Sunteți pe pagina 1din 7

SCOALA GIMNAZIALA NR.

1 PIETROSANI GRADINITA BADESTI

ACTIVITATE OPTIONALA SA INVATAM SA VORBIM CORECT AN 2013-2014


1

SCOLAR

GRADINITA BADESTI COM. PIETROSANI AN SCOLAR 20 !"20 #

VIZAT, Inspector de specialitate

ACTIVITATE OPTIONALA

Sa invatam sa vorbim corect


AN SCOLAR 2013-2014

Vizat director,

DOMENII IMPLICATE: DLC Grupa mijlocie:,,Grupa Buburuzelor,,-NIVEL I

Educatoare:C

r!ea" G#eor"# $a

ARGUMENT

Comu icarea orala e!te metoda cardi ala i dez"oltarea per!o alitatii pre!colarilor#Lim$ajul ii co %era copilului pre!colar auto omie !i po!i$ilitatea de a !e mi!ca cu u!uri ta i mediul i co jurator# Oricat de $i e ar %i i ze!trat de la a!tere u copil,lim$ajul lui u apare !i u !e dez"olta i a%ara e&er!arii "er$ale# I proce!ul i !tructi"'educati", lim$ajul reprezi ta u mijloc de comu icare dar !i u mijloc de cu oa!tere deoarece pri i termediul lui !e tra !mit cu o!ti te !i !e lar(e!te orizo tul copiilor cu oi repreze tari# Pe tru copilul ormal dez"oltat di pu ct de "edere i telectual !i care u are )pro$leme* i ceea ce pri"e!te capacitatea de emi!ie a !u etelor !i de receptie auditi"a,co !tituirea !i %ormarea optio ala a a!pectului %o etic,le&ical !i (ramatical al lim$ajului,i (e eral,decur(e ormal#I cazul copiilor de%icitari !u$ a!pectul pro u tiei corecte a cu"i telor,i !u!irea !i!temului %o etic al lim$ii mater e u !e produce !po ta ,ci ece!ita i ter"e tia acti"a !i !i!tematica a educatoarei,actiu e la care tre$uie a tre ata !i %amilia# I tre ortoepie+pro u tarea corecta a cu"i telor,!i lim$aj+ma i%e!tarea !i!temului lim$ii i actul "iu al comu icarii,e&i!ta o !tra !a le(atura#-e!pectarea re(ulilor de pro u tare corecta a cu"i telor a!i(ura realizarea i $u e co ditii a comu icarii "er$ale orale#-o!tirea corecta a cu"i telor e ajuta !a "alori%icam e&act co ti utul lo(ic al otiu ilor %olo!ite,al propozitiilor !i %razelor# O dictie $u a,i co corda ta cu !peci%icitatea %o etica a lim$ii,pe la (a %aptul ca da "or$irii u a!pect !o or placut,pu e i "aloare !i i te tiile,(a durile "or$itorului# Cu cat i!i i !u!e!te mai $i e "or$irea,cu atat copilul poate %i educat mai u!or#Pri i termediul cu"a tului !e co tri$uie la dez"oltarea lui i telectuala#.tiliza d lim$ajul,copilul poate !a (a dea!ca,!a a alizeze,!a compare,!a cla!i%ice !i a!t%el i!i dez"olta (a direa,"oca$ularul !i modul de e&primare# /ormarea u or depri deri de e&primare corecta co !tituie o preocupare perma e ta i (radi ita:i %iecare mome t al zilei,educatoarea ii i deam a pe copii !a "or$ea!ca %rumo!,i to a d corect,e&pre!i" !i %ire!c ceea ce dore!c !a comu ice# De!i,i cadrul e&ercitiilor de i "iorare !au al jocurilor,!e pot e%ectua di"er!e e&ercitii de (im a!tica %aciala,li (uala,di"er!e e&ercitii de re!piratie,pe tru a i "ata copiii !a pro u te corect !u etele !i cu"i tele lim$ii roma e,am ale! !a de!%a!or i ace!t a !colar u optio al ce aparti e
3

Dome iului Lim$a !i Comu icare i "ederea e&er!arii lim$ajului co te&tual,coere t !i pe tru i !u!irea i li ii mari a pro u tiei corecte# Pe tru a putea aju (e pre!colarii !a repo"e!tea!ca u te&t,pe tru a putea crea o po"e!te, tre$uie i primul ra d !a !tie !a !e e&prime corect di pu ct de "edere le&ical,%o etic !i !i tactic# Pe tru realizarea ace!tui optio al "oi apela la jocuri didactice,la di"er!e jocuri'e&ercitiu,la lecturi ale educatoarei precum !i la memorizari# NI$EL DE $ARSTA I-G-.PA MI0LOCIE+1'2 a i, TIMP DE DES%AS&RARE%3 AN N&MAR DE ORE PE SAPTAMANA%3 O-A432'56 MIN.TE OBIECTI$E CADR&' Educarea u ei e&primari "er$ale corecte di pu ct de "edere %o etic,le&ical,!i tactic7 Dez"oltarea e&primarii orale,i tele(erea !i utilizarea corecta a !em i%icatiilor !tructurilor "er$ale orale7 Dez"oltarea e&pre!i"itatii lim$ajului oral# OBIECTI$E DE RE%ERINTA' 8a pro u te corect co !oa ele primare !i co !ecuti"e7 8a %ormuleze propozitii !curte !i !imple7 8a %olo!ea!ca i "or$ire cu"i te ce de ume!c:o$iecte,%ii te,%e ome e,!tari !u%lete!ti,actiu i,cu"i te de le(atura# CONTIN&T&RI' Poezii di %olclorul copiilor, umaratori,%rama tari de lim$a,po"e!ti pe tru copii,ritmizarea "er!urilor# MI(LOACE DE REALI)ARE' E&ercitii de re!piratie "er$ala ce a!i(ura dez"oltarea aparatului "er$o'motor !i pro u tarea corecta a !u etelor7 0ocuri !i e&ercitii pe tru dez"oltarea ate tiei auditi"e !i a auzului %o ematic7 0ocuri'e&ercitiu pe tru i dreptarea (re!elilor de pro u tie7 0ocuri didactice7 Poezii7 Po"e!tiri# STRATEGII DIDACTICE' MATERIALE DIDACTICE:pla !e,di%erite jucarii,jetoa e,recompe !e#
4

METODE SI PROCEDEE:co "er!atia,demo !tratia,e&ercitiul,po"e!tirea,repo"e!tirea# E$AL&ARE' 0ocuri'co cur!#

PLANI%ICAREA CALENDARISTICA A ACTI$ITATILOR SEMESTR&L I


NR. CRT. . DATA #. 0. 20 ! TEMA ACTI$ITATII Fa ca mine OBIECTI$E OPERATIONALE '!a e&ecute e&ercitiile de (im a!tica dupa i dicatiile !i e&emplul educatoarei# MI(LOACE DE REALI)ARE E&ercitii de (im a!tica articulatorie pe tru dez"oltarea auzului %o ematic !i !timularea e&primarii "er$ale# 0oc'e&ercitiu

2. !. #. +. ,. -. *. ..

. 20 *. 20 2+. 20 0 . 20 +. 20 22. 20 2.. 20

0. ! 0. ! 0. ! . ! . ! . ! . !

Proba de depistare a defectelor vorbirii Cocosul si gasca Ursu-let si Ursu-Flet Focul si vantul Ursul de catifea Trenul si vantul Vrabiuta si copacii Turtita

0,. 2 20 ! !. 20 20. 20 2. ! 2. !

0. .

Spune cum face! Miaunica

'!a !e prezi te e&prima du' !e corect (ramatical# '!a de umea!ca pa!arile !i 0oc didactic !a imite !u etele emi!e de +!u etele 9(* !i*c*, ace!tea# '!a pro u te corect !erii de Memorizare !ila$e pe care le aud# '!a redea corect !u etele 0oc'e&ercitiu izolate*%* !i 9"*# '!a reti a "er!urile poeziei !i Memorizare !a pro u te corect !u etele# '!a pro u te corect 0oc didactic !u etele*!* !i 9j* '!a pro u te corect 0oc'e&ercitiu !u etele*%*,*"*,*!*!i*j*i com$i atii '!a audieze te&tul,!a Lectura educatoarei de umea!ca a imalele cu care !'a i tal it turtita7 '!a redea o omatopeele# '!a redea o omatopeele 0oc didactic di%eritelor a imale# '!a redea "er!urile Memorizare re!pecta d i to atia,ritmul#
5

2. !. #. +.

0.0 . 20 # -.0 . 20 # 2#.0 20 # ! .0 . 20 #

!"ici cine te-a strigat# Telefonul fara fir! Cei mai buni recitatori $ai la se%atoare!

'!a recu oa!ca !i !a umea!ca acel copil care l'a !tri(at,dupa "oce# '!a redea corect cu"a tul auzit de la cole(ul de la (a el# '!a recite poeziile i "atate i ace!t a !colar# '!a recu oa!ca de umea!ca per!o aje cu ima(i ilor# !i !a di"er!e ajutorul

0oc !e zorial 0oc'e&ercitiu Co cur! de poezii 0oc co cur!

PLANI%ICAREA CALENDARISTICA A ACTI$ITATILOR SEMESTR&L AL"II"LEA


NR. CRT. . 2. !. #. DATA #.02. 20 # 2 .02. 20 # 2*.02 20 # 0-.0! 20 # #.0!. 20 # TEMA ACTI$ITATII Framantari de limba Sarpele si albinuta &l cui glas este# Fetita alintatade 'tilia Ca%imir Unde s-a oprit roata# OBIECTI$E OPERATIONALE '!a repete e&ercitiile !pu!e de educatoare,pro u ta d corect !u etele '!a reproduca zumzaitul al$i elor !i !a!aitul !arpelui '!a recu oa!ca dupa (la! cole(ii di (rupa !i !a ii umea!ca# '!a audieze cu ate tie te&tul7 '!a reti a cu"i tele oi7 '!a redea co ti utul poeziei re!pecta d i to atia# '!a recu oa!ca ima(i ea la care !'a oprit roata7 '!a i dice daca e!te ima(i ea u ui !i (ur o$iect !au a mai multor o$iecte# '!a audieze cu ate tie te&tul7 '!a ra!pu da la i tre$arile cu ajutorul careia redau po"e!tea#
6

MI(LOACE DE REALI)ARE E&ercitii 0oc didactic 0oc'e&ercitiu Memorizare7 Co "er!atia# 0oc'e&ercitiu

+.

,.

2 .0! 20 #

!aina(cocosul si soarecele

Lectura educatoarei

-. *. .. .

2*.0!. 20 # 0#.0#. 20 # 2+.0# 20 #

& spus bine sau n-a spus bine# Framantari de limba Cine)ce face asa#

0. . 2. !. #. +. ,.

02.0+. 20 # 0..0+ 20 # ,.0+. 20 # 2!.0+. 20 # !0.0+. 20 # 0,.0,. 20 # !.0,. 20 # +.0+. 20 ! 20.0,. 20 #

Unde se afla# *adu si *odica +e-a maga%inul cu ,ucarii! Cei trei purcelusi* Cei trei purcelusi +e Pasti! Sub o tufa de mo"or!

'!a !e!izeze cu"i tele pro u tate (re!it de copii !au educatoare# '!a e&er!eze pro u tarea !u etului*r*# '!a alea(a corect ima(i ea core!pu zatoare o omatopeei pro u tate de educatoare# '!a %olo!ea!ca cu"i te care i dica pozitia i !patiu a u ui o$iect# '!a audieze cu ate tie te&tul7 '!a redea co ti utul poeziei re!pecta d i to atia# '!a !olicite o jucarie pri de!criere, u pri de umire7 '!a audieze cu ate tie te&tul7 '!a reti a cu"i tele oi !i !e !ul ace!tora# '!a redea co ti utul te&tului cro olo(ic %olo!i d atat mo olo(ul cat !i dialo(ul# '!a di!cute li$er de!pre !ar$atoarea de Pa!ti# '!a audieze cu ate tie te&tul7 '!a reti a cu"i tele oi7 '!a redea co ti utul poeziei re!pecta d i to atia,ritmul# '!a po"e!tea!ca i propozitii !imple ce a "i!at# '!a (a!ea!ca ra!pu !urile (:icitorilor#

0oc'e&ercitiu 0oc'e&ercitiu 0oc didactic

0oc'e&ercitiu Memorizare 0oc di!tracti" Po"e!tea educatoarei -epo"e!tire Co "or$ire Memorizare7 Co "er!atia# 0oc de !timulare a comu icarii orale Co cur!

-. *.

Povesteste ce ai visat# !"ici(g"icitoarea mea

BIBLIOGRAFIE:
-e"i!ta I "atama tului Pre!colar r#3'54566;7 Educarea lim$ajului,i drumator pe tru educatoare,Editura Arami! 566<7 Curriculum pe tru i "atama tul pre!colar,Editura DP=,566;7 Do(aru,Zoe,0ocuri didactice pe tru educarea lim$ajului,Editura Arami!,5663