Sunteți pe pagina 1din 71

IV1.

Probleme rezolvate din manualul de Economie cu autorii:

Categorii

I ie +avri 6 , Pau T6nase +'i76 , Dan *i7escu , Constantin Popescu , Ed8 Econo"ic6, PROMOTII (55) 3ucure9ti .:::8 DETECTOARE RADAR, distribuitor detectoare radar de la pagina41. Problema Top vanzari accesorii auto (3) Un consumator dispune de un buget pentru achiziii de ! u.m. "i se Detector a coo , detectoare con#runt$ cu preurile p%&'( p)&4. El caut$ programul de achiziii "i de a coo pro!esiona e, eti otest, consum care*i ma%imeaz$ utilitatea total$ prin consumarea unor doze eti o"etru (#$) di#erite dup$ cum urmeaz$: Detectoare de %az Produse pentru casa TA Cantitatea Um% Um) CCT& ca"ere de +nr. ,ozeisuprave%'ere video1 1! '! Insta atii (enon ' . 1. )aptopuri / 10 4 0 14 *avi%atie +P, Ro"ania, distribuitor siste"e 1 navi%atie 1 1! 4 . D&D-CD auto cu T&2 si *A&I+ATIE 0 0 Reporto!on, siste"e /de ' 4 inre%istrare (.5) . 1 1 ,tatii TA/I, #350#1$ M'z, distribuitor statii radio 3$ se determine: ,TATII RADIO ca"ion TIR si autoturis", distribuitor statii a- Cel mai bun program de achiziii4 cel care*i asigur$ ma%imizarea radio satis#aciei +Ut-. ,tatii radio PMR $$2 M'z, distribuitor statii radio b- Care este m$rimea acesteia5 ,tatii radio "ariti"e, distribuitor statii radio ,tatii radio pro!esiona e, vare; Rezo distribuitor statii radio ,tatii radio Motocic isti, #8 Cu $ u8"8 poate ac'izi7iona pri"a doz6 din bunu < ob7in=nd o satis!ac7ie distribuitor statii radio de .: sau pri"e e dou6 doze din bunu ( ( P( > . ) , ob7in=nd o satis!ac7ie de #: ? @ RAME DI+ITA)E > #@ care este "ai "ic6 dec=t .: , An conc uzie cu pri"e e $ u8"8 consu"atoru Te escoape si 3inoc uri ra7iona ac'izi7ioneaz6 pri"a doz6 din bunu <8 Te e!oane "obi e si !i(e Ca"ere 4OTO .8 Mai departe consu"atoru dispune de 3: u8"8 B $ u8"8 > .2 u8"8 8 Cu ur"6toare e $ u8"8 va ac'izi7iona a doua doz6 din < sau dou6 doze din bunu (8 Ca"ere &IDEO Ra7ion=nd ca An cazu anterior consu"atoru va ac'izi7iona pri"e e dou6 doze din 4oru" ( av=nd satis!ac7ia de #: ? @ > #@, "ai "u t dec=t satis!ac7ia resi"7it6 prin )in5s e(c'an%e consu"area ur"6toarei doze din < (C"%<>#D)8 ,ITEMAP Consu"atoru av=nd Anc6 un venit disponibi de .2u8"8 B $u8"8 > ..u8"8 va ac'izi7iona , dup6 ace a9i ra7iona"ent ca An cazuri e precedente, ur"6toare e doze ; 38 $8 58 28 cu ur"atoare e $u8"8 va ac'ita a II0a doza din <E 00000000--00000000 $u8"8 0000--00000 a III0a doza din <E 00000000--00000000 $u8"8 0000--00000 a III0a si a I&0a doza din (E 00000000--00000000 $u8"8 0000--00000 a I&0a doza din <E

18

00000000--00000000 $u8"8 0000--00000 a &0a doza din <E

D8 Acu" "ai are un venit de ..u8"8 B .:u8"8 > .u8"8 cu care "ai poate ac'izi7iona doar # doz6 din bunu (, adic6 a &0a doz6 din bunu (8

Dup6 ra7iona"entu de "ai sus ce "ai bun pro%ra" de ac'izi7ii este ; < ? .( ? < ? < ? .( ? < ? < ? ( > 5( ? 5< av=nd o Ct de #: ? @ ? D ? 1 ? 5 ? .: ? #D ? #1 ? #$ ? #: > ##D 8

6etoda a II*a: &o" co"p eta tabe u dat An prob e"6 cu Anc6 dou6 co oane C"%(-P( 9i C"%<-P< 8 Consu"atoru ra7iona va decide s6 a ea%6 An i"ita venitu ui disponibi , ce e "ai "ari rapoarte uti itate "ar%ina 6 - pre78 P( > $ , P< > .

Cantitatea # . 3 $ 5 2 1 D @

C"%( #: @ D 1 5 $ 3 . #

C"%< .: #D #1 #$ #: @ 1 $ #

C"%(-P( 5 $85 $ 385 .85 . #85 # :85

C"%<-P< 5 $85 $8.5 385 .85 .8.5 #815 # :8.5

Pentru pri"a doz6 din bunu ( 9i < raportu C"%(-P( E C"%<-P< este e%a , consu"atoru put=nd a e%e orice doz6 8 ,6 presupune" c6 a a es doza din bunu (8 Mai departe C"%(-P(>5 F C"%<-P<>$85 , deci a e%e doza din bunu <8 Ra7ion=nd ana o% consu"atoru aGun%e a ur"6toru pro%ra" de ac'izi7ie 5( ? 5< cu Ct>##D8

Problema 1 pag. 1': ,ac$ productivitatea marginal$ a muncii este de 1!!! buc$i4 iar productivitatea marginal$ a capitalului este de 11!!! buc$i4 cu ce rat$ va avea loc substituirea capitalului prin munc$5 1

Rezo vare; De!ini7ia ; R"s reprezint6 cantitatea dintr0un !actor de produc7ie necesar6 ( pentru a co"presa reducerea cu o unitate a a tui !actor (0 <) ast!e Anc=t produc7ia s6 r6"=n6 constant6 ; R"s > 0 (-<'

4ace" ur"6toru arti!iciu ; Productivitatea "ar%ina 6 H"%( > I-( ( > I - H"%( 9i H"%< > I-< < > I H"%< R"s >

0 (I-H"%() - (I-H"%<)>0H"%<JH"%( R"s > 0 H"%(-H"%< 8

9i nu cu" ap6ruse;

Kn prob e"6 "unca este !actoru ( , iar capita u !actoru < R"s > H"%<-H"%( > #5::: - 5::: > 38
Deci pentru a An ocui o unitate de capita ( <) este nevoie de 3 unit67i de "unc6 (() pentru ca I s6 r6"=n6 constant68 (R"s > J( - <J)8

Problema ' pagina 1'. C7nd rata marginal$ a doi #actori % "i ) este de 1!4 iar productivitatea marginal$ a #actorului substituit este de '!4 c7t este productivitatea marginal$ a #actorului ce 8l substituie5

,o u7ie; Ave" R"s > 0 (-< >#:E H"%< > .:E Trebuie s6 a! 6" H"%( L

Ap ic6" !or"u a de a prob e"a anterioar6 R"s > H"%<-H"%(8 Kn ocuind ob7ine" #: > .: - H"%( H"%( > .:-#: > . (*u cu" scrie %re9it An "anua , 10 = Wmgx / 20 Wmgx =20 * 10 = 200 nu 10 / 20 = ?)8

Problema 1 pagina 1'. ,ac$ un produc$tor decide s$ 8nlocuiasc$ o parte din cantitatea de munc$ utilizat$4 cu unit$i de capital4 8n condiiile c7nd rata marginal$ de substituire este de ' 4 ce m$rime va avea cantitatea de munc$ 8nlocuit$5

,o u7ie ;

,crie" !or"a date e prob e"ei E ( > 3E R"s > ., < >L

R"s > 0 (-< E Dar . > 3-< < > 3-. >#85 8 Ce se"ni!icatie are acest rezu tat L Pentru a An ocui #85 unit67i din cantitatea de "unc6 ( !actoru < ) este nevoie de dou6 ori "ai "u te (R"s > .) unit67i din !actoru capita ( a noi !actoru ( ), adic6 3 unit67i8

Problema ' pag. 1':

C7nd rata marginal$ de substituie a doi #actori % "i ) este 14 iar productivitatea marginal$ a #actorului substituit este de 1!4 c7t este productivitatea marginal$ a #actorului ce 8l substituie5

,o u7ie ; ,crie" date e prob e"ei; R"s > 0 (-< > 5, H"%< > #:, H"%( > L 4o osi" !or"u a de"onstrat6 "ai sus ; R"s > 0 H"%<-H"%( H"%( > #:-5 > .8 Cu" citi" !or"u a ; R"s > 0 (-< > 5 L Pentru a An ocui o unitate din !actoru < este nevoie de 5 unit67i din !actoru ( , deci productivitatea "ar%ina 6 a !actoru ui < este "ai "are dec=t productivitatea "ar%ina 6 a !actoru ui (8 Rezo v=nd prob e"a a" ob7inut H"%( > . M H"%< > #: , ceea ce Ansea"n6 c6 rezu tatu este An Nspiritu O teoriei8

Probleme de rezolvat pag. 2!

1. 9a 3.C. :C;<=E>: 3.?.4 8n @! un num$r de 1! salariai lucrau 1 zile pe s$pt$m7n$ a / ore pe zi4 iar productivitatea muncii lor era 8n medie de dou$ con#eciiAbucai pe omAora. Cu c7t a crescut productivitatea muncii dac$ 8n @1 salariaii respectivi lucreaz$ doar 4 zile a / ore "i obin aceea"i producie5 abccu '! B cu '1 B cu !B

,o u7ie; a) H)o > . buc67i - (# o" P # or6) 8 Kn ocuind date e prob e"ei An !or"u a H)o>I:-): ob7ine" I: -(#: P 5 P D) > . I: > . P #: P 5 P D8 Pentru T#; H)# > I# - )# H)# > I: - (#:P$PD) (I: > I#) H)# > .85 8 Deci H)# > . ? :85 , adic6 este "ai "are cu :85 dec=t H):, care Ansea"n6 An procente . QQQQQQ8 #::R S J ( > (#::R P :85) - . > .5R :85 QQQQQQ88 ( -, r6spuns corect b)8

b) A t6 interpretare a rezu tatu ui H)# este "ai "are DE .85-. > #8.5 ori

!at6 de H): 8 Ave" H)# > (#8.5) 8 H): > #8.5 - #:: P H): H)# > #::-#:: H): ? .5-#:: H): H)# este "ai "are CC .5R !at6 de H):8

Probleme pagina 1'. 9a #irma :%: * productivitatea medie a muncii este 8n @! de 4! piese pe lucr$tor. ,ac$ 8n perioada @!*@14 producia cre"te cu 11!B4 iar num$rul de lucr$tori cu 1!B4 care este productivitatea marginal$ a muncii5 abc11! '!! 1'!

,o u7ie ; O pri"6 interpretare a date or; Productivitatea "ar%ina 6 a "uncii are ur"6toarea !or"u 6; H"%) > I-) care ne arat6 cu c=t spore9te I c=nd ) spore9te cu o unitate8 Consider6" c6 unitatea cu care a sporit ) este de 5:R , !a76 de perioada de baz6 ):, iar produc7ia cu #5:R !a76 de I:8 De aici ob7ine"; H"%) > #5:RPI: 5:RP ): , (I:-): > $: ) H"%) > #.:, r6spuns corect c)8 A t6 interpretare ; I# cre9te cu #5:R !a76 de I:, deci I# > I: ? #5:R I: > .5:R , a !e )# > )o? 5:R ): > #85 ):, pute" ca cu a H) > I-) > (I# B I:) - ()# B ):) > (.85 I: B I:) - (#85 ): B ):) > TI: (.85 B #)U - T): (#85 B #)U > #.:8 (I:-): > H) > $:)8 R6spuns corect c)8

Problema

pagina 2!:

3tudiul cererii arat$ c$ pe pia$ este nevoie de 1 milioane de produse anual din bunul %. @impul necesar pentru producerea unui bun este de 4 h. ,e c7i lucr$tori este nevoie 8ntr*un an cu '! zile lucr$toare4 dac$ #iecare lucr$tor ar lucra / ore pe zi5
abc4!! 4// 1!!

,o u7ie ; Cn ucr6tor produce Antr0o zi, ucr=nd D' , . bunuri ( ( ti"pu pentru producerea unui bun !iind de $')8 Pute" scrie ur"6toarea ecua7ie de %radu I8 4ie V nu"6ru de ucr6tori , ave" ; < P . P 3.: > 58:::8::: < > 1D#.85 *ici un r6spuns nu este corect8 Kn p us prob e"a este prost pus6 pentru c6 nu pute" avea un nu"6r de 1D#.85 "uncitori , adica 1D#. ? :85 !iind !iin7e u"ane8 Pute" avea 1D#. ? # "uncitor , acesta din ur"6 trebuind s6 "unceasc6 doar Gu"6tate din an, adic6 3.: ; . > #2: de zi e8

Problema 1 pagina 22. ; societate comercial$ dispune de un capital tehnic de dou$ miliarde lei4 din care /!B capital #i%4 cu o durat$ de #uncionare de 4 ani. Capitalul tehnic consumat anual4 8n e%presie valoric$4 este: abcd/!! milioane u.m.( 1!! milioane u.m.( '!! milioane u.m.( 4!! milioane u.m..

,o u7ie; C4 > D:R P . " d > #82 " d C& > :8$ " d 8 A"ortizarea capita u ui !i( pentru un an de zi e este #82 " d ; $ > :8$ " d 8 Capita u anua consu"at este C& ? a"ortizarea anua 6 a capita u ui !i( , adic6 :,D " d8 > D:: "i ioane, r6spuns corect a)8

Problema ' pagina 22. Un produc$tor cunoa"te #aptul c$ preul unitar la bunurile pe care le o#er$ spre v7nzare pe pia$ este de 1!.!!! u.m. Costurile #i%e +C=- la societatea sa comerciala sunt de 2.!!!.!!! u.m.4 iar costurile variabile pe unitatea de produs +CV6- sunt de .!!! u.m. Ce cantitate de bunuri trebuie s$ produc$ "i s$ v7nd$ acest intreprinz$tor pentru a obine un pro#it de /.!!!.!!! u.m.5

Rezo vare; Pro!itu > &enitu B Costuri tota e Pr Pr Pr >& > pPI 0 CT B ( C4 ? C&)

> #:8::: I B (C4 ? C&M P I )

D8:::8::: > #:8::: I B 28:::8::: B 3::: I #$8:::8::: > 1::: I I > .:::8

Problema

pagina 22.

Caportul dintre preul de v7nzare "i costul total al produciei este A'4 m$rimea pro#itului #iind de '1.!!!.!!! u.m. Dtiindu*se c$ amortizarea inclus$ 8n cost a reprezentat 1!.!!!.!!! u.m.4 iar costurile salariale dein 'A1 din costul total4 care este ponderea cheltuelilor materiale 8n costul produciei5

,o u7ie; Ave"; CT > C, ? CM CT > .-5 CT ? CM CM > CT B .-5 CT > 3-5CT (#) A! 6" CT8 Wti" c6 Pro!itu > Pret B CT E Pre7-CT > 3-. Pre7 > CT P 3-. .5 "i > 3-. P CT B CT .5 "i > X CT CT > 5: "i (.)8

Kn ocuind pe (#) An (.) ob7ine" C" > 5: B .-5 P 5: > 3: ("i ) Ponderea c'e tuie i or "ateria e An costu produc7iei este ;

5: QQQQQQ #::R 3: QQQQQQ ( este de 2:R din CT 8 ( > 3: P #::R -5: >

2:R

Problema 4 pagina 22. ; societate comercial$ realizeaz$ zilnic o producie din v7nzarea careia obine 1.!!!.!!! u.m. ?ceast$ producie 8i asigur$ ma%imizarea

pro#itului. CV6 al #irmei este 1.!!! u.m.4 iar volumul costurilor #i%e +C=este de 1.1!!.!!! u.m. C7nd volumul produciei aEunge la 1!! produse zilnic4 costul mediu al #irmei este de /.!!! u.m.4 costul marginal pentru cre"terea 8n continuare a produciei devenind 11.!!! u.m. Volumul produciei zilnice care ma%imizeaz$ pro#itul este de 4!!4 1!! sau mai multe5

,o u7ie; C=nd produc7ia aGun%e a 5:: produse zi nic ave" C4M > #85::8:::-5:: > 38:::8 Costu "ediu a !ir"ei este de D8:::, deci C&M pentru I > 5:: buc8 este; CTM B C4M > D8::: B 38::: > 58:::, care corespunde cu cost variabi "ediu dat An ipoteza prob e"ei pentru pro!itu "a(i", deci r6spunsu este I > 5:: produse Y1 De e(e"p u ce este cu condi7ia C"% > #5::: L , nu a" !o osit0o nic6ieri8 Odat6 cu cre9terea produc7iei cre9te 9i pro!itu L Dac6 da atunci Ansea"n6 c6 dac6 cre9te" I a Z cre9te 9i pro!itu a !e L *u este a9a8 Atunci este o i"it6 a ui I a care Pro!itu este "a(i" L Da 8 Condi7ia este ur"6toarea ; Pr > "a( c=nd pre7u de v=nzare a unui bun > C"%8

Problema ' pagina 00.

Ce se 8nt7mpl$ dac$ 8ntr*o ar$ salariul nominal spore"te cu 1!!B4 iar salariul real scade cu 1!B5

Rezo vare8 I,R > I,*:-IPC: IPC: > I,*: - I,R: ,( I,R# > 5:R I,R: > X I,R:, I,*# > I,*: ? #::R I,*: I,*# > . P I,*: > .::R I,*:) I,R# > I,*#-IPC# > . P I,*: - X I,R: > $ IPC: 8
Indice e pre7u ui cre9te de $ ori !a76 de perioada de baz6, deci ave" in! a7ie ridicat6 E puterea de cu"p6rare a bani or s0a AnGu"6t67it8

Problema 1 pagina /1.

9a nivelul unei #irme4 la s#7r"itul anului se cunosc urm$toarele date:


8ncas$rile totale * 11! miliarde de lei( Ponderea costurilor materiale 8n costurile totale * /!B(

3e cere: abc-

Cheltuielile salariale * '! miliarde de lei( Capitalul total #olosit * !! miliarde de lei(

Impozitul pe pro#itul brut * '1B(

Pro#itul brut( Pro#itul net( Cata pro#itului4 calculat$ 8n toate #ormele cunoscute.

,o u7ie; CT > CM ? C,, An ocuind CM>D:RCT ob7ine"; CT > D:RCT ? C, de unde rezu t6 C, >.:RCT, dar C,> .:" d, deci CT>#::" d, CM>D:" d8 Ca cu 6" Pr8brut> &0 CT> #5:0 #::> 5:(" d)8 I"pozitu > .5RPPr8brut>#.,5(" d), deci Pr8net> Pr8brut0 I"pozit>31,5(" d)8 Rata pro!itu ui; #8 RPr8>PrJ[P#::R>#.,5RE .8 RPr8>PrJ&P#::R>.5RE 38 RPr8>PrJCTP#::R>31,5R8

Prob e"a # pa%ina D$8 Durata de ti"p pe care s0a p asat su"a de #::8::: u8"8, cu o rat6 "edie anua 6 a dob=nzii de #:R, An re%i" de dob6nd6 co"pus6, care a adus o su"6 !ina 6 tota 6 de .#$835D,DD u8"8 este de; a) 2 aniE b) D aniE c) #: aniE d) #. aniE e) $ ani8

,o u7ie;

Ave" ,n > C P ( # ? d\ ) ], unde n> nu"6r de ani, C > su"a p atit6, ,n > su"a !ina 6, d\ > rata dob=nzii sau .#$ P 35D8DD > #::8::: P ( # ? #:R ) ] sau .8#$35DDD > ( # ? #:-#:: ) ] .8#$35DDD > ( ##:-#:: ) ]8
)o%arit"=nd in baza ##-#: ob7ine" o%(##-#:) ] > o% .8#$35DDD, n > o% .8#$35DDD > D, r6spuns b)8

Prob e"a . pa%ina D$8 )a un credit de #: "i ioane u8"8, pentru un an, cu o rat6 "edie anua 6 a dob=nzii de $:R, su"a tota 6 ce se p 6te9te a scaden76 este; a) #: "i 8E b) #$ "i 8E c) $ "i 8E d) 2 "i 8E e) #:: "i 8 ,o u7ie; C > #: "i , iar d\ > $:R su"a ce se p 6te9te a scaden76 este , > C ? C P d\ > #: "i ? #: "i P $:-#::, , > #$ "i r6spuns b)8

Prob e"a 3 pa%ina D$8 )a o dob=nd6 p 6tit6 pe 2 uni, de #: "i 8 u8"8, corespunz6toare unei rate "edii anua e a dob=nzii de $:R, creditu ob7inut a !ost de; a) #:: "i 8E b) 5: "i 8E c) D: "i 8E d) $: "i 8E e) .: "i 8

,o u7ie; Ave" D > C P d\ (c=nd d\ este pe un an), pentru #-. ani ave"; D > C P #-.d\ sau #:"i > C P #-. P $:R sau #: "i > C P .:-#:: C > 5: "i E r6spuns b)8

Prob e"a # pa%ina @.8 C=nd pre7u unitar a bunu ui ^(^ este #8::: u8"8-[%, produc6torii sunt dispu6i s6 o!ere 9i s6 v=nd6 unar 58::: 5%8 Care ar !i o!erta unar6 dac6 pre7u devine #.8::: u8"8-5%, iar coe!icientu de e asticitate a o!ertei An raport de pre7 este de #,$8

Rezo vare; Ave" E o-p > I-P P P:-I:8 Kn ocuind date e din ipoteza prob e"ei ave"; #8$ > I#058::: - #.8:::0#8::: P #:::-5::: #8$ > I#05::: - ##8::: P #-5 I# 0 58::: > 558::: P #8$ I# > 558::: P #,$ ? 58:::> 1185::8

Prob e"a # pa%ina #:#8 Pe pia7a bunu ui ^(^ dependen7a cererii 9i o!ertei !a76 de pre7u unittar se e(pri"6 prin !unc7ii e; C( > 5: 0 3P( 0 P(_E O( > .P(_ ? $ P( ? .8 ,6 se deter"ine variabi e e care caracterizeaz6 situa7ia de ec'i ibru pe pia7a bunu ui ^(^8

,o u7ie; ,itua7ia de ec'i ibru se caracterizeaz6 prin e%a izarea C(>O(8 Din aceast6 e%a itate ob7ine" o ecua7ie de %radu a II0 ea cu necunoscuta ^P(^8 Ecua7ia este; 5: 0 3P( 0 P(_ > .P(_ ? $P( ? . sau 3P(_ ? 1P( 0 $D > :8 4o osindu0ne de re a7ii e ui &iete ob7ine" P(# ? P(. > 0 1-3, P(# P P(. >

0 $D-3E sau P(# > 3, P(. > 0 #2-38 Dintre aceste dou6 so u7ii o a e%e" pe cea pozitiv6, adic6 P( > 3 ( nu pute" avea un pre7 M : pentru un bun econo"ic )8 Pentru P( > 3 ave" C( > O( > 3.8

Prob e"a # pa%ina ##18 Kn interva u T: 0 T#, pre7uri e bunuri or au crescut An "edie cu #:R, iar vo u"u bunuri or "ar!are s0a dub at, iar viteza de rota7ie a bani or a crescut cu .:R8 ,6 se deter"ine avria7ia procentua 6 necesar$ a "asei "onetare An interva u T: 0 T#8

,o u7ie; ,crie" date e din prob e"a pentru T#; P# > P: ? #:RP:E V# > .V:, &# > &: ? .:R&:8 Ave" "asa "onetar6 M# > (P# P V#) - &# > ( P: P ##:-#:: P .V: ) ( &: P #.:-#:: ) M# > (P:PV:)-&: P (( . P ##:-#::)-(#.:-#::)) > M: P ##:-#.: P . M# > ##-2 P M: > #8D333 P M:8 M# a crescut !a76 de M: cu M#0M: sau (M# > #8D333PM:)8 #8D333M: 0 M: > :8D333M: > # P :8D333M: > #::-#:: P :8D333Mo > D3833 R M:8

Prob e"a # pa%ina #.18 O institu7ie bancar6 de7ine $:: de ob i%a7iuni pub ice, care aduc un venit tri"estria de #8::: u8"8 !iecare8 Rata dob=nzii practicat6 pe pia7a este de .:R8 Aceast6 banc6 inten7ioneaz6 s6 ne%ocieze 9i s6 v=nd6 ob i%a7iuni e pentru c6 are nevoie de ic'idit67i8 Care este pre7u "ini" unitar de o!ert6 a care banca anseaz6 aceste tit uri pe pia7a !inanciar6 secund6L

,o u7ie; Ave" C > & - d\ (#), unde C > Cursu a care este v=ndut6 o ob i%a7iune, & > venitu !i( (D)E d\> rata dob=nzii8 &enitu adus de ob i%a7iune este !i(, noi ave" An ipoteza prob e"ei venitu adus pe ob i%a7iune pe un tri"estru, de aceea consider6" c6 venitu adus pe un an este; & > 3 P #::: > 3:::8 Kn ocuind An !or"u a (#) ave"; C > 3::: (.:-#::)R > #58::: (u8"8) (pre7u unitar a unei ob i%a7iuni)8

Prob e"a . pa%ina #.18 Cuponu unei ob i%a7iuni (&) este e%a cu 58::: u8"8, iar rata anua 6 a dob=nzii (d\) este de #:R8 Deter"ina7i pre7u (cursu ) ob i%a7iunii 8 Ce pre7 va avea ob i%a7iunea dac6 rata dob=nzii cre9te a .:RL

,o u7ie; ,crie" !o"u a C > &-d\ sau C > 5::: - (#:-#::) C > 5:8:::8

Prob e"a # pa%ina #$3; C=nd PI3 > PI* ? #8::: Ansea"n6 c6; a) b) c) d) e) consu"u inter"ediar este #8:::E capita u !i( uti izat este #8:::E capita u !i( consu"at este #8:::E capita u circu ant consu"at este #8:::E nu se poate co"para PI3 cu PI*8

Rezo vare; Ave" PI* > PI3 0 CC4 (#), unde CC4 se"ni!ic6 Consu"u de capita !i(8 4or"u a (#) o "ai pute" scrie PI3 > PI* ? CC4, co"par=nd0o cu PI3 > PI* ? #:::8 ,c6z=nd ce e dou6 e%a it67i ave" CC4 0 #::: > : sau CC4 > #::: capita u !i( consu"at este #:::, r6spuns corect c)8

Prob e"a . pa%ina #$38 Dac6 P*3, a pre7u pie7ei, este de 5:8::: " d8E CC4 #38::: " d8, va oarea produs6 de c6tre a%en7ii na7iona i An str6in6tate #:8::: " d8, iar cea a a%en7i or str6ini An interior @8::: " d8, care este PI3 a pre7u !actori orL

,o u7ie; P*3 > PI* ? va oarea produs6 de a%en7ii na7iona i An str6in6tate 0 va oarea produs6 de a%en7ii str6ini An interior8 5:8::: " d > PI3 ? #:8::: " d 0 @ " d8 PI3 > $@8::: " d8 ( a pre7u pie7ei)8 PI3 a pre7u !actori or > $@::: " d8 0 5::: " d

(i"pozite indirecte) > $$::: " d8

E(erci7iu 3 pa%ina #$38 Care din ur"6toare e core a7ii sunt adev6rate8 a) b) c) d) P*3 > P** ? A PI* > P*3 0 A PI* > PI3 ? A PI* ? P** > P*38

R6spuns; a)8

E(erci7iu $ pa%ina #$38 *ota7i cu DA a!ir"a7ii e adev6rate 9i cu *C pe ce e !a se; #) .) 3) Produsu oric6rui a%ent econo"ic este un indicator "acroecono"ic8 Investi7ii e nete sunt co"ponente a e investi7ii or brute8 C=nd so du re a7ii or econo"ice e(terne este pozitiv, P** F PI*8

R6spuns; #) *uE .) DaE 3)Da8

E(erci7iu # pa%ina #$18 Dac6 venitu este de D8::: " d8 ei, iar consu"u reprezint6 28::: " d8 ei, c=t reprezint6 rata consu"u ui in RL

,o u7ie; Rata consu"u ui c > C-& > 2:::-D::: > :815 > 15R8

E(erci7iu . pa%ina #$18 Kn ce raport de "6ri"e se poate a! a rata consu"u ui (c) cu Anc ina7ia "ar%ina 6 spre consu" (c\)L

a) b) c)

c > c\ c F c\ c M c\

,o u7ie; Ave" c > C:-&:, iar c\ > C-&8 Dac6 C 9i & cresc An aceea9i propor7ie atunci c\ > C-& > C:-&: > c (e(e" u C# cre9te !a76 de C: cu #:RE iar &# cre9te !a76 de &: tot cu #:R c\ > C-& > C:-&: > c)8 )a !e c poate !i "ai "are dec=t c\ ( C > #:RC: 9i & > DR&:)8 c poate !i "ai "ic dec=t c\(E(e"p u; C > #:RC:, & > #.R&:)8 Toate ce e 3 cazuri pot avea oc8
F1G

Prob e"a 3 pa%ina #$18 Consider=nd c6, !a76 de perioada anterioar6, are oc o sc6dere a venitu ui; a) b) consu"u r6"=ne constantE consu"u cre9te, dar co"parativ cu rit"u de sc6dere a venitu ui, "ai entE consu"u scade, An ace a9i raport cu sc6derea venitu uiE consu"u scade, dar "ai repede An raport cu sc6derea venitu uiE consu"u scade, dar, co"parativ cu sc6derea venitu ui, "ai Ancet8

c) d) e)

R6spuns; e) dup6 e%ea psi'o o%ic6

F'G

a ui `8M8 [e<nes8

Prob e"a # pa%ina #5.8 Kn situa7ia acre Anc ina7ia "ar%ina 6 spre consu" (c\) este :82, iar cre9terea investi7ii or nete este de $:: "i 8 u8"8, c=t va !i sporu de venit na7iona L

,o u7ie; Ave" , > $:: "i u8"8 atunci & > L8 Din c\ > :82 > C-& C > :82 &8 Kn ocuind An & > C ? , & > :82 & ? $:: "i u8"8 $:: "i >

:8$ & & > #: P $:: "i 8 & > #::: "i 8

Prob e"a . pa%ina #5.8 Consu"u An perioada precedent6 (C:) a !ost de .8#:: " d8 u8"8, iar rata sa (c:) de :81 9i a crescut cu 3:: " d8 u8"8 An perioada actua 68 Wtiind c6, An perioada actua 6, Anc ina7ia "ar%ina 6 spre consu" (c\#) este de :82, iar P*3 An pre7u !actori or de $85:: " d8 u8"8, s6 se deter"ine; a) b) c) &enitu An perioada anterioar6 (&:) 9i An cea actua 6 (&#)8 Investi7ia net6 9i investi7ia brut6 An perioada actua 6 (In# si Ib#)8 ,poru de venit (&) ce se va ob7ine An viitor pe baza investi7ii or nete e!ectuate An perioada actua 68

,o u7ie; a) Rata consu"u ui An perioada precedent6 a !ost c: > C:-&: > :81 sau .8#::-&: > 1-#: &: > 3:::8 Kn perioada actua 6 C# > .#:: ? 3:: > .$:: (" d8 u8"8)8 Ave" Anc ina7ia "ar%ina 6 spre consu" c\ > C-& sau :82 > 3:: - &#0&: sau :82 > 3:: - &#03::: (&# 0 3:::)P 2-#: > 3:: &# 0 3::: > 3:::-2 &# > 3::: ? 5:: > 35:: (u8"8)8 b) Investi7ie net6 > econo"ia actua 6 I# > ,# > &#0C# > 35:: 0 .$:: > ##::8 Investi7ia brut6 > Investi7ia net6 ? A"ortizareaE A"ortizarea > CC4 > P*3 0 F G P** > $5:: 0 35:: > #::: Ib# > ##:: ? #::: > .#:: (" d u8"8)8

Prob e"a pa%ina #528 Kn cadru unei 76ri, An anu t:, P**, An pre7uri e !actori or, a !ost de 5::8::: "i iarde u8"8, iar popu a7ia de .: "i ioane ocuitori8 Kn anu t#, P** a crescut !a76 de t: cu 5:R , iar popu a7ia cu #:R8 Kn t# !a76 de t:, indice e %enera "ediu a pre7uri or bunuri or econo"ice !ina e, uate An ca cu P**, a !ost de #.:R8 ,e cere; a) b) c) d) P** pe ocuitor An t:E P** pe ocuitor An t#E indice e de cre9tere a P** pe ocuitor An t# !a76 de t:E ,6 se stabi easc6 c=t din cre9terea P** pe ocuitor An t# !a76 de t: a !ost o cre9tere rea 6 9i c=t a !ost o cre9tere no"ina 6 (deter"inat6 de sporirea pre7uri or)8

Rezo vare;

a)

P** pe ocuitor An t: este; P**: - *r8 popu a7ie > 5::8::: " d - .: " d8 > .5 "i - ocuitor8 P** pe ocuitor An t# este; P**#-*r8 pop8 # > (P**: ? 5:RP**:) - (Pop: ? #:RPop:) > 15:8::: " d - .. "i > 3$8:@:8@:@,:@ u8"8- ocuitor8 Kndice e de cre9tere a P** pe ocuitor An t# !a76 de t:; Co"par=nd rezu tate e de a punctu b) cu a) ob7ine"; 3$8:@:8@:@,:@ - .58:::8::: > #,323232 P** pe ocuitor An t# !a76 de t: a crescut cu 32,32R sau de #,3232 ori 8 Ave" Ip > P#-P: > #8. P# a crescut !a76 de P: de #8. ori8

b)

c)

d)

Ave" #,3232 - #,. > #,#323235 reprezent=nd cre9terea rea 6 a P** (P**# a crescut cu #3823235R !a76 de P**:)8

Prob e"a # pa%ina #1$8 Kn e%6tur6 cu econo"ia unei 76ri se cunosc ur"6toare e in!or"a7ii statistice; 0 P8I838 a anu ui t#, An pre7uri e respectivu ui an este de #::8::: "i iarde u8"8 I8+8P8 An t# !a76 de t: este de #1:R I8P8C8 An t# !a76 de t: este de #@:R Masa "onetar6 !o osit6 pentru tranzac7ionarea bunuri or An t# este de #5:8::: "i iarde u8"8

0 0 0

,e cere; a) b) c) Rata in! a7iei ca cu ate cu I8+8P8 Rata in! a7iei ca cu ate cu I8P8C8 Puterea de cu"p6rare a bani or An !unc7ie de I8+8P8

,o u7ie; a) b) c) Rata in! a7iei ca cu at6 cu I8+8P8 este Ri > I+P 0 #::R > #1:R 0 #::R > 1:R8 Rata in! a7iei ca cu at6 cu I8P8C8 este Ri > I8P8C8 0 #::R > @:R8 Puterea de cu"p6rare a bani or An !unc7ie de I8+8P8 este I8P8Ct# > # - I8+8P8 (t#0 t:) > # - (#1:-#::) > :85@ > 5@R8

Aceasta Ansea"n6 c6 puterea de cu"p6rare a unei unit67i "onetare An t# reprezint6 5@R din cea e(istent6 An t:, sau a sc6zut An t# !a76 de t: cu $#R (#::R 0

5@R)8

Prob e"a # pa%ina .:D8 4ir"a ^Continent^ e(porta o "ar!6 pe care a cu"parat0o cu #:: "i ioane de ei 9i "ai c'e tuie9te pentru transportu acesteia Anc6 $ "i ioane de ei8 Din v=nzarea sa Ancaseaz6 28::: do ari C,A8 Cu aceast6 su"6 i"port6 o "ar!6 pe care o vinde, a intern, cu #$: "i ioane de ei, din care se acoper6 ta(e e de i"port de 2 "i ioane de eiE cursu de sc'i"b o!icia a "onedei na7iona e este de #@85:: de ei per do ar8 ,e cere; 0 0 0 cursu de revenire a e(portE cursu de revenire a i"portE s6 se aprecieze dac6 opera7iunea de i"portE sunt e!iciente opera7iunea de e(port 9i

s6 se ar%u"enteze r6spunsu 8

,o u7ie; ,crie" !or"u a cursu ui de revenire a e(port; Cre > Pi?Cc - Pe, unde Pi > pre7u produsu ui pe pia7a intern6 (An ei), Cc > c'e tuie i de circu a7ie p=n6 a !rontiera (An ei), Pe > pre7u An va ut6, a !rontier6, a "6r!ii v=ndute sau e(portate8 Cre > #:: "i 8 ei ? $"i 8 ei - 2:::a > #:$ "i ei - 2:::a > #:$8:::8::: ei - 28::: a > #18333,33 ei-a8 Cursu de sc'i"b o!icia a "onet6rii !iind de #@85:: ei-#a, "ai "are dec=t Cre rezu t6 c6 opera7iunea de e(port este e!icient68 4or"u a cursu ui de revenire a i"port se scrie; Cri > Pi0Ti - Piv, unde Pi > pre7u produsu ui pe pia7a intern6 (An ei), T# > ta(e e de i"port (An ei), Piv > pre7u de i"port, An va ut6, a "6r!ii a !rontier68 Cri > (#$: "i ei 0 2 "i ei) - 2::: a > #3$8:::::: ei - 28::: a > ..83338333 ei-#a8 Cu" Cri F cursu de sc'i"b, (..8333,33 ei-a F #@85:: ei-a) a "onedei na7iona e, opera7iunea de i"port este e!icient68

Capitolul IV. '

Prob e"e Rezo vate din "anua u de Econo"ie cu autorii; &iore Cornescu, Ion 3ucur, ,ica ,tanciu, C6ta ina 3onciu, Ma%da ena Editura; A Educa7iona , 3ucure9ti .::#8 P atis,

Prob e"a D pa%ina $.8 Deter"ina7i ec'i ibru consu"atoru ui care dispune de un venit de 5 unit67i "onetare 9i a e%e Antre dou6 bunuri A 9i 3 a care consu"u succesiv a pri"e or unit67i %enereaz6 uti it67i e "ar%ina e .$, #D, #., 2 9i respectiv @, D, 5, # c=nd pre7uri e or sunt Pa>. unit67i "onetare 9i Pb># unit67i "onetare8

Rezo vare; Metoda #; Din ipoteza prob e"ei ave" pre7u bunu ui A; Pa > . u8"8 9i uti itatea "ar%ina 6 a pri"ei unit67i din bunu A de .$8 4ace" presupunerea ca unei unit67i "onetare Ai corespunde o satis!ac7ie de #. > .$-. > C"%a-Pa#8 Kn cazu bunu ui 3 cu o unitate "onetar6 prin ac'izi7ionarea pri"ei unit67i din bunu respectiv, pute" ob7ine o satis!ac7ie de @E An conc uzie cu o unitate "onetar6 pute" ob7ine o satis!ac7ie de #., ac'izi7ion=nd o parte din bunu A sau o satis!ac7ie de @, ac'izi7ion=nd o parte din bunu 38 Ra7iona iz=nd ana o% a e%e" pri"a unitate din bunu 3 sau a doua unitate din bunu A, a e%erea !iind indi!erent6 ( C"%a-Pa > C"%b-Pb sau #D-. > @-# )8 Presupune" c6 a" a es a doua unitate din A, An continuare ave" de a es Antre C"%a-Pa > #.-. 9i C"%b-Pb > @-#, a e%e" pri"a unitate din bunu 38

Kn condi7ii e venitu ui dat de 5 u8", co9u consu"atoru ui este !or"at din .A ? #3, aceast6 a e%ere Ai asi%ur6 satis!ac7ie "a(i"6 (observ6" c6 nu este respectat6 condi7ia C"%a-Pa > C"%b-Pb Ct > "a(, vezi observa7ii e de a pa%ina D0#2)8

Metoda.; Ra7iona"entu este An principiu ace a9i ca a "etoda #8 Trebuie s6 %6si" o ^baz6 co"un6^ a ce or dou6 bunuri A 9i 3E pentru a e putea co"para, acesta !iind pre7u 8 Dac6 a "etoda # ne interesa c=t6 satis!ac7ie pute" ob7ine cu # unitate "onetar6 ,pute" s6 ne interes6" acu" c=t6 satis!ac7ie ob7ine" An sc'i"bu renun76rii a . unit67i "onetare8 Cu . u8"8 pute" cu"p6ra pri"a unitate din bunu A av=nd o satis!ac7ie de .$ sau pri"e e dou6 unit67i din bunu 3 ob7in=nd o satis!ac7ie de @ ? D > #1, care este

"ai "ic6 dec=t cea a bunu ui A, deci pri"a ac'izi7ie va !i a unit67ii din bunu A8 Mai departe cu ur"6toare e . u8"8 pute" ac'izi7iona a doua unitate din bunu A cu C"% de #D sau pri"e e dou6 unit67i din bunu 3 cu satis!ac7ia de @ ? D > #1, a e%e" Anc6 o unitate din bunu A8 P=n6 acu" a" consu"at . u8"8 ? . u8"8 > $ u8"8, r6"=n=nd cu # u8"8 cu care "ai pute" cu"p6ra doar o unitate din bunu 38 A e%erea consu"atoru ui care0i "a(i"izeaz6 satis!ac7ia An condi7ii e venitu ui dat este .A?#38 Aceast6 "etod6 nu s0a "ai !o osit de presupunerea c6 o unitate dintr0un bun este divizibi 6 An dou6 p6r7i, !iecare av=nd aceea9i C"% (contradic7ie cu ipoteza ui +ossen)8

Prob e"a @, pa%ina $.;

Ar6ta7i cu" se "ani!est6 e!ectu de substitu7ie An situa7ia de a punctu D c=nd pre7u bunu ui A cre9te a 3 unit67i "onetare8

Rezo vare; Cu 3 u8"8 pute" cu"p6ra pri"a unitate din bunu A care0i procur6 consu"atoru ui o satis!ac7ie de .$ sau pute" cu"p6ra pri"e e 3 unit67i din bunu 3, cu satis!ac7ia de; @ ? D ? 5 > .., ac'izi7ion=nd #A cu ur"6toare e . unit67i "onetare cu"p6r6" pri"e e . unit67i din bunu 38
E!ectu de substitu7ie apare sub !or"a renun76rii a consu"u unei unit67i din bunu A care a devenit "ai scu"p6, An !avoarea ac'izi7ion6rii unei unit67i din bunu 3 care a r6"as a ace a9i pre78 Pro%ra"u de consu" este acu" #A?.38

Prob e"a #:, pa%ina $.;


Ar6ta7i cu" se "ani!est6 e!ectu de venit An situa7ia de a punctu D8

Rezo vare; Pre7u bunu ui A a crescut, iar ce e a te r6"=n=nd constante (venitu 9i pre7u bunu ui 3) e!ectu de venit este resi"7it ca o sc6dere a venitu ui rea , adic6 scade puterea de cu"p6rare a venitu ui no"ina 8 Acu" ob7ine" cu venitu disponibi o satis!ac7ie de Ct > .$ ? @ ? D > $# corespunz6toare a e%erii #A ? .3 (prob e"a @), care este !a76 de Ct > .$ ? #D ? @ > 5@ (.A ? #3 prob e"a D) "ai "ic68 Cu ace a9i venit ob7ine" o satis!ac7ie "ai "ic6, datorit6 sc6derii puterii de cu"p6rare a venitu ui no"ina (s0a "ic9orat din cauza cre9terii pre7u ui bunu ui A)8

Prob e"a D, pa%ina $@; Ce se Ant="p 6 cu C4M dac6 I scadeL

Rezo vare; Ave" C4M > C4-I8 C=nd I scade, cu" C4 este constant pe o perioad6 dat6, rezu t6 c6 C4M cre9te8

Prob e"a @, pa%ina $@; Ce se Ant="p 6 cu CTM dac6 a cre9terea produc7iei costu variabi cre9te "ai Ancet dec=t acestaL

Rezo vare; Ave" CTM > CT-I > C&-I ? C4-I8 Dac6 C& cre9te "ai Ancet dec=t I rezu t6 c6 C&-I scade (#)8 Cu" C4 este constant 9i I a crescut rezu t6 c6 C4-I scade (.)8 Din (#) 9i (.) rezu t6 c6 CT scade8

Prob e"a #:, pa%ina $@; Ce se Ant="p 6 cu costu "ar%ina c=nd costu variabi cre9te "ai repede dec=t produc7iaL

Rezo vare;

Ave" C"% > CT-I > C&-I8 C=nd costu variabi cre9te "ai repede dec=t produc7ia, C& cre9te "ai repede dec=t I, adic6 C"% cre9te8

Prob e"a ##,pa%ina $@; Ce re a7ie e(ist6 Antre CTM 9i C" dac6 a cre9terea produc7iei CTM scadeL

Rezo vare; Observ6" din %ra!ic c6 CTM are un punct de "ini" 9i atunci c=nd produc7ia cre9te, CTM scade p=n6 a acest punct de "ini", apoi cre9te8

,ursa; +i bert Abra'a" 4rois, NEconomie Politic 0Editura bu"anitas, 3ucure9ti #@@D, pa%ina #$18

+ra!icu ui C"% se a! 6 sub %ra!icu ui CTM p=n6 An punctu de "ini" a acestuia din ur"6, deci C"% M CTM c=nd I cre9te 9i CTM scade8

Prob e"a #3, pa%ina $@; ,e cunosc ur"6toare e re a7ii; C&M# 0 C&M: > 5 9i C4M: 0 C4M# > 38 Deter"ina7i re a7ia dintre CTM# 9i CTM:8

Rezo vare; Ave"; CTM# 0 CTM: > C&M# ? C4M# 0 ( C&M: ? C4M: ) > C&M# 0 C&M: ? C4M# 0 C4M: > C&M# 0 C&M: 0 ( C4M: 0 C4M# ) > 1 * & '.

Prob e"a #:, pa%ina 2:; Care este nu"6ru "a(i" de ucr6tori pe care Ai poate an%aGa o !ir"6 a care se cunosc date e din tabe ; *u"6r ucr6tori ()) # . 3 $ 5 2 1 *u"6r uti aGe # # # # # # # Produc7ia !izic6,a ariu ([) tota 6 (u8"8) #: .5 .. .5 3: .5 31 .5 $. .5 $5 .5 $2 .5 Pre7u de v=nzare a unui bun 2 2 2 2 2 2 2

Rezo vare; Tabe u din ipoteza prob e"ei se va continua cu ur"6toare e co oane;

Produc7ia "ar%ina 6 a !actoru ui "unc6 H"%) > I-) An e(presie 4izica &a orica > H"% P Pret #: 2: #. 1. D $D 1 $. 5 3: 3 #D # 2

4ir"a ob7ine pro!it at=t ti"p c=t costu unitar de produc7ie este "ai "ic

dec=t venitu unitar'8 Pentru a ob7ine un pro!it "a(i" va an%aGa 5 ucr6tori deoarece pentru a 9asea unitate de "unc6 venitu ob7inut din v=nzarea acestuia (#D) este in!erior c'e tuie i or cu sa arii e pentru aceast6 unitate (.5), costu cu an%aGarea ce ui de0a 20 ea "uncitor este "ai "are dec=t venitu care0 poate aduce acesta, prin "unca sa8 (,a ariu > .5 F &enitu "ar%ina > #D, Pro!itu > &enit 0 Costuri Pro!it > #D 0 .5 > 01 > pierdere) 8

O3,ER&AcIE8 ,copu produc6toru ui este s6 ob7ina "a(i"u" de pro!it8 Din prob e"a anterioar6 observ6" c6 pro!itu este "a(i" c=nd sunt an%aGa7i 5 "uncitori8 ,e "ai observ6 9i c6 produc7ia ce ui de0a trei ea "uncitor este in!erioar6 "ediei pri"i or doi, dar aten7ie, acesta nu Ansea"n6 c6 produc6toru nu va decide s6 an%aGeze a trei ea "uncitor ( A va an%aGa c'iar pe a $ 9i a cinci ea, c'iar dac6 productivit67i e or individua e sunt in!erioare "ediei)8 ,in%ura condi7ie necesar6 pentru decizia produc6toru ui de a ac'izi7iona Anc6 o unitate dintr0un !actor de produc7ie este ca venitu %enerat de acesta s6 !ie "ai "are sau e%a dec=t costu p 6tit pentru ac'izi7ionarea ui8 Prob e"e e rezo vate anterior arat6 c6 An decizia produc6toru ui de a09i "a(i"iza pro!itu e(ist6 e(cep7ii de a condi7ia ^ b) H"%( H(, unde H"%( > productivitatea "ar%ina 6E iar H( > productivitatea "edie a !actoru ui ( ^ care apare An "anua a pa%ina 5$8 Dac6 e(ist6 o e(cep7ie de a re%u 6, atunci re%u a cade, nu cu" se crede c6 e(cep7ia Ant6re9te re%u a1 8

,ursa; +i bert Abra'a" 4rois, ; NEconomie Politic, Editura bu"anitas, 3ucure9ti #@@D, pa%ina #538

Condi7ia b) pa%ina 5$ ^ Q produc7ia "edie a !actori or de produc7ie de ace a9i !e deGa !o osi7i s6 !ie "ai "ic6 dec=t produc7ia "ar%ina 6 ^ este "ai "u t intuitiv6, dar dac6 economia ar fi o tiint ,aceast6 condi7ie trebuia de"onstrat6 pentru c6 nu este c'iar a9a evident68 Condi7ia ar !i va abi 6 Antr0un caz particu ar c=nd H( > C"%( > Costu necesar ac'izi7ion6rii unei unit67i din !actoru de produc7ie (8 Atunci condi7ia ar deveni; Produc6toru decide s6 cu"pere un !actor de produc7ie ( at=t ti"p c=t H"%( C"%( ( prin H"%( An7e e%e" e(presie va oric6 a productivit67ii "ar%ina e, adic6 &enitu "ar%ina &"%( C"%(, produc6toru atin%e pro!itu "a(i" c=nd &"%( > C"%(), dar deGa aceast6 condi7ie se reduce a cea de a punctu a) pa%ina 5$'8 Prob e"a ##, pa%ina 2:8 Care este ucr6toru a c6rui productivitate este in!erioar6 "ediei de productivitate a sa aria7i or e(isten7i An condi7ii e date or de a punctu #:8

Rezo vare; Productivitatea H"% Ancep=nd cu ce de0a 30 ea ucr6tor p=n6 a a 10 ea este in!erior produc7iei "edii, H"% 3) M H"3), D M #:, ceea ce Ansea"n6 c6 a trei ea "uncitor este "ai pu7in e!icient dec=t "edia pri"i or doi8 1

Prob e"a #., pa%ina 2:8 Care este rata "ar%ina 6 de substitu7ie a "uncii prin capita dac6 productivitatea "ar%ina 6 a "uncii este de #5 buc67i, iar a capita u ui #. buc67iL

Rezo vare; ,e An"u 7e9te "unca cu capita u , atunci rata "ar%ina 6 de substitu7ie se scrie R"s > H"%)-H"%[ > #5-#. > 5-$ > #8.5 # unitate de "unc6 este An ocuit6 cu #8.5 unit67i de capita 8

Prob e"a #3, pa%ina 1.8 Ca cu a7i coe!icientu de e asticitate a cererii An situa7ia An care; An #@@@ cantitatea cerut6 din bunu A era de 5:8::: buc67i, iar ca ur"are a cre9terii pre7u ui de a $: ei-buc8 a .2:: ei-buc8 cantitatea cerut6 a sc6zut a 328::: buc67i An anu .:::8 Ce %rad de e asticitate a cererii are bunu A 9i ce co"porta"ent va adopta produc6toru ui An prezent 9i An perspectiv6L

Rezo vare; Pentru anu #@@@ ave"; I: > 5:8::: buc8E Pa > $: ei-buc8 Pentru anu .::: ave"; I# > 328::: buc8E P# > .82:: ei-buc8 Ec-p > I-I: ; P-P: > (328:::05:8:::) - 5:8::: ; (.82::0$:) - $: > 01-.5 P #-3@8 *e intereseaz6 va oarea An "odu a e asticit67ii 1-.5 P #-3@ M # ave" a cerere ine astic68 Produc6toru poate s609i "ic9oreze An continuare cantitatea produs6 din bunu A 9i s6 creasc6 pre7u de v=nzare, ob7in=nd An continuare &enituri superioare ce or din perioade e anterioare8 Acest ucru este posibi datorit6 cererii ine astice8 Prob e"a @, pa%ina ##$ Ce pro!it poate ob7ine o banc6, dac6 A"pru"ut6 cu o rat6 a dob=nzii de #:R, su"a de 3:: "i iarde ei, ob7inut6 de a deponen7i c6rora e p 6te9te o rat6 a dob=nzii de DR, An condi7ii e An care c'e tuie i e cu !unc7ionarea ei se ridic6 a 5:: "i ioane eiL

Rezo vare; Dob=nda ob7inut6 de banc6 de a debitori este D# > #:R P 3:: " d > 3:

" d8

" d8

Dob=nda p 6tit6 de banc6 deponen7i or s6i este D. > DR P 3:: " d > .$

Pro!itu > D# 0 D. 0 c'e tuie i e de !unc7ionare > 3: 0 .$ 0 :85 > 585 (" d)8

Prob e"a #:, pa%ina #.$8 Dac6 o investi7ie sup i"entar6 de .$: "i iarde ei, aduce un spor de venit de #$$: "i iarde ei, c=t este inc ina7ia "ar%ina 6 spre consu"L Dar "u tip icatoru L

Rezo vare; ,crie" date e din ipoteza; T > .$: " d S J A! 6" inc ina7ia "ar%ina 6 spre econo"ii; s\ > T-& > & > #$$: -

> .$:-#$$: > #-28 Knc ina7ia "ar%ina 6 spre consu" este c\ > # 0 s\ > 5-28 Mu tip icatoru investi7ii or este 5 > # - s\ > 28

Prob e"a ##, pa%ina #.$8 C=nd inc ina7ia "ar%ina 6 spre consu" este de :82 c=t este "u tip icatoru investi7ieiL

Rezo vare; Dac6 inc ina7ia "ar%ina 6 spre consu" este c\ > :82 atunci "u tip icatoru investi7iei este 5 > #-s\ > # - #0c\ > .85

Prob e"a #., pa%ina #.$8 C=t reprezint6 a"ortiz6ri e, dac6 investi7ii e brute (tota e) sunt de 3::"i iarde ei, iar venitu tota aGun%e a D:: "i iarde ei, An condi7ii e An care rata consu"u ui este de 1-DL

Rezo vare; Rata consu"u ui c> C-& > 1-D, cu" & > D:: " d C > 1:: " d In > #:: " dE Ib > In ? A A > .:: " d8

Prob e"a #3, pa%ina #.$8 C=nd "u tip icatoru investi7ii or este 5, iar sporu de venit este .:: "i iarde ei, ca cu a7i sporu investi7ii or8

Rezo vare; Mu tip icatoru investi7ii or 5 > &-I I > &-58 Kn ocuind date e din prob e"6 ob7ine"; I > .::-5 > $: (" d)8

Capito u I&838

PC;H9E6E REdO)&ATE DI* Manua u de ECO*OMIE

Autori; Dore Ai enei, E ena 36 an, *ico eta `u a, De ia O aru, Mi'ai *6zdr6van E Editura ,I+MA8 3ucure9ti .::.8

E(erci7ii, Ap ica7ii, Activit67i pa%8#1 E(erci7iu #, pa%ina #1; ,tabi i7i corespondente e corecte Antre co oana A 9i 3;

A #8 uti itatea tota 6 .8 uti itate "ar%ina 6 38 bunuri co"p e"entare

3 a) bunuri ce trebuie uti izate A"preun6 pentru a satis!ace o nevoie b) e(presie sintetic6 a rea it67ii con!or" c6reia produc7ia trebuie subordonat6 consu"u ui c) satis!ac7ia sup i"entar6 pe care sper6 s6 o ob7in6 o persoan6 prin consu"u unei cantit67i An p us dintr0 un bun dat d) bunuri Antre care trebuie optat pentru a satis!ace o nevoie e) satis!ac7ia tota 6 pe care o persoan6 sper6 s6 o resi"t6 prin consu"u unei cantit67i de bunuri

$8bunuri substitubi e 58 Nconsu"atoru re%eO

R6spuns; Coresponden7a este; #e, .c, 3a, $d, 5b8 Prob e"a ., pa%ina #1; Re a7ia dintre cantitatea consu"at6 dintr0un bun 9i uti itatea tota 6 resi"7it6 de consu"ator este i ustrat6 An tabe 8

I(unit67i)

.:

35

$5

5:

5:

Ctota

,6 se ca cu eze uti itatea "ar%ina 68 ,6 se deter"ine cu c=t este "ai "ic6 uti itatea "ar%ina 6 $ !a76 de uti itatea "ar%ina 6 .8

R6spuns; Co"p et6" tabe u cu C"%, dup6 !or"u a; Ct > C"%i sau Ct > C"%# ? C"%. ? C"%3 ? Q C"%i > Cti B Ct(i0#) cu i F#8

I Ctota C"%

# .: .:

. 35 #5

3 $5 #:

$ 5: 5

5 5: :

C"%$ este 5, iar C"%. este #5 C"%$ M C"%. cu #:8

E(erci7iu 3, pa%ina #1; Reprezenta7i %ra!ic date e din tabe u de "ai sus 9i e(p ica7i evo u7ia uti it67ii tota e8 Pe baza ace ora9i date, reprezenta7i %ra!ic curba uti it67ii "ar%ina e8

Rezo vare; +ra!icu pentru date e din tabe este ur"6toru ;

Pentru a avea un %ra!ic construit cu inii continui trebuie s6 presupune" c6 Ct 9i C"% sunt dou6 !unc7ii continue,ast!e pute" trasa %ra!icu ca An !i%ura de "ai Gos, printr0o inie continu68(vezi discu7ia de a pa%8#10#D despre !unc7ii 9i %ra!ice)8

E(erci7iu $, pa%ina #1; +rupa7i no7iuni e de "ai Gos An dou6 cate%orii; A B bunuri, 3 B servicii; #) o p=ineE .) p edoaria unui avocatE 3) un auto"obi E $) trata"entu cos"eticE 5) ec7ia de dansE 2) un costu"E 1) un tunsE D) o noapte a 'ote E @) un discE #:) un oc a concertE ##) un itru de apteE #.) sp6 atu "a9iniiE #3) consu ta7ia "edicu ui8

Rezo vare; ? I bunuri ; #) p=ine, 3) un auto"obi E 2) un costu"E @) un ##) un itru de apteE

discE

H I servicii1 ; .) p edoaria unui avocat, $) trata"ent cos"etic, 5) ec7ia de dans, 1) un tuns, D) o noapte a 'ote , #:) un oc a concert, #.) sp6 atu "a9inii, #3) consu ta7ia "edicu ui8

E(erci7iu # pa%ina ..; ,tabi i7i coresponden7e e Antre co oana A 9i 3;

A #8 bunuri cu cerere e astic6

3 a) cantitatea dintr0un bun econo"ic care poate !i cu"p6rat6 a un anu"it pre7 .8 bunuri cu cerere ine astic6 b) %radu "odi!ic6rii cererii 38 cererea c) "odi!icarea pre7u ui deter"in6 o "odi!icare "ai "are a cererii $8 coe!icient de e asticitate a d) "odi!icarea pre7u ui deter"in6 o "odi!icare cererii "ai "ic6 a cantit67ii cerute8

Rezo vare; Coresponden7a este; #0c, .0d, 30a, $0b8

E(erci7iu . pa%ina..; Kn perioada T: B T#, cererea 9i pre7u au Anre%istrat ur"6toarea evo u7ie;

Indicatori Pre7u pe bucat6 Cantitatea cerut6

T: #::: #:

T# 5::: 5

unitar68

Kn aceste condi7ii, cererea va !i; a)e astic6E b) ine astic6E c)de e asticitate

Rezo vare; [ep-p > 0(I-I:) ; (p-p:) # r6spuns corect b)8


F1G

> (50#:)-#: ; (5:::0#:::)-#::: > #-D M

E(erci7iu 3 pa%ina ..; Kn perioada T: B T#, evo u7ia cerererii An !unc7ie de venit este i ustrat6 An ur"6toru tabe ;

Indicatori &enitu disponibi in u8"8 Cantitatea cerut6 An buc67i

T: 5:: #:

T# @:: 5

Care din a!ir"a7ii e ur"6toare cu privire a e asticitatea cererii An !unc7ie de venit este adev6rat6; a) e astic6E b) ine astic6E c) unitar68

Rezo vare; E asticitatea cererii An !unc7ie de venit; [ec-v > I-I: ; &-&: > (#:0 5)-#: ; (@::05::)-5:: > 5-D M # r6spuns corect b)8

E(erci7iu $ pa%ina..8 ,6 se co"p eteze rubrici e re!eritoare a [ec-p, preciz=nd tipu cererii;

3unu A 3 C D

Pre7u unitar(P) P: P# D: 2: #:: #.: #5: #.: ##: #D:

Cererea-buc(I) I: I# 5:: 1:: 2:: 2:: #::: 3:: D:: @::

[ec-P 8/5 5/2 4 0,5

Tipu cererii

E astic6 E astic6 E astic6 Ine astic6

Rezo vare ; [ec-p > 0 I-I: ; P-P:, unde I > cantitatea cerut6 iar P este pre7u 8 Kn ocuind I:, I#, P: si P# pentru bunuri e A 9i 3 ob7ine" deta ii cu care co"p et6" rubrici e tabe u ui8

E(erci7ii, Ap ica7ii, Activit67i, pa%ina .@8

E(erci7iu # pa%ina .@8 Rea iza7i coresponden7a Antre co oane e A 9i 38

#8 .8 38 $8 58

A Antreprinz6tor produc7ie capita !i( capita circu ant uzura "ora 6

28 a"ortizare 18 proprietate pub ic6

3 a) cuprinde "a9ini, uti aGe, ca cu atoare b) dep69irea, Anvec'irea unui uti aG c) ce care are responsabi itatea de a decide d)activitate u"an6 creatoare de bunuri e) !actor de produc7ie care particip6 a un sin%ur cic u de produc7ie !) subiectu propriet67ii A constituie or%aniza7ii e stata e %) su"a de bani pentru recuperarea treptat6 a va orii [!

Rezo vare ; Coresponden7a Antre co oane e A 9i 3 este; #c, .d, 3a, $e, 5b, 2%, 1!8

Prob e"a . pa%ina .@8 Cn uti aG are va oare de .5 "i ioane de ei8 Ter"enu de a"ortizare este de 5 ani8 Care este va oarea a"ortiz6rii anua eL

Rezo vare ; A"ortizarea reprezint6 procesu recuper6rii treptate, An ti"p, a va orii capita u ui !i(, deci A > .5-5 (5 "i ioane pe an consider6" c6 rate e a"ortiz6rii sunt F2G e%a e An !iecare an)8

E(erci7iu # pa%ina 328 Rea iza7i coresponden7a Antre ce e . co oane; #8 !unc7ie de produc7ie a) An ocuirea unei cantit67i de date dintr0un !actor

printr0o cantitate deter"inat6 dintr0un a t !actor, An scopu ob7inerii ace eia9i cantit67i de produc7ie .8 productivitatea b) produc7ia (!izic6 sau va oric6) ob7inut6 cu o unitate "ar%ina 6 a "uncii din !actoru de produc7ie uti izat 38 Productivitate "edie c) sporu de produc7ie care se ob7ine prin uti izarea unei cantit67i sup i"entare (adi7iona e) din !actoru de produc7ie "unc6 $8 substituirea !actori or de d) o re a7ie "ate"atic6 e(istent6 Antre vo u"u de produc7ie produc7ie ob7inut 9i cantit67i e di!eri7i or !actori uti iza7i An acest scop

Rezo vare ; Coresponden7a este; #b, .c, 3d, $a8

E(erci7iu . pa%ina 328 Co"p eta7i tabe u 9i reprezenta7i %ra!ic HM 9i H"%;

Produc7ia(I),buc #: .: 3: $:

Ore0"unca uti izate()) #:: .#: 33: $5:

HM>I-) 1A1! 'A'1 1/11 4A41

H"% > I - )

1/11 1A1' 1A1'

Rezo vare ; 4o osi" !or"u e e; HM > I-)>productivitatea "edie a "uncii8 Consider6" productivitatea "edie 9i "ar%ina 6 dou6 !unc7ii continue de!inite pe interva u (:, ) cu va ori An interva u (:,)8 H"%>I-)>productivitatea "ar%ina 6 a "uncii

+ra!icu ; HM>productivitatea "edie 9i H"%>productivitatea "ar%ina 68 (&ezi discu7ii e despre %ra!ice de a pa%ini e #:0#5)8

Prob e"a 3 pa%ina 328 Produc7ia ob7inut6 An t: este de #5:: buc8- una, iar nu"6ru de

ucr6tori uti iza7i este de 5:8 Kn t#, produc7ia cre9te cu .:R, iar nu"6ru de ucr6tori cu #:R8 Ca cu a7i H" 9i ana iza7i dina"ica productivit67ii "edii a "uncii8

Rezo vare ; H"% > I - ) > .:RI: - #::R): > 3:: -5 > 2: Dina"ica productivit67ii "edii a "uncii; co"par6" HM: cu HM# sub !or"6 de indice I > HM# - HM: sau R > HM# - HM: sau R > I0#8 Ave"; HM: > I: - ): > #5:: - 5: > 3: HM# > I# - )# > ( I: ? .:RI: ) - ( ): ? #:R): ) > ( #5:: ? 3:: ) - ( 5: ? 5 ) > #D:: - 55 > 3.81.8 I > 3.81. - 3: > #8:@ E I > #:@R HM# a crescut de #,:@ ori, sau a crescut cu @R !a76 de HM:8

Prob e"a 5 pa%ina 328 ,e cunosc ur"6toare e date; I: > #:::buc,E "aterii pri"e, "ateria e, co"bustibi s8a pentru consu"u productiv > #.::: u8"8E c'e tuie i sa aria e > 3:: u8"8, din care !i(e #:RE a"ortizarea > .::: u8"8E c'e tuie i %enera e a e !ir"ei > #::: u8"8 8 Kn perioada u terioar6, produc7ia se dub eaz6, c'e tuie i e variabi e se "odi!ic6 propor7iona cu produc7ia8 Care este evo u7ia CTML

Rezo vare ; Ave"; I > #::: buc C& > #.::: C, > 3::: Cs!i(e > #:RC, > 3:: A > .:::

C'e tuie i %enera e > #::: 00000000000000000000000000000000 CT > #@::: C'e tuie i variabi e tota e C& > #.::: ? C,0Cs!i(e > #.::: ? 3:::03:: > #$1:: Kn T: 0 Costu tota "ediu ini7ia ; CTM: > CT:-I: > #@:::-#::: > #@8 Kn T# 0 produc7ia se dub eaz6, unde v6zut6 I# > .I:, iar C& se "odi!ic6 direct(P#) propor7iona cu produc7ia, adic6 C&# > .C&: CT# > 3:: ? .::: ? #::: ? .@$:: > 3.1:: C,!i(e A C'8 +en

CTM# > CT#-I# > 3.1::-.::: > #2835 Evo u7ia CTM; ca cu 6" rit"u varia7iei RR > CTM-CTM: P #::R > ( #2835 0 #@ ) - #@ P #::R > 0 #3,@$R CTM ,CADE cu #3,@$ R sau scade de I > R ? # > :,D2:28

28 Co"p eta7i date e din tabe ;

I C4 : #:::: # #:::: . #:::: 3 #::::

C& : D::: #2::: .$:::

CT #:::: #D::: .2::: 3$:::

C4M 0 #:::: 5::: 3333

C&M 0 D::: D::: D:::

CTM 0 #D::: #3::: ##333

C"% 0 D::: D::: D:::

E(erci7ii, Ap ica7ii, Activit67i pa%ina $1

Prob e"a # pa%ina $18 Pentru produsu A, pre7u a crescut cu5R, iar o!erta cu #:R8 Pentru produsu 3, pre7u a crescut cu #5R, iar o!erta cu 2R8 Pentru produsu C, pre7u a sc6zut cu .:R, iar o!erta cu DR8 cin=nd cont de aceste date, se poate vorbi de e asticitatea o!ertei !a76 de pre7; a) nu"ai An cazu produsu ui AE b) nu"ai An cazu produsu ui 3E c) An toate ce e trei cazuri8 Ar%u"enta7i0v6 op7iuneaY

R6spuns ; Eo-p > I-I: ; P-P: a) Pentru bunu A ave" P# > P: ? 5RP: I# > I: ? #:RI: S

Eo-p > ( I# 0 I: ) - I: ; ( P# 0 P: ) - P: Eo-p > #:-#:: P #::-5 > . F # o!erta e astic68 b) Eo-p > 2R ; #5R M # o!erta ine astic68 c) Eo-p > DR-.:R M # o!erta ine astic68 Ave" o!erta e astic6 doar An cazu a)8

Prob e"a . pa%ina $18 Cn produc6tor aduce pe pia7a .:: de produse, din care vinde #5:8 Kn acest caz pute" spune c6; a8 o!erta produc6toru ui este de .:: de produseE

b8 c8

o!erta este de #5: de produseE o!erta sa este "ai "are dec=t cererea8

R6spuns; a 9i c8

Prob e"a 3 pa%ina $18 C=nd pre7u unui bun este e%a cu 5::: u" pe bucat6, cererea pentru acest bun este e%a 6 cu #:: de buc67i 9i este satis!6cut6 An propor7ie de @:R8 Cre9terea pre7u ui cu #:R, conduce a sc6derea cererii cu #@R 9i cre9terea o!ertei cu .:R8 Care va !i ponderea o!ertei satis!6cute An raport cu cea e(istent6, An ur"a "odi!ic6rii pre7u uiL a8 D#RE b8 15RE c8 3@R8

R6spuns ; Kn "o"entu To ave" pre7u bunu ui P: 5:::, Cererea Co>#:: 9i o!erta Oo>@:RCo > @:8 Kn T# ave" P# > Po ? #:RPo > 55::8 ,cade cererea cu #@R, C# > Co 0 #@RCo > #:: 0 #@ > D#8 Cre9te o!erta cu .:R, adic6 O# > Oo ? .:ROo > @: ? .:-#::P@: > #:D8 O!erta este de #:D buc67i, dar sunt v=ndute doar D# buc8, deci ponderea o!ertei satis!6cute este; o!erta tota 6 ; dac6 #:D QQ8 #::R D# QQQ (R Ponderea este; D#-#:DP#::R > 15RE R6spuns corect b)8

E(erci7ii, Ap ica7ii pa%ina 538

Prob e"a . pa%ina 538 Cererea 9i o!erta se "odi!ic6 An !unc7ie de pre7 ( ca cu =ndu0se !unc7ia cererii 9i !unc7ia o!ertei)8 )a nive u pre7u ui de ec'i ibru, ce e dou6 !unc7ii se e%a eaz68 Dac6 se cunosc; cererea Ic > .: 0 5p 9i

o!erta Io > #:p, reprezenta7i %ra!ic cererea 9i o!erta8 Identi!ica7i pe %ra!ic 9i ca cu a7i punctu de ec'i ibru 9i cantitatea de ec'i ibru8

Rezo vare ; Ave" !unc7ia


F0G

cererii Ic > .: 0 5p 9i !unc7ia o!ertei Io > #:p8

Pentru p>: ave" Ic>.:E Pentru p># ave" Ic>#5, deGa pute" construi %ra!icu !unc7iei Ic8 Observ6" c6 pentru p>$, Ic > : iar pentru pF$ IcM:, este ne%ativ68 Cu" se poate interpreta acest rezu tatL1 +ra!icu !unc7iei Io>#:p8 Pentru P>: ave" Io>:8 Pentru P># ave" Io>#:8

+ra!icu se intretaie An punctu de coordonate An care Ic>Io adic6 .:05p>#:p sau p>.:-#5>$-3, iar Ic>Io>$:-3>#3,33(3), deci punctu de ec'i ibru are coordonate e; p > $-3E iar I > $:-38

Observa7ii ;

#8 Consider=nd c6 pF:, punctu de coordonate (:,.:) nu apar7ine %ra!icu ui Ic de aceea se va ua interva desc'is, a !e punctu (:,:) nu apar7ine %ra!icu ui Ico8 .8 Din punct de vedere "ate"atic !unc7iei de %radu I, Ic > .: 0 5p 9i Io>#:p pot !i de!inite pe R cu va ori An R8 4unc7ia Ic este descresc6toare, cu c=t p scade Ic cre9te 9i invers8 C=nd p>: observ6" c6 Ic>.:, c=nd p>05 observ6" c6 Ic > $5, adic6 cererea cre9te cu c=t pre7u este "ai "ic, dar e(ist6 vreun bun econo"ic care s6 !ie v=ndut a pre7u p>:L B *u, dup6 de!ini7ia bunu ui econo"ic care este ob7inut An ur"a unui e!ort 9i este rar, dar "ai "u t, e(ist6 bunuri econo"ice care s6 aib6 pre7uri ne%ative, adic6 atunci c=nd A cu"peri An oc s6 p 6te9ti pentru e , s6 !ii tu p 6tit c6 0ai cu"p6ratL R6spuns0*u8 38 p>3, Ic > .: 0 5p > 5, Io>#:p>3:, iar cantitatea tranzac7ionat6 An acest caz este Ic>5, dac6 a pre7u de p>3 se cere Ic>5, iar $:-3 este o !unc7ie periodic6 de perioada 38

Prob e"a 3 pa%ina 538 Dac6 !unc7ia cererii 9i !unc7ia o!ertei r6"=n ce e de a punctu ., ca cu a7i An acest caz cantitatea cerut6 9i cantitatea o!erit6 pentru; a) p>3E b) p>.8 Care va !i, An !iecare situa7ie, cantitatea posibi 6 de tranzac7ionatL Deter"ina7i o!erta nesatis!6cut6 ( !6r6 acoperire An cerere ), respectiv, cererea nesatis!6cut6 (!6r6 acoperire An o!ert6)8

Rezo vare; a) Pentru p>3 ave"; produc6toru o!er6 Io>3: se va tranzac7iona (vinde) 5, iar restu va !i e(ces de o!ert6, adic6 3:05>.58 b) P>., Ic>#:, iar Io>.:, cantitatea tranzac7ionat6 este Ic>#: iar restu este o!erta nesatis!6cut6, e(ces de o!ert6, adic6 .:0#:>#:8

E(erci7ii, Ap ica7ii, Activit67i pa%ina 258

E(erci7iu #8 Rea iza7i coresponden7a corect6 Antre ur"6toare e dou6 co oane;

#8 cost "ar%ina a8 cantitatea de "unc6 so icitat6 de a%en7ii a "uncii econo"ici, An condi7ii e sa arii or e(istente Antr0o anu"it6 perioad68 .8 o!erta "unc6 38 "ar%ina "uncii de b8 sporu de c'e tuie i a e !ir"ei, %enerat de an%aGarea sup i"entar6 a unui ucr6tor

venitu c8 cantitatea tota 6 de "unc6 pe care popu a7ia a este dispus6 s6 o an%aGeze An activitatea econo"ic6, An condi7ii e sa arii or e(istente Antr0o anu"it6 perioad6 de d8 cantitatea de bunuri 9i servicii care poate !i cu"p6rat6 cu sa ariu nor"a e8 va oarea produc7iei sup i"entare rea izat6 An ur"a cre9terii cu o unitate a cantit67ii de "unc6 utit izate

$8 cererea "unc6 58 sa ariu rea

Rezo vare ; Coresponden7a este; #bE .cE 3eE $aE 5d8

E(erci7iu .8 ,a ariu no"ina brut An una ianuarie a !ost de 38:::8::: ei 9i a inre%istrat o cre9tere de 5R An !ebruarie8 Ca cu a7i sa arii e no"ina e nete din ce e dou6 uni, 9tiind c6, pentru un venit Antre .8.5:8::: 0 35D38:::, i"pozitu unar net este de $1#825:, p us .DR pentru ceea ce dep69e9te su"a de .8.5:8::: ei8

Rezo vare; ,a ariu no"ina net pentru una ianuarie este 38:::8::: 0 $1#825: > .85.D835: care este "ai "are dec=t su"a de .8.5:8:::, de aceea Ai ap ic6 9i i"pozit de .DR ,**i > .85.D835: 0 .DR.85.D835: >#D.:$#. ,a ariu no"ina brut pentru una !ebruarie este; ,*3! > 38:::8::: ? 5R38:::8::: > 38#5:8:::8 ,a ariu no"ina net ; 3#5:::: 0 $1#825: > .821D835: F .8.5:8::: ,**! > .821D835: 0 .DR.821D835: > #@.D$#.( ei)8

E(erci7ii, Ap ica7ii, Activit67i pa%ina 25

Prob e"a .8 Kn #@@@, popu a7ia activ6 era de ##8.@# "ii persoane 9i a sc6zut An .8::: cu 5R8 Wtiind c6 popu a7ia apt6 este de #D8.:. "ii persoane (9i nu se "odi!ic6 pe parcursu unui an), s6 se ca cu eze; a) rata de activ An #8@@@E b) rata de activ An .8:::8 Popu a7ia ocupat6 este de #:85#D "ii persoane8 Care este ponderea popu a7iei ocupate; a) An popu a7ia activ6E b) An tota u popu a7iei8

Rezo vare; a) Rata de activitate An #8@@@ > Pop8 Activ6- tota u popu a7iei apt6 s6 "unceasc6 > ##8.@#-#D8.:. > 2.R8 b) Rata de activitate An .8::: > ( ##8.@# 0 5R ##8.@#) #D8.:. > :,5D@ > 5D,@ R8

Ponderea popu a7iei ocupate An popu a7ia activ6; a) An #@@@ este de; #:5#D-##.@# P #::R8 An .::: este >:,@D>@DR8 de #:5#D-(##.@# 0 5R##.@#) P #::R

b) Ponderea popu a7iei apte An tota u popu a7iei L 0 *u o pute" deter"ina pentru c6 popu a7ia tota 6 cuprinde; Pop8 Activ6 ? Pop8 Inactiv6 ? Pop8 A! at6 sub v=rsta de "unc6> > tot8 pop8 Apt6 de "unc6,iar noi nu ave" in!or"a7ii despre popu a7ia a! at6 sub v=rsta de "unc68 Pute" deter"ina ponderea popu a7iei apte de "unc68 popu a7iei ocupate An tota u

#:5#D-##.@# P #::R >51,1R este aceea7i pentru cei . ani8

E(erci7ii, Ap ica7ii, Activit67i pa%ina 11

E(erci7iu #8 ,tabi i7i coresponden7a Antre con7inutu ce or dou6 co oane A 9i 3;

#8 investi7ii

a) tit uri de va oare care crediteaz6 datoria pub ic6 pia7a b) tit uri de va oare participante a capita u unui societ67i co"ercia e

.8 !inanciar6 pri"ar6 38 bursa

c) pia7a !inanciar6 pe care se tranzac7ioneaz6 noi e e"isiuni de tit uri d) ac'izi7ii de noi bunuri de capita e) pia7a !inanciar6 secundar6 restrictiv6 9i

$8 ac7iuni 58 ob i%atiuni

puternic re% e"entat6

R6spuns ; #d, .c, 3e, $b, 5a8

E(erci7iu .8 Cre9terea ratei dob=nzii pe pia7a "onetar6 are ca e!ect; a) cre9terea cursu ui ob i%a7iuni orE b) cre9terea cursu ui ac7iuni orE c) e"iterea de noi ac7iuniE d) sc6derea cursu ui tit uri or de va oareE e) nu in!uen7eaz6 pie7e e !inanciare, dec=t dac6 are un e!ect in! a7ionist8

R6spuns ; d)8

E(erci7iu 38 Consider=nd o cre9tere a cursu ui ac7iuni or, An cazu unei tranzac7ii a ter"en; a) c=9ti%6 v=nz6toru E b) pierde cu"p6r6toru E c) c=9ti%6 cu"p6r6toru d) pierde v=nz6toru E e) c=9ti%6 a"bii participan7i a tranzac7ieE

!)

pierd a"bii participan7i a tranzac7ie8

R6spuns; c) 9i d)8

E(erci7iu $8 Pia7a !inanciar6 secundar6; a) este dat6 de tota itatea tranzac7ii or bursiereE b) inc ude at=t bursa, c=t 9i pia7a An a!ara cotei o!icia e c) reprezint6 tota itatea tranzac7ii or cu tit uri de va oare e"ise deGa, cu e(cep7ia ce or ne istateE d) cuprinde tranzac7ii e bursiere p us ce e e(trabursiereE e) este dat6 de e"isiuni e de tit uri noi 9i tranzac7ii e bursiere8

R6spuns ; d)8

E(erci7iu 58 O ob i%a7iune de #8:::8::: u" a !ost e"is6 cu o rat6 a dob=nzii de $:R8 Dac6 rata dob=nzii a o nou6 e"isiune de ac7iuni se ridic6 a $5R, de7in6toru vec'i or ob i%a7iuni; a) c=9ti%6 2:8::: u" pe ob i%a7iuneE b) are ace a9i c=9ti%E c) pierde 5:8::: u" pe ob i%a7iuneE d) pierde 2:8::: u" pe ob i%a7iune8

R6spuns ; b)8

E(erci7ii, Ap ica7ii, Activit67i pa%ina D$8

#8Rea iza7i coresponden7a corect6 Antre co oane e A 9i 3;

A #8 "acroecono"ic .8 circuit econo"ic

3 a) tota itatea ! u(uri or econo"ice b) su"a tuturor o!erte or de bunuri econo"ice, dintr0o perioad6 de ti"p c) "ari"ea ca cu at6 ca raport Antre varia7ia consu"u ui 9i varia7ia venitu ui d) parte a econo"iei care cuprinde activit67i 9i procese econo"ice, abordate ca variabi e a%re%ate8 e) ponderea consu"u ui a%re%at An venitu a%re%at

38 o!erta a%re%at6

$8 cerere a%re%at6

58 rata consu"u ui

28 "ar%ina 6 consu" 18 "ar%ina 6 econo"ii

Anc ina7ia !) "6ri"e de!init6 ca raportu dintre spre varia7ia econo"ii or 6i varia7ia venitu ui

Anc ina7ia %) ansa"b u cereri or de pe toate pie7e e spre unei econo"ii na7iona e Antr0un interva de ti"p

R6spuns ; #d, .a, 3b, $%, 5e, 2c, 1!8

E(erci7iu .8 Kn e%6tur6 cu situa7ia econo"iei na7iona e se cunosc;

Perioada indicatori &o u"u "8)

T:

T# $::

econo"ii or (" d 3::

Rata consu"u ui (R)

25

15

Consu"u An T# este; a) D::E b) @::E c) #:::E d) ##::E e) #.::8

Rezo vare ; Rata consu"u ui are ur"6toarea !or"u 6; c > C - & unde c>consu"u E & > venitu E , > econo"ii e8 Kn ocuind ob7ine"; c# > C#-&# sau 15R > C# (C#?$::) (C#?$::) P 15-#:: > C# ,AC C# P 15-#:: 0 C# > 0$:: P 15-#:: .5-#:: P C# > 3:: C# > #.:: R6spuns e)8

E(erci7ii, Ap ica7ii, Activit67i pa%ina @:

#8

Rea iza7i coresonden7e e corecte Antre e e"ente e din ce e dou6 co oane;

#8 cre9tere econo"ic6

a) stare a econo"iei caracterizat6 de e%a itate Antre cerere 9i o!ert6 a%re%at6

.8

ec'i ibru b) proces "u tidi"ensiona care i"p ic6

"acroecono"ic

acce erarea cre9terii reducerea ine%a it67 or s6r6ciei

9i

econo"ice, eradicarea

38 cic u econo"ic

c) perioada dintre dou6 econo"ice consecutive

re ans6ri

$8 dezvo tare econo"ic6 d) procesu cre6terii "acroecono"ice R6spuns ; #d, .a, 3c, $b8

rezu tate or

Prob e"a . pa%ina @58 Dac6 o!erta a%re%at6 cre9te cu 3R, "asa "onetar6 de #83 ori, iar viteza de rota7ie cu .R, atunci rata in! a7iei va !i 888 L

Rezo vare; *ot6" cu M:,P:, V:, &: respectiv "asa "onetar6, indiciu a pre7uri or, o!erta an%aGat6, viteza de rota7ie a bani or, iar ^:^ si"bo zero pentru perioada de baz68 Dup6 "odi!ic6ri e prezentate An ipoteza prob e"ei ave"; V# > V: ? 3RV:E M# > #83M:E &# > &: ?.R&:8 Pentru perioada de baz6 ave" Mo > P:PV:-&: sau P: > M:&:-V: Kn prezent P# > M#&#-V#8 Kn ocuind pe M#, &# si V# ob7ine"; P# > ( #83M:&O(#?.R)) - ( VO(#?3R)) > #8.D1 M:&: - V: > #8.D1 P: Rata in! a7iei este Ri > P#-P: 0 #::R > .D81R8 Discu7ie; Ave" in! a7ie datorit6 cre9terii prea "ari a "asei "onetare M# !a76 de M: ( cu 3:R )8 Kntr0adev6r a crescut vo u"u bunuri or NV#O cu 3R, dar a crescut 9i viteza de rota7ie a bani or cu .R, An acest caz pentru a p6stra puterea de cu"p6rare a bani or constant6, "asa "onetar6 M# ar !i trebuit s6 creasc6 cu; P#>P: M:&O - V: > M#&# - V# MO&# -V# > (M#&O(#?.R)) (V:(#?3R)) M: > :8@@:.M# M# > #8:# M:, dac6 "asa "onetar6 trebuie s6 creasc6 cu apro(i"ativ #R pentru a p6stra puterea de cu"p6rare a bani or constant6 9i a nu avea in! a7ie ( nu

cu" a crescut cu 3:R)8

Prob e"a 3 pa%ina #:#8 ,e cunosc ur"6toare e date; 0 popu a7ia ocupat6, Anre%istrat6 "i ioane persoaneE a "o"entu t:, este de @

nu"6ru de 9o"eri este de un "i ion de persoane8

a) Ca cu a7i rata 9o"aGu ui8 b) Care este evo u7ia ratei 9o"aGu ui, dac6 popu a7ia activ6 scade cu 5R, iar nu"6ru 9o"eri or cre9te cu #:R An perioada ur"6toare8

Rezo vare; a) Rata 9o"aGu ui se poate ca cu a cu !or"u a R, > ,-P8O8 P #::R unde , > nu"6ru 9o"eri or, P8O8 > popu a7ia ocupat6 R, > #8:::8:::-@8:::8::: > :8##(#) sau An procente R, > ##8##R sau cu !or"u a R, > ,-PA P #::R unde PA > popu a7ia activ6 9i este e%a 6 cu nu"6ru 9o"eri or ? popu a7ia ocupat6, atunci ave"; R, > #8:::8:::-(@8:::8:::?#8:::8:::) P #::R > #-#: P #::R > :8# P #::R > #:R8 Dac6 PA scade cu 5R vo" avea PA# > PA: 0 5RPA: > (#0 :8:5)PA: PA# > :8@5PA: > @5R PA: PA# > @85 MI) ( PA: > #:MI)) *u"6ru 9o"eri or scade cu #:R, aceasta Anse"n=nd ,# > ,: 0 #:R,: > @:R P # "i > :8@ "i 8 Atunci R,# > ,#-PA# P #::R > :8@-@85 P #::R @85R Kn conc uzie rata 9o"aGu ui a sc6zut de a #:R a @85R8

Prob e"a 3 pa%ina ##D8 Cunosc=nd cursu de sc'i"b eu-do ar ca !iind de ..5:: ei pe do ar 9i c6 ira ster in6 are un curs de #853 in raport cu do aru , se cere s6 se stabi easc6 care este ce "ai bun p asa"ent pentru o su"6 de #: "i ioane ei, pe o perioad6 de trei uni, 9tiind c6 dob=nzi e sunt ur"6toare e; 5:R pentru ei, 5R pentru do ari, 2R pentru ire8 ,e cunoa9te cota7ia RO)-C,D peste 3 uni ca !iind .:#:: ei-#a8 Rezo vare; *u se spune An prob e"6 dac6 dob=nzi e sunt pe 3 uni sau pe # an8 &o" considera c6 dob=nzi e sunt pe un an, atunci vo" avea; 5:R pe an (adica #. uni) deci pentru 3 uni ave" 3-#. P 5:R pentru ei8 #) Dac6 su"a ar !i p asat6 An ei vo" avea dup6 ce e 3 uni; #:"i ? #-$P5:RP#:"i > #:"i ? #-$P5"i > #:"i ? #,.5"i > ##,.5"i ei8 Wtiind c6 peste 3 uni raportu eu-a este de .:#:: ei-#a su"a de ##,.5 "i ei este ec'iva ent6 cu 55@81: a8 .) Dac6 su"a de #:"i ar !i p asat6 An do ari atunci #:"i este ec'iva ent a Anceputu ce or 3 uni, c=nd cursu de sc'i"b este ..85:: ei-#a, cu $$$8$$a8 )a s!=r9itu ce or 3 uni su"a va !i; $$$8$$a?$$$8$$P#-$P5Ra > $$@8@@a $5:a8 3) Dac6 su"a de #: "i ar !i p asat6 An ire ster ine ave"; #:"i sunt ec'iva en7i cu $$$8$$a care sunt ec'iva en7i cu $$$8$$$-#853e (9tiind c6 #e-#a > #853), adic6 .@:8$De8 Aceast6 su"6 peste 3 uni, adun=nd dob=nda de #-$ P 2R va deveni; .@:8$D e ? #-$P2RP.@:8$De > .@$8D3e care Ansea"n6 .@$8D3 P #853 a > $5#8#a8 Dintre ce e 3 posibi it67i de p asare a ce or #:"i ei, observ6" c6 cea "ai avantaGoas6 este pri"a, adic6 p asarea bani or An ei8 (,e p6streaz6 aceea9i c asi!icare c'iar dac6 a" presupune c6 dob=nda dat6 A pro e"6 suntpentru 3 uni 9inu pentru un an)8

Prob e"a 3 pa%ina #.38 Cunosc=nd paritatea #Euro-a te "onede; # ECRO > :81D ire ir andezeE

# ECRO > 2825 !ranci !ranceziE # ECRO > #3812 9i in%iE # ECRO > ##8@5 "6rci %er"aneE # ECRO > #@328.1 ire ita iene8 ,6 se deter"ine c=7i Euro reprezint6; 0 0 0 0 #85D: ire ir andezeE 38D:: "6rciE #8D2: !ranci !ranceziE #D$85:5 ire ita iene8

Rezo vare ; Dac6 # euro este ec'iva ent cu :81D ire ir andeze atunci / euro va !i ec'iva ent cu #85D: ire ir andeze8 / > #85D:P# - :81D > .,:.52 (euro)8 Ana o% 3D:: "6rci sunt ec'iva ente cu 3D::-##8@5 euro > 3#1,@@ euro 0 #D2: !ranci !rancezi sunt ec'iva en7i cu #D2:-2825 euro > .1@,2@ euro8

#D$5:5 ire ita iene sunt ec'iva ente cu #D$5:5-#@32,.1 euro > @5,.D euro8

Capiotolul IV 4.

Prob e"e rezo vate din "anua u de econo"ie cu autorii ;

Maria )iana )6c6tu9, +eor%e Pau P6c6tu9, NEcono"ieO, Ed8 Corint .::: 3ucure9ti

Prob e"a 3 pa%ina 3181

Cn e ev dispune de 5:8::: de ei, bani cu care inten7ioneaz6 s6 cu"pere pr6Gituri a #:8::: ei bucata8 Pri"a pr6Gitur6 consu"at6 Ai procur6 o satis!ac7ie de #: unit67i de satis!ac7ie, a doua 1, a treia $, a patra 3, a cincea ., a 9asea :8 Reprezenta7i %ra!ic evo u7ia satis!ac7iei tota e resi"7ite de e ev prin c'e tuirea bani or de care dispune8

Rezo vare; Ave" Ct > C# ? C. ? C3 ? C$ ? C5 sau Ct > #: ? 1 ? $ ? 3 ? . > .2

+ra!icu uti it67ii tota e;

Pr6Gituri

# #:

. #1

3 .#

$ .$

5 .2

Cti itatea tota 6

+ra!icu este !or"at din puncte e ce se a! 6 prin construirea de para e e ( inii e punctate) ce trec prin coordonate, de e(e"pu abcisa #, ordonata #: 9i ur"6toare e; (.E #1)

(3E .#)
($E .$) (5E .2) Observa7ie ; Pentru a avea un %ra!ic cu o inie continu6 ce trece prin toate puncte e, trebuie s6 !ace" presupunerea c6 uti itatea tota 6 este o !unc7ie continu6, adic6 o pr6Gitur6 poate !i A"p6r7it6 Antr0o in!initate de p6r7i, iar !iecare dintre aceste p6r7i trebuie s60i corespund6 o anu"it6 uti itate (vezi capito u II0 +ra!ice, pa%ina #2)8

De e(e"pu intre # si . sunt o in!initate de puncte (nu"ere) c6rora trebuie s6 e corespund6 o in!initate de puncte ^uti it67i^ 9i ast!e pute" uni puncte e de coordonate (#E #:) si (.E #1) printr0o inie continu6, adic6 printr0o in!initate de puncte8

Pute" de!ini Ct ca o !unc7ie Ct(() ; T:, Z) R, Ct((); R? R (do"eniu 9i codo"eniu !unc7iei Ct sea"6n6 cu ce a !unc7iei o%arit"ice)8 Do"eniu este de a T:, Z) pentru c6 se presupune c6 atunci c=nd consu"6" ceva, ace ceva este f :8

Prob e"a 2 pa%ina 31 ; Raportu dintre uti itatea "ar%ina 6 9i pre7u unui caiet este de :85 8 Pre7u unui pi( este #::: u8"8 Ce uti itate "ar%ina 6 are un pi( pentru un consu"ator care vrea s6 ob7in6 "a(i"u" de satis!ac7ie cu"p6r=nd pi(uri 9i caieteL

Rezo vare ; 4ace" ur"6toarea ipotez6 ; uti itatea tota 6 este o !unc7ie derivabi 6, F/G atunci re%u a de "a(i"izare pentru ac'izi7ionare a dou6 bunuri ; C"%a-Pa > C"%b-Pb sau An cazu nostru :85 > C"%b-PbE :85 > C"%b-#::: C"%b > 5::8 (a" notat cu C"%a-Pa raportu dintre uti itatea "ar%ina 6 9i pre7u unui caiet, iar cu C"%b-Pb raportu Antre uti itatea "ar%ina 6 9i pre7u unui pi()8

Prob e"a 1 pa%ina 318 Cn consu"ator dispune de 5: u8"8 , bani pe care Ai poate c'e tui pentru a cu"p6ra dou6 bunuri A si 38 3unu A se vinde cu #: u8"8 bucata, iar bunu 3 cu $ u8"8 bucata8 Pri"a bucat6 consu"at6 din bunu A Ai poate aduce consu"atoru ui o satis!ac7ie de #: unit67i de uti itate, a doua D, a treia 5, a patra .85, a cincea #, iar a 9asea :8 Reprezenta7i %ra!ic evo u7ia uti it67ii "ar%ina e 9i tota e An cazu ce or dou6 bunuri8 Ce cantit67i din bunuri e o!erite spre v=nzare va cu"p6ra consu"atoru ra7iona L Rezo vare ; Ave" ur"6toru tabe cu unit67i 9i uti it67i "ar%ina e a e bunuri or A 9i 3;

Cti it67i A 3

# #: 5

. D $

3 5 3

$ .85 .

5 # #

2 : :

Consu"atoru ra7iona va c6uta s609i "a(i"izeze satis!ac7ia cu 5: u8"8, un venit i"itat8 Raportu dintre uti it67i e "ar%ina e 9i pre7 pentru ce e dou6 bunuri este ur"6toru ;

Cti it67i C"%a-Pa C"%b-Pb

# #:-#: 5-$

. D-#: $-$

3 5-#: 3-$

$ .85-#: .-$

5 #-#: #-$

2 :-#: :-$

Pri"a a e%ere va !i a unei uti it67i din bunu 3 deoarece cu o unitate "onetar6 ob7ine o satis!ac7ie "ai "are dec=t An cazu An care bunu A(5-$ F #:-#:)8 A doua a e%ere este indi!erent6 deoarece o unitate "onetar6 Ai procur6 aceea9i satis!ac7ie

consu"=nd o unitate din bunu A sau 3 (#:-#: > $-$)8

Presupune" c6 a a es tot o unitate din bunu 38 Ration=nd ana o% a e%e An ur"6toarea ordine unit67i e; #A ? #3 ? #A ? #3 ? #A ? #38 Costu consu"atoru ui este !or"at din 3A ? 53, acesta consu"=nd tot venitu consu"atoru ui ra7iona 8 1 Pentru trasarea unei e(p ica7ii e de a prob e"a 38 inii continue ce une9te puncte e %ra!icu ui, vezi

Prob e"a 3 pa%ina $3;

Co"p eta7i tabe u ur"6tor 9i reprezenta7i %ra!ic H"%) si H)8

Capita B[ #: #: #: #: #:

)ucr6tori B ) Produc7ie B I Productivitatea "ar%ina 6 0 H"%) : : 5 #:: .: #: ..5 .5 #5 3.5 .: .: $:: #5

Productivitatea "edie a "uncii B H) .: ..,5 .#,2 .:

Rezo vare ; Productivitatea "ar%ina 6 0 H"%) > I-) > I#0I: - )#0): este pe r=nd; 0, .:, .5, .:, #58 Productivitatea "edie 0 H > I-) este pe r=nd; 0, .:E .., 5E .#, 2E .:8 +ra!icu H"%) este !or"at din puncte e; (5, .:)E (#:, .5)E (#5, .:)E (.:, #5)8 +ra!icu H) este !or"at din puncte e (5, .:)E (#:, ..85)E (#5, .#82)E (.:,

.:)8

Pentru a avea un %ra!ic construit cu inii continue trebuie s6 presupune" c6 H"% 9i H sunt F.G dou6 !unc7ii continue8

Prob e"a $ pa%ina $38 Prin ac'izi7ionarea a dou6 uti aGe noi, produc7ia unei intreprinderi spore9te cu .:: de piese8 Care este productivitatea "ar%ina 6 a "uncii An Antreprinderea respectiv6, dac6 rata "ar%ina 6 de substitu7ie a "uncii cu capita este de #-.L Rezo vare ; Productivitatea "ar%ina 6 a capita u ui este H"%[ > I-[ > .::-. > #::8 Rata "ar%ina 6 de substitu7ie a "uncii cu capita u R"s > H"%)-H"%[ > #-. sau H"%)-#:: > #-., de unde rezu t6 c6 H"%) > 5:8

Prob e"a 5 ; Ana iz=nd activitatea des!69urat6 An cadru !ir"ei sa e, un Antreprinz6tor aGun%e a conc uzia c6, dac6 ar produce doar #:8::: de piese, o parte din capita u de care dispune ar r="=ne ne!o osit8 De aceea, e se decide s6 an%aGeze Anc= 5 ucr6tori8 Ce produc7ie se rea izeaz6, An condi7ii e An care productivitatea "ar%ina 6 a "uncii este de #:: piese- ucr6torL Rezo vare ; H"%) >I-) > #:: piese- ucr6tor8 Cei 5 ucr6tori an%aGa7i "ai produc 5 P #:: > 5:: piese8 Produc7ia tota 6 este #:8::: de piese ? 5:: piese, deci #:85:: piese8

Prob e"a 2 pa%ina $38 O !ir"6 cu 2 ucr6tori are 3 uti aGe8 Productivitatea "edie a ucr6tori or este de $ piese-o"-or68 Ace9tia ucreaz6 de uni p=n6 Goi, c=te D ore-zi, iar vineri, 2 ore8 Cu" se "odi!ic6 randa"entu s6pt="=na a uti aGe or, dac6 productivitatea ucr6tori or cre9te cu #:R, iar vineri se ucreaz6 doar 5 oreL Rezo vare ; Kntr0o s6pt6"=n6 ave" D P $ ? 2 > 3D de ore pentru un "uncitor 9i un nu"6r de 3D P $ > #5. de piese8 4iind 2 ucr6tori 9i 3 uti aGe consider6" c6 . ucr6tori ucreaz6 a un uti aG8 Dac6 un ucr6tor produce #5. de piese, doi ucr6tori

produc #5. P . > 3:$ piese, deci a un uti aG se produce pe s6pt6"=n6 3:$ piese8 Dac6 productivitatea ucr6tori or cre9te cu #:R, iar vineri se ucreaz6 5 ore ave" D P $ ? 5 > 31 ore de "unc6-s6pt6"=n6-"uncitor, iar piese-or6-o" $ ? #:-P$ > $ ? #:-#:: P $ > $8$ 8Cn ucr6tor e!ectueaz6 pe s6pt6"=n6 $8$ P 31 > #2.8D, iar doi ucr6tori a un uti aG e!ectueaz6 pe s6pt6"=n6 3.582 piese8 Randa"entu s6pt6"=na a unui uti aG se "odi!ic6 An sensu ur"6tor; 3.582-3:$ > #8:1#, adic6 a crescut cu #8:1# 0 # > :8:1# > 18# R18

Prob e"a . pa%ina 5.; O !ir"6 !o ose9te capita An va oare de .5: "i 8 u8"8, din care $:R reprezint6 capita u circu ant8 Rata de a"ortizare a capita u ui !i( este de #:R pe an8 ,6 se deter"ine va oarea capita u ui !i( consu"at Antr0un an 9i durata de !unc7ionare a capita u ui !i(8 Rezo vare ; Capita u circu ant C& > .5: "i 8 P $: R > #:: "i 8, de unde rezu t6 C4 > .5: "i 8 0 #:: "i 8 > #5: "i 8 Capita u !i( a"ortizat Antr0un an este #5: P #:-#:: "i 8 > #5 "i 8 Durata tota 6 de a"ortizare a capita u ui !i( av=nd o rat6 de a"ortizare de #5 "i 8 pe an este de #: ani ( #5 P #: > #5:) '8

Prob e"a 3 pa%ina 5.8 Costu !i( "ediu scade cu 5 u8"8 , iar ce variabi cre9te cu 5 u8"8 Cu" se "odi!ic6 C4, C&, CT, CTM, C"%L Rezo vare ; C4M > C4-IE C4M > 05 C&M > C&-IE C&M > ?5 C4 nu se "odi!ic6 pentru c6 este !i(, deci c! r6"=ne constant8 C4M a sc6zut datorit6 cre9terii ui I, de unde rezu t6 sc6derea C4-I8 C4 cre9te8 Wti" de "ai sus c6 C4M nu are cu" s6 scad6 dec=t dac6 cre9te produc7ia I, pentru c6 C&M > C&-I s6 creasc6 9i Anc6 cu o rat6 "ai "are dec=t cea cu care a crescut I8 CT > C4 ? C&, uc" C& a crescut, atunci CT a crescut cu aceea9i "6ri"e cu care a crescut C&8 CTM > :E CTM r6"=ne constant pentru c6 C4M > 05 si C&M > ?58 C"% > CT-I >C&-I cre9te8 A" stabi it "ai sus c6 dac6 C&M a crescut An condi7ii e An care I a crescut, C& trebuie s6 creasc6 cu o rat6 "ai "are dec=t cea cu care a crescut I, deci C&-I cre9te8

Prob e"a 1, pa%ina 5$; Rezo va7i ur"atoare e prob e"e; a8 Produc7ia unui bun oarecare presupune costuri !i(e de 5::8::: u8"8 9i costuri variabi e pe produs de D5: u8"8 4ir"a are o ci!r6 de a!aceri de #85 "i 8 u8"8 , din care #:R este pro!itu 8 Ce cantitate de bunuri 9i servicii a produs 9i a v=ndut

!ir"aL Care este costu unitarL Rezo vare ; a) Ave" ur"6toarea !or"u 6; Pr > & 0 CT sau #:R& > & 0 ( C4 ? C& ) #5:8::: > #85::8::: 0 ( 5::8::: ? I P D5: ) I > #:::, iar CTM > C4M ? C&M D5: ? 5:: > #35: (u")8

b) O !ir"6 produce #::: de buc67i dintr0un bun oarecare, cu c'e tuie i !i(e de .:R din costu tota 9i c'e tuie i variabi e de #82 "i 8 u8"8 Kn ur"a cre9terii produc7iei, c'e tuie i e !i(e devin #:R din costu tota , iar costu "ar%ina este cu .5R "ai "are dec=t costu unitar ini7ia 8 Cu c=t a crescut produc7iaL Care este costu "ar%ina L

Rezo vare ; Ave" CT > C& ? C4, iar C4 9i C& > #82 "i 8, de unde rezu t6 c6 CT > #82 ? .:RCT sau D:RCT > #82, CT > . "i -#::: buc8, iar C4 > :8$ "i 8 Costu tota unitar CTM > . "i 8-#::: buc8 > . "ii-bucata8 Costu "ar%ina este C"% > .5RCTM ? CTM > .5:: u8"8 C=nd produc7ia cre9te, ave" cu C"% > .85:: u8"8 9i un C4 > #:RCT# sau !6c=nd An ocuiri e; :8$ > #:RCT#, deci CT# > $ "i 8 (An ur"a cre9terii produc7iei a crescut costu variabi 9i odat6 cu acesta 9i costu tota (CT#), iar costu !i( A consider6" constant)8 Cre9terea produc7iei o a! 6" din !or"u a C"% > CT-I sau .85:: > .8:::8:::-I I > D:: !uc"i8

Rezo vare ; Ave"; !or"u a pro!it unitar > Pret unitar 0 cost unitar sau pr > P 0 CTM8 K"p6r7i" e%a itatea cu (p>pre7u unitar), de unde rezu t6 Pr-p > P-P 0 CTM-P (9tiind din ipoteza prob e"ei c6 CTM-P > 3-$) sau Pr-P > # 0 3-$ > #-$ sau Pr > #-$ P P8 Kn"u 7ind An a"bii "e"bri ai e%a it67ii cu I > produc7ia ob7ine" pro!itu tota pr P I > #-$ P p P I sau (pr P g > Pr, p P I > # > CA)8 Pr > #-$ P CA Pr > #-$ P #:8::: > .85:: (u8"8)8 Rata pro!itu ui (Rpr#) a crescut de #8.5 ori, se scrie; Rpr# > #,.5 P Rpr: > #8.5 P .58:::-#:8::: > :83#.58 Pro!itu actua Pr# va !i Rpr# > Pr#-CA Pr# > 3#.58 Costuri e tota e actua e sunt CT# > CA 0 Pr# sau CT# > 28D15 8 Costuri e tota e din perioada precedent6 sunt CT: > CA 0 Pr: > #:8::: 0 .85:: > 185:: 8 Costu trebuie redus cu; CT# 0 CT: > 28D15 0 185:: > 02.58

Prob e"a 2, pa%ina 5.8 O !ir"6 are ur"6toare e c'e tuie i anua e; c'irie, # "i 8E Antre7inerea c 6dirii, # "i 8E "aterii pri"e 9i "ateria e, . "i 8E co"bustibi , ener%ie, ap6 te'no o%ic6, # "i 8E sa arii e ucr6tori or din sec7ii, . "i 8E sa arii e ucr6tori or din co"parti"entu ad"inistrativ, :85 "i 8 4ir"a uti izeaz6 capita An va oare de .:: "i 8, din care 5:R este capita !i( cu durata de !unc7ionare de .: ani8 Calculai;

a) b)

costu !i(, costu variabi , costu tota E costu "ar%ina , c=nd produc7ia cre9te de a 58::: a 585:: piese pe an, iar costuri e variabi e se "odi!ic6 An aceea9i propor7ie cu produc7iaE pro!itu tota a !ir"ei 9i rata pro!itu ui ( a Ancas6ri 9i a capita ), dac6 pre7u de v=nzare a piese or produse este 38::: u8"8

c)

Ce consecin7e are cre9terea produc7iei asupra pro!itu ui tota 9i asupra rentabi it67ii !ir"eiL Rezo vare ; a) capita u uti izat [ > [c? [! ( [c > capita circu ant si [! > capita !i() este de .:: "i 8 A! 6" [! > 5:R P 5 > #:: ("i )8 A"ortizarea A > 5! - .:ani > 5 "i -an8 Pute" a! a costu !i(; C4 > A ? c'irie ? Antre7inerea c 6dirii ? sa arii e ucr6tori or din co"parti"entu ad"inistrativ C4 > 5 ? # ? # ? :85 > 185 ("i )8 Costu tota CT > A ? [c ? Cs (Cs > costuri e sa aria e 1)8 [c > [ 0 [! > #:: ("i )8 Cs > sa arii e ucr6tori or din sec7ii h sa arii e ucr6tori or din co"porti"entu ad"inistrativ8 Cs > . ? :85 > .85 ("i )8 A > 5 "i 8 Pute" scrie CT > 5 ? #:: ? .85 > #:185 ("i )8 Costu variabi C& > CT 0 C4 > #:185 0 185 > #:: ("i ) '8 b) Costu "ar%ina C"% > CT-I > C&-I > (C&#0C&:)-(I#0I:) ave" costuri e variabi e se "odi!ic6 An aceea9i propor7ie cu produc7ia adic6 dac6 I# > / P I: C&# > / P C&: C"% > (/PC&: 0 C&:)-((PI: 0 I:) C%" > (C&: P ((0 #)) - (I: P ((0#)) > C&:-I: c) Pr > & 0 Ct8 *u pute" da o va oare nu"eric6 a pro!itu ui8 Dac6 vo" considera c6 !ir"a a rea izat produc7ia de a punctu b) I > 5::: piese atunci ave"; Pr > #58:::8::: 0 #:185::8::: > 0 D.85::8::: > 0 D.85 ("i ) 4ir"a Anre%istreaz6 pierderi8Rpr# > Pr-& > 0 D.85-#5 P #::RE Rpr. > Pr-[ > 0 D.85-.:: P #::

Prob e"a 3, Pa%ina @# 3anii sunt ceda7i An sc'i"bu bunuri or 9i servicii or8 Cantitatea de bunuri 9i servicii care se poate ob7ine cu o unitate "onetar6 reprezint6 puterea de cu"p6rare a bani or8 Cu" se "odi!ic6 ea dac6 pre7uri e bunuri or de consu" cresc cu #:RL Rezo vare ; ,crie" !or"u a puterii de cu"p6rare a bani or care este dat6 An prob e"a P:cb > V:-P:, unde V: > cantitatea de bunuri 9i servicii, P: > pre7u bunuri or 9i servicii or8 Dac6 pre7uri e cresc cu #:R atunci P# > P: ? #:RP:8 Puterea de cu"p6rare a bani or scade cu; P#cb > V:-P# > V:-(P:?(#:-#::)P:) > V: P:P(##:-#::) > V:-P: P #:-##, P#cb i :8@:@ P P:cbE adic6 P#cb scade cu # 0 :8@:@ > :8:@# sau An procente :8:@# P #::-#:: > @8#R1

Prob e"a $, pa%ina @#8 C=t de "u 7i bani sunt necesari pentru tranzac7ionarea unei cantit67i de #::8::: de bunuri, dac6 un bun se vinde cu pre7u de .8::: u8"8 9i !iecare unitate

"onetar6 "iG oce9te $ tranzac7iiL Rezo vare ; M > PPV - & sau M > .:::P#::8::: - $ M > 5:8:::8::: u8"8

Prob e"a 2, pa%ina @#8 O banc6 acord6 credite An va oare de .5: "i 8 u8"8 pe an, cu o rat6 a dob=nzii de $:R8 Ea p 6te9te deponen7i or dob=nda de .5R8 Ce pro!it ob7ine banca, dac6 c'e tuie i e ei sunt de #: "i 8 pe anL Rezo vare ; Dob=nda ob7inut6 de banc6 pentru credite e acordate este de D# > d\#PC sau D# > $:RP.5: "i D# > #:: "i u8"8 Dob=nda p 6tit6 de banc6 deponen7i or este de; D. > d\. P C sau D. > .5R P .5: "i > 2.85::8:::E D. > 2.85 "i u8"8 Pro!itu b6ncii; Pr > D#0D.0c'e tuie i sau Pr > #:: 0 2.85 0 #: > .185 Pr > .185 "i u8"8

Prob e"a 1, pa%ina @#8 Cn a%ent econo"ic se decide s609i trans!ere capita u de a Antreprinderea / a V8 As!e , e trans"ite a%entu ui s6u de burs6 ordinu s6 v=nd6 a ter"en ce e #:: de ac7iuni pe care e de7ine a !ir"a / 9i, cu banii Ancasa7i, s6 cu"pere , tot a ter"en, ac7iuni a !ir"a V8 Ac7iuni e !ir"ei / se v=nd a cursu de $8::: u8"8, iar ce e a e !ir"ei V a un curs de D8::: u8"8 )a scaden76, cursu ac7iuni or !ir"ei / este de 385:: u8"8, iar ce a !ir"ei V este de D8#:: u8"8 Kn ur"a acestor tranzac7ii, a%entu econo"ic c=9ti%6, sau pierdeL C=t de "u tL Rezo vare ; Tranzac7ia a ter"en se Anc'eie a cursu convenit ( $::: u8"8 pentru ac7iuni e !ir"ei / si D::: u8"8 pentru ac7iuni e !ir"ei V), nu"ai c6 e(ecutarea propriu0zis a opera7iuni or de &=nzare 0 Cu"p6rare va !i !6cut6 a scaden76 c=nd a%entu econo"ic din prob e"a noastr6 este "ai Ant=i v=nz6tor, adic6 un specu ant ^j a baisse^ "iz=nd pe !aptu c6, p=n6 a scaden76 cursu titu ari or va sc6dea(385:: u8"8), ur"=nd s6 e cedeze cu"p6r6toru ui a ce convenit ("ai "are; $8::: u8"8)8 &enitu v=nz6toru ui va !i; $::: u8"8 P #:: act > $::8::: u8"8 C=9ti%u v=nz6toru ui este de 5:: u8"8 pe !iecare ac7iune 0 (di!eren7a de pre7 $:::035::) 0 Anse"n=nd 5:: P #:: ac > 5:8::: u8"8 Cu banii Ancasa7i, adic6 $::8::: u8"8 a%entu econo"ic vrea s6 cu"pere ac7iuni a !ir"a V8 Opera7iunea !iind a ter"en a%entu econo"ic este Q un specu ant ^j a baisse^ sper6 ca p=n6 a scaden7a cursu ui ac7iuni or va cre9te (D8#:: u8"8), ast!e Anc=t Q de a v=nz6tor a cursu cuvenit An "o"entu tranzac7iei "ai "ic( a noi D::: u8"8) 0 s6 c=9ti%e din aceast6 di!eren76 ( D#::0D::: > #:: (u8"8) )8 Cu"p6r6toru cu venitu de $::8::: ac'izi7ioneaz6 a pre7u de D:::

u8"8-ac7iune un nu"6r de 5: ac7iuni8 E c=9ti%6 5:P#:: > 5::: u8"8 A%entu econo"ic prin ro uri e Gucate, pe pia7a !inanciar6 secundar6, de v=nz6tor, 9i de cu"p6r6tor c=9ti%6 5:8::: u8"8 ? 5::: u8"8 > 558::: u8"8

Prob e"a 2, pa%ina @D8 Pe parcursu unui an, pre7uri e bunuri or de consu" cresc cu $:R, iar sa ariu no"ina cre9te cu .5R8 Cu" se "odi!ic6 sa ariu rea L Rezo vare ; Kn perioada de baz6 ave" ,R: > ,*:-P:8 Kn "o"entu actua ave"; ,R# > ,*# - P#, unde ,*# > P: ? $:R,*: ,I P# > P: ? $:RP: Kn ocuind ob7ine"; ,R# > (,*: P #.5-#::) - (P: P #$:-#::) > ,*:-P: P #.5-#$: > :8D@.D P ,*O-P: E ,R# > :8D@.D P ,R: > D@8.DR P ,R:8 ,a ariu rea a sc6zut cu #:81.R !a76 de perioada de baz6(,R# este "ai "ic dec=t ,R: cu ,R: 0 D@8.DRP,R: > #:81.R P ,R:)8

Prob e"a 1, pa%ina @D8 Kn tri"estru Ant=i a anu ui An curs, pre7uri e au crescut cu #5R8 Ce sa ariu no"ina ar trebui s6 pri"easc6 un ucr6tor care, a Anceputu anu ui, c=9ti%6 .8::: u8"8- un6, ast!e Anc=t sa ariu s6u rea s6 nu se "odi!iceL Rezo vare ; Ave" ,R# > ,*#-P#, iar P# > P: ? #5RP:8 Ar trebui ca sa ariu no"ina s6 scad6 cu #5R, adic6 ,*# > ,*: ? #5R,*: 9i atunci ,R# > (,*: P (#?#5R)) - (P: P (#?#5R)) > ,*:-P: > ,R:8 Cu" ,*: > .::: u8"8- un6, ar trebui ca ,R# > .::: ? #5-#:: P .::: > .83:: (u8"8- un6)8

Prob e"a 1b, pa% #::8 O banc6 acord6 A"pru"uturi An va oare de #:: "i 8 u8"8, din depuneri e c ien7i or8 Pentru credite e acordate, banca percepe o dob=nd6 de .:R8 Anua , c'e tuie i e de !unc7ionare se ridic6 a # "i 8 u8"8, iar pro!itu reprezint6 $-5 din c=9ti%u ob7inut8 Care este rata dob=nzii p 6tite de banc6 deponen7i orL Rezo vare ;

C=9ti%u b6ncii > Dob=nda perceput6 debituri or 0 Dob=nda p 6tit6 creditori or sau C=9ti%u b6ncii > Pro!it ? C'e tuie i de !unc7ionare8 Ave" Pro!itu > $-5 c=9ti%u b6ncii, de unde rezu t6 ca C'e tuie i de !ct > #-5 c=9ti%u b6ncii, dar c'e t de !ct sunt # " d C=9ti%u b6ncii > 5 " d pro!itu este de $ " d dob=nda p 6tit6 de banc6 este de #5 " d, corespunz6toare unei rate a dob=nzii de #5R8

Prob e"a 1c, pa% #::8 Ce rat6 a dob=nzii trebuie s6 practice o banc6 a depozite e bancare, pentru ca o persoan6 care A9i p6streaz6 banii An aceast6 banc6 s6 A9i "6reasc6 su"e e depuse de $ ori An decurs de . aniL Rezo vare ; 4o osi" !or"u a dob=nzii co"pus6 ,n > CP(#?d\) n unde ,n, C 9i d\ si"bo izeaz6 An aceea9i ordine; su"a ce revine creditoru ui dup6 n > . ani, C > su"a depus6 ini7ia , d\ > rata dob=nzii8 Ave" ,. > $C, An ocuind ob7ine" $C > C(#?d\)_ sau $ > (#?d\)_ #?d\ > radica din $ > . d\ > # sau d\ > #::-#:: > #::R8

Prob e"a 1d, pa% #::8 Cre9terea ratei dob=nzii de a #:R a .:R deter"in6 sc6derea cursu ui unei ob i%a7iuni cu #.:8::: u8"8 Ce venit aduce ob i%a7iuneaL Rezo vare; &enitu adus de ob i%a7iuni este !i(, !ie acesta D, iar d# > #:R, d. > .5R 9i C#, C. cursuri e ob i%a7iunii8 Ave" ur"6toare e !or"u e; D > d#P C# si D > d. P C. sau (C. > C# 0 #.:8:::E d# > #:R, d. > .5R)8 #:R C# > .5R(C#0 #.:8:::) #:RC# > .5RC# 0 .5R #.:8::: #5RC# > .5R #.:8::: C# > .::8::: D > #:RC# &enitu D > .:8:::

Prob e"a 1e, pa% #::8 Ce sa ariu no"ina ar trebui s6 aib6 un an%aGat a c6rui sa ariu a !ost de .::8::: u8"8, An situa7ia An care pre7uri e cresc cu .:R 9i se acord6 "aGor6ri care s6 co"penseze 15R din cre9terea pre7uri orL R6spuns ; Kn aceste condi7ii ave"; ,R: > ,*:-P: si ,R# > ,*#-P# unde P# > P: ? .:RP: 9i ,R: > ,R# sau ,*:-P: > ,*# - (P: P (#?.:R)) ,*# trebuie s6 creasc6 cu .:R !a76 de ,*: > .::8::: u8"8 (adic6 cu $:8:: u8"8)8 Dac6 sa ariu no"ina ar cre9te cu $:8::: u8"8 ar co"pensa cu #::R cre9terea pre7uri or, deci co"pensa7ii de #::R este ec'iva ent cu $:8::: u8"8 Din ipotez6 9ti" c6 deGa se acord6 "aGor6ri care s6 co"penseze 15R din cre9terea pre7uri or, (adic6 15-#:: P $:8::: > 3:8:::) de unde rezu t6 c6 sa ariu no"ina este ,*# > .::8::: ? 3:8::: > .3:8::: (u8"8)8

Prob e"a $, pa% ##:8


Rezo vare ; 4o osind ace ea9i si"bo uri din "anua ave"; PI3 > P+3 0 CiE PI3 > PI* ? A PI* > PI3 0 A > P+3 0 Ci 0 A sau PI* > .:: 0 ##: 0D > D. (" d u8"8)8

Prob e"a 5, pa% ##:8 O cre9tere a venitu ui cu #:R deter"in6 cre9terea consu"u ui cu 2R8 Care este Anc ina7ia "ar%ina 6 spre econo"ii, dac6, ini7ia , consu"u reprezint6 .-3 din venitL Rezo vare ; ,crie" date e din ipotez6; &# > &: ? #:R&:E C# > C: ? 2RC: 9i C: > .-3&:8 A! 6" Anc ina7ia "ar%ina 6 spre consu" c > C-& > C#0C: - &#0&: sau C > 2RC: - #:R&: > ( 2 P .-3) - #: > $-#:8 Din # > c ? s s > # 0 $-#: > 2-#: > :828

Prob e"a 2, pa% ##:8 )a un "o"ent dat, econo"ii e reprezint6 .:R dintr0un venit de 5:: "i 8 u8"8 Cre9terea venitu ui a 15: "i 8 u8"8 deter"in6 o cre9tere a econo"ii or, care aGun% a #5: "i 8 u8"8 C=t de "are este Anc ina7ia "ar%ina 6 spre consu"L Rezo vare ; Din ipotez6 ave"; ,: > .:R P &:E &: > 5::E &# > 15:, ,# > #5:8 Ca cu 6" Anc ina7ia "ar%ina 6 spre econo"ii s > ,-& > #5:0#:: - 15:05:: > #-58 Knc ina7ia "ar%ina 6 spre consu" este c > # 0 s > # 0 #-5 > $-5, c > D-#: > :8D8

Prob e"a 1, pa% ##:8 Kntr0un an, P8I83 cre9te cu .5R, aGun%=nd a 58::: "i iarde u8"8 Knc ina7ia "ar%ina 6 spre consu" este 3-$8 ,6 se ca cu eze; a) b) c) Rezo vare ; Ave" PI3#1 a crescut cu .5R aGun%=nd a 5::: sau PI3# > PI3: ? sporu consu"u ui 9i sporu econo"ii or An anu respectivE Anc ina7ia "ar%ina 6 spre econo"ii 9i "u tip icatoru investi7ii orE cre9terea venitu ui Antr0un interva de trei ani8

.5RPI3: sau #.5-#:: P PI3: PI3: > $:::8 Ave" c\ > c-PI3 > 3-$ c > 3-$ P (5:::0$:::) sau c > 15:8 a) b) Din C ? , > PI3 ave" , > .5:8 Knc ina7ia "ar%ina 6 spre econo"ii s\ > ,-PI3 Mu tip icatoru investi7ii or 5 > #-s\ > #-:8.5 > $8 &enitu va cre9te cu PI3 > 5 P , > $P.5: > #::: > .5:-#::: > :8.58

c)

Kn trei ani venitu va cre9te (dac6 se apro(i"atizeaz6 ace a9i spor a econo"ii or) a 3 P 5 P , > 3P#::: > 3:::8

Prob e"a ., pa% ##D8 Ca cu a7i rata anua 6 de cre9tere An situa7ia ur"6toare; PI3: > 5:: "i iarde u8"8E PI3# > 5.5 "i iarde u8"8 Rezo vare ; PI3#-PI3: > 5.5 - 5:: > 5P#:5 - 5P#:: > #8:5 8 PI3# > PI3: P #8:5, deci PI3# a crescut cu 5R !a76 de PI3:'8

Prob e"a $, pa% #.58 Popu a7ia tota 6 a unei 76ri este de 3: "i 8 ocuitori8 Dintre ace9tia, $:R nu sunt ap7i de "unc6, 5R nu sunt disponibi i, iar :85R nu vor s6 "unceasc68 ,6 se deter"ine nu"6ru 9o"eri or e(isten7i An 7ara respectiv6, An condi7ii e An care popu a7ia ocupat6 reprezint6 5:R din Antrea%a popu a7ie8 Rezo vare ; *r8 9o"eri or > 3: 0 3:P$:R 0 3:P5R 0 3:P:85R 0 3:P5:R > 3: 0 #. 0 #85 0 :8#5 0 #5 *r8 9o"eri or > #835 " d8

Prob e"a 5, pa% #3.8 Ca cu a7i rata in! a7iei, 9tiind c6 An decurs de un an pre7uri e bunuri or de consu" au crescut de #85 ori8 Rezo vare ; R8 in! a7iei > R IPC > #85P#::R 0 #::R > 5:R (R IPC > IPC#0IPC: IPC: > :85 > :85 P #::-#:: > 5:R8

Prob e"a 2, pa% #3.8 Kn perioada #@@3 0 #@@D, An Ro"=nia indicii pre7uri or de consu" au !ost ur"6torii (anu precedent > #::R); #@@5 #3.83R #@@2 #3D8DR #@@1 .5$8DR #@@D #5@8#R #@@@ #$58DR .::: #$581R

De c=te ori au crescut pre7uri e An anii respectiviL Ce rat6 a in! a7iei s0a Anre%istrat An !iecare anL Reprezenta7i %ra!ic evo u7ia acestuia8 Ce e!ect a avut cre9terea pre7uri or asupra venituri or popu a7iei An anu #@@D, 9tiind c6 venitu unar pe o %ospod6rie a !ost de #8D.:8D#: ei, An acest an, !a76 de #8.#@85#: ei c=t a !ost An anu #@@1L Rezo vare ; Anu #@@5 are indice pre7uri e bunuri or de consu" IPC# de #3.83R !a76 de cineL 4a76 de IPC: indice e pre7uri or din anu anterior #@@$ (care reprezint6 uti itatea de cu"p6rare #::R > #::-#:: > #)8 Ave" IPC# > #3.83RIPC: > #3.83-#::IPC: > #83.3IPC:, adic6 IPC# a crescut de #83.3 ori !a76 de IPC: sau IPC# > #83.3RIPC: > #3.83-#::IPC: > #::-#::IPC: ? 3.83-#::IPC: IPC# > IPC: ? 3.83IPC:, adic6 IPC# a crescut cu 3.83R !a76 de IPC)8 )a !e An anu #@@2 pre7uri e au crescut de #83DD ori sau au crescut cu 3D8DR8 Kn anu #@@1 pre7uri e au crescut de .85$D ori sau cu #5$8DR18 Kn anu #@@D pre7uri e au crescut de #85@# ori sau cu 5@8#R8 Kn anu #@@@ pre7uri e au crescut de #8$5D ori sau cu $58DR8 Kn anu .::: pre7uri e au crescut de #8$51 ori sau cu $581R8 Rata in! a7iei !iind varia7ia procentua 6 a indici or pre7uri or arat6 cu c=t s0a "odi!icat IPC(i?#) !a76 de IPCi8 Toc"ai a" ca cu at 9i R IPCiE "ai sus(i > #@@$ Q #@@@)8 &enitu An #@@D a !ost !a76 de venitu din #@@1 de #D.:PD#: - #.#@P5#: > #8$@3 ori "ai "are, adic6 a crescut cu $@83R , iar R8 in! a7ie a !ost 5@8#R, cre9terea venituri or nu a acoperit An tota itate rata in! a7iei, ceea ce Ansea"n6 c6 &enitu rea An #@@D a sc6zut !a76 de anu #@@18 Cu c=t a sc6zutL &R#@@D > #8$@3&*#@@1-#85@#IPC#@@1 P #::R > :8@3D P #::R&R#@@18 &R#@@D > @38DR&R#@@1, deci a sc6zut cu 28.R8

Prob e"a $, pa%8 #$18 ,6 presupune" c6 # do ar ,CA > 3$8::: ei8 Cu" se "odi!ic6 cursu de sc'i"b a eu ui An raport cu do aru ,CA, dac6, An decurs de un an An Ro"=nia pre7uri e cresc cu .:R, iar An ,CA cu #RL Rezo vare ;

4ie ( un bun, serviciu(%ra"e aur) pentru care # do ar > 3$8::: ei > ^(^8 Dup6 un an ave" ur"6toare e "odi!ic6ri; 0 0 An ei; ^(^ > 3$8::: ei ? .:R P 3$8::: ei > $:8D:: ei(#) An do ari; ^(^ > # do ar ? #RP#do ar > #8:# do ari(.)

Din (#) 9i (.) ave" ( > #8:#a > $:8D:: ei8 Dac6 a #8:#a corespund $:8D:: ei, (unui) #a Ai corespunde $:8D:: ei-#8:#a > $:83@2 ei-a, deci #a > $:3@2 ei8

Prob e"a 5, pa%ina #$18 Cn a%ent econo"ic care e!ectueaz6 opera7iuni de co"er7 e(terior e(port6 bunuri An va oare de 5: "i 8 u8"8 Ce pro!it ob7ine dac6, a e(port, cursu de revenire a "onedei na7iona e este #8::: u8"8 a # do ar ,CA, iar a i"port este de #8.:: u8"8 a # do ar ,CAL Rezo vare ; A%entu econo"ic An ur"a opera7iunii de e(port (vinde) bunuri pe pia7a e(tern6 An va oare de 5: " d u8"8, ob7in=nd pentru #::: u8"8 > # do ar ,CA, deci cu 5: " d u8"8 ob7ine 5: " d u8"8 - #::: u8"8 > 5:8:::a8 Cu ace9ti do ari a%entu econo"ic i"port6 (cu"p6r6) bunuri din str6in6tate pe care apoi e vinde pe pia7a intern6 ob7in=nd pentru #a > #.::u8"8 Pentru cei 5:8::: a ob7ine 5:8::: P #.:: > 2: " d (u8"8)8 Pro!itu a%entu ui econo"ic este de di!eren7a 2: " d8 0 5: " d8 > #: " d8

Prob e"a 1a, pa%8 #$@8 &enitu cre9te cu 2:R, iar consu"u cu $:R8 Care este Anc ina7ia "ar%ina 6 spre econo"ii, dac6 ini7ia rata consu"u ui era de 15RL Rezo vare ; Ave" Anc ina7ia "ar%ina 6 spre consu" c\ > c-& > $:RC: - 2:R&: (#)8 Din rata consu"u ui c > C:-&: > 15R ob7ine" c: > 15R&:8 Kn ocuind An (#) ob7ine"; c\ > $:RP15R&: - 2:R&: > :858 Knc ina7ia "ar%ina 6 spre econo"ii este; s > # 0 c\ > :85 8

Prob e"a 1b, pa%8 #$@8 &enitu na7iona rea izat Antr0o econo"ie Antr0un an reprezint6 su"a de #:8::: "i iarde u8"8 Kn anu ur"6tor, e cre9te cu #:R datorit6 cre9terii investi7ii or8 Cu c=t au sporit investi7ii e, dac6 "u tip icatoru acestora este .85L

Rezo vare ; Mu tip icatoru investi7ii or 5 > &-, > .85, de unde rezu t6 , > &-.85 (#)8 Investi7ii e au sporit cu #:R sau & > #:R P #:8::: " d & > #::: " d8 Kn ocuind An (#) ob7ine" , > $:: " d8

Prob e"a 1c, pa%8 #$@8 ,6 presupune" c6 indice e pre7uri or de consu" se ca cu eaz6 pe baza a cinci pre7uri care evo ueaz6 ast!e ; P# cre9te de a #8::: u8"8 a #85:: u8"8, P. cre9te cu .5R, P3 cre9te cu 5R, P$ cre9te de a .8::: u8"8 a ..:: u8"8, iar P5 cre9te de a .85:: u8"8 a .815: u8"8 Kn consu"u popu a7iei, bunuri e cu pri"e e trei pre7uri au o pondere e%a 6, 9i anu"e, .5R, iar bunuri e cu pre7uri e ur"6toare au ponderi de #:R, respectiv #5R8 ,6 se ca cu eze indice e pre7uri or de consu"8 Rezo vare ; IPC > .5R P P##-P#: ? .5R P P.#-P.: ? .5R P P3#-P3: ? #:R P P$#-P$: ? #5R P P5#-P5:8 IPC > .5R P #85 ? .5R P #8.5 ? .5R P #8:5 ? #:R P #8# ? #5R P #8# IPC > #8..5 > #..85R8

Prob e"a 1d, pa%8 #$@8 Cn a%ent econo"ic care e!ectueaz6 opera7iuni de co"er7 e(terior e(port6 bunuri An va oare de #5: "i 8 u8"8 Ce pro!it ob7ine dac6, a e(port, cursu de revenire a "onedei na7iona e este de 3: u8"8 a # do ar ,CA, iar, a i"port, este de 35 u8"8L Rezo vare ; A%entu econo"ic e(port6 bunuri An va oare de #5: " d u8"8 Atunci c=nd vinde bunuri e, Antr0o 7ar6 str6in6 ob7ine pentru 3: u8"8 # do ar ,CA, adic6 pentru #5: " d u8"8 ob7ine #5: " d u8"8-3: u8"8 > 5 " d a8 Cu acest venit de 5 " d a cu"p6r6 "ar!6 de pe pia7a str6in6 pe care apoi o aduce pe pia7a intern6 9i o vinde (i"portu ) ob7in=nd un venit An u8"8 na7iona e8 Kn prob e"a noastr6 ob7ine pentru #a 0 35 u8"8, iar pentru 5 "i a ob7ine 5 "i P 35 u8"8 > #15 ("i u8"8)8 Di!eren7a #15 0 #5: > .5 ("i u8"8) reprezint6 pro!itu 8

Din cauza unor %re9e i de tip6rire ap6rute An prob e"e e nu"6ru # 9i . de a

pa%ina 5. , rezo vate An "anua , e prezent6" 9i rezo varea aceastora


'

Cnde apare se"nu "inus An !a7a !or"u ei se are An vedere de !apt "odu u ace ei !or"u e (e(e"p e R"s>J(-<J E Ec-p>JRI-RPJ8

&ezi discu7ia despre cazu An care pro!itu este "a(i", P>C"%, pa%ina #38

[1]

Este respectat6 9i e%ea psi'o o%ic6 a ui `8M8 [e<nes (adic6 & F C)8

#8P** An pre7uri e !actori or se "ai nu"e9te 9i Venit <aional8 Pentru a putea co"para satis!ac7ii e ob7inute An ur"a consu"u ui unit67i or din dou6 bunuri se !ace ur"6toru ra7iona"ent; ^ C=t6 satis!ac7ie pute" cum#ra cu o unitate "onetar6 din bunu A si c=t6 satis!ac7ie pute" cu"p6ra cu aceea9i unitate din bunu 3, de aceea se co"par6 raportu C"%a-Pa cu C"%b-Pb8
#

Aceast6 presupunere nu respect6 ipoteza ui +ossen care spune c6 ^ satis!ac7ii e individua e sunt descresc6toare^8 3unu A are un pre7 de . unit67i "onetare, iar pri"a unitate consu"at6 aduce o satis!ac7ie de .$8 Ap ic=nd !or"u a C"%a-Pa ob7ine" o satis!ac7ie de #. pentru o unitate "onetar6 ? o satis!ac7ie de #. pentru a doua unitate "onetar6 ( ar trebui s6 ave" o satis!ac7ie "ai "are pentru pri"a unitate "onetar6 consu"at6 dup6 ipoteza ui +ossen)8 &ezi C8 *oica N$cri%ori de%#re logica lui &erme% ', Ed8 bu"anitas, 3ucure9ti ,#@@D 9i a *ico as +eor%escu Roe%en despre *o7iuni e arit"o"or!ice 9i dia ectice An cartea N)e%ea Entropiei 9i procesu Econo"ickk 3ucure9ti Ed8 E(pert #@@28 Aceste nepotriviri au An esen76 o sin%ur6 cauz6; &re" s6 e(p ic6" cu "etode "ate"atice N pentru a !i c=t "ai 9tiin7i!ici N un do"eniu continuu, subiectiv8 Cti itatea este subiectiv6, ceea ce si"t eu nu este ceva universa , "ate"atic8 Pro!itu este "a(i" atunci c=nd costu "ar%ina este e%a cu pre7u de v=nzare a bunu ui8 (&ezi prob e"e e de opti" de a pa%ina #3)8
'

0 vezi *ae Ionescu ^Curs de )o%ic6^

Pentru o "ai bun6 An7e e%ere 9i deta iere a se vedea e(p ica7ii e de a pa%ini e #.0#38
'

A se vedea e(e"p u din "anua de a pa%ina 55 !6r6 a se ua An considera7ie conc uzia prob e"ei care este e(pri"at6 %re9it ^ Kn conc uzie, !ir"a ob7ine venituri "a(i"e dac6 !o ose9te . "uncitoriQ ^8,6 nu se con!unde &> CA, cu Pr8
1

&enitu unei !ir"e este "a(i" cand H"%>:8

Distribu7ia bunuri 9i servicii criterii de c asi!icare 3unuri e pot !i stocate, servicii e <U (Nnu pot !i 7inute An !ri%iderO) servicii e se "ani!est68
1

[5]

*e intereseaz6 "odu u e sticit67ii, vezi 9i nota . de a pa%ina 3#8

[6]

E(ist6 posibi itatea ca a"ortizarea s6 !ie di!erit6 de a an a an, de e(e"p u s6 !ie "ai "are An pri"ii ani

,unt !unc7ii de %radu I de !or"a !(() > a(?b cu a: An care variabi a (, a noi este pre7u p F :, deoarece nu pute" s6 ave" ^un punct ne%ativ pentru un bun econo"ic^E
1

Prob e"e e care au !ost considerate u9oare av=nd 9i r6spuns a s!=r9itu

"anua u ui, nu au !ost rezo vate

[8]

&ezi pa%ina ## despre !unc7ia Ct8

Dac6 sunte" tenta7i s6 ap ic6" !or"u a C"%a-Pa > C"%b-Pb, vede" c6 prob e"a a !ost specia conceput6 pentru a se ap ica aceasta !or"u 6, dar uti itatea individua 6 este subiectiv6 9i dac6 a" considera ca a $a uti itate din bunu 3 aduce o satis!ac7ie de 3, nu "ai avea" e%a itatea C"%a-Pa > C"%b-Pb8 Kns6 consu"atoru tot a e%e aceast6 unitate pentru c6 "ai are doar $ u8"8 9i nu poate cu"p6ra o unitate din bunu A8 &ezi e(pica7ii e de a pa%ina D0#:
1

[9]

Pentru "ai "u te deta ii vezi e(p ica7ii e de a pa%ini e #20.:8

vezi prob e"a 9i e(p ica7ia cre9terii cu-de R8

Cerin7a prob e"ei ^s6 se deter"ine va oarea capita u ui !i( consu"at Antrun an 9i durata de !unc7ionare a capita u ui !i(^ ar trebui "odi!icat6 pentru a !i "ai e(act6, de aceea propun ur"6toarea !or"u are; ^s6 se deter"ine rata anua 6 de a"ortizare 9i durata a"ortiz6rii tota e^8 ^va oarea capita u ui !i( consu"at Antr0un an^ nu o pot deter"ina8 Dac6 s0a deteriorat tota , atunci s0a consu"at tota An pri"u an de !unc7ionare, dar produc6toru trebuie s6 p 6teasc6 An continuare a"ortis"ente8
'

^durata de !unc7ionare a capita u ui^, An "od si"i ar, nu se poate deter"ina, pentru c6 poate s6 !unc7ioneze # an, . ani 8 8 8 #: ani, #. ani 9i dup6 ce costuri e de ac'izi7ionare a C4 au !ost a"ortizate8
1

Prescurt6ri e, si"bo uri e sunt ce e !o osite An "anua 8

R6spuns di!erit de ce din "anua , care este C& > 5 "i E 0 s0a aGuns a acest r6spuns adun=nd "aterii e pri"e . "i ? co"bustibi , ener%ie # "i ? sa arii e ucr6tori or din sec7ii., dar atunci ce !ace" cu [c de #:: de "i ioaneL 0 Este !o osit 9i e pe o perioad6 de .: de ani 9i consu"at An rate e%a e, de unde ar rezu ta [c annua > #::-.:ani > 5 "i -anL8 Dac6 este a9a Ansea"n6 c6 prob e"a nu este scris6 bine, sunt o"ise c=teva vir%u e 9i cuvinte care ar sc'i"ba tota sensu prob e"ei8
'

*u pute" e(pri"a C"% printr0un nu"6r pentru c6 de9i cunoa9te" I: > 5::: buc nu cunoa9te" "6ri"ea ui C&: corespunz6toareEdoar dac6 se presupune c6 C&: ar !i costu variabi a! at a punctu a), dar nu se spune nic6ieri An prob e"6 c6 !ir"a !ace ur"6toare e c'e tuie i pentru a produce I > 5::: buc67i8 R6spunsu corect este C"% > C&:-I:, iar dac6 a" "er%e pe presupunerea !6cut6 An "anua , !6r6 nici o e%6tur6 o%ic6 Antre I > 5::: 9i costu variabi a! at a punctu a), ob7ine" C"% > #::8:::8::: - 5:8::: > .:8::: 8 Kn orice ^presupunere^ in!or"a7ie ca produc7ia cre9te a 585:: piese este super! u68 Kn "anua a ^r6spunsuri^ se spune c6 "asa "onetar6 trebuie s6 creasc6 cu #:R, dar nu se r6spunde a intrebarea prob e"ei care ne intreab6 ce se Ant="p 6 cu puterea de cu"p6rare a bani or8
1

PI3 > &enitu , iar C, ,, & > PI3, c\, s\, 5, sunt si"bo uri cunoscute 9i !o osite An ace a9i sens c asic
1 '

R6spuns corect 9i di!erit !a76 de ce din "anua de a pa%ina #5:8 R6spuns corect di!erit de ce din "anua de a pa%ina #5:8

S-ar putea să vă placă și