Sunteți pe pagina 1din 7

Persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA conform art.

153, precum i persoanele impozabile nou-nfiinate n anul 2013 i nregistrate n scopuri de TVA conform art. 153, care n cursul anului 2013 au utilizat ca perioad fiscal trimestrul calendaristic i :

1. n luna decembrie 2013 au efectuat achiziii intracomunitare de bunuri taxabile n Romnia

n anul 2014 vor utiliza ca perioad fiscal luna calendaristic i vor depune la organele fiscale competente formularul 092 Declaraie de meniuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA care utilizeaz trimestrul calendaristic ca perioad fiscal i care efectueaz o achiziie intracomunitar taxabil n Romnia.

Termen: pn la data de 10.01. 2014. La importuri aveti grija daca o faceti din Uniune sau din afara Uniunii. Daca o faceti din Uniune, obligatoriu trebuie sa fiti inscrisi in Registrul Operatorilor Intracomunitari. Altfel operatiunea nu doar ca este nelegala, dar furnizorul vostru o sa va emita factura cu TVA inclus, pentru ca nu aveti numar valabil in VIES. Incepand cu data de 1 august 2010, se infiinteaza si se organizeaza in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare, respectiv: - a) livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania potrivit art. 132 alin. (1) lit. a) si care sunt scutite de taxa in conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) si d); - b) livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la art. 1321 alin. (5), efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T in Romania; - c) prestari de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile; - d) achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania potrivit prevederilor art. 1321; - e) achizitii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2), efectuate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania, inclusiv persoane juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531, de catre persoane impozabile

nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, si pentru care beneficiarul are obligatia platii taxei potrivit art. 150 alin. (2).

Cursuri valutare TVA

pentru vanzari la distanta - echivalentul in lei al plafonului de 35.000 de euro prevazut la art. 132 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal se stabileste pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Nationala a Rornaniei la data aderarii si se rotunjeste la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, cane cifra sutelor este egala cu sau mai mare decat 5, si prin reducere, cane cifra sutelor este mai mica decat 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei (cursul de la data aderarii - 3,3817 lei/euro) plafon achizitii intracomunitare de 10.000 euro - echivalentul in lei al plafonului pentru achizitii intracomunitare de 10.000 euro, prevazut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, aplicabil in cursul unui an calendaristic, se determina pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare cane cifra sutelor este eqala sau mai mare decat 5 si prin reducere cane cifra sutelor este mai mica de 5, prin urmare plafonul este de 34.000 lei. (cursul de la data aderarii 3,3817 lei/eur plafon 100.000 euro pentru stabilirea perioadei fiscale - In sensul art. 156A1 alin. (1) din Codul fiscal, echivalentul in lei al plafonului de 100.000 de eur se deterrnma pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a Rornaniei valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, inclusiv pentru persoanele impozabile care solictta inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal in cursul anului (cursul valabil pentru 31 decembrie 2012 este 4,4291 lei/euro, fata de 4,3197 lei/euro la 31.12.2011).

elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import sunt exprimate in valuta cursul de schimb valutar se stabileste conform prevederilor comunitare care reglementeaza calculul valorii in varma.

elementele tolosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decat importul de bunuri, se exprima in valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrala Europeana ori cursul de schimb utilizat de banca prin care se etectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza. Prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de respectiva banca in ziua anterioara si care este valabil pentru operatiunile care se vor destasura in ziua urrnatoare.

Conform pct. 155 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009, inregistrarea in contabilitate a intrarii stocurilor se efectueaza la data transferului riscurilor si beneficiilor. In general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietatii si de livrare coincid. Totusi, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru: - bunuri vandute in consignatie sau stocurile la dispozitia clientului; - stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care raman in evidenta debitorului pana la vanzarea lor; - bunuri receptionate pentru care nu s-a primit inca factura, care trebuie inregistrate in activele cumparatorului; - bunuri livrate si nefacturate, care trebuie scoase din evidenta, transferul de proprietate avand loc; - bunuri vandute si nelivrate inca, pentru care a avut loc transferul proprietatii. De exemplu, la vanzarile cu conditia de livrare "ex-work", bunurile vandute ies din stocul vanzatorului din momentul punerii lor la dispozitia cumparatorului etc.

Astfel, stocurile se inregistreaza la momentul transferului riscurilor si beneficiilor. Inregistrari contabile: 1. Recunoasterea stocurilor la momentul transferului riscurilor si beneficiilor: 327 = 401 Marfuri in curs de aprovizionare 2. Receptia bunurilor: 371 = 327 "Marfuri"

Furnizori

Marfuri in curs de aprovizionare

Cheltuielile cu marfurile se inregistreaza la momentul scoaterii acestora din gestiune.

In conformitate cu prevederile art. 135 alin. (2) din Codul fiscal, in cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (14) sau, dupa caz, la data emiterii autofacturii prevazute la art. 155 alin. (8) ori in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator, daca nu a fost emisa nicio factura/autofactura pana la data respectiva.

Economia Romniei este o economie de pia, conform Constituiei din 1991. Conform acesteia, statul este obligat s asigure libertatea comerului i protecia concurenei loiale. n economia Romniei acioneaz aadar legea cererii i a ofertei. La baza acesteia se afl proprietatea privat care trebuie protejat i garantat.

Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri (Intra UE28), n perioada ianuarie - septembrie 2013, a fost de 112,24 miliarde lei (25,458 miliarde euro) la expedieri i de 136,41 miliarde lei (30,94 miliarde euro) la introduceri, reprezentnd 69,8% din total exporturi i 76,1% din total importuri. Totodat, valoarea schimburilor extracomunitare de bunuri (Extra UE28) s-a situat, n primele nou luni din 2013, la 48,64 miliarde lei (11,021 miliarde euro) la exporturi i 42,815 miliarde lei (9,69 miliarde euro) la importuri, reprezentnd 30,2% din total exporturi i 23,9% din total importuri. n primele nou luni din 2013, ponderi importante n structura exporturilor i importurilor sunt deinute de grupele de produse: maini i echipamente de transport (42% la export i 34,6% la import) i alte produse manufacturate (33,1% la export, respectiv 30,3% la import). Conform INS, n luna septembrie, exporturile FOB au nsumat 19,86 miliarde lei (4,45 miliarde euro), n

timp ce importurile CIF s-au situat la 21,70 miliarde lei (4,86 miliarde euro). Comparativ cu luna septembrie 2012, exporturile au crescut cu 15,2% la valori exprimate n lei (16,1% la valori exprimate n euro), iar importurile au crescut cu 3,3% la valori exprimate n lei (4,2% la valori exprimate n euro). De asemenea, fa de luna august 2013, exporturile din luna septembrie 2013 au crescut cu 17,2% la valori exprimate n lei (16,4% la valori exprimate n euro), iar importurile au crescut cu 9,6% la valori exprimate n lei (8,9% la valori exprimate n euro). Deficitul balanei comerciale (FOB/CIF) a fost, n septembrie, de 1,84 miliarde lei (413 milioane euro), mai mic cu 1,92 miliarde lei (423,7 milioane euro) dect cel nregistrat n luna septembrie, anul trecut. Potrivit INS, n cazul perioadei ianuarie-septembrie 2013, comerul intracomunitar cu bunuri include i tranzaciile dintre Romnia i Croaia, ar ce a devenit stat membru UE la data de 1 iulie 2013. Datele pentru anul 2012 au fost recalculate n condiii comparabile.

Incepand cu 1 ianuarie 2007 statisticile de comert international cu bunuri se stabilesc prin insumarea datelor din sistemele statistice INTRASTAT si EXTRASTAT: - sistemul INTRASTAT: pentru comertul INTRA-UE (schimburile de bunuri intre Romania si celelalte state membre ale Uniunii Europene); - sistemul EXTRASTAT: pentru comertul EXTRA-UE (schimburile de bunuri intre Romania si statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene). Valoarea schimburilor de bunuri intre Romania si tarile UE a fost anul trecut de 152,5 miliarde lei (34,5 miliarde euro) la expedieri si de 185,01 miliarde lei (41,86 miliarde euro) la introduceri, reprezentand 69,6% din total exporturi si 75,7% din total importuri. In anul 2013, ponderi importante in structura exporturilor si importurilor sunt detinute de grupele de produse: masini si echipamente de transport (42,0% la export si 35,0% la import) si alte produse manufacturate (32,5% la export, respectiv 29,8% la import).

2. Achizitia intracomunitara de bunuri este prevazuta la art. 130^1 din Codul fiscal si anume: (1) Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un

proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. (2) Sunt asimilate unei achizitii intracomunitare cu plata urmatoarele: a) utilizarea in Romania, de catre o persoana impozabila, in scopul desfasurarii activitatii economice proprii, a unor bunuri transportate sau expediate de aceasta sau de alta persoana, in numele acesteia, din statul membru pe teritoriul caruia aceste bunuri au fost produse, extrase, achizitionate, dobandite ori importate de catre aceasta, in scopul desfasurarii activitatii economice proprii, daca transportul sau expedierea acestor bunuri, in cazul in care ar fi fost efectuat din Romania in alt stat membru, ar fi fost tratat ca transfer de bunuri in alt stat membru, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (10) si (11); b) preluarea de catre fortele armatei romane, pentru uzul acestora sau pentru personalul civil din cadrul fortelor armate, de bunuri pe care le-au dobandit in alt stat membru, care este parte a Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, si la a caror achizitie nu s-au aplicat regulile generale de impozitare din acel alt stat membru, in situatia in care importul bunurilor respective nu a putut beneficia de scutirea prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. g). (3) Se considera, de asemenea, ca este efectuata cu plata achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare, daca ar fi fost realizata in Romania, ar fi fost tratata drept o livrare de bunuri efectuata cu plata. (4) Este asimilata unei achizitii intracomunitare si achizitionarea de catre o persoana juridica neimpozabila a unor bunuri importate de acea persoana in Comunitate si transportate sau expediate intr-un alt stat membru decat cel in care s-a efectuat importul. Persoana juridica neimpozabila va beneficia de rambursarea taxei platite in Romania pentru importul bunurilor, daca dovedeste ca achizitia sa intracomunitara a fost supusa taxei in statul membru de destinatie a bunurilor expediate sau transportate. In ce priveste obligatiile de raportare pentru persoanele care efectueaza achizitii intracomunitare de bunuri, acestea sunt: - declaratia recapitulativa (390 VIES) care se depune la organele fiscale pana in a 25-a zi a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada de raportare in care s-au realizat livrarile, conform OPANAF 3162/2011; - decontul de TVA (formularul 300) care se depune la organele fiscale pana in a 25-a zi a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada de raportare (luna sau trimestrul calendaristic ori o alta perioada fiscala aprobata de organele fiscale) conform OPANAF 3665/2011; - declaratia Intrastat (doar daca se depaseste plafonul 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri), conform Ordin INS 1183/2011.Declaratia se depune pana in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care s-au realizat achizitiile intracomunitare de bunuri. Inregistrarea contabila: achizitie intracomunitara de bunuri: % 401 Furnizori 2xx/3xx /6xx

4426 Tva deductibila = 4427 Tva colectata