Sunteți pe pagina 1din 3

.

Societatea:.. Adresa. . Data. Ora inceperii... Ora incheierii..

Examinator Semnatura. Stampila Examinat Semnatura..

TEST EXAMEN CAL ! CA"E MAS N ST LA MAS N MO# LE $ENT"% T"ANS$O"T%" NTE" OA"E &ST '% TO" ST(
). Sarcina care tre*uie manipulata tre*uie sa +ie plasata pe +urci: a. La distanta pre,a-uta pe dia.rama de pe placuta de identi+icare *. Cat mai aproape de *ratul sti,uitorului c. Nu are importanta cum /. Cat timp este permisa actionarea demarorului de pornire a motorului termic0 a. $ana cand porneste motorul *. Circa )12)3 secunde cu pau-e de ) minut c. Nu mai mult de 3 secunde4 actionand pedala am*reia5ului 6. La *ateriile de tractiune ale electrosti,uitoarelor si la cele de pornire ale motosti,uitoarelor4 completarea ni,elului electrolitului se +ace: a. Cu electrolit de aceeasi densitate cu cel al *ateriei *. Numai cu apa distilata c. Numai cu electrolit 7. Supapele de re.lare a ,ite-ei in instalatia hidraulica a unui sti,uitor se mai numesc si: a. "e.ulatoare de de*it *. Drosele c. Supape de suprapresiune 3. Care sunt consecintele unei u-uri neuni+orme a cauciucurilor si a unei presiuni neuni+orme in pneuri0 a. Nu se poate transporta sarcina nominala *. Exista pericolul de a suspenda utila5ul c. Se micsorea-a sta*ilitatea utila5ului 8. Comanda am*reia5ului la ma5oritatea motosti,uitoarelor este: a. $rin pedala plasata in dreapta ta*loului de *ord *. $rin pedala plasata in stan.a ta*loului de *ord c. $rin pedala plasata intre pedala de acceleratie si cea de +rana 9. Ce in+luenta au .reutatea si dimensiunile *ateriei la un electrosti,uitor0 a. Asupra autonomiei de lucru a utila5ului *. Asupra sta*ilitatii sti,uitorului c. Asupra sarcinii maxime ce o poate ridica

:. 'eri+icarea ,i-uala a sistemului de ridicare se +ace de catre: a. Conducatorul sti,uitorului la inceperea lucrului *. Numai de catre personal autori-at in cadrul operatiunilor de intretinere si re,i-ie c. De catre se+ul de echipa la predarea sti,uitorului ;. Cine or.ani-ea-a reexaminarea periodica anuala a sti,uitoristilor4 participand la comisia de reexaminare0 a. Se+ul de sectie *. Se+ul ierarhic al sti,uitoristului c. "esponsa*ilul SC " din unitate &operatorul "S'T ( )1. %na dintre cau-ele pentru care motorul termic nu porneste ar putea +i: a. Se.menti u-ati *. De*it de motorina prea mare4 ardere incompleta c. Aer in sistemul de alimentare )). "iscurile la care sti,uitoristul este supus sunt: a. "iscuri datorate rasturnarii *. "iscuri datorate caderii o*iectelor c. "iscuri datorate mi5loacelor de acces d. "iscuri de incendiu )/. Sarcinile sti,uitoristului inainte de inceperea lucrului sunt: a. Sa nu mane,re-e sti,uitorul in stare de o*oseala sau su* in+luenta alcoolului *. Sa controle-e starea tehnica a utila5ului si +unctionarea componentelor de securitate c. Daca constata un de+ect pe care nu2l poate remedia sin.ur4 nu ,a pune utila5ul in +unctiune si ,a chema echipa de inter,entii )6. Se ,a micsora ,ite-a de deplasare si se ,or emite semnale acustice: a. La trecerea prin hala4 pe caile de acces *. La trecerea pe lan.a usi4 la cur*e4in a.lomeratie4 la trecerea prin porti c. La trecerea peste calea +erata )7. $entru *una +unctionare a +ranei de picior4 cursa li*era a pedalei de comanda tre*uie re.lata la ,aloarea de: a. 3 cm *. 71 mm c. )12)3 mm )3. n ca- de ur.enta4 sti,uitorul poate +i parasit daca: a. Se lasa sarcina ridicata si se tra.e +rana de mana *. Se lasa sarcina pe sol4 se tra.e +rana de mana si se scoate cheia din contact c. Se intrerupe contactul si se tra.e +rana de mana )8. Sistemul de rulare al masinilor mo*ile cuprinde: a. Am*reia5ul4 reductorul am*reia5ului4 cutia de ,ite-e si .rupul di+erential *. "otile din +ata motoare4 rotile din spate directoare4 cele doua punti +ata si spate c. Motorul termic de actionare4 instalatia electrica si instalatia hidraulica )9. Cum tre*uie sa +ie supra+ata cailor de acces0 a. Su+icient de ru.oasa4 curata si +ara o*iecte ca-ute4 cu rampe peste ri.ole si pasa5e de cale +erata *. Cat mai dreapta si luminata intens c. Cu pante minime4 numai *etonata si cu delimitari pe mar.ini

):. De ce se lasa motorul termic incal-it sa +unctione-e /26 minute inainte de a +i oprit0 a. $entru asi.urarea unei presiuni crescute a com*usti*ilului la repornire *. $entru scaderea temperaturii apei si uleiului din cutia de ,ite-e si di+erential c. $entru scaderea temperaturii apei din radiator si uleiului din instalatia hidraulica );. Cine raspunde de supra,e.herea si ,eri+icarea tehnica a sti,uitoarelor0 a. Sti,uitoristul care deser,este utila5ul *. "esponsa*ilul autori-at SC " &"S'T ( din +irma detinatoare c. Maistrul coordonator pe schim* de productie /1. La ce suprasarcina se +ace incercarea statica la autori-area +unctionarii unui sti,uitor0 a. Cu 61 <mai mare decat sarcina nominala *. Cu /3 < mai mare decat sarcina nominala4 ridicata la )11 mm de sol4 timp de )1 minute si numai daca ,eri+icarile si incercarile anterioare au corespuns c. Cu )3 < mai mare decat sarcina nominala4 utili-and .reutati suplimentare

=" LA TEST ST '% TO" ST ). * /. c 6. * 7. * 3. c 8. * 9. *4 c :. a ;. c )1. )). )/. )6. )7. )3. )8. )9. ):. );. /1.

c a4*4c4d a4*4c * c * * a c * *

S-ar putea să vă placă și