Sunteți pe pagina 1din 63

TEMA PROIECTULUI

Sa se proiecteze un pod din beton armat monolit pentru o cale fera-ta simpla cu ecartament normal. Calea ferata si podul se afla sub administratie private.Podul trece peste drumul national DN28. Podul are urmatoarele caracteristici: 1. Lungimea grinzilor L 21.2! m" 2. Suprastructura podului este alcatuita din doua grinzi principale din beton armat cu cuva de balast si patru antretoaze" #. Podul se afla in aliniament si se proiecteaza pentru convoiul P1! care poate circula cu viteza ma$ima admisa 1!! %m&'" (. )abaritul de libera trecere a materialului rulant este de (.( m. Datorita amplasamentului in afara localitatii trotuarul va avea 8! cm.

Proiectul va cuprinde: A. Piese scrise 1. Calculul parapetului pietonal" 2. Calculul grinzii principale"
*1+

#. Calculul antretoazelor" (. Calculul placii monolite" ,. Calculul consolei de trotuar"

B.

Piese desenate: 1. Dispozitie generala" 2. Detaliu parapet" #. Plan cofra-&armare grinda principal" (. Plan cofra- armare antretoaza" ,. Plan cofra- armare placa monolita" .. Plan cofra- armare consola trotuar.

*2+

Etapa 1:Calculul parapetului


1.1 Calculul mainii curente

1.1.1 ta!ilirea panoului de parapet Conditii/ -numar intreg de panouri" -panouri cu lungime cuprinsa intre 1.8!02.2! m"
*#+

-lungimea panoului 1lp2 sa fie multiplu de zece" -se recomanda utilizarea singur tip de panouri. Pentru L"#1.#$ m re%ulta: & 1$ panouri lp"1.'$ m( & 1 panou lp"1.)$ m(

1.1.# Impunerea dimensiunilor parapetului !m"#$ cm


*m"1+ cm

1.1., Evaluarea actiunilor si calculul e-orturilor sectionale .M/ 0/ 12 3ana curenta funtioneaza cu sc'ema static de grinda continua pe mai multe desc'ideri.
*(+

Pentru a simplifica relatiile de calcul vom considera sc'ema static de grinda simplu rezemata.

Actiuni:.Mana curenta2
1. 3reutate proprie

ba

2,!! dan&m#

n 1.# gn 1bm 'm 2


ba

12! 1, 1.!!2 2,!! 4, %g&m#

gc n gn 1.# 4, 54., %g&m#

#.Oameni 4vertical 6 Pn 8! dan 1forta concentrata2


*,+

-orizontal 6 7'n ,! dan&ml 1forta uniform distribuite2 E-orturi sectionale 3 8 dan.m dan.m

Permanent e

9erticale

:rizontale
*.+

1.1.5 6imensionarea armaturii de re%istenta

a # cm

Caracteristici material: beton 6;c 12, dan&cm2 armatura 6;a 21!! dan&cm2
1.

2.

#.

<
*4+

Actiuni:. talp2

gn 1bm 'm

ba

11, 1, 5!2 2,!! ,!.2.,

gc n gn 1.# ,!.2., .,.81

Oameni -vertical 6 Pn 8! dan -orizontal 6 ='n E-orturi sectionale 3 ! 8 ! Permanent e


*8+

N .,.81 dan

9erticale

= 'n

:rizontale

6imensionarea armaturii de re%istenta


1.

*5+

2. #.

<

*1!+

Etapa #: Calculul 7rin%ii principale


<cest calcul urmeaza urmatoarele etape/ 1. Plan cofra- grinda-dimensiuni generale" 2. Sc'ema static" #. Calculul caracteristicilor geometrice-latimea active de placa -aria1<2> momentul static 1S2> centrul de greutate 1)2> moment de inertie 1?2> modulul de rezistenta 1@2 (.Avaluarea incarcarilor" -incarcari permanente -incarcari utile ,. Centralizarea eforturilor sectionale ma$ime" .. Calculul eforturilor sectionale si a infasuratoarei de eforturi sectionale" 4.Dimensionarea armaturii de rezistenta" -la incovoiere -la forta taietoare 8.Plan armare grinda principal" 5.9A;?B?C<;?.

*11+

1.6imensiuni 7enerale

Sectiunea C-C

*12+

#. c*ema static Sc'ema statica pentru calculul grinzii principale a podului este de grinda simplu rezemata. )rinda reazema in dreptul a$ului antretoazei marginale pe aparate de reazem. Lungimea de calcul a grinzii 1Lc2 reprezinta distanta dintre a$ele longitudinale ale antretoazelor marginale.

*1#+

,.Calculul caracteristicilor 7eometrice4latimea active de placa Latimea activa a placii din beton armat din zona comprimata se ia in considerare la calculul de dimensionare si de determinare a eforturilor si deformatiilor. Se defineste ca acea latime care solicita la eforturi unitare de compresiune> uniforme pe intreaga latime si egale ca valoare cu efortul din a$a grinzii din beton armat este capabila sa dezvolte acelasi efort unitar de compresiune ca si dala cu latimea reala pentru care eforturile unitare de compresiune sunt constante cu valoare ma$ima in dreptul grinzii si variaza liniar pana la marginea placii.

*1(+

*1,+

ectiunea 1/ #/ ,/ 5

*1.+

ectiunea +

Caracteristici geometrice/
*14+

<

*18+

<

*15+

ect.
1/#/,/5 + 1.1(, 1.!24 !.#1 1 !.22 5 2.2, . 2.!, .

A
1.(, 1 1.(1 1 1.2# # 1.18 !.8( 5 !.8# . !..! 1 !..1 (

I
!.25 , !.24 . !.(5 !.(, !.#(4 !.##

5.Evaluarea incarcarilor ?ncarcarile permanente sunt acele incarcari care actioneaza asupra structurii podului pe toata durata de viata> de la e$ecutie pana la demolarea podului.
*2!+

?ncarcarea permanenta totala a suprastructurii se asimileaza cu o incarcare uniform distribuita in lungul podului. 9aloare solicitarii uniform distribuite este distribuita in mod egal la numarul de elemente principale de rezistenta.

Evaluarea incarcarilor permanente 0r.c rt Calea 1. #. ,. 6enumire


ina TIP5' 12 (52 dan&m Material marunt 8! dan&m Traverse
*21+

dan8 m
58 8!

n
1.1 1.#

dan8m
1!4.8 1!( 21(.!.

1.(... 1.#

5. +. 9. ;. ). Parapet '. 1$. tructur a de 11. re%isten ta

!.2D!.2D2..D5,!D1&!..! Prism de piatra sparta apa de protective !.!(D(..D1.!!D2,!! :idroi%olatie !.!1D(..D1.!!D12!! apa support !.!2D(..D1.!!D2(!! Mana curenta D2 !.2D!.1,D2,!!D1.!! talp D2 !.1,D!.1,D!.5!D2,!!D11&1.5 !2 Umplutura D2 !.!,D!.!,D1.!!D2,!! Lisa/ Consola trotuar/ Timpan/ Placa in consola/ Placa centrala/ 3rinda

(1(! (.! ,,.2 22!.8 1,! ,#.25 12.,

1.# 1.# 1.# 1.# 1.# 1.# 1.#

,#82 ,58 41.4. 284.!( 15, .5.24 1..2,

88!!

1.1

5.8!

*22+

Calculul eforturilor se va face prin valorificarea liniei de influenta in fiecare din cele cinci sectiuni. Se obtine astfel o infasuratoare de eforturi sectionale care va fi folosita la dimensionarea optima a armaturii de rezistenta. ?ncarcarea permanenta 1 greutatea

antretoazelor se va distribui in mod egal celor doua grinzi principale.

Calculul e-orturilor sectionale din incarcari permanente Sectiunea 1 1$ Lc&22


*2#+

*2(+

Sectiunea 2 1$ #Lc&82

*2,+

Sectiunea # 1$ Lc&(2

*2.+

Sectiunea ( 1$ Lc&82

*24+

*28+

Sectiunea . 1$ !.4#22

*25+

Sectiunea , 1$ !2

*#!+

Calculul e-orturilor sectionale din incarcari utile

*#1+

; 2,!!! dan P 12,!! dan p ,!!! dan&m

1.(,8 pr 1.#!, Sectiunea 1 1$ Lc&22


*#2+

*##+

*#(+

Sectiunea 2 1$ #Lc&82

*#,+

*#.+

Sectiunea # 1$ Lc&(2

*#4+

*#8+

*#5+

Sectiunea ( 1$ Lc&82

*(!+

*(1+

*(2+

Sectiunea . 1$ !.4#22

*(#+

*((+

*(,+

Sectiunea , 1$ !2

*(.+

*(4+

+.Centrali%area e-orturilor sectionale ma<ime


Actiuni E-orturi sectionale ectiuni de calcul

1
#4.4(1.5 ! ((2((2.5 , ! ! (,,1!8.5 2 ,(.1#!.4 2 255#,.81 #,522.54 ),1)+$.) '))+;,.; #'',+.)1 ,+'##.';

#
#,#!#2.8 8 (1(,8,.5 5 1822!.!5 21(!8.2# (2,124.1 4 ,1!1,2.. 1 (#414.2# 5 ,2(.!..8 ;;)19$.1 '#5;,).9 91',;.,, ;,)9).'1

,
282#(4.2( ##1,8..!5 244,8.5# #2,8(.!1 #(2,82.55 (11!55.,8 ,1258.8# .1,,8.,5 9#5',$.#, ;5#9)+.9; ;'$+;.;9 '515#.9$

5
1....8.( ( 15,4(4.4 5 (8118.,# ,.,!,.48 2!222,.! , 2(2.4!.! . 44!14.14 52(2!..! ,9))',.5 ' 5,)51;.) + 1#+1,+.; $ 15)'#9., )

+
! ! 4##8(.. 8 8(1,1.1 , ! ! 54!.(.! 8 11.(4.. 5 $ $ 1;$55). ) #$$9#). 1

9
#,14..5. (1#!8.54 .82,#.1. 8!1.#.,, .14.8.., 4(122.#5 511(#.22 1!5#41.8 . '9'5+.91 11+5,1., + 1+',9.,) 1)'+,+.5 1

Permanent e

Utile

Ma<ime

M dan. m T dan M dan. m T dan M dan. m T dan

*(8+

9.In-asuratoarea de e-orturi sectionale

*(5+

;.6imensionarea armaturii de re%istenta Pentru dimensionarea armaturii de rezistenta trebuie cunoscute urmatoarele/ -caracteristicile geometrice ale sectiunii" -caracteristicile materialelor" -momentul incovoietor.

Ceton C2!&2,/

1111&284
*,!+

<rmatura/ PC,2 A 2.1

Pentru podurile la care/ 1. ?ncarcarea de lunga durata reprezinta cel putin 5!E din incarcarea totala coeficientul 2. ?ncarcarea de lunga durata reprezinta ma$im ,!E din incarcarea totala coeficientul

6,5. .E Prin interpolare liniara Dimensionarea armaturii/

*,1+

1.1eri-icare la moment incovoietor

Sectiunea 1

1.

2. #.

Pentru Din motive de dispunere a barelor aleg sa pun 2! bare


*,2+

4 bare

Sectiunea 2

1.

2. #.

Pentru Din motive de dispunere a barelor aleg sa pun 2! bare 4 bare

Sectiunea #

1. *,#+

2. #.

Pentru Din motive de dispunere a barelor aleg sa pun 2! bare

Sectiunea (

1.

2. #.

Pentru
*,(+

Sectiunea .

1.

2. #.

Pentru Din motive de dispunere a barelor aleg sa pun ( bare

Sectiunea , ( bare

*,,+

#.Conditii constructive de preluare a -ortei taietoare.1eri-icare la -orta taietoare

1.Etieri -pentru latimi de grinda de peste (! cm se adopta etrieri dubli" -diametrul etrierilor este cuprins intre 8 -1( mm 1adoptam 12 mm2" -in zonele de capa a grinzii etrierii se dipun la 1! cm 1zona #>,D'2> in zona central etrierii se dispun la o distanta cuprinsa intre 1,-#! cm 1adoptam 2! cm2"

#.Armatura inclinata -se recomanda intre doua si patru plane de armare" -inclinarea se recomanda sa fie (,o" -primul plan de armare porneste de la fibra superioara a grinzii la o distant ace nu depaseste , cm marginea placutei de rezemare a grinzii"

*,.+

-planele se pot suprapune pe o distanta !.1D'gr" -distanta dintre ultimele doua plane inclinate este de 1.,D'gr" -distanta dintre primele doua plane de armare este de 'gr" -zona active a unui plan inclinat de armare este de #&($L> iar 1&8 din lungimea planului de armare de capat se considera zona racordare"

Sectiunea 1 conditie/

Sectiunea 2 conditie/

*,4+

Sectiunea # conditie/

*,8+

Sectiunea ( conditie/

*,5+

Sectiunea . conditie/

*.!+

Sectiunea , conditie/

*.1+

*.2+

*.#+