Sunteți pe pagina 1din 12

ACTIUNEACIVILA (art.

2940 NCPC)
Observatie:suportuldecurscuprindereferirila: NCC NoulCodcivil(invigoare) NCPC Noul Cod de procedura civila (inca nepus in aplicare)

Notiunea(art.29NCPC)

ansamblul mijloacelor procesuale prevazute de lege (cereri, administrare de probe, exceptii, masuri asiguratorii, cai de atac,executaresilitaetc.) pentru protectia dreptului subiectiv pretins de catre una dintre parti sau a unei situatii juridice (ex. materie posesorie) precum si pentru asigurarea apararii partilor in proces (art.31,art.245NCPC)

Distinctii(art.2931NCPC)
dreptul subiectiv dreptul (material) la actiune (art. 2500 si urm. NCC,

prescriptiaextinctiva)
actiunea civila (uniforma, dar influentata de dreptul

subiectiv)
cererea de chemare in judecata (art. 112 CPC, art. 194

NCPC)
apararile(art.31,art.245NCPC apararisiexceptii)

Elemente
Parti reclamant /parat (intervenient principal, intervenient accesoriu, chemat in garantie etc.), apelant/intimat,recurent/intimatetc. Obiect in functie de mijlocul procesual folosit (cerere de chemare in judecata: pretentia concreta a reclamantului, exceptiile procesuale: incalcarea normelor de procedura, caile de atac: hotararea atacataetc.) Cauza scopul urmarit, distinctia fata de cauza si motivulcereriide chemare in judecata (autoritatea de lucrujudecat)

Conditiile de exercitare (art. 32 NCPC)


afirmareaunuidrept(formularea

uneipretentii)
interesul calitateaprocesuala capacitateaprocesuala

Interesul(art.33NCPC)
Definitie folosulpracticurmarit Conditii: legitim nascutsiactual(art. 33tezaaIIa,art.34NCPC) personalsidirect (art.37,art.92alin.2) Sanctiunea lipsei interesului (art. 40 alin. 1, teza a II a) exceptiede: fond(esteinlegaturacuconditiiledeexercitareaactiunii) peremtorie(tindelarespingereaactiunii) absoluta (normele care o reglementeaza au caracter imperativ)

Afirmareaunuidrept (formulareaunei pretenii)


conditiiledeexercitareadreptului safierecunoscutdelege exercitat potrivit scopului economic si social recunoscutdelegesicubunacredinta safieactual sanctiuneapentrulipsadreptului respingereaactiuniicanefondata(neintemeiata) art.36tezaaIIa respingereaactiuniicaprematura

Calitateaprocesuala(art.3639,art. 92 alin.1NCPC)
notiune legitimareprocesualaactivasipasiva justificareacalitatiiprocesuale (art.36NCPC) transmitereacalitatiiprocesuale (art.38,39NCPC) :

A) legalasi conventionala(cesiunadecreanta,preluareadedatorie 1599 1608NCC,art117Legeanr.71/2011,vanzareabunuluilitigiosart. 124L71/2011) B) universala,cutitluuniversal,cutitluparticular

sanctiunealipseicalitatiiprocesuale (art.40alin.1tezaa IIaNCPC) exceptiede:


fond peremptorie(dirimanta) absoluta

Capacitate procesuala (ART. 56 58 NCPC)


notiune capacitateaprocesualadefolosinta capacitateaprocesualadeexercitiu (capacitateadeexercitiuanticipataapersoaneifizice

art.40NCC)

reprezentare asistare autorizare (art.44NCC,art.229alin.3dinLegeanr.71modificatprinLegeanr. 60/2012iart229ind.1introdusprinLegeanr.60/2012 art.94pct.1lit.a,art.114 NCPC instanta de tutela) aplicaie particular 968 alin. 2 NCPC (ncuviinare prealabil) art. 76 din Legea nr. 76/2012 (pn la organizarea instanelor de tutelifamilie)

sanctiunealipseicapacitatiiprocesuale (art.40alin.1tezaI,58alin.3,57alin.36NCPC)

Clasificareaactiunilorcivile
Infunctiedescopulurmaritdereclamant actiuniinrealizare
actiuniinconstatare (art.35NCPC)

pozitive/negative declaratorii,interogatoriisiprovocatorii

actiuniinconstituireadreptului

Infunctiedenaturadreptului
1. patrimoniale (clasificarea bunurilor art. 536540 NCC, regulile

aplicabiledrepturilorasuprabunurilorart.542NCC) 1.1.reale : 1.1.1.mobiliare 1.1.2.siimobiliare 1.1.2.1. petitorii (art. 551 drepturile reale, 563 566 apararea dreptului de proprietate, 669 686 partajul ?, art. 696 actiunea confesoriedesuperficieetc.NCC) 1.1.2.2. posesorii (art. 949 952 NCC, art. 674676 C.pr. civ. modif.,art.10021004NCPC) 1.2. personale : mobiliare si imobiliare ( 1164 continutul raportului obligationaletc.NCC) 1.3. mixte (obs. actiunea in rezolutiunea vanzarii pentru neplata pretuluiexercitatadevanzator17271729)
2. nepatrimoniale art.252 257NCC,art.5881 NCC (obs.actiuneade

divort poate fi continuata de mostenitori in conditiile art. 380 NCC continuarea actiunii de divort, 616 ind, 2 C.pr.civ., modificat prin Legea

In functie de calea procedurala aleasa de

parte pentru valorificarea dreptului (art. 30NCPC) principale aditionale(art.132CPC,art.204NCPC) accesorii incidentale