Sunteți pe pagina 1din 3

TEST EXAMEN CALIFICARE MASINIST LA MASINI MOBILE PENTRU TRANSPORTURI INTERIOARE (STIVUITORIST) 3

1. Pozitia fur i!or fata "# a$a %ti&uitoru!ui a'" %# !u r#aza u #! #%t#( a. La o distanta de 50 cm una de alta b. In functie de necesitati c. Intotdeauna simetrica ). Su*a*a "# %i+ura'ta a i'%ta!ati#i ,i"rau!i # !a u' %ti&uitor ar# ro!u! "#( a. A regla viteza de coborare in limitele prescrise b. A mentine presiunea uleiului la o valoare constanta de aproximativ 80-85 bari c. Limitator de sarcina si protejarea la supraincarcari 3. Co'ta t#!# %i %i+ura't#!# !a u' %ti&uitor au "r#*t % o*( a. Realizeaza legaturile electrice din instalatie a stivuitorului! b. Asigura buna functionare a instalatiei respective" in limita stabilita a parametrilor de lucru c. Realizeaza comenzile electrice ale stivuitorului -. C# *ara.#trii fu' tio'a!i ai %ti&uitoru!ui %# .o"ifi a "a a %# uti!iz#aza u' # ,i*a.#'t *ort/ fur i "if#rit "# #! *r#&azut i' art#a t#,'i a( a. #apacitatea de ridicare b. $tabilitatea c. %iteza de deplasare 0. Sar i'i!# %ti&uitori%tu!ui "u*a t#r.i'ar#a !u ru!ui u %ti&uitoru! %u't( a. $a descarce sarcina de pe furci b. $a coboare furcile pe sol c. $a deplaseze stivuitorul la locul pentru repaos si sa puna toate dispozitivele de comanda pe pozitia &zero' 1. Tra'%*ortu! %u2%ta't#!or to$i #3 au%ti #3 #$*!ozi&#3 #t . Cu %ti&uitoru!3 %# &a #f# tua( a. (umai cu acordul sefului ierar)ic b. (umai in locuri special amenajate c. (umai daca acestea sunt ambalate conform instructiunilor de ambalare si transport specifice" pe care stivuitoristii sunt obligati sa le cunoasca si sa le respecte 4. Sti&uitoru! %# o*r#%t# "i' fu' tio'ar# atu' i a'"( a. *urcile prezinta deformatii mari b. (umai una din furci este fisurata c. (u functioneaza frana de serviciu 5. 6#*!a%ar#a %ti&uitoar#!or u %ar i'a ri"i ata !a .ai .u!t "# 377 .. "# !a %o! #%t# *#r.i%a( a. +entru deplasarea peste calea ferata b. +entru operatia de stivuire si numai in fata stivei c. +e caile de acces din incintele inc)ise 8. Sar i'i!# %ti&uitori%tu!ui i'ai't# "# i' #*#r#a !u ru!ui u %ti&uitoru! %u't( a. $a nu manevreze stivuitorul in stare de oboseala sau sub influenta alcoolului b. $a controleze starea te)nica a stivuitorului si functionarea componentelor de securitate c. ,aca constata un defect pe care nu-l poate remedia singur" nu va pune utilajul in functiune si va c)ema ec)ipa de interventii autorizati I$#IR 17. Si%t#.u! "# ru!ar# a! .a%i'i!or .o2i!# u*ri'"#( a. Ambreajul" reductorul ambreiajului" cutia de viteze si grupul diferential b. Rotile din fata-motoare" rotile din spate-directoare" cele doua punti fata si spate c. -otorul termic de actionare" instalatia electrica si instalatia )idraulica

11. La turati# .ar# a .otoru!ui %i u o'&#rtizoru! ,i"rau!i u*!at *#'tru .#r% i'a*oi3 3 .oto%ti&uitoru! 'u "#.ar#aza. O auza ar *ut#a fi( a. $istem de racire defectos b. +resiune scazuta in convertizorul )idraulic c. Aer in instalatia )idraulica 1). O*rir#a .oto%ti&uitoru!ui i' az "# *#ri o! %# *oat# fa # a%tf#!( a. $e opreste motorul si se franeaza b. $e elibereaza pedala de acceleratie" se apasa rapid pedala de ambreiaj si cea de frana" tragand in acelasi timp levierul de mana c. $e franeaza lent pentru a nu se rasturna sarcina de pe furci 13. Car# %u't #f# t#!# *r#z#'t#i a#ru!ui i' i'%ta!atia ,i"rau!i a a u'ui %ti&uitor9 a. (u poate ridica sarcina nominala b. (u ridica sarcina la inaltimea maxima c. Apar vibratii anormale" o presiune neconstanta in instalatie" zgomot neobisnuit in pompa care lucreaza sub presiune si ridicarea cu smucituri a sarcinii 1-. Cir u!atia %ti&uitoar#!or #%t# i't#rzi%a( a. +e langa utilaje si instalatii" stive de materiale" la o distanta mai mica de 0.5 m b. In locuri aglomerate si treceri inguste unde nu se asigura gabarite de trecere corespunzatoare c. +e drumuri neintretinute si insuficient luminate 10. Car# %u't o'%# i't#!# u'#i uzuri '#u'ifor.# a au iu uri!or %i a u'#i *r#%iu'i i' *'#uri '#u'ifor.#9 a. (u se poate transporta sarcina nominala b. .xista pericolul de a se suspenda utilajul c. $e micsoreaza stabilitatea utilajului 11. I' azu! i' ar# i' ar atura i.*i#"i a &izi2i!at#a o'"u atoru!ui %ti&uitoru!ui( a. Acesta va merge cu spatele b. %a merge cu spatele numai dirijat de alta persoana c. %a merge inainte" incercand sa zareasca obstacolele din fata 14. Ri% uri!# !a ar# %ti&uitori%tu! #%t# #$*u% %u't( a. Riscuri datorate rasturnarii b. Riscuri datorate caderii obiectelor c. Riscuri datorate mijloacelor de acces 15. Tr# #r#a !a 'i&#! *#%t# o a!# f#rata u %ti&uitoru! %# fa #( a. /blic fata de calea ferata b. +erpendicular pe calea ferata c. (u conteaza pozitia 18. Co.*o'#'t#!# "# %# uritat# a!# %ti&uitoru!ui %u't ur.atoar#!#( a. Limitator ridicare-coborare furci b. Limitator suprasarcina c. *rana electro)idraulica )7. Ca'" %# tra'%*orta i' ar atura i'f!a.a2i!a u .oto%ti&uitoru! tr#2ui# %a %# &#rifi # "a a( a. .sapamentul este montat in partea din spate si este prevazut cu parascantei b. Are mijloace de stingere a incendiului c. .ste inscris pe toate partile fata" spate" lateral! &+.RI#/L ,. */#'

3 :RILA TEST STIVUITORISTI 1. ). 3. -. 0. 1. 4. 5. 8. 17. 11. 1). 13. 1-. 10. 11. 14. 15. 18. )7. 2 a32 a.23 a323 2 a323 2 2 2 a323 2 a323 a a323 a323

S-ar putea să vă placă și