Sunteți pe pagina 1din 5

Ghidul Cabinetului Medical

Ghidul cabinetului medical

Acest ghid este furnizat gratuit de Iulius Tax Accounting Tel 0769/69.33.11 office@iuliustax.ro

Ghidul Cabinetului Medical

Cuprins

A. Organizarea cabinetului medical B. Infiintarea si inregistrarea cabinetelor medicale C. Inregistrarea fiscala si organizarea evidentei contabile a cabinetului medical D. Impozitarea veniturilor unui cabinet medical *Stiti care este legislatia care se aplica cabinetelor medicale in functie de forma de organizare? *Stiti care sunt impozitele pe care trebuie sa le plateasca un cabinet medical?

Acest ghid este furnizat gratuit de Iulius Tax Accounting Tel 0769/69.33.11 office@iuliustax.ro

Ghidul Cabinetului Medical

A. Organizarea cabinetului medical Serviciile medicale realizate prin intermediul cabinetelor medicale se realizeaza in conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile comerciale si in baza ordonantei de urgente 124/1998 (legea 626/2001) privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale Conform Legii 629/2001 serviciile de sanatate ale cabinetelor medicale se realizeaza de medici de medicina generala - medici de familie, stomatologi, specialisti si alte categorii de personal medical autorizat. Cabinetele medicale se pot infiinta ca CMI (Cabinet Medical Individual ), SRL medicale (Societate cu Raspundere Limitata ) i alte forme de organizare Cabinetul medical poate avea salariati sau colaboratori si orice alta categorie de personal. Se poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei din CMI in SRL cu instiintarea autoritatii care a avizat infiintarea si inregistrarea cabinetului medical. B. Infiintarea si inregistrarea cabinetelor medicale Denumirea cabinetului trebuie sa reflecte specificul activitatilor inscrise in autorizatia de libera practica a medicului. Cabinetele medicale se infinteaza pe baza Actul de infiintare acesta fiind certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale. Un exemplar se pastreaza la autoritatea sanitar publica si unul se inmaneaza doctorului. Cabinetele medicale trebuie sa aiba o dotare minima la infiintare conform ordinului Ministerului Sanatatii. Cheltuielile efectuate pentru perfectionare continua, investitii, dotari si alte utilitati necesare infiintarii si functionarii cabinetelor medicale se scad din veniturile realizate. Cabinetele se pot infiinta in actualele dispensare medicale/policlinici sau in alte spatii private autorizate. Cabinetele medicale (SRL uri) se infiinteaza conform legii 31/1990 privind societatile comerciale. Administratorul cabinetului sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie trebuie sa fie medici. Cabinetele medicale se inregistreaza la Registru Comertului din raza unde isi are sediu social cabinetul. Inregistrarea unitatii si emiterea certificatului de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale se fac in baza urmatoarelor documente: a) cererea reprezentantului legal al unitatii medicosanitare; b) certificatul de inregistrare la registrul comertului, respectiv certificatul de inregistrare in registrul persoanelor juridice, ori hotararea judecatoreasca de infiintare sau actul de acordare a personalitatii juridice; c) actul constitutiv; d) hotararea statutara a organului de conducere privind infiintarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizatiile si institutiile prevazute la art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicata; e) dovada legala a detinerii spatiului in care se organizeaza si functioneaza cabinetul medical; f) autorizatia sanitara de functionare;
Acest ghid este furnizat gratuit de Iulius Tax Accounting Tel 0769/69.33.11 office@iuliustax.ro 3

Ghidul Cabinetului Medical

g) avizul colegiului medicilor; h) dovada indeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale in concordanta cu serviciile medicale furnizate pe specialitati. Avizul colegiului medicilor se elibereaza in baza urmatoarelor documente: a) cererea organului de conducere; b) certificatul de inregistrare la registrul comertului, respectiv certificatul de inregistrare in registrul persoanelor juridice, ori hotararea judecatoreasca de infiintare sau actul de acordare a personalitatii juridice; c) actul constitutiv al societatii; d) hotararea statutara a organului de conducere privind infiintarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizatiile si institutiile prevazute la art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicata; e) dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze cabinetul/cabinetele medicale; f) declaratia prevazuta la art. 28 lit. b) din prezentele norme metodologice; g) regulamentul de organizare si functionare; h) fisele de atributii ale posturilor; i) raportul favorabil privind existenta dotarii minime corespunzatoare activitatilor medicale desfasurate si numarului de cabinete, document intocmit de inspectori delegati din partea Colegiului Medicilor din Romania; j) programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitatii. C. Inregistrarea fiscala si organizarea evidentei contabile a cabinetului In cadrul cabinetului medical individual isi exercita profesia medicul titular, care poate sa isi angajeze medici colaboratori, asistente medicale sau orice alta categorie de personal necesara desfasurarii activitatii. Cabinetele medicale organizate sub forma societatii comerciale cu raspundere limitata (SRL) realizeaza contabilitatea in partida dubla, in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata. In cazul SRL-urilor fiind contabilitate in partida dubla sunt necesare cunostinte aprofundate de contabilitate. Pentru cabinetele medicale organizate sub forma de Cabinet Medical Individual contabilitatea se tine in partida simpla, potrivit normelor metodologice aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1040/2004 privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In cazul unui Cabinet Medical Individual contabilitatea este mai simpla dar datorita modificarilor legislative permanente din tara noastra este indicat sa apelati la un contabil cu experienta. In termen de 15 zile de la infiintare se depune declaratia 220 privind venitul estimat. In anul urmator se depune pana la 31 ianuarie sau 25 mai in functie de diferite aspecte.Tot pe data
Acest ghid este furnizat gratuit de Iulius Tax Accounting Tel 0769/69.33.11 office@iuliustax.ro 4

Ghidul Cabinetului Medical

de 25 mai se depune si declaratia 200 privind veniturile realizate. Tot la infiintare se depune declaratia 070 privind inregistrarea fiscal. Registele obligatorii ce tebuie completate pentru derularea corecta a activitatii cabinetului medical, din punct de vedere legal, sunt: - Registrul-jurnal de incasari si plati si - Registrul-inventar care se inregistreaza la Administratia Financiara. - Registrul unic de control se achizitioneaza la infiintare si se pastreaza la sediu pentru prezentarea in fata organelor de control. D. Impozitarea veniturilor si contributiile unui cabinet medical Cabinetele medicale platesc 16% impozit pe venit net (venituri minus cheltuieli) Cabinetele medicale individuale sunt obligate sa achite contributii la asigurari sociale (pensii) si asigurari sociale de sanatate.

Pentru mai multe detalii contactati-ne Iulius Tax Accounting Tel 0769/69.33.11 Office@iuliustax.ro

Acest ghid este furnizat gratuit de Iulius Tax Accounting Tel 0769/69.33.11 office@iuliustax.ro