Sunteți pe pagina 1din 4

.

Societatea:.. Adresa. .

Examinator.......... .......... Semnatura........... Stampila.......... Examinat Semnatura..

Data. Ora inceperii... Ora incheierii..

TEST EXAMEN CAL ! CA"E MAS N ST LA MAS N MO# LE $ENT"% T"ANS$O"T%" NTE" OA"E &ST '% TO" ST(
).$laca de identi*icare de pe sasiul sti+uitorului tre,uie sa cuprinda: a. seria de fabricatie si anul de fabricatie . b. numarul de roti c. denumirea producatorului d. capacitatea nominala e. culoarea f. inaltimea de ridicare -. $o.itia *urcilor *ata de axa sti+uitorului cand se lucrea.a cu el este: a. la distanta de 50 cm una de alta b. in functie de necesitati c. intotdeauna simetrica /. Ce parametrii *unctionali ai sti+uitorului se modi*ica daca se utili.ea.a un echipament portsarcina di*erit de cel pre+a.ut in cartea tehnica0 a. capacitatea de ridicare b. stabilitatea c. viteza de deplasare 1. Ce in*luenta are 2reutatea ,ateriei la un electrosti+uitor0 a. asupra autonomiei de lucru a utilajului b. asupra stabilitatii stivuitorului c. asupra sarcinii maxime ce o poate ridica 3. Motosti+uitorul poate *unctiona in incaperi inchise numai daca: a. cu acordul sefului de echipa b. numai daca motorul are EURO 1 c. camera respective are ventilatie

Pa e 1 of !

Examinat Semnatura..

4. Ce conditii tre,uie sa indeplineasca o persoana pentru a putea *i autori.ata ca sti+uitorist0 a. sa aiba minim 1" ani b. sa aiba cel putin o calificare c. sa fie apt medical d. sa fie instruit in acest sens e. sa aiba infirmitati corporale 5. Sarcinile sti+uitoristului inainte de inceperea lucrului cu sti+uitorul sunt: a. sa nu manevreze stivuitorul in stare de oboseala sau sub influenta alcoolului b. sa controleze starea tehnica a stivuitorului si functionarea componentelor de securitate c. daca constata un defect pe care nu#l poate remedia sin ur$ nu va pune utilajul in functiune si va chema echipa de interventii autorizati %&'%R 6. Sti+uitoristul are o,li2atia sa e*ectue.e +i.ita medicala la inter+al de: a. ( ani b. anual c. numai cand este bolnav 7. Contactele si si2urantele la un sti+uitor au drept scop: a. realizeaza le aturile electrice din instalatie )a stivuitorului* b. asi ura buna functionare a instalatiei respective$ in limita stabilita a parametrilor de lucru c. realizeaza comenzile electrice ale stivuitorului )8. O,li2atiile sti+uitoristului la s*arsitul pro2ramului sunt: a. sa descarce sarcina de pe furci b. sa deplaseze stivuitorul la locul stabilit pentru parcare si sa puna toate dispozitivele de comanda pe pozitia zero c. sa coboare furcile pe sol si sa scoata cheia din contact )). %n limitator de sarcina poate *i9 a. conducta de joasa presiune b. opritorul mecanismului de ridicare c. supapa de si uranta din distribuitor )-. "iscurile la care este supus sti+uitoristul sunt: a. riscuri datorate rasturnarii b. riscuri datorate caderii obiectelor c. riscuri datorate mijloacelor de acces d. riscuri de incendiu )/. Circulatia sti+uitoarelor este inter.isa: a. pe lan a utilaje si instalatii$ stive de materiale$ la o distanta mai mica de 0$5 m b. in locuri a lomerate si treceri in uste unde nu se asi ura abarite de trecere corespunzatoare c. pe drumuri neintretinute si insuficient luminate

Pa e ( of !

Examinat Semnatura..

)1. Care sunt consecintele unei u.uri neuni*orme a cauciucurilor si a unei presiuni neuni*orme in pneuri0 a. nu se poate transporta sarcina nominala b. exista pericolul de a suspenda utilajul c. se micsoreaza stabilitatea utilajului )3. Trecerea la ni+el peste o cale *erata cu sti+uitorul se *ace: a. oblic fata de calea ferata b. perpendicular pe calea ferata c. nu conteaza pozitia )4. %n lant cu eclise si ,olturi &lant :alle( se scoate din *unctiune cand: a. eclisele prezinta indoiri$ lovituri sau fisuri b. s#a rupt una dintre eclise c. bolturile si#au micsorat diametrul cu !0 + )5. Transportul su,stantelor toxice; caustice; explo.i+e; etc. cu sti+uitorul; se +a e*ectua: a. numai cu acordul sefului ierarhic b. numai in locuri special amenajate c. numai daca acestea sunt ambalate conform instructiunilor de ambalare si transport specifice$ pe care stivuitoristii sunt obli ati sa le cunoasca si sa le respecte )6. Sti+uitorul se opreste din *unctionare cand: a. furcile prezinta deformatii mari b. una din furci este fisurata c. nu functioneaza frana de serviciu )7. Deplasarea sti+uitorului cu sarcina ridicata la mai mult de /88 mm de la sol este permisa: a. pentru deplasarea peste calea ferata b. pentru operatia de stivuire si numai in fata stivei c. pe caile de acces din incintele inchise -8. La ce suprasarcina se +a *ace incercarea statica la autori.area *unctionarii unui sti+uitor0 a. cu !0+ mai mare decat sarcina nominala b. cu (5+ mai mare decat sarcina nominala$ ridicata la 100mm de sol$ timp de 10 minute si numai daca verificarile si incercarile anterioare au corespuns c. cu 15+ mai mare decat sarcina nominala$ utilizand reutati suplimentare

Pa e ! of !

:" LA TEST ST '% TO" ST

). -. /. 1. 3. 4. 5. 6. 7. )8. )). )-. )/. )1. )3. )4. )5. )6. )7. -8.

a; c; d; * c a; , , c a; c; d a; ,; c a , a; ,; c c a; ,; c; d a; ,; c c a a; ,; c c a; ,; c , ,

Pa e , of !