Sunteți pe pagina 1din 3

Cuprins

Cuprins
Nota editorului ...................................................................................................IX
Cuvnt-nainte ....................................................................................................XI
Abrevieri .......................................................................................................... XIII
1. Contracte de concesiune
1. Contractul de concesiune de bunuri proprietate public ................................. 3
2. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utiliti
publice prin concesiune ...................................................................................... 16
3. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare
a domeniului public i privat de interes local prin concesiune ...................... 31
4. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu ap i de canalizare prin concesiune ........................................................... 41
5. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public
prin concesiune .................................................................................................... 63
6. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare
a localitilor prin concesiune ............................................................................ 78
7. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public
local de persoane prin concesiune .................................................................... 94
8. Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare
cu energie termic prin concesiune ................................................................ 109
9. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de distribuie a energiei
electrice prin concesiune .................................................................................. 123
10. Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind
distribuia gazelor naturale prin concesiune................................................... 139
2. Contracte de achiziii publice
11. Contractul de achiziii publice de furnizare de produse ............................... 157
12. Contractul de achiziii publice de prestare de servicii................................... 178
13. Contractul de achiziie public de lucrri ....................................................... 189
3. Contracte de atribuire
14. Contractul de atribuire n folosin cu titlu gratuit (comodat)
a unui bun proprietate public ......................................................................... 209
15. Contractul de dare n administrare a unui bun proprietate public ............ 216
16. Contractul de nchiriere a unui bun proprietate public ............................... 225

Cartea de contracte administrative

4. Contracte de management public


17. Contractul de management pentru funcia de administrator public
la nivelul unitilor administrativ-teritoriale .................................................... 239
18. Contractul de management privind organizarea, gestionarea
i conducerea activitii instituiilor publice de cultur ................................. 249
19. Contractul de management privind organizarea, conducerea
i administrarea unui spital public ................................................................... 261
5. Structuri asociative
20. Actul constitutiv al asociaiei de dezvoltare intercomunitar
de utiliti publice ............................................................................................... 281
21. Statutul asociaiei de dezvoltare intercomunitar de utiliti publice.......... 290
22. Actul constitutiv al asociaiei de dezvoltare intercomunitar
pentru crearea unei zone metropolitane ........................................................ 305
23. Statutul asociaiei de dezvoltare intercomunitar pentru crearea
unei zone metropolitane .................................................................................. 311
24. Actul constitutiv al asociaiei de dezvoltare intercomunitar de utiliti
publice pentru serviciul de alimentare cu ap i de canalizare ................... 327
25. Statutul asociaiei de dezvoltare intercomunitar de utiliti publice
pentru serviciul de alimentare cu ap i de canalizare ................................. 332
26. Convenia privind nfiinarea Gruprii Europene de Cooperare Teritorial .... 350
27. Statutul Gruprii Europene de Cooperare Teritorial .................................... 359
6. Contracte de parteneriat
28. Contractul de parteneriat public-privat de tip Proiectare-ConstrucieOperare-Transfer (PCOT) ................................................................................ 373
29. Contractul de parteneriat prin care se nfiineaz
un consoriu universitar ..................................................................................... 396
7. Contracte privind transportul pe cile ferate
30. Contractul de activitate al Companiei Naionale de Ci Ferate
C.F.R. SA ........................................................................................................ 405
31. Contractul de servicii publice al societii naionale de transport
feroviar de cltori C.F.R. Cltori SA ........................................................ 414
8. Alte contracte
32. Contractul de mprumut ntre Ministerul Finanelor Publice i uniti
administrativ-teritoriale...................................................................................... 425
33. Acordul de grant ntre Fondul Romn de Dezvoltare Social
i reprezentanii de drept ai beneficiarilor ...................................................... 430
VI

Cuprins

9. Clauze contractuale de drept public


34. Clauza de aplicare a principiului echilibrului financiar n
contractele administrative................................................................................. 441
35. Dreptul autoritii publice contractante de a modifica n mod
unilateral partea reglementar a contractului ................................................ 445
36. Asigurarea funcionrii n regim de continuitate i permanen
a serviciului public ............................................................................................. 449
37. Dreptul de control al autoritii publice contractante .................................... 451
38. Clauza cu privire la dreptul autoritii publice contractante
asupra bunurilor de retur .................................................................................. 454
39. Clauza de denunare unilateral a contractului administrativ
pentru realizarea unui interes public ............................................................... 456
10. Interpretarea contractelor
40. Principii de interpretare a contractelor administrative .................................. 461

VII