Sunteți pe pagina 1din 32

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova Facultatea stiinte Economice. Catedra contabilitate i informatica economic.

Lucrare individual
La Contabilitatea Instituiilor Publice Varianta 9

A efectuat : Student Anul Specialitatea : Contabilitate !rupa : C"# $%& Secu Stela A verificat : 'ector universitar Malai M.

C(iinu )%$*

Condiiile problemei
1. Facei cunotin cu soldurile conturilor analitice i sintetice la 1 septembrie i reflectai-le n registrele contabile respective.

2. Pe ba a operaiilor financiar-economice din septembrie ntocmii nregistrrile contabile ! reflectndule concomitent n notele de contabilitate respective . ". #n registrul conturilor curente i decontrilor forma nr. 22$ reflectai i pe conturi analitice operaiile financiar-economice din notele de contabilitate %. Calculai n registrele evidenei analitice i sintetice suma rula&elor pe lun i a soldului la finele lunii pe fiecare cont analitic i sintetic.

'. Calculai registrele evidenei analitice i sintetice suma rula&elor pe lun i a soldului la finele lunii pe fiecare cont analitic i sintetic. (. #ntocmii bilanul contabil privind e)ecutarea devi elor de c*eltuieli a instrituiei bugetare la 1 octombrie 2+11.

,imbolul Contului

-enumirea contului

-ebit

Credit

1 +1 +2+ +( +.+ +.1 1++ 12+ 1(+ 1.+ 1.1 1.2 1." 1.. 1./ 1/+ 1/' 1// 1$/ 2++ 2"+ 2"( 2'+ 2(+
Mi+loace fi,e U-ura mi+loacelor fi,e

" 240000

% 160000

Materiale i produse alimentare "biecte de mic valoare i scurt durat .n stocuri "biecte de mic valoare i scurt durat .n folosin Contul curent pentru c(eltuielile instituiei Casa /econtri cu titularii de avans /econtari privind manco /econtri privind asi0urarea social /econtri privind tipurile speciale de pli /econtri privind plile la bu0et /econtri cu personalul privind deponenii /econtri cu diferii debitori i creditori /econtri cu personalul privind retribuirea muncii /econtri cu membrii sindicatelor privind virrile .n numerar a sumelor coti-aiilor de membru a sindicatului /econtrile privind asi0urarea obli0atorie cu Fondul Social /econtrile privind ratele de asi0urare social de stat cu Fondul Social C(eltuieli bu0etare pentru .ntreinerea instituiei i pentru alte activiti Finanarea din bu0et pentru c(eltuielile instituiei i pentru alte activiti Mi+loacele prinilor pentru ntreinerea instituiilor precolare Fondul mi+loacelor fi,e Fondul obiectelor de mic valoare i scurt durat

7000 5000 12000 16500 650 1300 600 1500 1750 6000 400 5300 1300 38400 450 450 12000 320000 280000 12600 80000 17000 (1+1++ (1+1++

0otal1

3r.operaie i 1 2a 2b 2c 2d 2e " % ' ( . / $ 1+ 11 12 1" 1% 1' 1( 1. 1/ 1$ 2+ 21 22 2" 2% 2'a 2'b 2(

2arianta $

% % 1)%%% *1% 2 %%% $) %%% *1% $ 1%% *$$%% 33% &3$2% )*% )3% $ $*% 34% $*$% 2&% $1% & )2% $ )1% 1%% &)% $&% $*% $ *&% )25%% 2*% * &%% $2$* )265 2$34 $%42 $ 4%%

4peratiile financiar-economica din luna septembrie anul 2+12 3r. -ata d5o -enumirea -ocumentului Coninutul operaiunelor ,uma -ebit Credit

1 $

2 )

de ba " E,tras de cont /ispo-iie de plat

% 7ncasarea finanrii pe contul curent al instituiei

' 52 000

( +$+

. 2"+

8irarea mi+loacelor bneti din contul curent al instituiei

&

E,tras de cont /ispo-iie de plat

a9bu0etul local repre-ent.nd ratele de asi0urare obli0atorie b9bu0etul local repre-ent.nd impo-itul reinut din retribuie c9fondul social6repre-ent.nd ratele deasi0urare ale instituiei d9sindicatului de ramur i sindicatului instituiei repre-ent.nd coti-aiile de membru al sindicatelor e9fondul asi0urrilor sociale repre-ent.nd ratele de asi0urare ale instituiei Suma ridicat .n numerar din contul curent de la banc Suma avansului spre decontare pltit din cas titularului de avans Suma retribuiei6 pe luna au0ust 6 pltit din cas salariailor Suma retribuiei neridicate la termenul stabilit .n luna septembrie Suma retribuiei deponente pltit din cas salariailor 8irarea mi+loacelor bneti din contul curent al instituiei SA :;usuioc< pentru stin0erea datoriei creditoare C(eltuieli +ustificate de titularii

450 6 000 12 000

1// 1." 1$/

+$+ +$+ +$+

450

1/'

+$+

1 500

1.1

+$+

&

&

Cecul din carnetul de cecuri E,tras de cont "rdin de plat 'ista de calcul i plat 'ista de calcul i plat "rdin de plat E,tras de cont /ispo-iie de plat /econtul de

41100

12+

+$+

* 1 2 4 3 5

* 1 1 1 3 $%

880 38160 240 280 1 140 870

1(+ 1/+ 1/+ 1.. 1./ 2++

12+ 12+ 1.. 12+ +$+ 1(+

avans $% $% E,tras de cont C(itane=avi;on de intrare ;on de consum ;on de intrare Act de casare a mi+loacelor fi,e ;on de intrare ;on de consum 'ista de inventariere /are de seam a 0estionarului @abelul de eviden a fre0venei copiilor @abelul de utili-are a timpului de lucru Certificat medical 'ista de calcul i plat 'ista de calcul i plat

de avans Suma mi+loacelor bneti .ncasate .n contul curent pentru .ntreinerea copiilor .n instituia precolar 8aloarea materialelor intrate .n ma0atine de la SA :;usuioc< fr plat anticipat 8aloarea materialelor predate de la ma0a-ine .n folosin 8aloarea mi+loacelor fi,e intrate .n ma0a-ine prin ac(i-iii de la .ntreprinderea mi,t :#oroc< 8aloarea mi+loacelor fi,e ieite din patrimoniul instituiei prin casare >u-ura $%% ?9 8aloarea "M8S/ intrate .n patrimoniul instituiei prin ac(i-iie de la SR' :Stru0ura< "M8S/ predate de la ma0a-ie .n folosin 8aloarea "M8S/ constat lipsa la inventariere imputat persoanei vinovate 8aloarea materialelor consumate Calcularea plii pe septembrie pentru .ntreinerea copiilor .n instituia precolar Suma retribuiei calculat salariailor pe luna septembrie 7ndemni-aia pentru capacitatea temporar de munc calculate salariailor Suma impo-itului reinut din retribuiie Suma ratei de asi0urare obli0atorie reinut din retribuie 1 410 1 410 630 150 3 260 3 260 1250 500 500 320 320 130 130 140 12+ $+ +(+ 2++ +1+ 2++ +2+ +.+ 2++ +.1 2(+ 1.+ 2(+ 2++ 1.2 12+ 1./ +(+ 1./ 2'+ +1+ 1./ 2(+ +.+ +.1 +.1 1.+ +(+

$$ $) $& $* $1 $2 $4 $3

$$ $) $1 $2 )& )* )1 )5

$5

&%

1 430

1.2

%++

)%

&%

26900

2++

1/+

)$ )) )&

&% &% &%

640 4 300 1614

1$/ 1/+ 1/+

1/+ 1." 1//

)* )1 )2

&% &% &%

'ista de calcul i plat 'ista de calcul i plat Calcul din carnetul de cecuri

Coti-aiile de membru al sindicatelor reinute din retribuie Suma ratelor de asi0urare calcalat .n a9Fondul social b9 Fondul asi0urrilor sociale Suma mi+loacelor bneti rambursat din casa .n contul current la banc

269 6 187 1076 1 700

1/+ a62++ b62++ +$+

1/' a6 1$/ b6 1$$ 2"+

3ota de contabilitate nr.1 din +2.+$.12

3r. de ordine 1 1

-ata 2 %)6%56$)

-enumirea documentului " E,tras de cont /ispo-iie de plat

Coninutul operaiei % 7ncasarea finanrii pe contul curent al instituiei

,uma ' 52 000

Corespondena conturilor -0 C0 ( . +$+ 2"+

Pentru cartea mare -0 +$+-'2+++ 7ul '2+++ C0 2"+-'2+++ '2+++

3ota de contabilitate nr.2 din +".+$.12

3r. de -ata ordine 1 2

-enumirea documentului "

Coninutul operaiei % 8irarea mi+loacelor bneti din contul curent al instituiei a9bu0etul local repre-ent.nd ratele de asi0urare obli0atorie b9bu0etul local repre-ent.nd impo-itul reinut din retribuie c9fondul social6repre-ent.nd ratele deasi0urare ale instituiei d9sindicatului de ramur i sindicatului instituiei repre-ent.nd coti-aiile de membru al sindicatelor e9fondul asi0urrilor sociale repre-ent.nd ratele de asi0urare ale instituiei Suma ridicat .n numerar din contul curent de la banc

,uma '

Corespondena conturilor -0 C0 ( .

450 6 000 12 000 450

1// 1." 1$/ 1/'

+$+ +$+ +$+ +$+

&

E,tras de cont /ispo-iie de plat

1 500

1.1

+$+

&

Cecul din carnetul de cecuri E,tras de cont

41100

12+

+$+

Pentru cartea mare -0 1//-%'+ 1."-(+++ 1$/-12+++ 1/'-%'+ 1.1-1'++ 12+-%11++ 7ul (1'++ +$+-(1'++ C0

7ul(1'++

3ota de contabilitate nr." din +%.+$.12 3r. de ordine 1 $ -enumirea documentului " "rdin de plat Coninutul operaiei % Suma avansului spre decontare pltit din cas titularului de avans Corespondena conturilor -0 C0 ( . 1(+ 12+

-ata 2 *

,uma ' 880

Pentru cartea mare -0 1(+-//+ 7ul //+ C0 12+-//+ //+

3ota de contabilitate nr.% din +'.+$.12

3r. de ordine 1 $

-ata 2 1

-enumirea documentului "

Coninutul operaiei

,uma ' 38160

&

% Suma retribuiei6 'ista de calcul pe luna au0ust 6 i plat pltit din cas salariailor Suma retribuiei neridicate la 'ista de calcul termenul stabilit i plat .n luna septembrie Suma retribuiei "rdin de deponente pltit plat din cas salariailor

Corespondena conturilor -0 C0 ( . 1/+ 12+

240

1/+

1..

280

1..

12+

Pentru cartea mare -0 1/+-"/1(+ 1/+-2%+ 1..-2/+ 7ula& "/(2+ C0 12+-"/1(+ 1..-2%+ 12+-2/+ 7ula& "/(/+

3ota de contabilitate nr.' din +/.+$.12

3r. de ordine 1

-ata 2

-enumirea documentului "

Coninutul operaiei

,uma '

% 8irarea mi+loacelor bneti din contul E,tras de cont curent al instituiei /ispo-iie de SA :;usuioc< plat pentru stin0erea datoriei creditoare

Corespondena conturilor -0 C0 ( .

1 140

1./

+$+

Pentru cartea mare -0 1./-11%+ 7ul 11%+ C0 +$+-11%+ 11%+

3ota de contabilitate nr.( din 1+.+$.12

3r. de ordine 1 $

-ata 2 $%

-enumirea documentului " /econtul de avans E,tras de cont C(itane=avi-

Coninutul operaiei % C(eltuieli +ustificate de titularii de avans Suma mi+loacelor bneti .ncasate .n contul curent pentru .ntreinerea copiilor .n instituia precolar

,uma ' 870

Corespondena conturilor -0 C0 ( . 2++ 1(+

$%

1 410 1 410

12+ $+

1.2 12+

Pentru cartea mare -0 12+-1%1+ +$+-1%1+ 2++-/.+ 7ul "(/+ C0 1.2-1%1+ 12+-1%1+ 1(+-/.+ "(/+

3ota de contabilitate nr.. din 11.+$.12

3r. de ordine 1

-ata 2

-enumirea documentului "

Coninutul operaiei % 8aloarea materialelor intrate .n ma0atine de la SA :;usuioc< fr plat anticipat

,uma '

Corespondena conturilor -0 C0 ( .

$$

;on de intrare

630

+(+

1./

Pentru cartea mare -0 +(+-("+ 7ul ("+ C0 1./-("+ ("+

3ota de contabilitate nr./ din 12.+$.12 3r. de ordine 1 $ -enumirea documentului " ;on de consum Coninutul operaiei % 8aloarea materialelor predate de la ma0a-ine .n folosin Corespondena conturilor -0 C0 ( . 2++ +(+

-ata 2 $)

,uma ' 150

Pentru cartea mare -0 2++-1'+ 7ul 1'+ C0 +(+-1'+ 1'+

3ota de contabilitate nr.$ din 1'.+$.12

3r. de ordine 1

-ata 2

-enumirea documentului "

Coninutul operaiei % 8aloarea mi+loacelor fi,e intrate .n ma0a-ine prin ac(i-iii de la .ntreprinderea mi,t :#oroc<

,uma '

Corespondena conturilor -0 C0 ( .

$1

;on de intrare

3 260 3 260

+1+ 2++

1./ 2'+

Pentru cartea mare -0 +1+-"2(+ 2++-"2(+ 7ula&ul ('2+ C0 1./-"2(+ 2'+-"2(+ 7ula&ul ('2+

3ota de contabilitate nr.1+ din 1(.+$.12

3r. de ordine 1

-ata 2

-enumirea documentului "

Coninutul operaiei

,uma '

$2

% 8aloarea mi+loacelor fi,e Act de casare ieite din a mi+loacelor patrimoniul fi,e instituiei prin casare >u-ura $%% ?9

Corespondena conturilor -0 C0 ( .

1250

+2+

+1+

Pentru cartea mare -0 +2+-12'+ 7ula& 12'+ C0 +1+-12'+ 7ula& 12'+

3ota de contabilitate nr.11din 2".+$.12

3r. de ordine 1

-ata 2

-enumirea documentului " ;on de intrare

Coninutul operaiei % 8aloarea "M8S/ intrate .n patrimoniul instituiei prin ac(i-iie de la SR' :Stru0ura<

,uma ' 500 500

Corespondena conturilor -0 C0 ( . +.+ 2++ 1./ 2(+

)&

Pentru cartea mare -0 +.+-'++ 2++-'++ 7ula& 1+++ C0 1./-'++ 2(+-'++ 7ula& 1+++

3ota de contabilitate nr.12 din 2%.+$.12

3r. de ordine 1 $

-ata 2 )*

-enumirea documentului " ;on de consum

Coninutul operaiei % "M8S/ predate de la ma0a-ie .n folosin

,uma ' 320 320

Corespondena conturilor -0 C0 ( . +.1 2(+ +.+ +.1

Pentru cartea mare -0 +.1-"2+ 2(+-"2+ 7ula& (%+ C0 +.+-"2+ +.1-"2+ 7ula& (%+

3ota de contabilitate nr.1" din 2'.+$.12

3r. de ordine 1 $

-ata 2 )1

-enumirea documentului " 'ista de inventariere

Coninutul operaiei % 8aloarea "M8S/ constat lipsa la inventariere imputat persoanei vinovate

,uma ' 130 130

Corespondena conturilor -0 C0 ( . 1.+ 2(+ +.1 1.+

Pentru cartea mare -0 1.+-1"+ 2(+-1"+ 7ula& 2(+ C0 +.1-1"+ 1.+-1"+ 7ula& 2(+

3ota de contabilitate nr.1% din 2$.+$.12

3r. de ordine 1 $

-ata 2 )5

-enumirea documentului " /are de seam a 0estionarului

Coninutul operaiei % 8aloarea materialelor consumate

,uma ' 140

Corespondena conturilor -0 C0 ( . 2++ +(+

Pentru cartea mare -0 2++-1%+ 7ula& 1%+ C0 +(+-1%+ 7ula& 1%+

3ota de contabilitate nr.1' din "+.+$.12 3r. de ordine -ata -enumirea documentului Coninutul operaiei ,uma Corespondena conturilor

1 $5

2 &%

)%

&%

" @abelul de eviden a fre0venei copiilor @abelul de utili-are a timpului de lucru Certificat medical 'ista de calcul i plat 'ista de calcul i plat 'ista de calcul i plat 'ista de calcul i plat Calcul din carnetul de cecuri

% Calcularea plii pe septembrie pentru .ntreinerea copiilor .n instituia precolar Suma retribuiei calculat salariailor pe luna septembrie 7ndemni-aia pentru capacitatea temporar de munc calculate salariailor Suma impo-itului reinut din retribuiie Suma ratei de asi0urare obli0atorie reinut din retribuie Coti-aiile de membru al sindicatelor reinute din retribuie Suma ratelor de asi0urare calcalat .n a9Fondul social b9 Fondul asi0urrilor sociale Suma mi+loacelor bneti rambursat din casa .n contul current la banc

' 1 430

-0 ( 1.2

C0 . %++

2690 0 640 4 300 1614 269

2++

1/+

)$ )) )&

&% &% &% &%

1$/ 1/+ 1/+ 1/+

1/+ 1." 1// 1/'

)*

)1

&%

6 187 1076

a62++ b62++

a6 1$/ b6 1$$

)2

&%

1 700

+$+

2"+

Pentru cartea mare -0 C0 1.2-1%"+ %++-1%"+ 2++-2($++ 1/+-2($++ 1$/-(%+ 1/+-(%+ 1/+-%"++ 1."-%"++ 1/+-2($ 1/'-2($

-0 1/+-1(1% 2++-(1/. 2++-1+.( +$+-1.++ 7ula& %%11(

C0 1//-1(1% 1$/-(1/. 1$$-1+.( 2"+-1.++ %%11(

nstituia public Proiectul de suport prin asisten te*nic la -e voltarea ,trategic a Curii de Conturi Formularul nr.1 Aprobat prin "rdinul

ministrului finanelor $%1 din %3.$).)%%3 89L:3;<L =>=C<0?799 8<@=0<L<9 :<04790?;9L47 5 93,090<;99L47 P<8L9C= la +1.1+.2+11 Aeriodicitatea: trimestrial6 anual Unitatea de msur mii lei

:C092

Cod rnd

Proiecte finanate din surse e)terne la sfrit la nceput de an de an Atrimestru6


( .

9. B9CL4:C= F9>= Mi+loace fi,e >%$%=%$59 99. ,04C<79 -= B:0=79:L= Aroduse ale atelierelor de producie >didactice9 >%&%9 Aroducia 0ospodriilor a0ricole au,iliare >%&$9 Materiale de lun0 durat pentru cercetri tiinifice i investi0aii de laborator >%*&9 Utila+ special pentru lucrri de cercetri tiinifice efectuate .n ba- de contract economic >%**9 Animale tinere i la .n0rat >%1%9 Materiale i produse alimentare >%2%=%259 999. 489=C0= -= B9C? 2:L4:7= D9 ,C<70? -<7:0? "biecte de mic valoare i scurt durat >%4%6 %4$6 %4)6 %4&9 92. CE=L0<9=L9 -= P74-<C;9= D9 :L0= CE=L0<9=L9 C(eltuieli ale atelierelor >didactice9 de producie >%3%9 C(eltuieli ale 0ospodriilor a0ricole au,iliare >didactice9 >%3$9 C(eltuieli pentru lucrri de cercetri tiinifice .n ba- de contract >%3)9 C(eltuieli pentru fabricarea instalaiilor e,perimentale >%3&9 C(eltuieli de colectare i prelucrare a s.n0elui i materialelor >%3*9 2. B9CL4:C= 8?3=D09 Contul curent .n bu0etul de stat pentru c(eltuielile instituiei6 pentru transfer instituiilor subordonate i pentru alte activiti >%5%9 Contul curent .n bu0etul de stat pentru investiii capitale >%5&9 Contul curent pentru mi+loace cu destinaie special >%5*9 Contul curent pentru plata pensiilor i indemni-aiilor din

%$% %)% %)$ %&& %&* %&1 %1% %2%

)*%%%%

)*)%$%

% $4%%%

)5% $4&4%

%4% %4$ %4) %4& %4*

%3% %3& %3*

$21%%

354%

:C092

Cod rnd

Proiecte finanate din surse e)terne la sfrit la nceput de an de an Atrimestru6


( .

contul mi+loacelor bu0etului de stat >%519 Contul curent desc(is din contul altor bu0ete >%529 Contul curent pentru c(eltuielile instituiei6 pentru transfer instituiilor subordonate i pentru alte activiti >$%%6 $%$9 Contul curent pentru investiii capitale >$%&9 Cont curent al bu0etului satului >comunei96 oraului6 municipiului >$%49 Contul curent al ordonatorilor de alocaii6 .ntreinui din bu0etul satului >comunei9 oraului6 municipiului >$%39 Contul curent privind finanarea investiiilor capitale din contul bu0etului satului >comunei9 oraului6 municipiului >$%59 Contul curent al sumelor mandatate >$$%9 Contul curent al mi+loacelor speciale >$$$9 Contul curent privind alte mi+loace >$$)9 Contul curent al mi+loacelor fondurilor speciale >$$&9 Contul valutar >$$*9 Contul curent al veniturilor vamale >$$19 Contul curent pentru a+utoare umanitare >$$29 Contul curent pentru mi+loacele obinute din 0ranturi e,terne sau sub form de transfer pentru reali-area proiectelor finanate din surse e,terne >$$49 Contul curent pentru mi+loacele .mprumuturilor e,terne pentru reali-area proiectelor finanate din surse e,terne >$$39 Contul curent pentru mi+loacele obinute din asisten te(nic >$$59 Casa pe mi+loace bu0etare >$)%9 Casa pe mi+loace speciale >$)$9 Casa pentru alte mi+loace >$))9 Casa pe mi+loace ale fondurilor speciale >$)&9 Casa veniturilor cu destinaie special >$)*9 Alte mi+loace bneti i investiii >$&%=$&&9 nvestiii pe termen lun0 .n pri nele0ate >$&19 nvestiii pe termen lun0 .n pri le0ate >$&29 Modificarea valorii investiiilor pe termen lun0 >$&49 29. -=C430?79 /econtri cu sumele veniturilor vamale >$1$9 /econtri privind remunerarea parial a comen-ilor pentru elaborarea cercetrilor e,perimentale de construcie conform tematicii bu0etare >$1)9 /econtri cu clienii pentru lucrrile efectuate i serviciile prestate de ctre deinui >$1&9 /econtri cu clienii pentru lucrrile de cercetri tiinifice supuse plii >$1*9 /econtri cu clienii pe ba-a avansurilor pentru cercetri

%31 %32 %5% %5& %54 %53 %55 $%% $%$ $%) $%& $%* $%1 $%2 $%4 $%3 $%5 $$% $$$ $$) $$& $$* $)% $)1 $)2 $)4 $&$ $&) $&& $&* $&1 21% )*&%

:C092

Cod rnd

Proiecte finanate din surse e)terne la sfrit la nceput de an de an Atrimestru6


( .

tiinifice >$119 /econtri cu coe,ecutanii atrai pentru reali-area lucrrilor .n ba- de contract economic >$129 /econtri cu furmi-orii de mrfuri6 lucrri i servicii ac(itate din contul mi+loacelor obinute din proiectele finanate din surse e,terne i asisten te(nic >$149 /econtri cu diferii debitori i creditori privind veniturile mi+loacelor i fondurilor speciale >$139 /econtri cu personalul privind asi0urarea obli0atorie de asisten medical >$159 /econtri cu titularii de avans >$2%9 /econtri privind manco >$4%9 /econtri privind c(eltuielile suplimentare le0ate de titlurile e,ecutorii cu persoanele fi-ice i +uridice >$4$9 /econtri privind tipurile speciale de pli >$4)9 /econtri privind plile la bu0et >$4&9 /econtri privind manco transmise .n or0anele de anc(et >$419 /econtri cu personalul privind deponenii >$449 /econtri cu diferii debitori i creditori >$439 /econtri conform plilor planificate >$459 /econtri cu personalul privind retribuirea muncii >$3%9 /econtri prin virament cu personalul >$3)=$339 Alte decontri privind lucrrile e,ecutate >$359 /econtri privind plata indemni-aiilor personalului misiunilor diplomatice i celor speciale pentru perioada aflrii peste (otarele republicii >$5%9 /econtri privind .ncasrile plilor .n plus a pensiilor i indemni-aiilor >$5)9 /econtri ale indemni-aiilor pentru copiii aflai sub tutel >$549 /econtri privind contribuiile asi0urrilor sociale de stat obli0atorii cu ;u0etul Asi0urrilor Sociale de Stat >$539 /econtri privind primele de asi0urare obli0atorie de asisten medical cu Compania #aional de Asi0urri .n Medicin >$559
299. CE=L0<9=L9

$&2 $&4 $&3 $&5 $*% $1% $1$ $1) $1& $11 $14 $13 $15 $2% $2) $2& $2* $21 $44 $43 )&%% 2%% $41% )&$% 2%% $44%

1&%%

5$%

$45 $3% $3) $31 $31 $34 &)%%%% &15%3&

C(eltuieli bu0etare pentru .ntreinerea instituiei i pentru alte activiti >)%%9 C(eltuieli din contul altor bu0ete >)%)9 C(eltuieli pentru plata pensiilor i indemni-aiilor din contul bu0etului >)%19 C(eltuieli pentru plata pensiilor i indemni-aiilor din contul bu0etului >)%19 C(eltuieli de cas din bu0etele satelor >comunelor96

oraelor6 municipiilor >)%49 C(eltuieli pentru distribuie >)$%9 C(eltuieli privind mi+loacele speciale >)$$9 C(eltuieli efective din contul a+utoarelor umanitare >)$&9 C(eltuieli din mi+loacele fondurilor speciale >)$*9 C(eltuieli efective din contul mi+loacelor obinute din proiectele finanate din surse e,terne >)$19 C(eltuieli din contul mi+loacelor activitii de producie >)$49 C(eltuieli efective din contul mi+loacelor obinute din asisten te(nic >)$39 2999. 2=390<79 8enituri i pierderi >*$%9 9>. CE=L0<9=L9 P=307< C43,07<C;99 C:P90:L= Utila+ care urmea- a fi montat >%*%9 Materiale de construcie pentru construcii capitale >%*$9 /econtri cu furni-orii i antreprenorii >$1%9 C(eltuieli bu0etare pentru investiii capitale >)%&9 C(eltuieli din mi+loacele speciale pentru investiii capitale i procurarea utila+ului >)$)9 C(eltuieli din contul proiectelor finantate din surse e,terne pentru investitii capitale >)$59 >9. #BP7<B<0<79 7mprumuturi bu0etare >1)%9 7mprumuturi e,terne primite de la or0anisme internaionale >1*%9 Recreditarea altor nivele de bu0et >11%9 >99. B9CL4:C= 07:3,B9,= D9 P79B90=
Mi+loace transmise i primite >4&%9

$5% $5$ $5& $5* $51 $54 $53 )%% )$% )$$ ))% )&% )&1 )&5 )*% )1% )2% &%% &1% &4% *%%

>999. ,<7,= -= F93:3;:7=


7mprumuturi de la bncile comerciale >3$%9 Alte surse interne >34%9

; 'A#B

P:,92

Cod rnd

Proiecte finanate din surse e)terne la sfrit la nceput de an de an Atrimestru6


( .

9. F93:3;?79 Finanarea din bu0et pentru c(eltuielile instituiei i pentru alte

*$%

)3%%%%

&&&4%%

P:,92

Cod rnd

Proiecte finanate din surse e)terne la sfrit la nceput de an de an Atrimestru6


( .

activiti >)&%6 $*%9 /econtri privind finanarea din contul altor bu0ete >)&)6 $*)9 *$) Finanarea din contul mi+loacelor cu destinaie special >)&*9 *$* Mi+loace din fondurile speciale >)&19 *$1 Alte mi+loace pentru .ntreinerea instituiei >)&39 *$3 99. F43-<79 D9 B9CL4:C= C< -=,093:;9: ,P=C9:L? Fondul pentru de-voltarea instituiei >)*29 *)2 Credite bancare >)*39 *)3 Fondul mi+loacelor fi,e >)1%9 *&% U-ura mi+loacelor fi,e >%)%9 **% Fondul obiectelor de mic valoare i scurt durat >)2%9 *1% Fondul investiional >)219 *1$ 999. -=C430?79 /econtri cu sumele veniturilor vamale >$1$9 1%$ /econtri privind remunerarea parial a comen-ilor pentru 1%) elaborarea cercetrilor e,perimentale de construcii conform tematicii bu0etare >$1)9 /econtri cu clienii pentru lucrrile efectuate i serviciile 1%& prestate de ctre deinui >$1&9 /econtri cu clienii pentru lucrrile de cercetri tiinifice 1%* supuse plii >$1*9 /econtri cu clienii pe ba-a avansurilor pentru cercetri 1%1 tiinifice >$119 /econtri cu coe,ecutanii atrai pentru reali-area lucrrilor .n 1%2 ba-a de contract economic >$129 /econtri cu furni-orii de mrfuri6 lucrri i servicii ac(itate din 1%4 contul mi+loacelor proiectelor finanate din surse e,terne i asisten te(nic >$149 /econtri cu diferii debitori i creditori privind veniturile 1%3 mi+loacelor6 fondurilor speciale >$139 /econtri cu personalul privind asi0urarea obli0atorie de 1%5 asisten medical >$159 /econtri cu titularii de avans >$2%9 1$% /econtri privind manco >$4%9 1)% /econtri privind c(elt. suplim. le0at. de titlurile e,ecut. cu pers. 1)$ fi-ice i +uridice>$4$9 /econtri privind tipurile speciale de pli >$4)9 1)) /econtri privind plile la bu0et >$4&9 1)& /econtri privind sumele .n depo-it >$4*9 1)* /econtri privind manco transmise .n or0anele de anc(et >$419 1)1 /econtri privind mi+loacele primite pentru c(eltuieli mandatate >$429 1)2 /econtri cu personalul privind deponenii >$449 1)4 /econtri cu diferii debitori i creditori >$439 1)3 /econtri conform plilor planificate >$459 1)5

$)2%%

$)2%%

3%%%% $2%%%% $4%%%

3&)2% $1341% $4%1%

$1%% 2%%%

% *&%%

*%% $&%%

&2% $2%

P:,92

Cod rnd

Proiecte finanate din surse e)terne la sfrit la nceput de an de an Atrimestru6


( .

/econturi cu personalul privind retribuirea muncii >$3%9 /econtri cu bursieri >$3$9 /econtri prin virament cu personalul >$3)=$339 Alte decontri privind lucrrile e,ecutate >$359 /econtri privind plata indemni-aiilor personalului misiunilor diplomatice i celor speciale pentru perioada aflrii peste (otarele republicii >$5%9 /econtri privind .ncasrile plilor .n plus a pensiilor i indemni-aiilor >$5)9 /econtri ale indemni-aiilor pentru copii aflai sub tutel >$549 /econtri privind contribuiile asi0urrilor sociale de stat obli0atorii cu ;ASS >$539 /econtri privind primele de asi0urare obli0atorie de asisten medical cu C#AM >$559 92. 7=:L9F:7=: P74-<C;9=9 Reali-area produselor fabricate de atelierele de producie >didactice9 >)3%9 Reali-area produciei fabricate de 0ospodriile a0ricole au,iliare >didactice9 >)3$9 Reali-area lucrrilor de cercetri tiinifice e,ecutate .n ba- de contract >)3)9 2. 2=390<79 8enituri din mi+loace speciale >*%%9 8enituri de la activitatea de producie a colilor te(nico= profesionale >*%)9 8enituri cu destinaie special >*%*9 8eniturile mi+loacelor obinute sub form de transfer pentru reali-area proiectelor finanate din surse e,terne >*%19 8eniturile mi+loacelor obinute sub form de asisten te(nic >*%29 8enituri bu0etare >*%49 8eniturile obinute din a+utoare umanitare >*%39 8eniturile mi+loacelor din 0ranturi e,terne pentru reali-area proiectelor finanate din surse e,terne >*%59 8enituri i pierderi >*$%9 >9. #BP7<B<0<79 7mprumuturi bu0etare >1)%9 7mprumuturi e,terne primite de la or0anisme internaionale >1*%9 Recreditarea altor nivele de bu0et >11%9 >99. B9CL4:C= 07:3,B9,= D9 P79B90=
Mi+loace primite >4&%9

1&% 1&$ 1&) 1&5 1*% 1*) 1*& 1*3 1*5 12% 12$ 12) 14% 14) 14* 141 142 144 143 145 13% 15% 15$ 15) 2%%

&3*%% 5%%

)$&14 $31&

$)%%% %

11*4 $%42

$*&%

>999. ,<7,= -= F93:3;:7=

P:,92

Cod rnd

Proiecte finanate din surse e)terne la sfrit la nceput de an de an Atrimestru6


( .

7mprumuturi de la bncile comerciale >3$%9 Alte surse interne >34%9 Mi+loace de la v.n-area i privati-area bunurilor proprietate public >3&%9 29. F93:3;:7=: C43,07<C;99L47 C:P90:L= Finanarea din bu0et a investiiilor capitale >)&$6 $*&9 /econtri cu furni-orii i antreprenorii >$1%9 299. 7=F<L0:0=L= =>=C<0?799 8<@=0<L<9 Re-ultatele e,ecutrii bu0etului >5%%9 ; 'A#B

2$% 2)% 2)$ 2&% 2*% 2*1 21%

#r. dCo

-enumirea organi atiei

,old la -ebit

,old la credit

1 2 " %

S.R.' stru0uras S.A ;usuioc ntreprinderea mi,ta noroc

)%%% $&%% &&%% 1&%% 1./


Ct

0otal
/t stru0uras S )%%% 1%% 1%% Sf $1%%

$&%%

/t noroc S &&%% &)2% Rula+ SF *% *%

Ct

/t

S.A.busuioc Ct $&%% 2&%

1 140 2&% $$*% Sf 45%