Sunteți pe pagina 1din 8

JOCURI MUZICALE N GRDINI

Jocul muzical este foarte im orta!t "! #r$%i!i&$' a()!% u! rol co()r*itor' "!truc)t este o acti(itate care ro%uce satisfac&ii *i l$ceri co iilor' "i atra#e *i "i i!tereseaz$' rile+ui!%u,le tr$iri emo&io!ale %i! cele mai uter!ice.ODUL DE .IA/R .o%ul %e iatr$ s,a %$r)mat ' A (e!it a a *i l,a luat0om face altul e r)u "! +os' Altul mai trai!ic *i mai frumos! tim ul c)!tecului' %oi co ii care stau fa&$ "! fa&$ "*i &i! m)i!ile "m reu!ate *i ri%icate form)!% u! o%-Ceilal&i co ii trec e su1 2 o%23format %i! m)i!ile celor %oi co ii4 c)!t)!%! cli a "! care ultimul cu()!t %i! c)!tecel (a fi ro!u!&at' cei %oi co ii care formeaz$ o%ul (or l$sa m)i!ile "! +os' ri!z)!% co ilul care trecea "! acel mome!t e su1 o%ul format %i! 1ra&ele lor- Acel co il !u (a mai trece e su1 o%' (a sta "! s atele u!uia %i!tre cei %oi co ii *i (a a*te ta )!$ c)!% to&i ceilal&i co ii (or fi ri!*i *i (or face arte %i! zi%ul o%ului-

UR5UL 5OMNORO5 Ursul %oarme'ursul %oarme' A uitat 1ietul %e foameM)!carea i,o furi u*or' De e*ti iute %e iciorCo iii formeaz$ u! cerc &i!)!%u,se %e m)i!i-Di!tre ei' se ale# %oi co ii 6 ursuleul'3co ilul (a urta masca %e urs4' care se a*eaz$ "! mi+locul cercului *i "*i $ze*te m)!carea 3#$leata cu cu1uri4 *i lupul ' care r$m)!e "! icioare' "! s atele ursule&ului ' i!te!&io!)!% s$ fure 7ra!aLa u! mome!t %at ursul se reface c$ a a%ormit ' lu ul fur$ m)!carea *i ie*i!% %i! cerc fu#e e mar#i!ea acestuia ' iar ursul alear#$ s$,l ri!%$-

8A/I5/UA Am ier%ut o 1atistu&$ 9i m$ 1ate mama '


:

Ci!e are s$ mi,o %ea' C$,l s$rut o %at$8atista,i arfumat$' Ea este la o fat$' La o fat$ frumoas$' .e care o iu1escCo iii su!t a*eza&i "! cerc' f$r$ a se &i!e %e m)!a-Co!%uc$torul %e +oc "!ce e s$ aler#e "! afara cercului' ri! s atele co iilor' "! tim ce ace*tia c)!t$-0a u!e 1atistu&a "! s atele u!ui co il' f$r$ s$,l ate!&io!eze' a oi co!ti!u$ aler#area- Co iii !u au (oie s$ se "!toarc$' iar %ac$ u!ul %i!tre ei se (a "!toarce "!ai!te %e sf)r*itul +ocului' (a fi elimi!at rimi!% c7iar *i o e%ea s$ 7azlie- Cel care (a rimi 1atista (a co!ti!ua +ocul-

/ARA;UL C<I Ne cu!oa*te o lume "!trea#$ Noi 'su!tem taraful C7i&Juc$u*i *i 1u!i %e *a#$' N,a(em fric$ %e isiciRefre!6C7i&'c7i&'c7i&'c7i&' N,a(em fric$ %e isici C7i&'c7i&'c7i&'c7i&' C)!% !u su!t e aiciCu o co1z$ *i,o c7itar$ ' C,u! &am1al *i,u! co!ra1as Ne %istr$m sear$ %e sear$ 9i c)!t$m a*a e !as6 Refre!6C7i&'c7i&'c7i&'c7i&' N,a(em fric$ %e isici C7i&'c7i&'c7i&'c7i&' C)!% !u su!t e aiciLa coma!%a6 Pisica!, to&i co iii alear#$ "! cele atru col&uri ale clasei 'u!%e au fost marcate c$su&ele *oriceilor *i se #7emuiesc u!ul l)!#$ altul- La coma!%a 6Pisica a plecat' co iii re(i! "! mi+locul clasei *i reiau +oaca- Dac$ isica reu*e*te s$ ri!%$ u! *oricel' "!ai!te %e a a+u!#e "! c$su&$' sc7im1$ rolul cu el *i co!ti!u$ +ocul-

RANUL E .E C=M. $ra!ul e e c)m ' $ra!ul e e c)m Ura' %r$#u&a mea
>

$ra!ul e e c)m El are o !e(ast$' El are o !e(ast$Ura' %r$#u&a mea El are o !e(ast$Ne(asta u! co il ' Ne(asta u! co ilUra' %r$#u&a mea Ne(asta u! co ilCo ilul' o %$%ac$' Co ilul' o %$%ac$Ura'%r$#u&a mea Co ilul o %$%ac$D$%aca u! isoi' D$%aca u! isoiUra' %r$#u&a mea D$%aca u! isoi.isoiul ri!%e *oareci' .isoiul ri!%e *oareciUra' %r$#u&a mea .isoiul ri!%e *oareci9i *oarecii la 1r)!z$ 9i *oarecii la 1r)!z$Ura' %r$#u&a mea 9i *oarecii la 1r)!z$9i 1r)!za la 1utoi 9i 1r)!za la 1utoiUra' %r$#u&a mea 9i 1r)!za la 1utoi8utoiul la #u!oi' 8utoiul la #u!oiUra' %r$#u&a mea 8utoiul la #u!oi$ra!ul s$,*i alea#$'
?

$ra!ul s$,*i alea#$Ura'%r$#u&a mea $ra!ul s$,*i alea#$Jocul "!ce e cu u! co il care (a ale#e u! arte!er %i! #ru ul celorlal&i co ii' ca a()!% rolul !e(estei la sf)r*itul rimei strofe' acest arte!er ale#e la r)!%ul s$u u! co il cu rolul %i! urm$toarea strof$ c)!tat$ *i tot a*a )!$ la sf)r*itul c)!tecului- 5e (a forma u! *ir %e co ii care se &i! %e mi+loc u!ul e altul #e! tre!ule& ima#i!ar' c)!t)!% *i %a!s)!% "! form$ %e cerc-

N;LORE5C GRDINILE !floresc #r$%i!ile' Ceru,i ca o#li!%a' .ri! li(ezi' al1i!ele' 9i,au or!it coli!%aC)!t$ cioc)rliile ' Im! %e (eselie' ;luturii cu miile' Joac$ e c)m ieJoac$ fete *i 1$ie&i <ora,! 1$t$tur$' A7' %e ce !,am zece (ie&i' 5$ te c)!t'!atur$@
Co iii formeaz$ u! cerc sim1oliz)!% o #r$%i!$ "!florit$-! i!teriorul cercului se a*eaz$ A,B co ii ce re rezi!t$ %iferite flori- 5e mai sta1ilesc c)&i(a co ii,albine, *i c)&i(a co ii,fluturi, care stau "! afara #r$%i!ii-Jocul "!ce e cu i!to!area melo%iei %e c$tre co iii %i! cerc *i %e c$tre co iii,flori-La (ersurile2.ri! li(ezi al1i!ele2' ace*tia ocolesc #r$%i!a 3cercul4 *i i!tr$ "! ea' o ri!%u,se la c)te o floare- La (ersul C;luturii cu miile2'fluturii "!co!+oar$ "! z1or #r$%i!a sau i!tr$ "! cerc' u!%e "*i co!ti!u$ z1orul-C)!% melo%ia a+u!#e la (ersurile CJoac$ fete *i 1$ie&i2' co iii %i! cerc "!ce s$ +oace o 7or$- Jocul se reia' mereu cu al&i co ii "! rolurile %e flori, albine *i fluturi.

DE5C<IDE UREC<EA 8INE Desc7i%e urec7ea 1i!e' 5$ (e%em #7ice*ti' ori 1aD Ci!e te,a stri#at e ti!eD <ai' #7ice*te !u mai sta@
U! co il este ales s$ stea cu oc7ii "!c7i*i 3sau le#at cu o e*arf$4' iar ceilal&i c)!t$- U!ul %i!tre co ii' "l (a stri#a e !ume e co ilul care a stat cu oc7ii "!c7i*i ' acesta tre1ui!% s$ #7iceasc$ ci!e l,a stri#at-.e!tru amuzame!t' co iii "*i ot sc7im1a (ocea' iar cei care !u recu!osc (ocea' (or rimi oru!ci 7azliiE

CA5/ELUL A fost o%ata u! castel' Uite,a*aCu mii %e tur!ule&e,! el Uite,a*a- 8is Castelul a(ea u! #eam mic' Uite,a*a.ri! care ri(ea u! itic' Uite,a*a- 8is .iticul !ostru se +uca Uite,a*a9i o itic$,l imita Uite,a*a - 8is 0e!i&i cu to&ii e la !oi' Uite,a*a0e!i&i s$ ($ +uca&i *i (oiUite,a*a- 8is
La (ersurile CUite,a*a2' co iii (or fi c)t se oate %e eF resi(i' "! fu!c&ie %e (ersurile c)!tecului-

C=N/EC CU MI9CARE Lua&i seama 1i!e' ! icioare' %re &i@ Oc7ii to&i la mi!e@ M)i!ile la ie &i@ :'>'?G :'>'?G :'>'?A*a' co ii@ Lua&i seama 1i!e Du $ cum (,am s us' Oc7ii to&i la mi!e@ 8ra&ele "! sus@ :'>'?G :'>'?G :'>'?A*a' co ii@ Lua&i seama 1i!e Cum am "!($&at' Oc7ii to&i la mi!e@ 8ra&ele "! lat@
A

:'>'?G :'>'?G :'>'?A*a' co ii@


Co iii su!t #ru a&i "! atru ec7i e' a*ezate "! *ir- Co iii c)!t$ *i eFecut$ mi*c$rile cerute %e (ersuri-

CO.ILUL NEA5/=M.RA/ 5,a suit co ilu,! om 5us'sus'sus 9i e,o crac$ mi s,a us 5us'sus'susi $rea #roza( %e 1i!e *i stri#a6 Ci!e e mai sus ca mi!eD 9i r)%eaAtu!ci craca se ru ea/rosc' trosc' trosc@ 9i co ilul +os c$%ea6 8uf' 1uf' 1uf@ A c$zut %i! %eal "! (ale Uite,a*a' 9tiu c$ !,a c$zut e moale' C$ l)!#eaCo iii mer# "! cerc' u!ul %u $ altul' c)!t)!% *i eFecut)!% mi*c$rile- Acestea su!t6 sus- co iii (or mer#e e ()rfuri' cu m)i!ile %easu ra ca uluiG rdea- (or 1ate %i! almeG trosc, (or tro $iG buf, se (or #7emuiG uite-aa, (or imita cu m)i!ile mori*caG plngea, se (or reface c$ l)!#-

;AMILIA MEA Acesta e tata 1u! *i serios3 %e#etul mare4 Aceasta e mama eFem lu frumos 3 ar$t$torul4 ;ratele cel mare mer#e la *coal$3 mi+lociul4 5ora cea mare cu $ u*a,! oal$3 i!elarul4 5ora cea mic$ la mama alear#$ 3%e#etul mic4

Aceasta formeaz$ familia "!trea#$ 3 se "!co!+oar$ cu m)!a o us$ toate %e#etele "m reu!ate4 5e ri!%e *i se r$suce*te' e r)!%' fiecare %e#et' cu trei %e#ete %e la m)!a cealalt$5 NE JUCM CU DEGEELELE <ai s$ ar$t$m %e#etul cel mic 9i cu el s$ !e +uc$m u! ic@ <ai s$ ar$t$m care,i i!elarG 5$,i a%ucem u! i!el "! %ar<ai sa,i ar$t$m care,i mi+lociu 5$ (e%em c)t este %e z#lo1iu<ai s$ ar$t$m *i ar$t$torul 9i s$ "l rotim cu 1i!i*orul<ai s$ ar$t$m %e#etul cel mare 9i s$,l facem sem! %e "!tre1are<ai s$ ar$t$m almele curate 9i u*or s$ le lo(im .)!$ !u le o1osim5e eFecut$ mi*c$ri c)t mai eF resi(e ale %e#etelor' +ocul se oate %esf$*ura e roluri' ale#)!%u,se c)te u! co il e!tru fiecare %i!tre cele zece %e#ete- Cel care (a face #re*eli (a i!%e li!i c)te o oru!c$ amuza!t$-

UN ELE;AN/ Un elefa!t' se le#$!a' .e o )!z$ %e $ia!+e!' 9i fii!%c$ ea !u se ru ea' A mai c7emat u! elefa!tDoi elefa!ti se le#$!au .e o )!z$ %e $ia!+e! 9i fii!%c$ ea !u se ru ea ' Au mai u! elefa!tTrei elefa!&i se le#$!au .e o )!z$ %e $ia!+e! 9i fii!%c$ ea !u se ru ea' Au mai c7emat u! elefa!tPatru elefa!&i se le#$!au .e o )!z$ %e $ia!+e!' 9i fii!%c$ ea !u se ru ea
H

Au mai c7emat u! elefa!tCinci elefa!&i se le#$!au .e o )!z$ %e $ia!+e!' 9i fii!%c$ ea !u se ru ea' Au mai c7emat u! elefa!tase elefa!&i se le#$!au .e o )!z$ %e $ia!+e! 9i fii!%c$ ea !u se ru ea' Au mai c7emat u! elefa!tapte elefa!&i se le#$!au .e o )!z$ %e $ia!+e! 9i fii!%c$ ea !u se ru ea' Au mai c7emat u! elefa!tOpt elefa!&i se le#$!au .e o )!z$ %e $ia!+e! 9i fii!%c$ ea !u se ru ea' Au mai c7emat u! elefa!tou! elefa!&i se le#$!au .e o )!z$ %e $ia!+e! 9i fii!%c$ ea !u se ru ea' Au mai c7emat u! elefa!t"ece elefa!&i se le#$!au .e o )!z$ %e $ia!+e! 9i e!tru c$ )!za s,a ru t /o&i elefa!&ii au c$zut@@@ #uff@
Co iii fac u! cerc iar u!ul st$ "! mi+loc *i se "!()rte %estul %e "!cet' "! tim ce co iii c)!t$ 62U! elefa!t se le#$!a e o )!z$ %e $ia!+e!I 9i fii!%c$ ea !u se ru ea I A mai c7emat u! elefa!tI *i co ilul ale#e alt co il' acesta %i! urm$ ri!z)!%u,l %e mi+loc e rimul etc- 9i tot a*a )!a la zece elefa!&i' mome!t "! care to&i elefa!&ii (or c$%ea@

8i1lio#rafie6 Jocuri e!tru re*colari' E%itura Aramis' 8ucure*ti' :JJKG LLL- Di%actic-ro