Sunteți pe pagina 1din 245

Suportul de curs este destinat studenilor anului III ai specialitii 381.1. Drept.

Elaborare: conf. univ., dr. Alla Cli ova conf. univ., dr. Ilie !eac "ecen#ent: In$a %recu&Stvil

' (.!.)., *+11 C(,"I-S -.!/ I-!".D(C!I0/ ,2A-(2 !E)A!IC A2 C("S(2(I I-!".D(CE"E 4- SIS!E)(2 CADAS!"A2 S(5IEC6II SIS!E)(2(I CADAS!"A2 "E%IS!"A!."(2 7I A26I 2(C"/!."I AI ."%A-E2." CADAS!"A2E 5(-("I2E I).5I2E & .5IEC! A2 4-"E%IS!"/"II DE S!A! 4- CADAS!"( D"E,!("I2E ,A!"I).-IA2E S(,(SE 4-"E%IS!"/"II DE S!A! 4- CADAS!"( D"E,!(2 DE ,".,"IE!A!E AS(,"A 5(-("I2." I).5I2E DE:)E)5"/)I-!E2E D"E,!(2(I DE ,".,"IE!A!E ).D("I2E DE D.5<-DI"E A D"E,!(2(I DE ,".,"IE!A!E AS(,"A 5(-("I2." I).5I2E ,"I0A!I:A"EA & ).D DE D.5<-DI"E A D"E,!(2(I DE ,".,"IE!A!E AS(,"A 5(-("I2." I).5I2E D"E,!(2 DE 0ECI-/!A!E 2(C"/"I2E CADAS!"A2E "E%IS!"(2 5(-("I2." I).5I2E !I,("I2E 4-SC"IE"I2." 4- "E%IS!"(2 5(-("I2." I).5I2E =.")E2E DE 4-"E%IS!"A"E ,".CED("A 4-"E%IS!"/"II DE S!A! A 5(-("I2." I).5I2E D.C()E-!E2E CE SE"0ESC !E)EI A2 4-"E%IS!"/"II DE S!A! A 5(-("I2." 3 1 3 3 1* 13 *9 3+ 38 3; 83 19 93 98 39 81 ;+ ;9 1+8

1. *. 3. 8. 1. 9. 3. 8. ;. 1+. 11. 1*. 13. 18. 11. 19.

13. 18. 1;. *+.

I).5I2E ,A"!IC(2A"I!/6I2E 4-"E%IS!"/"II DE S!A! A (-." !I,("I DE 5(-("I I).5I2E 7I D"E,!("I AS(,"A ACES!."A 4-"E%IS!"A"EA D"E,!(2(I DE ,".,"IE!A!E AS(,"A 5(-(2(I I).5I2 A2 ,E"S.A-E2." >("IDICE =.")A"EA 5(-("I2." I).5I2E "/S,(-DE"EA >("IDIC/ !E)A!ICA !E:E2." DE AA-E?E 2E%EA CADAS!"(2(I 5(-("I2." I).5I2E 2E%EA C( ,"I0I"E 2A =.")A"EA 5(-("I2." I).5I2E SC"IS.A"EA I-S!"(C!I0/ A )A-A%E"(2(I .=ICI(2(I DE I),2E)E-!A"E A ,"I)(2(I ,".IEC! DE CADAS!"( @,"I0I-D 2IS!A D.C()E-!E2." CE C.-=I")/ D"E,!("I2E AS(,"A 5(-("I2." I).5I2EA 5I52I.%"A=IE AC!E 2E%IS2A!I0E AC!E -.")A!I0E S(5."D.-A!E 2E%II C(2E%E"I DE AC!E -.")A!I0E B.!/"4"I A2E C("6II C.-S!I!(6I.-A2E 7I A2E ,2E-(2(I C("6II S(,"E)E DE >(S!I6IE 2I!E"A!("A ,A%I-I CE5 DE S,ECIA2I!A!E

1+; 118 118 13+ 138 18+ 18+ *++ *13

*31 *31 *38 *8* *83 *88 *8;

-.!/ I-!".D(C!I0/ Importana i necesitatea studierii Dreptului imobiliar de ctre studenii de la specialitatea Drept este dictat de nsui rolul bunurilor imobile n economia naional a Republicii Moldova (n continuare - RM), n viaa cotidian i activitatea economic a cetenilor i a enilor economici! "n realitatea #uridic actual, disciplina dat n cadrul specialitii Drept devine necesar n msura n care odat cu privati$area n mas a patrimoniului public a luat natere proprietatea privat asupra bunurilor imobile, ceea ce a dus la modi%icarea esenial a relaiilor de proprietate, acestea devenind mult mai comple&e, mai variate i mai dinamice, precum i la constituirea unui nou sistem de nre istrare a dreptului de proprietate i altor drepturi reale asupra bunurilor imobile! 'n rol deosebit n re lementarea relaiilor de proprietate i nre istrare a drepturilor asupra bunurilor imobile l #oac dreptul civil, dreptul imobiliar, le islaia cadastral i le islaia imobilului, studierea i cunoaterea crora va crea o vi$iune clar privind dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile n RM, sistemul nre istrrii de stat a drepturilor asupra lor i cadastrul bunurilor imobile, limitele e&ercitrii i ocrotirii drepturilor de proprietar, ceea ce va contribui la ridicarea contiinei economice i #uridice a studenilor, e%icienei valori%icrii i proteciei #uridice a drepturilor asupra bunurilor imobile, va asi ura ocrotirea contient a drepturilor patrimoniale ale cetenilor i a enilor economici asupra bunurilor imobile n condiiile economiei de pia! (a %inele cursului studentul trebuie s dea dovad de cunotine pro%unde privind obiectul, subiecii dreptului imobiliar i le islaiei cadastrale, esena i coninutul noiunii de bun imobil, i$voarele dreptului imobiliar, subiecii i obiectele nre istrrii de stat n cadastrul bunurilor imobile, modurile de dob)ndire a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, nre istrarea de stat a bunurilor imobile, a dreptului de proprietate i altor drepturi patrimoniale asupra *

acestora n Re istrul bunurilor imobile la o%iciul cadastral teritorial ( n continuare OCT), cadastrul bunurilor imobile i rolul acestuia n arantarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, sistemul i competena or anelor cadastrale, drepturile supuse nre istrrii n re istrul bunurilor imobile la +,- i lucrrile cadastrale, re istrul bunurilor imobile i procedura nre istrrii de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile la +,-, documentele necesare la nre istrarea bunurilor imobile i drepturilor asupra lor n re istrul bunurilor imobile la +,-, precum i alte cate orii #uridice de ba$ privind bunurile imobile, re imul #uridic al acestora i sistemul nre istrrii de stat a drepturilor asupra acestora n RM! "ndrumarul metodic este elaborat n ba$a i con%orm .ro ramei de nvm)nt a disciplinei de studiu Drept imobiliar, av)nd n vedere cerinele standardelor de stat privind nvm)ntul superior, n care sunt e&puse ba$ele le islaiei civile, le islaiei cadastrale i dreptului imobiliar! /ste determinat rolul i locul dreptului imobiliar n sistemul de drept al RM, sunt elucidate i$voarele dreptului imobiliar, este dat caracteristica dreptului de proprietate i altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile, sunt e&puse particularitile constituirii proprietii private asupra bunurilor imobile n RM, modurile dob)ndirii dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile pe piaa secundar etc! /ste descris sistemul nre istrrii de stat a dreptului de proprietate i altor drepturi patrimoniale asupra terenurilor, rolul cadastrului i re istrului bunurilor imobile n scopul arantrii i aprrii dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile n Republica Moldova! "ndrumarul metodic este elaborat n ba$a ,odului civil al RM (adoptat prin Legea nr.1107-XV din 06.06.2002 ), ,odului %unciar (adoptat prin Legea nr.828-XII din 25.12.1991 ), (e ii cadastrului bunurilor imobile (nr.15 !-XIII-XIII din 25.02.1998", (e ii cu privire la %ormarea bunurilor imobile (nr.!5 din 28.10.200 " i altor acte normative (#on$orm %it&a'iei din !1 mai 2011) ce re lementea$ relaiile sociale, obiect al crora sunt bunurile imobile! "ndrumarul metodic este destinat studenilor anului III ai specialitii 301!1! 2rept! 3

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ,2A-(2 !E)A!IC A2 C("S(2(I DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD I. I-!".D(CE"E 4- SIS!E)(2 CADAS!"A2 ,"E2E%E"I: 1! 4oiunea de cadastru, cadastru speciali$at, cadastrul bunurilor imobile! 5! /tapele de creare a cadastrului bunurilor imobile! 3! ,adastrul bunurilor imobile n sens comparat! SE)I-A"E: 1! Iniierea n cadastru! ,aracteristica ramurii date! 5! .ro ramul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile! 3! +r ani$area sistemului cadastral n di%erite ri! 2E%IS2A6IA DE "E=E"I-6/ 2A !E)/: nr. 3, 4, 5, 6, 7, 16, 3 , 3!, 4 , 41, 57, 5", 66, 6", 7#, 76, 7", "3, "" $a %e&ea 'i(ta actelor normati%e &e la pa).#35-#44*. 2I!E"A!("A "EC.)A-DA!/ 2A !E)/: nr. 3, 4, 14, 1", ##, #3, #4, 4#, 43, 5 , 5#, 53, 66, 74 $a %e&ea 'i(ta (ur(elor biblio)ra+ice &e la pa).#44-#4!*. Relaiile sociale obiect al crora l constituie cadastrul, cadastrul speciali$at, cadastrul bunurilor imobile sunt re lementate de (e ea cadastrului bunurilor imobile 6nr.3 , art.1-3, 7-!7, ,odul %unciar 6nr.47, ,odul silvic 6nr.67, ,odul apelor 6nr.77. Re lementri %undamentale privind re istrele, re istrul bunurilor imobile se conin n ,odul civil 6nr.3, art.4!6-51!7, (e ea cu privire la re istre 6 nr.167! "n sens comparat se impune necesitatea cunoaterii prevederilor %undamentale din (e ea cadastrului i publicitii imobiliare 8

6nr.3!,Rom-nia7, precum i ale (e ii privind nre istrarea de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile i actelor civile cu acestea 6nr.4 ,.e&era/ia Ru(07 etc! .revederi importante privind crearea cadastrului bunurilor imobile i sarcinile 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru (n continuare-1R.C) n vederea implementrii i asi urrii %uncionrii e%iciente a acestuia se conin n Re ulamentul privind or ani$area i %uncionarea 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru 6nr.417, n ;otrrea <uvernului despre unele msuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile 6nr. 577, n .ro ramul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile 6nr.5"7, n ;otrrea <uvernului privind crearea +%iciului de Implementare a .rimului .roiect de ,adastru 6nr.667, n ,oncepia sistemului ,adastrului 4aional 6nr.6"7, n Re ulamentul cu privire la coninutul documentaiei cadastrului %unciar 6nr.7#7, n Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor 6nr.767 i altele! C(0I-!E&CBEIE: cadastru, cadastru al bunurilor imobile, cadastru speciali$at, bun imobil, cadastrul %unciar, cadastrul apelor, cadastrul silvic! I),."!A-!: 4oiunea de ca&a(tru nu se identi%ic cu cea de ca&a(tru al bunurilor imobile! 9st%el, noiunea de ca&a(tru n lobea$ n sine multiple cadastre speciali$ate cum ar %i= ca&a(trul apelor, ca&a(trul +unciar, ca&a(trul (il%ic, ca&a(trul urban, care au drept scop i menire de ba$ evidena bunurilor, ns %r de crearea unor consecine #uridice strict prestabilite! >pre deosebire de cadastrele speciali$ate, ca&a(trul bunurilor imobile repre$int un sistem bine determinat de nre istrare a bunurilor imobile i a drepturilor asupra acestora de care le ea lea naterea, modi%icarea sau ncetarea unor drepturi patrimoniale, %apte i raporturi #uridice concrete n le tur cu bunurile imobile respective sau opo$abilitatea lor %a de teri! 9st%el, potrivit art!3 din (e ea cadastrului bunurilor imobile 6nr.3 7, cadastrul bunurilor imobile este: 0

cadastrul eneral al rii, n care se identi%ic, se descriu, se estimea$ i se repre$int pe planuri cadastrale toate bunurile imobile din ar i se nre istrea$ drepturile titularilor asupra lor? instrument n e&ercitarea mputernicirilor statului privind administrarea resurselor %unciare, ocrotirea intereselor publice i private n raporturile #uridice ce in de bunurile imobile? un sistem de ocrotire a titularilor de drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile? un sistem desc@is de in%ormare a participanilor la piaa bunurilor imobile i a autoritilor publice, inclusiv a or anelor %iscale! Etapele crerii cadastrului bunurilor i obile En "epublica )oldova (n continuare - RM) sunt determinate n .ro ramul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile 6 nr.5"7, aprobat prin ;otrrea <uvernului nr!1A3A din 15 octombrie 1BB0 6nr.577, care n lobea$ tot spectrul de activiti utile asi urrii reali$rii cadastrului, o%er un tablou eneral al distribuirii mi#loacelor %inanciare necesare crerii acestuia i conine un plan al nre istrrii primare masive a bunurilor imobile de pe teritoriul rii! Etapa EntEi (anii 1!!"-# 6) preponderent se re%er la elaborarea cadrului le islativ, trecerea n proprietatea privat a terenurilor a%erente a caselor de locuit, n%iinarea o%iciilor cadastrale teritoriale, e%ectuarea nre istrrii masive n localitile urbane! Etapa a doua (anii # 7-# 1 ) prevede per%ecionarea sistemului naional uni%icat de nre istrare a bunurilor imobile, %inali$area procesului de privati$are a terenurilor i nre istrarea primar masiv, pentru %acilitarea de$voltrii unei piee imobiliare reale, implementarea noului sistem de evaluare n mas a bunurilor imobile n scopuri %iscale, asi urarea durabilitii %inanciare i instituionale a sistemului naional cadastru! ,rioritatea siste ului cadastral naional %a de sistemul cadastral al unui ir de ri strine const n %aptul c nre istrarea att a bunurilor B

imobile, ct i a drepturilor asupra acestora se e%ectuea$ de unul i acelai or an C o%iciul cadastral teritorial! -.!/: 'n aport deosebit la crearea i implementarea cadastrului bunurilor imobile n RM l are +%iciul de Implementare a .rimului .roiect de ,adastru, creat prin @otrre de <uvern pe ln 9 enia Relaii :unciare i ,adastru n vederea suprave @erii i asi urrii implementrii .rimului .roiect de ,adastru, susinut de 9sociaia Internaional de 2e$voltare a >uediei! 2e competena +%iciului de Implementare a .rimului .roiect de ,adastru n RM a inut= coordonarea lucrrilor de implementare a .roiectului, elaborarea cadrului le islativ n domeniu? asi urarea i suprave @erea e%ecturii nre istrrii primare masive, procurarea i utili$area te@nicii i a ec@ipamentului necesar o%iciilor cadastrale teritoriale? interpunerea n colaborarea o%iciilor cadastrale teritoriale cu alte structuri instituionale, suprave @erea e%ecturii calitative a lucrrilor cadastrale? instruirea specialitilor o%iciilor, acordarea de consultaii etc! .rimului .roiect de ,adastru a activat pe parcursul anilor 1BBB D5AA8! 4- CAD"(2 SE)I-A"E2." se va atra e atenia asupra aspectului teoretic al temelor susCmenionate! >uplimentar, n plan practic, se vor anali$a problemele teoretice i practice privind= scopul i structura cadastrului bunurilor imobile? cadastrele de specialitate prev$ute de le islaia RM? e&i enele trasate de .ro ramul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile i re$ultatele obinute pn n pre$ent n acest domeniu! "n a%ar de cele e&puse mai sus, se va pre$enta un studiu iEsau re%erat despre le islaia >uediei, Rom)niei, :ederaiei Ruse, altor state, dup ca$, cu privire la sistemul cadastral, se vor anali$a particularitile nre istrrii de stat a bunurilor imobile, a drepturilor 1A

asupra acestora iEsau a actelor civile, obiect al crora l constituie bunurile imobile, n statele menionate! 4- (")A S!(DIE"II !E)EI DA!E, studentul trebuie= s de%ineasc noiunea cadastrului bunurilor imobile (cadastrul bunurilor imobile este un cadastru eneral, care repre$int un sistem unic multi%uncional de nre istrare de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor, de estimare a valorii acestora)? s determine e%ectele nre istrrii bunurilor i drepturilor n cadastru (ca e%ect al nre istrrii dreptului n re istrul bunurilor imobile este apariia dreptului sau n ca$urile prev$ute de le e acest drept devine opo$abil %a de teri)? s delimite$e cadastrul bunurilor imobile de cadastrele speciali$ate (sistemul de nre istrare, numit cadastrul bunurilor imobile, nu trebuie con%undat cu cadastrele speciali$ate, n care se duce o eviden a bunurilor, ce nu are e%ect #uridic n ceea ce privete nre istrarea acestora)? s determine coninutul etapelor de creare a cadastrului bunurilor imobile (or ani$area cadastrului bunurilor imobile prevede n%ptuirea urmtoarelor msuri= a) crearea cadrului le islativ pentru implementarea cadastrului bunurilor imobile? b) accelerarea procesului de mproprietrire a cetenilor cu pmnt? asi urarea in%ormaional a populaiei? c) instruirea cadrelor? d) crearea sistemului or anelor cadastrale? e) nre istrarea primar n mas a bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor? %) elaborarea mecanismului de estimare a bunurilor imobile? crearea sistemului in%ormaional cadastral)? s evidenie$e aspectele speci%ice ale nre istrrii bunurilor imobile n >uedia, n alte ri (de e&emplu, n >uedia, n calitate de bun imobil este recunoscut doar terenul! Iniial, bunurile imobile se iau la eviden de ctre or anele %unciare? nre istrarea i transmiterea drepturilor ine de competena e&clusiv a or anelor #udectoreti? documentele n ba$a cror se transmitEse instituie drepturile nu 11

necesit autenti%icare notarial, deoarece n ar nu este instituit sistemul notarial)? s anali$e$e cadrul #uridic i re ulatoriu indicat la aceast tem! II. S(5IEC6II SIS!E)(2(I CADAS!"A2 ,"E2E%E"I: 1! +r anele sistemului cadastral! 5! >tatutul i competena o%iciilor cadastrale teritoriale! 3! Instituiile ncadrate subsidiar n activitatea cadastral! SE)I-A"E: 1! ,ompetena i structura o%iciilor cadastrale! 5! >tatutul i competena 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru! 3! 9ctivitatea autoritilor administraiei publice locale, or anelor notariale, ntreprinderilor eode$ice private n raporturile cadastrale etc! 4! ,ontrolul de stat n domeniul cadastral! 2E%IS2A6IA: nr. 4, 17, 1!, # , #1, ##, #3, #4, #6, 3 , 35, 37, 3", 3!, 4 , 41, 4", 53, 57, 5", 61, 6#, 63, 66, 6", 7#, 75, 76, 7!. 2I!E"A!("A: nr. 3, 4, 13, 14, 1", #3, #4, 35, 43, 5#, 66, . Re lementri normative privind subiecii i or anele sistemului cadastral, statutul i competena acestora se conin i i au sediul n (e ea cadastrului bunurilor imobile 6nr.3 , art. 1 , 117, n ,odul %unciar 6nr.47, n (e ea privind administraia public local 6 nr.177, n (e ea cu privire la %ormarea bunurilor imobile 6 nr.1!7, n (e ea cu privire la arenda n a ricultur 6nr.# 7, n (e ea cu privire la notariat 6nr.#17, n (e ea cu privire la activitatea de evaluare 6nr.##7, n (e ea cu privire la eode$ie i carto ra%ie 6nr.#37, n (e ea cu privire la or ani$area administrativCteritorial a Republicii Moldova 6nr.#47, n (e ea condominiului n %ondul locativ 6nr.#67, n (e ea cu privire la 15

ntreprinderea de stat 6nr.357, n (e ea privind re lementarea de stat a re imului proprietii %unciare, cadastrul %unciar de stat i monitorin ul %unciar 6nr.377, (e ea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi 6nr.3"7, n Re ulamentul privind or ani$area i %uncionarea 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru 6nr.417, n Re ulamentul privind certi%icarea in inerilor cadastrali 6nr.4"7, n ;otrrea <uvernului despre unele msuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile 6nr. 577, n .ro ramul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile 6nr.5"7, n Re ulamentul cu privire la modul e%ecturii nre istrrii primare masive6nr.5!7, n Re ulamentul re istratorului o%iciului cadastral teritorial 6nr.617, n Re ulamentul cu privire la des%urarea concursului pentru ocuparea %unciei de re istrator n o%iciile cadastrale teritoriale 6nr.6#7, n Re ulamentul cu privire la modul de transmitere n proprietate privat a loturilor de pmnt de pe l)n cas n localitile urbane 6 nr.637, n ;otrrea <uvernului privind crearea +%iciului de Implementare a .rimului .roiect de ,adastru 6nr.667, n ,oncepia sistemului ,adastrului 4aional 6nr.6"7, n Re ulamentul cu privire la coninutul documentaiei cadastrului %unciar 6nr.7#7, Re ulamentul cu privire la comisiile %unciare steti, de orel, oreneti i raionale 6nr.757, n Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor 6nr.767, n Instruciunea cu privire la modul de elaborare i actuali$are a planurilor cadastrale i eometrice 6 nr.7!7 i altele! C(0I-!E&CBEIE: sistem cadastral, or an al sistemului cadastral, 9 enia Relaii :unciare i ,adastru (9R:,), +%iciul In%ormaional ,entral ,adastru, "ntreprinderea de >tat ,adastru, +%iciul de Implementare a .rimului .roiect de ,adastru, +%iciul ,adastral -eritorial (+,-), autoritile administraiei publice locale! I),."!A-!: >istemul or anelor cadastrale se constituie din= a) 9 enia Relaii :unciare i ,adastru (9R:,)? b) "ntreprinderea de >tat ,adastru? i c) %ilialele "ntreprinderii de >tat ,adastru C o%iciile cadastrale teritoriale (+,-)! 13

9R:, este or an administrativ central! "n sistemul or anelor administraiei publice centrale acestuia i revine rolul de or ani$are, coordonare i control n domeniul cadastral! 9R:, or ani$ea$ i controlea$ activitatea "ntreprinderii de >tat ,adastru, inclusiv a %ilialelor acesteia, a altor or ani$aii subordonate, aprob actele de constituire a acestora, pre$int <uvernului propuneri privind per%ecionarea le islaiei ce re lementea$ lucrrile de or ani$are a teritoriului, administrarea resurselor %unciare i sc@imbul de in%ormaii cadastrale! "ntreprinderea de >tat ,adastru are statut de ntreprindere de stat i este responsabil= de acumularea, pstrarea i de$voltarea in%ormaiei cadastrale? ine sistemul in%ormaional automati$at FRe istrul de stat al unitilor administrativCteritoriale i al str$ilor din localitile de pe teritoriul RMF? ine FRe istrul obiectelor de in%rastructur in inereascF? or ani$ea$ procesul de ridicare continu a cali%icrii personalului ntreprinderii? deine i administrea$ banca central de date a cadastrului? e&ercit alte atribuii prev$ute la art!11 din (e ea cadastrului bunurilor imobile! +%iciile cadastrale teritoriale (+,-) au statut de %iliale ale "ntreprinderii de >tat ,adastru! +%iciile cadastrale teritoriale= e%ectuea$ lucrrile cadastrale, ntocmesc i actuali$ea$ planul cadastral i planul eometric? ntocmesc dosarul cadastral al %iecrui bun imobil i alte documente necesare inerii cadastrului? e%ectuea$ nre istrarea de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra acestora n re istrul bunurilor imobile? transmit datele re istrului bunurilor imobile n banca central de date a cadastrului? 14

%urni$ea$, n modul stabilit, persoanelor %i$ice i #uridice, autoritilor publice in%ormaia cadastral privind bunurile imobile i drepturile asupra lor? asi ur pstrarea n inte ritate a documentaiei cadastrale i ar@ivarea ei? e%ectuea$ e&perti$a bunului imobil, la cererea instanei de #udecat! .e teritoriul Republicii Moldova sunt nre istrate i activea$ 3B de o%icii cadastrale teritoriale (+,- ,@iinu, +,- ,@iinu 1, +,Gli, +,- ,omrat, +,- 9nenii 4oi, +,- Gasarabeasca, +,Griceni, +,- ,a@ul, +,- ,antemir, +,- ,lrai, +,- ,ueni, +,- ,imilia, +,- ,riuleni, +,- 2ondueni, +,- 2roc@ia, +,2ubsari, +,- /dine, +,- :leti, +,- :loreti, +,- <lodeni, +,- ;nceti, +,- Ialoveni, +,- (eova, +,- 4isporeni, +,+cnia, +,- +r@ei, +,- Re$ina, +,- Rcani, +,- >n erei, +,>oroca, +,- >treni, +,- Holdneti, +,- Hte%an Iod, +,-araclia, +,- -eleneti, +,- 'n @eni, +,- Iulcneti, +,,eadrC(un a, +,- ,inari)! >unt antrenate subsidiar n activitatea cadastral= a) autoritile administraiei publice locale (atribuirea n proprietate a bunurilor imobile, nc@eierea actelor de administrare a bunurilor, eliberarea documentelor de drept, %ormarea bunurilor imobile, eliberarea autori$aiilor pentru construcii, certi%icatelor de urbanism, participarea la recepia construciilor etc!)? b) or anele notariale (autenti%icarea documentelor de drept, depunerea documentelor pentru nre istrarea drepturilor)? c) ntreprinderile eode$ice de stat i private care e&ecut lucrri cadastrale (elaborarea planurilor cadastrale, eometrice, e%ectuarea lucrrilor cadastrale pentru %ormarea bunurilor imobile, depunerea spre nre istrare a documentelor de drept n ordinea stabilit de art!53, alin!31 al art! 53 din (e ea cadastrului bunurilor imobile!

1*

-.!/: +%iciile cadastrale teritoriale sunt re$ultatul reor ani$rii i repro%ilrii %ostelor birouri de inventariere te@nic! Iniial, o%iciile cadastrale teritoriale au %ost create ca structuri independente cu statut de ntreprindere de stat (cu drept de persoan #uridic etc!)! 9st%el, n ar au activat 15 o%icii cadastrale teritoriale, inclusiv 53 de %iliale! 'lterior, n urma modi%icrii (e ii cadastrului bunurilor imobile, n anul 5AA3 a avut loc reor ani$area sistemului instituional cadastral prin n%iinarea "ntreprinderii de >tat ,adastru i o%iciilor teritoriale cadastrale cu statut de %iliale ale acesteia (%r drept de persoan #uridic)! 4- CAD"(2 SE)I-A"E2." se va atra e atenia asupra aspectului teoretic al temelor susCmenionate! >uplimentar, n aspect practic vor %i anali$ate= actele normative ce stabilesc competena or anelor sistemului cadastral, administraiei publice locale, altor or ane ncadrate subsidiar n activitatea cadastral? se va determina competena o%iciilor cadastrale teritoriale? va %i anali$at competena primarului, consiliului local, notarului, ntreprinderilor de stat i private ce practic activiti cadastrale (antrenate la elaborarea i actuali$area planurilor cadastrale, planurilor eometrice etc!) n raporturile de drept imobiliar i cadastral! 4- (")A S!(DIE"II !E)EI DA!E, studentul trebuie= s determine componena sistemului or anelor cadastrale ale R!M (sistemul or anelor cadastrale n R! Moldova se constituie din= a) 9 enia Relaii :unciare i ,adastru? b) "ntreprinderea de >tat ,adastru cu :ilialele sale C o%iciile cadastrale teritoriale)? s e&pun %unciile de ba$ ale "ntreprinderii de >tat ,adastru i ale o%iciilor cadastrale teritoriale (art!11 din (e ea cadastrului bunurilor imobile, con%orm cruia, "ntreprinderea de >tat ,adastru este responsabil de acumularea, pstrarea i de$voltarea in%ormaiei cadastrale, iar o%iciile cadastrale teritoriale= a) e%ectuea$ lucrrile cadastrale, ntocmesc i actuali$ea$ planul 13

cadastral i planul eometric? b) e%ectuea$ nre istrarea de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra acestora n re istrul bunurilor imobile etc!)? s enumere instituiile ncadrate subsidiar n activitatea cadastral (sunt antrenate subsidiar n activitatea cadastral autoritile administraiei publice locale, or anele notariale i ntreprinderile eode$ice de stat sau private care e&ecut lucrri cadastrale etc!)? s determine competena consiliilor raionale, municipale i steti n cadrul raporturilor cadastrale, inclusiv cele ce in de administrarea bunurilor imobile, atribuirea n proprietate a bunurilor imobile, autenti%icarea drepturilor deintorilor de terenuri, eliberarea documentaiei pentru e&ecutarea construciilor, sc@imbarea destinaiei terenurilor, alte competene prev$ute la articolele 0, B i 1A ,od %unciar, de (e ea privind administraia public local, (e ea privind administrarea i deetati$area proprietii publice etc! s anali$e$e competena ntreprinderilor eode$ice de stat sau private ce e&ecut lucrri cadastrale (e%ectuarea lucrrilor cadastrale con%orm art!14, 1*, 1* 1, 13 din (e ea cadastrului bunurilor imobile, s depun cererea pentru nre istrarea drepturilor n condiiile stabilite de art!53 al (e ii cadastrului bunurilor imobile)? s cunoasc le islaia de re%erin indicat la tema dat! III. "E%IS!"A!."(2 7I A26I 2(C"/!."I AI ."%A-E2." CADAS!"A2E

,"E2E%E"I: 1! >tatutul i modul de suplinire a %unciei de re istrator n cadrul "ntreprinderii de >tat ,adastru! 5! >tatutul i modul de suplinire a %unciei de re istrator n cadrul o%iciilor cadastrale teritoriale (+,-)! 3! >tatutul #uridic al mana erului i in inerilor cadastrali din cadrul o%iciilor cadastrale teritoriale!

18

SE)I-A"E: 1! >tatutul #uridic i competena re istratorului o%iciului cadastral teritorial (+,-)! 5! +r ani$area concursului pentru suplinirea %unciei de re istrator! 3! 9ctivitatea mana erului i in inerilor cadastrali! 2E%IS2A6IA: nr.3 , 35, 3", 3!, 4 , 41, 57, 61, 6#, 76, "7. 2I!E"A!("A: nr. 4, ##, #3, #4, 35, 4#, 43. Re lementri normative privind statutul #uridic i competenele re istratorului din cadrul "ntreprinderii de >tat ,adastru i o%iciile cadastrale teritoriale (+,-), altor lucrtori din cadrul acestei ntreprinderi se conin n (e ea cadastrului bunurilor imobile 6 nr.3 , art. 1*, 1*17, n (e ea cu privire la ntreprinderea de stat 6 nr.357, n (e ea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi 6 nr.3"7, n Re ulamentul privind or ani$area i %uncionarea 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru 6nr.417, n ;otrrea <uvernului despre unele msuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile 6 nr.577, n Re ulamentul re istratorului o%iciului cadastral teritorial 6nr.617, n Re ulamentul cu privire la des%urarea concursului pentru ocuparea %unciei de re istrator n o%iciile cadastrale teritoriale 6nr.6#7 etc! C(0I-!E&CBEIE: re istrator, mana er, in iner cadastral, in iner n domeniul evalurii, operator, ar@ivar! I),."!A-!: "n con%ormitate cu art!15 din (e ea cadastrului %uncia de re istrator se e&ercit, la nivel central, n cadrul "ntreprinderii de >tat ,adastru i la nivel teritorial D n cadrul o%iciilor cadastrale teritoriale (+,-)! :uncia de re istrator din cadrul "ntreprinderii de >tat ,adastru a %ost introdus prin (e ea nr!5B1 din 1B!15!5AA0, intrat n vi oare la 13!A5!5AAB! >copul introducerii acestei %uncii const n reducerea adresrilor n instanele de #udecat, posibilitatea e&aminrii n 10

procedura pre#udiciar a eventualelor liti ii de contencios administrativ, reducerea eventualelor pre#udicii care pot %i cau$ate or anelor cadastrale i, nu n ultimul rnd, proprietarilor de bunuri imobile! 9st%el, con%orm alin!8 al art!15 din (e ea cadastrului bunurilor imobile re istratorul din cadrul "ntreprinderii de >tat ,adastru are urmtoarele atribuii= a) e&aminea$ ca$urile de respin ere a cererii de nre istrare? b) e&aminea$ deci$iile de re%u$ al e%ecturii nscrierilor n re istrul bunurilor imobile i e%ectuea$ nscrierea n ca$ul n care consider nentemeiat deci$ia de re%u$ a re istratorului de la o%iciul cadastral teritorial? c) n ca$ul depistrii unor nscrieri reite n re istrul bunurilor imobile, pentru a cror corectare este necesar o @otrre #udectoreasc irevocabil, solicit "ntreprinderii de >tat ,adastru naintarea cererii n instana de #udecat pentru radierea sau corectarea acestora? d) corectea$, n modul stabilit la art!30 din (e ea cadastrului bunurilor imobile, reelile din re istrul bunurilor imobile! "n con%ormitate cu alin!5 art!15 din (e ea nr!1*43CJIII, n %uncia de re istrator n cadrul "ntreprinderii de >tat ,adastru pot %i an a#ate prin concurs persoanele care au vec@imea de munc de cel puin cinci ani n %uncia de re istrator n cadrul unui o%iciu cadastral teritorial, persoanele care activea$ cel puin un an n %uncia de #urist n cadrul "ntreprinderii de >tat ,adastru, precum i persoanele care dein %uncii de conducere n cadrul "ntreprinderii de >tat ,adastru, cu condiia c sunt ceteni ai Republicii Moldova, sunt api din punct de vedere medical pentru e&ercitarea %unciei, au susinut e&amenul de cali%icare! >tatutul re istratorului din cadrul o%iciului cadastral teritorial (+,-) este determinat la art!15(0) din (e ea 1*43! 9st%el, re istratorul din cadrul +,- are urmtoarele atribuii=

1B

C s solicite pre$entarea cererii de nre istrare n dou e&emplare i, dup ce indic pe al doilea e&emplar al cererii data primirii i documentele depuse, s restituie un e&emplar solicitantului? C dac cererea a %ost respins, s consemne$e pe cerere, la solicitarea titularului, motivele respin erii? C s e&amine$e cererea de nre istrare n cel mult 8 $ile? C s solicite pre$entarea doar a documentelor prev$ute de le e i care sunt necesare con%orm le ii n ca$ul concret? C s comunice solicitantului n scris deci$ia ar umentat privind prelun irea termenului de e&aminare a cererii de nre istrare (re istratorul are dreptul s prelun easc termenul de e&aminare a cererii de nre istrare cu cel mult 4A de $ile, dac este necesar nlocuirea documentelor, sau primirea unor documente suplimentare)? C n ca$ de re%u$ al nre istrrii dreptului D s ntocmeasc deci$ia sa n scris i sCo nmne$e solicitantului nre istrrii, C s elibere$e e&trase din re istrul bunurilor imobile? C n ca$ul depistrii unor nscrieri reite n re istrul bunurilor imobile, pentru a cror corectare este necesar o @otrre #udectoreasc irevocabil D s solicite "ntreprinderii de >tat ,adastru naintarea cererii n instana de #udecat pentru radierea sau corectarea acestora? C s corecte$e reelile de drept i te@nice din cadastru n modul stabilit la art!30 din (e ea 1*43? C s ntocmeasc acte de constatare pe teren n vederea modi%icrii planului cadastral n modul stabilit la art!1B din (e ii 1*43? C s e&ercite i alte atribuii prev$ute de le islaie! Re istratorul n cadrul o%iciului cadastral teritorial este an a#at n %uncie prin concurs pe o perioad nedeterminat! Modul de suplinire a %unciei este determinat de Re ulamentul cu privire la des%urarea concursului pentru ocuparea %unciei de re istrator n or anele cadastrale teritoriale, aprobat prin ;otrrea <uvernului nr!1A3A din 15!1A!1BB0! 5A

"n %uncia de re istrator n cadrul o%iciului cadastral teritorial este an a#at prin concurs, cu nc@eierea unui contract individual de munc con%orm le islaiei muncii, persoana care ndeplinete urmtoarele condiii= a) este cetean al Republicii Moldova? b) este liceniat n drept sau are studii superioare la specialitatea cadastru i or ani$area teritoriului? c) nu are antecedente penale nestinse? d) este apt din punct de vedere medical pentru e&ercitarea %unciei? e) a ndeplinit timp de 1 an %uncia de re istrator sta iar sau a e&ercitat timp de 3 ani o %uncie de specialitate #uridic? %) a susinut e&amenul de cali%icare! Re istratorul este supus atestrii cel puin o dat la 3 ani! "n urma atestrii, Re istratorului i se con%er radul unu, doi sau trei de cali%icare n %uncie de vec@imea n munc i de nivelul cunotinelor pro%esionale! Mana erul o%iciului cadastral este desemnat prin concurs pe o perioad de * ani! Mana erul o%iciului cadastral administrea$ o%iciul cadastral teritorial, inclusiv este responsabil de ntreinerea disciplinei de munc n cadrul o%iciului cadastral! 2up reor ani$area sistemului cadastral, adic dup trans%ormarea o%iciilor cadastrale n %iliale ale "ntreprinderii de >tat ,adastru, n marea ma#oritate a ca$urilor aceste %uncii au %ost lic@idate! "n cadrul o%iciilor cadastrale activea$ in ineri cadastrali care dein competena de a e%ectua lucrri cadastrale prev$ute n art!14 al (e ii cadastrului bunurilor imobile! In inerii cadastrali care pretind s e&ecute lucrri cadastrale ce in de %ormarea bunurilor imobile sunt supui certi%icrii de ctre 9 enia Relaii :unciare i ,adastru, prin eliberarea certi%icatului de cali%icare a in inerului cadastral! Modul de certi%icare a in inerilor cadastrali se e%ectuea$ con%orm Re ulamentului privind certi%icarea in inerilor cadastrali, aprobat prin ;otrrea <uvernului nr!*54 din 13!A*!5AA3! 51

>copul certi%icrii const n controlul aptitudinilor i capacitilor pro%esionale a in inerilor cadastrali! .ot %i supui certi%icrii= C specialitii care pretind s e&ecute lucrri cadastrale ce in de %ormarea bunurilor imobile? C specialiti al cror certi%icat e&pir sau a e&pirat? C specialiti care au comis reeli rave la e&ecutarea lucrrilor cadastrale ce in de %ormarea bunurilor imobile! ,erti%icatul de cali%icare se eliberea$ la deci$ia comisiei de cali%icare persoanei care ntrunete urmtoarele condiii= C posed specialitatea de in iner cadastral, in iner n domeniul or ani$rii teritoriului, in inerCconstructor, eode$ist? C are e&perien pro%esional la e&ecutarea lucrrilor cadastrale de cel puin 3 ani? C a susinut e&amenul de cali%icare! /&aminarea cali%icrii in inerilor cadastrali se e%ectuea$ de ctre comisia de cali%icare constituit prin +rdinul 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru i membrii creia sunt specialiti ai 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru i repre$entani ai asociaiei obteti (pro%esionale) interesate! 9tribuiile comisiei constau att n or ani$area i suprave @erea certi%icrii ct i a eliberrii certi%icatelor de certi%icare! ,erti%icarea in inerilor cadastrali are loc la cererea acestora sau la iniiativa 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru n ca$ul comiterii de ctre in inerul cadastral a unor reeli rave! .entru obinerea certi%icatului de cali%icare pretendentul pre$int urmtoarele acte= C cererea de acordare a certi%icatului de cali%icare? C copia de pe actul de identitate? C copia de pe diploma de studii? C copia carnetului de munc? C dup ca$, dosare te@nice de e&ecutare a lucrrilor cadastrale e&ecutate de ctre pretendent sau cu participarea lui!

55

2up depunerea acestor acte, n urma e&aminrii lor, n termen de o lun comisia de cali%icare or ani$ea$ e&amenul de cali%icare! 2ata i ora des%urrii e&amenului se stabilete de ctre preedintele comisiei i sunt aduse la cunotin membrilor comisiei i pretendenilor cu * $ile nainte de e&amen! /&amenul de cali%icare const dintrCo prob scris iEsau convorbire! "n temeiul deci$iei comisiei de cali%icare 9 enia Relaii :unciare i ,adastru eliberea$ certi%icatul de cali%icare care este un document de strict eviden! ,omisia de cali%icare respin e cererea de acordare a certi%icatului de cali%icare dac= C nu au %ost depuse toate documentele necesare? C pretendentul nu corespunde cerinelor menionate n Re ulament? C sCa depistat c documentele pre$entate de pretendent conin date care nu corespund realitii! 2eci$ia privind respin erea cererii se aduce la cunotin solicitantului n termen de 3A de $ile cu indicarea motivului! ,erti%icatul de cali%icare poate %i retras de 9 enia Relaii :unciare i ,adastru la deci$ia comisiei de cali%icare n situaia n care= C sCa depistat c documentele pre$entate pentru certi%icare conin date care nu corespund realitii? C e&ist o @otrre de%initiv a instanei de #udecat privind cau$area unui pre#udiciu considerabil titularului de drept prin e&ecutarea lucrrilor cadastrale ce in de %ormarea bunurilor imobile de ctre in inerul cadastral? C n ca$ul n care specialistul re%u$ certi%icarea repetat la iniiativa 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru sau nu se pre$int %r motive ntemeiate pentru certi%icare! "n ca$ul n care pretendentul nu este de acord cu deci$ia comisiei de cali%icare o poate ataca n instana de #udecat n con%ormitate cu le islaia!

53

-.!/: Re istratorul este unica persoan care poate decide nre istrarea sau re%u$ul nre istrrii dreptului! Re%u$ul re istratorului n vederea e%ecturilor nscrierilor poate %i atacat n instana de #udecat pe calea contenciosului administrativ! 9ctivitatea re istratorului este supus controlului din partea 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru, "ntreprinderii de >tat ,adastru n ceea ce privete= a) respectarea termenelor de e&aminare a cererilor? b) respectarea le islaiei privind modul de nre istrare? ordinea de inere a documentaiei cadastrale? c) respectarea disciplinei muncii? d) alte aspecte prev$ute de le islaie! 4- CAD"(2 SE)I-A"E2." se va atra e atenia asupra aspectului teoretic al subiectelor menionate mai sus! >uplimentar, se vor anali$a probleme privind= drepturile i obli aiile re istratorului? drepturile i obli aiile mana erului? competena in inerilor cadastrali? modalitatea de ncadrare n %uncia de re istrator, mana er, in iner? modalitatea de des%urare a concursului pentru suplinirea %unciei de re istrator! 4- (")A S!(DIE"II !E)EI DA!E, studentul trebuie= s determine e&i enele n ceea ce privete deinerea %unciei de re istrator (poate %i numit n %uncia de re istrator n cadrul o%iciului cadastral teritorial persoana= a) care este cetean al Republicii Moldova? b) este liceniat n drept sau are studii superioare la specialitatea cadastru i or ani$area teritoriului? c) nu are antecedente penale nestinse? d) este apt din punct de vedere medical pentru e&ercitarea %unciei? e) a ndeplinit timp de 1 an %uncia de re istrator sta iar sau a e&ercitat timp de 3 ani o %uncie de specialitate #uridic? %) a susinut e&amenul de cali%icare! "n %uncia de re istrator n cadrul "ntreprinderii de >tat ,adastru se an a#ea$ prin concurs= a) persoane care activea$ de cel puin * ani n %uncia de re istrator la o%iciul cadastral teritorial? b) persoane care activea$ de cel puin 1 an n %uncia de #urist la "ntreprinderea de >tat ,adastru? i c) precum i persoane care dein %uncii de 54

conducere la "ntreprinderea de >tat ,adastru (a (edea art.12(2" (!" din Legea 15 !)? s e&pun drepturile i obli aiile re istratorului (re istratorul din cadrul o%iciului cadastral teritorial este n drept s decid asupra intabulrii, nre istrrii provi$orii a drepturilor? s e%ectue$e notarea %aptelor i raporturile #uridice ce au le tur cu bunurile imobile? s e%ectue$e modi%icri n planul cadastral iEsau eometric? s elibere$e e&trase din re istrul bunurilor imobile i alt in%ormaie din cadastru? s e&ercite alte atribuii prev$ute de le islaie ( a (edea art.12(8" din Legea 15 !)? n ceea ce privete atribuiile Re istratorului din cadrul "ntreprinderii de >tat ,adastru a vedea art!15(8) din (e ea 1*43? s evidenie$e interdiciile n procesul e&ercitrii %unciei de re istrator (re istratorul nu este n drept s e%ectue$e aciuni de nre istrare pentru sine? s accepte, n calitate de compensaie pentru e&ecutarea %unciilor o%iciale, pli sau bene%icii n a%ar de salariul acordat de o%iciul cadastral teritorial? s cumule$e alte %uncii n a%ar de cele le ate de activitatea didactic i tiini%ic)? s determine modul de certi%icare a in inerilor cadastrali ( a (edea )eg&lament&l pri(ind #erti$i#area inginerilor #ada%trali, aprobat prin *ot+r,rea -&(ern&l&i nr.52 din 16.05.2006)? s anali$e$e cadrul #uridic i re ulatoriu e&pus n lista biblio ra%ic! I0. 5(-("I2E I).5I2E & .5IEC! A2 4-"E%IS!"/"II DE S!A! 4- CADAS!"(2 5(-("I2." I).5I2E

,"E2E%E"I: 1! 2e%iniia noiunii de bunuri imobile! 5! ,lasi%icarea bunurilor imobile! 3! -erenul C ca obiect al nre istrrii de stat n re istrul bunurilor imobile! 4! ,onstrucia C ca obiect al nre istrrii de stat n re istrul bunurilor imobile! 5*

*! 9lte bunuri imobile ca obiecte ale nre istrrii de stat n re istrul bunurilor imobile! SE)I-A"E: 1! +biectele nre istrrii de stat n cadastrul bunurilor imobile! 5! ,lasi%icarea bunurilor imobile! 3! -erenul C ca obiect al nre istrrii de stat n re istrul bunurilor imobile! 4! ,onstrucia C ca obiect al nre istrrii de stat n re istrul bunurilor imobile! *! .lantaiile perene, obiectele acvatice i poriunile de subsol ca obiecte ale nre istrrii de stat n re istrul bunurilor imobile! 2E%IS2A6IA: nr. 3, 4, 7, 13, 14, 15, 17, #4, #6, #", 3 , 36, 63, 73, 76, "3, "7, "", "!. 2I!E"A!("A: nr. 1, #, 3, 4, 13, 35, 5 , 74. Relaiile sociale obiect al crora l constituie bunurile imobile sunt re lementate de ,odul civil Fnr.3, art.#"4, #66, #"" - #!"G, ,odul %unciar 6nr.4, art.#21, 3-5, 621, #!7, (e ea cadastrului bunurilor imobile 6nr.3 , art.#,47, ,odul apelor 6nr.77, (e ea privind cultele reli ioase i prile lor componente 6nr.137, (e ea privind administrarea i deetati$area proprietii publice 6nr.147, (e ea privind terenurile proprietate public i delimitarea lor 6nr.157, (e ea privind administraia public local 6nr.177, (e ea cu privire la or ani$area administrativCteritorial a Republicii Moldova 6nr.#47, (e ea condominiului n %ondul locativ 6nr.#67, (e ea cu privire la proprietatea public a unitilor administrativCteritoriale 6 nr.#"7, (e ea privati$rii %ondului de locuine 6nr.367, Re ulamentul cu privire la modul de transmitere n proprietate privat a loturilor de pmnt de pe l)n cas n localitile urbane 6nr.637, Re ulamentul privind terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicaiilor, aprrii i cu alte destinaii speciale 6nr.737, Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor 6nr.767! 53

C(0I-!E&CBEIE= bun imobil, teren, construcie capital, ncpere i$olat, obiect acvatic separat, plantaii prinse de rdcini (plantaiile perene), poriune de subsol, numr cadastral, numr cadastral convenional! I),."!A-!: ,on%orm ,odului civil al R!M! (art.#"") la cate oria de bunuri imobile se raport terenurile, poriunile de subsol, obiectele acvatice separate, plantaiile prinse de rdcini (plantaiile perene), cldirile, construciile i orice alte lucrri le ate solid de pmnt, precum i tot ceea ce, n mod natural sau arti%icial, este ncorporat durabil n acestea, adic bunurile a cror deplasare nu este posibil %r a se cau$a pre#udicii considerabile destinaiei lor! "n ceea ce privete (e ea cadastrului bunurilor imobile Hart.4I enumer doar cate oriile de bunuri imobile care se nre istrea$ n cadastrul bunurilor imobile= a) terenul? b) construcia capital? c) apartamentul, alte ncperi i$olate? i d) plantaiile perene! .rin teren se nele e parte din teritoriu avnd @otare nc@ise a crei supra%a, amplasament i alte caracteristici sunt re%lectate n cadastrul bunurilor imobile! .rin construcie se nele e cldirea sau construcia le at solid de pmnt a crei strmutare este imposibil %r cau$area de pre#udicii destinaiei ei! .oate %i obiect independent al nre istrrii n re istrul bunurilor imobile! "ncperea i$olat repre$int partea interioar a unei construcii, separat de alte pri adiacente ale acestei construcii prin perei sau prin desprituri %r oluri pentru ui, avnd ieire separat pe palierul scrii, n coridor comun, n curte sau n strad! ,on%orm ,odului apelor (art.1), prin obiect acvatic separat, ca obiect al nre istrrii de stat n re istrul bunurilor imobile, se nele e apa, terenul a%lat sub ap, %iile riverane de protecie i construciile @idrote@nice ca un obiect unic i indivi$ibil! .rin plantaii prinse de rdcini, ca obiect al nre istrrii n re istrul bunurilor imobile, se nele plantaiile perene, n%iinate n con%ormitate cu normele 58

stabilite de le islaie! 2e e&emplu= viile, live$ile, plantaiile de viC deDvie i plantaiile pomicole, n%iinate con%orm proiectului de n%iinare a plantaiilor multianuale! Gunurile imobile pot %i clasi%icate n mai multe cate orii! (a bunurile imobile prin natura lor se re%er terenurile i bunurile ce se in de pmnt, %ie n mod natural, cum ar %i plantele, carierele, minele, %ie n mod arti%icial, adic create de om, ca construciile de orice %el care sunt n%ipte n pmnt! +dat ce sunt desprinse de pmnt aceste bunuri devin mobile! 2eci, ceea ce caracteri$ea$ un bun ca imobil este le tura lui cu pmntul pe care el se ine! 9adar, nainte de toate pmntul nsui este cel mai imobil, imobil prin e&celen, iar celelalte bunuri sunt imobile atta timp ct sunt %i&ate de el! (e islaia poate con%eri anumitor bunuri statut de imobil cu toate c dup natura lor aceste bunuri sunt mictoare! 9st%el, e&ist b&n&ri imobile prin de%tina'ie, acestea sunt bunurile care servesc la e&ploatarea unui imobil (de e&emplu inventarul a ricol, animalele %olosite pentru cultivarea terenului etc!)! 'nele state atribuie statutul de bunuri imobile i la unele bunuri care prin natura sa snt mobile, innd cont de importana acestora pentru societate! -.!/= (e islaia unor ri, cum ar %i de e&emplu >uedia, prevede ca obiect al nre istrrii n cadastru doar terenul! ,onstruciile i ncperile separate nu sunt considerate obiecte ale nre istrrii n re istru! 'nele state determin ca imobile prin le e vasele maritime, corbiile cosmice, avioanele etc! pentru a le stabili o re lementare #uridic mai strict, cci bunurilor imobile le ea le acord o protecie mai special pentru a le conserva, prevede condiii mai complicate pentru nstrinarea lor, un sistem de publicitate a drepturilor asupra lor etc! 4- CAD"(2 SE)I-A"E2." se va atra e o atenie deosebit le islaiei de re%erin la tema dat (a (edea li%ta re#omandat+)! >uplimentar, se vor anali$a probleme privind= 50

cate oriile de bunuri imobile supuse nre istrrii de stat? noiunile de teren, construcie capital, ncpere i$olat, obiect acvatic separat, plantaii perene? indicii identi%icatori ai bunurilor imobile i documentele necesare n vederea identi%icrii bunurilor imobile! 4- (")A S!(DIE"II !E)EI DA!E, studentul, trebuie= s e&pun le islaia i normele concrete ce re lementea$ problemele abordate? s de%ineasc noiunea bunului imobil (con%orm ,odului civil al R!M! la cate oria de bunuri imobile se raport terenurile, poriunile de subsol, obiectele acvatice separate, plantaiile prinse de rdcini (plantaiile perene), cldirile, construciile i orice alte lucrri le ate solid de pmnt, precum i tot ceea ce, n mod natural sau arti%icial, este ncorporat durabil n acestea, adic bunurile a cror deplasare nu este posibil %r a se cau$a pre#udicii considerabile destinaiei lor)? s enumere cate oriile de bunuri imobile (bunuri imobile prin natura lor, bunuri imobile prin destinaie, bunuri imobile determinate prin le e)? s caracteri$e$e bunurile imobile supuse nre istrrii (terenurile, poriunile de subsol, obiectele acvatice separate, plantaiile perene, cldirile, construciile i orice alte lucrri le ate solid de pmnt)? s enumere indicii clasi%icatori ai bunurilor imobile (bunul imobil se caracteri$ea$ printrCun unic i indivi$ibil @otar, anumit amplasament i o anumit destinaie, recunoaterea lui ca un obiect unic al nre istrrii, atribuirii unui unic i irepetabil numr cadastral)? s delimite$e noiunea de bun imobil, bun imobil supus nre istrrii? s dea caracteristica bunurilor imobile, prev$ut n di%erite sisteme de drept!

5B

0. D"E,!("I2E ,A!"I).-IA2E S(,(SE 4-"E%IS!"/"II DE S!A! 4- CADAS!"( ,"E2E%E"I: 1! 4oiunea i clasi%icarea drepturilor patrimoniale! 5! 2repturile reale supuse nre istrrii de stat n cadastru! 3! 2repturile de crean supuse nre istrrii de stat n cadastru! SE)I-A"E: 1! ,lasi%icarea drepturilor patrimoniale! 5! 2reptul de proprietate, dreptul de u$u%ruct, dreptul de super%icie, dreptul de servitute, dreptul de ipotec! 3! ,aracteri$area drepturilor de crean! 4! 2repturile de crean supuse notrii n con%ormitate cu ,odul civil! 2E%IS2A6IA: nr.1, #, 3, 4, 7, 15, 17, # , #6, #", 3 , 4!, 63, 76. 2I!E"A!("A: nr. 1, 4, 5, 6, 1#, # , #6, 31, 34, 4", 6 , 7#, 75. Re lementri normative privind drepturile patrimoniale supuse nre istrrii de stat n cadastrul bunurilor imobile se conin n ,onvenia /uropean pentru 9prarea 2repturilor +mului i a (ibertilor :undamentale 6nr!17, ,onstituia RM 6nr.#, art.!, 46, 54, 1#6, 1#77, ,odul civil 6nr.3, art. #"4, 315, 3!5, 4#4, 4#", 443, 4547, (e ea cadastrului bunurilor imobile 6nr.3 , art.47, ,odul %unciar 6nr.47, ,odul apelor 6nr.77, (e ea privind terenurile proprietate public i delimitarea lor 6nr.157, (e ea privind administraia public local 6nr.177, (e ea cu privire la arenda n a ricultur 6nr.# 7, (e ea condominiului n %ondul locativ 6nr.#67, (e ea cu privire la proprietatea public a unitilor administrativCteritoriale 6nr.#"7, ;otr)rea <uvernului privind implementarea (e ii cu privire la arenda n a ricultur 6nr.4!7, Re ulamentul cu privire la modul de transmitere n proprietate privat a loturilor de pmnt de pe l)n cas n 3A

localitile urbane 6nr.637, Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor 6nr.767! C(0I-!E&CBEIE: patrimoniu, drept real, drept de crean, drept de proprietate, drept de u$u%ruct, drept de u$ i de abitaie, drept de super%icie, drept de servitute, drept de estiune economic, drept de administrare economic, drept de administrare %iduciar! I),."!A-!: "n sens #uridic, patrimoniul desemnea$ totalitatea drepturilor i obli aiilor cu coninut economic, evaluabile n bani, care aparin unei persoane! 2repturile patrimoniale sunt drepturile care au un coninut economic, adic pot %i evaluate pecuniar! 2repturile patrimoniale se clasi%ic n= 1) drepturi reale, care repre$int drepturi subiective n virtutea crora titularul poate e&ercita atributele acestuia direct i nemi#locit asupra unui lucru determinat, %r a necesita intervenia unei alte persoane! ,aracterele #uridice ale drepturilor reale sunt urmtoarele= & dreptul real presupune un subiect activ determinat de la nceput i un subiect pasiv nedeterminat, %ormat din toate celelalte persoane, deci drepturile reale sunt drepturi absolute, de unde i decur e opo$abilitatea lor, er a omnes? & au un caracter perpetuu, adic nu se stin prin neu$? & au e%ecte speci%ice re$ultate din caracterul absolut al acestora, respectiv dreptul de urmrire i dreptul de pre%erin? & sunt prev$ute de le e i sunt limitate ca numr? & sunt aprate prin aciuni reale! 2repturile reale se clasi%ic n= a) drepturi reale principale, care au o e&isten de sine stttoare n raport cu alte drepturi reale sau de crean i cuprind dreptul de proprietate i de$membrmintele acestuia (dreptul de u$u%ruct, de u$, de abitaie, de servitute, de super%icie)? b) drepturile reale accesorii (dreptul de a#, de ipotec, privile iile, dreptul de retenie, drept real imper%ect de aranie)! 5) 2repturi de crean, care repre$int drepturi subiective n temeiul crora subiectul activ, numit creditor, poate pretinde subiectului 31

pasiv determinat, numit debitor, s dea, s %ac ori s nu %ac ceva! ,aracterele #uridice ale drepturilor de crean sunt urmtoarele= & presupune determinarea de la nceput att a subiectului activ ct i a celui pasiv? obli aia subiectului pasiv poate %i att po$itiv (a da ori a %ace ceva ), ct i ne ativ (a nu %ace ceva din ceea ce n lipsa obli aiei ar %i putut s %ac)? & %iind un drept relativ, nu d natere dreptului de urmrire i de pre%erin? & numrul drepturilor de crean este nelimitat? & sunt aprate prin aciuni personale, n principiu prescriptibile e&tinctiv! -.!/: .entru dreptul imobiliar este important buna cunoatere a drepturilor patrimoniale, delimitarea corect a acestora n drepturi reale i drepturi de crean, deoarece n urma atribuirii unui drept la o cate orie sau alta depinde tipul nscrisurilor n re istru! 9a cum, drepturile reale se intabulea$, iar drepturile de crean asupra bunurilor imobile se notea$! 2repturile reale nu sunt doar cele prev$ute n ,odul civil! 2up prerea noastr, la cate oria de drepturi reale pot %i atribuite dreptul de %olosin asupra terenului pe termen nelimitat, dreptul de administrare economic, dreptul de estiune economic! 'nii autori (,! ;aman iu! 2rept civil rom)n) consider c dreptul real este un raport ntre o persoan i un lucru, pe cnd dreptul de crean este un raport ntre persoane! 4- CAD"(2 SE)I-A"E2." se va atra e atenia asupra cadrului teoretic, inclusiv le islativ asupra temelor susCmenionate! >uplimentar, se vor anali$a probleme privind= caracteristica patrimoniului persoanelor %i$ice i #uridice? delimitarea drepturilor patrimoniale de drepturile personale? caracterele distinctive dintre drepturile reale i drepturile de crean? drepturile reale prev$ute de le islaia RM? cate orii de drepturi de crean? 35

drepturile patrimoniale supuse nscrierii n re istrul bunurilor imobile! 4- (")A S!(DIE"II !E)EI DA!E, studentul trebuie= s e&pun le islaia i normele concrete ce re lementea$ problemele abordate (a (edea #ompartiment&l .Legi%la'ia re#omandat+.)? s determine deosebirile ntre drepturile reale i drepturile de crean (elementele distinctive ntre drepturile reale i drepturile de crean constau n urmtoarele= la drepturile reale subiectul pasiv este nedeterminat, pe cnd la drepturile de crean subiectul pasiv este determinat de la nceput? la drepturile reale obli aia subiectului pasiv este eneral i ne ativ, pe cnd la dreptul de crean obli aia subiectului pasiv este ori po$itiv ( a da, a %ace) ori ne ativ determinat ( a nu %ace ceva ce nainte de asumarea obli aiei se putea %ace)? drepturile reale ca drepturi absolute, dau natere dreptului de urmrire i celui de pre%erin, pe cnd drepturile de crean, ca drepturi relative, nu dau natere la aceste drepturi? drepturile reale sunt limitate la numr, %iind determinate strict de le e, pe cnd drepturile de crean nu sunt limitate ca numr? drepturile reale au un caracter perpetuu, pe cnd drepturile de crean sunt temporare? drepturile reale i$vorsc din le e, pe cnd drepturile de crean i$vorsc din acte i %apte #uridice? drepturile reale sunt aprate prin aciuni reale, pe cnd drepturile de crean sunt aprate prin aciuni personale)? s e&pun drepturile reale, nscrierea crora are drept e%ect validitatea acestora (dreptul de u$u%ruct, dreptul de u$ i de abitaie se nre istrea$ pentru validitate)? s e&pun drepturile de crean care se nre istrea$ pentru a %i opo$abile terilor ( dreptul de servitute i dreptul de super%icie se nre istrea$ pentru opo$abilitate %a de teri)? s evidenie$e e%ectele notrii drepturilor de crean (notarea drepturilor de crean are ca e%ect opo$abilitatea acestora %a de teri)! 33

0I. D"E,!(2 DE ,".,"IE!A!E AS(,"A 5(-("I2." I).5I2E ,"E2E%E"I: 1! 2e%iniia i coninutul dreptului de proprietate 5! Modalitile #uridice ale dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile! 3! "ncetarea sau stin erea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile! SE)I-A"E: 1! 9pariia dreptului de proprietate n dependen de modul de dobndire a drepturilor! 5! .roprietatea cu titlu suspensiv i re$olutoriu! 3! .roprietatea comun n devlmie i pe coteCpri! 4! "ncetarea sau stin erea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile 2E%IS2A6IA: nr.1, #, 3,4,7,15, 17, # , #6, #", #!, 3 , 31, 63, 76. 2I!E"A!("A: nr. 1, 4, 5, 6, 1#, 13, # , #6, 31, 34, 44, 45, 4", 6 , 65, 7#, 75. Relaiile privind dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile sunt re lementate de ,onvenia /uropean pentru 9prarea 2repturilor +mului i a (ibertilor :undamentale 6nr!1? .rimul .rotocol adiional la ,onvenie, art!17, ,onstituia RM 6nr.#, art.!, 46, 54, 1#6, 1#77, ,odul civil 6nr.3, art.315, 337-343, 344, 3737, ,odul %unciar 6nr.47, ,odul apelor 6nr.77, (e ea cadastrului bunurilor imobile 6nr.3 7, (e ea privind terenurile proprietate public i delimitarea lor 6nr.157, (e ea privind administraia public local 6nr.177, (e ea cu privire la arenda n a ricultur 6nr.# 7, (e ea condominiului n %ondul locativ 6nr.#6G, (e ea cu privire la proprietatea public a unitilor administrativCteritoriale 6nr.#"7, (e ea e&proprierii pentru cau$ de 34

utilitate public 6nr.#!7, (e ea privind preul normativ i modul de v)n$areCcumprare a pm)ntului 6nr.317, Re ulamentul cu privire la modul de transmitere n proprietate privat a loturilor de pmnt de pe l)n cas n localitile urbane 6nr.637, Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor6nr.767! C(0I-!E&CBEIE: proprietate, posesie, %olosin, dispo$iie, proprietate re$olubil, domeniu public, domeniu privat, proprietate comun n devlmie, proprietate comun pe coteCpri! I),."!A-!= 2reptul de proprietate este acel drept real care con%er titularului dreptul de a ntrebuina bunul potrivit naturii ori destinaiei sale, de aCl %olosi i de a dispune de el n mod e&clusiv i perpetuu, n cadrul i cu respectarea le islaiei! ,oninutul #uridic al dreptului de proprietate include urmtoarele atribute= & #us utendi (dreptul de a %olosi bunul)? & #us %ruendi (dreptul de aCi cule e %ructele)? & #us abutendi (dreptul de a dispune de bun #uridic ori material)! ,aracterele #uridice ale dreptului de proprietate= & caracterul absolut? & caracterul e&clusiv? & caracterul perpetuu! ,on%orm ,onstituiei R!M! (art!B), proprietatea este public i privat! 2reptul de proprietate este un drept aparinnd e&clusiv unei sin ure persoane, titular a acestui drept! >unt ns i ca$uri n care dreptul de proprietate este a%ectat de anumite modaliti, n practic %iind cunoscute urmtoarele= & proprietatea re$olubil, care are o e&isten nesi ur n patrimoniul debitorului, %iinduCi caracteristic situaia cnd trans%erul proprietii sCa %cut printrCun act #uridic a%ectat de o condiie re$olutorie 3*

(soarta dreptului va depinde de reali$area sau nereali$area evenimentului)? & proprietatea anulabil, apare atunci cnd dreptul de proprietate sCa dobndit printrCun act #uridic translativ de proprietate lovit de nulitate relativ? & proprietatea comun, care repre$int dreptul asupra aceluiai bun sau asupra aceleiai mase de bunuri care aparine concomitent mai multor titulari! (a rndul su, proprietatea comun poate %i= a) pe cote D pri (coproprietatea), unde dreptul de proprietate asupra aceluiai bun este %racionat n coteCpri ideale i abstracte, i nu bunul n materialitatea lui, i poate %i e&primat n %racii sau n procente? b) n devlmie, unde bunul aparine tuturor coproprietarilor %r ca acetia s aib preci$at vreo cotCparte ideal din dreptul de proprietate asupra acelui bun? n dreptul RM sin urul ca$ este proprietatea n devlmie a soilor asupra bunurilor dobndite de ei n timpul cstoriei! 2reptul de proprietate ncetea$, n condiiile le ii, n urma consumrii, pieirii %ortuite sau distru erii bunului, nstrinrii lui n temeiul unui act #uridic, renunrii la dreptul de proprietate, precum i n alte ca$uri prev$ute de le e! 4imeni nu poate %i %orat s cede$e proprietatea sa, cu e&cepia ca$urilor cnd, con%orm le ii, se e%ectuea$= a) urmrirea bunurilor n le tur cu obli aiile proprietarului? b) nstrinarea bunurilor pe care, con%orm le ii, persoana nu le poate avea n proprietate? c) e&proprierea pentru cau$ de utilitate public? d) alte aciuni prev$ute de le e! -.!/: 2reptul de proprietate asupra bunurilor imobile apare din momentul intabulrii acestuia n Re istrul bunurilor imobile! ,on%orm art!38E1 din (e ea cadastrului bunurilor imobile, e&cepie de la 33

principiul apariiei dreptului de proprietate din momentul nre istrrii pre$int ca$ul n care dreptul de proprietate provine din= a) succesiune? b) accesiune? c) vn$are silit? d) este dobndit prin e%ectul unui act normativ prin e&propriere sau n temeiul @otrrii #udectoreti! 4- CAD"(2 SE)I-A"E2." se va atra e atenia asupra problemelor ce in de e&ercitarea practic a dreptului de proprietate i drepturilor de proprietar! >uplimentar, se vor anali$a probleme privind= noiunea i caracterele #uridice ale dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile? limitele e&ercitrii i aprrii dreptului de proprietate? %ormele dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile? particularitile e&ercitrii dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile n cadrul condominiului? cerinele privind ntocmirea documentelor ce stabilesc iEsau con%irm drepturile asupra bunurilor imobile a%late n proprietate comun? re ulile de nstrinare a bunurilor imobile proprietate comun? modalitile #uridice de ncetare a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile? ntocmirea unei aciuni n instana de #udecat n ca$ul vn$rii unui bun imobil %r respectarea dreptului de preemiune! 4- (")A S!(DIE"II !E)EI DA!E, studentul trebuie= s cunoasc le islaia i normele concrete ce re lementea$ relaiile de proprietate (a vedea lista actelor normative i literatura recomandat la aceast tem)? s enune noiunea dreptului de proprietate (dreptul de proprietate este acel drept real care con%er titularului dreptul de a ntrebuina bunul potrivit naturii ori destinaiei sale, de aCl %olosi i de a dispune de el n mod e&clusiv i perpetuu, n cadrul i cu respectarea le islaiei)? 38

s determine bunurile ce %ac parte din domeniul public al statului sau al unitilor administrativCteritoriale (noiunea de bunuri proprietate public arat c aceste bunuri aparin tuturor! 2in aceast cate orie de bunuri %ac parte acele bunuri care pre$int un interes deosebit pentru societate, sunt de u$ eneral i necesit a %i prote#ate, pstrate pentru eneraiile viitoare, ca, de e&emplu, bo iile de orice natur ale subsolului, spaiul aerian, apele i pdurile %olosite n interes public, cile de comunicaie, pieele, parcurile publice, terenurile destinate necesitilor de aprare a rii etc! "n acest conte&t, este necesar a studia n pro%un$ime coninutul art!B, 43, *4, 153 i 158 din ,onstituia RM 6nr.#7, art!31*, 338C 343, 344, 383 ,odul civil 6nr.37, art!1, 4C* din (e ea privind terenurile proprietate public i delimitarea lor 6nr.157, art!84C88 din (e ea privind administraia public local 6nr.177? s caracteri$e$e modalitile proprietii comune pe coteCpri (proprietatea comun pe coteCpri poate %i= a) temporar? b) permanent? i c) %orat)? s determine momentul apariiei dreptului de proprietate (dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile apare din momentul intabulrii acestuia n re istrul bunurilor imobile! /&cepia de la aceast re ul este stabilit la art!38E1 din (e ea cadastrului bunurilor imobile 6nr.3 7? s e&pun particularitile dreptului de proprietate lovit de o condiie suspensiv re$olutorie (n ca$ul n care apariia dreptului de proprietate este a%ectat de o condiie suspensiv re$olutorie, dobnditorul este proprietar sub condiie re$olutorie, iar alienatorul este proprietar sub condiie suspensiv, ast%el c nici vn$torul i nici cumprtorul nu sunt proprietari deplini! 4umai n ca$ul n care condiia va %i ndeplinit, cumprtorul va deveni proprietar absolut! "n ca$ul n care dreptul de proprietate este a%ectat de o condiie suspensiv re$olutorie, acesta se nre istrea$ provi$oriu n re istrul bunurilor imobile)! 0II. DE:)E)5"/)I-!E2E D"E,!(2(I DE 30

,".,"IE!A!E ,"E2E%E"I: 1! 2reptul de u$u%ruct! 5! 2reptul de u$ i de abitaie! 3! 2reptul de servitute! 4! 2reptul de super%icie i alte drepturi patrimoniale! SE)I-A"E: 1! 2reptul de u$u%ruct! ,onstituirea u$u%ructului! 2repturile i obli aiile u$u%ructuarului! >tin erea u$u%ructului! 5! 2reptul de u$ i de abitaie 3! 2reptul de servitute! ,lasi%icarea, constituirea servituilor! >tin erea dreptului de servitute! 4! 2reptul de super%icie! ,onstituirea dreptului de super%icie! >tin erea dreptului de super%icie! 2E%IS2A6IA: nr. 3, 1#, 17, #5, 3 , 76. 2I!E"A!("A: nr. 1, 4, 6, 1#, #6, 31, 56, 6 , 75. Re lementri normative privind de$membrmintele dreptului de proprietate se re sesc la art!3B*C443 ,od civil 6 nr.37, n (e ea cu privire la ipotec6nr.1#7, n (e ea privind administraia public local6nr.177, (e ea cu privire la a#6nr.#57, (e ea cadastrului bunurilor imobile6nr.3 7, Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor6nr.767! C(0I-!E&CBEIE: de$membrm)nt, u$u%ruct, u$, abitaie, servitute, super%icie, ipoteca, proprietarul %ondului aservit, proprietarul %ondului dominant! I),."!A-!: ,odul civil al R!M!, pe ln dreptul de proprietate, prevede i alte drepturi reale, cum ar %i= u$u%ructul, u$ul, abitaia, super%icia, servitutea, a#ulEipoteca! 'nele drepturi patrimoniale sunt instituite prin le i speciale, cum ar %i, de pild, drepturile de 3B

concesiune, de administrare economic, de %olosin asupra terenurilor etc! "ns numai dreptul de proprietate o%er un drept complet pe care l poate avea un proprietar asupra bunului su, adic dreptul de posesie, %olosin i dispo$iie! -oate celelalte drepturi se e&ercit asupra unui lucru ce nu aparine cu drept de proprietate i presupun doar %olosina sau %olosina i posesia, dreptul de a dispune de bun prin nstrinarea sau c@iar distru erea acestuia rmnnd la proprietar! "n acest ca$, dreptul de proprietate este n rdit printrCun drept real al unei tere persoane, deci este un drept de proprietate sc$ut, este de$membrat! 2e aceea, ast%el de drepturi ca u$u%ructul, u$ul, abitaia, super%icia, servitutea etc! se mai numesc de$membrminte ale dreptului de proprietate! 2e$membrmintele dreptului de proprietate se caracteri$ea$ prin urmtoarele! ,on%orm art!3B* ,od civil, dreptul de u$u%ruct este dreptul unei persoane de a %olosi pentru o perioad determinat sau determinabil bunul unei alte persoane i de a cule e %ructele bunului ntocmai ca proprietarul, ns cu ndatorirea de aCi conserva substana! ,aracterele #uridice ale u$u%ructului sunt urmtoarele= este un drept real? este un drept temporar (n ca$ul persoanei %i$ice u$u%ructul se stin e cel tr$iu la moartea u$u%ructuarului, iar n ca$ul persoanei #uridice u$u%ructul nu poate dura mai mult de 3A ani)? este un drept de %olosin, deoarece u$u%ructuarul dobndete dreptul de a ntrebuina lucrul i de aCi cule e %ructele? este un drept al crui e&erciiu este cesibil, deoarece u$u%ructuarul poate dispune de e&erciiul dreptului su %ie prin act cu titlu oneros, %ie cu titlu ratuit! Modurile de dobndire a u$u%ructului= a) prin le e? b) prin voina omului? i c) prin u$ucapiune! >tin erea u$u%ructului are loc prin= a) moartea u$u%ructuarului? b) e&pirarea termenului pentru care a %ost constituit? c) consolidare? d) nentrebuinarea bunului timp de 3A ani? e) pieirea total a lucrului? %) renunarea u$u%ructuarului la dreptul de u$u%ruct? ) abu$ul de %olosin! 4A

,on%orm art!454 ,od civil, dreptul de u$ este dreptul unei persoane de a %olosi pentru o perioad determinat sau determinabil bunul unei alte persoane i de a cule e %ructele bunului ntocmai ca proprietarul, ns doar pentru propriile necesiti! ,aracterele #uridice ale dreptului de u$ sunt urmtoarele= este un drept real prin care titularul dobndete dreptul de a %olosi lucrul i de a cule e %ructele, dar numai pentru nevoile lui i ale %amiliei lui? are un caracter strict personal, neputnd %i cedat sau nc@iriat altcuiva? se dobndete i se stin e potrivit acelorai re uli ca i u$u%ructul! ,on%orm alin!(5) al art!454 ,od ,ivil titularul dreptului de abitaie are dreptul s locuiasc n locuina unei altei persoane mpreun cu soul i copiii si c@iar dac nu a %ost cstorit sau nu avea copii la data la care sCa constituit abitaia! 2reptul de abitaie este un drept real, de aceeai natur ca u$u%ructul, deci o varietate a u$u%ructului, care are ca obiect o cas de locuit? se constituie i se stin e dup aceleai re uli ca i u$u%ructul, cu e&cepia dreptului de abitaie creat prin e%ectul le ii! ,on%orm art!450 ,od civil, dreptul de servitute este o sarcin care revea$ un imobil (terenul aservit) pentru u$ul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar (terenul dominant)! ,on%orm art!431 ,od civil servitutea poate %i constituit prin destinaia stabilit de proprietar, prin acte #uridice ori prin u$ucapiune! ,on%orm art!43A ,od civil servituile se clasi%ic n= aparente D servituile care se cunosc prin semne e&terioare? neaparente D cele care nu se atest prin ast%el de semne? continue sunt servituile al cror e&erciiu este sau poate %i continuu %r a %i necesar %apta omului? 41

necontinue D cele pentru a cror e&isten este necesar %apta omului? po3iti%e sunt servituile care ndreptesc pe proprietarul terenului dominant s %ac n mod direct anumite acte de %olosin pe terenul aservit? ne)ati%e D cele care impun proprietarului terenului aservit anumite restricii n e&erciiul dreptului su de proprietate! ,aracterele #uridice ale dreptului de servitute sunt urmtoarele= presupune e&istena a dou imobile ce aparin la doi proprietari di%erii? este un accesoriu al %ondului cruia i pro%it? are caracter perpetuu (dac prile nCau stabilit alt%el, servitutea va dura ct timp imobilele vor dura i se va menine situaia din care a re$ultat)? este indivi$ibil (dac bunul aparine n coproprietate mai multor persoane, servitutea nu se poate stabili asupra sau n %avoarea acelui bun dect cu consimmntul unanim al titularilor)! >ervitutea se stin e n ca$ de= a) revocare? b) re$oluiune? c) anularea actului de constituire a servituii? d) renunarea la e&erciiul servituii? e) abandonarea %ondului pe care se e&ercit? %) e&pirarea termenului? ) pieirea %ondului aservit? @) imposibilitatea material de e&ercitare? i) con%u$iune? i ) prin neu$! ,on%orm art!443 ,od civil, dreptul de super%icie este dreptul real imobiliar de a %olosi terenul altuia n vederea edi%icrii i e&ploatrii unei construcii, deasupra i sub acest teren, sau a e&ploatrii unei construcii e&istente! ,on%orm art! 444 ,od civil dreptul de super%icie este constituit n temeiul unui act #uridic sau al unei dispo$iii le ale, %iind opo$abil terilor din momentul nscrierii n re istrul bunurilor imobile, pe un termen de BB de ani dac nu a %ost stabilit un alt termen! ,aracterele #uridice ale dreptului de super%icie sunt urmtoarele= 45

este un drept real imobiliar, putnd avea ca obiect numai construcii, plantaii sau lucrri ataate pe sol? este un drept perpetuu, el nu se stin e prin neu$? are un caracter imprescriptibil! 2reptul de super%icie con%er super%iciarului toate atributele proprietii asupra obiectului (super%iciarul e&ercit posesia, %olosina i dispo$iia material asupra terenului pe care se a%l lucrrile respective)! >tin erea dreptului de super%icie are loc n urmtoarele ca$uri= prin convenie, succesiune, u$ucapiune? cnd o ter persoan devine proprietar al terenului i a construciilor ridicate pe acesta? cnd construcia, plantaia sau lucrarea au pierit sau au %ost des%iinate n totalitate de super%iciar! <a#ul este un drept real n al crui temei creditorul (creditorul a#ist) poate pretinde satis%acerea creanelor sale cu pre%erin %a de ceilali creditori, inclusiv statul, din valoarea bunurilor depuse n a# n ca$ul n care debitorul (debitorul a#ist) nu e&ecut obli aia arantat prin a#! <a#ul este de dou tipuri= a) )a4ul nre)i(trat ( a#ul %r deposedare)? i amanetul ( a#ul cu deposedare)! 2up natura raporturilor de drept, n cate)oria &e )a4 nre)i(trat intr= - ipoteca D a#area terenurilor, construciilor, altor bunuri imobile le ate nemi#locit de pm)nt, mpreun cu terenul a%erent necesar asi urrii %uncionale a obiectului a#at sau cu dreptul de %olosin a acestui teren! ,onstituie ipotec i revarea c@iriilor, pre$ente i viitoare, pe care le produce un imobil! Ipoteca trebuie nscris n re istrul bunurilor imobile? - ipoteca &e ntreprin30tor C a#ul ntreprinderii, care se e&tinde asupra ntre ului ei patrimoniu, inclusiv asupra %ondurilor %i&e i circulante, asupra altor bunuri i drepturi patrimoniale re%lectate n bilanul ntreprinderii, dac le ea sau contractul nu prevede alt%el? - )a4ul mr%urilor care se a%l n circulaie sau n proces de prelucrare? 43

- )a4ul bunurilor pe care debitorul a#ist le va dob)ndi n viitor! Relaiile privitor la ipotec sunt re lementate de prevederile enerale cu privire la a# din ,odul civil 6 nr.37, din (e ea cu privire la a# 6nr.#57, dar n special, de (e ea cu privire la ipotec 6nr.1#7! Ipoteca, con%orm art!4 din (e ea cu privire la ipotec, se instituie n vederea arantrii e&ecutrii obli aiei i repre$int un raport de drept accesoriu %a de obli aia arantat, %iind condiionat n timp de durata acesteia! Ialabilitatea ipotecii depinde de valabilitatea obli aiei arantate cu ipotec! .oate %i arantat cu ipotec e&ecutarea obli aiilor ce re$ult din contractul de credit, contractul de mprumut sau alte obli aii! 4orme privind ipoteca se aplic obli aiilor ce re$ult din contractele de credit sau mprumut, indi%erent de scopul i destinaia acestora! .ot %i arantate cu ipotec una sau mai multe obli aii! +bli aia arantat poate %i curent sau viitoare, inclusiv condiionat! "n ca$ul arantrii obli aiilor viitoare, prile vor conveni e&pres, n contractul de ipotec, asupra %aptului c ipoteca instituit va aranta aceluiai creditor ipotecar e&ecutarea oricrei obli aii viitoare! Ipoteca instituit pentru arantarea rambursrii unei sume de bani este valabil c@iar n ca$ul n care aceast sum urmea$ a %i eliberat n viitor sau eliberarea banilor este e%ectuat n trane! ,reana ipotecar trebuie s %ie determinat sau determinabil la momentul e&ecutrii dreptului de ipotec! ,reana ipotecar trebuie s aib e&presie bneasc, %ie n moned naional, %ie n valut strin! ,on%orm art!3 din (e ea cu privire la ipotec 6nr.127, ipoteca se instituie n temeiul le ii (ipoteca le al) sau a contractului (ipoteca convenional)! -emeiurile pentru instituirea ipotecii le ale snt= a) creanele statului pentru sumele datorate con%orm le islaiei %iscale? b) creanele re$ultate dintrCo @otrre #udectoreasc, precum este stabilit de le islaie! Ipoteca le al este instituit prin nre istrarea n Re istrul bunurilor imobile a unui avi$, n care se indic bunul imobil care %ace obiectul ipotecii, temeiul i mrimea creanei! (a avi$ul depus pentru 44

nre istrare se vor ane&a dovada c avi$ul a %ost adus la cunotina debitorului ipotecar, precum i @otrrea instanei de #udecat sau actul ce con%irm creanele statului %a de debitorul ipotecar aprute n ba$a le islaiei %iscale! ,reditorul ipotecar care a nre istrat ipoteca le al are dreptul de a urmri bunul imobil ipotecat n condiiile le ii! .rioritatea ipotecii le ale este stabilit con%orm re ulilor enerale privind prioritatea ipotecii! ,on%orm art!8 din (e ea cu privire la ipotec 6nr.127, obiectul ipotecii poate %i unul sau mai multe bunuri imobile pre$ente sau viitoare ce pot %i individuali$ate prin numere cadastrale separate! +biectul ipotecii trebuie determinat prin denumirea bunului, numrul su cadastral, locul a%lrii, precum i printrCo descriere su%icient pentru identi%icarea acestuia! .ot %i obiect al ipotecii doar bunurile imobile a%late n circuit civil, deinute n proprietate i nre istrate n Re istrul bunurilor imobile! Ipoteca se e&tinde asupra mbuntirilor, ameliorrilor i accesoriilor bunului imobil ipotecat, asupra oricrui bun imobil care se unete prin accesiune cu bunul imobil ipotecat, precum i asupra bunurilor noi ce re$ult din trans%ormarea bunului imobil ipotecat, dac alt%el nu este prev$ut de contract! Ipoteca nu se e&tinde asupra %ructelor bunului ipotecat, dac contractul de ipotec nu prevede alt%el! .rin contract poate %i prev$ut e&tinderea ipotecii asupra bunurilor imobile ce vor %i dobndite sau construite n viitor! Ipoteca este indivi$ibil i sub$ist inte ral asupra tuturor bunurilor imobile ipotecate, asupra %iecruia dintre ele i asupra tuturor prilor lor, c@iar dac imobilul ipotecat sau obli aia arantat cu ipotec este divi$ibil ns nu pot %i obiecte separate ale ipotecii bunurile imobile care, con%orm le islaiei, nu pot %i nstrinate separat! 4u poate %i obiect al ipotecii o parte a bunului indivi$ibil! Gunul imobil ipotecat rmne n proprietatea debitorului ipotecar! ,ontractul de ipotec poate prevedea %olosirea obiectului ipotecii de ctre creditorul ipotecar! Riscul pieirii sau deteriorrii %ortuite a obiectului ipotecii este suportat de ctre debitorul ipotecar, dac contractul de ipotec nu prevede alt%el!

4*

4- CAD"(2 SE)I-A"E2." se va atra e atenia asupra problemelor practice ce decur din subiectele temei n cau$! >uplimentar, se vor anali$a probleme privind= caracteristica eneral a drepturilor de u$u%ruct, u$, abitaie, servitute, super%icie, a#Eipotec? instituirea drepturilor indicate mai sus? documentele ce con%irm drepturile reale? momentul apariiei drepturilor menionate mai sus? stin erea drepturilor menionate mai sus? limitele e&ercitrii i aprrii drepturilor reale! 4- (")A S!(DIE"II !E)EI DA!E, studentul trebuie= s e&pun le islaia i normele concrete ce re lementea$ problemele abordate (a (edea li%ta a#telor normati(e /i literat&ra re#omandate la a#ea%t+ tem+)? s caracteri$e$e de$membrmintele dreptului de proprietate (a vedea art!3B*C443 ,od civil al R!M!)? s caracteri$e$e temeiurile stin erii drepturilor reale (a vedea art!45AC453, 458, 44A, 44BC4*1, 4B* ,od civil al R!M!)? s determine modalitatea de aprare a drepturilor reale (dac dreptul proprietarului, posesorului este nclcat se naintea$, dup ca$, aciune n revendicare sau aciune ne atorie! .ersoana le$at n dreptul su se adresea$ n instana de #udecat de la locul siturii bunului imobil)? s determine asemnrile i deosebirile dintre dreptul de u$u%ruct, dreptul de u$ i dreptul de abitaie (a vedea art!3B*C458 ,od civil al R!M!)! 0III. ).D("I2E DE D.5<-DI"E A D"E,!(2(I DE ,".,"IE!A!E AS(,"A 5(-("I2." I).5I2E ,"E2E%E"I: 1! 9ctele #uridice civile! 43

5! 9ccesiunea imobiliar natural i arti%icial! 3! '$ucapiunea sau prescripia ac@i$itiv! 4! /&proprierea pentru cau$ de utilitate public i alte moduri de dob)ndire a dreptului de proprietate! SE)I-A"E: 1! 2ob)ndirea dreptului de proprietate prin convenie sau contract! 5! 9ccesiunea imobiliar natural! 9ccesiunea imobiliar arti%icial! 3! '$ucapiunea sau prescripia ac@i$itiv! ,alcularea termenului de prescripie! "ntreruperea i suspendarea cursului u$ucapiunii! 4! /&proprierea pentru cau$ de utilitate public! Gunurile imobile care pot %i e&propriate! /%ectele e&proprierii! *! 2ob)ndirea dreptului de proprietate prin creare i alte moduri de dob)ndire a dreptului de proprietate! 2E%IS2A6IA: nr. 1, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 17, #", #!, 3 , 31, 36, 4#, 43, 63, 64, 76, "1. 2I!E"A!("A: nr. 1, 3, 4, 5, 13, 1!, 31, 33, 37, 7 , 71. Re lementri normative privind modurile de dobndire a dreptului de proprietate se re sesc la art!1 din .rimul .rotocol adiional la ,onvenia /uropean pentru 9prarea 2repturilor +mului i a (ibertilor :undamentale 6nr.17, n ,odul civil 6nr.3, art.3*+&3**, 3*8, 3*;, 33*, 331&339G, n ,odul %unciar 6nr.47, n ,odul apelor 6nr.77, n (e ea privind cultele reli ioase i prile lor componente, n (e ea privind administrarea i deetati$area proprietii publice 6nr.147, n (e ea privind terenurile proprietate public i delimitarea lor6nr.157, n (e ea privind administraia public local 6nr.177, n (e ea cu privire la proprietatea public a unitilor administrativC teritoriale 6nr.#"7, n (e ea e&proprierii pentru cau$ de utilitate public 6nr.#!7, n (e ea cadastrului bunurilor imobile 6nr.3 7, n (e ea privind preul normativ i modul de v)n$areCcumprare a pm)ntului 6nr.317, n (e ea privati$rii %ondului de locuine 6nr.367, 48

n Re ulamentul privind licitaiile cu stri are i cu reducere 6nr.4#7, n Re ulamentul cu privire la v)n$areaCcumprarea terenurilor a%erente 6nr.437, n Re ulamentul cu privire la modul de transmitere n proprietate privat a loturilor de pmnt de pe l)n cas n localitile urbane 6nr.637, n ;otr)rea <uvernului cu privire la v)n$areaCcumprarea terenurilor 6nr.647, n Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor 6 nr.767, n Re ulamentul cu privire la or ani$area i des%urarea licitaiilor %unciare cu stri are n municipiul ,@iinu 6nr."17 etc! C(0I-!E&CBEIE: convenie, contract, ocupaiune, accesiune, u$ucapiune, succesiune, e&propriere! I),."!A-!: .rin modurile de dobndire a dreptului de proprietate se nele mi#loacele #uridice, adic %aptele i actele #uridice n temeiul crora se dobndete dreptul de proprietate! Modurile de dobndire a dreptului de proprietate pot %i clasi%icate dup cum urmea$ = 1) modul ori inar i modul derivat, n %uncie de situaia #uridic a bunului n momentul dobndirii? 5) modul de dobndire universal, modul de dobndire cu titlu universal i modul de dobndire cu titlu particular, dup ntinderea drepturilor reale dobndite? 3) modul de dobndire cu titlu oneros i modul de dobndire cu titlu ratuit, n %uncie de caracterul transmiterii? 4) modul de dobndire ntre vii i modul de dobndire pentru cau$ de moarte, dup momentul n care se produce e%ectul dobndirii dreptului de proprietate! Modul ori inar presupune %aptul c dobnditorul este primul proprietar al bunului, %iind produs de acesta! "n literatura de specialitate nu este o prere unic re%eritor la modul ori inar i modul derivat de dobndire a dreptului! ,on%orm unor autori (Ilac@ide .!,! etc!) la cate oria modului ori inar poate %i atribuit doar ocupaiunea, iar celelalte moduri sunt derivate! "n opinia altor autori (-olstoi Iu!K!, >er @eev 9!.!), ori inale sunt aa moduri de dobndire a dreptului de 40

proprietate cum ar %i= a) producerea bunurilor? b) prelucrarea bunurilor? c) dobndirea dreptului de proprietate asupra bunurilor %r stpn? d) asupra bunurilor site? e) prescripia ac@i$itiv (u$ucapiunea)? i %) comoara! "ntrCo alt ordine de idei se e&pune opinia con%orm creia n enere modurile de dobndire a dreptului de proprietate nu pot %i clasi%icate n ori inare i derivate deoarece nu e&ist ca$uri n care bunul s nu aparin nimnui (Meier 2!I! i alii)! Modul derivat de dobndire a dreptului de proprietate presupune transmisiuni ale dreptului de proprietate de la un titular la altul (cum ar di, de e&emplu, n ca$ul conveniilor)! Modul de dobndire universal este modul prin care dobnditorul primete ntrea a universalitate #uridic! "n ba$a art!1435 ,od civil, motenirea este transmisiunea universal a patrimoniului persoanei %i$ice decedate ctre succesorii ei! Modul de dobndire cu titlu universal, este modul prin care dobnditorului i se transmite doar o poriune din patrimoniu (de pild, cum ar di ca$ul prev$ut la alin!(1) al art! 04 ,od civil)! Modul de dobndire cu titlu particular, presupune dobndirea unui bun determinat sau o mas de bunuri determinate! Modul de dobndire cu titlu oneros este modul n care n sc@imbul dreptului real se obine un ec@ivalent bnesc! Modul de dobndire cu titlu ratuit, presupune dobndirea dreptului real %r a se obli a la vreo prestaie %a de transmitor! Modul de dobndire pentru cau$ de moarte este modul de transmitere a dreptului de proprietate numai la momentul decesului proprietarului! -oate celelalte moduri sunt moduri de dobndire ntre vii! "n con%ormitate cu art!35A ,od civil, dreptul de proprietate asupra unui bun imobil se poate dobndi n urmtoarele moduri= a) prin act #uridic, inclusiv prin succesiune? b) prin accesiune? c) prin u$ucapiune? d) prin @otrre #udectoreasc translativ de proprietate? precum i e) prin e%ectul unui act administrativ n ca$urile prev$ute de le e! ,on%orm art!1B* ,od civil, actul #uridic civil este mani%estarea voinei persoanei %i$ice sau #uridice ndreptate spre naterea, modi%icarea sau stin erea drepturilor i obli aiilor civile! 2rept e&emplu de dobndire 4B

a dreptului de proprietate n ba$a actului civil pot servi= contractele de vn$areCcumprare, de donaie, de sc@imb, de rent, de nstrinare a bunului cu condiia ntreinerii pe via, asemenea i dobndirea dreptului de proprietate prin succesiune, reor ani$are, privati$are etc! 'n rol deosebit n materia dobndirii drepturilor i revine accesiunii imobiliare! 2istin em dou tipuri de accesiuni= a) accesiunea imobiliar natural? i b) accesiunea imobiliar arti%icial! 9st%el con%orm art!350 ,od civil, adu irile de teren de la malurile apelor cur toare revin proprietarului terenului riveran numai dac ele se %ormea$ treptat (aluviuni)! -erenurile ocupate treptat de albiile apelor cur toare revin proprietarului acestor ape! .roprietarul terenului din care o ap cur toare a smuls brusc o parte important, alipindCo la terenul altuia, nu pierde dreptul de proprietate asupra prii desprinse dac o revendic n termen de un an de la data cnd proprietarul terenului la care sCa alipit partea a intrat n posesiune! 9ccesiunea imobiliar arti%icial repre$int un alt mod de dobndire a dreptului de proprietate asupra imobilelor prev$ute de art!35B ,od civil! "n acest sens accesiunea imobiliar arti%icial repre$int un mod de dobndire a dreptului de proprietate asupra construciilor att la supra%aa terenurilor ct i celor subterane, ridicate %ie de proprietarul terenului, %ie dobndite de proprietarul terenurilor n condiiile art! 35B ,od civil! 9st%el n situaia n care un ter a ridicat o construcie pe terenul unei alte persoane, aceasta poate pretinde asupra dreptului de proprietate asupra construciei cu recuperarea c@eltuielilor pentru ridicarea acesteia n condiiile stabilite de articolul susCnumit! 2ac la ridicarea construciei adiacentul a construit dincolo de @otarul su ast%el nct mai mult de L din construcie este dislocat pe terenul vecin, proprietarul terenului dreptul cruia este nclcat poate dobndi proprietate asupra ntre ii construcii, pltind constructorului o desp ubire! 9rticolul 335 ,od civil prevede dobndirea dreptului de proprietate prin posesia cu bunCcredin sub nume de proprietar a unui bun imobil pe parcursul a 1* ani de $ile! ,on%orm articolului 33* ,od civil, *A

produce e%ecte #uridice doar posesiunea util, pn la proba contrar posesiunea este pre$umat a %i util! 9rticolul 33* ,od civil, prevede e&pres condiiile n care posesiunea este util! 9st%el nu este util posesiunea discontinu, tulburat, clandestin sau precar, posesiunea este discontinu att timp ct posesorul o e&ercit cu intermitene anormale n raport cu natura bunului! .osesiunea este tulburat atta timp ct este dobndit sau conservat prin acte de violen, %i$ic sau moral, care nu snt provocate de o alt persoan! .osesiunea este clandestin dac se e&ercit ast%el nct nu poate %i cunoscut! .osesiunea este precar cnd nu se e&ercit sub nume de proprietar! 2iscontinuitatea poate %i opus posesorului de ctre orice persoan interesat, numai persoana %a de care posesiunea este tulburat sau clandestin poate invoca aceste vicii! "n eneral, @otrrile #udectoreti sunt declarative de drepturi i nu constituie moduri de transmitere a drepturilor reale, dar sunt i ca$uri n care acestea constituie sau atribuie drepturi asupra bunurilor imobile! /&proprierea este un alt mod de dobndire a dreptului de proprietate n ca$ul statului i unitilor administrativCteritoriale! ,on%orm art!43 din ,onstituia R!M!, e&proprierea poate avea loc doar e&clusiv pentru o cau$ de utilitate public cu dreapta i prealabila desp ubire! .rocedura e&proprierii este determinat de (e ea privind e&proprierea pentru cau$ de utilitate public nr!400 din A0!A8!1BBB! ,on%orm articolului 3 din (e ea 440, utilitatea public se declar= a) pentru lucrrile de interes naional C de ctre .arlament? b) pentru lucrrile de interes local ale unitii administrativCteritoriale C de ctre consiliul local? c) pentru lucrrile de interes comun ale mai multor raioane iEsau municipii C de ctre consiliile lor, iar n ca$ de diver ene C de ctre <uvern? d) pentru lucrrile de interes comun ale mai multor orae iEsau sate din teritoriul unui raion C de ctre consiliile acestor orae iEsau sate, iar n ca$ de diver ene C de ctre consiliul raional! 2eclararea utilitii publice se %ace dup e%ectuarea unei cercetri prealabile i numai n ca$ul n care e&ist toate condiiile pentru *1

e&propriere, prev$ute de le e! 9st%el cercetarea prealabil va stabili e&istena elementelor #usti%icative ale interesului naional sau local, premiselor economicoCsociale, ecolo ice sau de alt natur ale necesitii lucrrilor, ncadrrilor n planurile de urbanism i de amena#are a teritoriului, aprobate con%orm le ii! ,on%orm articolului B al (e ii nominali$ate, doar dup declararea utilitii publice, e&propriatorul va e&ecuta aciunile de naintare a propunerii de e&propriere n termen de 1A $ile de la publicarea actului de declarare a utilitii publice! .roprietarul obiectului e&proprierii este in%ormat n scris despre propunerea de e&propriere de ctre or anul care %ace aceast propunere i este n drept sCi dea consimmntul pentru o compensare imediat i ec@itabil! .ropunerea de e&propriere va conine noti%icarea adresat persoanelor %i$ice i #uridice titulare de drepturi reale asupra obiectului e&proprierii, o%erta de desp ubire, modalitatea trans%erului de bunuri i de drepturi patrimoniale sau, dup ca$, modalitatea de cedare a drepturilor patrimoniale! "n ca$ul e&proprierii unei locuine sau a unui teren, proprietarului i se va propune n proprietate o alt locuin sau un alt teren! 2ac costul locuinei propuse sau al terenului propus este mai mic dect cel al locuinei e&propriate sau al terenului e&propriat, e&propriatorul va plti di%erena dintre costul locuinei e&propriate sau al terenului e&propriat i cel al locuinei propuse sau al terenului propus! (a rndul su e&propriatul poate %ace ntmpinare mpotriva propunerii de e&propriere! "ntmpinarea este actul prin care e&propriatul naintea$ e&i enele proprii privind condiiile e&proprierii, ea se depune, n termen de 4* $ile de la primirea noti%icrii, la or anul care a %cut propunerea de e&propriere! "ntmpinrile vor %i soluionate n termen de 3A $ile de ctre o comisie constituit prin @otrre a <uvernului! "n ca$ul n care prile nu a#un la un acord asupra e&proprierii n modul stabilit, e&proprierea pentru cau$ de utilitate public nu poate %i %cut dect prin @otrre #udectoreasc cu dreapt i prealabil desp ubire! "n ca$ de liti iu asupra cuantumului desp ubirii, instana de #udecat va constitui o comisie de e&peri la care pot participa cte un repre$entant al e&propriatorului i al e&propriatului! 2esp ubirea se compune din valoarea real a imobilelor sau a drepturilor *5

patrimoniale supuse e&proprierii i din daunele cau$ate proprietarului sau titularilor de alte drepturi reale! .lata desp ubirilor se va %ace n modul convenit ntre pri! "n lipsa unui acord ntre ele, instana de #udecat va @otr depunerea de mi#loace pe contul bancar al e&propriatului, stabilind i termenul de plat, care nu va depi 3A de $ile de la data rmnerii de%initive a @otrrii #udectoreti! 9rticolul 51 al (e ii susCmenionate prevede dero ri de la procedurile menionate i anume, n ca$ de ur en, de asediu i de r$boi, e&proprierea se %ace n mod e&pres con%orm procedurilor stabilite de le islaie! "n ca$ de e&ecutare imediat a unor lucrri ce in de aprarea rii, ordinea public i securitatea naional i n ca$ de calamiti naturale, e&propriatorul poate intra n posesiunea obiectului e&proprierii nemi#locit dup ce a pltit desp ubirea! "n ca$ul n care nu este de acord cu suma desp ubirii, e&propriatul poate intenta o aciune n instana de #udecat, con%orm procedurii prev$ute! -.!/: (e ea civil %ace deosebire ntre momentul dobndirii dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile i momentul dobndirii dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile! 9st%el, n ca$ul bunurilor mobile, dreptul de proprietate este transmis dobnditorului n momentul predrii bunului, dac le ea sau contractul nu prevede alt%el, iar n ca$ul bunurilor imobile, dreptul de proprietate se dobndete la data nscrierii n re istrul bunurilor imobile, cu e&cepiile prev$ute la art!381 din (e ea cadastrului bunurilor imobile 6nr.!07! 4- CAD"(2 SE)I-A"E2." se va atra e atenia asupra problemelor teoretice i, nu n ultimul rnd, asupra problemelor practice ce persist n domeniul dobndirii dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile! >uplimentar, vor %i supuse anali$ei i de$baterilor subiectele re%eritor la= cerinele privind ntocmirea i valabilitatea contractelor translative de proprietate? accesiunea imobiliar arti%icial i e&cepiile de la principiul Mproprietarul construciei ridicate D proprietar al terenului? *3

procedura dobndirii dreptului de proprietate n re$ultatul u$ucapiunii? modalitatea de calculare a cursului termenului necesar pentru invocarea u$ucapiunii? procedura e&proprierii bunurilor pentru cau$ de utilitate public! 4- (")A S!(DIE"II !E)EI DA!E, studentul trebuie= s enumere modurile de dobndire a dreptului de proprietate (a vedea cele menionate mai sus, de asemenea i art!35A ,od civil)? s anali$e$e i s delimite$e modurile de dobndire a dreptului de proprietate? s numeasc i s supun anali$ei actele #uridice civile, n temeiul crora poate %i dobndit dreptul de proprietate (contractele de vn$areCcumprare, de donaie, de sc@imb, de rent, de nstrinare a bunului cu condiia ntreinerii pe via? succesiunea etc!)? s determine ca$urile cnd u$ucapiunea produce e%ecte #uridice (produce e%ecte #uridice doar posesiunea netulburat, desc@is, continu, din nume de proprietar)? s soluione$e liti iul n ca$ul n care proprietarul a e%ectuat construcia cu materialele altuia (con%orm art!35B(5) ,od civil, proprietarul de teren care a e%ectuat construcii i alte lucrri cu materiale strine este obli at s plteasc valoarea materialelor! 2ac lucrrile au %ost e%ectuate cu reaCcredin, proprietarul este obli at s repare i pre#udiciul cau$at)? s soluione$e liti iul n ca$ul n care construciile sunt e%ectuate de un ter de bunCcredin (con%orm art!35B(4), n ca$ul n care construciile sunt e%ectuate de un ter de bunCcredin, proprietarul de teren nu poate cere ridicarea lor i este obli at s plteasc, la ale ere, valoarea materialelor i costul muncii sau o sum de bani ec@ivalent creterii valorii terenului)? s determine procedura dobndirii dreptului de proprietate n re$ultatul accesiunii imobiliare naturale, arti%iciale, precum i n re$ultatul u$ucapiunii imobiliare (art!350, 35B, 335, 334C 333)! *4

I?. ,"I0A!I:A"EA & ).D DE D.5<-DI"E A D"E,!(2(I DE ,".,"IE!A!E AS(,"A 5(-("I2." I).5I2E ,"E2E%E"I: 1! .rivati$area terenurilor! 5! .rivati$area %ondului locativ! 3! .rivati$area ntreprinderilor! 4! Gunurile imobile proprietate public ce nu sunt supuse privati$rii! SE)I-A"E: 1! -erenurile proprietate public cu destinaie a ricol supuse privati$rii ratuite i contra plat prin v)n$areCcumprare! 5! -erenurile proprietate public destinate construciilor supuse privati$rii ratuite i contra plat prin v)n$areCcumprare! 3! .rivati$area %ondului locativ! 4! .rivati$area ntreprinderilor! *! Gunurile imobile proprietate public ce nu sunt supuse privati$rii 2E%IS2A6IA: nr. 3, 4, 14, 15, 17, #6, 31, 36, 4#, 43, 63, 64, "1. 2I!E"A!("A: nr. 3, 5, 13, 1!, 31, 33, 7 , 71. Re lementri normative privind privati$area patrimoniului public se re sesc n ,odul civil 6nr.3, lit.&* a alin.$#* al 337G, n ,odul %unciar 6nr.4,art.11-15, 36-41, 46-5#, 55-6 , 6#-647, n (e ea privind administrarea i deetati$area proprietii publice 6nr.147, n (e ea privind terenurile proprietate public i delimitarea lor 6nr.157, n (e ea privind administraia public local 6nr.177, n (e ea condominiului n %ondul locativ 6nr.#67, n (e ea cu privire la proprietatea public a unitilor administrativCteritoriale 6nr.#"7, n (e ea privind preul normativ i modul de v)n$areCcumprare a pm)ntului 6nr.317, n (e ea privati$rii %ondului de locuine 6nr.367, **

n Re ulamentul privind licitaiile cu stri are i cu reducere 6nr.4#7, n Re ulamentul cu privire la v)n$areaCcumprarea terenurilor a%erente 6nr.437, n Re ulamentul cu privire la modul de transmitere n proprietate privat a loturilor de pmnt de pe l)n cas n localitile urbane 6nr.637, n ;otr)rea <uvernului cu privire la v)n$areaCcumprarea terenurilor 6nr.647, n Re ulamentul cu privire la or ani$area i des%urarea licitaiilor %unciare cu stri are n municipiul ,@iinu 6nr."17 etc! C(0I-!E&CBEIE: patrimoniu public, proprietate public, proprietate de stat, proprietate a unitilor administrativCteritoriale, privati$areEdeetati$are, privati$are cu titlu ratuit, privati$are contra plat, licitaie public, licitaie cu stri are! I),."!A-!= .rivati$area bunurilor imobile n R!M! a devenit posibil ncepnd cu 1 ianuarie 1BB5, odat cu punerea n aplicare a ,odului %unciar 6nr.47, adoptarea (e ii cu privire la privati$are etc! Iniial au %ost supuse privati$rii terenurile cu destinaie a ricol (#on$orm art.12 /i 1! din 0od&l $&n#iar), locuinele= apartamentele, casele, ncperile de locuit din cmine i atelierele de creaie! .rivati$area spaiului locativ se e%ectuea$ n ba$a (e ii privind privati$area %ondului de locuine nr!1354 din 1A!A3!B3 i se materiali$ea$ prin nc@eierea contractului de vn$areCcumprare, transmitereCprimire a locuinei n proprietate privat care se autenti%ic notarial i se nre istrea$ n Re istrul bunurilor imobile la o%iciul cadastral teritorial! .e parcurs au %ost supuse privati$rii ntreprinderile, de cele mai dese ori, prin vn$area patrimoniului n calitate de comple& patrimonial unic de producie sau prin reor ani$area ntreprinderii i vn$area ulterioar a aciunilor sau subscrierea aciunilor! -erenurile se privati$ea$ att cu titlu ratuit, ct i contra plat, cu nc@eierea contractului de vn$reCcumprare! ,adrul #uridic privind privati$area terenurilor, printre altele, include n sine= *3

1) pentru terenurile a%erente caselor de locuit n localitile steti C art!05 al %ostului ,od %unciar? 5) pentru terenurile a%erente caselor de locuit n localitile urbane D art!11 al actualului ,od %unciar, Re ulamentul cu privire la modul de transmitere n proprietatea privat a loturilor de pmnt de pe ln cas n localitile urbane, aprobat prin ;otrrea <uvernului R!M! nr!B04 din 51 septembrie 1BB0? 3) pentru terenurile a%late n %olosina %ostelor col@o$uri, sov@o$uri D art!15C13 ,od %unciar 6nr.47? 4) pentru terenurile a%erente obiectelor privati$ate sau care se privati$ea$, precum i terenurile a%erente obiectelor private, a%late n %olosina ntreprinderilor private, constituite n a%ara procesului de privati$are, pentru terenurile din ntovririle pomicole, terenurile libere de construcii din intravilanul localitii D (e ea privind preul normativ i modul de vn$areCcumprare a pmntului 6nr.317? *) pentru terenurile din condominiu, a%erente blocurilor de locuine cu mai multe nivele D (e ea condominiului n %ondul locativ 6nr.#67! .rivati$area terenurilor a%erente caselor de locuit, precum i a cotelor de teren ec@ivalent a avut loc cu titlu ratuit! 2ocumentul ce con%irm dreptul de proprietate este -itlul de autenti%icare a dreptului deintorului de teren! Momentul apariiei dreptului de proprietate asupra acestor terenuri este data emiterii -itlului de autenti%icare a dreptului deintorului de teren, dar pentru opo$abilitate, dreptul de proprietate privat asupra acestora cate orii de terenuri necesit a %i nre istrat n Re istrul bunurilor imobile la o%iciul cadastral teritorial! -erenurile proprietate public (de stat sau a unitilor administrativC teritoriale) virane, libere de construcii, dar i de drepturile terilor, au %ost i pot %i supuse privati$rii contra plat, prin intermediul licitaiilor publice cu stri are, la pre liber, de pia, dar nicidecum mai mic, dect preul normativ al pmntului, stabilit n con%ormitate cu tari%ele din ane&a la (e ea 13A0 privind preul normativ i modul de vn$areCcumprare a pmntului! *8

-erenurile a%erente obiectelor private sau care se privati$ea$, precum i terenurile a%erente obiectelor private, a%late n %olosina ntreprinderilor private, constituite n a%ara procesului de privati$are, se privati$ea$ contra plat, cu nc@eierea contractului de vn$areC cumprare! 2reptul de a procura asemenea cate orii de terenuri este acordat ntreprinderilorCproprietar al construciilor respective, n calitatea acestora de persoan #uridic sau a ent economic, dar nu acionarilor, %ondatorilor sau altui coproprietar! ,on%orm art!4(4) din (e ea privind preul normativ i modul de vn$areCcumprare a pmntului (nr!13A0), vn$areaCcumprarea terenurilor proprietate public se e%ectuea$ cu ac@itarea preului la o plat unic sau n rate! (a nc@eierea contractului de vn$areC cumprare n rate, se ac@it cel puin *AN din preul terenului! Restul plii pentru terenurile a%erente utili$ate n procesul te@nolo ic poate %i ealonat pe o perioad de pn la 3 ani i se va e%ectua trimestrial, n sume e ale, cu inde&area lor n %uncie de nivelul in%laiei calculat de la data nc@eierii contractului de vn$areCcumprare pn la data e%ecturii plii! "n ca$ul neac@itrii plii n termenele stabilite n contract, cumprtorul pltete pentru %iecare $i de ntr$iere o penalitate de A,1N din suma neac@itat! -erenurile a%erente proprietate public neutili$ate n procesul te@nolo ic se vnd la o plat unic! 2e asemenea, contra plat, cu nc@eierea contractului de vn$areC cumprare, la pre normativ, se privati$ea$ i loturile pomicole! .reul normativ al terenurilor cu destinaie a ricol, al loturilor de pmnt de pe ln cas i al terenurilor din cadrul ntovririlor pomicole se calculea$ prin aplicarea coe%icientului A,3 la tari%ele speci%icate la po$iia I din ane&a la (e ea 13A0! 2in cate oria terenurilor nepasibile de privati$are %ac parte terenurile din domeniul public, terenurile a%erente obiectelor, a%late n %olosina persoanelor #uridice de drept public, precum i= a) terenurile a%erente obiectelor care asi ur capacitatea de aprare i securitatea statului, ordinea public? *0

b) terenurile a%erente obiectelor care %ac parte din patrimoniul cultural naional, nscrise n Re istrul monumentelor RM ocrotite de stat? c) terenurile a%erente obiectelor, a cror activitate constituie monopolul statului? d) bo iile de orice natur ale subsolului, apele i pdurile %olosite n interes public, resursele naturale ale $onei economice? e) terenurile din %ondul apelor, inclusiv terenurile de sub apele %olosite n interes public, din %ondul %orestier, %iile %orestiere de protecie a apelor i cele din $onele sanitare, terenurile e&puse riscului de alunecri? %) cile de comunicaie, pasa#ele subterane pentru pietoni? ) alte bunuri care, potrivit le islaiei, %ac obiectul e&clusiv al proprietii statului sau al proprietii unitilor administrativC teritoriale! 2eopotriv cu cele indicate mai sus sunt nepasibile de privati$are= a) ntreprinderile de stat (re%pe#ti(, teren&rile a$late ,n $olo%in'a a#e%tora) care e%ectuea$ nre istrarea de stat a ntreprinderilor i a bunurilor, certi%icarea mr%urilor i a te@nicii, alte ntreprinderi de stat care ndeplinesc, n e&clusivitate sau n parte, %uncii au&iliare ale statului? b) ntreprinderile de statEmunicipale (re%pe#ti(, teren&rile a$late ,n $olo%in'a a#e%tora) care e&ploatea$ drumurile auto, bunurile transportului %eroviar, aviatic, %luvial i prin conducte, alte ntreprinderi din in%rastructura social iEsau economic de u$ sau de interes naional ori local? c) ntreprinderile de statEmunicipale, inclusiv cele de prsil i de nsmnare a animalelor, societile comerciale cu capital inte ral sau ma#oritar public stat (re%pe#ti(, teren&rile a$late ,n $olo%in'a a#e%tora) care asi ur %uncionarea stabil a unor anumite sectoare ale economiei naionale? d) terenurile a%erente bunurilor din re$ervele materiale de stat, din re$ervele de mobili$are sau a%erente bunurilor obiectivelor de protecie civil nepasibile de privati$are? *B

e) terenurile poluate cu substane c@imice sau radioactive ori in%ectate cu preparate biolo ice periculoase! (ista societilor pe aciuni cu capital de stat, a ntreprinderilor de stat i ntreprinderilor municipale (re%pe#ti(, /i teren&rile a$late ,n $olo%in'a a#e%tora) nepasibile de privati$are se conine n ane&a la (e ea privind administrarea i deetati$area proprietii publice 6nr.147! 4- CAD"(2 SE)I-A"E2." se va atra e atenia asupra ba$ei le islative ce asi ur privati$area patrimoniului public n R!M! >uplimentar, se vor anali$a problemele privind= modalitile #uridice de privati$are a di%eritor subcate orii de terenuri a ricole? privati$area terenurilor a%erente caselor de locuit? privati$area terenurilor libere de construcii (virane), terenurilor a%erente obiectelor privati$ate, precum i a terenurilor a%erente obiectelor private, a%late n %olosina ntreprinderilor private, constituite n a%ara procesului de privati$are? privati$area %ondului locativ? privati$area ntreprinderilor? documentele ce con%irm drepturile asupra bunurilor imobile dobndite n re$ultatul privati$rii? or ani$area i des%urarea licitaiilor publice n vederea privati$rii bunurilor imobile? datele statistice privind privati$area bunurilor imobile? terenurile i alte bunuri imobile proprietate public nepasibile de privati$are! 4- (")A S!(DIE"II !E)EI DA!E, studentul trebuie= s cunoasc le islaia ce servete drept temei pentru privati$area bunurilor imobile n RM (a vedea (ista actelor normative recomandate pentru studiere la aceast tem)? s determine procedura privati$rii terenurilor a%erente obiectelor privati$ate i obiectelor private (a vedea (e ea privind preul 3A

normativ i modul de vn$areCcumprare a terenurilor i altele con%orm (istei)? s determine persoanele care bene%icia$ de cota de teren ec@ivalent (a vedea art!15 ,od %unciar)? s caracteri$e$e procedura transmiterii n proprietate privat a terenurilor a%erente caselor de locuit n localitile steti (a vedea art!05 din %ostul ,od %unciar)? s caracteri$e$e procedura de privati$are a terenurilor a%erente a caselor de locuit din localitile urbane (art!11 ,od %unciar, ;otr)rea <uvernului nr! B4E1BB0 privind aprobarea Re ulamentului cu privire la modul de transmitere n proprietate privat a loturilor de pm)nt de pe l)n cas n localitile urbane)? s caracteri$e$e procedura de privati$are a %ondului locativ (a vedea (e ea privati$rii %ondului de locuine (nr.1!2 din 10.0!.199!". )ep&bli#at+ ,n 1.2.3r.54!7 din 1!.01.2000, (e ea cu privire la %ondul locativ cu statut special nr!B05 din 1B!AB!1BB3! "n= M!+!4r!A31 din 1*!A*!1BB8? (e ea condominiului n %ondul locativ nr!B13 din 3A!A3!5AAA! "n= M!+!4r!13A din 1B!1A!5AAA)? s e&pun documentele n temeiul crora se e%ectuea$ nre istrarea drepturilor asupra bunurilor imobile ale ntreprinderilor privati$ate (documentele n ba$a crora se nre istrea$ drepturile asupra bunurilor imobile ale ntreprinderilor privati$ate sunt diverse! 9st%el, n ca$ul trans%ormrii ntreprinderii de stat n societate pe aciuni se pre$int= copia certi%icatului nre istrrii de stat i copiile documentelor de constituire a ntreprinderii care leCa primit unde se indic succesiunea de drept n urma reor ani$rii, adeverina de privati$are i actul de inventariere a patrimoniului! "n ca$ul privati$rii ntreprinderii prin v)n$area patrimoniului acesteia la licitaia cu stri are se pre$int contractul de v)n$areCcumprare sau certi%icatul de proprietate i actul de evaluare a patrimoniului n ca$ de necesitate)!

?. D"E,!(2 DE 0ECI-/!A!E 31

,"E2E%E"I: 1! ,oninutul dreptului de vecintate! 5! In%luena vecin! 3! Re ulile aplicate la inte ritatea dreptului de vecintate! 4! 9ccesul pe terenul altuia! (iti ii privind @otarul! SE)I-A"E: 1! ,oninutul dreptului de vecintate! 5! In%luena vecin admisibil i inadmisibil! 3! Re ulile aplicate la inte ritatea dreptului de vecintate! 4! 9ccesul pe terenul altuia! (iti ii privind @otarul! 2E%IS2A6IA: nr. 3, 3#, 51, 5#, 65, 67, 6!. 2I!E"A!("A: nr. 1, 3, 5, 11, #5, 36, 44, 45, 6". Re lementri normative privind dreptul de vecintate se conin n ,odul civil 6nr.3, art.377-3!47, n (e ea privind principiile urbanismului i amena#area teritoriului 6nr.3#7, n Re ulamentul eneral de urbanism 6nr.657, n Re ulamentul privind certi%icatul de urbanism i autori$area construirii sau des%iinrii construciilor i amena#rilor 6nr.6!7! C(0I-!E&CBEIE: in%luen vecin admisibil, in%luen vecin inadmisibil, @otar, aciune n rniuire! I),."!A-!= ,on%orm art! 388 ,od civil al R!M! proprietarii terenurilor vecine, pe ln respectarea drepturilor i obli aiilor prev$ute de le e, trebuie s se respecte reciproc! ,um %oarte bine a e&plicat ,! ;aman iu Mprin nsui %aptul vecintii, proprietarii au obli aia de a se %olosi de %ondul lor n aa %el nct s nu aduc nici un pre#udiciu vecinului, libertatea unuia ncetnd neaprat n momentul cnd ncepe vtmarea celuilalt! 35

In%luena vecin poate %i admisibil i inadmisibil! "n con%ormitate cu art!380 ,od civil al R!M!, in$l&en'a admi%ibil+ apare n ca$ul n care in%luena este considerabil, dar este produs de %olosirea obinuit a unui alt teren i nu poate %i nlturat prin msuri #usti%icate economic! 9st%el, proprietarul terenului sau al unui alt bun imobil nu poate inter$ice in%luena pe care o e&ercit asupra bunului su a$ul, aburul, mirosul, %unin inea, %umul, $ omotul, cldura, vibraia sau o alt in%luen similar provenit din terenul vecin dac nu mpiedic proprietarul n %olosirea bunului sau dac ncalc nesemni%icativ dreptul acestuia! 5n #a6&l in$l&en'ei inadmi%ibile, con%orm art!38B ,od civil al R!M!, proprietarul poate cere inter$icerea ridicrii sau e&ploatrii unor construcii sau instalaii despre care se poate a%irma cu certitudine c pre$ena i utili$area lor atentea$ n mod inadmisibil asupra terenului su! Re lementri normative privind dreptul de vecintate stabilite de ,odul civil= & con%orm art!38B ,od civil, n ca$ul n care construcia ridicat atentea$ n mod inadmisibil asupra terenului vecin, proprietarul poate cere inter$icerea ridicrii sau, dup ca$, demolarea construciei? & con%orm art! 30A ,od civil, dac e&ist pericolul prbuirii construciei de pe terenul vecin peste terenul su, proprietarul poate cere vecinului s ia msurile necesare pentru prevenirea acestui pericol? & n con%ormitate cu prevederile art!30B ,od civil, orice construcie, lucrare sau plantaie se poate %ace de ctre proprietarul terenului numai cu respectarea unei anumite distane, prev$ut de le islaie, ast%el nct s nu se aduc atin ere drepturilor proprietarului vecin! "n ceea ce privete arborii, cu e&cepia celor mai mici de doi metri, a plantaiilor i a ardurilor vii, acetia trebuiesc sdii la o distan care s nu %ie mai mic de 5 metri de linia de @otar? & con%orm art!3BA ,od civil, dac proprietarul unui teren, cu oca$ia ridicrii unei construcii, a construit dincolo de limita terenului su, %r a i se putea imputa premeditarea sau culpa rav, %ecinul 33

&

&

&

& & &

trebuie (0 tolere3e nc0lcarea 5otarului &ac0 nu a obiectat pn0 (au ime&iat &up0 &ep06irea limitei. "n acest ca$, vecinul pre#udiciat trebuie desp ubit cu o rent n bani, pltit anual, cu anticipaie? con%orm art!3B1 ,od civil, orice proprietar este obli at ca, dup primirea unui avi$ scris sau verbal, s permit vecinului accesul pe teritoriul su pentru e%ectuarea i ntreinerea unei construcii, plantaii ori e%ectuarea unor alte lucrri pe teritoriul vecin, %iind n drept a cere compensarea pre#udiciului cau$at prin acest %apt i restabilirea terenului n starea anterioar? con%orm art!3B5 ,od civil, dac terenul este lipsit de comunicaie prin orice cale de acces de %olosin comun, conducte de alimentare cu ap, conducte de ener ie electric, a$e, telecomunicaii etc!, proprietarul poate cere vecinilor sCi permit utili$area terenurilor lor pentru instalarea comunicaiei respective cu respectarea urmtoarelor condiii= s aduc o minim atin ere e&ercitrii dreptului de proprietate asupra terenurilor vecine, s plteasc o #ust i prealabil desp ubire? con%orm art!3B3 ,od civil, proprietarul de teren poate cere proprietarului de teren vecin s ia parte la instalarea unui @otar stabil de demarcare sau la restabilirea unui @otar deteriorat, iar c@eltuielile pentru demarcare se mpart ntre vecini n mod e al dac din raporturile e&istente ntre ei nu reiese alt%el? con%orm art!303 ,od civil, acoperiul trebuie s %ie construit ast%el nct apa, $pada sau @eaa s cad e&clusiv pe teritoriul proprietarului? con%orm art!308 ,od civil, %ructele c$ute din pomi sau arbuti pe terenul vecin se consider %ructe de pe acel teren? con%orm art! 300 ,od civil, proprietarul terenului este n drept s taie ramurile de arbori i de arbuti ce atrn de pe terenul vecin etc!

"n practic, apar diverse liti ii n ceea ce privete stabilirea @otarului! 9st%el, dac n urma unei dispute este imposibil determinarea @otarului adevrat, atunci pentru demarcare este decisiv posesiunea de %apt a vecinilor! Iar dac, posesiunea de %apt nu poate %i determinat, %iecrui teren i este ane&at o #umtate din poriunea 34

disputat! 2ac determinarea @otarului n con%ormitate cu prevederile de mai sus duce la un re$ultat ce contravine %aptelor stabilite, n special aduce atin ere mrimii stabilite a terenului, @otarul se stabilete, la cererea uneia din pri, de ctre instana de #udecat! -.!/: :aptul c dou proprieti sunt vecine, creea$ o stare de %apt din care deriv anumite obli aii ale unui proprietar %a de altul i anumite restricii ale dreptului %iecruia dintre ei! ,odul civil rom)n clasea$ aceste restricii i obli aii printre servitui i le rupea$ n dou cate orii= a) servitui naturale? i b) servitui le ale! "n aa o realitate #uridic, apare ntrebarea dac n a%ar de restriciile i obli aiile impuse de le ea proprietii i dreptul de proprietate, sub numele de servitui naturale i le ale mai pot e&ista i altele, neenumerate de le e, derivnd din raporturile de vecintate! /ste necesar a stabili dac le ea, n aa o situaie, este limitativ sau enuniativ! 2octrina i #urisprudena consider c le ea nu este limitativ! >tarea de vecintate a dou %onduri obli pe proprietari, n a%ar c@iar de orice te&t precis, la oarecare restricii enerale, avnd ca scop s nlture starea de con%licte permanente, care ar e&ista dac %iecare vecin ar u$a %r restricie de dreptul su de proprietate! /&ist deci o serie nedeterminat de obli aii de vecintate, a cror nclcare atra e n sarcina acelui ce leCa nclcat plata de daune interese (;aman iu ,! -ratat de drept civil rom)n! Iol!II)! 4- CAD"(2 SE)I-A"E2." se va atra e atenia nu doar asupra materialului teoretic, dar i asupra problemelor cu caracter practic, care deriv din coninutul subiectelor temei date! >uplimentar, se vor anali$a probleme privind= noiunea i speci%icul dreptului de vecintate? teoriile privind servituile? limitele impuse puterii de a construi (se vor anali$a situaii practice privind nclcarea liniei @otarului la ridicarea construciei pe terenul vecin D nclcare neesenial a @otarului? situaia n care mai mult 3*

de L din supra%aa construciei este amplasat pe terenul vecin? situaia n care construcia este inte ral amplasat pe terenul vecin) determinarea @otarului? determinarea procedurii de soluionare a liti iilor n le tur cu nclcarea dreptului de vecintate? ntocmirea aciunilor ne atorii n instana de #udecat! 4- (")A S!(DIE"II !E)EI DA!E, studentul trebuie= s e&pun le islaia i normele concrete ce re lementea$ problemele abordate (a vedea (ista actelor normative i (ista literaturii recomandate la tema n cau$)? s determine drepturile i obli aiile proprietarilor vecini n administrarea imobilului (respectarea dreptului de vecintate, suportarea in%luenei admisibile? ve$i art!388C3B4 ,od civil)? s determine msurile ntreprinse n ca$ul n care este imposibil determinarea @otarului adevrat dintre vecini! ("n ca$ul n care n re$ultatul unui liti iu este imposibil determinarea @otarului adevrat, atunci pentru demarcare este decisiv posesiunea de %apt a vecinilor! Iar dac posesiunea de %apt nu poate %i determinat, %iecrui teren i este ane&at o #umtate din poriunea disputat! 2ac determinarea @otarului n con%ormitate cu prevederile de mai sus duce la un re$ultat ce contravine %aptelor stabilite, n particular, aduce atin ere mrimii stabilite a terenului, atunci @otarul terenului se stabilete la cererea unei pri, de ctre instana de #udecat)? s caracteri$e$e procedura de soluionare n ca$ul n care proprietarul a depit @otarul terenului nvecinat n ca$ul construciei (n ca$ul n care proprietarul unui teren cu oca$ia ridicrii unei construcii a construit dincolo de limita terenului su %r a i se putea imputa premeditarea sau culpa rav, %ecinul trebuie (0 tolere3e nc0lcarea 5otarului &ac0 nu a obiectat p-n0 (au ime&iat &up0 &ep06irea limitei. Iecinul pre#udiciat trebuie desp ubit cu o rent n bani, pltit anual cu anticipaie)? s dea noiunea de aciune n rniuire (aciunea n rniuire este o aciune prin care reclamantul pretinde ca, n contradictoriu cu prtul, instana s determine, prin semne e&terioare, ntinderea celor 33

dou terenuri nvecinate! "n raport de obiectul cererii, aciunea n rniuire este o aciune posesorie, adic aciunea pentru strmutarea de @otar, ori o aciune petitorie, dac are ca obiect delimitarea proprietilor vecine)? s dea noiunea de aciune ne atorie (titularul dreptului de proprietate al bunului cu privire la care se e&ercit un drept real poate intenta aciunea ne atorie prin care contest prtului c ar avea un drept de super%icie, un drept de u$u%ruct, un drept de u$, un drept de abitaie sau un drept de servitute cu privire la acel bun! "n acest %el, aciunea ne atorie este un mi#loc de aprare al dreptului de proprietate n ce privete atributele acestuia care %ormea$ coninutul dreptului de proprietate)! ?I. 2(C"/"I2E CADAS!"A2E ,"E2E%E"I: 1! ,omponena lucrrilor cadastrale i e&ecutanii acestora! 5! .lanul cadastral i planul eometric! 3! "ntocmirea i modi%icarea planului cadastral! 4! 9utori$aia pentru construcii, procesulCverbal de recepie %inal, alte documente te@nice! SE)I-A"E: 1! Identi%icarea bunurilor imobile! 5! "ntocmirea actelor de constatare pe teren! 3! Re ulile de ntocmire i modi%icare a planului cadastral! 4! ;otarele %i&e i enerale ale terenului! 2E%IS2A6IA: nr.15, 1!, #3, #4, 3 , 37, 3!, 4 , 41, 44, 47, 4", 6 , 77, 7", 7!, " , "#. 2I!E"A!("A: nr. 4, 1 , 11, 14, 1", 1!, ##, #3, #5, 5#, 6!, 73.

38

Re lementri normative privind lucrrile cadastrale se conin n (e ea cadastrului bunurilor imobile 6nr.3 , art.14-#17, n (e ea privind terenurile proprietate public i delimitarea lor 6nr.157, n (e ea cu privire la %ormarea bunurilor imobile 6nr.1!7, n (e ea cu privire la eode$ie i carto ra%ie 6nr.#37, n (e ea privind re lementarea de stat a re imului proprietii %unciare, cadastrul %unciar de stat i monitorin ul %unciar 6nr.377, n Re ulamentul privind or ani$area i %uncionarea 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru 6nr.417, n Re ulamentul cu privire la modul de atribuire, modi%icare a destinaiei i sc@imbul terenurilor 6nr.447, n Re ulamentul privind certi%icarea in inerilor cadastrali 6nr.4"7, n Re ulamentul cu privire la %ormarea bunurilor imobile 6nr.6 7, n Instruciunea cu privire la modul de elaborare i actuali$are a planurilor cadastrale i eometrice 6nr.7!7, n Instruciunea cu privire la ordinea %ormrii i evidenei numerelor cadastrale ale bunurilor imobile 6nr." 7, ,odul practic cu privire la %ormarea bunurilor imobile 6nr."#7! C(0I-!E&CBEIE: plan cadastral, plan eometric, @otar %i&, @otar eneral, numr cadastral, numr cadastral convenional, identi%icarea bunurilor imobile, %ormarea bunurilor imobile I),."!A-!= ,on%orm art!14(1) din (e ea cadastrului bunurilor imobile, lucrrile cadastrale se compun din= a) stabilirea @otarelor unitilor administrativCteritoriale i a terenurilor i delimitarea lor prin borne? b) stabilirea i marcarea pe teren a @otarelor intravilanului? c) identi%icarea bunurilor imobile n ba$a documentelor ce con%irm drepturile? d) msurtorile pe teren pentru ntocmirea sau actuali$area planurilor cadastrale? e) %ormarea bunurilor imobile! ,omponena lucrrilor cadastrale, necesare colectrii de date pentru cadastru, o determin or anele cadastrale teritoriale n modul stabilit de 9 enia Relaii :unciare i ,adastru! (a transmiterea sau 30

revarea drepturilor asupra bunurilor imobile, lucrrile cadastrale se e%ectuea$ n ba$a cererii titularului de drepturi! (ucrrile cadastrale sunt e&ecutate de o%iciile cadastrale teritoriale, de ntreprinderi eode$ice de stat sau private! "n cadrul o%iciilor cadastrale teritoriale, lucrrile cadastrale snt e&ecutate de in ineri cadastrali care poart rspundere pentru corectitudinea i le alitatea lucrrilor e&ecutate! ,on%orm art!1*E1 din (e ea cadastrului bunurilor imobile, stabilirea @otarelor unitilor administrativCteritoriale, stabilirea @otarelor intravilanului se e%ectuea$ n pre$ena repre$entanilor unitilor administrativCteritoriale interesate! +r ani$area acestor lucrri ine de competena 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru! ,on%orm art!13 din (e ea cadastrului bunurilor imobile, identi%icarea bunului imobil repre$int contrapunerea datelor din cadastru cu situaia real din teritoriu! (a identi%icarea bunului se ntocmete un act de constatare pe teren care conine in%ormaii re%eritoare la radul de corespundere a datelor despre componena, supra%aa i despre alte caracteristici ale bunului imobil cu datele din cadastru! Modalitatea i procedura de %ormare a bunurilor imobile sunt stabilite de (e ea cu privire la %ormarea bunurilor imobile nr!3*4CJI din 50!1A!5AA4, ;otrrea <uvernului nr!31 din 5B!A1!1BBB pentru aprobarea Re ulamentului privind %ormarea bunurilor imobile! :ormarea bunului imobil repre$int un comple& de lucrri e&ecutate n vederea apariiei unui nou bun imobil, ca obiect de drept independent, prin separare, divi$are, comasare sau combinare a unor bunuri imobile nscrise n Re istrul bunurilor imobile! "ntocmirea planului cadastral i a planului eometric, la %el se re%er la componena lucrrilor cadastrale! .e planul cadastral se indic n mod obli atoriu @otarele, numerele cadastrale i alte caracteristici ale terenului i pot %i repre$entate construciile capitale amplasate pe el! .lanul eometric se ntocmete la cererea titularului de drepturi, n ba$a msurrilor pe teren, cu indicarea obli atorie a punctelor de cotitur ale @otarelor, racordate la punctele de reper sau la obiectele 3B

capitale din apropiere, a numrului cadastral al terenului i amplasamentului tuturor construciilor de pe teren! .lanul poate conine i alte date! .lanul cadastral iEsau planul eometric sunt documente cu caracter te@nic care permit individuali$area bunului imobil i, %iind inserate n dosarul cadastral, pot %i modi%icate doar n condiiile prev$ute la art!10 din (e ea cadastrului bunurilor imobile, i anume= a) n ca$ul emiterii unei @otrri a instanei de #udecat privind modi%icarea planului cadastral iEsau eometric? b) n ca$ul necesitii corectrii erorilor care nu in%luenea$ @otarele terenului sau nu atin alte interese ale titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile? c) n ba$a deci$iei proprietarului privind %ormarea bunului imobil! (e islaia actual prevede posibilitatea modi%icrii planului cadastral iEsau eometric %r intervenia instanei de #udecat cu respectarea cerinelor articolului 10 din (e ea cadastrului bunurilor imobile, n ca$ul n care modi%icarea se e%ectuea$ n scopul unei administrri mai e%iciente a terenului, cu condiia c toi titularii ale cror interese sunt atinse iCau dat acordul scris n vederea modi%icrii i aceast modi%icare a planului cadastral s nu contribuie la tinuirea tran$aciilor cu supra%eele de teren! -otodat, modi%icarea planului trebuie s %ie con%orm normelor te@nice caracteristice pentru bunurile imobile respective! .rocedura e%ecturii modi%icrii planului cadastral iEsau eometric const n urmtoarele= specialistul de lucrri cadastrale, n comun cu re istratorul, va ntocmi la %aa locului actul de constatare pe teren, de un model aprobat de 9 enie, n care vor %i descrise modi%icrile e%ectuate n plan, inclusiv modi%icrile de supra%a, cau$ele necesitii de modi%icare i se va noti%ica ndeplinirea sau nendeplinirea condiiilor prev$ute pentru acest ca$! 9ctul de constatare pe teren, planul cadastral sau eometric nou i acordul scris al titularilor de drepturi ale cror interese sunt atinse se ane&ea$ la documentul ce con%irm drepturile asupra bunului imobil, constituind parte component a acestuia! "n ca$ul n care re istratorul constat c nu sunt ntrunite condiiile pentru modi%icarea planului 8A

cadastral, o%iciul cadastral teritorial re%u$ s modi%ice planul! Re%u$ul de a modi%ica planul poate %i atacat n instana de #udecat! Modi%icarea planului cadastral iEsau eometric n ca$ul cnd e&ist acordul scris al tuturor titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile ale cror interese sunt atinse, constituie temei pentru recti%icarea nscrierilor n re istrul bunurilor imobile! ,omponena lucrrilor cadastrale, necesare colectrii de date pentru cadastru, o determin o%iciile cadastrale teritoriale! ;otarele pot %i %i&e i enerale! ,on%orm art!1B din (e ea cadastrului bunurilor imobile, @otarul %i& se stabilete prin marcarea @otarului terenului la %aa locului prin puncte de @otar, cu racordarea acestora la punctele de reper sau la obiectele capitale din apropiere, n ba$a actului de constatare pe teren, coordonat mpreun cu proprietarii terenurilor adiacente! (a stabilirea @otarului %i& se ntocmete n mod obli atoriu planul eometric al terenului! ;otarul %i& se stabilete la cererea i din contul proprietarului de teren! ;otarul eneral este @otarul stabilit n planul cadastral sau eometric, %r coordonarea acestuia cu proprietarii de terenuri adiacente! 4umrul cadastral se aplic %iecrui bun imobil la nre istrarea i %ormarea dosarului cadastral! 4umrul cadastral are urmtoarea structur= 99GG,22///E::E<<<, n care= 99 C numrul raionului cadastral? GG C numrul $onei cadastrale? , C numrul masivului cadastral? 22 C numrul sectorului cadastral? /// C numrul sectorului de teren? :: C numrul cldirii, construciei pe terenul ///? <<< C numrului apartamentului, ncperii i$olate, reieind din modalitatea de eviden curent! 4umrul cadastral al terenului este i numrul dosarului cadastral! 2osarul cadastral este %ormat din documentele necesare pentru nre istrare, cum ar %i documentele ce con%irm dreptul, planul 81

cadastral iEsau eometric, alte documente suplimentare! 2osarul cadastral se pstrea$ permanent! >ec@estrarea dosarului cadastral de la o%iciul cadastral teritorial sau a unor documente din acesta nu se admite, cu e&cepia ca$urilor prev$ute de le islaie! 1utori3a/ia pentru con(truc/ii, proce(ul-%erbal &e recep/ie +inal0, alte &ocumente te5nice. "n con%ormitate cu le islaia, e&ecutarea construciilor este posibil numai avnd autori$aia de construire (cu e&cepia ane&elor ospodreti i construciilor provi$orii, dac acestea nu sunt situate n $onele prote#ate, n $onele centrale ale municipiilor i oraelor sau n alte $one pentru care re ulamentele locale de urbanism impun cerine speci%ice)! 2ocumentul ce con%irm %inali$area construciei este procesulCverbal de recepie %inal (procesulCverbal de recepie la terminarea lucrrilor)! 9cest document con%irm %aptul, c construcia este construit, adic nu este vorba de o construcie ne%inali$at i, de re ul D c ea aparine investitorului construciei, care dup nc@eierea procesuluiCverbal de recepie poart denumirea de proprietar al construciei! .roceseleCverbale de recepie %inal se ntocmesc pentru toate construciile, pentru casele de locuit cu un nivel se ntocmesc proceseCverbale de recepie la terminarea lucrrilor! "n procesulCverbal de recepie la terminarea lucrrilor (sau procesulC verbal de recepie %inal) se indic n mod obli atoriu numrul i data eliberrii autori$aiei de construire! 2reptul asupra construciei se nre istrea$ n temeiul documentului ce con%irm dreptul asupra terenului i procesulCverbal de recepie %inal ntocmit n modul stabilit! .rin autori$aia de %uncionare se stabilesc condiiile de utili$are a construciei! 2eci, aceasta nu stabilete i nici nu con%irm dreptul de proprietate! 9cest document doar atest c construcia poate %i utili$at ntrCun mod sau altul! "n con%ormitate cu ;otrrea <uvernului nr!3A3 din 3A!A3!5AAA autori$aia de %uncionare se eliberea$ pentru toate construciile, cu e&cepia caselor individuale de locuit! 9ici este necesar de menionat c n Re ulamentul privind construcia locuinelor proprietate privat, aprobat prin ;otrrea <uvernului din 85

A5!A8!1BBB, se stabilete c autori$aia de %uncionare se eliberea$ i acestor construcii! 2eci, sunt dou norme ce se contra$ic i, con%orm re ulilor de aplicare a normelor #uridice, se aplic norma mai recent! "n conclu$ie= pentru casele individuale de locuit autori$aia de %uncionare nu este necesar! 9utori$aia de %uncionare se eliberea$= C pentru construciile e&ecutate n temeiul autori$aiei de construire, C pentru construciile a cror utili$are a %ost suspendat! .entru primirea autori$aiei de %uncionare la construciile noi se pre$int printre alte documente copia autori$aiei de %uncionare i procesulCverbal de recepie %inal! 2eci, n ca$ul dat autori$aia de %uncionare nu poate %i eliberat dac construcia este neautori$at sau nu a %ost dat n e&ploatare! "n ca$ul construciilor e&istente (vec@i), pentru care a %ost suspendat utili$area i care nu au autori$aii de construire i documente de recepie, pentru primirea autori$aiei de %uncionare este necesar e%ectuarea e&perti$ei te@nice a construciei! Re istratorul nu poate re%u$a nre istrarea pe motiv c nu a %ost pre$entat autori$aia de %uncionare, dac au %ost pre$entate documentul asupra terenului i procesulCverbal de recepie %inal! 9ceasta, indi%erent de %aptul dac poate utili$a construcia pentru un anumit scop sau nu, persoana este proprietarul construciei, cu alte cuvinte, ea nu pierde dreptul de proprietate dac nu are autori$aie de %uncionare! 9utori$aia de sc@imbare a destinaiei se eliberea$ cnd din anumite motive prev$ute n ;otrrea <uvernului nr!3A3 din 3A!A3!5AAA se sc@imb destinaia construciei! -oate documentele indicate se eliberea$ de autoritile publice locale! "n ca$ul sc@imbrii proprietarului construciei toate aceste autori$aii (de construire, de des%iinare a construciei, de %uncionare, de sc@imbare a destinaiei) rmn valabile, doar c noul proprietar este obli at s comunice autoritii care a eliberat autori$aia despre sc@imbul proprietarului!

83

4- CAD"(2 SE)I-A"E2." se va atra e o atenie deosebit studierii actelor normative recomandate la aceast tem! >uplimentar, vor %i supuse anali$ei problemele privind= re ulile de elaborare i modi%icare a planului cadastral i eometric? procedura identi%icrii bunurilor imobile? componena dosarului cadastral? statutul autori$aiei de construcie, procesuluiCverbal de recepie %inal, autori$aiei de %uncionare! 4- (")A S!(DIE"II !E)EI DA!E, studentul trebuie= s determine cadrul #uridic ce asi ur re lementarea relaiilor privind lucrrile cadastrale i componena acestora (a vedea (ista actelor normative recomandate)? s determine componena lucrrilor cadastrale (a vedea art!14 din (e ea cadastrului bunurilor imobile)? s e&pun noiunea planului cadastral, planului eometric, s determine modalitatea de elaborare i modi%icare a acestora (a vedea art!5, 10 din (e ea cadastrului bunurilor imobile)? s puncte$e particularitile i deosebirea esenial dintre planul cadastral i planul eometric (pe planul cadastral se indic n mod obli atoriu @otarele, numerele cadastrale i alte caracteristici ale terenului i pot %i repre$entate construciile capitale amplasate pe el! .lanul eometric se ntocmete la cererea titularului de drepturi, n ba$a msurrilor pe teren, cu indicarea obli atorie a punctelor de cotitur ale @otarelor, racordate la punctele de reper sau la obiectele capitale din apropiere, a numrului cadastral al terenului i amplasamentului tuturor construciilor de pe teren)? s anali$e$e modalitatea de modi%icare a planului cadastral de#a nre istrat n re istrul bunurilor imobile (a vedea art!10 din (e ea cadastrului bunurilor imobile)? s determine particularitile i deosebirile dintre @otarele %i&e i @otarele enerale (a (edea art. 19 din Legea #ada%tr&l&i b&n&rilor imobile)? 84

s indice ca$urile n care stabilirea @otarelor %i&e este obli atorie (a (edea art.19 din Legea #ada%tr&l&i b&n&rilor imobile)! ?II. "E%IS!"(2 5(-("I2." I).5I2E ,"E2E%E"I: 1! Re istrul bunurilor imobile C documentul principal al cadastrului! 5! >tructura Re istrului bunurilor imobile! 3! ,oninutul subcapitolelor Re istrului bunurilor imobile! SE)I-A"E: 1! Re istrul bunurilor imobile i modul de inere a acestuia! 5! ,apitolele Re istrului bunurilor imobile i coninutul acestora! 3! >ubcapitolele Re istrului bunurilor imobile i coninutul acestora! 2E%IS2A6IA: nr. 3, 16, 3 , 3!, 4 , 41, 57, 5", 6", 76. 2I!E"A!("A: nr.4, 14, 1", ##, #3, #4, 3 , 35, 4#, 43, 5#, 53, 5", 66. Re lementri normative privind Re istrul bunurilor imobile, destinaia i structura acestuia se re sesc n ,odul civil 6 nr.3, art.4!6-51!7, (e ea cadastrului bunurilor imobile 6nr.3 , art.##-#5, 3"7, n (e ea cu privire la re istre 6nr.167, n .ro ramul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile 6nr.5"7, n ,oncepia sistemului ,adastrului 4aional 6nr.6"7, n Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor 6nr.767 i altele! C(0I-!E&CBEIE: re istru, Re istrul bunurilor imobile, capitol, subcapitol, nscriere, drept real, drept de crean, revare! I),."!A-!: 2estinaia i structura Re istrului bunurilor imobile sunt determinate de ,odul civil la art.4!6-51!, de (e ea cadastrului 8*

bunurilor imobile nr!1*43CJIII din 5*!A5!1BB0 la art!55D54, precum i de Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor, aprobat prin +rdinul 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru (nr.112 din 22.06.2005". Re istrul bunurilor imobile este documentul de ba$ al cadastrului i conine nscrieri privind %iecare bun imobil, dreptul de proprietate i alte drepturi patrimoniale, titularii de drepturi, documentele ce con%irm drepturile, actele #uridice civile cu bunurile imobile, precum i alte date cu privire la naterea, modi%icarea, revarea i ncetarea drepturilor asupra bunurilor imobile! Re istrul bunurilor imobile se ine n mod manual pe %iiere de @rtie i computeri$at pe %iiere electronice! 2ac datele din Re istrul inut i manual, i computeri$at nu corespund, datele din Re istrul inut manual se consider autentice! Re istrul bunurilor imobile se constituie din 3 capitole= a) capitolul 9, care conine nscrieri privind terenul? b) capitolul G, care conine nscrieri privind construciile sau alte bunuri imobile amplasate pe teren? c) capitolul ,, care conine nscrieri privind ncperile i$olate! ,apitolul , se desc@ide n ca$ul n care dreptul de proprietate asupra construciei i asupra ncperilor ei i$olate l dein di%erite persoane! :iecare din capitolele Re istrului se constituie din trei subcapitole= a) subcapitolul I C bunul imobil? b) subcapitolul II C dreptul de proprietate asupra bunului imobil? c) subcapitolul III C revarea drepturilor patrimoniale! Re istrul bunurilor imobile conine un capitolDsupliment privind estimarea bunului imobil n scopul impo$itrii, care se inserea$ n dosarul cadastral! ,apitolulCsupliment va conine date privind= %actorii %i$ici care in%luenea$ valoarea bunului imobil? valoarea estimat a bunului imobil? data ultimei estimri? sursa de obinere a in%ormaiei privind valoarea bunului imobil? data introducerii nscrierii! 83

"n subcapitolul I al %iecrui capitol din re istrul bunurilor imobile se indic= numrul cadastral (numrul cadastral convenional) al terenului, al construciei sau al ncperilor i$olate, care %ac obiectul nre istrrii la capitolul respectiv? modul de %olosin al bunului imobil? locul amplasrii sau adresa bunului imobil? date privind tipul @otarelor? supra%aa total a bunului imobil? servitutea constituit pentru u$ul sau utilitatea bunului imobil? orice modi%icri, nsemnri, corectri ce se re%er la bunul imobil respectiv! "n subcapitolul II al %iecrui capitol din re istrul bunurilor imobile se %ac nscrieri re%eritoare la dreptul de proprietate, i anume= numele i prenumele proprietarului, data naterii, numrul de identi%icare de stat i alte date din actul de identitate C n ca$ul persoanei %i$ice (se indic toi coproprietarii bunului imobil)? denumirea, numrul i data eliberrii certi%icatului nre istrrii de stat, numrul de identi%icare de stat C n ca$ul persoanei #uridice? domiciliul persoanei %i$ice sau sediul persoanei #uridice? cota de proprietate n bunul imobil C n ca$ul dreptului de proprietate comun pe coteCpri? documentele ce con%irm drepturile, n a cror ba$ a %ost nscris dreptul de proprietate? %elul nscrierii? orice modi%icri, nsemnri, corectri ce se re%er la nscrierile din acest subcapitol! -.!E: ,apitolele 9 i G din Re istrul bunurilor imobile se in mpreun, indi%erent de %aptul dac proprietarul construciei i proprietarul terenului este una i aceeai persoan sau dac proprietarii 88

acestor bunuri sunt persoane di%erite! ,apitolul , se desc@ide n ca$ul n care dreptul de proprietate asupra construciei i asupra ncperilor ei i$olate l dein di%erite persoane! .roblemele ce in de recti%icarea nscrierilor, inclusiv corectarea reelilor din Re istrul bunurilor imobile, sunt re lementate de art!*A4C*11 ,od civil! 4- CAD"(2 SE)I-A"E2." se va atra e atenia asupra cadrului #uridic recomandat la tema dat (a vedea lista actelor normative recomandate la aceast tem)! >uplimentar, vor %i supuse anali$ei probleme privind= destinaia i statutul #uridic al Re istrului bunurilor imobile? determinarea e%ectelor nscrierii n Re istrul bunurilor imobile a bunurilor imobile i a drepturilor asupra acestora? delimitarea Re istrului bunurilor imobile de cadastrul %unciar? structura Re istrului bunurilor imobile? coninutul capitolelor i subcapitolelor Re istrului bunurilor imobile! "n a%ar de cele e&puse mai sus, studenii se vor %amiliari$a cu modul n care are loc completarea practic a Re istrului bunurilor imobile, avnduCse n vedere di%erite drepturi patrimoniale, di%erite bunuri imobile i di%erite tipuri de nscrieri! 4- (")A S!(DIE"II !E)EI DA!E, studentul trebuie= s anali$e$e normele le ale concrete ce stabilesc statutul, menirea i coninutul Re istrului bunurilor imobile, avnd n vedere, ndeosebi prevederile art! art!4B3C*1B ,odul civil, art!55D54 din (e ea cadastrului bunurilor imobile nr!1*43CJIII din 5*!A5!1BB0, precum i de Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor, aprobat prin +rdinul 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru (nr!115 din 55!A3!5AA*)! s determine statutul #uridic al Re istrului bunurilor imobile (Re istrul bunurilor imobile este documentul de ba$ al cadastrului! 2ac datele din Re istrul bunurilor imobile nu coincid cu datele din alte documente cadastrale sau cu datele constatate pe teren, se 80

consider veridice datele din Re istrul bunurilor imobile, cu e&cepia ca$urilor de eroare te@nic evident! Re istrul bunurilor imobile conine nscrieri privind %iecare bun imobil, dreptul de proprietate i alte drepturi patrimoniale, titularii de drepturi, documentele ce con%irm drepturile, actele #uridice civile cu bunurile imobile, precum i alte date privitor la naterea, modi%icarea, revarea i ncetarea drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile! Re istrul bunurilor imobile se pstrea$ permanent! "n el se indic toate datele re%eritoare la drepturile asupra bunurilor imobile n vi oare i cele stinse! 2istru erea documentelor e&pirate ce con%irm drepturile asupra bunurilor imobile, precum i scoaterea vreunui document din dosarul cadastral se inter$ice! Re istrul bunurilor imobile se ine n mod manual pe %iiere de @rtie i computeri$at pe %iiere electronice! 2ac datele din Re istrul inut i manual, i computeri$at nu corespund, datele din Re istrul inut manual se consider autentice! :iierele de @rtie ale Re istrului bunurilor imobile pot %i inserate n dosarul cadastral al bunului imobil sau inute separat, n modul stabilit de 9 enia Relaii :unciare i ,adastru)? s aprecie$e e%ectele e%ecturii nscrierilor respective n Re istrul bunurilor imobile (pentru valabilitate, pentru opo$abilitate)? s e&pun coninutul capitolelor i subcapitolelor Re istrului bunurilor imobile (a vedea art!53 din (e ea cadastrului bunurilor imobile)? s e%ectue$e nscrieri practice (intabularea, nscrierea provi$orie, notarea) n Re istrul bunurilor imobile! ?III. =E2("I2E 4-SC"IE"I2." 4- "E%IS!"(2 5(-("I2." I).5I2E ,"E2E%E"I: 1! Intabularea! 5! "nscrierea provi$orie! 3! 4otarea! 8B

4! Recti%icarea nscrisurilor! SE)I-A"E: 1! Intabularea C condiiile i e%ectele acesteia! 5! "nscrierea provi$orie C condiiile i e%ectele acesteia! 3! 4otarea drepturilor de crean, %aptelor i raporturilor #uridice a%erente bunurilor imobile! *! Recti%icarea, modi%icarea nscrierilor i corectarea erorilor materiale din Re istrul bunurilor imobile! 2E%IS2A6IA: nr. 3, 4, 16, 3 , 3!, 4 , 41, 57, 5", 76. 2I!E"A!("A: nr.4, 14, 1", ##, #3, #4, 3 , 35, 4#, 43, 5#, 53, 5", 66. Re lementri normative privind %elurile nscrierilor n Re istrul bunurilor imobile se conin n ,odul civil 6nr.3, art.4!6-5117, n ,odul %unciar 6nr.4,art.6217, n (e ea cadastrului bunurilor imobile 6nr.3 , art.#7, 347, n Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor 6nr.767! C(0I-!E&CBEIE= nre istrare n Re istru, nscriere, intabulare, nscriere provi$orie, notare! I),."!A-!= ,on%orm art!4B0 ,od civil, nscrierile n Re istrul bunurilor imobile sunt de 3 %eluri= intabularea, nscrierea provi$orie i notarea! "n Re istru se intabulea$ doar drepturile reale (dreptul de proprietate etc!)! 2repturile reale se intabulea$ pentru a %i valabile, celelalte drepturi patrimoniale se nscriu n Re istru doar pentru opo$abilitate %a de teri! 9adar, drepturile reale se nasc i se stin din momentul nscrierii, corespun$tor, radierii din Re istrul bunurilor imobile, cu anumite e&cepii! 9st%el, dreptul de proprietate, dreptul de u$u%ruct, de u$, de abitaie, de ipotec apar din momentul nre istrrii n Re istru! 2reptul de super%icie i dreptul de servitute sunt valabile i %r nre istrarea n Re istru, ns pentru opo$abilitate urmea$ a %i 0A

supuse nre istrrii de stat n Re istru! .ot %i supuse nscrierii provi$orii doar drepturile reale! ,a$urile de nscriere provi$orie sunt e&puse e&@austiv la art!*A1 ,odul civil! 9cestea sunt trei= 1) atunci cnd dreptul real dobndit este a%ectat de o condiie suspensiv sau re$olutorie? 5) atunci cnd e&ist o @otrre a instanei de #udecat care nu este irevocabil re%eritoare la un drept tabular sau cnd cel ce administrea$ bunurile unei persoane a %ost obli at s constituie o ipotec? 3) atunci cnd debitorul a consemnat sumele pentru care a %ost nscris ipoteca, ns creditorul nc nu iCa dat acordul privind ter erea nscrierii cu privire la ipotec! -oate nscrierile e%ectuate dup nscrierea provi$orie i care au le tur cu aceasta depind de %aptul #usti%icrii acestora! 9st%el, dac nscrierea provi$orie se #usti%ic, dreptul se intabulea$ i se consolidea$ toate celelalte nscrieri, dac nscrierea provi$orie nu se #usti%ic se radia$ aceast nscriere i toate celelalte care au %ost condiionate de ea! Ousti%icarea nscrierii provi$orii se %ace cu consimm)ntul celui la care se re%er aceast nscriere sau n temeiul unei @otr)ri #udectoreti irevocabile! >unt supuse notrii n Re istrul bunurilor imobile= 1) cererea de nre istrare a bunului imobil? 5) dreptul de locaiuneEsublocaiune a bunului imobil= 3) dreptul de arendare a terenurilor, cesiunea %ructelor pe un termen mai mare de 3 ani? 4) antecontractul? *) dreptul de preemiune nscut din act #uridic? 3) punerea bunului imobil sub interdicie #udectoreasc sau ridicarea acestei msuri? 8) interdicia de nstrinare sau revare a unui drept nscris? 0) sec@estrul, urmrirea imobilului i a %ructelor sale (urmrirea bunului imobil se reali$ea$ prin notarea sec@estrului aplicat de e&ecutorul #udectoresc n vederea v)n$rii bunului imobil, prin 01

B) 1A) 11) 15) 13) 14) 1*) 13)

18)

notarea sec@estrului aplicat de or anul %iscal, prin notarea preavi$ului creditorului a#ist despre nceperea e&ercitrii dreptului de a# i n alte ca$uri)? intenia de nstrinare a bunului imobil, intenia de ipotecare a bunului imobil? sc@imbarea ran ului ipotecii, a#ul asupra creanei ipotecare, poprirea creanei ipotecare? declararea insolvabilitii persoanei #uridice? ntiinarea privind e&ecutarea dreptului de ipotec? ntiinarea privind e&punerea bunului imobil la licitaie (n le tur cu urmrirea bunului imobil din cau$a obli aiilor debitoare i altor asemenea)? pornirea procedurii de reor ani$are sau di$olvare a persoanei #uridice? am)narea mpririi bunului imobil a%lat n proprietate comun? aciunile n #ustiie ce au le tur cu bunul imobil sau drepturile nscrise asupra acestuia (depunerea cererii de c@emare n #udecat, aciunea n prestaie tabular i aciunea n recti%icare? aciunea pentru aprarea drepturilor reale nscrise n Re istrul bunurilor imobile, aciunile n des%iinarea actului #uridic pentru nulitate, re$oluiunea ori alte cau$e de ine%icacitate, precum i orice alte aciuni privitoare la drepturi de crean, %apte sau raporturi #uridice n le tur cu imobilele nscrise)? alte drepturi de crean, %apte i raporturi #uridice a%erente bunurilor imobile prev$ute de le e!

4otarea se e%ectuea$ numai n ca$urile i n temeiurile prev$ute de le e (art!4B0(3) ,od civil)! 4otarea i radierea notrii se va %ace la cererea prilor interesate n temeiul documentelor doveditoare, %ie din o%iciu de ctre Re istrator n ca$urile prev$ute de le islaie! "n ca$urile n care documentul ce con%irm drepturile n temeiul cruia se solicit nre istrarea unui drept, conine i interdicii, condiii n vederea asi urrii sau e&ercitrii dreptului, Re istratorul va nota aceste interdicii din o%iciu! 4otarea i radierea interdiciilor, sec@estrului i altor %apte i raporturi #uridice poate %i e%ectuat i la 05

cererea instanelor de #udecat, or anului de e&ecutare a @otrrilor #udectoreti, or anelor %iscale, sau celor de urmrire penal! (a nscrierea notrii se va %ace re%erire la bunul sau numrul de ordine al dreptului nscris la care notarea se re%er! Recti%icarea este aciunea prin care orice persoan interesat solicit radierea sau corectarea nscrierilor din Re istrul bunurilor imobile, pentru ca nscrisurile s corespund situaiei #uridice reale! 9rt!*A* ,od civil prevede ca$urile n care poate %i cerut recti%icarea nscrierilor n Re istrul bunurilor imobile, la care se re%er= a) nscrierea sau actul n al crui temei sCa dispus nscrierea, nu a %ost valabil? b) dreptul nscris a %ost cali%icat reit? c) nu mai sunt ntrunite condiiile de e&isten a dreptului nscris sau au ncetat e%ectele actului #uridic n al crui temei sCa %cut nscrierea! 9rt!*A* ,odul civil prevede c recti%icarea se poate %ace i n alte ca$uri prev$ute de le islaie, cum ar %i, de pild, ca$ul de recti%icare a Re istrului bunurilor imobile i modi%icarea supra%eei bunului imobil n con%ormitate cu art!10 din (e ea cadastrului bunurilor imobile nr!1*43CJIII! /%ectuarea recti%icrilor pot %i solicitate de ctre persoanele interesate! 9cestea pot %i= - persoana care anterior a %ost nscris n Re istru n calitate de titular a unui drept, i care este vtmat prin noua nscriere? - persoana nscris n Re istru i al crui drept este le$at prin noua nscriere (succesorii acestuia i creditorii c@iro ra%ari)? - persoana care urma s aib un drept nscris, dar nu poate s iCl nscrie din cau$a e&istenei altei nscrieri! -otodat, art!30 din (e ea cadastrului bunurilor imobile e&pune suplimentar procedura corectrii reelilor comise de Re istrator la e%ectuarea nscrierilor n Re istrul bunurilor imobile! 9st%el, con%orm art!30 din (e ea cadastrului bunurilor imobile, corectarea reelilor te@nice (de litere, omisiuni de cuvinte, ci%re, reeli n calculele 03

aritmetice etc!) se e%ectuea$ de ctre Re istrator din iniiativ proprie sau la iniiativa titularului de drepturi! 2eci$ia Re istratorului trebuie s conin data descoperirii reelii, caracterul ei, cau$a naterii ei (din culpa titularului de drepturi sau a o%iciului cadastral teritorial), modul de corectare a reelii, sursele de reparaie a pre#udiciului cau$at! ,orectarea reelilor care nu au caracter te@nic (indicarea reit a tipului de drept, a denumirii titularului de drepturi, componena bunului imobil, denaturarea mrimii cotelor n proprietatea comun, a coordonatelor @otarelor i alte reeli care le$ea$ drepturile i interesele le itime ale titularilor de drepturi sau ale altor persoane) are loc pe cale #udiciar! "n ca$ul n care e&ist consimmntul e&primat n scris al %iecrui titular de drepturi ale crui interese sunt atinse, corectarea are loc n ba$a deci$iei re istratorului! -.!E: ,on%orm completrilor la (e ea cadastrului bunurilor imobile din AB!A3!5AA3 &reptul &e proprietate pro%enit &in (ucce(iune, acce(iune, %n3are (ilit0 (au &ac0 e(te &obn&it prin e+ectul unui act normati%, prin e7propriere (au n temeiul 5ot0rrii 4u&ec0tore6ti e(te %alabil 6i +0r0 nre)i(trarea n Re)i(trul bunurilor imobile (a (edea alin.(1" al art.!741 din Legea #ada%tr&l&i b&n&rilor imobile )! /&cepia dat se aplic i dreptului de proprietate con%irmat de -itlul de autenti%icare a dreptului deintorului de teren eliberat la atribuirea ratuit a terenurilor cu destinaie a ricol n contul cotei de teren ec@ivalent, con%orm art!15 i 13 din ,odul %unciar! "ns, pentru opo$abilitatea %a de teri, dreptul de proprietate dobndit prin modalitile indicate mai sus urmea$ a %i nre istrat n Re istrul bunurilor imobile! Con/inutul actelor 6i +aptelor 4uri&ice ce (e (upun not0rii. >e supun notrii n Re istrul bunurilor imobile doar acele drepturi, %apte i raporturi #uridice, a cror notare este prev$ut de le islaie, i anume= 1) 8unerea (ub inter&ic/ie 4u&ec0torea(c0 C inter$icerea n ba$a @otrrii instanei de #udecat unei persoane incapabile de a %ace acte de dispo$iie cu bunurile sale? 04

5) Ce(iunea +ructelor pe mai mult &e trei ani, adic, c@iria care se datorea$ proprietarului, nu se pltete acestuia, ci altei persoane cu care proprietarul a nc@eiat un contract de cesiune (de transmitere) a dreptului su de a percepe c@iria? 3) 9nter&ic/ia &e n(tr0inare (au )re%are a unui &rept n(cri(, (ec5e(trul - repre$int msuri de asi urare care sunt aplicate de or anele competente, cum ar %i instana de #udecat! ,a msur procesual de constr)n ere, sec@estrul poate %i aplicat de or anul de urmrire penal (aaCnumitul o%ier de urmrire penal) cu autori$area #udectorului de instrucie (#udectorul care ncuviinea$ msurile de urmrire penal), %ie de instana de #udecat? 4) 9nter&ic/ia &e n(tr0inare (au &e )re%are a unui &rept n(cri( poate emana att din le e, ct i din contract! 2e e&emplu= .ro ramul de stat de privati$are D n ca$ul terenurilor v)ndute cu ac@itarea preului n rate p)n la ac@itarea preului deplin! >au interdicia de v)n$are a bunurilor ntreprinderii privati$ate p)n la e%ectuarea tuturor investiiilor! 4otarea interdiciei de nstrinare sau necesitatea pentru nstrinare a acordului vn$torului se notea$ din o%iciu de ctre Re istrator! "n ca$ul v)n$riiDcumprrii cu condiia ntreinerii pe via D interdicia pentru cumprtor de a nstrina bunul! (,odul prevede c a#area bunului sau orice alt revare se permite numai cu acordul bene%iciarului ntreinerii)! Interdicia nstrinrii bunurilor primite de debirentier (art!0*5(5) ,od civil)? *) 1ntecontractul C este un contract, adic un act #uridic bilateral, care conine promisiunea de a contracta? 3) Dreptul &e preem/iune repre$int dreptul nscut dintrCun act #uridic (de e&emplu= dreptul nscut din testament n care este scris c dac motenitorul va vinde bunul motenit, atunci sCl propun mai nti unei anumite persoane)? 8) 9nten/ia &e a n(tr0ina (au &e a ipoteca. (a moment, nu este re lementat de le islaie! >e propune a completa (e ea cadastrului bunurilor imobile cu re lementri n acest sens, odat ce ,odul civil prevede acest %apt? 0*

0) :c5imbarea ran)ului ipotecii, poprirea crean/ei ipotecare 6i )a4ul a(upra crean/ei ipotecare. :c5imbarea ran)ului ipotecii - cedarea radului de prioritate al a#ului se nscrie n temeiul acordului scris al creditorului de rad superior, la cererea creditorului a#ist n acelai mod ca i nre istrarea ipotecii, i produce e%ecte din momentul nre istrrii! 8oprirea crean/ei ipotecare D procedura prin care un creditor urmrete (pe ba$ de @otr)re #udectoreasc) sumele datorate debitorului su de ctre ter! "n ca$ul dat, ,reditorul simplu (c@iro ra%ar) urmrete creana ipotecat a 2ebitorului su (,reditor a#ist) pe care acesta din urm o are %a de 2ebitorul a#ist, deoarece 2ebitorul su (,reditorul a#ist) este pasiv i nu valori%ic a#ul! Interesul notrii este c, aceasta devine opo$abil terilor! 9dic n urma valori%icrii a#ului, dac sunt i ali creditori ai creditorului a#ist, ,reditorul care a notat poprirea se va satis%ace mai nti! 2in pcate ns le islaia n vi oare (,odul de procedur civil) nu prevede mecanismul de poprire! 2e aceea, la moment, cu acest %el de notare nu ne vom ntlni! ;a4ul a(upra crean/ei ipotecare D ,reditorul a#ist depune n a# nu un bun, ci doar dreptul su de crean arantat prin ipotec? B) <rm0rirea bunului imobil (au a +ructelor (ale C urmrirea bunului imobil se e%ectuea$ n temeiul unui titlu e&ecutoriu, ca urmare a sec@estrrii bunului de ctre e&ecutorul #udectoresc, sau a ordonanei de ad#udecare, sau a nceperii valori%icrii a#ului de ctre creditorul a#ist prin notarea preavi$ului despre iniierea valori%icrii dreptului de a#? 1A) =otarea ac/iunilor n 4u(ti/ie ce au le)0tur0 cu bunul imobil. "n acest sens, se notea$ aciunea n instana de #udecat care prin nc@eierea #udectorului este primit spre e&aminare! /senial pentru admiterea notrii cererii de c@emare n #udecat, este ca aciunea s aib le tur cu bunul imobil, dar nu cu persoana nscris ca titular al dreptului? 11) Depunerea cererii &e nre)i(trare. >e notea$ n Re istru cererea n vederea intabulrii bunului imobil i dreptului asupra acestuia? 15) Declararea in(ol%abilit0/ii ntreprin&erii. >e notea$ i @otrrea instanei de #udecat prin care se declar insolvabilitatea 03

ntreprinderii! -otodat este necesar de inut cont c @otrrea este opo$abil din momentul pronunrii, dar nu din momentul nre istrrii n Re istru? 13) Contractul pri%in& am-narea mp0r/elii. 2e pild, n ca$ul coproprietii oricine din coproprietari poate cere parta#ul bunului! 2ar coproprietarii se pot nele e ca pe un anumit termen, care nu poate %i mai mare de * ani, s nu cear nimeni parta#ul, inclusiv prin #udecat! "n aa o situaie, se nc@eie un contract de amnare a mprelii! 'n aa contract se autenti%ic notarial i se nre istrea$ n Re istrul bunurilor imobile (art!3*B ,od civil)? 14) .ornirea procedurii de reor ani$are, de lic@idare (de di$olvare) a ntreprinderii i alte ca$uri prev$ute de le e! 4- CAD"(2 SE)I-A"E2." vor %i supuse anali$ei prevederile concrete ale le islaiei privind e%ectuarea nscrierilor n Re istrul bunurilor imobile! >uplimentar, vor %i anali$ate problemele privind= intabularea drepturilor reale? ca$urile de nscriere provi$orie a drepturilor reale? notarea actelor i %aptelor #uridice n le tur cu bunurile imobile? e%ectele n%ptuirii nscrisurilor! 2e asemenea, vor %i e%ectuate nscrieri practice n Re istrul bunurilor imobile! 4- (")A S!(DIE"II !E)EI DA!E, studentul trebuie= s anali$e$e normele #uridice concrete ce re lementea$ problema nscrierilor n Re istrul bunurilor imobile (a vedea art! 4B3C*A5 din ,odul civil al R!M!, art!58, 34C3* din (e ea cadastrului bunurilor imobile, Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor, aprobat prin ordinul 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru nr!115 din 55!A3!A*)? s delimite$e intabularea drepturilor de nscriere provi$orie, precum i de notare (se intabulea$ doar drepturile reale pentru valabilitate, cu e&cepiile prev$ute de le islaie! >e nscriu provi$oriu de asemenea drepturile reale n ca$ul n care cu acestea nu sunt 08

su%icient de si ure, i anume, ca$urile prev$ute e&@austiv la art!*A1 ,od civil (doar 3 ca$uri)! 4otarea nu se re%er la drepturile reale, dar la drepturile de crean, %aptele i raporturile #uridice ce au le tur cu bunul imobil pentru opo$abilitate %a de teri? s determine drepturile reale supuse nre istrrii de stat n Re istrul bunurilor imobile pentru valabilitate (dreptul de proprietate, dreptul de u$u%ruct, dreptul de u$, dreptul de abitaie)? s determine drepturile reale supuse nre istrrii de stat n Re istrul bunurilor imobile pentru opo$abilitate (dreptul de super%icie, dreptul de servitute)? s e&amine$e coninutul drepturilor de crean, %aptelor i raporturilor #uridice ce au le tur cu bunurile imobile supuse notrii n Re istrul bunurilor imobile (dreptul de arend, de locaiune etc!? a vedea art!08*CB3A ,od civil)!

?I0. =.")E2E DE 4-"E%IS!"A"E ,"E2E%E"I: 1! "nre istrarea primar, nre istrarea selectiv! 5! "nre istrarea masiv! 3! .ro ramul de stat de nre istrare a bunurilor imobile i drepturilor ce au ca obiect aceste bunuri! 4! -recerea n proprietate privat a terenurilor a%erente caselor de locuit n cadrul nre istrrii primare masive! SE)I-A"E: 1! "nre istrarea masiv! 5! .rocedura nre istrrii masive! 3! +r anele implicate n procesul de nre istrare masiv! 4! 4econcordana dintre practic i le islaia n vi oare privind aplicarea %ormelor de nre istrare! *! -recerea n proprietate privat a terenurilor a%erente caselor de locuit n cadrul nre istrrii primare masive! 00

3! .ro ramul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, aprobat prin ;otrrea <uvernului nr!1A3A din 15!1A!1BB0! 2E%IS2A6IA: 3 , 3!, 4 , 57, 5", 5!, 63, 66, 76. 2I!E"A!("A: nr.4, 14, 1", ##, #3, #4, 3 , 35, 4#, 43, 5#, 53, 5", 66. Re lementri normative privind %ormele de nre istrare se conin n (e ea cadastrului bunurilor imobile 6nr.3 , art.55-567, n ;otrrea <uvernului despre unele msuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile 6nr. 577, n .ro ramul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile 6nr.5"7, n Re ulamentul cu privire la modul e%ecturii nre istrrii primare masive 6nr.5!7, n ;otrrea <uvernului privind crearea +%iciului de Implementare a .rimului .roiect de ,adastru 6nr.667, n Re ulamentul cu privire la modul de transmitere n proprietate privat a loturilor de pmnt de pe l)n cas n localitile urbane 6nr.637, n Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor 6nr.767! C(0I-!E&CBEIE: nre istrarea bunurilor imobile, proiect de or ani$are a teritoriului, plan cadastral, plan eometric, nre istrarea primar, nre istrarea curent, nre istrarea masiv, nre istrarea selectiv! I),."!A-!: ,on%orm (e ii cadastrului bunurilor imobile, distin em mai multe %orme de nre istrare a bunurilor imobile= nre istrarea primar, care la rndul su poate %i= a) masiv? i b) selectiv, nre istrarea curent! "nre istrarea de stat primar repre$int e%ectuarea primei nscrieri n Re istrul bunurilor imobile privitor la un bun imobil, drepturile patrimoniale asupra lui i a titularului de drepturi! (a rndul su, nre istrarea primar are loc prin dou metode= a) masiv? i b) 0B

selectiv! ,on%orm art!*3 din (e ea cadastrului bunurilor imobile, nre istrarea selectiv are loc la cererea titularului de drepturi, contra plat, n modul stabilit de art!*3 din (e ea cadastrului bunurilor imobile, precum i de Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor, aprobat prin ordinul 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru nr!115 din 55!A3!A*! "nre istrarea primar masiv se e%ectuea$ din o%iciu, din contul statului i respectiv %r cererea titularului de drepturi n ordinea stabilit de art!** al (e ii cadastrului bunurilor imobile, precum i de Re ulamentul privind e%ectuarea nre istrrii primare masive, aprobat prin ;otrrea <uvernului nr!1A3A din 15!1A!1BB0! .entru %iecare bun imobil la nre istrarea lui primar se ntocmete dosarul cadastral! 2osarul cadastral este un ansamblu de documente i de acte #uridice privind un bun imobil din al cror cuprins re$ult naterea, modi%icarea i stin erea drepturilor, precum i de acte care modi%ic componena bunului imobil! 9st%el, %iecare bun imobil are propriul dosar cadastral, n care se inserea$ un e&emplar al documentului ce con%irm dreptul de proprietate sau copia de pe el, autenti%icat notarial, planul cadastral sau planul eometric al terenului i alte documente! ,on%orm art!5 din (e ea cadastrului bunurilor imobile, nre istrarea de stat curent repre$int e%ectuarea de modi%icri n re istrul bunurilor imobile! .ro ramul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, aprobat prin ;otrrea <uvernului nr!1A3A din 15 octombrie 1BB0 M2espre unele msuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile, se re%er la tot spectrul de activiti utile asi urrii implementrii cadastrului bunurilor imobile, o%er un tablou eneral al distribuirii mi#loacelor %inanciare necesare crerii acestuia i conine un plan al nre istrrii primare masive a bunurilor imobile de pe ntre teritoriul rii! Msurile din cadrul .ro ramului se reali$ea$ n dou etape! 8rima etap0 $anii 1!!"-# 6* a inclus= BA

crearea cadrului le islativ pentru implementarea cadastrului bunurilor imobile? %inali$area procesului de mproprietrire? n%iinarea o%iciilor cadastrale teritoriale? e%ectuarea nre istrrii primare masive n localitile urbane, cu e&tinderea treptat n localitile rurale? implementarea proiectuluiCpilot a cadastrului %iscal n $onele test estimarea bunurilor imobile n localitile urbane! 1 &oua etap0 $anii # 7-# 1 * prevede= per%ecionarea sistemului naional uni%icat de nre istrare a bunurilor imobile? %inali$area procesului de privati$are a terenurilor i nre istrarea primar masiv, pentru %acilitarea de$voltrii unei piee imobiliare reale? implementarea noului sistem de evaluare n mas a bunurilor imobile n scopuri %iscale? asi urarea durabilitii %inanciare i instituionale a sistemului naional cadastru! ,oncomitent cu nre istrarea masiv n localitile urbane a derulat procedura de transmitere masiv n proprietate privat a loturilor de pmnt de pe ln cas! .rocedura transmiterii terenurilor a%erente caselor de locuit este determinat n Re ulamentul cu privire la modul de transmitere n proprietate privat a loturilor de pmnt de pe ln cas n localitile urbane, aprobat prin ;otrrea <uvernului nr!B04 din 51!AB!B0! Re ulamentul prevede 5 modaliti de transmitere n proprietate a acestor terenuri= din iniiativa autoritii administraiei publice locale n cadrul nre istrrii primare masive? i la cererea proprietarilor caselor de locuit! -ransmiterea n proprietate a loturilor de teren n cadrul nre istrrii primare masive se e%ectuea$ cu aportul o%iciului cadastral teritorial, B1

care acumulea$ in%ormaia despre terenurile atribuite n %olosin proprietarilor caselor de locuit, e%ectuea$ lucrrile cadastrale necesare pentru ntocmirea proiectului planului cadastral al teritoriului, sistemati$ea$ in%ormaia colectat i o pre$int primriei sub %orm de avi$ privind dreptul de %olosin asupra terenului, nsoit de proiectul planului cadastral! -recerea n proprietate privat a loturilor de teren de pe ln cas n localitile urbane poate avea loc i la cererea persoanei interesate n a%ara nre istrrii masive! .entru aceasta persoana interesat va depune la primrie o cerere la care va ane&a documentul ce con%irm dreptul de proprietate asupra casei de locuit i documentul ce con%irm dreptul de %olosin asupra terenului a%erent! -.!/: /ste necesar de inut cont de %aptul c n cadrul nre istrrii masive nu pot %i le$ate drepturile nre istrate anterior n re istrul construciilor, deinut de %ostele birouri de inventariere te@nic (GI-), precum i drepturile nscrise n Re istrul cadastral al deintorilor de terenuri, inut de ctre autoritile administraiei publice locale de nivelul nti! 4- CAD"(2 SE)I-A"E2." se va atra e atenia asupra cadrului #uridic de re%erin la tema dat (a vedea lista actelor normative recomandate)! >uplimentar, vor %i anali$ate problemele privind= procedura nre istrrii primare masive a bunurilor imobile? or anele responsabile, implicate n procesul de nre istrare primar a bunurilor imobile? etapele de creare a cadastrului bunurilor imobile i esena acestora? procedura de transmitere n proprietate privat a terenurilor a%erente caselor de locuit n localitile urbane! 4- (")A S!(DIE"II !E)EI DA!E, studentul trebuie= s anali$e$e normele le ale concrete care stabilesc %ormele nre istrrii de stat a bunurilor imobile n Re istrul bunurilor imobile (a vedea art!**C*3 din (e ea cadastrului bunurilor imobile nr!1*43CJIII din 5*!A5!1BB0, Re ulamentul cu privire la modul B5

e%ecturii nre istrrii primare masive, aprobat prin ;otr)rea <uvernului RM nr!1A3A din 15!1A!1BB0, Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor, aprobat prin ordinul 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru nr!115 din 55!A3!5AA*, .ro ramul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, aprobat prin ;otrrea <uvernului nr!1A3A din 15!1A!1BB0)? s e&pun %ormele de nre istrare a bunurilor imobile, s e&pun criteriile de delimitare a acestora (nre istrarea primar, primar masiv, primar selectiv, curent! "nre istrarea de stat primar repre$int e%ectuarea primei nscrieri n Re istrul bunurilor imobile privitor la bunul imobil, la drepturile patrimoniale asupra lui i la titularul de drepturi! "nre istrarea de stat curent repre$int e%ectuarea de modi%icri n Re istrul bunurilor imobile)? s e&pun procedura nre istrrii curente a bunurilor imobile (Re ulamentul cu privire la modul de transmitere n proprietate privat a loturilor de pmnt de pe ln cas n localitile urbane, aprobat prin *ot+r,rea -&(ern&l&i nr.98 din 21.09.1998)? s determine procedura nre istrrii primare masive a bunurilor imobile ()eg&lament&l #& pri(ire la mod&l de tran%mitere ,n proprietate pri(at+ a lot&rilor de p+m,nt de pe l,ng+ #a%+ ,n lo#alit+'ile &rbane, aprobat prin *ot+r,rea -&(ern&l&i nr.98 din 21.09.1998)? s e&pun succint sarcinile i coninutul .ro ramului de creare a cadastrului (7rogram&l de %tat de #reare a #ada%tr&l&i b&n&rilor imobile, aprobat prin *ot+r,rea -&(ern&l&i nr.10!0 din 12.10.1998)? s e&pun procedura de transmitere n proprietate a terenurilor a%erente caselor de locuit (Re ulamentul cu privire la modul de transmitere n proprietate privat a loturilor de pmnt de pe ln cas n localitile urbane, aprobat prin *ot+r,rea -&(ern&l&i nr.98 din 21.09.1998)? s determine importana procesului nre istrrii primare masive a terenurilor i altor bunuri imobile (constituirea proprietii private asupra bunurilor imobile, crearea i %uncionarea pieei bunurilor B3

imobile, consolidarea i arantarea dreptului de proprietate i altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile n RM)! ?0. ,".CED("A 4-"E%IS!"/"II DE S!A! A 5(-("I2." I).5I2E ,"E2E%E"I: 1! "nre istrarea i e&aminarea cererii de nre istrare! 5! Respin erea cererii de nre istrare! 3! -emeiurile pentru re%u$ul nre istrrii drepturilor! 2eci$ia de re%u$! 4! -ari%ele i plile pentru serviciile prestate de o%iciile cadastrale teritoriale! :elurile acestora! SE)I-A"E: 1! .rimirea documentelor! 5! -emeiurile pentru respin erea cererii! 3! Ieri%icarea i pre tirea documentelor pentru nre istrare! 4! /%ectuarea nscrisului n re istru! *! -emeiurile pentru re%u$ul nre istrrii drepturilor! "ntocmirea deci$iei de re%u$! 3! -ari%ele i plile pentru serviciile prestate de o%iciile cadastrale teritoriale! >erviciile prestate ratis de ctre o%iciile cadastrale teritoriale! "nre istrarea drepturilor n re im de ur en! 2E%IS2A6IA: nr. 1", 3 , 46, 76. 2I!E"A!("A: nr.4, 14, 1", ##, #3, #4, 3 , 35, 4#, 43, 5#, 53, 5", 66. Re lementri normative privind procedura nre istrrii de stat a bunurilor imobile, tari%ele i plile ac@itate o%iciilor cadastrale teritoriale pentru nre istrarea de stat a bunurilor imobile i prestarea altor servicii se conin n (e ea cadastrului bunurilor imobile 6nr.3 , B4

art.#5-337, n (e ea pentru aprobarea Metodolo iei de calculare a tari%elor la serviciile prestate de "ntreprinderea >peciali$at n ,adastru i de %ilialele acesteia 6nr.1"7, n ;otr)rea <uvernului pentru aprobarea tari%elor la serviciile prestate de "ntreprinderea de >tat ,adastru i %ilialele acesteia 6nr.467, n Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor 6nr.767! C(0I-!E&CBEIE: cerere de nre istrare, condica de cereri, deci$ia privind re%u$ul primirii cererii de nre istrare, deci$ia privind re%u$ul nre istrrii dreptului! I),."!A-!: "nre istrarea drepturilor asupra bunului imobil se e%ectuea$ dup e&ecutarea lucrrilor cadastrale i dup ntocmirea planului cadastral al teritoriului i a dosarului cadastral al bunului imobil! ,on%orm art!53 din (e ea cadastrului bunurilor imobile, nre istrarea drepturilor asupra bunurilor imobile se e%ectuea$ n urmtoarea consecutivitate= 1) .rima etap const n primirea cererii de nre istrare a drepturilor asupra bunului imobil i nre istrarea ei n condica de cereri! ,ererea poate %i respins dac= - lipsete actul de identitate al solicitantului sau dac actul conine ine&actiti? - a %ost pre$entat de o persoan neautori$at? - lipsesc documentele pentru nre istrare? - documentele pre$entate nu corespund cerinelor stabilite de le islaie? - drepturile solicitate pentru nre istrare nu sunt susceptibile de nscriere n re istrul bunurilor imobile? - dreptul asupra bunului imobil solicitat pentru nre istrare este nre istrat pe numele unei alte persoane? - nre istrarea dreptului trebuie s %ie e%ectuat de un alt o%iciu cadastral teritorial ("n ca$ul n care cererea este respins, aceasta nu se nre istrea$, iar documentele se restituie solicitantului sau B*

5) 3)

4)

*)

3)

repre$entantului acestuia! (a solicitarea lor, pe cerere se vor consemna temeiurile respin erii)! 'rmtorul pas const n notarea n Re istrul bunurilor imobile a %aptului primirii cererii de nre istrare! 9poi are loc e&aminarea cererii i a documentelor primite (n con%ormitate cu art!35 din (e ea cadastrului bunurilor imobile, termenul de e&aminare a cererii nu trebuie s depeasc 8 $ile lucrtoare din data nre istrrii ei! -ermenul de e&aminare a cererii poate %i prelun it la deci$ia o%iciului cadastral teritorial, dar cel mult cu 4A de $ile, n ca$ul n care este necesar nlocuirea documentelor sau primirea unor documente suplimentare de la solicitant, de la autoritile publice i de la alte persoane)! 'rmtoarea etap const n emiterea deci$iei privind nre istrarea dreptului sau nesatis%acerii cererii de nre istrare a drepturilor! 2rept temei pentru re%u$ul nre istrrii drepturilor poate servi %aptul= C %orma iEsau coninutul documentelor pre$entate nu corespund cerinelor le islaiei? C sCa constatat neautenticitatea documentelor pre$entate? C documentul pre$entat a %ost emis de o autoritate public necompetent? C datele din documentele pre$entate nu corespund datelor din cadastru, cu e&cepia ca$urilor n care necorespunderea este cau$at de o eroare te@nic a o%iciului cadastral teritorial? C este notat aplicarea sec@estrului sau interdicia de nstrinare sau revare a bunului imobil, dreptul asupra cruia este solicitat spre nre istrare! 'rmtoarea etap n procesul nre istrrii de stat a bunurilor imobile este e%ectuarea modi%icrilor n dosarul cadastral (de e&emplu, n ca$ul modi%icrii componenei bunului imobil sau a destinaiei lui ori ntocmirea dosarului cadastral n ca$ul %ormrii unui bun imobil)! 'rmea$ e%ectuarea de ctre Re istrator a nscrierii respective n Re istrul bunurilor imobile, dup ce pe documentele de drept se aplic para%a de nre istrare! B3

8) -oate documentele care au %ost necesare pentru nre istrarea dreptului respectiv se ndosaria$ n dosarul cadastral respectiv! -rans%erul dreptului de proprietate asupra bunului imobil se %ace mpreun cu sarcinile care l revea$, cu e&cepia ca$urilor n care, la momentul transmiterii, aceste sarcini sunt suspendate simultan sau, pn la acea dat, ele au %ost ndeplinite ori iCau pierdut ntrCun alt mod puterea #uridic! .entru nre istrarea bunurilor imobile i drepturile asupra acestora se percep pli con%orm tari%elor, aprobate prin ;otrrea <uvernului nr!88A din A5!A8!5AA8 pentru aprobarea tari%elor la serviciile prestate de "ntreprinderea de >tat M,adastru i %ilialele acesteia, elaborat n con%ormitate cu (e ea pentru aprobarea Metodolo iei de calculare a tari%elor la serviciile prestate de "ntraprinderea de >tat ,adastru i de %ilialele acesteia nr!3B3 din A0!15!5AA3! 9st%el tari%ele= pentru nre istrarea primar selectiv i curent a bunurilor imobile i a dreptului de proprietate asupra lor constituie, de e&emplu= C nre istrarea primar selectiv a terenului cu destinaie a ricol iEsau plantaiei peren C A,5AN, dar nu mai puin de 04 lei i nu mai mult de 45A lei? C nre istrarea curent a terenului cu destinaie a ricol iEsau plantaiei peren C A,5AN, dar nu mai puin de 03 lei i nu mai mult de 41* lei? C nre istrarea primar selectiv a apartamentului, ncperii locative i$olate C A,A3N, dar nu mai puin de B8 lei i nu mai mult de 40* lei? C nre istrarea curent a apartamentului, ncperii i$olate locative C A,18N, dar nu mai puin de 03 lei i nu mai mult de 41* lei, C nre istrarea dreptului de proprietate asupra bunului imobil n temeiul certi%icatului de motenire C 4A lei! pentru nre istrarea bunurilor imobile nou %ormate, de e&emplu= C nre istrarea terenului cu destinaie a ricol iEsau plantaie peren C A,35N, dar nu mai puin de 134 lei i nu mai mult de *33 lei? B8

C nre istrarea casei de locuit individual cu accesorii, alt bun imobil (cu sau %r teren) C A,A0N, dar nu mai puin de 134 lei i nu mai mult de *33 lei? pentru nre istrarea primar masiv a bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor i alte servicii le ate de nre istrarea masiv , de e&emplu= C nre istrarea terenului D *8 lei? C nre istrarea apartamentului, ncperii i$olate C *A lei? C nre istrarea casei de locuit individual cu accesorii (cu sau %r teren) C 33 lei? C e%ectuarea modi%icrilor n Re istrul bunurilor imobile C 5B lei! pentru nre istrarea altor drepturi reale i pentru alte servicii, de e&emplu= C nre istrarea altor drepturi reale, precum ipoteca, super%icia, u$u%ructul, u$ul, abitaia, servitutea, dreptul de %olosin asupra terenului statului sau unitii administrativCteritoriale, concesiunea, estiunea economic etc! C 03 lei! eliberarea e&trasului din re istrul bunurilor imobile C*1 lei! .lata pentru prestarea serviciilor n re im de ur en se calculea$ aplicnd coe%icientul de ur entare la tari%ul respectiv! .entru nre istrarea drepturilor asupra terenurilor cu destinaie a ricol, precum i asupra plantaiilor perene, sau pentru nre istrarea dreptului de proprietate i a ipotecii asupra bunului imobil cumprat, care concomitent este i obiectul ipotecii, ntrCo $i lucrtoare, la cererea solicitantului, se aplic coe%icientul de ur entare 5! .entru nre istrarea drepturilor asupra bunurilor imobile, altele dect terenurile cu destinaie a ricol i plantaiile perene, amplasate n municipiile ,@iinu i Gli, n 3 $ile lucrtoare, la cererea solicitantului, se aplic coe%icientul de ur entare 3! .entru nre istrarea drepturilor asupra bunurilor imobile ntrCo $i lucrtoare, la cererea solicitantului, se aplic coe%icientul de ur entare *!

B0

.entru eliberarea e&trasului din Re istrul bunurilor imobile, a in%ormaiei privind valoarea bunului imobil, a certi%icatului privind %ormarea bunului imobil, a altei in%ormaii din cadastru privind bunurile amplasate n orae (municipii) ntrCo $i lucrtoare, la cererea solicitantului, se aplic coe%icientul de ur entare *! -.!E: -ari%ul pentru nre istrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile n cadrul nre istrrii primare selective i curente i a bunurilor nouC%ormate, cu e&cepia serviciilor menionate n pct!5!5!3 al (e ii pentru aprobarea Metodolo iei de calculare a tari%elor la serviciile prestate de "ntraprinderea de >tat ,adastru i de %ilialele acesteia nr! 3B3CJII din A0!15!5AA3, se determin aplicnd cuantumul n cot procentual al tari%ului variabil la valoarea de pia a bunului imobil, calculat n scopul impo$itrii! "n lipsa valorii de pia, calculate n scopul impo$itrii, tari%ul se calculea$ n modul urmtor= a) n ca$ul terenurilor C aplicnd cuantumul n cot procentual al tari%ului variabil la preul normativ al pmntului, n con%ormitate cu (e ea nr!13A0 din 5*!A8!1BB8 privind preul normativ i modul de vn$areCcumprare a pmntului? b) n ca$ul caselor individuale de locuit cu accesorii, al apartamentelor, al ncperilor i$olate, al altor construcii C aplicnd cuantumul n cot procentual al tari%ului variabil la valoarea de inventariere a bunului imobil, determinat pentru e%ectuarea tran$aciilor i nscris n dosarul cadastral, a#ustat la valoarea de pia, cu aplicarea coe%icienilor= A,* C pentru localitile rurale? A,0 C pentru localitile urbane, cu e&cepia municipiilor ,@iinu i Gli? B,5 C pentru municipiul ,@iinu i 4,1 C pentru municipiul Gli? c) n ca$ul obiectivelor cu destinaie comercial, de producie, social, cultural C aplicnd cuantumul n cot procentual al tari%ului variabil la valoarea de bilan a bunului imobil? d) n lipsa nscrierii valorii de inventariere sau a valorii de bilan, tari%ul se stabilete n sum %i& con%orm %ormulei (1) din (e ea pentru aprobarea Metodolo iei de calculare a tari%elor la serviciile BB

prestate de "ntraprinderea de >tat ,adastru i de %ilialele acesteia! ,uantumul n cot procentual al tari%ului variabil se determin pentru %iecare tip de serviciu ca raportul dintre tari%ul %i& calculat con%orm %ormulei (1) din (e ea pentru aprobarea Metodolo iei de calculare a tari%elor la serviciile prestate de "ntraprinderea de >tat ,adastru i de %ilialele acesteia i valoarea de pia medie a bunului imobil etalon de tipul respectiv! 4- CAD"(2 SE)I-A"E2." se va pune accentul pe cadrul le islativ, recomandat la aceast tem (a (edea Li%ta a#telor normati(e re#omandate)! >uplimentar, se vor anali$a problemele teoretice i practice privind= procedura nre istrrii bunurilor imobile? coninutul condicii de cereri? ca$urile de respin ere a cererii pentru nre istrarea bunurilor imobile? distincia dintre re%u$ul primirii cererii de nre istrare i re%u$ul nre istrrii drepturilor? cerinele %a de re%u$ul de nre istrare? procedura contestrii re%u$ului de nre istrare n instana de #udecat? aplicarea tari%elor pentru di%erite tipuri de nre istrri! 4- (")A S!(DIE"II !E)EI DA!E, studentul trebuie= s enumere actele normative concrete ce re lementea$ problema nre istrrii de stat a bunurilor imobile (a vedea (e ea cadastrului bunurilor imobile nr!1*43CJIII din 5*!A5!1BB0, ;otr)rea <uvernului RM nr!1A3A din 15!1A!B0 privind aprobarea Re ulamentului cu privire la modul e%ecturii nre istrrii primare masive, Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor, aprobat prin ordinul 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru nr!115 din 55!A3!5AA*, (e ea pentru aprobarea Metodolo iei de calculare a tari%elor la serviciile prestate de 1AA

"ntraprinderea de >tat ,adastru i de %ilialele acesteia nr!3B3 din A0!15!5AA3, ;otrrea <uvernului pentru aprobarea tari%elor la serviciile prestate de "ntreprinderea de >tat ,adastru i %ilialele acesteia nr! 88A din A5!A8!5AA8)? s e&pun procedura nre istrrii bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor (distin em urmtoarele etape= a) se pre$int la +,documentul de drept ntocmit n %orma stabilit de le islaie, iar n ca$ul n care bunul se nre istrea$ pentru prima dat i documentele te@nice? b) cererea de nre istrare a dreptului se depune n 5 e&emplare, la care se ane&ea$ documentele ce con%irm dreptul i alte documente necesare pentru nre istrare? c) cererea i actele pentru nre istrare se depune personal de ctre titularul de drept sau prin repre$entant? d) se ac@it ta&a pentru nre istrare? e) Re istratorul nre istrea$ cererea n condica de cereri, e&emplarul al IIClea se remite solicitantului? %) n termen de 8 $ile (sau 4A de $ile n unele ca$uri e&cepionale) Re istratorul nre istrea$ sau emite deci$ia de re%u$ a nre istrrii? ) pe documentele de drept se aplic para%a de nre istrare)? s e&amine$e ca$urile de respin ere a cererii (art!35 din (e ea cadastrului bunurilor imobile)? s e&amine$e ca$urile de re%u$ a nre istrrii drepturilor (art!33 din (e ea cadastrului bunurilor imobile)? s determine %orma ntocmirii re%u$ului (%orma scris cu trimiteri concrete la actele normative)? s determine tari%ele aplicabile pentru nre istrarea bunurilor imobile (;otrrea <uvernului pentru aprobarea tari%elor la serviciile prestate de "ntreprinderea de >tat P,adastru i %ilialele acesteia nr! 88A din A5!A8!5AA8)! ?0I. D.C()E-!E2E CE SE"0ESC !E)EI A2 4-"E%IS!"/"II DE S!A! A 5(-("I2." I).5I2E

1A1

,"E2E%E"I: 1! 9ctele #uridice civile (contractele de nstrinare a bunurilor imobile, certi%icatul de proprietate, eliberat de notar, contractele de transmitere a %olosinei, posesiei, contractele de administrare a bunurilor imobile etc!)! 5! 9ctele administrative (;otrrile .arlamentului, ;otrrile <uvernului, ;otrrile consiliilor)! 3! 9ctele administrative cu caracter privat, contractul de concesiune, -itlul de autenti%icare a dreptului deintorului de teren, certi%icatul de proprietate asupra cotei valorice, eliberat de 9 enia -eritorial de .rivati$are etc!)! 4! ;otrrea instanei de #udecat! *! /&trasul din cartea de eviden a ospodriilor! 3! 9ctul de recepie %inal a construciei! 8! 2eci$ia de %ormare a bunului imobil! 0! 9ctele de predareCprimire a bunurilor n procesul reor ani$rii ntreprinderilor! B! 9lte documente! SE)I-A"E: 1! 9ctele administrative emise de autoritile publice abilitate n modul stabilit de le islaie! 5! ,ontractele asupra bunului imobil, nc@eiate con%orm le islaiei n vi oare! 3! ,erti%icatele de succesiune, @otr)rile instanei de #udecat! 4! -itlurile de autenti%icare a drepturilor deintorului de teren i alte acte (adeverine) privind drepturile asupra bunului imobil, eliberate de autoritile publice abilitate i alte documente privind naterea sau transmiterea drepturilor asupra bunurilor imobile, eliberate con%orm le islaiei n vi oare! 2E%IS2A6IA: nr. 3, 4, 1 , 1#, 14, 15, 17, 1!, # , #", 3 , 36, 4#, 43, 44, 4!, 5!, 6 , 63, 64, 74, 76, "1, "#.

1A5

2I!E"A!("A: nr. 3, 4, 5, 13, 14, 1!, ##, #3, #4, 33, 35, 43, 5", 67, 6!. Re lementri normative privind documentele ce servesc drept temei pentru nre istrarea de stat a bunurilor imobile se conin n ,odul civil 6nr.37, ,odul %unciar 6nr.47, ,odul de procedur civil 6nr.1 7, n (e ea cu privire la ipotec 6nr.1#7, (e ea privind administrarea i deetati$area proprietii publice 6nr.147, n (e ea privind terenurile proprietate public i delimitarea lor 6nr.157, (e ea privind administraia public local 6nr.177, n (e ea cu privire la %ormarea bunurilor imobile 6nr.1!, art.1!7, n (e ea cu privire la arenda n a ricultur 6nr.# 7, n (e ea cu privire la proprietatea public a unitilor administrativCteritoriale 6nr.#", art."7, n (e ea cadastrului bunurilor imobile 6nr.3 , art.#", 37217, n (e ea privati$rii %ondului de locuine 6nr.367, n Re ulamentul privind licitaiile cu stri are i cu reducere 6nr.4#7, n Re ulamentul cu privire la v)n$areaCcumprarea terenurilor a%erente 6nr.437, n Re ulamentul cu privire la modul de atribuire, modi%icare a destinaiei i sc@imbul terenurilor 6nr.447, n ;otr)rea <uvernului privind implementarea (e ii cu privire la arenda n a ricultur 6nr.4!7, n Re ulamentul cu privire la modul e%ecturii nre istrrii primare masive 6nr.5!7, n Re ulamentul cu privire la %ormarea bunurilor imobile 6nr.6 7, n Re ulamentul cu privire la modul de transmitere n proprietate privat a loturilor de pmnt de pe l)n cas n localitile urbane 6 nr.637, n ;otr)rea <uvernului cu privire la v)n$areaCcumprarea terenurilor 6nr.647, n ;otr)rea <uvernului despre aprobarea modelelor unice ale documentelor ce con%irm dreptul de proprietate, posesiune i bene%iciere %unciar 6nr.747, n Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor 6nr.767 i altele! C(0I-!E&CBEIE= contract, certi%icat de succesiune, @otr)rea instanei de #udecat, act administrativ, titlu de autenti%icare a drepturilor deintorului de teren, deci$ia privind %ormarea bunurilor imobile! 1A3

I),."!A-!: ,on%orm art!50 din (e ea cadastrului bunurilor imobile, nre istrarea dreptului asupra bunului imobil se %ace n temeiul urmtoarelor documente= a) actele administrative emise de autoritile publice abilitate n modul stabilit de le islaie, n vi oare la data adoptrii lor? b) contractele asupra bunului imobil, nc@eiate con%orm le islaiei n vi oare la data adoptrii lor? c) certi%icatele de succesiune? d) @otrrile instanei de #udecat? e) proceseleCverbale privind procurarea bunului imobil la licitaie sau transmiterea silit a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ntocmite i eliberate de ctre o%iciile de e&ecutare ale 2epartamentului de e&ecutare? %) titlurile de autenti%icare a drepturilor deintorului de teren i alte acte (adeverine) privind drepturile asupra bunului imobil, eliberate de autoritile publice abilitate, n modul stabilit de le islaia n vi oare la data eliberrii lor? ) alte documente privind naterea sau transmiterea drepturilor asupra bunurilor imobile, eliberate con%orm le islaiei n vi oare la data naterii sau transmiterii acestor drepturi! .lanurile de sistemati$are a teritoriului, planurile urbanistice enerale i alte documente cu privire la urbanism nu constituie temei pentru nre istrarea revrilor drepturilor patrimoniale! Re istratorul, n limitele prev$ute de le e, veri%ic puterea #uridic a documentelor ce con%irm drepturile, pre$entate pentru nre istrare! 2ocumentele de drept pre$entate pentru nre istrarea drepturilor trebuie s conin descrierea bunului imobil sau dreptul intabulat asupra cruia se cere a %ace nscrierea, s indice dreptul ce urmea$ a %i nscris sau radiat, s conin numele prilor, semnturile de ri oare, iar n ca$urile stabilite de le islaie, s %ie autenti%icate notarial i tampilate! 9rt!5B din (e ea cadastrului bunurilor imobile enumer cerinele naintate %a de documentele pre$entate pentru nre istrarea drepturilor, i anume= se depun n dou e&emplare, unul %iind ori inalul sau o copie de pe el, autenti%icat notarial? 1A4

n ca$ul n care documentul are dou sau mai multe %ile, acestea trebuie s %ie numerotate i nuruite? s nu conin tersturi, adu iri, cuvinte radiate, nscrieri n creion i alte corectri nemenionate n ele? s nu conin deteriorri rave, ce nu permit interpretarea univoc a coninutului lor! -otodat, drepturile asupra bunurilor imobile, n unele ca$uri, pot %i nre istrate n ba$a documentelor te@nice, cum ar %i, procesulCverbal de recepie %inal, n ca$ul construciilor ne%inali$ate, actul de constatare pe teren! -.!/: ,a re ul, drepturile se nre istrea$ n ba$a documentelor de drept ce con%irm drepturile e&pres prev$ute de le e! "ns, n unele ca$uri, drept documente ce servesc drept temei pentru nre istrarea drepturilor pot servi i documentele te@nice, cum ar %i= procesulCverbal de dare n e&ploatare a construciilor, procesulCverbal de recepie %inal a construciei etc! 4- CAD"(2 SE)I-A"E2." se va atra e atenia asupra necesitii studierii apro%undate a le islaiei de re%erin la aceast tem (con%orm (istei recomandate)! >uplimentar, se vor anali$a problemele teoretice i practice privind= or anele competente de a emite di%erite cate orii de documente? ordinea de ntocmire a actelor #uridice civile nsctoare de drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile? clasi%icarea documentelor de drept ce servesc temei pentru nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor n Re istrul bunurilor imobile? cerinele naintate %a de documentele pre$entate pentru nre istrarea drepturilor asupra bunurilor imobile! 4- (")A S!(DIE"II !E)EI DA!E, studentul trebuie= 1A*

s enumere actele normative i s anali$e$e articolele concrete re%eritoare la documentele ce servesc drept temei pentru nre istrarea bunurilor imobile n cadastru (a vedea ,odul civil al RM, (e ea cadastrului bunurilor imobile nr!1*43CJIII din 5* %ebruarie 1BB0, Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor, aprobat prin ordinul 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru nr!115 din 55!A3!5AA*, (e ea privind %ormarea bunurilor imobile nr!3*4CJI din 50!1A!5AA4, (e ea privind proprietatea public a unitilor administrativCteritoriale nr!*53 din 13!A8!BB) i altele con%orm (istei recomandate iniial? s e&pun clasi%icarea documentelor ce servesc drept temei pentru nre istrarea de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor (documentele cu caracter te@nic, documentele care stabilesc iEsau care con%irm drepturile etc!)? s determine or anele competente n eliberarea documentelor respective? s e&pun cerinele %a de documentele pre$entate pentru nre istrare? s ntocmeasc proiecte de contracte, deci$ii de %ormare ale bunurilor imobile i altele asemenea! ?0II. ,A"!IC(2A"I!/6I2E 4-"E%IS!"/"II DE S!A! A (-." !I,("I DE 5(-("I I).5I2E 7I D"E,!("I AS(,"A ACES!."A ,"E2E%E"I: 1! "nre istrarea dreptului de proprietate comun n devlmie! 5! "nre istrarea dreptului de proprietate comun n divi$iune! 3! "nre istrarea drepturilor de crean! 4! "nre istrarea bunurilor imobile atribuite n contul cotelor valorice! SE)I-A"E: 1! "nre istrarea dreptului de proprietate comun n devlmie! 5! "nre istrarea dreptului de proprietate comun n divi$iune! 1A3

3! 4otarea arendei i altor drepturi de crean! 4! "nre istrarea bunurilor imobile atribuite n contul cotelor valorice! 2E%IS2A6IA: nr. 3, 4, 1#, 14, 15, 17, 1!, # , #", 3 , 36, 4#, 43, 44, 4!, 5!, 6 , 63, 64, 74, 76, "1, "#. 2I!E"A!("A: nr. 3, 4, 5, 13, 14, 1!, ##, #3, #4, 33, 35, 43, 5", 67, 6!. Re lementri normative privind particularitile nre istrrii de stat a unor tipuri de bunuri imobile i drepturi asupra acestora se conin n ,odul civil 6nr.37, ,odul %unciar 6nr.47, n (e ea cu privire la ipotec 6nr.1#7, (e ea privind administrarea i deetati$area proprietii publice 6nr.147, n (e ea privind terenurile proprietate public i delimitarea lor 6nr.157, (e ea privind administraia public local 6nr.177, n (e ea cu privire la %ormarea bunurilor imobile 6nr.1!, art.1!7, n (e ea cu privire la arenda n a ricultur 6 nr.# 7, n (e ea cu privire la proprietatea public a unitilor administrativCteritoriale 6nr.#", art."7, n (e ea cadastrului bunurilor imobile 6nr.3 , art.3!-467, n (e ea privati$rii %ondului de locuine 6nr.367, n Re ulamentul privind licitaiile cu stri are i cu reducere 6nr.4#7, n Re ulamentul cu privire la v)n$areaCcumprarea terenurilor a%erente 6nr.437, n Re ulamentul cu privire la modul de atribuire, modi%icare a destinaiei i sc@imbul terenurilor 6nr.447, n ;otr)rea <uvernului privind implementarea (e ii cu privire la arenda n a ricultur 6nr.4!7, n Re ulamentul cu privire la modul e%ecturii nre istrrii primare masive 6 nr.5!7, n Re ulamentul cu privire la %ormarea bunurilor imobile 6 nr.6 7, n Re ulamentul cu privire la modul de transmitere n proprietate privat a loturilor de pmnt de pe l)n cas n localitile urbane 6nr.637, n ;otr)rea <uvernului cu privire la v)n$areaCcumprarea terenurilor 6nr.647, n ;otr)rea <uvernului despre aprobarea modelelor unice ale documentelor ce con%irm dreptul de proprietate, posesiune i bene%iciere %unciar 6nr.747, n Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor 6nr.767 i altele! 1A8

C(0I-!E&CBEIE: drept de proprietate comun n devlmie, drept de proprietate comun n divi$iune, drept real, drept de crean, cot valoric! I),."!A-!: ,on%orm art!3B din (e ea cadastrului bunurilor imobile, la nre istrarea dreptului de proprietate comun n devlmie asupra locuinelor privati$ate, n Re istrul bunurilor imobile se indic datele tuturor participanilor la privati$area acestor obiecte n ba$a contractului de vn$areCcumprare (predareCpreluare) a locuinei n proprietate privat i a documentului ce con%irm componena participanilor la privati$are! (a nre istrarea dreptului de proprietate comun n devlmie asupra terenului atribuit, n Re istrul bunurilor imobile se indic datele tuturor persoanelor care erau membri ai %amiliei la data atribuirii, n ba$a e&trasului din Re istrul de eviden a ospodriilor sau a certi%icatului eliberat de autoritatea administraiei publice locale! ,on%orm art!4A din (e ea cadastrului bunurilor imobile, la nre istrarea dreptului de proprietate comun n divi$iune asupra bunului imobil, n Re istrul bunurilor imobile se indic cota ideal a %iecrui proprietar n patrimoniu, care= a) se determin reieind din mrimea supra%eei totale sau supra%eei locative, %ie din valoarea unor ncperi iEsau a supra%eelor unor terenuri, %ie n alt mod convenit ntre cotitularii dreptului de proprietate comun n divi$iune? b) se e&prim sub %orm de %racie ordinar sau n procente la mrimea sau valoarea bunului imobil? c) se indic n contract sau n alt document ce con%irm drepturile, %cnduCse re%erire la modul de determinare a ei! "nscrierea n Re istrul bunurilor imobile privind mrimea cotei se e%ectuea$ n ba$a documentului ce con%irm cotele determinate n bunul imobil! "n ca$ul n care cotele dintrCun teren, dintrCo construcie 1A0

sau dintrCun alt bun imobil stabilite separat sunt indicate n di%erite documente ce con%irm drepturile, nscrierea se e%ectuea$ con%orm acestor documente! ,on%orm art!43 (e ea cadastrului bunurilor imobile, locaiunea, arenda asupra bunului imobil pe un termen mai mare de 3 ani este supus nre istrrii pentru opo$abilitate! (a cererea titularului, drepturile de crean susCmenionate pot %i nre istrate i n ca$ul n care contractele sunt nc@eiate i pe un termen mai mic de 3 ani! "n ca$ul arendrii unei pri din bunul imobil, este necesar i ane&area planului terenului iEsau planul construciei pe eta#e sau al unei pri din ea, care se arendea$ (subarendea$)! ,ererea de nre istrare a drepturilor de crean trebuie s %ie semnat de ambele pri ale contractului! 'n loc aparte revine e&punerii problemelor nre istrrii bunurilor imobile atribuite n contul cotelor valorice! 2reptul asupra cotelorC pri din cldirile transmise n contul cotelor valorice din patrimoniul ntreprinderilor a ricole se nre istrea$ la o%iciul cadastral teritorial, n temeiul certi%icatului de proprietate, eliberat de ctre %ostele a enii teritoriale ale 2epartamentului .rivati$rii sau a altui or an abilitat, i ane&a la acest certi%icat, unde este consemnat patrimoniul transmis n natur! -.!/: (e islaia prevede un ir de %aciliti pentru nre istrarea bunurilor imobile atribuite n contul cotelor valorice, de e&emplu= acestea pot %i vndute %r nre istrarea primar n Re istru etc! "n ceea ce privete drepturile de crean, se supun notrii doar cele e&pres prev$ute de art!*A0 ,od civil al RM! .e ln dreptul de arend i locaiune se supun notrii i leasin ul, dat %iind %aptul c acesta este o varietate a contractului de locaiune! ,ontractele de arend, leasin , locaiune se consider nc@eiate, iar drepturile de crean aprute din momentul nc@eierii acestora n %orma stabilit de le islaie, indi%erent de termenul de aciune a contractului! "ns, pentru 1AB

opo$abilitate %a de teri contractele nc@eiate pe un termen mai mare de 3 ani se supun notrii n Re istru! (e ea cu privire la arend, asemenea i (e ea privind administraia public local, impune nre istrarea dreptului de arendare a terenurilor pe un termen de aciune mai mic de 3 ani n re istrele contractelor de arendare, inut de primria localitii, n teritoriul creia este situat terenul! 4- CAD"(2 SE)I-A"E2." se va atra e atenia asupra problemelor teoretice i practice menionate mai sus! >uplimentar, se vor anali$a problemele teoretice i practice privind= modalitile dreptului de proprietate? nre istrarea dreptului de proprietate comun n devlmie i pe coteCpri? delimitarea drepturilor reale de drepturile de crean? particularitile nre istrrii drepturilor de crean? anali$a problemelor practice n ca$ul nre istrrii de stat a bunurilor imobile, atribuite n contul cotelor valorice! 4- (")A S!(DIE"II !E)EI DA!E, studentul trebuie= s cunoasc re lementrile le ale concrete ce in de problema nre istrrii proprietii comune, bunurilor atribuite n contul cotelor valorice, nre istrarea drepturilor de crean (a vedea art!*A0 al ,odului civil al RM, art!3BC4A din (e ea cadastrului bunurilor imobile nr!1*43CJIII din 5*!A5!1BB0, Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor, aprobat prin ordinul 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru nr!115 din 55!A3!5AA*, art!1AC11 din (e ea cu privire la arenda n a ricultur nr!1B0 din 1*!A*!5AA3, art!14(1) pct! c) i d) din (e ea privind administraia public local nr!433 din 50!15!5AA3)? s anali$e$e noiunile de proprietate comun pe coteCpri i proprietate comun n devlmie (con%orm art!333 ,od civil, n ca$ul n care dreptul de proprietate aparine concomitent mai multor persoane %r ca vreuna dintre ele s %ie titularul unei coteCpri ideale din bunul comun, proprietatea este comun n devlmie! .e 11A

cnd, n corespundere cu art!34* ,od civil, proprietatea pe coteC pri este caracteri$at prin delimitarea cotei %iecrui proprietar)? s evidenie$e particularitile nre istrrii dreptului de proprietate comun n devlmie i proprietate comun pe coteCpri (n Re istru se nscriu toi coproprietarii, cotele trebuie s %ie e&puse n documentele de drept n procente sau %racie, n ca$ul proprietii comune pe coteCpri %iecare coproprietar este proprietarul e&clusiv al unei coteCpri ideale din bunul comun etc!)? s determine trsturile distinctive dintre proprietatea comun n devlmie de proprietatea comun pe coteCpri (art!343C383 ,od civil)? s cunoasc esena i coninutul drepturilor de crean (a vedea (e ea cadastrului bunurilor imobile, ,odul civil, con%orm crora drepturile de crean repre$int drepturi subiective n temeiul crora subiectul activ, numit creditor, poate pretinde subiectului pasiv determinat, numit debitor, s dea, s %ac ori s nu %ac ceva)? s cunoasc drepturile de crean supuse notrii (art!*A0 ,od civil)? s determine procedura nre istrrii de stat a bunurilor imobile, atribuite n contul cotelor valorice!

?0III. 4-"E%IS!"A"EA D"E,!(2(I DE ,".,"IE!A!E AS(,"A 5(-("I2." I).5I2E A2E ,E"S.A-E2." >("IDICE ,"E2E%E"I: 1! "nre istrarea bunurilor imobile a ntreprinderilor n re$ultatul reor ani$rii! "nre istrarea bunurilor imobile a%late n administrarea economic a ntreprinderilor de stat! 5! "nre istrarea bunurilor imobile ale statului i unitilor administrativCteritoriale! 3! "nre istrarea drepturilor asupra bunurilor imobile ce aparin cultelor reli ioase! 111

SE)I-A"E: 1! "nre istrarea bunurilor imobile a ntreprinderilor n re$ultatul reor ani$rii! "nre istrarea bunurilor a%late n administrarea economic a ntreprinderilor de stat! 5! "nre istrarea bunurilor imobile ale statului i unitilor administrativCteritoriale! 3! "nre istrarea drepturilor asupra bunurilor imobile ce aparin cultelor reli ioase! 2E%IS2A6IA: nr. 3, 4, 13, 14, 15, 17, #", 3 , 36, 44, 74, 76. 2I!E"A!("A: nr. 3, 4, 5, 13, 14, 1!, ##, #3, #4, 33, 35, 43, 5", 67, 6!. Re lementri normative privind particularitile nre istrrii de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile ale persoanelor #uridice se conin n ,odul civil 6nr.3,Cartea 9.Titlul 99.Capitolul 99>8er(oana 4uri&ic0?, art.71-1 "7, ,odul %unciar 6nr.47, n (e ea privind cultele reli ioase i prile lor componente 6nr.137, n (e ea privind administrarea i deetati$area proprietii publice 6nr.147, n (e ea privind terenurile proprietate public i delimitarea lor 6nr.157, (e ea privind administraia public local 6nr.177, n (e ea cu privire la proprietatea public a unitilor administrativCteritoriale 6nr.#"7, n (e ea cadastrului bunurilor imobile 6nr.3 , art.4 23,41-4#7, n (e ea privati$rii %ondului de locuine 6nr.367, n Re ulamentul cu privire la modul de atribuire, modi%icare a destinaiei i sc@imbul terenurilor 6nr.447, n Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor 6nr.767 i altele! C(0I-!E&CBEIE= persoan #uridic, reor ani$are, trans%ormare, separare, %u$iune, alipire, privati$are, ntreprindere de stat, bunurile cultelor reli ioase! I),."!A-!: (a eneral, drepturile asupra bunurilor imobile ale persoanelor #uridice se nre istrea$ n ordinea stabilit pentru 115

nre istrarea bunurilor! 2reptul de a depune cererea pentru nre istrarea drepturilor o are administratorul persoanei #uridice! ,ererea poate %i depus de orice persoan mputernicit s nre istre$e dreptul n ba$a procurii! .entru nre istrarea dreptului, se pre$int, printre altele, certi%icatul nre istrrii de stat a persoanei #uridice, e&trasul din re istrul respectiv, documentele de constituire, i, evident, documentele ce con%irm dreptul solicitat spre nre istrare! .ersoana care depune documentele spre nre istrare pre$int i buletinul de identitate, dup ca$, procura! .rin dero are de la re ula eneral de transmitere a drepturilor de proprietate asupra bunurilor n ca$ul reor ani$rii ntreprinderilor, se ntocmete actul de predareCprimire care servete drept temei pentru nre istrarea bunurilor imobile! "n acest ca$, se mai cere ca n actul constitutiv s %ie e&pus c ntreprinderea nou creat este %ormat prin reor ani$are! "n ca$ul reor ani$rii ntreprinderilor de stat prin trans%ormare n >R(, >9 etc!, se pre$int spre nre istrare certi%icatul de privati$are, actul de inventariere, semnat de ,omisia de .rivati$are, n care se cere s %ie clar individuali$at bunul imobil supus nre istrrii, actul constitutiv! Gunurile statului i unitilor administrativ D teritoriale dobndite prin acte civile de la persoane particulare, cum ar %i contractele, certi%icatul de proprietate n ca$ul succesiunii etc!, se nre istrea$ n ordinea eneral! "n con%ormitate cu art!0 (e ea privind proprietatea public a unitilor administrativCteritoriale, nre istrarea drepturilor patrimoniale asupra imobilelor n ca$ul transmiterii bunurilor de la o unitate administrativCteritorial la alta are loc n ba$a deci$iilor consiliilor raionale! "nre istrarea dreptului transmis de la o unitate administrativCteritorial la stat i viceversa are loc n ba$a deci$iei consiliilor respective i @otrrii <uvernului! ,on%orm art!45 (e ea cadastrului bunurilor imobile, drepturile ntreprinderilor asupra bunurilor imobile proprietate public, transmise lor n %olosin, se nre istrea$ n temeiul actelor de predareCpreluare, 113

nc@eiate ntre or anele centrale de specialitate sau autoritile administraiei publice locale i ntreprindere! "nre istrarea revrii dreptului asupra terenului proprietate public se e%ectuea$ n ba$a deci$iei autoritii administraiei publice locale! "nre istrarea bunurilor cultelor se e%ectuea$ n ordinea eneral n ba$a documentelor de drept ce con%irm drepturile! -.!/: .n n pre$ent nu este stabilit e&pres n le islaie documentele n temeiul crora se nre istrea$ bunurile imobile ale statului i ale unitii administrativCteritoriale n urma delimitrii proprietii de stat de proprietatea unitilor administrativCteritoriale! 4- CAD"(2 SE)I-A"E2." se va atra e atenia asupra cadrului le islativ ce re lementea$ nre istrarea drepturilor asupra bunurilor imobile ale statului i unitilor administrativCteritoriale! >uplimentar, se vor anali$a probleme privind= modurile de reor ani$are a persoanei #uridice, dobndirea drepturilor patrimoniale de ctre stat i unitile administrativCteritoriale, speci%icul nre istrrii dreptului de proprietate a statului dobndit de la unitile administrativCteritoriale, particularitile nre istrrii dreptului de proprietate a unitii administrativCteritoriale con%orm art!0 al (e ii privind proprietatea public a unitilor administrativCteritoriale, modul de nre istrare a bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor ale statului i unitilor administrativCteritoriale, dreptul de proprietate a cultelor reli ioase! 4- (")A S!(DIE"II !E)EI DA!E, studentul trebuie= s e&pun documentele n ba$a crora se nre istrea$ bunurile ntreprinderii n ca$ul di%eritor %orme de reor ani$are (bunurile imobile n ca$ul reor ani$rii ntreprinderii se nre istrea$ n ba$a documentelor de constituire i actelor de predareCprimire a 114

bunurilor, n ca$ul trans%ormrii n procesul privati$rii suplimentar se pre$int certi%icatul de privati$are i actul de inventariere)? s determine documentele necesare pentru nre istrarea proprietii statului i unitilor administrativCteritoriale n ca$ul transmiterii dreptului de proprietate ntre subiecii menionai (a vedea art!0 al (e ii privind proprietatea public a unitilor administrativC teritoriale)? s determine procedura nre istrrii drepturilor patrimoniale ale persoanelor #uridice dobndite prin acte #uridice civile (procedura eneral? a vedea art! 41 din (e ea cadastrului bunurilor imobile)? s e&amine$e i s e&plice nscrierile, inclusiv provi$orii, din Re istrul bunurilor imobile re%eritoare la persoanele #uridice! ?I?. =.")A"EA 5(-("I2." I).5I2E ,"E2E%E"I: 1! 4oiuni principale privind %ormarea bunurilor imobile! 5! ,ile de %ormare a bunurilor imobile! 3! .rocedura eneral de %ormare a bunurilor imobile! 4! "nre istrarea bunurilor imobile nou %ormate! SE)I-A"E: 1! ,ile de %ormare a bunurilor imobile! :ormarea prin divi$are, separare, comasare, combinare! 5! >copul i condiiile de %ormare a bunurilor imobile! 3! .rocedura eneral de %ormare a bunurilor imobile! 4! "nre istrarea bunurilor imobile nou %ormate! 2E%IS2A6IA: nr. 4, 15, 1!, 3 , 37, 4#, 43, 44, 45, 47, 4!, 5!, 6 , 7!, "#. 2I!E"A!("A: nr. 3, 4, 5, 1 , 14, 1", 1!, #3, #4, 43. Re lementri normative privind %ormarea bunurilor imobile se conin n ,odul %unciar 6nr.47, n (e ea privind terenurile proprietate public 11*

i delimitarea lor 6nr.157, n (e ea cu privire la %ormarea bunurilor imobile 6nr.1!7, n (e ea cadastrului bunurilor imobile 6nr.3 , art.177, (e ea privind re lementarea de stat a re imului proprietii %unciare, cadastrul %unciar de stat i monitorin ul %unciar 6nr.377, Re ulamentul privind licitaiile cu stri are i cu reducere 6nr.4#7, Re ulamentul cu privire la v)n$areaCcumprarea terenurilor a%erente 6nr.437, Re ulamentul cu privire la modul de atribuire, modi%icare a destinaiei i sc@imbul terenurilor 6nr.447, Re ulamentul privind consolidarea terenurilor a ricole 6nr.457, .ro ramul de consolidare a terenurilor a ricole 6nr.477, ;otr)rea <uvernului privind implementarea (e ii cu privire la arenda n a ricultur 6nr.4!7, Re ulamentul cu privire la modul e%ecturii nre istrrii primare masive, aprobat prin ;otrrea <uvernului 6nr.5!7, Re ulamentul cu privire la %ormarea bunurilor imobile 6nr.6 7, Instruciunea cu privire la modul de elaborare i actuali$are a planurilor cadastrale i eometrice 6nr.7!7, n ,odul practic cu privire la %ormarea bunurilor imobile 6nr."#7 i altele! C(0I-!E&CBEIE: %ormarea bunurilor imobile, divi$iune, separare, comasare, combinare, proiect de %ormare, deci$ie de %ormare! I),."!A-!: ,on%orm art!5 din (e ea cu privire la %ormarea bunurilor imobile, prin noiunea de $ormare a b&n&l&i imobil se nele e un comple& de lucrri e&ecutate n vederea apariiei unui nou bun imobil, ca obiect de drept independent, prin separare, divi$are, comasare sau combinare a unor bunuri imobile nscrise n Re istrul bunurilor imobile! 2e re ul, %ormarea bunurilor imobile se iniia$ de proprietarul bunului, inclusiv statul sau unitatea administrativC teritorial, prin intermediul autoritii mputernicite cu administrarea bunului! 2ar poate %i iniiat i de ctre titularii de drepturi reale cu acordul proprietarului (de e&emplu, creditorul a#ist sau persoana care are n proprietate o construcie pe un teren ce aparine unitii administrativCteritoriale)! :ormarea bunurilor imobile se reali$ea$ prin separarea, divi$area, comasarea i combinarea bunurilor imobile!

113

Separarea! :ormarea prin separare se aplic atunci c)nd din bunul imobil se desprinde o parte pentru a %orma un bun imobil independent! ,a re$ultat al %ormrii bunului imobil prin separare, n locul bunului imobil iniial (%i ura JIJ!1) se vor %orma dou sau mai multe bunuri imobile independente ale aceluiai titular (%i ura JIJ!5)! /ste de menionat c procedura de %ormare se re%er la bunul imobil, ns dreptul de proprietate nu se modi%ic! 9st%el, proprietar al bunurilor imobile %ormate prin separare rm)ne persoanaCproprietar al bunului iniial!

Gunul imobil iniial care urmea$ a %i separat ???????.++1 =i$ura ?I?.1. :ormarea bunului imobil prin separare (bunul imobil iniial)

Gunul imobil nou Gunul imobil nou ???????.++1 ???????.888 =i$ura ?I?.*. Re$ultatul separrii bunului imobil >e pot %orma bunuri at)t din bunul imobil proprietate a unei persoane %i$ice sau #uridice, ct i din bunul imobil proprietate comun! "n ca$ul proprietii comune n urma separrii se vor respecta aceleai cote de proprietate! 4n re#ultatul separrii, En "e$istrul bunului i obil iniial: se va pstra numrul cadastral al terenului? 118

se vor sc@imba supra%aa i @otarele terenului? se va meniona actul n temeiul cruia sCa e%ectuat sc@imbarea supra%eei! .entru bunul imobil nou %ormat= se va atribui numr cadastral? se va nre istra bunul imobil n Re istrul bunurilor imobile? se va ntocmi dosarul cadastral! 9tt pentru bunul imobil iniial, c)t i pentru bunul imobil nou %ormat D documentele ce stabilesc iEsau con%irm dreptul de proprietate sunt i continu s %ie documentele n temeiul crora a %ost dobndit bunul imobil iniial, la care se adau deci$ia de %ormare i planul bunului! Divi#area! :ormarea bunurilor imobile prin divi$are se aplic n ca$ul mpririi bunului imobil proprietate comun! .n la nc@eierea contractului de mprire a bunului imobil a%lat n proprietate comun pe coteCpri, coproprietarii vor asi ura elaborarea planului de divi$are a bunurilor imobile! "n ca$ul divi$rii bunului imobil se modi%ic i re imul #uridic al proprietii! 9st%el, n ca$ul divi$rii nu se ntocmete 2eci$ia de %ormare, ns se nc@eie un ,ontract de mprire (a vedea art! 3*8, 331 ,od civil) la care se ane&ea$ planurile bunurilor imobile divi$ate! 2ocumentele care servesc drept temei pentru nre istrare n Re istrul bunurilor imobile a bunurilor imobile nou %ormate prin divi$are i a dreptului de proprietate asupra acestora sunt contractul de mprire, la care se ane&ea$ planul cadastral al bunurilor imobile! /&emplu= -erenul cu numrul cadastral @@@@@@@.AA1 (%i ura JIJ!3) aparine cu drept de proprietate comun pe coteCpri lui Q i R, a cte 5E3 i 1E3 respectiv! ,oproprietarii acestui bun imobil au decis s mpreasc terenul con%orm cotelorCpri deinute! .entru e%ectuarea mprelii la +,- se va solicita e&ecutarea planului divi$rii bunului! 2ivi$area bunului imobil se %ace, de re ul, proporional cotelorCpri deinute de ctre %iecare coproprietar! (a 110

solicitarea coproprietarilor aceast proporie poate %i nclcat (art!331 ,od civil)!

Gunul imobil iniial care urmea$ a %i divi$at @@@@@@@.AA1 =i$ura ?I?.3. :ormarea bunului imobil prin divi$are (bunul imobil iniial)

Gunul imobil nou Gunul imobil nou @@@@@@@.444 @@@@@@@.000 =i$ura ?I?.8. Re$ultatul divi$rii bunului imobil ,u planul divi$rii proprietarii se vor adresa notarului pentru per%ectarea contractului de mprire! "n contractul de mprire se va %ace trimitere la planul divi$rii, la numerele cadastrale ale noilor bunuri imobile, %ormate n re$ultatul divi$rii, si supra%eele acestora! (a contract se va ane&a planul divi$rii! 2up care prile contractului de mprire se vor adresa la +,- pentru nre istrarea bunurilor imobile nou %ormate! 4n re#ultatul aciunii de divi#are Hfi$ura ?I?.8I, En "e$istrul bunului i obil iniial: se va stin e numrul cadastral al bunului imobil iniial? se va meniona actul n temeiul cruia sCa stins obiectul! 11B

.entru bunurile imobile nou %ormate= se vor nre istra n re istrul bunurilor imobile? se vor ntocmi dosarele cadastrale! Co asarea! ,omasarea este o modalitate de %ormare a bunului imobil prin unirea a dou sau mai multe bunuri imobile nre istrate av)nd @otare comune (%i ura JIJ!*), inclusiv @otare ce trec pe peretele comun, aparin)nd unuia i aceluiai proprietar sau a%l)nduCse n proprietatea comun a acelorai persoane! "n ca$ul bunurilor imobile proprietate comun pot %i comasate doar bunurile imobile proprietate comun n devlmie sau numai bunurile imobile proprietate pe coteC pri! "n ca$ul comasrii bunurilor imobile proprietate comun n divi$iune, coteleCpri n bunul comasat se calculea$ de e&ecutantul lucrrilor cadastrale n cooperare cu coproprietarii, in)nduCse cont de cotele deinute de coproprietari n bunurile imobile iniiale! ,oteleC pri n bunul imobil %ormat prin comasare se indic n deci$ia de %ormare! "n calitate de documente pentru nre istrarea bunului i a dreptului asupra bunului imobil %ormat prin comasare sunt documentele iniiale prin care au %ost dobndite bunurile la care se adau deci$ia de %ormare i planul bunului nou! ,omasarea bunurilor imobile ce aparin di%eritor proprietari poate avea loc numai n ca$ul e&istenei unui act #uridic ntre aceti proprietari (suplimentar la deci$ia de %ormare), care re lementea$ relaiile #uridice ce apar n le tur cu comasarea bunurilor imobile! /&emplu= Gunurile imobile care urmea$ a %i comasate constituie terenuri de sine stttoare, dar cu @otare comune!

@@@@@@@.AA1 @@@@@@.AA5 =i$ura ?I?.1. Gunurile imobile care urmea$ a %i comasate 15A

Gunul imobil nou %ormat @@@@@@@.BBB =i$ura ?I?.9 Re$ultatul comasrii bunurilor imobile 4n re#ultatul aciunii de co asare (%i ura JIJ!3), En "e$istrul bunurilor i obile, En ca#ul bunurilor i obile iniiale: se vor stin e numerele cadastrale ale bunurilor imobile iniiale? se va meniona actul n temeiul cruia sCau stins bunurile imobile! ,entru bunul i obil nou for at: se va atribui numr cadastral bunului nou %ormat? se va nre istra bunul imobil nou? se va ntocmi dosar cadastral! "n ca$ul dob)ndirii mai multor terenuri cu destinaie a ricol, av)nd @otare comune, se poate aplica, la cererea proprietarului, o modalitate mai simpli%icat de %ormare a bunului prin comasare, concomitent cu nre istrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor obinute, con%orm +rdinului 2irectorului <eneral al 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru ,rivind procedura si plificat de for are a bunurilor i obile prin co asare (3r.1!8 din 18.07.2005 44 5n8 1.2. 3r.5962422 din 1 .0 .2006)! Co binarea. :ormarea bunului prin combinare este o aciune de separare a unei pri din bunul imobil nre istrat, dar %r a se %orma un bun imobil independent, i alipirea acestei pri la un bun imobil adiacent! 9ceast modalitate de %ormare o%er posibilitatea de a resistemati$a dou proprieti adiacente ale aceluiai proprietar, sau de a nstrina o parte a unui bun imobil prin unirea acestei pri la bunul 151

imobil adiacent! "n ca$ul n care proprietar al bunurilor imobile implicate n procesul de combinare este una i aceeai persoan D combinarea se reali$ea$ prin emiterea 2eci$iei de %ormare! "n ca$ul n care dreptul de proprietate asupra terenurilor implicate n procesul de combinare aparine di%eritor persoane D combinarea are loc n temeiul unui contract de nstrinare! /&emplu= .n la vn$area unei pri de teren proprietarului terenului vecin, se va elabora planul nou al celor dou parcele, unde partea care se vinde va %i inclus n planul terenului la care se alipete! .lanul nou al celor dou parcele va constitui parte inte rant a contractului de v)n$areCcumprare a supra%eei de teren vndute! "n contractul dat obiect al v)n$rii nu va %i ura bunul imobil cu numrul cadastral, ci o supra%a anumit a bunului imobil, n con%ormitate cu planul ane&at la contract!

Gun imobil Gun imobil @@@@@@@.AA1 @@@@@@.AA5 .artea care urmea$ a %i combinat =i$ura ?I?.3 :ormarea bunurilor imobile prin combinare (situaie iniial)

Gun imobil modi%icat @@@@@@@. AA1

=i$ura ?I?.8 Re$ultatul combinrii bunurilor imobile 155

Gun imobil modi%icat @@@@@@@ .AA5

.entru per%ectarea contractului de nstrinare cu combinarea bunurilor, notarului i se vor pre$enta= documentele ce con%irm drepturile asupra bunurilor imobile implicate n procesul de combinare? e&trasul din Re istrul bunurilor imobile pentru bunurile incluse n procesul de combinare? planul nou al bunurilor imobile, unde partea care se vinde va %i inclus n planul terenului la care se alipete! 4n ur a co binrii En "e$istrul bunurilor i obile (%i ura JIJ!0): se vor pstra numerele cadastrale ale bunurilor imobile? se vor e%ectua modi%icrile respective privind supra%aa terenurilor, alte date, dup ca$? se vor e%ectua modi%icrile respective n planul cadastral, inut de +,-? se vor include n dosarul cadastral actele care au servit drept temei de e%ectuare a modi%icrilor n Re istrul bunurilor imobile! Gunul imobil supus %ormrii trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: 1) trebuie s corespund destinaiei iniiale, %iind respectate normele antiincendiare, sanitare, ecolo ice, urbanistice, %ie s se asi ure n cadrul procedurii de %ormare sc@imbarea destinaiei n con%ormitate cu le islaia? 5) %ormarea bunului imobil nu se va e%ectua dac bunul imobil care se %ormea$ nu va putea %i utili$at constant con%orm destinaiei, sau ca re$ultat al %ormrii se vor nruti condiiile de utili$are a bunului? 3) s %ie asi urat cu drum de acces sau s %ie posibil instituirea servituii de trecere pentru asi urarea accesului la bunul imobil n cau$, s %ie posibil pentru terenurile destinate construciei asi urarea, dup necesitate, cu conducte de ap, canali$are etc!? 4) ncperea i$olat ce se %ormea$ s %ie asi urat cu intrare separat? 153

*) dac @otarele unui teren n curs de %ormare se intersectea$ cu @otarele unitilor administrativCteritoriale, atunci bunurile imobile trebuie %ormate ca bunuri separate n %iecare unitate administrativD teritorial, iar n ca$ul n care bunul imobil se %ormea$ pe un teritoriu unde e&ist planul urbanistic de de$voltare a localitii sau este stabilit re im special de %olosin a terenului sau a construciei, con%i uraia, dimensiunile i ali indici ai bunului imobil ce se %ormea$ trebuie s corespund cu cerinele planului urbanistic sau cu re imul stabilit? 3) la %ormarea bunurilor imobile cu destinaie a ricol trebuie s se in cont de normele a rote@nice, alte re uli i norme prev$ute de le islaie pentru aceast cate orie de terenuri? 8) la %ormarea terenurilor destinate construciilor, %orma, dimensiunile, proiectarea @otarelor terenurilor trebuie s corespund le islaiei cu privire la urbanism? 0) n ca$ul %ormrii construciilor, apartamentelor, ncperilor i$olate, dac aceasta implic e%ectuarea lucrrilor pentru care, n con%ormitate cu le islaia, este necesar autori$aia de construire, persoana interesat este obli at s obin acest document, copia cruia o va depune la +,-! :ormarea bunurilor imobile are loc n urmtoarea consecutivitate a aciunilor= a) se depune cererea de %ormare a bunului imobil? b) se e%ectuea$ studiul privind posibilitatea %ormrii bunului imobil? c) se elaborea$ proiectul de %ormare a bunului imobil? d) se ntocmete planul cadastral sau eometric al bunului imobil %ormat? e) se emite deci$ia de %ormare a bunului imobil? %) bunul imobil se nscrie n Re istrul bunurilor imobile! "nre istrarea bunului imobil %ormat i a drepturilor asupra lui se e%ectuea$ la +,- n a crei ra$ de aciune este situat bunul n ba$a documentelor ce con%irm drepturile, deci$ia de %ormare i dosarul te@nic, dup ca$! "n termenele stabilite pentru nre istrarea bunului 154

imobil, +,- controlea$ con%ormitatea documentelor pre$entate cu cerinele stabilite n domeniu! "n ca$ul necon%ormitii, pn la nlturarea ei, Re istratorul +,- va sista, n modul stabilit, nre istrarea! 2up veri%icarea documentelor, Re istratorul +,-= a) atribuie, dup ca$, bunului imobil %ormat numr cadastral? b) consemnea$ n Re istrul bunurilor imobile drepturile asupra bunului imobil %ormat? c) operea$ modi%icri n planul cadastral i n dosarul cadastral, inclusiv anularea numrului cadastral al %iecrui bun imobil iniial? d) va ntocmi, dup ca$, n temeiul documentelor pre$entate de solicitant, dosare cadastrale pentru %iecare bun imobil %ormat! .rocedura %ormrii bunului imobil poate nceta n orice moment pn la nscrierea drepturilor asupra acestuia n Re istrul bunurilor imobile, la cererea persoanei care a iniiat procedura de %ormare! -.!/: 'na din condiiile necesare pentru %ormarea bunurilor imobile este ca bunurile imobile care sunt supuse %ormrii s aib un @otar sau, respectiv, un perete comun! (e islaia unor ri, cum ar %i, de e&emplu, >uedia, permite %ormarea bunurilor imobile i asupra bunurilor care sunt amplasate n locuri di%erite din cadrul unei uniti administrativC teritoriale! 4- CAD"(2 SE)I-A"E2." se va atra e atenia asupra cadrului #uridic i re ulatoriu privind %ormarea bunurilor imobile (a vedea le islaia recomandat la tema n cau$)! >uplimentar, vor %i supuse de$baterilor problemele teoretice i practice privind= condiiile necesare pentru %ormarea bunurilor imobile? procedura de %ormare a bunurilor imobile prin comasare, divi$are? procedura de %ormare a bunurilor imobile prin separare, combinare? speci%icul %ormrii bunurilor imobile proprietate a statului sau a unitilor administrativCteritoriale? particularitile %ormrii bunurilor imobile la iniiativa instanei de #udecat, a or anului %iscal i a e&ecutorului #udectoresc? procedura nre istrrii bunurilor imobile nou %ormate! 15*

4- (")A S!(DIE"II !E)EI DA!E, studentul trebuie= s determine actele normative ce re lementea$ relaiile privind %ormarea bunurilor imobile (con%orm (istei actelor normative recomandate la aceast tem)? s e&pun de%iniia %ormrii bunurilor imobile (art!5 din (e ea cu privire la %ormarea bunurilor imobile)? s posede cunotine teoretice i practice pro%unde n ceea ce privete %ormarea bunurilor imobile prin comasare, divi$are, separare, combinare (art!B C 13 din (e ea cu privire la %ormarea bunurilor imobile)? s determine procedura %ormrii (art!14 C 55 din (e ea cu privire la %ormarea bunurilor imobile)? s evidenie$e ca$urile de %ormare a bunurilor imobile din iniiativa instanei de #udecat, inspectoratului %iscal (n ca$ul vn$rii bunurilor imobile n vederea e&ecutrii @otrrii instanei de #udecat, asemenea, n ca$ul nstrinrii bunurilor imobile de ctre or anele %iscale teritoriale pentru neplata impo$itelor i altor pli obli atorii etc! (art!55 din (e ea cu privire la %ormarea bunurilor imobile)? s determine particularitile %ormrii terenurilor a%erente obiectelor privati$ate sau care se privati$ea$, precum i obiectelor private, a%late n proprietatea ntreprinderilor, n%iinate n a%ara procesului de privati$are (particulariti= iniierea %ormrii bunurilor imobile parvine de la ntreprinderea privati$at sau care se privati$ea$, %ie de la ntreprinderea privat, n%iinat n a%ara procesului de privati$are, care asi ur elaborarea documentelor te@nice necesare pentru %ormarea bunului imobil? documentele se pre$int n modul stabilit autoritii administraiei publice locale n vederea lurii deci$iei de %ormare? re%u$ul autoritii administraiei publice locale poate %i atacat n instana de #udecat)!

153

??. "/S,(-DE"EA >("IDIC/ ,"E2E%E"I: 1! Rspunderea civil! ,rearea %ondului de aranie! 5! Recuperarea pre#udiciului n cadrul :ondului de aranie! 3! Rspunderea administrativ! Rspunderea penal! SE)I-A"E: 1! .rocedura e&aminrii pe cale civil! "ntocmirea aciunii! 5! ,rearea :ondului de aranie i menirea acestuia! Recuperarea pre#udiciului prin intermediul :ondului de aranie! 3! Rspunderea administrativ! "naintarea cererii n contencios administrativ! Rspunderea penal! 2E%IS2A6IA: nr.1, 3, 4, ", !, 1 , 11, #7, 3 , 33, 41, 56, !3, !4. 2I!E"A!("A: nr. 3, 4, !, 31, 4 , 44, 45, 64, 6",. Re lementri normative privind rspunderea #uridic, inclusiv pentru nclcarea sau nerespectarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, normelor de drept imobiliar i le islaiei cadastrale, se conin n art!1 din .rimul .rotocol adiional la ,onvenia /uropean pentru 9prarea 2repturilor +mului i a (ibertilor :undamentale din A4!11!1B*A (rati$i#at+ prin *ot+r9rea 7arlament&l&i )1 nr.1298 din 2 .07.1997), n ,odul civil 6nr.3, art.13!"-14#47, n ,odul %unciar 6nr.4, art.!5-1 17, n ,odul penal 6nr.", art.1!3, 1"!-1! , 1!6-1!", # , 3#4-3#5, 3#7-3#!, 331-33#, 36 - 3617, n ,odul contravenional 6nr.!, art.!#, !3, 115, 116, 117, 11", 11!, 1# , 1#5, 1#6, 13 , 134, 135, 177, 31#, 313, 3#6, 335 7, n ,odul de procedur civil 6nr.1 7, n ,odul muncii 6nr.11, art.# 6-#117, n (e ea contenciosului administrativ nr!8B3 6nr.#77, n (e ea cadastrului bunurilor imobile 158

6nr.3 , art.47-517, (e ea privind calitatea n construcii 6nr.337, n Re ulamentul privind or ani$area i %uncionarea 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru 6nr.417, n Re ulamentul cu privire la modul de creare i %uncionare a :ondului de aranie 6nr.567, n ;otr)rea .lenului ,urii >upreme de Oustiie a RM privind aplicarea n practica #udiciar de ctre instanele #udectoreti a unor prevederi ale ,onveniei pentru aprarea drepturilor omului i libertilor %undamentale 6nr.!37, n ;otr)rea .lenului ,urii >upreme de Oustiie cu privire la practica aplicrii le islaiei %unciare de ctre instanele #udectoreti 6nr.!47 i altele! C(0I-!E&CBEIE: pre#udiciu, pre#udiciu material, pre#udiciu moral, :ond de aranie, contravenie, in%raciune, contencios administrativ! I),."!A-!: "nclcarea sau nerespectarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, normelor de drept imobiliar i le islaiei cadastrale, altor norme de drept care asi ur %uncionarea cadastrului bunurilor mobile i sistemului cadastral al RM n totalitatea acestuia atra e dup sine rspunderea civil, rspunderea disciplinar (inclusiv material), rspunderea contravenional i rspunderea penal! >ubieci ai rspunderii #uridice n domeniul dreptului imobiliar sunt 9 enia Relaii :unciare i ,adastru (9R:,), "ntreprinderea de >tat ,adastru, o%iciile cadastrale teritoriale, re istratorii, persoanele cu %uncii de rspundere i colaboratorii din cadrul +,-, 9R:,, altor or ane administrative centrale, din cadrul autoritilor administraiei publice locale, dar i cetenii RM, cetenii strini i apatri$ii! +%iciul cadastral teritorial poart rspundere civil pentru cau$are de pre#udicii titularilor de drepturi prin deteriorarea sau pierderea documentelor din cadastru ori prin re%u$ul nentemeiat de a nre istra drepturile asupra bunurilor imobile! Rspunderea civil const n recuperarea pre#udiciului cau$at! "n acest sens, pre#udiciul poate %i material, valoarea cruia se stabilete la momentul e&aminrii cererii de c@emare n #udecat, i moral, mrimea cruia, de asemenea, se stabilete de ctre instana de #udecat! "n ca$ul n care va %i dovedit 150

vina Re istratorului n cau$area de pre#udicii titularilor de drepturi, prin e%ectuarea nscrierilor de ctre Re istrator, acesta va rspunde material, n acest sens "ntreprinderea de >tat ,adastru va nainta o cerere n ordine de re res! (e ea cadastrului bunurilor imobile la art!48(4) prevede i rspunderea titularului de drepturi pentru= a) nclcarea termenului stabilit de depunere a cererii de nre istrare a drepturilor? b) neasi urarea accesului la bunul imobil pentru e&ecutarea de lucrri cadastrale? c) strmutarea i distru erea bornelor de @otar sau neasi urarea inte ritii lor! (e ea cadastrului bunurilor imobile prevede la art!48(*) i rspunderea contravenional a persoanelor cu %uncii de rspundere din ntreprinderi, instituii i or ani$aii care e&ecut lucrri ce in de %olosirea datelor cadastrale pentru= a) e%ectuarea lucrrilor cadastrale %r licen (n ca$urile prev$ute de le e)? b) nepre$entarea datelor cadastrale actuali$ate? c) nepre$entarea documentelor ce servesc drept temei pentru e%ectuarea de nscrieri n re istrul bunurilor imobile n con%ormitate cu le islaia! "n a%ar de cele indicate mai sus, art!40(1) (5) (3) din (e ea cadastrului bunurilor imobile prevede rspunderea lucrtorilor o%iciului cadastral teritorial pentru= introducerea, modi%icarea, eliminarea nscrierii din Re istrul bunurilor imobile cu nclcarea modului stabilit, precum i di%u$area i %urni$area nesancionat a datelor din cadastru? %urni$area datelor din cadastru n scopuri comerciale, %r contractul respectiv cu o%iciul cadastral teritorial, ctre ntreprinderi, instituii i or ani$aii care nu intr n sistemul or anelor cadastrale! 15B

R0(pun&erea contra%en/ional0 apare n ca$urile i modul stabilit de ,odul contravenional, adoptat prin (e ea nr!510 din 54!1A!5AA0! "n materie de rspundere contravenional poate %i menionat n mod special art!353 ,od contravenional (partea special), care prevede sanciuni concrete sub %orm de amend pentru nclcarea prevederilor (e ii cadastrului bunurilor imobile, i anume, pentru= 1) nclcarea termenului stabilit pentru depunerea cererii de nre istrare a dreptului asupra bunurilor imobile? 5) neasi urarea accesului la bunul imobil pentru e&ecutarea de lucrri cadastrale? 3) nepre$entarea documentelor ce servesc drept temei pentru e%ectuarea de nre istrri n re istrul bunurilor imobile n con%ormitate cu le islaia? 4) nepre$entarea datelor cadastrale actuali$ate? *) introducerea, modi%icarea i radierea din re istrul bunurilor imobile, cu nclcarea modului stabilit, a datelor cadastrale, di%u$area i %urni$area lor %r aprobare? 3) %urni$area de date cadastrale n scopuri comerciale %r contract nc@eiat cu or anul cadastral teritorial ctre persoane #uridice care nu %ac parte din sistemul or anelor cadastrale! "n a%ar de aceasta, este necesar a lua n considerare c noul ,od contravenional prevede n calitate de contravenii, cu aplicarea msurilor de rspundere contravenional respective (de re ul, amend contravenional), i pentru unele alte %apte care, direct sau tan enial, in de e&ercitarea i aprarea drepturilor asupra unor anumite cate orii de bunuri imobile, cum ar %i, pentru= C tinuirea in%ormaiei despre %ondul %unciar disponibil (art.!#)? C pentru nclcarea le islaiei privind eode$ia, carto ra%ia i topo ra%ia (art.!3)? C de radarea terenurilor, %alsi%icarea in%ormaiei despre starea i %olosirea lor (art.115)? C abaterea neautori$at de la proiectele de or ani$are a teritoriului sau de %olosin a terenului (art.116)? 13A

C nendeplinirea obli aiei de a aduce terenurile ntrCo stare care s asi ure %olosirea lor con%orm destinaiei (art.117)? C necultivarea terenurilor, nee%ectuarea msurilor obli atorii de ameliorare a acestora, de protecie a solului contra ero$iunii provocate de vnt i de ap, de prevenire a altor procese care deteriorea$ starea solului (art.11")? C nclcarea modului de protecie i de %olosire a subsolului (art.11!)? C decopertarea i distru erea neautori$at a litierei, a pturii vii i a stratului superior de sol %ertil (art.1# )? C %olosirea neautori$at a terenurilor din %ondul %orestier i spaiile ver$i pentru de%riare, construcie de cldiri administrative, depo$ite i alte obiective (art.134*, C nclcarea le islaiei i documentelor normative n construcii (art.177*, C abu$ul de putere sau abu$ul de serviciu (art.31#)? C e&cesul de putere sau depirea atribuiilor de serviciu (art.313)? C samavolnicie (art.335) i altele! R0(pun&erea penal0 a lucrtorilor o%iciului cadastral apare doar n ca$ul n care acetia comit in%raciuni prev$ute de partea special a ,odului penal! Implicit, normele ,odului penal pot %i aplicate pentru cau$area de daune titularilor de drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile ca re$ultat al unei atitudini ne li#ente sau necontiincioase %a de obli aiile de serviciu (art.3#! Co& penal), pentru luarea, sustra erea, tinuirea, de radarea sau distru erea documentelor (art.36 Co& penal), pentru con%ecionarea, deinerea, vn$area sau %olosirea documentelor o%iciale %alse (art.361 Co& penal) i altele (a %e&ea 6i art.1!3, 1"!-1! , 1!6-1!", # , 3#4-3#5, 3#7-3#", 331-33#*, "n ceea ce privete r0(pun&erea &i(ciplinar0 a lucrtorilor o%iciului cadastral, acetia nu sunt %uncionari publici, disciplina de munc nu este re lementat de careva re ulamente disciplinare speciale, de aceea n ca$ul nclcrilor disciplinare se vor aplica normele dreptului muncii (a %e&ea, n (pecial, art.# 6-#11 &in Co&ul muncii)! 131

.O=D<' DA ;1R1=B9A. "n vederea asi urrii recuperrii pre#udiciului material cau$at titularilor de drepturi prin nscrierile e%ectuate n Re istrul bunurilor imobile, n con%ormitate cu (e ea cadastrului bunurilor imobile i n temeiul ;otrrii <uvernului nr!118A din 4 decembrie 1BB0 cu privire la :ondul de aranie a %ost instituit :ondul de aranie, care este, n esen, o totalitate de mi#loace bneti speciale, acumulate pentru asi urarea ac@itrii compensaiei titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile, drepturile crora au %ost le$ate de o%iciile cadastrale teritoriale! :ondul de aranie este constituit sub %orm de un cont special, administrat de 9 enia Relaii :unciare i ,adastru, iar utili$area mi#loacelor %ondului se e%ectuea$ la deci$ia ,omisiei interdepartamentale, creat prin aceeai @otrre de <uvern, deci$iile crei pot %i atacate n instana #udectoreasc! Mi#loacele :ondului de aranie se acumulea$ din de%alcrile obli atorii ale o%iciilor cadastrale teritoriale! ,rearea :ondului de aranie d posibilitate titularilor de drepturi s primeasc inte ral compensaia pentru pre#udiciul cau$at de Re istratorul o%iciului cadastral %r a se adresa n instana #udectoreasc! .lata compensaiei se e%ectuea$ doar n ca$ul pre#udiciilor aduse la nre istrarea curent numai dup prima tran$acie e%ectuat cu bunul imobil n cau$ i se ia n considerare pre#udiciul cau$at titularului de drepturi din cau$a erorii sau recti%icrii nscrisului din Re istrul bunurilor imobile! "n ca$ul n care pre#udiciul a %ost cau$at din vina titularului de drepturi, compensaia nu se pltete! 2up e%ectuarea plii, 9 enia recuperea$ pe cale #udectoreasc sumele pltite din :ondul de aranie n ordine de re res de la persoanele vinovate! .entru a asi ura proporionalitatea ntre mi#loacele acumulate i necesitile de a plti compensaii pentru pre#udiciile eventual cau$ate, mrimea :ondului de aranie poate %i rev$ut anual! 4- CAD"(2 SE)I-A"E2." se va atra e atenia asupra cadrului le islativ care prevede rspunderea #uridic pentru nclcarea sau nerespectarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, normelor de drept imobiliar iEsau le islaiei cadastrale, altor norme de drept care asi ur %uncionarea cadastrului bunurilor mobile i 135

sistemului cadastral al RM n totalitatea acestuia! >uplimentar, vor %i anali$ate i supuse de$baterii problemele teoretice i practice privind= esena, coninutul i %ormele rspunderii civile (modalitatea recuperrii pre#udiciului material i pre#udiciului moral etc!)? determinarea subiecilor care vor %i atrai la rspundere civil n di%erite circumstane? rspunderea Re istratorului pentru cau$area de pre#udicii titularului de drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile? determinarea procedurii de recuperare a pre#udiciului cau$at? esena i coninutul rspunderii penale, rspunderii contravenionale pentru nclcarea normelor de drept imobiliar? esena i coninutul rspunderii disciplinare a lucrtorilor o%iciului cadastral? particularitile rspunderii disciplinare n ca$ul %uncionarilor publici din cadrul 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru? rolul i scopul crerii :ondului de aranie? procedura recuperrii pre#udiciului stabilit de Re ulamentul cu privire la modul de creare i %uncionare a :ondului de aranie 6nr.567! 4- (")A S!(DIE"II !E)EI DA!E, studentul trebuie= s cunoasc le islaia i normele de drept concrete n temeiul crora persoanele #uridice sau %i$ice vinovate pot %i atrase la rspundere civil, rspundere contravenional sau rspundere penal pentru nclcarea sau nerespectarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, normelor de drept imobiliar i le islaiei cadastrale, altor norme de drept care asi ur %uncionarea cadastrului bunurilor imobile i sistemului cadastral al RM n totalitatea acestuia (a vedea (ista actelor normative recomandate la aceast tem)? s evidenie$e ca$urile n care pot %i trai la rspundere #uridic Re istratorii o%iciilor cadastrale teritoriale, ali lucrtori ai o%iciilor cadastrale (o%iciile cadastrale teritoriale rspund pentru emiterea 133

sau per%ectarea documentelor cu erori comise din culp proprie, precum i pentru erorile comise n planurile ntocmite de acesta)? s cunoasc procedura recuperrii pre#udiciului material, pre#udiciului moral pentru dauneleCinterese cau$ate titularilor de drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile? s determine rolul :ondului de aranie n recuperarea pre#udiciului pentru cau$area daunelor titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile n procesul nre istrrii de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra acestora? s e&pun procedura recuperrii pre#udiciului prin intermediul i din contul :ondului de aranie? s evidenie$e lacunele ce persist n procesul aplicrii rspunderii #uridice pentru nclcarea sau nerespectarea normelor de drept imobiliar i le islaiei cadastrale, altor norme de drept care asi ur %uncionarea cadastrului bunurilor mobile i sistemului cadastral al RM? s ntocmeasc proiecte de cereri de c@emare n instana de #udecat privind recuperarea pre#udiciului cau$at din culpa o%iciilor cadastrale teritoriale, altor documente de drept civil i de procedur civil privitor la rspunderea #uridic!

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

134

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !E)A!ICA !E:E2." DE ASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 1! 4oiunea, obiectul i subiecii dreptului imobiliar! 5! 4oiunea i tipurile i$voarelor dreptului imobiliar! 3! Gunurile imobile D obiect al nre istrrii de stat n cadastru! 4! 2reptul de proprietate public asupra bunurilor imobile! *! 2reptul de proprietate privat asupra bunurilor imobile! 3! Modalitile #uridice ale dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile! 8! Re imul #uridic al bunurilor imobile proprietate public! 0! Re imul #uridic al bunurilor imobile proprietate privat! B! Modurile de dobndire a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile i caracteristica eneral a acestora! 1A! 9ccesiunea imobiliar natural i accesiunea imobiliar arti%icial! 11! /&proprierea bunurilor imobile pentru cau$ de utilitate public i particularitile acesteia! 15! .rivati$area C mod speci%ic de dob)ndire a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile! 13! .rivati$area terenurilor proprietate public! 14! .rivati$area %ondului de locuine! 1*! .rivati$area ntreprinderilor proprietate public i altui patrimoniu proprietate public! 13! 4oiunea i coninutul dreptului de vecintate! 18! ,irculaia civil i piaa bunurilor imobile n Republica Moldova! 10! <arantarea i aprarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile n Republica Moldova! 1B! ,onsideraii privind constituirea i %uncionarea sistemului nre istrrii de stat a bunurilor imobile n Republica Moldova! 13*

5A! >istemul or anelor cadastrale i competenele acestora! 51! Re istratorul o%iciului cadastral teritorial D statutul #uridic,

drepturile i obli aiile acestuia! 55! 4oiunea, scopul i elementele structurale ale cadastrului bunurilor imobile! 53! >ubiecii i obiectele nre istrrii de stat n cadastrul bunurilor imobile! 54! (ucrrile cadastrale i dosarul cadastral! 5*! :ormarea bunurilor imobile! 53! Re istrul bunurilor imobile C documentul de ba$ al cadastrului bunurilor imobile! 58! 2repturile patrimoniale, %aptele i raporturile #uridice a%erente imobilelor supuse nre istrrii de stat n re istrul bunurilor imobile! 50! :elurile nscrierilor e%ectuate n re istrul bunurilor imobile! 5B! "nre istrarea primar i crearea cadastrului bunurilor imobile Republica Moldova! 3A! .rocedura nre istrrii de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor! 31! 2ocumentel ce servesc drept temei pentru nre istrarea de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra acestora! 35! .articularitile nre istrrii de stat a unor cate orii de bunuri imobile i drepturi asupra acestora! 33! Re lementarea #uridic a tari%elor i plilor pentru serviciile prestate de ctre "ntreprinderea de >tat ,adastru i %ilialele acesteia! 34! >oluionarea liti iilor ce apar n procesul nre istrrii de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor! 3*! Rspunderea #uridic pentru nclcarea le islaiei n procesul nre istrrii de stat a bunurilor imobile!

133

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS A-E?E SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 2E%EA CADAS!"(2(I 5(-("I2." I).5I2E $=r.1543 &in #5. #.1!!"* SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS .ublicat= 51!A*!1BB0 n Monitorul +%icial 4r!44C43, art! 4r= 310 2ata intrrii in vi oare= 51!A*!1BB0 4ot= 4oiunea FnscrisF din cuprinsul le ii se nlocuiete, dup ca$, cu noiunea F nscriereF prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC35E14!A4!A3 art!545 "n cuprinsul le ii, sinta ma F9 enia de >tat Relaii :unciare i ,adastruF se substituie prin sinta ma F9 enia Relaii :unciare i ,adastruF prin (.335 din 53!15!A*, M+5AE31!A1!A3 art!08 "n cuprinsul le ii, sinta ma F9 enia 4aional ,adastru, Resurse :unciare i <eode$ieF se substituie prin sinta ma F9 enia de >tat Relaii :unciare i ,adastruF, prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B4 .e tot cuprinsul le ii, sinta ma For an cadastral teritorialF se nlocuiete cu sinta ma Fo%iciu cadastral teritorialF prin (.1A38CJII din AB!A3!AA, M+B4EA3!A0!AA! .arlamentul adopt pre$enta le e! Capitolul I. DIS,.:I6II %E-E"A2E 138

Articolul 1. 2omeniul de aplicare a le ii (1) .re$enta le e stabilete modul de creare i de inere a cadastrului bunurilor imobile, prin care se asi ur recunoaterea public a dreptului de proprietate i a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile, ocrotirea de ctre stat a acestor drepturi, susinerea sistemului de impo$itare i a pieei imobiliare! (5) .re$enta le e re lementea$ raporturile #uridice privind bunurile imobile situate n limitele rii, indi%erent de tipul de proprietate i de destinaia lor, de%inite de le islaie ca susceptibile a %ace obiectul nre istrrii! Articolul *. 4oiuni principale "n sensul pre$entei le i, se utili$ea$ urmtoarele noiuni principale= #ada%tr& C sistem in%ormaional de stat ce conine nscrieri despre terenuri, despre obiectele a%erente lor i despre drepturile asupra lor, constituit din cadastrul bunurilor imobile i cadastre speciali$ate? #ada%tr& al b&n&rilor imobile C cadastru eneral, care repre$int un sistem unic multi%uncional de nre istrare de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor, de estimare a valorii acestora? #ada%tr& %pe#iali6at C cadastru care include date sistemati$ate despre bunurile imobile n %uncie de particularitile lor naturale i de alte caracteristici stabilite de le islaie! ,adastre speciali$ate snt= cadastrul apelor, cadastrul silvic, cadastrul urbanistic etc!? 69rt!5 noiune e&clus prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC 35E14!A4!A3 art!5457 teren C parte din teritoriu avnd @otare nc@ise a crei supra%a, al crei amplasament i ale crei caracteristici snt re%lectate n cadastrul bunurilor imobile? #on%tr&#'ie C cldire sau construcie le at solid de pmnt a crei strmutare este imposibil %r cau$area de pre#udicii destinaiei ei! .oate %i obiect independent al nre istrrii de stat? 69rt!5 noiune modi%icat prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC 35E14!A4!A3 art!5457 130

,n#+pere i6olat+ C partea interioar a unei construcii, separat de alte pri adiacente ale acestei construcii prin perei sau prin desprituri %r oluri pentru ui, avnd ieire separat pe palierul scrii, n coridor comun, n curte sau n strad? 69rt!5 noiune modi%icat prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC 35E14!A4!A3 art!5457 :otar C linie ima inar sau %i$ic ce indic punctele e&treme ale terenului, delimitnduCl de alte terenuri! .oate %i marcat n natur cu obiecte materiale? plan #ada%tral C repre$entare ra%ic a teritoriului, coninnd date despre amplasamentul, @otarele i numerele cadastrale ale terenurilor, precum i alte date? plan geometri# C document te@nic, ntocmit n urma msurrilor la %aa locului, n care se indic @otarele terenului i construciile capitale amplasate pe acesta? 69rt!5 noiunea modi%icat prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 n&m+r #ada%tral C numr individual, irepetabil pe teritoriul rii, al bunului imobil! >e atribuie con%orm procedurii stabilite de le islaie i se pstrea$ pe toat perioada de e&isten a bunului imobil n calitate de obiect de drept unic? n&m+r #ada%tral #on(en'ional C numr cadastral provi$oriu, care este atribuit bunului imobil cnd atribuirea numrului cadastral este imposibil i care urmea$ s %ie substituit printrCun numr cadastral? do%ar #ada%tral C colecie sistemati$at de documente ce con%irm drepturile, de sc@eme, planuri, sc@ie i de alte documente re%eritoare la %iecare bun imobil? monitoring al b&n&l&i imobil C sistem de suprave @ere asupra modi%icrilor ce se produc n componena bunului imobil, asupra transmiterii sau revrii drepturilor asupra lui? ,nregi%trare de %tat a drept&rilor patrimoniale a%&pra b&n&l&i imobil, den&mit+ ,n #ontin&are ,nregi%trare a drept&rilor C nscrierea n re istrul bunurilor imobile a bunului imobil, a dreptului de proprietate i a altor drepturi patrimoniale asupra acestuia, precum i a titularului de drepturi? 13B

regi%tr& al b&n&rilor imobile C sistem de nscrieri, e%ectuate con%orm pre$entei le i, privitoare la bunurile imobile i la drepturile patrimoniale asupra lor? ,nregi%trare de %tat primar+ C e%ectuarea primei nscrieri n re istrul bunurilor imobile privitor la bunul imobil, la drepturile patrimoniale asupra lui i la titularul de drepturi? ,nregi%trare de %tat #&rent+ C e%ectuarea de modi%icri n re istrul bunurilor imobile? do#&ment #e #on$irm+ drept&rile C contract, act administrativ sau un alt document le al care constituie temeiul naterii, modi%icrii sau stin erii drepturilor patrimoniale? gre(are C drepturile patrimoniale asupra unui bun imobil ale unor persoane care nu snt proprietarii lui (ipotec, arendare, servitute i altele)? 69rt!5 noiune e&clus prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC 35E14!A4!A3 art!5457 regi%trator C persoan cu %uncii de rspundere, care este n drept s e&amine$e documentele ce con%irm drepturile i s decid asupra nre istrrii bunului imobil i a drepturilor asupra lui, s e%ectue$e i s recti%ice nscrieri n re istrul bunurilor imobile n modul stabilit! 69rt!1 noiune modi%icat prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 regi%trator %tagiar D persoan care e%ectuea$ sta iul n cadrul o%iciului cadastral teritorial n ba$a unui contract individual de munc, nc@eiat n con%ormitate cu le islaia muncii! 69rt!1 noiune introdus prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 Articolul 3. ,adastrul bunurilor imobile! >copul i structura lui (1) ,adastrul bunurilor imobile, denumit n continuare cadastru, este= a) cadastrul eneral al rii, n care se identi%ic, se descriu, se estimea$ i se repre$int pe planuri cadastrale toate bunurile imobile din ar i se nre istrea$ drepturile titularilor asupra lor? 14A

b) instrument n e&ercitarea mputernicirilor statului privind administrarea resurselor %unciare, ocrotirea intereselor publice i private n raporturile #uridice ce in de bunurile imobile? c) un sistem de ocrotire a titularilor de drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile? d) un sistem desc@is de in%ormare a participanilor la piaa bunurilor imobile i a autoritilor publice, inclusiv a or anelor %iscale! (5) +r anul cadastral teritorial creea$ i ine cadastrul n ra$a sa de aciune stabilit de 9 enia Relaii :unciare i ,adastru! (3) ,adastrul se constituie din planurile cadastrale ale teritoriului i din dosarele cadastrale pentru %iecare bun imobil! 69rt!3 al!(3) modi%icat prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 Articolul 8. >ubiecii i obiectele nre istrrii (1) >ubieci ai nre istrrii snt proprietarii de bunuri imobile i ali titulari de drepturi patrimoniale= ceteni ai Republicii Moldova, ceteni strini, apatri$i, persoane #uridice din ar i din strintate, or ani$aii internaionale, Republica Moldova, unitile ei administrativCteritoriale, state strine! (5) +biecte ale nre istrrii snt bunurile imobile, dreptul de proprietate i celelalte drepturi reale asupra lor! (3) (a bunurile imobile ce se nre istrea$ n re istrul bunurilor imobile se raport= a) terenurile? b) cldirile i construciile le ate solid de pmnt? c) apartamentele i alte ncperi i$olate! (4) "n re istrul bunurilor imobile pot %i nre istrate poriunile de subsol, obiectivele acvatice separate, precum i plantaiile prinse de rdcini (plantaiile perene) n%iinate n con%ormitate cu normele stabilite de le islaie! (*) "n re istrul bunurilor imobile, n a%ar de drepturile reale ce au ca obiect bunuri imobile, pot %i nscrise, n ca$urile prev$ute de le e, drepturile de crean, %aptele sau raporturile #uridice a%erente acestor bunuri! 141

(3) Reelele te@nicoCedilitare din intravilanul localitii nu cad sub incidena pre$entei le i! 69rt!4 modi%icat prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC35E14!A4!A3 art!5457 Articolul 1. +bli ativitatea nre istrrii (1) >nt supuse nre istrrii obli atorii bunurile imobile i drepturile asupra lor indicate la art!4 alin!(5) i (3)! 69rt!* al!(1) modi%icat prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC 35E14!A4!A3 art!5457 (5) "nre istrarea bunului imobil i a drepturilor asupra lui se e%ectuea$ e&clusiv de ctre or anul cadastral teritorial n a crui ra$ de activitate se a%l bunul imobil! Articolul 9. -ransparena datelor despre nre istrare (1) "nre istrarea are un caracter desc@is! +r anul care e%ectuea$ nre istrarea este obli at s elibere$e, n termen de 8 $ile lucrtoare sau ntrCun alt termen stabilit de le e, oricrei persoane %i$ice care sCa le itimat i a depus o cerere scris i oricrei persoane #uridice care lCa sesi$at o%icial in%ormaiile solicitate despre toate drepturile nre istrate asupra oricrui bun imobil! 4u se eliberea$ e&trase re%eritoare la bunurile imobile ale cror date constituie secret de stat! 69rt!3 al!(1) modi%icat prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 (5) 2atele despre condiiile tran$aciei care constituie temei pentru nre istrarea drepturilor asupra bunului imobil se eliberea$ numai participanilor la aceast tran$acie, precum i instanelor de #udecat, or anelor procuraturii, or anelor de urmrire penal i or anelor cu atribuii de control! 69rt!3 al!(5) modi%icat prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 (51) In%ormaia despre drepturile nre istrate asupra bunului imobil se %urni$ea$ persoanelor %i$ice i #uridice la solicitare, prin acordarea accesului la banca central de date a cadastrului bunurilor 145

imobile prin intermediul reelelor de calcul i de telecomunicaii locale i lobale! 69rt!3 al!(51) introdus prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 (55) (a cererea titularului de drepturi, "ntreprinderea >peciali$at n ,adastru i %ilialele acesteia snt obli ate s pre$inte n scris in%ormaia privind persoanele care au primit date despre bunurile imobile asupra crora acesta deine anumite drepturi! 69rt!3 al!(55) introdus prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!83, n vi oare 13!AB!AB7 (53) In%ormaia sistemati$at privind bunurile imobile asupra crora o persoan deine drept de proprietate se eliberea$ doar= a) persoanei n cau$ sau repre$entantului acesteia? b) or anelor procuraturii, or anelor de urmrire penal, instanelor #udectoreti, e&ecutorilor #udectoreti? c) ,urii de ,onturi, pentru asi urarea activitii acesteia? d) or anelor %iscale? e) administratorului procesului de insolvabilitate pentru bunurile persoanei administrate? %) persoanelor cu drept de motenire a bunurilor persoanei n cau$ n ca$ul decesului acesteia? ) notarului care ndeplinete procedura succesoral? @) autoritilor administraiei publice locale! (54) In%ormaia sistemati$at despre bunurile imobile asupra crora o persoan deine drept de proprietate se pre$int autoritilor indicate la alin!(53) lit!b) Dd) pe suport de @rtie sau prin asi urarea accesului la banca central de date a cadastrului bunurilor imobile! .ersoanelor i autoritilor indicate la alin!(53) lit!a), e) D@) in%ormaia respectiv se pre$int pe suport de @rtie! -ermenul de eliberare a in%ormaiei despre bunurile imobile ce aparin unei persoane, pe suport de @rtie, nu poate depi 1* $ile lucrtoare! 69rt!3 al!(53C54) introdus prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837

143

(3) In%ormaia despre drepturile nre istrate asupra bunurilor imobile se %urni$ea$ contra plat, cu e&cepia ca$urilor indicate n art!0 alin!(3)! Articolul 3. >usinerea public a cadastrului (1) 9utoritile publice i titularii de drepturi asupra bunurilor imobile au datoria de a susine crearea i inerea cadastrului! (5) 9utoritile administraiei publice locale snt obli ate s acorde a#utor in%ormaional, te@nic i de alt natur la crearea i inerea cadastrului! (3) Instana de #udecat este obli at s pre$inte, n termen de 5 $ile de la data lurii deci$iei cu privire la bunul imobil, documentele care servesc drept temei pentru e%ectuarea nscrierii n re istrul bunurilor imobile n con%ormitate cu le islaia n vi oare! "n ca$ul n care se cere e%ectuarea nscrierii n interesul statului, c@eltuielile snt ac@itate din bu etul de stat! 69rt!8 al!(3) modi%icat prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC 35E14!A4!A3 art!5457 EE 69rt!8 al!(3) modi%icat prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C138EA3!A0!A4 art!3B47 (4) -itularii de drepturi asupra bunurilor imobile snt obli ai= a) s asi ure accesul la bunurile imobile pentru e%ectuarea lucrrilor cadastrale? b) s permit instalarea i s asi ure pstrarea bornelor de @otar i altor semne eode$ice pe terenurile ce le aparin! Articolul 8. 2reptul la in%ormaia cadastrului (1) In%ormaia cadastrului este obiectul e&clusiv al proprietii de stat! (5) 2reptul de estiune economic asupra in%ormaiei cadastrului revine 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru, "ntreprinderii >peciali$ate n cadastru, inclusiv %ilialelor sale (o%iciilor cadastrale teritoriale amplasate n centrele raionale, n municipii i n oraele ,eadrC(un a i Iulcneti) i altor ntreprinderi i or ane autori$ate s in cadastre speciali$ate! 69rt!0 al!(5) modi%icat prin (.335 din 53!15!A*, M+5AE31!A1!A3 144

art!087 EE 69rt!0 pct!(5) completat prin (.1A38 din AB!A3!5AAA, M+B4EA3!A0!5AAA7 (3) 9ccesul la banca central de date a cadastrului bunurilor imobile pentru autoritile administraiei publice centrale i or anele subordonate lor, pentru autoritile administraiei publice locale, instanele #udectoreti, o%iciile de e&ecutare ale 2epartamentului de e&ecutare, or anele procuraturii, or anele %iscale i cele ce in cadastre speciali$ate este ratuit! ,@eltuielile activitii operaionale pentru %urni$area pe suport de @rtie a in%ormaiei din cadastru ctre autoritile menionate, cu e&cepia autoritilor publice locale, se ac@it de ctre aceste autoriti din contul mi#loacelor bu etului de stat prev$ute n devi$ele de c@eltuieli ale acestor autoriti sau din alte surse prev$ute de le islaie! ,@eltuielile le ate de %urni$area in%ormaiei ctre autoritile administraiei publice locale se ac@it din mi#loacele bu etului local! 69rt!0 al!(3) modi%icat prin (.34CJII din 3A!A3!A3, M+33C 3BE50!A4!A3 art!5837 EE 69rt!0 al!(3) n redacia (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC35E14!A4!A3 art!545,vi oare la A1!A1!5AA87 (4) 4ici o autoritate nu va putea cere transmiterea ori inalului re istrului bunurilor imobile! (a solicitarea instanei de #udecat, ori inalele %ilelor re istrului bunurilor imobile vor putea %i pre$entate n edina de #udecat! ,opii ale %ilelor re istrului bunurilor imobile (autenti%icate de o%iciul cadastral teritorial) se eliberea$ instanei de #udecat, procurorului sau or anului de urmrire penal, la cererea acestora, %r plat! (*) +ri inalul re istrului bunurilor imobile poate %i ridicat, n condiiile stabilite de ,odul de procedur penal, doar n ca$urile n care conine nemi#locit urme ale in%raciunii! 69rt!0 al!(4) C(*) introduse prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC 35E14!A4!A3 art!5457 Articolul ;. (e islaia cu privire la cadastru (1) Modul de creare i de inere a cadastrului este re lementat de ,odul civil, de pre$enta le e i de alte acte normative! 14*

(5) Modul de creare i de inere a cadastrelor speciali$ate este stabilit n actele normative respective!

Capitolul II. SIS!E)(2 ."%A-E2." CADAS!"A2E Articolul 1+. >tructura sistemului or anelor cadastrale >istemul or anelor cadastrale se constituie din= a) 9 enia Relaii :unciare i ,adastru, denumit n continuare 9 enie? b) "ntreprinderea speciali$at n cadastru cu %ilialele sale (o%iciile cadastrale teritoriale amplasate n centrele raionale, n municipii i n oraele ,eadrC(un a i Iulcneti)! 9rt!1A modi%icat prin (.335 din 53!15!A*, M+5AE31!A1!A3 art!087 EE 69rt!1A n redacia (.1A38 din AB!A3!5AAA, M+B4EA3!A0!5AAA7 Articolul 11. ,ompetena or anelor cadastrale (1) 9 enia= a) asi ur promovarea unei politici unice n domeniul crerii i inerii cadastrului, de$voltrii reelei eode$ice pe ntre teritoriul rii? b) or ani$ea$ i controlea$ activitatea "ntreprinderii speciali$ate n cadastru, inclusiv a %ilialelor acesteia, a altor or ani$aii subordonate, aprob actele de constituire a lor? c) coordonea$ la nivel interdepartamental activitile le ate de crearea i inerea cadastrului? d) pre$int <uvernului propuneri privind per%ecionarea le islaiei ce re lementea$ lucrrile de or ani$are a teritoriului, administrarea resurselor %unciare i sc@imbul de in%ormaii cadastrale? e) e&ercit alte atribuii privind inerea cadastrului, inclusiv an a#amentele internaionale ale Republicii Moldova n domeniu! l1) naintea$ cereri n instana de #udecat pentru radierea sau corectarea nscrierii reite din re istrul bunurilor imobile? 143

69rt!11 al!(1), lit!l1) introdus prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC33E13!A5!AB art!837EE 69rt!11 al!(1) modi%icat prin (.335 din 53!15!A*, M+5AE31!A1!A3 art!087 EE 69rt!11 alin!(1) lit!d) e&clus prin (.333 din 54!A8!A3, M+5AAE1B!AB!A3, art!883 lit!e) C ) devin d) C%) 7 (5) "ntreprinderea speciali$at n cadastru= a) proiectea$ i de$volt sistemul in%ormaional al cadastrului? b) acumulea$, sistemati$ea$ i pstrea$ in%ormaia cadastral? c) or ani$ea$ %urni$area in%ormaiei cadastrale, stabilete structura acesteia i modul ei de %urni$are? d) or ani$ea$ procesul de ridicare continu a cali%icrii personalului ntreprinderii? e) stabilete sc@ema micrii %lu&ului de in%ormaii cadastrale i modul de prelucrare a acestora? %) asi ur securitatea pstrrii i transmiterii datelor prin reea, pre$int propuneri privind per%ecionarea sistemului de pstrare a ba$ei de date? ) deine i administrea$ banca central de date a cadastrului? @) proiectea$ i e%ectuea$ le tura dintre %orma electronic a documentaiei cadastrale i cea a altor re istre de stat? i) %urni$ea$ in%ormaia cadastral sistemati$at autoritilor administraiei publice, altor persoane #uridice, precum i persoanelor %i$ice? #) ine, n modul stabilit de <uvern, sistemul in%ormaional automati$at FRe istrul de stat al unitilor administrativCteritoriale i al str$ilor din localitile de pe teritoriul Republicii MoldovaF? T) elaborea$ instruciuni re%eritoare la modul de inere a documentaiei cadastrale, la modul de %urni$are a in%ormaiei cadastrale, la evaluarea bunurilor imobile n scopul impo$itrii? l) ine, n modul stabilit de <uvern, sistemul in%ormaional automati$at FRe istrul obiectelor de in%rastructur in inereascF? m) e&ercit alte activiti con%orm le ii! 69rt!11 al!5), lit!m) n redacia (.50ACJII din 14!15!A8, M+B4C B3E3A!A*!A0 art!34B7 148

(3) :ilialele "ntreprinderii speciali$ate n cadastru (o%iciile cadastrale teritoriale amplasate n centrele raionale, n municipii i n oraele ,eadrC(un a i Iulcneti) = a) e%ectuea$ lucrrile cadastrale i monitorin ul bunurilor imobile? b) ntocmesc i actuali$ea$ planul cadastral i planul eometric? c) ntocmesc dosarul cadastral al %iecrui bun imobil i alte documente necesare inerii cadastrului? d) e%ectuea$ nre istrarea de stat a bunurilor imobile i a drepturilor asupra acestora n re istrul bunurilor imobile? e) transmit datele re istrului bunurilor imobile n banca central de date a cadastrului? %) %urni$ea$, n modul stabilit, persoanelor %i$ice i #uridice, autoritilor publice in%ormaia cadastral privind bunurile imobile i drepturile asupra lor? ) asi ur pstrarea n inte ritate a documentaiei cadastrale i ar@ivarea ei? @) e%ectuea$ e&perti$a bunului imobil, la cererea instanei de #udecat, a altor or ane de drept? i) e&ercit alte activiti con%orm le ii! 69rt!11 al!3), lit!i) n redacia (.50ACJII din 14!15!A8, M+B4C B3E3A!A*!A0 art!34B7 69rt!11 al!(5) C(3) n redacia (.335 din 53!15!A*, M+5AE31!A1!A3 art!087 (4) 9 enia i "ntreprinderea speciali$at n cadastru, inclusiv %ilialele sale, snt independente de orice proprietar de bun imobil i se supun numai le ii! 69rt!11 al!(4) modi%icat prin (.335 din 53!15!A*, M+5AE31!A1!A3 art!087 (*) ,rearea i inerea cadastrului bunurilor imobile intr n competena e&clusiv a or anului cadastral teritorial, care, la rndul su, nu este n drept s e&ercite activiti ce nu in de competena sa! 69rt!11 modi%icat prin (.1A38 din AB!A3!5AAA, M+B4EA3!A0!5AAA7 Articolul 1*. Re istratorul 140

(1) :uncia de re istrator se e&ercit, la nivel central, n cadrul "ntreprinderii >peciali$ate n ,adastru i la nivel teritorial D n cadrul o%iciilor cadastrale teritoriale! (5) "n %uncia de re istrator n cadrul "ntreprinderii >peciali$ate n ,adastru se an a#ea$ prin concurs persoane care activea$ de cel puin * ani n %uncia de re istrator la o%iciul cadastral teritorial, persoane care activea$ de cel puin 1 an n %uncia de #urist la "ntreprinderea >peciali$at n ,adastru, precum i persoane care dein %uncii de conducere la "ntreprinderea >peciali$at n ,adastru i ndeplinesc condiiile prev$ute la alin!(3) lit!a) Dd) i %)! (3) "n %uncia de re istrator n cadrul o%iciului cadastral teritorial este an a#at prin concurs, cu nc@eierea unui contract individual de munc con%orm le islaiei muncii, persoana care ndeplinete urmtoarele condiii= a) este cetean al Republicii Moldova? b) este liceniat n drept sau are studii superioare la specialitatea cadastru i or ani$area teritoriului? c) nu are antecedente penale nestinse? d) este apt din punct de vedere medical pentru e&ercitarea %unciei? e) a ndeplinit timp de 1 an %uncia de re istrator sta iar sau a e&ercitat timp de 3 ani o %uncie de specialitate #uridic? %) a susinut e&amenul de cali%icare! (4) Re ulamentul privind modul de des%urare a concursului pentru ocuparea %unciei de re istrator se aprob de <uvern! (*) Re istratorul este supus atestrii cel puin o dat la 3 ani! "n urma atestrii, re istratorului i se con%er radul unu, doi sau trei de cali%icare ( radele de cali%icare %iind indicate n ordine diminuant) n %uncie de vec@imea n munc i de nivelul cunotinelor pro%esionale! Re ulamentul privind atestarea re istratorilor se aprob de 9 enie! (3) 9testarea se e%ectuea$ de ctre o comisie constituit din repre$entani ai 9 eniei i ai Ministerului Oustiiei! (8) Re istratorul din cadrul "ntreprinderii >peciali$ate n ,adastru are urmtoarele atribuii= a) e&aminea$ ca$urile de respin ere a cererii de nre istrare? b) e&aminea$ deci$iile de re%u$ al e%ecturii nscrierilor n re istrul 14B

bunurilor imobile i e%ectuea$ nscrierea n ca$ul n care consider nentemeiat deci$ia de re%u$ a re istratorului de la o%iciul cadastral teritorial? c) n ca$ul depistrii unor nscrieri reite n re istrul bunurilor imobile, pentru a cror corectare este necesar o @otrre #udectoreasc irevocabil, solicit "ntreprinderii >peciali$ate n ,adastru naintarea cererii n instana de #udecat pentru radierea sau corectarea acestora? d) corectea$, n modul stabilit la art!30, reelile din re istrul bunurilor imobile! (0) Re istratorul din cadrul o%iciului cadastral teritorial are urmtoarele atribuii= a) solicit documentele necesare includerii n cadastru a datelor despre bunul imobil i drepturile asupra lui? b) decide, n modul stabilit, asupra e%ecturii sau modi%icrii nscrierii n re istrul bunurilor imobile ori re%u$ e%ectuarea sau modi%icarea nscrierii respective? c) eliberea$ e&trase din re istrul bunurilor imobile? d) n ca$ul depistrii unor nscrieri reite n re istrul bunurilor imobile, pentru a cror corectare este necesar o @otrre #udectoreasc irevocabil, solicit "ntreprinderii >peciali$ate n ,adastru naintarea cererii n instana de #udecat pentru radierea sau corectarea acestora? e) corectea$, n modul stabilit la art!30, reelile din re istrul bunurilor imobile? %) e&ercit alte atribuii con%orm le islaiei n vi oare! (B) Re ulamentul re istratorului se aprob de <uvern! 69rt!15 n redacie (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC33E13!A5!AB art!837 69rt!15 al!(*) lit!b) modi%icat prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC 35E14!A4!A3 art!5457 EE 69rt!15 al!(1) lit!b) modi%icat prin (B8CJI din A1!A4!A4, M+135C138EA3!A0!A4 art!3B47 Articolul 1*1. Re istratorul sta iar 1*A

(1) Re istrator sta iar poate %i persoana care ndeplinete condiiile prev$ute la art!15 alin!(3) lit!a) Dd)! (5) Re istratorul sta iar e%ectuea$ sta iul timp de1 an n cadrul o%iciului cadastral teritorial sub ndrumarea re istratorului care i asi ur e%ectuarea sta iului pro%esional! 2up e&pirarea sta iului, persoana respectiv poate participa la concursul pentru ocuparea %unciei de re istrator! (3) ,ondiiile de e%ectuare a sta iului se stabilesc de <uvern! (4) .rintre atribuiile re istratorului sta iar se numr pre tirea documentelor pentru nre istrare, e%ectuarea lucrrilor de secretariat, precum i alte atribuii stabilite prin re ulament! 69rt!151 introdus prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC33E13!A5!AB art!837 Articolul 13. >ursele de %inanare a sistemului or anelor cadastrale (1) :inanarea aparatului 9 eniei se e%ectuea$ de la bu etul de stat! (5) "ntreprinderea speciali$at n cadastru cu %ilialele sale activea$ pe principiul auto%inanrii din veniturile pe care le obin din prestri de servicii! 69rt!13 al!(5) modi%icat prin (.335 din 53!15!A*, M+5AE31!A1!A3 art!087 (3) -ari%ele la serviciile prestate de "ntreprinderea speciali$at n cadastru i %ilialele sale, servicii ce in de nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor, precum i la alte servicii ce in de competena e&clusiv a "ntreprinderii speciali$ate n cadastru i a %ilialelor sale, se aprob de <uvern n ba$a metodolo iei aprobate de .arlament! -ot: 9rt!13 alin!(3) va intra n vi oare la 5 luni dup aprobarea de ctre .arlament a metodolo iei privind calcularea tari%elor speci%icate la alineatul menionat, prin (.335 din 53!15!A*, M+5AE31!A1!A3 art!08 EE 69rt!13 al!(3) n redacia (.335 din 53!15!A*, M+5AE31!A1!A3 art!087 EE 69rt!13 al!(3) modi%icat prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C138EA3!A0!A4 art!3B47 EE 69rt!13 modi%icat prin (.1A38 din AB!A3!5AAA, M+B4EA3!A0!5AAA7 1*1

(4) ,@eltuielile de inere a sistemelor in%ormaionale automati$ate FRe istrul de stat al unitilor administrativCteritoriale i al str$ilor din localitile de pe teritoriul Republicii MoldovaF i F;arta di ital de ba$F snt suportate de la bu etul de stat i prev$ute n devi$ul de c@eltuieli al 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru pe anul respectiv! 69rt!13 al!(4) introdus prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 Capitolul III. 2(C"/"I2E CADAS!"A2E Articolul 18. ,omponena lucrrilor cadastrale (1) (ucrrile cadastrale se compun din= a) stabilirea @otarelor unitilor administrativCteritoriale i a terenurilor i delimitarea lor prin borne? b) stabilirea i marcarea pe teren a @otarelor intravilanului? c) identi%icarea bunurilor imobile n ba$a documentelor ce con%irm drepturile? d) msurtorile pe teren pentru ntocmirea sau actuali$area planurilor cadastrale? e) %ormarea bunurilor imobile! (5) ,omponena lucrrilor cadastrale, necesare colectrii de date pentru cadastru, o determin or anele cadastrale teritoriale n modul stabilit de 9 enie! (3) (a transmiterea sau revarea drepturilor asupra bunurilor imobile, lucrrile cadastrale se e%ectuea$ n ba$a cererii titularului de drepturi! Articolul 11. /&ecutanii lucrrilor cadastrale (1) (ucrrile cadastrale snt e&ecutate de o%iciile cadastrale teritoriale, de ntreprinderile de stat i cele private! "n cadrul o%iciilor cadastrale teritoriale, lucrrile cadastrale snt e&ecutate de in ineri cadastrali care poart rspundere pentru corectitudinea i le alitatea lucrrilor e&ecutate! 1*5

69rt!1* al!(1) n redacia (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 69rt!11 alin!(1) modi%icat prin (.333 din 54!A8!A3, M+5AAE1B!AB!A3, art!8837 (11) Recepia lucrrilor cadastrale e&ecutate de ntreprinderile de stat sau private se reali$ea$ de ctre o%iciile cadastrale teritoriale! Responsabilitatea pentru identi%icarea corect n teren a bunului imobil o poart ntreprinderea care a e&ecutat lucrrile cadastrale! 69rt!1* al!(11) introdus prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 (5) (a bunurile imobile aparinnd Ministerului 9prrii, Ministerului 9%acerilor Interne, >erviciului de In%ormaii i >ecuritate al Republicii Moldova i >erviciului <rniceri, lucrrile cadastrale snt e&ecutate de numitele ministere n limitele %ondurilor alocate! In%ormaia despre @otarele acestor obiecte se pre$int ratuit or anelor cadastrale teritoriale respective! 69rt!1* al!(5) modi%icat prin (.335 din 53!15!A*, M+5AE31!A1!A3 art!087 69rt!1* al!(5) modi%icat prin (.*43 din 15!1A!5AA1, M+141E55!11!5AA1 art!1AB*7 Articolul 11 1. >tabilirea pe teren a @otarelor unitilor administrativCteritoriale (1) (ucrrile de stabilire pe teren a @otarelor unitilor administrativCteritoriale i a @otarelor intravilanului localitilor snt or ani$ate de 9 enie i se e%ectuea$ n pre$ena repre$entanilor unitilor administrativCteritoriale interesate! (5) (a stabilirea pe teren a @otarelor unitilor administrativC teritoriale i a @otarelor intravilanului localitilor se ntocmete, con%orm modului i procedurii stabilite de 9 enie, actul de stabilire a @otarelor! (3) ,@eltuielile de stabilire pe teren a @otarelor unitilor administrativCteritoriale i a @otarelor intravilanului localitilor snt suportate de la bu etul de stat! 1*3

(4) (iti iile aprute n le tur cu stabilirea pe teren a @otarelor unitilor administrativCteritoriale se soluionea$ n con%ormitate cu actele normative n domeniu! 69rt!1* 1 introdus prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 Articolul 19. (ucrrile de identi%icare (1) Identi%icarea bunului imobil se e%ectuea$ prin con%runtarea datelor din cadastru cu datele constatate pe teren! (5) Identi%icarea bunului imobil se le ali$ea$ printrCun act de constatare pe teren, care va conine in%ormaii re%eritoare la radul de corespundere a datelor despre componena, supra%aa i despre alte caracteristici ale bunului imobil cu datele din cadastru! (3) "n ca$ul constatrii de modi%icri n componena bunului imobil, precum i al divi$rii terenului sau comasrii de terenuri, n a%ara lucrrilor de identi%icare se vor e%ectua i alte lucrri cadastrale necesare! Articolul 13. :ormarea bunurilor imobile Modalitatea i procedura %ormrii bunurilor imobile se stabilesc prin le e! 69rt!18 modi%icat prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 Articolul 18. .lanul cadastral i planul eometric (1) .e planul cadastral se indic n mod obli atoriu @otarele, numerele cadastrale i alte caracteristici ale terenului i pot %i repre$entate construciile capitale amplasate pe el! (5) .lanul eometric se ntocmete la cererea titularului de drepturi, n ba$a msurrilor pe teren, cu indicarea obli atorie a punctelor de cotitur ale @otarelor, racordate la punctele de reper sau la obiectele capitale din apropiere, a numrului cadastral al terenului i amplasamentului tuturor construciilor de pe teren! .lanul poate conine i alte date! 1*4

(3) ,oninutul planului cadastral i al planului eometric, precum i modul de elaborare i actuali$are a acestora se stabilesc de 9 enie! (4) .lanul cadastral iEsau eometric pot %i modi%icate numai n ca$ul= a) acordului scris al tuturor titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile ale cror interese snt atinse, n condiiile ca aceast modi%icare s %ie con%orm normelor te@nice caracteristice pentru bunurile imobile respective, s %ie necesar pentru o mai bun administrare a acestor bunuri i s nu contribuie la tinuirea tran$aciilor cu supra%eele de teren? b) emiterii unei @otrri a instanei de #udecat privind modi%icarea lor? c) necesitii corectrii erorilor care nu in%luenea$ @otarele terenului sau nu atin alte interese ale titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile? d) deci$iei proprietarului privind %ormarea bunului imobil! 69rt!10 al!(5) C(4) modi%icate prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C138EA3!A0!A4 art!3B47 (*) (a modi%icarea planului cadastral iEsau eometric n ca$ul prev$ut la alin!(4) lit!a), specialistul de lucrri cadastrale, n comun cu re istratorul, va ntocmi actul de constatare pe teren, de un model aprobat de 9 enie, n care vor %i descrise modi%icrile e%ectuate n plan, inclusiv modi%icrile de supra%a, cau$ele necesitii de modi%icare i se va noti%ica ndeplinirea sau nendeplinirea condiiilor prev$ute pentru acest ca$! 9ctul de constatare pe teren, planul cadastral sau eometric nou i acordul scris al titularilor de drepturi ale cror interese snt atinse se ane&ea$ la documentul ce con%irm drepturile asupra bunului imobil, constituind parte component a acestuia! "n ca$ul n care specialistul de lucrri cadastrale, n comun cu re istratorul, constat c nu snt ndeplinite condiiile prev$ute la alin! (4) lit!a), o%iciul cadastral teritorial re%u$ s modi%ice planul! Re%u$ul de a modi%ica planul poate %i atacat n instana #udectoreasc! (3) Modi%icarea planului cadastral iEsau eometric n condiiile prev$ute la alin! (*) constituie temei pentru recti%icarea nscrierilor n re istrul bunurilor imobile! 1**

69rt!10 al!(*) C(3) introduse prin (B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 (8) "n ca$ul modi%icrii planului cadastral sau planului eometric, %iecrui titular de drepturi ale crui interese snt atinse i se e&pedia$ un preavi$ privind modi%icrile e%ectuate! 69rt!10 al!(*) devine (8) prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 (0) .entru a aranta protecia drepturilor bene%iciarilor serviciilor de elaborare i actuali$are a planurilor cadastrale sau eometrice prestate de o%iciile cadastrale teritoriale, "ntreprinderea >peciali$at n ,adastru nc@eie un contract de asi urare de rspundere civil! 69rt!10 al!(0) introdus prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 Articolul 1;. ;otarele %i&e i @otarele enerale ale terenului (1) ;otarul %i& se stabilete prin marcarea @otarului terenului la %aa locului prin puncte de @otar, cu racordarea acestora la punctele de reper sau la obiectele capitale din apropiere! 69rt!1B al!(1) modi%icat prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 (5) ;otarul %i& se stabilete n ba$a actului de constatare pe teren, coordonat mpreun cu proprietarii terenurilor adiacente! (a stabilirea @otarului %i& se ntocmete n mod obli atoriu planul eometric al terenului! (3) ;otarul %i& se stabilete la cererea i din contul propietarului de teren! (4) >trmutarea bornelor de @otar de ctre persoane neautori$ate este inter$is! (*) ;otarul eneral este @otarul stabilit n planul cadastral sau eometric, %r coordonarea acestuia cu proprietarii de terenuri adiacente! (a ntocmirea planului cadastral sau eometric n @otar eneral, supra%aa terenului se consider apro&imativ i poate %i preci$at la stabilirea @otarului %i&! 69rt!1B al!(*) modi%icat prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 1*3

69rt!1B al!(*) modi%icat prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 Articolul *+. 2osarul cadastral (1) >e ntocmete dosar cadastral pentru %iecare bun imobil la nre istrarea lui primar, inclusiv la divi$area lui n dou sau mai multe bunuri imobile ori la comasarea a dou sau mai multe bunuri imobile! (a ntocmirea dosarului cadastral, %iecrui bun imobil i se atribuie un numr cadastral (numr cadastral convenional)! (5) 4umrul cadastral (numrul cadastral convenional) al terenului este i numrul dosarului cadastral! (3) 2osarul cadastral trebuie s conin copiile de pe documentele necesare nre istrrii sau aceste documente n ori inal! 2osarul cadastral poate conine i alte documente! (4) "n ca$ul n care documentul ce con%irm drepturile servete drept temei pentru nre istrarea drepturilor asupra a dou sau mai multor bunuri imobile, acest document este inserat n dosarul cadastral al unuia dintre aceste bunuri! 2osarul cadastral al %iecrui alt bun imobil trebuie s conin nscrieri care s indice %aptul c documentul ce con%irm drepturile i care servete drept temei pentru nre istrarea drepturilor este inut n alt dosar cadastral, indicnd numrul acestui dosar! 69rt!5A al!(3)C(4) modi%icate prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 (*) 2osarul cadastral se pstrea$ permanent! >ec@estrarea dosarului cadastral de la or anul cadastral teritorial sau a unor documente din acesta nu se admite, cu e&cepia ca$urilor prev$ute de le islaie! Articolul *1. Monitorin ul bunului imobil (1) Monitorin ul bunului imobil se e%ectuea$ pentru constatarea modi%icrilor din valoarea lui, a descoperirii de in%ormaii despre titularul de drepturi i n alte scopuri! (5) ,oordonarea activitilor ce in de e%ectuarea monitorin ului este atribuia 9 eniei! 1*8

(3) Modul i periodicitatea e%ecturii monitorin ului, precum i or anele responsabile de acesta snt stabilite de le islaia n vi oare! Capitolul I0. "E%IS!"(2 5(-("I2." I).5I2E 7I ,".CED("A 4-"E%IS!"/"II D"E,!("I2." AS(,"A 5(-("I2." I).5I2E Articolul **. Re istrul bunurilor imobile (1) Re istrul bunurilor imobile este documentul de ba$ al cadastrului! 2ac datele din re istrul bunurilor imobile nu coincid cu datele din alte documente cadastrale sau cu datele constatate pe teren, se consider veridice datele din re istrul bunurilor imobile, cu e&cepia ca$urilor de eroare te@nic evident! (5) Re istrul bunurilor imobile conine nscrieri privind %iecare bun imobil, dreptul de proprietate i alte drepturi patrimoniale, titularii de drepturi, documentele ce con%irm drepturile, tran$aciile cu bunuri imobile i alte temeiuri ale naterii, modi%icrii, revrii i stin erii drepturilor! (3) Re istrul bunurilor imobile se pstrea$ permanent! "n el se indic toate datele re%eritoare la drepturile asupra bunurilor imobile n vi oare i cele stinse! (4) 2istru erea documentelor e&pirate ce con%irm drepturile asupra bunurilor imobile, precum i scoaterea vreunui document din dosarul cadastral snt inter$ise! (*) Re istrul bunurilor imobile se ine n mod manual pe %iiere de @rtie i computeri$at pe %iiere electronice! 2ac datele din re istrul inut i manual, i computeri$at nu corespund, datele din re istrul inut manual se consider autentice! 69rt!55 al!(*) modi%icat prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 (3) :iierele de @rtie ale re istrului bunurilor imobile pot %i inserate n dosarul cadastral al bunului imobil sau inute separat, n modul stabilit de 9 enie! 69rt!55 al!(3) introdus prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 1*0

Articolul *3. ,apitolele re istrului bunurilor imobile (1) Re istrul bunurilor imobile se constituie din 3 capitole= a) capitolul 9, care conine nscrieri privind terenul? b) capitolul G, care conine nscrieri privind construciile sau alte bunuri imobile amplasate pe teren? c) capitolul ,, care conine nscrieri privind ncperile i$olate! ,apitolul , se desc@ide n ca$ul n care dreptul de proprietate asupra construciei i asupra ncperilor ei i$olate l dein di%erite persoane! (5) ,apitolele 9 i G din re istrul bunurilor imobile se in mpreun! ,apitolul , se ine pentru %iecare bun imobil ce constituie obiect al nre istrrii n acest capitol! 69rt!53 al!(1) C(5) modi%icate prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC 35E14!A4!A3 art!5457 (3) :iecare din capitolele indicate la alin! (1) va %i constituit din trei subcapitole= a) subcapitolul I C bunul imobil? b) subcapitolul II C dreptul de proprietate asupra bunului imobil? c) subcapitolul III C revarea drepturilor patrimoniale! (4) Re istrul bunurilor imobile conine un capitolCsupliment privind estimarea bunului imobil n scopul impo$itrii, care se inserea$ n dosarul cadastral! "nscrierile n capitolulCsupliment se e%ectuea$ i se radia$ con%orm actelor normative speciale! ,apitolulC supliment va conine date privind= a) %actorii %i$ici care in%luenea$ valoarea bunului imobil? b) valoarea estimat a bunului imobil? c) data ultimei estimri? d) sursa de obinere a in%ormaiei privind valoarea bunului imobil? e) data introducerii nscrierii! 69rt!53 al!(4) introdus prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 Articolul *8. ,oninutul subcapitolelor re istrului bunurilor imobile 1*B

(1) "n subcapitolul I al %iecrui capitol din re istrul bunurilor imobile se indic= a) numrul cadastral (numrul cadastral convenional) al terenului, al construciei sau al ncperilor i$olate, care %ac obiectul nre istrrii la capitolul respectiv? b) modul de %olosin al bunului imobil? c) locul amplasrii sau adresa bunului imobil? d) date privind tipul @otarelor? e) supra%aa total a bunului imobil? %) servitutea constituit pentru u$ul sau utilitatea bunului imobil? ) orice modi%icri, nsemnri, corectri ce se re%er la bunul imobil! (5) "n subcapitolul II al %iecrui capitol din re istrul bunurilor imobile se %ac nscrieri re%eritoare la dreptul de proprietate, i anume= a) numele i prenumele proprietarului, data naterii, numrul de identi%icare de stat (I24.) i alte date din actul de identitate C n ca$ul persoanei %i$ice (se indic toi coproprietarii bunului imobil)? denumirea, numrul i data eliberrii certi%icatului nre istrrii de stat, numrul de identi%icare de stat (I24+) C n ca$ul persoanei #uridice? b) domiciliul persoanei %i$ice sau sediul persoanei #uridice? c) cota de proprietate n bunul imobil C n ca$ul dreptului de proprietate comun pe coteCpri? d) documentele ce con%irm drepturile, n a cror ba$ a %ost nscris dreptul de proprietate? e) %elul nscrierii? %) orice modi%icri, nsemnri, corectri ce se re%er la nscrierile din acest subcapitol! (3) "n subcapitolul III al %iecrui capitol din re istrul bunurilor imobile se %ac nscrieri re%eritoare la alte drepturi reale i la alte revri! >ubcapitolul este alctuit din dou pri= a) partea 1 conine nscrieri re%eritoare la alte drepturi reale (dreptul de u$u%ruct, u$ul, abitaia, super%icia, servituile n sarcina %ondului aservit, ipoteca, dreptul de %olosin, concesiunea, estiunea economic)? 13A

b) partea 5 conine nscrieri re%eritoare la drepturile de crean, la %aptele sau raporturile #uridice a%erente bunurilor imobile, a cror notare este prev$ut de le islaie! (4) "n subcapitolul III se mai indic= a) termenul pentru care sCa constituit dreptul, dac un aa termen a %ost stabilit? 69rt!54 al!(4), lit!b) e&clus prin (.133CJII din AB!A8!A0, M+14AC145EA1!A0!A0 art!*847 c) date despre titularul al crui drept este nre istrat n acest subcapitol? d) denumirea, numrul i data eliberrii documentelor ce con%irm drepturile, n a cror ba$ a %ost e%ectuat nscrierea? e) orice modi%icri, nsemnri, corectri cu privire la nscrierile din acest subcapitol! (*) "n %iecare subcapitol al re istrului trebuie s se indice numrul cadastral al terenului! 69rt!54 modi%icat prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC35E14!A4!A3 art!5457 Articolul *1. "nre istrarea drepturilor "nre istrarea drepturilor asupra bunului imobil se e%ectuea$ dup e&ecutarea lucrrilor cadastrale i dup ntocmirea planului cadastral al teritoriului i a dosarului cadastral al bunului imobil! Articolul *9. .rocedura nre istrrii drepturilor (1) "nre istrarea drepturilor se e%ectuea$ la cererea titularilor de drepturi, cu e&cepia ca$urilor prev$ute de pre$enta le e! (5) "n ca$ul n care documentul ce con%irm drepturile este un act al autoritii publice sau un contract autenti%icat notarial, cererea de nre istrare se depune de ctre una dintre pri! "n ca$ul n care documentul ce con%irm drepturile este un contract n %orm scris i le islaia nu prevede autenti%icarea notarial obli atorie, cererea de nre istrare se depune de ctre prile contractului! 69rt!53 al!(5) introdus prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC 35E14!A4!A3 art!545, al!(5) C(3) devin (3) C(8) 7 131

(3) "n ca$ul n care cererea de nre istrare a drepturilor este depus de repre$entantul titularului de drepturi, repre$entantul pre$int procura, contractul sau un alt document ce i con%irm mputernicirile! (31) ,ererea de nre istrare, nsoit de documentele necesare, poate %i depus de e&ecutantul lucrrilor cadastrale (dac lucrrile e&ecutate atra modi%icarea documentaiei cadastrale) sau de ntreprinderea ce prestea$ servicii imobiliare n ca$ul n care snt ntrunite cumulativ urmtoarele condiii= a) capitalul social al ntreprinderii este de cel puin 1 milion de lei? b) ntreprinderea activea$ n domeniu de cel puin * ani? c) contractul nc@eiat ntre ntreprindere i titularul de drepturi conine clau$a de repre$entare? d) ntreprinderea constituie o aranie de 1AAN din valoarea bunului imobil standard n %avoarea "ntreprinderii >peciali$ate n ,adastru, estimat n scopul impo$itrii, dar nu mai mult de 5AA mii lei, n vederea acoperirii eventualului pre#udiciu cau$at acesteia! "ntreprinderea care depune documentele n numele titularului de drepturi rspunde de veridicitatea i le alitatea acestora! 69rt!53 al!(31) introdus prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 (4) "n ca$ul nre istrrii drepturilor asupra unui bun imobil care aparine Republicii Moldova sau unei uniti administrativCteritoriale a ei, n numele lor acionea$ autoritile publice autori$ate! (*) "n ca$urile stipulate de pre$enta le e, documentele necesare e%ecturii nscrierii n re istrul bunurilor imobile le pre$int autoritile administraiei publice sau instanele de #udecat! (3) "nre istrarea drepturilor include= a) primirea cererii de nre istrare a drepturilor asupra bunului imobil i nre istrarea ei n condica de cereri? b) notarea n re istrul bunurilor imobile a %aptului primirii cererii de nre istrare? 69rt!53 al!(3) lit!b) n redacia (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC 35E14!A4!A3 art!5457 c) e&aminarea cererii primite? 135

d) emiterea deci$iei asupra nre istrrii dreptului sau nesatis%acerii cererii de nre istrare a drepturilor? e) e%ectuarea modi%icrilor de ri oare n dosarul cadastral n ca$ul modi%icrii componenei bunului imobil sau a destinaiei lui ori ntocmirea de dosar cadastral n ca$ul constituirii unui bun imobil? %) e%ectuarea nscrierii n re istrul bunurilor imobile? ) aplicarea para%ei de nre istrare a drepturilor pe toate e&emplarele de documente ce con%irm drepturile n a cror ba$ sCa e%ectuat nre istrarea? @) ndosarierea documentelor ce con%irm drepturile! (8) -rans%erul dreptului de proprietate asupra bunului imobil se %ace mpreun cu sarcinile care l revea$, cu e&cepia ca$urilor n care, la momentul transmiterii, aceste sarcini snt suspendate simultan sau, pn la acea dat, ele au %ost ndeplinite ori iCau pierdut ntrCun alt mod puterea #uridic! Articolul *3. "nscrierile n re istrul bunurilor imobile (1) "nscrierile n re istrul bunurilor imobile snt de trei %eluri= intabularea, nscrierea provi$orie, notarea! (5) Intabularea este nscrierea drepturilor de proprietate i a celorlalte drepturi reale! (3) "nscrierea provi$orie este nscrierea dreptului de proprietate i a celorlalte drepturi reale sub condiia #usti%icrii lor ulterioare! (4) 4otarea se re%er la nscrierea drepturilor de crean, a %aptelor sau a raporturilor #uridice a%erente imobilelor consemnate n re istrul bunurilor imobile! (*) "nscrierea provi$orie se trans%orm n intabulare numai dup #usti%icare, dac la o%iciul cadastral teritorial se pre$int documentele ce con%irm eliminarea cau$ei care a determinat nscrierea provi$orie! (3) -oate nscrierile cu privire la bunurile imobile se identi%ic n re istrul bunurilor imobile prin numrul cadastral al bunurilor imobile! (8) :iecrei nscrieri n re istrul bunurilor imobile i se con%er un numr! 69rt!58 n redacia (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC35E14!A4!A3 art!5457 133

69rt!58 al!(1) lit!b) modi%icat prin (.34CJII din 3A!A3!A3, M+33C3BE50!A4!A3art!5837 Articolul *8. -emeiul nre istrrii dreptului (1) "nre istrarea dreptului asupra bunului imobil se %ace n temeiul urmtoarelor documente= a) actele administrative emise de autoritile publice abilitate n modul stabilit de le islaie, n vi oare la data adoptrii lor? b) contractele asupra bunului imobil, nc@eiate con%orm le islaiei n vi oare la data adoptrii lor? c) certi%icatele de succesiune? d) @otrrile instanei de #udecat? e) proceseleCverbale privind procurarea bunului imobil la licitaie sau transmiterea silit a dreptului de proprietate asupra bunului imobil, ntocmite i eliberate de ctre o%iciile de e&ecutare ale 2epartamentului de e&ecutare? 69rt!50 al!(1) lit!e) introdus, lit!e) C%) devin %) C ) prin (.34C JII din 3A!A3!A3, M+33C3BE50!A4!A3 art!5837 %) titlurile de autenti%icare a drepturilor deintorului de teren i alte acte (adeverine) privind drepturile asupra bunului imobil, eliberate de autoritile publice abilitate, n modul stabilit de le islaia n vi oare la data eliberrii lor? ) alte documente privind naterea sau transmiterea drepturilor asupra bunurilor imobile, eliberate con%orm le islaiei n vi oare la data naterii sau transmiterii acestor drepturi! (11) (a nre istrarea primar a bunului imobil i a drepturilor asupra lui n temeiul documentelor indicate la alin!(1) este obli atorie pre$entarea planului bunului imobil! .re$entarea planului nu este necesar n ca$ul n care o%iciul cadastral teritorial l deine de#a! 69rt!50 al!(11) introdus prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 (5) .lanurile de sistemati$are a teritoriului, planurile urbanistice enerale i alte documente cu privire la urbanism nu constituie temei pentru nre istrarea revrilor drepturilor patrimoniale! 134

(3) Re istratorul, n limitele prev$ute de pre$enta le e, veri%ic puterea #uridic a documentelor ce con%irm drepturile, pre$entate pentru nre istrare! 69rt!50 al!(3) modi%icat prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 Articolul *;. /&i enele %a de documentele pre$entate pentru nre istrarea drepturilor (1) 2ocumentele pre$entate pentru nre istrarea drepturilor trebuie s corespund e&i enelor pre$entei le i i ale altor acte normative! (5) 2ocumentele ce con%irm drepturile se depun n dou e&emplare, dup cum urmea$= pentru actele #uridice autenti%icate notarial i actele autoritilor publice U ori inalul sau o copie le ali$at i o copie simpl? pentru actele #uridice n %orm scris simpl D dou e&emplare ori inale! 69rt!5B al!(5) n redacia (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 (51) ;otrrea #udectoreasc privind nscrierea sau radierea dreptului tabular ori privind e%ectuarea recti%icrii n re istrul bunurilor imobile se depune n copie, a crei autenticitate este con%irmat de instana de #udecat, cu meniunea c este irevocabil! "n lipsa meniunii respective, dac @otrrea este e&ecutorie, se e%ectuea$ nscrierea provi$orie n re istrul bunurilor imobile! 1 69rt!5B al!(5 ) introdus prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 (3) 2ocumentele pre$entate pentru nre istrarea drepturilor trebuie s identi%ice bunul imobil (s conin descrierea lui) sau dreptul intabulat asupra cruia se cere a %ace nscrierea, s indice dreptul ce urmea$ a %i nscris sau radiat, s conin numele prilor, semnturile de ri oare, iar n ca$urile stabilite de le e, s %ie autenti%icate notarial i tampilate! 9rt!5B al!(3) n redacia (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC 35E14!A4!A3 art!5457 13*

(31) "n ca$ul n care @otrrea #udectoreasc nu conine toate datele necesare pentru nscrierea n re istrul bunurilor imobile, re istratorul va solicita instanei de #udecat e&plicarea @otrrii! 69rt!5B al!(31) introdus prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 (4) "n ca$ul n care documentul are dou sau mai multe %ile, acestea trebuie s %ie numerotate i nuruite! (*) 4u se primesc pentru nre istrarea drepturilor documentele= a) ce nu corespund cerinelor prev$ute la alin!(5) C(4)? b) ce conin tersturi, adu iri, cuvinte radiate i alte corectri nemenionate n ele? c) e&ecutate n creion? d) cu deteriorri rave, ce nu permit interpretarea univoc a coninutului lor! Articolul 3+. "nre istrarea cererilor (1) ,ererea de nre istrare a drepturilor se depune n dou e&emplare! (5) (a primirea cererii i a documentelor pentru nre istrarea drepturilor, persoana respectiv a or anului cadastral teritorial nre istrea$ cererea n condica de cereri de un model aprobat de 9 enie! (3) -itularul de drepturi va indica n cerere numrul cadastral al terenului, domiciliul sau sediul su pentru a %i consemnate n re istrul bunurilor imobile! (4) +r anul cadastral teritorial nu poart rspundere pentru erorile i ine&actitile din adresa indicat de titularul de drepturi! (*) 9l doilea e&emplar de cerere, pe care se indic data primirii ei i a documentelor depuse, se restituie solicitantului! (3) ,ererea de nre istrare poate %i retras de ctre solicitant pn la e%ectuarea nscrierii n re istrul bunurilor imobile sau pn la ntocmirea deci$iei de re%u$ al nre istrrii dreptului solicitat! 69rt!3A al!(3) introdus prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 133

Articolul 3+1. "nre istrarea dreptului la cererea notarului (1) 4otarul care a autenti%icat actul #uridic sau a eliberat certi%icatul de motenitor re%eritor la un drept susceptibil de nre istrare n re istrul bunurilor imobile poate solicita, la cererea scris a titularului dreptului, nre istrarea la o%iciul cadastral teritorial pe a crui ra$ de activitate se a%l bunul imobil! 4otarul poate cere nre istrarea numai dac imobilul care %ace obiectul actului a %ost anterior nscris n re istrul bunurilor imobile i e&ist un plan cadastral sau eometric al acestuia (al terenului, construciei sau ncperii i$olate)! (5) Modalitatea pre$entrii cererii de nre istrare i a actelor #usti%icative la o%iciul cadastral teritorial se stabilete de 9 enie mpreun cu Ministerul Oustiiei! 2up e%ectuarea nre istrrii, re istratorul va elibera notarului actele doveditoare ale dreptului, avnd aplicat para%a de nre istrare, pentru a %i transmise titularului dreptului! (3) 4otarul poate solicita eliberarea e&traselor din re istrul bunurilor imobile i a altor documente necesare e%ecturii actului notarial n numele persoanelor %i$ice i #uridice, n ba$a unei cereri depuse! (4) -ari%ele pentru serviciile de nre istrare i pentru alte servicii prestate de o%iciile cadastrale teritoriale pot %i ncasate de notari n numele "ntreprinderii >peciali$ate n ,adastru! 69rt!3A1 introdus prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 Articolul 31. Respin erea cererii (1) ,ererea se respin e dac= a) lipsete actul de identitate al solicitantului sau dac actul conine ine&actiti? b) a %ost pre$entat de o persoan neautori$at? c) lipsesc documentele pentru nre istrare? d) documentele pre$entate nu corespund cerinelor stabilite de le islaie? e) drepturile solicitate pentru nre istrare nu snt susceptibile de nscriere n re istrul bunurilor imobile? 138

%) dreptul asupra bunului imobil solicitat pentru nre istrare este nre istrat pe numele unei alte persoane? ) nre istrarea dreptului trebuie s %ie e%ectuat de un alt o%iciu cadastral teritorial! @) este notat aplicarea sec@estrului sau interdicia de nstrinare sau revare a bunului imobil dreptul asupra cruia este solicitat spre nre istrare? i) nu a %ost ac@itat plata pentru nre istrare! 69rt!31 al!(1), lit!@Ci) introduse prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC33E13!A5!AB art!837 (5) "n ca$ul cnd cererea este respins, ea nu se nre istrea$, iar documentele se restituie solicitantului sau repre$entantului acestuia! (a solicitarea lor, pe cerere se vor consemna temeiurile respin erii! (3) Respin erea cererii n temeiul invocat la alin!(1) lit!%) poate %i soluionat prin aciunea n recti%icare! Respin erea cererii pe celelalte temeiuri speci%icate la alin!(1) poate %i atacat la re istratorul din cadrul "ntreprinderii >peciali$ate n ,adastru, iar deci$ia acestuia poate %i atacat n instana de #udecat! 69rt!31 al!(3) n redacia (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 Articolul 3*. -ermenul de e&aminare a cererii (1) +r anul cadastral teritorial este obli at s veri%ice dac documentele pre$entate pentru nre istrare corespund e&i enelor pre$entei le i i ale altor acte normative! (5) -ermenul de e&aminare a cererii nu trebuie s depeasc 8 $ile lucrtoare din data nre istrrii ei! 69rt!35 al!(5) modi%icat prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC 35E14!A4!A3 art!5457 (3) -ermenul de e&aminare a cererii poate %i prelun it la deci$ia re istratorului, dar cel mult cu 4A de $ile, n ca$ul n care este necesar nlocuirea documentelor sau primirea unor documente suplimentare de la solicitant, de la autoritile publice i de la alte persoane! 130

69rt!35 al!(3) modi%icat prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 (4) 2eci$ia ar umentat privind prelun irea termenului de e&aminare a cererii se comunic n scris solicitantului mpreun cu propunerea de nlocuire a documentelor sau de pre$entare a unor documente suplimentare pentru nre istrarea drepturilor! 2eci$ia poate %i atacat n instana de #udecat! 69rt!35 al!(4) modi%icat prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 Articolul 33. -emeiurile pentru re%u$ul nre istrrii drepturilor (1) "nre istrarea drepturilor n ba$a titlurilor de autenti%icare a dreptului deintorului de teren nu poate %i re%u$at! "nre istrarea drepturilor n ba$a altor documente poate %i re%u$at numai dac= a) solicitantul nu a ndeplinit n termen cerinele stabilite la art!35 alin!(4)? b) %orma iEsau coninutul documentelor pre$entate nu corespund cerinelor le islaiei? c) sCa constatat neautenticitatea documentelor pre$entate? d) documentul pre$entat a %ost emis de o autoritate public necompetent? e) datele din documentele pre$entate nu corespund datelor din cadastru, cu e&cepia ca$urilor n care necorespunderea este cau$at de o eroare te@nic a or anului cadastral teritorial? %) este notat aplicarea sec@estrului sau interdicia de nstrinare sau revare a bunului imobil, dreptul asupra cruia este solicitat spre nre istrare! 69rt!33 al!(1) lit!(%) modi%icat prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC35E14!A4!A3 art!5457 (5) "n ca$ul re%u$ului de nre istrare a dreptului, cererea ulterioar a aceleiai persoane re%eritoare la acelai bun imobil se e&aminea$ ca o nou cerere! (3) 2eci$ia privind re%u$ul nre istrrii drepturilor se aduce la cunotina solicitantului n scris! Re%u$ul nre istrrii drepturilor poate %i soluionat prin aciunea n recti%icare dac snt pre$ente temeiurile 13B

indicate la art!*A* i *AB din ,odul civil! "n celelalte ca$uri, deci$ia de re%u$ poate %i atacat n instana de #udecat sau la re istratorul "ntreprinderii >peciali$ate n ,adastru, iar deci$ia acestuia poate %i atacat n instana de #udecat! 69rt!33 al!(3) n redacia (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 Articolul 331! -emeiurile pentru suspendarea nre istrrii drepturilor (1) .rin dero are de la prevederile art!33, n ca$ul depunerii cererii de nre istrare a ipotecii asupra unui bun imobil cu privire la care au %ost nre istrate revri sau interdicii, nre istrarea ipotecii se suspend pn la radierea in%ormaiei despre revare sau interdicie! (5) 2eci$ia privind suspendarea nre istrrii dreptului se aduce n scris la cunotina solicitantului imediat dup e&aminarea cererii i poate %i atacat n instana de #udecat! 69rt!331 introdus prin (.133CJII din AB!A8!A0, M+14AC 145EA1!A0!A0 art!*847 Articolul 38. -otarea (1) 4otarea se %ace la cererea prii interesate, n temeiul actelor doveditoare, sau la cererea autoritii care a emis actul #uridic n temeiul cruia se e%ectuea$ notarea! 4otarea interdiciilor care i$vorsc din le e sau din actul #uridic n temeiul cruia sCa %cut intabularea dreptului se e%ectuea$ din o%iciu de ctre re istrator! (5) "n a%ar de ca$urile prev$ute de le e, n re istrul bunurilor imobile se mai notea$= a) depunerea cererii de nre istrare? b) dreptul de administrare %iduciar, inclusiv n ca$ de tutel sau curatel! c) @otrrea #udectoreasc de%initiv i irevocabil, n temeiul creia urmea$ a %i nscris, modi%icat sau radiat dreptul, pn la e%ectuarea plii pentru nre istrare! 69rt!34 al!(5), lit!c) introdus prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC33E13!A5!AB art!837 18A

(3) 4otarea se radia$ din re istrul bunurilor imobile n ba$a documentelor ce con%irm stin erea drepturilor de crean, ncetarea aciunii %aptelor sau raporturilor #uridice n al cror temei sCa %cut notarea! 4otarea depunerii cererii de nre istrare se radia$ concomitent cu e%ectuarea nre istrrii! 69rt!34 n redacia (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC35E14!A4!A3 art!5457 Articolul 31. /%ectuarea nscrierii n re istrul bunurilor imobile (1) "nscrierea dreptului de proprietate asupra construciei se %ace dup nscrierea dreptului de proprietate asupra terenului! (5) "nscrierea dreptului de proprietate asupra ncperilor i$olate se e%ectuea$ dup nscrierea drepturilor asupra terenului i construciei! (3) "nscrierea revrilor dreptului de proprietate se e%ectuea$ dup nscrierea dreptului de proprietate! (4) 2reptul de proprietate asupra construciei poate %i nscris pn la nre istrarea dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este amplasat dac= a) terenul se a%l n proprietatea statului sau a unitii administrativCteritoriale i elaborarea planului terenului nu este necesar? b) proprietarul terenului i proprietarul construciei (ncperii i$olate) snt persoane di%erite! (*) Modul de e%ectuare a nscrierii n re istrul bunurilor imobile este stabilit de 9 enie! 69rt!3* modi%icat prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC35E14!A4!A3 art!5457 Articolul 39. 2ocumentele ce con%irm nre istrarea drepturilor (1) "nre istrarea drepturilor asupra bunului imobil este con%irmat prin e&trasul din re istrul bunurilor imobile! (5) /&trasul din re istrul bunurilor imobile l eliberea$ or anul cadastral teritorial n a crui ra$ de aciune se a%l bunul imobil!

181

(3) (a e&trasele din cadastru i din re istrul bunurilor imobile se ane&ea$, dup ca$, planul terenului iEsau al construciei, ncperii i$olate! 69rt!33 al!(3) modi%icat prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC 35E14!A4!A3 art!5457 (4) /&trasul din re istrul bunurilor imobile se eliberea$, n termen de 3 $ile lucrtoare, persoanei %i$ice care sCa le itimat i a depus o cerere scris sau persoanei #uridice care a sesi$at o%icial or anul cadastral teritorial! 69rt!33 al!(4) modi%icat prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 (*) /&trasul din re istrul bunurilor imobile se eliberea$ pentru e%ectuarea tran$aciilor i este valabil timp de dou luni din data eliberrii! (a eliberarea repetat a e&trasului nainte de e&pirarea termenului indicat, se e%ectuea$ meniunea FRepetatF! (3) Re%u$ul nentemeiat al %urni$rii de in%ormaii cadastrale poate %i atacat la 9 enie, iar deci$ia 9 eniei, n instan de #udecat! Articolul 33. ,onsecinele #uridice ale nre istrrii (1) ,onsecinele #uridice ale nre istrrii apar dup e%ectuarea nscrierii despre drepturile asupra bunului imobil n re istrul bunurilor imobile! 2up e%ectuarea nscrierii n re istrul bunurilor imobile, data autentic a nre istrrii este data primirii cererii de nre istrare, care trebuie s %ie inclus n condica de cereri! (5) "nre istrarea revrilor asupra revrii dreptului de proprietate nu in%luenea$ drepturile proprietarului bunului imobil, dac contractul nu prevede alt%el! 69rt!38 al!(3) e&clus prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 Articolul 331. /&cepii de la principiul valabilitii drepturilor reale din momentul nre istrrii (1) 2reptul de proprietate este valabil %r nre istrarea n re istrul bunurilor imobile dac provine din succesiune, accesiune sau vn$are silit ori este dobndit prin e%ectul unui act normativ, prin e&propriere 185

sau n temeiul @otrrii #udectoreti! /&cepia dat se aplic i dreptului de proprietate con%irmat de titlul de autenti%icare a dreptului deintorului de teren eliberat la atribuirea ratuit a terenurilor! (5) .entru opo$abilitatea %a de teri, dreptul de proprietate dobndit prin modalitile indicate n alin!(1) urmea$ a %i nre istrat n re istrul bunurilor imobile! (3) 2ac dreptul de proprietate asupra bunului imobil a %ost cedat succesiv prin modalitile indicate n alin!(1), iar nscrieri n re istrul bunurilor imobile nu sCau %cut, cea din urm persoan n drept poate cere nscrierea dobndirilor succesive o dat cu nre istrarea dreptului su, pre$entnd documentele ori inale ce dovedesc ntre ul ir al actelor #uridice e%ectuate! 69rt!381 introdus prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC35E14!A4!A3 art!5457 Articolul 38.,orectarea reelilor din cadastru (1) <reelile din cadastru se corectea$ numai n temeiul deci$iei re istratorului! 2eci$ia trebuie s conin data descoperirii reelii, caracterul ei, cau$a naterii ei (din culpa titularului de drepturi sau a or anului cadastral teritorial), modul de corectare a reelii, sursele de reparaie a pre#udiciului cau$at! (5) .roblema corectrii reelilor te@nice (de litere, omisiuni de cuvinte, ci%re, reeli n calculele aritmetice etc!), abordat de titularul de drepturi iEsau de alte persoane, se soluionea$ n termen de 1* $ile din data depunerii cererii, n urmtoarea ordine= a) se ia deci$ia privind e%ectuarea modi%icrii n cadastru sau privind re%u$ul modi%icrii? b) se e%ectuea$ modi%icarea n cadastru? c) se solicit restituirea e&trasului eliberat din re istrul bunurilor imobile i se eliberea$ un e&tras corectat? sau d) se trimite solicitantului re%u$ul motivat al e%ecturii modi%icrii n cadastru! (3) <reelile care nu au caracter te@nic (indicarea reit a tipului de drept, a denumirii titularului de drepturi, componena bunului imobil, denaturarea mrimii cotelor n proprietatea comun, a 183

coordonatelor @otarelor, e&ceptnd trans%ormarea coordonatelor punctelor de @otar dintrCun sistem de coordonate n altul, i alte reeli care le$ea$ drepturile i interesele le itime ale titularilor de drepturi sau ale altor persoane) se corectea$ cu consimmntul e&primat n scris al %iecrui titular de drepturi ale crui interese snt atinse sau n temeiul @otrrii #udectoreti irevocabile! 69rt!30 al!(3) modi%icat prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 69rt!30 al!(3) modi%icat, al!(4) e&clus prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC35E14!A4!A3 art!5457 Capitolul 0. ,A"!IC(2A"I!/6I2E 4-"E%IS!"/"II (-." !I,("I DE 5(-("I I).5I2E 7I A D"E,!("I2." AS(,"A 2." Articolul 3;. "nre istrarea dreptului de proprietate comun n devlmie (1) (a nre istrarea dreptului de proprietate comun n devlmie asupra bunurilor imobile, n ba$a cererii unuia sau a ambilor soi, n re istrul bunurilor imobile se indic datele despre ambii soi dac aceste bunuri au %ost procurate sau construite n timpul csniciei lor i dac contractul dintre soi, autenti%icat notarial, nu prevede alt%el! 4enscrierea n re istrul bunurilor imobile a datelor despre cellalt so nu conduce la pierderea de ctre acesta a dreptului de proprietate asupra bunurilor procurate sau construite n timpul csniciei! 69rt!3B al!(1) modi%icat prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 (5) (a nre istrarea dreptului de proprietate comun n devlmie asupra locuinelor privati$ate, n re istrul bunurilor imobile se indic datele tuturor participanilor la privati$area acestor obiecte n ba$a contractului de vn$areCcumprare (predareCpreluare) a locuinei n proprietate privat i documentului ce con%irm componena participanilor la privati$are! 69rt!3B al!(5) modi%icat prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 184

69rt!3B al(5) modi%icat prin (.B1A din 14!A3!5AA5, M+*3E54!A4!5AA5 art3B*7 (3) (a nre istrarea dreptului de proprietate comun n devlmie asupra terenului atribuit, con%orm le islaiei, ntre ii %amilii, n re istrul bunurilor imobile se indic datele tuturor persoanelor care erau membri ai %amiliei la data atribuirii, n ba$a e&trasului din re istrul de eviden a ospodriilor sau a certi%icatului eliberat de autoritatea administraiei publice locale! (4) (a nre istrarea primar a dreptului de proprietate comun n devlmie asupra bunurilor imobile care aparin %ie membrilor %ostei ospodrii de col@o$nic, %ie membrilor %ostei ospodrii rneti (de %ermier), n re istrul bunurilor imobile se indic datele tuturor membrilor ospodriei, inclusiv ale minorilor i celor inapi pentru munc, con%orm e&trasului din re istrul de eviden a ospodriilor sau certi%icatului eliberat de autoritatea administraiei publice locale! Gunurile imobile procurate sau create n urma activitii n comun a membrilor ospodriei rneti (de %ermier) se nre istrea$ cu drept de proprietate comun n devlmie a membrilor acestei ospodrii, enumerai n e&trasul din Re istrul ospodriilor rneti (de %ermier), eliberat de autoritatea administraiei publice locale, dac contractul nc@eiat ntre membrii ospodriei rneti (de %ermier) sau @otrrea instanei de #udecat nu prevede proprietatea comun n divi$iune! 69rt!3B al!(4) modi%icat prin (.8*8 din 58!15!5AA1, M+18E31!A1!5AA5 art! *07 Articolul 8+. "nre istrarea dreptului de proprietate comun n divi$iune (1) (a nre istrarea dreptului de proprietate comun n divi$iune asupra bunului imobil, n re istrul bunurilor imobile se indic cota ideal a %iecrui proprietar n patrimoniu, care= a) se determin reieind din mrimea supra%eei totale sau supra%eei locative %ie din valoarea unor ncperi iEsau a supra%eelor unor terenuri, %ie n alt mod convenit ntre cotitularii dreptului de proprietate comun n divi$iune? i 18*

b) se e&prim sub %orm de %racie ordinar sau n procente la mrimea sau valoarea bunului imobil? i c) se indic n contract sau n alt document ce con%irm drepturile, %cnduCse re%erire la modul de determinare a ei! (5) "nscrierea n re istrul bunurilor imobile privind mrimea cotei se e%ectuea$ n ba$a documentului ce con%irm cotele determinate n bunul imobil! "n ca$ul n care cotele dintrCun teren, dintrCo construcie sau dintrCun alt bun imobil stabilite separat snt indicate n di%erite documente ce con%irm drepturile, nscrierea se e%ectuea$ con%orm acestor documente! 69rt!4A al!(5) modi%icat prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC 35E14!A4!A3 art!5457 69rt!4A al!(3) e&clus prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 Articolul 8+1. "nre istrarea dreptului dobndit prin u$ucapiune imobiliar (1) 2reptul dobndit prin u$ucapiune imobiliar se intabulea$ n temeiul @otrrii #udectoreti irevocabile! (5) 2reptul dobndit prin u$ucapiune imobiliar nu va putea %i nscris n re istrul bunurilor imobile dac, la momentul depunerii cererii de nre istrare, dreptul de proprietate este intabulat sau nscris provi$oriu pe numele altei persoane! Articolul 8+*. "nre istrarea dreptului de proprietate asupra terenului, dobndit prin accesiune imobiliar natural (1) 2reptul de proprietate dobndit prin accesiune imobiliar natural se nre istrea$ n temeiul actului de constatare pe teren i al planului cadastral, ntocmit de e&ecutantul lucrrilor cadastrale! (5) "n ca$ul accesiunii naturale a unei pri de teren prev$ute la art!350 alin!(3) din ,odul civil, nre istrarea dreptului de proprietate asupra acesteia se e%ectuea$ n condiiile alin!(1) din pre$entul articol, dac a trecut un an de la data notrii intrrii n posesie a proprietarului asupra prii alipite i nu a %ost notat aciunea privind revendicarea prii desprinse! "n celelalte ca$uri, nre istrarea dreptului 183

de proprietate asupra prii de teren alipite se e%ectuea$ n temeiul @otrrii #udectoreti! Articolul 8+3. "nre istrarea condominiului (1) (a nre istrarea condominiului, n ca$ul construciilor date n e&ploatare, cererea de nre istrare se depune de asociaia de coproprietari! (a cerere se ane&ea$ documentele ce con%irm drepturile asupra terenului condominiului i actele de dare n e&ploatare a construciilor! 69rt!4A3 al!(1) modi%icat prin (.133CJII din AB!A8!A0, M+14AC 145EA1!A0!A0 art!*847 (5) (a nre istrarea bunurilor imobile ale condominiului n re istrul bunurilor imobile, n subcapitolul II al capitolelor 9 i G se %ace inscripia FcondominiuF! 2atele despre proprietari nu se nscriu! (3) ,oncomitent cu nre istrarea condominiului se nre istrea$ dreptul asociaiei de coproprietari de administrare a bunurilor a%late n condominiu! (4) (a solicitarea proprietarilor locuinelor, n re istrul bunurilor imobile capitolul , se va nre istra dreptul de proprietate asupra locuinelor, con%orm normelor enerale, la care, suplimentar, se va indica cota respectiv deinut n bunurile comune ale condominiului! 4esolicitarea nre istrrii bunurilor condominiului a%late n proprietate comun nu constituie temei pentru re%u$ul nre istrrii dreptului de proprietate asupra locuinelor! (*) "n ca$ul n care construcia amplasat pe terenul condominiului aparine n ntre ime unui proprietar sau se a%l n proprietatea comun a mai multor proprietari, nscrierile n re istrul bunurilor imobile re%eritoare la aceast construcie i la drepturile asupra ei se e%ectuea$ n condiii enerale! (3) "nre istrarea condominiului n ca$ul bunurilor imobile viitoare sau ne%inali$ate se %ace n con%ormitate cu art!4A4 i 4A*! 69rt!4A3 al!(3) introdus prin (.133CJII din AB!A8!A0, M+14AC 145EA1!A0!A0 art!*847

188

Articolul 8+8. "nre istrarea dreptului asupra bunului imobil construit (1) .entru nre istrarea bunului imobil construit i a dreptului de proprietate asupra lui se pre$int documentul ce con%irm dreptul de proprietate sau dreptul de %olosin (super%icie, arend) asupra terenului bene%iciarului (investitorului) construciei i documentele ce con%irm recepia lucrrilor de construcie! 2ocumentele re%eritoare la teren nu snt necesare n ca$ul n care dreptul asupra terenului a %ost de#a nre istrat! (5) "nre istrarea dreptului asupra unei construcii ne%inali$ate poate %i e%ectuat la cererea titularului de drept, n temeiul documentelor ce con%irm dreptul bene%iciarului (investitorului) construciei asupra terenului, al autori$aiei pentru construcie i al avi$ului te@nic al Inspeciei de >tat n ,onstrucii ce atest radul de e&ecutare a construciei i corespunderea lucrrilor de construcie cu documentaia de proiect! .entru construciile ce nu cad sub incidena (e ii nr!851CJIII din 5 %ebruarie 1BB3 privind calitatea n construcii, n locul avi$ului te@nic al Inspeciei de >tat n ,onstrucii se pre$int actul de constatare pe teren privind radul de e&ecutare a construciei, ntocmit de o%iciul cadastral teritorial i coordonat cu autoritatea public local! .entru e%ectuarea tran$aciilor cu construciile ne%inali$ate, acestea se nre istrea$ n re istrul bunurilor imobile n mod obli atoriu! 69rt!4A 4 al!(5) modi%icat prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 (3) "nre istrarea n re istrul bunurilor imobile a caselor de locuit individuale i a ane&elor ospodreti nre istrate pn la data intrrii n vi oare a (e ii nr!03*CJIII din 18 mai 1BB3 privind principiile urbanismului i amena#rii teritoriului n re istrele de eviden a ospodriilor, inute de primrii, poate %i e%ectuat n temeiul e&trasului din aceste re istre! 69rt!4A1C 4A4 introduse prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC 35E14!A4!A3 art!5457 Articolul 8+1. "nre istrarea dreptului asupra construciilor viitoare 180

(1) /ste posibil nre istrarea construciei viitoare, a ncperilor i$olate din cadrul construciei viitoare i a dreptului de proprietate asupra acestora! ,onstruciei viitoare, precum i ncperilor i$olate din cadrul acesteia li se atribuie numere cadastrale provi$orii! (a nre istrarea construciei viitoare sau a ncperilor i$olate din cadrul acesteia, n re istrul bunurilor imobile se aplic meniunea bun viitor! (5) ,onstruciile viitoare care, con%orm proiectului, snt divi$ate n ncperi i$olate, la solicitarea titularului de drepturi, se nre istrea$ sub %orm de condominiu! "n subcapitolul II al capitolelor 9 i G din re istrul bunurilor imobile se aplic meniunea condominiu, totodat datele despre proprietarul construciei viitoare nu se nscriu! (3) "ncperile i$olate din cadrul construciei viitoare pot %i nre istrate numai dac viitoarea construcie este nre istrat sub %orm de condominiu! 2reptul de proprietate al bene%iciarului construciei asupra ncperilor i$olate, n acest ca$, se nre istrea$ la momentul nre istrrii condominiului! (4) -ran$aciile cu ncperile i$olate din cadrul construciilor viitoare pot %i e%ectuate numai dup nre istrarea construciei sub %orm de condominiu! (*) ,oncomitent cu nre istrarea ncperilor i$olate din cadrul construciei viitoare, se nre istrea$ cota respectiv a proprietarului ncperii i$olate n bunurile comune n condominiu! (3) .entru nre istrarea provi$orie a construciei viitoare, bene%iciarul acesteia depune documentele ce con%irm dreptul de proprietate asupra terenului sau dreptul de %olosin (super%icie, arend etc!) a terenului, dac dreptul asupra terenului nu este nre istrat, i autori$aia de construcie, iar dac se solicit nre istrarea ncperilor i$olate din cadrul viitoarei construcii, suplimentar se ane&ea$ proiectul construciei i declaraia n condominiu, ntocmit de bene%iciarul construciei! (8) 2eclaraia n condominiu va conine in%ormaia cu privire la= a) descrierea bunului, inclusiv a %iecrui eta# al acestuia? b) descrierea i indicarea @otarelor ntre ncperile i$olate, precum i ntre acestea i spaiile comune? 18B

c) distribuirea cotelor din bunurile comune n condominiu! (0) -rans%erul dreptului de proprietate asupra construciilor viitoare, inclusiv asupra ncperilor i$olate din cadrul acestora, va %i nre istrat n re istrul bunurilor imobile! (B) .revederile pre$entului articol se aplic construciilor ne%inali$ate n msura n care le ea nu prevede alt%el! 69rt!4A* introdus prin (.133CJII din AB!A8!A0, M+14AC 145EA1!A0!A0 art!*847 Articolul 8+9. "nre istrarea contractelor privind investiiile n construcii (1) ,ontractele prin care una dintre pri se obli s asi ure construcia unuia sau mai multor apartamente i s le transmit persoanei %i$ice care se obli s ac@ite inte ral sau parial preul imobilului anterior predrii acestuia, precum i contractele privind cesiunea drepturilor care re$ult din acestea se autenti%ic notarial i se nscriu n re istrul bunurilor imobile, sub sanciunea nulitii! (5) /ste inter$is s se perceap de la persoana %i$ic orice pli prev$ute de contractele menionate la alin!(1) nainte de nre istrarea contractelor respective! (3) .entru nre istrarea contractelor menionate la alin!(1), partea ce asi ur construcia bunului imobil este obli at s nre istre$e dreptul de proprietate sau de %olosin asupra terenului destinat construciei, dac acest drept nu este nre istrat, precum i s pre$inte o%iciului cadastral teritorial autori$aiile necesare pentru construcie, proiectul construciei, aprobat n modul stabilit, lista apartamentelor i a ncperilor nelocuibile! (4) 2up recepia construciei, dreptul de proprietate asupra apartamentului care %ace obiectul contractelor menionate la alin!(1) se nscrie n re istrul bunurilor imobile n temeiul acestor contracte i al actului de predareCprimire, semnat ntre pri! 69rt!4A3 introdus prin (.134CJII din AB!A8!A0, M+130C 13BE5B!A8!A0 art!*317

10A

Articolul 8+3. "nre istrarea pieirii %ortuite sau distru erii (demolrii) bunului imobil (1) "n ca$ul n care bunul imobil i ncetea$ e&istena prin pieire %ortuit sau distru ere (demolare), concomitent cu nre istrarea privind ncetarea e&istenei bunului imobil n re istrul bunurilor imobile se radia$ toate drepturile reale i revrile re%eritoare la acel bun imobil! (5) "nre istrarea privind ncetarea e&istenei bunului imobil se %ace n temeiul documentelor ce con%irm %aptul pieirii %ortuite sau distru erii (demolrii) bunului imobil! 69rt!4A8 introdus prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 Articolul 81. "nre istrarea dreptului asupra bunului imobil al persoanelor #uridice (1) (a ncetarea activitii persoanei #uridice n le tur cu reor ani$area (contopirea, absorbia, divi$area, separarea, trans%ormarea) sau lic@idarea ei n re istrul bunurilor imobile se e%ectuea$ nscrierea cu privire la stin erea dreptului asupra bunului imobil al acesteia n ba$a e&trasului din Re istrul de stat al ntreprinderilor i or ani$aiilor! (5) 2reptul asupra bunului imobil al persoanei #uridice create prin reor ani$area unei alte persoane #uridice se nre istrea$ n temeiul nscrierii privind succesiunea n drepturi din documentele de constituire ale noii persoane #uridice i al actului de transmitere sau al bilanului de repartiie, con%irmat n modul stabilit! (3) "n ca$ul lic@idrii persoanei #uridice, nre istrarea drepturilor asupra bunului imobil al noilor proprietari se e%ectuea$ n ba$a documentelor, per%ectate n modul stabilit, cu privire la mprirea, distribuirea sau transmiterea bunurilor persoanei #uridice lic@idate! (4) "n ca$ul ncetrii activitii persoanelor #uridice, eliberarea e&traselor i nre istrarea tran$aciilor cu bunurile imobile care aparin acestor persoane se suspend pn la data nc@eierii reor ani$rii sau lic@idrii lor, cu e&cepia ca$urilor n care bunurile se pun n vn$are la 101

deci$ia comisiei de lic@idare sau n con%ormitate cu le islaia cu privire la insolvabilitate! 69rt!41 modi%icat prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC35E14!A4!A3 art!5457 Articolul 8*. 4nre$istrarea drepturilor asupra bunurilor i obile proprietate public (l) 2repturile ntreprinderilor asupra bunurilor imobile proprietate public, transmise lor n %olosin, se nre istrea$ n temeiul actelor de predareCpreluare, nc@eiate ntre or anele centrale de specialitate sau autoritile administraiei publice locale i ntreprindere! 69rt!45 al(1) n redacia (.B1A din 14!A3!5AA5, M+*3E54!A4!5AA5 art!3B*7 (5) "nre istrarea revrii dreptului asupra terenului proprietate public se e%ectuea$ n ba$a deci$iei autoritii administraiei publice locale! Articolul 83. "nre istrarea drepturilor de %olosin, de arend (1) 2reptul de %olosin, de arend asupra bunului imobil pe un termen mai mare de 3 ani este supus nre istrrii obli atorii! (a cererea titularului, dreptul de arend poate %i nre istrat i pe un termen mai mic de 3 ani! (5) "n ca$ul arendrii unei pri din bunul imobil, la contract, pre$entat odat cu cererea de nre istrare, se ane&ea$ planul terenului iEsau planul construciei pe eta#e sau al unei pri din ea, care se arendea$ (subarendea$)! ,ererea de nre istrare a dreptului de arend (subarend) trebuie s %ie semnat de persoana care d n arend i de arenda! 69rt!43 al!(5) modi%icat prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC 35E14!A4!A3 art!5457 (3) 2reptul de %olosin, de arend asupra bunului imobil se stin e= a) la e&pirarea termenului de %olosin, de arend? b) la apariia condiiei indicate n contract? c) la deci$ia instanei de #udecat? d) la cererea comun a prilor din contract? 105

e) n alte ca$uri prev$ute de le islaie! Articolul 88. "nre istrarea ipotecii (1) "nre istrarea ipotecii se e%ectuea$ n ba$a cererii debitorului ipotecar sau a creditorului ipotecar dup nre istrarea drepturilor patrimoniale ale debitorului ipotecar asupra bunului imobil! (a cererea debitorului ipotecar sau a creditorului ipotecar, se ane&ea$ contractul de ipotec mpreun cu documentele indicate n contract! "n ca$ul n care contractul de vn$areCcumprare a bunului imobil i contractul de ipotec au %ost nc@eiate concomitent, dreptul de proprietate i ipotec se nre istrea$ consecutiv! (5) 4u se admite nre istrarea ipotecii n ca$urile n care ipotecarea bunului imobil indicat n contract este inter$is de le islaie! (3) (a nre istrarea ipotecii, se indic datele despre creditorul ipotecar i despre obiectul ipotecii, termenul de aciune al acesteia dac este stabilit, valoarea obli aiei asi urat prin ipotec sau datele privind modul i condiiile determinrii acestei valori! (4) "n ca$ul n care, con%orm condiiilor ipotecii, debitorului ipotecar i este inter$is s dispun de bunul imobil ipotecat iEsau s ipotec@e$e ulterior acelai bun, n re istrul bunurilor imobile se notea$ interdiciile! (41) "n ca$ul n care, con%orm condiiilor ipotecii, ipoteca constituit va aranta aceluiai creditor ipotecar e&ecutarea oricrei obli aii viitoare, acest %apt se notea$ n re istrul bunurilor imobile! 69rt!44 al!(41) introdus prin (.134CJII din AB!A8!A0, M+130C 13BE5B!A8!A0 art!*317 (*) ,esiunea ipotecii se nre istrea$ n ba$a contractului de cesiune a creanei! (3) >tin erea dreptului de ipotec se nre istrea$ n ba$a cererii creditorului ipotecar, a cererii comune a debitorului ipotecar i a creditorului ipotecar, a @otrrii irevocabile a instanei de #udecat sau n alte temeiuri prev$ute de le e! (8) "n ca$ul n care debitorul ipotecar a solicitat limitarea accesului terilor la in%ormaia privind bunurile ipotecate, la eliberarea 103

in%ormaiei din re istru, re istratorul va arta e&istena interdiciei din partea debitorului i va meniona c n acest ca$, con%orm art!484 alin! (5) din ,odul civil, se pre$um c ntre ul patrimoniu al debitorului ipotecar este revat cu ipotec! 69rt!44 modi%icat prin (.134CJII din AB!A8!A0, M+130C 13BE5B!A8!A0 art!*317EE 69rt!44 modi%icat prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC35E14!A4!A3 art!5457 Articolul 81. "nre istrarea servituilor (1) >ervituile se nre istrea$ la cererea proprietarului bunului imobil sau a persoanei n a crei %avoare este stabilit servitutea ori n temeiul noti%icrii or anului mputernicit la a crui deci$ie a %ost stabilit servitutea! (5) >ervituile se nre istrea$ n ba$a urmtoarelor documente re%eritoare la stabilirea servituilor= a) contractul nc@eiat n modul stabilit? b) deci$ia proprietarului la %ormarea bunurilor imobile! >ervitutea constituit prin destinaia stabilit de proprietar se intabulea$ concomitent cu dobndirea dreptului de proprietate asupra unuia din bunuri de ctre alt persoan? c) @otrrii instanei de #udecat C pentru servituile dobndite prin u$ucapiune! (3) (a documente, n care snt indicate= coninutul, termenul de aciune, datele despre persoanele n a cror %avoare este stabilit servitutea, se ane&ea$ planul terenului, n care se indic @otarele, iEsau planul construciei, n care se indic s%era de aciune a servituii! (4) >ervitutea se nscrie att la bunul imobil dominant C n subcapitolul I al re istrului, ct i la bunul imobil aservit C n subcapitolul III al re istrului! 69rt!4* modi%icat prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC35E14!A4!A3 art!5457 Articolul 89. "nre istrarea dreptului de administrare %iduciar, de tutel sau curatel 104

+rice drept asupra bunului imobil a crui e&ercitare se %ace n condiii de administrare %iduciar, de tutel sau curatel se nre istrea$ numai n ba$a documentelor ce determin aceste relaii, inclusiv n ba$ de contract sau n temeiul @otrrii instanei de #udecat! Articolul 891. 4otarea aciunii n #ustiie (1) 9ciunea n #ustiie se notea$ n re istrul bunurilor imobile la cererea persoanei interesate, n temeiul cererii de c@emare n #udecat i al nc@eierii instanei de #udecat despre admiterea cererii de c@emare n #udecat! (5) "nc@eierea instanei de #udecat privind primirea cererii de c@emare n #udecat naintate de or anul de drept sau de or anul %iscal cu privire la neplata impo$itelor, ta&elor i altor pli obli atorii se va transmite de ctre instana de #udecat, n termen de 3 $ile, o%iciului cadastral teritorial! 69rt!431 modi%icat prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837EE 69rt!431 introdus prin (.*5CJII din AB!A3!A3, M+*BC35E14!A4!A3 art!5457 Capitolul 0I. "/S,(-DE"I, C.),E-SA6II, %A"A-6II Articolul 83. Rspunderile pentru nclcarea pre$entei le i (1) "nclcarea pre$entei le i atra e dup sine rspundere disciplinar, material, civil, administrativ i penal! 69rt!48 al!1) modi%icat prin (.50ACJII din 14!15!A8, M+B4C B3E3A!A*!A0 art!34B7 (5) "ntreprinderea >peciali$at n ,adastru i %ilialele sale poart rspundere civil pentru cau$are de pre#udiciu titularului de drepturi prin deteriorarea sau pierderea documentelor din cadastru! 69rt!48 al!(5) modi%icat prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837EE 69rt!48 al!(5) modi%icat prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 10*

(3) Mrimea pre#udiciului cau$at titularului de drepturi se calculea$ la momentul e&aminrii cererii de c@emare n #udecat! (4) -itularul de drepturi poart rspundere administrativ i civil pentru= a) nclcarea termenului stabilit de depunere a cererii de nre istrare a dreptului? b) neasi urarea accesului la bunul imobil pentru e&ecutarea de lucrri cadastrale? c) strmutarea i distru erea bornelor de @otar sau neasi urarea inte ritii lor! (*) .ersoanele cu %uncii de rspundere din ntreprinderi, instituii i or ani$aii care e&ecut lucrri ce in de %olosirea datelor cadastrale poart rspundere administrativ pentru= a) e%ectuarea lucrrilor cadastrale %r licen? b) nepre$entarea datelor cadastrale actuali$ate? c) nepre$entarea documentelor ce servesc drept temei pentru e%ectuarea de nscrieri n re istrul bunurilor imobile n con%ormitate cu le islaia! Articolul 831. 2elimitarea rspunderii pentru pre#udiciul cau$at (1) .entru pre#udiciul cau$at ca urmare a nre istrrii drepturilor n ba$a documentelor care con%irm drepturile i planurile cadastrale sau eometrice i care conin erori comise de autoritile ce au emis sau per%ectat documentele pre$entate pentru nre istrarea primar, rspunderea o poart autoritile care au emis sau per%ectat documentele! (5) "ntreprinderea >peciali$at n ,adastru i %ilialele sale rspund pentru emiterea sau per%ectarea documentelor cu erori comise din culp proprie, precum i pentru erorile comise n planurile ntocmite de acestea! 69rt!481 al!(5) modi%icat prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 69rt!481 introdus prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 103

(3) .re#udiciul cau$at ca urmare a aciunilor re istratorului se repar con%orm art!4B i *A! 69rt!481 al!(3) introdus prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 Articolul 88. Rspunderea pentru modi%icarea, %olosirea i dispunerea nesancionat de in%ormaia re%eritoare la nre istrarea drepturilor (1) Introducerea, modi%icarea, eliminarea nscrierii din re istrul bunurilor imobile cu nclcarea modului stabilit, precum i di%u$area i %urni$area nesancionat a datelor din cadastru atra dup sine rspunderea lucrtorilor o%iciului cadastral teritorial n con%ormitate cu le islaia n vi oare! (5) :urni$area datelor din cadastru n scopuri comerciale, %r contractul respectiv cu o%iciul cadastral teritorial, ctre ntreprinderi, instituii i or ani$aii care nu intr n sistemul or anelor cadastrale atra e dup sine rspunderea prev$ut de le islaia n vi oare! (3) /&ecutarea %r licen a lucrrilor pasibile de licen atra e dup sine rspunderea prev$ut de le islaia n vi oare! Articolul 8;. :ondul de aranie (1) "n scopul reparaiei unui eventual pre#udiciu cau$at titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile, se instituie un %ond de aranie! 69rt!4B al!(1) modi%icat prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 69rt!4B al!(5) e&clus prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 (5) Mi#loacele %ondului de aranie pot %i investite n @rtii de valoare n con%ormitate cu le islaia privind @rtiile de valoare sau pe depo$itele conturilor bancare, n scopul proteciei de in%laie! 69rt!4B al!(5) modi%icat prin (.335 din 53!15!A*, M+5AE31!A1!A3 art!087 (3) Modul de constituire i administrare a %ondului de aranie, mrimea lui se stabilesc de <uvern! 69rt!4B al!(3) C(4) devin (5) C(3) prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C138EA3!A0!A4 art!3B47 108

(4) "n ca$ul n care %ondul de aranie nu dispune de mi#loace su%iciente pentru acordarea compensaiei, el se completea$ din contul ma#orrii cuantumului de%alcrilor la %ondul de aranie! 69rt!4B al!(4) introdus prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 Articolul 1+. .lata compensaiei titularului de drepturi (1) -itularul de drepturi cruia iCa %ost cau$at un pre#udiciu ca urmare a nscrierii sau modi%icrii incorecte n re istrul bunurilor imobile ori a re%u$ului nentemeiat (care nu corespunde temeiurilor indicate n pre$enta le e) de a nre istra dreptul, svrite de re istrator cu vinovie, bene%icia$ de o compensaie! 69rt!*A al!(1) n redacia (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 (5) >e pltete compensaie numai dup prima tran$acie svrit dup nre istrarea primar! (51) 4u se compensea$ pre#udiciul ce urmea$ a %i recuperat de la persoana care lCa insti at pe re istrator sau care a bene%iciat n mod contient de un avanta# n urma aciunilor incorecte ale re istratorului! (55) "n ca$ul n care %ondul de aranie nu dispune de mi#loace su%iciente pentru acordarea compensaiei, aceasta se pltete pe msura acumulrii %ondului de aranie! 69rt!*A al!(51C55) introduse prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 (3) 4u se pltete compensaie n ca$ul n care solicitantul a cau$at sau a contribuit la cau$area pre#udiciului prin escroc@erie sau ne li#en! (4) >umele din %ondul de aranie pltite p ubailor se percep n ordine de re res de la persoanele vinovate, ale cror aciuni premeditate au cau$at pre#udiciul! "n ast%el de ca$uri, 9 enia acionea$ n instan de #udecat n calitate de reclamant! (*) .lata compensaiei se e%ectuea$ n temeiul unei @otrri #udectoreti! 69rt!*A al!(*) modi%icat prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 100

Articolul 11. <araniile dobnditorului de bunCcredin "n ca$ul n care dobnditorul de bunCcredin obine un bun imobil de la o persoan nscris din reeal n re istrul bunurilor imobile n calitate de proprietar al acestui bun, dreptul de proprietate asupra lui se menine dobnditorului de bunCcredin!

Capitolul 0II. DIS,.:I6II !"A-:I!."II Articolul 1*. .erioada de tran$iie (1) .erioada de tran$iie este timpul n care se creea$ cadastrul! (5) "n perioada de tran$iie= a) se constituie sistemul or anelor cadastrale? b) se adopt actele normative, se elaborea$ standardele de stat, condiiile te@nice care s asi ure crearea, implementarea i %uncionarea e%icient a cadastrului? c) se ntocmesc n modul stabilit= dosarul cadastral pentru %iecare bun imobil, planul cadastral al teritoriului, re istrul bunurilor imobile i alte documente necesare %uncionrii cadastrului! Articolul 13. ,ompetena <uvernului n domeniul crerii cadastrului "n perioada crerii cadastrului, <uvernul= a) ia msuri pentru punerea n aplicare a pre$entei le i? b) e&ercit controlul asupra ,onsiliului interdepartamental pentru coordonarea activitilor n domeniul cadastrului naional? c) asi ur in%ormarea populaiei privind ntre procesul de creare a cadastrului? d) ntreprinde alte msuri n vederea crerii cadastrului bunurilor imobile! Articolul 18. +bli aiile autoritilor administraiei publice n perioada de tran$iie 10B

(1) (a solicitarea o%iciilor cadastrale teritoriale, autoritile administraiei publice le pre$int ratuit, n termen de o lun de la data solicitrii, in%ormaia necesar pentru crearea cadastrului, cu e&cepia datelor care constituie secret de stat= a) Ministerul 2e$voltrii In%ormaionale C date din Re istrul populaiei i din Re istrul ntreprinderilor i or ani$aiilor pentru identi%icarea persoanelor %i$ice i #uridice? b) autoritile administraiei publice locale C date din Re istrul cadastral al deintorilor de terenuri, copii de pe deci$iile cu privire la atribuirea terenurilor, la aprobarea actelor de recepie a construciilor, e&trase (adeverine) din re istrul de eviden a ospodriilor i alte documente necesare crerii cadastrului? c) autoritile administraiei publice centrale C in%ormaia ra%ic privind teritoriul unitii administrativCteritoriale! 69rt!*4 al!(1) modi%icat prin (.335 din 53!15!A*, M+5AE31!A1!A3 art!087 (5) ,oordonarea activitilor de creare a cadastrului se pune n sarcina <uvernului! (3) 9utoritile administraiei publice locale asi ur instalarea i pa$a bornelor de @otar ale unitilor administrativCteritoriale! Articolul 11. "nre istrarea primar (1) "nre istrarea primar se e%ectuea$ masiv iEsau selectiv de ctre o%iciul cadastral teritorial! (5) "nre istrarea primar masiv se e%ectuea$ con%orm unui pro ram aprobat de <uvern i n modul stabilit de el! (3) "n procesul nre istrrii primare masive, se ntocmesc= planul cadastral al teritoriului, dosarul cadastral pentru %iecare bun imobil i re istrul bunurilor imobile! (4) "n ca$ul n care coordonatele @otarelor terenurilor, con%orm planului ntocmit la atribuirea terenurilor n proprietate privat, nu corespund coordonatelor @otarelor terenurilor stabilite n ba$a msurrilor e%ectuate pentru ntocmirea planului cadastral n cadrul nre istrrii primare masive, dac aceste msurri snt e%ectuate con%orm cerinelor i normelor prev$ute la art!10 alin! (3), iar 1BA

necorespunderea este enerat de erorile de msurare la atribuirea terenurilor n proprietate privat, pe planul cadastral al teritoriului vor %i repre$entate @otarele terenurilor con%orm msurrilor e%ectuate n cadrul nre istrrii primare masive! 69rt!** al!(4) modi%icat prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 (41) 2ac la transpunerea pe teren a proiectului de or ani$are a teritoriului, elaborat n cadrul privati$rii pmntului, snt evideniate erori ce in de coordonatele @otarelor, iar corectarea acestora nu modi%ic posesiunea de %apt a terenurilor i nu le$ea$ alte drepturi ale titularilor, se elaborea$ un plan cadastral corectat, care se aprob de consiliul local! 2eci$ia consiliului local emis pe mar inea noului plan cadastral va servi drept temei pentru modi%icarea documentelor cadastrale! 69rt!** al!(41) introdus prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 (*) +%iciul cadastral teritorial eliberea$ proprietarului de teren al crui plan a %ost modi%icat n condiiile alin!(4) sau alin!(41) planul bunului imobil, cu indicarea supra%eei acestuia, care este parte component a documentului ce con%irm dreptul de proprietate asupra terenului! 69rt!** al!(*) modi%icat prin (.5B1CJII din 1B!15!A0, M+3AC 33E13!A5!AB art!837 (3) Modi%icarea supra%eei terenului, ca re$ultat al modi%icrii planului n ca$ul prev$ut la alin! (4), nu constituie temei pentru naintarea de aciuni de ctre participanii la actul civil privind ma#orarea sau reducerea de pre ori de supra%a! (8) .entru nre istrarea primar masiv a bunurilor imobile ale ntreprinderilor, a bunurilor imobile transmise n proprietate privat n contul cotelor valorice din bunurile ntreprinderii a ricole, proprietarii acestora pre$int o%iciului cadastral teritorial, n perioada e%ecturii nre istrrii primare masive n localitatea respectiv, documentele ce con%irm drepturile patrimoniale asupra lor! "nre istrarea primar a bunurilor imobile pentru care nu au %ost pre$entate documentele 1B1

necesare n perioada e%ecturii nre istrrii primare masive se e%ectuea$ selectiv! 69rt!** al!(*) C(8) introduse prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 (0) "nre istrarea primar a bunurilor imobile atribuite sau procurate n alt mod n procesul privati$rii, precum i a drepturilor asupra acestor bunuri, este re lementat de pre$enta le e i de le islaia cu privire la privati$are! (B) "n procesul nre istrrii primare masive, introducerea n cadastru a datelor i nre istrarea drepturilor asupra bunului imobil se e%ectuea$ %r cererea titularilor de drepturi! (1A) "nre istrarea masiv nu atin e drepturile nre istrate selectiv nainte de e%ectuarea ei! 69rt!** al!(*) C(8) devin (0) C(1A) prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C138EA3!A0!A4 art!3B47 EE 69rt!** modi%icat prin (.8*8 din 58!15!5AA1, M+18E31!A1!5AA5 art! *07 Articolul 19. "nre istrarea selectiv (1) "nre istrarea selectiv se e%ectuea$ la cererea titularilor de drepturi contra plat! (5) "n ca$ul stabilirii @otarelor %i&e ale terenului, dreptul asupra bunurilor imobile se nre istrea$ cu condiia coordonrii actului de constatare pe teren cu toi proprietarii terenurilor adiacente! (3) (a nre istrarea dreptului asupra terenului cu @otare comune, nu se cere coordonarea @otarelor! Articolul 13. "nre istrarea dreptului de proprietate public (1) "n ca$ul n care titularul de drepturi nu deine documentele care sCi con%irme dreptul asupra terenului, dreptul de proprietate asupra terenului se nre istrea$ n %olosul Republicii Moldova sau al unitii administrativCteritoriale respective, con%orm le islaiei, n limitele @otarelor demarcate pe teren! (5) "nre istrarea transmiterii drepturilor asupra bunurilor imobile din proprietatea statului n proprietatea unitilor administrativC 1B5

teritoriale se e%ectuea$ n ba$a unei @otrri a <uvernului, adoptat con%orm le islaiei n vi oare! 69rt!*8 al!(1) modi%icat prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47 Articolul 18. :inanarea lucrrilor de creare a cadastrului (1) (ucrrile de creare a cadastrului n ordinea nre istrrii primare masive se %inanea$ de la bu etul de stat, din credite i din alte surse de %inanare, cu e&cepia prestrii serviciilor de eliberare a e&traselor din re istrul bunurilor imobile! (5) +%iciile cadastrale teritoriale asi ur crearea %ondului de aranie din contul mi#loacelor obinute la nre istrarea curent! (3) "n perioada, stabilit de <uvern, de constituire a %ondului de aranie, pre#udiciul cau$at titularului de drepturi din culpa re istratorului nu se repar! Articolul 1;. /&cepii pentru drepturile aprute anterior (1) 2repturile asupra bunurilor imobile aprute anterior intrrii n vi oare a pre$entei le i i nenscrise n re istrul bunurilor imobile se consider valabile! 9ceste drepturi se nscriu n procesul nre istrrii primare masive sau selective i se consider nscute din $iua le ali$rii documentelor ce con%irm drepturile! (5) "n ca$ul transmiterii de la un titular la altul, inclusiv statul, a drepturilor asupra bunurilor imobile, precum i n ca$ul naterii sau stin erii drepturilor dup punerea n aplicare a pre$entei le i, tran$aciile i drepturile nscute de aceste tran$acii snt supuse nre istrrii obli atorii n modul stabilit de pre$enta le e! (3) .e durata nre istrrii primare masive a bunurilor imobile, n ca$ de vn$are silit a acestor bunuri, e&trasul din re istrul bunurilor imobile nu este obli atoriu! (a cerere, o%iciul cadastral va elibera in%ormaia disponibil re%eritoare la bunul imobil! (4) (a nstrinarea primar a bunurilor imobile transmise n proprietate privat n contul cotelor valorice din bunurile ntreprinderii a ricole sau la nstrinarea primar a cotelorCpri din aceste bunuri, nre istrarea n cadastru nu este obli atorie! 2up nc@eierea 1B3

conveniei, noul proprietar este obli at s nscrie n re istrul bunurilor imobile dreptul su de proprietate asupra bunului dobndit! 69rt!*B al!(3) C(4) introduse prin (.B8CJI din A1!A4!A4, M+135C 138EA3!A0!A4 art!3B47

Capitolul 0III. DIS,.:I6II =I-A2E Articolul 9+. >istarea inerii re istrului construciilor i a re istrului cadastral al deintorilor de terenuri (1) .e teritoriul unitii administrativCteritoriale n care nc nu %uncionea$ o%iciu cadastral teritorial, tran$aciile, drepturile i revrile prev$ute la art!*B alin!(5) vor %i trecute n re istrul cadastral al deintorilor de terenuri inut de primria satului (comunei), oraului (municipiului) pe al crui teritoriu este amplasat bunul imobil! (5) (a nc@eierea nre istrrii primare masive pe ntre teritoriul unitii administrativCteritoriale respective, inerea re istrului construciilor i a re istrului cadastral al deintorilor de terenuri se sistea$! Articolul 91. Intrarea n vi oare a pre$entei le i (1) .re$enta le e intr n vi oare la data publicrii! (5) <uvernul, n termen de 5 luni= a) va pre$enta .arlamentului propuneri pentru aducerea le islaiei n vi oare n con%ormitate cu pre$enta le e? b) va aduce actele sale normative n con%ormitate cu pre$enta le e? c) va adopta acte normative care s asi ure e&ecutarea pre$entei le i? d) va asi ura ree&aminarea i anularea de ctre ministere i departamente a actelor lor normative care contravin pre$entei le i!

1B4

(3) .n la aducerea n con%ormitate cu pre$enta le e, le ile i alte acte normative se vor aplica n msura n care nu contravin acesteia! (4) >ub incidena pre$entei le i cad raporturile #uridice care au aprut dup intrarea ei n vi oare! .R/H/2I4-/(/ .9R(9M/4-'('I 2umitru M+V.94 ,@iinu, 5* %ebruarie 1BB0! 4r! 1*43CJIII! SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 2E%EA C( ,"I0I"E 2A =.")A"EA 5(-("I2." I).5I2E $=r.354 &in #".1 .# 4* SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS .ublicat= 18!15!5AA4 n M!+!4r!533C533E9rt!BBB! .arlamentul adopt pre$enta le e or anic! Capitolul I. DIS,.:I6II %E-E"A2E Articolul 1. 2omeniul de aplicare a le ii (1) .re$enta le e stabilete modul de %ormare a bunurilor imobile n %uncie de proprietar i destinaie! (5) +biectul pre$entei le i l constituie %ormarea imobilelor, ca obiecte independente de drept, prin separare, divi$are, comasare sau combinare a unor bunuri imobile nscrise n Re istrul bunurilor imobile, precum i nre istrarea imobilelor %ormate, cu e&cepiile prev$ute la alin!(4)! (3) Raporturile #uridice enerate de apariia, prin construcie, a unor bunuri imobile se re lementea$ de actele normative privind domeniul construciilor! (4) Raporturile #uridice a%erente delimitrii terenurilor proprietate public, atribuirii terenurilor din proprietate public n proprietate privat sau n %olosin, precum i consolidrii terenurilor, se 1B*

re lementea$ de ,odul %unciar nr!050CJII din 5* decembrie 1BB1, de alte acte normative! 69rt!1 al!(4) modi%icat prin (.5*5E51!1A!A*, M+1*1E11!11!A* art!8547 Articolul *. 4oiuni principale "n sensul pre$entei le i, se de%inesc urmtoarele noiuni principale= $ormare a b&n&l&i imobil C comple& de lucrri e&ecutate n vederea apariiei unui nou bun imobil, ca obiect de drept independent, prin separare, divi$are, comasare sau combinare a unor bunuri imobile nscrise n Re istrul bunurilor imobile? #ondi'ii de $ormare a b&n&rilor imobile C set de re uli i cerine a cror ndeplinire este obli atorie la %ormarea de bunuri imobile? b&n imobil ini'ial C bun imobil n ba$a cruia se %ormea$ un nou bun imobil? inginer #ada%tral C persoan avnd studii corespun$toare n domeniul cadastrului, an a#at al e&ecutantului lucrrilor cadastrale, care e%ectuea$ lucrrile de %ormare a bunurilor imobile! Articolul 3. Iniiatorii %ormrii bunurilor imobile :ormarea bunului imobil se iniia$ de ctre= a) proprietarul lui, inclusiv statul sau unitatea administrativC teritorial, prin intermediul autoritilor mputernicite cu administrarea bunului? b) titularii de drepturi reale i de alte drepturi patrimoniale ( estiune economic, arend etc!), cu acordul proprietarului? c) instana de #udecat i or anele %iscale, n ca$urile prev$ute de pre$enta le e! Articolul 8! >copul %ormrii bunului imobil Gunul imobil se poate %orma n orice scop care nu contravine le islaiei, inclusiv n scopul= a) transmiterii terenurilor n proprietate sau %olosin persoanelor %i$ice sau #uridice, n condiiile le ii? b) e%ecturii de tran$acii cu bunuri imobile? 1B3

c) de$voltrii terenului, prin construirea sau reconstruirea cldirilor i altor lucrri amplasate pe el? d) mpririi bunului imobil proprietate comun? e) atribuirii n natur %ondatorului a cotei lui din patrimoniul persoanei #uridice? %) sc@imbului de terenuri, inclusiv n scopul amplasrii lor compacte? ) separrii sau comasrii bunurilor imobile n le tur cu reor ani$area sau cu des%iinarea persoanei #uridice? @) vn$rii la licitaie a unei poriuni din teren iEsau a unei pri din construcie care intr n masa debitoare a ntreprinderii insolvabile, sau a unei poriuni din teren iEsau a unei pri din construcie a persoanei %i$ice sau #uridice al crei patrimoniu a %ost sec@estrat iEsau se comerciali$ea$ pentru stin erea datoriilor la plile obli atorii! Articolul 1. /&ecutantul lucrrilor cadastrale (1) (ucrrile de %ormare a bunurilor imobile snt e&ecutate de o%iciile cadastrale teritoriale, de ntreprinderi de stat sau ntreprinderi private, care dispun de in ineri cadastrali, certi%icai la 9 enia de >tat Relaii :unciare i ,adastru (n continuare C 9 enie)! Modul i condiiile de certi%icare snt stabilite de <uvern! 69rt!* al!(1) modi%icat prin (.331E13!15!A*, M+1EA3!A1!A3 art!107 (5) In inerii cadastrali au dreptul, cu acordul titularului de drept, s intre n interiorul construciei, s e&ecute lucrri cadastrale, s ntreprind alte msuri le ate de procedura de %ormare a bunului imobil! (3) ,onstruciile, lucrrile sau plantaiile nu pot %i distruse, nici strmutate n procesul %ormrii bunului imobil, %r consimmntul proprietarului! Articolul 9. /valuarea bunurilor imobile %ormate Gunurile imobile %ormate se evaluea$ n scopul impo$itrii, n modul stabilit de <uvern! ,@eltuielile de evaluare n scopul impo$itrii se suport de la bu etul de stat! 1B8

69rt!3 modi%icat prin (.50ACJII din 14!15!A8, M+B4CB3E3A!A*!A0 art!34B7 Capitolul II. C.-DI6II2E DE =.")A"E A 5(-("I2." I).5I2E Articolul 3. ,ondiiile principale de %ormare a bunurilor imobile (1) (a %ormarea bunurilor imobile se vor respecta urmtoarele condiii principale= a) bunurile %ormate s corespund destinaiei iniiale, s %ie respectate normele de aprare mpotriva incendiilor, normele sanitare, ecolo ice, urbanistice ori sc@imbarea destinaiei s se %ac n cadrul procedurii de %ormare sau pn la iniierea ei? 69rt!8 al!(1), lit a) modi%icat prin (.50ACJII din 14!15!A8, M+B4CB3E3A!A*!A0 art!34B7 b) s nu se %orme$e un bun imobil care nu va putea %i utili$at constant con%orm destinaiei sau ale crui condiii de utili$are vor %i nrutite? c) bunul imobil %ormat s %ie asi urat cu drum de acces ori s %ie posibil instituirea servituii de trecere, s %ie posibil asi urarea, dup necesitate, a terenurilor destinate construciei cu conducte de ap, cu canali$are etc!? d) ncperea i$olat ce se %ormea$ s %ie asi urat cu intrare separat? e) bunurile imobile s %ie %ormate ca bunuri separate n %iecare unitate administrativCteritorial dac @otarele terenului ce se %ormea$ se intersectea$ cu @otarele di%eritelor uniti administrativC teritoriale? %) con%i uraia, dimensiunile i ali indici ai bunului imobil ce se %ormea$ s %ie con%orme cerinelor planului sau re imului stabilit dac acest bun se %ormea$ pe un teritoriu unde e&ist plan urbanistic al localitii sau dac este stabilit un re im special de %olosin a terenului sau a construciei? 1B0

) s se in cont, la %ormarea bunurilor imobile cu destinaie a ricol, de normele a rote@nice, de alte norme i re uli prev$ute de le islaie pentru aceast cate orie de terenuri? @) proiectarea @otarelor terenurilor destinate construciilor, %orma i dimensiunile lor s %ie con%orme normelor stabilite n le islaia cu privire la urbanism? i) persoana interesat n %ormarea construciei, apartamentului, ncperii i$olate ce implic lucrri pentru care, n con%ormitate cu le islaia, se cere autori$aie de construire s obin o ast%el de autori$aie i s depun o copie de pe ea la o%iciul cadastral teritorial! (5) 4u se permite %ormarea de construcii neautori$ate! Articolul 8. Gunurile imobile care pot %i %ormate ca obiect independent de drept (1) .ot %i %ormate ca obiect independent de drept= a) terenurile cu sau %r construcii? b) construciile, inclusiv cele ne%inali$ate? c) apartamentele? d) ncperile i$olate, dac snt respectate condiiile art!8! (5) 4u pot %i %ormate ca obiect independent de drept= a) ncperile din apartamente sau case individuale care nu corespund condiiilor prev$ute la art!8? b) construciile au&iliare ale cror %uncii snt le ate direct de construcia principal? c) instalaiile in inereti? d) ane&ele de deservire a ospodriei, dac este imposibil speci%icarea dependenei lor %uncionale sau dac %olosirea lor nu este de%init? e) ardurile, pereii, bornele de @otar, alte instalaii ale cror %uncii snt le ate direct de teren sau de construcia principal! (3) (a cererea titularului de drept, bunurile imobile menionate la alin!(5) lit!b) i d) se pot %orma ca obiect independent de drept numai dup sc@imbarea modului de %olosin sau destinaiei lor! 1BB

(4) "n ca$ul divi$rii construciei n ncperi i$olate, %ormate n modul stabilit de pre$enta le e, n cadastrul bunurilor imobile se introduc datele despre construcie i ncperile i$olate, n modul stabilit de 9 enie! Capitolul III. C/I2E DE =.")A"E A 5(-("I2." I).5I2E Articolul ;. ,ile de %ormare a bunurilor imobile Gunurile imobile se pot %orma, con%orm pre$entei le i, prin separare, divi$are, comasare sau combinare a bunurilor imobile nre istrate n Re istrul bunurilor imobile! Articolul 1+. >epararea bunului imobil (1) >epararea este o modalitate de %ormare a unui bun imobil independent prin desprinderea unei pri din bunul imobil nre istrat! (5) "nre istrarea bunului imobil %ormat prin separare i a drepturilor asupra lui se %ace n temeiul actului ce con%irm drepturile asupra bunului imobil iniial, al deci$iei de %ormare a bunului imobil i al planului cadastral sau eometric al bunului imobil! (3) .rin separare se pot %orma bunuri att din bunul imobil proprietate a unei persoane %i$ice sau #uridice, ct i din bunul imobil proprietate comun! "n acest din urm ca$, dup separare, bunurile imobile %ormate vor rmne n proprietate comun, respectnduCse aceleai cote de proprietate! (4) "n ca$ul n care n Re istrul bunurilor imobile snt nscrise drepturi patrimoniale cu care este revat dreptul de proprietate (dreptul de arend, dreptul de ipotec etc!), aceste revri, dac la momentul %ormrii nu au %ost stinse, vor trece la toate bunurile imobile %ormate prin separare! "n ca$ul bunului imobil revat cu servitute, dup separare va %i revat cu servitute doar bunul imobil care rmne aservit, dac se poate stabili bunul aservit! "n ca$ contrar, rmn revate cu servitute toate bunurile! (*) ,onstituirea servituii prin destinaia stabilit de proprietar se consemnea$ n deci$ia de %ormare i n Re istrul bunurilor imobile concomitent cu nre istrarea bunurilor %ormate! 5AA

Articolul 11. 2ivi$area bunului imobil (1) 2ivi$area este o modalitate de %ormare a unor bunuri independente prin mprirea, la cererea coproprietarilor, a bunului imobil proprietate comun nre istrat i ncetarea proprietii comune! (5) "n ca$ de divi$are a bunului imobil proprietate comun, coproprietarii, nainte de a nc@eia contractul de mprire, vor asi ura elaborarea documentaiei de %ormare a bunurilor imobile! (3) "nre istrarea bunurilor imobile %ormate prin divi$are i a drepturilor de proprietate asupra lor se e%ectuea$ n temeiul contractului de mprire a proprietii comune, la care se ane&ea$ planul cadastral sau eometric al bunurilor imobile %ormate! (4) .revederile art!1A alin!(4) i (*) se aplic n modul corespun$tor i n ca$ul divi$rii bunului imobil! Articolul 1*. ,omasarea bunurilor imobile (1) ,omasarea este o modalitate de %ormare a unui bun imobil prin unirea a dou sau mai multor bunuri imobile nre istrate avnd @otare comune, inclusiv @otare ce trec pe peretele comun, aparinnd unuia i aceluiai proprietar sau a%lnduCse n proprietatea comun a acelorai persoane, la cererea lor! (5) .ot %i comasate att bunuri imobile proprietate individual, ct i bunuri imobile proprietate comun! .ot %i comasate numai bunurile imobile proprietate comun n devlmie sau numai bunurile imobile proprietate comun n divi$iune! "n ca$ul comasrii bunurilor imobile proprietate comun n divi$iune, cota de proprietate deinut de %iecare proprietar n bunul imobil %ormat se recalculea$ de ctre e&ecutantul lucrrilor cadastrale, n cooperare i cu consimmntul coproprietarilor, innduCse cont de cotele lor deinute n bunurile imobile iniiale! (3) -emei pentru nre istrarea bunului imobil %ormat prin comasare servesc actele ce con%irm drepturile asupra bunurilor imobile iniiale, deci$ia de %ormare a bunului imobil i planul cadastral sau eometric al bunului imobil %ormat! 5A1

(4) "n ca$ul n care bunurile imobile care se comasea$ snt revate cu ipotec, bunul %ormat prin comasare nu se nre istrea$ dect dup con%irmarea de ctre creditorii ipotecari a ran ului %iecrei ipoteci! .entru aceasta, re istratorul ntocmete o list a drepturilor de ipotec n ordinea nre istrrii lor, indicnd ran ul %iecrui drept, pe care o va e&pedia spre con%irmare %iecrui creditor ipotecar! "nre istrarea drepturilor de ipotec se va e%ectua o dat cu nre istrarea bunului %ormat prin comasare! 9lte drepturi patrimoniale concurente se nre istrea$, cu consimmntul titularilor, n temeiul actelor #uridice de modi%icare a acestor drepturi! (*) "n ca$ul dobndirii mai multor terenuri cu destinaie a ricol avnd @otare comune, se poate aplica, la cererea proprietarului, o modalitate simpli%icat de %ormare a bunului prin comasare, concomitent cu nre istrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor dobndite! "n acest ca$, deci$ia de comasare se depune o dat cu cererea de nre istrare a dreptului de proprietate asupra bunurilor dobndite! .rocedura de %ormare a bunului imobil prin comasare i modalitatea de e%ectuare a nscrierilor n Re istrul bunurilor imobile se stabilesc de 9 enie! Articolul 13. ,ombinarea bunurilor imobile (1) ,ombinarea este o modalitate de %ormare a unui bun imobil prin separarea unei pri din bunul imobil nre istrat, %r a se %orma un bun imobil independent, i alipirea ei la un bun imobil adiacent! (5) ,ombinarea se e%ectuea$ numai dac e&ist cererea comun a proprietarilor ambelor bunuri imobile! (ucrrile de %ormare se vor %ace pn la nc@eierea actului #uridic de nstrinare a prii din bunul imobil! .lanul bunului imobil %ormat prin combinare este parte component a actului #uridic privind nstrinarea! (3) (a %ormarea bunului imobil prin combinare, numerele cadastrale ale bunurilor imobile nu se modi%ic! (4) Modi%icrile bunurilor imobile e%ectuate n le tur cu combinarea se consemnea$ n Re istrul bunurilor imobile= a) n ca$ul n care bunurile aparin aceluiai proprietar C n temeiul actelor ce con%irm drepturile asupra bunurilor imobile iniiale, al 5A5

deci$iei de combinare, al planurilor bunurilor iniiale i al planurilor bunurilor imobile %ormate? b) n ca$ul n care bunurile imobile aparin di%eriilor proprietari C n temeiul contractului de nstrinare i de combinare a bunurilor, al planurilor bunurilor imobile %ormate! Capitolul I0. ,".CED("A %E-E"A2/ DE =.")A"E A 5(-("I2." I).5I2E Articolul 18. ,onsecutivitatea %ormrii bunurilor imobile a) se depune cererea de %ormare a bunului imobil? b) se e%ectuea$ studiul privind posibilitatea %ormrii bunului imobil? c) se elaborea$ proiectul de %ormare a bunului imobil? d) se ntocmete planul cadastral sau eometric al bunului imobil %ormat? e) se emite deci$ia de %ormare a bunului imobil? %) se nscrie bunul imobil n Re istrul bunurilor imobile! (5) :ormarea bunului imobil se nc@eie atunci cnd n Re istrul bunurilor imobile se nscriu datele despre bunul imobil %ormat i drepturile asupra lui! Articolul 11. 2epunerea cererii de %ormare a bunului imobil (1) ,ererea de %ormare a bunului imobil se adresea$ e&ecutantului de lucrri cadastrale i se depune n dou e&emplare! ,ererea trebuie s conin numerele cadastrale ale bunurilor imobile iniiale, modalitatea de %ormare, caracteristicile enerale ale bunurilor imobile %ormate, destinaia bunurilor i titularii cu ale cror drepturi este revat dreptul de proprietate asupra bunului imobil iniial! (5) 2ac cererea de %ormare a bunului imobil este adresat unui alt e&ecutant de lucrri cadastrale dect celui al o%iciului cadastral teritorial, la cerere se ane&ea$= a) e&trasul din Re istrul bunurilor imobile privind bunul imobil iniial? 5A3

b) copia de pe planul cadastral sau eometric al bunului imobil iniial? c) copia de pe actele ce con%irm drepturile patrimoniale ale solicitantului asupra bunului imobil iniial? d) acordul scris, dup ca$, al titularilor cu ale cror drepturi este revat imobilul sau al proprietarilor imobilelor adiacente care pot %i le$ai n drepturi la %ormarea bunului imobil! 9cordul se pre$int i o%iciului cadastral teritorial n calitate de e&ecutant al lucrrilor! (3) 2ac bunul imobil se %ormea$ n urma declanrii procedurii de insolvabilitate, e&ecutrii silite a obli aiilor %iscale sau a altor obli aii, cererea de %ormare a bunului imobil poate %i depus de ctre administratorul insolvabilitii, repre$entantul or anului %iscal sau e&ecutorul #udectoresc! (4) Iniierea procedurii de %ormare poate %i notat n Re istrul bunurilor imobile pentru opo$abilitate %a de teri! 4otarea nu poate %i opus persoanelor ale cror drepturi, la momentul notrii, erau nscrise n acest re istru! Articolul 19. /%ectuarea studiului privind posibilitatea %ormrii bunurilor imobile (1) 2up primirea cererii, in inerul cadastral elaborea$ un studiu privind posibilitatea %ormrii bunului imobil! "n %uncie de conclu$ia din studiu, cererea de %ormare a bunului imobil va %i acceptat sau respins de e&ecutantul lucrrilor cadastrale! Re%u$ul %ormrii bunului imobil poate %i atacat n instan de #udecat! (5) "n studiu se va stabili dac= a) le islaia permite %ormarea unui asemenea bun imobil? b) este posibil %ormarea bunului imobil din punct de vedere te@nic cu caracteristicile solicitate n cerere ori se propune o variant posibil? c) este pstrat destinaia iniial a bunului imobil? d) poate e&ista un eventual impact al %ormrii bunului imobil asupra modului de %olosin a bunurilor imobile adiacente, inclusiv asupra accesului la cile de transport, pot %i le$ate, la %ormarea bunului 5A4

imobil, alte persoane n drepturile lor (se va meniona numele sau denumirea acestora)? e) e&ist posibilitatea asi urrii bunului imobil ce se va %orma cu acces la drumul public prin stabilirea dreptului de trecere, cu conducte de canali$are, de ap etc! sau posibilitatea asi urrii cu ieire separat a ncperii i$olate? %) e&ist alte probleme ce privesc %ormarea bunului imobil! (3) "n ba$a studiului de la alin!(1) i (5), in inerul cadastral elaborea$ un avi$, care se pre$int solicitantului, privind posibilitatea %ormrii bunului imobil! (4) 2ac avi$ul de la alin!(3) este po$itiv, e&ecutantul lucrrilor cadastrale indic lucrrile, precum i autori$aiile necesare e%ecturii lor, condiiile de care trebuie s se in cont la elaborarea proiectului de %ormare a bunului imobil! Articolul 13. .articularitile %ormrii bunurilor imobile proprietate a statului sau a unitilor administrativCteritoriale (1) .entru a obine permisiunea de %ormare a unui bun imobil proprietate a statului sau a unitii administrativCteritoriale, persoana interesat depune o cerere la autoritatea mputernicit cu administrarea bunului imobil respectiv! (5) (a cererea de %ormare a bunului imobil se ane&ea$= a) e&trasul din Re istrul bunurilor imobile? b) planul bunului imobil iniial? c) acordul scris, dup ca$, al titularilor cu ale cror drepturi este revat dreptul de proprietate asupra bunului imobil sau al proprietarilor bunurilor imobile adiacente care pot %i le$ai n drepturi la %ormarea bunului? d) actele ce con%irm drepturile patrimoniale ale persoanei interesate asupra bunurilor imobile iniiale! (3) ,ererea de %ormare a bunului imobil se e&aminea$, n cel mult 3A de $ile calendaristice, de ctre autoritatea mputernicit cu administrarea bunurilor! "n ca$ul n care respin e cererea, autoritatea este obli at s aduc n scris deci$ia sa la cunotin solicitantului, indicnd motivul respin erii! 2eci$ia privind respin erea cererii de %ormare a bunului imobil poate %i atacat n instan de #udecat! 5A*

(4) 2ac bunul imobil se %ormea$ n scopurile menionate la art!4 lit!@), cererea de %ormare a bunului imobil poate %i depus de ctre administratorul procesului de insolvabilitate sau de repre$entantul or anului %iscal! (*) ,ererea de %ormare a bunului imobil acceptat de autoritatea mputernicit cu administrarea bunului se pre$int e&ecutantului de lucrri cadastrale pentru iniierea procedurii de %ormare! (3) 2up e%ectuarea lucrrilor de %ormare a bunului imobil n temeiul cererii acceptate de autoritatea mputernicit cu administrarea bunului, aceasta nu este n drept s re%u$e emiterea deci$iei de %ormare! (8) "n ca$ul n care autoritatea mputernicit cu administrarea bunurilor statului sau ale unitii administrativCteritoriale dispune de servicii competente n e%ectuarea lucrrilor cadastrale, lucrrile de %ormare pot %i e&ecutate de ctre aceste servicii! Articolul 18. .roiectul privind %ormarea bunurilor imobile (1) .roiectarea i alte lucrri de %ormare a bunului imobil se vor e%ectua n con%ormitate cu normele i re ulile n vi oare, corespun$tor destinaiei bunului, innduCse cont de recomandrile elaborate n studiu! >e va lua n considerare, n msura posibilitilor, prerea solicitantului despre stabilirea @otarelor enerale sau %i&e, precum i despre alte caracteristici ale bunului imobil care se %ormea$! (5) .entru elaborarea proiectului de %ormare, e&ecutantul lucrrilor cadastrale identi%ic bunurile imobile, nc@eind un act de constatare pe teren! "n ca$ul n care datele din cadastrul bunurilor imobile nu coincid cu datele constatate pe teren, procedura de %ormare se suspend (sau nu se suspend dac iniierea procedurilor de la lit!a) C c) este posibil concomitent cu %ormarea) i se iniia$= a) procedura de corectare a reelilor? sau b) modi%icarea planului cadastral ori eometric? sau c) alte proceduri prev$ute de le islaie pentru a aduce n corespundere situaia de pe teren i in%ormaia din cadastrul bunurilor imobile! 5A3

(3) .roiectul de %ormare a bunului imobil se coordonea$ cu serviciile competente ale autoritilor administraiei publice locale, n %uncie de destinaia bunului! "n ca$ul stabilirii unor restricii sau cerine speciale la %olosirea bunului imobil, proiectul va %i coordonat cu or anul abilitat, con%orm le islaiei! (4) 2ac are loc concomitent cu procedura de %ormare, sc@imbarea destinaiei va %i asi urat pn la nre istrarea bunurilor %ormate, n ba$a proiectului de %ormare i a altor acte prev$ute de le islaia respectiv! "n ca$ul n care %ormarea bunului imobil nu %inali$ea$ cu nscrierea lui n Re istrul bunurilor imobile, se consider c sc@imbarea destinaiei prii din bun nu a %ost e%ectuat! Articolul 1;. /laborarea planului bunului imobil %ormat i emiterea deci$iei de %ormare a bunului (1) .roiectul de %ormare a terenurilor se transpune pe teren prin stabilirea @otarelor n natur i elaborarea actului de stabilire a @otarelor! 2up stabilirea @otarelor, se elaborea$ planul bunului imobil %ormat! (5) "n ca$ul %ormrii construciilor, apartamentelor, ncperilor i$olate, planul bunului imobil se elaborea$ dup e%ectuarea, n con%ormitate cu le islaia ce re lementea$ activitile n construcii, a lucrrilor care asi ur ndeplinirea condiiilor prev$ute la art!8 lit!a), d) i i)! (3) ,ontractul sau deci$ia de %ormare a bunului imobil se ntocmete de ctre proprietarii bunurilor imobile dup elaborarea planului bunului imobil, care devine parte component a contractului sau deci$iei! (4) "n ca$ de liti ii asupra preci$iei @otarelor terenului i altor date cadastrale, prioritate vor avea @otarele i datele cadastrale stabilite n procesul e&ecutrii lucrrilor cadastrale din cadrul %ormrii bunului imobil! Articolul *+. 2osarul te@nic

5A8

(1) 2up %inali$area lucrrilor de %ormare a bunului imobil, e&ecutantul lucrrilor cadastrale ntocmete dosarul te@nic al bunului imobil %ormat! (5) 2osarul te@nic va conine= a) studiul menionat la art!13? b) actul de constatare pe teren la identi%icarea bunurilor imobile? c) autori$aia de construire sau documentele de recepie a lucrrilor de construcie dac au %ost e%ectuate ast%el de lucrri? d) acordul scris al titularilor cu ale cror drepturi este revat dreptul de proprietate asupra bunului imobil (arendaul, creditorul a#ist, titularul dreptului de servitute) sau acordul scris al proprietarilor bunurilor imobile adiacente care pot %i le$ai n drepturi la %ormarea bunului imobil? e) actul de constatare pe teren la stabilirea @otarelor %i&e dac sCau stabilit ast%el de @otare? %) planul cadastral sau eometric al bunurilor imobile! Articolul *1. "nre istrarea bunurilor imobile %ormate (1) "nre istrarea bunului imobil %ormat i a drepturilor asupra lui se e%ectuea$ la o%iciul cadastral teritorial n a crei ra$ de aciune este situat bunul! (5) .entru nre istrarea bunului imobil %ormat, persoana interesat pre$int o%iciului cadastral teritorial documentele ce con%irm drepturile, deci$ia de %ormare i dosarul te@nic, dup ca$! (3) "n termenele stabilite pentru nre istrarea bunului imobil, o%iciul cadastral teritorial controlea$ con%ormitatea documentelor pre$entate cu cerinele stabilite n domeniu! "n ca$ul necon%ormitii, pn la nlturarea ei, re istratorul va sista, n modul stabilit, nre istrarea! (4) 2up veri%icarea documentelor, re istratorul o%iciului cadastral teritorial= a) atribuie, dup ca$, bunului imobil %ormat numr cadastral? b) consemnea$ n Re istrul bunurilor imobile drepturile asupra bunului imobil %ormat? 5A0

c) operea$ modi%icri n planul cadastral i n dosarul cadastral, inclusiv anularea numrului cadastral al %iecrui bun imobil iniial? d) va ntocmi, dup ca$, n temeiul documentelor pre$entate de solicitant, dosare cadastrale pentru %iecare bun imobil %ormat! (*) "n ca$ul n care, la %ormarea bunurilor, n Re istrul bunurilor imobile snt nscrise drepturi patrimoniale cu care este revat dreptul de proprietate, aceste revri vor %i transcrise la toate bunurile imobile %ormate dac le ea sau nele erea dintre pri nu prevede alt%el! (3) .rocedura %ormrii bunului imobil poate nceta n orice moment pn la nscrierea drepturilor asupra lui n Re istrul bunurilor imobile, la cererea persoanei care a iniiat procedura de %ormare! "n acest ca$, solicitantul nu poate cere recuperarea sumei depuse pentru %ormarea bunului imobil! 2up nscrierea dreptului asupra bunului imobil n Re istrul bunurilor imobile, cererea de ncetare a procedurii de %ormare a bunului imobil nu mai poate %i acceptat! (8) 2up nre istrarea bunului imobil, o%iciul cadastral teritorial, cu e&cepia %ormrii bunului imobil prin divi$are, eliberea$ titularului de drept un certi%icat, de un model stabilit de <uvern, asupra bunului imobil %ormat! Articolul **! .articularitile %ormrii bunurilor imobile la iniiativa instanei de #udecat, a or anului %iscal i a e&ecutorului #udectoresc (1) (a iniiativa instanei de #udecat, a or anului %iscal i a e&ecutorului #udectoresc, pot %i %ormate, con%orm procedurii stabilite n pre$enta le e, att bunuri imobile nscrise n Re istrul bunurilor imobile, ct i bunuri nenre istrate! (5) (a @otrrea instanei de #udecat, bunul imobil se %ormea$ n ca$ul n care= a) proprietarii bunului imobil proprietate comun nu pot a#un e la o nele ere privind modul i condiiile divi$rii lui? b) instana de #udecat dispune sec@estrarea sau comerciali$area unei pri din bunul imobil (inclusiv pentru stin erea datoriilor la plile obli atorii)? precum i c) n alte ca$uri prev$ute de le islaie! 5AB

(3) Instana de #udecat numete, n modul stabilit, un e&pert n problemele divi$rii bunurilor imobile, inclusiv din rndul specialitilor o%iciului cadastral teritorial, cruia i poate cere s elabore$e cteva variante de divi$are a bunului imobil! (4) (a iniiativa e&ecutorului #udectoresc, bunul imobil se poate %orma n ca$ul vn$rii silite a bunurilor debitorului n con%ormitate cu le islaia! (*) (a @otrrea or anului %iscal, bunul imobil se poate %orma n ca$ul sec@estrrii i comerciali$rii, n con%ormitate cu le islaia, a unei pri din bunul imobil pentru stin erea datoriilor la plile obli atorii! (3) :ormarea bunului imobil la @otrrea or anului %iscal poate %i dispus dup apariia, con%orm le islaiei, a dreptului de comerciali$are a bunului imobil! .entru e&ecutarea proiectului de %ormare este atras, n con%ormitate cu le islaia, in inerul cadastral al o%iciului cadastral teritorial sau al unei alte ntreprinderi! (8) ;otrrea or anului %iscal trebuie s conin= data i locul emiterii? denumirea or anului care decide %ormarea? %uncia, numele, prenumele repre$entantului or anului %iscal? datele de identi%icare ale proprietarului? locul a%lrii (adresa) bunului imobil iniial, numrul lui cadastral i numrul de nre istrare n Re istrul bunurilor imobile, modul de divi$are a bunului imobil, semntura repre$entantului or anului %iscal! (0) .entru nre istrarea drepturilor asupra bunului imobil %ormat i operarea modi%icrilor de ri oare n documentele cadastrale, la proiectul planului bunului imobil %ormat se ane&ea$, dup ca$, @otrrea instanei de #udecat sau @otrrea or anului %iscal privind sec@estrarea bunului imobil i @otrrea or anului %iscal privind %ormarea bunului imobil! "n aceste ca$uri, cererea de nre istrare sau deci$ia proprietarului privind %ormarea bunului imobil nu este necesar! (B) ,@eltuielile de %ormare i nre istrare a bunurilor imobile se consider, n ca$ul %ormrii n temeiul @otrrii or anului %iscal, c@eltuieli de e&ecutare silit a obli aiilor %iscale, sumele respective trans%ernduCse bene%iciarilor n con%ormitate cu art!5A0 din ,odul 51A

%iscal nr!1133CJIII din 54 aprilie 1BB8! "n celelalte ca$uri, aceste c@eltuieli snt suportate de persoanele interesate! Capitolul 0. DIS,.:I6II =I-A2E Articolul *3 "n ca$ de liti iu asupra datelor privind bunurile imobile %ormate, ca ba$ se iau datele din cadastrul bunurilor imobile, pn cnd aceste date nu vor %i contestate n condiiile le ii! Articolul *8 (1) <uvernul, n termen de 3 luni= a) va aduce actele sale normative n concordan cu pre$enta le e? b) va adopta acte normative n vederea e&ecutrii pre$entei le i? c) va asi ura ree&aminarea i anularea de ctre ministere i departamente a actelor lor normative care contravin pre$entei le i! (5) .n la aducerea n concordan cu pre$enta le e, le ile i alte acte normative se vor aplica n msura n care nu contravin acesteia! .R/H/2I4-/(/ .9R(9M/4-'('I ,@iinu, 50 octombrie 5AA4! 4r!3*4CJI! /u enia +>-9.,I',

511

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SC"IS.A"EA I-S!"(C!I0/ A )A-A%E"(2(I .=ICI(2(I DE I),2E)E-!A"E A ,"I)(2(I ,".IEC! DE CADAS!"( @,"I0I-D 2IS!A D.C()E-!E2." CE C.-=I")/ D"E,!("I2E AS(,"A 5(-("I2." I).5I2EA Hnr.+1&381 din *1.1*.1;;8I SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS I. Docu entele En te eiul crora se Enre$istrea# dreptul de proprietate la apariia bunului i obil, la trecerea En proprietate privat En ur a privati#rii: ,entru sectorul de teren ;e pre6int+ &n&l din &rm+toarele do#&mente8 -itlul de autenti%icare a dreptului deintorului de teren? ,ontractul de vn$areCcumprare a terenului proprietate public! ,entru construcii, aparta ente, Encperi i#olate: ,entru casa de locuit individual, alte construcii: Dac dreptul de proprietate asupra construciei a fost dobEndit ca re#ultat al crerii Hal construirii eiI, atunci pentru 1. 515

Enre$istrarea dreptului de proprietate sunt necesare dou docu ente: unul referitor la teren Ji altul referitor la construcie: Do#&ment&l re$eritor la teren poate $i8 ,ontractul privind dreptul de construcie, autenti%icat notarial (nc@eiat pn la 53 au ust 1B40) sau 2eci$ia de atribuire a terenului pentru construcia i e&ploatarea casei de locuit, sau ,ontractul de dare n %olosin a terenului pe termen nelimitat pentru construcia casei, autenti%icat notarial, sau ,ontractul de super%icie, sau -itlul de autenti%icare a dreptului deintorului de teren, sau ,ontractul de vn$areCcumprare autenti%icat "n ca$ul construciei pe terenul ntreprinderii a ricole D @otrrea or anului de administrare mputernicit al ntreprinderii despre atribuirea sectorului pentru construcie (sau adeverina ntreprinderii a ricole)? 9lt act #uridic care con%irm dreptul asupra terenului! La #are %e ada&g+ do#&ment&l re$eritor la #on%tr&#'ie8 2eci$ia autoritii publice locale despre aprobarea actelor de recepie a construciei, iar dup 50!A3!1BB3 D procesulDverbal de recepie %inal (n con%ormitate cu ;otrrea <uvernului din 53!A*!1BB3 nr! 50* sau ;otrrea <uvernului nr! 353 din A5!A8!1BBB D pentru casele de locuit cu un nivel)? 2reptul de proprietate asupra caselor de locuit individuale i ane&ele ospodreti nre istrate pn la data intrrii n vi oare a (e ii 03*C JIII din 18 mai 1BB3 M.rivind principiile urbanismului i amena#rii teritoriului (intrat n vi oare la A5 ianuarie 1BB8), n re istrele de eviden a ospodriilor, inute de primrii, se poate nre istra n temeiul e&trasului din aceste re istre (art! 4A4 (e ea cadastrului bunurilor imobile)! =ot08 Drept&l de proprietate #om&n+ ,n de(+lm+/ie a %o'ilor a%&pra b&n&rilor pro#&rate %a& #on%tr&ite ,n timp&l #+%ni#iei %e ,nregi%trea6+ 513

,n temei&l do#&mentelor indi#ate ,n li%te, ,n dependen'+ de #a6, da#+ pro#&rarea %a& #on%tr&irea b&n&l&i imobil a a(&t lo# ,n timp&l #+%+toriei (pentr& (eri$i#are %e e<aminea6+ data ,n#:eierii #+%+toriei (din b&letin&l de identitate %a& #erti$i#at&l de #+%+torie" /i data din a#t&l =&ridi#". Da#+ ,ntre %o'i a $o%t ,n#:eiat &n #ontra#t matrimonial, a&tenti$i#at notarial, #are modi$i#+ %tat&t&l =&ridi# al b&n&rilor #e %e dob,nde%# ,n timp&l #+%+toriei, at&n#i la ,nregi%trarea drept&l&i de proprietate %e (a 'ine #ont de pre(ederile #ontra#t&l&i matrimonial. >%te de re'in&t #+ #ontra#t&l matrimonial n& are p&tere retroa#ti(+, adi#+ b&n&rile dob,ndite de #+tre %o'i p,n+ la ,n#:eierea a#e%t&i #ontra#t %&nt proprietatea #om&n+ a %o'ilor (de (+6&t art. 19,29 0od&l ?amiliei". =ot08 La ,nregi%trarea #on%tr&#'iilor no& #on%tr&ite, re#on%tr&ite, %e (a mai e<amina8 #erti$i#at&l de &rbani%m, a&tori6a'ia de #on%tr&ire, da#+ e<i%t+ @ de#i6ia de atrib&ire a teren&l&i pentr& #on%tr&#'ie /i datele din do#&ment&l #e #on$irm+ re#ep'ia l&#r+rilor de #on%tr&#'ie. La ,nregi%trarea #on%tr&#'iilor no& #on%tr&ite %e (a 'ine #ont de e<i%ten'a #ontra#telor de a#ti(itate ,n #om&n #olaborare et#. 5n #a6&l ,n #are a%t$el de #ontra#te a& $o%t ,n#:eiate %e (or %t&dia pentr& a de#ide ,nregi%trarea #ore#t+ a b&n&l&i imobil, 'in,nd #ont /i de #la&6ele #ontra#t&ale. (re#omand+rile din a#ea%t+ not+ %,nt e<#l&%i( pentr& #on%tr&#'iile #on%tr&ite pe teren&rile proprietate pri(at+, e<#l&6,nd #ele re#ep'ionate pe teren&rile proprietate a &nit+'ilor admini%trati(-teritoriale /i a %tat&l&i". *. ,entru construcii nefinali#ate, dac se solicit Enre$istrarea dreptului de proprietate de ctre cel care a pri it autori#aia de construire: ;e pre6int+ toate do#&mentele8 2ocumentul ce con%irm dreptul asupra terenului 9utori$aia de construire 9vi$ul te@nic al inspeciei de stat n construcii privind radul de e&ecutare al construciei i con%irmarea respectrii documentaiei de proiect, sau 514

9ctul de constatare pe teren ce atest radul de e&ecutare al construciei ntocmit de o%iciul cadastral teritorial i coordonat cu autoritatea public local D pentru construciile ce nu cad sub incidena (e ii privind calitatea n construcii! (3otele de la p#t. 1 %&nt (alabile /i pentr& p#t. 2 ". 3. ,entru aparta ente, Encperi i#olate privati#ate En confor itate cu 2e$ea cu privire la privati#area locuinelor Hse Enre$istrea# dreptul de proprietate sau dreptul de proprietate co un En devl Jie sau divi#iuneI ;e pre6int+8 ,ontractul de vn$areDcumprare, transmitereCprimire, autenti%icat notarial, i ,erti%icatul cu privire la componena participanilor la privati$are (sau e&tras din @otrrea ,omisiei de privati$are) (eliberat de autoritatea public local, iar pn la 5B!1A!5AA4 D eliberat de 9 eniei teritorial pentru privati$are a 2epartamentului .rivati$rii i 9dministrrii .roprietii de >tat)! 8. ,entru aparta ente privati#ate din blocurile locative nefinali#ate Hconfor KotrErii %uvernului nr. 399 din +9.+8.1;;8I .entru nre istrarea dreptului de proprietate asupra apartamentului privati$at= ;e pre6int+8 contractul de transmitere D primire a locuinei ne%inali$ate, autenti%icat! ,erti%icatul cu privire la componena participanilor la privati$are! (<estiunea blocului locativ aparine asociaiei proprietarilor de locuine privati$ate n temeiul actului de transmitere, potrivit ;otrrii <uvernului nr! 300 din AB!1A!1BB*)! =ot0C Darea ,n e<ploatare a blo#&l&i de lo#&it %e (a e$e#t&a pe n&mele A7L7, $ie#are lo#&in'+ %e tran%mite proprietar&l&i #on$orm a#t&l&i de tran%mitere - predare a lo#&in'ei. 5n temei&l a#e%t&i a#t, ,n 51*

regi%tr&l b&n&rilor imobile %e introd&# re#ti$i#+rile ne#e%are (de %&pra$a'+, (aloare et#.". 1. ,entru casele de locuit redobEndite de ctre persoanele supuse represiunilor politice Ji ulterior reabilitate Hconfor BotrErii %uvernului nr. 338 din *9.+1.1;;1I ;e pre6int+8 2eci$ia autoritilor publice locale privind recuperarea pre#udiciului material? 9ctul de predare D primire a casei! 9. ,entru Encperile i#olate nelocuibile date En locaiune Ji privati#ate En ba#a BotrErii %uvernului nr. 898 din *1.+3.*++8 ;e pre6int+8 ,ontractul de vn$are D cumprare, nc@eiat cu 9 enia .roprietii .ublice, dac bunul este proprietatea statului sau autoritatea public local, dac bunul este proprietatea unitii administrativ D teritoriale, autenti%icat 9ctul de primireCpredare! 8! ,entru casele de locuit Haparta enteI construite cu atra$erea investiiilor private de ctre Entreprinderile Ji or$ani#aiile cu proprietate de stat En fondul statutar ca beneficiari (con%orm ;otrrii <uvernului nr! 383 din A3!1A!1BB*) 2reptul de proprietate asupra casei n ansamblu, precum i dreptul de %olosin asupra terenului se nre istrea$ dup ntreprinderea, or ani$aia cui iCa %ost atribuit terenul (bene%iciar)? ;e pre6int+ toate do#&mentele8 2eci$ia autoritii publice locale de atribuire a lotului de pmnt pentru construcia casei de locuit? 2eci$ia autoritii administraiei publice locale cu privire la aprobarea actului de dare n e&ploatare a obiectului (cu indicarea numerelor apartamentului de stat) sau procesul D verbal de recepie %inal D dup 50!A3!1BB3? 513

2eci$ia autoritii administraiei publice locale cu privire la aprobarea actului de transmitere ctre %iecare investitor a apartamentelor, ncperilor! ,entru aparta entele, Encperile ce revin investitorului: ;e pre6int+ toate do#&mentele8 ,ontractul cu privire la investirea capitalului privat n construcia casei de locuit ne%inali$ate? 9ctul de transmitere a apartamentelor investitorului! 8. ,entru aparta ente, Encperi i#olate din blocurile de locuit, construite prin atra$erea investiiilor Entre persoane private: Glocul locativ se nscrie, con%orm procesuluiCverbal de recepie (dac din documentele pre$entate nu reiese alt%el) Ji docu entelor ce confir dreptul de folosin sau proprietate asupra terenului. ,entru aparta entele, Encperile i#olate ce revin beneficiarului construciei, care solicit Enre$istrarea dreptului de proprietate pe nu ele su: ;e pre6int+ toate do#&mentele8 .rocesul D verbal de recepie? 2eclaraia prin care persoana declar sub proprie rspundere, lipsa altor contracte de investire dect cele pre$entate i c ncperile rmase i aparin cu drept de proprietate (declaraia se include n dosarul cadastral, %r a %i nscris n re istru)! =ot08 7entr& #a6&rile de ,nregi%trare a b&n&rilor #on%tr&ite prin atragerea in(e%ti'iilor %e (or e<amina am+n&n'it do#&mentele (in#l&%i( %e (or %oli#ita pentr& e<aminare de#i6ia de atrib&ire a teren&l&i, #erti$i#at&l de &rbani%m, a&tori6a'ia de #on%tr&ire, ori#e a#te la #are %e $a#e trimitere ,n do#&mentele pre6entate", %e (or #on%&lta re#omand+rile adre%ate regi%tratorilor pe problema dat+. ,entru aparta ente ce aparin investitorilor L persoane fi#ice: ;e pre6int+ toate do#&mentele8 518

,ontractul de investire, autenti%icat notarial dup 5B!A8!5AA0 (art! 4A3 (e ea 1*43E1BB0)? 9ctele de predare D primire a apartamentelor sau ncperii i$olate! ;. ,entru aparta entele din casele cooperativei de construcie a locuinelor: 2reptul de proprietate asupra casei se nre istrea$ dup cooperativa de construcie a locuinelor! ;e pre6int+ ambele do#&mente8 2eci$ia autoritii administraiei publice locale privind atribuirea terenului pentru construcie sau alt document ce con%irm dreptul asupra terenului? 2eci$ia autoritii administraiei publice locale pentru aprobarea actelor de dare n e&ploatare sau procesul D verbal de recepie! ,entru dreptul de proprietate asupra aparta entului sau Encperilor i#olate: ;e pre6int+8 ,erti%icatul cooperativei de construcii prin care se con%irm calitatea de membru al cooperativei i ac@itarea tuturor plilor, i /&trasul din @otrrea adunrii enerale a membrilor cooperativei privind reparti$area apartamentului, ncperilor concrete sau ordinul de repartiie eliberat de autoritatea public local (%r a %i nscris n re istru)! 1+. ,entru $araMele cooperativei de construcie a $araMelor Dreptul de proprietate asupra construciilor aflate En folosina co un Ji dreptul de folosin asupra terenului se Enre$istrea# dup cooperativa de construcii a $araMelor. ;e pre6int+ toate do#&mentele8 2eci$ia autoritii administraiei publice locale privind atribuirea terenului pentru construcie? 2eci$ia administraiei publice locale privind aprobarea actelor de dare n e&ploatare a obiectului sau procesul D verbal de recepie? 510

(ista membrilor cooperativei, aprobat de autoritatea administraiei publice locale D pentru ara#ele date n e&ploatare pn la 5*!A3!1BB0, dup aceast dat aprobarea listei de autoritatea public nu este obli atorie (;otrrea <uvernului nr! 33* din A3!A4!1BB0)! ,entru Enre$istrarea dreptului de proprietate asupra $araMului, boNei: ;e pre6int+ toate do#&mentele8 ,erti%icatul eliberat de cooperativa de construcie privind ac@itarea tuturor plilor 11. 4n ca#ul trans iterii patri oniului HconstrucieiI la privati#area Entreprinderilor Hde v#ut BotrErea %uvernului nr. 988 din +;.1+.1;;1, BotrErea %uvernului nr. 1+19 din 1*.11.1;;3 Ji BotrErea %uvernului nr. ;1; din 3+.+3.*++8I. La tran%$ormarea ,ntreprinderii de %tat ,n %o#ietate pe a#'i&ni #+reia &rmea6+ a $i (,nd&te la li#ita'ie %a& #on#&r%8 ,opia certi%icatului nre istrrii de stat i copiile documentelor de constituire a ntreprinderii care leCa primit, unde se indic succesiunea de drept n urma reor ani$rii? 2up ca$, adeverina de privati$are (aceasta se eliberea$ doar dac cel puin 38 N din capitalul social este capital privat)? "n ca$ul n care lipsete adeverina de privati$are sau n aceasta nu sunt indicate bunurile imobile, se pre$int D actul de primireCpredare a patrimoniului (sau actul de evaluare a patrimoniului ntreprinderii de stat sau de arend) de inventariere a patrimoniului, aprobat de 2epartamentul .rivati$rii (a enia sa teritorial) (actualmente 9 enia .roprietii .ublice)! La (9n6area #omple<&l&i de b&n&ri imobile, ,ntreprinderi de %tat, m&ni#ipale #on$orm *ot+r,rii -&(ern&l&i nr. 919 din !0.07.2008 B0& pri(ire la organi6area /i de%$+/&rarea #on#&r%&rilor #omer#iale /i in(e%ti'ionale de pri(ati6are a propriet+'ii p&bli#eC ,ontractul de v)n$areCcumprare autenti%icat notarial, i 51B

9ctul de predareCprimire (actul de inventariere)! =ot08 Da#+ ,n #ontra#t e%te %tabilit #+ p,n+ la a#:itarea integral+ a pre'&l&i b&n&l&i /i e$e#t&area integral+ a in(e%ti'iilor %tabilite ,n #ontra#t #&mp+r+tor&l n& poate, $+r+ a#ord&l (,n6+tor&l&i, %+ ga=e6e %a& %+ ,n%tr+ine6e ,n ori#e alt mod b&n&rile ,ntreprinderii, regi%trator&l (a nota re%tri#'ia dat+ ,n regi%tr&. La eliberarea de #+tre (,n6+tor a #erti$i#at&l&i pri(ind ,ndeplinirea t&t&ror obliga'iilor #ontra#t&ale, re%tri#'ia %e (a radia. 1*. ,entru construcia care intr En co ponena cotei valorice din patri oniul Entreprinderii a$ricole, atribuit En natur: ;e pre6int+8 ,erti%icatul de proprietate privat semnat de directorul a eniei teritoriale a 2epartamentului .rivati$rii i 9dministraiei .roprietii de >tat i ane&a la certi%icat sau actul de predare D primire cu consemnarea datelor despre patrimoniul atribuit n natur! 2up 31!A3!5AA3 D certi%icatul de proprietate privat, eliberat de secretarul ,onsiliului local (de v$ut +rdinul Ministerului /conomiei i ,omerului nr! 5B din 1B!A4!5AA3) care va identi%ica bunul (descrierea, lista bunurilor care %ormea$ cldiri i edi%icii atribuite n natur, cotaCparte)? 2eci$ia ,onsiliului local! =ot08 7entr& in$ormare %e (a %oli#ita e<tra% din pro#e%&l-(erbal al Ad&n+rii generale a l&#r+torilor /i pen%ionarilor ,ntreprinderii agri#ole. 13! ,entru construciile construite En te eiul contractelor de societate civil Hde activitate En co unI (aceste recomandri sunt e&clusiv pentru construciile construite pe terenurile proprietate privat, e&clu$nd cele recepionate pe terenurile proprietate privat, e&clu$nd cele recepionate pe terenurile proprietate a unitii administrativCteritoriale i a statului)! 55A

0on%tr&#'ia %e ,nregi%trea6+ ,n proprietate #om&n+ pe #otep+r'i (%a& ,n de(+lm+/ie da#+ #ontra#t&l n& indi#+ #otele" d&p+ p+r'ile #ontra#t&l&i de %o#ietate #i(il+ ,n temei&l8 2ocumentului ce con%irm dreptul de %olosin sau proprietate asupra terenului? ,ontractul de societate? .rocesulCverbal de recepie! =ot08 5n pra#ti#+, #ontra#tele de %o#ietate #i(il+ %e ,nt,lne%# ,n di$erite (ariet+'i /i a#e%t $apt imp&ne regi%trator&l&i ne#e%itatea e<amin+rii #& aten'ie a a#e%tor #ontra#te /i t&t&ror a#telor pre6entate pentr& a l&a de#i6ia #ore#t+. =ot08 5n #eea #e pri(e/te #on%tr&irea pe teren&rile proprietate a &nit+'ii admini%trati(-teritoriale %a& a %tat&l&i, #ontra#t&l de %o#ietate poate %er(i #a temei la adoptarea (re%pe#ti( modi$i#area" De#i6iei 0on%ili&l&i pentr& atrib&irea teren&l&i /i per$e#tarea (modi$i#area" do#&menta'iei de &rbani%m (#erti$i#at&l de &rbani%m /i a&tori6a'ia de #on%tr&ire". II. Docu entele En te eiul crora se efectuea# Enre$istrarea En ur a trans iterii drepturilor asupra bunurilor i obile ;e pre6int+ &n&l din &rm+toarele do#&mente8 ,ontractul de vn$are D cumprare, ,ontractul de sc@imb? ,ontractul de donaie, ,erti%icatul de motenitor? ,ontractul de ncetare a proprietii comune pe coteCpri prin mprire (art! 3*8, 331 ,od civil) ,erti%icatul cu privire la dreptul de proprietate asupra coteiCpri din proprietatea comun n devlmie, eliberat de notar (+rdinul Ministerului Oustiiei nr! 3B4 din 5B!AB!5AA* ,u privire la aprobarea irurilor de autenti%icare i a certi%icatelor notariale)? ;otrrea #udectoreasc de%initiv i irevocabil? 551

9ctul mpririi patrimoniului n natur ntre %ondatori cu ane&area e&trasului din Re istrul ntreprinderilor i or ani$aiilor privind radierea ntreprinderii (art! B3 ,od civil)? 9ctul (contractul) privind atribuirea (separarea) n natur a cotei D pri a %ondatorului din patrimoniul (art! 131 ,od civil, etc!)? ,opia procesului Dverbal al licitaiei publice (n ca$ul or ani$rii licitaiei de ctre o%iciul de e&ecutare) (art! 135 ,od de e&ecutare)? sau nc@eierea o%iciului de e&ecutare n ca$ul transmiterii bunului creditorului!

Ca#urile specifice de dobEndire a dreptului de proprietate asupra bunurilor i obile de ctre Entreprinderi: 9ctele de constituire a ntreprinderii, nre istrate n modul stabilit, care prevd transmiterea bunului imobil n %ondul statutar al ntreprinderii i actul de predare D primire? 9ctele de constituire, nre istrate n modul stabilit, unde se indic c ntreprinderea este creat prin %u$ionare i este succesorul de drept al ntreprinderilor %u$ionate i actul de trans%er, aprobat de persoana (persoanele, +r anul) care a luat deci$ia de reor ani$are? 9ctele de constituire nre istrate n modul stabilit unde se indic c persoana #uridic a absorbit alt ntreprindere, actul de transmitere, aprobat n modul stabilit? 9ctele de constituire, nre istrate n modul stabilit, unde se indic c ntreprinderea este creat prin divi$area unei anumite ntreprinderi, (prin separarea de al o anumit ntreprindere), bilanul de repartiie? actele de constituire (contractul de constituire) unde se indic c ntreprinderea este creat prin trans%ormarea unei anumite ntreprinderi i este succesorul ei de drept i 9ctul de transmitere! =ot0C 5n #a6&l #on%tr&irii, pre#&m /i reorgani6+rii ,ntreprinderilor ,n ba6a do#&mentelor en&merate %e ,nregi%trea6+ /i alte drept&ri patrimoniale indi#ate ,n a#t&l de tran%mitere %a& bilan'&l de reparti'ie ,n temei&l %&##e%i&nii de drept. 555

Ca#uri specifice de dobEndire a dreptului de proprietate de ctre unitile ad inistrativ L teritoriale Ji stat Ha vedea 2e$ea privind terenurile proprietate public Ji deli itarea lor nr. ;1&?0I din +1.+8.*++3, 2e$ea cu privire la proprietatea public a unitilor ad inistrativ&teritoriale nr. 1*3&?I0 din 19.+3.1;;;, 2e$ea eNproprierii pentru cau# de utilitate public nr. 888 din +8.+3.1;;;I = 2eci$ia <uvernului la transmiterea bunului din proprietatea statului n proprietatea unitii administrativ D teritoriale i actul de predare D primire la transmiterea ntreprinderii, cldirii (de v$ut ;otrrea <uvernului nr! 300 din AB!1A!1BB*)? 2eci$ia ,onsiliului local la transmiterea unui bun din proprietatea unitii administrativCteritoriale n proprietatea statului! 2eci$ia ,onsiliului local a unitii administrativCteritoriale care transmite i deci$ia ,onsiliului local al unitii administrativCteritoriale care primete unde se e&pune acordul de a primi bunul dat D n ca$ul transmiterii bunului ctre o unitate administrativ teritorial alteia! ;otrrea <uvernului prin care sCa aprobat lista terenurilor proprietate a statului i corespun$tor 2eci$ia ,onsiliului local prin care sCa aprobat lista terenurilor proprietate a unitii administrativ C teritoriale respective (de v$ut (e ea nr! B1CJII din A*!A4!5AA8)! =ot0C 7roprietatea &nit+'ii admini%trati(-teritoriale a%&pra teren&l&i poate $i ,nregi%trat+ /i ,n temei&l De#i6iei 0on%ili&l&i lo#al #are $ormea6+ teren&l, d&p+ #on%&ltarea materialelor delimit+rii teren&l&i. 5nregi%trarea poate $i e$e#t&at+ d&p+ #on%&ltarea materialelor delimit+rii teren&rilor, /i ,n temei&l De#i6iei 0on%ili&l&i lo#al prin #are %-a aprobat li%ta teren&rilor proprietate a &nit+'ii admini%trati(teritoriale re%pe#ti(e, da#+ de#i6ia a $o%t emi%+ p,n+ la data de#lar+rii ne#on%tit&'ionale a Legii nr.981-XIV din 11.05.2000. (e ea prin care sCa declarat utilitatea public de interes naional i acordul ntre pri autenti%icat notarial sau @otrrea instanei de #udecat D n ca$urile de e&propriere pentru cau$ de utilitate public de interes naional? 553

2eci$ia ,onsiliului local prin care sCa declarat utilitatea public de


interes local i acordul dintre pri autenti%icat notarial sau @otrrea instanei de #udecat D n ca$urile de e&propriere pentru cau$ de utilitate public de interes local? .rocesul D verbal de transmitere cu titlu ratuit, nc@eiat ntre Inspectoratul :iscal de >tat i autoritatea public local n ca$ul transmiterii n proprietatea unitii administrativCteritoriale a terenurilor, construciilor con%iscate, %r stpn, motenite de ctre stat (n temeiul ;otrrii <uvernului nr! B85 din 11!AB!5AA1)! ,articularitile Enre$istrrii bunurilor asociaiilor Ji or$ani#aiilor sindicale: Gunurile imobile transmise sindicatelor din Republica Moldova n temeiul @otrrii comitetului e&ecutiv al con%erinei enerale a sindicatelor din 'R>> nr! 5C14b din 55 septembrie 1BB5 se nre istrea$ n temeiul= ;otrrii ,omitetului /&ecutiv al ,on%ederaiei <enerale a >indicatelor din 'R>> nr!4C14b din 55!AB!1BB5 i 9ctul de transmitere a acestor bunuri or ani$aiei sau asociaiei sindicale! "n celelalte ca$uri bunurile se procur sau se dobndesc de ctre or ani$aiile sau asociaiile sindicale con%orm re ulilor enerale! Gunurile cooperaiei de consum care se a%lau la balana ntreprinderii acesteia la data de 14!A1!5AA1 se nre istrea$ n temeiul nscrisului din bilanul contabil (con%orm art! 1 i 1AB ale (e ii cooperaiei de consum, nr! 15*5CJII din 50!AB!5AAA)! III. Docu entele En te eiul crora se Enre$istrea# unele drepturi patri oniale ce $revea# dreptul de proprietate sau alte drepturi patri oniale Ipoteca contractual 554

"nre istrarea= ,ontractul de ipotec, autenti%icat notarial Radierea= ,ererea creditorului a#ist, sau ,ererea comun a creditorului a#ist i a debitorului a#ist, sau ;otrrea #udectoreasc irevocabil, sau alte documente indicate n art! 483 ,od civil! Ipoteca le$al "nre istrarea= 9vi$ul din partea or anului %iscal privind instituirea ipotecii le ale, @otrrea or anului %iscal privind e&istena datoriilor proprietarului bunului la plata impo$itelor i ta&elor i dovada c avi$ul a %ost adus la cunotina debitorului, sau 9vi$ul din partea creditorului privind instituirea ipotecii le ale, @otrrea #udectoreasc de%initiv (e&ecutorie) din care re$ult datoria debitorului %a de creditor i dovada c avi$ul a %ost adus la cunotina debitorului (de v$ut art! 3 al (e ii cu privire la ipotec nr! 145CJII din 53!A3!5AA0)! Radierea= "n temeiul acelorai documente ca ipoteca contractual 2ocaiunea HarendaI "nre istrarea= ,ontractul de locaiune (arend) (a nc@irierea unei pri din bun, la contract se ane&ea$= planul terenului iEsau planul construciei capitale pe eta#e, sau a prii care se nc@iria$! Radierea= "n temeiul acordului de re$iliere a contractului de locaiune, sau (a deci$ia instanei #udectoreti, sau 9lte temeiuri prev$ute de le islaie (de v$ut art! BA1,BA5,BA3 ,od civil)! 55*

=ot0C 7entr& arenda ,n agri#&lt&r+ de (+6&t /i Legea #& pri(ire la arend+ ,n agri#&lt&r+ nr. 198 din 15.05.200!, *ot+r,rea -&(ern&l&i nr. 72 din !0.01.200 D pentr& arenda $ond&l&i $ore%tier @ *ot+r,rea -&(ern&l&i nr. 187 din 20.02.2008. Dreptul de folosin "nre istrarea: ,ontractul de constituire a persoanei #uridice n care se indic transmiterea %olosinei asupra bunului n capitalul social i actul de predareCprimire, sau ,ontractul de concesiune, ,ontractul de comodat, -itlul de autenti%icare a drepturilor deintorului de teren asupra terenului statului sau unitii administrativCteritoriale 9lte temeiuri! Radierea= (a cererea unei pri n ca$ul e&pirrii termenului, sau "n temeiul acordului de re$iliere a contractului, sau 9lte temeiuri prev$ute de le islaie! %estiunea econo ic "nre istrarea ,ontractul privind transmiterea bunului n estiune sau administrare economic, sau 2eci$ia de transmitere a autoritii centrale de specialitate n ca$ul transmiterii in%rastructurale i actul de predareCprimire, sau ;otrrea <uvernului n ca$ul transmiterii ntreprinderilor sau unor subdivi$iuni din estiunea unei autoriti centrale de specialitate n estiunea altei autoriti i actul de predareCprimire dintre or ani$aia ce transmite i cea ce primete, aprobat de conductorii acestor or ani$aii sau de autoritatea ce a decis transmiterea, sau 2eci$ia autoritii centrale de specialitate n ca$ul transmiterii unor obiecte aparte din estiunea sa n estiunea altei autoriti cu acordul 553

sau solicitarea acesteia i actul de predareCprimire (de v$ut ;otrrea <uvernului nr! 300 din AB!1A!1BB*)! Servitutea Apariia: contractul, sau declaraia scris a proprietarului la %ormarea bunului sau deci$ia de %ormare a proprietarului, dac declaraia de instituire a servituii este inclus n deci$ia de %ormare! =ot0C ;er(it&tea #on%tit&it+ prin de%tina'ia %tabilit+ de proprietar %e intab&lea6+ la moment&l ,nregi%tr+rii drept&l&i de proprietate a%&pra &n&ia din b&n&ri d&p+ alt+ per%oan+, la moment&l $orm+rii %er(it&tea %e ,n%#rie pro(i6ori& (art. !2 0od #i(il art. 5 Legea 15 !41998" @otrrea instanei #udectoreti! 2up necesitate, se ane&ea$ planul terenului iEsau planul construciei, cu indicarea s%erei de aciune a servituii! Radierea (a cererea proprietarului, cnd ambele bunuri a#un s aib acelai proprietar, sau (a cererea oricrei pri, dac a %ost constituit pe termen i acesta a e&pirat, sau 2eclaraia de renunare a proprietarului terenului dominant, sau ;otrrea instanei #udectoreti, 9lte temeiuri prev$ute de le islaie (de v$ut art! 44A ,od civil)! Dreptul de ad inistrare En ca# de tutel sau curatel "nre istrarea deci$ia autoritii administraiei publice locale, sau @otrrea instanei de #udecat! Radierea 558

cererea persoanei, la atin erea vrstei de 10 ani a persoanei a%late


sub tutel (curatel) (art! 34, 48 ,od civil ), sau @otrrea instanei #udectoreti SecKestrul "nre istrarea: @otrrea, nc@eierea instanei #udectoreti (art! 18*C180 ,odul de procedur civil) =ot08 5n #a6&l ,n #are ,n :ot+r,rea, ,n#:eierea de a%ig&rare a a#'i&nii e%te indi#at+ apli#area m+%&rii de a%ig&rare ,n limita (alorii re(endi#+rilor din a#'i&ne (,n limita &nei (alori" e%te ne#e%ar+ obligatori& /i 5n#:eierea 2$i#i&l&i de e<e#&tare #& nominali6area #on#ret+ a b&n&rilor a%&pra #+rora %e apli#+ m+%&ra de a%ig&rare (art. 17 0od de e<e#&tare, art. 178 070". ;otrrea or anului %iscal (art! 1B4, 1BBC5AA ,od %iscal)? "nc@eierea o%iciului de e&ecutare (art! *0, 111 ,odul de e&ecutare)? +rdonana o%ierului de urmrire penal, aprobat de #udectorul de instrucie (art! 5A3C5A*, 5*3 ,od de procedur penal)! =ot08 ;e#:e%tr&l poate $i apli#at ,n ba6a ordonan'ei de &rm+rire penal+, $+r+ aprobarea =&de#+tor&l&i de in%tr&#'ie ,n #a6&rile indi#ate la art. 205 alin. (5" 0od de pro#ed&r+ penal+. 2eci$ia ,entrului pentru ,ombaterea ,rimelor /conomice i ,orupiei semnat de 2irectorul sau viceCdirectorul ,entrului (art! 14 al (e ii nr! 1BACJII din 53!A8!5AA8)! Radierea: @otrrea, nc@eierea instanei de #udecat (art! 14 al (e ii nr! 1BAC JII din 53!A8!5AA8)! =ot08 5n #on$ormitate #& art. 181 070, re#&r%&l a%&pra ,n#:eierii de an&lare a m+%&rii de a%ig&rare %&%pend+ e<e#&tarea, re%pe#ti( pentr& radiere regi%trator&l are ne(oie de #on$irmare #+ ,n#:eierea n& a $o%t ata#at+. =ot08 5n #a6&l ,n #are m+%&ra de a%ig&rare %e an&lea6+ prin :ot+r,re =&de#+torea%#+, %e re#omand+ #a a#ea%ta %+ $ie radiat+ da#+ 550

:ot+r,rea e%te ire(o#abil+, da#+ din #ir#&m%tan'ele #a&6ei n& poate $i %tabilit+ pre6en'a #ondi'iilor e<p&%e ,n alineat&l (!" al art. 180 070. =ot08 5n #a6&l ,n #are m+%&ra de a%ig&rare a $o%t apli#at+ p,n+ la e<aminarea ,n $ond a #a&6ei, a#ea%ta poate $i radiat+ ,n temei&l :ot+r,rii in%tan'ei =&de#+tore/ti ire(o#abile prin #are %-a %ol&'ionat $ond&l #a&6ei, $+r+ a $i ne#e%ar+ o ,n#:eiere %&plimentar+ de%pre an&larea m+%&rii de a%ig&rare. =ot08 5n #a6&l ,n #are :ot+r,rea, ,n#:eierea =&de#+torea%#+ pre(ede #+ e%te de e<e#&tare imediat+, m+%&ra de a%ig&rare %e radia6+ $+r+ a $i ne#e%ar+ #on$irmarea in%tan'ei #+ :ot+r,rea e%te de$initi(+ /i ire(o#abil+. ,ontractul de vn$areCcumprare i actul de ridicare a bunurilor sec@estrate sau deci$ia or anului %iscal de ridicare al sec@estrului? +rdonana or anului de urmrire penal, ordonana procurorului sau @otrrea instanei de #udecat (de v$ut art! 5ABC51A ,od de procedur penal)? "nc@eierea +%iciului de /&ecutare (se e&ecut imediat)! Interdicia privind Enstrinarea bunului i obil "nre istrarea: .rescripia le ii (de e&= n ca$ul cumprrii terenului proprietate public cu ac@itarea preului n rate, este inter$is nstrinarea sau a#area lui pn la ac@itarea deplin a preului) (art! *8 (e ea privind administrarea i deetati$area proprietii publice nr! 151 D JII din A4!A*!5AA8)? ,ontractul, care prevede ast%el de restricii? ;otrrea, nc@eierea instanei #udectoreti privind inter$icerea nstrinrii bunului imobil (ca msur de asi urare)! Radierea: 2ocumentele doveditoare a ac@itrii depline a preului, (e&! con%irmarea de ctre vn$tor)? ;otrrea sau nc@eierea instanei #udectoreti? 55B

3otele de la p&n#t&l pre#edent %,nt (alabile /i pentr& p&n#t&l dat 9lte temeiuri prev$ute de le islaie! (r rirea i obilului: "nre istrarea: .reavi$ul de e&ercitare a dreptului de a#, avi$ul de recepie a noti%icrii (ultimul pentru in%ormare) (art! 31 (e ea cu privire la ipotec nr! 145 DJI din 53!A3!5AA0)! Radierea= ,oncomitent cu radierea ipotecii!

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 5I52I.%"A=IE SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS AC!E 2E%IS2A!I0E: 1! ,onvenia /uropean pentru 9prarea 2repturilor +mului i a (ibertilor :undamentale din A4!11!1B*A (9rt!1 din .rimul .rotocol adiional la ,onvenie) 44 )ati$i#at+ prin *ot+r9rea 7arlament&l&i )1 nr.1298 din 2 .07.1997.-Eratate interna'ionale. VoI. I. -1998, pag.! 1. 5! ,onstituia RM din 5B!A8!1BB4 (art. 9, 6, 5 , 126, 127) EE 1.2. 3r.1 din 12.08.199 . 3! ,odul civil al RM, adoptat prin Legea nr.1107 din 06.06.2002 44 1.2.3r.82-864661 din 22.06.2002. 53A

4! ,odul %unciar al RM, adoptat prin Legea nr.828 din 25.12.1991 44 )ep&bli#at ,n 1.2.3r.107 din 0 .09.2001. *! ,odul subsolului al RM, adoptat prin Legea nr.! din 02.02.2009441.2.3r.75-774197 din 17.0 .2009. 3! ,odul silvic al RM, adoptat prin Legea nr.887 din 21.06.1996 44 1.2.3r. -54!6 din 16.01.1997. 8! ,odul apelor al RM, adoptat prin Legea nr.15!2 din 22.06.199!441.7arlament&l&i 3r.104287 din 01.10.199!. 0! ,odul penal al RM, adoptat prin Legea nr.985 din 18.0 .2002 44 1.2.3r.128-12941012 din 1!.09.2002. B! ,odul contravenional al RM, adoptat prin Legea nr.218 din 2 .10.2008441.2. 3r.!-6415 din 16.01.2009. 1A! ,odul de procedur civil al RM, adoptat prin Legea nr.225 din !0.05.200!441.2.3r.111-1154 51 din 12.06.200!. 11! ,odul Muncii al RM, adoptat prin Legea nr.15 din 28.0!.200! 441.2.3r.159-16246 8 din 29.07.200!. 15! (e ea cu privire la ipotec nr.1 2 din 26.06.2008 44 1.2. 3r. 165166460! din 02.09.2008. 13! (e ea privind cultele reli ioase i prile lor componente nr.125 din 11.05.2007 44 1.2. 3r. 127@1!045 6 din 17.08. 2007. 14! (e ea privind administrarea i deetati$area proprietii publice nr.121 din 0 .05.2007 44 1.2.3r.90-9!4 01 din 29.06.2007. 1*! (e ea privind terenurile proprietate public i delimitarea lor nr.91 din 05.0 .2007 44 1. 2.3r.70-7!4!16 din 25.05.2007. 13! (e ea cu privire la re istre nr.71 din 22.0!.2007 44 1.2.3r.707!4!1 din 25.05.2007. 18! (e ea privind administraia public local nr!433 din 50!15!5AA3 EE1.2. 3r.!2-!54116 din 09.0!.2007. 10! (e ea pentru aprobarea Metodolo iei de calculare a tari%elor la serviciile prestate de "ntreprinderea >peciali$at n ,adastru i de %ilialele acesteia nr.!9! din 08.12.2006" 44 1.2.3r.18-20461 din 09.02.2007. 1B! (e ea cu privire la %ormarea bunurilor imobile nr.!5 din 28.10.200 44 1.2.3r.2!!-2!64999 din 17.12.200 . 531

5A! (e ea cu privire la arenda n a ricultur nr.198 din 15.05.200! 44 1.2.3r.16!-1664650 din 01.08.200!. 51! (e ea cu privire la notariat nr.1 5! din 08.11.2002 441.2. 3r.15 -15741209 din 21.11.2002. 55! (e ea cu privire la activitatea de evaluare nr.989 din 18.0 .2002 44 1.2.3r.102477! din 16.07.2002. 53! (e ea cu privire la eode$ie i carto ra%ie nr!880 din 58!15!5AA1 EE 1.2. 3r.29-!14160 din 28.02.2002. 54! (e ea cu privire la or ani$area administrativCteritorial a Republicii Moldova nr.76 din 27.12.2001 44 1.2.3r.1645! din 29.01.2002. 5*! (e ea cu privire la a# nr. 9 din !0.07.2001 44 1.2. 3r. 120486! din 02.10.2001. 53! (e ea condominiului n %ondul locativ nr.91! din !0.0!.2000 44 1.2.3r.1!0-1!24915 din 19.10.2000. 58! (e ea contenciosului administrativ nr.79! din 10.02.2000 44 1.2. 3r.57-584!75 din 18.05.2000. 50! (e ea cu privire la proprietatea public a unitilor administrativC teritoriale nr.52! din 16.07.1999 44 1.2.3r.12 -1254611 din 11.11.1999. 5B! (e ea e&proprierii pentru cau$ de utilitate public nr. 88 din 08.07.1999 44 1.2.3r. 2- 4!11 din 20.0 .2000. 3A! (e ea cadastrului bunurilor imobile nr.15 !-XIII-XIII din 25.02.1998 44 1.2.3r. - 64!18 din 21.05.1998. 31! (e ea privind preul normativ i modul de v)n$areCcumprare a pm)ntului nr.1!08 din 25.07.1997 44 )ep&bli#at+ ,n 1.2. 3r.1 7-1 9 din 06.12.2001. 35! (e ea privind principiile urbanismului i amena#area teritoriului nr.8!5-XIII din 17.05.1996 44 1.2.3r.1-242 din 02.01.1997. 33! (e ea privind calitatea n construcii nr.721 din 02.02.1996 44 1.2.3r.254259 din 25.0 .1996. 34! (e ea cu privire la concesiuni (nr.5! din 1!.07.1995" 44 1.2.3r.674752 din !0.11.1995. 3*! (e ea cu privire la ntreprinderea de stat nr.1 6-XIII din 16.06.199 44 1.2.3r.249 din 25.08.199 . 535

33! (e ea privati$rii %ondului de locuine (nr.1!2 din 10.0!.199!" 44 )ep&bli#at+ ,n 1.2.3r.54!7 din 1!.01.2000. 38! (e ea privind re lementarea de stat a re imului proprietii %unciare, cadastrul %unciar de stat i monitorin ul %unciar nr.12 7 din 22.12.1992 44 1.2. 3r.002 din 01.02.199!. 30! (e ea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi nr.8 5 din 0!.01.1992 44 1onitor&l 7arlament&l&i 3r.24!! din 28.02.199 ". 39. (e ea cadastrului i publicitii imobiliare nr.741996 441.2. 3r.61 din 26.0!.1996, 7artea I 44 :ttp844legi%latie.=&%t.ro! 4A! WXYZ[ \] Z ^o_`aXb_cde[Zf be^g_cbXhgg ibXd [X [eadgjgkZe gk`le_cdZ g _aemZY _ [gk nr.122 FG 21.07.199744HFIJKLMN OKPFLFQKGNRSTGUK VW.-1997.- X !0. -HG. !59 44 :ttp844YYY.legi%lat&re.r&4 AC!E -.")A!I0E S(5."D.-A!E 2E%II H$uverna entaleI: 41! Re ulamentul privind or ani$area i %uncionarea 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru, aprobat prin ;otrrea <uvernului nr.!8! din 12.05.2010 44 1.2.3r.75-774 5! din 18.05.2010. 45! Re ulamentul privind licitaiile cu stri are i cu reducere, aprobat prin ;otr)rea <uvernului nr.1!6 din 10.02.2009 EE 1.2.3r. 14185 din 2 .02.2009. 43! Re ulamentul cu privire la v)n$areaCcumprarea terenurilor a%erente, aprobat prin ;otr)rea <uvernului nr.1 28 din 16.12.2008 EE 1.2.3r.226-22941 !7 din 19.12.2008. 44! Re ulamentul cu privire la modul de atribuire, modi%icare a destinaiei i sc@imbul terenurilor, aprobat prin ;otr)rea <uvernului nr.1 51 din 2 .12.2007 44 1.2.3r.5-742 din 11.01.2008. 4*! Re ulamentul privind consolidarea terenurilor a ricole, aprobat prin ;otrrea <uvernului nr.1075 din 01.10.2007 44 1.2. 3r. 161-16 4112! din 12.10.2007. 43! ;otr)rea <uvernului pentru aprobarea tari%elor la serviciile prestate de "ntreprinderea de >tat ,adastru i %ilialele acesteia nr.770 din 02.07.2007 44 1.2.3r.98-102481 din 1!.02.2007. 533

48! .ro ramul de consolidare a terenurilor a ricole, aprobat prin ;otr)rea <uvernului nr.55 din 22.05.2006 EE 1.2.3r.8!-864606 din 02.06.2006. 40! Re ulamentul privind certi%icarea in inerilor cadastrali, aprobat prin ;otrrea <uvernului nr.52 din 16.05.2006 44 1.2.3r.79824569 din 26.05.2006. 4B! ;otr)rea <uvernului privind implementarea (e ii cu privire la arenda n a ricultur nr.72 din !0.01.200 44 1.2. 3r.26-29421! din 1!.02.200 . *A! .ro ramul de valori%icare a terenurilor noi i de sporire a %ertilitii solurilor, aprobat prin ;otr)rea <uvernului nr.6!6 din 26.05.200! EE 1.2.3r.99 10!4675 din 06.06.200!. *1! ,oncepia de$voltrii durabile a localitilor Republicii Moldova, aprobat prin ;otr)rea <uvernului nr.1 91 din 28.12.2001441.2.3r.5-845 din 10.01.2002. *5! ;otr)rea <uvernului cu privire la dotarea localitilor i teritoriilor cu documentaia de urbanism i amena#are a teritoriului nr.1!62 din 07.12.2001 441.2.3r.152-15 41 08 din 1!.12.2001. *3! ;otrrea <uvernului privind aderarea 9 eniei de >tat Relaii :unciare i ,adastru la 9sociaia /uropean a 9 eniilor 4aionale de ,arto ra%ie F/uro<eo rap@icsF nr.607 din 10.07.2001 44 1.2.3r.81-8!4662 din 20.07.2001. *4! ;otr)rea <uvernului cu privire la %urni$area i coninutul in%ormaiei cadastrale nr.58 din 2 .01.2001 44 1.2.3r.11-1!49 din 01.02.2001. **! Re ulamentul privind autori$area %uncionrii i sc@imbrii destinaiei construciilor i amena#rilor, aprobat prin ;otrrea <uvernului nr.!06 din !0.0!.2000 EE 1.2. 3r.!7 din 06.0 .2000. *3! Re ulamentul cu privire la modul de creare i %uncionare a :ondului de aranie, aprobat prin ;otrrea <uvernului nr.1170 din 0 .12.1998 44 1.2.3r.11141107 din 17.12.1998. *8! ;otrrea <uvernului despre unele msuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile nr.10!0 din 12.10.1998 EE 1.2.3r.964996 din 22.10.1998. 534

*0! .ro ramul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, aprobat prin ;otrrea <uvernului nr.10!0 din 12.10.1998 EE 1.2.3r.964996 din 22.10.1998. *B! Re ulamentul cu privire la modul e%ecturii nre istrrii primare masive, aprobat prin ;otrrea <uvernului nr.10!0 din 12.10.1998 EE 1.2.3r.964996 din 22.10.1998. 3A! Re ulamentul cu privire la %ormarea bunurilor imobile, aprobat prin ;otr)rea <uvernului nr.61 din 29.01.1999 44 1.2.3r.1011499 din 0 .02.1999. 31! Re ulamentul re istratorului o%iciului cadastral teritorial, aprobat prin ;otrrea <uvernului nr.10!0 din 12.10.1998 EE 1.2.3r.964996 din 22.10.1998. 35! Re ulamentul cu privire la des%urarea concursului pentru ocuparea %unciei de re istrator n o%iciile cadastrale teritoriale, aprobat prin ;otrrea <uvernului nr.10!0 din 12.10.1998 EE 1.2.3r.964996 din 22.10.1998. 63. Re ulamentul cu privire la modul de transmitere n proprietate privat a loturilor de pmnt de pe l)n cas n localitile urbane, aprobat prin ;otr)rea <uvernului nr.98 din 21.09.1998 cu privire la unele msuri pentru ur entarea procesului de mproprietrire EE 1.2.3r.90-9149!6 din 01.10.1998. 34! ;otr)rea <uvernului cu privire la v)n$areaCcumprarea terenurilor (nr.192 din 20.02.1998" 44 1.2.3r.!0-!!4225 din 09.0 .1998. 3*! Re ulamentul eneral de urbanism, aprobat prin ;otr)rea <uvernului nr.5 din 05.01.1998 EE 1.2.3r.1 495 din 26.02.1998. 33! ;otrrea <uvernului privind crearea +%iciului de Implementare a .rimului .roiect de ,adastru nr.1027 din 06.11.1997 44 1.2.3r.8 -8548 0 din 18.12.1997. 38! Re ulamentul privind consultarea populaiei n procesul elaborrii i aprobrii documentaiei de amena#are a teritoriului i de urbanism, aprobat prin ;otr)rea <uvernului nr.951 din 1 .10.1997 44 1.2.3r.764787 din 20.11.1997.

53*

30! ,oncepia sistemului ,adastrului 4aional, aprobat prin ;otrrea <uvernului nr.79 din 19.08.1997 44 1.2.3r.714712 din !0.10.1997. 3B! Re ulamentul privind certi%icatul de urbanism i autori$area construirii sau des%iinrii construciilor i amena#rilor, aprobat prin ;otr)rea <uvernului nr.!60 din 18.0 .1997 44 1.2.3r.!1!24!66 din 15.05.1997. 8A! ;otr)rea <uvernului cu privire la modul de evaluare i v)n$areC cumprare a obiectelor din %ondul de imobile nelocuibile arendate pn la 1 ianuarie 1BB8 nr.! 9 din 21.06.1996 441.2.3r. 0 9 din 25.07.1996. 81! Re ulamentul de recepie a construciilor i instalaiilor a%erente, aprobat prin ;otr)rea <uvernului nr!50* din 53!A*!1BB3 EE 1.2. 3r. 2- 4!!9 din 28.06.1996. 85! Re ulamentul cu privire la coninutul documentaiei cadastrului %unciar, aprobat prin ;otr)rea <uvernului nr!54 din 11!A1!1BB*441.2.3r.1 462 din 07.0!.1995. 83! Re ulamentul privind terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicaiilor, aprrii i cu alte destinaii speciale, aprobat prin ;otr)rea <uvernului nr.707 din 12.11.9!EE 1.2. 3r.114!66 din !0.11.199!. 84! ;otr)rea <uvernului despre aprobarea modelelor unice ale documentelor ce con%irm dreptul de proprietate, posesiune i bene%iciere %unciar nr. 9 din 29.06.1992 44 1.2. 3r.641 2-1 din !0.06.1992. 8*! Re ulamentul cu privire la comisiile %unciare steti, de orel, oreneti i raionale, aprobat prin ;otr)rea <uvernului nr.1!0 din 02.0!.1992 EE 1.2. 3r.0! din !0.0!.1992. AC!E -.")A!I0E S(5."D.-A!E 2E%II Hdeparta entale O localeI : 83! Instruciunea cu privire la nre istrarea bunurilor imobile i a drepturilor asupra lor, aprobat prin +rdinul 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru nr.112 din 22.06.2005, ,nregi%trat+ la 533

1ini%ter&l Z&%ti'iei #& nr. 2! la17.10.2005 44 1.2.3r.1 2-1 4 87 din 28.10.2005. 88! Instruciunea provi$orie cu privire la modul de inere a ,lasi%icatorului planului de adrese, aprobat prin +rdinul 9 eniei de >tat Relaii :unciare i ,adastru nr.!0 din 28.02.200 44 1.2.3r.71-7!425 din 20.05.2005. 80! Instruciunea provi$orie cu privire la modul de con%erire a adreselor bunurilor imobile, aprobat prin ordinul 9 eniei de >tat Relaii :unciare i ,adastru nr.!0 din 28.02.2005 44 1.2.3r.717!4255 din 20.05.2005. 8B! Instruciunea cu privire la modul de elaborare i actuali$are a planurilor cadastrale i eometrice, aprobat prin +rdinul 9 eniei Relaii :unciare i ,adastru nr.107 din 27.05.200!, ,nregi%trat+ la 1ini%ter&l Z&%ti'iei #& nr.!!5 la 26.06.200! 44 1.2. 3r.1771814229 din 15.08.200!. 0A! Instruciunea cu privire la ordinea %ormrii i evidenei numerelor cadastrale ale bunurilor imobile, aprobat prin ordinul 9 eniei de >tat Relaii :unciare i ,adastru nr.190 din 29.12.1998 44YYY.ar$#.go(.md 44YYY.#ada%tre.md. 01! Re ulamentul cu privire la or ani$area i des%urarea licitaiilor %unciare cu stri are n municipiul ,@iinu, aprobat prin de#i6ia 0on%ili&l&i m&ni#ipal 0:i/in+& nr.704 din 11.0 .2007 44YYY.#:i%ina&.md. 05! ,odul practic cu privire la %ormarea bunurilor imobile, aprobat prin ordinul 9 eniei de >tat Relaii :unciare i ,adastru din 11.0 .2006 44 YYY.ar$#.go(.md 44YYY.#ada%tre.md. C(2E%E"I DE AC!E -.")A!I0E: 03! 'ic +!, -eac I! ,ule ere de acte normative n domeniul relaiilor %unciare.0:i/in+&8 In$o:andi, 200 . 04! ,adastrul bunurilor imobile! nXaX_cb [eadgjgkZ^Z gk`le_cdX EE 9cte normative! oZbkXcgd[pe XYcp! Vol. V (Al#+t&itori8 -,n=& V., -&'& V.".0:i/in+&, 200 .

538

0*! ,adastrul bunurilor imobile! nXaX_cb [eadgjgkZ^Z gk`le_cdX EE 9cte normative! oZbkXcgd[pe XYcp! Vol. IV (Al#+t&itori8 -,n=& V., -&'& V.". 0:i/in+&8 2000. 03! ,adastrul bunurilor imobile! nXaX_cb [eadgjgkZ^Z gk`le_cdX EE 9cte normative! oZbkXcgd[pe XYcp! Vol. III (Al#+t&itori8 -,n=& V., -&'& V.". 0:i/in+&8 1999. 08! ,adastrul bunurilor imobile! nXaX_cb [eadgjgkZ^Z gk`le_cdX EE 9cte normative! oZbkXcgd[pe XYcp! Vol. II (Al#+t&itori8 ;trat&lat I., -,n=& V.". 0:i/in+&8 1999. 00! ,adastrul bunurilor imobile! nXaX_cb [eadgjgkZ^Z gk`le_cdX EE 9cte normative! oZbkXcgd[pe XYcp! Vol. I (Al#+t&itori8 -,n=& V., -&'& V.". 0:i/in+&8 1998. B.!/"4"I A2E C("6II C.-S!I!(6I.-A2E 7I A2E ,2E-(2(I C("6II S(,"E)E DE >(S!I6IE 0B! ;otr)rea ,urii ,onstituionale pentru controlul constituionalitii unor dispo$iii le ale i normative privind terenurile proprietate public i delimitarea lor nr.12 din 21.0 .2005 44 1.2.3r.67-68410 din 06.05.2005. BA! ;otr)rea ,urii ,onstituionale privind controlul constituionalitii art! 4 alin! 4 i art! 15 alin! 4 ale ,odului %unciar al Republicii Moldova nr.29 din 27.10.1997 44 1.2.3r.764!1 din 20.11.1997. B1! ;otrrea ,urii ,onstituionale cu privire la constituionalitatea unor prevederi ale (e ii nr!33BCJIII din 1A!A5!1BB* (pentru modi%icarea i completarea ,odului %unciar), (e ii nr! 84*CJIII din 53!A5!1BB3 i ;otrrii nr!43ACJIII din 53!A1!1BB1 privind reali$area dreptului de dispo$iie asupra pmntului nr.12 din 02.10.1996 44 1.2.-3r.67-68422 din 17.10.1996. B5! ;otrrea ,urii ,onstituionale privind controlul constituionalitii unor prevederi ale ,odului %unciar nr.110 din 25.01.1996 44 1.2.-3r.104110 din 15.02.1996. B3! ;otr)rea .lenului ,urii >upreme de Oustiie a RM privind aplicarea n practica #udiciar de ctre instanele #udectoreti a unor prevederi ale ,onveniei pentru aprarea drepturilor omului 530

i libertilor %undamentale nr.17 din 19.06.2000 44 [&letin&l 0&r'ii ;&preme de Z&%ti'ie a ).1. 200!. 3r.1. 7ag.8. B4! ;otr)rea .lenului ,urii >upreme de Oustiie cu privire la practica aplicrii le islaiei %unciare de ctre instanele #udectoreti nr.10 din 26.0!.1997 44 0&legere de :ot+r9ri e<pli#ati(e. 0:i/in+&. 2000.7ag.72.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 2I!E"A!("A SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 1! Gaie >!, Roca 4! 2rept civil! 2repturi reale principale! ,@iinu, 5AA*! 5! Gaie >!, Roca 4! 2rept civil! .artea eneral! ,@iinu, 5AA1! 3! ,@iriac >!, <@enciu 4, Mocanu I! ,omentariu al practicii #udiciare de repertoriu %unciar (9specte teoreticoCpractice) EE9>"I+2 /& (e eE,@inu='lqsse, 5AA5! 4! ,limov 9!, <recuC>tvil I! "n a#utorul re istratorului o%iciului cadastral teritorialEE,@iinu, 5AA1! 53B

*! ,limov 9!, -eac I!, <recuC>tvil I!, ,onstituirea proprietii private asupra terenurilor, crearea i %uncionarea pieei %unciare n RM EE ,@iinu! 2inamo, 5AA4! 3! ,osmovici .!M! 2rept civil! 2repturile reale! +bli aii! ,odul civil EE Gucureti= 9ll GecT, 1BB0! 8! ,ostin M! 2icionar de drept civil EE Gucureti! (umina (e&, 1BBB! 0! ,otelnic -eodor! 2icionar #uridic rusCrom)n, ,@iinu= (itera, 5AA1! B! ,otorobai M!, Qam%ir .!, 'rsu I! 2reptul %unciarEE/d! I! ,@iinu= ,artier, 5AA1! 1A! ,ristian 9! -erenuri= #uridic, le al, urbanistic, $onri, evaluri intra i e&travilan n Gucureti i n ar! Gucureti= Matri& Rom, 1BB8! 11! 2o otaru >!, +rlov M! <@id de urbanism i amena#are a teritoriului!C,@iinu, 5AA*! 15! :ilipescu I! 2rept civil! 2reptul de proprietate i alte drepturi reale EE Gucureti= /d!9ctami, 1BB0! 13! :urdui Iiorel! Raporturile autoritilor publice n administrarea patrimoniului unitilor administrativCteritoriale EE -e$ de doctor n drept! ,@iinu, 5AA3EE@ttp=cnaa!md! 14! <n#u I!, <uu I!, <uu 2! Implementarea cadastrului n Republica Moldova= reali$ri, probleme i perspective (/tapa I! 1BB0C5AA3)! ,@iinu= I4/I, 5AA4! 1*! ,rai .aul, <rainne de Gurca! 2reptul 'niunii /uropene! ,omentarii, #urispruden i doctrin EE Gucureti= /ditura ;aman iu, 5AAB! 13! ;aman iu ,!, RossettiCGlnescu I!, Gicoianu 9! -ratat de drept civil rom)n!Iol!I! Gucureti= 9ll, 1BB3! 18! ;aman iu ,!, RossettiCGlnescu I!, Gicoianu 9! -ratat de drept civil rom)n!Iol!II!CGucureti= 9ll, 1BB8! 10! "ndrumtorul practic privind aciunile +%iciului de Implementare a .rimului .roiect ,adastru (+I..,), o%iciilor cadastrale teritoriale, autoritilor administraiei publice locale i ntreprinderilor private, antrenate n procesul nre istrrii primare 54A

masive, aprobat prin ordinul 9 eniei de >tat Relaii :unciare i ,adastru nr! A1C8** din A3!11!5AA3 EE rrr!cadastre!md! 1B! "ndrumar practic privind v)n$areaCcumprarea, sc@imbul, donarea, arendarea i motenirea terenurilor a ricole private! ,@iinu= 9 roin%orm, 5AAA! 5A! (upulescu 2! 2reptul de proprietate comun EE Gucureti! (umina (e&, 5AAA! 51! Marian >ilvia! ,adastrul i publicitatea imobiliar EE -e$ de doctor n drept! ,@iinu, 5AA3EE@ttp=cnaa!md! 55! Miclea Mircea! Mic le&icon de cadastru i carte %unciar EE Gucureti!C9ll GecT, 5AAA! 53! Motica R! I!, -rilescu 9! 2rept %unciar i publicitate imobiliarEEGucureti= 9ll GecT, 5AA1! 54! Motica R!I!, -rilescu 9! 2rept %unciar, amena#area teritoriului i protecia mediului EE Gucureti= (umina (e&, 1BBB! 5*! .op (iviu! 2reptul de proprietate i de$membrmintele sale EE Gucureti= (umina (e&, 1BB3! 53! >crieciu :! -ratat teoretic i practic de drept %unciar! Iol!I! CGucureti= (umina (e&, 5AA1! 58! >crieciu :! -ratat teoretic i practic de drept %unciar!Iol! II! >upliment le islativ! Gucureti= (umina (e&, 5AA1! 50! >_rieciu :! 2rept a rar i %unciar!CGucureti= (umina (e&, 5AAA! 5B! -eac I! 2rept %unciar EE >c@i de curs! ,@iinu= '-M,5AA8! 3A! -oader ,amelia! Manual de contracte civile speciale! Iol! I! Gucureti= 9ll GecT, 5AAA! 31! 'ic +!, -eac I! <@id practic cu privire la tran$aciile cu terenurile a ricole proprietate privat EE9,>9E29I! ,@iinu= In%o@andi, 5AA4! 35! Ioicu M! 2reptul de proprietate! 2octrin i #urispruden a ,urii /uropene pentru 2repturile +mului! Gucureti= (umina (e&, 5AA3! 33! Mant@orpe O! Inventorq o% (and 9dministration >qstems in /urope and 4ort@ 9merica EE (ondon, 5AA1! 34! >tud$ on Keq 9spects o% (and Re istrasion and ,adastral (e islation! <eneva, 5AAA! 541

3*! smeY_eed t!s! oeadgjgkZe gk`le_cdZ= ^Z_`aXb_cde[[Xu be^g_cbXhgu g ibZvmekp ibXdZdZ^Z be^`mgbZdX[gu! w!, 5AA8! 33! xXkeyg[ t! zbXdZdZf bejgk yekem{ [X_eme[[p| i`[YcZd! w!, 1B0A! 38! xemZd t!s!, }~jedX !s!, k t!! g ab! zbXYcgY`k iZ ^bXjaX[_YZk` ibXd`! X_c{ 1= ev[Ze iZ_Zvge amu d`yZd EE zZa bea!! w! nZb[eedX! w!= olters ,lurer, 5AA*! 30! xZ^aX[Zd ! ZZc[Ze[ge X_c[Z^Z g i`vmg[Z^Z d ^bXjaX[_YZk yXYZ[ZaXcem{_cde EE \Z__gf_YXu ~_cghgu! D 5AA0! D 4! D !41! 3B! xZ^Zm~vZd ! s!, ogYgg[ t! t!, _c~YZdX t! t! Wekem{[Ze ibXdZ! ev[gY! w!= oZbkX, 5AA3! 4A! xbXc`_{ !o! bgage_YXu Zcdec_cde[[Z_c{ g yXYZ[[Z_c{! D w!, bgage_YXu mgcebXc`bX! 1B83! 41! tXdgmg[ ! t! _`le_cdme[ge g yXlgcX ^bXjaX[_Yg| ibXd!C w!= olters ,lurer, 5AAB! 45! ZbekpYg[ t! s!, x`^`mZd ! z! oeadgjgkZ_{= be^g_cbXhgu ibXd g _aemZY, giZce[Ze YbeagcZdX[ge! t _|ekX| EE ya!5Ce!C w!= :ilin, 1BBB! 43! Z_`aXb_cde[[pf YXaX_cbZdpf `ec g be^g_cbXhgu ibXd [X yekem{[pe `X_cYg EEnZmmeYcgd XdcZbZd! ]ea! _m`jvX Wekem{[Z^Z nXaX_cbX \], 5AA5! 44! bgvX[Zd t! z! _`le_cdme[ge g yXlgcX ^bXjaX[_Yg| ibXdEEoX`[! bea!= k t!! ya! 5Ce! w!= FcXc`cF, 5AA1! 4*! bgvX[Zd t!z! zbeaemp Z_`le_cdme[gu g yXlgcp ^bXjaX[_Yg| ibXd! w!= cXc`c, 5AA4! 43! bXjaX[_YZe ibXdZ! ev[gY! X_c{ 1 EE zZa bea! eb^eedX s!z!, Zm_cZ^Z !n! w!, zbZ_ieYc! 5AA0! 48! bXjaX[_YZe ibXdZ! X_c{ iebdXu= `ev[gY EE cd! bea! wZyZmg[ t!z!, wX_mued s!! D w! bg_c! 5AA8! 40! bXjaX[_YZe ibXdZ! t 4 cZkX|! Zk 1! vlXu X_c{ EEzZa beaXYhgef ! s! `|X[ZdX! w!= olters ,lurer, 5AA8! 4B! bXjaX[_YZe ibXdZ! t 4 cZkX|! Zk 5! vlXu X_c{ EEzZa beaXYhgef ! s! `|X[ZdX! w!= olters ,lurer, 5AA8! 545

*A! }ZbZYedg t!s!, WXbpYZd t!w!, XdbZd !s!, nZmZ[cXf s!o! oeadgjgkZ_c{ d dehgg EE wg[_Y= z Pb^_cbZf, 5AA1! *1! bZeed x!t!Wekem{[Ze ibXdZ=ev[gY!Cw!=o]\s, 5AA*! *5! bZd t!s! t_e Z yekem{[p| Zc[Ze[gu|! nXaX_cbZdpf `ec, ibXdZ _Zv_cde[[Z_cg, Y`imuCibZaXjX, Xbe[aX, [XmZ^g, Zcdec_cde[[Z_c{ EE w!= bZ__weagX, 5AAB! *3! Wekem{[Ze yXYZ[ZaXcem{_cdZ d aef_cdgg EE vZb[gY aZYmXaZd `X_c[gYZd _ekg[XbX iZ ceke= PWekem{[Xu beZbkX, ibZvmekp yekem{[Z^Z yXYZ[ZaXcem{_cdX g yekem{[Zf be^g_cbXhgg E cZY^Zm{k! 13 D 18 g~[u 1BB3 ^! EE ya! 9le&andra! -allin!C 1BB8! *4! Wekem{[Ze ibXdZ= ev[gY E zZa bea! xZ^Zm~vZdX ! s! EE w! zbZ_ieYc! 5AA3! **! WXkgb z!, WXkgb o! Wekem{[Ze yXYZ[ZaXcem{_cdZ (d dZibZ_X| g ZcdecX|) EE ngg[`! zZ[cZ_! 5AA5! *3! dX[Zd t! t! t_e Zv giZceYe! w!= w .ress, 5AAA! *8! nXkpX[_Ygf t! z! zbXdZ _Zv_cde[[Z_cg= ibeaemp g Z^bX[ge[gu!C w!= [gcg! WXYZ[ g ibXdZ, 5AAA! *0! ng[aeedX !s!, zg_Y`[ZdX w!! oeadgjgkZ_c{= ibXdX g _aemYg ([Zdpe ibXdgmX ZZbkme[gu, ^Z_`aXb_cde[[Xu be^g_cbXhgu, ZvbXyhp aZY`ke[cZd) ! Cw!= bXfc, 5AA3! *B! nZkke[cXbgf Y Wekem{[Zk` YZaeY_` \]EEzZa bea!`v`YZdX ! t!, g|ZkgbZdX w! !Cw!, 5AA5! 3A! nZipmZd s!t! tel[pe ibXdX [X yekm~ d bgk_YZk, b`__YZk aZbedZm`hgZ[[Zk g _Zdbeke[[Zk bZ__gf_YZk ^bXjaX[_YZk ibXde! w= cXc`c, 5AAA! 31! nZbXvmedX w!! WXlgcX ^bXjaX[_Yg| ibXd= [Zdpe X_ieYcp! D w!=, [gcg! 5AA0! 35! nbX__Zd ! ! Wekem{[Ze ibXdZ= ev[gYEE5Ce gya!, iebebXv! g aZi! w!= bg_c! 5AA*! 33! n`y[ehZdX !! oeYZcZbpe dZibZ_p ibgy[X[gu ibXdX YXY _iZ_ZvX yXlgcp ^bXjaX[_Yg| ibXd EE zbXdZ g YZ[ZkgYX, 11, [Zuvb{ 5AA4! !48! 34! n`bvXcZd s! oeaZi`_cgkZ_c{ ymZ`iZcbevme[gu ibXdZk YXY _iZ_Zv `_cX[Zdme[gu ibeaemZd beXmgyXhgg (`aZdmecdZbe[gu) g[cebe_Zd EE Zyuf_cdZ g ibXdZ! 5AAA! ! 15! 543

3*! wXccef !, `|X[Zd !s! _[Zd[pe iZmZje[gu ibXdX _Zv_cde[[Z_cg! w!= bg_c, 1BB8! 33! Xb__Z[ ! \e^g_cbXhgu yekem{ g YXaX_cbZdpe _g_cekp! bea_cdX `ibXdme[gu yekmukg g yekem{[Zf g[ZbkXhgef= zeb! _Z dea_Y! EE oZdZiZmZhY= z, 5AA1! 38! ^mZvmg[X ! w!, g|ZkgbZd w! ! }ZY`ke[cp d yekem{[p| ibXdZZc[Ze[gu|EEzZa Zvl! bea! g|ZkgbZdX w! ! EE w!=bg[Zbkhe[cb! 1BBB! 30! _[Zd[pe ibZvmekp X_c[Z^Z ibXdX EEs[cZmZ^gu! w!= cXc`c, 5A1A! 3B! zbXYcge_YZe iZ_Zvge iZ dZibZ_Xk Y`imgCibZaXjg, Zvke[X, aXbe[gu, Xbe[ap g [X_meaZdX[gu ibgdXcgygbZdX[[p| yekem{[p| `X_cYZd _em{_YZ|Zyuf_cde[[Z^Z [Xy[Xe[gu EE -9,I> E s^bZg[Zbk!C ngg[`, 5AAA! 8A! c[gma }j! }!, xbZkmef }! zbgdXcgyXhgg [eadgjgkZ_cg d [eYZcZbp| dZ_cZ[ZedbZief_Yg| g edbZXygXc_Yg| _cX[X| EE 'niversitq o% isconsin, Madison, 5AA1! 81! c[gma }j! }! he[YX _ceie[g ibgdXcgyXhgg [eadgjgkZ_cg d _cbX[X| _ iebe|Za[Zf YZ[ZkgYZf EE Madison, 5AA1! 85! `|X[Zd ! s! eYhgg Z ibXde _Zv_cde[[Z_cg! w!= bga! mgc!, 1BB1! 83! e|[ZmZ^gu bXvZcp _ [eadgjgkZ_c{~= iebXhgg _ ZveYcXkg [eadgjgkZ_cg EEzZa Zvl! bea! ZmYXedX ! w!EEw!= ya! }Zk PZbZa_YXu _Zv_cde[[Z_c{! 1BB0! 84! XdbZd !s!, nZymZdX s!!, `aYZdX !t! Z_`aXb_cde[[Xu be^g_cbXhgu [eadgjgkZ^Z gk`le_cdX, ibXd [X [e^Z g _aemZY _ [gk! t 3 c! !1 EE wg[_Y= Z[igY, 5AA*! 8*! Z|mZd ! s!zbXdZ _Zv_cde[[Z_cg g ab`^ge del[pe ibXdX! n \]! zbZvmekp! eZbgu! zbXYcgYX! w!, 1BB0! SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ,A%I-I CE5 DE S,ECIA2I!A!E SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS rrr!#ustice!md rrr!parlament!md rrr! ov!md 544

rrr!ar%c! ov!md rrr!maia! ov!md rrr!cadastre!md rrr!c@isinau!md rrr!#ust!ro @ttp=EEle islatie!#ust!roE @ttp=EErrr!ancpi!roEpa esE@ome!p@p rrr!ancpi!roEpa esEriTi!p@plan SropnuSle islatie @ttp=EErrr!eurole&!roE @ttp=EEeurCle&!europa!euE @ttp=EEeurCle&!europa!euEroEinde&!@tm rrr!le&!md @ttp=EEle al!dntis!roE rrr!#uridicaonline!ro rrr!modele!#uridice!ro rrr!le&!md rrr!in%ote$e!comEstiinteC#uridice rrr!europa!euEdocumentationEle islationEinde&ro!@tm @ttp=EEstudentladrept!blo spot!comE @ttp=EErrr!consultatiiC#uridice!roE @ttp=EErrr!dreptonline!roEspeteElistaspete!p@p @ttp=EErrr!@aman iu!roEinde&!@tm @ttp=EErrr!dscle&!roEconsilier#uridicEconsilier!@tm @ttp=EErrr!euroavocatura!roE#urisprudentaEcatE51E2rept,omu nitar @ttp=EErrr!@aman iu!roEcartiEcolectiiEtratateC N5AN5AN5A@aman iuEdreptulCuniuniiCeuropene!@tm @ttp=EErevistadrept!com @ttp=EEcs#!mdE @ttp=EEca!#ustice!mdE @ttp=EEcabe!#ustice!mdE @ttp=EErrr!cnaa!mdE @ttp=EEcode&!rusCpravo!ruE! rrr!$aTonCiCpravo!ru rrr!eCpravo!ru 54*

@ttp=EErrr!min#ust!ruE @ttp=EErrr!sqstema!ruE @ttp=EErrr!le islature!ruE

543

S-ar putea să vă placă și