Sunteți pe pagina 1din 37

P .

s o c i a t i p e n t r u u r b a n i s f i c a B u c u r e * f i l o r

A
B U C U R E S T I L O R

M a r e l l a n c u
H o r i a C r e a n g l a
O c t a v D o i c e s c u

. e _

A R H I T E C T U R A
C A T R E
0
www.dacoromanica.ro
A s o c i a t i a p e n t r u u r b a n i s t i c a B u c u r e * f i l o r
C a t r e

A r h i t e c t u r a

B u c u r e s t i l o r
M a r c e l l a n c u
H o r i a C r e a n g a
O c t a v D o i c e s c u
E c l i t u r a z i a r u l u l T r i b u n a E d i M a r a
www.dacoromanica.roi l e a


o f i c i a l it i
www.dacoromanica.ro
/ ( /
( I
A r k . M a r c e l l a n c u

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
M A R C E L I A N C Ui i

www.dacoromanica.ro
f r
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ros i

www.dacoromanica.ro
I O P I A


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
A r h . H o r i a C r e a n g a
D e s e n d e M a r c e l i a n c u
, / -
www.dacoromanica.ro


S I

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.roH a n d ,www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
A r h . D o i c e s c u
D e s e n d e M a r c e l l a n c u
I

www.dacoromanica.ro
4 .

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


R a
! :www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
L e i 2 0
I n a c e i a s i e d i t u r a :
V i i f o r u i B u c u r e * f i l o r
d e D e m . I . D o b r e s c u
S u b t i p a r
U r b a n i s m u l i n R u s i a S o v i e f i c a
d e P r o f . C . S f i n t e s c u
T i p . S L 0 V A " D o a m n

:
.
J r
1 1
www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și