Sunteți pe pagina 1din 7

Bursa de la Sibiu S.C SIBEX S.A.

Bursa de la Sibiu

S.C. SIBEX S.A. , este persoana juridica de drept privat, infiintata in baza Legii nr. 1!1""# privind societatile co$erciale, republicata, si a Sentintei civile nr. %%&!1""% a 'udecatoriei Sibiu si functioneaza in baza Legii nr. &"(!&##% privind piata de capital, regle$entarilor C.).*.+. si a prezentului regula$ent .
Istoric

Sibe,-Sibiu Stoc. E,c/ange este a doua cea $ai $are pia0a financiara din 1o$ania. Ea a fost fondata in dece$brie 1""% in Sibiu de 11 ac0ionari, avand ca obiect initial de activitate inter$edierea de $arfuri .2in $o$entul constituirii, Bursa de la Sibiu a cunoscut o serie de evolu0ii i$portante care au contribuit la cresterea si consolidarea pozi0iei sale in cadrul pie0elor de capital ro$anesti si interna0ionale. 2in iulie 1""( s-a concentrat pe dezvoltarea si ad$inistrarea pietelor de instru$ente financiare de tipul valorilor $obiliare si produselor derivate. Spre deosebire de Bursa de *alori Bucuresti, cea $ai $are piata de capital din 1o$ania, Sibe, se concentreaza aproape e,clusiv pe sc/i$bul de produse financiare derivate.Bursa din Sibiu este pri$a si cea $ai $are pia0a din 1o$ania de contracte futures. Contractele sunt bazate pe indicele de stoc ro$anesc, valut, ratele dobanzilor, si pretul aurului. Sibe, opereaza propriul siste$ de co$pensare, nu$it Casa 1o$ana de Co$pensatie. Acesta practica tranzactiile $arginale, cu $arje in intervalul de 1#-&#3. 4ranzactionarea $arginala i$plica efectul de parg/ie si niveluri $ai ridicate de risc, cu profiturile si pierderile a$plificate in co$para0ie cu co$ercializare stocurilor conven0ional. Bursa din Sibiu conduce SIBEX" si SIBEX15 . In &##6, Sibe, a fost evaluata de catre 7rice8ater/ouseCoopers la ,% $ilioane de euro, dar a fost supusa la o crestere si e,pansiune continua de atunci. In co$para0ie, in aceeasi perioada de ti$p, 78C a evaluat Bursa de *alori Bucuresti, la 19 de $ilioane de euro. Ca din $ai &##9, Bursa din Sibiu sa aiba (% de ac0ionari din care 5 erau societa0i de investi0ii financiare. In $ai &##9, Sibe, a discutat o fuziune cu Bursa de *alori Bucuresti. 2upa o lunga perioada de negocieri , in octo$brie &##9, ac0ionarii Bursei de *alori Bucuresti au respins propunerea. In ianuarie &##5 - Bursa din Sibiu a devenit $e$bra a organizatiei Asocia0iei :utures +ar.etsinternational care aduna bursele si alte entita0i financiare din Europa, Asia, A$erica de Sud si Africa. In +artie, &#11 - Bursa din Sibiu si-a sc/i$bat nu$ele in Sibe,-Sibiu Stoc. E,c/ange ;Sibe,<. 2e ase$enea, a fost lansat noul logo al co$paniei, reprezentand ( orase din 4ransilvania, ceea ce insea$na locul de intalnire pentru investitorii care aleg sa transfor$e ideile lor in bani. )oul logo reprezinta traditia locala de sc/i$b si seriozitate.
Capitalul social

&

Capitalul social al S.C. SIBEX S.A. este stabilit de adunarea generala a actionarilor si este for$at din actiuni no$inative cu drept de vot

Calitatea de actionar se dobandeste prin cu$pararea de actiuni e$ise de S.C. SIBEX S.A. sau in orice alte cazuri prevazute de legislatia incidenta in vigoare ;donatie, succesiune etc<. Societate privata are un capital social de ,%& $ilioane lei,integral subscris si varsat in nu$erar de actionarii sai. 2enu$irea societatilor in care sunt detinute actiuni este= S.C. Casa 1o$aneasca de co$pensatie S.A. cu %.%6%.66# actiuni detinute si %1,1"%3 participare la capitalul social. Conducerea efectiv a SC CASA 1>+A)A 2E C>+7E)SA4IE SA SIBI? este asigurat de catre 2irectorul E,ecutiv care are calitatea de conductor in confor$itate cu regle$entrile C)*+. 2irectorul E,ecutiv al societtii este 2l. 2osteteanu 4o$a @abrie S.C. 2epozitarul Sibe, S.A. cu 19%.5%9 de actiuni detinute si ( ,1 93 participare la capitalul social. S.C. 2epozitarul Sibe, S.A. are un capital social de 1&.###.### lei, i$partit in 1&#.### de actiuni cu o valoare no$inala de 1## lei pe actiune. Consiliul de Ad$inistratie al S.C. 2E7>AI4A1?L SIBEX S.A este for$at din ( ad$inistratori alesi de Adunarea @enerala a Actionarilor si este condus de do$nul 4eodor Ancuta, ales presedinte din ceilalti ( $e$brii. Structura actionariatului Structura actionariatului SC B+:+ SA cuprinde in prezent 1#& actionari, atat persoane fizice ;1"< cat si persoane juridice ;5 <, in principal societati de servicii de investitii financiare ;SSI:<, institutii de credit, SI:-uri, societati de ad$inistrare a investitiilor, fonduri desc/ise de investitii, un operator de piata si alte societati co$erciale. In prezent Societatea este detinuta astfel= (,"" "#6165 3 de SSI: B4I *AL>1I +>BILIA1E SA BucurestiC 9,65#(6996& 3 de SSI: B1>DE1 SA Cluj )apocaC 6,(&6#9 1(5&3 de SSI: )>*A I)*ES4 SA Satu +areC 6,&" # 66&563 de :1A4ELLI C>2>@)>44> 2I C>2>@)>44> @IA):1A)C> E C. S)C Salgareda ItaliaC 6,11159&9% 13 de *aidescu )icolaeC 9%,#56"6"696"3 Lista actionari persoane juridice 6,&#"%1(&( (3 Lista actionari persoane fizice 4e/nici de tranzactionare

In perioada 1""( F &###, tranzactionarea instru$entelor derivate la SC B+:+ SA sa desfasurat in siste$ >pen >utcrG, in ringuri de tranzactionare a$enajate in sediul bursei, prin inter$ediul bro.erilor de ring ;pit-bro.ers<. Incepand cu anul &###, SC B+:+ SA a i$ple$entat un siste$ de tranzactionare electronic, prin lansarea unei pri$e platfor$e electronice nu$ita Sagitarius. Aceasta asigura preluarea electronica a ordinelor introduse de bro.eri si e,ecutia tranzactiilor pe piata futures si options. 7latfor$a Sagitarius a fost dezvoltata in proportie de 1##3 de catre SC B+:+ SA. Lansarea Sagitarius a reprezentat pri$ul pas al SC B+:+ SA catre un siste$ de tranzactionare co$plet auto$atizat. ?n pas e,tre$ de i$portant pentru piata futures de la Sibiu l-a constituit asigurarea accesului de la distanta a bro.erilor si clientilor pe platfor$a de tranzactionare, iar acest lucru a fost posibil incepand cu anul &## cand specialistii SC B+:+ SA au finalizat o noua platfor$a de tranzactionare nu$ita EL41A)S. Aceasta platfor$a a $arcat auto$atizarea in proportie de 1##3 a activitatii de tranzactionare pe piaHa SC B+:+ SA, progresul fata de SA@I4A1I?S fiind Evident. In anul &##( a fost lansata platfor$a de order routing Ieb 4rader, $enita sa asigure o eficienta ridicata a actului investitional iar in anul &##5 a fost ac/izitionat un nou siste$ de tranzactionare, @lobal *ision, furnizat de 4raGport Li$ited, un furnizor i$portant de $ultiple solutii de tranzactionare electronica. In dece$brie &##", siste$ul de tranzactionare EL41A)S a fost inlocuit cu noul siste$ de tranzationare @lobal *ision. 4itluri financiare tranzactionate In prezent, la SC B+:+ SA se tranzactioneaza trei tipuri de instru$ente derivate= contracte futures, contracte options si contracte financiare pentru diferenta ;C:2<.
1. Contracte futures. ?n contract futures este un contract standardizat pentru

cu$pararea sau vanzarea la o data viitoare a unei cantitati standardizate dintr-un activ, la un pret prezent negociat pe piata. 4ranzactionarea contractelor futures se realizeaza in $arja, respectiv prin depunerea de catre investitorii care tranzactioneaza astfel de contracte a unei garantii reprezentand un anu$it procent din valoarea totala a contractelor tranzactionate.

&. Contracte options. ?n contract option este un contract standardizat care da dreptul cu$paratorului, dar nu si obligatia, de a cu$para sau a vinde activul suport de la baza contractului, in cadrul unei perioade de ti$p predeter$inate, la un pret prestabilit nu$it pret de e,ercitare, contra unei su$e platite vanzatorului la inc/eierea contractului, nu$ita pri$a si negociata pe o piata. Contractele options pot fi de tip CaII, respectiv contracte care dau dreptul cu$paratorului sa cu$pere activul suport, si de tip 7ut, respectiv contracte care dau dreptul cu$paratorului sa vanda activul support. . Contractele financiare pentru diferenta (CFD<. ?n contract C:2 este un contract intre un cu$parator si un vanzator prin care acestia sunt de acord sa isi deconteze diferenta de valoare a unui activ intre $o$entul initierii si cel al lic/idarii contractului. 2iferenta este deter$inata prin raportare la pretul unui activ suport. Contractele C:2 per$it investitorilor sa desc/ida pozitii long sau s/ort pe active suport, dar spre deosebire de contractele futures nu au o scadenta fi,a. In perioada ianuarie-octo$brie &##" au fost inc/eiate un nu$ar de &.16 .5 % contracte futures si options in valoare totala de &.# 5.#66. %&,&& 1>) ;%5& $il. E?1<. 2intre acestea sau inc/eiat un nu$ar de &.1#".9#" contracte futures in valoare de &.# .6"5.1##,(1 1>) ;%5#.(%%.95(,#6 E?1< si un nu$ar de %%.&&6 contracte options in valoare de %.%6(.&%1,61 1>) ;1.#6 .9"9,%5 E?1< Co$isioane 7entru ad$inistrarea pietelor regle$entate si a siste$elor alternative de tranzac0ionare, S.C. SIBEX S.A. , stabileste si percepe tarife si co$isioane, precu$ si tarife pentru serviciile cone,e, subsidiare, adiacente sau co$ple$entare tranzactiilor. Co$isioanele tranzactionare pentru contractele futures sunt = Rulaj mediu/ Valoare portofoliu (pe ultimele 3 luni) < 30.000 RON 2erivate actiuni 2erivate 1,5 1>) ! contract ! 30.000 RON 1,% 1>) ! contract

E?1!1>) 2erivate @old+J J gold $ini 2erivate @old, >il, Indici e,terni, &, 1>) ! curs de sc/i$b contract 2erivate actiuni 11C &,5 1>) ! contract 1," 1>) ! contract &,% 1>) ! contract

"uma minima desc#idere cont$ .### 1>) 7entru tranzactionarea produselor denominate in %"D, co$isionul este de & ?S2!contract, indiferent de rulajul efectuat sau de valoarea portofoliului. Inter$ediari 7e piata regle$entata de instru$ente financiare derivate ad$inistrata de SC B+:+ SA au tranzactionat 5 de inter$ediari care au inc/eiat &.16 .5 % contracte futures si options. 7rintre acestia se nu$ara= SSI: 41A2E*ILLE SA Bucuresti SSI: ES4I)*ES4 SA :ocsani SSI: B1>DE1 SA Cluj )apoca SSI: I)4E1CA7I4AL I)*ES4 SA Bucuresti SSI: DBC SEC?1I4IES SA Bucuresti SSI: I:B :I)IES4 SA Arad SSI: 2EL4A *AL>1I +>BILIA1E SA Bucuresti SSI: B4 SEC?1I4ES SA Cluj-)apoca SSI: )>*A I)*ES4 SA Satu +are SSI: @+ I)*ES4 SA Bucuresti Sibe, este este condusa de un consiliu de ad$inistratie condus de catre do$nul Cristian Si$a, CE> si 2irector @eneral >biectul principal de activitate al E$itentului il constituie Ad$inistrarea pietelor financiare ,respectiv organizarea si ad$inistrarea pietelor regle$entate de instru$ente financiare si siste$elor alternative de tranzactionare. In prezent, SC B+:+ SA ad$inistreaza piata regle$entata de instru$ente financiare derivate

;contracte futures, options si contracte financiare pentru diferenta<, piata regle$entata la vedere si siste$ul alternativ de tranzactionare pentru valori $obiliare ;actiuni si obligatiuni<.