Sunteți pe pagina 1din 59

ELABORAT DE: S.C. ROMFIN-CONSULTANTA MANAGERIALA S.R.L.

Regim juridic Societate cu raspundere limitata Date de identificare Strada Buzoieni, Nr. 9, bl. M43, sc. 3, sector 5, Bucuresti CUI 22051641 J 40/12797/2007 Administrator Marian Dumitrache

PLAN DE AFACERI A. I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT Denumirea/Numele solicitantului S.C. AGROMAG COM S.R.L. Date de identificare ale acestuia Sat Calmatuiu, Comuna Calmatuiu, Judetul Teleorman CUI 24666481 J 34/911/2008 Administrator Cretu Mariana Telefon 0767 01 73 74 Obiectul de activitate Cod CAEN activitate principala 0111 Cultivarea cerealelor ( exclusiv orez ), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase Forma juridica a solicitantului Persoana juridica societate cu raspundere limitata Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare) S.C. ROMFIN CONSULTANTA MANAGERIALA S.R.L. Adresa: Tel/Fax: Mobil: Web: E-mail: Str. Buzoieni Nr.9, Bl. M43, Sc. 3, Et. 2, Ap. 84, Sector 5, Bucuresti 021/420.73.50 0723.317.076 www.romfinconsult.ro office@romfinconsult.ro

II. DESCRIEREA SITUATIEI CURENTE Istoricul activitatii Societatea comerciala Agromag Com S.R.L. a fost infiintata in data de 03.11.2008 cu sediul in sat Calmatuiu, comuna Calmatuiu, judetul Teleorman. Asociatul unic al societatii este Doamna Cretu Mariana care ocupa si functia de administrator al societatii. Obiectul de activitate principal al societatii conform codificarii CAEN este 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase. Pana in prezent societatea are in exploatare suprafata de 110,73 hectare teren arabil pe raza comunei Calmatuiu, Judetul Teleorman, ce provine prin transfer de la Brabete Intreprindere Familiala si detine un spatiu de 1.968 mp in folosinta pentru depozitarea utilajelor. Bazele de productie ale solicitantului Terenuri agricole (ha) in anul 0 Din care: Nr Localitate/ Suprafata agricola totala Crt. Judet in folosinta proprietate Arabil Pasuni Fanete Pomi Vii Alte (arenda/concesiune) categorii Comuna Calmatuiu, 110,73 110,73 1. - Judetul hectare hectare Teleorman 110,73 110,73 - TOTAL hectare hectare Animale, pasari si familii de albine in anul 0 Nr Localitate/ Nr. animale detinute Crt Judet

1. TOTAL

Alte Cabaline Bovine Ovine Caprine Porcine specii -

Pasari Nr.

Familii de albine Nr. -

Dotarile fermei in anul 0 Nr Crt Detaliere Numar 2 Suprafata Capacitate (mp)

I. Cladiri pentru productia vegetala 1. Teren pentru depozitarea utilajelor Total II. Cladiri pentru productia zootehnica 1 Total III. Alte cladiri (cu exceptia celor de locuit) 1 Total IV. Masini si utilaje agricole 1 -

1.968 -

Total

Terenul necesar depozitarii utilajelor este utilizat de catre societate in baza contractului de comodat din data de 25 februarie 2009 incheiat intre S.C. AGROMAG COM S.R.L. in calitate de comodatar si Cretu Nicolae Georgel si Cretu Mariana in calitate de comodanti. Astfel societatea dispune de o suprafata de 1.968,00 mp teren arabil intravilan in comuna Calmatuiu, judetul Teleorman. Contractul de comodat si incheierea de autentificare sunt atasate in cadrul Anexei 1.B din cadrul prezentului proiect. Societatea nu dispune de alte mijloace fixe aceasta fiind infiintata in luna noiembrie 2008, preocuparea principala pana in acest moment fiind crearea bazei de productie.

III. OBIECTIVELE RESTRUCTURARII SI DETALIEREA INVESTITIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA Obiectivele vizate de societatea comerciala Agromag Com S.R.L. prin acest proiect sunt cresterea competitivitatii exploatatiei agricole prin achizitia de mijloace fixe performante, imbunatatirea managementului prin formarea profesionala a administratorului societatii si cresterea veniturilor in cadrul exploatatiei agricole printr-o mai buna utilizare a factorilor de productie. La momentul depunerii proiectului societatea Agromag Com S.R.L. nu detine un parc propriu de utilaje agricole, toate lucrarile agricole fiind contractate catre terti. Prin implementarea acestui proiect societatea vizeaza achizitia unui tractor agricol pentru realizarea unei parti a lucrarilor agricole in regie proprie. De asemenea la momentul preluarii terenului agricol in arenda acesta avea deja efectuate lucrarile agricole de toamna. Astfel suprafata de teren de 110,73 hectare are urmatoarea componenta a culturilor (grau 13,15 hectare, orz 50,00 hectare si floarea soarelui 47,58 hectare). Pentru anii 1-5 de prognoza societatea doreste diversificarea culturilor prin introducerea culturilor de porumb, rapita si grau ecologic care au potential ridicat si mediu in comuna Calmatuiu, judetul Teleorman. Un alt obiectiv al societatii il constituie cresterea suprafetei de teren agricol pana la 150 de hectare, suprafata estimata a fi exploatata in anul 1 de prognoza. Acesta suprafata de teren va fi exploatata in baza contractelor de arenda suplimentare pe care societatea vizeaza sa le incheie. Sprijinul financiar nerambursabil solicitat prin acest proiect va fi directionat integral catre achizitia unui tractor agricol cu o putere maxima de 94 CP . Pretul acestuia este estimat la 36.700 euro fara TVA conform ofertei solicitate de societatea comerciala Agromag S.R.L. de la un dealer de utilaje, aceasta oferta fiind anexata prezentului proiect. Societatea va contribui cu surse proprii in valoare de 11.700 euro la achizitionarea tractorului agricol. Bunul vizat a se achizitiona este fabricat in Germania, societatea neplatind taxa pe valoarea adaugata in cadrul tranzactiilor intracomunitare. Cresterea veniturilor societatii va fi realizata prin utilizarea unor materii prime si materiale consumabile certificate fapt ce va imbunatati cantitativ si calitativ produsele agricole obtinute in cadrul exploatatiei agricole si va conduce la o mai buna situatie financiara a acesteia. De asemenea tractorul agricol prevazut a se achizitiona prin prezentul proiect are o productivitate ridicata exploatarea acestuia asigurand continuitatea si cresterea eficientei activitatilor agricole desfasurate. Diversificarea planului de culturi prin adaugarea porumbului si a graului cultivat in sistem ecologic va imbunatati situatia financiara a societatii deoarece ambele culturi au un potential ridicat in zona de implementare a proiectului. 3

De asemenea societatea comerciala Agromag Com S.R.L. a depus in sesiunea septembrieoctombrie 2009 o cerere de finantare in cadrul masurii 121 Modernizarea exploatatiilor agricole ce vizeaza achizitia de utilaje si echipamente agricole. Detalierea investitiilor propuse prin cererea de finantare Achizitie de utilaje si echipamente agricole la SC Agromag Com SRL, comuna Calmatuiu, judetul Teleorman depusa in cadrul masurii 121 va fi efectuata in cadrul Anexei B al prezentului plan de afaceri.

Detalierea investitiilor necesare pentru atingerea desenate, anexate.

obiectivelor, inclusiv date tehnice, parti

1 Euro = 4,347 Ron in data de 20.01.2009 Obiectul investitiei Suprafata/Numar/Capacitate Valoare (lei) Date tehnice (dupa caz) - Putere maxima 94 CP - Rezervor combustibil 131 litri - Set de 8 contragreutati cu fixare rapida, 400 Kg x

Achizitie tractor agricol TOTAL

159.534,90

159.534,90

Pentru fundamentarea preturilor de achizitie a utilajelor agricole societatea a solicitat o oferta pentru utilajele agricole mai sus mentionate de la un dealer de echipamente agricole. Aceasta oferta este atasata in cadrul proiectului la Anexa 12.

IV. SCHIMBARI DE MANAGEMENT SI PREGATIRE PROFESIONALA SOLICITATA Societatea comerciala Agromag Com S.R.L. a fost infiintata in luna octombrie 2008. Din acest moment si pana in prezent administratorul societatii a fost doamna Cretu Mariana care este si asociatul unic al societatii. Administratorul societatii a absolvit in sesiunea iunie - iulie 2008 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala, conform adeverintei eliberate de institutia de invatamant mai sus mentionata atasata prezentului proiect in cadrul Anexei 8.1 De asemenea doamna Cretu Mariana va urma un curs de formare profesionala prin Masura 111 Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte in domeniul managementului exploatatiei agricole. Detinand cunostintele teoretice necesare administrarii unei exploatatii agricole cat si cele practice obtinute in urma lucrului in ultimii ani in cadrul unei exploatatii agricole, responsabilul legal a luat decizia infiintarii propriei ferme agricole de cultura vegetala. La momentul depunerii proiectului societatea are un singur angajat, doamna Cretu Mariana, urmand ca dupa implementarea acestuia sa mai fie necesara angajarea unei persoane direct productive. Exploatatia agricola detinuta de S.C. Agromag Com S.R.L. este nou infiintata din acest motiv nu sunt necesare schimbari in managementul activitatii, acesta fiind la inceputul activitatii. 4

V. TIPUL SI CANTITATEA PRODUSELOR OPORTUNITATILE DE PIATA

OBTINUTE IN TIMPUL SI DUPA RESTRUCTURARE, INCLUSIV

Fondul funciar exploatat in prezent de societate este de 110,73 ha si are urmatoarea structura a culturilor agricole: grau (15,13 hectare), rorz (50,00 hectare) si floarea soarelui (47,58 hectare). In anul tinta, anul 5 de prognoza, fondul funciar exploatat de societate se prognozeaza a fi de 150 hectare si va avea urmatoarea structura a culturilor agricole: grau (66,02 hectare), porumb (20,00 hectare), floarea soarelui (2,96 hectare) si rapita (55 hectare) si grau ecologic (6,02 hectare). Cresterea suprafetei agricole exploatate de societate este realizata in primul an de prognoza terenul urmand sa fie arendat de la proprietarii de pe raza comunei Calmatuiu, judetul Teleorman. Planurile de cultura pentru anul implementarii si cei 5 ani de prognoza sunt detaliate in tabelul de mai jos 1. Pentru exploatatiile agricole vegetale
Denumire cultura An 0 Suprafata* (ha) 13,15 0,00 47,58 0,00 0,00 50,00 110,73 Productie (tone)** 46.025,00 0,00 76.128,00 0,00 0,00 200.000,00 122.153,00 An 1 Suprafata (ha) 56,02 80,00 7,96 0,00 6,02 0,00 150,00 Productie (tone) 196.070,00 172.800,00 12.736,00 0,00 10.234,00 0,00 391.840,00 An 2 Suprafata (ha) 64,02 60,00 10,96 9,00 6,02 0,00 150,00 Productie (tone) 224.070,00 129.600,00 17.536,00 43.200,00 10.234,00 0,00 424.640,00 An 3 Suprafata (ha) 59,02 50,00 18,96 16,00 6,02 0,00 150,00 Productie (tone) 206.570,00 108.000,00 30.336,00 76.800,00 10.234,00 0,00 431.940,00 An 4 Suprafata (ha) 58,02 57,00 13,96 15,00 6,02 0,00 150,00 Productie (tone) 203.070,00 123.120,00 22.336,00 72.000,00 10.234,00 0,00 430.760,00 An 5 Suprafata (ha) 66,02 55,00 2,96 20,00 6,02 0,00 150,00 Productie (tone) 231.070,00 118.800,00 4.736,00 96.000,00 10.234,00 0,00 460.840,00

Grau Rapita Floarea soarelui Porumb Grau in sistem ecologic Orz TOTAL

In estimarea productiilor agricole obtinute de catre societate a fost luat in calcul potentialul agricol al fiecarei culturi din planul de productie pentru comuna Calmatuiu, judetul Teleorman si productiile medii orientative pentru aceste culturi la potentialul fiecareia.

Nr. Crt. 1 Grau

Cultura

Potential mediu

Productie medie - kg/hectar 3.500,00

2 3 4 5 6

Rapita Floarea soarelui Porumb Grau in sistem ecologic Orz

mediu mediu ridicat mediu mediu

2.160,00 1.600,00 4.800,00 1.700,00 4.000,00

2. Pentru exploatatiile zootehnice si mixte: Planul de productie al fermei zootehnice Nr. crt 1 SPECIFICARE Bovine total, din care: juninci vaci de lapte tineret bovin Porcine Ovine si caprine Pasari Alte specii Societatea nu vizeaza activitate in domeniul zootehnic . O mare parte din productia agricola este destinata pietei alimentelor, pentru unele ramuri industriale precum si productiei de concentrate furajere. In ceea ce priveste productia de cereale, aceasta este destinata in special consumului industrial, mai precis societatilor de morarit panificatie. Principalele produse agricole ce se vor obtine in cadrul exploatatiei agricole sunt: grau, porumb, floarea soarelui, rapita si uruiala. Toate acestea sunt relativ usor conservabile si transportabile, strict necesare alimentatiei umane, industrializarii si nutritiei animalelor si ca atare au piata asigurata. Selectarea clientilor va fi facuta dupa o evaluare a beneficiilor obtinute in urma colaborarii cu acestia. Pretul oferit, termenul de gratie solicitat precum si oportunitatile de dezvoltare ale acestora vor fi factori definitorii in selectarea clientilor. S.C. Agromag Com S.R.L. are in vedere dezvoltarea unor parteneriate de lunga durata cu viitorii clienti. 6 An 0 Cap An 1 Cap An 2 Cap An 3 Cap An 4 Cap An 5 Cap

Prod.

Prod.

Prod.

Prod.

Prod.

Prod.

2 3 4 5

VI. CALCULUL UNITATII DE DIMENSIUNE ECONOMICA (UDE) Unitatea de dimensiune Unitatea de dimensiune economica a fermei in anul 0 economica a fermei in anul tinta 24,21 32,75 0 24,21 0 32,75

Activitate Activitate productie vegetala Activitate productie zootehnica TOTAL

Nr. Crt.

Cultura

UDE/ha

Structura culturi la data semnarii contractului de finantare Suprafata hectare UDE/cultura 3,68 0,00 8,23 0,00 0,00 12,30 24,21

Structura culturi dupa restructurarea societatii Suprafata hectare 56,0200 80,0000 7,9600 0,0000 6,0200 0,0000 8,53 UDE/cultura 15,69 14,00 1,38 0,00 1,69 0,00 32,75

1 2 3 4 5 6

Grau Rapita Floarea soarelui Porumb Grau in sistem ecologic Orz

0,2800 0,1750 0,1730 0,2130 0,2800 0,2460

13,1500 0,0000 47,5800 0,0000 0,0000 50,0000

Total UDE Crestere UDE a exploatatiei dupa restructurarea societatii

VII. ELEMENTE REFERITOARE LA MEDIU

Prin achizitia in cadrul acestui proiect a unui tractor agricol nou se evita poluarea mediului, reducandu-se emisia de gaze poluante, scurgerile de combustibili si lubrifianti. Pentru respectarea conditiilor de mediu societatea comerciala Agromag Com S.R.L. va returna furnizorilor ambalajele de la produsele fitosanitare si sacii proveniti de la ingrasamintele chimice. De asemenea ingrasamintele chimice se vor stoca in spatii special amenajate care sa nu permita infiltrarea in sol a acestora. Carburantii vor fi stocati in cisterne etanse iar produsele pentru protectia plantelor vor fi depozitate intr-un spatiu special amenajat la care vor avea acces doar persoanele autorizate sa le manipuleze. Societatea va folosi in cadrul exploatatiei agricole un sistem programat de rotatie a culturilor ce va determina obtinerea de rezultate superioare fara degradarea mediului.

VIII. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI Amplasamentul exploatatiei agricole detinuta de S.C. AGROMAG COM S.R.L. este pe raza comunei Calmatuiu, judetul Teleorman. Aceasta zona este propice desfasurarii lucrarilor agricole atat sub aspectul calitativ al solului cat si al conditiilor climaterice esentiale in cadrul desfasurarii optime a lucrarilor agricole. Terenul exploatat de societate nu este irigat, productia obtinuta fiind direct influentata de cantitatea de precipitatii din cursul anului agricol. Asadar riscul principal la care este vulnerabila activitatea societatii este de seceta, in aceste conditii pierderea de recolta fiind insemnata in functie de durata secetei si de momentul declansarii acesteia. Efectele pot fi de pierderi partiale sau totale ale recoltei. Un alt risc ce influenteaza productia obtinuta il constituie precipitatiile sub forma de grindina sau cele ce au loc in apropierea momentului de recoltare a productiei. In acest caz pierderile sunt partiale sau totale. Pierderile totale au loc in conditii de grindina puternica dar acest fenomen afecteaza in general suprafete reduse din exploatatia agricola. Precipitatiile ce au loc in apropierea momentului de recoltare nu influenteaza cantitatea de produs obtinuta ci calitatea acesteia, in aceasta situatie fermierii fiind obligati sa intarzie momenul recoltarii. Un alt factor ce influenteaza cantitatea si calitatatea productiei obtinute il constituie modul de efectuare a lucrarilor agricole si input-urile utilizate. Acest risc este controlat integral de societate prin realizarea lucrarilor agricole la momentul oportun, achizitia utilajelor prevazute prin prezentul proiect asigurand societatii independenta fata de terti in executarea lucrarilor agricole. Pentru lucrarile agricole ce nu pot fi realizate cu utilajele proprii societatea va contracta din timp aceste servicii. De asemenea S.C. AGROMAG COM S.R.L. va achizitiona input-uri (seminte, ingrasaminte, erbicide, pesticide si combustibili) certificate necesare desfasurarii lucrarilor agricole de la producatori si dealeri autorizati ai acestora.

IX.GRAFICUL DE TIMP PENTRU RESTRUCTURARE, INCLUSIV OBIECTIVE SI ETAPE

Obiectivul

Perioada propusa

Observatii In acesta perioada se doreste achizitionarea tractorului agricol. Achizitia realizata vor duce la o mai buna intretinere a culturilor agricole, fapt ce va determina o productivitate superioara, atat sub aspect cantitativ cat si calitativ. De asemenea societatea isi creeaza propriul parc de echipamente agricole reducand cheltuielile cu tertii si reusind sa efectueze la momentul optim lucrarile necesare. Calitatea produselor agricole obtinute in cadrul fermei va fi determinata de folosirea de input-uri (seminte, ierbicide, pesticide, ingrasaminte chimice) certificate

Imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare a exploatatiilor agricole

Noiembrie 2009 Ianuarie 2010

Imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole

Noiembrie 2009 Februarie 2010

Cresterea veniturilor in cadrul exploatatiei agricole printr-o mai buna utilizare a factorilor de productie

Noiembrie 2009Aprilie 2010

din punct de vedere al standardelor de calitate In acesta perioada Doamna Cretu Mariana va urma un curs de calificare profesionala prin Masura 111 Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte in domeniul Managementul exploatatiei agricole. Optiunea pentru acest curs este fundamentata din dorinta responsabilului legal de a asigura un management performant in cadrul exploatatiei agricole detinuta de S.C. AGROMAG COM S.R.L. De asemenea societatea este membra a grupului de producatori Asociatia Grup de Expertiza in Economia Rurala cu scopul de a beneficia de transfer de know-how in domeniul managementului exploatatiei agricole. Utilizarea unor materii prime si materiale consumabile certificate va imbunatati cantitativ si calitativ produsele agricole obtinute in cadrul exploatatiei agricole, fapt ce va conduce la o mai buna situatie financiara a acesteia. Echipamentele agricole achizitionate prin prezentul proiect au o productivitate ridicata, exploatarea acestora asigurand continuitatea si cresterea eficientei activitatilor agricole desfasurate Totodata se va folosi un sistem programat de rotatie a culturilor ce va determina obtinerea de rezultate superioare fara degradarea mediului. Se va urmari obtinerea unui spor de recolta, reducerea dozelor de ingrasamant, un spor de venit net, precum si reducerea riscului de poluare.

X. SINTEZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR, REZULTATELOR FINANCIARE LA NIVEL DE EXPLOATARE

Indicatori Sectorul vegetal Sectorul zootehnic TOTAL VENITURI Sectorul vegetal Sectorul zootehnic TOTAL CHELTUIELI REZULTAT BRUT

An 0 203.743 0 203.743
215.741

An 2 Venituri 344.387 347.285 0 344.387


262.474

An 1

An 3 347.829 0 347.829
264.978

An 4 351.215 0 351.215
264.622

An 5 361.939 0 361.939
268.080

0 347.285 Cheltuieli
266.099

0 215.741 8.002
262.474

0
266.099

0
264.978

0
264.622

0
268.080

81.914

81.186

82.851

86.594

93.859

Societatea va obtine venituri doar din productia vegetala care sunt formate din comercializarea productiei obtinute in cadrul exploatatiei catre terti . Preturile de comercializare a productiei obtinute de catre S.C. Agromag Com S.R.L. sunt cele inregistrate in baza de date a Agentiei Nationale de Consultanta Agricola pentru judetul Teleorman in anul 2009, in lunile de recoltare a culturilor. Acestea sunt evidentiate in tabelul de mai jos. Pret vanzare conform baza de date Agentia Nationala Consultanta Agricola RON/kg 0,60 1,00 0,65 1,10 1.60 0,45 0,50

Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7

Cultura Grau Floarea soarelui Porumb Rapita Grau ecologic Uruiala Orz

10

Denumire cultura

An 0 Suprafata* (ha) 13,15 0,00 47,58 0,00 0,00 50,00 110,73 Productie (tone)** 46.025,00 0,00 76.128,00 0,00 0,00 200.000,00 122.153,00

An 1 Suprafata (ha) 56,02 80,00 7,96 0,00 6,02 0,00 150,00 Productie (tone) 196.070,00 172.800,00 12.736,00 0,00 10.234,00 0,00 391.840,00

An 2 Suprafata (ha) 64,02 60,00 10,96 9,00 6,02 0,00 150,00 Productie (tone) 224.070,00 129.600,00 17.536,00 43.200,00 10.234,00 0,00 424.640,00

An 3 Suprafata (ha) 59,02 50,00 18,96 16,00 6,02 0,00 150,00 Productie (tone) 206.570,00 108.000,00 30.336,00 76.800,00 10.234,00 0,00 431.940,00

An 4 Suprafata (ha) 58,02 57,00 13,96 15,00 6,02 0,00 150,00 Productie (tone) 203.070,00 123.120,00 22.336,00 72.000,00 10.234,00 0,00 430.760,00

An 5 Suprafata (ha) 66,02 55,00 2,96 20,00 6,02 0,00 150,00 Productie (tone) 231.070,00 118.800,00 4.736,00 96.000,00 10.234,00 0,00 460.840,00

Grau Rapita Floarea soarelui Porumb Grau in sistem ecologic Orz TOTAL

Planul de culturi al societatii comerciale Agromag Com S.R.L. este detaliat mai sus. Productiile vizate a se obtine la hectar sunt detaliate mai jos: Grau 3.500,00 Kg/hectar Rapita 2.160,00 Kg/hectar Floarea soarelui 1.600,00 Kg/hectar Porumb 4.800,00 Kg/hectar Grau in sistem ecologic 1.700,00 Kg/hectar Orz 4.000,00 Kg/hectar

11

BUGETELE DE VENITURI SI CHELTUIELI ALE PRODUSELOR AGRICOLE OBTINUTE DE SOCIETATE IN PERIOADA DE PROGNOZA

Productia (kg/ ha)

GRAU 3500

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Pret estimativ 0,6 Suprafata cultivata (hectare) 56,02 64,02 59,02 58,02 66,02 Total productie obtinuta (kg) 196.070224.070206.570203.070231.070 INDICATORI U.M. VALOARE VALOARE TOTALA (lei) (lei/hectar) VALOAREA PRODUCTIEI lei/ha 2.100,00117.642134.442123.942121.842138.642 CHELTUIELI TOTALE ( I + II ) lei/ha 1.273,78 69.523 79.713 73.344 72.071 82.261 1.159,25 64.941 74.215 68.419 67.260 76.534 I. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL, din care: lei/ha 1.1 Cheltuieli cu mat.prime si materialele consumabile lei/ha 1.099,95 61.619 70.419 64.919 63.819 72.619 a) samanta lei/ha 237,5 13.305 15.205 14.017 13.780 15.680 b) ingrasaminte chimice lei/ha 450 25.209 28.809 26.559 26.109 29.709 c) pesticide, erbicide, fungicide etc. lei/ha 143,55 8.042 9.190 8.472 8.329 9.477 d) cheltuieli cu lucrari mecanizate lei/ha 268,9 15.064 17.215 15.870 15.602 17.753 e) cheltuieli cu irigatii lei/ha 0 0 0 0 0 0 1.2 Alte cheltuieli materiale lei/ha 45,4 2.543 2.907 2.680 2.634 2.997 1.3 Alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa) lei/ha 13,9 779 890 820 806 918 lei/ha 114,53 4.582 5.498 4.925 4.811 5.727 II. CHELTUIELI CU FORTA DE MUNCA a) Cheltuieli cu personalul angajat lei/ha 82,39 3.296 3.955 3.543 3.461 4.120 b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala lei/ha 32,14 1.286 1.543 1.382 1.350 1.607

12

FLOAREA SOARELUI Productia (kg/ ha) 1600 Pret estimativ 1 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Suprafata cultivata (hectare) 7,96 10,96 18,96 13,96 2,96 Total productie obtinuta (kg) 12.736 17.536 30.336 22.336 4.736 INDICATORI U.M. VALOARE VALOARE TOTALA (lei/hectar) (lei) VALOAREA PRODUCTIEI lei/ha 1.600,00 12.736 17.536 30.336 22.336 4.736 CHELTUIELI TOTALE ( I + II ) lei/ha 932,83 7.426 10.224 17.686 13.023 2.761 lei/ha 818,3 6.514 8.969 15.515 11.424 2.422 I. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL, din care: 1.1 Cheltuieli cu mat.prime si materialele consumabile lei/ha 759 6.042 8.319 14.391 10.596 2.247 a) samanta lei/ha 66,5 529 729 1.261 928 197 b) ingrasaminte chimice lei/ha 370 2.945 4.055 7.015 5.165 1.095 c) pesticide, erbicide, fungicide etc. lei/ha 94,3 751 1.034 1.788 1.316 279 d) cheltuieli cu lucrari mecanizate lei/ha 228,2 1.816 2.501 4.327 3.186 675 e) cheltuieli cu irigatii lei/ha 0 0 0 0 0 0 1.2 Alte cheltuieli materiale lei/ha 45,4 361 498 861 634 134 1.3 Alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa) lei/ha 13,9 111 152 263 194 41 lei/ha 114,53 912 1.255 2.171 1.599 339 II. CHELTUIELI CU FORTA DE MUNCA a) Cheltuieli cu personalul angajat lei/ha 82,39 656 903 1.562 1.150 244 b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala lei/ha 32,14 256 352 609 449 95

13

PORUMB CONSUM Productia (kg/ ha) 4800 Pret estimativ 0,65 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Suprafata cultivata (hectare) 0,00 9,00 16,00 15,00 20,00 Total productie obtinuta (kg) 0 43.200 76.800 72.000 96.000 INDICATORI U.M. VALOARE VALOARE TOTALA (lei/hectar) (lei) VALOAREA PRODUCTIEI lei/ha 3.120,00 0 28.080 49.920 46.800 62.400 CHELTUIELI TOTALE ( I + II ) lei/ha 1.023,64 0 9.213 16.377 15.354 20.473 lei/ha 909,11 0 8.182 14.545 13.636 18.182 I. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL, din care: 1.1 Cheltuieli cu mat.prime si materialele consumabile lei/ha 849,81 0 7.648 13.597 12.747 16.996 a) samanta lei/ha 90 0 810 1.440 1.350 1.800 b) ingrasaminte chimice lei/ha 279 0 2.511 4.464 4.185 5.580 c) pesticide, erbicide, fungicide etc. lei/ha 212 0 1.908 3.392 3.180 4.240 d) cheltuieli cu lucrari mecanizate lei/ha 268,81 0 2.419 4.301 4.032 5.376 e) cheltuieli cu irigatii lei/ha 0 0 0 0 0 0 1.2 Alte cheltuieli materiale lei/ha 45,4 0 409 726 681 908 1.3 Alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa) lei/ha 13,9 0 125 222 208 278 lei/ha 114,53 0 1.031 1.832 1.718 2.291 II. CHELTUIELI CU FORTA DE MUNCA a) Cheltuieli cu personalul angajat lei/ha 82,39 0 742 1.318 1.236 1.648 b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala lei/ha 32,14 0 289 514 482 643

14

RAPITA Productia (kg/ ha) 2160 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Pret estimativ 1,1 Suprafata cultivata (hectare) 80,00 60,00 50,00 57,00 55,00 Total productie obtinuta (kg) 172.800129.600108.000123.120118.800 INDICATORI U.M. VALOARE VALOARE TOTALA (lei/hectar) (lei) VALOAREA PRODUCTIEI lei/ha 2.376,00190.080142.560118.800135.432130.680 CHELTUIELI TOTALE ( I + II ) lei/ha 945,13 75.611 56.708 47.257 53.872 51.983 830,6 66.448 49.836 41.530 47.344 45.683 I. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL, din care: lei/ha 1.1 Cheltuieli cu mat.prime si materialele consumabile lei/ha 771,3 61.704 46.278 38.565 43.964 42.422 a) samanta lei/ha 60 4.800 3.600 3.000 3.420 3.300 b) ingrasaminte chimice lei/ha 448 35.840 26.880 22.400 25.536 24.640 c) pesticide, erbicide, fungicide etc. lei/ha 85,2 6.816 5.112 4.260 4.856 4.686 d) cheltuieli cu lucrari mecanizate lei/ha 178,1 14.248 10.686 8.905 10.152 9.796 e) cheltuieli cu irigatii lei/ha 0 0 0 0 0 0 1.2 Alte cheltuieli materiale lei/ha 45,4 3.632 2.724 2.270 2.588 2.497 1.3 Alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa) lei/ha 13,9 1.112 834 695 792 765 lei/ha 114,53 9.163 6.872 5.727 6.528 6.300 II. CHELTUIELI CU FORTA DE MUNCA a) Cheltuieli cu personalul angajat lei/ha 82,39 6.592 4.943 4.120 4.696 4.532 b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala lei/ha 32,14 2.571 1.928 1.607 1.832 1.768

15

GRAU ECOLOGIC Productia (kg/ ha) 1700 Pret estimativ 1,6 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 (hectare) 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 Suprafata cultivata (kg) Total productie obtinuta 10.234 10.234 10.234 10.234 10.234 INDICATORI U.M. VALOARE VALOARE TOTALA (lei) (lei/hectar) VALOAREA PRODUCTIEI lei/ha 2.720,00 16.374 16.374 16.374 16.374 16.374 CHELTUIELI TOTALE ( I + II ) lei/ha 969,83 5.838 5.838 5.838 5.838 5.838 lei/ha 855,3 5.149 5.149 5.149 5.149 5.149 I. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL, din care: 1.1 Cheltuieli cu mat.prime si materialele consumabile lei/ha 796 4.792 4.792 4.792 4.792 4.792 a) samanta lei/ha 230 1.385 1.385 1.385 1.385 1.385 b) ingrasaminte naturale, gunoi de grajd lei/ha 297,1 1.789 1.789 1.789 1.789 1.789 c) pesticide, erbicide, fungicide etc. lei/ha 0 0 0 0 0 0 d) cheltuieli cu lucrari mecanizate lei/ha 268,9 1.619 1.619 1.619 1.619 1.619 e) cheltuieli cu irigatii lei/ha 0 0 0 0 0 0 1.2 Alte cheltuieli materiale lei/ha 45,4 273 273 273 273 273 1.3 Alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa) lei/ha 13,9 84 84 84 84 84 114,53 689 689 689 689 689 lei/ha II. CHELTUIELI CU FORTA DE MUNCA a) Cheltuieli cu personalul angajat lei/ha 82,39 496 496 496 496 496 b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala lei/ha 32,14 193 193 193 193 193

16

URUIALA Pret estimativ 0,45lei/kg An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

Total productie obtinuta (kg) 16.78918.42918.794 18.73520.239 U.M. VALOARE VALOARE TOTALA (lei/kg) (lei) VALOAREA PRODUCTIEI lei/kg 0,45 7.555 8.293 8.457 8.431 9.107 CHELTUIELI TOTALE ( I + II ) lei/kg 0,2 3.349 3.677 3.749 3.738 4.038 0,13 2.183 2.396 2.443 2.435 2.631 I. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL, din care: lei/kg 1.1 Cheltuieli cu mat.prime lei/kg 0,1 1.679 1.843 1.879 1.873 2.024 a) samanta lei/kg 0,1 1.679 1.843 1.879 1.873 2.024 b) ingrasaminte chimice lei/kg 0 0 0 0 0 0 c) pesticide, erbicide, fungicide etc. lei/kg 0 0 0 0 0 0 d) cheltuieli cu lucrari mecanizate lei/kg 0 0 0 0 0 0 e) cheltuieli cu irigatii lei/kg 0 0 0 0 0 0 1.2 Alte cheltuieli materiale lei/kg 0,01 168 184 188 187 202 1.3 Alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa) lei/kg 0,02 336 369 376 375 405 lei/kg 0,07 1.167 1.281 1.306 1.302 1.407 II. CHELTUIELI CU FORTA DE MUNCA a) Cheltuieli cu personalul angajat lei/kg 0,05 839 921 940 937 1.012 b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala lei/kg 0,02 327 359 367 365 395 INDICATORI

17

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRALIZATOR PE TOTAL FERMA PE PERIOADA DE PROGNOZA

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TOTAL FERMA An 1 An 2 An 3 An 4 TOTAL SUPRAFATA CULTIVATA 150,00 150,00 150,00 150,00 INDICATORI U.M. VALOARE TOTALA (lei) VALOAREA PRODUCTIEI lei 344.387 347.285 347.829 351.215 CHELTUIELI TOTALE ( I + II ) lei 161.747 165.372 164.251 163.895 lei 145.235 148.747 147.600 147.248 I. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL, din care: 1.1 Cheltuieli cu mat.prime si materialele consumabile lei 135.836 139.299 138.143 137.791 a) samanta lei 21.698 23.571 22.982 22.736 b) ingrasaminte chimice lei 65.783 64.044 62.227 62.784 c) pesticide lei 15.608 17.244 17.912 17.682 d) cheltuieli cu lucrari mecanizate lei 32.747 34.440 35.022 34.590 e) cheltuieli cu irigatii lei 0 0 0 0 1.2 Alte cheltuieli materiale lei 6.978 6.995 6.998 6.997 1.3 Alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa) lei 2.421 2.454 2.460 2.459 lei 16.512 16.625 16.651 16.647 II. CHELTUIELI CU FORTA DE MUNCA a) Cheltuieli cu personalul angajat lei 11.878 11.960 11.979 11.976 b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala lei 4.634 4.665 4.673 4.671

An 5 150,00

361.939 167.353 150.600 141.099 24.385 62.813 18.682 35.219 0 7.012 2.490 16.753 12.051 4.701

Alte cheltuieli pe total ferma 1. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANE 2. CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE 3. CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARS. ASIMILATE 4. ALTE CHELTUIELI AFERENTE EXPLOATARII

U.M. RON RON RON RON

An 1 94.527 4.000 800 1.400

An 2 94.527 4.000 800 1.400

An 3 94.527 4.000 800 1.400

An 4 94.527 4.000 800 1.400

An 5 94.527 4.000 800 1.400

REZULTAT BRUT PE TOTAL FERMA Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat brut

U.M. RON RON RON

An 1 344.387 262.474 81.914

An 2 347.285 266.099 81.186

An 3 347.829 264.978 82.851

An 4 351.215 264.622 86.594

An 5 361.939 268.080 93.859

18

XI.

DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTITII

1. Denumirea investitiei, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii acesteia.

Tema : Achizitie utilaje si echipamente agricole la S.C. Agromag Com S.R.L. comuna Calmatuiu, judetul Teleorman. Obiectivul Principalul obiectiv al proiectului, modernizarea exploatatiei agricole prin achizitie utilaje independente, se incadreaza in obiectivele Masurii 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole cuprinsa in Planul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 definit prin ,, Cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie Obiective generale : 1. Imbunatatirea performantelor exploatatiei agricole si cresterea competitivitatii exploatatiei agricole prin : - Diminuarea pierderilor la recoltare - Diminuarea pierderilor prin scaderea timpului de recoltare - Prin o mai buna capitalizare a potentialului agricol a fiecarei suprafete se va aduce o crestere a valorii adaugate brute si o imbunatirea a calitatii mediului natural - Prin cresterea capacitatii de recoltare exploatatia isi asigura o buna rotatie a culturilor, astfel se va asigura restaurarea si mentinerea calitatii solului cu influente in calitatea mediul natural - Diminuarea pierderilor semintelor de cereale si un procent ridicat de rasarire a plantelor prin tratarea semintelor impotriva daunatorilor Obiective tehnice si de mediu : Achizitionarea unor utilaje performante, cu un randament ridicat de productie,imbunatatirea calitatii produselor agicole, introducerea tehnologiilor noi ce asigura consumuri de carburanti si uleiuri reduse cat si pierderi la recoltare mici si nu in ultimul rand imbunatatirea conditiilor de lucru. Adaptarea exploatatiei la standardele comunitare, prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol precum si gestionarea deseurilor Diversificarea productiei in functie de cerintele pietei, realizarea de noi produse si introducerea de noi tehnologii.

19

Obiectivele specifice masurii urmarite in cadrul proiectului sunt : - Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea de energie din surse regenerabile; - Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare

Obiectivele de ordin economic: a) reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole; b) cresterea valorii adaugate brute (VAB ) a exploatatiei agricole. Principalii indicatori realizati respectiv : rata rezultatului din exploatare, durata de recuperare a investitiei, rata rentabilitatii capitalului investit, rata acoperirii prin fluxul de numerar,rata indatorarii, valoarea actualizata neta si disponibil de numerar curent, dupa implementarea proiectului. Societatea este nou infiintata si doreste achizitionarea de echipamente performante pentru o activitate eficienta. Investitia va permite incadrarea in perioadele optime de recoltare a culturilor Experienta a dovedit ca in anii in care s-a depasit perioada optima de recoltare s-au inregistrat pierderi mari la recoltare cu consecinte negative semnificative asupra productiilor obtinute in raport cu anii in care perioada optima de recoltare nu a fost depasita . Prin implementarea acestui proiect societatea va urmari in continuare sa desfasoare o activitate agricola la standarde europene prin : - modernizarea tehnologiilor de cultura si reducerea costurilor de productie - diversificarea productiei si imbunatatirea calitatii - cresterea productivitatii datorita randamentului sporit al noilor utilaje; - executarea de lucrari de insamantare, recoltare si pregatire a terenului de buna calitate si in timp optim; - reducerea substantiala a pierderilor de productie si cresterea eficientei exploatatiei agricole - asigurarea unei valorificari mai bune a potentialului agricol al zonei - executarea unui volum mai mare de lucrari agricole. Separat de dezideratele economice, trebuie luate in considerare efectele secundare generate de proiect, societatea fiind unul dintre contribuabili la bugetul local al comunei Calmatuiu, iar prin proiect se va plati suplimentar la bugetul local taxe pe noile utilaje achizitionate, fapt ce va conduce si la dezvoltarea zonei. Datorita nivelului tehnic ridicat de executie a noilor utilajelor, acestea au un consum de combustibil si uleiuri redus, volumul noxelor eliminate in mediu va fi redus, utilajele fiind conforme cu standardele Uniunii Europene. 20

Proiectul ce va fi realizat, situat in judetul Teleorman, este in acord cu potentialul agricol al zonei; structura plantelor de cultura : grau, floarea soarelui, rapita si porumb, cultivate de solicitant, sunt plante cu potential mediu si ridicat in zona in zona. Deasemenea proiectul se incadreaza in sectorul vegetal : culturi de camp, unul din sectoarele prioritare ale masurii. 2. Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice). Investitia/utilajele care se realizeaza pentru adaptarea la standarde Valoarea RON Standardul la care se face adaptarea Termenul de gratie al standardului Termenul de realizare a investitiei*

Nu este cazul. 3. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului. Principalele materii prime si materiale pentru un ciclu de productie sunt prezentate in tabelul de mai jos:
MATERII PRIME SI MATERIALE CANTITATE (pe total suprafata) TIPUL DE CULTURA Nr. CULTIVAREA GRAULUI Suprafata ( ha) 13,15 PRODUS Denumire U.M. 3,29 2,63 31,56

1 Samanta tone 2 Ingrasaminte tone 3 Pesticide, erbicide litri TOTAL CULTIVAREA GRAULUI CULTIVAREA FLORII 1 Samanta tone SOARELUI Suprafata ( ha) 47,58 2 Ingrasaminte tone 3 Pesticide, erbicide litri TOTAL CULTIVAREA FLORII SOARELUI 1 Samanta tone CULTIVAREA ORZULUI Suprafata ( ha) 50,00 2 Ingrasaminte tone 3 Pesticide, erbicide litri TOTAL CULTIVAREA RAPITEI 1 Samanta tone TOTAL CULTURI Suprafata ( ha) 110,73 2 Ingrasaminte tone 3 Pesticide, erbicide litri TOTAL CULTURI

VALOARE (pe total suprafata) RON 3.123 5.918 1.888 10.928 3164,07 17604,6 4486,794 25.255 8.906 16.875 5.383 31.164 15.193 40.397 11.758 67.348

0,18 8,07 108,01 9,38 6,56 90,00 12,84 17,26 229,57

21

Potentialii furnizori ai societatii sunt :


Denumire furnizor de materii prime/ materiale auxiliare/ produse/ servicii KWS SEMINTE SRL INTERAGRO SRL POTENTIALI FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Adresa Produs furnizat si Valoare cantitate aproximativa aproximativa RON Bucuresti, str. Spiru Haret, nr. 4, sector 1 Str. Aleea Trandafirilor, zimnicea, jud. Teleorman Str. Bucuresti, Alexandria, jud. Teleorman Alexandria, str. Dr. Stanca, bl. M3, sc. E, parter Samanta 12,84 tone Ingrasaminte 17,26 tone pesticide,erbicide, fungicide 229,57 litri piese schimb 15.193 % din total achizitii

21,91%

40.397

58,25%

BIOPLANT CHEMIROL SRL

11.758

16,95%

AUTOCORA SRL

2.000

2,88%

Produselor rezultate din activitatea solicitantului sunt vandute la intern, potentialii clienti ai solicitantului fiind firmele :Cargill Agricultura SRL si altii.

NR. CRT. 1 2

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI AGROMAG COM SRL CLIENT (denumire si VALOARE RON % din vanzari adresa) S.C. CARGILL AGRICULTURA SRL 97.5% 218149 Bucuresti, Baneasa Business Center, sect. 1 Altii 5.594 2.5%

4. Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala), relevante pentru proiect Responsabil legal (nume, prenume, functie, studii si experienta profesionala) relevante pentru proiect Nume: CRETU Prenume: MARIANA Functia : administrator

22

INTREPRINDEREA SC Marido Com SRL SC Agromag Com SRL

FUNCTIA AVUTA SI PRINCIPALELE INDATORIRI MANAGER ADMINISTRATOR

PERIOADA FEB 2005 2008 2008 - PREZENT

5. Descrierea achizitiilor propuse a se realiza prin proiect, repectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin Masura 121 (achizitiile trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si/sau prognozata). Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 Denumire/Tip utilaj/echipament Tractor cca 200 Cp Plug reversibil Grapa cu discuri Combinator Scarificator Moara cu ciocanele TOTAL Numar bucati 1 1 1 1 1 1 Valoare fara TVA (Lei) 531.638,10 92.156,40 113.456,70 142.146,90 63.031,50 2.825,55 945.255,15 TVA (Lei) 101.011,24 17.509,72 21.556,77 27.007,91 11.975,99 536,85 179.598,48 Total cu TVA (Lei) 632.649,34 109.666,12 135.013,47 169.154,81 75.007,49 3.362,40 1.124.853,63

Utilajele independente necesare a fi achizitionate in cadrul prezentului proiect, impreuna cu caracteristicile principale, sunt prezentate mai jos: 1 Tractor motor cca 220 CP 2. Plug reversibil - numar trupite 6 3. Grapa cu discuri - latime de lucru cca 5 m 4. Combinator - latime de lucru cca 6 m 5 Scarificator - adancime de lucru maxima cca 65 cm 6 Moara cu ciocanele - putere motor cca 2.2 kw

23

Societatea s-a infiintat anul trecut si nu a avut activitate. Rentabilitatea unei ferme este afectata in mare masura de insuficienta dotare cu mijloace de mecanizare, in special cu un tractor performant, scarificatoare de profunzime, pluguri, etc. Societatea nu are dotarea cu utilaje agricole suficiente fata de minimum necesar dupa standardele europene pentru intreaga suprafata exploatata. In aceasta situatie lucrarile se executa uneori cu intarziere. Pentru obtinerea avantajului competitiv pe baza de tehnologie, este necesar ca beneficiarul sa-si innoiasca parcul cu utilaje performante, ceea ce realizeaza de fapt proiectul propus spre finantare. Agricultura, este o industrie de volum, in care profiturile unitare scazute duc la profituri totale mari doar in conditiile productiei ridicate (atit ca numar de hectare cit si ca productivitate la hectar), cu costuri cit mai mici. Toate utilajele care se achizitioneaza in cadrul proiectului sunt performante, strict necesare realizarii activitatilor in cadrul fermei. Caile de obtinere a avantajului competitiv in agricultura sunt putine si tin de marimea exploatatiei si tehnologiile aplicate. Marimea exploatatiilor fiind relativ constanta, sursa avantajului competitiv consta in tehnologia aplicata. Pentru aplicarea unor tehnologii performante este nevoie in primul rind de utilaje performante, apoi de personal calificat si nu in ultimul rind de resurse financiare pe masura. Scaderea costurilor presupune utilaje putine dar foarte performante. Toate utilajele achizitionate in cadrul proiectului sunt printre cele mai performante in clasa lor. Solicitantul a hotarat achizitionarea unei mori cu ciocanele pentru prelucrarea productiei secundare, (paie, coceni, capitule, etc) , a productiilor principale cu indicatori calitativi scazuti, a produselor ce rezulta din curatirea produselor agricole, si astfel produsul obtinut, uruiala, sa poata fi valorificat. Prin aceasta achizitie societatea continua politica de diversificare a productiei si de valorificare a produselor agricole prin prelucrarea lor. Materia prima va fi in totalitate obtinuta in societate. Moara cu ciocanele este un echipament independent ce functioneaza fara a fi introduse intr-un flux tehnologic si prin amplasarea ei pe platforma betonata in cladirea existenta nu modifica regimul de functionare a acesteia. Punerea in functiune consta in racordarea motorului electric la sursa de tensiune . Alimentarea se face prin introducerea materiilor prime manual in jgheabul de alimentare si evacuarea produselor macinate se face prin ciclonul de evacure al produselor.

DENUMIRE CULTURI

SUPRAFATA AN 1 (HA) 40 7,96 0 80 6,02 133,98

SUPRAFATA AN 2 (HA) 48 10,96 9 60 6,02 133,98

SUPRAFATA AN 3 (HA) 43 18,96 16 50 6,02 133,98

SUPRAFATA AN 4 (HA) 42 13,96 15 57 6,02 133,98

SUPRAFATA AN 5 (HA) 50 2,96 20 55 6,02 133,98

GRAU FLOAREA SOARELUI PORUMB RAPITA GRAU ECOLOGIC TOTAL

24

Pentru culturile enumerate in tabelul de mai sus, solicitantul aplica tehnologiile elaborate cu ajutorul specialistilor din institutiile de cercetare, urmarindu-se respectarea codului bunelor practici agricole, care sa conduca spre o agricultura prietenoasa fata de mediu. Lucrarile efectuate pentru fiecare tehnologie au fost incadrate pe luni calendaristice. Pentru lucrarile mecanizate au fost precizate agregatele de lucru, consumurile fizice de forta de munca mecanizata si de motorina, tarifele pe unitatea de masura si totalul cheltuielilor mecanizate. Pentru lucrarile manuale, s-a calculat necesarul de zile pe om, iar prin inmultire cu tariful la o zi om s-au determinat cheltuielile cu retributia manuala. In ceea ce priveste materiile si materialele, acestea se refera la inputurile utilizate (ingrasaminte chimice, samanta, insecto fungicde, erbicide, precum si alte materiale, ca de exemplu sfoara de balotat, etc.). Prin insumarea tuturor acestor categorii de cheltuieli, s-a determinat totalul cheltuielilor tehnologice. Precizam faptul ca tehnologiile de cultura se refera la toate lucrarile, incepand cu infiintarea culturii si pana la recoltare si transportul produselor principale si secundare. Daca productia recoltata are umiditate mai mare decat prevederile standardele pentru produsul respectiv se va efectua uscarea, fie prin lopatare, fie cu curenti de aer. O alta lucrare absolut necesara este conditionarea, adica eliminarea din recolta a corpurilor straine (seminte de buruieni, seminte apartinand altor soiuri, pleava, etc). In acest fel, se evita ridicarea temperaturii in masa de seminte, care are influenta negativa asupra calitatii produsului respectiv.

Aplicarea ingrasamintelor chimice In ceea ce priveste aplicarea ingrasamintelor chimice, se face mentiunea ca ingrasamintele cu fosfor si potasiu se administreaza toamna inainte de aratura (fertilizarea de baza), iar ingrasamintele cu azot se administreaza in primavara, inainte de pornirea plantelor in vegetatie (la cerealele paioase), fie in perioada de vegetatie (odata cu prasilele mecanice, la culturile de prasitoare), sau inainte de aplicarea udarilor. Lucrarile solului Pentru culturile de cereale paioase: dupa premergatoarele timpurii, se ara imediat la 18 20 cm in agregat cu grapa stelata sau se lucreaza cu grapa cu discuri, iar dupa 10 15 zile, cand mijloacele mecanice sunt disponibile, se efectueaza aratura. Patul germinativ se pregateste in preziua semanatului, prin lucrari cu combinatorul sau cu grapa cu discuri; dupa premergatoare care elibereaza terenul tarziu, lucrarile solului se dieferentiaza astfel: cand solul este suficient de umed, se lucreaza cu grapa cu discuri si grapa cu colti, iar ultima lucrare se executa cu combinatorul; in toamnele secetoase, precum si in situatia cand sunt cantitati reduse de resturi vegetale, aratura poate fi inlocuita prin lucrari repetate cu grapa cu discuri In cazuri deosebite, in care un sol uscat trebuie arat (are multe resturi vegetale, imburuienare excesiva), maruntirea solului se obtine prin lucrari alternative cu tavalugul si grapa cu discuri. Pentru a evita compactarea solului in adancime se va alterna adancimea de lucru a solului, atat in cazul araturii, cat si al discuirilor repetate; de asemenea se va schimba directia de lucrare a solului pentru a se evita denivelarea terenului. 25

Pentru culturile de prasitoare: - aratura se executa imediat dupa eliberarea terenului, la adancimi intre 22 28 cm, adancimea fiind mai mare pe terenurile puternic imburuienate si cu multe resturi vegetale; - terenurile nearate din toamna se pot pregati prin discuire sau aratura, in functie de cantitatea de resturi vegetale; imediat dupa acestea, se pregateste patul germinativ. Pentru o mai buna uniformitate a nivelarii araturii, se recomanda sa se are perpendicular pe directia araturii din anul precedent, aratura fiind efectuata obligatoriu cu plugul in agregat cu grapa stelata. Pregatirea patului germinativ: - in cazul desprimavararii timpurii, se grapeaza ogoarele numai pe terenurile zvantate; - pe solele puternic imburuienate si cu cantitati mari de resturi vegetale, se lucreaza cu grapa cu discuri in agregat cu grapa cu colti sau cu lame nivelatoare. Ultima lucrare de pregatire a patului germinativ se executa in ziua sau preziua semanatului, cu combinatorul, pentru a impiedica imburuienarea terenului inainte de rasarirea culturii. Samanta si semanatul La semanat se foloseste numai samanta certificata din soiurile zonate, cu puritate si capacitate de germinatie corespunzatoare. Epoca de semanat La culturile de cereale paioase, semanatul se va realiza in 10 15 zile; perioada optima este in prima decada a lunii octombrie, putand fi decalata cu 5 -7 zile mai devreme sau mai tarziu, in functie de conditiile climatice ale anului respectiv. La culturile de prasitoare, semanatul se incepe cand in sol, pe adancimea de semanat, se realizeaza 8 - 10C (la porumb si fasole); 7 -8C la cultura soiei si florii soarelui. Densitatea optima de semanat Pentru culturile de cereale paioase, se asigura o densitate a boabelor germinabile de 450 550/m. La culturile de prasitoare, pentru porumb, se vor asigura 45 60 mii plante recoltabile/ha la hibrizii timpurii, 40 55 mii plante recoltabile/ha la cei semitimpurii si 40 50 mii plante recoltabile/ha la cei tardivi; in conditii de irigare se asigura 10 15 mii plante/ha in plus; la floarea soarelui, trebuie sa existe la recoltare 40 50 mii plante/ha la neirigat si 45 55 mii plante/ha in regim irigat; Distanta intre randuri La cerealele paioase, se seamana la o distanta de 12.5 cm intre randuri, care se asigura cu actuala sistema de masini. La culturile prasitoare: - la porumb si floarea soarelui 70 cm intre randuri; Lucrarile de intretinere a culturii La culturile de cereale paioase - combaterea buruienilor, prin erbicidare pe intreaga suprafata a culturii; - irigarea se aplica in primaverile foarte secetoase pana la doua udari cu norme de 400 500 m/ha la inceputul alungirii paiului si in faza de burduf; - combaterea bolilor si daunatorilor, in anii cand tratamentele la samanta nu sunt suficiente. La culturile prasitoare: - combaterea buruienilor prin erbicidare, precum si prin prasile mecanice si manuale. Rezultatele cele mai bune si mai economice in combaterea buruienilor se obtin prin utilizarea metodei de lupta integrata. Masurile agrotehnice, referitoare la amplasarea culturilor dupa premergatoare care lasa terenul curat de buruieni, efectuarea corecta a lucrarilor solului, distrugerea buruienilor rasarite, 26

odata cu pregatirea patului germinativ si alegerea perioadei de semanat, contribuie intr-o mare masura la diminuarea gradului de infestare cu buruieni a culturii. La lucerna, combaterea buruienilor se realizeaza prin erbicidare. Pentru combaterea bolilor si daunatorilor, de asemenea se recomanda aplicarea metodelor de lupta integrata. Aceasta se refera, pe langa aplicarea tratamentelor la samanta, la respectarea cu strictete a elementelor tehnologice (rotatia, epoca de semanat, densitatea, combaterea buruienilor). Pentru prevenirea atacului de boli si daunatori, samanta se trateaza cu insectofungicide. Recoltarea La cultura cerealelor paioase Recoltarea se realizeaza la coacerea deplina, cand boabele ating umiditatea de 14 15%; lucrarea se va executa intr-un timp cat mai scurt, pentru a reduce la minimum pierderile prin scuturare. La culturile de prasitoare Pentru porumb, recoltarea mecanizata sub forma de stiuleti incepe cand umiditatea boabelor a ajuns la 30 32% si se termina cand aceasta este de 24 26%. Dupa aceasta faza, recoltarea stiuletilor se face manual, pentru a evita pierderile prin scuturarea boabelor. Recoltarea mecanizata sub forma de boabe incepe cand umiditatea boabelor este sub 25%; dupa recoltare, boabele trebuie uscate pana la o umiditate de pastrare mai mica de 14%. La floarea soarelui Recoltarea mecanizata incepe cand 75 80% din calatidii sunt de culoare bruna si bruna galbuie, iar umiditatea a scazut la 14 155 si trebuie sa se incheie rapid, pana cand umiditatea semintelor nu scade sub 10 11%, cand pierderile devin foarte mari.

27

TIP CULTURA GRAU CHELTUIELI / HECTAR


VOLUMUL LUCRARII LUCRARI MECANIZATE LUCRARI MANUALE MATERII PRIME SI MATERIALE TOTAL CHELTUIELI AGROTEHNICE (RON)

LUNA CALENDARISTICA

ORE MECANIZATE

PRET UNITAR (RON) 3 85 0,95 1,75 -

CANTITATEA TOTALA

DENUMIREA MATERIALULUI

TOTAL CHELTUIELI (RON)

TARIF (lei / U.M.)

TARIF (RON)

Nr. ZO

DENUMIREA LUCRARII

U. M.

CONSUM MOTORINA (litri)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Incarcat ingrasaminte chimice Alimentat masina fertilizat Jalonat si fertilizat cu ingrasaminte chimice Arat la 25 cm si grapat Discuit si grapat Discuit si grapat Pregatit pat germinativ Tratat samanta incarcat si descarcat samanta Transportat samanta Semanat Deservit semanatoarea Transportat ingrasaminte chimice Alimentat masina fertilizat Jalonat si fertilizat cu ingrasaminte chimice Transport apa pentru erbicidat Pregatit sol pentru erbicidat FEBRUARIE Incarcat ingrasaminte chimice OCTOMBRIE SEPTEMBRIE Transportat ingrasaminte chimice

t t / km t Ha Ha Ha Ha Ha t t / km Ha Ha t t / km t Ha t Mii l.

0,500 2,500 0,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 1,250 1,000 1,000 0,358 1,790 0,358 1,000 0,300 0,300

0,027 0,073 0,027 0,290 2,105 0,727 0,727 0,470 0,037 1,000 0,019 0,053 0,019 0,280 0,067 -

0,070 0,325 0,070 1,200 22,00 5,600 5,600 4,000 0,163 4,500 0,050 0,233 0,050 1,200 0,390 -

1 1 1 10 72 15 10 15 1,6 15 2 2 2 10 10 -

0,5 2,5 0,5 10,0 72,0 15,0 10,0 15,0 2,0 15,0 0,7 3,6 0,1 10,0 3,0 -

0,1 0,058 0,1 0,1 0,08

15 15 15 15 15

1,5 0,87 1,5 1,5 1,2

fosfor sumidan Sam. Certific. azot -

U.M.

NR CRT

Kg sa l kg Kg sa -

80 0,45 250 120 -

TOTAL CHELTUIELI (RON) 240 38,25 237,5 210 -

TOTAL RETRIBUTII (RON)

0,5 2,5 2,0 250,0 72,0 15,0 10,0 15,0 39,12 2,0 252,5 1,5 0,7 3,6 1,6 220,0 3,0 1,2

RI LI

28

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Jalonat si erbicidat Transportat apa si tratamente fitosanitare Pregatit solutie tratamente Jalonat si tratat fitosanitar (80% din suprafata Recoltat Transportat recolta Balotat paie Deservit presa de balotat Transportat baloti Descarcat baloti Stivuit baloti TOTAL GENERAL AUGUST Incarcat baloti IULIE IUNIE

Ha t Mii l. Ha t t/ km t t t t/ km t t

1,000 0,600 0,600 1,600 3,000 15,00 1,000 1,000 1,000 5,000 1,000 1,000

0,308 0,133 0,775 1,020 0,442 0,615 0,435 9,649

0,900 0,780 3,840 8,700 1,951 3,200 1,640 66,462

15 10 20 2 2 10 2 -

15,0 6,0 32,0 6,0 30,0 10,0 10,0 268,9

0,16 0,12 0,192 0,123 0,29 1,323

15 15 15 15 15 -

2,4 1,8 2,88 1,84 4,33 19,82

erbicid fungicid Insectic. -

l l l -

1 0,8 0,15 -

36 72 78 -

36 57,6 11,7 831,05

51,0 6,0 2,4 101,3 6,0 30,0 10,0 1,8 2,88 10,0 1,84 4,33 1.119,77

29

TIP CULTURA FLOAREA SOARELUI CHELTUIELI / HECTAR


VOLUMUL LUCRARII LUCRARI MECANIZATE LUCRARI MANUALE MATERII PRIME SI MATERIALE TOTAL CHELTUIELI AGROTEHNICE (RON)

LUNA CALENDARISTICA

ORE MECANIZATE

PRET UNITAR (RON) 3,00 1,60 18,60 33,0 40,0 19,0 -

CANTITATEA TOTALA

DENUMIREA MATERIALULUI

TOTAL CHELTUIELI (RON)

TARIF (lei / U.M.)

TARIF (RON)

Nr. ZO

DENUMIREA LUCRARII

U. M.

CONSUM MOTORINA (litri)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Incarcat ingrasaminte chimice Transportat ingrasaminte chimice Alimentat masina fertilizat Jalonat si fertilizat cu ingrasaminte chimice Arat la 25 cm si grapat Incarcat ingrasaminte chimice Transportat ingrasaminte chimice Alimentat masina fertilizat Jalonat si Fertilizat cu ingrasaminte chimice Transportat apa pentru erbicidare Jalonat terenul Erbicidare totala Discuit pentru incorporat erbicide Pregatit pat germinativ MARTIE Pregatit solutie pentru erbicidare OCTOMBRIE

t t/km t Ha Ha t t/km t ha t Mii l. ha ha ha ha

0,437 2,185 0,437 1,000 1,000 0,149 0,745 0,149 1,000 0,300 0,300 1,000 1,000 1,000 1,000

0,023 0,064 0,023 0,285 1,105 0,008 0,022 0,008 0,286 0,067 0,308 0,727 0,471

0,061 0,284 0,061 1,200 20,500 0,021 0,100 0,021 1,200 0,390 0,900 5,600 4,000

1 1 1 10 15 2 2 2 10 10 10 15 15

0,4 2,2 0,4 12,0 15,0 0,3 1,5 0,3 10,0 3,0 10,0 15,0 15,0

0,1 0,03 0,1 -

15 15 15 -

1,500 0,450 0,750 -

Fosfor Azot Erbicid Apron 355D Furadan Samant -

U.M.

NR CRT

Kg sa Kg sa l l l kg -

70,00 50,00 2,00 0,02 0,21 3,50 -

TOTAL CHELTUIELI (RON) 210,00 80,00 37,20 0,7 8,4 66,5 -

TOTAL RETRIBUTII (RON)

0,40 2,20 1,90 222,00 15,00 0,30 1,50 0,30 90,00 3,00 0,50 0,80 47,20 15,00 15,00

16

Tratat samanta semanat jalonat

ha

1,000

0,667

3,600

20

20,0

0,1

15

1,500

97,1

17

Deservit semanatoare

ha

1,000

0,1

15

1,500

1,50

30

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Prasit manual dupa prasitoare Prasit mecanic II Prasit manual dupa prasitoare

APRILIE

18

Prasit mecanic I - fertilizat

ha ha ha ha

1,00 1,000 1,000 1,000 0,300 0,300 1,000 1,000 1,500 6,000

0,421 0,320 0,067 0,485 1,113 1,450 0,235 8,155

2,700 2,200 0,390 1,700 12,800 11,200 1,040 69,968

15 10 10 10 10 10 10 -

15,0 10,0 3,0 10,0 10,0 15,0 60,0 228,155

2,7 0,3 0,03 0,4 3,860

15 15 15 15 -

40,500 4,500 0,500 6,000 57,200

azot fungicid -

Kg sa -

50,00 -

1,60 -

80,00 -

95,00 40,50 10,00 4,50

IUNIE

Transportat apa pentru tratament fitosanitar Pregatire solutie pentru tratament fitosanitar Tratament fitosanitar Adunat capitule dupa recoltat mecanic Discuit pentru tocat tulpini Transportat productie TOTAL GENERAL Recoltat mecanic

t Mii l. ha

l -

0,04 -

1200,00 -

48,00 530,80

3,00 0,50 58,00 10,00 6,00 15,00 60,00 816,20

AUGUST

t ha ha t/km

31

TIP CULTURA PORUMB CHELTUIELI / HECTAR


VOLUMUL LUCRARII LUCRARI MECANIZATE LUCRARI MANUALE MATERII PRIME SI MATERIALE TOTAL CHELTUIELI AGROTEHNICE (RON)

LUNA CALENDARISTICA

ORE MECANIZATE

PRET UNITAR (RON) 1,70 23,00 40,00 5,00 -

CANTITATEA TOTALA

DENUMIREA MATERIALULUI

TOTAL CHELTUIELI (RON)

TARIF (lei / U.M.)

TARIF (RON)

Nr. ZO

DENUMIREA LUCRARII

U. M.

CONSUM MOTORINA (litri)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Discuit miriste Incarcat ingrasaminte chimice Transportat ingrasaminte chimice Alimentat masina fertilizat Jalonat - Fertilizat cu ingrasaminte Arat la 30 cm Grapat Grapat teren Discuit Grapat Transport apa pentru erbicidat Pregatit solutie erbicidare Erbicidat jalonat Discuit pentru incorporat erbicide Pregatit pat germinativ Tratat semanta incarcat desc sam. Transport samanta Semanat jalonat Deservit semanatoarea MAI Prasit mecanic I Prasit manual pentru corectie Incarcat ingrasaminte chimice Transportat ingrasaminte chimice APRILIE OCTOMBRIE

Ha t t/km t Ha Ha Ha Ha t Mii l. Ha Ha Ha t t/km Ha Ha Ha Ha t t/km

1 0,437 2,185 0,437 1 1 1 1 0.3 0,3 1 1 1 0,05 0,125 1 1 1 1 0,3 1,5

0,267 0,023 0,064 0,023 0,231 2,857 0,154 0,727 0,067 0,308 0,727 0,470 0,004 0,667 0,320 0,016 0,044

6,00 0,061 0,284 0,061 0,975 28,00 1,10 5,60 0,39 0,90 5,60 4,00 0,016 3,60 2,20 0,042 0,195

20 1 1 1 10 70 10 10 10 10 10 10 1 15 15 10 10

20,00 0,40 0,01 0,40 10,00 70,00 10,00 10,00 3,00 10,00 10,00 10,00 0,10 15,00 15,00 3,00 15,00

0,1 0,03 0,05 0,006 0,05 0,08 3,03 -

15 15 15 15 20 20 20 -

1,50 0,50 0,75 0,09 1,00 1,60 60,60 -

Fosfor Erbicid Furadan Samant. -

U.M.

NR CRT

Kg sa Kg -l. kg -

70 8 0,7 18 -

TOTAL CHELTUIELI (RON) 119,00 184,00 28,00 90,00 -

TOTAL RETRIBUTII (RON)

20,00 0,40 0,01 0,40 130,50 70,00 10,00 10,00 3,00 0,50 194,75 10,00 10,00 28,09 0,10 106,00 1,60 15,00 60,60 3,00 15,00

IUNI E

32

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Descarcat ingrasaminte chimice Prasit mecanic II - fertilizat Prasit manual pentru corectie Recoltat mecanic porumb stiuleti Transport productie Transport coceni tocati Recoltat manual porumb stiuleti Incarcat stiuleti Transport productie Incarcat, transp si desc. snopi si coceni Cladit snopi de coceni sura TOTAL GENERAL OCTO MBRI E Taiat coceni, legat, facut glugi SEPTEMBRIE Adunat stiuleti in urma recolt mec.

t Ha Ha t Ha t/km t/km t t t/km Ha t/km t

0,3 1 1 1,25 1 6,25 2,5 3,75 3,75 18,75 0,75 7,5 1,5

0,016 0,421 0,435 0,275 0,073 0,825 0,444 9,458

0,042 2,70 5,57 1,02 0,324 3,06 1,553 73,293

1 15 10 1 1 1 1 -

0,30 15,00 12,50 6,30 2,50 18,80 7,50 264,81

3,03 1 3,75 0,64 3 0,44 0,42 15,626

20 15 15 15 15 15 15

60,60 15,00 56,25 9,60 45,00 6,60 6,30 265,39

Azot -

Kg sa -

100 -

1,60 -

160,00 581,00

0,30 175,00 60,60 12,50 15,00 6,30 2,50 56,25 9,60 18,80 45,00 14,10 6,30 1.111,20

33

TIP CULTURA RAPITA CHELTUIELI / HECTAR

VOLUMUL LUCRARII

LUNA CALENDARISTICA

LUCRARI MECANIZATE

LUCRARI MANUALE

MATERII PRIME SI MATERIALE TOTAL CHELTUIELI AGROTEHNICE (RON)

ORE MECANIZATE

PRET UNITAR (RON) 1,20 3,00 1,60 18,60 6,00 -

CANTITATEA TOTALA

DENUMIREA MATERIALULUI

TOTAL CHELTUIELI (RON)

TARIF (lei / U.M.)

TARIF (RON)

Nr. ZO

DENUMIREA LUCRARII

U. M.

CONSUM MOTORINA (litri)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13

Incarcat ingrasaminte chimice Transportat ingrasaminte chimice Alimentat masina fertilizat Jalonat si fertilizat cu ingrasaminte chimice SEPTEMBRIE

t t/km t Ha Ha t Mii l. ha ha ha ha t ha ha

0,437 2,185 0,437 1,000 1,000 0,300 0,300 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

0,023 0,064 0,023 0,285 1,105 0,067 0,308 0,727 0,471 0,667 -

0,061 0,284 0,061 1,200 20,500 0,390 0,900 5,600 4,000 3,600 -

1 1 1 10 15 10 10 15 15 20 -

0,4 2,2 0,4 12,0 15,0 3,0 10,0 15,0 15,0 20,0 -

0,1 0,03 0,1 0,1

15 15 15 15

1,500 0,450 0,750 1,50

Potasiu Fosfor Azot Trifluom Samant

U.M.

NR CRT

kg kg kg l kg -

50 60 50 2,00 10,00 -

TOTAL CHELTUIELI (RON) 60,00 180,0 80,00 37,20 60,00 -

TOTAL RETRIBUTII (RON)

0,40 2,20 1,90 332,00 15,00 3,00 0,45 0,75 47,20 15,00 15,00 1,50 80,00 1,50

Arat la 30 cm si grapat Transportat apa pentru erbicidare Pregatit solutie pentru erbicidare Jalonat terenul Erbicidare totala Discuit pentru incorporat erbicide Pregatit pat germinativ Tratat samanta pe cale uscata Semanat cu semanatoare paioase Deservit semanatoare

0,1

15

1,500

34

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Transportat ingrasaminte chimice Alimentat masina fertilizat Fertilizat cu ingrasaminte chimice Transportat apa Pregatit solutie ptr. trat.fitosanitare Jalonat terenul Tratamente fitosanitare Recoltat rapita Transportat recolta Balotat paie Deservit presa de balotat Incarcat baloti Transportat baloti Descarcat baloti Stivuit baloti TOTAL GENERAL

FEBRUA RIE

15

Incarcat ingrasaminte chimice

t t/km t Ha t Mii l. ha ha t t/ km t

0,149 0,745 0,149 1,000 0,300 0,300 1,000 1,000 1,000 15,00 1,000 1,000 1,000 5,000 1,000 1,000

0,008 0,022 0,008 0,285 0,067 0,308 1,113 0,442 0,615 0,435 7,043

0,021 0,100 0,061 1,200 0,390 0,900 12,800 1,951 3,200 1,640 58,859

2 2 2 10 10 10 10 2 10 2 -

0,3 1,5 0,3 10,0 3,0 10,0 10,0 30,0 10,0 10,0 178,10

0,03 0,1 0,12 0,192 0,123 0,29 1,285

15 15 15 15 15 15 -

0,450 0,750 1,8 2,88 1,84 4,33 17,75

Azot Fugicid -

Kg l -

80,00 0,04 -

1,60 1200,0 -

128,00 48,00 593,20

0,30 1,50 0,30 138,00 3,00 0,45 0,75 58,00 10,00 30,0 10,0 1,8 2,88 10,0 1,84 4,33 789,05

IUNIE

t t t/ km t t

35

TIP CULTURA GRAU ECOLOGIC CHELTUIELI / HECTAR


VOLUMUL LUCRARII LUNA CALENDARISTICA LUCRARI MECANIZATE LUCRARI MANUALE MATERII PRIME SI MATERIALE TOTAL CHELTUIELI AGROTEHNICE (RON)

ORE MECANIZATE

PRET UNITAR (RON) 2,12 0,95 2,12

CANTITATEA TOTALA

DENUMIREA MATERIALULUI

TOTAL CHELTUIELI (RON)

TARIF (lei / U.M.)

TARIF (RON)

Nr. ZO

DENUMIREA LUCRARII

U. M.

CONSUM MOTORINA (litri)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Incarcat ingrasaminte ecologice Alimentat masina fertilizat Jalonat si fertilizat cu ingrasaminte ecologice Arat la 25 cm si grapat Discuit si grapat Discuit si grapat Pregatit pat germinativ Incarcat transportat samanta Semanat Deservit semanatoarea Transportat ingrasaminte ecologice Alimentat masina fertilizat Jalonat si fertilizat cu ingrasaminte ecologice FEBRUARIE Incarcat ingrasaminte ecologice OCTOMBRIE SEPTEMBRIE Transportat ingrasaminte ecologice

t t / km t Ha Ha Ha Ha Ha t / km Ha Ha t t / km t Ha

0,500 2,500 0,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,250 1,000 1,000 0,358 1,790 0,358 1,000

0,027 0,073 0,027 0,290 2,105 0,727 0,727 0,470 0,037 1,000 0,019 0,053 0,019 0,280

0,070 0,325 0,070 1,200 22,00 5,600 5,600 4,000 0,163 4,500 0,050 0,233 0,050 1,200

1 1 1 10 72 15 10 15 1,6 15 2 2 2 10

0,5 2,5 0,5 10,0 72,0 15,0 10,0 15,0 2,0 15,0 0,7 3,6 0,1 10,0

0,1 0,1 0,1 -

15 15 15 -

1,5 1,5 1,5 -

gunoi Sam. Certific. gunoi

U.M.

NR CRT

Kg kg Kg

60 250 80

TOTAL CHELTUIELI (RON) 127,20 237,5 169,60

TOTAL RETRIBUTII (RON)

0,5 2,5 2,0 127,20 72,0 15,0 10,0 15,0 2,0 252,5 1,5 0,7 3,6 1,6 169,60

36

16 17 18 19 20 21 22 23

Recoltat Transportat recolta Balotat paie Deservit presa de balotat Transportat baloti Descarcat baloti Stivuit baloti TOTAL GENERAL AUGUST Incarcat baloti IULIE

t t/ km t t t t/ km t t

3,000 15,00 1,000 1,000 1,000 5,000 1,000 1,000

1,020 0,442 0,615 0,435 8,366

8,700 1,951 3,200 1,640 60,552

2 2 10 2 -

6,0 30,0 10,0 10,0 212,9

0,12 0,192 0,123 0,29 1,025

15 15 15 15 -

1,8 2,88 1,84 4,33 15,35

534,3

6,0 30,0 10,0 1,8 2,88 10,0 1,84 4,33 742,55

37

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI GRAU CONSUM - NEIRIGAT 3500 0,60 An 1 (hectare) 40 (kg) 140.000 U.M. VALOARE (lei/hectar) lei/ha 2.100,00 84.000 lei/ha 1.273,78 50.951 lei/ha 1.159,25 46.370 lei/ha 1.099,95 43.998 lei/ha 237,50 9.500 lei/ha 450,00 18.000 lei/ha 143,55 5.742 lei/ha 268,90 10.756 lei/ha 0,00 0 lei/ha 45,40 1.816 lei/ha 13,90 556 lei/ha 114,53 4.581 lei/ha 82,39 3.296 lei/ha 32,14 1.286

Productia (kg/ ha) Pret estimativ Suprafata cultivata Total productie obtinuta INDICATORI VALOAREA PRODUCTIEI CHELTUIELI TOTALE ( I + II ) I. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL, din care: 1.1 Cheltuieli cu mat.prime si materialele consumabile a) samanta b) ingrasaminte chimice c) pesticide, erbicide, fungicide etc. d) cheltuieli cu lucrari mecanizate e) cheltuieli cu irigatii 1.2 Alte cheltuieli materiale 1.3 Alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa) II. CHELTUIELI CU FORTA DE MUNCA a) Cheltuieli cu personalul angajat b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

An 2 An 3 An 4 48 43 42 168.000 150.500 147.000 VALOARE TOTALA (lei) 100.800 90.300 88.200 61.141 54.772 53.499 55.644 49.848 48.688 52.798 47.298 46.198 11.400 10.213 9.975 21.600 19.350 18.900 6.890 6.173 6.029 12.907 11.563 11.294 0 0 0 2.179 1.952 1.907 667 598 584 5.498 4.925 4.810 3.955 3.543 3.461 1.543 1.382 1.350

An 5 50 175.000

105.000 63.689 57.962 54.998 11.875 22.500 7.178 13.445 0 2.270 695 5.727 4.120 1.607

38

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI FLOAREA SOARELUI - NEIRIGAT Productia (kg/ ha) Pret estimativ Suprafata cultivata Total productie obtinuta INDICATORI VALOAREA PRODUCTIEI CHELTUIELI TOTALE ( I + II ) I. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL, din care: 1.1 Cheltuieli cu mat.prime si materialele consumabile a) samanta b) ingrasaminte chimice c) pesticide, erbicide, fungicide etc. d) cheltuieli cu lucrari mecanizate e) cheltuieli cu irigatii 1.2 Alte cheltuieli materiale 1.3 Alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa) II. CHELTUIELI CU FORTA DE MUNCA a) Cheltuieli cu personalul angajat b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 1600 1,00 (hectare) (kg) VALOARE (lei/hectar) 1.600,00 932,83 818,30 759,00 66,50 370,00 94,30 228,20 0,00 45,40 13,90 114,53 82,39 32,14 An 1 7,96 12.736 An 2 An 3 An 4 10,96 18,96 13,96 17.536 30.336 22.336 VALOARE TOTALA (lei) 17.536 30.336 22.336 10.224 17.686 13.022 8.969 15.515 11.423 8.319 14.391 10.596 729 1.261 928 4.055 7.015 5.165 1.034 1.788 1.316 2.501 4.327 3.186 0 0 0 498 861 634 152 263 194 1.255 2.172 1.599 903 1.562 1.150 352 609 449 An 5 2,96 4.736

U.M. lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha

12.736 7.425 6.514 6.042 529 2.945 751 1.816 0 361 111 912 656 256

4.736 2.761 2.422 2.247 197 1.095 279 675 0 134 41 339 244 95

39

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PORUMB CONSUM - NEIRIGAT Productia (kg/ ha) Pret estimativ Suprafata cultivata Total productie obtinuta INDICATORI VALOAREA PRODUCTIEI CHELTUIELI TOTALE ( I + II ) I. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL, din care: 1.1 Cheltuieli cu mat.prime si materialele consumabile a) samanta b) ingrasaminte chimice c) pesticide, erbicide, fungicide etc. d) cheltuieli cu lucrari mecanizate e) cheltuieli cu irigatii 1.2 Alte cheltuieli materiale 1.3 Alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa) II. CHELTUIELI CU FORTA DE MUNCA a) Cheltuieli cu personalul angajat b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 4800 0,65 (hectare) (kg) VALOARE (lei/hectar) 3.120,00 1.023,64 909,11 849,81 90,00 279,00 212,00 268,81 0,00 45,40 13,90 114,53 82,39 32,14 An 1 0 0 An 2 An 3 An 4 9 16 15 43.200 76.800 72.000 VALOARE TOTALA (lei) 28.080 49.920 46.800 9.213 16.378 15.355 8.182 14.546 13.637 7.648 13.597 12.747 810 1.440 1.350 2.511 4.464 4.185 1.908 3.392 3.180 2.419 4.301 4.032 0 0 0 409 726 681 125 222 208 1.031 1.833 1.718 742 1.318 1.236 289 514 482 An 5 20 96.000

U.M. lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha lei/ha

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62.400 20.473 18.182 16.996 1.800 5.580 4.240 5.376 0 908 278 2.291 1.648 643

40

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI RAPITA - NEIRIGAT 2160 1,10 An 1 (hectare) 80 (kg) 172.800 U.M. VALOARE (lei/hectar) lei/ha 2.376,00 190.080 lei/ha 945,13 75.610 lei/ha 830,60 66.448 lei/ha 771,30 61.704 lei/ha 60,00 4.800 lei/ha 448,00 35.840 lei/ha 85,20 6.816 lei/ha 178,10 14.248 lei/ha 0,00 0 lei/ha 45,40 3.632 lei/ha 13,90 1.112 lei/ha 114,53 9.163 lei/ha 82,39 6.592 lei/ha 32,14 2.571

Productia (kg/ ha) Pret estimativ Suprafata cultivata Total productie obtinuta INDICATORI VALOAREA PRODUCTIEI CHELTUIELI TOTALE ( I + II ) I. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL, din care: 1.1 Cheltuieli cu mat.prime si materialele consumabile a) samanta b) ingrasaminte chimice c) pesticide, erbicide, fungicide etc. d) cheltuieli cu lucrari mecanizate e) cheltuieli cu irigatii 1.2 Alte cheltuieli materiale 1.3 Alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa) II. CHELTUIELI CU FORTA DE MUNCA a) Cheltuieli cu personalul angajat b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

An 2 An 3 An 4 60 50 57 129.600 108.000 123.120 VALOARE TOTALA (lei) 142.560 118.800 135.432 56.708 47.256 53.872 49.836 41.530 47.344 46.278 38.565 43.964 3.600 3.000 3.420 26.880 22.400 25.536 5.112 4.260 4.856 10.686 8.905 10.152 0 0 0 2.724 2.270 2.588 834 695 792 6.872 5.727 6.528 4.944 4.120 4.696 1.928 1.607 1.832

An 5 55 118.800

130.680 51.982 45.683 42.422 3.300 24.640 4.686 9.796 0 2.497 764 6.299 4.532 1.768

41

Productia (kg/ ha) Pret estimativ Suprafata cultivata Total productie obtinuta INDICATORI VALOAREA PRODUCTIEI CHELTUIELI TOTALE ( I + II ) I. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL, din care: 1.1 Cheltuieli cu mat.prime si materialele consumabile a) samanta b) ingrasaminte naturale, gunoi de grajd c) pesticide, erbicide, fungicide etc. d) cheltuieli cu lucrari mecanizate e) cheltuieli cu irigatii 1.2 Alte cheltuieli materiale 1.3 Alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa) II. CHELTUIELI CU FORTA DE MUNCA a) Cheltuieli cu personalul angajat b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

GRAU ECOLOGIC - NEIRIGAT 1700 1,60 (hectare) (kg) U.M. VALOARE (lei/hectar) lei/ha 2.720,00 lei/ha 969,83 lei/ha 855,30 lei/ha 796,00 lei/ha 230,00 lei/ha 297,10 lei/ha 0,00 lei/ha 268,90 lei/ha 0,00 lei/ha 45,40 lei/ha 13,90 lei/ha 114,53 lei/ha 82,39 lei/ha 32,14

An 1 6,02 10.234

16.374 5.838 5.149 4.792 1.385 1.789 0 1.619 0 273 84 689 496 193

An 2 An 3 An 4 6,02 6,02 6,02 10.234 10.234 10.234 VALOARE TOTALA (lei) 16.374 16.374 16.374 5.838 5.838 5.838 5.149 5.149 5.149 4.792 4.792 4.792 1.385 1.385 1.385 1.789 1.789 1.789 0 0 0 1.619 1.619 1.619 0 0 0 273 273 273 84 84 84 689 689 689 496 496 496 193 193 193

An 5 6,02 10.234

16.374 5.838 5.149 4.792 1.385 1.789 0 1.619 0 273 84 689 496 193

42

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI URUIALA Pret estimativ Total productie obtinuta INDICATORI VALOAREA PRODUCTIEI CHELTUIELI TOTALE ( I + II ) I. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL, din care: 1.1 Cheltuieli cu mat.prime a) samanta b) ingrasaminte chimice c) pesticide, erbicide, fungicide etc. d) cheltuieli cu lucrari mecanizate e) cheltuieli cu irigatii 1.2 Alte cheltuieli materiale 1.3 Alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa) II. CHELTUIELI CU FORTA DE MUNCA a) Cheltuieli cu personalul angajat b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0,45 lei/kg (kg) VALOARE (lei/kg) 0,45 0,20 0,13 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,07 0,05 0,02 An 1 16.789 An 2 An 3 An 4 An 5 20.239

U.M. lei/kg lei/kg lei/kg lei/kg lei/kg lei/kg lei/kg lei/kg lei/kg lei/kg lei/kg lei/kg lei/kg lei/kg

7.555 3.349 2.183 1.679 1.679 0 0 0 0 168 336 1.167 839 327

18.429 18.794 18.735 VALOARE TOTALA (lei) 8.293 8.457 8.431 3.677 3.749 3.738 2.396 2.443 2.435 1.843 1.879 1.873 1.843 1.879 1.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 188 187 369 376 375 1.281 1.306 1.302 921 940 937 359 367 365

9.107 4.038 2.631 2.024 2.024 0 0 0 0 202 405 1.407 1.012 395

43

Bugetul total pe culturi, corespunzator celor 5 ani de previziune dupa implementarea proiectului este urmatorul

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TOTAL FERMA An 1 133,98 U.M. lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei 310.745 143.174 126.663 118.214 17.893 58.574 13.309 28.439 0 6.250 2.198 16.512 11.879 4.633 An 2 An 3 An 4 133,98 133,98 133,98 VALOARE TOTALA (lei) 313.643 314.187 317.573 146.800 145.681 145.324 130.175 129.030 128.677 121.677 120.522 120.170 19.766 19.177 18.931 56.835 55.018 55.575 14.944 15.613 15.382 30.132 30.714 30.282 0 0 0 6.267 6.270 6.270 2.231 2.238 2.237 16.626 16.651 16.647 11.961 11.979 11.976 4.665 4.672 4.671 An 5 133,98

TOTAL SUPRAFATA CULTIVATA INDICATORI VALOAREA PRODUCTIEI CHELTUIELI TOTALE ( I + II ) I. CHELTUIELI MATERIALE TOTAL, din care: 1.1 Cheltuieli cu mat.prime si materialele consumabile a) samanta b) ingrasaminte chimice c) pesticide d) cheltuieli cu lucrari mecanizate e) cheltuieli cu irigatii 1.2 Alte cheltuieli materiale 1.3 Alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa) II. CHELTUIELI CU FORTA DE MUNCA a) Cheltuieli cu personalul angajat b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

328.298 148.781 132.029 123.478 20.580 55.604 16.383 30.911 0 6.285 2.267 16.752 12.051 4.701

La aceste cheltuieli pe total culturi se adauga urmatoarele cheltuieli pe total exploatatie:


ALTE CHELTUIELI DE REPARTIZAT PE TOTAL EXPLOATATIE U.M. 1. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANE 2. CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE 3. CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARS. ASIMILATE 4. ALTE CHELTUIELI AFERENTE EXPLOATARII RON RON RON RON An 1 94.527 4.000 800 1.400 An 2 94.527 4.000 800 1.400 An 3 94.527 4.000 800 1.400 An 4 94.527 4.000 800 1.400 An 5 94.527 4.000 800 1.400

44

6. Durata de realizare (luni) si etape principale

Graficul de esalonare al investitiei exprimat valoric pe luni si activitati este: Nr. crt Activitati Luna calendaristica 0 11.2008. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 10 11 12 13 Contractare consultanta Depunerea dosarului la OJPDRP Evaluare si selectie OJPDRP Semnarea contractului cu APDRP Aport asociat Depunerea dosarului de achizitie Acordarea imprumutului bancar Achizitie utilaje I Plata consultanta Depunerea dosarului de plata I Primirea ajutorului nerambursabi l Achizitie utilaje II Depunerea dosarului de plata II Primirea ajutorului nerambursabi lI ///////// /////////// //////////// //////////// 180.000 //////////// 1.162.825 771.025 33.624 //////////// 371.897 353.828 /////////// 163.534 0 09.2009. 0 12.2009 1 01.2010 3 03.2010 4 04.2010 21 09.2011 24 12.2011

7. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare (HG nr.28/09.01.2008). (Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente).

STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei in RON / EURO la cursul de 4,3470 RON/EURO din data 20.01.2009

NR. CRT

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI 2

VALOARE (fara TVA) MII RON MII EURO 4

TVA (19%) MII RON 5

VALOARE (inclusiv TVA) MII RON 6 MII EURO 7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 1.2 Obtinerea terenului Amenajarea terenului

45

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala TOTAL CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOLUL 2 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Studii de teren Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Proiectare si inginerie Organizarea procedurilor de achizitie Consultanta Asistenta tehnica TOTAL CAPITOLUL 3 28,2555 6,5000 5,3685 33,6240 7,7350 28,2555 6,5000 5,3685 33,6240 7,7350

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Constructii si instalatii Montaj utilaj tehnologic Utilaje, echipamenta tehnologice si functionale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotari Active necorporale TOTAL CAPITOLUL 4 945,2552 217,4500 179,5985 1.124,8537 258,7655 945,2552 217,4500 179,5985 1.124,8537 258,7655

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli Organizare de santier din care : 5.1 5.1.1. lucrari de constructii 5.1.2. cheltuieli conexe organizarii santierului Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului Cheltuieli diverse si neprevazute TOTAL CAPITOLUL 5

5.2 5.3

4,3470 4,3470

1,0000 1,0000

0,0000

4,3470 4,3470

1,0000 1,0000

46

6.1 6.2

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiardarea in exploatare Pregatirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste TOTAL CAPITOLUL 6 TOTAL GENERAL ( CAPITOLUL 1+CAPITOLUL 2 + CAPITOLUL 3+CAPITOLUL 4 + CAPITOLUL 5+CAPITOLUL 6) Din care C + M

977,8577

224,9500

184,9670

1.162,8247

267,5005

3.5 DEVIZULUI OBIECTULUI CONSULTANTA (TOTAL) in RON / EURO la cursul de 4,3470 RON/EURO din data 20.01.2009

NR. CRT

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI 2 Plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare

VALOARE (fara TVA) MII RON MII EURO 4

TVA (19%) MII RON 5

VALOARE (inclusiv TVA) MII RON 6 MII EURO 7

CONSULTANTA

28,2555

6,5000

5,3685

33,6240

7,7350

Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie TOTAL CHELTUIELI CONSULTANTA

28,2555

6,5000

5,3685

33,6240

7,7350

47

4.4 DEVIZULUI OBIECTULUI UTILAJE FARA MONTAJ (TOTAL) in RON / EURO la cursul de 4,3470 RON/EURO din data 20.01.2009

NR. CRT

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI 2 Terasamente Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje

VALOARE (fara TVA) MII RON MII EURO 4

TVA (19%) MII RON 5

VALOARE (inclusiv TVA) MII RON 6 MII EURO 7

1 1

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII

3 4 5 6 7 8

Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I II - MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II III PROCURARE Tractor cca 200 Cp Plug reversibil Grapa cu discuri Combinator Scarificator Moara cu ciocanele Dotari TOTAL III 945,2552 945,2552 217,4500 217,4500 179,5985 179,5985 1.124,8537 1.124,8537 258,7655 258,7655 531,6381 92,1564 113,4567 142,1469 63,0315 2,8256 122,3000 21,2000 26,1000 32,7000 14,5000 0,6500 101,0112 17,5097 21,5568 27,0079 11,9760 0,5369 632,6493 109,6661 135,0135 169,1548 75,0075 3,3625 145,5370 25,2280 31,0590 38,9130 17,2550 0,7735

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

48

5.2 DEVIZULUI OBIECTULUI COMISIOANE,TAXE, COTE LEGALE, COSTUL CREDITULUI (TOTAL) in RON / EURO la cursul de 4,3470 RON/EURO din data 20.01.2009

NR. CRT

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fara TVA) MII RON MII EURO 4

TVA (19%) MII RON 5

VALOARE (inclusiv TVA) MII RON 6 4,3470 MII EURO 7 1,0000

1 1 2

COMISIOANE,TAXE, COTE LEGALE, COSTUL CREDITULUI Comisionul bancii finantatoare 4,3470 1,0000 Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii Cota pentru controlul statului in amenajarea teritorului, urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii Prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante Alte cheltuieli de aceiasi natura, stabilite in conditiile legii

4 5 6

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor TOTAL CHELTUIELI COMISIOANE,TAXE, COTE LEGALE, COSTUL CREDITULUI

4,3470

1,0000

4,3470

1,0000

49

DEVIZULUI OBIECTULUI Tractor cca 200 Cp in RON / EURO la cursul de NR. CRT 4,3470 RON/EURO din data TVA (19%) MII RON 5 20.01.2009 VALOARE (inclusiv TVA) MII RON 6 MII EURO 7

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI 2 Terasamente Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje

VALOARE (fara TVA) MII RON 3 MII EURO 4

1 1

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII

3 4 5 6 7 8

Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I II - MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II III PROCURARE Tractor cca 200 Cp 531,6381 531,6381 531,6381 122,3000 122,3000 122,3000 101,0112 101,0112 101,0112 632,6493 632,6493 632,6493 145,5370 145,5370 145,5370

Dotari TOTAL III

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

50

DEVIZULUI OBIECTULUI Plug reversibil in RON / EURO la cursul de NR. CRT 4,3470 RON/EURO din data TVA (19%) MII RON 5 20.01.2009 VALOARE (inclusiv TVA) MII RON 6 MII EURO 7

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI 2 Terasamente Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje

VALOARE (fara TVA) MII RON 3 MII EURO 4

1 1

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII

3 4 5 6 7 8

Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I II - MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II III PROCURARE Plug reversibil 92,1564 92,1564 92,1564 21,2000 21,2000 21,2000 17,5097 17,5097 17,5097 109,6661 109,6661 109,6661 25,2280 25,2280 25,2280

Dotari TOTAL III

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

51

DEVIZULUI OBIECTULUI Grapa cu discuri in RON / EURO la cursul de NR. CRT 4,3470 RON/EURO din data TVA (19%) MII RON 5 20.01.2009 VALOARE (inclusiv TVA) MII RON 6 MII EURO 7

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI 2 Terasamente Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje

VALOARE (fara TVA) MII RON 3 MII EURO 4

1 1

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII

3 4 5 6 7 8

Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I II - MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II III PROCURARE Grapa cu discuri 113,4567 113,4567 113,4567 26,1000 26,1000 26,1000 21,5568 21,5568 21,5568 135,0135 135,0135 135,0135 31,0590 31,0590 31,0590

Dotari TOTAL III

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

52

DEVIZULUI OBIECTULUI Combinator in RON / EURO la cursul de NR. CRT 4,3470 RON/EURO din data TVA (19%) MII RON 5 20.01.2009 VALOARE (inclusiv TVA) MII RON 6 MII EURO 7

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI 2 Terasamente Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje

VALOARE (fara TVA) MII RON 3 MII EURO 4

1 1

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII

3 4 5 6 7 8

Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I II - MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II III PROCURARE Combinator 142,1469 142,1469 142,1469 32,7000 32,7000 32,7000 27,0079 27,0079 27,0079 169,1548 169,1548 169,1548 38,9130 38,9130 38,9130

Dotari TOTAL III

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

53

DEVIZULUI OBIECTULUI Scarificator in RON / EURO la cursul de NR. CRT 4,3470 RON/EURO din data TVA (19%) MII RON 5 20.01.2009 VALOARE (inclusiv TVA) MII RON 6 MII EURO 7

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI 2 Terasamente Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje

VALOARE (fara TVA) MII RON 3 MII EURO 4

1 1

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII

3 4 5 6 7 8

Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I II - MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II III PROCURARE Scarificator 63,0315 63,0315 63,0315 14,5000 14,5000 14,5000 11,9760 11,9760 11,9760 75,0075 75,0075 75,0075 17,2550 17,2550 17,2550

Dotari TOTAL III

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

54

DEVIZULUI OBIECTULUI Moara cu ciocanele in RON / EURO la cursul de NR. CRT 4,3470 RON/EURO din data TVA (19%) MII RON 5 20.01.2009 VALOARE (inclusiv TVA) MII RON 6 MII EURO 7

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI 2 Terasamente Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje

VALOARE (fara TVA) MII RON 3 MII EURO 4

1 1

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII

3 4 5 6 7 8

Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I II - MONTAJ Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II III PROCURARE Moara cu ciocanele 2,8256 2,8256 2,8256 0,6500 0,6500 0,6500 0,5369 0,5369 0,5369 3,3625 3,3625 3,3625 0,7735 0,7735 0,7735

Dotari TOTAL III

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

55

Cheltuielile eligibile si neeligibile detaliate pe elemente sunt:


DETALIEREA CHELTUIELILOR ELIGIBILE SI NEELIGIBILE Valoare fara TVA TVA 19 % Valoare fara TVA TVA 19 % Valoare fara TVA TVA 19 % Valoare fara TVA TVA 19 % Valoare fara TVA TVA 19 % Valoare fara TVA TVA 19 % TVA 19 % TVA 19 % Valoare fara TVA TVA 19 % Valoare fara TVA TVA 19 % CHELTUIELI ELIGIBILE RON 531.638,10 EURO 122.300,00 101.011,24 92.156,40 21.200,00 17.509,72 113.456,70 26.100,00 21.556,77 142.146,90 32.700,00 27.007,91 63.031,50 14.500,00 11.975,99 2.825,55 650,00 536,85 0,00 0,00 28.255,50 6.500,00 5.368,55 4.347,00 0,00 973.510,65 223.950,00 189.314,03 1.235,00 1.000,00 0,00 43.550,50 123,50 0,00 0,00 2.755,00 6.213,00 4.959,00 4.028,00 23.237,00 CHELTUIELI NEELIGIBILE RON EURO RON 531.638,10 101.011,24 92.156,40 17.509,72 113.456,70 21.556,77 142.146,90 27.007,91 63.031,50 11.975,99 2.825,55 536,85 0,00 0,00 28.255,50 5.368,55 4.347,00 0,00 1.162.824,68 TOTAL EURO 122.300,00 23.237,00 21.200,00 4.028,00 26.100,00 4.959,00 32.700,00 6.213,00 14.500,00 2.755,00 650,00 123,50 0,00 0,00 6.500,00 1.235,00 1.000,00 0,00 267.500,50

Tractor cca 200 Cp

Plug reversibil

Grapa cu discuri

Combinator

Scarificator

Moara cu ciocanele

Consultanta

Comisioane taxe, cote legale, costul creditului TOTAL PROIECT

56

8. Finantarea investitiei Din valoarea totala a investitiei de 1.162.824,68 RON ajutorul public nerambursabil este de 535.430,86 RON:
Curs Euro / ron Procent de finantare publica SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI Ajutor public nerambursabil Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care: autofinantare imprumuturi TOTAL PROIECT 4,3470 55% din data 20.01.2009

CHELTUIELI ELIGIBILE RON 535.430,86 438.079,79 0,00 438.079,79 973.510,65 EURO 123.172,50 100.777,50 0,00 100.777,50 223.950,00

CHELTUIELI NEELIGIBILE RON EURO

TOTAL RON 535.430,86 627.393,82 180.000,00 447.393,82 1.162.824,68 EURO 123.172,50 144.328,00 0,00 144.328,00 267.500,50

189.314,03 180.000,00 9.314,03 189.314,03

43.550,50 0,00 43.550,50 43.550,50

9. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

Valoarea totala 1.162.824,86 (RON), Valoare eligibila 973.510,65 (RON)


Graficul de esalonare al investitiei exprimat valoric pe luni si activitati este: Nr. crt Activitati Luna calendaristica 0 0 11.2008. 0 09.2009. 12.2009 ///////// /////////// ////////////

1 3 4 21 24 01.2010 03.2010 04.2010 09.2011 12.2011

1Contractare consultanta 2Depunerea dosarului la OJPDRP 3Evaluare si selectie OJPDRP 4Semnarea contractului cu APDRP 5Aport asociat 5Depunerea dosarului de achizitie 6Acordarea imprumutului bancar 7Achizitie utilaje I Plata consultanta 8Depunerea dosarului de plata I 10Primirea ajutorului nerambursabi l 11Achizitie utilaje II 12Depunerea dosarului de plata II 13Primirea ajutorului nerambursabi lI

//////////// 180.000 //////////// 1.162.825 771.025 33.624 //////////// 371.897 353.828 /////////// 163.534

57

PRODUCTIA PRODUCTIA PRODUCTIA PRODUCTIA PRODUCTIA DENUMIRE CULTURI GRAU FLOAREA SOARELUI PORUMB RAPITA GRAU ECOLOGIC URUIALA TOTAL AN 1 KG 140.000 12.736 0 172.800 10.234 16.789 325.536,0 AN 2 KG 168.000 17.536 43.200 129.600 10.234 18.429 358.336,0 AN 3 KG 150.500 30.336 76.800 108.000 10.234 18.794 365.636,0 AN 4 KG 147.000 22.336 72.000 123.120 10.234 18.735 364.456,0 AN 5 KG 175.000 4.736 96.000 118.800 10.234 20.239 394.536,0

Indicatorii rezultati in urma previziunilor economice pe urmatorii 5 ani, prezentati mai jos, arata oportunitatea finantarii proiectului propus. 1. Valoarea totala a proiectului fara TVA 977.858 RON 2. Veniturile din exploatare (Ve) -RONAn 1 370.745 An 2 373.643 An 3 374.187 An 4 377.573 An 5 388.298

3 Cheltuieli de exploatare -RONAn 1 243.901 An 2 247.527 An 3 246.408 An 4 246.051 An 5 249.508

4. Rezultatul din exploatare (rRe) -%An 1 34,21% An 2 33,75% An 3 34,15% An 4 34,83% An 5 35,74%

5. Durata de recuperare a investitiei (Dr) Durata de recuperare a investitiei 7,9616 ANI

58

6. Rentabilitatea capitalului investit (rRc = min 5%) -%An 1 21,59% An 2 21,42% An 3 21,45% An 4 21,67% An 5 28,32%

7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) An 1 1,4616 An 2 1,5190 An 3 1,5974 An 4 1,6981 An 5 2,3426

8 Rata indatorarii pe termen lung si mediu 1,2 (pentru fiecare an de prognoza) An 1 38,85% 9. Rata de actualizare Ra = 8 % 10. Valoarea neta actualizata (VNA) VNA = 360.748 RON 11. Disponibil de numerar curent An 1 1.343.459 An 2 1.415.009 An 3 1.493.461 An 4 1.580.560 -RONAn 1.739.268 An 2 35,58% An 3 32,15% An 4 28,59% % An 5 24,26%

59