Sunteți pe pagina 1din 4

1 BULETINUL CONSTRUCTIILOR

Anul

Numarul

INDICATIV

Cup rins

1980

4

P 107-79

Instructiuni tehnice pentru proiectareagrinzilor pentru grinzi de rulare metalice. Instructiuni tehnice departamentale de executie a straturilor rutiere din agregate granulare stabilizate cu zgura granulata Instructiuni tehnice departamentale pentru stabilizarea materialelor locale cu cenusa de termocentrala uscata la lucrarile rutiere Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor din profile de otel cu pereti subtiri formate la rece. Instructiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor din otel cu sectiune plina, inima supla, omogene sau hibride

CD127-79

CD128-79

8

P54-80

10

P108-80

1981

10

P74-81

Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor metalice din profile cu goluri in inima

1985

4

P125-84

Indrumator tehnic pentru studiul proprietatilor pamanturilor necoezive lichefiabile Norme tehnice provizorii privind utilizarea geotextilelor si geomembranelor la lucrari de constructii

1986

3

NP43-85

1987

1

P 128-86

Normativ pentru proiectarea caminelor pentru varstnici Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii Norme tehnice provizorii pentru protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu placi flexibile din hartie stratificata Normativ privind proiectarea si executarea construc'iilor fundate pe pamanturi sensibile la umezire Instructiuni tehnice provizorii privind utilizarea prafului de silice si silico- mangan ca adaos activ in masa betonului Probleme generale Alcatuirea de ansamblu Exigente generale de proiectare Proiectarea preliminara a elementelor structurale Calculul structurilor cu pereti structurali la actiunea incarcarilor verticale si orizontale Calculul sectiunilor peretilor structurali Prevederi constructive Probleme specifice de alcatuire a structurilor prefabricate Infrastructuri Anexa Procedura privind autorizarea laboratoarelor de incercari in constructii Proceduri privind auditul laboratoarelor de incercari in constructii Proceduri privind atestarea auditorilor pentru autorizarea laboratoarelor de incercari in constructii Instructiuni privind crearea si implementarea unui sistem de calitate in laboratoarele de incercari in constructii in vederea autorizarii Instructiuni privind exigentele pe care trebuie sa le indeplineasca laboratoarele de incercari in vederea autorizarii Proceduri privind organizarea si functionarea comisiilor de autorizarew a laboratoarelor de incercari in constructii Proceduri privind autorizarea personalului de specialitate din laboratoarele de incercari in constructii Instructiuni privind modelul si modul de completare a buletinelor de incercari emise de laboratoarele de incercari in constructii Erata la Normativul privind proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor fundate pe pamanturi sensibile ka umezire P7-1992, publicat in BC 2-1993 Siguranta la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii.

P 10-86

NP 48-86

1988

7

P

7-88

NP 47-88

1996

55-56-57

2-3

10

C58-96

NP004-96

Normativ de proiectare , executie, exploatare si post-utilizare a statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule pentru asigurarea sigurantei la foc.

P85-96

Cod pentru proiectarea constructiilor cu pereti structurali de beton armat.

P118-93

Completari si modificari la "Normele tehnice de roiectare si realizare a constructiilorprivind protectia la actiuunea focului.

2 BULETINUL CONSTRUCTIILOR

     

Indrumator privind aplicarea prevederilor Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a constructiilor

1

IM 003-96

Metodologia pentru determinarea indicelui californian de capacitate portanta

IM 004-96

Metodologia privind elaborarea cerintelor pentru mijloacele tehnice si echipamente utilizate la executarea lucrarilor de constructii

 

NP 006-96

Normativ de proiectare a salilor aglomerate cu vizitatori. Cerinte utilizatori

SC 001

Solutii cadru pentru montarea contoarelor la instalatiile sanitare si de incalzire din cladiri existente

I 9-1994

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

2

ST 007-96

Specificatie tehnica privind criteriile si nivelele de performanta ale echipamentelor pentru lucrarile de finisaj, pentru asigurarea calitatii constructiilor, pentru protectia vietii si a sanatatii, a sigurantei in exploatare si a protectiei mediului ambiant

PC 002-97

Ghid pentru programarea lucrarilor de executie a constructiilor - program de calcul cadru

3

NPO 13-96

Ghid privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la constructii in care se desfasoara activitati de productie

 

Lista specialistilor atestati

 

NP 003-96

Normativ pentru proiectarea , executia si exploatarea instalatiilor tehnico- sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena

GE 001-96

Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri

GE 002-96

Ghid de utilizare pentru minibetoniere care se deplaseaza pe senile de cauciuc

NP 018-97

Normativ pentru proiectarea, executia, exploatarea si postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL, la consumatori

PC 008-96

Ghid pentru proiectarea automata, interactiva si reprezentarea grafica a structurilor din bare, de mare complexitate, solicitate la incarcari statice si dinamice

4

PC 005-97

Ghid pentru calculul automat (static si dinamic) al structurilor modelate prin cadre sau retele plane in domeniul elastic

PC 006-97

Ghid pentru realizarea automata a analizelor structurale spatiale (statice si dinamice) in domeniul elastic.

PC 010-97

Metodologie si program de calcul cadru pentru dezvoltarea de biblioteci CAD intr-un sistem unificat autohton de proiectare si desn automat bazat pe tehnici de programare orientate pe obiecte

PC 007-97

Ghid de prezentare a programelor de calcul omologate aferente activitatii de proiectare in constructii realizat pe baza unui sistem informatic de gestiune a bazelor de date

   

Lista standardelor cu aplicabilitate in constructii in vigoare la 1 iunie 1997

5-6

Lista normativelor in constructii cu caracter republican in vigoare la 1 iunie

1997

 

Lista normativelor in constructii cu caracter departamental in vigoare la 1 iunie 1997

1997

   

Metodologie privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului imoboliar in localitati

7

 

Metodologie privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului retelelor edilitare in localitati

 

GP 003-96

Ghid pentru proiectarea antiseismica a halelor parter cu structura metalica

8

GE 003-96

Ghid pentru utilizarea materialelor plastice (tip AEROLYTE) in procesul de sablare in cadrul lucrarilor de reabilitare a constructiilor

9

NPO 19-1997

Ghid pentru calculul la stari limita a elementwlor structurale din lemn

 

NP 007-97

Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat

10

NP 008-97

Normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii, in functie de activitatile desfasurate, in regim de iarna vara.

 

Lista ghidurilor de agrement tehnic finalizate in anul 1996

 

ST 009-96

Specificatie tehnica privind cerintele si criteriile de performanta pentru produsele din otel utilizate ca armaturi in structuri din beton

 

Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si

11

NE 005-97

elementelor componente ale constuctiilor. Interventii la invelitori si acoperisuri.

GE 031-97

Ghid metodologic pentru revizuirea normelor de consumuri medii de resurse pe articole de deviz pentru lucrari de constructii montaj, inclusiv instalatiile aferente constructiilor, cat si pentru lucrairi de reparatii

   

Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare.

Ghid tehnologic privind realizarea drumurilor de organizare de santier

12

Ghid tehnic privind utilizarea obiectelor si echipamentelor de organizare de santier

Ghid pentru proiectarea si utilizarea cofrajelor in constructii

3 BULETINUL CONSTRUCTIILOR

   

GE 035-97

Ghid pentru refacerea etanseitatii rosturilor la cladirile civile cu fatade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat.

13

 

I 18-96

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de telecomunicatii si de semnalizare din cladiri civile si de productie.

NE 007-97

Ghid privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor. Interventii la inchideri exterioare.

   

NP 018-97

Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea si postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori.

NE 006-97

Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor componente ale constuctiilor. Interventii la compartimentele spatiilor interioare

14

ST 006-97

Specificatie tehnica privind criteriile si nivelele de performanta ale echipamentelor pentru lucrarile de finisaj, pentru asigurarea calitatii constructiilor, pentru protectia vietii si a sanatatii, a sigurantei in exploatare si a protectiei mediului ambiant.

ST 003-96

Specificatie tehnica privind criteriile si nivelele de performanta ale materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea constructiilor si pentru asigurarea calitatii acestora.

 

ST 013-97

Specificatie tehnica privind cerintele pentru proiectarea si executarea

15

constructiilor in solutie de sturctura spatiala reticulata planara

GPO 016-97

Ghid pentru proiectarea imbinarilor prin contact ale stalpilor din otel facand parte din structura cladirilor etajate.

 

1-2-3

 

NP 015-97

Normativ pentru proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor.

   

P 130-97

Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor Ghid de proiectare si de executie a membranelor pentru constructii demontabile Specificatie tehnica privind alegerea echipamentelor pentru exploatarea si intretinerea cailor de comunicatii orasenesti si comunale in scopul satidfacerii cerintelor de calitate. Lista reglementarilor tehnice in constructii cu caracter republican in vigoare la 1 iunie 1998

GP 004-97

4

ST 017-97

 

5

GE 026-97

Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat a terasamentelor.

   

NP009-97

Normativ privind proiectarea, executarea, intretinerea constructiilor pentru case de copii.

6-7

 

NP010-97

Normativ privind proiectarea, executarea, intretinerea constructiilor pentru scoli si licee.

 

NP011-97

Normativ privind proiectarea, executarea, intretinerea constructiilor pentru gradinite de copii.

8

 

NP 016-97

Normativ pentru proiectarea constructiilor de locuinte. Cerinte conform legii nr. 10/1995

9

ST 015-97

Specificatie tehnica privind refagerea prin obturare si etansare a contactului teren infrastructura pentru constructii de locuinte, social-culturale si industriale.

1998

P133-1996

Normativ pentru proiectarea cosurilor industriale din beton armat monolit.

10

GT 006-97

Ghid privind identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren si stabilirea solutiilor cadru de interventie asupra terenurilor pentru prevenirea si reducera efectelor acestora.

GP 017-96

Ghid pentru calculul consumului de caldura al cladirilor dotate cu sisteme pasive de incalzire solara

 

GE 028-97

Ghid pentru executarea lucrarilor de drenaj orizontal si vertical

11

ST 016-97

Specificatie tehnica. Criterii si metode pentru determinarea prin masuratori a tasarii constructiilor.

12

GP 014-97

Ghid de proiectare. Calculul terenului de fundare la actiuni seismice in cazul fundarii directe.

GE 029-97

Ghid tehnic privind tehnologia de executie a pilotilor pentru fundatii.

13

C

107/3-97

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor

 

C

107/1-97

Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit

14

C

107/2-97

Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile cu alta destinatie decat cele de locuit

C107/4-97

Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit.

   

NP 012-97

Normativ pentru calculul elementelor de otel cu pereti subtiri formate la rece.

15

NE 008-97

Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice.

 

1

GP 037-98

Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la constructii civile.

4 BULETINUL CONSTRUCTIILOR

 

1

GE 032-97

Ghid privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la cladiri si constructii speciale.

   

Manual privind investigarea de urgenta post seism si stabilirea solutiilor cadru

2

ME 003-99

de interventie imediata pentru punerea in siguranta provizorie a constructiilor avariate.

3-4

 

I 7-98

Normativ pentru executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V

5

 

Ghid de proiectare, executare si exploatare privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel.

   

I 5-98

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare.

6

I

5/2-98

Normativ pentru exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare.

7

P

118-99

Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

8-9

NE 012-99

Cod de pracitca pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat.

1999

10

NE 012-99

Cod de pracitca pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat.

 

GP 037-98

Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la constructii civile.

11

GE 032-97

Ghid privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la cladiri si constructii speciale.

12

 

Lista reglementarilor tehnice in constructii cu caracter republican in vigoare la 1 iunie 1999

 

I

22-99

Normativ pentru proiectareas si executarea conductelor de aductiune a retelelor de alimentare cu apa ale localitatilor.

 

Ghid de proiectare si de executie pentru realizarea interventiilor cu betoane

13

GP 033-98

polimerice armate la elementele din beton armat degradate prin coroziune.

GP 030-98

Ghid de proiectare, executie, exploatare si interventii pentru protectiile anticorozive ale constructiilor exploatate in medii agresive specifice industriei de fire si fibre sintetice.

 

G 040-99

Solutii constructive pentru realiyarea locuintelor in mediul rural.

14

G0 18-97

Ghid de proiectare si urmarire a comportarii in exploatare a acoperisurilor din ferme de cabluri.

15

ST 018-97

Specificatie tehnice privind certificarea de conformitate a calitatii meterialelor si echipamentelor pentru instalatii interioare termice si sanitare.

   

NE 037-99

Normativ de proiectare, executare si exploatare a sistemelor de alimentare cu GPL pentru autovehicule, prin statii independente.

1

NP 037-99

Normativ de proiectare, executie si exploatare a sistemelor de alimentare cu GPL pentru autovehicule.

P

130-99

Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor

2000

 

NP 029-98

Normativ de proiectare si executie pentru retelele ttermice cu conducte preizolate montate in sol utilizate la transportul agenbtului termic de incalyire si a apei calde de consum.

5

ST 020-98

Specificatie tehnica privind certificarea de conformitate a calitatii tevilor din otel preizolate.

NP 036-99

Normativ de reabilitare a lucrarilor hidroedilitare din localitatile urbane.