Sunteți pe pagina 1din 5

SC ATRIUM SRL

Aprobat administrator IPSSM NR. 1 RESTAURANT, BUCATARIE SI BAR

Art.1. Prevederi generale Art.1.1. Continut Art.1.1.1. Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru activitatea personalului care lucreaza in restaurant, bucatarie si bar , cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. Art.1.1.2. Scop Art.1.1.3. Masurile de prevenire din prezentele instructiuni proprii au drept scop eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare sau imbolnavire profesionala e istente in cadrul acestei activitati, proprii celor ! componente ale sistemului de munca "e ecutant, sarcina de munca, mi#loace de productie, mediu de munca$. Art.1.1.!. %omeniu de aplicare Art.1.2. Prezentele instructiuni proprii de securitate a muncii se aplica in cadrul SC ATRIUM SRL . Art.1.3. Cone iuni cu acte normative in vigoare Art.1.!. Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru activitatea din restaurant si bar se aplica cumulativ cu prevederile &ormei generale de protectia muncii din anul 2''2 , a (egii nr.)'*)+ republicata. Art.1.,. -rganizarea si desfasurarea activitatii din restaurant, bucatarie si bar se va face pe baza respectarii stricte a normelor de P.S.I. in vigoare. Art.1.+. .evizuirea instrucitunilor proprii Art.1./. Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru activitatea din restaurant, bucatarie si bar se revad periodic si se modifica ori de cite ori este necesar in concordanta cu modificarile de natura legislative, te0nica, etc., survenite in procedura activitatii. Art.1.1. Masuri de securitate a muncii specifice activitatii din restaurant, bucatarie si bar . Art.1.). Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca personalul care lucreaza in restaurant, bucatarie si bar . Art.2. Personalul care isi desfasoara activitatea ca ospatar, barman, picol, bucatar, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii si sa respecte masurile ce se impun2 a$sa fie apt din punct de vedere fizic si psi0ic b$sa nu aiba infirmitati care i3ar putea stin#eni activitatea specifica sau care ar putea conduce la accidentarea sa, sau a altor persoane c$se va prezenta la e amenul medical la anga#are care va fi consemnat si in fisa individuala de instructa# de protectia muncii cit si periodic d$se va prezenta la e amenul medical si ori de cite ori conducerea firmei apreciaza ca fiind necesar e$sa posede calificarea profesionala pentru activitatea ce o desfasoara f$sa3si insuseasca si sa respecte normele specifice de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare ale acestora g$sa3si insuseasca si sa respecte normele sanitare privind acordarea primului a#utor in caz de accident ,

sa3si insuseasca si sa respecte procedeele de acordare a primului a#utor si transportului de urgenta a accidentatilor 0$sa utilizeze ec0ipamentul de protectie si de lucru din dotare.In sensul in care se constata utilizarea ec0ipamentului de protectie si de lucru in alt scop, sau pierderea, instrainarea sub orice forma, persoana care se va face vinovata de pre#udicial in cauza va fi sanctionata potrivit legii i$sa3si insuseasca sis a respecte normele de P.S.I. #$periodic are obligatia sa participle la instructa#ele p.s.i. 4$sa participle la instructa#ele si testarile periodice. l$sa dea informatiile solicitate de catre inspectorii de munca Instructa#ul de protectia muncii se va efectua numai in timpul programului de lucru. Art.3. Masuri te0nice de securitate a muncii Art.3.1. In timpul serviciului, personalul anga#at in restaurant , bucatarie si bar are urmatoarele obligatii 5 a$sa cunoasca si sa respecte prevederile &ormelor sanitare si ale &ormelor generale de protectie a muncii b$lucrarile de pregatire primare ca transarea, pregatirea carnii, pestelui si a legumelor se vor efectua in cadrul bucatariei restaurantului care are mobilier adecvat acestor operatii. 6iecare loc de munca va fi marcat prin indicatoare si va fi dotat cu mese si ustensile separate pentru carne cruda si carne fiarta, pentru peste, zarzavat, etc. c$este obligatorie evacuarea resturilor de la prelucrarea carnii, pestelui, zarzavatului si a legumelor, la fiecare preparare de meniuri sau ori de caite ori este nevoie d$resturile mena#ere nerecuperabile sau nefolositoare rezultate din procesul de productie si din operatia de servire a clientilor se vor colecta in saci de material plastic, recipiente etanse, confectionate din materiale rezistente, evacuarea efectuindu3se inainte ca acestea sa depaseasca capacitatea de depozitare sau sa intre in descompunere e$locul de depozitare al gunoiului este amplasat la distanta considerabila de restaurant f$ e ploatarea ec0ipamentelor te0nice din bucataria restaurantului si din bar se va face conform cartilor te0nice ale acestor ec0ipamente, care vor insoti ec0ipamentul te0nic de la punerea in functiune pana la scoaterea din uz al acestuia conform prevederilor &7MP*2''2 g$personalul din bucatarii , restaurant si bar este obligat sa poarte ec0ipamentul de protectie si de lucru prevazut in lista de acordare a acestora 0$personalul care lucreaza in bucatarie va folosi in timpul prelucrarii la cald a alimentelor instalatia de ventilatie i$curatenia la locul de munca se va efectua ori de cite ori este necesar pentru a preintimpina alunecarea sau impiedicarea bucatarilor, in acest spatiu fiind interzis accesul altor persoane..eceptia si livrarea produselor se efectueaza prin locuri special amena#ate #$se va acorda o atentie deosebita menevrarii recipientilor a caror temperatura pot provoca opariri, personalul fiind obligat sa foloseasca mi#loacele de protectie din dotare 4$aprinderea aragazelor care folosesc combustibil gazos se va face de catre bucatari in urma verificarii zilnice cu o solutie de apa si sapun a etanseitatii conductelor ,a robinetilor si numai dupa o aerisire de minim 1, minute a bucatariei l$este interzisa interventia pentru remedierea unor defectiuni aparute la ec0ipamentele te0nice si electrice de catre bucatari, acestia fiind obligati sa anunte la seful de sc0imb defectiunea aparuta, in vederea efectuarii reparatiei de catre personal calificat a$personalul din bucatarie, restaurant si bar va purtsa incaltaminte bine fi ate pe picior, fiind interzis folosirea papucilor

b$este interzisa depozitarea pe pardoseala a lic0idelor fierbinti pentru prevenirea acidentelor prin oparire c$vasele ce se folosesc la prepararea meniurilor si ustensilele se vor pastra in mod ordonat pe rafturi d$este interzisa folosirea ec0ipamentelor electrice pentru transarea carnii fara aparatori de protectie e$pentru prevenirea riscurilor de alunecare cit si aunui focar de infectie, pardoseala din bucatarie se va spala zilnic, la terminarea operatiilor respective f$transarea carnii, a pestelui, legumelor si zarzavaturilor se va efectua cu atentie, folosind cutite speciale. Cutitele utilizate vor fi tinute in suporturi speciale, fiind interzis cu desavirsire purtatea acestora in buzunare g$operatiile legate de prepararea pestelui crud se vor efectua in conditiile prevazute in &ormele de igiena a alimentelor si protectia sanitara a acestora 0$utilizarea mi erelor, robotilor de bucatarie se va efectua conform prevederilor de te0nica securitastii muncii prevazute in cartile te0nice ale acestora care vor fi pastrate in permanenta si in bune conditiuni, in asa fel incit sa poata fi consultate in orice moment i$este interzisa prepararea unor compozitii fara fluiditate pentru prevenirea incalzirilor e cessive si neuniforme a peretilor vaselor care ar putea conduce la incendiu #$ec0ipamentele te0nice actionate electric se vor e ploata in conditiile prevazute de &ormele specifice pentru utilizarea energiei electrice si in conformitate cu standardele pentru aparatele electrice de gatit 4$este interzisa folosirea ec0ipamentelor electrice fara dispozitivele de comanda3control in stare de functionasre, prevazute de catre producator l$manevrarea tuturor intrerupatoarelor se va face cu mainile uscate m$in situatii de e ces de umiditate, manevrarea se va efectua cu manusi electroizolante si de pe platforme electroizolante sau de pe covoare de cauciuc n$este interzisa racirea plitei electrice cu apa pentru a se evita fisurarea acesteia si producerea de scurtcircuite la instalatia electrica o$utila#ele alimentate cu gaze naturale se vor instala si e ploata in conformitate cu normele specifice pentru utilizarea, distribuirea gazelor naturale, &ormativul 1+3+/ p$instalatiile trebuie sa fie prevazute cu un s8stem de opturare care sa retina gazul in cazul in care acesta revine pe conducta dupa o eventuala intrerupere pe retea 9$pentru spatiile inc0ise "cuptor$ instalatiile vor fi prevazute cu s8stem automat de ardere a gazului, cu flacara de veg0e r$evacuarea gazelor se va face prin canale dimensionate in mod corespunzator si verificate periodic s$este interzisa evacuarea gazelor arse prin 0ota de absorbtie cu e ceptia resourilor sau flacarii desc0ise si numai in conditiile prevazute de &ormativul 1+3/+ t$este interzisa largirea orificiilor de ardere de la aragaz u$este interzisa folosirea buteliilor de aragaz fara regulator de presiune v$amplasarea buteliei de aragaz se va face la cel putin 1 metru fata de sursa de incalzire :$este interzisa folosirea de alte furtunuri in locul celor special realizate $furtunul de racordare trebuie sa fie in perfecta stare , san u aiba crapaturi si scapari de gaze 8$este interzisa incalzirea buteliei cu apa calda sau cu alte mi#loace, pentru marirea presiunii z$pe timpul cit sunt aprinse arzatoarele se va supraveg0ea ca lic0idele ce fierb san u curga din vase sis a stinga flacara, producand acumulari de gaze ce pot determina e plozii aa$manevrarea tavilor si a produselor supuse procesului de coacere la temperature ridicate, se va9 efectua9 cu a#utorul materialelor izolante "manusi cu palma de azbest, bucati de panza$ bb$in cuptorul cu microunde este interzisa introducerea obiectelor din metal cc$este interzisa pornirea cuptorului cu microunde cu usa desc0isa dd$este interzisa scurcircuitarea sau demontarea dispozitivelor de siguranta

ee$este interzisa acoperirea cu diferite obiecte a usii precum si acumularea de murdarie pe suprafata de protectie a acestuia ff$defectiunile te0nice ce apar in functionarea cuptorului cu microunde vor fi remediate numai de catre personal specializat gg$gratarele pentru preparat fripturi si alte specialitati din carne, indifferent de sursa de energie folosita trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii 2 sa fie dotate cu 0ota pentru evacuarea gazelor rezultate din procesul de frigere placile "plitele$ vor fi prevazute cu nervuri si sistem de colectare a grasimilor ce rezulta din procesul de frigere a preparatelor din carne gratarele cu resitenta electrica sau raze infrarosii se vor utilize in conformitate cu instructiunile prevazute de cartile te0nice manipularea fripturilor se va face cu a#utorul unei furci din metal cu manere izolante si cu cleste special confectionat la e ploatarea robotului universal pentru bucatarii este interzisa montarea dispozitivelor ane e pentru efectuarea operatiilor dorite fara ca ec0ipamentul electric sa fie scos de sub tensiune dupa fi area dispozitivului ane a, ec0ipamentul electric se pune in fuunctiune in gol pentru a se verifica daca acesta a fost montat correct pe timpul lucrului ec0ipamentul te0nic va fi supraveg0eat in permanenta de catre un lucrator instruit, iar la aparitia unei functonari anormale va actiona butonul de oprire este interzisa apasarea cu mana a produselor spre sistemele active ale dispozitivelor la terminarea operatiilor la robotul de bucatarie, acesta va fi deconectat de la butonul de oprire si scos de sub tensiune este interzis a se demonta ane ele robotului inainte ca acesta a fie oprit si scos de sub tensiune amplasarea masinilor de taiat mezeluri si a acelor de taiat paine se va face in asa fel ca accesul la ele sa se faca cu usurinta fi area mezelurilor pe masa mobile se face cu dispozitivul din dotarea masinii prevazut cu manere de presare a produselor si manevrarea a masei mobile este interzisa tinerea mezelurilor si a painii cu mana in timpul taierii acestora de cutitul maasinii feliile de mezeluri sau de paine vor fi luate cu o paleta destinata in acest scop este interzisa manevrarea masinilor de taiat mezeluri si paine de persoane neinstruite curatarea masinilor se va face dup ace acestea au fost deconectate de la cursa de curent prin scoaterea stec0erului aparatele electrice de bucatarie se vor instala si e cploata in conditiile prevazute de cartile te0nice este interzisa folosirea aparatelor electrice de bucatarie conectate la prize electrice fara nulul de protectie si dispozitive de deconenctare automata la aparitia eventualelor defecte este interzisa folosirea aparatelor cind, partile care nu sunt in mod normal, sub tensiune, curenteaza repararea, cuatarea si spalarea aparatelor de buatarie se va face dup ace au fost deconectate de la reteua de alimentare cu energie electrica este interzisa folosirea uneltelor si sculelor pentru bucatarie fara manere, cu margini agatatoare, bavuri, reparate improvizat, cu fisuri, etc. este interzisa folosirea vaselor din ceramica, portelan sau sticla, care prezinta crapaturi pentru prevenirea e ploziilor in timpul verii, daca recipientele sub presiune sunt prea calde, introducerea lor in g0eata se va face dupa o racire prealabila in apa rece

in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau combustibili, la retelele electrice sau telefonice sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului in caz de incendii sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in caz de dezastre sa poarte insemnele distinctive numai in timpul serviciului sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul serviciului sa respecte dispozitiile %.7.''1 ale Ministrului de Interne privind utilizarea focului desc0is si a fumatului sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea despre aceasta sa propuna conducerii firmei masuri pentru imbunatatirea conditiilor de munca sa participle la programul de pregatire profesionala specifica sa participle la instructa#ele de protectia muncii si p.s.i.5 sa participle la instructa#ele de protectia muncii si p.s.i. cu ocazia sc0imbarii locului de munca corespunzatoare noilor conditii de munca pe timpul serviciului sa nu se e puna la riscuri de accidentare si*sau imbolnavire profesionala sa nu se urce sub nici un motiv pe scaune, mese, orice alte obiecte improvizate.In cazul in care prin natura sarcinilor de serviciu, functie de factori obiectivi, este nevoit sa se urce la inaltime "peste 2 metri de la nivelul talpilor$, in mod obligatoriu va avea mentionat in fisa individuala de protectia muncii avizul doctorului de medicina muncii si a psi0ologului cu inscrisul ;apt lucru la inaltime< Art.!. %ispozitii finale si tranzitorii Art.!.1. -rice situatie care necesita lamuriri speciale in domeniul securitatii si sanatatii in munca poate fi comunicata Compartimentului de protectia muncii din cadrul firmei. Art.!.2. Prezentele instructiuni vor fi prelucrate cu toti anga#atii din cadrul restaurantului, bucatariei si barului firmei de catre conducatorii directi ai locurilor de munca pe sc0imb si vor fi consemnate in mod obligatoriu in fisele individuale de instructa# sub semnatura. Art.!.3. Instructa#ul periodic de protectia muncii este stabilit8 a se efectua o data la 3 luni. Art.!.!. Prelucrarea acestor instructiuni proprii este obligatoriu sa se faca de catre toti conducatorii locurilor de munca pentru personalul subordonat.. Art.!.3. Insusirea prezentelor instructiui este obligatorie pentru salariatii restaurantului, bucatariei si barului deoarece constituie obiectul testatii anuale din punct de vedere al protectiei muncii.

I&=-CMI= S>.?ICI@( >A=>.& %> P.>?>&I.> SI P.-=>C=I> SIMION M. VALENTIN GABRIEL I.I.