Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA 2007

Lucrarea practica numarul 3

EGALITATI CONTABILE
Se va intocmi un bilant initial cu 10-15 elemente in Activ i 10-15 elemente in !a iv" e vor enunta # operatiuni economico-$inanciare care a core pun%a celor # e&alitati contabile" e vor inre&i tra in 'e&i trul (urnal $orma %i%actica )mai intai e va %e compune bilantul initial in conturi* %upa care e va intocmi re&i trul Carte +are pentru toate conturile utili,ate )pentru $iecare operatiune inre&i trata in 'e&i trul (urnal e va $ace anali,a contabila" peci$ican% i e&alitatea contabila care-i core pun%e* Se da urmatoarea situatie a patrimoniului prezentata prin bilantul de deschidere la 01.01.2007 Activ !a iv Nr.enumirea elementului Suma Nr.enumirea elementului crtcrt1 Terenuri si amenajari terenuri 7.000 1 Capital subscris varsat 2 Constructii 80.000 2 ezerve le!ale " #nstalatii tehnice$ mijloace de transport$ 22.000 " ezultatul reportat %pro&it' animale si plantatii ( )obilier$ aparatura birotica$ echipamente 15.000 ( *mortizari privind imobilizarile corporale de protectie a valoeilor umane si materiale si alte active corporale 5 )ateriale consumabile 2.000 5 +urnizori , )ateriale de natura obiectelor de inventar 1.500 , -&ecte de platit 7 )ar&uri 155.500 7 .ersonal /salarii datorate 8 *mbalaje 1.000 8 0repturi de personal neridicate 9 Clienti (0.000 9 *si!urari sociale 10 -&ecte de primit de la clienti (.500 10 *jutor de somaj 11 +urnizori1debitori 5.000 11 T.2.*. de plata 12 *vansuri acordate personalului 1.500 12 #mpozit pe pro&it %venit' 1" 0ebitori diversi ".000 1" #mpozit pe venituri de natura salariilor 1( Conturi la banci in lei 10.000 1( +onduri speciale /ta3e si varsaminte asimilate 15 Casa in lei 2.000 15 Creditori diversi TOTAL ACTI/ "50.000 TOTAL !ASI/

Suma 95.000 "0.000 75.000 21.500 75.000 9.000 8.000 2.500 (.700 "00 8.000 1,.000 1.500 500 ".000 "50.000

Operatiunea economica nr.1 Societatea inre!istreaza incasarea in numerar a unui debit in suma de 1000 45. 6conturile care intra in &unctiune7 5"11$ (,1 6caracterul conturilor *ctiv *ctiv 6sensul modi&icari 8 1 0 C Sporirea inre!istrata in debitul contului de *ctiv 5"119Casa in lei9 cu 1.000 45 este e!ala cu reducerea consemnata in creditul contului pe *ctiv (,1 :0ebitori diversi9 cu 1.000 45 8* ;1* +x - x Operatiunea economica nr.2 <a s&arsitul e3ercitiului &inanciar are loc reevaluarea constructiilor cu 5.000 45. 6conturile care intra in &unctiune7 212$ 105 6caracterul conturilor *ctiv .asiv 6sensul modi&icari 8 8 0 C 1

Sporirea inre!istrata in debitul contului de *ctiv 2129Constructii9 cu 5.000 45 este e!ala cu sporirea consemnata in debitul contului pe .asiv 105 : ezerve din reevaluare9 cu 5.000 45 8* ;8. +x + x
Operatiunea economica nr. Se inre!istreaza plata in numerar a unui drept salarial neridicat$ in suma de 500 45 6conturile care intra in &unctiune7 5"11$ (2, 6caracterul conturilor *ctiv .asiv 6sensul modi&icari 1 1 C 0 educerea inre!istrata in debitul contului de .asiv (2,9 0repturi de personal neridicate9 cu 500 45 este e!ala cu reducerea consemnata in creditul contului de *ctiv 5"119Casa in lei9 cu 500 45. 1. ;1* -x - x Operatiunea economica nr.! Se emite un e&ect comerical in valoare de 1.500 45 pentru un &urnizor de materiale. 6conturile care intra in &unctiune7 (01$ (0" 6caracterul conturilor .asiv .asiv 6sensul modi&icari 8 1 0 C educerea inre!istrata in debitul contului de .asiv (019+urnizori9 cu 1.500 45 este e!ala cu sporirea consemnata in creditul contului de .asiv (0"9 -&ecte de platit9 cu 1.500 45. 8. ;1. +x - x Operatiunea economica nr." Con&orm e3trasului de cont se incaseaza suma de (.000 45 din care ".500 45 reprezentand contravaloarea unei creante &ata de un client si di&erenta de 500 45 reprezentand suma necuvenita ce urmeaza a se restitui. 6conturile care intra in &unctiune7 5121$ (111 (,2 6caracterul conturilor *ctiv *ctiv .asiv 6sensul modi&icari 8 1 8 0 C C Sporirea inre!istrata in debitul contului de *ctiv 51219 Conturi la banci in lei9 cu ".500 45 este e!ala cu reducerea consemnata din debitul contului pe *ctiv (111 :Clienti9 cu ".500 45 si sporirea de 500 45 consemnata in creditul contului de .asiv (,2 :Creditori diversi9. 8 * ;= 1 * 8 . +X - x+x Operatiunea economica nr.# #n urma unei hotarari judecatoresti se inre!istreaza recuperarea unui debit in suma de 2.000 45 ast&el se incaseaza numerar suma de 1.500 45 si se achita contravaloarea ta3elor inre!istrate si neachitate in suma de 500 45 6conturile care intra in &unctiune7 (01$ 5"11 (,1 6caracterul conturilor .asiv *ctiv *ctiv 6sensul modi&icari 1 8 1 0 0 C educerea inre!istrata in debitul contului de .asiv (019+urnizori9 cu 500 45 si sporirea din debitul contului pe *ctiv 5"11:Casa in lei9cu 1.500 45 este e!ala cu reducerea consemnata in creditul contului de *ctiv (,19 0ebitori diversi9 cu suma de 2.000 45 8*1.>;1* 8x- x -X Operatiunea economica nr.$ Societatea decide majorarea capitalului social cu 25.000 le!ale si 10.000 45 prin emisiune de actiuni noi. 2 45$ si anume 15.000 45 din ezerve

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA 2007

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA 2007

10,1 (5, .asiv .asiv *ctiv 8 1 8 C 0 0 Sporirea inre!istrata in debitul contului de *ctiv (5,90econtari cu actionarii %asociatii' privind capitalul9 cu 10.000 45 si reducerea din debitul contului pe .asiv 10,1 : ezerve le!ale9 cu 15.000 45 este e!ala cu sporirea de 25.000 45 consemnata in creditul contului de .asiv 1011 :Capital subscris nevarsat9. 8*1.>;8. 8x- x +X Operatiunea economica nr.% Se eminte un e&ect de plata in suma 1.500 45 pentru un &urnizor a carui &actura totala este de 2.500 45$ di&erenta de 1.000 45 &iind achitata in avans . 6conturile care intra in &unctiune7 (01$ (09 (0" 6caracterul conturilor .asiv *ctiv .asiv 6sensul modi&icari 8 1 8 0 C C educerea inre!istrata in debitul contului de .asiv (019+urnizori9 cu 2.500 45 este e!ala cu reducerea consemnata in creditul contului pe *ctiv (09:+urnizori debitori9cu 1.000 45 si sporirea creditului contului de .asiv (0"9 -&ecte de platit9 cu suma de 1.500 45 1 . ;= 1 * 8 . -X - x+x Se inre&i trea,a in 'e&i trul (urnal %e compunerea bilantului initial i operatiunile economice inre&i trate

6conturile care intra in &unctiune7 6caracterul conturilor 6sensul modi&icari

1011$

Re&i'tru()*urna( 1.
0 1111
Terenuri

#41
-i(ant +e +e'c.i+ere

350-000 3-000 #0-000 11-000 15-000

111
C n!"ru#"ii

113
In!"$%$"ii "e&ni#e' (i)% $#e *e "r$n!+ r"' $ni($%e !i +%$n"$"ii

112
M ,i%ier'$+$r$"ur$ ,ir "i#$' e#&i+$(en"e *e +r "e#"ie $ -$% ri% r ($"eri$%e !i u($ne !i $%"e $#"i-e # r+ r$%e

301
M$"eri$%e # n!u($,i%e

1-000 1-500 155-500 1-000 20-000 2-500 5-000 1-500 3-000 10-000 1-000 0

303
M$"eri$%e *e n$"ur$ ,ie#"e% r *e in-en"$r

331
M$r.uri

3#1
A(,$%$)ei

2111
C%ien"i

213
E.e#"e *e +ri(i" *e %$ #%ien"i

204
Furni/ri *e,i" ri

215
A-$n!uri $# r*$"e +er! n$%u%ui

251
De,i" ri *i-er!i

5111
C n"uri %$ ,$n#i in %ei

5311
C$!$ in %ei

Inre&i'trat +e'compunerea acti,u(ui

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA 2007

in conturi #41

1011
C$+i"$% !u,!#ri! -$r!$"

350-000 45-000 30-000 35-000 11-500 35-000 4-000 #-000 1-500 2-300 300 #-000 15-000 1-500 500 3-000

1051
Re/er-e %e1$%e

111
Re/u%"$"u% re+ r"$" 2+r .i"3

1#1
A( r"i/$ri +ri-in* i( ,i%i/$ri%e # r+ r$%e

201
Furni/ ri

203
E.e#"e *e +%$"i"

211
Per! n$% 4!$%$rii *$" r$"e

215
Dre+"uri *e +er! n$% neri*i#$"e

231
A!i1ur$ri ! #i$%e

233
A)u" r *e ! ($)

2213
T.5.A. *e +%$"$

221
I(+ /i" +e +r .i" 2-eni"3

222
I(+ /i" +e -eni"uri *e n$"ur$ !$%$rii% r

225
F n*uri !+e#i$%e 4"$xe !i -$r!$(in"e $!i(i%$"e

251
Cre*i" ri *i-er!i

Inre&i'trat +e'compunerea pa'i,u(ui in conturi


0

5311
C$!$ in %ei

251
De,i" ri *i-er!i

1-000 5-000

1-000 7A6-A 5-000 7A67!

Se inre1i!"re$/$ in#$!$re$ in nu(er$r $ unui *e,i" in !u($ *e 1000 RON. 6 111 105
7C n!"ru#"ii7 : ezerve din reevaluare9

L$ !.$r!i"u% exer#i"iu%ui .in$n#i$r $re % # ree-$%u$re$ # n!"ru#"ii% r #u 8.000RON. 6 215 5311


Dre+"uri *e +er! n$% neri*i#$"e C$!$ in %ei

500

500 -!6-A

Se inre1i!"re$/$ +%$"$ in nu(er$r $ unui *re+" !$%$ri$% neri*i#$"' in !u($ *e 800 RON 6 201 203
9+urnizori9 9 -&ecte de platit9

1-500

1-500 7!6-!

Se e(i"e un e.e#" # (eri#$% in -$% $re *e 1.800 RON +en"ru un .urni/ r *e ($"eri$%e. 6 0 5111
9 Conturi la banci in lei9

2-000 3-500 500

7A68-A 7!

2111
C%ien"i

251
Cre*i" ri *i-er!i

Se inre1i!"re$/$ # n. r( ex"r$!u%ui *e # n" in#$!$re$ !u(ei *e 6.000 RON *in #$re 0.800 RON re+re/en"$n* # n"r$-$% $re$ unei #re$n"e .$"$ *e un #%ien" !i *i.eren"$ *e 800 RON re+re/en"$n* !u($ ne#u-eni"$ 6

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA 2007 :

0 5311
C$!$ in %ei

251
De,i" ri *i-er!i

1-000 7A-!96-A 1-500 500

201
9+urnizori9

In ur($ unei & "$r$ri )u*e#$" re!"i !e inre1i!"re$/$ re#u+er$re$ unui *e,i" in !u($ *e 2.000RON $!".e% !e in#$!e$/$ nu(er$r !u($ *e 1.800RON !i !e $#&i"$ # n"r$-$% $re$ "$xe% r inre1i!"r$"e !i ne$#&i"$"e in !u($ *e 800RON 6 0 1011

15-000 7A-!967! 10-000 15-000

255
90econtari cu actionarii %asociatii' privind capitalul9

:Capital subscris nevarsat9 9

1051
: ezerve le!ale9

S #ie"$"e$ *e#i*e ($) r$re$ #$+i"$%u%ui ! #i$% #u 28.000 RON' !i $nu(e 18.000RON *in Re/er-e %e1$%e !i 10.000 RON +rin e(i!iune *e $#"iuni n i. 10 6 201 0
9+urnizori9

1-500 1-500 1-000

-!68-A7!

203
9 -&ecte de platit9

204
:+urnizori debitori9

Se inre1i!"re$/$ e(in"ere$ uni e.e#" *e +%$"$ in !u($ 1.800 RON +en"ru un .urni/ r $ #$rui .$#"ur$ " "$%$ e!"e *e 2.800RON' *i.eren"$ *e 1.000RON .iin* $#&i"$"$ in $-$n! .

TOTAL ':LA(E ;ntocmirea evi%en<ei i tematice e!istrul Cartea / )are


1/11) Capita( 'u0'cri' ne,ar'at 1 1 15.000 =10,1> 10.000 =(5,> d 1 25.000 Tsd 25.000 S&c 25.000 . C Sic c Tsc .

321-500

321-500

1/12) Capita( 'u0'cri' ,ar'at 1 95.000 1 1 1 95.000

C Sic c Tsc

d Tsd S&c 95.000

d Tsd S&c 5.000

1/")Re1er,e +in ree,a(uare 1 5.000=212> 5.000 5.000

C Sic c Tsc

d Tsd S&c

1/#1)Re1er,e (e&a(e "0.000 =1011> 15.000 1 15.000 1 15.000 1 15.000

C Sic c Tsc

121)Re1u(tatu( reportat 2pro3it4 75.000

C Sic Sid 8

2111)Terenuri (.000

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA 2007

d Tsd S&c . Sid d Tsd

1 1 75.000

1 1 75.000

c d Tsc Tsd C .

1 1 (.000

1 1 (.000

c Tsc C

212)Con'tructii 80.000 =105> 5.000 5.000 85.000 85.000

c Tsc S&d

21 )In'ta(atii te.nice5 mi6(oace +e tran'port5 anima(e 'i p(antatii Sid 22.000 1 1 d 1 1 Tsd 22.000 22.000

c Tsc S&d

Sid d Tsd

21!)Mo0i(ier5aparatura 0irotica5 ec.ipamente +e protectie a ,a(ori(or materia(e 'i umane 'i a(te acti,e corpora(e 15.000 1 1 1 1 15.000 15.000

2%1)Amorti1ari pri,in+ imo0i(i1ari(e corpora(e 21.000 1 1 21.000

Sic c Tsc

c Tsc S&d

d Tsd S&c

1 1 1 21.000

. Sid d Tsd

/2)Materia(e con'uma0i(e 2.000 1 1 2.000 1 1 2.000

. Sid

c Tsc S&d

d Tsd

/ )Materia(e +e natura o0iecte(or +e in,entar 1.500 1 1 1 1 1.500 1.500

c Tsc S&d

. Sid d Tsd

$1)Mar3uri 155.000 1 1 1 1 155.000 155.000

C Sic c Tsc S&d

. Sid d Tsd

%1)Am0a(a6ei 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000

C Sic c Tsc S&d

d Tsd S&c

!/1)Furni1ori 75.000 =(0,>".000 =(09>1.000 =(,1> 500 (.500 (.500 75.000 70.500

C Sic

!/ )E3ecte +e p(atit 9.000 ".000=(01> ".000 12.000 12.000

C Sic

c Tsc 9

d Tsd S&c

c Tsc

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA 2007

. Sid d Tsd

!/7)Furni1ri +e0itori (.500 1 1.000=(01> 1 1.000 (.500 1.000 ".500

. Sid d Tsd

c Tsc S&d

!111)C(ienti (0.000 1 ".500=5121> 1 ".500 (0.000 ".500 ",.500

c Tsc S&d

. Sid d Tsd

!1 )E3ecte +e primit 1.500 1 1 1 1 1.500 1.500

c Tsc S&d

d Tsd S&c

!21)8er'ona( 9'a(arii +atorate 8.000 1 1 1 1 8.000 8.000

C Sic c Tsc

. Sid d Tsd

!2")A,an'uri acor+ate per'ona(u(ui 5.000 1 1 1 1 5.000 5.000 ! 1)A'i&urari 'ocia(e

c Tsc S&d C Sic c Tsc

d Tsd S&c .

!2#):repturi +e per'ona( neri+icate 2.500 =5"11>500 1 500 1 500 2.500 2.000 ! $)A6utor +e 'oma6 1 1 "00 "00 1 1 "00

C Sic c Tsc C Sic c Tsc

. 1 1 (.700 (.700 1 1 (.700

d Tsd S&c

d Tsd S&c

d Tsd S&c

!!1)Impo1it pe pro3it 2,enit4 1,.000 1 1 1 1 1,.000 1,.000

C Sic c Tsc

d Tsd S&c

!!2 )T.V.A. +e p(ata 8.000 1 1 1 1 8.000 8.000

C Sic c Tsc

d Tsd

!!!)Impo1it pe ,enituri +e natura 'a(arii(or 1.500 1 1 1 1 1.500

C Sic c Tsc 7

d Tsd

!!#)Fon+uri 'pecia(e 9ta;e 'i ,ar'aminte a'imi(ate 500 1 1 1 1 500

C Sic c Tsc

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA 2007

S&c

1.500

S&c

500

. Sid d Tsd

!"#):econtari cu actionarii 2a'ociatii4 pri,in+ capita(u( 1 1 =1011>10.000 1 10.000 10.000 1 10.000

C Sic c Tsc S&d

. Sid d Tsd

!#1):e0itori +i,er'i ".000 1 1 ".000 =(01> 500 =5"11>2.500 ".000 ".000

c Tsc S&d

!#2)Cre+itori +i,er'i ".000 1 500=5121> 1 500 ".500

C Sic c Tsc

. Sid d Tsd

d Tsd S&c ".500

"121)Conturi (a 0anci in (ei 1.0000 =(11>".500 1 =(,2> 500 (.000 1 1(.000 1(.000

c Tsc S&d

. Sid d Tsd

" 11)Ca'a in (ei 2.000 =(,1>2.500 500=(2,> 2.500 500 (.500 500 (.000

c Tsc S&d