Sunteți pe pagina 1din 28

Cuprins:

1. Date generale
1.1. 1.2. 1.3. 1. . 1.#. Denumirea obiectivului de investitie Amplasamentul (judetul, localitatea,strada, numarul) Titularul investitiei !ene"iciarul investitiei $laboratorul documentatiei

2. %n"ormatii generale privind proiectul


2.1. &ituatia actuala si in"ormatii privind entitatea responsabiba cu

implementarea proiectului 2.1.1. &ituatia actuala 2.1.2. %n"ormatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului 2.2. Descrierea investitiei 2.2.1. Conclu'iile studiului de "e'abilitate ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in ca'ul in care a "osteborat prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea investitiei, precum si scenariul te(no)economic selectat 2.2.2. &cenarile te(nico)economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot "i atinse (in ca'ul in care, ulterior studiului de "e'abilitate, nu a "ost elaborate un studio de pre"e'abilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung) 2.2.2.1. &cenarii propuse 2.2.2.1.1. &cenariul "ara investitie 2.2.2.1.2. &cenariul constructiv 1

2.2.2.1.3. &cenariul constructiv 2 2.2.2.2. &cenariul recomandat de catre elaborator

2.2.2.3. Avantajele scenariului recomandat 2.2.3. Descrierea constructiva, "unctionala si te(nologica, dupa ca' 2.2.3.1. Descrierea constructiva 2.2.3.2. Decscrierea "unctionala 2.2.3.3. Descrierea te(nologica

3. Datele te(nice ale investitiei


3.1. *ona si amplasamentul 3.2. &tatutul juridic al terenului care urmea'a sa "ie ocupat 3.3. &ituatia ocuparilor de"initive de teren: supra"ata totala, repre'entand terenurile din intravilan si e+travilan 3. . &tudii de teren 3. .1. &tudii topogra"ice cuprin'and planuri topogra"ice cu amplasamentul reperelor, liste cu repere in sistem de re"erinte national 3. .2. &tudiu geote(nic cuprin'and planuri cu amplasamentul "orajelor, "iselor comple+e cu re'ultatele determinarilor de laborator, anali'a apei subterane, raportul geote(nic cu recomandarile pentru "undare si consolidari 3.#. Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivelor de investitii speci"ice domeniului de activitate, si variantele constructive de reali'are a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare 3.,. &ituatia e+istenta a utilitatilor si anali'a de consum

3.,.1. -ecesarul de utilitati pentruvarianta supusa aprobarii 3.,.2. &olutii te(nice de asigurare cu utilitati 3... Conclu'iile evaluarii impactului asupra mediului

. Durata de reali'are si etapele principale) gra"icul de reali'are a investitiei #. Costurile estimative ale investitiei
#.1. /aloarea totala cu detalierea pe structura devi'ului general #.2. $salonarea costurilor coroborate cu gra"icul de reali'are al investitiei generale

,. Anali'a cost) bene"iciu .. &ursele de "inantare a investitiei 0. $stimari privind "orta de munca ocupata prin reali'area investitiei
0.1. -umarul de locuri de munca create in "a'a de e+ecutie 0.2. -umarul de locuri de munca create in "a'a de operare

1. 2rincipalii indicatori te(nico) economici ai investitiei

A. 2%$&$ &C3%&$ %. DAT$ 4$-$3A5$ Studiul de fezibilitate este prezentatsi structurat in conformitate cu regementarile romanesti in domeniu (Hotararea de Guvern nr.28 din 09.01.2008 privind continutul cadru al Studiului de Fezibilitate pentru proiectele ce urmeaza a fi realizate cu asistenta financiara nerambursabile din partea !omisiei "uropene. #roiectul urmareste implementarea legislatiei si a politicii $niunii "uropene in domeniul protectiei mediului% asigurarea securitatii sanitare a locuitorilor si dezvoltarea infrastructurii necesare pentru cresterea nivelului de trai al cetatenilor din comuna &abiciu% 'udetul (lt in vederea eliminarii disparitatilor intre satele romanesti si cele din $niunea "uropeana. %.1 Denumirea obiectului de investitie : )*nfintare centru de asistenta dupa program scolar% de tip )after sc+ool, % comuna &abiciu% 'udetul (lt- . #rima infiintare (constructive si dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale tip after.sc+ool. %.2 Amplasamentul ( judetul, localitatea, strada, numarul ) : #roiectul se desfasoara pe teritoriul administrative al comunei &abiciu% situate in partea Sud."st a 'udetului (lt% pe malul drpt al raului (lt% la o distant de /0 0m de 1unicipiu !aracal. !omuna &abiciu se invecineaza cu urmatoarele localitati2 3a 4ord% cu comuna Gostavatu5 3a Sud% cu comuna Scarisoara5

3a "st% cu comuna Sprancenata5 3a 6est% cu comuna 7raian.

8ccesul in comuna se face pe 9: ;<2 8 . *nvestitia de fata se va realize pe terenul aflat in proprietatea !onsilului 3ocal !omunei &abiciu. 7erenul este proprietatea comunei si figureaza la pozitia =; in inventarul bunurilor apartinand comunei &abiciu. 8ne>a nr 1 la Hotararea !onsilului 3ocal &abiciu 2=?28.09.200@. %.3 Titularul investitiei $nitatea 8dministrativ 7eritoriala% comuna &abiciu% 'udetul (lt. Gradul de saracie este /9%1A asa cum rezulta din losta localitatilor din regiunile cu grad de saracie ridicat% 8ne>a numarul 11 la G+idul Solicitantului. %. !ene"iciarul investitiei: $nitatea 8dministrativa 7eritoriala % !omuna &abiciu% :udetul (lt. %.# $laborarea documentatiei: "laborarea Studiilor de Fezabilitate este S! "uro #roiect SB3% cu sediul in 6oluntari% strada #otcoavei% nr =9% lot 1% vila ;% *lfov% inregistrata la Begistru !omertului sub nr :2/?11<9?09.0<.2008% avand codul fiscal nr B02/;8==2/. 2. %-6738AT%% 4$-$3A5$ 23%/%-D 237%$CT95 2.1 &ituatia actual si in"ormatii despre entitatea responsabila cu implementarea al

proiectului. 2.1.1 &ituatia actuala

#rin tema de proiectare a !onsilului 3ocal &8&*!*$% se cere elaborarea studiului de fezibilitate pentru un centru de asistenta dupa programul scolar de tip )after.sc+ool, in comuna &8&*!*$% 'udetul (lt. 4umarul de copii care vor frecventa central de asistenta dupa programul scolar de tip )aftet sc+ool, in comuna &8&*!*$% 'udetul (lt este estimate de catre autoritatile locale la circa 20 de elevi. *n present% nu e>ista un spatiu adecvat in care acesti elevi sa.si desfasoare activitatea dupa orele de curs% sub directa supraveg+ere a unui personal calificat.

-ecesitatea si oportunitatea investitiei #roiectul propus are in devere prima infiintare si dotare a unui centru de asistenta dupa programul scolar% in comuna &8&*!*$% 'udetul (lt. 8cest proiect se incadreaza in activitatile prevazute in 1asura /22din 8>a *** C )calitatea vietii in zonele ruralesi difersificarea e>onomiei rurale C creaza si dezvolta serviciilor de baza pentru populatia rurala,.9atele statistice pentru perioada 200@.201/ denota o accentuare a fenomenului migratios in randul populatiei cu varsta cuprinsa intre 1=./0 ani atat datorita posibilitatilor superioare de integrare in campul muncii dar si datorita facilitatilor de petrecere a timpului liber pe care mediul urban le ofera. !ele mai mari rate ale migratiei spre alte zone s.au inregistrat in 'udetele slab si foarte slab dezvoltate din "stul si Sudul tarii% iar segmental de populatie cel mai mobil% sub aspect identical% au fost tinerii cu varsta cuprinsa intre 20 si 29 ani.9iversificarea economiei rurale% prin crearea de noi indeletniciri% depinde insa de calitatea factorului uman% carepune in miscare intregul angrena' economic social al comunitatilor rurale% de nivelul de educatie% aptitudini si calificari ale fortei de munca de la sate. "ste cunoscut faptul ca populatia rurala se afla la un nivel de educatie mult in urma celui e>istent in mediul urban. *n interiorul comunitatilor rurale% tinerii sunt de regula% mai educati decat categoriile de varsta mai avansate. 4ivelul de educatie a inceput sa se deterioreze din momentul in care pentru categoria de varsta 1=.2< ani% in structura investitiilor scolare% acrescut ponderea educatiei primare si secundare% comparativ cu a parintilor lor% unde liceul si mai ales scolile profesionale detineau o pondere semnificativa. 9rept urmare% sistemul de educatie practica% in prezent% in mediul rural nu

ofera oportunitati egale cu cele din mediul urban% tineretul preferand orasul% ramanerea lor in spatial rural fiind dificila pentru gasirea unui loc de munca atractiv aspiratiilor lor% ei putand fi incadrati doar ca muncitori calificati% sortiti sa aibe venituri limitate. 9e asemenea% activitatile alternative economice si non.agrare rurale% ar trebui sa reprezinte un obiect essential pentru reforma curiculara a invatamantului si pregatirea profesionala a fortei de munca din spatial rural. Beintoarcerea tinerilor in spatial rural are implicatii deosebit de favorabile pentru revoltarea activitatilor productive% spiritual lor de antreprenorial fiind usor de format orientat% cu prioritate% spre activitatile neagricole ce trebuie infiintate si dezvoltate in comunitatile satesti. *n aceste conditii% ar avea loc o crestere a calitatii vietii% s.ar limita migrarea si s.ar atenua problemele sociale% printer care si reducerea soma'ului din mediu rural. (portunitatea acestei investitii este benefica si din considerente economice2 !reste gradul de educatie in mediul rural5 #osibilitatea dezvoltarii abilitatilor% aptitudinilor si potentialului prescolarilor din mediu rural5 9ezvoltarea prescolarilor din mediu rural sub aspect psi+o.fizic prin cunoasterea cintinutului de educatie pentru societate. *n comuna e>ista un numar de 1<< elevi din care ;0 in ciclul primar. !onform legislatiei in vigoare5 Serviciile sociale se organizeaza la nivel comunitar% in functie de nevoile identificate% de numarul potentialilor beneficiari% de comple>itatea situatiilor de dificultate si de gradul de risc social. 4ecesitatea acestui proiect este 'ustificata de e>istent in comuna de familii in care ambii soti sunt anga'ati cu program normal si nu au in familie o persoana care sa se ocupe de supraveg+erea copiilor din momentul finalizarii cursurilor sin ziua respective pana la ora cand acestia revin de la service. 9e asemenea e>ista si cazuri in care parintii sunt plecati la munca in strainatate si bunicii care se ocupa de copii lor nu pot oferi suportul necesar pregatirii corespunzatoare a temelor

pentru a doua zi. 8ceasta este situatia familiilor ce doresc sa foloseasca serviciile oferite de acest centru si care au semnat lista atasata la prezenta documentatie. *n prezent nu e>ista un spatiu adecvat in care elevi sa.si desfasoare activitatea dupa orele de curs%sub directa supraveg+erea a unui personal calificat. 2.1.2. %n"ormatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului "ntitatea responsabila cu implementarea proiectului este !omuna &abiciu% :udetul (lt% :udetul (lt este situate in partea de sut da tarii% pe cursul inferior al raului care i.a dat numele si face parte din categoria 'udetelor riverane fluviului 9unarea. #rin portul dunarean !aorabia are iesire la 1area 4eagra. Suprafata totala de =.<98 0mp.% reprezentand 2%/A din teritoriu tarii% situeaza 'udetul pe locul 22 la nivelul Bomaniei ca suprafata. 9in punct de vedere al populatiei% 'udetul ocupa locul 18 cu <89.2@< locuitori (2002 avand o densitate de 89 locuitori?0mp. *n componenta 'udetului (lt regasim 8 orase si 10< comune prin care si !omuna &abiciu. !omuna are un singur sat component % satul &abiciu% in tabelul de mai 'oc regasindu.se numarul de locuitori si de gospodarii din acest sat. 4r. 1 9enumire sat &abiciu 4umarul locuitori 2<=; de 4umarul gospodarii 92/ de 4umarul gradinite 1 de 4umarul scoli 1 de

*n comuna isi desfasoara activitatea si cateva societati comerciale care sunt prezentate in tabelul urmator2 4r. !rt. 1 2 9enumire S! 8dreasa (satul &($B"3 &8&*!*$ &8&*!*$ 8ctivitatea desfasurata #B"3$!B8B" 38#7"3$* "D#3(878B" H*9B( 9omeniul activitate 38!787" #B(9$!"B" "4"BG*" de

18B*$S SB3 H*9B("3"!7B*! 8 S8

/ < = ;

S! #1 18B*84 &8&*!*$ S! 8GB(S#*! &8&*!*$ S! 8GB( &8&*!*$ 68318B S8 G3(B*8 &8&*!*$

"3"!7B*!8 8GB*!$37$B8 8GB*!$37$B8 8GB*!$37$B8 8GB*!$37$B8 8GB*!$37$B8 8GB*!$37$B8 8GB*!$37$B8 8GB*!$37$B8

*n cadrul primariei s.a constituit o ec+ipa de implementare formata din personae cu competente diferite. 8ceasta comisie s.a constituit in premise solutionarii problemelor ce pot aparea pe parcursul implementarii indifferent de natural or. ">perienta beneficiarului in gestionarea proiectelor?actiunilor desfasurate in parteneriat cu parteneri locali% este dovedita de numarul acestora si de rezultatele obtinute in implementarea lor pana in prezent. 2.2. 9escrierea investitiei

2.2.1. Conclu'iile studiului de pre"e'abilitate sau ale planului detaliat de investiti pe termen lung ( in ca'ul in care au "ot elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea investitiei, precum si scanariul te(nico)economic selectat: #entru investitia mentionata nu s.a elaborate un studio de prefezabilitate insa aceasta se incadreaza in obiectivele generale de dezvoltare ale strategiei 'udetului (lt. 2.2.2. &cenariile te(nico)economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot "i atinse ( in ca'ul in care, anterior studiului de "e'abilitatea, nu a "ost elaborate un studio de pre"e'abilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung): !ladirea propusa va avea o structura pe zidarie portanta dezvoltata pe parter% cu centurE si samburi din beton armat. *nc+iderile e>terioare si compartimentarile se vor realize din zidarie blocuri de b.c.a. de /0 cm grosime. 3a e>terior se va aplica un termosistem din polisteren e>pandat de = cm grosime. Fidariile se vor realize din b.c.a calitatea * si se va folosi mortar de zidarie marca 1 =0.z. 8ccesul din e>terior este prevazut cu rampa pentru persoanele cu +andicat locomotor% conform 4# 0=1. 7amplaria interioara si e>terioara este confectionata din lemn

stratificat cu geam termoizolator. #arapetii se vor realize din confectie metalica. Finisa'ele interioare si e>terioare vor fi in concordanata cu destinatia cladirii. #rin amplasament% se asigura pozibilitatea racorarii la utilitatile e>istente in zona2 energie electrica si telefonie. 8limentarea cu apa se face prin bransarea la reteua centralizata de alimentare cu apa a comunei% apele uzate mena'ere urmand a fi evacuate prin sEstem centralizat de canalizare catre statia de epurarea ape uzate mena'ere. 8gentul termic se va gura prin central proprie cu combustibil solid (lemn . Gunoaiele mena'ere vor fi depuse in pubele% acestea fiind depozitate pe platform de gunoi.Sistematizarea vertical este e>ecutata in vederea indepartarii apelor provenite din precipitatii% de langa cladire si diri'area acesteia spre zonele de descarcare. 8leea carosabila de acces are /%= m latime sip anta unica5 8leea pietonala va avea o latime de 1%= m. 8leile pietonale si carosabile se vor e>ecuta la acelasi nivel cu terenul sistematizat. 8pele fluvial de la suprafata aleilor si platformei vor fi diri'ate prin casiuri% spre gurile de scurgere proiectate% care se vor racorda la caminele de canalizare prevazute prin proiect. #entru sistematizarea vertical% s.au cuprins si lucrarile de refacere a cadrului natural5 acesra va fi materializat prin plantare de gazon% plante mici% bu>us si arbori. 9in punct de vedere al solutiei te+nico C economice vor fi analizate doua scenario in ceea ce priveste sistemul de acoperire2 Scenariul * 2 Se propune acoperis de tip sarpanta din lemn ecarisat din brad si invelitoare din table5 Scenariu ** 2 Se propune un tip sarpanta din lemn ecarisat din brat si invelitoare din tigla. Se vor asigura +idroizolatotii si termoizolatii adecvate fiecarui tip de sEstem de acoperire. Scenariu recomandat de elaborator. #e baza avanta'elor de ordin et+nic% precum si de ordin economic% rezulta ca scenariul **% in care se foloseste acoperis de tip sarpanta din lemn ecarisat din brad si invelitoare din tigla este mai avanta'os decat scenario *% in care se foloseste acoperis de tip spanta din lemn ecarisat din brad si invelitoare din table.

*n concluzie% acoperisul este de tip sarpanta din lemn de brad% ca invelitoare fiind preferata tigla. "leganta si sobrietatea sunt atribuitele estetice principale ale tiglei. ( tigla avand profilul pronuntat si suprafata neteda% va readuce in prim plan imaginea invelitorilor traditionale din sud% adica invelitoare de olane. 8vanta'ele scenariului recomandat. #e langa principalele avanta'e de ordin et+nic% functional si constructive C dintre care se enumera spre e>emplu durabilitatea in timp% avanta'ele de ordin economic rezultate din devizele generale sunt semnificative. 2.2.2.1. &cenarii propuse 2.2.2.1.1 &cenariul "ara investitie

8cest scenario reprezinta mentinerea situatiei prezentate% situatie in care nue >ista o infrastructura destinata asistentei dupa programul scolar pentru elevii din comuna &abiciu% 'udetul (lt% si se elimina oportunitatea de a oferi un loc in care elevii sa interactioneze sis a se bucure de asistenta sociala. *mpactul asupra mediului social al zonei va fi unul negative% fiind evident o atentionare scazuta acordata educatiei in sine. *n felul acesta va scadea interesul pentru educatie si invatamant c+iar pentru elevii comunei &abiciu. *nteresul fata de educatie si spirit social va scadea in timp in principal datorita lipsei implicarii si dezvoltarii platformei necesare pentru cultivarea educatiei a copiilor. 2.2.2.1.2. &cenariu constructive %

*nfiintarea si dotarea infrastructurii afernta serviciilor sociale tip after sc+ool intr.o cladire e>istent% in propietatea !onsilliului 3ocal &abiciu. !ladirile avute la dispozitie sunt cele ale scolii si gradinitei din localitate. 8cest centru de asistenta dupa program scoalr solicita un spatiu de studu pentru elevi si un spatiu pentru profesori% pentru depozitarea materialelor didactice. *n prezent spatiile disponibile nu indeplinesc cerintele si necesitatile infiintarii unui astfel de centru% insa in cazul unei situatii financiare limitate% se poate incerca amena'area centrului de asistenta in cladirea scolii. *n prezent infiintarea unui astefel de centru de asistenta dupa programul scolar in sediul scolii sau gradinitei nu este eligibil pentru obtinerea unei finantari nerambursabile #49B.

2.2.2.1.3. &cenariu constructive %% Scenariul ** prevede realizarea unei constructii noi% cu functiunea de centru de asistenta dupa programul scolar% care sa cuprinda 2 un spatiu adecvat pentru studio individual% grupuri sanitare differentiate pe se>e% inclusive celelalte functiuni impuse de normele in vigoare% precum si constructiile si amena'arile din curtea centrului de asistenta% adica impre'muire% alei pietonale si carosabile% bransament la apa% canalizare si iluminat incinta. 7erenul pe care se va realize central de asistenta dupa program scolar va fi organizat pe trei zone% astfel 2 .zona ocupata de constructive (8c . zona amena'ata cu spatii de recreatii5 .zona verde% inclusive gradina cu flori5 .incaperi commune folosite temporar5 .incaperi destinate personalului de educatie si ingri'ire. 2.2.2.2 &cenariul recomandat de catre elaborator Scenariul recomandat de elaborator este scenariul al treilea datorita avanta'elor evidente care conduc la o folosire mai 'udicioasa a fondurilor europene. 8cest rezultat este dovedit si de analiza cost beneficiu. 2.2.2.3 Avantajele scenariului recomandat

8vanta'ele scenariului recomandat constau in faptul ca noua cladire destinata centrului de asistenta dupa program scolar poate fi utilizata de un numar mare de elevi fata de capacitate ape care ar avea.o intr.o sala amena'ata dintr.o cladire e>istent. 7otodata se pot asigura toateutilitatilesi materialele necesarebunei desfasurari a activitatilorde asistenta dupa prograul scolar. #rin scenariul ales se vor amena'a spatiiverzi si spatii de 'oaca pentru copii ramasi dupa programul scoala% avand astfel o zona de recreere adecvata. 4ecesitatea acestui proiecteste 'ustificata de mediul social al zonei% al nevoilor identificate prin listele de semnaturi ale parintilor ce solicita infiintarea unui centru de asistenta

dupa programul scolar% in scopul promovarii sectorului social si a indeplinirii obiectivelor strategice ale #49B. (portunitatile care vor surveni realizarii acstui proiect nu sunt de ignorant. 8cesteas se refera la cresterea atractiei fata de sectorul social si fata de sistemul de invatamant% dar si la imbunatatirea e>emplelor de bune practice% care ar putea fi continuate de autoritatile locale si pastrate de locuitorii comunei. 2.2.3. Descrierea constructiva, "unctional si te(nologica,dupa ca' 2.2.3.1 Descrierea constructiva *n cadrul prezentului studio de fezabilitate se propune realizarea unui centru asistenta dupa programul scolar situate in comuna &8&*!*$% 'udetul (37. 3a intocmirea studiului de fezabilitatea s.a luat in considerare nu numar estimate de 20 copii% domiciliati in comuna &8&*!*$. !ladirea propusa va avea o structura de rezistenta din zidarie portanta cu centuri si samburi din beton armat 8coperisul este de tip sarpant din lemn de brad% cu invelitoare din tigla. #azia si introdusul stresinii la sarpanta% 'g+eaburile si burlanele se vor e>ecuta din #.6.!. *nc+iderile e>terioare sunt realizate din blocuri de &.!.8. de /0 cm grosime% cu termosistem de polisteren e>pandat de = cm grosime% respective 10 cm peste beton ( samburi si centurE la fatada 5 comparimentarilese vor realize din zidarie cu blocuri de &.!.8. (1=D10 cm in sectiune . Fidariile se vor realize din &.!.8. calitatea * sis e voa folosi mortar de zidarie marca 1 =0.z. 8ccesul din e>terior este prevazut cu rampa pentrupersoanele cu +andicap locomotor% conform 4# 0=1. #arapetii se vor realiza din confectie metalica. 7amplaria e>terioara si interioara este din lemn stratificat%cu geam termoizolator. Finisa'ele sunt in concodanta cu destinatia de centru de asistenta dupa programul scolar. *nterior

.tencuieli obisnuite cu zugraveli lavabile pe glet de ipsos la ereti si tavane% e>ceptie facand magazia de combustibil (lemn si spatiu destinat centralei termice% unde peretii si tavanele vor fi zugravite cu lapte de var5 .labriu de #.F.3. melaminat% culoarea lemnului% pe HG1.=m pe +ol si perimetral in sala polifunctionala si in sala de stidiu5 .placa' din faianta 2 +G2.1 m la grupurile sanitare si +.1.= m pe +olul acestora% in zona fantanii de baut apa montata pe perete5 .pardoseli din parc+et triplu stratificat in sala de studiu5 .pardoseli din gresie antiderapanta in +ol% grupuri sanitare% zona de acces% camera pentru pregatit +rana% bucatarie% vestiar% camera% precum si in camera multifunctionala5 .pardoseli din mozaic de calcar in spatiile destinate centralei termice si magaziei de combustibil5 .tencuieli speciale pe termosistem% cu zugraveli lavabile la pereti5 .similipiatra pentru socuri. #rin amplasament% se asigura posibilitatea racordarii la utilitatile e>istente in zona2 energie electrica si telefonie. 8limentarea cu apa se va face prin bransament la reteau centralizata de alimentare cu apa a comunei% apeleuzate mena'ere urmand a fi evacuate prin sistemul centralizat de canalizare catre statia de epurare ape uzate mena'ere. 8gentul termic se va asigura prin central propie ci combustibil solid (lemn . Gunoaiele mena'ere vor fi depuse in pubele% acestea fiind depozitate pe platforam de gunoi proiectata. "vacuarea gunoiului se va face la un interval de 2./ zile. #latforma de colectare a gunoiului cuprinde o dala betonata impre'muita cu gard plasa zincata% montata pe ramde din otel. beton si stalpi metalici.

Sistematizarea vertical este e>ecutata in vederea indepartarii apelor provenit din precipitatii% si langa cladiri si diri'area acesteia spre zonele de descarcare. 8ceea carosabila de acces are = m latime sip anta unica5 sistemul rutier are urmatoarea stractura2 .1= cm imbracaminte din &cr<.=% turnat intr.un start conform SB 18/.1?9=. .20 cm fundatie din ballast conform S78S ;<00.8<. 8leea carosabila va fi incadrata spre spatiile verzi cu bordure prefabricate din beton de ciment cu sectiunea de 20D2= cm% ce vor fi asezate pe o fundatie din beton de ciment clasa !;?@.= montate denivelat% la un nivel superior cu 10 cm fata de spatiu carosabil. 8leea pietonala va avea o latimne de 1.= cm si va avea urmatoarea structura2 10 cm fundatie in ballast si 10 cm imbracaminte din betom de ciment &cB /.=. 8leile pietonale si carosabile se vor e>ecuta la acelasi nivel cu terenul sistematizat. 8pele fluvial de pe suprafata aleilor si platformei vor fi diri'ate prin casiuri% spre gurile de scurgere proiectate% care se vor racorda la caminele de canalizare prevazute prin proiect. 9eoarece cladirea centrului de asistenta dupa programul scolar se afla amplasata in curtea scolii dH'I e>istent% impre'muirea va consta doar in imbunatatirea gardului e>istent. 8cesta se va e>ecuta din 2 soclu din beton armat intre !.7.4. si J0./05 stalpi si panouri decorative din beton armat. #anourile vor fi pline (1 buc si traforate (2 buc . 4u sunt prevazute porti de acces. #entru sistematizarea vertical% s.au cuprins si lucrarile de refacere a cadrului natural5 acesta va fi amterializatprin plantare e gazon% plante mici% buzus si arbori. #lantarea are rolul crearii unei perdele verzi% care prote'eaza mediul incon'urator. *n acelasi timp% prin modul de combinare a esentelor% se urmareste 0 imbunatatire armonioasa a formelor si culorilor% a perioadelor de inflorire si se creaza un important rol decorative. 2.2.3.2 Descrierea "unctional !ladirea centrului de asistenta dupa programul scolar are regimde naltime parter% iar din punct de vedere fnctional% asigura spatii pentru2

.sala de studio pentru 20 de copii%cu o suprafata utila de /.0 mp?copil% cu respectarea normei de igiena a 1inisterului Sanatatii % privind volumul de 9mc de aer necesar pentru fiecare copil5 .sala polifunctionala% folosita la servirea mesei si la alte activitati collective% cum ar fi vizionarea de programe educative la 7.6. sau la alte ec+ipamente electronice5 .grupuri sanitare pentru copii differentiate pe se>5 .grup sanitar pentru personalul de educatie si ingri'ire% dotat si cu o cabina adaptata persoanelor cu deficient locomotorii5 .bucatarie5

.camera de pregatit +rana5 .depozit alimente5 .vestiar pentru personalul de educatie si ingri'ire5 .spatiu pentru personalul de educatie si ingri'ire5 .spatiu et+nic pentru central termica5 .magazie pentru combustibil. 2.2.3.3. Descrierea te(nologica 9upa terminarea programului scolar copii asistati de catre acest serviciu social vor continua activitatea in cadrul centrului after.sc+ool. 8ici ei vor fi in permanenta supraveg+eati de persoana desemnata in vederea efectuarii temelor pentru a doua zi. #entru a organiza in bune conditii acest centru de asistenta dupa programul scolar este nevoie de spri'in si de aceea comuna &abiciu a inc+eiat un accord de parteneriat aprobat prin Hotararea !onsilului 3ocal (pentru o perioada de ; ani de la data finalizarii investitiei cu organizatia neguvernamentala !B#. 8sociatia de dezvoltare durabila si intercomunitara% prin

care partile isi e>prima acordul de colaborare in deverea implementarii componentei sociale a prezentului proiect ceurmaeaza a fi finantat prin masura /22 din #49B. #artenerii trebuie sa contribuie la realizarea functionarii activitatii sociale din cadrul obiectivului )centru de asistenta dupa programul scolar% de tip after sc+ool, sis a isi assume rolul lor in cadrul proiectului% asa cum este definit in cadrul acestui accord de parteneriat. #artile trebuie sase consulte in mod regulat sis a se informeze asupra tuturor aspectelor privind activitatea ce face obiectul acordului de parteneriat. #artenerii trebuie sa desfasoare activitatile cu respectarea standardelor profesioniste si de etica cele mai inalte% respective cu ma>imum de professionalism% eficienta si vigilenta% in conformitate cu cele mai bune practice in domeniul vizat. *n spiritual acestor clause (4G.ul va propune in luna ianuarie a fiecarui an prezenta o propundere de program% un plan de activitati precum si un buget privind c+eltuielile necesare realizarii acestora. 9upa o analiza atenta si amanuntita primaria va transmite eventualele modificari. #rogramul actualizat va fi aprobat si cei doi parteneri vor incepe desfasurarea activitatilor propuse. #lanul de promovare a centrului de asistenta dupa programul scolar va identifica cel putin urmatoarele directii2 1. 8nuntul la avizierul primariei 2. Fluturasi ce vor fi distribuiti in comuna /. 8nuntul in presa din 'udet <. 8nuntul pe situl primariei. 7oate documentele de informare vor respecta regulile de promovare aferente unui proiect realizar din fonduri europene% respective vor cuprinde referiri la faptul ca proiectul a fost realizat cu spri'inul comunitar nerambursabil.

Bolurile fiecarui partener% pentru intreaba durara a implementarii actiunii?modului de organizare si functionare a activitatii centrului de asistenta dupa programul scolar% sunt prezentate in cele ceurmeaza2 #ersoana 8ndrei "milian 7oma 4icolae Functia avuta si principalele #erioada indatoriri #rimar 7oata perioada 6iceprimar% responsabil de #e perioada implementarea in bune respectarea Stoica Gela conditii datelor cu in functiune din toata durata de

realizari

proiectului obiectivului% pana la punera

memorial 'ustificativ Beferent% supraveg+eaza #e indeplinirea descries memorial toata functionare in prezentul pe de

sarcinilor functionare 'ustificativ

perioada a

centrului

social% dar nu mia putin de = ani conform anga'amentului 1oise Sicu asunmat de primarie 9irector Scoala Generala #e de derularea de zilnica relatia a cu toata durata de toata durata de

1i+ai 6iteazul% responsabil functionare activitatilor% de planificarea anuala partenerul (4G !B# asociatia de dezvoltare #artener% durabila si intercomunitara acesta va

conform #e toate

contractului de parteneriat functionare presta activitatile stipulate pentru indeplinirea in totalitatea a conditiilor ce au condus la

eligibilitatea proiectului

3. DAT$5$ T$;-%C$ A5$ %-/$&T%T%$% *nvestitia se incadreaza in stategia de dezvoltare 'udeteana asa cum ezulta din adresa emisa de !onsilul :udetean (lt ane>ata. Solutiile propuse respecta conditiile specificate in #lanul $rbanistic General al comunei. #roiectul de infiintare a centrului de asistenta dupa programul scolar in comuna &abiciu% 'udetul (lt se incadreaza in prevederile Strategiei 'udetene de dezvoltare economic.sociale 2008. 1011 respectiv (biectul nr / al strategiei C Bevigorarea mediului rural. 3.1. *ona si amplasamentul !ladirea centrului de asistenta scolar se va construe pe terenul din curtea Scolii 1i+ai 6iteazul% cu clasele *. 6***. 7erenul este intravilan si are suprafata de 10=0mp. *nvestitia este colalizata in :udetul (lt% !omuna &abiciu% Satul &abiciu. 7erenulpe care urmeaza a se construe cladirea centrului de asistenta dupa programul scolar este delimitat de 2 .4 2 1arcu !onstantin ." 2 9: ;<2 .S 2 S!oala nr 2 .6 2 !iobanu (prea 3.2. &tatul juridic al terenului care urmea'a sa "ie ocupat Suprafata de teren pe care este amplasat proiectul este in intravilanul satului &abiciu aflat in administrarea !onsiliului 3ocal sia fost trimis in administrarea 8dministratiei 9omeniului #ublic al !omunei &abiciu% in baza H!3 /=?28.09.200@.

7erenul pe care urmeaza sa se amplaseze central de asistenta dupa programul scoalar face parte din suprafata administrate de primaria comunei &8&*!*$% 'udetul (37 si va vi pus la dispozitia constructorului de catre aceasta% liber de orice sarcini. 3.3.&ituatia ocuparilor de"initive de teren: supara"ata totala repre'entand terenuri in intravilan<e+travilan Suprafata totala ocuata de proiect este de 29@.=0 mp reprezentand terenuri in intravilan% din care 29;.=0 mp suprafata construita% regim de inaltime #. 3. . &tudii de teren 3. .1. &tudii topogra"ice cuprin'and planuri topogra"ice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in s=stem de re"erinte national. Studii topografice *n vederea proiectKrii lucrKrilor s.au efectuat ridicKri topografice in sistemul de coordinate naLional. 8ceste ridicKri topografice au pus Mn evidenLK situaLia e>istent cu toate elementele definitorii pentru a putea realize proiectul de detaliu Ni a calcula cu corectitudine volumele de lucrKri necesare. Studiul topograp+ic realizat concorm reglementKrilor Mn vigoare este ataNat la documentaLie. 3. .2. &tudiul geote(nic cuprin'and planuri cu amlasamentul "orajelor, "iselor comple+e cu re'ultatul determinarilor de laborator, anali'a apei subterane, raportul geotenic cu recomandarile pentru "undare >i consolid?ri: Studiul geote+nic Studiul geote+nic cuprinde conditii generale geomorfologice% geologice si +idrologice. "ste prezentatK structura terenului in amplasamentul centrului de asistenLK dupK programul Ncolar. Studiul geote+nic cuprinde condiLii si recomandKri pentru fundare pentru amplasamentul centrului de asistenLK dupK programul Ncolar.

*n vederea stabilirii condiLiilor geote+nice Ni +idrologice% pe acest amplasament s.a e>ecutat un fora' cu un diametru de < OtoliP Ni adQncimea de @.00 OmP din care s.au recoltat probe de teren corespunzKtoare care au fost analizate Mn cadrul laboratorului geote+nic. 9in punct de vedere geomorfologic amplasamentul face parte din !81#*8 B(1848 si este situal pe tereasa mediana a raului (lt% pe malul drept. 9in punct de vedere geologic depozitele cercetate apartin cuaternarului% #leistocen mediu% superior Ni Holocen% fiind instituite dintr.o alternantade depozite pelitice (argiloase % impermeabile cu depozite detritice (nisipuri si pietrisuri . 4ivelul +idrostatic este situate la o adancime =.80 OmP% avand fluctuatii sezoniere J?. 1%00 OmP in functie de volumul precipitatiilor. 8dancimea de ing+et.dezg+et pentru aceasta zona este cuprinsa intre 0.80.0.90 OmP. 6iteza vantului mediata pe un minut% la 10 OmP deasupra terenului pentru un *.1.B. egal cu =0 de ani (*.1.B. reprezentand *ntervalul 1ediu de Becurenta vG/= Om?sP. #resiunea de referinta a vantului mediate pe durata a 10 OminP masurata la inaltimea de 10 OmP deasupra pamatului este de 0.= O0#aP% corespunzand unui *.1.B. egal cu =0 de ani% conform codului de proiectare indicative 4# 082.(. !aracteristici fizico.mecanice2 $miditatea naturala RG1;.18A 3imita de framantare RpG10.<. 11.@ #lasticitate medie lpG2=.28A *ndicele de consistent lcG0.82. 0.8@. consistent plastic vartoasa Greutatea volumetrica in stare naturala SsG1.@2. 1.@8Oto?mcP Greutatea volumetrica in stare uscata SaG1.=<. 1.=; Oto?mcP #orozitatea nG<2.<<A

*ndicele de porozitate eG0.;@ $ng+i de frecare intern a TG 1;. 18 OgradeP 7asarea suplimentara la umezire la pres. de / Oda4?cmpP !oeziunea c G0.1;. 0.18 Oda4?cmpP 7asarea specifica a eG/.;0. <.20Ocm?mP

3.#. Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivelor de investitii, speci"ice domeniului de activitate, si variantele constructive de reali'are a %nvestitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare. C5AD%3% !ladirea propusa este o cladire avand functiunea de centru de 8sistenta dupa #rogramul Scolar. #rincipalele caracteristici sunt2 8cG 29@.=0 OmpP 8dG 29@.=0 OmpP 8uG 2<1.00 OmpP Begim de inaltime 2 #J0 *naltimea libera2 /.00 OmP 6olumul construit2 1//;.=0 OmcP Structura2 zidarie portanta cu samburi si cercuri Fundatie continua de beton Sarpanta din lemn cu invelitoare de tigla

&T39CT93A C7-&T39CT%/A %-63A&T39CT93A Fundatiile se vor realiza din beton clasa ! <?=% pentru betonul de egalizare% iar in blocul de fundatii si cuzineti% din beton clasa ! 12?1=. Fundatii au foste armate cu 2 centuri% una la partea inferioara si una la partea superioara% legate intre ele cu doua plase din armatura (&/@. Stratul support pentru pardoseala este din beton slab armat ! <?=% cu armature din plasa sudata (9n < OmmP cu oc+iuri de 100 >100 OmmP % asezat pe un strat de balast 10 OcmP grosime. #entru samburii din beton% mustatile vor porni din centura de la partea inferioara a fundatiilor. Scara de la intrare si rampa pentru persoanele cu +andicap locomotor se vor realize din beton armat monolit. #entru stratul de egalizare% ultimii 20OcmP ai fundului sapaturii se vor e>ecuta in ziua turnarii betonului. #amantul rezultat din sapatura va fi folosit la umpluturile din 'urul constructiei% e>cedentul fiind transportat in afara incintei. Structura de rezistenta este alcatuita din zidarie portanta din &.!.8.% cu grosimea peretilor e>teriori de /0 OcmP si a celor interior de 1= OcmP% cu samburi din beton armat avand cla ! 20?2=% fiind armati cu carcase preasamblate din otel.beton marca #!=2 si cu etrieri tot din #!=2. #lansul peste parter% cu grosimea de 1/OcmP este din beton armat monolit clasa ! 20?2=% armat cu bare independente de #!=2. #lanseul reazama pe zidurile portante prin intermediul centurilor din beton armat cu sectiunea 2= > /0 OcmP din beton clasa ! 20?2=. 25AT6738A D$ 49-7% #latforma de gunoi se realizeaza dintr.o placa de beton ! 8?10% asezata pe un strat de balast si armat cu carcase (patru bare cu diametrul de 8 OmmP ce se aseaza perimetral% iar in camp cu plase S74&. *n placa se inglobeaza placute metalice de prindere% pentru stalpii impre'muirii. 23%-C%2A5$5$ 95T%5A@$ D$ D7TA3$ A C7-&T39CT%%573 !azan de incalzire (combustibil solid <0 O0RP

#ompa de circulatie a agentului termic 6as de e>pansiune 1=0 OlP

%-&TA5AT%% A6$3$-T$ C7-&T39CT%%573 %-&TA5AT%%5$ &A-%TA3$ *nstalatiile sanitare cuprind instalatia de apa rece sic ea de canalizare% ce deserves cgrupurile sanitare si centrala termica. Grupul sanitarE va fi ec+ipat cu lavoare din portelan sanitar 3G <=0 OmmP montate pe pereti la o inaltime de @0 de OmmP% prevazute cu robineti de pa rece pentru lavoare si cu vase de R! din portelan sanitar% ec+ipate cu rama din polietilena. !onductele de alimentare cu apa din interior vor fi montate aparent% fiind realizate din teava de polipropilena cu 9n 20 OmmP% pe care au fost prevazuti robineti de sectionare cu sfera. #e conductele de legatura la lavoare% se vor monta robineti de inc+idere cu sfera. 8gentul termic necesar pentru incalzire este asigurat de centrala termica proprie% cazanul functionand cu combustibil solid (lemn . !apacitatea cazanului este de <0.000 ORP. sistemul de distributie al conductelor de incalzire este bitubular. *nstalatia de incalzire se va realiza din conducta de polipropilena % montata aparent% la nivelul pardoselii si al planseului. %-&TA5AT%%5$ $5$CT3%C$ *nstalatiile electrice cuprind urmatoarele2 *nstalatia de iluminat si priza *nstalatia de iluminat si siguranta *nstalatia de protective

*nstalatiile electrice de iluminat se propun a se e>ecuta in tub #6! tip *#S% montat ingropat in tencuiala si conductor din cupru FS% prote'at prin tub. Grupul sanitar se va alimenta din panoul electric de lumina si prize al obiectivului. 8limentarea se va face in cablu cu izolatia si manta din #6! si benzi de otel .

Se vor folosi corpuri de iluminat etanse de tip armatura cu glob de sticla si gratar metalic. #artea metalica a corpurilor de iluminat se va lega de nulul de protective al instalatiei% care are acelasi traseu cu conductoarele active de faza si nul de lucru. %-&TA5AT%% D$ %598%-AT D$ &%493A-TA !onform 4ormativului 1@ din 2002% art. @./.1=% se va prevede iluminat de siguranta. *luminatul este de tipul <si se va alimenta dinaintea intrerupatorului general al tabloului de distributie. Se va realize cu corpuri de iluminat lumino bloc prevazute cu baterie semiuscata. %-&TA5AT%A D$ 237T$CT%$ #entru protectia impotriva socurilor electrice% prin atingeri directe% toate elementele conductoare de curent ale instalatiilor electrice% aflate in mod normal sub tensiune vor fi inaccesibile unei atingeri intamplatoare% prin amena'ari speciale. #entru protectia impotriva socurilor prin atingeri indirect% toate elementele metalice ale ec+ipamentelor electrice% care in mod normal nu sunt sub tensiune% vor fi legate la nulul de protectie al instalatiei% realizat din conductor din cupru FS% care are acelasi traseu cu conductoarele active de faza si nul de lucru. #rin prevederea dispozitivelor diferentiate de protectie% in circuitele de prize ale tabloului electric% se asigura protectia utilizatorului% prin intreruperea automata a alimentarii 9T%5%TAT% 8limentarea cu apa se va face prin bransarea la reteau de alimenatare cu apa a comunei. &ransamentul se va realiza din teava de polipropilena de inalota densitate #" 80.S9B 1@. !onductele se vor poza ingropat% sub cota de ing+et la adancimea de .1.00 OmP de la c7S % pe un pat de nissit de 10%00 OcmP si vor fi acoperite cu un strat de nisip de 10.00 OcmP si in completare cu pamant maruntit rezultat din sapatura. Alimentarea cu energie termica. *ncalzirea obiectivului se va realiza cu agent termic preparat cu a'utorul unui cazan de incalzire ce va functiona cu combustibil solid (lemn . 8$873%9 T$;-%C D$ A3;%T$CT93A 7ema de proiectare prevede realizarea unei constructii noi% cu functia de centru de asistenta dupa programul scolar% care sa cuprinda2 un spatiu adecvat pentru studio individual%

grupuri sanitare diferentiate pe se>e% inclusive celelalte functii impuse de normele in vigoare% precum si constructiile si amena'arile din curtea centrului de asistenta% adica impre'muire% alei pietonale si carosabile% bransament apa% caanlizare si iluminat incinta. 7erenul pe care se va realize central de asistentadupa programul scolar va fi organizat pe trei zone% astfel2 Fona ocupata de constructie(8c Fona amena'ata ca spatiu de recreatie

!onstructia propusa pentru realizare prezinta trei categorii de spatiu2 *ncaperea proprie studiului individual *ncaperi comune folosite temporar *ncaperi destinate personalului de educatie si ingri'ire

%ncaperea proprie studiului individual va cuprinde: Sala de studiu pentru 20 de copii% cu respectarea normei de igiena a 1inisterului Sanatatii *ncaperile comune folosite temporar de copii vor fi2 Rindfang Sala polifunctionala% folosita la servirea mesei si la alte activitati collective% cum ar fi vizionarea emisiunilor educative la 7.6. Grupuri sanitare pentru copii differentiate pe se>e Grup sanitar pentru personalul de educatie si ingri'ire% dotat si cu o cabina adaptata persoanelor cu deficient motorii %ncaperile destinate personalului de educatie :

&ucataria !amera de pregatit +rana 9epozit alimente 6estiar pentru personalul de educatie si ingri'ire

Centrul de asistenta dupa programul scolar va mai cuprinde: Spatiu et+nic pentru central termica 1agazine pentru combustibil

*n incinta se va realize o platforma de depozitare a gunoiului . *nc+iderile e>terioare sunt realizate din zidarie de &.!.8. de /0 OcmP grosime% cu termoizolatie de polistiren de = OcmP grosime% respectiv 10 OcmP peste beton (samburi si centuri din fatada % iar compartimentele din zidarie din &.!.8. de 1= OcmP grosime si de 10 OcmP grosime. %nterior: 7encuieli obisnuite cu zugraveli lavabile pe glet de ipsos la pereti si tavane% e>ceptie facand magazia de combustibil (lemn si spatial destinat centralei termice% unde peretii si tavanele vor fi zugravite cu lapte de var. 3ambriu de #.F.3.% melaminat% culoarea lemnului in sala polifunctionala si in sala de studiu. #laca' de faianta la grupurile sanitare #ardoseli din parc+et triplu stratificat in sala de studio #ardoseli din gresie antiderapanta in +ol% grupuri sanitare% zona de acces% camera pentru pregatit +rana% bucatarie% vestiar% camara% precum si in camera multifunctionala.

#ardoseli din mosaic de calcar in spatiile destinate centralei termice si magaziei de combustibil