Sunteți pe pagina 1din 15

Asociația Youth for Justice

As www.yfj.ro

e
oc ti c
iați us
a Youth for J

As

e
oc ti c
iația J u s
Youth for

Ghidul Voluntarului
Asociația Youth for Justice

București
august 2009
Asociația Youth for Justice
As www.yfj.ro

e
oc ti c
iați us
a Youth for J

1. CE ESTE VOLUNTARIATUL?

V
oluntariatul este activitatea desfașurată din proprie inițiativă, prin care o
persoană fizică își oferă timpul, cunoștințele, talentele, abilitățile și energia în
sprijinul altora, însă fără a primi o compensație financiară. În cadrul
voluntariatului opțiunile sunt cât se poate de diverse, de la asistesță și servicii sociale
până la educație, cultură, religie, protecția mediului, sănatate, arta, sport, protecția
drepturilor omului și multe altele.

2. CE ÎNSEAMNA CONCRET SA FII VOLUNTAR?

S
ă fii voluntar înseamnă să îți folosesti timpul și cunostințele pentru a-i ajuta pe
alții și prin asta să te dezvolți, să îți faci prieteni să înveți să dăruiești.
Implicându-te ca voluntar ai posibilitatea de a-ți pune ideile în practică și de a
aduce schimbarea pe care ți-o dorești în jurul tău. Voluntariatul îți poate ocupa 2-4 ore
pe zi, în funcție de proiectul în care alegi să te implici și de timpul tău. Chiar dacă faci
muncă voluntară, seriozitatea, motivația, implicarea și dăruiurea nu trebuie să îți

pagina 2
Asociația Youth for Justice
As www.yfj.ro

e
oc ti c
iați us
a Youth for J

lipsească. Odată implicat într-un proiect de voluntariat vei avea anumite sarcini pe care
va trebui să le duci la bun sfârșit în timpul stabilit. Vei face rapoarte despre activitatea
ta. Sarcinile pe care le vei avea vor fi desfășurate atât în echipă cât și individual, vor fi
sarcini care implică lucru direct cu beneficiarii, sau sarcini administrative, acestea fiind
foarte variate de la activități creative până la activităti care necesită bune cunostințe
într-un anumit domeniu. Ca voluntar vei beneficia de un training solid la începutul
fiecărui proiect și vei stabili de comun acord cu coordonatorul de voluntari în ce
activități te vei implica și pe ce perioada. Munca ta va fi recunoscută, apreciată și vei
primi feedback pentru ceea ce faci.

3.CARE ESTE ROLUL VOLUNTARULUI ÎN YOUTH FOR


JUSTICE?
ntreaga activitate a Asociației Youth for Jusitce se bazează pe voluntariat. Ideea a

Î pornit de la nevoia de personal mai numeros în penitenciare și în sistemul de


probațiune și de asemenea de la nevoile persoanelor condamnate de a participa la
diferite activități pe timpul detenției, sau pe timpul supravegherii din probațiune. Pe
lângă toate acestea ne axăm pe nevoia crucială a acestor persoane - reintegrarea lor în
comunitate!
Locul voluntarilor în cadrul acestei asociații este unul cât se poate de important

pagina 3
Asociația Youth for Justice
As www.yfj.ro

e
oc ti c
iați us
a Youth for J

deoarece toate proiectele noastre vor fi puse în practica cu ajutorul vostru, al


voluntarilor. Prin Centrul de Voluntariat ne dorim să oferim un alt fel de voluntariat- un
voluntariat de calitate, atât pentru beneficiarii proiectelor noastre cât și pentru cei care
le vor derula propriu–zis – voluntarii. Am conceput special pentru voi un program de
susținere și motivare, o plasă de protecție pentru momentele grele. Grupuri de suport,
întalnirea lunară a voluntarilori și multe alte metode de susținere și formare a
voluntarului te asteaptă. Voluntarul va fi baza proiectelor noastre și de aceea se va
bucura de un statut special în cadrul asociației. Vom sărbători împreună fiecare succes,
și tot împreună vom trece peste momentele grele. Comunicarea deschisă, efcientă și
productivă ne va ajuta să creionăm stagii de voluntariat profesioniste, productive și
atractive pentru voluntarii noștri.

4.UNDE ÎMI VOI DESFASURA ACTIVITATEA?

P
roiectele și activitățile de voluntariat în cadrul Youth for Justice vor fi împărțite în
două direcții: Sistemul Penitenciar și Sitemul de Probațiune.Proiectele vor fi
specific create în funcție de fiecare instituție în parte, de nevoile beneficiarilor și
de resursele disponibile. Metodele educației non formale, teatru social, grupuri de
suport, consiliere, activitați de dezvoltare a abilităților de viață, activități creative,

pagina 4
Asociația Youth for Justice
As www.yfj.ro

e
oc ti c
iați us
a Youth for J

recreative, artistice, sportive,etc acestea sunt câteva instrumente de care ne vom


folosi în implementarea proiectelor noastre.

Ce proiecte vor fi în Sistemul Penitenciar?

- Proiecte și activități ce au ca scop informarea și educarea beneficiarilor pe diferite


tematici;
- Proiecte ce vizeaza oferirea de suport la nivel de grup sau individual a categoriilor
vulnerabile de persoane condamnate sau a persoanelor condamnate fără nevoi
speciale (ex. consiliere pre-liberare, suport mutual pentru persoanele condamnate cu
probleme de sanatate mentală, pentru persoanele condamnate cu probleme legate de
adicții etc.);
- Proiecte și activitați cultural-artistice;
- Activități administrative necesare într-un penitenciar;
- Programe de mentoring cu persoanele condamnate pe diferite domenii;
- Programe post-detenție pentru persoanele care se liberează din penitenciare.

Dar în Sistemul de Probatiune în ce ma voi implica?

-ajutorarea persoanelor condamnate să-și găsească un loc de muncă,


- identificarea ONGurile care oferă gratuit tratamente pentru diferite afecțiuni etc.,

pagina 5
Asociația Youth for Justice
As www.yfj.ro

e
oc ti c
iați us
a Youth for J

- inițiere + desfășurare de proiecte și găsirea de sponsori în vederea desfășurării de


activitați recreative cu persoanele condamnate,
- identificarea de soluții pentru cei care nu au un adapost

5.DE CE YOUTH FOR JUSTICE?

n primul rând pentru că și tu crezi în a doua șansă și în schimbare!Pentru că Youth

Î for Justice este mai mult decât o asociație- suntem o echipă, cu dorința puternică
de a face lucruri mărețe prin perseverență și multă dăruire profesională. Pentru că
membrii asociației au fost implicați activ și practic prin susținerea diferitelor grupuri cu
beneficiarii diferitelor penitenciare și Servicii de Probațiune din România, prin proiecte
de tip asistență socială, consiliere și diferite activități ce au servit folosului persoanelor
condamnate. Pentru că suntem dispuși să îți împărtășim din experiența noastră și să
investim în tine. Pentru că dorim să ne aducem contribuția și prin implicarea altor
persoane și instituții și prin diversificarea programelor livrate persoanelor condamnate
din penitenciare și probațiune. Din acest motiv a fost creată această asociație ce se
dezvoltă repede și sperăm noi, cu mult impact pozitiv.
Pentru ca noi credem în a doua șansă!

pagina 6
Asociația Youth for Justice
As www.yfj.ro

e
oc ti c
iați us
a Youth for J

6.CUM POT DEVENI VOLUNTAR?

P
rimul pas este să vrei să devii voluntar, informează-te despre profilul asociaței
noastre și despre ce fel de proiecte vrem să
desfășurăm.(http://www.yfj.ro/?page_id=26) Dacă nu te-ai răzgândit și încă îți
dorești să fii voluntar în cadrul Asociație Youth for Justice, redactează o scrisoare de
motivație și argumentează de ce vrei să fii voluntarul nostru, de ce în domeniul justiției,
asteptăm scrisoarea ta pe adresa: contact@yfj.ro.
Te vom contacta pe mail și vom stabili o întâlnire în care ne vom cunoaște mai bine,
vom vorbi despre motivația ta de a fi voluntar și despre asociație, îți vom răspunde la
întrebări și te vom întreba. În linii mari acesta va fi interviul pe care îl vei sunține cu
coordonatorul de voluntari și cu alte persoane care se vor ocupa de voluntari. Dacă ne-
ai convins că tu ești unul dintre voluntari pe care îi căutăm și noi suntem ceea ce cauți
tu. Batem palma!
Odată intrat în echipa noastră îți vom prezenta în detaliu proiecte în care te poți implica,
vei primi fișa postului pe care urmează să îl ocupi, cu atribuții, resurse, responsabilități
și nu în ultimul rând vei ști la cine să apelezi în caz de nevoie. De comun acord cu
coordonatorul de voluntari vei stabili durata implicării tale în respectivul proiect și nu în
ultimul rând vei încheia cu noi un Contract de Voluntariat. Ca orice asociație care își
dorește calitate îți vom oferi un training la începutul fiecărui proiect.

pagina 7
Asociația Youth for Justice
As www.yfj.ro

e
oc ti c
iați us
a Youth for J

7.AM DREPTURI CA VOLUNTAR YfJ?...

n calitate de voluntar YfJ vei avea toate drepturile stipulate în contractul de

Î voluntariat și anume:

a) Dreptul de a fi tratat ca și coleg cu drepturi egale,


b) Dreptul de a fi respectat ca persoană, fără deosebire de rasă, etnie, sex sau
orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de
educaţie, stare civilă, situaţie economică sau orice alte asemenea criterii
c) Dreptul de a participa activ la elaborarea și derularea programelor desfășurate de
asociație conform contractului încheiat;
d) dreptul de ați exprima nemultumirea
e) Dreptul de a desfășura activități în concordanță cu pregătirea profesională,
preferinţele
personale în masura disponobiltății asociației
f) Dreptul de a avea acces la toate informaţiile necesare pentru buna desfăşurare a
activității în cadrul organizației;
g) Dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care desfăşoară
activitatea.
h) Dreptul la supervizare/orientare;

pagina 8
Asociația Youth for Justice
As www.yfj.ro

e
oc ti c
iați us
a Youth for J

i) Dreptul de a i se asigura un loc unde să-și desfășoare activitatea, accesul la


echipamentul și consumabilele necesare derulării activitații;
j) Dreptul de a i se asigura de către beneficiarul voluntariatului, protecția muncii, în
funcție de natura și de caracteristicile activității pe care o desfășoară;
k) Dreptul la o durată a timpului de lucru agreată de comun acord, care să nu îi afecteze
sănătatea și resursele psihofizice;
l) Dreptul de a i se elibera de către asociație certificatul nominal care să ateste calitatea
de voluntar;
m) Dreptul de a fi promovat în conformitate cu rezultatele avute;
n) Dreptul de a fi recompensat pentru activitatea desfăşurată altfel decât
financiar/material.
o) dreptul de a primi feedback cu privire la activitatea desfășurată

pagina 9
Asociația Youth for Justice
As www.yfj.ro

e
oc ti c
iați us
a Youth for J

8...DAR RESPONSABILITATI ?

A
cestea vor fi cele mai importante responsabilități ale tale, în timp este posibil
să apară noi responsabilități și drepturi noi, este de datoria noastră să te
anunțăm cu privire la schimbările apărute.
a) responsabilitatea să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea asociației;
b) responsabilitatea de a anunța din timp orice schimbare survenită în derularea
programului (inclusiv întârzieri, absențe, etc.);
d) responsabilitatea de a prezenta supervizorului rapoartele de activitate;
e) responsabilitatea de a păstra confidențialiatea informațiilor la care are acces în cadul
activităților de voluntariat, inclusiv după incetarea activității;
f) responsabilitatea de a participa la cursurile de instruire organizate, inițiate sau
propuse de către asociație/organizație;
g) responsabilitatea de a cunoaște misiunea și activitățile asociației;
h) responsabilitatea de a ocroti bunurile pe care le folosește în cadrul activității de
voluntariat;
i) responsabilitatea de a cunoaște și respecta procedurile, politicile și regulamentele
interne ale organizației;
j) responsabilitatea de a avea un comportament adecvat și de a trata cu respect totate
persoanele cu care intră în contact, de a arata respect față de ființa umană fară a

pagina 10
Asociația Youth for Justice
As www.yfj.ro

e
oc ti c
iați us
a Youth for J

discrimina în funcție de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau
religioase, abilități fizice, psihice, nivel de educație, stare civilă, situație economică sau
orice alte asemenea criterii.
9.CE AR MAI FI DE STIUT?

V
oluntariatul este o treabă cât se poate de serioasă, vei avea un contract pe
care va trebui să îl respecți.Ești liber sa îți alegi în ce sector te vei implica:
Sistemul Penitenciar sau Sistemul de Probațiune. Dacă vrei și timpul îți
permite, te poți implica simultan în ambele sectoare, dar cu condiția de a face treabă de
calitate.
La începutul fiecărui proiect vei avea posibilitatea de a alege poziția/rolul pe care îl vei
ocupa în cadrul proiectului. Faptul de a fi voluntar înseamnă asumarea unei sarcini și
respectarea angajamentului. De seriozitatea și implicarea ta depinde munca altor
voluntari și calitatea serviciilor oferite beneficiarilor nostri. Înainte de a te implica
gândește-te bine dacă poți duce la bun sfârșit sarcina asumată.
Pentru a avea o viziune mai clara asupra Sistemului de Probațiune și a Sistemului
Penitenciar, asupra mediului de desfășurare a activităților și recunoașterii juridice a
activităților de voluntariat în România vezi legistqția aflată în vigoare.

pagina 11
Asociația Youth for Justice
As www.yfj.ro

e
oc ti c
iați us
a Youth for J

10.VOLUNTARIAT, VOLUNTARIAT DAR EU CE AM DE


CÂSTIGAT? (BENEFICII)

P
asionat de un domeniu ca mediul penitenciar sau probațiunea, ai vrea să te
specializezi și mai târziu să lucrezi într-unul din aceste domenii? Ești la
început, nu știi cum ai putea depăși acest stadiu? Sau pur și simplu vrei să te
implici în lucru cu această categorie de persoane ( din penitenciare și sistemul de
probațiune). Prin voluntariat faci primul pas spre dezvoltarea ta ca persoană și de ce nu
spre dezvoltarea unei profesii.
Iată ce îți poate oferi un stagiu de voluntariat:

-Posibilitatea de a lucra într-un mediu suportiv


-Posibilitatea de a-ți pune ideile în practică în cadrul proiectelor
-Oportunitatea de a avea propriul proiect.
-Traininguri pentru dezvoltare ta profesionala și personală
-Posibilitatea de aprofundare și punere în practică a cunostințelor dobândite în timpul
facultății
-Implicare în activități practice
-Experiență și valoare adăugate în CV-ul tău

pagina 12
Asociația Youth for Justice
As www.yfj.ro

e
oc ti c
iați us
a Youth for J

-Recomandare din partea noastră


-Satisfacția că îi poți ajuta pe cei din jurul tău
-Vei cunoaște tineri care au aceleași interese ca și tine
Acestea sunt doar câteva din roadele pe care le poți culege în urma unui stagiu de
voluntariat. Descoperă singur ce alte beneficii poți avea din această activitate.

11.MAI AM CÂTEVA ÎNTREBARI !!!

D
upă ce ai parcurs cu atenție acest ghid, dacă au rămas întrebări fără răspuns
cu privire la ce presupune un stagiu de voluntariat în cadrul Asociației Youth
for Justice, sau vrei să întrebi ceva în mod special așteptăm întrebările și
sugestiile tale pe adresa noastră de contact. Tot aici ne poți trimite feedback-ul tău cu
privire la acest ghid
Adresa de contact: contact@yfj.ro

Te așteptăm cu brațele deschise!

pagina 13
Asociația Youth for Justice
As www.yfj.ro

e
oc ti c
iați us
a Youth for J

De citit înainte de toate!!!

Legea nr. 195/2001- Legea voluntariatului (publicată în Monitorul Oficial nr.


206 din 24 aprilie 2001)

Hotărârea nr. 1239 din 29 noiembrie 2000 privind aprobarea


Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de
supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate Publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 651 din 13 decembrie 2000

Legea nr. 123 din 4 mai 2006 privind statutul personalului din serviciile de
probaţiune Publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 10 mai 2006

Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de


organele judiciare în cursul procesului penal Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.
627 din 20/07/2006

pagina 14
Asociația Youth for Justice
As www.yfj.ro

e
oc ti c
iați us
a Youth for J

DAUE DE CONUACU

As
e
oc
iați s ti c
a Youth fo r Ju

Strada Transilvaniei nr.6, Facultatea de


Sociologie și Asistență Socială, Sala TD (la
demisol),
Sector 1, București, CP 010796,
Telefon: 0726.113.078
email: contact@yfj.ro
web: www.yfj.ro
design și concepție grafică

pagina 15