Sunteți pe pagina 1din 28

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.

1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori


(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 1 / 28

Instituia Public Uni !"sitat!a #! $tat #! %!#icin &i 'a"(aci! )*ic+la! T!st!(ianu, 'A-U.TATEA 'AR%A-IE CATEDRA CHIMIE FARMACEUTIC I TOXICOLOGIC

$ubstan!l! (!#ica(!nt+as! #in g"u/ul a"ilalc0ila(in!1 +2i3!nilalc0ila(in! &i #!"i aii l+"

In#icai! (!t+#ic la c0i(ia 3a"(ac!utic /!nt"u stu#!nii anului I4

Autorii: Tatiana Treapitina confereniar universitar Tatiana tefane asistent universitar Redactor: Vladimir Valica profesor universitar

-5I6I*7U 8 2019

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 2 / 28

I*TR:DU-ERE Ctre derivaii arilalchilaminelor i oxifenilalchilaminelor se refer un grup mare de su stane at!t de origine natural c!t i cea de sinte"# cu aciune farmacologic diferit$ %ulte su stane din grupul dat sunt create pe a"a su stanelor naturale care particip &n procesele iochimice ale organismului uman$ 'e parcursul ultimilor ani pe a"a derivailor arilalchilaminelor i oxifenilalchilaminelor au fost sinteti"ate multe su stane ce ne permit s le considerm ca su stane de a" pentru o inerea remediilor noi$ Scopul. (e a &nsui efectuarea anali"ei calitii su stanelor medicamentoase din grupa arilalchilaminelor# oxilfenilalchilaminelor i a derivailor lor &n corelaie cu structura lor chimic# proprietile fi"ico)chimice# ce determin metodele de o inere# prevederi ctre calitate# condiii de conservare i &ntre uinare$ Scopuri determi !te" *$ (e a o ine deprinderi &n efectuarea anali"ei su stanelor medicamentoase din tema dat prin aprecierea comparativ a proprietilor fi"ice# fi"ico)chimice i chimice$

+$ (e a putea efectua determinarea su stanelor studiate &n conformitate cu prevederile (,- cu oformarea documentaiei necesare$ #l! ul $tudierii temei" 'entru studierea temei se acord + lucrri$ Eta/!l! /!nt"u ;nsu&i"!a t!(!i: 'regtirea teoretic pentru efectuarea scopurilor determinate. /ucrul practic &n la orator. Recapitulare$ %ATERIA. I*':R%ATI4 0u stanele medicamentoase din grupul studiat se pot divi"a &n urmtoarele grupe 1ta $*2: *$ 0impatomimetice: Neselective: epinefrin 1adrenalina2# norepinefrin 1noradrenalin2 i sarurile lor, clorhidrat de dopamin 1dofamin2$ -selective: fenilefrina# metoxamina# clorhidratul de clonidin 1clofelina2$ -selective" sal utamol# fenoterol$ Neurosimpatomimetice: clorhidratul de efedrin$ +$ 0impatoliticele: Neurosimpatolitice: metildopa$ -blocante neselective: fentolamina$ -blocante selective: pro"osin$ Blocante beta-adrenergice: clorhidratul de propranolol# atenolol$ 3$ %edicamente care interfer &n iosinte"a neurotransmitorilor adrenergici: levodopa$ 4$ Aminodi romfenilalchilamine: clorhidratul de am roxol$

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 9 / 28

Tab!lul 1 $ubstan!l! (!#ica(!nt+as! #in g"u/ul a"ilalc0ila(in!l+"1 +2i3!nilalc0ila(in!l+" &i #!"i aii l+" D!nu(i"!a latin1 "+(<n &i c0i(ic. '+"(ula #! st"uctu" Simpatomimetice - !eselecti"e E/in!/0"ini ta"t"as Hidrot!rtr!t de epi e%ri & 'Adre !li &( Adrenaline tartrate 1'h$ 5ur$2
H OH H N H CH3 OH COOH H OH OH

Descrierea, solubilitatea

HOOC

HO

'ul ere cristalin al sau puin ro" 1clorhidrat2# al cu nuan cenuie 1hidrotartrat2$ 6or &i modific culoarea su aciunea luminii$ 6or solu il &n ap# puin &n alcool 1hidrotartrat2$ 7r 333#38

/*13#4)dihidroxifenil2)+ metilamino)etanol *+"!/in!/0"ini ta"t"as Hidrot!rtr!t de orepi e%ri & ')or!dre !li &( -oradrenaline tartrate 1'h$ 5ur$2
H OH NH2 HO OH

H HOOC

OH COOH H OH

. H2O

'ul ere cristalin al sau aproape al # fr miros# uor solu il &n ap# puin &n alcool$ 6or &i modific culoarea su aciunea luminii i a oxigenului din aer$ 7r 339#+: 8 8 <; +8 D = de la *8 p&n la *+ 1soluie apoas +># raportat la su stan anhidr2

hidrotartrat de / *13*#4*)dihidroxifenil2)+) amino) etanol D+/a(ini 0=#"+c0l+"i#u( 'ul ere al cristalin# fr miros$ 6or Clor*idr!t de dop!mi & 'Do%!mi &( solu il &n ap# puin solu il &n alcool# (opamine h?drochloride 1'h$ 5ur$2 practic insolu il &n cloroform i eter$ 7r *A:#B HO CH - CH - NH
2 2 2

HCl

HO

@lorhidrat de +)13*#4*)dihidroxifenil2)etilamin $i(/at+(i(!tic! > +,$electi-e" P0!n=l!/0"ini 0=#"+c0l+"i#u( 'ul ere cristalin al sau sau al cu Clor*idr!tul de %e ile%ri ! ' Me$!to um( nuan gal uie fr miros$ 6or solu il 'hen?lephrine h?drochloride 1'h$ 5ur$2 &n ap i alcool$ OH H 7r +83#9 H N HO 8 8 <; +8 CH3 . D = de la 43 p&n la 49 1soluie HCl apoas +># raportat la su stan anhidr2 clorhidrat de 1*R2)*)13)C?droxifenil2)+) 1metilamino2)etanol

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. ? / 28

%!t0+2a(inu( Meto.!mi !

OCH3 OH

CH3 OCH 3

+)amino)*)1+#D)dimetoxifenil2propan)*)ol -l+ni#ini 0=#"+c0l+"i#u( Clor*idr!tul de clo idi & 'Clo%eli !( Clonidine h?drochloride 1'h$ 5ur$2
Cl H N N Cl

. HCl
N H

'ul ere al cristalin$ 0olu il &n ap# greu &n alcool# practic insolu il &n cloroform i eter$ 7r +BB#B

clorhidrat de ilidene2aniline clorhidrat imida"olidin de

+#B)diclor)N)1imida"olidin)+) sau +)1+#B)diclor)fenil)amino2) $i(/at+(i(!tic! > /,$electi-e" 'ul ere al sau aproape al cristalin$ Ereu solu il &n ap# solu il &n alcool$ 7r = +3:#3 <; +8 de la 8#*88 p&n la F8#*88 D 1soluie +> &n metanol# raportat la i enantiomer su stan anhidr2

$albuta(+lu( S!l0ut!mol 0al utamol 1'h$ 5ur$2


H HO HO OH H N CH3 CH3 CH3

1*RS2)+)<1*#*)(imetiletil2amino;)*)<4)hidroxi)3) 1hidroximetil2)fenil;)etanol '!n+t!"+li 0=#"+b"+(i#u( 1rom*idr!t de %e oterol '1irotec( Genoterol h?dro romide 1'h$ 5ur$2
OH HO
H

'ul ere al sau aproape al cristalin$ 0olu il &n ap i alcool$ 7r 3A4#3

N CH3 OH

.
OH

HBr

romhidrat de *13*#4*)dihidroxifenil2)+)1para) hidroxi))metil)fenetilamino2)etanol $i(/at+(i(!tic! > )euro$imp!tomimetice"

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. @ / 28

E/0!#"ini 0=#"+c0l+"i#u( Clor*idr!t de e%edri & 5phedrine h?drochloride 1'h$ 5ur$2


H OH H H N CH3 CH3

. HCl

Cristale al e aciforme sau pul ere al cristalin# cu gust amar$ 6or solu il &n ap 1*:D2# solu il &n alcool 1*:D2$ 7r +8*#98 <; +8 de la 338 p&n la 3B8 1soluie D apoas D>2

clorhidrat de )propanol)*

(1R,

2S )+)metilamino*)fenil) $i(/at+litic!l! 8 )euro$imp!tolitice" 'ul ere cristalin al # puin solu il &n ap# insolu il &n alcool# solu il &n aci"i minerali diluai i soluii de hidroxi"i O alcalini$ C OH . 7r +3A#+ 1,5 H O NH
2 2

%!t0=l#+/u( Metildop! %etilhdopa 1'h$ 5ur$2


H3C OH

HO

1+02)amino)3)13#4)dihidroxifenil2)+)metil propionic sau 1)2)3)13#4)dihidroxifenil2)+)metilalanin sau 3)hidroxi))metil /)tiro"in P0!nt+la(ini (!silas Me$il!t de %e tol!mi ! 'hentolamine mesilate 1'h$ 5ur$2
N N H

acid

$i(/at+litic!l! 8 ,0loc! te e$electi-e" 'ul ere al sau aproape al cristalin# higroscopic$ 6or solu il &n ap i alcool# practic insolu il &n cloroform$ 7r 399#D
H3C - SO3H

HO

.
CH3

3)<<14#D)(ihidro)*!)imida"ol)+)?l2metil;14) metilfenil2amino;fenol metansulfonat $i(/at+litic!l! 8 +,0loc! te $electi-e"

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 6 / 28

P"aA+sini 0=#"+c0l+"i#u( Clor*idr!t de pr23o$i 'ra"osin h?drochloride 1'h$ 5ur$2


O N H3CO H3CO N N NH2 N O

'ul ere al sau aproape al cristalin$ Goarte uor solu il &n ap# solu il &n etanol i metanol# practic insolu il &n aceton$ %r 4*:$:

HCl

clorhidrat de *)14)Amino)B#9)dimetoxiHuina"olin)+) il2)4)1furan)+)ilcar onil2pipera"ine $i(/at+litic!l! 8 1loc! te 0et!,!dre er4ice" #ropr! ololi *5droc*loridum 'ul ere cristalin al $ 0olu il &n ap i Clor*idr!t de propr! olol 'A !prili !( alcool$ 'ropranolol h?drochloridI 1'h$ 5ur$2 7r +:D#A
CH3 H OH . HCl O - CH2 - C - CH2 - NH - CH CH3

clorhidrat de 12)*)i"opropilamin)3)1*)naftoxi2)+) propanol sau clorhidrat de 1+R02)*)<1*)metiletil2amino;)3)1*) naftoxi2propan)+)ol At!n+l+lu( Ate olol Atenolol 1'h$ 5ur$2
H CH3 OH O - CH2 - C - CH2 - NH - CH CH3 O CH2 - C NH2

'ul ere al cristalin$ Cidrofil$ 0olu il &n ap# uor solu il &n aci"i diluai# puin solu il &n cloroform$ 7r +BB#3 'unct de topire: *D+)*DD8C 1'h$ 5ur$ 9$82

1J2 4)1+)hidroxi)3)i"opropilaminopropoxi2)fenil) acetamid ori +)<4)<1+R02)+)hidroxi)3)<1*)metiletil2amino;) propoxi;fenil;)acetamid %!#ica(!nt! ca"! int!"3!" ;n bi+sint!Aa n!u"+t"ans(it+"il+" a#"!n!"gici: levodopa$

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 7 / 28

.! +#+/u( Le-odop! /evodopa 1'h$ 5ur$2


C H HO OH NH2

O OH

'ul ere cristalin al $ 'uin solu il &n ap# insolu il &n alcool$ 7r *:9#+

102)+)amino)3)13#4)dihidroxifenil2 acid propionic sau 1)2)3)13#4)dihidroxifenil2)/)alanin sau 3)hidroxi)/)tiro"in A(in+#ib"+(3!nilalc0ila(in!: cl+"0i#"atul #! a(b"+2+l. A(b"+2+li 0=#"+c0l+"i#u( 'ul ere cristalin al fr miros# cu gust Clor*idr!t de !m0ro.ol sla amar$ 6or solu il &n ap i alcool# Am roxol h?drochloride 1'h$ 5ur$2 practic insolu il &n eter i aceton$ OH 7r 4*4$B
Br
N H

. HCl

NH2 Br

clorhidrat de trans)4)<1+)amino)3#D)di rom en"il2) amino;)ciclohexanol

P"+/"i!ti 3iAic!
(up aspectul exterior su stanele medicamentoase din irul arilalchilaminelor# oxifenilalchilaminelor i derivaii lor pre"int pul eri al e cristaline# uneori cu nuane gl uie# fr miros$ %aKoritatea su stanelor sunt solu ile &n ap i unele &n solveni organici$ 'entru anali"a su stanelor medicamentoase# din irul arillalchilaminelor# oxifenilalchilaminelor i derivaii lor sunt utili"ate metodele fi"ico)chimice 1spectrofotometria 1ta $ +2# polarimetria# CE/# C'/C# C00 etc$2$ Ta elul + Co di6iile dertermi &rilor $pectro%otometrice ! u or deri-!6i !i !rill!lc*il!mi elor 7i o.i%e il!lc*il!mi elor .ungi(!a #! un#1n( $ubstan $+l !nt %a2. %in. Clorhidrat de efedrin Ap +D*# +D9# +B3 +D3#+B* (ofamin Cidrotartrat de epinefrin Cidrotartrat de norepinefrin 0oluie 8#* % acid clorhidric 0oluie 8#* % acid clorhidric 0oluie 8#* % acid clorhidric +A8 +9: +9: +D8 ) )

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 8 / 28

Genoterol Clorhidrat de am roxol Clorhidratul de clonidin 0al utamol

0oluie 8#8* % acid clorhidric 0oluie 8#8* % acid clorhidric 0oluie 8#8* % acid clorhidric 0oluie *> acid clorhidric

+9B +4D# 389 +9+# +9: +9B

) ) ) )

P"+/i!ti c0i(ic!
Cu toate c au structur chimic asemntoare 1ta $*2# ele difer dup proprieti acido) a"ice# oxido)reductoare etc$ P"+/"i!til! aci#+>baAic!. 0u stanele medicamentoase# derivai ai arillalchilaminelor i hidroxifenilalchilaminelor sunt a"e a"otoase cu gradul de a"icitate diferit$ Eli(ina"!a baA!i +"ganic! #in s"u"il! l+". 0rurile# formate de a"e organice sla e i aci"i tari 1tartric# clorhidric2# sunt insta ile i uor hidroli"ea"$ Cidroli"a &n mediu a"ic este ireversi il i re"ult la formarea a"ei organice insolu ile &n ap$ La"a efedrinei pre"int excepie i se di"olv &n ap$ La"ele epinefrinei 1adrenalinei2 i norepinefrinei 1noradrenalinei2 sunt insolu ile &n ap# dar &n solutii alcaline formea" fenolai solu ili# uor oxida ili su influena oxigenului din aer$ (e aceea pentru eliminarea a"ei organice se utili"ea" soluia amoniacal$ Reacia se efectuea" &n pre"ena antioxidantului i la rece$ R!acii #! 3+"(a"! a c+(/u&il+" c+(/l!c&i. Giind a"e a"otoase# su stanele medicamentoase din grupul studiat interacionea" cu reactivi comuni de precipitare 1ta $32$ Bab!lul 9 Re!c6iile u or deri-!6i !i !rill!lc*il!mi elor 7i *idro.i%e il!lc*il!mi elor cu re!cti-i comu i de precipit!re $ubstan R!acti ul E3!ctul analitic Clorhidrat de efedrin Reactivul 0onnenschein 1acid fosforomoli denic C3'M4N*+%oM3N+C+M2 Reactivul (ragendorff 'recipitat gal en# solu il &n hidroxid de amoniu 'recipitat rou) run

Clorhidrat de am roxol

(erivaii O)aminoalcoolilor formea" compui compleci cu srurile cuprului 1PP2 &n mediu a"ic$ Astfel# pentru identificarea clorhidratului de efedrin utili"m reacia cu sulfatul de cupru &n pre"ena hidroxidului de sodiu i eterului. stratul de eter se colorea" &n rou)violet# iar cel apos &i menine culoarea al astr:
CH - CH - CH3 O Cu O NH - CH3 NH - CH3

CH - CH - CH3

(erivaii O)aminoaci"ilor 1levodopa# metildofa# clorhidratul de fenilefrina2 la fel formea" compui compleci colorai cu srurile de cupru$

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 9 / 28

Ca derivai fenolai epinefrina 1adrenalina2# norepinefrina 1noradrenalina2# levodopa i metildofa formea" compui colorai cu clorur fieric 1PPP2$ Componena compusului i culoarea lui depinde de pC)ul soluiilor$ P"+/"i!til! +2i#+>"!#uct+a"!. 'roprietile reductoare ale su stanelor din grupul hidroxifenilalchilaminelor 1hidrotartrat de epinefrin# hidrotartrat de norepinefrin2 se maKorea" rusc datorit pre"enei gruprilor hidroxile fenolice$ 6or se oxidea" cu diferii reactivi: soluie de iod# iodur de potasiu# nitrit de sodiu$ (ar# capacitatea de a se oxida depinde de unii factori: po"iia hidroxililor fenilici# ioni"area moleculei etc$ 'reparate ce pre"int Q)difenoli se oxidea" p!n la produse cu structura chinoid 1adrenocrom i noradrenocrom2$ Adrenocromul se poate de deose it de noradrenocrom dup reacia de oxidare cu soluia de iod 8#* molRl &n dou soluii tampon cu pC)ul 3#DB si pC)ul B#D$ 5pinefrina formea" adrenocrom &n soluii at!t cu ST)ul 3#DB# c!t i pC)ul B#D. soluiile se colorea &n rou)&nchis:
OH HO HO
H N

CH3

I2

pH 3,56 ; 6,5

O H3C N

OH

!/in!3"in Ca#"!nalin D

a#"!n+c"+(

Coloraia se menine 1la ST)ul 3#DB2 i dup adugarea 8#* molRl soluie tiosulfat de sodiu$ -orepinefrina formea" noradrenocromul 1coloraie rosu)violet2 doar &n soluii cu ST) ul B#D:
OH HO HO
NH2

O I2 O pH 6,5 H N OH

n+"!/in!3"ina Cn+"a#"!nalina D

n+"a#"!n+c"+(

5pinefrina i norepinefrina reduc argintul din soluia amoniacal# dau reacie po"itiv cu reactivul Gehling$ Reacia de culoare cu *#+)dinitroclor en"en este a"at pe oxidare &n mediu a"ic cu formarea ulterioar a orto)chinonei:
OH HO HO
H N

OH CH3 [O] OH O

H N

CH3

+ 2H

epinefrina Are loc reducerea *#+)dinitro en"enului p&n la compui cu structura "-chinoid colorai &n al astru)violet :
NO2 NO2 2H NH - OH NO2 KOH N - OK N - OK O+

*#+)dinitro en"en

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 10 / 28

(ac la soluia de epinefrin de adaugat un volum neesenial de hidroxid de sodiu# are loc oxidarea p!n la adrenolutin# care fluorescea" &n gal en)ver"ui:
OH HO HO
H N

OH CH3 -!H HO OH H3C N

epinefrina 1adrenalina 2

adrenolutin

/a &ncl"irea epinefrinei p!n la B8UV @u soluia iodur de potasiu *> i soluia de acid ortofosforic diluat apare o coloraie sta il rou)violet$ Reacia confirm pre"ena &n molecul fenolului iatomic$ /a oxidarea efedrinei 1hexacianoferat 1PPP2 de potasiu# permanganat de potasiu# ninhidrina2 se formea" en"aldehida cu miros de migdale amare:
CH - CH - CH3 OH NH - CH3 K3[Fe(CN)6] C O H + H3C - CH2 - NH - CH3

efedrina

en"aldehida

D!sc+(/un!"!a 0i#"a(inic. 0u stanele din grupul arilalchilaminelor se supun hidroli"ei &n mediu a"ic sau acid cu eliminarea aminei respective$ (erivaii )aminoalcoolilor 1ex$#efedrina2 se supun diferitor tipuri de descompunere hidramin &n funcie de condiiile de efecturii reaciei:
C + CH3 - C + CH3NH2 O H "
0

O H

[O] "0 HCl H3 O! "


0

CH - CH - CH3 OH NH - CH3 NaOH "


0

&ncl"ire uscat

C - CH2 - CH3 + O
+

C - CH2 - CH3 CH2 - C - CH3 + [CH3NH3] O


+

[CH3NH3]

+ CH3NH2

/a &ncl"irea efedrinei cu soluia de ninhidrin &n mediu a"ic apare coloraie violet) &nchis$ Reacia poate fi efectuat &n pre"ena +#4)dinitroclor en"enului 1coloraie gal en2:
O2N NO2 Cl + H2N - CH3 O N O NH - # + HCl
+

R!acii /!nt"u E>a(in+aciAi. Ctre O)aminoaci"i se refer levodopa i metildopa# care dau reacia iuretic i ineracionea" cu ninhidrina$ Reacia de su stituie cu 4)nitro en"oilclorur este reacia de grup pentru derivaii O) aminoaci"ilor$ /a interaciunea levodopei cu 4)nitro en"oilclorur apare coloraie violet# metildopei)oranK:

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)
# HO HO CH2 - C - C NH2 # HO HO CH2 - C - C HN C O O OH + Cl - C O O OH NO2 NO2 HCl

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 11 / 28

Coloraia i nuanele depind de condiiile efecturii reaciilor 1&ncl"ire# adugarea car onatului de sodiu etc$2$ D!t!"(ina"!a aciAil+" ca"! 3+"(!aA s"u"i cu baA! +"ganic! sau !st!"i. 'entru identificarea ionului tartrat &n srurile epinefrinei i norepinefrinei se utili"ea" reacia# a"at pe dehidratare i oxidarea ulterioar la &ncl"ire cu acid sulfuric concentrat &n pre"ena re"orcinei$ /a &ncl"irea tartrat)ionului cu acid sulfuric se o ine glioxalul i acidul formic:
HO HOOC COOH OH H2SO! " HO O O + OH 2 HC O OH

Apoi acidul formic se condensea" cu trei molecule de re"orcin$ Wn re"ultat se formea" compusul aurinic cu strustura chinoid:
OH O

3 OH

OH

HC

O OH

H2SO! - 2 H2O
HO OH OH

H2SO! -2H OH

OH

HO

OH

NaO

HO

ONa

compus aurinic %!t+#! #! #+Aa"! (eterminarea cantitativ a derivailor arilalchilaminelor i hidroxifenilalchilaminelor se efectuea" prin diferite metode: fi"ico)chimice ) spectrofotomertia &n 6V# G5C# C00# C'/C etc$ sau titrimetrice 1titrarea acido) a"ic &n mediu apos i anhidru# nitritometria# argentometria etc$2$ Tit"a"!a aci#+>baAic ;n (!#iu an0i#"u. 'rin aceast metod se do"ea" maKoritatea su stanelor din grupul arilalchilaminelor i hidroxifenilalchilaminelor$ Aa# do"area clorhidratului de efedrin se efectuea" &n mediu acidului formic cu adugarea anhidridei acetice:
CH - CH - CH3 OH NH - CH3 H
+

Cl - + (CH3CO)2O + HClO!

HCOOH

CH - CH - CH3 OH NH - CH3 H
+

ClO!- + CH3COCl + CH3COOH

(o"area levodopei# metildopei# epinefrinei i norepinefrinei se efectuea" &n mediu solvenilor protogeni$ (o"area clorhidratului de propanolol i atenolol se efectuea" prin titrarea &n mediu anhidru# folosind ca solvent acid acetic glacial# indicator)cristal violet# se titrea" cu soluie

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 12 / 28

standard de acid percloric$ (eoarece sunt clorhidrai# titrarea se petrece &n pre"ena acetatului de mercur$ 'unctul de echivelen la titrarea atenololului se determin vi"ual sau poteniometric cu electrodul indicator de sticl$ D!t!"(ina"!a /!"i+#at+(!t"ic a cl+"0i#"atului #! !3!#"in. %etoda periodatometric este utili"at pentru do"area efedrinei &n forme farmaceutice$ %etoda este a"at pe oxidarea efedrinei cu periodat de potasiu &n mediu sla a"ic$ 'entru oxidarea unei molecule de efedrin se consum: 4P+ ) 3P+ = P+$ %asa molar a echivalentului = 7rN*R+$
CH - CH - CH3 OH NH - CH3 KIO! + $ KI + ! H2SO! KIO3 + 5 KI + 3 H2SO! I2 + 2 Na2S2O3 KIO! NaHCO3 C O H + CH3 - C O H + H3C - NH2 + KIO3

! I2 + ! K2SO! + ! H2O 3 I2 + 3 K2SO! + 3 H2O 2 NaI + Na2S!O6

D+Aa"!a cl+"0i#"atului #! !3!#"in /"in (!t+#a cu/"i(!t"ic cu 3inisa"!a i+#+(!t"ic. Reacia de formare a clorhidratului de efedrin la interaciunea cu sulfatul de cupru a compusului complex poate fi utili"at pentru do"area fotocolorimetric sau titrimetric:
CH - CH - CH3 O 2 CH - CH - CH3 OH NH - CH3 + CuSO! O Cu NH - CH3 NH - CH3

CH - CH - CH3 CuSO! + ! KI I2 + 2 Na2S2O3 I2 + 2 CuI + 2 K2SO! 2 NaI + Na2S!O6

P"+/"i!ti 3a"(ac+l+gic! al! #!"i ail+" a"ilalc0ila(in!l+" &i 0i#"+2i3!nilalc0ila(in!l+" (omeniul adrenergic are + componente: *$ nervoas. +$ endocrin$ 1# $omponenta nervoas% cuprinde neuroni i sinapse ce folosesc ca neurotransmitori urmtoarele catecolamine: n+"a#"!nalina sau n+"!/in!3"ina este neurotransmitor la nivelul sinapselor simpatice terminale i al unor sinapse din 0-C$ a#"!nalina sau !/in!3"ina acionea" la nivelul unor sinapse din 0-C$ #+/a(ina este mediator pe sinapse din creier 1sinapse dopaminergice din sistemul lim ic# sistemul extrapiramidal i hipotalamus2 i sinapse din periferie 1&n teritoriul vaselor splanhnice i renale2$ 2# $omponenta endocrin% cuprinde glanda medulosuprarenal# care secret un amestec de adrenalin i noradrenalin$

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 19 / 28

Catecolaminele se sinteti"ea" pornind de la aminoacidul tiro&in% 1figura * i figura +2$ Wn citoplasma neuronilor adrenergici tiro"ina este hidroxilat su aciunea en"imei Tiro"in) hidroxila"a &n dopa# iar aceasta este decar oxilat &n dopamin%$ Wn ve"iculele granulare din terminaiile axonilor# prin X hidroxilare dopamina este transformat &n noradrenalin apoi prin metilarea noradrenalinei se formea" adrenalina:

Fi4.8. Si te3! c!tecol!mi elor -oradrenalina este depo"itat su form inactiv &n ve"icule granulare la nivelul terminaiilor adrenergice 1figura +2$ Ve"iculele din celulele din medulosuprarenal care conin adrenalin sau noradrenalin au dimensiuni mai mari$ /a nivelul terminaiilor simpatice exist i neurotransmitori li eri &ntr)o form proteKat de inactivarea en"imatic$ Pmpulsul nervos sau stimularea simpatic determin distrugerea granulelor de depo"it i eli erarea &n fanta sinaptic de noradrenalin$ 0e produc succesiv: depolari&area membranei presinaptice cu in'lu( de ioni de calciu, e(ocito&a ve&iculelor )i eliberarea mediatorului# -oradrenalina eli erat se fixea" pe receptorii adrenergici de pe suprafaa mem ranei postsinaptice$ 0unt declanate reacii chimice &n lan care determin efectele corespun"toare asupra structurilor postsinaptice$ R!ca/ta"!a n+"a#"!nalin!i se face prin transport activ cu aKutorul a + sisteme transportoare: *$ 'rimul sistem: noradrenalina trece din lichidul extracelular &n citoplasma neuronilor adrenergici. +$ Al doilea sistem: este o AT')a" proton dependent# noradrenalina trece din citoplasm &n ve"iculele de depo"it$ Fi+t"ans3+"(a"!a cat!c+la(in!l+" este reali"at de + sisteme en"imatice principale:

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 1? / 28

*$ $atecol-*-metil-trans'era&% ($*+, # care se gsete &n citoplasm$ CM%T transform noradrenalina sau adrenalina din lichidul extracelular i noradrenalina sau adrenalina din s!nge# &n normetanefrin 1&n ca"ul noradrenalinei2 i metanefrin 1&n ca"ul adrenalinei2$ Wn continuare# aceti + produi intermediari# su aciunea monoaminooxida"ei 1%AM2 sunt transformai &n acidul vanililmandelic 1acid 3)metoxi# 4)hidroxi mandelic2# ce va fi eliminat prin urin$ +$ +onoaminoo(ida&a (+-* # care se gsete la nivelul mitocondriilor din utonii presinaptici$ %AM de"aminea" oxidativ noradrenalina# re"ult!nd acidul dihirdroximandelic$ Acidul dihirdroximandelic este transformat su aciunea CM%T &n acid valinilmandelic# ce se va elimina prin urin$ Wn intestin# catecolaminele administrate pe cale oral# sunt inactivate &n mare parte prin reacii catali"ate de sulfata"e ale florei intestinale$

Fi4.9. Si !p$! euromu$cul!r& 7i proce$ele c!re !u loc : c!drul ei

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 1@ / 28

Receptorii adrenergici se &mpart &n + clase mari : R!c!/t+"i #! ti/ E ) se &mpart &n + su clase: *$ Receptori O* +$ Receptori O+ R!c!/t+"i #! ti/ G se &mpart &n 3 su clase : *$ Receptori X* +$ Receptori X+ 3$ Receptori X3 I. R!c!/t+"ii #! ti/ E a#"!n!"gici *$ Receptorii 1 sunt receptori cuplai cu proteina E ce activea" fosfolipa"a C$ Cuplarea mediatorilor cu receptorii O* mai pot activa: fosfolipa"a A+ hidroli"ea" acidul arahidonic i iniia" producerea de prostaglandine i leucotriene. fosfolipa"a ( se formea" acid fosfatidic$ Activarea receptorilor O* provoac !3!ct! E1 a#"!n!"gic! : ) vasoconstricie cutanat# pe mucoase# renal i splanhnic$ ) contracia capsulei splenice. ) contracia musculaturii tractului genito)urinar. ) midria" prin contracia muchiului radiar al irisului. ) relaxarea musculaturii tu ului digestiv. ) hiperglicemie prin glicogenoli" i gluconeogene"$ +$ Receptorii 2 sunt cuplai cu proteine Ei ce inhi adenilatcicla"a i duce la scderea concentraiei de A%'c$ Receptorii O+ sunt de 3 feluri: presinaptici# postsinaptici# extrasinaptici 1nesinaptici2$ E3!ct!l! activrii receptorilor O+ presinaptici ) inhi eli erarea de noradrenalin $ E3!ct!l! activrii receptorilor O+ postsinaptici: relaxea" musculatura neted a tractului gastrointestinal. stimularea secreiei salivare. inhi area secreiei de insulin. inhi area secreiei de renin. scderea intensitii procesului de lipoli" la nivelul adipocitelor$ Receptorii O+ e(trasinaptici se gsesc la nivelul plachetelor sanguine# iar stimularea lor produce agregare plachetar$ II. R!c!/t+"ii #! ti/ G a#"!n!"gici R!c!/t+"ii G a#"!n!"gici sunt cuplai cu proteinele E# iar activarea lor provoac stimularea adenilatcicla"ei Y se formea" o cantitate crescut de A%'c care activea" proteinZina"e adenilat dependente$ E3!ct!l! stimul%rii receptorilor 1: ) stimulea" activitatea cardiac# cu creterea contraciei miocardice i tahicardie. ) stimularea 0-# anxietate. ) lipoli" i creterea concentraiei aci"ilor grai li eri &n s!nge$ E3!ct!l! stimul%rii receptorilor 2: ) relaxea" musculatura neted ronic cu ronhodilataie. ) relaxea" musculatura neted a tractului genito)urinar. ) crete secreia de renin# insulin i glucagon. ) relaxea" musculatura neted vascular 1din muchii striai2. ) provoac tremor al extremitilor. ) stimulea" gluconeogene"a hepatic# glicogenoli"a hepatic i muscular cu creterea glicemiei$

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 16 / 28

E3!ct!l! stimul%rii receptorilor . ) sunt mai puin cunoscute. provoac lipoli" cu eli erare de aci"i grai din esutul adipos$ R!laii st"uctu">acti itat! /!nt"u /"!/a"at!l! #+(!niului a#"!n!"gic

*$ +$ 3$ 4$ D$ B$ 9$ A$

R* R+ R3 're"ena structurii 'eniletilamine condiionea" efectul simpatomimetic direct$ 're"ena grupei aminice alifatice li ere condiionea" efectele terapeutice O *# O+# X* adrenergice 1-orepinefrina2$ 0u stituia grupei amine alifatice duce la apariia efectelor terapeutice O*# O+# X*# X+ adrenergice 15pinefrina2$ 0u stituia grupei amine alifatice cu structuri alchilice superioare: i"opropil# i"o util duce la micorarea efectelor O i mrirea efectelor X# &n special X+ 10al utamol2# iar su stituia cu radicalul fenil contri uie la mrirea efectelor X+ de circa +88 ori 1Genoterol2$ 're"ena grupelor hidroxile fenolice &n po"iiile 3 i 4 &n inelului en"enic condiionea" efectele terapeutice O# iar &n po"iiile 3 i D efectele terapeutice X$ 're"ena grupelor hidroxile fenolice contri uie la scderea lipofilitii su stanei medicamentoase i respectiv la mrirea hidrofilitii$ 0e mrete solu ilitatea acestor su stane &n ap# ceea ce a dus la apariia formelor farmaceutice lichide$ 0u stituia la atomul de car on din po"iia O contri uie la prelungirea duratei de aciune a su stanelor medicamentoase# datorit inhi iiei %AM$ 0u stituia la atomul de car on din po"iia X cu gruparea hidroxilic condiionea" efectul adrenomimetic# iar lipsa grupei hidroxilice &n aceast po"iie 1(opamina2 contri uie la scderea efectelor X# efectele O fiind pre"ente# dar de o durat mai scurt$

-lasi3ica"!a 3a"(ac+l+gic a substan!l+" (!#ica(!nt+as! 5xist su stane medicamentoase care activea" sau lochea" receptorii adrenergici# repre"ent!nd agonitii sau antagonitii din domeniul adrenergic$ -# Simpatomimeticele 0impatomimeticele 1stimulante adrenergice# adrenomimetice2 sunt su stane care provoac efecte asemntoare celor ale stimulrii nervilor simpatici acion!nd agonist la nivelul sinapselor simpatice terminale$ %area maKoritate a simpatomimeticelor au &n structura lor un nucleu feniletilaminic$ /a catecolanime 1adrenlin# noradrenalin2 i i"oprenalin# la nucleul feniletilaminic se mai adaug + grupri MC) fenolice &n po"iiile 3 i 4$ Aceste grupri permit fixarea la receptorii adrenergici determin!nd efectele O i X adrenergice$ /ipsa unui MC) reduce efectele# mai ales pe cele X# iar a sena am ilor MC) 1la amfetanim i efedrin2 confer proprieti simpatomimetice indirecte$ P$ Simpatomimeticele directe acionea" direct asupra receptorilor adrenergici O i X mem ranari. unele au efecte predominant O# altele au efecte predominant X adrenergice$ PP$ Simpatomimeticele indirecte ptrund &n terminaiile simpatice i eli erea" noradrenalina &n fanta sinaptic# acion!nd prin intermediul ei$ (up aciunile farmacologice# simpatomimeticele se &mpart &n 3 grupe: *$ 0impatomimetice cu spectru larg de activitate# care au aciuni O i X adrenergice.

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 17 / 28

+$ 0impatomimetice folosite ca antihipotensive i vasoconstrictoare cu aciuni O) adrenergice i X*)adrenergice. 3$ 0impatomimetice folosite ca ronhodilatatoare# vasodilatatoare i relaxante uterine# care au aciuni X+ adrenergice$ I. $i(/at+(i(!tic! cu s/!ct"u la"g #! acti itat!: A#"!nalina 1epinefrina2 Are o molecul insta il# uor oxida il. administrat oral# este distrus &n mare parte# &n tu ul digestiv i &n ficat$ PnKectat su cutanat se a soar e lent din cau"a vasoconstriciei locale$ Wn organism este inactivat prin aciunea CM%T i %AM i prin recaptare$ /'ectele: vasoconstricie &n teritoriul cutanat i al mucoaselor. vasodilataie pe musculatura striat# cere ral i coronar. stimulea" proprietile cordului. efect ronhodilatator. relaxea" musculatura neted digestiv# cu excepia sfincterelor. relaxea" ve"ica i contract sfincterul ve"ical. midria". crete glicemia# meta olismul oxidativ i valorile meta olismului a"al$ 0ndica1ii: utili"area terapeutic este limitat datorit aciunii rutale i a spectrului larg$ 'rincipala indicaie este ocul anafilactic# urmrindu)se stimularea inimii# creterea tensiunii arteriale# ronhodilataie# &ndeprtarea edemului mucoasei traheo ronice$ Wn tratamentul cri"ei de astm ronic este utili"at &n inKecii su cutanate$ Wn aplicaii locale# este folosit &n scop decongestiv i antihemoragic$ Reac1ii adverse: adrenalina este o su stan cu potenial toxic. do"ele terapeutice inKectate su cutanat pot provoca anxietate# palpitaii# lein. do"ele mari Y hipertensiune rutal# accidente vasculare# aritmii grave# p!n la fi rilaie ventricular$ PnKectat produce uneori ischemie local prin vasoconstricie excesiv$ +od de administrare: inKecii su cutanate 8#+D)8#D mg 1 se folosete soluia * la mie 2$ %ai rar se folosete calea i$v$ i se inKectea" lent 8#* ) 8#D mg cu mult pruden$ E3!#"ina 5fedrina este un alcaloid a crui structur chimic presupune pre"ena unui oxidril alcoolic# a unui su stituent metil la car onul O al catenei laterale i la gruparea amino. nu conine oxidrili fenolici$ Aceste particulariti fac ca molecula s fie solu il# s treac uor prin mem rane# s nu fie degrada il la nivel intestinal$ 5fedrina are durat prelungit de aciune# atinge concentratia maxim &n plasm &n aproximativ +)4 ore dupa administrarea oral$ Timpul de &nKumtire plasmatic &n ca"ul efedrinei este de 4$D)A ore$ Acionea" prin mecanism indirect# eli er!nd noradrenalin din terminaiile simpatice# i acionea" &n mic msur pe receptorii adrenergici$ /'ectele: vasoconstrictor# cu creterea tensiunii arteriale. efectul este lent# cu durat mare i mai puin intens dec!t cel al adrenalinei. stimulea" inima. provoac stimulare psihomotorie cu &ndeprtarea sen"aiei de o oseal. ronhodilatator mai puin intens dec!t adrenalina. 0ndica1ii: se folosete limitat &n tratamentul unor stri hipotensive# astm ronic# &n miastenia gravis$ -u poate fi folosit timp &ndelungat: dup 9)*8"ile apar fenomene de tahifilaxie 1fenomen

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 18 / 28

de toleranta rapida a organismului fata de un medicament a carui eficacitate descreste pe masura ce se inmultesc cri"ele# o ligand ca do"ele sa creasca2$ Reac1ii adverse: anxietate# insomnie# uneori palpitaii$ +od de administrare: su cutanat 1fiole de *8 mg i D8 mg2 # oral 1comprimate D8 mg2# local pe tegumente i mucoase 1soluii * >2 ca decongestiv$ II. $i(/at+(i(!tic! 3+l+sit! ca anti0i/+t!nsi ! &i as+c+nst"ict+a"! *+"a#"!nalina 1 norepinefrina 2 /'ectele: vasoconstrictoare &n teritoriile cutanate# ale mucoaselor cu consecine hipertensive. efectul cardiac este mic# deoarece efectul cardiostimulator de tip X* este &n mare parte mascat prin reflexe cardioinhi itoare 1declanate de creterea tensiunii arteriale2 i prin re"istena periferic crescut$ 0ndica1ii: este util &n tratamentul colapsului$ Reac1ii adverse: do"ele mari pot crete mult tensiunea arterial cu risc de accidente cere rale# cardiace# vasculare$ Wn ca"ul perfu"iei prelungite# &ntrerupte rusc# poate surveni hipotensiunea arterial$ 'rovoac uneori fenomene ischemice# &n regiunea venei &n care este perfu"at$ 'entru evitarea acestui fapt# este necesar infiltrarea local de fentolamin care &mpiedic vasoconstricia$ +od de administrare: nu se administrea" oral 1este polar2. se administrea" &n perfu"ie intravenoas lent 1 soluie 4 mg la *888 ml 2$ D+/a(ina (opamina stimulea" at!t receptorii adrenergici c!t i pe cei dopaminergici din periferie$ /'ectele: crete fora contractil a miocardului cresc!nd de itul cardiac 1efect X* adrenergic2. scade re"istena periferic# produc!nd vasodilataie me"enteric i renal 1efecte dopaminergic2. do"ele mari mresc re"istena periferic total prin efect vasoconstrictor O adrenergic$ 0e folosete su form de perfu"ie i$v$ mai ales &n oc cardiogen$ III. $i(/at+(i(!tic! 3+l+sit! ca b"+n0+#ilatat+a"!1 as+#ilatat+a"! &i "!la2ant! ut!"in! au aciuni X+ adrenergice fiind utile &n astmul ronic# afeciuni vasculospastice periferice sau &n iminena de avort sau de natere prematur$ 0tructural# conin un su stituent voluminos la gruparea amino care nu permite fixarea pe receptorii O$ '!n+t!"+lul este un compus necatecolaminic cu efect ronhodilatator 1are predoninant aciune X+ adrenergic. aciunea X* cardio stimulatoare este foarte sla 2$ %olecula este sta il. efectul este dura il$ 'rincipala indicaie este astmul ronic$ B# Simpatolitice 0impatoliticele sunt su stane care inhi funcia sinapselor adrenergice$ 0unt clasificate &n: P$ Llocantele adrenergice# sau inhi itoare adrenergice sau adrenolitice lochea" direct receptorii adrenergici# &mpiedic!nd astfel efectele su stanelor simpatomimetice i efectele stimulrii simpaticului$ PP$ -eurosimpatolitice sau locantele terminaiilor adrenergice acionea" pe terminaiile simpatice periferice i epui"ea" depo"itele de noradrenalin sau &mpiedic eli erarea mediatorului chimic$

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 19 / 28

P"+/"an+l+lul este principalul X locant$ /'ectele: antiaritmic# antianginos i antihipertensiv. nu produce coronarodilataie 1&mpiedic tahicardia de efort2. nu produce vasodilataie. scade secreia de renin$ Reac1ii adverse: risc de deprimare cardiac excesiv# producere de locuri de conducere# tul urri ale meta olismului glucidic$ $ontraindica1ii: la astmatici# radicardici# dia etici# &n ca" de locuri$ +od de administrare: se administrea" o inuit pe cale oral 1cu do"e "ilnice &ntre 48)+48 mg &n funcie de indicaii i de olnav2. se administrea" i inKecta il$ At!n+l+l este un X locant selectiv. la do"e terapeutice lochea" mai ales receptorii X *. 0e indic &n hipertensiune arterial# angina pectorala# aritmii cardiace$ *!u"+si(/at+litic!l! sunt simpatolitice indirecte care lochea" terminaiile adrenergice periferice. &mpiedic# prin mecanisme diverse# eli erarea noradrenalinei &n fanta sinaptic$ 0cad sau anulea" rspunsul la stimularea nervilor simpatici# inhi aciunea simpatomimeticelor indirecte# deoarece &mpiedic eli erarea de noradrenalin$ 'otenea" aciunea simpatomimeticelor directe reali"!nd o denervare sinaptic de natur chimic$ E>(!til#+/a su stitue dopa duc!nd la formarea O metil noradrenalinei# un fals mediator$ Acesta acionea" la nivelul unor structuri O adrenergice din creier i determin inhi area simpaticului periferic cu consecine hipotensive$ Acionea" i asupra receptorilor persinaptici O + inhi !nd eli erarea mediatorului adrenrgic$ -l+"0i#"at #! a(b"+2+l 0ndicatii: in tratamentul tuturor afectiunilor respiratorii asociate cu o sputa v!scoasa: ronsita. traheo ronsita. ronsiecta"ie. emfi"em. sinu"ita. otita medie. sindrom de detresa respiratorie. Am roxolul este a sor it ine si rapid# &n urma administrarii orale$ Actionea"a sistemic ca agent mucolitic# cu instalare rapida a actiunii si efect maxim &ntr)o perioada scurta de timp$ Am roxol pre"inta doua avantaKe clinice importante care conduc la ameliorarea simptomatologiei si &m unatatirea functiei ventilatorii: *$ lichefia"a mucusul ronsic v!scos# cresc!ndu)i volumul# favori"!nd astfel expectoratia# care conduce la usurarea respiratiei. +$ favori"ea"a penetratia anumitor anti iotice &n secretiile ronsice# permit!nd un control eficient al infectiei de a"a$ Contrar altor mucolitice# Am roxolul nu determina tul urari ale arierei gastrice. astfel# practic# nu are efecte adverse si este ine tolerat$ $ubi!ct!l! /!nt"u /"!gti"!a #! sin! sttt+a"! *$ +$ 3$ 4$ Caracteristica general a su stanelor medicamentoase# derivai ai arilalchiaminelor i hidroxifenilalchilaminelor$ Clasificarea$ 0u stanele medicamentoase: simpatomimetice neselective: epinefrin 1adrenalina2# norepinefrin 1noradrenalin2 i sarurile lor, dopamina 1dofamin2$ 0u stanele medicamentoase: simpatomimetice % -selective: fenilefrina# metoxamina# clorhidratul de clonidin 1clofelina2$ 0u stanele medicamentoase: simpatomimetice -selective" sal utamol# fenoterol$

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 20 / 28

D$ B$ 9$ A$ :$ *8$ **$ *+$ *3$ *4$

0u stanele medicamentoase: simpatomimetice neurosimpatomimetice: clorhidratul de efedrin$ 0u stanele medicamentoase simpatoliticele: neurosimpatolitice 2 metildopa. -blocante neselective 2 fentolamina. -blocante selective 2 pro"osin$ 0u stanele medicamentoase# derivai ai hidroxipropanolaminelor 1blocante betaadrenergice2: clorhidrat de propanolol 1anaprilina2# atenolol$ 0u stanele medicamentoase# derivai ai aminoaci"ilor hidroxifenilalifatici: levodopa$ 0u stanele medicamentoase# derivai ai aminodi romfenilalchilaminelor: clorhidrat de am roxol$ (emonstrai exemple ce confirm apartenena clorhidratului de efedrin# clorhidratului de am roxol la a"e a"otoase$ 5numerai metodele de do"are utili"ate &n anali"a su stanelor medicamentoase# derivai ai arilalchilaminelor i hidroxifenilalchilaminelor 1titrimetrice# fi"ico)chimice2$ Argumentai posi ilitatea utili"rii metodei de titrare anhidr pentru anali"a derivailor arilalchilaminelor i hidroxifenilalchilaminelor$ Relaii structura)activitate &n irul derivailor arilalchiaminelor i hidroxifenilalchilaminelor$ Condiii de conservare a derivailor arilalchiaminelor i hidroxifenilalchilaminelor &n dependen de structura lor chimic$

.uc"a"! /"actic #! lab+"at+"


P"+bl!(a 1. De !preci!t c!lit!te! $u0$t! 6elor medic!me to!$e dup& i dicii ;De$criere< 7i ;Solu0ilit!te!<. Re3ult!tele $e pre3i t& $u0 %orm& de t!0el&. Ad ot!re" 0olvenii se utili"ea" conform prevederilor (A-$ P"+bl!(a 2. De e%ectu!t determi !re! c!lit&6ii $u0$t! 6elor medic!me to!$e 2.1. 5i#"+ta"t"at #! !/in!3"in C5i#"+ta"t"at #! a#"!nalin( 9.8. =# Ide ti%ic!re" Re!c6i! pe tru *idro.il %e olic" D mg preparat 1hidrogenotartrat de epinefrin2 se di"olv &n D ml ap# se adaug o pictur solutie clorur de fier 1PPP2. apare o coloraie verde de smarald. care virea" &n rou)viiniu la adugarea unei picturi soluie de amoniac# apoi virea" &n rou)portocaliu$ Re!c6i! de %orm!re !dre ocromului" la * ml soluie 8#+> se adaug D ml soluie tampon hidrgenotartrat cu ST 3#DB i + ml soluie de iod 8#* molRl. se las pentru D minute# apoi se amestec cu 3 ml soluie 8#* molRl de tiosulfat de sodiu$ Culoarea roie)&ntunecat 1deose ire de norepinefrin2 se menine$ 0e repet determinarea cu *8 ml soluie tampon cu pC B#D. apare o coloraie rou)violet$ Re!c6i! de o.id!re cu $olu6i! iod!t de pot!$iu ' itrit de $odiu(" la * ml soluie hidrogenotartrat 1clorhidrat2 de epinefrin sau hidrogenotartrat 1clorhidrat2 de norepinefrin se adaug + ml solutie iodat de potasiu *> 1sau solutie nitrit de sodiu *8># proaspt preparat2 i se &ncl"ete cu precauie$ 'este 3)4 minute apare coloraie roie# datorit formrii produselor de oxidare# unul din care este adrenocrom 1noradrenocrom2$ Re!c6i! pe tru *idro4e ot!rtr!t " soluia preparatului 1*:*882 d reacie caracteristic pentru hidrogenotartrat$ /a * ml solutie hidrogenotartrat de epinefrin se adaug un cristal de clorur de potasiu# 8#D ml alcool i se freac cu agheta de sticl pereii epru etei. se

1D.

2D.

9D.

?D.

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 21 / 28

formea" un precipitat cristalin al # solu il &n aci"i minerali diluai i soluii de a"e alcaline$ 9.8.1. Do3!re" 1D. Metod! de titr!re ! *idr&. Circa 8#*D g preparat 1mas exact2 se di"olv &n +8 ml acid acetic anhidru i se titrea" cu soluie 8#* molRl acid percloric p&n la apariia culorii verde) al struie# &n pre"ena indicatorului ) cristal violet$ 'aralel se efectuea" pro a de control$ * ml soluie 8#* molRl acid percloric corespunde cu 8#83333 g hidrotartratul de epinefrin$ 2.2. 5i#"+ta"t"at #! n+"!/in!3"in C5i#"+ta"t"at #! n+"a#"!nalin( 9.9. =# Ide ti%ic!re" 1D. Re!c6i! pe tru *idro.il %e olic" reacia cu soluia de clorur de fier 1PPP2 1Ve"i$ +$+$,$*2$ 2D. Re!c6i! de %orm!re ! or!dre ocromului" la * ml soluie 8#*> a preparatului se adaug D ml soluie tampon hidrogenotartrat cu ST 3#DB p&n la volumul de *8 ml i se adaug * ml soluie de iod de 8#* molRl# se las pentru D minute# apoi se adaug + ml soluie 8#* molRl de tiosulfat de sodiu$ 0oluia tre uie s fie incolor sau ro")pal 1deose ire de epinefrin# care d o coloraie rou)violet2$ 0e repet determinarea cu *8 ml soluie tampon cu pC B#D. se formea" o coloraie rou)violet$ 9D. Re!c6i! pe tru *idro4e ot!rtr!t" soluia preparatului 1*:*882 d reacie caracteristic pentru hidrogenotartrat 1Ve"i +$*$L$42$ 9.9.1. Do3!re" 1D. Metod! de titr!re ! *idr&. Circa 8#*D g preparat 1mas exact2 se di"olv &n 38 ml acid acetic anhidru# se adaug *8 ml dioxan i se titrea" cu soluie 8#* molRl acid percloric &n dioxan p&n la culoarea rou)violet# &n pre"ena indicatorului metiloranK$ * ml soluie 8#* molRl acid percloric corespunde cu 8#833DD g hidrotartrat de norepinefrin$ 2.9. -l+"0i#"at #! #+/a(in C#+3a(inD 9.>. =# Ide ti%ic!re" 1D. Re!c6i! pe tru *idro.il %e olic" 8#8* g preparat se di"olv &n + ml ap i se adaug 8#D ml solutie clorur de fier 1PPP2. apare coloraie verde$ 2D. Re!c6i! pe tru clor,io " 8#8+ g preparat se di"olv &n * ml ap i se adaug 8#+ ml soluie nitrat de argint. se formea" precipitat al ca"eios# solu il &n amoniac$ 9.>.1. Do3!re" 1D. Metod! de titr!re ! *idr&. Circa 8#4 g preparat 1mas exact2 se di"olv &n D8 ml acid acetic anhidru$ 0e adaug 8#+ ml soluie nafto en"ein &n acid acetic anhidru 1indicator2 i se titrea" cu soluie 8#* molRl acid percloric 1viraKul culorii de la gal en)portocaliu la verde2$ * ml soluie 8#* molRl acid cloric corespunde cu 8#8D4+8 g C+BC+ACl-DMB$ 2.?. -l+"0i#"atul #! 3!nil!3"ina C %!sat+nu(D 9.?. =# Ide ti%ic!re" +8 1D. #utere rot!torie $peci%ic&" [ ] D = de la [438 p&n la [498# 1soluia apoas +># recalculat la su stan anhidr2$ 2D. Re!c6i! cu $ul%!tul de cupru 'II(" 8#8* g preparat se di"olv &n * ml ap i se adaug 8#8D ml soluie sulfat de cupru i * ml soluie hidroxid de sodiu. apare o coloraie al astr$ /a agitarea acestei soluii cu * ml de eter# stratul de eter se colorea" &n rou)violet# dar stratul apos &i menine coloraie al astr$

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 22 / 28

9D. Re!c6i! pe tru clor,io . 0u stana 1circ 8#88+ g clor)ion2 d reacie po"itiv pentru ionul de clor$ 9.?.1. Do3!re" 1#. Metod! pote tiometric& '!lc!limetric&(. Circa 8#*D g preparat 1mas exact2 se di"olv &n amestec de 8#D ml acid clorhidric i A8 ml alcool 1:B>2$ 0e titrea" cu soluie 8#* molRl hidroxid de sodiu &n alcool$ Citii volumul adugat dintre cele + puncte de inflexiune$ * ml 8#* molRl soluie de hidroxid de sodiu &n alcool corespunde 8#8+839 g C:C*4Cl-M+$ 2.@. -l+"0i#"atul #! cl+ni#in C-l+3!linaD 9.@. =# Ide ti%ic!re" *2$ Spectrul IR al clonidinei tre uie s corespund cu spectrul pro ei standard &n dispersie de comprimate cu romur de potasiu$ +2$ Spectrul UA al soluiei 8#83> &n soluie acid clorhidric 8#* molRl pre"int dou maxime: la +9* nm i la +9A nm$ 32$ Re!c6i! pe tru clor,io . 0u stana 1circ 8#88+ g clor)ion2 d reacie po"itiv pentru ionul de clor$ 9.@.1. Do3!re" 1#. Metod! pote tiometric& '!lc!limetric&(. Circa 8#+ g preparat 1mas exact2 se di"olv &n 98 ml alcool 1:B>2$ 0e titrea" cu soluie 8#* molRl hidroxid de sodiu &n alcool$ 'unctul de echivalen este determinat poteniometric$ * ml 8#* molRl soluie de hidroxid de sodiu &n alcool corespunde 8#8+BBB g C:C*8Cl3-3$ 2D. Determi !re! clorurii. Metod! de !rdere : 0!lo ul cu o.i4e . Circa 8#* g 1mas exact2 preparat se arde# cum e descris &n monografia \%inerali"area halogenilor i a sulfului legai organic] 1GR ^# pag$ *8+32# folosind &n calitate de lichid a sor ant amestec din +8 ml ap i * ml soluie hidroxid de sodiu$ 'ereii alonului se spal cu +8)38 ml ap# se acidulea" cu acid a"otic# se adaug +8 ml soluie 8#* molRl nitrat de argint i se filtrea"$ 'recipitatul se spal cu *8 ml soluie acid a"otic$ /a filtrat se adaug aluni de fier amoniacale i se titrea" cu soluie 8#* molRl tiocianat de amoniu p!n la coloraie sla ) cafenie$ * ml soluie 8#* molRl nitrat de argint corespunde la 8#883D4D g clor# care &n preparatul preala il uscat tre uie s fie cel puin 38#+> i cel mult 3*#4>$ 2.6. $albuta(+l 9.B. =# Ide ti%ic!re" 0pectrul PR al sal utamolului tre uie s corespund cu spectrul pro ei standard &n dispersie de comprimate cu romur de potasiu$ 2D. Spectrul UA al soluiei 8#88A> &n acid clorhidric *> pre"int un maxim la +9B nm$ 3#. Re!c6i! Cu !mi op5r!3olo & '!mi o%e !3o e(. 8#8* g preparat se di"olv &n D8 ml +> soluie tetra orat de sodiu$ 0e adaug * ml soluie aminop?ra"olon# *8 ml cloroform i *8 ml soluie hexacianoferat 1PPP2 de potasiu +>$ 0e agit i se las s se separe$ 0tratul de cloroform se colorea" &n rou)portocaliu$ 9.B.1. Do3!re" 1#. Metod! de titr!re ! *idr&. Circa 8#+ g preparat se di"olv &n 38 ml acid acetic anhidru i se titrea" cu soluie 8#* molRl acid percloric$ 'unctul de echivalen este determinat poteniometric$ * ml 8#* molRl soluie de acid percloric corespunde 8#8+3:3 g C*3C+*-M3$ 1D. 2.7. F"+(0i#"at #! 3!n+t!"+l CFi"+t!cD

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 29 / 28

9.D. =# Ide ti%ic!re" 1D. Spectrul IR al romhidratului de fenoterol tre uie s corespund cu spectrul pro ei standard &n dispersie de comprimate cu romur de potasiu$ 2D. Spectrul UA al soluiei 8#8*> &n acid clorhidric diluat pre"int un maxim la +9D nm$ 9D. Re!c6i! pe tru 0rom,io . 0u stana d reacie po"itiv pentru ionul de rom$ $#. Re!c6i! Cu !mi op5r!3olo & '!mi o%e !3o e(. 8#8* g preparat se di"olv &n D8 ml +> soluie tetra orat de sodiu$ 0e adaug * ml soluie aminop?ra"olon# *8 ml +> soluie hexacianoferat 1PPP2 de potasiu i *8 ml cloroform$ 0e agit i se las s se separe$ 0tratul de cloroform se colorea" &n rou) run$ 9.D.1. Do3!re" 1#. Metod! !r4e tometric&. Circa 8#B g su stan 1masa exact2 se di"olv &n D8 ml ap# se adaug D ml soluie acid nitric diluat# +D#8 ml 8#* % soluie nitrat de argint i + ml soluie sulfat de amoniu)fer 1PPP2$ Amestec&nd se titrea" cu soluie 8#* 7 tiocianur de amoniu p!n la culoare oranK$ 'aralel se efectuea" pro a de control$ * ml 8#*% soluie nitrat de argint corespunde 8#83A43 g C*9C++Lr-M4$ 2.8. -l+"0i#"at #! !3!#"in 9.E. =# Ide ti%ic!re". 1D. Re!c6i! cu $ul%!tul de cupru 'II(" 8#8* g preparat se di"olv &n * ml ap# se adaug 8#* ml soluie sulfat de cupru i * ml soluie hidroxid de sodiu. apare o coloraie al astr$ /a agitarea acestei soluii cu * ml de eter# stratul de eter se colorea" &n rou)violet# stratul apos rm!ne al astru$ 2D. Re!c6i! de %orm!re ! 0e 3!lde*idei" 8#8D g preparat se di"olv &n * ml ap# se adaug un cristal de fericianur de potasiu i se &ncl"ete p&n la fier ere# apare miros de en"aldehid$ 9D. Re!c6i! pe tru clor,io " 8#8* g preparat se di"olv &n + ml ap# se adaug 8#D ml acid a"otic diluat i 8#D ml soluie nitrat de argint. se formea" un precipitat al ca"eios# solu il &n soluie de amoniac$ 9.E.1. Do3!re" 1D. Metod! de titr!re ! *idr&. Circa 8#* g preparat 1mas exact2 se di"olv la &ncl"ire &n *8 ml acid acetic anhidru# dup rcire se adaug D ml acetat de mercur 1PP2 i se titrea" cu soluie 8#* molRl acid percloric p&n la coloraie al astr# &n pre"ena indicatorului cristal violet$ * ml soluie 8#*molRl acid percloric corespunde cu 8#8+8*9 g clorhidrat de efedrin$ 2D. Metod! period!tometric&. Circa 8#8*)8#8+ g su stan 1masa exact2 se di"olv &n *8 ml ap &n alon cu dop rodat# se adaug *8 ml soluie hidrogenocar onat de sodiu 8#* molRl 18#A4>2# exces 1*8)+8 ml2 soluie periodat de potasiu 8#* molRl$ 0e las pe *8 min# apoi se adaug acid sulfuric diluat +)3 ml# D ml soluie iodat de potasiu *8 > i iodul eliminat se titrea" cu soluie 8#* molRl tiosulfat de sodiu 1indicator)amidon2$ 'aralel se efectuea" pro a de control$ * ml 8#* molRl periodat de potasiu corespunde 8#8*88: g clorhidrat de efedrin$ 2.9. %!til#+/a 9.F. =# Ide ti%ic!re" 1D. Spectrul IR al metildopa tre uie s corespund cu spectrul pro ei standard$ +8 2D. #utere rot!torie $peci%ic&" [ ] D = de la )+D8 p&n la )+A8 1+#+ g su stan anhidr se di"olv &n D8 ml soluie clorur de aluminiu2$ 9.F.1. Do3!re".

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 2? / 28

1D. Metod! de titr!re ! *idr&. Circa 8#*A g preparat 1mas exact2 se di"olv &n D8 ml acid acetic anhidru 1la necesitate se &ncl"ete2 i se titrea" cu acid percloric 8#* %$ 'unctul de echivalen se determin poteniometric$ * ml soluie 8#* % acid percloric corespunde cu 8#8+**+ g C*8C*3-M4$ 2.10. %!silat #! 3!nt+la(ina 9.8G. =# Ide ti%ic!re" 1D. Spectrul IR al mesilatului de fentolamina tre uie s corespund cu spectrul pro ei standard$ 2#. Re!c6i! de elimi !re ! dio.odului de $ul%. 8#D g su stan se amestec cu 8#+ g hidroxid de sodiu# se &ncl"ete p&n la fu"iune i continu &ncl"irea timp de c!teva secunde$ 0e las s se rceasc i se adaug 8#D ml de ap cald# apoi se acidulea" cu acid clorhidric diluat$ 0e elimin dioxidul de sulf# color&nd h&rtia de iod)amidon &n al astru$ 9D. #u ct de topire" *9A)*A+8C 1'h$ 5ur$ 9$82 9.8G.1. Do3!re" 1#. Metod! pote 6iometric&. Circa 8#3 g su stan 1masa exact2 se di"olv &n *88 ml propanol) +$ 0e titrea" &n fluxul de nitrogen cu 8#* % de hidroxid de tetra utilamoniu &n propanol)+$ punctul de echivalen se determina poteniometric utili"!nd un electrod indicator de sticl i un electrod de referin calomel# ce conine soluie saturat de clorur de tetrametilamoniu propanol)+$ 'aralel se efectuea" pro a de control$ * ml de 8#* % de hidroxid de tetra utilamoniu &n propanol)+este echivalent cu 39#9D mg C*AC+3-3M40$ 2.11. -l+"0i#"at #! /"HA+sin 9.88. =# Ide ti%ic!re" 1D. Spectrul IR al clorhidratului de pra"osin tre uie s corespund cu spectrul pro ei standard &n dispersie de comprimate cu clorur de potasiu$ 2D. Re!c6i! pe tru io ul de clor. Circa 8#88+ g su stana se di"olv &n + ml ap$ 0oluie d reacie po"itiv pentru cloruri$ 9.88.1. Do3!re" 1#. Metod! de titr!re ! *idr&. Circa 8#3D g preparat 1mas exact2 se di"olv &n amestec de +8 ml acid formic anhidru i 38 ml acid acetic anhidru$ 0e titrea" cu soluie 8#* % acid percloric$ 'unctul de echivalen se determin poteniometric$ * ml soluie 8#* % acid percloric corespunde cu 8#84*:: g C*:C++Cl-DM4$ 2.12. -l+"0i#"at #! /"+/"an+l+l CAna/"ilinaD 9.89. =# Ide ti%ic!re" 1D. Determi !re! pu ctului de topire ! propr! olului,0!3&" 8#+ g preparat se di"olv &n B ml ap i se adaug soluie hidroxid de sodiu p&n la reacie alcalin i se extrage cu eter 1c&te D ml de dou ori2$ 5xtracia eteric se spal cu ap p&n la reacie neutr# dup fenolftalein# apoi se filtrea" prin sulfat de sodiu anhidru i se evapor$ 'recipitatul o inut se usuc la D88V. temperatura de topire :+):B8V$ 2D. Re!c6i! pe tru clor,io " 8#3 g preparat se di"olv &n *8 ml ap# se acidulea" cu acid a"otic i se adaug 8#*D ml soluie nitrat de argint. se formea" un precipitat al ca"eos$ 9.89.1. Do3!re" 1D. Metod! de titr!re ! *idr&. Circa 8#+ g preparat 1mas exact2 se di"olv la &ncl"ire 1circa 488V2# &n 38 ml acid acetic anhidru i *8 ml soluie acetat de mercur 1PP2 i se titrea" cu soluie 8#* % acid percloric p&n la apariia culorii violete# &n pre"ena indicatorului metiloranK$

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 2@ / 28

* ml soluie 8#* % acid percloric corespunde cu 8#8+:DA g clorhidrat de propanolol# care &n preparat tre uie s fie cel puin de ::#8 > i cel mult *8*#8 >$ 9.8>. Ate olol 2.19. I$ Ide ti%ic!re" 1D. Spectrul IR al atenololului tre uie s corespund cu spectrul pro ei standard &n dispersie de comprimate cu romur de potasiu$ 2D. Spectrul UA al soluiei 8#*> &n metanol pre"int doua maxime: la +9Dnm i +A+nm$ 9D. #u ct de topire" *D+)*DD8C 1'h$ 5ur$ 9$82 9.8>.1. Do3!re". 1#. Metod! de titr!re ! *idr&. Circa 8#+ g su stan 1masa exact2 se di"olv &n A8 ml acid acetic anhidru i se titrea" cu soluie 8#* % soluie de acid percloric$ 'unctul de echivalen este determinat poteniometric$ * ml 8#* % soluie de acid percloric corespunde 8#8+BB3 g C*4C++-+M3$ 2.1?. .! +#+/a 2.1?. I$ Ide ti%ic!re" 1D. Spectrul IR al levodopei tre uie s corespund cu spectrul pro ei standard$ 9.8?.1. Do3!re" 1D. Metod! de titr!re ! *idr&. Circa 8#*A g su stan 1masa exact2# se di"olv &n D ml acid formic anhidru# &ncl"ind la necesitate$ 0e adaug +D ml de dioxan i 8#* ml soluie de cristal violet$ 0e titrea" cu soluie 8#* % acid percloric p&n la coloraie verde$ * ml 8#* % acid percloric corespunde 8#*:9+ g C:C**-M4$ 2.1@. -l+"0i#"at #! a(b"+2+l 2.1@. I$ Ide ti%ic!re" 0pectrul PR al clorhidratului de am roxol tre uie s corespund cu spectrul pro ei standard &n dispersie de comprimate cu romur de potasiu$ Spectrul UA al soluiei 8#8884> &n acid sulfuric 8#8D molRl pre"int dou maxime: la +4D nm i la 3*8 nm$ Re!c6i! pe tru clor,io . 8#8+D g preparat se di"olv &n +D ml ap# se adaug * ml soluie de amoniac i se las timp de D min$ 0e filtrea" i filtratului se acidulea" cu acid a"otic$ Giltratul d reacie po"itiv pentru ionul de clor$ 9.8@.1. Do3!re" Metod! pote tiometric& '!lc!limetric&(. Circa 8#+ g preparat 1mas exact2 se di"olv &n 98 ml alcool 1:B>2 i se adaug D ml 8#* % acid clorhidric$ 0e titrea" poteniometric cu soluie 8#* % hidroxid de sodiu$ Citii volumul adugat dintre cele + puncte de inflexiune$ * ml 8#* % soluie de hidroxid de sodiu corespunde 8#8+839 g C*3C*:Lr+Cl-+M$

1D. 2D. 3#.

1#.

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 26 / 28

*+t. Re"ultatele o inute la efectuarea sarcinilor *)3 de pre"entat &n ta el:


D!nu(i"!a substan!l+" (!#ica(!nt+as! &n lim a latin#rom!n. denumirea raional. formula de structur. descriere 1pentru su stane anali"ate2 I#!nti3ica"!a substan!l+" (!#ica(!nt+as!> tehnica de lucru 1condiii# efectul analitic2. chimismul reaciilor 1pentru su stane anali"ate2 D!t!"(ina"!a cantitati : medoda de lucru# chimismul reaciilor pentru metode chimice de anali" sau principiile pentru metode fi"ico)chimice. formula de calcul pentru determinarea coninutului su stanei active. conclu"ia despre calitatea su stanei anali"ate &n a"a re"ultatelor o inute$

R!ca/itula"! *$ Controlul cunotinelor teoretice dup &ntre rile pentru pregtirea de sine stttoare$ +$ Controlul drilor de seam despre efectuarea lucrrii practice$ Jnt"!b"i #! "!ca/itula"! 0criei denumirile latine# rom!ne i chimice a su stanelor medicamentoase# derivai ai arilalchilaminelor i hidroxifenilalchilaminelor$ Argumentai posi ilitatea utili"rii metodei de titrare anhidr pentru anali"a derivailor arilalchilaminelor i hidroxifenilalchilaminelor$ 5xplicai proprietile acido) a"ice a su stanelor medicamentoase# derivai ai arilalchilaminelor i hidroxifenilalchilaminelor i importana acestor pentru identificarea i do"area preparatelor$ (emonstrai exemple ce confirm apartenena metildopei i levodopei ctre aminoaci"i hidroxifenilalifatici$ Caracteri"ai influena stereoi"omeriei asupra activiii farmacologice &n irul derivailor arilalchilaminelor i hidroxifenilalchilaminelor$ 'rincipiile de a" a metodelor fi"ico)chimice de anali": spectrofotometria# fotocolorimetria# polarimetria$ 5numerai metodele de identificare a atomilor de halogeni legai covalent &n moleculele clorhidratului de am roxol# clorhidratului de clonidin$ %etodele de dehalogenare$ (emonstrai posi ilitatea utili"rii reaciei de descompunere hidraminic cu determinarea ulterioar a produselor de hidroli" &n anali"a derivailor arilalchilaminelor i hidroxifenilalchilaminelor 1identificarea# gradul de puritate# do"area2$

*$ +$ 3$ 4$ D$ B$ 9$ A$

1i0lio4r!%ie
*$ +$ 3$ 4$ Conspectul leciei$ La ilev G$V$ Chimie farmaceutic# Chiinu: 6niversitas# *::4$) B9D S$ Garmacopea 5uropean 5diia 9$8# +8*8$ Garmacopea Rom!n$ 5diia _)a Lucureti: 5ditura medical# *::3$)*3*D p$

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 27 / 28

D$ B$ 9$ A$

Ehid farmacoterapeutic$ Ch$: `Vector V)-] 0R/# +8*8$ *+:B p$ aIbcdQe f$g$ hiSjikIelcmI@din ocjcn$) 7$: 7pqrSI@@)cstQSj# +889$ B+4 @$ fiSlisns u$V$ VcslIv Q@sQeswo bIdiS@leIsswo @SIx@le$ 7$:7y,# +884$ A44 @$ 7izdQe@dc{ 7$q$ |IdiS@leIsswI @SIx@li$ *BI cvx$# 7$: TQein fQbsi# +8*3$ *+*B c$ :$ hiSjikIelcmI@din ocjcn$ }Qx SIx$ ,Sviji@kIei ,$}$ 7$: g~,u)7Ixci# +88B$ B48 @$ *8$ udQeQx@leQ d biQSilQSswj visnlcnj rQ tiSjikIelcmI@dQ{ ocjcc$ }Qx SIx$ ,Sviji@kIei ,$}$ 7$: 7Ixckcsi# +88*$ 3A4 @$

A/a"ataK &i "!acti ii 3+l+sii la t!(a L$ubstan!l! (!#ica(!nt+as! #in g"u/ul a"ilalc0ila(in!1 +2i3!nilalc0ila(in! &i #!"i aii l+"M Su0$t! 6ele medic!me to!$e" *$ Clorhidrat de efedrin +$ Cidrogenotartrat de epinefrin 1adrenalin2 3$ Cidrogenotartrat de norepinefrin 1noradrenalin2 4$ Clorhidrat de dopamin D$ Clorhidratul de fenilefrina 1 %esatonum2 B$ Clorhidratul de clonidin 1Clofelina2 9$ 0al utamol A$ Lromhidrat de fenoterol 1Lirotec2 :$ %etildopa *8$ %esilat de fentolamina **$ Clorhidrat de pri"osin *+$ Clorhidrat de propanolol 1Anaprilina2 *3$ Atenolol *4$ /evodopa *D$ Clorhidrat de am roxol Re!cti-ii" *$ Acid acetic anhidru +$ Acetat de mercur 1PP2 &n acid acetic anhidru 3$ Alcool 4$ Lutanol D$ Clorur de potasiu B$ (ioxan 9$ 5ter A$ Gericianur de potasiu :$ Pndicator amidon *8$ Pndicator cristalin violet **$ Pndicator fenolftalein *+$ Pndicator metiloranK *3$ 0oluie acid a"otic diluat *4$ 0oluie acid clorhidric diluat *D$ 0oluie acid percloric 8#* molRl *B$ 0oluie clorur de fier 1PPP2 *9$ 0oluie de amoniac *A$ 0oluie hidrogenocar onat de sodiu 8#* molRl *:$ 0oluie hidroxid de sodiu +8$ 0oluie hidroxid de sodiu *8 > +*$ 0oluie iod 8#* molRl ++$ 0oluie iodat de potasiu *> +3$ 0oluie nitrat de argint +4$ 0oluie nitrit de sodiu +D$ 0oluie periodat de potasiu 8#* molRl +B$ 0oluie sulfat de cupru +9$ 0oluie tampon cu ST B#D +A$ 0oluie tampon hidrgenotartrat cu ST 3#DB +:$ 0oluie tiosulfat de sodiu 8#* molRl 38$ 0oluie tiosulfat de sodiu 8#* molRl

Catedra Chimie farmaceutic i toxicologic 09.3.1-12 Elaborare metodic pentru studen i i profesori
(Chimie farmaceutic -II)

RED.: DATA:

01 06.07.2009

Pag. 28 / 28

3*$ 0ulfat de sodiu anhidru Ae$el&H !p!r!tur&" *$ Aparatul pentru determinarea punctului de topire +$ Laie de ap 3$ Lalan analitic 4$ Lalon cotat cu volumul de *88 ml D$ Lalon cotat cu volumul de +D8 ml B$ Lalon cu dop rodat 9$ Cuve pentru spectrofotometru A$ 5pru ete :$ 5tuv de uscare *8$ Giole de c&ntrire cu dop rodat **$ C&rtie de filtru *+$ '&lnii de filtrare *3$ 0pectrofotometru *4$ 'olearimetr *D$ pC)metru