Sunteți pe pagina 1din 3

Societatea de investitii financiare (SIF) Banat-Crisana S.A.

Societatea de investitii financiare Banat-Crisana S.A.

1.Istoric Societatea de Investiii Financiare Banat-Crisana S.A. este persoana juridica romana, constituita ca societate pe aciuni cu capital inte ral privat. SIF Banat-Crisana s-a constituit ca societate pe aciuni in noiem!rie 1""#, prin reor ani$area si transformarea Fondului %roprietaii %rivate I Banat-Crisana, in temeiul &e ii nr. 1''(1""# pentru transformarea Fondurilor %roprietaii %rivate in societai de investiii financiare. )videna aciunilor si acionarilor societaii este inuta de S.C. *epo$itarul Central S.A. Bucuresti. Serviciile de depo$itare a activelor societaii sunt asi urate de I+, BA+- +... A/S0)1*A/ Sucursala Bucuresti. Situaiile financiar-conta!ile si cele privind operaiunile societaii sunt auditate de societatea de audit financiar -%/, Audit S.1.&. Bucuresti. SIF Banat-Crisana are doua sucursale, care funcionea$a in municipiile Bucuresti si Cluj-+apoca. Sucursalele sunt entitai fara personalitate juridica si desfasoara acelasi o!iect de activitate cu societatea mama. *omeniul principal de activitate al SIF Banat-Crisana, conform CA)+ (Clasificarea Activitailor din )conomia +aionala), este2 intermedieri financiare cu e3cepia activitailor de asi urari si ale fondurilor de pensii (cod CA)+ #4). 5!iectul principal de activitate este alte intermedieri financiare n.c.a. (cod CA)+ #4"")2 a) efectuarea de investiii financiare in vederea ma3imi$arii valorii propriilor aciuni in conformitate cu re lementarile in vi oare6 !) estionarea portofoliului de investiii si e3ercitarea tuturor drepturilor asociate instrumentelor in care se investeste6 c) alte activitai au3iliare si adiacente, in conformitate cu re lementarile in vi oare. 2.Structura portofoliului
2.Portofoliul de aciuni la 30 iunie 2013 I. pe sectoare era :


II.

Sectorul Financiar-!ancar2 17 emitenti,valoare 817.8"4.879 lei Sectorul 0urism si alimentaie pu!lic219 emitenti,valoare1'8.8#:.1'8 lei Sectorul Comer-imo!iliare24# de emitenti,valoare ;8.:9;.974 lei,Sectorul Ind. constructoare de masini, utilaje si ec<ipamente211 emitenti,valoare 89.7':.:18 lei Sectorul Farmaceutice2' emitenti,valoare #4.#"9.'8' lei Sectorul Celulo$a si <artie2; emitenti,valoare 4".19:."#7 lei Sectorul %relucrarea lemnului2'" emitenti,valoare 1:.;#:.:"" lei Sectorul constructii219 emitenti,valoare 1:.;#:.:"" lei
pe expunere geografica era:


III.

1omania2 ;"8 mil.lei,valoarea detinerilor in 991 de emitenti. %iete )3terne2 '77 mil.lei,valoarea detinerilor in ': de emitenti.
pe tipuri de instrumente era :

*epo$ite !ancare214,19=,*epo$ite !ancare in valuta248,79=,5!li atiuni corporatiste pe piata primara291,49=,5!li atiuni corporatiste pe piata primara in valuta24,#4=,5!li atiuni de stat pe piata primara in valuta219,'=.

'.Structura actionariatului &a '1 decem!rie 9:19, SIF Banat-Crisana avea 7.;1:.;1# acionari, conform datelor raportate de *epo$itarul Central S.A. Bucuresti, societatea care ine re istrul acionarilor Societaii. %ersoane fi$ice romane2 7.;:;.##7 de actionari, detineri 71,97= , %ersoane fi$ice straine2 1.8"' de actionari, detineri :,78= , %ersoane juridice romane29"7 de actionari,detineri 94,#8=, %ersoane juridice straine2#' de actionari,detineri 9',71=.
4.Capitalul,valoarea actiunilor

Capitalul social su!scris si varsat era la '1 decem!rie 9:11 de 74.;;4."9#,;: lei, divi$at in 74;.;4".9#; de aciuni, cu o valoare nominala de :,1: lei pe aciune. +umarul total de actiuni emise este de 74;.;4".9#;. %rofitul net o!tinut la '1 decem!rie 9:19 era de 1::,71 lei. Dividendul/Actiune la 31 decembrie 2011 era de 0,100 lei.