. pregtirea prin!ilor (n vederea (nceperii colii de ctre copil &regtirea copiilor pentru coal e,te i$portant pentru a le facilita proce,ul de (nv!are i de de voltare. 3n ace,t ,en,1 e,te nece,ar cunoaterea copilului din per,pectiva cerin!elor educa!ionale confor$ v8r,tei ,ale. #8teva repere ur$rite (n ace,t ,en, includ capacitatea copilului de +a lucra independent +a rela!iona cu copii de aceeai v8r,t +a (nv!a , participe la activit!i ,tructurate cu$ ar fi 5ocul i citirea de poveti +a ur$ri cu aten!ie indica!iile per,oanei care (l (ndru$ 0educator1 (nv!tor2 +a (nv!a prin cooperare cu (nv!torul -(nv!toarea i cu al!i copii +a ,e 5uca ($preun cu al!i copii 0, (i atepte r8ndul1 , ur$e e in,truc!iuni1 , re,pecte anu$ite reguli etc.2 +a fi capa)il , reali e e ,arcini de natur cognitiv (n confor$itate cu v8r,ta 0de e7e$plu1 cla,ificri1 identificarea unor detalii dintr+o i$agine dat1 identificarea diferen!elor dintre litere1 ,unete etc.2

3F

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

&regtirea familiei pentru coal pre,upune4 +tran,$iterea unei atitudini po itive fa! de coal a,tfel (nc8t copilul , perceap ace,t lucru (ntr+un $od po itiv6 +pregtirea rutinelor care ,e vor ,chi$)a prin trecerea de la progra$ul de grdini! la cel de coal 0,o$nul de dup+a$ia pe care (l va face aca,1 preluarea copilului de la coal26 +cunoaterea $odalit!ilor prin care printele va cola)ora cu coala (n diferite ,itua!ii. &regtirea colii pentru a integra copiii la coal pre,upune4 +adaptarea $ediului la cerin!ele v8r,tei6 +pregtirea per,onalului didactic care va prelua elevii6 +co$unicarea cu fa$ilia pentru a facilita proce,ul de adaptare a copilului i a fa$iliei la $ediul colar.

@i'liogra-ie MMM#urriculu$ pentru (nv!$8ntul precolar. Pre entare i e7plicitri. Bucureti1 2FF.6 MMM Cover D8n iana Dificult!i de (nv!are : $aterial nepu)licat MMMBol)oac /oana >J+ul i calculatorul : $aterial nepu)licat Platfor$a PED a+ #opNright #G9?/>=GM 2FF. 31

Centrul Judeean de Asisten Psihopedagogic Cluj

http5))AAA.copii.psiholog('acau.net)e"aluareaBaptitudinilorBscolareBpsiholog.ht$ http5))AAA.see(educoop.net)educationBin)pd-)education(#(/(Cears(old($ol(r$n(tD*.pd-

32